GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE"

Transkript

1 1965

2 GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE Bal'willg 0111 skoleåret SKOLE A R I 9 6 S MIDTJYSK BOGTRYK. GRI NDSTED

3 SI. olens oq;:m isation Skolens administration: Fru Karen Høirup, 0konomiinspcklOr Aage Vinter. Giro dl (O 53) 2 O') 22 - IO linier. Kostelevernes drengeafd. dl (O 53) (13,45-15 og 19,30-20,30). Kostelevcrncs pigeafd. tll (O 53) (13,45_15 og 19,30-20,30). Skolebestyrer: Cand. psych. Poul Borking, til (O 53) Tra:ffetid ps skolen: kj. 0'),00-10,00. Inspektor: Finn Dimich, df. (O SJ) Træffetid på skolen: kl. 09,00-10,00. Skolelæge: Fru Alice Zinn, tlf. (O SJ) La:rerrådec : Formand: b::rer Borge Fredensborg. Næstform:tnd: lærer S. V. Pedersen. Sekretær: overlærer, fru Krogsga:'lrd. Kostlærere: Pigeafdtlingen: lærerinderne fru Dinmann, frk. Larsen og frk. M:trker. Drengeafddingen: Borge Fredensborg, Mogens H:tnsc:n, A:tge Vinter, A. Rongaard, Gerner Christensen og E. Henriksen., ÅRSFESTEN l,rj,,!. dm 26. j,m; 1961 Kl. n,jo Guds~jencste i Grindsted K irke ved pulor Pcr O Slerhye, Ho rnslet (Irg. 49) K1. ].J.JO Tra nslok~lion og skolnfslutning pi 'Grand HOlel. KI. li,og Elevforeningen. generalforsamling i BibliOle1te. KI. 19,JO nmlu dimillendernc, fol'2:1dre og gamle elever ved k.ffeoordene pi Gr.nd Hotel'. Herefter d.ns. KI. l F.kkeltog til og bil ved Tronsoen, Du nyt.kld. btg~nd" 17. dugujl kl. 10.

4 Grindsted Kost- og Realskole er oprettet som privatskole 1902 og har siden 1917 haft ret til at dimittere til alm. forberedelseseksamen (præliminæreksamen). I hene til 1956 har 1190 elever bestiet denne eksamen ved skolen. Siecn da er præl iminærskolen aflost af en ren mellem- og realskole og har dimitteret 600 elever til mellemskoleeksamen, 586 til realeksamen og 25 til 9. klasses afgangsprove. Skolen har børnehaveklasse, fuld hovedskole, 8. og 9. klasser, underskole Sllmt tolirigt realkursus. I maj-juni eksamenstermin Ir indstiller skolen 50 elever til realeksamen og 19 elever i 9. klasse. Eksamen kan tages med 4 fremmede sprog: engelsk, tysk, fransk og latin. 3

5 Kostskolen (for drenge og piger) Kostskolen har plads til 40 piger og 86 drenge. Der fores tilsyn med kostelevernes lektielæsning. _ Kosteleverne har pligt til at deltage i! times legemligt arbejde daglig (havearbejde, oprydning o. s. v.). Bortset fra gulvvask skal de selv holde deres værelser i orden. Alle værelser er med centralvarme. Fritiden soges udfyldt med sport, fællehure og andet, Skolen har wcckcnd-hync ved Kvie So. - Forældre må phegnc, at der anvendes ca kr.!l rlip til udflugter og lignende, HjenHcjse-weck-end hver 14. dag. Kostelever skal hver sondag, de opholder sig p1\. skolen, skrive brev til deres hjem. Det forudsættes, at de kan tilbringe efterlirs-, jule-, p1iske- og sommerferie i deres hjem eller hos andre p&rørcndc. Hver elev må ved afrejse selv sorge for at medtage sine ejendele sit som cykle, sko, radio o. s. v. Kostelevernes udstyr Toiletgrejer: Kam, borste, 4 vaskekl, negle. og tandborsre, randp:lsta, sa:be. Pudsegrejer: 2 skobørster, skosvæne, J stoveklude. Fodtoj: Skolesko, pæne sko, hjemmesko, evt. skistovler eller gummistøvler. Arbejdsroj: Arbejdsbenklæder eller overalls. Gymnastiktoj: Bil bukser, hvid troje, gymnastiksko, evt. fodboldsrovle r. (For piger bh. gymnastikdragt). - 1 pose til gymnastiktøj. Undertøj: 6 undertrøjer, 6 par underbukser, 6 par stromper, J pyjamas. (For piger 8 undererojer, 12 par benkla:der, J underkjoler, 4 par stromper, J pyjamas eller natkjoler). Skjorrer: 6 daglige og 1 hvid. Lommetorklæder: 10 stk. Toj: 1 sæt skoletoj med to par benklæder, vindjakke. pullover efter lrstiden, 1 sæt pænt tøj, 1 slips. (For piger 2- J kjoler, 1 nederdd evt. slacks. 2 bluser eller sweaters efter hstiden). Ovenoj : 1 frakke eller vindjakke, regnvejrstoj, I par vanter, 1 halstørklæde, hovedbeklædning. Sengetoj: 1 dyne, 1 pude, 3 dynebelfæk, J pudevh, 3 lagner, 1 sengetæppe. Håndklæder: 6 frottc. Skoletaske og sæk eller pose til vasket0j, 1 kuffert, 1 skrivebordslampe, I skriveunderlag samt en lille pude til skrivebordsstol, 1 papirkurv. 4

6 Elevværdse Fyldepen: skoleren af god kvalitet, mærket med elevens navn.. Alle tiende/e tydeligt mærkede med navn. Eleven m!!. gerne medbringe sovepose eller uldent tæppe til weekend-ture, samt cykel (knallert forbudt). på værelset forefindes : l seng, l skab, 1 skrivebord med skuffe, l boghylde og I stol til hver elev. Eleverne må ikke medbringe kommode, skab eller kiste. _ H eller ikke tørrehjelm, hojfjeldssol, elek. varmeapparat o. lign.,

7 Der,kifte, p 3.,engene hver 1-1. dag, og v:ukerøj ~ndt"~ hjn". (f)rr k:\n Hs vasket og stoppet på skolen for kr. 25,00 pr. md.). Husk : Dåbsan est, fl ynebe\'is, sygekasse- og Ixgekon fra skolelægen Slmt vaccinationskort. - Alle kostelever sk::11 \'ære medlemmer af Grindsted sygekasse. Det understreges, at forældrene bor drage omsorg for barnets indmeldelse i sygekasse. Da det er skolens opfattelse, al det er i hjemmenes interesse, at eleverne er axkket forsik ringsmxssigt på de almindeligste førsikringsområder, har skolen tegnet en kombineret elevrorsikring (omfattende brand, vand, tyveri, ansvar og ulykke). Prxmien andrager kr. 1,50 pr. måned for alle 5 brancher. Der beregnes betaling for IO mdr., altså 15 kr. pr. år. Eleverne indtager ane måltider sammen med fru Hoirup og de af skolt""ns lzrt""re, der spiser pot skolen. Vi vil gerne indsk,crpe folgende; Pakker, som forxldre eller pårerende sender eleverne, m~ indeholde frugt eller lign., men aldrig penge. Vil man af en eller anden grund sende ekstra penge, ml det ske gennem s:'olens komar. Penge, der bli\'er fundet indlagt i pakker eller breve, vil blive konfiskeret og tilbagesendt hjemmet. Skolens lommepenge-ordning for kosteleverne er kr. 6,00 ugentlig, der udbetales hver lordag og er beregnet til rent private udgifter, herunder porlo. Rt""alk1. Hr dog kr. 7,00. Indkob pl regning kan kosteleverne kun foretage på rekvisitionssedier, udleverede af skolen. Hvis ikke anden aftale er truffet med skolen, skal indkob ud over skolerek"isitter foretages fra hjemmet. Koste/ever Jkal bæde efter fnier og weeh'lld-rtjser modt pj sko/i'/! ;m/w kl. 22 aftenen for forjte Jkoledag og Jkal v.ert -ve/forberedte til den kommende skolcd.. g. BIi~e' m,.,. forhindr't sk.. 1 mtddtl,lu 8;'{.'es pj tlf. (O JJ) mellem kl. 18 og 18,30. - Forud for wukend-rejut tit times ekstra l~sning fredag aften. Hjemmet bedes omg. underrette skolen, såfreml ell elevs li/bagerejse af tvingende grilliii er blevet udsklidt. Ved hjemkomslcli er del en pligl at melde sig hos dm vagtbavende l~rer eller fm Høirup, ligesom mali fjed afre;sr mil mrge for at fli sagl faruellil samme. Ordensregler 6,45 V... kning. 7,00-7,30 Ophold pl egct værelse. (Vinduer!bnes, kng redes, gulv fcjcs, mobler stg"e, al). 7,20 Inspektion af værelkt. 7,45 Morgenmad. (Fodtoj, hlr, h~ndtr og Mgl.. eft"' ks).

8 Pejsestuen i Pig~k oll~ g;et 8,00 Skole,iden Ix:l>y"dcr. (I,,!;.," eleve' ml kumme pl v.. rehe. i.kule liden). Skolet:uk~r shl p~kk., om aftenen til hele dagen. II,H- 12,15 Middagsmad. 1-4,00 Skoletiden Slllt. 1-4,05 EflenniddagSle 104,15-15,00 Oprydning, hvenbejde og lignende. 15,00-16,-45 Frilid (udetime). 16.H 17,-45 Lzselue. '18,00 Aftensmad. Derefter m! skolen ikke forlades udcn spcciellilladclsc. 18,30-19,30 Lzscstue. 20,H Sko pudse. Aftenvask. (Elev~r under 15 år). 21,00 Lyset slukkes. 21,H Sko pudsc'!. Aftenvask. (Elevor o"cr 15 år). 22,00 LYSCI slukkes. 22,30 Lyset slukkes for rcl!kl:usernc.,

9 Før alh, spisetider o rdn~. hrnd~r, negle og h1.. Gummofon, blndoptager og ndio pi vrrelst't kun eft"r nrrmere ~ft~l" (licens shl vrre betalt ~f hjemmet, hilleringskon sendes til skolen). Der m! ikke flyues om pl møblerne uden dlbdelse og rom m! ikke slls i "æggene. Der ml jkke modtages besøg p.\ v;ercherne uden tilladelse. _ Go:stcr bedes forn henvcnde sig hos den vagthavcnde lærer eller hos fru Høirup. Eleverne fra dcn cnc gang m5. ikke komme pl de andre gange uden tilladelse. Ophold i kl;useværclser og skoleg;!.ng" efter skoletid er ikke tilladt. IXn elektriske installation ml under ingen omslzndigheder rores. Ødd"'gges noget af skolens materiel, skal det slraks meddel"s. Man ml under ingen om5ljtndigheder Une, hverken loj eller J><'nge, af hinanden. Banden og andre uhemsord Amt Slojend" opforsel forbudl. EI"v"r over IS Ir ml ryge, nlr de h:ar hjemmets tilladelse. Der ml ryges eft"r.ikolctid (dog ikk" i IzseSluetid) pl vrrelser og i Jamlingmuen - aldrig pi gaden eller i skøleglrden. n~r bn,~iefonerc<,il drcngekol1cgie. p1 nr og til pis.kollegie. p! nr hverdage i tiderne 13,45-15,00 og 19, (Opkald kan ikke Ventes besvaret udenfor de angivne dder). Kostelevernes søndagsunderholdning / 8 Tur til Randooldal med rutebiler - spadseretur, medbragt mad, dans og fz lles hffeoord. 30/8 Pejseaften i haven med oplzsning af Borking, polser og sodavand, fzll". Ang. 6/ 9 Lrsbillcder fra halien. 1)/ 9 FrlleStur lil huset v"d K vie $O. 20/9 Dans i gymnasliksalen. 25/ 9-27/ 9 fotb,ngel week-end pi grund af skolens deltagelse sporlsstz Vnel Varde. De _tii_o' crs ble' ne«h"vde udflugt til Vejers. 3/ 10 Nat-terrain løb, slultende med varm eaeao k\. H. II / IO Underholdning ~f ko!lelcvcrne: Claus Boldsen, _Lasse. og Finn Papc - guitar og ung. 1/ 11 Klassiske plader for d" zldsle - legeslue for de yng re. 8/ 11 Mortensaflen m"d midd:ag, loneri og alle Izrere med familie rom gz.sler. 15/ 11 Lysbilledu fra en rejse til Schweiz, 21 / 11 5kolefcsf for de sml - de zldre hyggeaften med fjernsyn. 28/ 11 5kolefcSI for de slore - skolekomedie i. Kino. - dans pi _Grand. hotel. 6/ 12 Opla:sning, sang og julehygg". 12/ 12 19/12 IO/ I 16/ 1, Til julekoncert. )uleafsluming p ~ kostskole n. Oplo:sning og fjernsyn. Hyggeafl"n.

10 Kos{R,,; og spis~stu~ 23/ 1 Voll~ybalhurnering. 30/ 1 Gerner Christensen læste for 05. 6/ 2 Klubaften. 13/ 2 Fjernsyn og film. 20/ 2 Fortalte [O kostelever, Poul Erik Ladefoged og Stig Vagn Hansen, om henholdsvis Grlilnhnd og Færlilerne samt viste lysbi!leder og film, som de selv havde taget. 27{2 Fastelavn. 6/ ) Sang og dans med 05 selv. 14/ 3 Pigtrldsbal med skolens orkester. 20/ 3 Kostelevfe51 med damer. Middag kl. 18,30. Fin underholdning af kostelever 1'1 skolens scene og derdter d~ns i gymnastiksalen, senere forfriskninger og polser. 27/ 3 Hyggeaften..3/ 4 Indendørsfodbold med et hold fra Nr. Nissum semmanum Samt spørgsml 1 og Svar (Kvikke hovederi). 10/ 4 Fortalte Gerner Christensen om sit ophold i Frøslev. 2:1/ 4 Dc store repeterede, skriftlig eksamen begyndte 26/4. 2/; De sml sl fjernsyn. 4/ 5 Holdt vi i. maj-aften. Ovu hundrede af lys i skolens vinduer. Kl. 21 samledes vi til fest og aftenbffe. 9

11 Kostelevernes hobby aftener har i vimer været folgende: Slojd med Bertelsen. Bridge ved fru Hoirup. Stofuyk med frk. Larsen og Marker. Gymnastik med frk. Larsen og Marker. Studiekreds med hr. og fru Rostghd,.. Det nye Afrika «. Skak med hr. og fru Rostg:'!.rd. (Vi deltog i marts med:; elever i en sbkturnering i Esbjerg mellem skolerne i Ribe amt, hvor vi fik en 5. plads blandt de ca. 100 deltagere). Bogbinding med Kjær. Boldspil for de a:ldste: B. Fredensborg. Gymnastik og boldspil for de yngre: Mogens H ansen. Tysk: Diurich og Gammelby. Engelsk : Schonberg. Skolepenge m. V. Undervisning for elever fra Grindsted kommune er gratis fra og med 6. klasse, d. v. s. 6., 7., 8., 9., 1., 2. og 3. real, t. og 2. kursusklasse. For de ovrige klassetrin kan hel eller delvis friplads søges. Skolepenge er: Kursus L, I I. og II J. real S. og 9. klasse 5., 6. og 7. klasse 3. og 4. klasse l. og 2. klasse Kostelever ialt: Kursus Øvrige kostelever Sovesal for de sm!!. 650 kr. 10 raler a kr. 65 (lirlig bogleje kr. 150) 600 kr. 10 rater a kr. 60 (lirlig bogleje kr. 110) 550 kr. 10 rater a kr. 55 (:'!.rlig bogleje kr: l 1 O) 400 kr. 10 rater a kr. 40 (lirlig bogleje kr. 100) 350 kr. 10 rater a kr. 35 (lirlig bogleje kr. SO) 250 kr. i IO rater a kr. 25 ingcn bogleje kr. i 10 ratcr a kr :'l.rlig bogl (se ov.) 5000 kr. i 10 rater a kr lidig bogl (se ov.) 4600 kr. i 10 raler a kr årlig bogl. (se o,'.) Raterne forfalder med l. rate ved skoleårets begyndelse _ 2. rate den 1. sept. o. s. v. indtil 10. rate d(']} 1. maj. For ('lever ankomm('t efter august r~gncs sept. for l. rate, og l. juni forfalder 10. rate.

12 Enhver udmeldelse m~ ske ved et $kolek",utals besyndel~ gxldende fra dets udgang, dog kan udmeldelse foretaget efter \. febr. f()r~t træde i kraft pr. I. juli. Boger ~hl ved udmeldelse afleveres ps. kontoret. Bortkomne høger skal erstaues med deres fulde pris. En uges lejrskoleophold er obligatorisk en gang i de tre!r, eleven gh i realafd. (som ohest for 2. reals elever) eller 8. og 9. klasse. Udgiften andrager ca. 100 kr. For selvbetalende elever betales latinundervisning med kr. 95 "ed skole ~reu begyndelse. Nre elever skal mode med lægekort og dllbsauesr. Ved indb. for koitel""cr beder vi Dem benyne til.endte giro_indlwn_ lingskort: hvis kupon er Deres kvittering. Dc vil lette os arhejdet meget den dag, vi shl modtage alle de nre elever, hvis De venligst vil indsende I. rate nogle dage for (husk en giro-indbetaling tager 4 dage om at komme frem). Hvis en rale ikke er indbetalt senest 14 dage efter forfaldsdag, vil VL tillade os :n opkræve gennem postv~net (med til1::.::g af porto). Ved forste indbetaling betales den!r1ige bogleje samt for kostelever: Kr. 15,00 for en komh. ele\'-forsikring. Kr. 100,00 til elevens private udlæg. Kr. 100,00 i depositum, der afregnes den dag, eleven rejser, samt I. rate for ophold og skolepenge. Ordensregler Forsommelser Slvel for skolens som for hjemmets skyld må enhver forsommeise skriftligt meddeles skolen. Gymnastik Drengenes gymnastikdragt hesi!. af Cl par hvide sko, blå korre benklæder og en hvid undcr- "

13 (,:1\ (. ~ m.- ""l l~~0, 1: ~) '~ II 'li> -(\ l)) Ø nskes en elev fritaget for gymna5tik, sk ~ l der foreligge skriftlig meddelelse fra hjemmet. _ For fritagelse i en længere periode kræves b:geaucst. Alle elever medbringer Mndklæde til bad. 0. Karakterboger I~"'(r, gange 3.rligt), Ur i nov. og marts (kursister J, eleverne karaktcrbogcr med «'~ A~~) hjem til forevisning og undersk rivning; disse skal. er...:;.. \ r _ \... ri, afleveres p:\ forste skoledag efter forevisningen ti l ~C), ::::~~"''" Ko"dovom,,f1""" p',kol,", f) 0~ ( vvt-., K7l1uuruder m. m. ~.. V'i' ) f ' Al skade pi skolens materie! skal straks anmel (J des og m!!. erstattes. Konfirmation Skolen Legger bedst mulig timeplan efter, at eleverne soger konfirmationsforberedelse fra 7. klasse j de to jorsu skoll'timer tirsdag. S:'!.frcmt hjemmet ikke har meget presserende " delsen fo reg:'!.r hos en af Grindsted sogn$ præster, der er vilhge til at modtage børnene, men fo r trinsvis fra 7. kl. FTlkvarter Ønsker hjemmet, at en elev skal blive inde i frikvarteret, mil skriftlig meddelelse herom sendes til skolen med begrundelse. Skolen giver gerne eleverne mulighed for at besorge ærinder fo r hjemmet, men de'1.len skal i hvert tilfælde spørge om tilladelse til al forlilde skolell. Glemmeskabet er til stadighed alt for velforsynet med ting, der ikke er m:crkedc og derfor vanskeligt kall afleve-

14 ro:! Iii ";cm,,. IXt kan derfor ikke krahisi nok hennilies til hjemmene, at skolttekvisitter, ovato; o. s. ti. mærkes med navn. Sparsommelighed Skolen anmoder indtrængende hjemmene om, :n elevernes lommepenge indskrænkes mest muligt, sj. bornenes,.slikken.. ikke tager overmnd, og samtidig beder vi om, :11 hjemmene Sloner skolens arbejde for den opsparing, der praktiseres i de forskellige klasser. Opsparingen har til hensigt at lette elevernes deltagelse i lejrskoloophold, udenlandsrejser og lignende. Penge og v~rdigtnstandt m1\. aldrig opbevares i frakkelommer eller tasker, men skal deponeres hos en b,:rer eller p1\. komoret lil skoletidens ophor. Realklasserne Re.. I A 1964: Bus, Palle SI«n, Vejle. Erikun, Alke Kairo, Grindsted. Hansen, Sol""ig Gronholt, Århus. Iversen, Birthe, Billund. Jensen, Erik Phup, H~nne. Kri$I~n$en, Birthe, Hein$vig. L~uTlcn, llent Christian Brandl, Grindsted. Lund, Erik Wendelbo, Odense, Pedersen, Erik Peter Kouglrd, BUhoj. Rasmussen, Lu. Ingeborg, Århus. Tor~, Lise, Billund. Wilbtun, Ulla, Vejle. R~.. I : Axelsen, Ell<' Molglrd, ØSler-Linnel. Birkelund, Momi, Vorbasse. Callsen, Benny Schack, Ansager. Carstensen, Johannes, Filskov. v. Dippe, Carl Gusta" Andreas, Haderslev. Eriksen, KiTSI.. n Andrea Norregh d, Vorbuse. J ~kobsen, &nl Engrlbrekt, Vorln._. Jorgensen, &nl HoUe, Vorb:use. Krislensen, Hans Jorgen Simoni, Brondersle'. Nielsen, Jonna Kyed, Heinsvig. Nielsen, J'lrp;en Grove, Heills"ig. Soremen, Ulla, Kolding. Therkildsen, Soren, Darum. Uning, Jan, Arhus. Rf.. 1 C 19M: Grunnel, Nanna, Grindsted. Hansen, ~rtrud, E>bjerg. Kja:r, Niels Chrinian, BoslTup. Lauridsen, Birgit Kloster, Heinsvig. Laursen, Thoger Kjzr, Ansager. l..:i:borg. May H:m5en, Vorbasse. Nielsen, Gunnar, Rhggive. Nissen, Grete, Vejle, Nielsen, Mona Nordborg, Grene. Petersen, Ellen Falk, Heinsvig. P r",sle~1rd, Rol! /l.hrius, Heins"ig. RcfshoJ, Flemming, Hein,vig. Schmidt, Agnete Abrie, øse. Skygebjerg, Solvejg Gurli, Vorbasse. Sorensen, Niels Dahl, Vejle. "

15 9. klasse 1964 Buodesen, Niels Jorgen, Hcjnsvig. Han!ICn, Niels Kristian, Lund pr. Molby. Jen!ICn, Birgit Sonja, Hejnsvig. jesperlen, Birthc Elbæk, Skovlund pr. Molby. Krislensen, Benle D~mkjær, Slenderup. bndm~rk, Sigrid, Hoddc. Larsen, Ernsl Lykke, Ansager. Niellen, Jorn Sllmpe, Odense. Væsel, Ole, Ansager. Morgensang ~. maj sl.:oleghden - Flaget hejses Fra maj til maj 4. maj holdtes som s:edvanlig lysfest p3. skolen. 5. maj sang vi morgensang i skolegllrden efter fl aghejsning, og undervisningen standsede kl maj begyndte mundtlig eksamen med lalin. 30. maj fejrede realisterne sidste skoledag. 23. juni sane II I c punktum efter eksamen med en 3 dages udflugt til Sønderborg sammen med S. V. Pedersen.

16 27.juni holdt vi afslutning. der begyndte i kirken, hvor Poul Fromse;er prz:dikede. Selve translokationen foregik om eftermiddagen, aften fe Sten var prz:get af mange 25- og rs jubilarer. 18. august modte vi alle veloplagte for igen at begynde arbejdet. 8. september var alle til et udmærket sportsstz'>ne i Esbjerg. For ikke aktive ddtagen' var der arrangeret besøg pl Tovvz:rksfabrikken, i Kunstpavillonen og i _Kruses Have_. I I. september var der afrejse til lejrskole i Ullits. Ægteparrene Lerbech, RO$lglrd samt 5. V. Pedersen var ledere. 25. september var skolen til idr:eustzvne i Va~de. Dagen efter havde vi mlneu.,lov. J. oktober 51 vi film fra Indien. 29. oktober fejrede skolen F.N.-dag med foredrag og lysbilleder. 30, oktober havde vi forzldremode. 31. oktober rejste III real, II real og 9. kl. til København for at se Brechts: Arturo Ui på Det ny Teater. 21. november var der skolefest for de sml klasser med morsom optr:cden. 28. november holdtes skolefest for de store klasser. - Om eftermiddagen bestyrelsesmøde i elevforeningen ved fru Hllirup. 7. december havde vi juleindkøbsmlnedslov. 19. december mødtes vi til hyggelig morgenmad i pejsestuen, hvor sode terner $Orgede godt for 05. Ved morgensangen kom Luciabruden med sine terner og sang de smukke middelalderlige Luciaviser under ledelse af Jytte Andreasen og Grethe Schonberg. 22. december opfortes $Om indledning til juleferien det smukke traditionelle krybbespil, der satte os alle i den rigtige julestemning. 7. januar sluttede juleferien. JO. januar fik de ;t:ldste klasser lejlighed til at se en del af ChurchilIs bi- $%uelse i T.V. -3. februar havde eleverne skojtefridag, mens lzrerne holdt lzrermode. 15. februar havde vi minedslov. 4. marts havde vi bes0g af en svensk rejselektor, der fortalte om Bohuslcn. 16. marts var de smås forældre indbudt til forældremøde. 26. marts mlltte skolen lukke i 4 dage. SO pct. af eleverne og mange :d lærerne havde innuenl.a. "

17 5. april begyndte eleverne fra 9. klasse p~ en uges erhvervspraktik. 9. april mindedes ved morgensangen. 23. april: Foredrag af ghaneseren Georg Okay Tetteh om Ghana som dansk koloni og selvstrcndigt rige, om folk og kultur. 26. april begyndte skriftlig eksamen. 30. april: Generalforsamling i for.ddreforeningen. l. maj: Sprang linden i skoleglrden ud, og vi fik ~ L indefridag. fra kl. IO. Lærerkollegiet holdt lærermøde. Lærerpersonale og fagfordeling - skoleåret Poul Borking: Dansk, religion og specialundervisnin~. " Finn Dittrieh: Matematik, tysk og engelsk. H edvig Krogsgaard: Matematik, dansk og geografi. Leo Straaso Kj:.:r: Naturl:.:re, formning, tysk og engelsk. Michael Schønberg: H istorie, engelsk og tysk. Soren Viggo Pedersen: Dansk, n~turlzre, geog r ~fi og tysk. Børge Lcrbeeh Sørensen: Engelsk, historie, dansk og religion. Joh~nne Lerbech Sorensen: Engelsk, dansk og religion. Børge Fredensborg: Matematik, naturlære og gymnastik. Thomas Lewald: Maskmskrivning. Gerner Christensen: Dansk, tysk, fransk og latin. Karen Borking: D:lI\tk og engelsk. Aage Vinter: Blankelskrivning med vid~re og færdselsl:cre. Axel Rostg3.rd: Biologi, geografi og orientering. Mogens Hansen: Matematik og geografi. Niels Gammelby: Dansk, mat., naturlz~e, Poul Erik Hansen: Biologi og orientering. tysk og formning. Eduard Henriksen: Legemsovelser, dansk og regning. Jytte Andreasen: Dansk. Ester Dittmann: Dansk, regning, speci~ l unde r visning. Else Larsen: Gymnastik og h1ndarbejde. Ellen M~ r ker: Dansk og regning.

18 17

19 Farvel til Ørsteds Karakterskab Realeksamen 1965 betyder afsked med ug, mg o. s. v., som flere generationer har følt sig fo rtrolig med. Vi skal nu alle vænne os til at bruge og sætte os ind i arvtageren, den skkaldte 13 skala. Om denne ny karakterskaias kvalitet og berettigelse har der vuet hidsige diskussioner gennem de IO år, den har eksisteret. Imidlertid er skalaen en realitet, og et flertal af forældre vil sporge og har spurgt: H vad står karaktererne for i vore bqrns karakterboger, og hvad kræves der for at best3. realeksamen? Jeg skal her prove at besvare disse spørgsmål. Skalaen benyttes i 8., 9. og IO. klasse og i realafdelingen og bcst3.r af følgende IO karakterer: og O. Om yderpunkterne: 13 og O gælder, at de yderst sjældent vil blive benyttet, idet 13 gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation, medens O gives for den helt uantagelige præstation. Tilbage 5th 8 karakterer, som det er praktisk at dele i Ire grupper, hvor [ 1 bliver højeste karakter i bedste og 3 betegner laveste karakter i dårligste gruppe. Skalaen kan herefter afbildes på følgende måde: Gruppe I. II for det udmærkede øg selvstændige. IO for det udmærkede, men noget rutineprægede. Gruppe 2. 9 for den gode præstation, lidt over middel. S for den middelgode præm.tion. 7 for den rn jævne præstation, lidt under middel. Gruppe 3. 6 for det noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende. 5 for det usikre og ikke tilfredsstillende. 3 for det meget u,ikre, m~gct mangdfl1lde og utilfred>slillc"dc. Det store flertal af landets elever vil i folge denne inddeling befinde sig på et gennemsnit i 2. gruppe, h,'or S betegner midtpunktet. Overgangen til den ny skala vil komme til at betyde et for m;g ;u se glædeligt brud på tidligere tiders tilbedelse og begejstring for det hellige gennemsnit. Dette vil efter de ny bestemmelser ikke mere figurere på eksamensbeviset, hvor det hidtil ligefrem blev angivet som eksamensresultatet. For at best3. realeksamen kræves at summen af samtlige karakterer er mindst 5,5 gange karakterernes antal, og at summen af de [O lavesil." karakterer plus gennemsnittet af de ovrige karakterer er mindst [3. Til belysning af disse beslemmelser vil jeg opstille nogle txnkte eksempler. Lad os tænke os, at en elev får ialt 12 karakterer ved eksamen. Sum- "

20 men sk~l.. f", r!w<r.. mm.. l<c I være: S5 gange 12 = 66 som det ~bsolutt( minimum. P3. grund af bestemme1sf 2 vi] denne sum imidlertid ikke na:r altid være tilstrækkelig, hvad folgende vil vise : Eks. l : En elev har opn3.et folgende karakterer : ;-;-; -7-S-6-S- 3. Den s~mlede sum er 68 ~ltså over 66. Gennemsnittet af de IO karakterer: 60:10 = 6 hertil lægges summen af S og 3, og vi U r H, altså over 13. Ele.-en har bestået, begge betillgelser er opfyldt. Eks. 2: Der er opnået folgende kar.akterer: ; I Samlet sum er 75, altså Slorre end de nodv. 66. Gennemsnit ~f de IO karakterer: 69:10 = 6,9 henillægges 3+3 og vi Hr 12,9, altd. under de lj. Eleven har ikke besd.ct, kl.ln den cnc betingelse er opfyldt. Eks. 3: En elev h ~r fået el O og et 3. Hvis vi holder os til de 12 karakterer, sk:tl eleven for ~ t best:1 de resterende 10 karakterer mindst opnå 100 point. d. v. s. i~1t IOJ point. Disse tænkte eksempler kan nok odelægge ens nalteso,-n og understreger, at skalaens ydergrænser kun i få, sj.cldne tilfælde tages i anvendelse. Ja, delte ble'- en tor v~ndring i kar.aktcrernes verden. Det er imidlertid af storste,-igtighed, at forældre og arbejdsgivl're f:'l.r StoTSt mulig forst~else af denne nye karakterskaia. Læs d ~rfor fo rs!e halvdel :"lf dette indlæg en g:"lng til. Film Dillrich. Teater Den JO. oktolk-r foretog de :ddst~ klaner, undet ledelse af overlærer 1'olichael ScbønlK-rg samt lærerne Jytte Andreasen og Niels G:"lmmelby, en teatertur til København. Turen gjal(1t Bert Brecht's.Artufo Ui.. Vi startede klokken IO og nåede København ved IS-tiden. Herefter var der sl et par timers tid til at sitxkke benene. M:"lngc benyttede lejlisheden til at besøge familie og venner. FOTCstillingen, dcr opfones Pl Del Ny Tealer, handlede 0111 H itlers vej til magten. Den skildredes som ~n magtkamp mellem to af Chicagos gangsterb:"lnder. fra hvi lken m:"lnge p:"lr:"lleller til H itlers egen bandekarriere kan trxkkes. Mellem optrinene vistes ved hj.. dp ~f en projektor de historiske bkta.,,>

21 Stykket vakte SIOrt bifald! 0,16 tornede vi ind på nattogets Mrde sæder, og ved S,30-tiden skimtede meget søvnige ojne atter Grindsted. Et stykke som dette her har, bortset fra den :em underholdende side, ogs3. stor menneskelig og pxdagogisk bf;tydning. Det gælder nemlig om, at de unge får lejlighed til at opleve d megn som muligt, mens de er i den modtagdige alder. Det være sig såvel teater som anden form for kunst. Denne tanke forte til, at hr. Scbonberg for to!ir siden (for dove orer, desværre!) slog til lyd for oprettehen af en kulturel landsorg:misation med specielt benblik på vi unge. Denne skulle planlægge og gennemfore teaterog filmbesog for bom og unge under uddannelse. Man skulle her udvide den nu,,;:erende skolescene til ogd at omfatte kobenhavnerteatrene og landsdelsscenerne. Samtidig skulle de unge have lejlighed til f. eks. at se film som.ravnckvanerct ~ i stedet for ~En dag kom en kai e o. lign. films med tvivlsomt indhold og mission. Endvidere skulle der arrangeres koncerter og kunstudstillinger. En slor affære som kan klares med små belob for den enkelte. En sådan o'iani~tion ville naturligvis også få store problemer. Det storste "ille nok være den transportm:j:ssige side af sagen. Her skulle man forslog fremmest sorge for, al ingen ~hovede at kore 8 timer med tog. Vi har trods alt mange lokale lufthavne i dag. Dette er naturligvis en kæmpemæssig affxre, men grebet an med den rette ånd skulle den nok kunne lade sig gennemfore. Tak for i!r. Jolm Andreasen, III. real B. Lejrskolen l mange 5.r har vi haft lejrskole pi Bornbolm, det har været en så bst tradition, at vi næsten ikke troede, det kunne være anderledes. Dog har vi lærere flere gange lait om, at det kunne være rart at prove noget andet, og vi har også diskuteret, hvilke steder der kunne byde på imeressame opgaver; Sonderjylland, Nordsjælland og Limfjordsegnene har i denne forbindelse været na:vnt. l år blev del si, at vi brod traditionen. Vi bestemte os for Vesthimmerland, nærmere stedfxstet Lcjrg!lrden, Dollerup Strand ved Foulum pr. VIlirs. Vi havde en dejlig lejr her i et pragtfuldt landskab lige ned til Limfjorden med udsigt over til Salling og Fur. Stede! bød på mange gode opga"er, bllde historiske, biologiske, geologiske og erhvervsmæssige.

22 Pot grund af det sene tidspunkt var vejret ikke det allerbedste, idet vi var ved at drukne i regn, da vi ankom til lejren, og det var også nogel køligt, det sidste kunne der bljdcs pi med en god kakkelovn og en pejs. Lejren var organiseret således, at vi sclv sorgede for husholdningen, som fru Lerbech stod for bistået af fru Rostghd plus forskellige hold af elever. Den pxdagogiske side blev dækket af hr. S. V. Petersen, hr. Rostg:l.rd og undertegnede. Skal man nævne noget af alt det, vi oplevede, er det nok bedst at henvise til dagbogen. De to II. rc:..ler rejste med tog fra Grindsted k\. 9,15 under hr. Petersens ledelse, mens de to familier + div. hunde korte derop i bil, bl. a. for at have befordringsmidler ved hinden, da lejren 11 ret ensomt. Den folgende dag var hjemmedag, hvor stedets geologi blev gennemgået om formiddagen, og eftermicidagen blev brugt til et besøg i Foulum kirke, som blev opmålt, tegnet og beskrevet. Om aftenen så vi forskellige fi lm om Limfjorden. Sondag fo rmiddag var vi alle i kirke i Foulum, og om eftermiddagen var vi på tur i rutebil til Farsø, hvor vi så Johs. V. Jensens sten og hus, videre gik turen til Vitskol kloster, som vi fik meget grundig forevist, herfra kørte vi til Ertebølle for at studere de fo rskellige geologiske lag, som tydeligt kan ses her, vi fandt ogsl en del forsteninger. Mandagen blev brugt til en heldagstur til Salling og Fur. På Fur var vi på»lille Jenshoj«, øens hojeste punkt, hvorfra der er en vidunderlig udsigt, vi aflagde Rodsten et besog, ligesom det meget interessante museum på I'ur [,\cv [,c~ugt, hcr kunne vi fipig ~tujcfc futmcningcr. I S"lling var [,csoget på Spourup det mest interessante. Tirsdagen blev hovedsagelig brugt til at indsamle, studere og lave udstilling af, hvad stranden kunne byde på. Om aftenen kom hr. og fru Borking på besog, og vi fik et meget spændende foredrag om bierne. Om onsdagen var vi på en ny heldagstur, denne gang med tog til Ålborg. Her aflagde vi besog på ~ De Danske Spritfabrikken, C. \'(J. Obel s tobaksfabrikker og i Sallings varehus, desuden var vi ude og se Lindholmhojene. Vi VlT hjemme ved 24-tiden, og en dejlig kop kahe ventede 05. Torsdlgen blev brugt til at få de forskellige 0Plpver færdige, og fredag formiddag kl. 10 rejste vi fra Lejrg.hden efter en indholdsrig uge. B. Lerbech SOTeIISr'j.

23 )!- Mesterlektiens klub Filmkundskab var emnet for sæsonens forste mode. Soren Viggo Pedersen viste en række kortfilm og lagde op til en diskussion om filmenes form og indhold. Der var stof til mange timers debat, 55. det vil nok være et emne, som med udbytte kan genoptages. Forfatteren, redaktør Georg Leth \;:a, en inspirerende introduktion til Nis Petersens forfatterskab og læste desuden prøver af sin egen litterære produktion. Digterens arbejde med stoffet fik vi belyst pi en ny og overraskende mlde i et foredrag om ~ tjrsdagslitteraturen" ved lektor Skov Thomassen, Esbjerg. Desværre var der ikke tid til diskussion i forbindelse med det litterære foredrag, men ved rt senere mode blev diskussionsformell taget op og afprøvet på forskellige aktuelle emner under Michael Schonbergs vejledende kritik. Der er ingen tvivl om, at Mesterlektien kan have stor betydning, ikke blot for styrkelsen af kammeratskabet, men især som et forum for meningsudveksling om emner, der ligger uden for skolens pensum. Vi anbefaler de kommende afgangsklasser at videreføre denne tradition. Mesterlektien

24 Sporten Igen i dette 3.r har vi deltaget i de to udmærkede StæVner i Varde og Esbjerg, og som sxdvane er, platerede vi os pænt, selv i Varde, hvor vi naturligt er distanteret på grund af vor ringe elevmængde i forhold til vore modstandere. Fra begyndelsen af det ny skoleår vil vore udendors træningsmuligheder blive meget forbedrede, idet atletikbanerne ved annekset vil vxre klar til at tage i brug, og samtidig henlxgges boldspillet til vore nye blner, som i modsætning til de tidligere benyttede er beliggende i skolens umiddelbare nærhed. l vinterhalvåret har trxningen fundet sted som sædvanlig med hovedu:gten på gymnastik og med forske:lige boldspil som supplement. Vi scr frem til næste skoleh med stor forventning, idet vi tror, at "ore dtermnden udmærkede muligheder vil inspirere eleverne til :\t dyrke sporlen med endnu stone iver end hidtil. Sportsfærerne. Skolekomedie Der er noget hyggeligt ved skolekomedie. Den ml \'ære i slægt med menneskehedens :ddste underholdning. En gruppe af stammen tager masker på og giver sig til at opu'æde for stammefrænderne. Succes'en er på forhånd givet: det er altid sjovt at se nogle af hverdagens kumpaner :"Igere noget andet end deres velkendte jeg. Og :'or kumpanernes vedkommende er sucees'ens virkninger mærkbar i lang tid efter tæppefaldet: de skal i uger og måneder efter forestillingen oftere end for kaldes til orden i timerne. Man kan undre sig over, at man skal helt frem til den Blå Betænknings tid, for aktivisering af eleverne bliver officiel god latin. Erfaringerne må dog være gjort for halve 1I.rhundreder siden. Sel v et do ungt menneske som undertegnede så sin fo rste film S0111 g årig og var som IO-hig betaget af en Mester jake1-forestilling i et telt på en gadekærsplads. Det \'ar dog alligevel godt gjort! Som nyonl\'endt frl'm ~ kridtsvenlig har man været med ti at IrO, at TV kun havde chance som kulturerstatning for amerikanere. Nu synes man rommetider, at eleverne ved mere fra TV end fra lærerne. Men b~de for og efter var skolekomedien! Hvornår man nu cnd er Startet p ~ det hanoi, må det vxre op s t ~ Ct som cn blanding af trang til underholdning og efterligning. Kunst har det nok aldrig værel. "

25 Valg af skolekomedie er altid et problem. Det er sv:::rt. fordi der er så mange hensyn at tage. Lærerradet havde besluttet at gå uden om eksamensklasserne. Det giver erfa ringsmæssigt et afbræk i skolearbejdet at deltage. Medens vi stovede rundt i litteraturhistorien efter ideer, kom Else arochner og Vita Ritto med et fo rslag om at spil!e -Jeg vil være miss«. En parodi på tidens mange miss-konkurrencer. Vi tog mod forslaget. Det lykkedes næsten helt at komme uden om eksamensklasserne under udvælgelsen 'af skuespillere. Når flokken er udvalgt (efter det gode, gamle, traditionelle skolekomedieprincip: så mange med som muligt!), og proverne begynder, gor man generationers skolekomedie-insltuktorers erfaring om igen: de fleste vil gerne være beromte, men de færreste onsker at gå de pinsler igennem, som ifolge H. C. Andersen skal til for at blive det. Det fyger med trusler om afskedigelse, men intet kan kue de medvirkendes tro på, at der er tid nok til at la:re replikkerne. For dem er det altafgorende at komme ned pil teatrets Kene og få kulisserne hængt op. Det er deres faste overbevisning, at prøverne falder så dårligt ud, fordi de fo regh under illusoriske forhold i gymnastiksalen, og fordi insrruktoren s:t ensidigt hænger sig fast i kravet om at kunne replikkerne. Lidt rampelys ville klare det hele. Det har unægteligt også sin virkning, - da replikkerne er lærd Jo nærmere man kommer generalpro ven, jo enklere b:iver instruktionen. Den lyder simpelthen: _Om igen.«af lutter irritation hos de medvirkende opsis.r en brudstykkevis sammenhæng, og det ender med det mirakel, at alle pil forestillingsaftenen med Else Brochners sufflosehjælp klarer deres replikker. Milske er det kun instruktoren, der foler det som et mirakel. De medvirkende har ikke næret nogen tvivl. N!ir tiden har sat sin grænse, og produktet skal præsenteres, fole r instruktoren sig som gamle dages familiefader, nh der serveres vandgrod: _Så spiser vi alle med _ og vi spiser op!«laner fra salen kommer som en uventet og uforklarlig overraskelse. De unge mennesker må!ibenban være morsomme. Han gestikulerer, nikker og roser fra kulis,en. Gode kolll'ger og kvikke elever fra 3. real manipulerer med bagtæpper og sceneudnyr. P!i en eller anden måde er hele forvirringen endt i _ en skolekomedie! Hvordan det hele så ud, og hvad det blev til, ville han den dag i dag gerne vide. Mon det sjoveste ved en skolekomedie ikke er den sidste uge for forestillingen? Mange - og mange års _ beredvi ll ige medhjælpere deltager i anstrengelserne for at få en fest ud af det. Overl:t:rer Stråsø Kjær st3.r næsten

26 med honnor parat til at lave kulisser, fru Edith Kjær, fru Krogsgård, fru Borking m. fl. klæder på og sminker, fru Grethe Schonberg, der allerede under proverne har leveret masser af humør og klaverspil, leverer til forestillingen både dito og datter. Rosrgård producerede Klods-Hans' ged og en krage, der meget mere var et produkt af hans kunstneriske f:tn tasi end af hans naturhistoriske indsigt. Og Vinter, som man aldrig kommer uden om, fandt hist og her noget, der kunne bruges. Over vandene svævede Gammelby og hans lnd. Aftenen for forestillingen dromte jeg, at jeg kom for sent, men drammen trostede mig med, at Gammelby var der, og da jeg endelig ankom, gik alt som det skulle. - Og som i drømmen var Gammelby der sammen med Bo, Poul Erik, Stig, Erik Aes, Else, Vita og flere, som jeg ikke kan komme i tanke Oll). Gemer Christensen. Skole bio og -scene Med hensyn til repertoiret i den just afsluttede sæson kan man vel for filmenes vedkommende sige det samme som sidste h : for dårlige film for de små elever, kva litetsfilm for de Store. Med hensyn til de to teaterforestillinger var der en lille bedring at spore, men så sandelig ikke noget at råbe hurra for, når man tager i betragtning, hvor meget det betyder, at born får den rigtige indstilling til kunsten. Et lille hjertesuk : - Hvornår mon det går op for alle de, der sover åndelig talt, at musik, teater, film og billedkunst ogsi horer med i opdragelsen og således horer ind under skolens rammer? Det bu rde være nok at henvise til den nu afsluttede kunstdebat. Tilslutningen fra denne skole har været!!leget fin, ca. 90 pct. Skolebio har i sæsonen vist folgende film : Yngste hold : _Paw«, "Robin H ood«, _H atari «og "Venner for livet«. Ældste hold: _Ærens vej«, "En dag kom en kat«, ~ Hajen «og _Djævelens oje«. Dansk skolescene har vist to teaterforestillinger : "Det lille tehus" og,.scapins rævestreger«. Søren Viggo Pedersen. "

27 Anneksel Nyanskaffelser og forandringer Efter erhvervelsen af,.teknisk skole_ har iskoldret 64/65 de tre re:..l klasscr haft til husc der, og samtidig er der indrettet nyt fysiklokale i det Store lokale ovenpi. Det gamle fysiklokale er inddraget til fjernsyns og lysbi lledlokale, og pi.trekanten«, den hjørnegrund, der fulgt e med.teknisk skole_, er der indretter en dejlig 5portSplad~ til volleyball, basketball, h5.ndbold, spring, kuglesrod o. $. v., medens fodbold foreg5.r pl den bane, Grindsted kommune velvilligst har stillet til skolens disposition. - For av rigt har vi, ikke meget originalt, omdobt.teknisk skole«til,.anneksct«. KO$ukolens køkken, der for f1 ar siden blev moderniseret, har yderligere fået en ansigtsloftning, og der er anskaffet opvaskemaskine, storre røremaskine, elektrisk kippande ovn m. v. - Samtidig er spisestuen gjort s! stor, :\t alle 125 kostelever kan spise samlet. Af andre nyanskahelser er der 20 skrivemaskiner, og ogsl til skrivemaskineundervisningen vil der nzste l r blive indrenel et nyt lokale i Annek $Cl. _ Endvidere er der anskaffet nyt fjernsynsapparat, sl skolen nu dispo-

28 nerer o"er tre fjunsyn. Ogs1 slojdlok:ll~t hu vi m...d RO~'C""rll< hjxlp Het i fin orden med nye hovlebxnke og nyt v:l.:rktoj. Alle fire kostafdejinger har Hel hver deres opholdsstue, og til lumlepl:tds for navnlig de mindre kostelever, har skolen af Grindsted kommune lejet et dejligt stykke jord (2,) ha) i byens udkant, hvor der blde bn leges rovere og øldater, bygges hytter og fiskes. Camping ved Mose! med 3 real b Mandag den 26. juni for kl 7 stanede vognmand 0 sterg!rd sin kleinbus, og jeg med familien i Taunus'en fulgte efter. Efter at have taget elever op i Heinsvig og Vorbasse var vi blevet fuldtallige og kone direkte til gra:nu'n i $tr!lende vejr. Som r~,irlligere lure tog vi hul p3. madpakkerne ved Sankelmark, Efter et ophold i ]esteburg, en lille by syd for Hamburg, korte vi uden afbrydelse til Lippstadt. Her h;u man mellem tilgroede bombekratere indrettet en hyggelig campingplads ned til Mariesee. Trods den lange køretur _ vi nlede forst frem kj. 20 _ blev det sent, for der faldt ro over lejren, idet eleverne hurtigt ble" fine venner med restaurationens og pladsens indehaver. Tirsdag om morgenen gik turen videre. I Anendorn besøgte vi drypstenshulen Atta Hohle, der er blandt Tysklands storste. Imens havde min kone i herlige omgivelser lidt uden for byen, hvor der arbejdes p3. et mægtigt opdxmningsprojekt, smurt en mængde madder af von medbragte fordd, Det gjorde stort indtryk p3. nogle arbejdere ps. stedel, men de blev direkte imponerede Ol'er at se, hvor hurtigt al maden forsvandt. Via Koblenz og op langs Mosel n3.ede vi hen mod aften vort m!!l Cochem. Campingpladsen ligger her vidunderligt ned til flodbredden over for byen. 1 forbindelse med pladsen er byens moderne friluftsbad indrettet. Dc folgende dage levedes et driverli,', hvor den enkelte indrettede sig $0111 han "ille. Dc energiske travede i bjergene, log en daglig dukkert i bassinet, Muderede borgruinen, der hxvcr sig højt o\'er byen, andre dasede i grxsset mellem teltene, men alle fandt krxttcr til at studere byens aften liv. En af dagene ble\' afsal til en rhimur med et lokalt busselskab. Turen gik til bl. ;\. Riidesheim. Ocr rom;\ntische Rbein, alle de mange ridderborge og den beromte Lordeyklippe ble\' bcl.lildret fr;\ rhind;\mperens dæk, Mecl bussen fr;\ Koblenz,'endte trxtte de"er hjem til pladsen i den ophedede "

29 Oslo luren bus. Det havde v:leret turens varmeste dag, og af d~n grund blev udflugten ikke den ventede sukce5. Lørdag forlod vi MoseL I Koblenz' stormagasiner blev der købt gaver til dem derhjemme for de sidste penge. $Qm ps. tidligere ture 1.a:,,~tl:S JUl alle blul eher at vtnde hjem. Nord for Hamburg fandt vi en campingplads til sidste overnatning. Søndag formiddag forlod vi 51 Tyskland og nlede hjem til omkring klo 17 i silende regn. Filln DiEtrich. Als-turen Efter at have været oppe i sidste eksamensfag tog J. r. c tirsdag d. 23. juni 1964 pi en lille tur til Sønderborg for at s1app~ lidt af oven på en hektisk tid. Da klasselærerinden forstuvede foden, faldt det i undertegnedes lod at tage med p! turen. Vi dasede i solen, lavede mad, sejlede en rur p! Flensborg fjord og nod i det hele taget livet. En dag var familien Lerbeck p! besog, og, i korte en "

30 lur ud p:1 den frodige o. Als. hvor vi gjorde holdt i Au~us[enborl!, Momm:Hk og Nordborg. Det hele var tænkt ganske upretentiost - og: s1dan blev det, men vi havde det rart. Fordelen ved sådan en tur er, at den er billig, alle fra kilssen kan komme med. Endvidere er det jo sådan i dag, at mange i sommerferien kommer med deres forældre til udlandet. Kan man så ikke lige så godt lade være med at arrangere rejser for afgangsklasserne? Deltagerne - der sik kert aldrig mere kommer på tur sammen _ vat i hvert fald enige om, at dette var en passende afslutning på skolegangen og et godt kammeratskab. Vi var hjemme fredag aften d. 26. og nåede således afslutningsfesten om lordagen - og hele sommerferien! Soren Viggo Pedersen. Skolepatruljen l det sidste skoleår har vi haft 5 SPS'er, som har varetaget sikkerheden under vore togelevers rejser til og fra skolen. T årets løb har der kun været nogle få indberetninger, som har nod"endiggjon skolens phale af d!l.rlig opforsel og dårlig færdsel på jernbanen. Vi har patruljer pli. Brandebanen og Koldingbanen, hvor der endnu et par år vil være tilstrækkeligt med elever til at opretholde systemet, [ marts måned deltog 6. klasse i en færdsels-konkurrence fra R!l.det for Storre Færdselssikkerhed. Af [9 elever viste det sig, at de 7 havde besvaret opgaverne rigtigt og dermed gået videre til loduxkningen. Ideen med disse opgaver var selvfølgelig bl. a. at prøve eleverne i færdselsb;re. - Men der er tillige knynet en konkurrence til losningen af opgaverne. Blandt alle rigtige losninger udtrækkes 20 fra forskellige skoler. De 20 vindere inviteres til København. hvor de sbl kappes om fi re pladser på det endelige hold, der i maj måned sendes til Tyskland for at deltage i en stor international færdselskonkurrence (Coupe Scolaire Internationale) mea tilsvarende hold af skoleelever fra en lang række lande. I [964 deltog Danmark for forste gang i denne konkurrence i Hilversum i Holland og vandl første-prisen, en flot sølvpobl samt guldmedaljer til de fire på holdet. [ det forlobne skoldr har regulati vet for skolrpatruljer været p3. vej. Det er efterhånden et par år siden, at det daværende Skolepatruljn:id udarbejdeae helt nye remingslinier for skolepatruljernes oprettelse og funktion. Dette regulativ har siden været til behandling i Undervisningsministeriets Skolefærdsels-udva[g, og herfra er det blevet sendt til udtalelse hos flere forskellige ministerier og andre kontorer, som i en s:idan situation bør

31 have lejlighed til at komme med der~, komn,e11t:lrer. Vejen h,u været lang, og mange moder har været aflloldt, inden det med længsel ventede regulativ endelig har set dagens lys. Cirkulære af 29. mam Foruden en r::t:kke nye og re"iderede bestemmelser for skolepatruljerne indeholder cirkub:ret besu."mmelser om skolernn f:crdselsundervisning, cyklistprover, skolt""bus$er m. m. Skolepatruljerne har som tidligere afholdt hsfester over hele landet. Bortset fra sidste ~r, da de almindelige ~rsfes t cr aflostes af skolepatruljestævnet i København, plejer R3.det for Storre Færdselssikkerhed at arrangere ca. 20 store fester rundt om i landet i samarbejde med lokale repræsentanter. Da disse arrangementer krxver, at mange skolepatruljer m! rejse ~ tore afstande, er festerne fra i h delt op i langt nere og mindre omfattende fester. Vor pauulje var med til patruljefescen i Vingstedhallen lordag den 3-. april, hvor Vejle politi på bedste måde havde sorgel for ell festlig aften med masser af pigltåd og varme polser. Der blev uddelt udmærkelsestegn til dygtige palruljemedlemmer, og hos os blev det Bjarne Rahbxk, som modtog denne påskonnelse for sit vcl udførte arbejde. Leo SrrJsø Kj.lr. Erhvervspraktik I 3.r har skolen atter haft elever ude i erh,-crvsprak tik, ialt 18 clc,-cr fra 9. kj. Efter at have brugt nogle af orientcringstinerne til de problemer, der knyu~r,is til,!,t vldse erhv~rv, har vi under.rogt de muligheder og betingelser, som knytter sig til det enkelte erhverv, og om eleven kan opfylde de krav, der stilles fra erhvervslivet, til at kunne påbegynde en uddannelse netop i dct onskede fag. Her er det, erhvervspraktikken skulle have sin betydning, at eleven allerede i sin skoletid Ur stiftet bekendtskab med lit erhverv$onske og flr lejlighed til at $C og prave, om faget nu vil kunne opfylde de krav og onsker, som eleven har gjort sig om faget, d vel som man fra :trln::jdspladsen hurtig i mang~ tilfælde kan se, om elevcn har de evner og anlæg, som fagct kr.cver. Det er af SlOr bctydning, at vorc afgangselever hurtigt Hr valgt det rigtige erhverv, inden al for megen tid spildes med at prove sig fre!ll, så de unge får skyld for at v:.:re vanskelige eller flakkere. Opgørelsen o\'er ind-

32 glede b::re-kontrakter viser, at der stadig er for mange, der bliver ophævet i det forste Izreh, ofte pi grund af andet erhvervsonskl'. Netop her har vi fr:j. skolen en af de storste vanskeligheder :tt arbejde med. Elevernes erhverv$onsker er meget spredt ud over de mange nye erhvervsmuligheder, der er i d:tg, men GrindstOO5 erhvernliv er ikke d alsidig, 51 ahe omker kan opfyldes. Desuden er der det problem at sl3s med, at mange andre oplands-skoler nyder godt af, at erh,'ervem: ogs! tager imod deres praktikanter, ug uh Jer ~I..al tages hen$yn til, hvornlr det pils ser bedst ind i bade skolens og erhvenliveu arbejde, er det kun en kan periode, udsendelsen kan finde sted. Nu ml vi vzre kommet gennem prove3rene og have opdaget mangler og fejl, $Om bor renes, hvis dette arbejde skal have nogen vzrdi og ikke ~un betrngtes som nogle skolefridage, dvel som erhvervslivet heller ikke ml fole sig noget p3.rvunget. Skal det positive ved arbejdet udnyttes, ml der et mere snzvert samarbejde til mellem skolerne og de faglige organisationer, 51 erhvervspraktikken ikke kun bliver noget teoretisk, men af praktisk værdi for de unge, d de fh den bedst mulige start pll den frennid, de alle ser hen til. Ani Rostgr1rJ. "

33 ,

34 Krybbespil og Carol Service Også i år kunne man, når man {,,,,rdedes på skolens gange, ca, fire uger for juleferien høre de første engelske Carols blive sunget i klasseværelserne, Som et led i engelskundervisningen er det fornyende blde for elever og I:l!rcre lt beskæftige sig med noget, som ikke har med bogci1s slof :n gore. derfor prover vi at leve os lidt ind i engelsk juleforventning og -stcmning. Carols Service holdes ofre i England, og hvor englxndere bosætter sig, i kirker, skoler og kollegier i tiden for jul. En sådan $ervice er en vekslen mellem Carols (julesange) og opl%sning fra Bibelen. Her på skolen har vi som en slags illustration til sangene og bibelteksterne tillige et krybbespilopfort af de mindre khmer. Forudsætningen for en virkelig oplevelse ved opforelsen af dette er, at bornene har tilegnet sig de engelske C~ro l s, og at bibelteksterne er lxst pl klas5erne og gennemgået med eleverne. Afslutningsdagen for juleferien modes hele skolen i gymnastiksalen, hvor der er pyntet med gran og levende lys. En af eleverne byder p:\ engelsk velkommen, og derefter veksler sang og oplæsning af bibehekster, medens begivenhederne fra julenat pi beskeden m:1de illustreres, medens man synger. Bibelteksterne er taget, dels fra det Gamle og dels fra det Ny Testamente og leder frem til $elve juleevangeliet; som afslutning lx$es beretningen om " De Vise Mænd... Nogle af de "ngelske Carols synges på melodier vi kender, andre har vi m~ttet lære i ugerne forud. Efter at have sunget "Dejlig er jorden«p1l. dansk g:'lr krybbespillcu!licjvirkende ud, og i h havde vi den snlukke tilfojelse,:\t de små i bornehaveklas5en, uden forudglende instruktion. men "e1 blret frem af oplevelsen. sang "Dejlig er den himmel bile for os. ~ræm i e r: Elevforeningen! præmie for hojeste eksamen: Roll Marius Præsteghd, Hejnsvig. Mogens Hoirups rejselegat + bedste kammerat: Bent Holle JQrgcnsen, Vorbasse, Odd Fellows præmie: Soren Terkildien, Darum. "

35 Desuden var der pr:emier ti l : Bente Damkjær Christensen, Stenderup. Niels Jorgen Bundesen, Hejnsvig. Thoger Kjær Lauridsen, Ansager. Bi rte Iversen, Billund. Alice Kalleso Eriksen, Grindsted. Bent Engelhardt Jacobsen, Vorbasse. Mona Nordberg N ielsen, Grene. Erik Korsgaard Petersen, Bbahoj. Hædersbevisning: Nål og diplom fra Rådet fo r storre Færdselssikkerhed, for god inds:m i skolepahuljearbejdet : Agnete Marie Schmidt, ø se. Endvidere har 2 realister, der deltog i forlaget Gjellerups konkurrence:.skriv et digt eller en novclle~, modtaget præmie. _ Det er 2 kostelever, John Andreasen og Hans H en rik Hajgrav, der begge havde indsendt et digt, hvoraf vi gengiver det ene. " KZ 65 Eli samling faldef.erdige skure, hllll/lredvis af skorstene, dette var wgm/g 1m ko,/centratiollslejr, skllrwe er forbenv,erende barakker, sjwrstencm: kn:matorier. '\/"11 vandrer gennem dcm/e spogelsesby _ symbolet p.1 mwneskelig ollds k.~b, sj langlojer r,, kker - Piglråd. Endnll sdr vagttårnenes silhuetter mod bimlem blinde hvaving, - mcii aldrig mere skal projeklorerne soge ofre blandl dissc sk"r~, aldrig mere skal maskingeværet lordne - gr,essel J",e lagt sin forbllrmcm/( k.1be over steder, hist og ber vokser, omsier Il ~, il:i - men aldrig, aldrig vil,k riger forstml/me! J' John Anci".",". III,.. I n..; ;.ejrnrnrn! 11it:lf.!!Jf: _

36 ARS SKRIFT Udgiver.r Gri nds[cd Rea lskoles Elcvforcning RrJi.~",, 33. lrl:~"1: ~r b.-sly,rlwr Grim/SIr" RMlskcln El(trfi'mrill.~s b..<lyrrlsr ".ø.,o;. (i""""". U«"n<",~,"j I""n,.d. 6(;. ";, ~.,,...r. i.%r~r ~rw '.,-«" P<dnSffl. Nu"""". M, G""d~.d. na "form."j. j... ~ P,,,...,,"'. V;d<b.. ~. k',!<r<r. """'"r"'h,,, ~nuj 1'"IoHn, S.okpd. lu. G,h'd".J. A.. \1. ru",... H"j"'''Jn "... n, ~7. ~:'hj<1~. I~, II,...". "rrnhu!<n< 8. IIddow<. "",ø,'" k,,>f,f. Finl:>nd,~:w~ M. bb)<,g. JS

37 Hilsen fra formanden på generalforsamlingen 1964 udnævnte vi Karen Hoirup til æresmedlem af elevforeningen. Det var en udnævnelse, vi alle synes, var meget velfortjent. Der er nu igen 4 æresmedlemmer, 3 kvinder og I mand. Vi må være matriarkalske i vor indstilling, og det passer da også strålende til, :n det er Mor Karen, der administrerer skolen. Knud (Ditlev) Pedersen onskede Jot fratræde som kasserer, men ville godt fortsæt te i bestyrelsen. Begge dele skete fyldest. Knud, vi onsker dig til lykke med so års fodsclsdagen i år og takker dig for mange, mange års trofast virksomhed som vor altid oplagte og fornojelige kasserer. Vi er glade for, du stadig er hos os i bestyrelsen. Krogsgård fejrede sit 40 års jubilæum med at tage bestyrelsen grusomt skole for noget, vi desværre ikke var alt for velorienterede om på grund af de mange udskiftelser, der har været i de senere tider. Det drejede sig om elevforeningens legatfond. Nu er vi noget bedre med, og jeg tror, vi skal have taget spørgsmålet op til revision på den kommende generalforsamling. Til afslutningsfesten var jubilarerne modt op i StOrt tal. Det var tydeligt, at gensynet var fuldt af glæde og overraskelse, som vi heldigvis så ofte har oplevet det på vor gamle skole. Vi nærede dog ængstelse for Kamnu Pettersons helbred og har nu haft den sorg, at hun ikke længere er i vore rækker. Kamma og SV. Å. Petterson prægede livet på skolen i en lang og. syntes vi, festlig tid. Det er noget, vi elever fra dengang altid vil huske som noget lyst og venligt i vor tilværelse. Sidste årsskrift bragte et interview med oberst Ib Pedersen, som jeg måtte love at fortælle om Afrika nu denne gang. Og det gør jrg gerne, Iletop i betragtning af, at mine tanker i ca. halvdelen af min fritid uroliggores af dette kontinent. Det skal forstås sådan, at tankerne vækkes og bevæger sig i både lyse og morke baner. Afrika vil altid have en sådan magt Ol"ef en europæer, der har levet der, at hvad der end sker, passiv bliver man ikke ladt tilbage igen, for eller imod må man hele tiden stille sig i forhold til så mange ting. Og af andre mennesker bliver man så pludselig spurgt:»h v:1.d

38 mener du om hjxlp til U-landene, du som har været der nede?" Og så ved man meget og mener meget, for kendsgerninger behover ikke at vxre ensrettede, de er som oftest forvirrende. Det er godt for politikerne, ~t de nxppe ved sl meget, og det er mhke klogt, ~t udlandsdanskerne sl godt som aldrig bliver spurgt tilr:'lds af dem. Det er klart, at det at udvikle sig, det er principielt noget, man gor sdv. Og hvordan er det med vor egen udvikling? Har den vestlige verden formlet at gore mennesker tilfred;e og positive? Bliver vore lande ikke overbefolkede? Er vor fauna ikke doende? Er det sj dejligt at ind:'lnde afbrxndt benzin? Skal byerne bygges efter, at mændene en og en hver dag skal have deres nansponblikdlse anbragt uden for kontoret? Ah ja, samfundsudvikling, Jeg har set afrikanere bloms:re ved det, og jeg ved, der er mange, der dm af det, især nh d.. re~.. t - parti - _<y~tem er h~ndfn<t _ Trn mie, n~r jee siger, at store skarer, mange stammer, af afrikanere nødig vil have en anden tilværelse end den, de har i dag og har haft gellllem årtusinder. Det er i al væsentlighed de nilotiske og nilo-hamitiske folk, der har det tilfdles, at de er kvæghyrder, pastoralister. Hvis de skal samfundsudvikles, skal det være meget varsomt. Stammedcd er ikke et ukendt fænomen i Afrika. Og det er for en gangs skyld ikke sydafrikanernes skyld, selvom de har pressens store bevågenhed, hvad de enorme sammenstod stamme mod Stamme, folk mod folk i Afrika, ikke har. Hvorfor Hr vi hojst fodnoter om det? H vad siger politikerne? Under udviklingshjælpens auspicier kan vi let komme til at se nogle af de agerdyrkende stammer blomstre op, medens kvæghyrderne dor eller i bedste flid som folk falmer og opsluges af den store samfundslykke. Men udviklingen kan ikke st"ndses. Det ved vi selv, derfor må vor hjælp gives til U-landene på en så direkte måde og med så stor indsigr, at vi kan kontrollere effekten. Vi må ikke hjælpe et folk eller en stamme til en styrke, der omgående benyttes (bevidst eller ubevidst) til at kvxle et andet med (direkte eller indirekte), og noget sldant sker i dag. Men der er lyspunkter. Jeg tror på mennesker, der tager til Afrika for midt i et landsbysamfund at vise, hvordan vi hu mhtet gore for at forbedre visse materielle tilstande, der i sin tid hindrede os i at begynde den udvikling, hvis usikre retning sl kan diskuteres til dommedag. Og 51 har jeg et Stort h1b, nemlig det, at stammeafrikanerens sunde tilfredshed med tilværelse'! "il folge ham, n?!.r han bliver samfundsafrikaner. Det, ved jeg, kniber man~ e gange. Men de mennesker, der sendes til U-landene, ml skoles mere. end "

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 38 Kære børn og forældre! Lemming d. 18.september 2015 Vi holder

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Skoleåret 2013-2014 på Nordskovens friskole.

Skoleåret 2013-2014 på Nordskovens friskole. Skoleåret 2013-2014 på Nordskovens friskole. Kære elever, forældre og ansatte. Velkommen til det nye skoleår. I denne kalender kan I orientere jer om alle årets arrangementer, ferier og fridage. I kan

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Næste orientering udkommer 1.oktober 2016

Næste orientering udkommer 1.oktober 2016 Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.1 September 2015 53. Årgang Kære elever og forældre Så er det nye skoleår skudt i gang igen. Som det efterhånden er blevet for vane, er det også et

Læs mere

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset.

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Sommerlejren: er absolut en af klublivets højdepunkter, den går i år til

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Dagene blev afsluttet med det store cykelringridning. Det var slet ikke så nemt at holde balancen på cyklen, med en lanse i hånden og så ramme den

Dagene blev afsluttet med det store cykelringridning. Det var slet ikke så nemt at holde balancen på cyklen, med en lanse i hånden og så ramme den SFO NYT Maj 2011 Påsken i SFO De børn der var tilmeldt SFO en dagene før påske, var med til at gøre det til nogle skønne dage. Det er altid dejligt, når vi er en lille gruppe og har rigtig god tid. Det

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Se her hvordan vores hytte ser ud:

Se her hvordan vores hytte ser ud: Velkommen til Storagergaard Fritidshjem Efterårskoloni 2008 Sig nærmer efteråret sig, og 0. Klassebørnene får derfor tilbuddet om en dejlig koloni, i en rummelig hytte ude i skoven med en dejlig natur

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

HUGIN OG MUNIN NYT FRA SKOLELEDEREN

HUGIN OG MUNIN NYT FRA SKOLELEDEREN HUGIN OG MUNIN Januar 2011 Årgang 13 nr.1 NYT FRA SKOLELEDEREN Nyt skema Husk, at alle klasser får nyt skema fra mandag den 17. jan.. Samtidig stopper vi læsebåndet for denne gang. Juleafslutning i kirken

Læs mere

Fredagsbrev uge 24. Endnu en dejlig uge er gået, og vi nærmer os med hastige skridt den sidste uge før børnenes sommerferie.

Fredagsbrev uge 24. Endnu en dejlig uge er gået, og vi nærmer os med hastige skridt den sidste uge før børnenes sommerferie. Fredagsbrev uge 24 Kære forældre Endnu en dejlig uge er gået, og vi nærmer os med hastige skridt den sidste uge før børnenes sommerferie. Onsdag havde vi besøg af børn, som starter på Udefriskolen efter

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter August 2014 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til en ny klubsæson. Flere af jer deltog

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi får løbende mange nye børn og mange nye forældre i Andedammen. Derfor har vi i BjørneBanden valgt at lave et lille introduktionsbrev, for at give et indblik i hvad der foregår i hverdagen. Når man starter

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 I går havde jeg en rundvisning. Det var rigtig rart og et godt udtryk for vores skole at gå rundt sådan en onsdag. Team A forberedte grønlandsk

Læs mere

Det har gjort mig til den jeg er...

Det har gjort mig til den jeg er... . Da jeg var 3 år, flyttede vi til Thurø. I København havde vi ikke haft fjernsyn. Så det, at vi fik et lille et, var en MEGET stor ting. De første par dage på Rolf Krakes Vej brugte jeg foran fjernsynet.

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder Kære Forældre Godt nytår til alle familier og tak for godt samarbejde i 2012. Efter en dejlig juleferie glæder vi os til at tage fat på et nyt arbejdsår med jer og jeres børn. Vi ser frem til både hverdagen,

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45 2013 2014 Telefonnumre Skolen: 59 31 53 45 Kontortid mellem kl. 08.00-12.30 alle dage. Herefter besvares telefonen i det omfang vi er på kontoret. Telefonsvareren aflyttes om morgenen. Vagtmobil: 21 23

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30 Kvistgård Stationsvej 2 A-B, 3490 Kvistgård. Telefon: 49 13 96 87 www.steinerskolen-kvistgaard.dk E-mail-adr.: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth

LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth Mandag d. 6. oktober Klokken 9.00 var de to busser og

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Galsklint Camping 2010

Galsklint Camping 2010 Galsklint Camping 2010 Galsklint Camping ved Middelfart på Fyn Vi tog hjemmefra onsdag middag og slog lige vejen indenfor Skanderborg på vejen for til campingpladsen. Vi havde fundet et fotostativ i den

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17.

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17. Hold Øje uge 10 Foråret arbejder lige så stille på at bryde igennem. Temperaturen er ikke helt forårsagtig (eller er den) men der er mere lys og dermed forår i luften Det kan mærkes på ungerne på den gode

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Januar 2016 7. årg. Nr. 1 P-POSTEN NYHEDSAVIS

Januar 2016 7. årg. Nr. 1 P-POSTEN NYHEDSAVIS Januar 2016 7. årg. Nr. 1 P-POSTEN NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS Januar 2016 7. ÅRGANG NR. 1 Formanden har ordet Handler om NYTÅRET. NYTÅR HVORFOR HOLDER VI NYTÅR.? Nytåret er både årets

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, april 2014

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, april 2014 Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 16.-23. april 2014 1 Onsdag den 16. april 2014 Rejsen til Marokko er denne gang noget anderledes. Emelie og Denni har været i Marokko som UngLeder i godt tre

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage.

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage. Kofucamp 2010 Teams: Team 1: Sempai Laurits Team 2: Sempai Mads Team 3: Sempai Monica Team 4: Sempai Sebastian Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 06/2017 Nyt fra Børnehuset. Fastelavn Nu er det snart fastelavn, og det vil sige fest og ballade-tid I uge 6+8 har vi emneuge Fastelavn, hvor vi vil lave fastelavnsris og andet fastelavnspynt.

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har Efter en meget spændende og programfyldt uge i sidste uge, har vi fået skruet tempoet lidt ned denne her uge. Vi havde set så meget frem til den berømte sommerlejr, at det blev helt tomt bagefter. Der

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

UGEBREV nr. 36 uge 21

UGEBREV nr. 36 uge 21 UGEBREV nr. 36 uge 21 Skolefest Tusind tak til alle børn og voksne for en rigtig god skolefest i går aftes. Det var som sædvanligt meget hyggeligt og et flot teaterstykke. Der skal også igen lyde en tak

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

I morgen er der julefrokost (minus øl og snaps) og derefter går vi Langesø rundt hvor eleverne blandt andet får varm cacao m.m.

I morgen er der julefrokost (minus øl og snaps) og derefter går vi Langesø rundt hvor eleverne blandt andet får varm cacao m.m. Særslev den 18. december 2012 Kære forældre Så har juleugen her på Nordfyns Efterskole taget sin begyndelse. I går var vi på julehandel i Odense. Byen er rigtig julepyntet og på pladsen foran rådhuset

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere