Rapport til Undervisningsministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport til Undervisningsministeriet"

Transkript

1 Rapport til Undervisningsministeriet Projektnummer: Projektets titel: Udvikling og markedsføring af parallelforløb på uddannelsen til sygeplejerske Australien E-post: Ansøgt beløb: kr Pulje DVU6275 Udvikling af fællesuddannelser Kontaktperson Michael Wrangel

2 Kolofon Dato 11. januar 2011 Projektledere og forfattere Helle Vedsegaard og Elisabeth Wederkinck Sted Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Tagensvej København N Professionshøjskolen Metropol udbyder 19 korte og mellemlange grunduddannelser, forskning og udvikling samt efter- og videreuddannelser. Organisatorisk er PH Metropol opdelt i 3 undervisningsområder: Teknologi, ernæring og sundhed Sundhed, pleje og rehabilitering Læring, ledelse og socialt arbejde Ledelse Rektor for Metropol Stefan Hermann Direktør for Sundhed, pleje og rehabilitering Anne Margrethe Pallesen Studierektor for Sygeplejerskeuddannelsen Ulrich Thostrup Vicestudierektor for Sygeplejerskeuddannelsen Anne Bondesen

3 Indhold INDLEDNING HISTORISK OVERSIGT Parallelforløb 2011 med La Trobe University Fondsmidler Organisering af projektet Valg af samarbejdspartner PROJEKTET SHARED YEAR EXCHANGE (SYE) Formål Den Internationale dimension Faglige fordele Eksamensbevis Udvælgelse af studerende De studerendes retssikkerhed i udlandet Økonomi Studerende Årsværk (STÅ) Markedsføring RESULTATER PROJEKTPLAN BILAGSLISTE

4 Indledning 1.1 HISTORISK OVERSIGT Sygeplejerskeuddannelsen Metropol, tidligere Sygeplejerskeuddannelsen Herlev og Sygeplejerskeuddannelsen Hovedstadens Sygehusfællesskab, indgik i 2006 en aftale med Sygeplejerske uddannelsen ved La Trope University, Victoria, Australien. Den bilaterale aftale og Memorandum of Understanding fra 2006 blev i 2007 suppleret med et amendment. Amendment beskrev et semesterforløb hvor sygeplejestuderende fra La Trobe University, Sygeplejerskeuddannelsen Metropol, som ét hold, tog semestret (modul 5 & 6)sammen. Semesterets undervisning var fordelt ligeligt mellem Australien og Danmark. De studerende var således samlet først 10 uger i Australien og dernæst 10 uger i Danmark. Dette særlige internationale semester forløb, SESiN09 (Shared Exchange Semester in Nursing) påbegyndtes februar 2009, og blev gentaget som SESiN10 i februar SESiN projektet blev afsluttet i juni 2010, da La Trobe University fik ny studieordning, som ikke harmonerede med modul 5 & 6 i den danske studieordning. Udarbejdelsen af projektet var støttet at CIRIUS / Danmark Victoria fonden. UVM: 2005-vic-008 perioden fra UVM: 2006-vic-201 perioden fra UVM: 2007-vic-110 perioden fra Et oplæg om projektet kan hentes på: arrangementer/informationsmoede-danmark-victoria-programmet-28.- september-2005/?searchterm=danmark victoria SESiN blev evalueret 2009, for at kunne igangsætte tiltag til SESiN 2010 (bilag 1) Projektledere var Helle Vedsegaard og Elisabeth Wederkinck 4

5 1.2 Parallelforløb 2011 med La Trobe University. Med baggrund i det tidligere projekt var der er ønske fra både La Trobe University, Faculty of Nursing and Midwefery og PH Metropol, Sygeplejerskeuddannelsen side, om at fortsætte samarbejdet, nu med andre uddannelses moduler, og et ønske om at udvide til et fuldt studieår. Til dette nye projekt blev der afsøgt mulighed for at søge helt eller delvis ekstern fonds finansiering Fondsmidler Fra dansk side ansøgte projektlederne Helle Vedsegaard og Elisabeth Wederkinck om fondtsmidler i Undervisningsministeriets pulje Etablering og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser søgt under FOUprogrammet På baggrund af projektansøgning nr blev projektet godkendt og tildelt ressourcer incl. egenfinansiering på kr. (bilag 2) Organisering af projektet Projektgruppe: 1.0 Projektansvarlig Chefkonsulent Michael Wrangel, Forskning og Udvikling, International Enhed, Metropol 2.0 Projektleder Helle Vedsegaard, Sygeplejerskeuddannelsen Metropol 3.0 Projektleder Elisabeth Wederkinck, Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Styregruppe: 4.0 Vicestudierektor Anne Bondesen, Sygeplejerskeuddannelsen Metropol 5.0 Uddannelsesleder Lene Just, Sygeplejerskeuddannelsen Metropol 5

6 1.2.3 Valg af samarbejdspartner La Trobe University, Melbourne, Victoria, Australien er valgt som samarbejdspartner til at etablere et parallelforløb indenfor Sygeplejeuddannelsen. La Trobe University er et universitet med en stor international afdeling, campus faciliteter og klinksteder på anerkendte hospitaler. LTU og MUC har samarbejdet siden Ved La Trobe University, Division of Nursing, er kontaktpersonerne Rektor Jerry Farrell og International koordinator og underviser Sonia Reisenhofer. La Trobe University rangerer ifølge The Times Higher Education World Ranking (2005) som et af de 10 bedste universiteter i Australien og blandt de 100 bedste på globalt plan. 2.0 PROJEKTET SHARED YEAR EXCHANGE (SYE) SYE er et etårigt parallelforløb med sygeplejestuderende der er indskrevet ved La Trobe University (LTU) og ved Sygeplejerskeuddannelsen Metropol (MUC) 10 sygeplejestuderende fra LTU og 10 sygeplejestuderende fra MUC samles som ét hold i én klasse. Sammen gennemgår de studerende et internationalt uddannelsesforløb på et år med både teori og klinik i Danmark og Australien. Studieåret omhandler modul 9, 10, 11 og 12, svarende til tredje år i Sygeplejerskeuddannelsen ved Professionshøjskolen Metropol og La Trobe University. SYE påbegyndes februar 2011, hvor de studerende afvikler modul 10 (teori modul) og modul 11 (klinik modul) ved Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. Herefter tager holdet til La Trobe University og afvikler teori og klinik der meriterer modul 9 (teori modul) og modul 12 (klinik modul). De studerende fra MUC meriterer således modul 9 & 12 med tilsvarende moduler fra studieordningen ved LTU. Hvis studerende fra MUC ønsker at afbryde SYE forløbet vil de stadigvæk kunne gennemføre studiet på normeret tid. 6

7 2.1 Formål Formålet med SYE er at profilere Sygeplejerskeuddannelsen Metropol med et internationalt uddannelsestilbud og derved tiltrække nye studerende, fastholde studerende i studiet ved at tilbyde et internationalt semester, der imødekommer de studerendes ønsker om at indgå i en international klasse med både danske og udenlandske studerende, samt at udvikle undervisernes sproglige og internationale faglige kompetencer. De studerende vil få nye kompetencer, der kan understøtte og forny sygeplejens kerneområder. Ved at udbyde et teoretisk modul på engelsk, vil det være muligt at intensivere lærerudveksling, og dermed opbygge et kollegialt partnerskab med La Trobe University. 2.2 Den Internationale dimension Gennem den engelsksprogede teoretiske undervisning, og med engelsks talende studerede i Danmark, vil de danske studerende få mulighed for at udvikle et autentisk engelsk fagsprog. Dette vil styrke de danske studerende når de skal afvikle både teoretisk og klinisk undervisning i Australien. Ved at samarbejde om et konkret projekt og modtage studerende fra LTU vil den danske uddannelse få en indsigt i og viden om LTU s curricula, læringsudbytter og pædagogiske tilgange, og hermed også indsigt i og blive inspireret til hvor forskelligt sygeplejerskeuddannelser kan udmøntes. De studerende vil få en indsigt i og viden om de vilkår og muligheder patienter har i Danmark/Australien. 2.3 Faglige fordele De faglige fordele for de studerende er at udvikle et autentisk engelsk fagsprog og benytte engelsksprogede forskningsartikler og rapporter. De studerende vil få dokumentation for deres eksamener og ophold på La Trobe University. De studerende vil efter at have deltaget på SYE få en international indsigt i og viden om sygeplejens kerneområder, såvel som hvilken betydning et lands politiske, sociale og økonomiske rammer har for udøvelse af sygepleje. 7

8 2.4 Eksamensbevis Når SYE er gennemført vil der i den studerendes endelige eksamensbevis være påtegnet, at den undervisning der er fulgt, og de eksamener der er bestået på LTU, meriterer modul 9 og 12 i den danske studieordning. 2.5 Udvælgelse af studerende SYE er et tilbud til studerende, der har bestået deres eksamener op til ansøgningsfristen. De studerende skal skrive en motiveret ansøgning, der sammen med en mundtlig samtale danner baggrund for udvælgelsen. Udvælgelsen af aktuelle studerende foretages af International Enhed, Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. Der er fra La Trobe University s side ikke krav sprogtest. 2.6 De studerendes retssikkerhed i udlandet Ved indskrivning på LTU skal de studerende tegne en forsikring, der dækker eventuelle skader de måtte forvolde på tredjepart, når de er i klinikken, eller færdes på Campus. De studerende skal selv tegnet en rejse- og sygeforsikring for hele deres ophold i udlandet. 2.7 Økonomi I 2010 er der indgået en aftale mellem Associated professor William McGuiness, Acting head, Nursing and Midwifery, og Studierektor Ulrich Thostrup, Sygeplejerskeuddannelsen Metropol, om et ét årigt program for 10 sygeplejestuderende, fra hvert land, der er på deres 3 studieår. Aftalen indebærer at de studerende ikke skal betale uddannelsesafgift til det Universitet de rejser til. 8

9 2.8 Studerende Årsværk (STÅ) De danske studerende der deltager i SYE vil være udrejst mere end 3 måneder og MUC modtager derfor internationalisering tilskud for udrejsende studerende. De Indrejsende studerende (LTU) vil være indskrevet på Sygeplejerskeuddannelsen Metropol i mere end 3 måneder, og vil derfor udløse almindelig STÅ. 2.9 Markedsføring I samarbejde med Metropols afdeling for kommunikation og markedsføring, er der udviklet et koncept, der har en grafik, der matcher metropol generelt, men er målrettet sygeplejestuderende. Der er lagt vægt på, at de studerende får et internationalt perspektiv på uddannelsen. At de studerende kan vil skabe et socialt og fagligt netværk. At de studerende har et år sammen med studerende fra en af Australiens bedste sygeplejeuddannelser. Det udviklede design har udmøntet sig i flyers til nuværende og kommende studerende, til plakater der kan bruges på uddannelsesmesser, og designet skal benyttes til konference posters. 3.0 RESULTATER Projektet er virkeliggjort og implementeres som forventet 1. februar Der kommer 10 studerende fra la Trobe Unoversity til Danmark og der er 10 danske studerende tilmeldt programmet. Sammen vil de først modtage undervisning på engelsk i "Acute and critically ill Patients/Citizens". Derefter vil alle de studerende to og to - deltage i klinik og klinisk undervisning på forskellige sygehusafdelinger i Region Hovedstaden i "Complex clinical Practice" Efter et fuldført semester i Danmark tager alle 20 studerende til Australien, La Trobe Universiy for at modtage undervisning i " Clinical Practice 9

10 Consolidation", "Managing Cronic Consolidations" og "Challenging Interactions in Nursing" (bilag 3). De danske studerende vil på den måde få et helt studieår sammen med australske studerende, og derved få en international forståelse af Sygepleje. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol vil udbyde et modul på engelsk. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol vil få en international profil der forhåbentlig kan tiltrække og fastholde studerende. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol har udviklet informationsmateriale, plakater og flyers, der kan tiltrække ny studerende og fastholde nuværende studerende, der ønsker en faglig udfordring. 4.0 PROJEKTPLAN Faser og Tidsperspektiver Fase 1 September 2009 Januar 2010 Milepæle Afklare om samarbejde angående fælles undervisning kan fortsætte efter af La Trobe University (LTU) har ændret studieordning Arbejdsopgaver Deltage på intern temadag på PH Metropol d for at få viden om og procedurer til at søge globaliseringsmidler Møde med Studie Rektor, Ulrich Thostrup for at sikre et tilsagn om at etablere et nyt udviklingsprojekt i forlængelse af SESiN, der afvikles 2010 Udfærdige ansøgning til UVM om midler til udvikling og markedsføring af parallelforløb på Sygeplejerskeuddannelsen Australien, via projektleder Michael Wrangel, Forskning og udvikling, International enhed 10

11 Fase 2 Januar 2010 September 2010 Afklare hvilke uddannelses moduler der kan indgå i Shared Year Exchange (SYE) Konkret samarbejde om SYE ( ) Sikre en økonomisk balance Rekruttere studerende Til programmet feb Udarbejde program for modul 10 & 11, som er den del af den teoretiske og kliniske undervisning der Informere Direktionen Metropol, inden deres studierejse til bl.a. LTU, om det igangværende og fremtidige samarbejde med La Trobe University, Møde med Studie Rektor Ulrich Thostrup og vice studie rektor Anne Bondesen, efter Ulrich Thostrups studierejse og inden projektledernes rejse, for at afklare, hvilke aftaler der er indgået med LTU på rektorniveau Projektledere Helle Vedsegaard og Elisabeth Wederkinck tager på Studiebesøg til LTU, mødes med Rektor Jerry Farrell og International koordinator Sonia Reisenhofer, samt andre samarbejdspartnere Afklare STÅ med både Sygeplejerskeuddannelsen, Metropol, International enhed, Forskning og Udvikling, og Undervisningsministeriet Udarbejde informationsmateriale og programmet og gøre dette tilgængeligt for sygeplejestuderende via Fronter samt til opslag og uddeling Deltage i informations møder sammen med international enhed, Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. 11

12 foregår på Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Aftale møde med uddannelsesleder Carina Søndergaard og Klinisk Koordinator Rikke Bruun de Neergaard for at afklare rekruttering af undervisere til modul 10, og sikre et klinisk forløb for modul 11, hvor de danske og australske studerende fordeles på fælles kliniske uddannelsessteder. BILAGSLISTE Bilag 1 Evaluering SESIN 2009 Bilag 2 Bevilling til projekt vedrørende etablering og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser søgt under FoU-programmet 2009 Bilag 3 Shared Year Exchange 12

13 13

14

15 Bilag ELAN & HEVE Evaluering SESiN 2009

16 Indholdsfortegnelse: 1.0 Beskrivelse af SESiN Danske studerendes evaluering af LTU Danske studerendes evaluering af teoriundervisning ved LTU Danske studerendes evaluering af klinikundervisning ved LTU Danske studerendes evaluering af øvrige forhold ved LTU Danske og australske studerendes evaluering af MUC Danske og australske studerendes evaluering af teoriundervisning ved MUC Danske og australske studerendes evaluering af teoretisk intern prøve ved MUC Danske og australske studerendes evaluering af klinikundervisning ved MUC Danske studerendes evaluering af klinisk intern prøve ved MUC Australske studerendes evaluering af øvrige forhold ved MUC Danske teoretiske underviseres evaluering af undervisningen ved MUC Danske kliniske underviseres evaluering af klinisk undervisning ved MUC

17 1.0 Beskrivelse af SESiN 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Metropol har i samarbejde med La Trobe University, Victoria, Australien udviklet Shared Exchange Semester in Nursing (SESiN). SESiN er et fælles semester i sygepleje, dækkende modul 5 & 6 i den danske studieordning og Acute Medicine B, Gerontic, Interdisciplinary og Nursing the future i LTU s studieordning. Shared Exchange Semester in Nursing er et unikt program, der kombinerer teori og klinik undervisning i de to lande og involverer sygeplejestuderende fra sygeplejerskeuddannelserne i både Danmark og Australien. De studerende der deltager i programmet er sammen i én klasse i et helt semester, ti uger i Australien og ti uger i Danmark. Ved afslutningen af semestret går alle de studerende til intern teoretisk prøve i Danmark. Undervisningssproget er engelsk. Programmet har netop kørt første gang 2009, og er under planlægning for Semesterforløb: Week Date LTU Students MUC Students 6 2 Feb Semester commences Preparation for LTU teaching Classes for Module Feb Classes for Module Feb Meet incoming Danish students Travel to Melbourne Orientation and enrolment 9 23 Feb NSG3GER:Gerontic Nursing theory NSG3GER:Gerontic Nursing theory 10 2 Mar NSG3AUB:Acute Nursing Practice B and NSG3NTF:Nursing the Future NSG3AUB:Acute Nursing Practice B and NSG3NTF:Nursing the Future 11 9 Mar Theory and laboratory sessions Theory and laboratory sessions Mar NSG3AUB NSG3GER Clinical placements Mar Theory and laboratory sessions and Mar And Theory and laboratory sessions 15 6 Apr Clinical placement for NSG3AUB Apr Assignment preparation Assignment preparation Apr Travel to Denmark Travel to Denmark Orientation and enrolment 3

18 18 27 Apr Module 5: Interdisciplinary module Module 5: Interdisciplinary module 19 4 May NSG3GER Clinical Placements Gerontic Clinical Placements May May May NTF on-line & Clinical Placements Module 6 assessment & Clinical Placements 23 1 Jun Module 5 Module Jun Module 5 Module Jun Module 5 assessment Module 5 assessment NSG3AUB exam Jun Return travel One week Theory and Community Healthcare concerning pregnant women, newborns, children and families. 2.0 Danske studerendes evaluering af LTU De danske studerende evaluerede undervisningen og øvrige forhold ved LTU ved afslutningen af deres ophold i Australien. Evalueringen blev foretaget af Dr. Beverley Wood, Director, International Programs School of Nursing and Midwifery, Bundoora Campus, LTU og Sonia Reisenhofer, International Programs Coordinator Division of Nursing and Midwifery, Bundoora Campus, LTU. Evalueringen foregik som en samlet samtale mellem de studerende, Beverley Wood og Sonia Reisenhofer. Evalueringens fokuspunkter var: Teoretisk undervisning, klinisk undervisning, intern IT-adgang LTUsamt kontakt mellem LTU og MUC studerende. Derudover blev de danske studerendes oplevelse af opholdet ved LTU kort evalueret ved ankomsten til Danmark. Evalueringen var en samtale med de danske studerende og projektlederne Helle Vedsegaard og Elisabeth Wederkinck Danske studerendes evaluering af teoriundervisning ved LTU De danske studerende havde to typer af teoretisk undervisning ved LTU, 1 uge gerontologi og 1 uge akut medicin. Gerontologiundervisningen er fælles auditorium undervisning på universitetet for flere sundhedsuddannelser, akut medicin undervisningen er i mindre hold i forbindelse med klinik ophold, hvor de danske studerende var i primærsektor mens de australske studerende var på medicinske afdelinger. De danske studerende havde sammen gerontologi undervisningen, mens de var opdelt på forskellige hold i undervisningen i akut medicin. 4

19 Gerontologiundervisningen blev evalueret som en udfordrende undervisningsform, hvor studerende var samlet i et auditorium med foredrag eller videoforevisning af foredrag a 2-4 timers varighed uden pauser. Undervisning i akut medicin blev evalueret som udfordrende og svær, og nogle af de studerende fravalgte dele af denne undervisning. Dette blev begrundet med to forhold, dels har de danske studerende ikke de samme forudsætninger som de australske studerende (som er 3. års studerende) og dels havde de danske studerende ikke adgang til LTU s intranet med lektionsplaner og litteraturlister, hvilket bevirkede at de danske studerende var fagligt ringere forberedt til undervisningen end de australske studerende. Fremtidige tiltag SESiN 2010: - Projektlederne vil forberede de danske studerende på de undervisningsformer, der praktiseres ved LTU. - Undervisningen til de danske studerende i optaktsugerne inden afrejse til LTU vil i højere grad fokusere på forberedelse til undervisning i akut medicin og sygepleje. - Projektlederne vil pointere for de studerende, at det forventes at de deltager i al planlagt undervisning, og at de benytter den samlede uges studietid i Australien til at forberede sig til undervisningen Danske studerendes evaluering af klinikundervisning ved LTU De danske studerende havde 4 ugers klinikundervisning i gerontologi ved LTU. De studerende var fordelt på flere kliniksteder med to eller flere studerende hvert sted. De studerende evaluerede at det var godt, at de ikke var alene i klinikken, men altid var to eller flere ved hvert kliniksted. Omvendt oplevede de studerende, at der var forskellige forventninger til deres forløb på de enkelte kliniksteder. De studerende havde endvidere forskellige oplevelser af faglige udfordringer og udbytte af deres klinikophold, hvilket afspejledes af de kliniske uddannelsessteders forskellighed. Generelt blev de kliniske undervisere evalueret godt af de studerende og det kliniske læringsudbytte evalueret som meget lærerigt, om end der var høje forventninger til de studerendes farmakologiske viden. De studerende evaluerede endvidere at det havde været frustrerende, at der undervejs i forløbet blev ændret i ugerne for den kliniske undervisning. Fremtidige tiltag SESiN 2010: - Fastholde at de danske studerende fortsat er to eller flere på de enkelte kliniksteder. - Undervisningen til de danske studerende i optaktsugerne inden afrejse til LTU vil i højere grad fokusere på forberedelse til undervisning i farmakologi i sammenhæng med akut medicin og sygepleje. 5

20 2.3. Danske studerendes evaluering af øvrige forhold ved LTU Den LTU arrangerede transport fra lufthavnen til LTU blev evalueret som godt og nødvendigt. Orientation week med introduktion til LTU, tur til Great Ocean Road og campus barbecue med andre internationale studerende ved LTU blev evalueret vældig godt. De danske studerende fik først adgang til LTU intranet (LMS) meget sent i forløbet, hvilket bl.a. betød at de ikke havde adgang til pensum. De studerende evaluerede boligerne ved LTU meget positivt, hvor det blev fremhævet at det havde været uvurderligt i forhold til opbygning af socialt fællesskab at de havde boet på samme kollegium og at dette lå på campus. Omvendt blev forholdet til de LTU studerende som deltog i programmet evalueret som mangelfuldt. Dette skyldes dels de store auditorieundervisninger, hvor de studerende i programmet ikke var alene sammen, dels at LTU studerende havde travlt med andre eksamener i begyndelsen af forløbet og endelig at MUC og LTU studerende ikke var placeret på samme kliniksteder. Fremtidige tiltag SESiN 2010: - LTU vil fortsat arrangere lufthavnsafhentning. - LTU vil sikre at de studerende fremover vil have adgang til LMS allerede inden de ankommer til LTU. - LTU vil arrangere at MUC og LTU studerende placeres på samme kliniksteder og har fælles undervisning i akut medicin. - LTU vil arrangere sociale begivenheder for LTU studerende i programmet og MUC studerende. 3.0 Danske og australske studerendes evaluering af MUC De danske og australske studerende evaluerede undervisningen og øvrige forhold ved MUC ved afslutningen af deres ophold i Australien. Evalueringen blev foretaget af projektlederne Helle Vedsegaard og Elisabeth Wederkinck. Evalueringen foregik skriftligt efter Delphi metoden. Evalueringens fokuspunkter var: teoriundervisning, teoretisk intern prøve, kliniskundervisning, klinisk intern prøve (kun MUC studerende), modtagelse på MUC (kun LTU studerende) og socialt liv og kollegium Danske og australske studerendes evaluering af teoriundervisning ved MUC De studerende evaluerede undervisningens faglige indhold som interessant, spændende og relevant. Særligt blev de valgte teoretiske tilgange fremhævet som interessante. Der savnedes dog teoretisk undervisning om tværfaglighed under Australske forhold. Undervisningsformen med vekslen mellem oplæg og gruppearbejde, og at de studerende i gruppearbejdet blev sammensat med blanding af danske og australske studerende i alle grupper blev evalueret som rigtig godt. Endelig blev undervisernes engelsksproglige kompetence fremhævet og rost af de australske studerende. Mht. planlægning af undervisningssted, blev det foreslået at undervisningen blev samlet ugevis, og ikke som tilfældet dag for dag, på en af de to geografier Turkisvej og Tagensvej. 6

21 Fremtidige tiltag SESiN 2010: - Fastholde nuværende undervisningsindhold, dog også inddrage teorier/erfaringer om tværfaglige forhold i Australien. - Planlægge undervisningen som faste uger vekslende mellem Turkisvej og Tagensvej 3.2. Danske og australske studerendes evaluering af teoretisk intern prøve ved MUC Den teoretiske interne prøve er en gruppeopgave i form af en PowerPoint præsentation, og en individuel mundtlig fremstilling af en selvvagt del af PowerPoint præsentationen. Prøven omhandler en komparation af det tværfaglige samarbejde indenfor sundhedsvæsnet i henholdsvis Danmark og Australien. De studerende evaluerede prøvens faglige indhold som relevant i forhold til såvel undervisningen ved MUC som hele SESiN programmet. Prøvens form med brug af PowerPoint blev evalueret som en god og ny måde at udføre eksamensopgave på ligesom den mundtlige del af prøven blev evalueret vældig positivt af de studerende. Gruppe vejledninger af underviserne blev påpeget som nødvendige og givtige, dog efterlystes mere klare instrukser i forhold prøven og et formuleret krav til litteratur omfang. Evalueringen pegede endvidere på, at de studerende ønskede at have mulighed for at kunne se hinandens PowerPoint præsentationer. Fremtidige tiltag SESiN 2010: - Fastholde nuværende indhold og prøveform. - Efter at have gennemført SESiN, vil underviserne have erfaringer med gruppevejledninger og den interne prøve, som vil lette vejlederfunktionen næste gang. - Projektlederne vil i skemaet arrangere en dag, efter afvikling af de interne prøver, hvor de studerende kan præsentere deres PowerPoints for klassen. - Projektlederne vil gøre det klart for de studerende at litteratur for undervisningen er obligatorisk og at de skal supplere med selvvalgt litteratur. Et bestemt antal sider som litteratur opgivelse vil blive formuleret Danske og australske studerendes evaluering af klinikundervisning ved MUC Klinikstederne blev evalueret som vel organiserede og velvalgte, hvor de studerende havde mulighed for at opleve forskellen fra Australsk ældrepleje. Det blev påpeget at en skriftlig engelsk præsentation af klinikstederne ville sikre at de studerende i højere grad kunne forberede sig til klinikopholdet. Den faglige undervisning blev evalueret som relevant hvor særlig kommunernes tilbud til ældre blev fremhævet som lærerigt. Flere af de australske studerende fremhævede, at den selvstændige rolle som sygeplejestuderende i primærsektoren havde været særdeles spændende og givtig. Dog blev det også nævnt, at parringen med en dansk og en australsk studerende hvert kliniksted havde været nødvendig i hjemmeplejen pga. den sproglige barriere. En yderligere pointe var, at de studerende herved fik mere 7

22 indsigt i hinandens faglige kompetencer og herigennem også et perspektiv på forskelligheden på dansk og australsk sygepleje. Flere studerende fandt det overvældende for borgerne, når der kom en hjemmesygeplejerske og to studerende i borgernes hjem, det ville være bedre kun at være to studerende. De studerende havde generelt følt sig velkomne i klinikken, skønt enkelte havde oplevet at de kliniske undervisere ikke var inde i detaljerne omkring SESiN. De australske studerende oplevede det frustrerende at der kom nye dokumentationspapirer fra LTU under deres klinikophold, som de kliniske undervisere blev bedt om at udfylde. Fremtidige tiltag SESiN 2010: - Projektlederne vil opfordre de kliniske uddannelsessteder til at udarbejde korte engelsksprogede klinikbeskrivelser. - Fastholde parring af dansk og australsk studerende på klinikstederne - Projektlederne skal fortsat informere de kliniske undervisere om SESiN - Fastholde at de studerende parvis kan udføre selvstændige hjemmeplejebesøg, når dette af den kliniske underviser vurderes som ansvarligt Danske studerendes evaluering af klinisk intern prøve ved MUC Den kliniske interne prøve består af en individuel skriftlig opgave med efterfølgende mundtlig fremstilling. Den kliniske interne prøve evalueredes som værende svær at nå på den korte tid i klinikken, hvilket bl.a. skyldes, at der ikke for alle studerende var lagt fast struktur for det kliniske studieforløb, hvorfor tiden hurtigt forsvandt. Alle studerende blev tilbudt 1 lektions vejledning, men da der var forskellige holdninger fra klinikken omkring varetagelsen af vejledning, fik studerende fra Turkisvej vejledning af klinisk undervisere mens studerende fra Tagensvej fik vejledning af en af projektlederne. Vejledningen blev dog evalueret ens som værende lærerig og nødvendig. Væsentligst blev prøven evalueret som uklar omkring litteraturopgivelser og vanskelig da det var første gang for alle. Fremtidige tiltag SESiN 2010: - Fastholde den kliniske interne prøve, og forberede de studerende og kliniske undervisere på i en forventningssamtale at klarlægge struktur og planlægning af klinikopholdet inkl. planlægning af intern prøve. - Alle studerende skal have lige vilkår i forhold til vejledning i forbindelse med deres interne prøve. Det er aftalt med de kliniske undervisere, at de fremover varetager vejledningen. - Et bestemt antal sider som litteratur vil blive formuleret som kriterium for prøven Australske studerendes evaluering af øvrige forhold ved MUC De australske studerende kom til MUC knap en uge før MUC studerende. I denne orientation week blev de australske studerende indkvarteret på kollegium Persillehaven i Herlev og Nordreport i København og bredt 8

23 introduceret til Sygeplejerskeuddannelsen Turkisvej og Tagensvej samt det at være udenlandsk studerende i Københavnsområdet. Afhentning ved buddy i lufthavn og kørsel til kollegiet evalueredes som meget vigtig, da Danmark er meget langt væk fra Australien og de fleste studerende var meget trætte ved ankomsten til Danmark. Orientation blev evalueret som en rigtig god uge med væsentlig information om sygeplejerskeuddannelsen, som var godt at have haft inden undervisningen. Projektlederne blev evalueret som entusiastiske og lette at henvende sig til med alle typer af spørgsmål. Information om Danmark og København, herunder om transportforhold og social liv, blev ligeledes påpeget som meget vigtig. De studerende der boede på kollegium i Herlev ønskede en introduktion til nærområdet mhp. indkøbsmuligheder m.m. Det blev endvidere evalueret at de studerende ønskede at bo på samme geografi, og helst i København. Wifi adgang på kollegiet i Herlev blev evalueret som værdigfuldt ligeledes som manglende adgang til wifi på Nordreport blev evalueret som mangelfuld. At der blev stillet cykler til rådighed til de studerende blev evalueret som rigtig godt, og også nødvendigt både i forhold til hjemmeplejen og i forhold til de studerendes muligheder for i fritiden at komme rundt omkring. De studerende ville gerne have undervisning i dansk, hvilket normalt er muligt at arrangere for studerende med studentervisum fra ikke EU lande Fremtidige tiltag SESiN 2010: - Fastholde programmet for orientation uge for de australske studerende. - Fastholde buddy ordningen, undersøge om buddy også kan varetage introduktion til kollegiets nærområde. - International enhed vil undersøge mulighederne for at de studerende kan bo på samme lokalitet og med Wifi adgang. - Fortsat stille cykler til rådighed for de studerende. - International enhed vil arrangere danskundervisning for de studerende i deres fritid Danske teoretiske underviseres evaluering af undervisningen ved MUC Efter endt SESiN semester blev undervisningen evalueret af de involverede undervisere. Generelt set var undervisernes oplevelse af SESiN positiv. Der var forskellige oplevelser af at undervise på engelsk, som for nogle havde været meget udfordrende. Alle undervisere havde dog mod på at gentage SESiN i år Selve undervisningsprogrammet evalueredes som veltilrettelagt, dog med forslag til enkelte justeringer i undervisningen. De studerende evalueredes som engagerede, velforberedte og meget interesserede. Det forberedende kursus i engelsk blev ligeledes evalueret som en rigtig god forberedelse til den engelsksprogede undervisning. Den teoretisk interne prøve med deltagelse af to undervisere evalueredes som meget udfordrende da eksaminationen foregik på engelsk, men at det var en stor hjælp at der var to eksaminatorer. Prøveformen blev endvidere evalueret som værende rigtig god, og opfyldte kriterierne for SESiN. Fremtidige tiltag SESiN 2010: 9

24 - Fastholde nuværende undervisningsprogram med få justeringer. - Fastholde intern prøve form Danske kliniske underviseres evaluering af klinisk undervisning ved MUC Efter endt SESiN semester blev undervisningen evalueret af de involverede kliniske undervisere. De danske og australske studerende oplevedes generelt som meget dygtige og interesserede studerende. Særlig blev det bemærket, at de australske studerende er længere i uddannelsen og har en større faglig viden mens de danske studerende har en sproglig fordel, som tilsammen gør at de supplerede hinanden godt. De kliniske undervisere udtrykte, at de manglede information fra de enkelte studerende om hvad de havde lært i deres klinikperiode i Australien, samt hvilken litteratur de havde anvendt. Fremtidige tiltag SESiN Fastholde at de studerende i klinikken sendes ud parvist dansk og australsk studerende. - De studerende skal ved begyndelsen af deres klinikophold i Danmark gennemgå med deres kliniske vejleder hvad de har lært i deres klinikperiode i Australien, og hvad de mangler i forhold til periodens læringsudbytter. - De studerende skal under deres klinikophold i Australien beskrive hvorledes de har arbejdet med læringsudbytterne for perioden. De studerende skal endvidere udarbejde en litteraturliste med selvvalgt litteratur for perioden svarende til et nærmere bestemt antal sider. - De studerende skal under deres klinikophold i Danmark udarbejde en litteraturliste med selvvalgt litteratur for perioden svarende til et nærmere bestemt antal sider. Elisabeth Wederkinck Lektor, Cand.Cur, Sygeplejerske Sygeplejerskeuddannelsen Tagensvej, Professionshøjskolen Metropol Tagensvej 18 Turkisvej kbh.n 2730 Herlev Tlf: Tlf: Helle Vedsegaard Lektor, Cand.Mag, Sygeplejerske Sygeplejerskeuddannelsen Turkisvej Professionshøjskolen Metropol 10

25 BILAG 2 Professionshøjskolen Metropol, University College Att. Michael Wrangel Købmagergade 62, København K Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal København K. Tlf: Fax: Bevilling til projekt vedrørende etablering og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser søgt under FoU-programmet januar 2010 Sags nr.: Projektnummer: Projektets titel: Udvikling og markedsføring af parallelforløb på uddannelsen til sygeplejerske - Australien Projektansvarlig: Professionshøjskolen Metropol, University College E-post: Ansøgt beløb: kr ,00kr. Pulje: DVU6275 Udvikling af fællesuddannelser Kontaktperson: Michael Wrangel Undervisningsministeriet har behandlet ansøgningen og skal meddele, at ansøgningen er imødekommet med et tilskud på kr ,00 til gennemførelse af projektet. Det bevilgede tilskud skal anvendes i overensstemmelse med ansøgningen og vilkårene i dette brev. Beløbet bevilliges under forudsætning af ansøgers egenfinansiering på kr ,00 Det samlede budget for projektet udgør således kr ,00 inkl. ansøgers egenfinansiering på kr ,00. Delmål og resultatkrav fremgår af ansøgningen. Følgende er gældende for bevillingen: - Det er en forudsætning for bevillingen, at de ansøgte parallelforløb og fællesuddannelser udvikles i henhold til Undervisningsministeriets regler for parallelforløb og fællesuddannelser - Midlerne kan ikke anvendes til aktiviteter, der retter sig mod udbud af erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser i udlandet, jf. regler om udbud i udlandet. - Med bevillingen af midler gives ikke samtidig tilsagn om akkreditering af nye eller eksisterende uddannelser

26 - Undervisningsministeriets pulje i 2009 til etablering og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser er 9 mio. kr. Der er samlet set ansøgt for midler, som overstiger den afsatte pulje. Alle ansøgninger er tildelt en nedsat bevilling på baggrund af en individuel vurdering af den enkelte ansøgning samt en samlet vurdering og prioritering af alle ansøgninger. 2 Udbetaling Det bevilgede beløb udbetales i følgende rater: 1. rate udbetales januar 2010 og udgør kr ,00 2. rate udbetales juni 2010 og udgør kr ,00 3. og sidste rate udgør kr ,00 Beløbet vil blive udbetalt via Navision Stat. Den forventede fordeling på finansår vil således være: kr ,00 i finansår 2009 fra finanslovskonto Ved projektets afslutning indsendes produkt og godkendt samt evt. revisorpåtegnet regnskab. Sidste rate udbetales, når produkt og regnskab er godkendt af Undervisningsministeriet. Projektet forventes afsluttet den 31. december Ændringer i projektet Undervisningsministeriet skal godkende ønsker om ændringer i projektet, som medfører afvigelser fra projektbeskrivelsen eller projektets budget. Regnskab og revision Regnskabet for projektet og revisionen skal udarbejdes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 278 af 24. april 2008 om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler m.v. Bekendtgørelsen kan findes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Regnskabet for projektet, med påtegning af en statsautoriseret eller registreret revisor, indsendes til Undervisningsministeriet umiddelbart (og senest 1 måned) efter projektperiodens udløb. Regnskabet skal dække hele projektet, dvs. både egenfinansiering og tilskuddet fra Undervisningsministeriet. I de tilfælde, hvor tilskuddet til en selvejende institution er højst kr , kan revisors påtegning erstattes af en ledelseserklæring. Opmærksomheden henledes på bekendtgørelsens 2, stk. 4, som bestemmer, at projekthaver ved projekter, hvor tilskudsbeløbet er kr. og derover, og som løber over flere finansår, senest 31. marts hvert år efter bevillingsåret skal indsende delregnskab og en delrapport (kort statusrapport) vedrørende det foregående regnskabsår. Delregnskab og delrapport har til formål løbende at dokumentere fremdriften i projektet.

27 Eventuelt uforbrugte midler trækkes tilbage af Undervisningsministeriet via Navision Stat. 3 Afrapportering Ved projektets afslutning indsendes produkt og/eller afrapportering elektronisk til ministeriet senest 1 måned efter projektperiodens udløb. Ophavsret Det er en forudsætning for tilskuddet, at materiale m.v., der udvikles i forbindelse med projektet, er til fri disposition for anvendelse af Undervisningsministeriet, uddannelsesinstitutioner o.l. Ved offentliggørelsen på (Danmarks Undervisningsportal) skal det fremgå, at materialet frit kan kopieres og viderebearbejdes med angivelse af kilde. Det er bevillingshavers ansvar, at materialet ikke krænker tredjemands ophavsrettigheder, og at persondataloven efterleves. Formidling Det er et krav, at der er offentlig adgang til resultater af alle forsøgs- og udviklingsprojekter, som Undervisningsministeriet har bevilget tilskud til. Formidling af projektet skal ske i elektronisk form i databasen Udviklingsprojekter (FoU) på Databasen findes direkte på adressen fou.emu.dk. Det er en forudsætning for udbetalingen af tilskud, at der her som minimum lægges projektrapport, resumé af projektrapport på max. 20 linjer og evt. materiale udviklet som led i projektet. Derudover kan projekthaver løbende lægge information om projektet på dette site. Oplysninger om brugeroprettelse mv. kan findes fra indgangen fou.emu.dk. Hvis der er tvivl, kan UNI-C s EMU-redaktion kontaktes via Det er den enkelte projektansvarlige, som selv dokumenterer resultaterne på fou.emu.dk. Der vil på forhånd fra Undervisningsministeriet være overført en række grundoplysninger om projektet: Titel, formål, beskrivelse, start- og slutdato, projektnummer og projektansvarliges navn og institution. Projekter, der indeholder formidlingsaktiviteter, som er målrettet undervisere, f.eks. i form af konferencer, workshops og temadage, er underlagt krav om, at den projektansvarlige skal udbyde aktiviteten på Aktiviteten skal annonceres med titel, dato, pris, sted, tilmeldingsfrist og kontaktperson. Aktiviteten skal være afholdt, inden projektet afregnes. Aktiviteten finansieres uden for projektets rammer, medmindre andet fremgår af den godkendte projektbeskrivelse. Ekstern evaluering Projekthaver skal være indforstået med, at ministeriet kan beslutte at gennemføre en ekstern evaluering af projektet.

28 4 Henvendelser om projektet Ved indsendelse af rapport, regnskab og ved alle andre henvendelser til ministeriet om projektet skal projektets titel, projektnummer og finanslovskonto påføres. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til sagsbehandleren. Med venlig hilsen Maria Bjerre Fuldmægtig Direkte tlf:

29 BILAG 3 This programme description has been drawn up in accordance with the Ministerial on Professional Bachelor Programmes in Nursing (Order No. 29 of 24. januar 2008) Project managers: Helle Vedsegaard and Elisabeth Wederkinck. 17. december The programme runs

30 List of content 1.0 Purpose of the programme description Programme length and number of ECTS credits Organisation of the course Organisation of the courses on the programme SYE Programme description according to the curriculum Module 10 at MUC: Acute and Critically ill Patients/Citizens Learning objectives for Module 10 at MUC Module 10: Selected sub-themes Description of Module 10: Individual themes Theme 1: The leading dimension in nursing Theme 2: Complex nursing phenomena in cases of critical illness, suffering and impending death Theme 3: Complex nursing phenomena in acute, critical and lifethreatening conditions Fixed study activity Assessment: Module 11 at MUC: Complex clinical Practice Learning objectives and core subject areas Frameworks for clinical training Co-operation between educational institutions and training sites Student interviews Portfolio Compulsory participation Literature Organisation of training Introductory training in the clinic Nursing and complex clinical activity Fixed study activities Internal clinical test NSG3CPC at LTU: Clinical Practice Consolidation Learning outcomes Unit Content Assessment:

31 17.0 NSG3MCC at LTU: Managing Chronic Conditions Learning Outcomes Unit Content Assessment NSG3CIN at LTU: Challenging Interactions in Nursing Learning Outcomes Unit Content Assessment:

32 1.0 Purpose of the programme description The programme description is based on Appendix 2 to the curriculum (Ministerial Order concerning the Professional Bachelor Programme in Nursing of 24/01/2008). The purpose of the programme description is to describe how the curriculum s learning objectives in each module are reflected in the Nursing Programme at Metropolitan under the conditions specific to the exchange programme. The programme description contains sub-themes based on the modules overall theme. It also specifies the learning objectives, core subject areas, course content, fixed and/or planned study activities, pedagogic organisation, literature and assessment. 2.0 Programme length and number of ECTS credits The Shared Year Exchange (SYE) programme covers modules 9, 10, 11 and 12 and is prescribed to 60 ECTS credits, of which 30 are theoretical and 30 clinical. One ECTS credit is equivalent to approx hours of study, i.e. one week (1.5 ECTS credits) corresponds to approx. 40 hours. The programme starts once a year in week Organisation of the course The courses are organised in such a way that in-depth work is done throughout the programme on selected areas of the modules themes. The organisation of the courses constitutes a basis for continuity and progression, both within the programme and in relation to the programme s other modules. The programme uses a variety of forms of teaching and work, including class instruction and cluster instruction for smaller groups of students. Class instruction is based entirely on the individual subject area and refers to the programme s themes and learning objectives. Cluster instruction looks in greater depth and detail at selected nursing 1 and methodological issues that are based on the module s themes and which transcend the programme s subject areas. Class instruction is coupled with exemplary nursing situations. The Nursing Programme at Metropolitan uses portfolios as a compulsory, individual-learning and documentation tool throughout the programme. 1 A nursing problem is defined as a problem that the patient/citizen already has, or risks contracting, and which the nurse addresses on the basis of a professional evaluation in his or her sphere of activity (Karoliussen, M & Smebye, KL Sygepleje fag og proces (Nursing: Profession and process), Munksgaard Copenhagen). 4

33 3.1 Organisation of the courses on the programme SYE SYE is a one-year parallel programme for nursing students from La Trobe University, Melbourne, Australia (LTU), and the Nursing Programme at Metropolitan, Denmark (MUC). The programme is open to all nursing students at the two institutions. The Nursing Programme s international unit at MUC is responsible for selecting the MUC suitable students, as well as the Nursing Programme's international unit at LTU is responsible for selecting the LTU suitable students. The programme is organised as follows: modules 10 and 11 run in weeks 6 26 at MUC, and the modules Clinical Practice Consolidation, Managing Chronic Conditions and Challenging Interactions in Nursing run from late July to late December at LTU. Credits will be transferred from Clinical Practice Consolidation, Managing Chronic Conditions and Challenging Interactions in Nursing at LTU to modules 9 and 12 of the ordinary curriculum at MUC. At MUC: Credits ECTS credits MUC students LTU students Module 10: Acute and Critically Ill Patients/Citizens Transfer credits to: NSG3CCN, NSG3NOP & NSG3PTN Module 11: Complex Clinical Practice Transfer credits to: NSG3CCN & NSG3NOP: Complex Clinical Practice At LTU: MUC students LTU students Transfer credits to: Module 12: Independent Nursing Practice NSG3CPC: Clinical Practice Consolidation Transfer credits to: Module 9: Nursing Ethics and NSG3MCC: Managing Chronic Conditions

34 Evidence Based Practice NSG3CIN: Challenging Interactions in Nursing A total of 20 nursing students, 10 from LTU and 10 from MUC, can take part in the programme. Together, the students complete a one-year international programme covering both theory and clinical practice at both MUC and LTU. The theoretical courses at MUC mainly take the form of class instruction, but also incorporates cluster instruction. For the clinical training at MUC, the aim is to have one student from MUC and one from LTU studying at each site. The language of instruction is English. SYE starts once a year in February (week 6). 4.0 Programme description according to the curriculum The programme covers modules 9, 10, 11 and 12, cf. the above. 6

35 5.0 Module 10 at MUC: Acute and Critically ill Patients/Citizens This module focuses on patients experiences, reactions, conditions and actions in connection with complex, acute and chronic illness, suffering and impending death. It also focuses on organisation and collaborative working, including nursing management. 5.1 Learning objectives for Module 10 at MUC On successful completion of the module, students will have achieved the following learning objectives: the ability to search for, sort and apply practice-, development- and research-based knowledge of acute and critical nursing situations the ability to search for, categorise and evaluate knowledge about quality enhancement in nursing the ability to explain key methods and models for quality enhancement the ability to analyse and discuss patients perspectives in conjunction with critical illness, suffering and impending death the ability to identify, analyse and evaluate selected complex nursing phenomena in the event of life-threatening conditions, and justify selected interventions the ability to identify, analyse and evaluate selected interventions in the event of lifethreatening conditions the ability to explain selected forms of pharmacological treatment the ability to calculate dosages and administer medication the ability to explain pathological conditions in relation to selected acute and critical illnesses the ability to reflect on the importance of co-operation with critically ill patients, their relatives and other professionals the ability to explain the importance of prioritisation, co-ordination, delegation and the allocation of resources in nursing the ability to account for selected forms of organisation and management of patient care in the health and social services the ability to apply the legal framework for professional practice, and to reflect upon the consequences of legislation for professional practice. 5.2 Core subjects Module 10 Theoretical ECTS credits Clinical ECTS credits Nursing 8 0 Pharmacology 2 0 Pathology, including radiology 3 0 Organisation, administration and management 2 0 7

36 6.0 Module 10: Selected sub-themes Module 10 consists of three themes: Theme 1: The leading dimension in nursing Theme 2: Complex nursing phenomena in cases of critical illness, suffering and impending death Theme 3: Complex nursing phenomena in acute, critical and life-threatening conditions. The three themes and the module s core subject areas are included in the fixed study activity, which consists of a workshop and of an exercise in calculating dosages and administering medication and selected forms of pharmacological treatment. 7.0 Description of Module 10: Individual themes 7.1 Theme 1: The leading dimension in nursing Core subject areas: Nursing: ¾ ECTS credit Pharmacology: ½ ECTS credit Organisation, administration and management: 1 3/5 ECTS credits Nursing focus: This theme focuses on the leading dimension in nursing s sphere of activity, including skills development. It also focuses on organisation and management in relation to the patient and quality enhancement. Course objectives for Theme 1: Knowledge: Account for selected forms of organisation and management of patient care in the health service. How the nursing is planned with a focus on prioritisation and delegation, including the contact-person scheme and forms of nursing practice. Explain how patient care is organised Explain key methods and models for quality enhancement Gain insight into calculating dosages and carrying out the nurse s duties in relation to medication. Skills: 8

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER

STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER Find vejen frem VIA University College STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER Find vejen frem VIA University College FASE 1 - Ansøgning - Vejledning og procedurer Information

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Modulbeskrivelse 7. semester Modul 13 Professionsbachelor i sygepleje Efterårssemesteret 2017/18 Indhold MODUL 13 2 TEMA: VALGMODUL SYGEPLEJE PRAKSIS-, UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSVIDEN

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Kære alle I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for jeres store bidrag til Nursing Europe samt jeres deltagelse som International Clinical Placement. Vi modtager mellem 15 20

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Rapport: Bevilling til videreudvikling og kvalitetssikring af Tri-Continental Degree in Business Studies

Rapport: Bevilling til videreudvikling og kvalitetssikring af Tri-Continental Degree in Business Studies Rapport: Bevilling til videreudvikling og kvalitetssikring af Tri-Continental Degree in Business Studies Projektnummer: 126283 Projektets titel: Udvikling af en Tri-Continental Degree in Marketing Copenhagen

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt.

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Indhold Hvor kan du komme hen?... 3 Hvornår kan du komme

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse.

Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse. Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse..læringsspor i klinikken. www.sygeplejerskeprojektet.dk Fra 2011 til 2017 følger vi

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Sygplejerskeuddannelsens hensigt med at etablere studierelevante jobs er at anvende studerendes erhvervede studiekompetencer i mødet med medstuderende

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Juli 2012 Til: November 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Midtvejsseminar d.7. juni 2012

Midtvejsseminar d.7. juni 2012 Midtvejsseminar d.7. juni 2012 UCC Campus Nordsjælland Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Program Kl.13.00-14.00: Introduktion og præsentation af projektet og de foreløbige resultater Kl.14.00-15.00: Drøftelse

Læs mere

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 VIA University Marts 2015 Indhold 1 og 2. Indhold, ECTS-omfang, placering og tilrettelæggelse

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Læs vejledningen først 1. Personoplysninger / personal information Navn / name: Gade, husnummer, postnummer

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession Modul 13 - Tema og læringsudbytte Tema: Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Valgmodulet retter sig mod sygeplejefaglig udvikling inden for patient- og borgerrettet sygeplejevirksomhed

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde?

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Vores ståsted Tanja: Sygeplejerske. Klinisk vejleder i Neurokirurgisk Afdeling. Vejleder i InterTværs. Uddannet interprofessionel facilitator.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til: Melbourne, Australien modul 5 og 8 Navn: Sandra Chochoe Ama Adjei Email: sandra_adjei@hotmail.com Evt rejsekammerat: Maria Tækker og Mette Tagmose Hjem institution:

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema University of Queensland Hele bachelor- og kandidatuddannelser 1 Start your UQ Application Log ind via https://apply.uq.edu.au Du skal nu lave en ny

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire Land: England Periode: Fra:11/01/2013 Til: 14/05/2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi. Navn på universitet i udlandet: La Trobe University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi. Navn på universitet i udlandet: La Trobe University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi Navn på universitet i udlandet: La Trobe University Land: Australien Periode: Fra:4/3 2013 Til:30/6 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan Individuel studieplan Navn studerende: Navn klinisk vejleder: Klinisk uddannelsessted: Dato: Klinisk vejleder: Studerende: 1 Deltagerne i samtalen forbereder sig individuelt og skriftligt inden den første

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

- at fremme ikke dansk etnisk studerendes motivation for at færdiggøre sygeplejerske - uddannelsen

- at fremme ikke dansk etnisk studerendes motivation for at færdiggøre sygeplejerske - uddannelsen Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Inklusion af studerende med anden etnisk baggrund end dansk i sygeplejerskeuddannelsen 2. Resumé Øget antal af studerende med anden etnisk baggrund end dansk påbegynder

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Professionsstuderende i det tværprofessionelle læringslandskab

Professionsstuderende i det tværprofessionelle læringslandskab Gør tanke til handling VIA University College Professionsstuderende i det tværprofessionelle læringslandskab Fælles Dansk Norsk konference, FSUS NSF FUFF: Sygeplejens kerneværdier i et tværprofessionelt

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Projekt sommerskole ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Projekt sommerskole ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Projekt sommerskole ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Projektrapport, indhold: 1. Formål, tidsplan og økonomi...2 2. Afdækning af årsager til forlængelser...3 3. Andre institutioners erfaringer...4

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Internationalisering med indblik og udsyn 1. Indledning Internationalisering er et

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer: Resultatlønskontrakt 1. januar - 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema University of Queensland Study Abroad 1 Start your UQ Application Log ind via https://apply.uq.edu.au Du skal nu lave en ny profil ( account ). Det gør

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur Navn på universitet i udlandet: Université Paris Ouest Nanterre la Défense Land: Frankrig Periode: Fra:04.02.13

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes:

I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes: I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes: Kapitel 1 Område 1. Formålet med denne bekendtgørelse

Læs mere