Ikke et ord om flygtninge- og indvandrerpolitikken - men et par ord om Brorsonkirken. Og vores egen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ikke et ord om flygtninge- og indvandrerpolitikken - men et par ord om Brorsonkirken. Og vores egen."

Transkript

1

2 Ikke et ord om flygtninge- og indvandrerpolitikken - men et par ord om Brorsonkirken. Og vores egen. Midt i august ryddede politiet med magt Brorsonkirken i København for et større antal afviste, irakiske flygtninge, som gennem længere tid havde søgt og fået ophold der. Sagen har siden været heftigt debatteret, ikke mindst i kirkelige kredse. Det har været en diskussion med flere niveauer: Man har diskuteret både flygtningepolitikken generelt, medmenneskelighed, retfærdighed, kirken som fredhellig og politiets fremfærd. Og de forskellige diskussioner har ofte været godt blandet sammen. Jeg prædikede om begivenhederne i Brorsonkirken den følgende søndag, og flere af kirkegængerne sagde bagefter der gik du godt nok på listesko. Ja, det gjorde jeg, og det var helt bevidst. For jeg vil insistere på, at vi så vidt som overhovedet muligt skal adskille kristendom og politik. For hver enkelt af os, kan der meget vel være en sammenhæng mellem det, vi tror på og vores politiske overbevisninger. Men vi kan konstatere, at der er rigtigt mange forskellige politiske holdninger til samfundets indretning, også blandt mennesker der betragter sig som kristne. Er det da mig eller de andre, der har fejlsluttet fra kristendom til politik? Lur mig, om ikke jeg som regel vil mene, at det er de andre, der har misforstået noget. Men det er en farlig vej at gå: At jeg skulle have forstået, hvad kristendommen vil at vi skal gøre som mennesker i et samfund. At jeg skulle have den fulde indsigt i, hvordan Gud vil indrette velfærdssamfundet i 2009, hvilken efterlønsalder vi skal have, og hvor mange flygtninge vi skal give ophold i Danmark. I kirken prædiker vi kærlighed. Kærlighed fra Gud og kærlighed mellem mennesker. Og det skal vi blive ved med for ingen kan leve uden den kærlighed. I kirken får vi at vide, at Gud elsker os som vi er. Det er en stor befrielse og en stor gave. Og han giver os den opgave, at vi skal elske med den kærlighed han viser og tilgive med den tilgivelse, han viser os. På den måde kan kærligheden strømme med hver enkelt kirkegænger ud i verden og blive til virkelighed, også der. Men hvordan det sker gennem hver enkelt af os det er svært at sige. Som kristne er vi tvunget til konstant at overveje, hvad det rigtige er at gøre. Der er ingen opskrifter. Der er ingen facitliste. Der står intetsteds i Biblen, om vi skal give opholdstilladelse til 213 afviste irakere i Brorsonkirken, eller om det også gælder de 200 afviste flygtninge, der er rejst frivilligt hjem, eller om det også gælder de tusindvis af flygtninge, der hensygner i lejre i Iraks nabolande, eller om det gælder alle irakere. I enhver situation; i vores privatliv og i de sociale sammenhænge, vi er en del af, må vi overveje igen og igen, hvad det er, vi skal gøre. Som mennesker, som samfundsborgere, som kristne. Det er ingen let opgave, men jeg tror, at man skal gå til sagen med en vis ydmyghed. Og at man derfor skal være varsom med at spænde Jesus foran en bestemt politisk vogn. Måske man endda skal være varsom med at spænde ham for noget som helst andet end foran ens eget liv. Og mest af alt skal jeg vogte mig for, når jeg en gang har truffet mine valg og dannet mig min holdning, at være skråsikker og selvretfærdigt bedrevidende som den farisæer, der også blev prædiket om i august: Ham fra Lukasevangeliets kapitel 18, vers Morten SKovsted FLYGTNINGE I HJORTSHØJ KIRKE? Forestil dig, at de afviste, irakiske flygtninge havde banket på døren til Hjortshøj kirke i stedet for Brorsonkirken i København. Hvad ville du have sagt som borger i Hjortshøj eller som medlem af menighedsrådet? Skal vi give husly og kirkeasyl til disse medmennesker, der står i kød og blod foran vores dør? Eller skal vi afvise dem, fordi vi som kirke ikke vil blande os i politik? Kom til en forhåbentlig fredelig og hyggelig debataften i Den Gamle Skole onsdag d. 2. september kl Om dette nummer...2 Sommerhøjskolen Kirketid... 6 Et blik på kirkens historie...10 Om Hjortshøj Kirkes historie Kristendom i praksis Salmer og tekster Reformationen i korte træk Besøgstjenesten Et liv uden Gud Fornyelse i kirken Aktiviteter FDF/Praktisk info Kalenderen Kirkebladet udgives af Hjortshøj menighedsråd og udarbejdes af en redaktionsgruppe bestående af: Ruben Fønsbo, Heidi Jensen og Morten Skovsted (ansv.). Evt. indlæg, kommentarer, kritik eller ros kan mailes til Kirkebladet har til formål at oplyse om kirke og kristendom, at anspore til refleksion og debat herom samt at oplyse om arrangementer i kirke og sognegård. Redaktionen ønsker et kirkeblad skrevet af en bred skare af skribenter, og læserindlæg modtages derfor gerne. Dette betyder også, at hvert enkelt indlæg ikke nødvendigvis er udtryk for redaktionens holdning, men udelukkende må stå for skribentens egen regning. Bladet udgives fire gange om året d. 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Deadline en måned før udgivelse. Kirkebladet trykkes i 1500 eksemplarer, der ho- hvor vi i afslappede rammer og fordomsfrit vil diskutere, hvad kristendom og kirke i denne vedsageligt omdeles i Hjortshøj sogn og forefindes i kirken. Har du ikke fået Kirkebladet leveret, bedes du henvende dig til Hanna Rasmussen, forsøge at styre gemytterne og efter behov komme med et par provokerende indspark i debatten. konkrete, politiske og menneskelige virkelighed betyder i Sognepræst Morten Skovsted vil Løvgangen 1, tlf Bladet kan også Alle er velkomne og der vil være kaffe, øl og vand at købe. læses på 2 3

3 Omvejen er den eneste vej! Sommerhøjskole 2009 med Fællesskab som tema Af K.E. Mortensen Temaet for Sommerhøjskole 2009 var Fællesskab. Og på vanlig vis blev temaet angrebet fra forskellige sider: Foredrag, debat, fællessang, vandring og bevægelse og musik. Indledningsforedraget stod det tidligere medlem af Moon-bevægelsen og nu folkekirkepræst Martin Herbst for. Titlen var: Sekterisme og sundt menneskeligt fællesskab. Fra Moon-sektmedlem til folkekirkepræst. Og det blev til 2½ times spændende beskrivelse og diskussion af emnet. Men med så mange interessante synspunkter at det er umuligt at få det hele med i en så kort artikel som denne. Vi blev alle meget grebet af problemstillingen: Hvad er sekterisme og hvordan bekæmper vi den? Foredraget gav også anledning til at mange købte hans bog: Mit livs omvej så man selv kunne fordybe sig. Beskrivelsen af Martin Herbst s 20 årige medlemskab af Moon-bevægelsen er interessant, men det mest spændende var hans refleksioner over hvad sekterisme er og hvordan vi undgår den. Ifølge Martin Herbst er sekterisme karakteriseret af følgende 3 synspunkter: selvkritik. Og det er problematisk, for det fører til åndeligt dovenskab, arrogance og frygt. Når hele autoriteten er forankret i en karismatisk lederskikkelse eller i en snæver gruppe af ledere, så mister det enkelte medlem noget af sin selvstændighed. Man forfalder til en åndelig dovenskab og glemsel. Man er i form for arrogance, for man ved alt. Og man ved det bedre end alle andre, hvad der afføder en falsk form for selvstændighed hos den enkelte. Og fordi man nu har lederen og læren, opstår der et tredje problem. Der er ikke nogen selvkritik. Sekten kryber sammen i en angstens bevægelse, hvor man lukker ting ude og vinkel kan bidrage til en sund optik og være et lødigt korrektiv til en sekterisk tænkning. En sekt trives, fordi den klart markerer sig i forhold til omverdenen. Så man skal gøre hvad Jesus gjorde: bryde grænsen, nedrive skellet. Man skal rette en saglig, men også en kærlig kritik mod sekterismen. Man støder jo også på modsætninger og paradokser i kristendommen. Hver gang Jesus åbner munden, insisterer han på menneskers værdighed, og just i den insisteren opfordrer han dem til selvkritik: Altså det der sker når folk møder Jesus, er at de tror problemet ligger i de andre, men hele tiden bliver de kastet tilbage på sig selv. Martin Herbst følte at da han var med i Moonbevægelsen, var han midt i noget større. Og bange for at dø hvis han gik. Men i mødet med kristendommen mødte han noget større og turde tage angsten i hånden. Og vi skal huske at en åndelig kamp skal kæmpes med åndelige midler, og at en verdslig kamp skal kæmpes med verdslige midler. 1. Al autoritet bliver forankret i en karismatisk lederskikkelse. 2. Man kommer til at leve i færdige forklaringers paradis. 3. Der er ingen selvkritik. Det er altid de andres skyld! Vi skal alle ud på nogle omveje i livet for at blive menneske. For at blive klogere. Odysseus var 20 år på færden, Moses 40 år i ørkenen. For Martin Herbst blev næsten 20 år i Moon-bevægelsen hans livs omvej før han atter vendte hjem, for nu at sidde i en præstebolig på Amager. For at give de mange indtryk fra foredraget lejlighed til at bundfælde sig gik vi med Ib og Milena i spidsen gennem Andelssamfundet. Efter spisning af den dejlige mad som højskoleudvalget havde lavet, var der en meget smuk koncert i kirken, hvor Kirsten Münster Berg sang vidunderligt og Anne-Marie Elbech tryllede smukke toner ud af vort orgel. På 2.-dagen startede vi meget smukt med Britta Søes morgensamling i kirken, som rørte os alle dybt, inden Kirsten Thonsgaard godt hjulpet af alle deltagerne gennemgik de sidste 100 års kulturhistorie. Og om eftermiddagen var deltagerne i højskoledagene endnu mere selv på. Først ude at røre os med hjælp fra Anita og derefter sang fra Højskolesangbogen under ledelse af og med kommentarer fra tidligere forstander på Vestbirk Højskole, Jens Grøn. Der findes sekter i både fast og flydende form. Den faste form er til at få øje på, f.eks. Al-Qaeda, Blekingegadebanden, Jehovas Vidner og altså også Moonbevægelsen. fare for at miste sig selv, for man får hele sin iden- ikke stiller selvkritiske spørgsmål. Denne forsimpling Men så findes der også en sekterisme, titet fra denne organisation eller struktur, hvor det i et dem og os er ikke konstruktiv. Den styrker der ikke er særlig synlig, fordi den foregår i åbne sociale egentlige referencepunkt er lederen. Man glemmer blot positionerne. Martin Herbst mener at sekteris- fællesskaber, f.eks i familien, på arbejdspladsen alt det der gik forud: historien, bevidstheden og trame simpelthen er en øjensygdom. Et angreb på vo- og selv i folkekirken. Men ovenstående er 3 kendetegn ditionen. Arrogancen opstår i forbindelse med at der res perspektiv. Og kampen står mellem perspektiver. Og den dejlige mad som højskoleudvalget havde la- på sekterisme, uanset om formen er fast eller i den sekteriske optik, i læren, ligger færdige forkla- Man kan ikke bombe Al-Qaeda væk. Det er en forvet alt for meget af, kom hjemløse til glæde, for Peditionen. flydende. Der er en karismatisk lederskikkelse, det ringer på alt mellem himmel og jord. Nuvel, det giver tolkning af Islam, det er et perspektiv. Ikke overraskende ter kørte det ind til Kirkens Korshærs Nattjeneste i 4 er de færdige forklaringers paradis og der er ingen stabilitet og ro, men det afføder også en uhyggelig mener Martin Herbst at den kristne indfalds- Mejlgade, da højskoledagene var slut. 5

4 Vor kirkes tidslinje Af Steen Kløve Lassen En tidslinje sådan i store træk, og fra en lidt alternativ synsvinkel i kristendommen, idet hun føder Kristus, og dermed er i en slags forbindelse med Gud. Siden indførslen af protestantismen i vores kulturkreds set som en ret overdrevet detalje, men ses som af stor vigtighed i katolicismen. År 0 eller sådan ca. Ingen ved præcis, hvornår Jesus blev født det er rent gætværk. Derfor kan man strengt taget holde juleaften, når det nu passer én selv! Skrifterne i bibelen stemmer nemlig ikke helt overens med andre historiske kilder. Ej heller er de indbyrdes særligt enige. Egentlig gik man da Jesus blev født, i romerriget ud fra tidspunktet for Roms grundlæggelse, og Jesus var således født d. 25. december, 753 år efter Roms grundlæggelse. Faktisk skiftede man først til den nuværende årstalsbestemmelse engang i middelalderen, da en smart munk fik den fikse ide, at det jo kunne være et godt PR-fif for kirken, hvis man nu gik ud fra den centrale figurs fødselsdag! År 30 eller 33 eller sådan derved Jesus rager uklar med det jødiske præsteskab, og de vil have ham klynget op på et kors. Det blev han så med lidt hjælp fra romerne. Dette skal vise sig at blive en skelsættende begivenhed, idet vi stadig fejrer den som den vigtigste kirkelige begivenhed her knapt 2000 år senere. For selv om Jesus var død, var han nemlig ikke død alligevel han fortsatte med at leve, og gå rundt blandt sine venner og sit folk i endnu en tid. Netop deri ligger en stor del af budskabet med Jesus at det er noget, der sker for os alle altså ikke det at dø, men at vi på en måde netop ikke gør. Men dette at Jesus genopstår, skal nok mere forstås i overført betydning, idet Helligånden også bliver blandet ind i det omkring pinsetid. Desuden sagde Jesus: Gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple, hvilket apostlene så gjorde. Én af dem tog til Rom, og prædikede der. Han hed Peter. Fik også en stor kirke opkaldt efter sig - det er noget med løver og forfølgelse og grundlæggelsen af kirken der, der skulle udvikle sig til pavedømmet. Til gengæld var damer ikke velkomne, der måtte være måde med liberalismen. Så det store spørgsmål var nu: Kunne man være kristen, uden at være jøde? Og det uden at lade sig omskære? Heldigvis blev svaret ja til begge spørgsmål. Det er vi nogle stykker, der er glade for i dag specielt mændene! Men hermed var vejen ideologisk set banet for, at kristendommen kunne udvikle sig til en verdensreligion. År ca. 150 til omkring 400, eller sådan noget Hvis nogen tror, Bibelen er specielt hellig i sig selv, og at man ved at følge den har gjort sig ufejlbarlig, bedre end andre, eller i øvrigt tager dens ord for pålydende, er man i den grad galt afmarcheret! Bibelen er nemlig skrevet af mennesker som dig og mig. Jeg ved ikke med jer, men jeg er i hvert fald ikke ufejlbarlig! Så diverse nyreligiøse bevægelser er altså på glatis, hvis teksten skal tages helt og fuldt bogstaveligt. Bibelen skal nok forstås i forhold til den tid, den er skrevet i af mennesker. Helt grundlæggende består Bibelen, som de fleste ved, af det Gamle Testamente, som vi et langt stykke af vejen deler med jøderne, og vores egen tilføjelse: Det Ny Testamente. Til daglig plejer vi fx at sige, at der er fire testamenter altså i Bibelen. I og for sig findes der mange flere, de kom bare ikke med i den endelige udgave. Ligesom så mange andre skrifter. Så der er sket en stor frasortering, og efterhånden er der opstået en kanon en slags fælles overenskomst om, hvad der er med i Bibelen eller Bogen. År 325 præcist! Dette år menes fødselskirken i Betlehem påbegyndt af Konstantin den Store, af stilling kejser i Rom, af religiøs overbevisning kristen en nyhed, der kom til at betyde uanede muligheder for udbredelsen af religionen. Den blev nemlig statsreligion i hele romerriget, fulgt minoritet blevet salonfæhig, og nærmest påbudt, hvis man ville have en karriere i den romerske administration. Man holdt det første økumeniske koncil = kirkemøde: Her besluttes det, at faderen og sønnen er én og samme person. Desuden kommer den første fælles trosbekendelse til: Den Nikæanske mødet blev nemlig holdt i Nikæa. År 381 Andet økumeniske koncil: Nu med Helligånd. Så nu hedder det Faderen, Sønnen og Helligånden, i modsætning til mødet i Nikæa, hvor de kun var faderen og sønnen. Holdt i Konstantinopel, opkaldt efter førnævnte kejser, og nu indkaldt af en anden romerske kejser. År 395 Romerriget deles i det Vestromerske og det Østromerske rige, med hovedstæder i Rom og Konstantinopel/Byzans. Af disse kommer det Østromerske rige til at bestå længst helt frem til Paven bliver boende i Rom, men Patriarken i Konstantinopel og Paven i Rom stod næsten lige i magtmæssig henseende. Patriarken kronede fx den Østromerske kejser, mens Paven, da Vestromerriget gik til grunde, i mange år ikke havde nogen at krone til kejser surt! År 431 Vi er nu logisk nok nået til det tredje økumeniske koncil: Nu med Jomfru Maria. Ses som en vigtig figur År Tre økumeniske konciler afholdes, i 451, 553 og , hvor det overvejende diskuteres om Jesus er af menneskelig natur, eller om han er en del af Guds natur, og hvornår han var det ene, og hvornår han var det andet, hvornår man skulle tolke hans udsagn som et menneskes, og hvornår det var som Gud, han talte. Kort sagt: En temmelig forvirrende diskussion, men det blev dog en både/og løsning. År 476 Vestromerriget går til grunde det er efterhånden blevet en fælleseuropæisk folkefornøjelse at invadere og plyndre Rom! (- man kommer til at tænke på udsalg i Bilka ;-)) Ingen til at beskytte Paven og Kirken i Rom stakkels Pave :-( År 537 Haga Sofia indvies. Den største og vigtigste kirke i datidens kristne verden indvies i Konstantinopel. Dette var den kristne kulturs fremmeste udstillingsvindue. Indtil Peterskirken i Rom blev bygget, den vigtigste kristne kirke. År 787 Syvende økumeniske synode i Nikæa (II) i Lilleasien. Det havde i mange år været en stående debat, om man måtte afbilde Jesus eller Gud. Nogle mente ja, andre nej. Ikonoklasmen = billedforbuddet havde sit udgangspunkt i det 5. Bud: Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Denne ret firkantede og ortodokse tolkning blev heldigvis underkendt, År 50 eller deromkring Apostelmødet i Jerusalem. Her blev det besluttet, at kristendommen var for alle. Paulus havde nemlig lavet og som sådan også en del af det politiske magtspil. På idet tolkningen var, at så længe det ikke var billedet, 6 rav i den, idet han havde forkyndt for ikke-jøder. godt og ondt. Kristendommen var fra at være en for- man tilbad, men tanken og ideen bag, var det OK. 7

5 År 800 Og Juhuu siger Paven i Rom: Endelig én, der værd at krone til Kejser: Karl den Store: Så har jeg også én, ligesom Patriarken i Byzans! Og så gør han det slemme ved muslimerne i Spanien! Muhammeds ide med Islam har nemlig haft stor succes i det sydlige udland, og er blevet en politisk, militær og religiøs trussel til kristendommen. År 968 En vis Harald Blåtand hævder, at danerne er blevet kristne: Nok lidt af en tilsnigelse, eftersom han nok var under storpolitisk pres, og det sandsynligvis kunne være forbundet med en politisk fordel i forhold til Karl den Stores efterfølgere. Så havde de i hvert fald ikke den undskyldning til at invadere landet, at det var for at kristne dem det var de jo allerede. Desuden var mange almindelige mennesker noget forbeholden ved en konvertering, men generelt vendte den folkelige stemning også efterhånden til fordel for kristendommen. Der var ligesom mere perspektiv i det med evigt liv i himlen, frem for Ragnarok! År 1054 Den første store ballade: Den kristne kirke deles i to, den (græsk/russisk-) ortodokse, og den katolske. Den ene med centrum i Konstantinopel, den anden i Rom. Patriarken mener, at han har monopol på at udnævne kejsere, og at der absolut ikke skal være nogen tysk-romersk, udnævnt af Paven! Ikke desto mindre har Paven fået ambitioner, og er efterhånden blevet til chefen i butikken, idet man ikke blev konge eller kejser noget sted i den vestlige del af Europa, uden hans godkendelse. Ellers var det ud (- af min butik!) Erindrer vi en vis Barbarossa, der måtte kravle på sine knæ, og vente ved porten, til Paven havde lyst til at se ham? har sikkert hjulpet godt på motivationen, så den var der mange, der var med på at støtte. Minder det lidt om jihad? At det så samtidig kunne gå ud over Konstantinopel/ Byzans, der lå på vejen, gjorde sandsynligvis ikke udfordringen mindre interessant. Det koster at have en hær på kost og de blev længe i byen er det påfaldende? Sådan blev det ved et par hundrede år, og i 1292 var vi så nået til det fjerde korstog. Alle påfaldende præget af en del studehandler undervejs. En byzantinsk prins tilbød fx en kæmpe sum, hvis toget da lige slog et smut forbi Konstantinopel og gjorde ham til kejser i stedet for kejseren så det gjorde man da lige. Til gengæld var det så som så, hvad der var tilbage af datidens største europæiske by, efter den behandling. I vores del af verden er der jo lidt langt til Jerusalem. Men så kan vi jo tage på korstog tættere på. Så Valdemar den Store tog til de baltiske lande i stedet. Hvad der lige talte mest, udbredelsen af kristendommen, eller udvidelsen af ens eget magtgrundlag, skal jeg lade folk selv gætte om. Men der fik han så fat en rød klud med et hvidt kors! Det har vi siden syntes var meget pænt. År Blev der bygget mange huse i halvfjerdserne? Var Storebæltsbroen et stort projekt? Det var småting i forhold til det, der blev bygget mellem to ovennævnte årstal. Næste alle de hvide landsbykirker rundt i det ganske danske land blev nemlig bygget mellem disse to årstal, også den på bakken. En imponerende bedrift af en befolkning på under en halv million og de står der endnu, så hvis man tager det som udtryk for styrken i deres tro, må den have været stor! År eller senere, tror jeg??? Paven flytter til Avignon. Og så i 1378 var der igen en Pave i Rom og stadig én i Avignon: Er De forvirret? Det var datiden også kort og godt noget rod. To paver, hvoraf den ene blev udnævnt antipave af den anden stadig forvirret? Nå, men forklaringen bliver nok ikke meget bedre. det lykkes dem aldrig at erobre byen. Dog får de et nogenlunde fast herredømme på Balkan frem til 1683, hvorefter det gik gradvist tilbage, for til sidst at gå til grunde som en følge af første verdenskrig. År 1492 Spanierne får smidt de sidste muslimer ud af landet, så vestfronten mod dem i Europa får en naturlig grænse ved Gibraltar. Omkring 1500 Der var voksende utilfredshed med den katolske kirke mange steder i Europa. Den spanske inkvisition kom også på banen. Det var simpelthen udrensning af anderledes troende jøderne og muslimerne, som der ellers var en del af. Dette skete under store folkelige protester. Samtidig skete der i det nordlige Europa en afstandtagen til den katolske kirke, og kritikken begyndte indefra. Paven havde gang i byggeriet af Peterskirken i Rom, og det kostede. Enhver der har set den, ved hvorfor. Kirken var i sig selv vel ved muffen, men skulle bruge flere penge. Så man begyndte at sælge afladsbreve til opholdet i Helvedes forgård, Skærsilden = den lutrende/rensende ild, hvor du får dine synder brændt af, inden du kommer i himlen. Mod en bestemt sum penge kunne man springe opholdet over, eller afkorte det. Når pengene i kassen klinger, snart sjælen ud af skærsilden springer, forkyndte en smart munk som slogan på en markedsplads. Man kunne endda købe afladsbreve for sine slægtninge mange generationer tilbage. Det faldt mange for brystet at der skulle være en sammenhæng mellem usselt mammon og ens tid i skærsilden. Jesus sagde jo netop, at ville være sværere at få en rig i himmeriget, end en kamel gennem et nåleøje, og så kom kirken selv med en nem smutvej! Og Jesus sagde jo også, at alene ved tro var man tilgivet sine synder betingelsesløst! delse, blev tingen skåret noget mere ud i pap for menigmand. Samtidig var man jo i renæssancen, hvor der skete en del med hensyn til videnskab og argumentation, og noget af det gik kirken en del på tværs fx at Jorden ikke var universets centrum, og at man kunne bruge sin sunde fornuft og ræsonnere sig frem til ting. Så den katolske kirke var på flere måder ved at male sig op et hjørne, og tabte en stor del af sin menighed. Os, for eksempel. At den katolske kirkes rigdom stak mange i øjnene, var ganske åbenlyst. På den tid var det typisk sådan, at magten i et land var tredelt: Kronen, herremændene og kirken, og alliancerne skiftede jævnt hen hele tiden. Nu fik man i vores del af verden mulighed for at køre kirken ud på et sidespor, og kronen fik lejlighed til at hapse kirkens rigdomme hvilket den så gjorde, fx i Danmark. Det kostede godt nok et par konger, men hvor der handles osv. Læs fx Kongens Fald. Dette er i hvert fald baggrunden for, at kirken i vores del af verden hører under staten, og hvorfor vi af og til beder for, at Margrethe skal ha det godt! År Herimellem er tredive år, og der var krig derimellem, heraf navnet: Trediveårskrigen. Katolikkerne ville gøre protestanterne til katolikker, og protestanterne ville gøre katolikkerne til protestanter. Og sådan skete der ikke specielt meget, ud over der blev slået en hel del mennesker ihjel, Christian den IV fik roterende storhedsvanvid og kørte landet bankerot, foruden han fik startet en masse krige med svenskerne. Til slut var de, som var protestanter før krigen, stadig protestanter, og ligesådan med katolikkerne. Så det eneste nogen vandt ved det, var strengt taget at ingen vandt noget, men alle blev en god del fattigere. Specielt Danmark. Surt! Dette er en meget summarisk gennemgang, med et glimt i øjet, og med absolut frasigelse af historisk korrekthed. Ligeledes er tiden før Kristi fødsel udeladt, men mange af Jesu handlinger skete netop i kraft af en nyfortolkning af indholdet og budskabet i det Gamle Testamente, og som en indsigelse mod præsteskabets fortolkning af dette. Deraf konflikten og dødsdommen ved korsfæstelsen, men sådan sagde han jo År 1095 til 1292: Det første korstog blev indledt i Det blev indledt, År 1453 da der stadig var røre i andedammen efter kir- Konstantinopel og Byzans rendes over ende af mus- kens deling. Men nu var kejseren i Byzans på spanden, limerne. Byen/staten havde ellers væres bolværket idet han var trængt af muslimernes fremmarch. mod muslimernes indtrængen i Europa østfra. Dette Og Paven mente, at Jerusalem skulle befries fra de er for eksempel forklaringen på, at der findes muslimer vantro, altså muslimerne. At Paven så også lovede, at i det tidligere Jugoslavien. Tyrkerne, for dem er Godt nok var de fleste jo u-uddannede, men derfor også selv, det måtte gå. Og det gjorde det jo også. 8 det var den direkte vej i Himlen, hvis man faldt i kamp, det, trænger ad flere omgange helt frem til Wien, men behøver man jo ikke være dum. Og med Luthers le- Heldigvis? 9

6 Den kristne kirkes tilblivelseshistorie En hurtig gennemgang af de første år og et bud på hvorfor kirken ser ud som den gør Af Ruben Fønsbo Prøv noget sjovt næste gang du skal rundt i Danmark: Se dig omkring. Næsten uanset hvor du er, er der kun få steder du ikke har udsigt til mindst én kirke. Her kan man konstatere mere end et gran af sandhed i den franske katolske teolog Alfred Loisys ord Kristus prædikede Guds Rige; i stedet fik vi kirken. Mener man at kunne spore en vis bitterhed, kan det skyldes Loisys lange kamp med den katolske kirke. I 1902 udgav han skriftet L Évangile et l Église (Evangeliet og Kirken), som året efter kom på den katolske kirkes liste over forbudte bøger. Bogen var den katolske modernismes programskrift, og her gentog Loisy bl.a. sine synspunkter fra 1890 erne om at Bibelen ikke var fejlfri og ufejlbarlig. Allerede i 1893 førte disse synspunkter til at han mistede sit job som professor i bibelsk teologi, og i 1908 blev han ekskommunikeret. Han døde i 1940 uden at være blevet forsonet med kirken. Men hvordan kan kirken som organisation ekskludere medlemmer? Hvad er det for en struktur, og hvad er det for regler der gør det muligt, og hvordan er udviklingen fra de 12 apostle til den katolske kirke sket? Hvor kommer traditionerne, dogmerne og skikkene fra? Dem læser man nemlig ikke noget om i Bibelen, og man kan med god ret sige at det i hvert fald ikke var Jesus der grundlagde den kristne kirke. De kirker der bekender sig til kristendommen, har dog alle det til fælles at de baserer deres forkyndelse på Bibelen, men de gør det på vidt forskellige måder og ud fra vidt forskellige tolkninger af både skrift og tradition. Når kirken udviklede sig som den gjorde, skyldes det i høj grad at Jesu genkomst lod vente på sig. De første kristne menigheder levede i det som i teologiske kredse kaldes nærforventningen ; dvs. forventningen om at Jesu genkomst var nært forestående. Paulus var fx ganske sikker på at Jesus ville vende tilbage i hans egen levetid, og herom skriver han i 1. Tessalonikerbrev kap. 4 v. 15: For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. Der skulle altså ikke gå ret lang tid, og de første kristne samfund havde således mere karakter af religiøse, uformelle og afventende grupperinger end en egentlig kirke. De evangelier som vi kender, var heller ikke nedskrevet endnu; det begyndte man først på da de første generationer; dvs. da de mennesker som havde mødt, set og hørt Jesus, var ved at uddø. Da Jesu genkomst samtidig udeblev, opstod gradvist et behov for en formalisering af både menighedsstrukturen og trosgrundlaget. De tidlige menigheder og kirkedannelsen De første menigheder var kristustroende jøder, og fra tidlige tider, sandsynligvis allerede kort efter Jesu død, afholdt man sammenkomster i private huse, ofte under ledelse af disciple eller husenes ejere. I Apostlenes Gerninger kap. 2 beskrives hvordan de troende dagligt mødtes i templet, og hjemme brød de brødet og spiste sammen mens de priste Gud. Gennem en årrække efter Jesu død rettede forkyndelsen af hans ord sig mod jøder, men på det såkaldte Apostelmøde i år 50 (ca.) mødtes på den ene side disciplene og de ældste fra menigheden i Jerusalem, og på den anden side Paulus og Barnabas. Paulus havde gennem længere tid missioneret blandt både jøder og hedninger, mens flertallet af hans modstandere talte for at Kristi ord udelukkende var rettet mod jøder. Paulus fik imidlertid sine synspunkter anerkendt; synspunkter som bl.a. handlede om at kristne ikke behøvede at blive omskåret, og derudover skulle de kun overholde de fire regler som blev specificeret i Ap.G : For Helligånden og vi har besluttet ikke at lægge nogen anden byrde på jer end dette nødvendige, at I skal holde jer fra kød, der ofres til afguder, og fra blod og fra kød af kvalte dyr og fra utugt. Ved at holde jer fri af det handler I ret. Lev vel!. Hermed var grunden for kristendommens udbredelse blandt ikke-jøder lagt, og gennem de følgende mere end 50 år voksede antallet af kristne støt. Apostelmødet understreger dog det grundlæggende problem i den tidlige kirke, nemlig enighed; eller rettere, mangel på enighed. Det var ganske enkelt nødvendigt at have et fælles grundlag for forkyndelsen, og de personer som fastlagde dette grundlag, kom meget hurtigt til at stå som teologiske autoriteter i de tidlige menigheder. Her indtog apostlene, ikke mindst Peter, en særstilling, men også Paulus opnåede, ikke mindst i kraft af det enorme antal omvendelser han udvirkede, en væsentlig position. Det er ikke praktisk muligt at sætte tal på hvor mange der blev omvendt af Paulus, men de af hans breve der kendes fra Bibelen, er skrevet til menigheder som han selv grundlagde på sine missionsrejser til bl.a. Cypern, Lilleasien, Makedo- De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til 10 Søndagsskolebillede; en ukendt kunstners bud på kirkens alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jub- 11 allerførste menighed lende og oprigtige af hjertet priste de Gud... (Ap.G. 2)

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Maria ikon og spiritualitet

Maria ikon og spiritualitet Maria ikon og spiritualitet Jakob Munck Indhold *** Indledning...- 4 - *** Hvad er mariologi?...- 5 - *** Maria...- 6 - ** Hvem er Maria?...- 6 - ** Det horisontale og det vertikale Mariabillede...- 10

Læs mere

Kirke, menighed, FDF, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelse...19. Bibelen, 2. modul Råd og vejledning...22 Teori...23 Øvelse...

Kirke, menighed, FDF, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelse...19. Bibelen, 2. modul Råd og vejledning...22 Teori...23 Øvelse... F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 1 BLÅ KERNE KRISTENDOM OG FORKYNDELSE Indhold Indledning Målbeskrivelse...2 Hvorfor kristendom og forkyndelse?...2 Opbygningen af et modul...3 Lærte du noget?...4

Læs mere

Noget om sekter i sommervarmen

Noget om sekter i sommervarmen Noget om sekter i sommervarmen I dette nummer af kirkebladet tager vi fat på en anden side af troen. Vi har i tidligere numre af Kirke- og nogle er rent fortællende artikler som orienterer onen med hjælp

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

VEJE Folkekirken på Fyn 2012

VEJE Folkekirken på Fyn 2012 VEJE Folkekirken på Fyn 2012 5 forord Af Kirsten Jørgensen 6 Kirken mere end bygning og gudstjeneste Af Lone Wellner Jensen og Kirsten Jørgensen 12 Man kan mærke vinen helt op i Hjernen Af Christina Mertz

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

Den gode bekendelse. Nogle positive overvejelser over den apostolske trosbekendelse

Den gode bekendelse. Nogle positive overvejelser over den apostolske trosbekendelse Den gode bekendelse Nogle positive overvejelser over den apostolske trosbekendelse 1 Forsiden er tegnet af Allan Herrik i 2009 2 Lidt om trosbekendelsens historie Udtrykket den apostolske trosbekendelse

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

FOR ALLE. FrikirkeNets Forlag

FOR ALLE. FrikirkeNets Forlag FOR ALLE FrikirkeNets Forlag FOR ALLE FrikirkeNets Forlag Frikirke for alle FrikirkeNets Forlag ISBN 87-991631-0-1 1. oplag: november 2006 2. oplag: marts 2007 Tekst: Svend L. Madsen Produktion: cpress

Læs mere

6 Det (u)perfekte liv

6 Det (u)perfekte liv baptist.dk Nummer 6 2014 161. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 6 Det (u)perfekte liv Hvor gammel er din tro? Et bibelsk perspektiv på alder og modenhed 2 Abraham var 75 år, da han blev kaldet,

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

LIV OG RELIGION 6 Grundbog

LIV OG RELIGION 6 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 6 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 6, Grundbog

Læs mere

MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg.

MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg. Henrik Nebelong MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg. Bogens forfatter Henrik Nebelong (f.1944) er født i København, hvor han praktiserede som advokat 1974-2005. I 1999-2000

Læs mere

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx Helsingør Stiftsbog 09 xxxxxxx 1 Helsingør Stiftsbog 2009 Her går det godt! REdaktion: Claus Bjerregaard Jan Ulrik Dyrkjøb Kirsten Grønbech Steffen Ravn Jørgensen Ove Kollerup Lise Lotte Rebel Rebecca

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse.

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. 1 Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. En Palma-bog udgivet af Løbner Communications 1994, nu cbooks. Forside: Tegning af Line Jørgensen

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Tema Liv og lære om Dansk Oase

Tema Liv og lære om Dansk Oase 03 Maj 2008 Årgang 144 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Liv og lære om Dansk Oase Rummelighed Hvad kan vi lære af Dansk Oase? PREP for menigheder indhold; leder 02 Rummelighed tema

Læs mere

Stikordsregister. Aflad - Tilgivelse 24 Alternativ behandling 29

Stikordsregister. Aflad - Tilgivelse 24 Alternativ behandling 29 Stikordsregister A Aflad - Tilgivelse 24 Alternativ behandling 29 B Besættelse, frihed fra 41 Besættelse og Befrielse 43 Buddhisme en dødens religion 44 Børnemishandling 13 D Da Vinci sand eller fiktion

Læs mere

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Kirkeministeriet 1998 1 Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Forfatterne og Kirkeministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv Indholdsfortegnelse Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden... 2 Tro på din tvivl... 3 Aktiviteter til hænderne Tvivl i fællesskabet... 5 Tvivl på det store lærred... 6 Aktiviteter

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs Perspektiv K R I S T E N T 15. ÅRG. NR. 2, 2012 Kan en kristen miste troen? Dette spørgsmål dukker jævnligt op, og mange af os slås med det fra tid til anden. Når vi gør noget, der bedrøver Gud - og vi

Læs mere

Empati og næstekærlighed Anton Eg Andersens foredrag på Regionskonferencen 13. juni 2015

Empati og næstekærlighed Anton Eg Andersens foredrag på Regionskonferencen 13. juni 2015 Empati og næstekærlighed Anton Eg Andersens foredrag på Regionskonferencen 13. juni 2015 Tak for indbydelsen og velkomsten. Det er en ære og et privilegium for mig at blive bedt om at komme og tale til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse 2 Indholdsfortegnelse. Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 10 Indholdsfortegnelse Indledning Islams udbredelse Islams udspring Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg Side 36 og 37 Interviewe del 2 Du skal

Læs mere

Børn sang om Guds rustning

Børn sang om Guds rustning 05 inspiration nærvær holdning 9. marts 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Bæredygtig Ham, der opfandt ordet bæredygtig, burde have en straf. Det bruges nu om alt muligt; men det betyder ikke noget. Det er

Læs mere