PORTEFØLJE. for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Lungemedicin. Tilhører. Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PORTEFØLJE. for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Lungemedicin. Tilhører. Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS)"

Transkript

1 PORTEFØLJE for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Lungemedicin Tilhører Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS). juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Del : LOGBOG for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin : Lungemedicin... 5 A. Logbog for specialespecifikke kompetencer... 6 B. Logbog for fællesmedicinske kompetencer... Del : Checklister og evalueringskort... 3 A. Checklister med vurderings- og kompetenceskalaer til speciallægekompetencer... 3 B. Evalueringkort til intern medicinske fælleskompetencer... 3 Del 3: Bevis for godkendte kurser Del : Individuelle uddannelsesplaner Del 5: Registrering af aktiviteter... A. Læst litteratur... B. Deltagelse i kongresser, symposier, workshops, møder og kurser (ud over de obligatoriske) med sundhedsfaglig relevans... Del 6: Væsentlige patientkontakter og hændelsesforløb juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

3 Forord Portefølje er den danske betegnelse for det, der i engelsksproget litteratur om uddannelse hedder portfolio. Sprogligt betyder det en mappe man bærer med sig. I en sådan mappe kan man samle materiale, som anvendes i læringsprocessen. Har man f.eks. besluttet at fokusere på at lære noget om pneumoni, kan man en periode samle cases, litteraturreferencer, røntgen beskrivelser, personlige refleksioner og lignende. En sådan samling kan danne udgangspunkt for en struktureret vejledersamtale. Den kan i denne forbindelse udover at demonstrere erhvervelsen af en medicinsk ekspertkompetence samtidig demonstrere lægens evne, til at vurdere sin egen kunnen og behov for yderligere læring, dvs. lægens kompetencer i rollen som professionel. Porteføljen i intern medicin:lungemedicin indeholder følgende faste elementer: DEL Logbogen som indeholder samtlige mål fra målbeskrivelsen både for de specialespecifikke og for de fællesmedicinske. Opnåelse af alle mål skal attesteres (i højre kolonne se logbog) ved dato og signatur af uddannelsesansvarlig overlæge eller anden person med uddelegeret ansvar til dette. Lærings- og evalueringsmetoder kan ses i målbeskrivelsen. Logbogen er et juridisk dokument og en forudsætning for godkendelse af peciallægeuddannelsen er at alle kompetencer er opnået. DEL Kompetencekort og vurderingsskalaer med tilhørende checklister som bruges til evaluering af enkelte kompetencer. Formålet er at informere den uddannelsessøgende om, hvordan bedømmelsen foregår. Checklister og vurderingsskalaer indeholder ikke mål udover dem, som findes i målbeskrivelsen, men de kan tydeliggøre målene ved brug af konkretiseringer og delmål. Checklister og vurderingsskalaer kan, efterhånden som de udfyldes, opbevares under punkt (Registrering af aktiviteter - se dette punkt). Brugen af checklister og vurderingsskalaer er nærmere forklaret under punkt. 360-grader evaluering bruges til global vurdering af de 6 roller der ikke drejer sig om den medicinske ekspert. Brugen er nærmere forklaret sidst i afsnit. DEL 3 Bevis over gennemgåede og godkendte kurser. Lederen for et kursus skal udfærdige et skriftligt kursusbevis og har ansvar for at den uddannelsessøgende har opnået tilsigtet viden og kompetencer. Beviser over godkendte kurser er juridiske dokumenter og forudsætning for godkendelse af speciallægeuddannelsen. Den administrerende overlæge/tutor attesterer samlet at kurserne i kursusrækken er godkendt. DEL Individuelle uddannelsesplaner. Uddannelsesplaner er en skriftlig overenskomst mellem vejleder og den uddannelsessøgende vedrørende indhold, tidsplan, ansvar for vejledning og læring af en enkelt eller flere kompetencer i målbeskrivelsen. Brug af uddannelsesplaner træner selvstyret læring og definerer den uddannelsessøgendes og vejledernes ansvar. Anvendelse er nærmere beskrevet under punkt 5 uddannelsesplaner i porteføljen. 3. juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

4 DEL 5 Registrering af aktiviteter. I porteføljen samles beviser på opnåede kompetencer udover dem, som logbogen definerer, det gælder f.eks. lister over læst litteratur, deltagelse i kongresser og møder, afholdte kliniske konferencer og lignende. Desuden samles beviser på udført arbejde, f.eks. udførte pleuradrænsanlæggelser, bronkoskopier og perkutane finnålsbiopsier. DEL 6 Beskrivelser af væsentlige patientkontakter og hændelsesforløb. Beskrivelser af denne type er en internationalt etableret pædagogisk metode til stimulering af reflekterende læring indenfor postgraduat klinisk uddannelse. De kan blive brugt til egen refleksion over uddannelsesforløbet, men også til dialog med vejlederen. Nærmere beskrivelse og referenceliste findes underpunkt 6.. juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

5 Del : LOGBOG for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin : Lungemedicin Sundhedsstyrelsen og Dansk Lungemedicinsk Selskab Juli juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

6 A. Logbog for specialespecifikke kompetencer Mål Den uddannelsessøgende skal selvstændigt, på specialistniveau efter endt uddannelse kunne 6.. Erkende, vurdere, udrede, behandle og følge op på følgende vigtige symptomer /sygdomstegn Dyspnø Hæmoptyse Smerter i thorax Hoste Cyanose Infiltrat på rtg. af thorax 6.. Udrede og behandle patienter med Astma (allergisk/non-allergisk) i alle stadier Rhinitis (ukompliceret) Kompetencen opnået Dato og underskrift Brug uddannelsesplaner se del Brug Checkliste (med vurderingsskala) se del 6..3 Udrede og behandle patienter med KOL emfysem alfa-l antitrypsin mangel i alle stadier af sygdom 6.. Udrede og behandle patienter med Tuberkulosis pulmonis (ikke multiresistent) 6..5 Udrede og behandle patienter med Ikke-hospitalserhvervet pneumoni Hospitalserhvervet (nosokomiel) pneumoni Pneumoni hos immunsupprimerede Aspirationspneumoni 6..6 Udrede og behandle patienter med Lungeabsces Pleuraempyem 6.. Udrede og palliativt behandle patienter med neoplasi i Luftveje og lunger Henvise relevante patienter til onkologisk eller thoraxkirurgisk behandling 6..8 Udrede og palliativt behandle patienter med neoplasi i Pleura Henvise relevante patienter til onkologisk eller thoraxkirurgisk behandling Brug Checkliste (med vurderingsskala) se del Brug Checkliste (med vurderingsskala) se del Brug Checkliste (med vurderingsskala) se del Brug Checkliste (med vurderingsskala) se del Brug Checkliste (med vurderingsskala) se del Brug Checkliste (med vurderingsskala) se del 6. juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

7 Mål Den uddannelsessøgende skal selvstændigt, på specialistniveau efter endt uddannelse kunne 6..9 Udrede og behandle patienter med Effusio pleura Henvise de relevante patienter til torakoskopi Kompetencen opnået Dato og underskrift Brug Checkliste (med vurderingsskala) se del 6..0 Identificere patient med mistænkt Obstruktiv søvn apnøe Kunne redegøre for principper for udredning og diagnostik v.hj.a. natlig pulsoximetri og polysomnografi. Behandlingsmetoder Forebyggelsesprincipper 6.. Udrede, behandle og følge op, evt. i samarbejde med center med landsdelsfunktion, på patienter med Interstitielle lungesygdomme, herunder sarcoidose Kroniske lungeinfektioner (Ciliedyskinesi) 6.. Udrede, behandle og følge patienter med Arbejdsbetingede lungesygdomme Oftest i samarbejde med Arbejdsmedicinsk klinik, Brug Checkliste (med vurderingsskala) se del Brug Checkliste (med vurderingsskala) se del Brug Checkliste (med vurderingsskala) se del 6..3 Identificere patient og starte udredning ved mistanke om Medikamentelt udløste lunge/pleurasygdomme Brug Checkliste (med vurderingsskala) se del 6.. Diagnosticere og behandle patienter med Primær spontan pneumothorax Sekundær spontan pneumothorax Trykpneumothorax Brug Checkliste (med vurderingsskala) se del. juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

8 6. Operationelle færdigheder Mål Den uddannelsessøgende skal selvstændigt, på spe-cialistniveau efter endt uddannelse kunne: 6.. Peak-flow måling Kunne stille indikation for måling af peakflow Instruere patienten Fortolke resultat, herunder afsløre tekniske fejl Kompetencen opnået Dato og underskrift 6.. Lungefunktions-undersøgelse (spirometri) Kunne stille indikation for spirometri Instruere patienten Gennemføre testen og lave relevante reversibilitetstests Fortolke resultat, herunder afsløre tekniske fejl Brug checkliste (kompetenceniveauskala) se del 6..3 Lungefunktions-undersøgelse, (COdiffusionskapacitet/lunge-volumina) Kunne stille indikation for denne funktionsundersøgelse Fortolke resultat og benytte det i behandlingen af patienten kunne redegøre for praktisk gennemførelse Brug checkliste (kompetenceniveauskala) se del 6.. BiPaP Kunne redegøre for behandlingsmetode og kunne henvise relevante patienter til BiPaP 6..5 Lungeperfusion/ Ventilationsscintigrafi Kunne stille indikation for testen Fortolke resultat Behandle udfra resultat Ved behov kunne konferere svar med klinisk fysiolog 6..6 Røntgen af thorax og CT-thorax incl HRCT Kunne stille indikationen Identificere afvigelser fra normalen Handle på undersøgelsessvar I tvivlsomme tilfælde konferere med radiolog og andre relevante specialer 6.. Bronkoskopi Kunne stille: Indikationen Kende kontraindikationer Selvstændigt kunne udføre bronkoskopi Kunne tolke og handle på prøvesvar Brug uddannelsesplan Brug checkliste (kompetenceniveauskala) se del 8. juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

9 Mål Den uddannelsessøgende skal selvstændigt, på spe-cialistniveau efter endt uddannelse kunne: 6..8 Perkutan nålebiopsi Kunne stille indikationen Kunne udføre undersøgelsen eller visitere til andet center hvor undersøgelsen foretages Kunne tolke og handle på prøvesvar 6..9 Torakoskopi Kunne stille indikationen Visitere til center hvor undersøgelsen foretages Kunne tolke og handle på prøvesvar 6..0 Mantoux og Ventrikelskylning Kende indikationen og kunne gennemføre tests i forbindelse med udredning for pulmonal TB Kompetencen opnået Dato og underskrift Brug evt. checkliste se del Brug. checkliste se del Brug checkliste (kompetenceniveauskala) se del 6.. Pleuradræn Kunne stille indikationen for pleuradræn ved pneumothorax og pleuraeffusion/empyem Kunne anlægge, passe og fjerne pleuradræn Brug checkliste (kompetenceniveauskala) se del 6.. Pleurodese Kende indikationer for og gennemføre pleurodese Brug. checkliste (kompetenceniveauskala) se del 6..3 Rygeafvænning Kunne rådgive vedr. rygeafvænning (individuelle tilbud og gruppetilbud) Angive og ordinere hjælpemidler (kurser, farmaka, psykologisk rådgivning/pædagogisk indsats) Følge op 6.. Histamin/metacholin provokations tests Kunne stille indikation, og tolke prøvesvar Brug checkliste (kompetenceniveauskala) se del Brug checkliste (kompetenceniveauskala) se del 6..5 Hud Priktest for standard allergener Kunne stille indikation, udføre testet med standarallergener og tolke prøvesvar Brug checkliste (kompetenceniveauskala) se del 9. juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

10 6.5 Sundhedsfremmer Mål Den uddannelsessøgende skal selvstændigt, på specialistniveau, efter endt uddannelse kunne: 6.5. Identificere identificere væsentlige faktorer for sundhed, herunder identificere de samfundsmæssige, kulturelle og subjektive betingelser for patientens aktuelle situation og kunne reagere på de forhold, hvor rådgivning er påkrævet. I lungemedicin først og fremmest: tobakseksposition, samt arbejdsbetingede og allergifremkaldende lungesygdomme. Kompetencen opnået Dato og signatur 6.5. Rådgive om og arbejde for øget sundhed hos patienten og i lokalsamfundet, ud fra evidensbaseret viden om væsentlige risikofaktorer og effekten af forebyggelse. I lungemedicin først og fremmest: tobakseksposition, samt arbejdsbetingede lungesygdomme og allergifremkaldende lungesygdomme Samarbejde med de relevante videnskabelige selskaber og andre foreninger eller myndigheder, om at identificere og rådgive risikogrupper i specialets patientpopulation, og anvende den tilgængelige viden om forebyggelse i disse grupper 6.5. Undervise andre personalegrupper, myndigheder, patientforeninger o.l. om generelle risikofaktorer af betydning for visse sygdomme Anmeldelsespligt anvende reglerne for anmeldelse af mistænkte medicinbivirkninger, og smitsomme sygdomme herunder specielt TB Sociallovgivning anvende sociallovgivningen og sociale hjælpeforanstaltninger i den enkelte patients tilfælde 0. juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

11 B. Logbog for fællesmedicinske kompetencer Nr. Mål Lede teamkonference, herunder vejlede og supervisere yngre læger Godkendt (læselig underskrift og dato for hver kompetence, overført fra evalueringsskema) Problematisere, kondensere og fremlægge en sygehistorie 3 Kommunikere med yngre og ældre læger, læger fra andet speciale, andre afdelinger, sygeplejersker, andet personale, patienter og pårørende, herunder give og indhente information, konkludere og argumentere. Planlægge eget arbejde og egen arbejdstid med henblik på koordinering med andre faggrupper 5 Sammen med en ansvarshavende sygeplejerske fungere som daglig leder af virksomheden i et sengeafsnit, herunder analysere, vurdere og prioritere arbejdet og koordinere dagens opgaver. 6 Lægge planer for udredning af den enkelte patient Oprette, vedligeholde og afslutte en professionel relation til den enkelte patient og dennes pårørende 8 Tage professionelt ansvar for egen funktion i henhold til den enkelte patient og til systemet, herunder følge op på planer og beslutninger 9 Identificere faglige problemstillinger som kræver fremlæggelse på afdelingskonference 0 Identificere faglige problemstillinger som kræver kvalitetssikring, herunder gældende retningslinier og videnskabelig evidens Analysere og vurdere ordineret farmakoterapi og handle på det.. juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

12 Nr. Mål Godkendt (læselig underskrift og dato for hver kompetence, overført fra evalueringsskema) Varetage diagnostik, behandling, profylakse af de almindelige medicinske sygdomsmani-festationer som angives i oversigtstabel, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale. Brystsmerter.. Respirationsinsufficiens. 3. Kredsløbspåvirkning 3.. Ødemer. 5. Længerevarende feber Utilsigtet vægttab 6.. Det abnorme blodbillede. 8. Smerter i bevægeapperatet Abdominalsmerter og afføringsforstyrrelser Kroniske smerter 0.. Nyrefunktionspåvirkning.. Leverpåvirkning. 3. Behandlingsjustering hos den kroniske patient 3.. Funktionstab. 5. Fald og/el svimmelhed Bevidsthedssvækkelse 6.. Fokale neurologiske udfald. 8. Den svære akutte infektion 8. 3 I eget speciale ambulatorium varetage diagnostik, behandling og profylakse af de almindeligt forekommende sygdomme som angivet i målbeskrivelse for dit speciale Udfra primærjournalen / tilsyn vurdere, planlægge og iværksætte fortsat undersøgelse og behandling samt følge op herpå 5 Udøve teamledelsesfunktion af yngre læger, sygeplejersker, og andre faggrupper, herunder lede et vagthold. 6 I ledelsesfunktionen tage ansvar for den samlede funktion, prioritere og uddelegere opgaver. Skabe tryghed for den enkelte medarbejder og være tilgængelig. 8 Supervisere yngre kolleger i vurdering af den enkelte patient og i praktiske procedurer 9 Vejlede yngre kolleger på en måde så deres læring optimeres, f. eks gennem struktureret feedback Hver kompetence skal underskrives for sig. Nummeret skal passe sammen. juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

13 Del : Checklister og evalueringskort A. Checklister med vurderings- og kompetenceskalaer til speciallægekompetencer De følgende checklister for uddannelsessøgende i Intern medicin: lungemedicin er udarbejdet af Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS). Den bør konstant være i lommen, og skal tages frem : : når en af de udvalgte procedurer skal udføres og noteres (der er desuden en række tomme sider hvor du kan notere, hvad du finder vigtigt). : ved de løbende samtaler med vejlederen, hvor den danner grundlag for en checklisterne kan udfyldes. Der er indført to skalaer til bedømmelse af det aktuelle færdighedsniveau række underskrifter i logbogen i porteføljen. Vurderingsskala: Der bruges vurderingsskalaer til at vurdere adfærd og komplekse færdigheder, hvor der ikke findes mere objektive målingsinstrumenter. De er ordinatskalaer, mest almindeligt delt i 5 trin. Eksempel: Den uddannelsessøgendes måde at udrede astma-patienter er (sæt x): Vurderingsskalaens svaghed er, at den medfører en subjektiv vurdering og altså har lav interobservatør pålidelighed (reliability). Den kan forbedres ved at instruere og træne bedømmerne. Den forhøjes endvidere ved, at den læge, der skal bedømmes bliver bedømt i den samme situation og med den samme skala af forskellige og uafhængige bedømmere, enten samtidigt eller ved forskellige tidspunkter. Som vurderingsskala ved observation af procedurer kan denne vurderingsskala også bruges. Den er dog kun anvendelig til vurdering af ikke-komplekse procedurer. Fuldt ud på det niveau man forventer af en speciallæge 5 I de fleste tilfælde på niveau med speciallæge, men der er Nogle begrænsninger indenfor enkelte områder Som oftest tilstrækkeligt, men der er betydende mangler 3 inden for enkelte områder Mangelfuldt indenfor mange områder Så mangelfuldt at der kræves konstant supervision 3. juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

14 Kompetencenivaeuskala Kan bruges til måling af kompetence vedr. procedurer ex. pleuradrænanlæggelse: Kompetenceniveau A Har set, hørt eller læst om: Normalt vil det indebære at man har overværet proceduren. Kompetenceniveau B Kan udføre proceduren under nøje supervision. Kompetenceniveau C Kompetenceniveau D Kan udføre proceduren under nogen supervision (vejleder vil typisk være orienteret mhp evt. assistance). Kan udføre proceduren uden supervision. Kompetenceniveau E Kan supervisere og undervise i proceduren (typisk skal kursisten have superviseret yngre kollega 5 eller flere gange i proceduren). Man må selv afgøre hvorledes patient-data registreres på Checklisterne. Man må normalt kun udføre en procedure på niveau C eller D hvis vejleder eller hertil bemyndiget person ved sin underskrift øverst på siden har bekræftet, at man har opnået kompetencen på det givne niveau. Når kompetenceniveau D er opnået, har checklisten opfyldt sin funktion, og endelig underskrift kan opnås i logbogen. Da vi ønsker at aktiviteten vedr. pleuradræn, bronkoskopier og percutane finnålsbiopsier skal dokumenteres i antal bør disse lister fortsættes når kompetencen er opnået på niveau D og listerne tilføjes emnet: Registrering af aktiviteter (punkt ). De numre der står ved de pågældende checklister henviser til nummeret på det pågældende mål i logbogen (og målbeskrivelsen). Porteføljen, inkl. logbog og checklister vil være at finde på DLS s hjemmeside hvorfra ekstra lister kan downloades.. juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

15 For Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Lungemedicin FOR Navn Dansk Lungemedicinsk Selskab, Maj juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

16 Kompetenceniveau skala (K-niveau) Kompetenceniveau A Har set, hørt eller læst om: Normalt vil det indebære at man har overværet proceduren. Kompetenceniveau B Kan udføre proceduren under nøje supervision. Kompetenceniveau C Kompetenceniveau D Kan udføre proceduren under nogen supervision (vejleder vil typisk være orienteret mhp evt. assistance). Kan udføre proceduren uden supervision. Kompetenceniveau E Kan supervisere og undervise i proceduren (typisk skal kursisten have superviseret yngre kollega 5 eller flere gange i proceduren). Vurderingsskala Fuldt ud på det niveau man forventer af en speciallæge 5 I de fleste tilfælde på niveau med speciallæge, men der er Nogle begrænsninger indenfor enkelte områder Som oftest tilstrækkeligt, men der er betydende mangler 3 inden for enkelte områder Mangelfuldt indenfor mange områder Så mangelfuldt at der kræves konstant supervision 6. juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

17 Lungefunktionsundersøgelse (6..) Kompetenceniveau C Kompetenceniveau D Dato Patient Data K- niveau Signatur og evt. tekst juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

18 Udvidet Lungefunktionsundersøgelse (6..3) Kompetenceniveau C Kompetenceniveau D Dato Patient Data K- niveau Signatur og evt. tekst juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

19 Bronkoskopi (6..) Kompetenceniveau C Kompetenceniveau D Dato Patient Data K- niveau Signatur og evt. tekst juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

20 Perkutan finnål (6..8) Kompetenceniveau C Kompetenceniveau D Dato Patient Data K- niveau Signatur og evt. tekst juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

21 Torakoskopi (6..9) Kompetenceniveau C Kompetenceniveau D Dato Patient Data K- niveau Signatur og evt. tekst juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

22 Mantoux og ventrikelskylning (6..0) Kompetenceniveau C Kompetenceniveau D Dato Patient Data K- niveau Signatur og evt. tekst juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

23 Pleuradræn (6..) Kompetenceniveau C Kompetenceniveau D Dato Patient Data K- niveau Signatur og evt. tekst juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

24 Pleurodese (6..) Kompetenceniveau C Kompetenceniveau D Dato Patient Data K- niveau Signatur og evt. tekst juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

25 Rygeafvænning (6..3) Kompetenceniveau C Kompetenceniveau D Dato Patient Data K- niveau Signatur og evt. tekst juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

26 Histamin/metacholin provokationstest (6..) Kompetenceniveau C Kompetenceniveau D Dato Patient Data K- niveau Signatur og evt. tekst juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

27 Hudpriktest for standardallergener (6..5) Kompetenceniveau C Kompetenceniveau D Dato Patient Data K- niveau Signatur og evt. tekst juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

28 Udredning af astma patienter (6..) Vurderingsniveau opnået Vurderingsniveau 5 opnået Dato Patient Data V- niveau Signatur og evt. tekst juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

29 Udredning af patienter med KOL (6..3) Vurderingsniveau opnået Vurderingsniveau 5 opnået Dato Patient Data V- niveau Signatur og evt. tekst juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

30 Udredning af patienter med TB (6..) Vurderingsniveau opnået Vurderingsniveau 5 opnået Dato Patient Data V- niveau Signatur og evt. tekst juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

31 Udredning af patienter med pneumoni (6..5) Vurderingsniveau opnået Vurderingsniveau 5 opnået Dato Patient Data V- niveau Signatur og evt. tekst juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

32 Udredning af patienter med lungeabsces og empyem (6..6) Vurderingsniveau opnået Vurderingsniveau 5 opnået Dato Patient Data V- niveau Signatur og evt. tekst juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

33 Udredning af patienter med neoplasi i luftveje, lunger og pleura (6.. og 8) Vurderingsniveau opnået Vurderingsniveau 5 opnået Dato Patient Data V- niveau Signatur og evt. tekst juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

34 Udredning af med effusion pleura (6..9) Vurderingsniveau opnået Vurderingsniveau 5 opnået Dato Patient Data V- niveau Signatur og evt. tekst juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

35 Udredning af patienter med.. Vurderingsniveau opnået Vurderingsniveau 5 opnået Dato Patient Data V- niveau Signatur og evt. tekst juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

36 Udredning af patienter med. Vurderingsniveau opnået Vurderingsniveau 5 opnået Dato Patient Data V- niveau Signatur og evt. tekst juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

37 B. Evalueringkort til intern medicinske fælleskompetencer Den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer: Vejledning til evalueringsmetoder og kompetenceevalueringsskemaer Den fælles intern medicinske grunduddannelse skal sikre, at alle speciallæger i et af de intern medicinske specialer selvstændigt skal kunne mestre de overordnede kompetencer stuegangsfunktion, funktion i ambulatoriet og vagtfunktion som anført i målbeskrivelsen afsnit B. Det vil sige at kunne: Varetage den akutte modtagelse dvs. den initiale diagnostik og behandling af den akut indlagte medicinske patient. Varetage færdigbehandlingen af en række almindeligt forekommende medicinske sygdomsmanifestationer som nærmere defineret i målbeskrivelsens afsnit B Vurdere og varetage behovet for ambulant opfølgning af de i tabel omtalte almindeligt forekommende medicinske sygdomsmanifestationer. Vurdere hvornår der er behov for rådgivning fra andre speciallæger, evt. viderevisitation til andre specialafdelinger. Se målbeskrivelsen på Struktureret observation i klinikken Denne metode sikrer, at lægen agerer på passende niveau indenfor aspekterne af "de roller" i forhold til patienten og den kliniske problemstilling. Den evaluerende speciallæge observerer, hvordan den yngre læge agerer i en vanlig klinisk situation. Observationen tager udgangspunkt i de minimumskompetencer, der er angivet i målbeskrivelsens evalueringsskemaer. For at den aktuelle observation kan godkendes, skal alle punkter på checklisten hver især være evalueret på eller over forventet niveau. Hvis kompetencen godkendes, attesterer vejleder med underskrift på evalueringsskema samt med underskrift i logbog. Struktureret interview Det strukturerede interview er en samtale mellem den yngre og en vejleder (speciallæge). Samtalen gennemføres typisk på baggrund af optegnelser i læringsdagbog (skema findes i målbeskrivelsen afsnit C), hvor den yngre læge har samlet et antal cases. For enkelte af målene indgår som baggrund for det strukturerede interview også en struktureret observation. I målbeskrivelsen forefindes et antal evalueringsskemaer til brug for struktureret interview (målbeskrivelsens afsnit B). Evalueringsskemaet anvendes som en interviewguide, for at sikre at man i samtalens løb berører væsentlige aspekter af kompetencen. Udfra samtalen vurderer vejleder om kompetencen kan godkendes. Hvis kompetencen godkendes, attesterer vejleder med underskrift på evalueringsskema samt med underskrift i logbog. 360-graders evaluering Lægen evalueres med denne metode af flere sundhedsfaglige medarbejdere ud fra i forvejen opstillede kriterier. Evalueringen udføres ved, at flere af lægens samarbejdspartnere anonymt besvarer et spørgeskema. Det er meget vigtigt, at evalueringen gennemføres på et tidspunkt, hvor der er god tid til at rette op på eventuelle mangler. Den må derfor aldrig gennemføres i sidste del af opholdet på en afdeling. En læge som evalueres i starten af sit uddannelsesforløb, vil ofte have behov for at gentage evalueringen senere i sit forløb. Anvendt på denne måde kan evalueringsmetoden også anvendes som læringsredskab. Oplysninger, som indhentes som led i denne evaluering, er ligesom andre evalueringsresultater fortrolige. Da metoden imidlertid indebærer, at mange er involverede som bedømmere, stiller det sær- 3. juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

38 lige krav til organisation af evalueringen for at bevare fortroligheden. Det kan derfor anbefales, at det er den uddannelsesansvarlige overlæge, som samler besvarelserne og varetager feedback samtalen med den læge som evalueres. Evalueringsskemaet (vejlederskemaet, se nedenfor) er den evaluerede læges ejendom. Alle andre skemaer (uddelingsskemaer, se nedenfor) destrueres af den uddannelsesansvarlige overlæge efter feedback samtalen. Der forefindes i denne målbeskrivelse flere skemaer til brug for 360-graders evaluering. Nedenfor beskrives anvendelsen heraf. Skema til uddeling. Dette skema uddeles til den tværfagligt sammensatte personkreds som vurderer den yngre læge som skal evalueres. Den yngre læge, udvælger selv disse personer. Dog skal der indgå mindst 5 læger og mindst 5 personer fra andre faggrupper. Visse afdelinger kan herudover have retningslinjer for, hvordan personkredsen skal sammensættes ( f.eks. sygeplejerske fra afdeling og ambulatorium, sekretær, fysioterapeut m.fl.) Den yngre læge laver en selvevaluering. Den vejleder, som skal give feedback på evalueringen, må ikke være blandt de evaluerende. Modtagerne instrueres om undersøgelsen. Lægen laver liste med navne på modtagerne og afleverer denne til vejlederen. Der er svarfrist på 0 dage. Herefter rykker vejleder for evt. manglende besvarelser. Vejleder-skema til brug for feedbacksamtale mellem den der evalueres og dennes vejleder. Dette skema bruger den uddannelsesansvarlige overlæge (evt. hovedvejleder) til at samle oplysningerne fra alle de personer, som har deltaget i evalueringen. Besvarelserne opgøres og resultatet indføres i dette skema. Hver delkompetence skal samlet være på forventet eller over forventet niveau i 5 % af de samlede svar for at kunne få godkendelse af kompetencen. Den uddannelsesansvarlige overlæge (evt. hovedvejleder) gennemgår resultatet sammen med den yngre læge senest 3 uger efter svarfrist, giver feedback og tager ud fra opgørelse og diskussion stilling til om kompetencerne skal godkendes eller om der er behov for fornyet evaluering på et senere tidspunkt. Hvis de kan godkendes, underskrives og dateres arket og samtidig godkendes kompetencerne i logbogen. Hvis ikke kompetencerne kan godkendes af den uddannelsesansvarlige overlæge (evt. hovedvejleder), skal denne give en skriftlig begrundelse på arket. Den yngre læge arkiverer arket i sin portefølje, så det kan indgå i diskussionen ved den efterfølgende nye evaluering. Audit En audit er en struktureret bedømmelse af kvaliteten af journaler eller dele heraf ud fra i forvejen opstillede kriterier. I denne målbeskrivelse er anvendt audit til evaluering af en enkelt kompetence (mål ). Der er hertil udarbejdet et auditskema, som findes i målbeskrivelsens afsnit C. Den yngre læge vælger 5 journaler, og vurderer de indeholdte gennemgange ved brug af dette skema. I mindst af journalerne skal lægen selv have lavet gennemgang, som er den kompetence, der evalueres. Den uddannelsessøgende forbereder en mundtlig fremlæggelse eller udfærdiger en kort skriftlig rapport over de 5 journaler til den speciallæge, der skal evaluere. Hvad enten man vælger en mundtlig fremstilling eller en skriftlig rapport, vil audit være udgangspunkt for en struktureret vejledersamtale. Strukturen i vejledersamtalen følger auditskemaets punkter. Rapporten skal indeholde. Kort beskrivelse af resultat af audit resultater. Diskussion af resultatet: er det tilfredsstillende, lever det op til afdelingens instruks/praksis. Har organisatoriske forhold haft indflydelse på resultatet? 3. Konklusion og evt. forslag til forbedringer Rapporten vurderes af evaluerende speciallæge på nedenstående kriterier. Klar og fyldestgørende beskrivelse af resultat af audit. Diskussion af resultaterne i relation til god medicinsk praksis og organisatoriske overvejelser. 3. Der er en klar konklusion i overensstemmelse med fund.. juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på 38

39 Evalueringsskemaer og logbog Når en kompetence er godkendt og attesteret i logbogen er de til kompetencen hørende evalueringsskemaer den yngre læges ejendom. Det gælder både eventuelle tidligere skemaer med kommentarer (i fald kompetencen ikke har været godkendt) samt det godkendte skema. Den yngre læge kan opbevare sådanne skemaer i sin portefølje eller smide dem ud helt efter eget ønske. Logbogen derimod er et officielt og offentligt dokument, som den uddannelsessøgende skal opbevare som dokumentation overfor sundhedsmyndighederne. Vurderes kompetencen på et eller flere punkter under forventet niveau SKAL der vedhæftes en forklarende kommentar. Et sådant skema opbevares af den uddannelsessøgende og inddrages i senere evalueringer. Når en kompetence er godkendt og dokumenteret med underskrift i logbogen kan eventuelle tidligere skemaer med ikke godkendte evalueringer smides ud eller opbevares i porteføljen helt efter lægens valg. 39. juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

40 Sygdomsmanifestationer Oversigt over sygdomsmanifestationer, hvortil der foreligger evalueringsskemaer. S S S3 S S5 S6 S S8 S9 S0 S S S3 S S5 S6 S S8 Brystsmerter Respirationspåvirkning Kredsløbspåvirkning Ødemer Langvarig feber Utilsigtet vægttab Anæmi Smerter i bevægeapparatet Abdominalsmerter og afføringsforstyrrelser Kroniske smerter Nyrefunktionspåvirkning Leversygdom Behandlingsjustering ved kronisk sygdom Funktionstab Fald og/el Svimmelhed Bevidsthedssvækkelse Fokale neurologiske udfald Det abnorme blodbillede 0. juli 009 Skemaer, lister etc. kan alle downloades på

41 Struktureret interview S Brystsmerter Evalueret på 3 forskellige patientforløb af forskellig type Lægens navn: Dato: Generelle kompetencemål Relevant fremlæggelse af problem, handling og udfald for de observerede patienter Kan diskutere forløb og udfald ud fra generel viden om sygdom, diagnostik og behandling 3 Forholder sig til komplikationer og evt behandling heraf Evaluering Skal forbedres Godkendt Foreslår konkrete afvigelser fra generel behandlingsplan og begrunder afvigelse 5 Forholder sig kritisk til forløbet 6 Har forholdt sig til etiske forhold i sagen For det konkrete kompetencemål fokuseres på følgende 8 Initial diagnostik og behandling hos patient med klager over brystsmerter, tolkning af undersøgelsesresultater. Årsager, herunder differentialdiagnostiske overvejelser omkring koronar og non-koronar sygdom. 9 Indikationer for behandling, herunder reperfusionsbehandling. 0 Behov for opfølgende kontrol og sekundær profylakse. Indhold af information til patient og pårørende om prognose og konsekvenser, samt forholdsregler Evt. kommentarer: Det samlede kompetencemål er godkendt: Dato Navn og underskrift evaluerende speciallæge Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato og underskrift og navn, nederst på arket samt i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau skal der gives en skriftlig forklarende kommentar på arket, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved efterfølgende evaluering. Der anvendes nyt skema ved hver evaluering.

42 Struktureret observation og interview S Respirationspåvirkning Evalueret på 3 patientforløb, helst forskellige typer. Der behøves kun én struktureret observation, men der skal ligge 3 cases til grund for det strukturerede interview. Lægens navn: Dato: Struktureret observation Indhenter relevant anamnese til belysning af forløb (akut som kronisk), inkl. evt. tidl. us. og behandlinger Evaluering Skal forbedres Godkendt Gennemfører fokuseret obj. us. Iht. anamneseoptagelse 3 Planlægger relevant, udredningsprogram hos patient med klager over/påvirket af respirationsbesvær, herunder stillingtagen til behovet for inddragelse af andre medicinske specialer Planlægger og tilbyder evidensbaseret behandling 5 Vejledning i rygestop (hvis det er relevant) 6 Forholder sig til komplikationer og evt. behandling heraf Informerer patient og pårørende om prognose, konsekvenser og kontrol af sygdom Struktureret Interview 8 Ved konkrete afvigelser fra generel behandlingsplan begrundes afvigelse 9 Kan diskutere årsager til respirationspåvirkning. 0 Kan diskutere forløb og udfald ud fra generel viden om sygdom, diagnostik Kan forholde sig til etiske forhold i sagen Evt. kommentarer: Den samlede kompetence er godkendt: Dato Navn og underskrift evaluerende speciallæge Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato og underskrift og navn, nederst på arket samt i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau skal der gives en skriftlig forklarende kommentar på arket, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved efterfølgende evaluering. Der anvendes nyt skema ved hver evaluering.

43 Struktureret interview S3 Kredsløbspåvirkning Evalueret på 3 forskellige patientforløb af forskellig type. Lægens navn: Dato: Generelle kompetencemål Relevant fremlæggelse af problem, handling og udfald for de observerede patienter (egne refleksioner) Kan diskutere forløb og udfald ud fra generel viden om sygdom, diagnostik og behandling Evaluering Skal forbedres Godkendt 3 Forholder sig til komplikationer og evt behandling heraf Foreslår konkrete afvigelser fra generel behandlingsplan og begrunder afvigelse 5 Forholder sig kritisk til forløbet 6 Har forholdt sig til etiske forhold i sagen For det konkrete kompetencemål fokuseres på følgende 8 Diagnostik og stabiliserende behandling hos patient med påvirket hæmodynamik på grund af hypertension, hypotension, arytmier eller anden hjerte- karsygdom. Stillingtagen til behovet for inddragelse af andre specialer. Tolkning af undersøgelsesresultater. Årsager, herunder differentialdiagnostiske overvejelser omkring kardiale og ikke-kardiale årsager. 9 Behov for opfølgende kontrol og sekundær profylakse. 0 Indhold af information til patient og pårørende om prognose og konsekvenser, samt forholdsregler. Evt. kommentarer: Den samlede kompetence er godkendt: Dato Navn og underskrift evaluerende speciallæge Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato og underskrift og navn, nederst på arket samt i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau skal der gives en skriftlig forklarende kommentar på arket, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved efterfølgende evaluering. Der anvendes nyt skema ved hver evaluering. 3

44 Struktureret interview S Ødemer Evalueres på 3 forskellige patientforløb Lægens navn: Dato: Generelle kompetencemål Relevant fremlæggelse af problem, handling og udfald for de observerede patienter Kan diskutere forløb og udfald ud fra generel viden om sygdom, diagnostik og behandling Evaluering Skal forbedres Godkendt 3 Forholder sig til komplikationer og evt. behandling heraf Foreslår konkrete afvigelser fra generel behandlingsplan og begrunder afvigelse 5 Forholder sig kritisk til forløbet 6 Har forholdt sig til etiske forhold i sagen For det konkrete kompetencemål fokuseres på følgende 8 Diagnostik og behandling ved overhydrering - tolkning af de indhentede analysesvar. Årsager prioriteret efter sandsynlighed med særlig vægt på iatrogene elementer (medicinændringer) 9 Indikationer for behandling med forskellige typer af diuretika 0 Indhold af information til patient og pårørende om prognose og konsekvenser, samt evt. forholdsregler Evt. kommentarer: Det samlede kompetencemål er godkendt: Dato Navn og underskrift evaluerende speciallæge Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato og underskrift og navn, nederst på arket samt i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau skal der gives en skriftlig forklarende kommentar på arket, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved efterfølgende evaluering. Der anvendes nyt skema ved hver evaluering.

45 Struktureret interview S5 Langvarig feber Evalueres på 3 forskellige patientforløb Lægens navn: Dato: Generelle kompetencemål Relevant fremlæggelse af problem, handling og udfald for de observerede patienter (egne refleksioner) Kan diskutere forløb og udfald ud fra generel viden om sygdom, diagnostik og behandling 3 Forholder sig til komplikationer og evt. behandling heraf Evaluering Skal forbedres Godkendt Foreslår konkrete afvigelser fra generel behandlingsplan og begrunder afvigelse 5 Forholder sig kritisk til forløbet 6 Har forholdt sig til etiske forhold i sagen For det konkrete kompetencemål fokuseres på følgende Planlægge grundlæggende udredningsprogram. Eventuel inddragelse af andre specialer. Tolkning af resultater. Årsager, infektiøse og noninfektiøse, herunder maligne sygdomme og bindevævssygdomme. Behandlingsplan herunder stillingtagen til henvisning til andet speciale. Indhold af information til patient og pårørende om prognose og konsekvenser, samt evt. forholdsregler Evt. kommentarer: Det samlede kompetencemål er godkendt: Dato Navn og underskrift evaluerende speciallæge Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato og underskrift og navn, nederst på arket samt i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau skal der gives en skriftlig forklarende kommentar på arket, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved efterfølgende evaluering. Der anvendes nyt skema ved hver evaluering. 5

46 Struktureret interview S6 Utilsigtet vægttab Evalueres på 3 forskellige patientforløb Lægens Navn: Dato: Generelle kompetencemål Relevant fremlæggelse af problem, handling og udfald for de observerede patienter (egne refleksioner) Kan diskutere forløb og udfald ud fra generel viden om sygdom, diagnostik og behandling Evaluering Skal forbedres Godkendt 3 Forholder sig til komplikationer og evt. behandling heraf Foreslår konkrete afvigelser fra generel behandlingsplan og begrunder afvigelse 5 Forholder sig kritisk til forløbet 6 Har forholdt sig til etiske forhold i sagen For det konkrete kompetencemål fokuseres på følgende Planlægge grundlæggende udredningsprogram. Eventuel inddragelse af andre specialer. Tolkning af resultater. 8 Behandlingsprogram herunder ernæringsterapi. 9 Indhold af information af patient og pårørende om udredningsplan, konsekvenser af undersøgelser herunder om muligt behov for yderligere undersøgelser 0 Behov for opfølgende kontrol og sekundær profylakse. Evt. kommentarer: Det samlede kompetencemål er godkendt: Dato Navn og underskrift evaluerende speciallæge Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato og underskrift og navn, nederst på arket samt i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau skal der gives en skriftlig forklarende kommentar på arket, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved efterfølgende evaluering. Der anvendes nyt skema ved hver evaluering. 6

47 Struktureret interview S Anæmi Evalueret på 3 patientforløb, helst forskellige typer Lægens navn: Dato: Generelle kompetencemål Relevant fremlæggelse af problem, handling og udfald for de observerede patienter (egne refleksioner) Kan diskutere forløb og udfald ud fra generel viden om sygdom, diagnostik og behandling Evaluering Skal forbedres Godkendt 3 Forholder sig til komplikationer og evt. behandling heraf Foreslår konkrete afvigelser fra generel behandlingsplan og begrunder afvigelse 5 Forholder sig kritisk til forløbet 6 Har forholdt sig til etiske forhold i sagen For det konkrete kompetencemål fokuseres på følgende 8 Initial diagnostik og behandling hos patient med nydiagnosticeret anæmi Årsager, herunder mangelanæmier, anæmi ved kronisk sygdom, anæmi ved nyreinsufficiens, fortrængningsanæmi og hæmolyse 9 Indikation for knoglemarvsundersøgelse/visitation til hæmatolog 0 Indhold af information til patient og pårørende om prognose og konsekvenser, samt evt. forholdsregler Evt. kommentarer: Det samlede målkompetence er godkendt: Dato Navn og underskrift evaluerende speciallæge Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato og underskrift og navn, nederst på arket samt i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau skal der gives en skriftlig forklarende kommentar på arket, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved efterfølgende evaluering. Der anvendes nyt skema ved hver evaluering.

48 Struktureret interview S8 Smerter i bevægeapparatet Evalueres på baggrund af 3 forskellige patientforløb fra læringsdagbog Lægens navn: Dato: Generelle kompetencemål Relevant fremlæggelse af problem, handling og udfald for de observerede patienter (egne refleksioner) Kan diskutere forløb og udfald ud fra generel viden om sygdom, diagnostik og behandling Evaluering Skal forbedres Godkendt 3 Forholder sig til komplikationer og evt. behandling heraf Foreslår konkrete afvigelser fra generel behandlingsplan og begrunder afvigelse 5 Forholder sig kritisk til forløbet 6 Har forholdt sig til etiske forhold i sagen For det konkrete kompetencemål fokuseres på følgende 8 Diagnostik og initial behandling hos patient med rygsmerter, ledsmerter og/eller andre smerter i bevægeapparatet. Årsager, herunder diskriminere mellem degenerative, inflammatoriske og maligne tilstande. 9 Stillingtagen til kontrol og henvisning til relevant speciale 0 Indhold af information til patient og pårørende om prognose og konsekvenser, samt evt. forholdsregler Evt. kommentarer: Det samlede kompetencemål er godkendt: Dato Navn og underskrift evaluerende speciallæge Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato og underskrift og navn, nederst på arket samt i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau skal der gives en skriftlig forklarende kommentar på arket, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved efterfølgende evaluering. Der anvendes nyt skema ved hver evaluering. 8

49 Struktureret interview S9 Abdominalsmerter og afføringsforstyrrelser Evalueres på 3 forskellige patientforløb Lægens navn: Dato: Generelle kompetencemål Relevant fremlæggelse af problem, handling og udfald for de observerede patienter (egne refleksioner) Kan diskutere forløb og udfald ud fra generel viden om sygdom, diagnostik og behandling Evaluering Skal forbedres Godkendt 3 Forholder sig til komplikationer og evt. behandling heraf Foreslår konkrete afvigelser fra generel behandlingsplan og begrunder afvigelse 5 Forholder sig kritisk til forløbet 6 Har forholdt sig til etiske forhold i sagen For det konkrete kompetencemål fokuseres på følgende Diagnostik hos patient med a) mavesmerter eller b)afføringsforstyrrelser. Stillingtagen til udredningsprogram herunder henvisning til endoskopi Årsager, a) akutte og kroniske, øvre og nedre smerter. B) infektiøse, maligne, inflammatoriske tilstande Behandlingsplan herunder stillingtagen til henvisning til andet speciale Indhold af information til patient og pårørende om prognose og konsekvenser, samt evt. forholdsregler Evt. kommentarer: Det samlede kompetencemål er godkendt: Dato Navn og underskrift evaluerende speciallæge Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato og underskrift og navn, nederst på arket samt i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau skal der gives en skriftlig forklarende kommentar på arket, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved efterfølgende evaluering. Der anvendes nyt skema ved hver evaluering. 9

50 Struktureret interview S0 Kroniske smerter Evalueret på 3 forskellige patientforløb Lægens navn: Dato: Generelle kompetencemål Relevant fremlæggelse af problem, handling og udfald for de observerede patienter Kan diskutere forløb og udfald ud fra generel viden om sygdom, diagnostik og behandling Evaluering Skal forbedres Godkendt 3 Forholder sig til komplikationer og eventuel behandling heraf Foreslår konkrete afvigelser fra generel behandlingsplan og begrunder afvigelse 5 Forholder sig kritisk til forløbet 6 Har forholdt sig til etiske forhold i sagen For det konkrete kompetencemål fokuseres på følgende 8 Initial diagnostik og behandling (farmakologisk såvel som nonfarmakologisk) hos patient med klager over smerter, herunder stillingtagen til behovet for inddragelse af andet sundhedspersonale og andre specialer. Årsager, herunder differentialdiagnostiske overvejelser omkring smerter, kendte risikofaktorer for udvikling af kroniske smerter. 9 Behov for opfølgende kontrol. 0 Indhold af information til patient og pårørende om prognose og konsekvenser, samt forholdsregler. Evt. kommentarer: Det samlede kompetencemål er godkendt: Dato Navn og underskrift evaluerende speciallæge Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato og underskrift og navn, nederst på arket samt i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau skal der gives en skriftlig forklarende kommentar på arket, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved efterfølgende evaluering. Der anvendes nyt skema ved hver evaluering. 50

51 Struktureret interview S Nyrefunktionspåvirkning Evalueres på 3 forskellige patientforløb Lægens navn: Dato: Generelle kompetencemål Relevant fremlæggelse af problem, handling og udfald for de observerede patienter Kan diskutere forløb og udfald ud fra generel viden om sygdom, diagnostik og behandling Evaluering Skal forbedres Godkendt 3 Forholder sig til komplikationer og evt. behandling heraf Foreslår konkrete afvigelser fra generel behandlingsplan og begrunder afvigelse 5 Forholder sig kritisk til forløbet 6 Har forholdt sig til etiske forhold i sagen For det konkrete kompetencemål fokuseres på følgende Akut diagnostik og behandling ved uræmi - tolkning af de indhentede analysesvar. Årsager prioriteret efter sandsynlighed, med særlig vægt på præog postrenal uræmi samt iatrogene (medicinfremkaldte) nyrefunktions-påvirkninger Indikationer for medicinsk behandling af azotæmien, anæmien samt indikation for kontakt til nefrologisk afdeling Indhold af information til patient og pårørende om prognose og konsekvenser, samt evt. forholdsregler Evt. kommentarer: Den samlede kompetence mål er godkendt: Dato Navn og underskrift evaluerende speciallæge Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato og underskrift og navn, nederst på arket samt i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau skal der gives en skriftlig forklarende kommentar på arket, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved efterfølgende evaluering. Der anvendes nyt skema ved hver evaluering. 5

Vejledning til evalueringsmetoder og kompetenceevalueringsskemaer Den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer

Vejledning til evalueringsmetoder og kompetenceevalueringsskemaer Den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer Vejledning til evalueringsmetoder og kompetenceevalueringsskemaer Den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer Dansk Selskab for Intern Medicin og De Intern Medicinske Specialer April 007

Læs mere

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰ Kompetencefordeling på modulerne 1-3. Fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer November 2010 Mål Gråsten Esbjerg/Vejle/Svendborg S1 Brystsmerter Modul 1 Modul 1 S2 Respirationspåvirkning

Læs mere

Målbeskrivelse. for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin

Målbeskrivelse. for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin Målbeskrivelse for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin April 2007 INDEKS: SKIFT AF MÅLBESKRIVELSE FRA GAMMEL TIL NY... 4 AFSNIT

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

!" # $ % &&& $ '!" #! $ ' ( &!#)

! # $ % &&& $ '! #! $ ' ( &!#) " # $ % &&& $ ' " # $ % &&& $ ' &#) $ % &&& )' % *++, -./ / 00 )0-1 0"0 0-23$45 4 0"0 0-23$45 4 60-2)3$447306/5 70 7-01 1 %6 1-1 04-./ " # $ % & ' ) ) ** # $ + +,-&./ -&. -&. -&. " *.0 & -./ 2 % -. - 71

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin : Lungemedicin

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin : Lungemedicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin : Lungemedicin Sundhedsstyrelsen Dansk Lungemedicinsk Selskab Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4 1.1 SPECIALET INTERN MEDICIN:LUNGEMEDICIN...4

Læs mere

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Marts 2008 1 Målbeskrivelse for den fælles introduktionsuddannelse

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen

I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen I1. Generisk kompetencekort til introduktionsuddannelse Det strukturerede interview er en samtale mellem den uddannelsessøgende

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews

Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews FIM1, kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer, hoveduddannelsen. Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews Det strukturerede interview er en samtale mellem den uddannelsessøgende

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Hjertemedicinsk/medicinsk afdeling Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt April 2012 Din introduktionsstillings

Læs mere

Målbeskrivelse. for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin

Målbeskrivelse. for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin Målbeskrivelse for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin April 2007 INDEKS: SKIFT AF MÅLBESKRIVELSE FRA GAMMEL TIL NY... 3 AFSNIT

Læs mere

Navn CPR. for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Reumatologi

Navn CPR. for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Reumatologi PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Reumatologi Sundhedsstyrelsen og Dansk Reumatologisk Selskab Januar 2005 Revideret august 2007 1 PORTEFØLJENS FORMÅL Porteføljen er et redskab til:

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling Fredericia Sygehus Din introduktionsstillings sammensætning: 1. 6 måneders

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi November 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin, 12 måneders ansættelse...

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Geriatrisk afdeling G Odense Universitetshospital Din introduktionsstillings sammensætning: 1.

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Infektionsmedicinsk Afdeling Q Odense Universitets hospital (OUH) Din introduktionsstillings

Læs mere

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Kliniske færdigheder De kliniske kompetencer der skal erhverves som led i din uddannelse til fagområdespecialist i palliativ medicin vil formelt

Læs mere

for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Reumatologi

for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Reumatologi PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Reumatologi Sundhedsstyrelsen og Dansk Reumatologisk Selskab Januar 2005 Revideret marts 2010 1 PORTEFØLJENS FORMÅL Porteføljen er et redskab til:

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. Juni 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. Juni 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi Juni 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin... 5 Justeringsssamtale intern

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Akutområdet Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering. For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage udredning og behandling af diverse akutte patienter,

Læs mere

Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin Intern medicin Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage ambulant udredning og behandling af diverse intern

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

Medicinsk afdeling Sygehus Lillebælt, Kolding

Medicinsk afdeling Sygehus Lillebælt, Kolding 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling Sygehus Lillebælt, Kolding Din introduktionsstillings sammensætning: 1. 12

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i intern medicin: Lungemedicin. Region Øst

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i intern medicin: Lungemedicin. Region Øst Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i intern medicin: Lungemedicin Region Øst Forløb nr. 2 HOLBÆK-NÆSTVED-RIGSHOSPITALET-HOLBÆK-GENTOFTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløb

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

PORTEFØLJE FOR UDDANNELSESSØGENDE LÆGER I SPECIALET BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

PORTEFØLJE FOR UDDANNELSESSØGENDE LÆGER I SPECIALET BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI PORTEFØLJE FOR UDDANNELSESSØGENDE LÆGER I SPECIALET BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI Introduktionsstilling: fra / til / ved: Hoveduddannelsesforløb: fra / til / ved: fra / til / ved: fra / til / ved: 1 1: Informationer

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Kompetencekort for vurdering af Specialets metoder

Kompetencekort for vurdering af Specialets metoder Introduktionsuddannelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialets metoder Have forståelse af tracerkinetiske metoder Redegøre for opbygning af gammakameraet Redegørefor principperne for DXA-skanning

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Evaluering af kompetencerne kommunikator og samarbejder ved hjælp af mini-cex

Evaluering af kompetencerne kommunikator og samarbejder ved hjælp af mini-cex Evaluering af kompetencerne kommunikator og samarbejder ved hjælp af mini-cex Jesper Grau Eriksen, Dorit Simonsen, Lars Bastholt, Knut Aspegren, Claus Vinther, Kirsten Kruse, Troels Kodal Onkologisk Afdeling

Læs mere

360-graders evaluering eller multiple peer review

360-graders evaluering eller multiple peer review 360-graders evaluering eller multiple peer review Den uddannelsessøgende vælger evt. i samarbejde med hovedvejleder - relevant personale til at indgå i 360-graders evalueringen. Det bør være personale,

Læs mere

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr.

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr. PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i intern medicin: endokrinologi Dansk Endokrinologisk Selskab Juli 2007 Portefølje for (navn): _ 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab til: At fungere som

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR: i hoveduddannelse til speciallæge i: Intern Medicin: Geriatri

UDDANNELSESPROGRAM FOR: i hoveduddannelse til speciallæge i: Intern Medicin: Geriatri UDDANNELSESPROGRAM FOR: i hoveduddannelse til speciallæge i: Intern Medicin: Geriatri Horsens-blokken Februar 2008 Bilag 51. Geriatri Horsensblokken H-program 2 1. INDLEDNING Tillykke med din uddannelsesstilling

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Sammensætningen af uddannelsesblokkene er fra start til slut i uddannelsen: HSE 1år FSE 2år HSE 2år

Sammensætningen af uddannelsesblokkene er fra start til slut i uddannelsen: HSE 1år FSE 2år HSE 2år Uddannelsesprram for hoveduddannelsesstilling i intern medicin:lungemedicin i Region Nord Stilling ved Lungemedicinsk afd. B Århus Universitetshospital Århus Sygehus kombineret med Medicinsk afd. Holstebro

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer ved Infektionsmedicinsk afdeling Aalborg Sygehus

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer ved Infektionsmedicinsk afdeling Aalborg Sygehus Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer ved Infektionsmedicinsk afdeling Aalborg Sygehus Oktober 2008 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 PRÆSENTATION

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge Fase 3a (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge Fase 3a (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Amanuensislæge Fase 3a (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Uddannelseprogram i Intern Medicin: Gastroenterologi og Hepatologi. For samlet uddannelsesforløb på:

Uddannelseprogram i Intern Medicin: Gastroenterologi og Hepatologi. For samlet uddannelsesforløb på: 1 af 10 Uddannelseprogram i Intern Medicin: Gastroenterologi og Hepatologi For samlet uddannelsesforløb på: Medicinsk afdeling Regionshospitalet i Viborg og Medicinsk Gastroenterologisk afdeling Aarhus

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling OUH Svendborg Din introduktionsstillings sammensætning: 12 måneders ansættelse

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

Målbeskrivelse for den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer

Målbeskrivelse for den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer beskrivelse for den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013 1 beskrivelse for den fælles grunduddannelse i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, Sønderborg Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning:

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn 122 Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn Begrebskortet viser, at lægen som medicinsk ekspert inden for børn /pædiatri har familien som patient. En stor del af henvendelserne inden for dette

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 3 FREDERIKSBERG, GENTOFTE F (MED), HILLERØD, BISPEBJERG IDRÆT, FREDERIKSBERG UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Logbog klinikophold C

Logbog klinikophold C Logbog klinikophold C Ophold i Privat Praksis Godkendt af studienævnet for klinisk biomekanik d.???? 1 Indholdsfortegnelse Generel information... 3 Overordnede mål... 3 Placering... 3 De studerendes niveau...

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i intern medicin Medicinsk Center, Sønderborg Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning: 12 måneders ansættelse ved Medicinsk

Læs mere

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet.

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet. Bilag 3 Checkliste for hoveduddannelsen i psykiatri DPS s videreuddannelsesudvalg har den 5. januar 2004 gennemgået målbeskrivelsen for hoveduddannelsen og skal hermed foreslå følgende til de nye uddannelsesprogrammer.

Læs mere

Beskrivelse af ansættelsesforløb og ansættelsesudvalget i Klinisk Genetik

Beskrivelse af ansættelsesforløb og ansættelsesudvalget i Klinisk Genetik Beskrivelse af ansættelsesforløb og ansættelsesudvalget i Klinisk Genetik 1. Faglig profil Beskrivelse af specialet Klinisk Genetik Klinisk genetik er et tværgående speciale, som varetager diagnostik af

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Indholdsfortegnelse: Generel information o Formelle regelsæt og vigtige dokumenter o Formål

Læs mere

Navn CPR. Skema A. Struktureret klinisk observation af en NAKKE- SKULDERUNDERSØGELSE

Navn CPR. Skema A. Struktureret klinisk observation af en NAKKE- SKULDERUNDERSØGELSE Skema A. Struktureret klinisk observation af en NAKKE- SKULDERUNDERSØGELSE Denne kompetence vurderes af supervisor, der observerer den uddannelsessøgende under dennes arbejde. Supervisor kan være vejleder

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

HOVEDUDDANNELSE I GERIATRI. Uddannelsesprogram for

HOVEDUDDANNELSE I GERIATRI. Uddannelsesprogram for HOVEDUDDANNELSE I GERIATRI Forløb Odense - Uddannelsesprram for (Uddannelses søgende læge) SEPTEMBER 2009 kol-od-kol HUDD aug'09.doc Sept 2009 Side 1. INDLEDNING... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. BESKRIVELSE

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram Den lægelige videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Overlæge Lene Høgh 20-04-2016 Indhold Ansættelsesstedet generelt... 2 Organisation

Læs mere

! " Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Lungemedicinsk afdeling B, Århus, Medicinsk afdeling, Horsens 1

!  Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Lungemedicinsk afdeling B, Århus, Medicinsk afdeling, Horsens 1 ! " Uddannelsesprram for hoveduddannelsen Lungemedicinsk afdeling B, Århus, Medicinsk afdeling, Horsens 1 $%&'(%)&'* + &,) -',%((%&./%),0%&0'-&'''1 $2,%23,%1'20,',%%)04&,)* 2)5,6,'3(&,)1$2'7)$2' 8 -',%((%&./%),0%&0'-&'''1

Læs mere

AMU Kursus Fag og læringskonsulent: Dag 3

AMU Kursus Fag og læringskonsulent: Dag 3 Tidlig opsporing af sygdomstegn. AMU Kursus 46874 Fag og læringskonsulent: Dag 3 Program for dag 3 Velkomst v. og registrering Tjek ind og opsamling Observationer. Objektiv/subjektiv. Det kliniske blik.

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik Aabenraa Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning: 12 måneders

Læs mere

HVAD SKAL DEN STUDERENDE?

HVAD SKAL DEN STUDERENDE? 21. OKTOBER 2015 HVAD SKAL DEN STUDERENDE? Opleve at du som tutorlæge demonstrerer Sådan gør jeg, så din glæde og dit engagement ved arbejdet med patienterne smitter af på studenten. Den studerende skal

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000906 Afdelingsnavn Klinisk Biokemisk Afdeling Viborg Hospitalsnavn Hospitalsenhed Midt Besøgsdato

Læs mere

360 graders evaluering

360 graders evaluering 360 graders evaluering Metoden egner sig til bedømmelse af uddannelseslægens kompetencer indenfor kommunikation, samarbejde, leder/administrator/organisator og professionel. Dette er roller, der kræver

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere