Galileo viser lederne vejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Galileo viser lederne vejen"

Transkript

1 1/2 02 AKANDEN Galileo viser lederne vejen Langt de fleste godkendes til adoption Gymnasiernes studiecentre giver ny lærerrolle

2 Milde gaver i januar Ikke bare december er sæson for uddeling af milde gaver. Også den lidt triste januar har sine lyspunkter. Amtets erhvervspriser blev uddelt for fjerde gang, og det var som altid en fin oplevelse. Priserne har baggrund i amtets ønske om at fremme et dynamisk samspil mellem amtet og private virksomheder inden for de områder, som amtet beskæftiger sig med. Amtet har gennem mange dygtige og engagerede medarbejdere oparbejdet en fond af viden og kompetence, som kan udnyttes af private virksomheder til udvikling af nye produkter, systemer og arbejdsgange. Ikke kun til gavn for virksomhederne, men i lige så høj grad for at udvikle en bedre service over for borgerne. Priserne går til virksomheder og medarbejdere og institutioner i amtet, som har taget særlige initiativer med udviklingsperspektiv. Årets prisuddeling og prismodtagerne kan du læse mere om i dette nummer af Åkanden. Uddelingen af priserne er ikke bare en anerkendelse af konkrete indsatser rundt omkring i amtets virksomhed. Det er også et signal fra amtsrådet om, at nye samarbejdsmønstre gerne må opstå. I den forstand er erhvervspriserne en slags markedsføring af denne politik. Vil indstiftelse af flere priser på andre områder give en effekt? Måske, men ikke nødvendigvis. Overalt må man, når man vil ud med nye idéer, overveje, hvordan man bedst kan slå på tromme for dem. Og det kan sikkert gøres på mange måder, som må tilrettelægges ud fra de særlige forudsætninger på de enkelte områder. Januar bød ikke bare på en prisuddeling, men også på et goddag til et nyt politisk udvalg, udvalget for samarbejde mellem erhverv og forskning. Udvalget skal blandt andet beskæftige sig med kommerciel nyttiggørelse af forskning og udvikling i amtet, rammer for samarbejde med virksomheder, konkrete projekter, formidling af viden til virksomhederne og initiativer vedrørende anvendelsen af EU-forskningsmidler. Meget af dette vil naturligt have relation til sygehusverdenen, men udvalget er ikke begrænset hertil. For eksempel kan aktiviteter på miljøområdet sagtens blive emner for udvalget. Så det er bare med at komme i gang med at følge op på de gode intentioner fra det politiske system. Afdelingschef for Erhvervsog Arbejdsmarkedsafdelingen Joost Nielsen AKANDEN UDGIVES AF KØBENHAVNS AMTSRÅD STATIONSPARKEN GLOSTRUP TELEFON TELEFAX REDAKTION INFORMATIONSMEDARBEJDERE I REDAKTIONEN Centralforvaltningen Informationschef Gordon Trier Hom, (ansv. red.) Som ansat i Københavns Amt kan du være med til at få indflydelse på bladet. Skriv eller ring, hvis der er noget, du er glad for, sur over eller gerne vil have skrevet. Social- og sundhedsforvaltningen Birgitte Dalsgaard Andreasen (bia) Helle Rasmussen (ras) Kulturel Forvaltning Mette Christensen (mec) Teknisk Forvaltning Michael Richter (mir) Konst. redaktør Morten Godiksen (mgo), Forsidefoto: Søren Weile Redaktionen sluttet 1. februar 2002 Eftertryk med kildeangivelse. Layout, prepress og tryk: Hafnia Tryk A/S Albertslund

3 RYD HYLDEN - der er en af amtets erhvervspriser på vej! Sådan kan flere forskellige prismodtagere udbryde. Modtagerne belønnes for miljøhensyn, at have fået gode ideer, eller for at samarbejde godt på tværs af sektorer. Samarbejdsprisen går til Avedøre Gymnasium og Zentropa Enterprizes A/S. Den gives for samarbejdet om en særlig film/multimedie-klasse for sproglige gymnasie-elever. Projektet er startet som et forsøg, der er godkendt af Undervisningsministeriet. En check på kroner er nu på vej til gymnasiet. Åkanden har skrevet om projektet tidligere. Skulderklap for pædagogisk indsats til børn med sukkersyge Børneafdelingen på Amtssygehuset i Glostrup modtager alle københavns-områdets børn og unge med Type 1-diabetes. En del af opgaven er at undervise og oplære børnene i at håndtere et liv med sukkersyge. Den idé, der får medarbejderidé-pris, handler om materiale til at undervise børnene efter. Bag materialet står lærerne tilknyttet børneafdelingen sam- men med diabetes-sygeplejersker og en psykolog fra diabetes-teamet. Materialet tager hensyn til, at børn mellem 6 og 17 er forskellige når det gælder viden, modenhed og indlæring. Børnene kan løbende overtage mere og mere ansvar for behandlingen af diabetes, og materialet giver nogle mål for, hvad man kan forvente af børn på forskellige alderstrin. Omsat til handling kan det bruges til at anvise, hvilken praktisk og teoretisk viden, man skal forsøge at give et barn på en bestemt alder. Materialet er blevet stillet til rådighed for andre afdelinger i Danmark og udlandet. Her har Novo Nordisk A/S hjulpet med at oversætte og trykke det. På den måde er projektet på en og samme tid eksempel på ikke alene et medarbejder-initiativ, men også på et samarbejde med det private erhvervsliv. Også dette team belønnes med det runde beløb kroner Grafisk virksomhed anerkendt for sit lukkede kredsløb Miljøprisen går til virksomheden SP2 Prepress A/S, som er en del af den grafiske branche. Branchen opererer med mange stoffer, der kan skade miljøet. Virksomheden har gjort en særlig indsats for miljøet ved at kombinere allerede kendte pro- Medarbejderne på børneafdelingen på Amtssygehuset i Glostrup er årets modtager af medarbejderidé-prisen for deres idé til udarbejdelse af undervisningsmateriale til børn med Type 1-diabetes. Foto: Stewart. cesser og danne et lukket, kemisk kredsløb til disse stoffer. På denne måde kan virksomheden gå foran og vise andre, lignende virksomheder, hvordan man bruger den kendte viden i miljøets tjeneste. Det har også vist sig, at virksomheden samtidig har kunnet spare penge. -mgo Amtets miljøpris går til den grafiske virksomhed SP2 Prepress, A/S, der har etableret et lukket kemisk kredsløb til de mange miljøskadelige stoffer. Foto: Stewart. 3

4 I sving med Foto: Søren Weile I en tid hvor den katolske kirke havde bestemt, at jorden stod stille, brugte Galileo sin naturvidenskabelige fremgangsmåde til at ændre synet på universet. Frem til 2005 går et udviklingsprogram opkaldt efter ham gennem sygehusvæsenet for at skabe bevægelse i ledelse Galileo Galilei ( ) startede med at læse medicin, men det er ikke derfor, han lægger navn til det nye program for amtets sygehusvæsen. Han blev faktisk hurtigt træt af det studium, og gav sig til andre ting som at sende blykugler i frit fald fra det skæve tårn i Pisa. Sådan viste han, at en tung blykugle og en let bly- kugle falder lige hurtigt gennem luften. Til alle med ansvar for budget eller personale Den italienske videnskabsmand er især kendt for en række naturvidenskabelige bedrifter, men var en mand, der hele tiden var i bevægelse. Det nye ledelsesprogram Galileo tager udgangspunkt i at udvikle de evner, der ligger uden om de naturvidenskabelige. Altså evnerne til at løse de opgaver, der følger med ansvaret for et budget og et personale. Alle afdelingsledere og cirka 900 mellemledere i sygehusvæsenet skal gennem programmet, hvilket er med til at adskille Galileo fra den hidtidige lederudvikling, der var tværgående og afhængig af eget initiativ. Da alle i samme ledelses-team så vidt muligt kommer gennem forløbet sammen, giver programmet også nye muligheder for at diskutere - og arbejde med - udfordringer som et team ledere skal gennem uddannelsen, og derfor vil programmet køre i fire år. De første ledere er begyndt på deres 17-dages forløb, der arrangeres af amtets Udviklingscenter med interne og eksterne undervisere. I anden halvdel af 2002 begynder mellemledernes 14-dages forløb, hvor sygehusenes udviklingsafdelinger koordinerer. Alle forløb har to blokke; den første blok handler om økonomistyring og sundhedsøkonomi, og den anden blok er en videreudvikling af Udviklingscentrets kurser om de mere personalerelaterede og personlige sider af ledelse. Renæssance-mennesket som forbillede Galileos arbejde førte til vigtige opdagelser, opfindelser og teorier om penduler, mikroskoper, kompas, inerti, tidevand, sol-systemer, og projektilers bane i luften. Men hvad skal lederudviklingen ende med? - Bedre dialog og bedre økonomi i sygehusvæsenet, svarer amtssygehusdirektør Peter Orebo Hansen. - Et fælles sprog og en fælles ledelseskultur, der fører til organisationsudvikling. En afklaring hos hver leder og i hvert team 4

5 ALILE af, om man skal blive ved med at satse på f.eks. at være den allerbedste kirurg, eller om man måske skal styre efter at blive den bedste til at lede et personale. - Galileo har lagt navn til programmet, fordi han kan være et forbillede for målgruppen. Han er forløber for det naturvidenskabelige verdensbillede, som sygehusene bygger på. Men han var samtidig et menneske, som var meget foretagsom og havde energi og temperament. Han levede i renæssancen, hvor man samtidig interesserede sig for mange ting, og var tværfaglige, siger Peter Orebo Hansen. Ledernes ledere er med - Rent pædagogisk og psykologisk er det rart, at vores ledere ser os. At vi føler os set og anerkendt, siger Thomas Harsløf, der har været Udviklingscentrets projektleder på Galileo. - Derfor tror jeg, at det er helt rigtigt, at topledelsen er så massivt tilstede på afdelingsledernes kursus. Og at mellemledernes ledere vil være lige så synlige, når det bliver deres tur. Et af målene med kurset er at skabe dialog mellem ledelses-lag og inspirere til helhedstænkning, hvor man ikke kun tænker på sin egen afdeling. Og muligheden for diskussioner bliver brugt. - Det er imponerende, hvor meget dialog, der har været på de første hold. Også indbyrdes dialog mellem tilhørerne. De vil have holdninger frem og have svar på nogle spørgsmål Det er enormt positivt, siger Thomas Harsløf. Forsmag på amtets intranet Når tidsplanen er ved at skride, og en god diskussion må lukkes ned, har kursusdeltagerne en ny og spændende mulighed for at diskutere videre. De får nemlig adgang til en intranet-side, hvor de kan finde kursusmateriale men også læse debatindlæg og selv deltage i diskussioner og lægge materiale og links ud. Det såkaldte Leder- Forum, som er et fuldt udviklet konference-system, bliver dermed en forpremiere på amtets kommende intranet. - På sigt vil vi også give deltagerne lukkede rum på Leder- Forum, hvor supervisionsgrupper kan arbejde med egne problemer uden, at andre kan læse med, fortæller Thomas Harsløf. Galileo Galilei ville have forstået behovet for at kommunike- Sygehusdirektør Torben Ø. Pedersen holder oplæg på Galileo. re, for han var meget interesseret i andre videnskabsmænds tanker, men var selvfølgelig afhængig af datidens postforbindelser på tværs af Europa. Når han hørte om nye opfindelser eller andres resultater, begyndte han ofte at arbejde videre med dem. -mgo Kursusdeltagere om kurset og om lederrollen Oversygeplejerske Jette Hare og adm. overlæge Niels Ebbe Hansen fra Amtssygehuset i Herlev og overradiograf Preben Thomassen fra Amtssygehuset i Glostrup fortæller, hvad de synes: Preben: Der er et voldsomt input, som er givtigt. Vi er nok vant til at arbejde mere snævert med vores egen afdeling, og her giver kursets helhedstænkning nogle nye dimensioner. Vi får sat tingene op med nogle andre vinkler Jette: Underviserne er levende og gode, og vi kommer op af stolene og reflekterer. Holdet er meget livligt, og det fungerer godt at være sammen med ledere fra de andre sygehuse Niels Ebbe: For mig er kurset blandt andet en chance for at tale om, at tingene skrider, hvis man ringeagter det faglige engagement. Det er rart at diskutere disse ting med oplægsholderne. Jette: Ledelse handler om dialog. Vi skal sørge for, at rammerne er i orden, så det giver de bedst mulige patientforløb. Niels Ebbe: Ja, og ledelsen skal definere takt og tone på afdelingen og angive retning for behandlingsprincipper og forskningen. Preben: Det vigtigste for en ledelse er at sørge for, at afdelingen følger med tiden. At man er synlig og afstemte med helheden og får afdelingen til at fungere. 5

6 Når storken kommer langvejs fra... Hvert år henvender omkring 125 par sig til Center for Familieretlige Opgaver for at søge om adoption. Langt de fleste ender med at stå med et lille barn i deres arme ge kriterier for, hvem der i sidste ende bliver blandt de få udvalgte. Gitte Ravn og Käte Hall kender alle disse fordomme. De er to af i alt fem socialrådgivere, der sidder som sagsbehandlere på adoptionssagerne i Københavns Amt. Flere gange om ugen har de par til samtale, der ønsker at adoptere et barn og deres hverdag ligger langt fra det billede, som fordommene giver indtryk af. Få afslag Adoptionsforløbet er opdelt i tre faser med samtaler, kursus og hjemmebesøg. Fra ansøgerne afleverer det første ansøgningsskema til de står med et barn i favnen, går der omkring to år. - Folk får kun undtagelsesvist afslag. Det er meningen, at de igennem forløbet selv skal overveje, om adoption er noget for dem f.eks. om de har overskud til at give den omsorg, som et barn behøver. Men det er slet ikke så svært at blive godkendt, som mange tror, fortæller Gitte. Et enkelt kig på tallene for Københavns Amt viser da også, at langt de fleste får drømmen om ønskebarnet opfyldt. I 2001 søgte 125 Gitte Ravn og Käte Hall foran billederne af dem det hele handler om: børnene. Mange nybagte forældre sender en hilsen med et billede af deres barn til centeret. Det første der møder én, når man kommer ned i Center for Familieretlige Opgaver er to store tavler fyldt med billeder af glade børn fra alverdens lande. De hænger der som et synligt bevis på, at mange adoptionssager ender lykkeligt. Et bevis på at det kan lade sig gøre at slippe gennem det, som mange opfatter som et nåleøje. Adoption bliver ofte forbundet med en opslidende proces fuld af forhindringer, og der hersker mange fordomme. Ansøgerne får endevendt deres privatliv, sexliv, barndom og så videre. Og sagsbehandleren opstiller ugennemsigtipar om at blive godkendt som adoptivforældre, mens der blev givet otte afslag. Første skridt på vejen er en samtale med en sagsbehandler om faktuelle ting som helbred, økonomi og boligforhold. Et samråd bestående af en jurist, en læge og en socialrådgiver vurderer efterfølgende om ansøgerne opfylder de forskellige kriterier. Ansøgerne bliver sorteret fra, hvis de f.eks. ikke opfylder de helbredsmæssige krav. - Adoptivbørn har allerede oplevet svigt, og derfor skal der ikke være nogen umiddelbare risici for, at de vil miste en af deres adoptivforældre i en tidlig alder, siger Gitte. Realistiske forventninger På et kursus arrangeret af Civilretsdirektoratet får ansøgerne lejlighed til at tale med ligesindede om deres barnløshed og bevæggrunde for at adoptere. De kan stille de spørgsmål, som de måske ikke tør stille til deres sagsbehandler i amtet. Her får de også information om de forskellige lande, livet på et børnehjem og børnenes helbred. Det er med til at sikre, at de har realistiske forventninger til barnet og det at adoptere. - Nogle af børnene har tilknytningsforstyrrelser og kan senere udvikle identitetsforstyrrelser. Forældrene skal være i stand til at tackle den situation, fortæller Gitte. 6

7 Evnen til indlevelse Evnen til indlevelse, evnen til at sætte sig ind i barnets behov er noget af det, de kigger efter. På baggrund af en samtale om blandt andet parforhold, opvækst og personlighed, laver de en beskrivelse af ansøgerne. Om de nærgående spørgsmål siger Käte: - Vi har få timer til at komme ud over normalt konversationsniveau, så det gælder om at få folk til at slappe af. Vi ved godt, at det ikke altid er rart at snakke med en fremmed om meget personlige ting, og vi gør alt for at skabe en afslappet atmosfære, men vi er nødt til at spørge til de ting. - Ja, det handler om barnets tarv, og en eventuel usikkerhed skal komme barnet til gode, supplerer Gitte. Men som udgangspunkt betragter de alle ansøgere som velegnede. - Alle får en chance uanset veltalenhed, type og så videre. Hvis der for eksempel bliver givet et afslag begrundet i ansøgernes psykiske ressourcer, sker det ofte på baggrund af en ekstraundersøgelse i form af en psykologisk test, fastslår Gitte. Adoptivforældre skal være ligeså forskellige som andre mennesker. Sagsbehandleren skal derfor kunne se bort fra egne holdninger og eget livssyn. - Man kan blive irriteret over nogen udtalelser, ligeså vel som man kan have ondt af ansøgerne. Men det handler om at kunne adskille ansøgerne fra én selv og være så neutral som muligt, siger Käte. Ser ikke efter nullermænd Et besøg hjemme hos ansøgerne er en del af godkendelsesproceduren. Også det er omgærdet af mange fordomme. - Jeg plejer at sige til ansøgerne, at jeg hverken går i skabe eller skuffer. Jeg ser ikke efter nullermænd eller indretning. Men mange har da gjort rent og stillet en enkelt blomst frem ligesom du og jeg gør, når der kommer nogen på besøg, siger Käte med et smil. - Langt de fleste vil gerne vise, hvordan de bor og tager det afslappet. Formålet er netop at møde dem på hjemmebane, tilføjer Gitte. Når Gitte, Käte og de andre Nogle vælger også at søge om adoption af barn nr. to. Ofte er godkendelsesproceduren kortere end ved adoption af det første barn sagsbehandlere har udarbejdet en beskrivelse af ansøgerne, er det samrådet, der træffer den endelige afgørelse. En afgørelse der som regel munder ud i, at storken lander, og at endnu et barn finder vej til tavlen ude på gangen. -bia Center for Familieretlige Opgaver ligger i Børn- og Ungeafdelingen, Social- og Sundhedsforvaltningen. Der er ansat fem sagsbehandlere, to fuldtidssekretærer og en deltidssekretær samt tilknyttet nogle speciallægekonsulenter. Udover adoptionssager behandler centeret også sager vedrørende sene aborter, bortadoptioner og sterilisation. Justitsministeriet nedsætter det samråd, der træffer de endelige beslutninger i adoptionssagerne, og fastsætter de overordnede rammer for sagsbehandlingen. 7

8 12 nye studiecentre på vej i amtet: En udfordring på den Eleverne på Vallensbæk HF er ret vilde med projektarbejde i studiecentret. Det er skolens lærere også. Det kræver bare lidt mod at gå ind i den ny type lærerrolle, som projektarbejde og studiecentre lægger op til - Det kan godt være lidt skræmmende at skulle give slip på den traditionelle lærerrolle til fordel for elevernes selvstændige arbejde i et studiecenter. Men jeg er imponeret over den ansvarlighed, der præger arbejdet, siger Sune Christy. Han er lektor i samfundsfag, historie og drama ved Vallensbæk HF, hvor ét af de foreløbig 12 studiecentre, der skal opføres ved amtets gymnasier og HF, netop er indrettet i en helt ny bygning i skolens gård. Studiecentrene skal supplere den almindelige klasseundervisning og den traditionelle opfattelse af skoleskemaet. De lægger op til en mere fleksibel planlægning af tid og sted i undervisningen. Skolen skal kunne veksle mellem almindelig klasseundervisning og projektarbejde i studiecentrene. Center med mange muligheder Studiecentret i Vallensbæk har i alt seks rum. To af rummene er indrettet til musik og sprogtræning bestykket med pc er med lydudstyr. Her kan eleverne lave multimedieopgaver og oplæg. Tre andre rum er indrettet som grupperum, hvor eleverne kan lukke døren og arbejde med projekter. Også her råder de over pc er. Det sidste af de seks rum er stort og kan med flytbare reoler deles op i små øer, hvor eleverne kan arbejde sammen og alligevel være tæt på læreren og de andre grupper. Rummet har pc er, Sune Christy mener, han oplever et kvalitetsløft i elevernes projekter i forbindelse med nye undervisningsformer. printer, scanner, projektor og så videre. - Studiecentret er indrettet efter ønskerne fra en studiecentergruppe med fire lærere og to elever, og interessen for at afprøve centret er stor både i lærerkollegiet og hos eleverne, fortæller Sune Christy. - Vi har allerede nogle erfaringer med projektarbejde i et studiecenter, eftersom vi har indrettet noget, der ligner, i det bibliotek vi deler med VUC Vest: Et cirkelformet rum med ovale borde, hvor eleverne kan sidde over for hinanden og skrive, snakke og via to pc er søge oplysninger over Internettet. I studiecentret med projekt- og gruppearbejde får læreren i højere grad rollen som vejleder, end det er tilfældet i traditionel lærerstyret undervisning i et almindeligt klasseværelse. Lærer de nok? På basis af erfaringerne fra biblioteks-studiecentret er Sune Christy imponeret over, hvor ansvarligt eleverne faktisk griber deres arbejdsopgaver an, når de selv skal tilrettelægge deres arbejde. Men samtidig kan den ny lærerrolle, der i højere grad har karakter af vejleder, give lidt uvished: - Det kan godt være lidt svært at skulle give slip på den traditionelle lærerrolle, siger han. Når man har undervist i klasselokalet, kan man sige til sig selv: Nu kan de i alt fald det og det. Det er her, meget af det faglige input foregår. Gruppearbejde og projektarbejde er jo mindre styret, og man har ikke den samme vished for, at eleverne kan stoffet. Man spørger sig selv, om de nu også lærer noget, når det hele virker mindre velordnet og mere kaotisk. På den anden side giver den mere flexible undervisningsform noget andet, påpeger han: Eleverne arbejder på egen hånd og får trænet andre færdigheder som Nyt studiecenter på Vallensbæk HF. Også på Herlev Gymnasium og Tårnby Gymnasium og HF har elever og lærere taget nye studiecentre i brug. 8

9 gode måde problemformulering, samarbejde, selvstændighed, informationssøgning, kritisk holdning etc. Og projektarbejdet er krævende. Eleverne skal ikke alene finde og indlære stof, men også bruge det aktivt. De skal lære at lære. På den måde minder undervisningen i studiecentrene meget om den undervisning, de studerende får på de videregående uddannelsessteder. Den er mere studieforberedende end klasseundervisningen. Ikke enten-eller Men det er ikke et spørgsmål om enten-eller, understreger Sune Christy. Der er brug for både traditionel klasseundervisning og gruppe- og projektarbejde. Og noget af det, man skal i gang med at afklare på blandt andet Vallensbæk HF er, hvordan balancen skal være mellem undervisningsformerne. Det næste halve år vil man på Vallensbæk HF prøve det nye studiecenter af på forskellige måder og opsamle erfaringer. Studiecentergruppen vil så på basis af erfaringerne lave en værktøjskasse med anbefalinger, et regelsæt for brugen af studiecentret og et katalog med gode ideer. Blandt de ting, der skal afprøves, er, hvordan studiecentret kan anvendes til forskellige former for læring. Målet er en større variation i undervisningsformerne. Man vil arbejde med projektorienteret undervisning, men også med forskellige individuelle og kollektive læringsformer. -mec at debat deba Hvor er udspillet fra ledelsen? Hvervet som tillidsrepræsentant har siden vi fik Ny løn i 1998 skiftet karakter og øget belastningen for os tillidsrepræsentanter. Lad det være sagt med det samme - jeg synes, det er sjovt at være tillidsrepræsentant, men vores forhold er utilfredsstillende. Som tillidsrepræsentanter bruger vi tid på at servicere medarbejderne, uden at der tages hensyn til det i den daglige jobfunktion. Formålet med dette indlæg er at gøre ledelsen i Københavns Amt opmærksom på, at vores indsats også er i deres interesse. Det var oprindeligt arbejdsgiverne, der ønskede at få indført Ny løn, hvor konceptet netop bygger på forhandling, modsat gammel løn, hvor lønningerne var anciennitetsbestemte. Hvis der ikke er tillidsrepræsentanter, skal ledelsen forhandle med hver eneste medarbejder, hvilket ikke altid vil være rationelt, og en sådan proces vil være meget tids- og ressourcekrævende - for ledelsen. Indsatsen, som vi tillidsrepræsentanter yder, bliver på ingen måde værdsat af Amtets ledelse - snarere tværtimod vil jeg mene. Der er tillidsrepræsentanter på amtsgården, som bliver forholdt oplysninger omkring aktuelle lønforhold, hvilket betyder, at vi ikke har den samme information som ledelsen inden en lønforhandling. Det kaldes for asymmetrisk information, som dels vanskeliggør vores arbejde og dels fører til en uhensigtsmæssig skævvridning. Det medfører uensartethed fra forhandling til forhandling, fra forvaltning til forvaltning - helt i strid med tankerne bag Ny løn. Vi udvikler i fællesskab med ledelsen mange af amtets samlede politikker f.eks. personalepolitik, lønpolitik og opbygning af ny MED-struktur og så videre til gavn for hele Amtet som arbejdsplads. På det individuelle plan fravælger en tillidsrepræsentant muligheden for at kunne gøre en ekstra indsats i sin egentlige jobfunktion, og mindsker dermed muligheden for at få del af Ny løn, som jo netop skulle belønne medarbejdere, der gør en ekstra indsats. Den ekstra indsats bliver brugt til fordel for medarbejderne og til samarbejdet med ledelsen om at skabe et godt arbejdsklima. Da jeg i sin tid blev valgt som tillidsrepræsentant, havde vi kampvalg om ikke at blive valgt! Der var ingen, der ønskede at være tillidsrepræsentant, og hvorfor ikke? - måske på grund af de omtalte problemer. Resultatet kan og vil på sigt blive, at ingen ønsker at blive tillidsrepræsentant, og så har både medarbejdere og Amtet som arbejdsgiver et problem. I bedste fald vil de personer, som lettest kan overtales til at være tillidsrepræsentant, blive valgt. Det bliver jo af oplagte grunde ikke de mest kompetente personer, der i så fald vælges, hvilket absolut hverken er i medlemmernes eller Amtets interesse. Derfor synes jeg, at vi mangler et udspil fra ledelsen om bedre arbejdsvilkår for tillidsrepræsentanterne til gavn for hele amtet som arbejdsplads. Niels Aagaard, Djøf-tillidsrepræsentant. 9

10 Værkstedscentret udfører forskellige opgaver for private virksomheder. Her pakkes chokolade. Foto: Per Grubbe. Fra SYSTUE til VÆRKSTED På værkstedscentret Biblioteksvej, som netop har haft 40-års jubilæum, får brugerne noget, der minder meget om en almindelig arbejdsdag Det, der for 40 år siden startede som en systue for udviklingshæmmede piger, er i dag en arbejdsplads for både kvinder og mænd, som tager sig af montering af lamper, prismærkning, pakkearbejde og kuvertering. Værkstedscentret i Hvidovre udfører arbejdet for private virksomheder. Opgaverne er meget varierede - og der lægges vægt på, at de udviklingshæmmede brugere hele tiden får forskellige opgaver, så de udvikler sig. Der lægges også stor vægt på, at brugerne selv har indflydelse på deres dagligdag og vilkår på værkstedscentret. - For brugerne er værkstedscentret både arbejdsplads og en vigtig del af deres sociale netværk. Nogle af brugerne bor alene og har ingen pårørende, og for en del af dem er værkstedscentret deres eneste kilde til daglig kontakt med andre mennesker, siger værkstedsleder Arne Jensen. Syede duge til Grøften Værkstedscentret så dagens lys, da en uddannet industrisyerske blev opfordret til at oprette et produktionsværksted for seks kvindelige brugere. Fru Lindeborg, som syersken hed, gik ned i sin kælder og fandt materialer, lejede nogle symaskiner - og så gik de i gang. To år efter beskæftigede systuen 28 kvinder og havde en årlig produktion på over stykker sengelinned, duge, håndklæder og viskestykker. I mange år herefter leverede stedet ternede duge til Tivolirestauranterne Grøften og Færgekroen. De syede også duge til Den Permanente og kjoler til Daells Varehus. - Da værkstedet blev grundlagt, lå det langt ude på landet - for eksempel var Hvidovre Hospital endnu ikke bygget, og bussen gik hver 5. kvarter. Så det kunne være langt og besværlig at komme til og fra arbejde, fortæller en af de tidligere ansatte, der under en busstrejke præsterede at gå fra Valby til Hvidovre. Samtidig med værkstedscentrets jubilæum kunne også to af brugerne fejre deres 40-års jubilæum. -ras 10

11 Amager TAG PÅ OPLEVELSE I NATUREN og PÅ Saltholm På Vest- og Sydamager og Saltholm findes store uberørte områder med en smuk og spændende natur, som bestemt er et besøg værd. Vestamager er et enestående inddæmmet naturområde på cirka 2000 hektar. Her er store vidder med græs, pile- og birkeskov, små høje med rastepladser, gode stier, søer og et rigt dyre- og planteliv. I den sydlige ende ligger et fuglereservat, hvor der er adgangsforbud, men man kan altid benytte fugletårnet. Området var tidligere militært skydeterræn, og det er derfor vigtigt, at man overholder skiltenes anvisninger på, hvor man må færdes. Naturcenter Vestamager arrangerer ture og aktiviteter hele året, og her er masser af skiftende udstillinger om natur og miljø. Lige nu er der udstilling om de fire elementer, og man kan finde en oversigt over udstillinger på Sydstranden og Kofoeds Enge er strandengslandskaber på Amagers sydkyst. Strandengen oversvømmes jævnligt af saltvand, og det gør den til levested for særlige planter samt raste- og yngleplads for mange fugle. Man kan være heldig at se rovfugle og endog sæler. Amtet har opsat informationstavler, der fortæller om landskabet, planterne og fuglene. På Hvidtjørnearealet ved Amager Sydstrand har amtet gennem nogle år støttet et plejeprojekt med rydning af krat og græsning med får. Projektet får i år støtte til en ny indhegning med selvlukkende låger. Kongelundens tilplantning begyndte i Den er hovedsagelig bevokset med eg, men mange andre træarter findes også. Karakteristisk for skoven er de rette linier i veje og spor, som stammer fra den første tilplantning. Kongelunden har et rigt fugleliv - specielt forår og efterår, hvor mange trækfugle bruger stedet som rasteplads. Den fredede ø Saltholm kun fem kilometer fra Kastrup Lufthavn er en af Danmarks vigtigste fuglelokaliteter med international betydning for både ynglende og rastende fugle. Landskabet er hovedsageligt strandenge og overdrev der om sommeren afgræsses af kvæg, får og gæs. Her vokser blandt andet den sjældne blå iris. Man kan i øjeblikket kun komme til øen med egen båd, da postbåden ikke længere medtager passagerer. Landgang sker ved Barakke Bro i den nordlige ende af Saltholm, hvor amtet har opsat en informationstavle, som fortæller om øens historie og natur. På denne del af Saltholm er der fri adgang hele året, mens der på resten af øen af hensyn til fugle og sæler er adgangsforbud fra 1. april til 15. juli. MIR Vestamager og Kongelunden er naturområder, der er et besøg værd. Fotos: Malene Fischer 11

AKANDEN. Tema: Plads til det hele menneske arbejde og fritid i balance?

AKANDEN. Tema: Plads til det hele menneske arbejde og fritid i balance? 4 02 AKANDEN Tema: Plads til det hele menneske arbejde og fritid i balance? Er vi groet fast i arbejdstiden? Døgnbemanding - dagvagter - flextid. Arbejdstiden varierer meget fra sted til sted i amtet.

Læs mere

Nr. 11 September 2000 3. årgang

Nr. 11 September 2000 3. årgang Nr. 11 September 2000 3. årgang Et magasin for undervisningssektoren Kulturel Forvaltning T EMA: SAMARBEJDE MED OMVERDENEN Samarbejdsprojekter år 2000 - et paradigmeskift? Fra skolen ud i virkeligheden

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Nr. 12 December 2000 3. årgang

Nr. 12 December 2000 3. årgang Nr. 12 December 2000 3. årgang Et magasin for undervisningssektoren Kulturel Forvaltning T EMA: KREATIVITETEN SOM NY KOMPETENCE Undervisningen hos KaosPiloterne skaber kreativitet Kreativitetens uundværlighed

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Af Susanne Bülow og Arne Fribo

Af Susanne Bülow og Arne Fribo Af Susanne Bülow og Arne Fribo Kapitlet giver et indblik i hverdagen i børnehjemmet Josephine Schneiders Hus på Frederiksberg. Der er fokus på konkrete beskrivelser af en praksis, hvor det hjemlige præg

Læs mere

TEMA: BUDGET 2005. En milliard er kun. en månedsløn. De skal bygge for NESA-pengene

TEMA: BUDGET 2005. En milliard er kun. en månedsløn. De skal bygge for NESA-pengene M A G A S I N E T F O R M E D A R B E J D E R E I K Ø B E N H A V N S A M T N U M M E R 5 D E C E M B E R 2 0 0 4 TEMA: BUDGET 2005 En milliard er kun en månedsløn De skal bygge for NESA-pengene Indhold

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

Nr. 1. Farvel til vennerne

Nr. 1. Farvel til vennerne Nr. 1 februar 2005 54. årgang Farvel til vennerne Om - fritidstilbud igen Næstved spares Kommune! væk Nedskæringer Side 6-7 underkendt Side 9-13 Uden viden intet job Misbrugsinfo i øjenhøjde Kurser i LEV

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

ISSN: 1903-7937. 59. årgang. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010. råstof. Danmarks. Tema om STU, arbejde og lidt KLAP

ISSN: 1903-7937. 59. årgang. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010. råstof. Danmarks. Tema om STU, arbejde og lidt KLAP ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010 59. årgang Danmarks råstof Tema om STU, arbejde og lidt KLAP Annonce 10 22 28 43 4 Kort nyt 5 Leder Besparelsen ingen tager 6 Danmarks

Læs mere

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien 3 2007 TEMA: Lov og praksis Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien Sagsbehandlere på shopping Sagsbehandlere skal sammenligne

Læs mere

147690_Åkanden_6_7_02 09/01/03 12:18 Side 1 6/7 02 AKANDEN. Grønne regnskaber

147690_Åkanden_6_7_02 09/01/03 12:18 Side 1 6/7 02 AKANDEN. Grønne regnskaber 147690_Åkanden_6_7_02 09/01/03 12:18 Side 1 6/7 02 AKANDEN Tema: TEMA Grønne regnskaber 147690_Åkanden_6_7_02 09/01/03 12:18 Side 2 På vej mod en grøn virksomhed I maj godkendte vi i Amtsrådet det første

Læs mere

Synlige kompetencer seniorkompetencer. Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden?

Synlige kompetencer seniorkompetencer. Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden? Synlige kompetencer seniorkompetencer 62 Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden? Synlige kompetencer seniorkompetencer Hvorfor dette hæfte?... 2 Er seniorer

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Beskæftigelse skal udfordre

FOKUS PÅ AUTISME. Beskæftigelse skal udfordre FOKUS PÅ AUTISME Beskæftigelse skal udfordre Læs temaartikel side 6 Leder: Alting koster... 2 Kommunalreformen et år er gået... 4 Tema: Uddannelse og beskæftigelse skal udfordre... 6 Tema: Hvad betyder

Læs mere

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til Offentlig Ledelse04 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 I piskeregn vender køerne halen til Det samme gør medarbejderne til chefen, hvis de mødes af

Læs mere