Alabu Bolig, afd. 10 PRÆKVALIFIKATION. A4.4 Murerarbejde. Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alabu Bolig, afd. 10 PRÆKVALIFIKATION. A4.4 Murerarbejde. Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej Dato:"

Transkript

1 Alabu Bolig, afd. 10 Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej PRÆKVALIFIKATION A4.4 Murerarbejde Dato: Dato rev: Arkitektfirmaet NORD as Kjellerupsgade Aalborg Tlf.: MOE Rådgivende Ingeniører Østre Havnegade 18, 1. th 9000 Aalborg Tlf.: Rosseels Tegnestue Hasseris Bymidte Aalborg Tlf.:

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/62 bips dokument id: bips revision: 2.01 bips revisionsdato: Udarbejdet: JRI Kontrolleret: Godkendt: LG Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsledelse Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Autorisationsdokumentation Generelt Varmt arbejde Asbest Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Stillads Arbejdets planlægning Autorisation og uddannelse Generelt Varmt arbejde Asbest... 11

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/ Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Sikkerhed og last Murværk Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Mørtel Betonudfyldning Isolering Hjælpekomponenter Renovering Projektering Generelt Dokumentation Undersøgelser Generelt Dokumentation Materialer og produkter Generelt Fugtspærre Byggesten Mørtel Generelt Receptmørtel Funktionsmørtel Betonudfyldning Isoleringsmaterialer Bindere Armering Tegloverliggere/-bjælker Trækbånd, bjælkesko og vederlagskonsoller Hjørnebeskyttere Sålbænke Løskanter Indmuringskomponenter Profileret plastplade mv Dilatationsfuger Syre Produkter til overfladebehandling Generelt Vandskuring Filtsning Sækkeskuring Berapning Tyndpuds Puds Kalk Væv til pudsarmering Udførelse... 21

4 Indholdsfortegnelse Side : 3/ Generelt Mål og tolerancer Gennemføringer, på monteringer og retableringer Demontering Generelt Nedtagning af murværk Udtagning af byggesten Udtagning af blokke Opskæring af revner i murværk Udfræsning af fuger Nedtagning af tegloverliggere Udtagning af stålprofiler Udtagning af støbte sålbænke Fjernelse af overfladebehandling Generelt Fjernelse af filtselag Fjernelse af pudslag Fjernelse af kalklag Afrensning Generelt Vandsivning Vandspray Lavtryksblæsning Højtryksrensning Kemisk rensning Laserafrensning Behugning Opretning Generelt Blænding af murværkshuller Indmuring af byggesten Indmuring af blokke Udbedring af revner i murværk Generelt Revner som følge af manglende dilatationsfuger Sætningsrevner Revner i murhjørner i hule ydervægge Revner i murede vederlag under bjælker Revner i og over tegloverliggere Indmuring af tegloverliggere Indmuring af stålprofiler Pudsreparationer Fugtisolering med profileret plastplade Facadeisolering med puds på mineraluld Fugtspærre Generelt Hulmur Skalmur... 24

5 Indholdsfortegnelse Side : 4/ Opmuring Generelt Hulmur Skalmur Indervægge Fugning Isolering Generelt Hulmur Skalmur mod tung bagvæg Skalmur mod let bagvæg Bindere Generelt Hulmur Skalmur Tegloverligger/-bjælker Trækbånd, bjælkesko og vederlagskonsoller Fastgørelse og pudsning af hjørnebeskyttere Sålbænke Generelt Sålbænke, rulskifte Sålbænke, præfabrikerede Løskanter Indmuring af komponenter Dilatationsfugning Afsyring Overfladebehandling Generelt Vandskuring Filtsning Sækkeskuring Berapning Tyndpusning Pudsning Kalkning Opsætning af væv til pudsarmering Efterreparationer Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Overdragelse Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol... 27

6 Indholdsfortegnelse Side : 5/ Udførelseskontrol Slutkontrol Bygningsdelsbeskrivelser Nedbrydning Facadeisolering med puds Indervægge af porebeton Lukning af huller i murværk Indvendig vægpuds Afretningslag af beton Gulvklinker Vægfliser Bilag 1 Udbudskontrolplan... 61

7 1. Orientering Side : 6/62 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.240, Basisbeskrivelse murværk/ er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Herudover er følgende basisbeskrivelser specifikt gældende for dele af arbejdet: bips B2.220, Basisbeskrivelse beton, generelt og pladsstøbt/ bips B2.250, Basisbeskrivelse stål, generelt/ bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger/ bips B2.340, Basisbeskrivelse støbte undergulve/ bips B2.395, Basisbeskrivelse beklædninger, påmurede/ Ad stk. 6. Udgår. 1.2 Definitioner Ad stk. 11 udgår og erstattes af: Stk. 11. Følgende øvrige basisbeskrivelser er specifikt gældende for dele af arbejdet: a) bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger/

8 2. Omfang Side : 7/62 2. Omfang 2.1 Generelt 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Omfang som angivet i indholdsfortegnelse under 4. Bygningsdelsbeskrivelse. Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af bygningsdelene. Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres og monteres af andet arbejde: Gulvvarmeslanger Gulvafløb Ventilationsriste i facade 2.3 Projektering Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele: Leverandør af teglstensoverliggere og teglbjælker skal foretage dimensionering heraf. Beregninger med dimensionering af nævnte skal fremsendes til konstruktionsingeniør til gennemsyn. Detaljeprojektering af facadepudssystem jf. bygningsdelsbeskrivelse. Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.4 Byggeplads Ad stk. 1. Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn i 2 eksemplarer senest 10 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. Denne entreprises ydelser til indretning og drift af byggepladsen er angivet i Byggesagsbeskrivelsen. Mørtel til opmuring og pudsning skal leveres som tørmørtel på pladsen, og nærværende entreprise skal levere og opstille blandestation til blanding af mørtel. Færdigbeton skal generelt leveres med hurtighærdende cement hvor det er muligt for at fremme byggeprocessen. 2.5 Sikkerhed og sundhed Generelt Se Byggesagsbeskrivelsen samt Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).

9 2. Omfang Side : 8/ Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation 2.6 Omgivende miljø Se Byggesagsbeskrivelsen samt Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). 2.7 Kvalitetsledelse Generelt CE-mærkning mv. Ad stk. 1 udgår og erstattes af: Stk. 1. Leverancer og ydelser skal ledsages af den dokumentation, der er anført i de for leverancen relevante bekendtgørelser, herunder tilhørende harmoniserede standarder, Europæisk teknisk vurdering (EAD) eller relevante forordning Garantierklæringer Kontroldokumentation Ad stk. 1. d) og e) sammenfattes således: d) Kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet særlige krav og tilsvarende dokumenter, der ikke vedrører kvaliteten af det færdige arbejde D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal leveres i 2 eksemplarer Autorisationsdokumentation Generelt Varmt arbejde Stk. 1. Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der skal udføre varmt arbejde, er certificerede hertil inden arbejdet påbegyndes. Stk. 2. Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der skal udføre arbejde med svejsning, skæring i rustfrit stål samt slibning i tilknytning hertil, har den fornødne uddannelse iht. Svejsning, skæring mv. i metal, AT-vejledning inden arbejdet påbegyndes. Stk. 3. Certifikat for samt tilladelsesblanket til at udføre varmt arbejde skal afleveres til byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes Asbest Stk. 1. Entreprenøren skal dokumentere, at de personer der skal udføre arbejde med asbest, har den fornødne uddannelse iht. inden arbejdet påbegyndes. 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i et projektgennemgangsmøde. Entreprenøren skal lede sit arbejde på byggepladsen og samarbejde med andre entreprenører samt byggelederen på byggepladsen som angivet i AB

10 2. Omfang Side : 9/62 Før udførelse af arbejdet påbegyndes, skal der udarbejdes fornødne arbejdsdokumenter i form af arbejdstegninger, arbejdsinstruktioner, beskrivelser, beregninger mv. der viser, at de i projektmaterialet angivne specifikationer vil blive overholdt under udførelsen. På anmodning skal arbejdsdokumenter afleveres til gennemsyn hos byggeledelsen. Krav om arbejdsdokumenter er beskrevet under de enkelte bygningsdelsbeskrivelser. Dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 10 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 2 eksemplarer. 2.9 Undersøgelser Følgende dokumentation skal leveres: Fotodokumentation og notat. Materialet skal leveres til byggeledelsen senest 10 dage før arbejdets opstart i 2 eksemplarer. Materialet, og dermed arbejdets endelige omfang, vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage Prøver Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: Der henvises til de enkelte bygningsdelsbeskrivelser i kap. 4. Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres: Der henvises til de enkelte bygningsdelsbeskrivelser i kap. 4. Prøver vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelse/meddelelse om, at prøven er udført Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: Der henvises til de enkelte bygningsdelsbeskrivelser i kap. 4. Følgende udføres under andet arbejde: Der henvises til de enkelte bygningsdelsbeskrivelser i kap Rengøring Beton-, mørtel- og pudsklatter på bygningsdele skal fjernes, inden de størkner og efterlader varige spor. Snarest muligt efter færdiggørelse skal overskydende byggematerialer fjernes, og der skal rengøres, således at byggestøv er fejet op, og snavs er vasket af.

11 3. Generelle specifikationer Side : 10/62 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv. Stk. 1 udgår og erstattes af: Stk. 1. Leverancer og ydelser, der falder ind under en forordning eller et eller flere direktiver, der er implementeret i Danmark, skal være mærkede i overensstemmelse hermed. Mærkningen skal omfatte både CE-mærkning og eventuelle andre mærkningskrav Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Ved renoveringsarbejder skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget arbejde, desuden etableres beskyttende foranstaltninger i følgende lokaliteter: Alle eksisterende bygningsdele skal beskyttes mod overlast. Der skal etableres beskyttende foranstaltninger mod: Afdækning og afskærmning Transport og oplagring Stk. 4. Transport og oplagring af materialer og produkter skal følge producentog/eller leverandøranvisninger. Det skal foregå på en sådan måde, at materialer og produkter ikke lider skade, og således at projektmaterialets krav til det færdige bygværk opfyldes. Stk. 5. Al aflæsning, transport og udpakning indenfor byggepladsen af de af bygherren leverede materialer samt returnering af eventuel emballage skal være indeholdt i arbejdet. Stk. 6. Entreprenøren skal sikre sig at materialer og bygningsdele beskyttes mod skadelig opfugtning og mod beskadigelse som følge af lave temperaturer. Stk. 7. Bygningskonstruktioner og materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp. Ad stk. 3 b). Vejledning i vintermuring udgår Stillads Der leveres, opstilles og vedligeholdes facadestillads jf. byggesagsbeskrivelsen. Alle entreprise kan benytte facadestillads til udførelse af egne arbejder. For udførelse af øvrig arbejder, skal den enkelte entreprise selv levere og opstille stillads, sikkerhedsværn, afskærmninger, faldsikring og lifte m.v. for udførelse heraf. Hvis der er behov for befæstelse af terræn i forbindelse med opstilling af supplerende stillads og lifte m.v. udenfor de nuværende befæstede arealer samt de arealer der bliver befæstet iht. byggepladsplan skal dette også være indeholdt i nærværende ydelsen.

12 3. Generelle specifikationer Side : 11/62 For grunden gælder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk undersøgelsesrapport. Ad stk. 4 og 5, der tilføjes: og iht. AT-vejledning B Arbejdets planlægning Autorisation og uddannelse Generelt Varmt arbejde Stk. 1. De personer, der skal udføre arbejde med svejsning, skæring i rustfrit stål samt slibning i tilknytning hertil, skal have den fornødne uddannelse iht. Svejsning, skæring mv. i metal, AT-vejledning Asbest Stk. 1. De personer, der skal udføre arbejde med asbest, skal have den fornødne uddannelse iht. Asbest, AT-vejledning. 3.2 Referencer Generelt Normer og standarder benævnt i tilknyttede basisbeskrivelser og i nærværende projektspecifikke beskrivelse, i sidst gældende udgave og med eventuelle tillæg, er gældende for arbejdet med de tilføjelser og afvigelser, som fremgår af denne arbejdsbeskrivelse samt tegninger. Danske supplementer til Eurocodes er ligeledes gældende. De i referencerne anførte vejledninger, noter mv. skal betragtes som krav, der kun må fraviges, hvis det er angivet i denne arbejdsbeskrivelse og/eller på tegninger eller aftalt med byggeledelsen Referencer der er generelt gældende for arbejdet Hvor nedennævnte standarder, anvisninger, rapporter med mere, i gældende udgave og med eventuelle tillæg, sammen med projektmaterialets specifikationer er gjort gældende for arbejdet, skal de anførte anbefalinger, anvisninger, procedurer, råd med videre betragtes som krav. Murerhåndbogen 2016, Murerfagets Oplysningsråd. Mur- og tagdetaljer, Teknologisk Institut, Murværk. Tegl 3, Murmål, Murerfagets Oplysningsråd MURO Vejledning. Fugtspærre i murværk. MURO Vejledning. Nye regler for afsyring af udvendig murværk. Tegl 18, Overfladebehandling af murværk, Murerfagets Oplysningsråd. SBi-anvisning 64, Mørtel, muring og pudsning, 1994 SBi-anvisning 224, Fugt i bygninger SBi-anvisning 252, Vådrum. SBi-anvisning 180, Badeværelser, SBi-anvisning 243, Lydisolering mellem boliger Eksisterende byggeri, SBi-rapport nr. 223, Murværk, materialer og egenskaber, 1992.

13 3. Generelle specifikationer Side : 12/62 FSO - Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd Fugemappen. Erhvervs- byggestyrelsens bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts (bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011) incl. tilhørende vejledning. Vintermuring, Murerfagets Oplysningsråd, 2002 Byg-Erfa erfaringsblad , Revner i skalmure og formure fra temperaturog fugtbevægelser. BYG-ERFA, erfaringsblad (41) Udvendig facadeisolering med puds på mineraluld. Gældende montageanvisninger fra samtlige øvrige leverandører Sikkerhed og last Ad stk. 1. DS/EN 1990:2007 DS/EN 1990/A1:2006 DS/EN 1990/A1/AC:2010. Ad stk. 2 udgår og erstattes af: Stk. 2. Nationalt anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DS/EN 1990 DK NA:2013 Energistyrelsen. Ad stk. 3. a) DS/EN :2007 DS/EN /AC:2009 b) DS/EN :2007 DS/EN /AC:2009 DS/EN /AC:2012 c) DS/EN :2007 DS/EN /AC:2009 d) DS/EN :2007 DS/EN /AC:2010 DS/EN /A1:2010 e) DS/EN :2007 DS/EN /AC:2009 f) DS/EN :2007 DS/EN :2005/AC:2013 g) DS/EN :2007 DS/EN /AC:2010 DS/EN /A1:2014. Ad stk. 4 udgår og erstattes af: Stk. 4. Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner: a) Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger DS/EN DK NA:2013 b) Del 1-2: Generelle laster Brandlast DS/EN DK NA:2014 c) Del 1-3: Generelle laster Snelast DS/EN DK NA:2012

14 3. Generelle specifikationer Side : 13/62 Energistyrelsen a) Del 1-4: Generelle laster Vindlast DS/EN DK NA:2010 DS/EN DK NA Tillæg 1: Erhvervs- og Byggestyrelsen a) Del 1-5: Generelle laster Termiske laster DS/EN DK NA:2012 Energistyrelsen a) Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse DS/EN DK NA:2007 Erhvervs- og Byggestyrelsen a) Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast DS/EN DK NA:2013 Energistyrelsen Murværk Ad stk. 1. a) DS/EN A1:2013 b) DS/EN :2007 DS/EN /AC:2011 c) DS/EN :2007 DS/EN /AC:2009 d) DS/EN :2006 DS/EN /AC:2009. Ad stk. 2 udgår og erstattes af: Nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner a) Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk EN DK NA:2014 Energistyrelsen a) Del 1-2: Generelle regler Brandteknisk dimensionering DS/EN :2007 b) Del 2: Designbetragtninger, valg af materialer og udførelse af murværk DS/EN DK NA:2007 Erhvervs- og Byggestyrelsen. Ad stk. 3. DS/INF 167:2010. Ad stk. 4. a) DS/EN 771-1:2011 b) DS/EN 771-2:2011 c) DS/EN 771-3:2011 d) DS/EN 771-4:2011 e) DS/EN 771-5:2011 f) DS/EN 771-6:2011 Ad stk. 5.

15 3. Generelle specifikationer Side : 14/62 Murerhåndbogen Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Ad stk. 2 udgår og erstattes af: Stk. 2. Murstensforbandter Murerfaget C.j. Stoltze Møller 1996 Erhvervsskolernes forlag. Ad stk. 3. Vejledning - Fugtspærre i murværk:2002 Ad stk. 4. Vejledning - Isolering i hulmure: maj Ad stk. 5. Vejledning - Håndtering og montage af teglelementer: november Ad stk. 6. Vejledning - Afsyring af udvendigt murværk: juli Ad stk. 7. Vejledning - Eftermontering af trådbindere: januar Ad stk. 8. Vejledning - Eftermontering af trådbindere i hule mure august Ad stk. 9. Tegl 18:2003. Ad stk. 10. Tegl 28:1999. Ad stk. 11 udgår og erstattes af: Stk. 11. Radonsikring af nye bygninger SBi-anvisning udgave 2011 Statens Byggeforskningsinstitut. Ad stk. 12. SBi-anvisning 211:2005. Ad stk. 13 Udgår. Ad stk. 14. Udgår.

16 3. Generelle specifikationer Side : 15/62 Stk. 15. Svejsning, skæring mv. i metal At-vejledning D April 2005 Opdateret juni 2014 Arbejdstilsynet. Stk. 16. Opstilling og brug af stilladser At-vejledning B.3.2 Januar 2006, 2. udgave juni 2008 Arbejdstilsynet. Stk. 17. DBI vejledning 10 a) Del 1: Varmt arbejde Brandsikringsforanstaltninger, Planlægning og gennemførelse 2008 b) Del 2: varmt arbejde Brandsikringsforanstaltninger, Udendørs 2008 c) Del 3: varmt arbejde Brandsikringsforanstaltninger, Indendørs 2008 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Stk. 18. Brandteknisk vejledning nr. 31, Brandtætninger 2. udgave, April 2005 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Mørtel Ad stk. 1. DS/EN 459-1:2010 DS/EN 459-1/ZA:2011. Ad stk. 2. DS/EN 197-1:2012. Ad stk. 3. DS/EN 13139:2003 DS/EN 13139/AC:2004. Ad stk. 4 udgår og erstattes af: Stk. 4. Metoder til prøvning af tilslags geometriske egenskaber Del 1: Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling - Sigteanalyse DS/EN 933-1:2013 Dansk Standard. Ad stk. 5. DS/EN :2001 DS/EN /A1:2007.

17 3. Generelle specifikationer Side : 16/62 Ad stk. 6. DS/EN 998-1:2010. Ad stk. 7. DS/EN 998-2: Betonudfyldning Ad stk. 1. DS/EN 206-1: Isolering Ad stk. 1 udgår og erstattes af: Stk. 1. Brandteknisk klassifikation af byggevarer og bygningsdele Del 1: Klassifikation ud fra resultater opnået ved prøvning af brandreaktion DS/EN A1:2009 Dansk Standard. Ad stk. 2 udgår og erstattes af: Stk. 2. Branchevejledning om arbejde med isoleringsmaterialer Juli 2009 BrancehArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg Hjælpekomponenter Ad stk. 1. a) DS/EN 845-1:2013 b) DS/EN 845-2:2013 c) DS/EN 845-3:2013. Ad stk. 2 udgår og erstattes af: Stk. 2. Kobber og kobberlegeringer - Tråd til generelle formål DS/EN 12166:2011 Dansk Standard. Ad stk. 3. DS/EN AC:2008 DS/EN /AC:2010 DS/EN :2004/A1:2015. Ad stk. 4 udgår og erstattes af: Stk. 4. Nationalt anneks til Eurocode 2: a) Betonkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner DS/EN DK NA:2013 Energistyrelsen. Ad stk. 5. a) DS/EN :2014 b) DS/EN :2014 c) DS/EN :2014

18 3. Generelle specifikationer Side : 17/62 d) DS/EN :2011 e) DS/EN : Renovering Ad stk. 1. Renoveringshåndbogen MUR & TAG:1999. Stk. 2. Asbest AT-vejledning C.2.2 Juli Arbejdstilsynet. Stk. 3. Branchevejledning om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer Juli 2010 BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg. Branchevejledning når du støder på asbest sådan gør du Februar 2009 BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg. Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger By og Byg anvisning udgave, Statens Byggeforskningsinstitut. Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst By og Byg anvisning udgave, Statens Byggeforskningsinstitut. Metallisk bly og blyforbindelser AT-vejledning C.0.8 Marts 2002 Arbejdstilsynet. Branchevejledning om håndtering af bly i bygninger Juni 2014 BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge og Anlæg. Affaldsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om affald Miljøministeriet. med senere ændringer BEK nr af 11/12/2013 BEK nr. 422 af 10/04/2014 BEK nr af 04/12/2014.

19 3. Generelle specifikationer Side : 18/62 Facadehåndbogen - afrensning af facader og tilhørende bygningsdele 1997 Maleteknisk Rådgivning. 3.3 Projektering Generelt Dokumentation 3.4 Undersøgelser Generelt Dokumentation 3.5 Materialer og produkter Generelt Kan entreprenøren ved overtagelse ikke godkende det foreliggende grundlag for videre arbejde, f.eks. med hensyn til overflader, tolerancer el. lign. skal han, forinden arbejdet påbegyndes gøre begrundet indsigelse over for bygherrens fagtilsyn, som herefter forestår den videre koordinering, henholdsvis til anden entreprenør eller byggeledelsen. Entreprenøren skal straks rette henvendelse til bygherrens tilsyn, hvis forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være tilstede. Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Facadepudssystem Gulvklinker Vægfliser Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen Fugtspærre Ad stk. 1 udgår og erstattes af: Stk. 1. Som fugtspærre i konstruktioner uden vandtryk skal anvendes en PF 2000 SBS med tilhørende bitumenklæber eller murfolie af polyethylen Byggesten Mursten og teglstensoverliggere skal leveres fra teglværk, som er omfattet af Dansk Murstenskontrol. Leverandør af teglstensoverliggere dimensionerer og efterviser bæreevnen af disse. Alle produkter som leveres på byggepladsen skal være tydeligt mærket iht. kontrolordningens krav. Type: Teglbyggesten

20 3. Generelle specifikationer Side : 19/ Mørtel Stentype: HD Toleranceklasse: T2 Gruppe: 1 Kategori: 1 Normaliseret trykstyrke: Minimum 25 MPa Frostbestandighed: F2 Saltindhold: S Generelt Opmuringsmørtel skal være i overensstemmelse med teglstenens værdier for minutsugning og vandoptagelse. Styrkeegenskaber og holdbarhed skal være i overensstemmelse med statiske påvirkninger og eksponeringsklasse. Mørtel skal leveres som receptmørtel fra mørtelværk, som er omfattet af Dansk Mørtelkontrol. Alle produkter som leveres på byggepladsen skal være tydeligt mærket iht. kontrolordningens krav Receptmørtel Funktionsmørtel Betonudfyldning Isoleringsmaterialer Se bygningsdelsbeskrivelse kap Bindere Type: Rustfrit stål Diameter: 4 mm Eksponeringsklasse: MX4 Elasticitetsmodul: MPa Flydespænding: Minimum 600 MPa. Ad stk. 4. ISO 427 udgår og erstattes af DS/EN Armering Se bygningsdelsbeskrivelse kap. 4. Ad stk. 3. ISO 427 udgår og erstattes af DS/EN Tegloverliggere/-bjælker Teglstensoverliggere skal leveres fra teglværk, som er omfattet af Dansk Murstenskontrol. Leverandør af teglstensoverliggere dimensionere og efterviser bæreevnen af disse. Alle produkter som leveres på byggepladsen skal være tydeligt mærket iht. kontrolordningens krav Trækbånd, bjælkesko og vederlagskonsoller Konsoller skal være udført af rustfri stål A4 ansi 316

21 3. Generelle specifikationer Side : 20/ Hjørnebeskyttere Sålbænke Løskanter Indmuringskomponenter Profileret plastplade mv Dilatationsfuger Type: Elastiske fuger - Elastisk fuge som type 20 LM iht. ISO (iht. FSO) med elasticitet (tilbagetrækning) på min. 60 % - Hårdhed på Shore A samt af pillesikkert materiale. - UV- bestandig materiale. - Farve som specificeret i projektmateriale. - Egnet til at hæfte på forudsatte flader. - Diffusionstæt med dræn og ventileret trykudligningskammer bag ved fuge. (Ved udvendige elastiske fuger) - Skal være godkendt til henholdsvis indvendig og udvendig brug. - Indeholde mug- og skimmelhindrende materiale. - Være let at rengøre. - Monteres på bagstopning med cirkelrundt tværsnit Syre Bagstopning leveres som cirkelrundt polyethylenskum med lukket celler og overfladehud. Leveres i øvrigt med specifikationer som er angivet i FSO fugehåndbog for den enkelte fugetype Produkter til overfladebehandling Generelt Vandskuring Filtsning Sækkeskuring Berapning Tyndpuds Se bygningsdelsbeskrivelse kap Puds Udkast Se bygningsdelsbeskrivelse kap. 4. Grovpuds Se bygningsdelsbeskrivelse kap. 4. Finpuds Se bygningsdelsbeskrivelse kap. 4.

22 3. Generelle specifikationer Side : 21/ Kalk Væv til pudsarmering Se bygningsdelsbeskrivelse kap Udførelse Generelt Kontrolklassen: normal. Stk. 4. Varmt arbejde skal udføres iht. DBI vejledning 10 - del 1, 2 og 3. Produktions- og montagearbejder skal udføres som absolut 1. klasses arbejde. Der må kun anvendes gode og sunde materialer af bedste handelskvalitet. Der henvises til forskrifter for materialer i nærværende beskrivelse vedrørende stillede krav til materialer. De på de udleverede tegninger indskrevne mål er rå mål. Tegninger i større mål gælder frem for tegninger i mindre mål. Detailtegninger angiver de teoretiske mål, og entreprenøren skal forud for tildannelse kontrollere målene Mål og tolerancer I dette afsnit er der redegjort for de generelle tolerancekrav, som stilles til de enkelte entrepriser. Entreprenøren har pligt til, at føre systematisk kontrol med egne arbejder og leverancer til sikring af, at tolerancerne er overholdt. Stikprøvekontrol af målte størrelser skal nedskrives i KS-materialet. Udover de anførte generelle tolerancekrav, kan der i efterfølgende bygningsdelsbeskrivelse og på tegninger forekommer skærpede tolerancer. I sådanne tilfælde skal de skærpede krav naturligvis overholdes. Overskridelse af tolerancekrav er ubetinget kassationsgrund. I såfald ændring ikke foretages, er den entreprenør der er ansvarlig for overskridelsen, pligtig til at betale de eventuelle følgeudgifter, herunder ekstra betaling til efterfølgende entreprenører, som bygherren pådrages på grund af misligholdelse af tolerancekrav. Kun byggeledelsens afgørelse er bestemmende for, om en overskridelse af tolerancekravene fører til kassation, ligesom fastlæggelse af eventuelle følge udgifter skal godkende af byggeledelsen. Tolerancekrav til Murerarbejde: De færdige bygningsdeles placeringsmål og dimensioner skal overholdes indenfor de på tegningerne eller de i beskrivelsen fastsatte tolerancer. Såfremt der ikke er stillet særlige tolerancekrav, skal mål være opfyldt svarende til tolerancekrav angivet i Eurocode 2 og 6 eller normal kontrolklasse. Murværk

23 3. Generelle specifikationer Side : 22/62 Tolerance generelt iht. Tegl 37, men med følgende skærpede krav til tolerance: Projekteret kote på overkant murhuller, max afvigelse +/- 3 mm Flise- & klinkebeklædning/-lægning lodret og vandret Afvigelse fra plan over 2,5 m retskede Slid- og afretningslag maks. afvigelse på 2 m retskede Færdig afrettet betongulv, på 2 m retskede Maks. niveauspring i forhold tilstødende gulve 2 mm +/- 2 mm +/- 3 mm +/- 1 mm Falspuds Placering af åbninger Flugt med indvendige murhul. Flugt med vægoverflade. Åbningens størrelse. Tykkelse på pudslag. Maks. afvigelse på vage- og lodline o. 2,0 m retskede +/- 5 mm +/- 2 mm +/- 1 mm +/- 2 mm + /- 5 mm +/- 2 mm Facadepuds Planhed og lunker på 2,0 m retholt +/- 3 mm Planhed og lunker ved vindues- og dørfalser på 2,0 m retholt +/- 2 mm Flugt med indvendige mur hul. +/- 2 mm Ad stk. 6. Udgår Gennemføringer, på monteringer og retableringer Demontering Generelt Stk. 7. Arbejde med demontering samt bortskaffelse af asbestholdige materialer skal ske iht. Asbest, AT-vejledning. Stk. 8. Arbejde med demontering samt bortskaffelse af PCB skal ske iht. Branchevejledning om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer.

24 3. Generelle specifikationer Side : 23/ Nedtagning af murværk Udtagning af byggesten Udtagning af blokke Opskæring af revner i murværk Udfræsning af fuger Nedtagning af tegloverliggere Udtagning af stålprofiler Udtagning af støbte sålbænke Fjernelse af overfladebehandling Generelt Fjernelse af filtselag Fjernelse af pudslag Fjernelse af kalklag Afrensning Generelt Vandsivning Vandspray Lavtryksblæsning Højtryksrensning Kemisk rensning Laserafrensning Behugning Opretning Generelt Blænding af murværkshuller Der skal mures i forbandt med eksisterende murværk. Der skal udføres fortanding i eksisterende murværk så korrekt forbandt opnås Indmuring af byggesten Indmuring af blokke Se bygningsdelsbeskrivelse kap. 4.

25 3. Generelle specifikationer Side : 24/ Udbedring af revner i murværk Generelt Revner som følge af manglende dilatationsfuger Sætningsrevner Revner i murhjørner i hule ydervægge Revner i murede vederlag under bjælker Revner i og over tegloverliggere Indmuring af tegloverliggere Se bygningsdelsbeskrivelse kap Indmuring af stålprofiler Pudsreparationer Se bygningsdelsbeskrivelse kap Fugtisolering med profileret plastplade Facadeisolering med puds på mineraluld Se bygningsdelsbeskrivelse kap Fugtspærre Generelt Ad stk. 7. Vejledning om Radon og nybyggeri udgår og erstattes af Radonsikring af nye bygninger Hulmur Skalmur Opmuring Generelt Ad stk. 1 udgår og erstattes af: Stk. 1. Forbandter er iht. Murstensforbandter Hulmur Skalmur Indervægge Se bygningsdelsbeskrivelse kap Fugning Se bygningsdelsbeskrivelse kap Isolering Se bygningsdelsbeskrivelse kap Generelt Ad stk. 1 udgår og erstattes af:

26 3. Generelle specifikationer Side : 25/ Hulmur Stk. 1. Arbejdet skal udføres iht. Branchevejledning om arbejde med isoleringsmaterialer Skalmur mod tung bagvæg Skalmur mod let bagvæg Bindere Generelt Ved formurens understøtninger i siderne og dens afslutning ved dilatationsfuger samt omkring huller i muren udføres effektiv forbindelse mellem formur og bagvæg. Forbindelsen udføres i form af en ekstra binderrække/-kolonne med en indbyrdes afstand mellem binderne på højst 300 mm. Den øverste række bindere anbringes i næst øverste eller tredje øverste fuge dog max 200 mm fra øverste kant. Afstanden mellem binderne skal ligge i intervallet mm Hulmur Skalmur Se bygningsdelsbeskrivelse kap Tegloverligger/-bjælker Se bygningsdelsbeskrivelse kap Trækbånd, bjælkesko og vederlagskonsoller Se bygningsdelsbeskrivelse kap Fastgørelse og pudsning af hjørnebeskyttere Sålbænke Generelt Se bygningsdelsbeskrivelse kap Sålbænke, rulskifte Sålbænke, præfabrikerede Løskanter Fremspring: 30 mm Indmuring af komponenter Se bygningsdelsbeskrivelse kap Dilatationsfugning Dilatationsfuger samt fuger omkring sålbænke og andre komponenter som indbygges i murværk skal som minimum have nedenstående specifikationer: Højelastisk 1-komponene bygningspolyuretanfuge iht. ISO (iht. FSO) med elasticitet (tilbagetrækning) på min. 60 % Hårdhed på Shore A samt af pillesikkert materiale. UV- bestandig materiale.

27 3. Generelle specifikationer Side : 26/62 Farve som specificeret i projektmateriale. Egnet til at hæfte på forudsatte flader. (eksempelvis pudsfacader) Diffusionstæt med dræn og ventileret trykudligningskammer bag ved fuge. (Ved udvendige elastiske fuger) Skal være godkendt til henholdsvis indvendig og udvendig brug. Indeholde mug- og skimmelhindrende materiale. Være let at rengøre. Monteres på bagstopning med cirkelrundt tværsnit. Bagstopning leveres som cirkelrundt polyethylenskum med lukket celler og overfladehud. Leveres i øvrigt med specifikationer som er angivet i FSO fugehåndbog for den enkelte fugetype Afsyring Dilatationsfuger udføres i farve som mørtelfuger og med sandbestrøet overflade. Prøve af dilatationsfuge skal godkendes af tilsyn, før arbejdet påbegyndes Overfladebehandling Generelt Vandskuring Filtsning Sækkeskuring Berapning Tyndpusning Pudsning Udkast Grovpudsning Finpudsning Kalkning Opsætning af væv til pudsarmering Efterreparationer Almindelige efterreparationer udføres efter egne arbejder og efter andre entreprenører. Ved afhjælpningsperiodens udløb skal alle bygningsdele gennemgås. Evt. skævheder oprettes og der foretages evt. udskiftning af beskadigede dele. 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt Kan entreprenøren ved overtagelse ikke godkende det foreliggende grundlag for videre arbejde, f.eks. med hensyn til overflader, tolerancer el. lign. skal han, forinden arbejdet påbegyndes gøre begrundet indsigelse overfor hovedentreprenør,

28 3. Generelle specifikationer Side : 27/62 som herefter forestår den videre koordinering, henholdsvis til anden entreprenør eller byggeledelsen. Entreprenøren skal straks rette henvendelse til bygherrens tilsyn, hvis forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være tilstede Forudgående arbejder Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder: Der henvises til de enkelte bygningsdelsbeskrivelser i kap Overdragelse 3.8 Arbejdsmiljø Stk. 6. Arbejdet skal udføres med relevante personlige værnemidler. 3.9 Kontrol Stk. 7. Såfremt entreprenøren bliver opmærksom på sundhedsfarlige stoffer, der ikke er angivet i projektmaterialet, skal der omgående rettes henvendelse til byggeledelsen Generelt Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: Se udbudskontrolplan, bilag Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Nærværende entreprenør skal ved dennes udførelse kontrol udføre notat for hver stikprøvekontrol med angivelse af dato, udfald, lokalitet og vedhæftet tydeligt foto af hver stikprøve Slutkontrol Angivelse af lokalitet ved fotos skal være så præcis, at det er muligt på et senere tidspunkt at finde nøjagtig det samme sted igen. Det kan f.eks. gøres ved at angivelse fotos på nedfotograferet plantegning eller henvisning til bebyggelse/ modulkryds. Alle fotos skal dateres. Ligeledes skal der være sammenhæng imellem kontrolnotat og foto, så man ikke er i tvivl om hvilke foto der hører til den angivne notat.

29 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 28/62 4. Bygningsdelsbeskrivelser 4.1 Nedbrydning Orientering Referencer nævnt i arbejdsbeskrivelse for sanering afsnit 3.2 er gældende for arbejdet Omfang Der udføres nedbrydning og bortskaffelse af følgende: Eksisterende bygningsdele og komponenter som angivet på nedbrydningstegninger. Tunge vægge (ydervægge, skillevægge, skorstene, affaldsskakte). Nedbrydes også i tag rum. Nedhugning af vægpuds på eksisterende vægge i alle nye badeværelser samt badeværelser som skal renoveres. Puds skal nedhugges, så puds er fjernet i fremtidige badeværelser. Nye åbninger samt udvidelse af åbninger i eksisterende vægge. Afrensning af puds på eksisterende indervægge. Afrensning af eksisterende vægge, som skal pudses for søm, skruer samt div. genstande som er ophængt herpå. Facademur hvor vinduesstørrelse øges samt hvor nye vinduer etableres. Terrazzogulv samt jernkant ved måtteramme ved facadedøre i trapperum. Hvor det er påkrævet leveres og monteres nødvendige afstivninger og understøtninger for egne arbejder. Udføres iht. normale principper for sådanne ydelser. Alle afstivninger og understøtning ved gennembrydninger i etageadskillelse skal udføres af nærværende entreprise. Nærværende entreprise skal udføre lovpligtig afskærmning af huller i terrændæk, etageadskillelse og ydermur iht. AT-vejledninger. Afskærmninger skal vedligeholdes i byggeperioden indtil blivende forhold er etableret. Omfang fås ved besigtigelse på stedet samt ved at sammenholde tegninger over eksisterende forhold med tegninger over fremtidig forhold. Det skal påregnes, at eksisterende aftrækskanaler fra køkken og bad indmuret i vægge indeholder asbest. Ved nedbrydning af vægge og etageadskillelser skal disse aftrækskanaler fjernes. I nærværende tilbud skal medtages udgifter til udførelse af alle sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med udførelse af arbejder som kommer i kontakt med asbestholdige materialer. Asbestholdige kanaler i blivende vægge bibeholdes. Huller ved kanalender lukkes med mørtel. Fjernelse af affald og støv med asbest skal udføres iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om asbest nr af 18. dec med senere ændringer. At-Vejledning. Stoffer og Materialer. C af juli 2005 Opdateret oktober 2016.

30 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 29/62 Inden opstart af enhver form for nedbrydning skal entreprenøren gøre sig bekendt med evt. miljøforhold, både ved granskning af udsendte miljørapporter samt ved gennemgang med byggeledelsen og evt. efterfølgende prøveudtag. Nedbrydning må ikke op startes, hvis der tvivl eller manglende prøvesvar vedr. miljøforhold. Der henvises til byggesagsbeskrivelsen, afsnit 5.3, samt udsendte miljørapporter for beskrivelse af, hvor der er konstateret forurening samt hvorledes evt. miljøforhold skal håndteres Lokalisering Der henvises til screeningsrapporter fra Grontmij, If og MOE samt arbejdsbeskrivelse for saneringsarbejde Tegningshenvisning Hovedtegninger: I10_K01_H1_N_A09 - Blok A - Nedbrydning kælderplan I10_K01_H1_N_A10 - Blok A - Nedbrydning etageplan I10_K01_H1_N_B10 - Blok B - Nedbrydning etageplan I10_K01_H1_N_C10 - Blok C - Nedbrydning etageplan I10_K01_H1_N_D10 - Blok D - Nedbrydning etageplan Koordinering Ovenstående danner sammen med øvrige arkitekttegninger og ingeniørtegninger grundlag for totale omfang Tilstødende bygningsdele Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Undersøgelser Materialer og produkter Udførelse Nedbrydningsarbejder udføres således, at der ikke øves skade på omkringliggende bygningsdele. Der udføres nødvendig afdækning for beskyttelse af omkringliggende bygningsdele. Under udførelse af nedbrydningsarbejder skal støvudvikling begrænses til den zone eller rum hvor nedbrydningsarbejdet udføres. For at begrænse støvudviklingen opstilles nødvendige støvvægge og der etableres midlertidig udsugning fra de rum, hvor nedbrydningsarbejdet foregår. Ved etablering af nye åbninger i vægge, dæk og tagkonstruktion etableres nødvendige understøtninger og afstivninger for forsvarlig bæring heraf iht. vejledning fra tilknyttet ansvarlig rådgiver på sagen. Nedbrydningsarbejdet udføres i størst

31 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 30/62 mulig omfang med mekanisk skæreværktøj med tilslutning til støvopsamlingsanlæg. Alt betonnedbrydning skal udføres ved skæring. Ved murværk nedtages teglsten i forbandt, således at retablering af murværk kan udføres i forbandt med eksisterende murværk. Alle ydelser til nedbrydninger inkl. midlertidige understøtninger skal være medregnet i tilbuddet. Udføres i øvrigt i tæt samarbejde med øvrige arbejder. Især omkring montager af stålbjælker ved de midlertidige understøtninger. Nedbrydning af affaldsskakte skal ske uden skade på omliggende vægge. Skader på vægge i omliggende stue/værelse medfører reparation på entreprenørens regning inkl. Maling af dele vægfladen. Nedbrydningsmaterialerne skal fjernes kontinuerlig fra nedbrydningsstedet og bringes til opstillede affaldscontainere på byggepladsen. Ved arbejdstids ophør skal alle nedbrydningsmaterialer være fjernet fra nedbrydningsstedet. Ved nedkastning af byggematerialer fra etageplaner skal der anvendes lukkede affaldsskakte som leveres og monteres af nærværende entreprise for udførelse af egne nedbrydningsarbejder. Nærværende entreprise skal selv afholde udgifter til opstilling og tømning af containere for bortskaffelse af nedbrydningsmaterialer inkl. udgifter til deponering. Umiddelbart efter at nedbrydningsarbejdet er afsluttet, skal der foretages en alt omfattende støvsugning af de rum, hvori nedbrydningsarbejdet er blevet udført Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol D&V-dokumentation Planlægning

32 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 31/ Facadeisolering med puds Orientering Bips Basisbeskrivelse: bips B2.240, Basisbeskrivelse murværk/ Er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet Omfang Omfatter levering og udførelse af: (12)1 Efterisolering og pudsning af eksisterende sokler. (21)1 Facadeisolering med puds på eksisterende ydervægge. Facadepuds udvendigt i vinduesfalse. Underlag for sålbænke under facadepartier Lokalisering Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde Tegningshenvisning Hovedtegninger: I10_K01_H1_N_A11 - Blok A - Fremtidig kælderplan I10_K01_H1_N_A12 - Blok A - Fremtidig stueplan I10_K01_H1_N_A13 - Blok A - Fremtidig etageplan I10_K01_H1_N_B11 - Blok B - Fremtidig kælderplan I10_K01_H1_N_B12 - Blok B - Fremtidig stueplan I10_K01_H1_N_B13 - Blok B - Fremtidig etageplan I10_K01_H1_N_C11 - Blok C - Fremtidig kælderplan I10_K01_H1_N_C12 - Blok C - Fremtidig stueplan I10_K01_H1_N_C13 - Blok C - Fremtidig etageplan I10_K01_H1_N_D11 - Blok D - Fremtidig kælderplan I10_K01_H1_N_D12 - Blok D - Fremtidig stueplan I10_K01_H1_N_D13 - Blok D - Fremtidig etageplan I10_K01_H3_N_A31 - Blok A - snit A-A I10_K01_H3_N_A32 - Blok A - snit B-B I10_K01_H3_N_A33 - Blok A - snit C-C I10_K01_H3_N_B31 - Blok B - snit D-D I10_K01_H3_N_C31 - Blok C - snit E-E I10_K01_H3_N_D31 - Blok D - snit F-F I10_K01_H3_N_D32 - Blok D - snit G-G Oversigtstegninger: I10_K01_H2_N_A21 - Facader blok A I10_K01_H2_N_B21 - Facader blok B I10_K01_H2_N_C21 - Facader blok C

33 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 32/62 I10_K01_H2_N_D21 - Facader blok D Ovenstående danner sammen med øvrige arkitekttegninger og ingeniørtegninger grundlag for totale omfang Koordinering Der skal koordineres med betonelementarbejdet omkring montering af bærekonsoller til altaner, som skal indarbejdes i facadebeklædningen Tilstødende bygningsdele Facadepuds og isoleringslag leveres og indbygges lastfordelingsplader for montage Projektering af følgende: Tagnedløb Sålbænke Værn og rækværk Lamper som angivet på ingeniørtegninger Div. installationer (følere m.v.) som angivet på ingeniørtegninger og som skal ophænges på facader. Forudgående bygningsdele/arbejder Montage af bærebeslag til vinduer. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Vinduesmontage og lysningsarbejder Undersøgelser Materialer og produkter Nedenstående materialer og produkter skal leveres i én samlet systemleverance fra samme leverandør. Isoleringsklæber over 300 mm over terræn: Anvendelse: Klæbning af mineraluldsisolering Type: Mineralsk klæbemørtel CE-mærkning ifølge EN Sammensætning: Kalk/Cement, polymerer, kalkmel, sand, vand. Isoleringsklæber under terræn og 300 mm over terræn: Anvendelse: Klæbning af EPS-isolering Type: Fugtisolerende cementbaseret elastisk dispersionsspartelmasse som blandes 1:1 med ren cement før opklæbning af plader. Sammensætning: Cement, copolymerisat- kunsthartsdispersion, mineralsk kvartssand og kvartsmel. Isolering over 300 mm over terræn: Type: Mineraluldsbatts som består af et hårdt, trykfordelende toplag og et lettere, stabiliserende bundlag. Format: 600 x 1200 mm Varmeledningsevne: 0,036 W/mK

34 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 33/62 Brandklasse: A1 ifølge EN Isolering under terræn og 300 mm over terræn: Type: Isoleringsplade af ekspanderet polystyren (EPS) med drænende virkning. Varmeledningsevne: 0,036 W/mK Brandklasse: E ifølge EN Densistet: 30 kg/m3 Diffusionsmodstand: Sd 0,85 m. Armeringsnet: Type: Brudstyrke: Kvadratmetervægt: Glasfiberarmeringsvæv maskestørrelse 6x6 mm >1750 N/50mm > 155 g/m2. Armeringsnet fra kælder og 2 m op over terræn: Der påføres, udover alm. væv, speciel stærk armeringsvæv mod mekanisk belastning såsom opstillede cykler, boldspil m.v. Glasfibervæv med alkalibestandigt yderlag. Kvadratemetervægt > 490 g/m2 Maskestørrelse længderetningen 4,70 mm/tværretning 4,35 mm. Facadeplugs: Facadeplug til mekanisk fastgørelse af facade isoleringsplader. Anvendelse: I beton, mursten, hulsten, letbeton, leca. Forsænket montage i Facadepladen for at undgå kuldebroer. Vandnæseprofil: Over åbninger i facade (vinduer, døre, portåbninger m.v.) monteres vandnæseprofil i plast, med integreret glasfibervæv. Drypkant til pudstykkelse 10 mm. Vævvinkel: Til udadgående hjørner på facader - plastikliste i 90 vinkel, med integreret glasfibervæv. Ved udsatte udadgående hjørne (i terræn, og ved portåbninger, gennemgange m.v.) anvendes vævvinkel med stålliste. Sokkelprofil: Ved overgang mellem sokkel og facade monteres plast profil med drypkant og integreret glasfibervæv, for lige kantafslutning. Sålbænkeprofil: Indskydnings- og pudsningsprofil for permanent vedligeholdelsesfri og vandtæt sålbænk udførelse. Afslutningsprofil leveres til venstre og højre under ydre vindueskarm. Profilet leveres med endelukke under vindues-/ dørkarmen, så regnvand ikke kan presses ind i konstruktionen, ved brud på elastisk fuge. Profilet indrilles i sidefalse, så sålbænk kan indføres heri. Profilet skal ved endt montage være inkorporeret i facade- og falsarmeringen, så revner ikke opstår i front og omkring hjør-

35 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 34/62 net. Sålbænkeprofil skal kunne optage ekspansion / udvidelse af 1,5 mm alu sålbænke op til 2 m. Afslutningsprofil ved top af facade: Der anvendes plast modhage profil med påmonteret glasfibervæv som forhindrer regnvand i at trænge op ovenpå facadesystemet. Grundpuds: Type: Densitet: Sammensætning: Egenskaber: Mineralsk klæbe- og armeringsmørtel anvendes som grundpuds på facadeplade i mineraluld og facadeplade i EPS. 8,0 kg/m 2 (svarende til 6 mm færdighærdet puds). Cement, sand 0-1 mm, dispersionspulver, hydrofoberingsmiddel, polypropylenfibre. Høj vandampgennemtrængelighed, høj vedhæftning, vejrbestandigt, stor vandafvisning, Grundpuds ved mekanisk udsatte steder: Type: Høj elastisk, organisk bunden, færdig, cementfri spartelmasse Egenskaber: Stød og slagsikker. Densitet: 6,0 kg/m 2 (svarende til 6mm færdighærdet puds). Vandtættende grundpuds under terræn og 500 mm over terræn: Type: Fugtbeskyttende Elastisk specialspartelmasse som blandes med cement før spartling og klæbning af plade. Blandes i 1:1 med cement. Slutpuds: Type: Densitet: Struktur: Slutpuds med Lotus-effekt som vandafvisning, reduceret vedhæftning af snavspartikler, selvrengørende, regn preller af og tager snavset med bort. 1,5 4,0 kg/m 2 afhængig af struktur Grov Grunder/ primer: Fyldt, pigmenteret grundmaling. Der anvendes grunder/primer iht. valgte pudssystem. Grunder/primer leveres hvid/pigmenteret. Alkalibestandigt ifølge DIN Fastgørelser i pudsfacade: Ved fastgørelse af let last (skilte, sålbænke, belysningsarmaturer, ringeklokker og lign.) anvendes rondel til formålet egnet til valgte pudssystem. Ved fastgørelse af tung last (nedløbsrør, vandudkastere, støttehåndtag og lign.) anvendes punktvis isolering af polyurethanskum iht. producent brandklasse B2, med høj trykstyrke, i samme tykkelse som øvrig isolering. Tætning mod tilstødende bygningsdele og gennemføringer i facade:

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Murværk Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Murværk Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24 Indholdsfortegnelse Side : 1/24 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Definitioner... 4 2. Omfang... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Bygningsdele... 5 2.3 Projektering... 5 2.4 Byggeplads...

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.350 Lofter, monteret R2.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

QUALITAS ARCHITECT. Work specification. Mason Brickwork

QUALITAS ARCHITECT. Work specification. Mason Brickwork QUALITAS ARCHITECT Work specification Mason Brickwork Steven Søgaard Jensen 1/8/2014 Arbejdsbeskrivelse Murer Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 08-01-2014 1 Udarb.: Kontrol: Godk.: Kap.-side

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - X BYGGESAGSBESKRIVELSE - MILJØSANERING DATO: 2015-04-01 REVISION: 2015-04-24 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: RDH Kontrolleret:

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : 2016-08-15 Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - E ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE GULV DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Arbejdsbeskrivelse Gulve Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Murerarbejde

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Murerarbejde Udført af: KA Arkitekter og Ingeniører Kastetvej 21A 9000 Aalborg Tlf.:70 27 11 31 ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Murerarbejde Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.7 Betonelementmontage Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Hindsgavl Slot. Ombygning af svinestald

Hindsgavl Slot. Ombygning af svinestald 05 Murerarbejdet Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 75 Indholdsfortegnelse Dato : 14.11.2008 Side Version 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 2 2.4. Byggeplads...

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse Nybyg projekt Tag Finish Arbejdsbeskrivelse 03-01-2016 Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Hindsgavl Slot. Ombygning af laden

Hindsgavl Slot. Ombygning af laden 05 Murerarbejdet Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 48 Indholdsfortegnelse Dato : 1.6.2010 Side Version 2. Omfang...2 2.1. Generelt...2 2.2. Bygningsdele...2 2.3. Projektering...2 2.4. Byggeplads...3

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, HardiePlank Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

BYGGEPLADS Denne entreprises ydelser til indretning og drift af byggepladsen er angivet i Fællesbetingelser.

BYGGEPLADS Denne entreprises ydelser til indretning og drift af byggepladsen er angivet i Fællesbetingelser. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 1.2 1.2.1 Grundlag for arbejdets udførelse 1.2.1.1 FÆLLESBETINGELSER Fællesbetingelser skal gennemlæses. Byggestyrelsens cirkulære om kvalitetssikring af dec. 1986. 1.2.1.2

Læs mere

8.3.6 Indervæg Bagmurssten, 3-huls massive konstruktionssten tilpuds, rumvægt min. 1600 kg/m³

8.3.6 Indervæg Bagmurssten, 3-huls massive konstruktionssten tilpuds, rumvægt min. 1600 kg/m³ SIDE 8.1 8.0 8.1 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle arbejder, der normalt hører under murerarbejdet, selv om disse ikke er særlig nævnt; herunder alle leverancer af nødvendige materialer, stilladser,

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Hovedprojekt Rubow Arkitekter A/S Bredgade 25F 1260 København K E-mail: info@rubowarkitekter.dk Tlf.: 3369 1122 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet:

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.2 FACADEPUDS; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S.

ENTREPRISE 1 1.2 FACADEPUDS; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.2 FACADEPUDS; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 01:

RETTELSESBLAD NR. 01: Rettelsesblad nr. 01 af 04.12.2014 Side 1 af 8 RETTELSESBLAD NR. 01: GENERELT: Alle: - Tømrer opstiller udv. stillads til brug for alle entrepriser i omfang vist på byggepladsplanen. Indvendige stilladser

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

Definitioner. Aggressivt miljø:

Definitioner. Aggressivt miljø: Definitioner Aggressivt miljø: Armeret murværk: Armeringssystemer: Basisstyrker: Blokke: Blokklasse: Bruttodensitet: Brændt kalk: Byggesten: Cementmørtel, C-mørtel: Forbandt: Funktionsmørtel: Særligt fugtigt

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/7 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.240, Basisbeskrivelse Murværk

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.220, basisbeskrivelse beton,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem Sto Scandinavia I Facade Facadesystem StoNordic Pudssystem StoNordic Pudssystem I Fordele Systemet til alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pudssystem er et komplet system med gennemtestede

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 20140220 Renovering Rev. dato: Version: 00 Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC003552LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade

Læs mere

Bygningsdelsanalyse Altan

Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdel: Bygningsdelens funktioner: Krav: Opfyldelse: Altan Beton/ Fiberbeton/ Højstyrkebeton Varmetab Monteringen til bagvæggen vil danne en kuldebro. Linjetabet skal reduceres,

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/7 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.270, Basisbeskrivelse træ

Læs mere

Tagbeklædning med Harmoni:

Tagbeklædning med Harmoni: Tagbeklædning med : Tagbeklædning med bølgeplader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere