1. Godkendelse af dagsorden /1970 Ansøgning - Tobaksgården som regionalt spillested Orientering...8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af dagsorden /1970 Ansøgning - Tobaksgården som regionalt spillested Orientering...8"

Transkript

1 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Onsdag den 24. februar kl. 17:45 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /1970 Ansøgning - Tobaksgården som regionalt spillested Orientering Godkendelse af dagsorden Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24. februar 2016 Dagsordenen blev godkendt /1970 Ansøgning - Tobaksgården som regionalt spillested Indstilling: Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Assens Kommune understøtter Tobaksgaardens ansøgning om godkendelse som regionalt spillested, i samarbejde med Posten/Dexter. I lyset af Byrådets drøftelser af anvendelsen af brandingpuljen, foreslår Kultur- og Fritidsudvalget, at de kr. hvert af de næste fire år tages af brandingmidlerne. Udvalget vurderer, at Tobaksgaarden som regionalt spillested vil være en enkeltstående og slagkraftig markedsføring af Assens Kommune. Alternativt er Kultur- og Fritidsudvalget indstillet på delvist at finde beløbet ved omprioritering af udvalgets samlede budget, hvor udvalget netop har peget på omprioriteringer for beløb, der kan rumme merudgiften på kr.. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24. februar Kl. 17:45 Assens Kommune, 1 af 9

2 Kultur- og Fritidsudvalget har desuden drøftet muligheden for en undersøgelse af hvorvidt Assens Kommune kan/skal indgå i bestyrelsen for institutioner, hvor Assens Kommune yder store tilskud. Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2016: Økonomiudvalget bemærker, at Tobaksgården ønsker at indgå samarbejde med Posten/Dexter om at blive godkendt som regionalt spillested. Ansøgningen er herefter på kr. Et flertal af Økonomiudvalget (5 medlemmer, A og V) understøtter Kultur- og Fritidsudvalgets ønske om at yde økonomisk støtte til Tobaksgårdens ansøgning om godkendelse som regionalt spillested i samarbejde med Posten/Dexter i Odense. Flertallet anbefaler følgende finansiering af den kommunale andel til ansøgning som Tobaksgården som regionalt spillested: kr. finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område på budgettet for fritidsfaciliteter og Folkeoplysningsområdet for Økonomiudvalget bemærker, at der har været uforbrugte midler på de pågældende områder i kr. årligt i perioden finansieres af brandingpuljen under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget under forudsætning af udvalgets tiltræden heraf inden Byrådets møde den 24. februar Et mindretal af Økonomiudvalget (2 medlemmer, F og O) tager forbehold. Beslutningstema: Efter Økonomiudvalgets beslutning om at udsætte behandlingen af sagen om Tobaksgaarden som regionalt spillested, blev Kultur- og Fritidsudvalget bedt om at belyse konsekvenserne af eventuel godkendelse af Tobaksgaarden som regionalt spillested samt tage stilling til den præcise finansiering af merudgifterne på kr. årligt i perioden På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af sagen den 22. februar 2016 forelægges sagen nu Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til stillingtagen til medfinansiering via brandingpuljen. Sagsfremstilling: Tobaksgaarden ønsker at ansøge Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik om at blive regionalt spillested i perioden Ansøgningsfristen er 29. februar 2016, og før ansøgningen kan fremsendes, skal det kommunale engagement defineres. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for musik udpeger hvert fjerde år regionale spillesteder og yder støtte til disse i henhold til musikloven. Målet med de regionale spillesteder er at formidle, præsentere, profilere og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. De regionale spillesteder er forskelligartede og arbejder hver især på at udvikle og præcisere en unik og ambitiøs profil. Det enkelte spillested definerer selv sin profil. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24. februar Kl. 17:45 Assens Kommune, 2 af 9

3 De regionale spillesteder realiserer deres mål og visioner gennem målrettede aktiviteter inden for følgende fem strategiske områder: 1. Koncertvirksomhed 2. Udvikling af musiklivet 3. Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation 4. Eksternt samarbejde 5. Professionel ledelse, organisation og opgaveløsning. Tobaksgaarden har siden 2009 været omfattet af Statens Kunstfonds honorarstøtteordning og har siden 2008 arbejdet på at opnå status som regionalt spillested. Stedet har markeret sig på det musikalske landkort som et seriøst spillested med et højt kvalitets- og aktivitetsniveau, og arbejder kontinuerligt på at udvikle og understøtte det rytmiske vækstlag. Det sker blandt andet gennem dialog og samarbejde med musikmiljøer og institutioner, med henblik på at positionere den rytmiske musik i Assens Kommune. En 4-årig aftale mellem Tobaksgaarden, Statens Kunstfond og Assens Kommune vil betyde arbejdsro og give grundlag for langtidsplanlægning og iværksætning af et egentligt udviklingsarbejde. Med støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget indsendte Tobaksgaarden i 2008 og i 2012 ansøgning om at blive regionalt spillested, men fik afslag. Det eneste regionale spillested på Fyn er Posten /Dexter i Odense. Ved seneste ansøgningsrunde modtog Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik 28 ansøgninger om at blive regionalt spillested. I alt blev 19 spillesteder udpeget for perioden Ser man på tilskudsniveauet for disse spillesteder, ligger det som minimum på 1 mio. kr. årligt. Dermed vurderer Tobaksgaarden, at man for at komme i betragtning som seriøs kandidat må kunne tilbyde en kommunal medfinansiering i denne størrelsesorden. Ifølge det nuværende budget modtager Tobaksgaarden i perioden et årligt tilskud fra Assens Kommune på kr., hvoraf de kr. er øremærket til honorarer. For at nå op på en kommunal medfinansiering på 1 mio. kræves der dermed en ekstrabevilling på kr. pr. år, i alt kr. over en 4-årig periode. Tobaksgaarden ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om en ekstrabevilling på kr. pr. år i perioden Bemærkninger: 1) Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik giver tilskud til de regionale spillesteder efter krone til krone-princippet. Med en ekstrabevilling i ovennævnte størrelsesorden vil Tobaksgaarden kunne ansøge Statens Kunstfond om honorarstøtte på 1 mio. kr. pr. år, såfremt ansøgningen om at blive regionalt spillested imødekommes. 2) Sammen med ansøgningen til Statens Kunstfond skal der fremsendes en erklæring fra Assens Kommune. Erklæringen skal beskrive Assens Kommunes forventninger til Tobaksgaarden som en del af det lokale og regionale kulturliv, samt eventuelle supplerende mål fremsat af Assens Kommune. Tobaksgaarden anmoder om en sådan erklæring, såfremt Kultur- og Fritidsudvalget kan imødekomme ansøgningen om en ekstrabevilling. Politiske beslutninger i sagen: Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24. februar Kl. 17:45 Assens Kommune, 3 af 9

4 På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget d. 4. februar besluttede udvalget: Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet ansøgning fra Tobaksgaarden om ekstra tilskud fra Assens Kommune i perioden Udvalget anbefaler, at Tobaksgaarden indsender ansøgning, og at Assens Kommune støtter ansøgningen med kr. pr. år i perioden Udvalget bemærker, at der skal udarbejdes en tydelig beskrivelse af Tobaksgaardens rolle og opgaver som regionalt spillested, fx i forhold til Kultur i Børnehøjde, ASK og Fyns 11. Musikskole. På mødet den 8. februar besluttede Økonomiudvalget: Økonomiudvalget udsatte sagen og ønsker følgende forhold belyst fra Kultur- og Fritidsudvalget inden behandling på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 22. februar: Eventuelle konsekvenser af omlægning af støttemidler på kulturområdet til at understøtte ansøgning om Tobaksgaarden som regionalt spillested Hvad indebærer det, at Tobaksgaarden udpeges som regionalt spillested i forhold til eksisterende aktiviteter? Tobaksgaardens økonomi samt aktuelle regnskaber Muligheden for eventuel forhøjelse af Tobaksgaardens eget bidrag På ekstraordinært møde den 22. februar beslutter Kultur- og Fritidsudvalget: Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at Assens Kommune understøtter Tobaksgaardens ansøgning om godkendelse som regionalt spillested, i samarbejde med Posten/Dexter. I lyset af Byrådets drøftelser af anvendelsen af brandingpuljen, foreslår Kultur- og Fritidsudvalget, at de kr. hvert af de næste fire år tages af brandingmidlerne. Udvalget vurderer, at Tobaksgaarden som regionalt spillested vil være en enkeltstående og slagkraftig markedsføring af Assens Kommune. Alternativt er Kultur- og Fritidsudvalget indstillet på delvist at finde beløbet ved omprioritering af udvalgets samlede budget, hvor udvalget netop har peget på omprioriteringer for beløb, der kan rumme merudgiften på kr.. Kultur- og Fritidsudvalget har desuden drøftet muligheden for en undersøgelse af hvorvidt Assens Kommune kan/skal indgå i bestyrelsen for institutioner, hvor Assens Kommune yder store tilskud. På ekstraordinært møde den 22. februar beslutter Økonomiudvalget: Økonomiudvalget bemærker, at Tobaksgården ønsker at indgå samarbejde med Posten/Dexter om at blive godkendt som regionalt spillested. Ansøgningen er herefter på kr. Et flertal af Økonomiudvalget (5 medlemmer, A og V) understøtter Kultur og Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24. februar Kl. 17:45 Assens Kommune, 4 af 9

5 Fritidsudvalgets ønske om at yde økonomisk støtte til Tobaksgårdens ansøgning om godkendelse som regionalt spillested i samarbejde med Posten/Dexter i Odense. Flertallet anbefaler følgende finansiering af den kommunale andel til ansøgning som Tobaksgården som regionalt spillested: kr. finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område på budgettet for fritidsfaciliteter og Folkeoplysningsområdet for Økonomiudvalget bemærker, at der har været uforbrugte midler på de pågældende områder i kr. årligt i perioden finansieres af brandingpuljen under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget under forudsætning af udvalgets tiltræden heraf inden Byrådets møde den 24. februar Et mindretal af Økonomiudvalget (2 medlemmer, F og O) tager forbehold. Administrative bemærkninger På baggrund af Økonomiudvalgets spørgsmål, er der udarbejdet et notat, der belyser spørgsmålene. Notat og bilag er vedlagt. Med besvarelse af spørgsmålene til sagen fra Kultur- og Fritidsudvalget har flertallet i Økonomiudvalget på deres ekstraordinære møde besluttet at anbefale følgende finansiering af den kommunale andel til ansøgning som Tobaksgården som regionalt spillested: kr. finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område på budgettet for fritidsfaciliteter og Folkeoplysningsområdet for Økonomiudvalget bemærker, at der har været uforbrugte midler på de pågældende områder i kr. årligt i perioden finansieres af brandingpuljen under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget under forudsætning af udvalgets tiltræden heraf inden Byrådets møde den 24. februar På baggrund af ovenstående sendes sagen til behandling i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Der er ikke pt. plads i kulturbudgettet en forøgelse af udgifterne i denne størrelsesorden. For at imødekomme ansøgningen kræves det således, at udvalgets budget til Andre kulturelle opgaver forøges med kr. hvert år i perioden Bemærkning efter Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen den 4. februar 2016: Udvalget har som led i arbejdet med Budget foreslået en finansiering indenfor eget budget jf. sagsfremstillingen ovenfor. Tobaksgaardens økonomi og regnskaber: Tobaksgaarden har i perioden haft en anstrengt økonomi med underskud. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24. februar Kl. 17:45 Assens Kommune, 5 af 9

6 Regnskab 2012: underskud på kr. Regnskab 2013: underskud på kr. Regnskab 2014: underskud på kr. Regnskab 2015: regnskabet vil først være færdigt i marts Forventningen til resultatet er dog positivt i forhold til de tidligere år, idet der forventes et samlet overskud. Den anstrengte økonomi har af flere omgange afstedkommet ønsker fra Tobaksgaarden, om at Assens Kommune enten øger sit årlige tilskud eller stiller garantier for lån. Tobaksgaarden hjemtog desuden driften af cafeen i ultimo 2012 med start i 2013, efter at cafédriften i mange år var bortforpagtet. Cafédriften har i 2013 og 2014 medført betydelige underskud og dermed belastet Tobaksgaardens samlede drift: 2013:underskud på kr underskud på kr. Forventningerne til resultatet af cafédriften i regnskab 2015 er dog positive, og der forventes et mindre underskud. Status 2015 fra Tobaksgaarden Tobaksgaarden modtog i 2015 et tilskud fra Assens Kommune på kr. (brutto). Det direkte tilskud svarer til ca. 30 % af den samlede omsætning, der i 2015 forventes at lande på ca. 8 mio. kr. Tilsyn med forventede regnskaber og cafedrift Assens Kommunes administration har i løbet af 2014 og 2015 haft jævnlige møder med Tobaksgaarden, med henblik på at føre tilsyn med, at driften kommer tilbage på et bæredygtigt spor. Det har bl.a. betydet, at Tobaksgaarden er blevet bedt om at indsende foreløbige regnskaber, og senest at kommunens revision har udført en vurdering af lovligheden af cafédriften på Tobaksgaarden. Revisionsrapporten blev behandlet på Kultur og Fritidsudvalgets møde den 4. februar med den konklusion, at cafédriften ligger inden for kommunalfuldmagtsreglerne og frem Tobaksgaarden har tilkendegivet, at regnskab 2015 viser et overskud, der er retningsgivende for de kommende års budgetter. Administrationen har i efteråret 2015 modtaget seneste bud på budgetter for , som sandsynliggør et årligt overskud i størrelsesordenen mellem og , og hvor cafédriften bidrager med et lille overskud. Tobaksgaarden er telefonisk forespurgt, om de vil kunne stille med en større andel som deres bidrag til ansøgningen, med den konsekvens at Assens Kommunes mertilskud til ansøgningen om regionalt spillested nedbringes. På spørgsmålet svarer Tobaksgaarden, at de ikke mener, dette er muligt. Økonomistabens bemærkninger: Som supplement til ovenstående beskrivelse af økonomien kan nævnes, at egenkapitalen i regnskab 2014 var negativ. Der er dog en forventning til, at den med regnskab 2015 kan blive positiv igen. I henhold til de fremsendte budgetter vil de kommende år give mindre overskud, så egenkapitalen kræver et antal år med overskud for at den kan få en regnskabsmæssig acceptabel størrelse igen. Ovenstående økonomi er beskrevet ud fra Tobaksgaardens nuværende status og ikke med en forventet økonomi som et muligt regionalt spillested fra 1. januar Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24. februar Kl. 17:45 Assens Kommune, 6 af 9

7 Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Tobaksgaarden - Ansøgning til KFU - Regionalt Spillested Notat fra Tobaksgaarden - Baggrund og grundlag for regionalt spillested 3 Lukket 4 Lukket 5 Lukket Notat fra Tobaksgården - Notat - regionale spillesteder Beslutning Byrådet den 24. februar 2016 Et flertal af Byrådet, 24 medlemmer (A, B, C, V og Ø) stemte for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets flertals indstilling samt Økonomiudvalgets flertals indstilling. Et mindretal af Byrådet, 5 medlemmer (F og O) stemte imod. Indstillingerne herefter godkendt. Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24. februar 2016 Et flertal anbefaler Økonomiudvalgets indstilling godkendt. For stemte 6: V, A og B. Imod stemte 1: O. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 22. februar 2016 Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at Assens Kommune understøtter Tobaksgaardens ansøgning om godkendelse som regionalt spillested, i samarbejde med Posten/Dexter. I lyset af Byrådets drøftelser af anvendelsen af brandingpuljen, foreslår Kultur- og Fritidsudvalget, at de kr. hvert af de næste fire år tages af brandingmidlerne. Udvalget vurderer, at Tobaksgaarden som regionalt spillested vil være en enkeltstående og slagkraftig markedsføring af Assens Kommune. Alternativt er Kultur- og Fritidsudvalget indstillet på delvist at finde beløbet ved omprioritering af udvalgets samlede budget, hvor udvalget netop har peget på omprioriteringer for beløb, der kan rumme merudgiften på kr.. Kultur- og Fritidsudvalget har desuden drøftet muligheden for en undersøgelse af hvorvidt Assens Kommune kan/skal indgå i bestyrelsen for institutioner, hvor Assens Kommune yder store tilskud. Fraværende: Tage Kiltang Bartholin og Elmer Philipsen. Beslutning Økonomiudvalget den 22. februar 2016 Økonomiudvalget bemærker, at Tobaksgården ønsker at indgå samarbejde med Posten/Dexter om at blive godkendt som regionalt spillested. Ansøgningen er herefter på kr. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24. februar Kl. 17:45 Assens Kommune, 7 af 9

8 Et flertal af Økonomiudvalget (5 medlemmer, A og V) understøtter Kultur- og Fritidsudvalgets ønske om at yde økonomisk støtte til Tobaksgårdens ansøgning om godkendelse som regionalt spillested i samarbejde med Posten/Dexter i Odense. Flertallet anbefaler følgende finansiering af den kommunale andel til ansøgning som Tobaksgården som regionalt spillested: kr. finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område på budgettet for fritidsfaciliteter og Folkeoplysningsområdet for Økonomiudvalget bemærker, at der har været uforbrugte midler på de pågældende områder i kr. årligt i perioden finansieres af brandingpuljen under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget under forudsætning af udvalgets tiltræden heraf inden Byrådets møde den 24. februar Et mindretal af Økonomiudvalget (2 medlemmer, F og O) tager forbehold. 3. Orientering Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24. februar 2016 Intet. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24. februar Kl. 17:45 Assens Kommune, 8 af 9

9 Underskriftsside Dan Gørtz Erik Klindt Andersen Jens Henrik W. Thulesen Dahl Charlotte Vincent Petersen Poul Poulsen Leif Wilson Laustsen Lone Akselsen Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24. februar Kl. 17:45 Assens Kommune, 9 af 9

10 Bilag: 2.1. Tobaksgaarden - Ansøgning til KFU - Regionalt Spillested Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 24. februar Kl. 17:45 Adgang: Åben Bilagsnr: 18901/16

11 Assens, 20. Januar 2015 ANSØGNING Tobaksgaarden ansøger om at blive regionalt spillested i perioden Ansøgningsfrist til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik er 29. februar 2016, og før Tobaksgaarden kan fremsende en egentlig ansøgning, skal det kommunale engagement defineres. Tobaksgaarden ansøger Assens kommune om kr pr. år, svarende til en ekstrabevilling på i alt kr over 4 år. I henhold til musikloven indgår Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik hvert fjerde år aftaler med udvalgte spillesteder i Danmark. Projektstøtteudvalget for Musik udpeger og yder i den forbindelse tilskud til regionale spillesteder, som formår at formidle, præsentere, profilere og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. De regionale spillesteder fremstår og virker som dynamiske og kompetente kraftcentre, der med udgangspunkt i mangfoldighed og fornyelse formidler, præsenterer, profilerer og udvikler rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. De regionale spillesteder er forskelligartede og arbejder hver især målrettet på at udvikle og præcisere en unik og ambitiøs profil, der udfordrer kunstnere og publikum, og som sætter musikken og den musikalske oplevelse i centrum. Det enkelte regionale spillested definerer selv sin profil, samt hvordan spillestedet har til hensigt at realisere de overordnede mål og visioner for regionale spillesteder De regionale spillesteder realiserer deres mål og visioner gennem målrettede aktiviteter inden for fem strategiske områder: 1. Koncertvirksomhed 2. Udvikling af musiklivet, herunder talentudvikling, vækstlag og smalle genrer 3. Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation 4. Eksternt samarbejde 5. Professionel ledelse, organisation og opgaveløsning Tobaksgaarden har siden 2009 været omfattet af honorarstøtteordningen. I dag er der kun et regionalt spillested på Fyn (Posten/Dexter i Odense), der er omfattet af ordningen for regionale spillesteder i Danmark. Tobaksgaardens formålsparagraf (jf. vedtægterne), er netop at drive et rytmisk spillested, med tilhørende fysiske og tekniske faciliteter, med kvalitative tilbud inden for den professionelle rytmiske musik og amatørmusikken som inspiration og supplement til regionens øvrige musikliv. Siden 2009 har Tobaksgaarden arbejdet på, at opnå status som regionalt spillested, og har allerede markeret sig på det musikalske landkort som et seriøst spillested med højt og kvalitativt aktivitetsniveau. Tobaksgaarden arbejder kontinuerligt på, at udvikle og understøtte det rytmiske vækstlagsmiljø. Dette efterkommes ved øget dialog og samarbejde mellem musikmiljøer og institutioner, med henblik på at positionere den rytmiske musik i Assens Kommune.

12 En 4-årig aftale mellem Tobaksgaarden, Statens Kunstfond og Assens Kommune vil betyde arbejdsro, hvor langtidsplanlægning og et egentligt udviklingsarbejde kan iværksættes. Ved seneste ansøgningsrunde modtog Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik 28 ansøgninger om at være regionalt spillested i udpegningsperioden. I alt blev 19 spillesteder udpeget til at være regionale spillesteder i perioden hvor man kan se tilskudsniveauet pr. år. til de enkelte spillesteder. Copenhagen JazzHouse, Københavns Kommune Culture Box, Københavns Kommune Det Musiske Hus, Frederikshavn Kommune Fermaten, Herning Kommune Gimle, Roskilde Kommune Global Copenhagen, Københavns Kommune Godset, Kolding Kommune, Klaverfabrikken, Hillerød Kommune Loppen, Københavns Kommune Musikhuzet Bornholm, Bornholms Regionskommune Posten/Dexter, Odense Kommune Radar, Århus Kommune Stars, Vordingborg Kommune Studenterhuset, Aalborg Kommune Sønderborghus, Sønderborg Kommune Tobakken, Esbjerg Kommune Train, Århus Kommune Vega, Københavns Kommune VoxHall/Atlas, Århus Kommune ØKONOMI Via det nuværende kommunale driftstilskud modtager Tobaksgaarden pt. årligt kr og ansøger om yderligere kr pr. år i den 4-årige periode, altså en ekstrabevilling på i alt kr over 4 år. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik giver tilskud til de regionale spillesteder efter krone til krone-princippet, hvilket vil sige, at Tobaksgaarden vil kunne ansøge om kr. 1 mio. Såfremt Assens Kommune kan imødekomme Tobaksgaardens ansøgning. Ligeledes anmoder Tobaksgaarden om en erklæring fra Assens Kommunes, indeholdende kommunens forventninger til Tobaksgaarden som en del af det lokale og regionale kulturliv, samt eventuelle supplerende mål fremsat af Assens Kommune. Med venlig hilsen TOBAKSGAARDEN Lasse Tajmer, kulturchef

13 Bilag: 2.2. Notat fra Tobaksgaarden - Baggrund og grundlag for regionalt spillested Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 24. februar Kl. 17:45 Adgang: Åben Bilagsnr: 33250/16

14 NOTAT Tobaksgaarden som regionalt spillested BAGGRUND Der er i skrivende stund 19 regionale spillesteder i Danmark og kun ét regionalt spillested på Fyn - i region Syddanmark således i alt fire, som er placeret i Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderborg. Men der bør være plads til endnu et og her er Assens oplagt! Hvis man kort skal definere forskellen på nuværende ordning og på ordningen som regionalt spillested, kan man skitsere således: Under honorarstøtte ordningen, gives der udelukkende tilskud musikerne baseret på antal af koncerter, antal af musikere, kvaliteten, fornyelsen og mangfoldigheden. Aftalen er 1-årig. Under regional spillestedsordningen gives der tilskud til drift og udvikling af spillestedet. Der er tale om en slags 3-partsaftale mellem stat, kommune og spillested. Aftalen fordrer at Tobaksgaarden skal arbejdes med talentudvikling, vækstlag, publikumsudvikling, formidling, markedsføring, eksternt samarbejde og organisation. Aftalen er 4-årig og giver selvsagt mere arbejdsro til at skabe udvikling. GRUNDLAG Tobaksgaarden som regionalt spillested med følgende grundlag: - at Tobaksgaarden skal fastholde den anslået programprofil. - at Tobaksgaarden skal fremstå og virke som et kompetent og dynamisk kraftcenter, der med udgangspunkt i mangfoldighed og fornyelse formidler, præsenterer, profilerer og udvikler rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. - at Tobaksgaarden skal være et levende og dynamisk spillested som også vil tage ansvar for vækstlaget. I tråd med dette vil Tobaksgaarden år fokusere på det unge publikum, vækstlaget og faciliteter, der kan inspirere og animere områdets unge musikere. I dette arbejde vil Assens Musikskole blive involveret som naturlig samarbejdspartner.

15 OPGAVESÆT Tobaksgaardens erklærede mål om som regionalt spillested har i flere år været indskrevet i Assens Kommunes kulturpolitik og drøftelserne herom med kultur- & fritidsudvalget har været mange og gode. Både i 2007 og i 2012 har kultur- & fritidsudvalget også bevilliget den fornødne økonomi. Tobaksgaarden erfarer, at ingen af nuværende spillesteder modtager under kr. 1. mio. fra Statens Kunstfond. Tendensen er, at tilskuddene til spillestederne skal være større end nuværende (ved seneste ansøgningsrunde blev tilskuddene til nuværende regionale spillesteder forhøjet med %). Det vil derfor være uambitiøst at søge Statens Kunstfond for mindre en kr. 1. mio. Tobaksgaarden vil som regionalt spillested agere som kraftcenter for udviklingen af kulturlivet i Assens Kommune og på hele Fyn - og i højere grad vil Tobaksgaarden kunne deltage i udviklingen af større kulturbegivenheder. Statens Kunstfond har ud fra 5 strategiske områder defineret opgavesættet for de regionale spillesteder. Der er lagt op til, at man som regionalt spillested selv realiserer mål og visioner. Her vil Tobaksgaarden have fokus på: - at udvikle og præcisere en unik og ambitiøs profil, der udfordrer kunstnere og publikum - at sætte musikken og den musikalske oplevelse i centrum - at skabe publikumsudvikling - at bidrage til talentudvikling - at skabe god og kreativ markedsføring og formidling Konkret vil dette betyde flere koncerter i Assens, som vil fordele sig på henholdsvis små, mellem store og store koncerter. Til de store koncerter vil Tobaksgaarden benytte sig af Arena Assens som samarbejdspartner til afvikling af 4-5 årlige koncerter. Nuværende aktivitetsniveau i Tobaksgaarden er årlige koncerter. Som regionalt spillested vil dette vil øges til minimum 100 koncerter om året. Der vil være flere koncerter med internationale navne, som i år hvor amerikanske Mike Stern gæster Assens. Kendetegnende for vores koncerter skal være unikke totaloplevelser. Med udgangspunkt i den enkelte koncerts art og karakter, vil der blive arbejdet med oplevelser og iscenesættelse. OPLANDET OG PUBLIKUM Tobaksgaardens naturlige opland omfatter i dag først og fremmest Assens Kommune med indbyggere. Fakta er, at 50 % af Tobaksgaardens publikummer er bosiddende udenfor Assens Kommune. Disse gæster kommer primært fra det øvrige Fyn og til dels også fra Trekantsområdet. Vi opfatter således vores naturlige opland på indbyggere. Med en status som regionalt spillested med et større antal store og mellemstore koncerter samt festivaler og temaarrangementer m.v. vil Tobaksgaarden i langt højere grad kunne trække på det udvidede publikumsopland. Dermed vil der også kunne skabes større opmærksomhed om den del af Tobaksgaardens profil, som bl.a. også handler om smalle genrer, eksperimenter og fornyelse. Lasse Tajmer, 4. februar 2016

16 Bilag: 2.6. Notat fra Tobaksgården - Notat - regionale spillesteder Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 24. februar Kl. 17:45 Adgang: Åben Bilagsnr: 41568/16

17 NOTAT af 19. FEBRUAR 2016 VEDR. TOBAKSGARDEN SOM REGIONALT SPILLESTED BAGGRUND Tobaksgaarden har på baggrund af en ansøgning til Kultur- & Fritidsudvalget i Assens Kommune modtaget en bevillingsskrivelse af 5. februar 2016 fra udvalget, som imødekommer ansøgningen med kr pr. år i årene , under forudsætning af at Tobaksgaarden kan opnå status som regionalt spillested. Efter grundige undersøgelser og efterfølgende overvejelser er det Tobaksgaardens vurdering, at sandsynligheden for at blive regionalt spillested, er meget lille: 1. Der har fra Statens Kunstfonds side i mange år været et ønske om en opgradering af nuværende pulje på kr. 32 mio. pr. år til de regionale spillesteder. Puljen er ikke blevet større, hvorfor sandsynligheden for en udvidelse af de nuværende 19 spillesteder, er minimal. 2. Det er Tobaksgaardens klare opfattelse, at Statens Kunstfonds Projektudvalg for Musik prioriterer at opgradere de eksisterende spillesteder med større tilskud for at sikre spillestederne en økonomisk robusthed. Bl.a. fordi man vil sikre, at spillestederne kan imødekomme opgavesættet: At fremstå og virke som dynamiske og kompetente kraftcentre, der formidler, præsenterer, profilerer og udvikler rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. 3. Det er Tobaksgaardens klare opfattelse, at der vil være en tendens til, at man i højere grad vil overlade opgavesættet til de store spillesteder (store byer) som formår at favne mindre spillesteder (byer). Godset (Kolding) er et eksempel herpå, idet man i indeværende periode har lavet samarbejde med Vejle og Fredericia. Konsekvensen af denne tendens kan være, at antallet af regionale spillesteder reduceres. Med afsæt i ovenstående 3 punkter, er det Tobaksgaardens vurdering, at vi med 99 % sikkerhed ikke bliver regionalt spillested, såfremt vi ansøger Statens Kunstfond på sædvanligvis. Omvendt vil det være 99 % sikkert, at vi kan opnå status som regionalt spillested, såfremt vi ansøger med en samarbejdspartner. På baggrund heraf har Tobaksgaarden vurderet, at det vil være klogest at indgå et formaliseret samarbejde med Posten/Dexter i Odense, som har mange år på bagen som regionalt spillested. Det er begge spillesteders opfattelse, at dette samarbejde kan blive særdeles frugtbart for begge parter. Begge spillesteder besidder stor viden om branchen, og kan med stor fordel nyde godt af vidensdeling og fælles kompetence udvikling.

18 Dette betyder derfor, at Tobaksgaarden ønsker at indgå i en samarbejdsaftale med Posten/Dexter. Aftalen vil indholdsmæssigt indeholde samme opgavesæt, som er formuleret i Statens Kunstfonds strategiske fokusområder for de regionale spillesteder. For Tobaksgaarden vil dette i al korthed primært betyde: 1. Flere koncerter i Assens 2. Udvikling af musiklivet og publikumsudvikling i Assens 3. Markedsføring og formidling Ligesom i aftalen under den konventionelle regionale spillestedsordning gives der tilskud til drift og udvikling af spillestedet. En aftale med Posten/Dexter fordrer således fortsat, at Tobaksgaarden skal arbejde med talentudvikling, vækstlag, publikumsudvikling, formidling, markedsføring, eksternt samarbejde og organisation. Aftalen er ligeledes 4-årig og giver selvsagt mere arbejdsro til at skabe udvikling. AD 1 FLERE KONCERTER Tobaksgaardens koncertvirksomhed skal bidrage til at formidle og præsentere regional, national og international rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet samt at holde prioriteret fokus på udvikling og nytænkning. I en samarbejdsaftale med Posten/Dexter forventes yderligere 25 koncerter årligt i Tobaksgaarden. En styrkelse af profilen og flere koncerter på Tobaksgaarden vil betyde en helt ny publikumsudvikling, som vil trække flere gæster til Assens. AD 2 UDVIKLING Regionale spillesteder bidrager til at udvikle kvalitet, mangfoldighed og nyskabelse i musiklivet, herunder talentudvikling, vækstlag og smalle genrer. Arbejdet med publikumsudvikling vil især handle om markedsføring og kommunikation. Regionale spillesteder bidrager til at styrke musikinteressen i hele landet ved at formidle musik som en god og udviklende oplevelse. Spillestederne arbejder strategisk og involverende med at udvikle eksisterende og nye publikumsgrupper særligt med henblik på børn og unge. AD 3 MARKEDSFØRING Tobaksgaarden udgiver med succes en avis, som udkommer i eksemplarer fire gange årligt. Det er hensigten at Posten og Tobaksgaarden udbreder denne avis i eksemplarer til hele Fyn, og at få relevante samarbejdspartnere involveret i dette formidlingssamarbejde. Dette samlede udbud forventes at kunne give grobund for en positiv publikumsudvikling for alle spillesteder og gøre kommunikationen endnu mere udbredt omkring koncerter og aktiviteter fra spillestederne.

19 ØKONOMI Budget for dette samarbejde er for Posten/Odense Kommunes vedkommende indeholdt i ansøgnings budget til Statens Kunstfond, idet Posten ansøger Statens Kunstfond om yderligere kr til samarbejdet med Tobaksgaarden. (Posten/Dexter modtager til musikdriften pt. pr. år kr. 2.3 mio. fra Statens Kunstfond og kr. 4 mio. fra Odense Kommune) Assens Kommune bidrager med kr årligt til samarbejdet, i hele aftaleperiodens forløb. Dette er således kr mindre pr. år, i forhold til den ny bevilling kr som Assens Kommune har imødekommet 4. februar SAMARBEJDE Tobaksgaarden arbejder kontinuerligt på, at udvikle og understøtte det rytmiske vækstlagsmiljø. Dette efterkommes ved øget dialog og samarbejde mellem musikmiljøer og institutioner, med henblik på at positionere den rytmiske musik i Assens Kommune. Både Posten/Dexter og Tobaksgaarden er indstillet på at involvere eksterne samarbejdspartnere også på tværs af kommunerne. Således kan f.eks. Harders i Svendborg og Kansas i Odense komme i spil, idet begge steder primært repræsenterer scener der tager hånd om vækstlag, niche og alternative genrer. Endelig udgør både Harders og Kansas en særdeles vigtig rolle for den rytmiske musikprofil for hele Fyn, idet øvelokaler udgør en vægtig del af den daglige drift. Et samarbejde vil således fint komplementere aktiviteterne på både Posten/Dexter og Tobaksgaarden. Ved inddragelse af andre fynske scener skal disse bidrage til samarbejdet med en økonomi, som er afstemt efter aktivitetsniveauet. KORT OM POSTEN / DEXTER Posten/Dexter drives af Den Erhvervsdrivende Fond Odense Live Fonden. Bestyrelsen består af Ernst Kier (formand), Mogens Balle, Poul William Falck, Merete Vangsøe Simonsen, Tomas Henneby og Tony Hamilton. Spillestedsleder er Morten Østlund. Posten/Dexter afholder cirka 280 koncerter om året, fordelt på begge steder. Der er 9 fastansatte, 5 flex-jobbere, 25 timelønnede og omkring 150 frivillige tilknyttet Posten/Dexter. Posten har plads til 900 stående gæster og 350 ved siddekoncerter. Dexter har plads til ca.150 siddende gæster. Posten/Dexter omsætter årligt for ca. kr. 15 mio.

20 SLUTTELIGT Tobaksgaarden anses regionalt, som et vigtigt spillested, der har fokus på kvalitet, nicher samt kommercielle artister. Tobaksgaarden udgør en særlig kulturel profil for Assens og omegn samt gæster fra hele Fyn og Trekantsområdet. Et samarbejde mellem Posten/Dexter og Tobaksgaarden er oplagt, set ud fra et regionalt og kulturelt synspunkt. Samarbejdet mellem Posten/Dexter og Tobaksgaarden har således allerede været forelagt både Tobaksgaardens bestyrelse og Posten/Dexter s bestyrelse. I begge bestyrelser er der stor begejstring og opbakning omkring samarbejdet og de fælles visioner. Ligeledes er begge organisationers medarbejdere involveret og engagementet og viljen til at løfte i flok, er stor! Lasse Tajmer, Tobaksgaarden 19. februar 2016

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSER- VICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSER- VICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Kulturudvalget Orientering Regionale spillesteder - ansøgningsproces til perioden 2017-2020 - Kulturpolitikken. Resume. Siden henholdsvis 1996, 2000 og 2001 har spillestederne

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Odense Kommune og Musikhuset Posten og Dexter. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 11 Til Kulturudvalget møde 28. juni pkt. 1. Til Drøftelse Kopi til Regionale spillesteder 2017-2020 - Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musiks udpegning. Foretræde fra de Regionale

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Tirsdag den 14. juni 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks analyser, vurderinger

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Sønderborg Kommune og Sønderborghus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforening CB. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Radar

Rammeaftale om det regionale spillested Radar Rammeaftale om det regionale spillested Radar 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Radar. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Stars

Rammeaftale om det regionale spillested Stars Rammeaftale om det regionale spillested Stars 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Vordingborg Kommune og Stars - Storstrøms Amts Rytmiske Spillested. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Vega

Rammeaftale om det regionale spillested Vega Rammeaftale om det regionale spillested Vega 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Koncertvirksomhedens Fond (Vega). 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010

Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010 Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurderinger og anbefalinger vedrørende

Læs mere

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Tirsdag den 14. juni 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen Rammeaftale om det regionale spillested Loppen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Musikforeningen Loppen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen 10. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Fonden VoxHall. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 7. november 2014.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 7. november 2014. 25. oktober 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 8 Mødedato: 22.- 24. oktober 2014 Tidspunkt: Onsdag fra kl. 9.00 til 18.00 Torsdag kl. 9.00 til 18.00 Fredag kl. 9.00 til 13.00

Læs mere

Ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020: Musikhuset Posten/Dexter

Ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020: Musikhuset Posten/Dexter Ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020: Musikhuset Posten/Dexter 1. Indledning Denne ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020 indsendes elektronisk senest

Læs mere

Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Musikhuzet

Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Musikhuzet STATENS KUNSTFOND H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2/1553 KØBENHAVN V T: (+45) 33 73 33 73 / WWW.KUNST.DK RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested usikhuzet Bornholm for perioden 2017-2020 1. Aftalens

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Henvendelse til Kulturudvalget fra spillestedet Backstage vedr. forholdene for privat drevne spillesteder.

Henvendelse til Kulturudvalget fra spillestedet Backstage vedr. forholdene for privat drevne spillesteder. Emne: Henvendelse til Kulturudvalget fra spillestedet Backstage vedr. forholdene for privat drevne spillesteder. Til: Kulturudvalget Kopi til: Rådmanden for Kultur og Borgerservice Side 1 af 5 Henvendelse

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v.

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AALBORG UNIVERSITETS STUDENTERHUS 1. Navn og hjemmel. Stk. 1: Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for TOBAKKEN (januar 2014) Rød tekst = ny tekst. Vedtægter for TOBAKKEN(godkendt i SLU ) Grøn tekst = tekst udgår 1 Navn og hjemsted

Vedtægter for TOBAKKEN (januar 2014) Rød tekst = ny tekst. Vedtægter for TOBAKKEN(godkendt i SLU ) Grøn tekst = tekst udgår 1 Navn og hjemsted Vedtægter for TOBAKKEN(godkendt i SLU 13.12.06) Grøn tekst = tekst udgår 1 Navn og hjemsted Vedtægter for TOBAKKEN (januar 2014) Rød tekst = ny tekst 1 Navn og hjemsted TOBAKKEN er en selvejende institution.

Læs mere

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen.

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen. 23. august 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 27 Mødedato: 22. august 2016 Tidspunkt: fra kl. 9.30 til kl.15.30 Sted: Mødelokale 5 i stuen Mødtes med Lotte Toftemark og Line

Læs mere

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl REFERAT Tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 16.00 i mødelokale F7 (lokale E303 bunkerne) Frederikssund Rådhus Torvet 2, Frederikssund. Mødedeltagere: Grethe Olsen, Kenneth Jensen, John Schmidt Andersen og

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 REFERAT Kulturudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-17.00 Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Ferie og Musik på Endelave, ansøgning om tilskud

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:30-16:30 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Tommy

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt, Søren B. Kristensen og Maria Frej.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt, Søren B. Kristensen og Maria Frej. 3. marts 2017 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 33 Mødedato: 2. marts 2017 Tidspunkt fra kl. 9.30 til kl.17.00 Sted: Mødelokale 1, 5. sal REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl,

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 6. marts 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 2 Mødedato: 4. - 5. marts 2014 Tidspunkt: Tirsdag kl. 12.00 til onsdag kl. 13.00 Sted: Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 32 Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 15/5115 Ansøgning om henstand fra Jordløse Friskole...1. 3. 14/30669 Status campingplads (Lukket sag)...

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 15/5115 Ansøgning om henstand fra Jordløse Friskole...1. 3. 14/30669 Status campingplads (Lukket sag)... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 12:30 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 15/5115 Ansøgning om henstand fra Jordløse

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:30-18:30 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C),

Læs mere

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Malte Bern Jensen. Notat om spillesteder

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Malte Bern Jensen. Notat om spillesteder KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til KFU Notat om spillesteder Kultur- og Fritidsudvalget bad som en udløber af sagen om Amager Kulturpunkts Økonomi

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 19. august 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 16.00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/11848

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget den 10.

Læs mere

Udskriv ansøgning. De frie kulturmidler

Udskriv ansøgning. De frie kulturmidler Gem en kopi Udskriv ansøgning,---..-"' ASSENS KOMMUNE Ansøgningen sendes til: Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens E-mail: kulturogfritid@assens.dk Dato: 15. maj 2016 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AKTIVITETER

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE. Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 Byrådet afholder møde: Referat Den 21. december 2004 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Jens Møller. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Posten/Dexter for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Posten/Dexter for perioden RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Posten/Dexter for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017 Musikby 2020 Udvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 285228 Brevid. 2446325 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Dagsorden for 3. møde i Musikby 2020 Udvalget den 30. januar

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen 10. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for scenekunst Møde 2 Mødedato: 23. januar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 16.30 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 12/2013 Dannet den: Mandag den 27-01-2014 Mødedato: Mandag den 16-12-2013 Mødetidspunkt: 17:00-17:40 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HH)

Læs mere