13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV"

Transkript

1 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

2 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen har mere end 50 medlemmer rækkende fra leverandører og rådgivere til universiteter og andre offentlige organisationer. ITS står for Intelligente Transport Systemer og omhandler anvendelsen af IT i forbindelse med transport. Dette dækker eksempelvis over nye systemer og teknologisk udstyr så som udstyr i biler eller applikationer til mobile enheder, der kan være med til at lette trafikken og gøre transport af gods og mennesker bedre, mere sikker og mere miljøvenlig. ITS DANMARKs mål er at gøre ITS til et almindeligt anvendt virkemiddel i trafikken med henblik på at øge trafiksikkerhed, fremkommelighed, reducere miljøbelastning samt informere trafikanter før, under og efter rejsen. EU-projektet EASYWAY har estimeret, at rigtig satsning på ITS senest år 2020 kan bidrage til: 25 % færre trafikulykker 25 % mindre trængsel 15 % lavere miljøbelastning ITS DANMARK foreslår 13 tiltag, der alle vil forbedre vores mobilitet Mod trængsel og CO2 1. Rampedosering 2. Kørsel i nødspor 3. Optimering af signalanlæg 4. GPS baseret road pricing 5. Virtuelle møder 6. Mobility management Trafiksikkerhed 7. Strækningskontrol 8. Punktkontrol 9. Intelligent farttilpasning 10. Mindre afgift på ITS i biler 11. Chauffør støtte systemer Kollektiv transport 12. Din rejseven IT infrastruktur 13. Digitalt vejnet FOR MERE INFORMATION KONTAKT: ITS Danmark Mallinggårdsvej 33, 8340 Malling 2012 ITS Danmark Billeder venligst udlånt af: Connekt Holland MAN CISCO Harry Lahrmann, AAU NAVTEQ Transport for London 2 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG

3 1. RAMPEDOSERING Reduktion af trængsel og bedre udnyttelse af vejene. Der opsættes signalanlæg ved tilkørsler til en given motorvejsstrækning, som regulerer tilstrømningen, således at trafikken på motorvejsstrækningen ikke bryder sammen. Metoden anvendes til at sikre, at trafikken på en væsentlig vejstrækning ikke bryder sammen. Bryder trafikken sammen, falder kapaciteten typisk til % af kapaciteten ved maksimal trafik. Rampedosering kan anvendes til at sikre, at den til strømmende trafik til centrale motorvejsstrækninger holdes under kapacitetsgrænsen. Der er mange gode erfaringer fra udlandet. I Amsterdam anvendes rampedosering til at sikre, at trafikken ikke overstiger kapaciteten på ringmotorvejen uden om Amsterdam. Ringmotorvejens primære fødetrafik er andre motorveje. Vil f.eks. kunne anvendes til at sikre, at eftermiddagstrafikken ud fra København ikke får trafikken til at bryde sammen på Køge Bugt, Holbæk, Helsingør og Hillerød motorvejene. Kan anvendes i hele landet, men har lokal effekt. 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG 3

4 2. KØRSEL I NØDSPOR Bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet. Inddragelse af nødsporet på motorveje for at skabe ekstra kapacitet. Da nødsporet de fleste steder ikke er bygget til trafik kræver det, at nødsporet forstærkes. For at kunne rydde nødsporet hurtigt i tilfælde af udrykning og for at kunne advare mod parkerede biler, skal intelligente skilte anvendes i stort omfang. Trafikale flaskehalse fjernes ved at øge kapaciteten på motorvejsnettet. Anvendes i stort omfang i resten af verden. Mange strækninger på de tyske motorveje har åbnet for kørsel i nødsporet. Nødsporet anvendes på Vejle Fjord broen med stor succes. Her har man dog valgt at etablere løsningen uden mulighed for med ITS at rydde nødsporet, hvis der kommer ambulancer. Det kan fungere i Vejle, da nødsporet kun er til lokal trafik og dermed ikke særligt trafikeret. Der er ved at blive lavet en løsning på Hillerødmotorvejen. Metoden vil kunne anvendes på langt flere strækninger og vil være langt billigere end at udbygge motorveje. Kan anvendes i hele landet men har kun lokal effekt EFFEKTIVE ITS TILTAG

5 3. OPTIMERING AF SIGNALANLÆG Større fremkommelighed. Fejl og manglende tilpasning af signalanlæg til ændrede trafikale forhold er en væsentlig grund til, at mange bilister venter unødigt ved vejkryds. Vejdirektoratet har fået lavet en analyse, der viser, at der tabes mere end 1 mia. kroner om året pga. fejl og manglende optimering af signalanlæg. Se ovenfor. Forsøg med enkelte signalanlæg i København har påvist effekten i praksis. Kan anvendes i hele landet men har kun lokal effekt. 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG 5

6 4. GPS BASERET ROAD PRICING Reduktion af trængsel og miljøpåvirkning. Der installeres en positionsmåler i alle køretøjer. Positionsmåleren registrerer tid og sted for kørsel, og dette afregnes typisk på månedsbasis. Der findes ingen erfaringer med road pricing i fuld skala for alle byer og alle veje, men der er gennemført mange forsøg. Et af de første og største blev afviklet i København i , og det viste en klar reduktion i kørte kilomenter pga. kørselsafgifter. Teknologien anvendes til opkrævning af afgifter for lastbiler i Tyskland og Slovakiet og snart Frankrig på det overordnede vejnet. Vil formentlig være et effektivt middel til at reducere trængslen og til at opnå politisk vedtagene mål for reduktion af biltrafikkens miljøpåvirkning herunder CO2, trafiksikkerhed, støj og luftforurening. Vil også kunne anvendes i forbindelse med en omlægning af afgifterne på bilkørsel fra afgifter på ejerskab til afgifter på kørsel. Metoden er dog ret dyr i udstyr og drift. Parallelt med, at der hentes erfaringer i Danmark med et afgiftssystem for lastbiler, kan der gennemføres et storskalaforsøg med personbiler. Storskalaforsøget skal omfatte mindst 5000 køretøjer og involvere rigtig betaling fx ved at lade deltagerne købe en bil uden registreringsafgift / grøn ejerafgift mod at betale kørselsafgifter Kan anvendes i hele landet EFFEKTIVE ITS TILTAG

7 5. VIRTUELLE MØDER Færre rejser og dermed mindre CO2 udledning. Møder afholdes som skype-møder, videokonferencer, virtual presence, webinar etc. Alle former for teknologier, der kan afløse et fysisk møde, er interessante. Virtuelle møder anvendes allerede i stor udstrækning til at erstatte internationale rejser. De virtuelle møder er i kraftig vækst og anvendes også i stadig stigende grad som erstatning for kortere rejser. Da et møde på 1-2 timer ofte kræver mange timers rejser, er gevinsten i form af sparet tid enorm for den enkelte. Samtidigt spares energi til transport. På sigt kan effekten af virtuelle møder måske også måles i form af, at nogle rejser ikke gennemføres og derfor ikke leder til trafik på vejene eller i luften. Er i kraftig vækst i Danmark især blandt private virksomheder. Kan anvendes mere blandt offentlige institutioner. Kan anvendes i hele landet / hele verden. 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG 7

8 6. MOBILITY MANAGEMENT Reduktion af CO2 udledningen og trængsel I samarbejde med virksomheder og organisationer arbejdes der på at minimere brugen af bil ved at flytte pendlere over på kollektiv transport, cykel eller motivere dem til samkørsel. Der er endnu ikke dokumenterede effekter i stor skala. Der gennemføres forsøg mange steder i verden, og erfaringerne fra bl.a. Holland, UK og Norge er meget positive. Der er brug for tilskud til at motivere virksomheder og organisationer til at gennemføre de nødvendige aktiviteter med medarbejdere. Kan anvendes i hele landet, men har kun lokal effekt EFFEKTIVE ITS TILTAG

9 7. STRÆKNINGSKONTROL Færre dræbte og sårede i trafikken. Der opsættes nummerplade læsere med en afstand på typisk 5-10 km. Er gennemsnitshastigheden over det lovlige, fremsendes et afgift/bødeforlæg. Nedsætter gennemsnitshastigheden og reducerer hastighedsspredningen. Det betyder færre uheld, men også støjen, den lokale luftforurening og CO2 udledningen reduceres. Endelig viser studier fra stærkt trafikerede motorveje, at kapaciteten øges. Der er gode erfaringer fra bl.a. England, Holland, Italien og Norge. Vil med fordel kunne anvendes, hvor hastighedsoverskridelserne medfører væsentlig øget uheldsrisiko. Det kan være udvalgte strækninger på motorveje, landeveje og byveje. Det kan være ved by gennemkørsler, hvor strækningskontrol kan erstatte bump og forsætninger. Kontrollen bør altid skiltes. Der kan spares store administrative ressourcer ved at påligne afgiften til bilens ejer. Kan anvendes i hele landet men har kun effekt på de berørte strækninger. 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG 9

10 8. PUNKTKONTROL Øget trafiksikkerhed ved trafikfarlige steder. Der opsættes nummerplade læsere kombineret med hastighedsmålere. Er punkthastigheden over det lovlige, fremsendes afgift/ bødeforlæg. Punktkontrol sikrer hastighedsreduktion i et punkt, fordi punktkontrol er kendt af de lokale og angivet i GPS enheder. Punktkontrol kan med fordel skiltes, så andre bilister også ved, den er opsat. Der er gode erfaringer fra alle vesteuropæiske lande. Vil med fordel kunne anvendes, hvor hastighedsoverskridelserne medfører væsentlig øget uheldsrisiko. Det kan være farlige vejkryds, skoleveje, krydsende bløde trafikanter mv. Der kan spares administrative ressourcer ved at påligne afgiften til bilens ejer. Kan anvendes i hele landet, men har kun lokal effekt tæt ved standerne EFFEKTIVE ITS TILTAG

11 9. INTELLIGENT FARTTILPASNING Øget trafiksikkerhed. Der etableres et digitalt kort med alle hastighedsgrænser i hele Danmark En lang række projekter fra hele verden viser gode sikkerhedsmæssige potentialer ved Intelligent Farttilpasning. Der indføres tvungen brug af Intelligent Farttilpasning (ISA) for: Personer dømt flere gange for hastighedsforseelser. Offentlige køretøjer Køretøjer, der på kontrakt udfører transportopgaver for det offentlige Derudover stilles det digitale kort gratis til rådighed for alle fx forsikringsselskaber, der ønsker at lade bilforsikringspræmien være afhængig af forsikringstagernes hastighedsadfærd Kan anvendes i hele landet. 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG 11

12 10. MINDRE AFGIFT PÅ ITS I BILER Fremme af trafiksikkerhed. ITS i bilerne øger sikkerheden betragteligt, da ITS støtter bilisten i kørslen, hjælper med opbremsning, advarer mod bløde trafikanter mv. Som trafikstyrelsen har gjort det med sikkerhedsseler, airbag og ABS, så vil det være oplagt også at give afgiftsnedsættelser for nyere former for ITS, der øger sikkerheden. Øget trafiksikkerhed. Reduceret afgift på sikkerhedsseler har reddet mange menneskeliv i Danmark. Det vil være op til Trafikstyrelsen at vælge, hvilke ITS systemer, der skal understøttes. Det kunne være radar understøtning af nødopbremsning, advarsel mod kørebaneskift, når der er køretøj i nabobanen, træthedsadvarsel mv. Kan anvendes i hele landet EFFEKTIVE ITS TILTAG

13 11. CHAUFFØRSTØTTE SYSTEMER Fremme af trafiksikkerhed. Chaufføren advares, hvis hans kørsel øger risikoen for uheld eller medfører øget brændstofforbrug. Færre uheld og mindre brændstofforbrug. Arriva anvender chaufførstøtte systemer til at reducere brændstofforbruget i 2000 busser i hovedstadsområdet. Samtidigt har det givet en mere jævn kørsel til glæde for passagerne. Anvendes også i stigende grad i godstransporten. Kan evt. kombineres med det udstyr, der installeres i lastbilerne i forbindelse med GPS-baserede kørselsafgifter. Kan anvendes i hele landet. 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG 13

14 12. DIN REJSEVEN Øget brug af kollektiv transport. Der udvikles apps til mobiltelefonen, som kan følge den rejsende. Sådanne apps vil være specielt velegnet til at gøre det mere enkelt at rejse med kollektiv trafik, da information om afgange og ruter, ændringer undervejs, information om at man skal stå af, betaling, billetter mv. alt sammen kan samles i en mobiltelefon Flere brugere af kollektiv transport. Dele af løsningen findes allerede som app, men en samlet app er endnu ikke udviklet, da der ikke er en ren kommerciel fordel herved. Det skal finansieres af offentlige midler for at lykkes. Se ovenfor. Kan anvendes i hele landet men har kun lokal effekt EFFEKTIVE ITS TILTAG

15 13. DIGITALT VEJNET Øge trafiksikkerheden ved altid at informere bilisten om hastighedsgrænsen. Kan understøtte kørselsafgifter. Der etableres et løbende opdateret digitalt vejnet for alle veje og stier i Danmark med typer af data (hastighedsgrænser, vægtgrænser, kørselsrestriktioner etc.), som kan komme alle trafikanter til gode. Trafikanterne kan hermed få bedre trafikinformationer de kan blive rådgivet om hastighedsgrænser, restriktioner på vejene m.v.. Se ovenfor. Navigationsanlæg er baseret på et digitalt vejkort, men kvaliteten af navigationsanlæggenes kort er svingende, og firmaerne garanterer ikke for hverken indhold eller opdateringsfrekvens. Hertil kommer, at kortene kun i meget begrænset omfang indeholder oplysninger om hastighedsgrænserne, som det er af stor samfundsmæssig værdi at have på et digitalt kort, fordi det bl.a. kan bruges til Intelligent Farttilpasning en teknologi, som har stort potentiale for at spare dræbte og kvæstede. Anvendes i alle GPS anlæg. Kan anvendes i hele landet. 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG 15

16 MEDLEMMER AF ITS DANMARK KeyResearch

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor Før trafikken går i stå Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor ATV takker projektets sponsorer Aalborg Kommune COWIfonden Den Danske Maritime Fond DSB Frederiksberg Kommune HUR Københavns

Læs mere

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision "Hurtig omstilling til vedvarende energi. 10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen og Kresten

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 1 Titel: Udgivet: Foto: Layout: Copyright: Oplag: Tryk: ISBN: Hver ulykke er én for meget

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Taxibranchen på vej mod grønnere tider

Taxibranchen på vej mod grønnere tider Taxibranchen på vej mod grønnere tider Fremme af klima- og energieffektive løsninger i taxibranchen. Indhold Forord 3 Kommissionens sammensætning 3 Taxikommissionens konklusioner 4 Derfor skal taxien være

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Giv produktiviteten et løft

Giv produktiviteten et løft Giv produktiviteten et løft Udgivet af: DI Transport Redaktion: Annette Christensen og Rune Noack ISBN 978-87-7353-998-9 Tryk: DI 300.6.13 1 Sløj produktivitetsvækst bremser transporten Giv produktiviteten

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

NORDHAVNEN Udvikling uden trængsel. - Effektiv trafikafvikling via Mobility Management

NORDHAVNEN Udvikling uden trængsel. - Effektiv trafikafvikling via Mobility Management NORDHAVNEN - Effektiv trafikafvikling via Mobility Management September 2005 NORDHAVNEN Effektiv trafikafvikling via Mobility Mamagement Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

Cykeltrafik er mere end cykelstier

Cykeltrafik er mere end cykelstier FOTO: Lars Bahl Cykeltrafik er mere end cykelstier At fremme og sikre cykeltrafik involverer mange problemstillinger og interessenter i ofte komplekse sammenhænge. Vi står overfor en helhedsorienteret

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport

Læs mere