MEDDELELSE 1/2011. REGNSKABSMEDDELELSE FOR kvartal 2010/11 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S. Herning, den 9. marts 2011 hb/ls

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSE 1/2011. REGNSKABSMEDDELELSE FOR kvartal 2010/11 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S. Herning, den 9. marts 2011 hb/ls"

Transkript

1 MEDDELELSE 1/2011 REGNSKABSMEDDELELSE FOR - kvartal 2010/11 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S Herning, den 9. marts 2011 hb/ls Stabile afsætningsvilkår og øget salgsindsats medfører stigende aktivitet og øget indtjening i BoConcept, som samtidig kan konstatere, at planen for udvidelse af franchisekæden forløber som planlagt. Øget lageropbygning betyder imidlertid, at forventningerne til koncernens pengestrømme reduceres. År til dato ( maj 2010 til 3 januar 2011) Nettoomsætning udgør 753,1 mio. kr., svarende til en vækst på 11,5% i forhold til samme periode sidste år Same-store-sales er øget med henholdsvis 6,7% (udfaktureret) og 6,0% (ordreindgang) Bruttoavancen er realiseret med 41,9%, mod 41,6% sidste år Overskudsgraden (EBIT%) udgør 3,7% mod 2,2% sidste år Resultat før skat udviser et overskud på 25,9 mio. kr. mod 9,6 mio. kr. året før Der er siden regnskabsårets begyndelse åbnet 27 nye brand stores og lukket 17 Pr. 3 januar 2011 udgør balancesummen 529,9 mio. kr. mod 510,0 mio. kr. ved regnskabsårets start Pengestrømme udgør -22,0 mio. kr. før afdrag på langfristet gæld mod 43,8 mio. kr. sidste år kvartal 2010/11 ( november 2010 til 3 januar 2011) Nettoomsætning udgør 249,6 mio. kr., svarende til en vækst på 15,2% i forhold til samme periode sidste år Same-store-sales er steget 6,9% (udfakturering) og 5,0% (ordreindgang) Der er åbnet 13 nye brand stores og lukket 5 Overskudsgraden (EBIT%) er realiseret med 4,0% mod 1,4% sidste år Forventninger til regnskabsåret 2010/11 For at forbedre leveringssikkerheden til kæden, har BoConcept gennem det seneste halve år øget lagerniveauet. Som konsekvens heraf nedjusteres forventningerne til koncernens pengestrømme for indeværende regnskabsår, mens de omsætnings- og indtjeningsmæssige forventninger fastholdes uændret. BoConcept Holding forventes således nu at realisere: en nettoomsætningsvækst på 5-10% sammensat af en stigning i same-store-sales på 5-10% og åbningen af ca. 35 nye brand stores (nettotilgang på minimum 10 brand stores) en overskudsgrad (EBIT%) på 3-4% pengestrømme før afdrag på langfristet gæld i niveauet 0 kr. Yderligere oplysninger For yderligere oplysninger kontakt venligst adm. koncerndirektør Viggo Mølholm eller koncerndirektør Hans Barslund på tlf Kvartalsmeddelelse, - kvartal 2010/11 side 1 af 17

2 KONCERNENS HOVEDTAL 2010/11 Resultatopgørelse (mio. kr.) Nettoomsætning Bruttooverskud Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før skat Resultat efter skat År til År til Helår kvartal kvartal dato dato 2010/ / / / /10 249,6 216,7 753,1 675,5 910,2 106,5 92,5 315,8 281,2 371,2 9,9 3,1 27,9 14,7 12,7 0,6-1,4-2,0-5,1-3,1 10,5 1,7 25,9 9,6 9,6 7,5 0,9 18,6 6,9 5,3 Balance (mio. kr.) Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Balancesum Egenkapital ultimo Rentebærende gæld 260,6 261,1 260,1 269,3 247,4 249,9 529,9 508,5 510,0 201,6 192,6 183,6 133,7 143,1 132,0 Pengestrøm (mio. kr.) Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Heraf til investering i materielle aktiver Cash flow før afdrag på lang gæld 4,0 70,9 106,4-26,0-27,1-28,7-5,7-8,6-11,1-22,0 43,8 77,8 Nøgletal Overskudsgrad, % Afkastningsgrad (for perioden), % Resultat før skat pr. aktie Indre værdi Egenkapitalforrentning før skat, % Egenkapitalandel, % Gennemsnitligt antal medarbejdere, heltids 4,0 1,4 3,7 2,2 1,4 5,4 2,8 2,5 3,7 0,6 9,1 3,4 3, ,9 5,6 3,0 38,0 37,9 36, Aktierelaterede nøgletal Aktieudbytte mio. kr. Børskurs Aktiekapital mio. kr. Kurs/indre værdi Price/earning ratio 0,0 0,0 0, ,6 28,6 28,6 2,5 2,7 3,3 26,9 75,3 113,3 Perioderegnskabet, der ikke er revideret, omfatter perioden fra maj 2010 til 3 januar 201 Perioderegnskabet er udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som årsregnskabet 2009/10. Kvartalsmeddelelse, - kvartal 2010/11 side 2 af 17

3 MARKEDSUDVIKLING De underliggende forhold på BoConcepts vigtigste enkeltmarkeder er fortsat præget af usikkerhed og afventende forbrugeradfærd. Tendenserne til en stabilisering af markedet for langsigtede forbrugsgoder er dog fortsat i kvartal 2010/1 OMSÆTNINGSUDVIKLING Salgsinitiativer og -uddannelse bærer frugt BoConcept Holding omsætter i kvartal 2010/11 for 249,6 mio. kr., hvilket svarer til en vækst i nettoomsætningen på 15,2% sammenlignet med same periode sidste år. For perioden - kvartal er koncernens nettoomsætning øget med 11,5% i 2010/11 i forhold til 2009/10, og udgør således 753,1 mio. kr. (mio. kr.) Realiseret år til dato 2009/10 675,5 Valutaeffekt 31,0 Nettoudvikling i brand stores 45,1 Nettoudvikling i studios 1,5 Realiseret år til dato 2010/11 753,1 Væksten i BoConcepts forretningsomfang drives af en nettotilgang af butikker samt en positiv udvikling i aktiviteten i eksisterende butikker. En vedvarende uddannelse af salgspersonale og kampagneaktivitet har øget nettoomsætningen til brand stores med 6,9% i regnskabsårets tre første kvartaler, mens stigende valutakurser, primært USD og JPY, bidrager til en salgsfremgang på 4,6%. Same-store-sales stiger fortsat Koncernens same-store-sales er i - kvartal 2010/11 steget med 6,7% målt på udfakturering og 6,0% målt på ordreindgang, hvilket er en markant fremgang sammenlignet med samme periode sidste år, hvor same-store-sales faldt med henholdsvis 12,3% (udfakturering) og 3,6% (ordreindgang). I kvartal 2010/11 udgør stigningen i same-store-sales 6,9% (udfaktureret) og 5,0% (ordreindgang). Efter en stigning i ordreindgangen på 8,3% i kvartal 2010/11 er væksten atter mere moderat, hvilket understreger de usikre underliggende afsætningsvilkår, franchisekæden mødes af på flere af hovedmarkederne. 30% 20% Kvartalsvis udvikling i same store sales Invoiced Order intake 10% 0% 10% 20% 30% 2007/ / / /11 Kvartalsmeddelelse, - kvartal 2010/11 side 3 af 17

4 Udviklingen i same-store-sales og opretholdelse af et positivt salgsmomentum er således kraftigt afhængig af, at hit rate og basket size optimeres, hvilket er målsætningen for den øgede uddannelsesindsats, BoConcept har implementeret med udrulning af e-learning-platformen. Positiv aktivitetsudvikling på hovedmarkeder De positive afsætningsmønstre, BoConcept tidligere har rapporteret på en række af hovedmarkederne, er fortsat i kvartal 2010/1 Aktiviteterne på det franske marked udvikler sig således stadig positivt med underliggende vækst. Det samme er tilfældet i Tyskland, som måned for måned genvinder momentum og udviser to-cifrede vækstrater. I Danmark fortsætter fremgangen også, om end på et behersket niveau, mens politisk og økonomisk afklaring i England har stabiliseret og forbedret butikkernes kvartalsvise performance. I Spanien og Japan er markedsforholdene fortsat udfordrende, selv om udviklingen i nogen udstrækning har stabiliseret sig. Atter vækst i antal butikker I - kvartal 2010/11 er 92% af nettoomsætningen skabt i franchisekædens butikker, mens 8% er omsat i studios. ÅTD ÅTD Pr. 3 januar 2011 Pr. 3 januar 2010 Åbninger Lukninger Stores Studios Stores Studios Frankrig Tyskland USA Spanien Japan Danmark Norge England Sverige Kina A-markeder total B-&C-markeder Total Med 13 åbninger og fem lukninger fortsætter udviklingen med nettotilgang af butikker til franchisekæden i kvartal 2010/1 Åbningerne på eksisterende markeder har fundet sted i England, Irland, Italien, Schweiz, Polen og Kina samt på nye markeder som Tyrkiet, Taiwan, Vietnam og Panama. Siden regnskabsårets start er franchisekæden øget med netto 10 butikker. Kvartalsmeddelelse, - kvartal 2010/11 side 4 af 17

5 Der er i kvartal 2010/11 åbnet fem inspiration stores, hvormed der i alt ved kvartalets udgang er 17 inspiration stores blandt de 248 franchisebutikker. Antal brand stores Brand store pipeline Fase 2 Fase / / / / / / /11 Pipelinen over butikker i planlægningsfasen udvikler sig stabilt, og det konstateres, at der er stor interesse fra potentielle franchisetagere, ikke mindst på nye markeder i Asien og Latinamerika. På det potentielle kinesiske marked forventes det, at der åbnes tre nye butikker alene i kvartal 2010/2011 til at supportere den stigende efterspørgsel fra den hastigt voksende middelklasse. Sundhedstilstanden i franchisekæden er generelt stigende, hvorfor antallet af lukninger forventes at være på et lavt niveau fremover. Der er dog stadig butikker i bl.a. Sydeuropa, som ikke opfylder krav til koncept og omsætning, og som derfor vil blive lukket i de kommende kvartaler. Kvartalsmeddelelse, - kvartal 2010/11 side 5 af 17

6 RESULTATUDVIKLING Høj dækningsgrad opretholdes BoConcept Holding realiserer år til dato en bruttoavance på 41,9% mod 41,6% i samme periode sidste år. I kvartal 2010/11 isoleret udgjorde bruttoavancen 42,7% - det samme niveau som i samme kvartal sidste år. Idet omkostningerne til vareforbrug har været højere som følge af stigende valutakurser på USD og CHY, er den samlede valutaeffekt på dækningsgraden neutral efter regnskabsårets første tre kvartaler. BoConcept har opretholdt sin sourcingandel, hvormed ca. 75% af koncernens nettoomsætningen sources hos eksterne parter. Kapacitetsomkostningers andel af nettoomsætning faldende trods negativ påvirkning fra valutakurser Kapacitetsomkostningernes andel af nettoomsætningen udgør år til dato 38,2% mod 39,5% i samme periode sidste år. Salgs- og distributionsomkostningerne er i - kvartal 2010/11 på 229,7 mio. kr., svarende til 30,5% af omsætningen mod 31,2% sidste år. Foruden afholdelse af BoConcept inspiration Camp (BiC) i maj 2010 påvirkes posten negativt af stigende valutakurser i niveauet 10 mio. kr. samt helårseffekten af flere egne butikker med 6,0 mio. kr. Desuden indeholder salgs- og distributionsomkostningerne tab og hensættelser på debitorer på 10,8 mio. kr., heraf 3,3 mio. kr. som er hensat i kvartal 2010/1 Administrationsomkostningerne udgør i - kvartal 2010/11 56,5 mio. kr. og er således steget 4,5 mio. kr. siden sidste år. Heraf 1,7 mio. kr. som følge af stigende valutakurser. Stigende driftsresultat Resultat af primær drift (EBIT) år til dato udgør herefter 27,9 mio. kr., svarende til en overskudsgrad (EBIT%) på 3,7% mod 14,7 mio. kr. og 2,2% sidste år. Resultat af primær drift (EBIT) i mio. kr. 40,0 30,0 20,0 10,0 (10,0) (20,0) (30,0) 2007/ / / /11 Overskudsgraden i kvartal 2010/11 er realiseret med 4,0% mod 1,4% sidste år. Kvartalsmeddelelse, - kvartal 2010/11 side 6 af 17

7 Finansielle poster, netto, er reduceret fra en omkostning på 5,1 mio. kr. i - kvartal 2009/10 til en omkostning på 2,0 mio. kr. i år, væsentligst som følge af nedbringelse af koncernens nettorentebærende gæld. Efter - kvartal 2010/11 har BoConcept Holding således realiseret et resultat før skat på 25,9 mio. kr. mod 9,6 mio. kr. sidste år. Resultatet er på niveau med det forventede og anses for tilfredsstillende. BALANCEUDVIKLING Investeringstakt marginalt højere end oprindelig estimeret Pr. 3 januar 2011 udgør BoConcept Holdings aktiver 529,9 mio. kr. mod 510,0 mio. kr. ved regnskabsårets start. Købet af de svenske masterrettigheder samt investering i it-software har øget de immaterielle anlægsaktiver. Siden regnskabsårets begyndelse er materielle anlægsaktiver reduceret en smule som følge af afskrivninger. I alt har BoConcept foretaget investeringer i anlægsaktiver for 26,0 mio. kr. siden regnskabsårets start, hvilket er marginalt mere end oprindeligt forventet, væsentligst grundet købet af svenske masterrettigheder. Lagerhold øget for at imødegå leveringskrav Nettoarbejdskapitalen udgør pr. 3 januar ,7 mio. kr. mod 89,6 mio. kr. sidste år. Hvor lagrene var nedbragt kraftigt mod slutningen af regnskabsåret 2009/10, har BoConcept arbejdet på at reetablere lagerniveauet i 2010/11 for at oppebære større leveringssikkerhed, i takt med at koncernens aktivitetsniveau stiger. Efter kvartal 2010/11 udgør lagrene 127,3 mio. kr. mod 100,5 mio. kr. ved årets begyndelse. Der forventes en lagerreduktion i kvartal. Tilgodehavender udgør 3 januar ,0 mio. kr., samme niveau som efter kvartal 2010/11 og ca. 13,0 mio. kr. mere end ved regnskabsårets begyndelse. Debitordagene udgør fortsat 40 dage mod 42 dage i gennemsnit for regnskabsåret 2009/10 som helhed. Kapitalgrundlag forbliver solidt Egenkapitalen i BoConcept Holding udgør ved udgangen af kvartal 2010/11 201,6 mio. kr., hvilket svarer til en egenkapitalandel på 38,0%. Koncernens rentebærende gæld udgør på balancedagen 133,7 mio. kr., hvilket er samme niveau som ved regnskabsårets start. Den likvide beholdning udgør på balancedagen 10,5 mio. kr., hvortil kommer uudnyttede kreditfaciliteter på 102 mio. kr. Koncernens kapitalberedskab er således fortsat solidt og af en passende størrelse til at understøtte udrulningen af delelementerne i BoConcepts revitaliserede vækststrategi. PENGESTRØMME Pengestrømme påvirket af lageropbygning Koncernens pengestrømme fra driften er faldet fra 70,9 mio. kr. sidste år til 4,0 mio. kr. i år efter kvartal. Mens driftsindtægterne er steget, er kapitalbindingen i arbejdskapital blevet øget væsentligt på grund af lageropbygningen. Efter fradrag af investeringer udgør pengestrømme før afdrag på langfristet gæld således -22,0 mio. kr. i - kvartal 2010/11 mod et positivt bidrag på 43,8 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år. Kvartalsmeddelelse, - kvartal 2010/11 side 7 af 17

8 BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSPERIODENS AFSLUTNING BoConcept har pr. 28. februar 2011 overtaget aktiepost fra Real Capital A/S og fremstår herefter som eneejer af selskabet Real Design A/S. Alle aktiviteter, herunder den strategi som selskabet følger, fortsætter uændret. Overtagelsen sker som følge af divergerende opfattelser omkring den fremtidige strategi, hvorfor BoConcept A/S har fundet det rigtigst at tilbagekøbe den aktieandel, som var genstand for den oprindelige handel med Real Capital A/S i forbindelse med dannelsen af det fælles selskab i oktober måned Tilbagekøbet har ingen væsentlige regnskabsmæssige konsekvenser. Bestyrelsen og direktionen er ikke bekendt med andre begivenheder indtruffet efter den 3 januar 2011, som vil have væsentlig indflydelse på koncernens finansielle stilling. FORVENTNINGER TIL 2010/11 Positiv udvikling i aktivitet og indtjening, men lageropbygning medfører ændrede forventninger til pengestrømme I regnskabsmeddelelsen for halvår 2010/11 (fondsbørsmeddelelse 9/2010 af december 2010) gentog ledelsen i BoConcept Holding forventninger først udtrykt i årsrapporten for regnskabsåret 2009/10 (fondsbørsmeddelelse 3/2010 af 30. juni 2010) om, at stabile og moderat bedre markedsvilkår skal omsættes til øget omsætning og vækst i indtjeningen i regnskabsåret 2010/1 På baggrund af et stigende aktivitetsniveau og en øget indtjening efter - kvartal 2010/11 kan ledelsen konstatere, at koncernen er på sikker kurs til at indfri de driftsmæssige målsætninger. Fortsat usikkerhed blandt forbrugerne medfører lavere trafik til butikkerne end tidligere, men det målrettede arbejde med at optimere butikkernes salgsgrundlag, både i form af kampagner og på butikkens gulv i form af uddannelses- og forretningsoptimeringssupport, gør, at væksten materialiserer sig, og at indtjeningen, som planlagt, øges. Derfor er det fortsat forventningen, at salgstiltagene sammen med de allerede gennemførte effektiviseringer vil resultere i en vækst i same-store-sales på 5-10% og en stigende overskudsgrad til 3-4%. Pipelinen af nye butikker udvikler sig også som planlagt med større interesse og søgning til franchisekonceptet. Forventningerne om ca. 35 nyåbninger på eksisterende og nye markeder og en nettotilgang på mindst 10 brand stores opretholdes derfor ligeledes. Ledelsen har tidligere udtrykt forventning om, at gennemføre investeringer i størrelsesorden 30 mio. kr. i indeværende regnskabsår. Med købet af masterrettigheder i Sverige i forhold til det oprindelige budget, forventes investeringsniveauet i alt at udgøre 33 mio. kr. Endvidere får lageropbygningen, som BoConcept har iværksat for at kunne imødekomme stigende efterspørgsel uden at gå på kompromis med leveringstid og kvalitet, konsekvenser for forventningerne til pengestrømme. Idet der finder en større kapitalbinding sted i lagre, er nettoarbejdskapitalen stigende. BoConcept forventer derfor, at pengestrømmene før afdrag på langfristet gæld vil være i niveauet 0% mod tidligere ca. 3% af nettoomsætningen i regnskabsåret 2010/1 Det er en normalisering af NWC på ca. 100 mio. kr., som dog varierer med sæson - eller ca. 10% af årsomsætningen - som et fremtidigt niveau. Forventninger til regnskabsåret 2010/11 Forventet Realiseret 2010/ /10 Nettoomsætning mio. kr. (5-10%) 910 mio. kr. (-9%) Same-store-sales (udfaktureret) 5-10% -7% Hensættelser/tab på debitorer 12 mio. kr. 18 mio. kr. EBIT% 3-4% 1,4% Pengestrømme i % af nettooms. 0% 8,5% Investeringer 33 mio. kr. 29 mio. kr. Ændring i antal brand stores Netto +10 og ca. 35 åbninger Netto -9 og 21 åbninger Kvartalsmeddelelse, - kvartal 2010/11 side 8 af 17

9 INVESTOROPLYSNINGER Udsendte fondsbørsmeddelelser fra maj 2010 til 3 januar Regnskabsmeddelelse for 2009/ Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S Kvartalsrapport, kvartal 2010/ Kursudvikling (BOCON B) Forløb af ordinær generalforsamling Overtagelse af masterrettigheder til BoConcept i Sverige Reviderede vedtægter BoConcept Danmark A/S sælger ni danske butikker Halvårsmeddelelse, halvår 2010/ Finanskalender Ordliste Brand store: BoConcept-butik Inspiration store: Mindre BoConcept-butik på lokation med høj trafik Same-store- Udviklingen i omsætningen i samme butik sales: ift. samme periode sidste år Hit rate: Andel af de potentielle kunder, der finder et produkt, de køber Basket size: Størrelsen af den enkelte kundeordre Trafik: Pipeline: Antal besøgende/kunder i butikken Butikker, hvor der er indgået kontrakt om åbning 0 mar 10 maj 10 jul 10 sep 10 nov 10 jan 11 mar 11 Finanskalender : Årsregnskabsmeddelelse for 2010/ : Kvartalsmeddelelse, kvartal 2011/ : Ordinær generalforsamling : Halvårsmeddelelse, halvår 2011/ : Kvartalsmeddelelse, kvartal 2011/12 Investorkontakt Hans Barslund, CFO Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om BoConcept samt tilmelding til investornyheder på Denne kvartalsmeddelelse er udarbejdet på dansk og oversat til engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske kvartalsmeddelelse og den engelske oversættelse, er den danske kvartalsmeddelelse gældende. Disclaimer Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn og forventninger til bl.a. resultat, balance og pengestrømme. BoConcept Holding påpeger, at der til de fremadrettede udsagn knytter sig betydelig usikkerhed som følge af kraftigt reduceret markeds-transparens og omsætningsvisibilitet. Franchisekædens og BoConcepts omsætning er således følsom over for udsving i makroøkonomiske faktorer som BNP-vækst, antal bolighandler, forbrugertillid og udvikling i disponibel indkomst. En forværring i disse variable vil indebære en yderligere skærpelse af franchise-kædens afsætningsbetingelser, hvilket potentielt kan medføre, at ledelsens forventninger til den fremtidige udvikling for ikke kan opretholdes. Kvartalsmeddelelse, - kvartal 2010/11 side 9 af 17

10 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden maj 2010 til 3 januar 2011 for BoConcept Holding A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 'Interim Financial Reporting' som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af delårsrapporten retvisende. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for delperioden. Herning, den 9. marts 2011 Direktion Viggo Mølholm Hans Barslund Bestyrelse Ebbe Pelle Jacobsen Rolf Eriksen Christian Majgaard Formand Karen Marie Grummesgaard Jette Håhr Nielsen Kvartalsmeddelelse, - kvartal 2010/11 side 10 af 17

11 Resultatopgørelse for koncernen / / / / /10 tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i BoConcept Holding A/S Minioritetsinteresserne Resultat pr. aktie 2,84 0,33 6,78 2,43 3,0 Udvandet resultat pr. aktie 2,83 0,34 6,75 2,53 3,0 Kvartalsmeddelelse, - kvartal 2010/11 side 11 af 17

12 Totalindkomstopgørelse for koncernen / / / /10 tkr. tkr. tkr. tkr. Periodens resultat Minioritetsinteresserne Kursregulering udenlandske enheder Periodens indregnede indtægter og omkostninger Kvartalsmeddelelse, - kvartal 2010/11 side 12 af 17

13 BALANCE tkr. tkr. tkr. AKTIVER Goodwill Masterrettigheder Software Immaterielle aktiver under udførelse Immaterielle aktiver i alt Grunde og bygninger Indretning lejede lokaler Teknisk anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udførelse Materielle aktiver i alt Udskudt skat Andre finansielle aktiver Deposita Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Anlægsaktiver bestemt for salg Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER tkr. tkr. tkr. Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Reserve for kursregulering Overført resultat Foreslået udbytte Aktionærerne i BoConcept Holding A/S' andel af egenkapitalen Minoritetsintersser Udskudt skat Medarbejderobligationer Realkredit- og kreditinstitutter Langfristede forpligtelser i alt Realkredit- og kreditinstitutter Leverandørgæld Forudbetaling fra kunder Andre gældsforpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT Kvartalsmeddelelse, - kvartal 2010/11 side 13 af 17

14 EGENKAPITAL Reserve for Aktie- sikringstrans- Reserve for Overført Foreslået kapital aktioner kursreguleringerresultat udbytte I alt Egenkapital maj Kapitaludvidelse Overkurs kapitaludvidelse Køb egne aktier 0 0 Indtægt salg egne aktier Udloddet udbytte Foreslået udbytte Udbytte egne aktier Omkostninger aktieoptioner Periodens totalindkomst Egenkapital 3 januar Egenkapital maj Omkostninger kapitalforhøjelse døtre Indtægt salg egne aktier Udloddet udbytte 0 0 Foreslået udbytte 0 0 Udbytte egne aktier 0 0 Omkostninger aktieoptioner Periodens totalindkomst Egenkapital 3 januar Kvartalsmeddelelse, - kvartal 2010/11 side 14 af 17

15 KONCERNPENGESTRØMSOPGØRELSE / /10 tkr. tkr. Omsætning og andre driftsindtægter Driftsomkostninger Afskrivninger Ændringer i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger Pengestrømme fra ordinær drift Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver Salg af immaterielle aktiver 0 0 Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Køb af finansielle aktiver Salg af finansielle aktiver Køb af virksomheder Salg af virksomheder 0 0 Pengestrømme til investeringsaktivitet Pengestrømme før afdrag på bankgæld Afdrag på langfristet gæld Optagelse af langfristet gæld Medarbejderobligationer Aktionærerne: Kapitaludvidelse omkostninger Fortjeneste salg egne aktier Køb egne aktier 0 0 Betalt udbytte 0 0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Likvider med fradrag af kortfristet bankgæld, primo Kursregulering af likvider Likvider ultimo Beløbet kan specificeres således Likvide beholdninger uden rådighedsbegrænsninger Kortfristed gæld til kreditinstitutter Kvartalsmeddelelse, - kvartal 2010/11 side 15 af 17

16 NOTER PR. 3 JANUAR 2011 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Bortset fra effekten af nye IAS/IFRS implementeret i perioden er regnskabspraksis uændret i forhold til årsrapporten for 2009/10. Årsrapporten for 2009/10 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, hvortil der henvises. Nye IAS/IFRS implementeret i perioden Med virkning fra maj 2010 har BoConcept implementeret ændringen til IAS 27 'Koncernregnskaber og modervirksomhedens regnskaber', ændringen til IAS 39 'Finansielle instrumenter, indregning og måling', ændringen til IFRS 1 'Førstegangsaflæggelse af regnskab efter IFRS', ændringen til IFRS 2 'Aktiebaseret aflønning', ændringen til IFRS 3 'Virksomhedssammenslutninger', ændringen til IFRS 9 'Måling og klassifikation af finansielle aktiver', ændringen til IFRIC 12 'Koncessionsaftaler', ændringen til IFRIC 15 'Aftaler om opførelse af ejendomme og lignende entreprisekontrakter', ændringen til IFRIC 17 'Udlodning af andet end kontanter' og ændringer til IFRIC 18 'Aktiver, der overdrages fra kunden som en del af salgssummen' og ændringen til IAS 32 'Oplysning om finansielle instrumenter'. Ændringerne og fortolkningsbidragene har ikke haft indflydelse på regnskabsaflæggelsen for perioden og forventes ikke at få indflydelse fremadrettet. Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelse af koncernens regnskabspraksis, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport, som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 30. april Segmenter Koncernen har en aktivitet, som er lig med det primære segment: design, produktion, salg og levering af møbler (boligindretning). De primære segmentoplysninger fremgår derfor direkte af koncernens resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse. Kvartalsmeddelelse, - kvartal 2010/11 side 16 af 17

17 Aktiebaseret vederlæggelse BoConcept-koncernen etablerede i 2005 et aktieoptionsprogram for direktionen og ledende medarbejdere. Ordningen er beskrevet i årsrapporten for 2008/09. BoConcept-koncernen etablerede i august 2010 et warrants-program for bestyrelse, direktion og andre ledende medarbejdere. Udnyttelsen af disse warrants kan ske frem til september 2013 og kan kun udnyttes, såfremt selskabets strategiplan for årene 2010/11, 2011/12, 2012/13 realiseres målt på resultat før finansiering. 5. Skat af periodens resultat Koncernens effektive skatteprocent for delårsperioden 2010 er 28%, samme som for delårsperioden 2009/10. Den effektive skattesats på 28%, består af skat af periodens resultat 25%, samt ikkefradragsberettigede omkostninger og merskat i udlandet, som følge af tilvalgt international sambeskatning, 3%. 6. Nærtstående parter BoConcept-koncernens nærtstående parter er uændret i forhold til oplysninger i årsrapporten for 2009/10, hvortil der henvises. Der har i delårsperioden ikke været usædvanlige transaktioner med nærtstående parter, ej heller i delårsperioden sidste år. Kvartalsmeddelelse, - kvartal 2010/11 side 17 af 17

Antallet af kvalificerede franchiseansøgninger er stigende og giver anledning til at øge forventningerne til antallet af nyåbninger af brand stores.

Antallet af kvalificerede franchiseansøgninger er stigende og giver anledning til at øge forventningerne til antallet af nyåbninger af brand stores. MEDDELELSE 5/2010 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2010/11 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S Herning, den 25. august 2010 hb/ls Antallet af kvalificerede franchiseansøgninger er stigende og giver anledning til

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

MEDDELELSE 7/2011 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. HALVÅR 2011/12 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S. Herning, den 7. december 2011 hb/ls

MEDDELELSE 7/2011 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. HALVÅR 2011/12 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S. Herning, den 7. december 2011 hb/ls MEDDELELSE 7/2011 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. HALVÅR 2011/12 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S Herning, den 7. december 2011 hb/ls BoConcept har trods vanskelige markedsvilkår formået at fastholde momentum og øge

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra BoConcept Holding A/S

Selskabsmeddelelse fra BoConcept Holding A/S Selskabsmeddelelse fra BoConcept Holding A/S Herning, den 5. marts 2008 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1.-3. kvartal 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 5. marts

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1.-3. KVARTAL 2014/15 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1.-3. KVARTAL 2014/15 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S MEDDELELSE 2/2015 Herning, den 5. marts 2015 hb/ls REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1.-3. KVARTAL 2014/15 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S Vækst i omsætningen på 8,9% og på 16,7% i same-store-sales skaber sammen med færre

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 25. maj 2011 Selskabsmeddelelse nr. 8/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2011 Resume Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

hb/ls Åbning butikker mio. kr. ine (ordreindgang), Åbning af 40 nye 10 EBIT% på ca. -1%

hb/ls Åbning butikker mio. kr. ine (ordreindgang), Åbning af 40 nye 10 EBIT% på ca. -1% MEDDELELSE 4/ /2014 Herning, den 10. marts 2014 hb/ls REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1.-3. KVARTAL 2013/14 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S BoConcept har i 3. kvartal fortsat investeringer i butikskæden, der r nu er

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2015/16 (1. oktober 2015 31. december 2015) - første kvartal af regnskabsåret 2015/16 Resume: leverer i henhold til ledelsens forventninger solid vækst i

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2013

Delårsrapport for kvartal 2013 Delårsrapport for 1. 3. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

For yderligere oplysninger kontakt venligst adm. koncerndirektør Viggo Mølholm eller koncerndirektør Hans Barslund på tlf

For yderligere oplysninger kontakt venligst adm. koncerndirektør Viggo Mølholm eller koncerndirektør Hans Barslund på tlf NASDAQ OMX Herning, den 4. marts 2009 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1.-3. kvartal 2008/09 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 4. marts 2009 godkendt regnskabet for 1.-3.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. maj juli 2015 / Meddelelse nr. 8/2015. CVR no

Kvartalsrapport. 1. maj juli 2015 / Meddelelse nr. 8/2015. CVR no Kvartalsrapport 1. maj - 31. juli 2015 / Meddelelse nr. 8/2015 CVR no. 34 01 84 13 Finansielle hovedpunkter FRA BOCONCEPT HOLDING A/S' KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2015/16 BoConcept har i 1. kvartal 2015/16

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2011/12 (1. maj januar 2012) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 2011/12 (1. maj januar 2012) CVR-nr Delårsrapport 2011/12 (1. maj 2011-31. januar 2012) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport pr. 31/1 2012 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2015. Selskabsmeddelelse 5 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 17

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2015. Selskabsmeddelelse 5 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 17 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2015 Selskabsmeddelelse 5 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 17 Resumé Omsætningen udgjorde 231,1 mio.kr. i de første 3 måneder af 2015 mod 239,2

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2014/15 (1. oktober 2014 31. december 2014) første kvartal af regnskabsåret 2014/15 Resume: Gabriel realiserer en vækst i omsætningen på 10% og et resultat

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2009 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 1/14 Brødrene

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere