Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers"

Transkript

1 Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d , har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte adresse. Bent Vinther har rettet henvendelse til os, for at få en generel vurdering af skolens stand. 2 Forudsætninger: Skolen er opført i 1969 med tilhørende pedelbolig, i 1980 blev tilbygningen udført samt terningen i Bygningerne er løbende blev vedligeholdt. I år 2010 fik skolen udført en drift og vedligeholdelsesplan, denne plan er løbende blevet fulgt. I det tidligere energioptimeringsnotat der er blevet udført, blev der blandt andet foreslået udskiftning af vinduer i festsal, disse vinduer er iht. Bent Vinther sat i ordre. Bent Vinther har informeret os om at øvrige vinduer imellem betonsøjler, vil blive skiftet i løbet af de næste 3-4 år. Der er ikke udført destruktive undersøgelser i rapporten. g:\pdoc\2014\105 randers hf og vuc\tekst\12projekt\ tilstandsrapport randers hf & vuc.docx

2 3 Registreringer Vi har d besigtiget ejendommen og registreret følgende forhold, som giver anledning til bemærkninger. 1. Hovedbygningen a) Elastiske fuger ved betonkanter b) Algevækst på betonkanter c) Betonskader på sokkel d) Elastiske fuger ved vinduer e) Betonskader på afdækning f) Skader på murværk/sålbænke g) Indtrængende vand i kælder 2. Atriumgården a) Skader på murværk/sålbænke b) Betonskader på søjler 3. Tilbygningen a) Skader på murværk/sålbænke b) Elastiske fuger ved betonkanter c) Betonskader på sokkel 4. Pedelboligen a) Betonskader på afdækning 5. Terningen a) Tagpappens tilstand De konstaterede forhold fremgår af nedenstående billeder: 2

3 1. Hovedbygningen a) Elastiske fuger ved betonkanter Ved besigtigelsen kunne vi konstatere at fugerne imellem betonkanterne på murkronen, enten havde sluppet betonkanten eller var helt manglende. 3

4 b) Algevækst på betonkanter Ved besigtigelsen kunne vi se algevækst på betonkanterne. 4

5 c) Betonskader på sokkel Der blev konstateret betonskader på soklen, rundt omkring på bygningen. 5

6 d) Elastiske fuger ved vinduer Der blev konstateret revner og huller i fugerne omkring de oprindelige vinduer. 6

7 e) Betonskader på afdækning På afdækningen af murbrystninger er der konstateret betonafskalling. f) Skader på murværk/sålbænke Sålbænkene på bygningen er afskallet og mørtelfugerne er ligeledes i en dårlig stand. 7

8 g) Indtrængende vand i kælder I den nordlige del af kælderen er der konstateret vandindtrængning igennem kældervæg/ventilationshuller. 8

9 2. Atriumgården a) Skader på murværk/sålbænke Der er konstateret alge og mos vækst på sålbænke i atriumgården. På facaden er der dannet misfarvning samt fugerne er beskadiget under betonsøjlerne. 9

10 b) Betonskader på søjler Der er registreret betonskader på søjlerne. På betonsøjlerne er der tidligere udført betonreparationer. 3. Tilbygningen a) Skader på murværk/sålbænke 10

11 Mørtelfuger i sålbænke er i dårlig stand. Brystningsvæg er delvist nedbrudt, betonkanterne hænger frit uden understøtning af bagmuren. 11

12 b) Elastiske fuger ved betonkanter Omkring betonkanter mangler der elastiske fuger. c) Betonskader på sokkel Der er registreret revnedannelser på sokkel. 12

13 4. Pedelboligen a) Betonskader på afdækning På afdækningen af murbrystninger er der konstateret betonafskalling. 13

14 5. Terningen a) Tagpappens tilstand Vi konstaterede at tagmembranen er begyndt at revne. 14

15 4 Analyse: 1. Hovedbygningen a) Elastiske fuger ved betonkanter Murkrone samt betonbånd rundt om bygningen består af betonelementer, imellem disse betonelementer er der udført elastiske fuger. De elastiske fuger er udført for at tætne klimaskærmen, mod vandindtrængning i facaden. Flere steder rundt på bygningen har de elastiske fuger sluppet betonkanterne eller er helt manglende. Utætte og manglende elastiske fuger giver en utæt klimaskærm, det giver regnen fri mulighed for at opfugte isoleringen i bygningsdelen og give fugtproblemer i de bagvedliggende konstruktioner og lokaler. Det vurderes at fugerne er fra bygningens opførelsestidspunkt, levetiden for udvendige elastiske fuger er ca år. b) Algevækst på betonkanter Betonbåndende er en del af klimaskærmen på bygningen, som står med synlig betonoverflade. På betonbåndende er der påbegyndt alge- og mosvækst, dette har ikke nogen skadelige virkning på betonen, men det giver et negativ visuelt udtryk af den ellers flotte bygning. Toppen af betonbåndene er udført med meget lav hældning. Jf. byg erfa erfaringsblad (31) , anbefales det at der udføres min. 15 % fald. c) Betonskader på sokkel Betonsoklen er udført med en færdigpudset overflade, soklen er udført med et lav fald væk fra bygningen, derfor har vand sværere ved at blive ledt væk fra overfladen. Det vand som ikke bliver ledt væk, har derfor mulighed for at løbe ned i små revner og sprækker for derefter, at give frostsprængninger og skader på soklen. Jf. byg erfa erfaringsblad (31) , anbefales det at der udføres min. 15 % fald. d) Elastiske fuger ved vinduer De elastiske fuger omkring vinduer er revnede og enkelte steder er der hul igennem. Den elastiske fuge fungere som en tætning af klimaskærmen, igennem revner og huller har vandet mulighed for, at løbe ind i de bagvedliggende konstruktioner og give fugt problemer. Det vurderes at fugerne er fra bygningens opførelsestidspunkt, levetiden for udvendige elastiske fuger er ca år. e) Betonskader på afdækning Murede brystningsvægge omkring cykelkælderen er udført med en armeret betonafdækning. Denne afdækning sikre, at vand ikke har mulighed for at løbe ned i væggen og give fugtproblemer efterfølgende og frostsprængninger. Ligeledes har betonafdækningen en æstetisk funktion. Betonafdækningen er fornylig blevet renoveret, med nye elastiske fuger. Betonen mister sin rustbeskyttelse igennem tiden, dette betyder at armeringsjernet får mulighed for at udvide sig. Derfor kan man se på brystningen, at betonen begynder at revne og skalle af. Ved besigtigelsen blev der konstateret en betonskade ved cykelkælderen. f) Skader på murværk/sålbænke Murværket er en del af klimaskærmen på bygningen. Flere steder rundt på bygningen blev der konstateret revnedannelser, manglende fuger og beskadigede sålbænke. Disse skader kan, hvis de ikke bliver udbedret, udvikle sig til større skader på murværket. Regnvand har mulighed for at trænge ned i de manglende fuger og revner, for derefter at give frostsprængninger. Det vurderes at mørtelfugerne ikke løbende er blevet vedligeholdt efter skader på murværk samt frostsprængninger. 15

16 g) Indtrængende vand i kælder I kælderen mod nord er der på de vægge der vender imod atriumgården, problemer med vandindtrængning igennem naturligventilations huller i facaden samt enkelte steder midt på væggen. Disse vandpåvirkninger kan give fugt problemer inde i bygningen, samt skade væggens indvendige pudsoverflade. Udvendigt er der ingen dræn eller brønde, at aflede regnvandet fra terrænet. 2. Atriumgården a) Skader på murværk/sålbænke Murværket er en del af klimaskærme på bygningen. Flere steder rundt på bygningen blev der konstateret revnedannelser, manglende fuger og beskadigede sålbænke. Disse skader kan, hvis de ikke bliver udbedret, udvikle sig til større skader på murværket. Regnvand har mulighed for at trænge ned i de manglende fuger og revner, for derefter at give frostsprængninger. Under besigtigelsen, blev der også registreret misfarvninger på murværket under betonsøjlerne. b) Betonskader på søjler Betonsøjlerne mellem vinduerne er fra bygningens opførelsestidspunkt. Betonen mister sin rustbeskyttelse igennem tiden, dette betyder at armeringsjernet får mulighed for at udvide sig. Derfor kan man flere steder på bygningen se, at betonen begynder at revne og skalle af. 3. Tilbygningen a) Skader på murværk/sålbænke Murværket er en del af klimaskærme på bygningen. Flere steder rundt på bygningen blev der konstateret beskadigede sålbænke og en delvist nedbrudt brystningsvæg. Disse skader kan, hvis de ikke bliver udbedret, udvikle sig til større skader på murværket. Brystningsvæggen er placeret i en skolegård, hvor børn har brugt væggen til at spille bold op af. b) Elastiske fuger ved betonkanter Den murede brystningsvæg ved tilbygningen er udført med en betonafdækning. Denne afdækning sikre, at vand ikke har mulighed for at løbe ned i væggen og give fugtproblemer. Ligeledes har betonafdækningen en æstetisk funktion. Betonafdækningen er udført med elastiske fuger mellem hver betonafdækning samt en vandretret fuge mellem murværk og betonafdækningen. Disse elastiske fuger er manglende og væggen er derfor meget modtagelig for regnvand og frost. c) Betonskader på sokkel Betonsoklen er udført med en færdigpudset overflade. Der er underbesigtigelsen konstateret en revne samt en skade på soklen. Revnen vurderes at være en svindrevne, der kun er kosmetisk, ligeledes er skaden på soklen kun kosmetisk. 4. Pedelboligen a) Betonskader på afdækning Murede brystningsvægge omkring pedelboligen er udført med en betonafdækning uden armering. Denne afdækning sikre, at vand ikke har mulighed for at løbe ned i væggen og give fugtproblemer. Ligeledes har betonafdækningen en æstetisk funktion. Betonafdæk- 16

17 ningen er fornylig blevet renoveret, med nye elastiske fuger. Ved besigtigelsen blev der konstateret betonskader flere steder på betonafdækningen ved pedelboligen. 5. Terningen a) Tagpappens tilstand På terningen er taget udført som et varmt tag med min. 200mm isolering, regn skærmen er udført med tagpap. Ved besigtigelsen kunne vi konstatere at tagpappens tilstand er ved at være dårlig, da man kan se at membranen er begyndt at danne revner. Levetiden for tagpap er ca. 35 år. 17

18 5 Konklusion: På bagrund af analysen vurderes følgende: 1. Hovedbygningen a) Elastiske fuger ved betonkanter De eksisterende fuger har sluppet betonkanten eller er helt manglende, på grund af at fugerne ikke løbende er blevet udskiftet, da deres levetid er overskredet for længst. b) Algevækst på betonkanter Algevæksten på betonbåndende opstår på grund af for lavt fald på betonkanterne. c) Betonskader på sokkel Skader og algevækst på soklen opstår på grund af for lavt fald på sokkelpudsen. d) Elastiske fuger ved vinduer De eksisterende fuger har dannet revner og huller, på grund af at fugernes levetid er overskredet. e) Betonskader på afdækning Betonen er begyndt at miste sin evne til, at beskytte armeringen mod rust i betonafdækningen. f) Skader på murværk/sålbænke Vi har vurderet skader på murværk og sålbænke samlet, da grunden til skaderne er manglende vedligehold af murværk. g) Indtrængende vand i kælder Grunden til vandindtrængning i kælderen mod nord, er på grund af manglende vandafledning af atriumgården. 2. Atriumgården a) Skader på murværk/sålbænke Manglende vedligehold af murværk og sålbænke er skyld i, at der er algevækst og misfarvninger på sålbænke og vægoverflader. b) Betonskader på søjler Betonsøjlerne har mistet sin styrke til at beskytte armeringsjernet i søjlerne og er derfor begyndt at afskalle flere steder. 3. Tilbygningen a) Skader på murværk/sålbænke Manglende vedligehold af murværk og sålbænke er skyld i, at der er algevækst og misfarvninger på sålbænke. Brystningsvæggen er delvist nedbrudt, dette skyldes manglende vedligehold samt ravage af børn i skolegården. b) Elastiske fuger ved betonkanter 18

19 De eksisterende fuger er helt manglende, på grund af at fugerne ikke løbende er blevet udskiftet, da deres levetid er overskredet for længst eller er blevet ravageret af børn i skolegåden. c) Betonskader på sokkel De konstaterede revner og skader på sokkel kun er kosmetiske og ikke vil udvikle sig, da de er beskyttet mod regnvand på grund af overdækningen. 4. Pedelboligen a) Betonskader på afdækning Betonen ikke er blevet udført med den korrekte styrke og derfor er overfladen på afdækningen begyndt at blive porøs og smuldrer. 5. Terningen a) Tagpappens tilstand Levetiden for tagpap er normalt ca. 30 år, denne tagpap er ca. 20 år gammel og lever derfor ikke op til forventningerne omkring tagpappens levetid, dette kan skyldes at kvaliteten af tagpappen ikke har været i orden. 19

20 6 Anbefalinger/ forslag til udbedring 1. Hovedbygningen a) Elastiske fuger ved betonkanter Vi anbefaler, at de eksisterende elastiske fuger udskiftes med nye elastiske fuger og at de løbende bliver efterset og vedligeholdt. Denne opgave vil vi anbefale, at fører ind i drift og vedligeholdelsesplanen. Ved udskiftning af de eksisterende fuger vil vi ligeledes anbefale, at få udført en miljøscreening for at teste om der er PCB i den eksisterende fugemasse, da man fra anvendte PCB til at blødgører fugemassen. b) Algevækst på betonkanter Vi anbefaler, at der ved næste vindues udskiftning overvejes om man skal vælge at monterer zink sålbænke under vinduerne, på denne måde vil man skåne betonoverflade og mindske risikoen for algevækst på facaden. Ligeledes vil vi anbefale at give overfladen noget mod algevækst. c) Betonskader på sokkel Vi anbefaler, at der ved næste vindues udskiftning overvejes om man skal vælge at monterer zink sålbænke under vinduerne, på denne måde vil man skåne betonoverflade og mindske risikoen for algevækst på facaden. Ligeledes vil vi anbefale at give overfladen noget mod algevækst. d) Elastiske fuger ved vinduer Vi anbefaler, at fremskynde udskiftning af vinduer, da de eksisterende fuger er i en dårlig kvalitet, med revner og huller. Derefter anbefaler vi, at de løbende bliver efterset og vedligeholdt. Denne opgave vil vi anbefale, at fører ind i drift og vedligeholdelsesplanen. Ved udskiftning af de eksisterende fuger vil vi ligeledes anbefale, at få udført en miljøscreening for at teste om der er PCB i den eksisterende fugemasse, da man fra anvendte PCB til at blødgører fugemassen. e) Betonskader på afdækning Vi anbefaler, at få udført en betonrenovering på betonafdækningerne hurtigst muligt, således at det ikke udvikler sig. Efterfølgende anbefaler vi løbende, at betonrenovere disse betonafdækninger. f) Skader på murværk/sålbænke Vi anbefaler, at få udbedret skaderne på murværket, således at de ikke udvikler sig. Efterfølgende anbefaler vi, løbende at undersøge murværkets tilstand, evt. justere intervallet i jeres drift og vedligeholdelsesplan. g) Indtrængende vand i kælder Vi anbefaler, at etablere brønde for afvanding af overfladevandet, således der ikke kan ophobe sig vand i den nordlige del af atriumgården. 20

21 3. Atriumgården a) Skader på murværk/sålbænke Vi anbefaler, at få udbedret skaderne på murværket, således at de ikke udvikler sig. Efterfølgende anbefaler vi, løbende at undersøge murværkets tilstand, evt. justere intervallet i drift og vedligeholdelsesplanen. Til misfarvningen på murværket anbefaler vi, at få udført facaderens på murværket, sådan at de sorte plamager kan komme væk. b) Betonskader på søjler Vi anbefaler, at få udført en betonrenovering på betonsøjlerne hurtigst muligt, således at det ikke udvikler sig. Efterfølgende anbefaler vi løbende, at betonrenovere disse betonsøjler. 4. Tilbygningen a) Skader på murværk/sålbænke Vi anbefaler, at få udbedret skaderne på murværket, således at de ikke udvikler sig. Efterfølgende anbefaler vi, løbende at undersøge murværkets tilstand, evt. justere intervallet i jeres drift og vedligeholdelsesplan. b) Elastiske fuger ved betonkanter Vi anbefaler, at de manglende elastiske fuger genetableres med nye elastiske fuger og at de løbende bliver efterset og vedligeholdt. Denne opgave vil vi anbefale, at fører ind i jeres drift og vedligeholdelsesplan. c) Betonskader på sokkel Vi anbefaler, at udbedre de enkelte sokkel skader, når i har kontakt med en murer, til udbedring af de andre skader. 5. Pedelboligen a) Betonskader på afdækning Vi anbefaler, at få udskiftet betonafdækningerne, således at der ikke løber vand ned i murværket og skader dette. Afdækningen er i så dårlig stand, at det ikke kan betale sig at udføre betonrenovering på. 6. Terningen b) Tagpappens tilstand Vi anbefaler, at ligge et nyt lag tagpap ud på terningens tag inden at revnerne bliver til utætheder i membranen. Vi har undersøgt, om det er rentabelt at efterisolere i samme omgang og vi kan konstatere, at det er ikke rentabelt at efterisolere bygningens tag. 21

22 7 Budget på udbedringer 1. Udskiftning af elastiske fuger ved betonkanter. Udskæring af eksisterende fuger samt rengøring Fugning inkl. bagstop Lift I alt ekskl. moms kr. 2. Algevækst på betonkanter Afrensning af facader Zinksålbænke Lift I alt ekskl. moms kr. 3. Betonskader på sokkel Betonreparation Zinksålbænke I alt ekskl. moms kr. 4. Betonskader på afdækning Betonrenovering Udskiftning af betonafdækning I alt ekskl. moms kr. 5. Skader på murværk Udfræsning af mørtelfuger Fugning med mørtel Nye sålbænke Lift I alt ekskl. moms kr. 6. Indtrængende vand i kælder Etablering af brønd inkl. ledning Retablering og ændring af fald på belægning I alt ekskl. moms kr. 7. Betonskader på søjler Betonrenovering Lift I alt ekskl. moms kr. 8. Renovering af tagpappen Ny tagpapdækning I alt ekskl. moms kr. 22

23 Vi står naturligvis til rådighed for gennemgang af rapporten og evt. spørgsmål i forbindelse med denne. Med venlig hilsen Jakob Keller Klaus Tovgaard Nielsen 23

Tilstandsregistrering, Notat NOTAT FOR BYGNINGSSYN

Tilstandsregistrering, Notat NOTAT FOR BYGNINGSSYN NOTAT FOR BYGNINGSSYN Byggesag: Dragørskolerne Emne: Bygningssyn Tilsynsdato: 16.04.2018 Bygningssyn udført af: Hussam Kaawach (HUEK), Sigurd Carlsen (JOSC) Bygningerne er navngivet med bogstaver som følgende;

Læs mere

Teknisk bygningsgennemgang Engdalsvej 71-73, 8220 Brabrand

Teknisk bygningsgennemgang Engdalsvej 71-73, 8220 Brabrand Engdalsvej 71-73, 8220 Brabrand Udgivelsesdato : 5. juli 2018 Projekt : 12.8591.22 Udarbejdet : Christian Holm Jørgensen, Andreas Schrøder Kristiansen og Hans Jørgen Gjerløv 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

HVIDOVRE RÅDHUS TILSTANDSRAPPORT VEDRØRENDE FACADER OG FACADEKONSTRUKTIONER.

HVIDOVRE RÅDHUS TILSTANDSRAPPORT VEDRØRENDE FACADER OG FACADEKONSTRUKTIONER. UDARBEJDET AF BORNEBUSCH TEGNESTUE A/S OG KLAUS NIELSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S 1 Indholdsfortegnelse. 25. APRIL 2017 Indledning Side 01 Tilstandsvurdering af facadesøjler og bjælker Side 02 Bilag til

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K.

Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K. Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K. NOTAT Vedr. Besigtigelse af facader og vinduer på ovennævnte adresse. Ejendommen er besigtiget fra stillads ifm. byggesagen af Bjørk og Borum

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17010 Besigtigelsesdato: Onsdag den 29. marts 2017 kl. 09:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

AB Rosenhave, Tranbjerg

AB Rosenhave, Tranbjerg AB Rosenhave, Tranbjerg Trankær Vænge 117, 8310 Tranbjerg elsesplan Den 25. juni 2018 ÅF Buildings Denmark Telefon +45 97 22 11 33 www.afconsult.com/dk Herning Viborgvej 1 DK-7400 Herning Aarhus Søren

Læs mere

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag:

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag: Vedr: Opdrag: Bygningsscreening af haller i Randers Kommune Vi har for Randers Kommune Kultur og Fritid udført en screening af nedenstående hallers generelle tilstand. Herefter har vi vurderet og prioriteret,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

TILSTANDSVURDERING AF TAGE EJERFORENINGEN PORCELÆNSGÅRDEN. Til Ejerforeningen Porcelænsgården. Dokumenttype Tilstandsvurdering af tage

TILSTANDSVURDERING AF TAGE EJERFORENINGEN PORCELÆNSGÅRDEN. Til Ejerforeningen Porcelænsgården. Dokumenttype Tilstandsvurdering af tage Til Ejerforeningen Porcelænsgården Dokumenttype Tilstandsvurdering af tage Dato September 2013 TILSTANDSVURDERING AF TAGE EJERFORENINGEN PORCELÆNSGÅRDEN TILSTANDSVURDERING AF TAGE EJERFORENINGEN PORCELÆNSGÅRDEN

Læs mere

Notat. 1. Resumé. 2. Besigtigelse af tagkonstruktioner Bygning 71. Gennemgang af tagkonstruktioner på Engdalsvej Aarhus V

Notat. 1. Resumé. 2. Besigtigelse af tagkonstruktioner Bygning 71. Gennemgang af tagkonstruktioner på Engdalsvej Aarhus V Notat Gennemgang af tagkonstruktioner på Engdalsvej 71-73 Aarhus V Til : Ejerforeningen Engdalsvej 71-73 Fra : Sweco Danmark A/S (Christian Holm Jørgensen) Bilag : Kopi til : 5. juli 2018 1. Resumé Tagene

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

JØRN BLINKENBERG WILLADSEN ARKITEKTTEGNESTUE SØSTRÆDE 13 3000 HELSINGØR

JØRN BLINKENBERG WILLADSEN ARKITEKTTEGNESTUE SØSTRÆDE 13 3000 HELSINGØR BESIGTIGELSE AF AZALEAPARKEN FREDERIKSBERG 19 januar/ 17 februar 2006 HISTORIE. Azaleaparken er en ejerforening bestående af 99 lejligheder, opført 1971-72, beliggende Roskildevej 53-55 og Azaleavej 34,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.16074

SKØNSERKLÆRING J.nr.16074 SKØNSERKLÆRING J.nr.16074 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan A/B Mariendalsvej 62-64 2000 Frederiksberg Primo år 2018 Indholdsfortegnelse: 1. Vedligeholdelsesplanen... 3 2. Beskrivelse af ejendommen... 4 3. Konklusion... 7 2 1. Vedligeholdelsesplanen

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

1-18 Haunstrupgård Renovering. Informationsmøde d. 5. marts

1-18 Haunstrupgård Renovering. Informationsmøde d. 5. marts 1-18 Haunstrupgård Renovering Informationsmøde d. 5. marts Forslag om renovering er fremsendt. På mødet d. 21. marts skal det besluttes om renoveringen skal igangsættes. Ekstra ordinært afdelingsmøde d.

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Tilstandsrapport. Engdalsvej Brabrand

Tilstandsrapport. Engdalsvej Brabrand Tilstandsrapport Engdalsvej 71-73 8220 Brabrand Den 20.03.2007 Indhold 1.0 Formål side 3 2.0 Omfang 3 3.0 Vurderingsprincip 4 4.0 Kælder / fundament 5 5.0 Facade / sokkel 5 6.0 Etageadskillelse 8 7.0 Tag

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Bygning A: 1. Manglende tilstrækkelig ventilation i tagrum og langs skråvægge og i skunkrum. 2. Taghældning over bryggers og badeværelse er mindre end

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8045 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Bygning A 1. Revnedannelse i soklen er overset. 2. Pkt. 1.2, 1.5, 3.1, og 6.1 burde have været UN. 3. 4 alvorlige revnedannelse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

TERKEL PEDERSEN. A/B Marina III. Marius Pedersens vej 37-47, 38-76, 4300 Holbæk. 10-årig vedligeholdelsesplan

TERKEL PEDERSEN. A/B Marina III. Marius Pedersens vej 37-47, 38-76, 4300 Holbæk. 10-årig vedligeholdelsesplan A/B Marina III Marius Pedersens vej 7-7, 8-76, 00 Holbæk 0-årig vedligeholdelsesplan 07-06 ROSKILDEVEJ C POSTBOX 6, 00 HOLBÆK TLF. 9 90 FAX. 9 9 90 E-mail: mail@tping.dk www.tping.dk 7. September 07. Forudsætninger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr

SKØNSERKLÆRING Journal nr SKØNSERKLÆRING Journal nr. 12077 Besigtigelsesdato: 10. september 2012 kl. 9.00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag Datering, navn og

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG Dato: 19-07-19 BYGGETEKNISK GENNEMGANG Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn P/S, Per Henrik Lings Allé 4, 5. sal, 2100 København Ø og omhandler gennemgang af nedenstående ejendom: Sælger: Morsø Kommune

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang

Byggeteknisk gennemgang Andelsboligforeningen Møllegården Halldor Laxness Vej 1-37 og 2-28, 9220 Aalborg Øst November 2016 Udarbejdet af: Morten Røjkjær Pedersen Kontrolleret af: Tina Kudal Enoksen Godkendt af: Lars Damgaard

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

VIDENDJURS N.P. JOSIASSENS VEJ 44 E

VIDENDJURS N.P. JOSIASSENS VEJ 44 E VIDENDJURS N.P. JOSIASSENS VEJ 44 E gg GEMMENGANG AF BYGNINGSKONSTRUKTIONER OG TEKNISKE INSTALLATIONER Februar 2017 F e b r u a r 2 0 1 7 B y g n i n g s g e n n e m g a n g N P J 4 4 E Side 1 Indhold

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 7188 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Knækkede og defekte tagplader 2. Bagfald på badeværelsesgulv 3. Manglende gummifuger i badeværelse 4. Krakelerede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Afdeling 4 Statusrapport 2018

Afdeling 4 Statusrapport 2018 Afdeling 4 Statusrapport 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle oplysninger side 2 Status på større renoveringsopgaver side 4 Anvendelsesbudget side 9 Udarbejdet af Michael Jensen 2018 Forelagt på markvandring

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation 2017 VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation Pjecen er udarbejdet af Teknologisk Institut for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag:

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag: Vedr: Opdrag: Bygningsscreening af haller i Randers Kommune Vi har for Randers Kommune Kultur og Fritid udført en screening af nedenstående hallers generelle tilstand. Herefter har vi vurderet og prioriteret,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11054 Besigtigelse d. 7. juli 2011 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. Tagkonstruktionen på tilbygningen er konstrueret forkert spær fra tilbygningen er lagt direkte

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 15127 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17094 Besigtigelsesdato: Den 02.10.2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Lundgaard 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Møllevangen 119 8450 Hammel Dato: 31-8-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6358 Matr. nr./ejerlav 7o Hammel By, Hammel. EBAS sagsnr. 59044

Læs mere

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens bolværk ANLÆGSGENNEMGANG Rekvirent Albertslund Kommune

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Tilstandsrapport pkt. 1.2 angiver med K3 ældre sætningsrevner i sokkel mod nord, syd og vest, hvilket giver risiko for vandindtrængning. 2. Tilstandsrapport

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

Hyldespjældet - Helhedsplan Renovering. Beboerinformationsmøde Onsdag den 25. oktober Christian Lind BO-Vest Merete Hjorth Rasmussen COWI A/S

Hyldespjældet - Helhedsplan Renovering. Beboerinformationsmøde Onsdag den 25. oktober Christian Lind BO-Vest Merete Hjorth Rasmussen COWI A/S Hyldespjældet - Helhedsplan Renovering Beboerinformationsmøde Onsdag den 25. oktober 2017 Christian Lind BO-Vest Merete Hjorth Rasmussen COWI A/S 1 Hyldespjældet - Helhedsplan INFORMATIONSMØDE vedrørende:

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Opgave: gennemgang af ejendom

Opgave: gennemgang af ejendom Bygherre: Carl Jensen Adresse: Stationsvej 82 8700 Horsens Telefon: 2421 2161 E-mail: crl@nst.dk Dato: 15/01-2014 Inspektionsdato 18/12-2013 Opgave: gennemgang af ejendom byggesagkyndig.nu har gennemgået

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16184 Besigtigelsesdato: Den 24. maj 2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1 BYG & LEV v/ Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Bragesvej 2, 8230 Åbyhøj mail@bygoglev.dk - Tlf. 8615 7877 - Fax. 8615 5084 - Bil. 2021 7877 - www.bygoglev.dk BYGNINGSRAPPORT Ejendommen. Adresse: Matr.

Læs mere

C BYGNINGSDELSKORT : Facader Bygning nr. Vesterbrogade 183 / Bakkegårds Allé 1 og 3

C BYGNINGSDELSKORT : Facader Bygning nr. Vesterbrogade 183 / Bakkegårds Allé 1 og 3 YGNINGSELSKORT : Facader ygning nr. Vesterbrogade 183 / akkegårds llé 1 og 3 ktuel tilstand: Eemærkninger : 1 Facader - generel beskrivelse Facade mod Vesterbrogade og akkegårds llé. ygningen er udført

Læs mere

PALUDAN & RAMSAGER ARKITEKTFIRMA ApS Råbrovej 36, 2765 Smørum, tlf Mail: 07 - Forundersøgelse Skenkelsø Mølle EGEDAL KOMMUNE

PALUDAN & RAMSAGER ARKITEKTFIRMA ApS Råbrovej 36, 2765 Smørum, tlf Mail: 07 - Forundersøgelse Skenkelsø Mølle EGEDAL KOMMUNE 07 - Forundersøgelse Skenkelsø Mølle EGEDAL KOMMUNE PALUDAN & RAMSAGER ARKITEKTFIRMA 23.11.2018 1 Bygning: Skenkelsø Mølle Adresse: Maglehøjvej 42, 3650 Ølstykke Møllen Bygningsdele, som skal vurderes:

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

E/F Klerkegade 17 A og B. April E/F KLERKEGADE 17 A OG B Vedligeholdelsesrapport

E/F Klerkegade 17 A og B. April E/F KLERKEGADE 17 A OG B Vedligeholdelsesrapport E/F Klerkegade 17 A og B April 2012 E/F KLERKEGADE 17 A OG B Vedligeholdelsesrapport PROJEKT E/F Klerkegade 17 A og B Vedligeholdelsesrapport E/F Klerkegade 17 A og B Projekt nr. 205806 Dokument nr. 123965191

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13060 Besigtigelsesdato: 23.08.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017.

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017. Torben Nielsen og Mette Dollerup Tlf. 40519531 Mail torben@toloni.com Helsinge, d. 11. oktober 2017. ALMEVEJ 75, 3250 TISVILDELEJE. Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Dårlig. Mindre god. Normal. Meget god. Dårlig. Mindre god. Normal. Meget god. Dårlig. Mindre god. Normal. Meget god

Dårlig. Mindre god. Normal. Meget god. Dårlig. Mindre god. Normal. Meget god. Dårlig. Mindre god. Normal. Meget god 1.0.1 Tagrygning. Tagrygningen fremstår i en god stand. Der anbefales at tagrygningen gennemgås hvert tredje år for utætheder. 1.0.1 Dog er der flere steder at fastgøringsskuerne IKKE er ordentligt skruet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 16140 Besigtigelsesdato: 12. januar 2017, kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere