Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)"

Transkript

1 Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 1. periode (januar-april) 2011 Juni 2011 af DEFF Sekretariatet

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for DEFF Sekretariatet... 4 Status for DEFF Licenser... 7 Status for Programområdet Mødet med Brugeren... 9 Info-Art...10 Workshop i forlængelse af Info-Art...12 Hvemved.dk (tidligere Dinevennerveddet.dk )...14 Workshop i forlængelse af hvemved.dk...16 Videreudvikling af UB-testen...18 Brugerskabte data...20 Workshop i forlængelse af Brugerkaravanen...22 Status for Programområdet Arkitektur og Middleware...24 Persistente identifikatorer...25 Videopublicering...27 Dokumentlevering...29 Forundersøgelse af mobile applikationer...31 Status for Programområdet Informationsforsyning...32 Udvikling af forretningsmodel (dansk google)...33 Fastlæggelse af nationalt metadataformat for projekter og videreudvikling af projektindberetningsmoduler i PURE/Orbit...34 Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb...35 Status for Programområdet Nye Institutioner...37 Videnregistrering til professionshøjskolerne - PURE...38 KIC (Knowledge and Information Community) forprojekt II...39 Varedeklaration af licensbelagte ressourcer...41 Fælles sektorløsning for gymnasium, SOSU- og VUC-biblioteker...42 National strategi for informationspraksis i gymnasiale uddannelser...45 LibGuide Fase Ressourceknudepunkter...49 PLE Next Generation, fase Projekter uden for programområde...52 PURE på forskningsdatabaseområdet...52 Licensgruppen for Uddannelsesbiblioteker (LUB)...53 Langtidsbevaring af licenser...53 Status på aktive DEFF-projekter (farvekode)...55 Afsluttede og påbegyndte projekter i perioden januar-april Bilag: Benyttelse og økonomi...58 Statistik for Den Danske Forskningsdatabase...58 Statistik for downloads fra udvalgte forlag...59 Økonomi

3 Indledning Hermed præsenteres Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteks (DEFFs) Statusrapport for perioden januar-april Statusrapporten består af bidrag fra DEFFs programgrupper og projekter samt fra DEFF Sekretariatet. Yderligere oplysninger om DEFFs aktiviteter kan findes på hvor der også er mulighed for at tilmelde sig DEFFs nyhedsmails. Såfremt der er spørgsmål i forbindelse med DEFFs aktiviteter, eller man ønsker yderligere oplysninger, kan DEFF Sekretariatet kontaktes på 3

4 Status for DEFF Sekretariatet DEFF Sekretariatet har i det forløbne fulgt op på Styregruppens beslutninger på forrige møde i forhold til strategi og den nye struktur. Sekretariatet har indgået et samarbejde med en videnskabsjournalist, tidl. Videnskab.dk, om at lave en kortere og mere letlæselig version af strategien. Sekretariatet har ligeledes bedt denne om at gennemskrive den lange version med henblik på at gøre den mere letforståelig for ikke-biblioteksfolk. Open Access Udvalgets rapport: "Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark - Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget" er nu offentliggjort på Forsknings- og Innovationsstyrelsens (Fis) hjemmeside under publikationer. Derudover hjælper DEFF FI med programplanlægning af en workshop om alternative forretningsmodeller med deltagelse af tidsskriftsredaktører og OA Udvalget. Der arbejdes også i samarbejde med FI på en større OA konference i juni. Forventningen er, at videnskabsministeren på baggrund af forårets debat kommer med en beslutning omkring den videre proces til sommer. Med hensyn til formandskab for de nye programgrupper er disse nu faldet endeligt på plads. Formandspladserne fordeler sig som følger: Programgruppe A: Peter Mathiesen, Det Kongelige Bibliotek Programgruppe B: Karen Harbo, ASB Bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Programgruppe C: Claus Vesterager Pedersen, Roskilde Universitetsbibliotek Programgruppe D: Peter Flodin, Professionshøjskolen Metropol. Herudover har sekretariatsmedarbejdere deltaget i flere programgruppemøder. Flere af dem har haft karakter af at være afsluttende. Især for Nye Institutioner har fokus i deltagelsen været på at evaluere og arbejde med anbefalinger om, hvordan de små institutioner fortsat kan være integreret i DEFF-arbejdet. DEFF Sekretariatet har i perioden arbejdet videre og deltaget i møder angående potentialet for styrket erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne med bl.a. konsulentfirmaet DAMVAD samt Danmarks Tekniske Informationscenter (DTIC) og Aalborg Universitetsbibliotek (AUB). Derudover har der fortsat været en række henvendelser, pressesager og ministersager omkring Open Access. Status for WAYF 4

5 I perioden december 2010 til februar 2011 blev WAYF anvendt mere end 1 million gange. WAYF er nu tilsluttet 110 institutioner, og ca. 50 yderligere er pt. ved at blive tilsluttet. På tjenestesiden er ca. 50 tilsluttet, og ca. 25 er pt. ved at blive tilsluttet. En diskussion om finansiering efter de nuværende bevillingers udløb ultimo 2012 er påbegyndt i Forskningsnettets styregruppe, og det er målet at nå til enighed om en model inden udgangen af WAYF har ved flere lejligheder bidraget med ekspertviden til Økonomistyrelsens projekt Konsolideret Fælles-Offentlig Brugerstyring (KFOBS), som NNIT (oprindeligt Novo Nordisk IT) står for udvikling og implementering af. Der er afsat to år til opgaven, startende primo WAYF har holdt oplæg ved EEMA-konferencen i Leuven (www.eema.org) samt ved VLmøder. Derudover har WAYF deltaget i TERENA-konferencens programkomité (www.terena.org), og er 'associate partner' i den nye EU-eID-lobbygruppe SSEDIC (www.eid-ssedic.eu). Desuden er nu tilsluttet WAYF, såvel som Google Apps og Microsoft Status for Knowledge Exchange KE gruppen har afholdt to møder i perioden, heraf har det ene været afholdt via videokonference. Open Access arbejdsgruppen Der har været afholdt et arbejdsgruppemøde i perioden. Arbejdet med Success Stories in Open Access, der udføres af journalist Michelle Pauli (UK), skrider planmæssigt frem. Alle medlemmer af arbejdsgruppen har skabt lokale kontakter til forskere og andre interessenter, der kan bidrage med en god historie inden for deres område. Rapporten forventes klar juni Ligeledes er der udarbejdet en beskrivelse af det arbejde, der ønskes udført i forbindelse med forslag til forskellige modeller til understøttelse af public good services som SHERPA/RoMEO, arxiv etc. Arbejdes planlægges over fem faser, hvoraf de første tre er undersøgelsesfaser, der udføres af KE-finansierede midler. Fase fire og fem planlægges udført i samarbejde med SPARC, NSF og andre internationale spillere på området. 5

6 Journal transition models forretningsmodeller for overgang til OA er ligeledes et fokus område. En rapport med oversigt over eksisterende modeller forventes klar til juni, og der afholdes en KE workshop for interessenter, heriblandt forlæggere og redaktører af tidsskrifter. I forlængelse af rapporten afholdes en workshop i forbindelse med OASPA-konferencen i september, hvor også SPARC Europe og Public Knowledge Network vil bidrage. Arbejdsgruppen er inviteret til at deltage i ECs "Co-ordination Workshop on Open Access to Scientific Information" den 4. maj. Primary Research Data Der har været afholdt et arbejdsgruppemøde i perioden. Gruppen arbejder med et Survey on activities and challenges regarding primary research data management. Resultatet planlægges præsenteret for EU-kommissionen. Centre for Intellectual Property Law (CIER, Holland) præsenterede på arbejdsgruppemødet den 30. marts første udkast til rapporten om forskningsdata og juridiske forhold i de fire partnerlande. Udkastet ser lovende ud, og den endelige version forventes i juli. Licenser Der har ikke været afholdt møder i perioden. Næste møde er den 13. maj i Utrecht. Lotte Jørgensen, DEFF Licenser, indtræder i gruppen. Interoperability of Digital Repositories Der har ikke været afholdt arbejdsgruppemøder i perioden. I juni afholdes det sidste møde i rækken af møder om usage statistics. Her vil gruppens guidelines blive evalueret, og derudover vil fremtidige samarbejdsmuligheder mellem partnerne blive diskuteret. Der afholdes afsluttende workshop i samarbejdet omkring Persistent Identifier i juni. Virtual Research Environments Arbejdsgruppen har afholdt et møde i perioden. Gruppen afholdt et roundtable on strategic developments in VREs den 12. maj i København. Mødet var det første i en række, og ville forsøge at kortlægge de initiativer, der bør tages på området. Hvert partnerland kunne invitere to relevante interessenter, og derudover blev repræsentanter fra EU-kommissionen inviteret. Derudover arbejdes der med planlægningen af 2 nd international workshop on VREs collaborations in perspective. Konferencen afholdes i november, og hovedtemaet vil være bæredygtighed, ændring af forskeres adfærd og stimulering og etablering af international dialog. Der planlægges med ca. 50 deltagere. 6

7 Status for DEFF Licenser Licensfornyelserne for 2011 er nu vel overstået, således at institutionerne har adgang til de fornyede licenser. Processen har for 2011 foregået via licensbasens webgrænseflade, og dette har fungeret rigtig godt. Institutionerne var i januar/februar inviteret til at evaluere den nye proces, og der er kommet gode input og erfaringer fra brugerne. Efterfølgende vil licensbasen blive videreudviklet, således at institutionerne såvel som den administrative del i DEFF, vil få et effektivt og sikkert værktøj til håndtering af licensaftaler, licenskrav, institutionsog forlagsoplysninger, økonomi etc. Året fakturering for 1. rate er sket planmæssigt, og der er udsendt baggrundsmateriale og fakturering til alle deltagende institutioner. ERMS Der er arbejdet intensivt med at indsamle de relevante informationer til registrering omkring ERMS-projektet (Electronic Resources Management System). Forlagene er blevet bedt om at udfylde webbaserede spørgeskemaer, der efterfølgende er blevet indlæst i licensadministrationsbasen. Det er formålet, at informationerne skal genbruges i institutionernes ERM-systemer, således at opgaven løses centralt i DEFF, og efterfølgende kan genbruges af alle institutioner. Gymnasier, SoSu er og VUC er Licenspakkerne for gymnasierne, VUC'erne og SOSU-skoler er kommet godt i gang, og 78 skoler er p.t. tilmeldt. Den 29. marts holdt DEFF Licenser en temadag for skolerne. Målet med dagen var at videndele og udveksle erfaringer om de licenser, som de har tegnet abonnement på igennem DEFF. Det blev opfyldt til fulde. Oplæg på dagen stod skolerne selv for, og der var stor spørgelyst, gode råd og tips og tricks til, hvordan man bedst muligt bruger de elektroniske ressourcer, som skolerne har til rådighed. Udover videndeling var der også et meget interessant oplæg fra Århus Statsgymnasium om deres dogmeprojekt den papirløse klasse. En klasse, der i 3 år udelukkende bruger elektroniske ressourcer i undervisningen. En rigtig god temadag, hvor alle gik hjem med inspiration og viden i bagagen. Licensgrupperne Der har været afholdt licensmøde i LUF og LUB den 17.marts, hvor temaerne på dagsordenerne har været orientering om ERMS-projektet samt projekt vedr. 7

8 Dokumentlevering. Ligeledes opdatering vedr. den kommende, nye DEFF-strategi og nyt fra KE-licensgruppen. UKSG Conference Der har været UKSG Conference (United Kingdom Serials Group) i Harrogate i dagene april Der var godt 800 deltagere fra ca. 35 lande, og programmet i år bød på mange interessante oplæg samt forlagsudstilling med mulighed for at møde relevante kontakter. Fra DEFF deltog Bo Öhrström, Dorte Thuesen, Susanne Christoffersen og Kirsten Due. 8

9 Status for Programområdet Mødet med Brugeren Programområdet har i perioden arbejdet med opfølgning og planlægning af de igangværende projekter InfoArt, hvemved.dk og Brugerskabte data samt planlægning og afholdelse af tre workshops i tilknytning til projekter. Perioden har haft fokus på at få afsluttet og viderebragt relevante erfaringer fra Mødet med Brugeren til en ny programgruppe og dermed sikre, at idéer på tegnebrættet kan bringes over i en ny gruppe. Brugerskabte data: DTIC er i gang med at undersøge mulighederne for at få brugerskabte data fra forlag og leverandører. Indsamlingen afsluttes og vurderes på programgruppemødet den 7. juni Resultatet gives videre til den nye programgruppe, og når der er skabt et overblik, må det overvejes om det er interessant at videreføre projektet. Workshops: Proceskonsulent Lone Engel Westphal fra Herning Bibliotekerne er blevet hyret til at afvikle tre workshops, der skal følge op på og videreudvikle de erfaringer, der er høstet i InfoArt, Brugerkaravanen og hvemved.dk. Idéen med de tre workshops er at inspirere de enkelte biblioteker til lokalt at igangsætte projekter. Der er afsat en pulje i MmBs budget til at støtte små projekter, der udspringer af dette. InfoArt-projektet: der er udarbejdet en prototype, som Redia er ved at færdiggøre, og der vil blive udsendt et link til installation og opsætning til alle DEFF-biblioteker. Hensigten er, at selve installationsprocessen er så simpel, at biblioteket selv vil kunne knytte egne data til. dinevennnerveddet.dk: det færdige resultat er blevet præsenteret på workshoppen den 31. maj 2011 på AUB. Der trykkes gocards som markedsføringsmateriale, og disse distribueres til de steder hvor de studerende færdes. Brugerkaravanen: der blev afholdt en meget velbesøgt workshop i Århus, og formanden har i skrivende stund modtaget fire ansøgninger, som sammen med evt. ansøgninger fra de andre workshops skal vurderes. Programområdets arbejde kan følges på: 9

10 Info-Art Projektansvarlig: Karen Harbo, ASB Bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Kontaktperson Thomas Vibjerg Hansen, Aalborg Universitetsbibliotek, Projektperiode: Marts december 2010 Kort beskrivelse af projektet Dette projektudkast udarbejdes af MmB med baggrund i den tidligere gennemførte Ekspertworkshop med programgruppen og indbudte eksperter, som blev afholdt 2. oktober Produktudviklingen skal laves af en biblioteksekstern partner med MmB som kunde. Målet med projektet er at udarbejde et kunstnerisk inspirationsværktøj med afsæt i brugernes egen adfærd til brug i DEFF bibliotekerne. Værktøjet skal vise reelle søgninger foretaget i det digitale bibliotek, søgningerne vises som f.eks. tag clouds af emner, live streaming, bearbejdede søgninger eller på anden vis. Visningen udformes som et kunstværk i det fysiske bibliotek, f.eks. blæst op på en væg via en projektor. Det er en kunstnerisk feature, men også et inspirationsværktøj, brugerne kan f.eks. via en tilkoblet pc klikke sig ind på de enkelte emne-tags og se den strømmende flod af poster, der i øjeblikket søges frem i bibliotekets database. Søgningerne, tag clouds, live streaming eller andet kan også benyttes i det digitale bibliotek og vises i bibliotekets søgegrænseflade eller andre steder på bibliotekets web. Projektet understøtter således programgruppens mål med at øge brugernes oplevelse af relevans og umiddelbarhed i mødet med det virtuelle og fysiske bibliotek, og bringe det digitale i spil med de populære fysiske studiemiljøer i og udenfor biblioteksrummet. Såfremt projektets fremdrift afviger fra tidsplanen i ansøgningen, beskrives og begrundes dette Projektet skulle være afsluttet per 31. december I sidste statusrapport angav jeg, at det blev forsinket ca. 3 måneder grundet tekniske udfordringer for Infogalleriet (NU Redia), og grundet vanskeligheder med at finde mødetidspunkter, hvor alle parter kunne deltage og beslutte næste skridt. Det er forsinket yderligere 3 måneder, så det afsluttes i juni/juli Det skyldes de tekniske udfordringer og forsinkelser i at få data fra samarbejdende biblioteker. Da der ikke er penge til samarbejdsbibliotekerne, beror deres samarbejde og tidsforbrug på en vis grad af frivillighed! Afslutningen af projektet er desuden blevet forsinket, da vi har kædet projektet sammen med en workshop, som blev afholdt i midten af maj måned. 10

11 Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste fire måneder (januar-april 2011) Udviklingsperioden har trukket ud og har således også foregået i perioden januar-april I denne periode er den designmæssige eller kunstneriske del blevet besluttet. Den tekniske del er ikke blevet færdiggjort. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (maj-august 2011) Maj: Udvikling af teknisk løsning og afholdelse af workshop om brugerne og det digitale bibliotek med afsæt i Infoart. Juni: Redia laver en version færdig af Infoart, som kan sættes op til lokale bibliotekssystemer ud fra, hvad der er muligt Redia laver et site med en vejledning i hvordan InfoArt sættes op lokalt Redia får de sidste penge Thomas og Gitte A. fra MmB aftaler og planlægger formidlingen af Infoart til Deff-bibliotekerne. August: Formidling af Infoart Afslutning af projekt Infoart. 11

12 Workshop i forlængelse af Info-Art Projektansvarlig: Karen Harbo, ASB Bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Kontaktperson Karen Harbo, ASB Bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Projektperiode: 2011 Kort beskrivelse af projektet Til denne workshop knyttes et rammebeløb ( kr.), som DEFF-bibliotekerne kan søge til iværksættelse af projekter under workshop temaet. MmB ønsker med denne workshop at inspirere til og muliggøre konkret udvikling på det nævnte eksperimenterende projekts områder, generelt i fag- og forskningsbibliotekerne, men også gerne i de mindre biblioteksmiljøer, som ikke i det daglige har udviklingskraft og -overskud til sådanne aktiviteter. Det er programgruppens ønske, at den viden, som projektet har genereret, skal formidles direkte, diskuteres og sættes i spil i brede biblioteksudviklingsmiljøer. De biblioteker, som i forlængelse af denne workshop ønsker at iværksætte en sådan udvikling for DEFF-midler, vil skulle fremlægge konkrete projektplaner samt forpligter sig til at dele de høstede erfaringer i DEFF-miljøet. Såfremt projektets fremdrift afviger fra tidsplanen i ansøgningen, beskrives og begrundes dette Projektet følger tidsplanen i ansøgningen. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste fire måneder (januar-april 2011) Målsætninger/opgaver i den kommende periode (maj-august 2011) Workshop i forlængelse af InfoArt blev tidsfastsat til den 17. maj 2011 og foregik på DTIC i Kgs. Lyngby. I workshoppen deltog 23 medarbejdere fra en bred vifte af forsknings- og uddannelsesbiblioteker korte/videregående, mellemlange og lange. Invitationer blev udsendt over DEFF-lister til samtlige forsknings- og fagbiblioteker i DK samt annonceret over forskbib-listen. Workshoppen er endvidere annonceret i Revy. Workshop 2: Det digitale bibliotek og brugerne Er du interesseret i formidling og organisering af det digitale bibliotek, f.eks. elektroniske informationsressourcer? 12

13 Projektet InfoArt, der eksperimenterer med at synliggøre og forstærke brugen af de elektroniske informationsressour-cer, danner afsæt for denne workshop. I workshoppen er der fokus på, hvordan vi herfra arbejder med projekter, der kan skærpe brugernes opmærksomhed på og brug af det digitale bibliotek. Det er bl.a. et spørgsmål om, hvad bibliotekerne kan tilbyde brugerne. Kontaktperson: Thomas Vibjerg Hansen eller Gitte Andersen Program for dagen var lagt af Mødet med Brugeren i et samarbejde med proceskonsulent Lone Engel Westphall, Herning Bibliotekerne, som også stod for procesunderstøttelse på workshoppen. Programmet som skulle understøtte projektideog projektkonceptudvikling på dagen var bygget stramt op i fire dele: Inspiration, ideudvikling, konceptudvikling, projektpræsentation og projektansøgning og lagde op til skabelse af projekter i samarbejde mellem institutioner. Deltagerne orienteredes afslutningsvist om projektsansøgningsprocedure samt deadline for fremsendelse af færdige projektansøgninger (14 dage) og deadline for afslutning af projekter ( ). Målsætninger/opgaver i den kommende periode (maj-august 2011) Der er endnu ikke modtaget projektansøgninger, men MmB er orienteret om, at de er undervejs. Deadline er sat til den 31. maj. De indsendte ansøgninger vil blive behandlet på næste (sidste) møde i MmB den 7. juni 2011, hvorefter der straks vil gå besked ud til projektansøgerne. 13

14 Hvemved.dk (tidligere Dinevennerveddet.dk ) Projektansvarlig: Karen Harbo, ASB Bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Kontaktperson Thomas Vibjerg Hansen, Aalborg Universitetsbibliotek, Projektperiode: Kort beskrivelse af projektet De studerende bruger hinanden som et fysisk netværk i deres problemløsning og videntilegnelse. Man støtter hinanden, give referencer videre, rådgiver om hvordan man har taklet en given akademisk situation, diskuterer med hinanden. Studerende vil gerne se andre studerendes opgaver og projekter for at blive inspireret, og for at se, hvordan man gør. I deres opgave- og projektløsninger står de studerende i situationer, hvor de vælger emne, idéudvikler, problematiserer, dokumenterer, konkluderer og perspektiverer. Tanken med denne applikation er at udnytte det virtuelle netværk, som ligger lige for med eksistensen af de sociale teknologier, og give den en akademisk ramme. Målet med projektet er at bidrage til en målrettet akademisk brug af de sociale net i de studerendes opgaveløsning og projektarbejde. Såfremt projektets fremdrift afviger fra tidsplanen i ansøgningen, beskrives og begrundes dette Produktet er færdigudviklet og betalt. Formidling/markedsføring Formidling er kun delvis nået.det skyldes, at vi fra programgruppens side gerne vil markedsføre hvemved.dk direkte til studerende og via deff-bibliotekerne, når der er akademisk sæson for det, som vi mener hvemved.dk kan bruges til. Det er særlig i forbindelse med de kreative idéudviklende faser ved opgave- og projektstart. Derfor venter vi med at markedsføre hvemved.dk til august/september. Projektet er ikke formelt afsluttet endnu, da vi har knyttet hvemved.dk sammen med workshoppen De sociale medier og brugerne, som MmB afholdt i maj Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste fire måneder (januar-april 2011) Januar/februar: Færdigudvikling af hvemved.dk. Marts/april: 14

15 Formidling. Der er lavet en kort omtale i Revy om hvemved.dk. Den primære markedsføring udskudt til efter sommerferien. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (maj-august 2011) Maj: Afholdelse af workshoppen De sociale medier og brugerne med afsæt i hvemved.dk Formidling via nævnte workshop og uddeling af trykte hvemved.dk-postkort. Juni: Aftale om hosting af hvemved.dk i det næste halve år. Enten hos Socialsquare eller hvis teknisk muligt hos AUB Formel afslutning af projektet, men evt. udskydelse af afrapportering til efteråret Juli: Ferie. August/september: Forberedelse og udførelse af markedsføring af hvemved.dk via Deff-biblioteker, mailinglister, postkort og studenterblade. Oktober/november/december: Evaluering og afgørelse af hvemved.dk s videre skæbne! 15

16 Workshop i forlængelse af hvemved.dk Projektansvarlig: Karen Harbo, ASB Bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Kontaktperson Karen Harbo, ASB Bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Projektperiode: Kort beskrivelse af projektet Til denne workshop knyttes et rammebeløb ( kr.), som DEFF bibliotekerne kan søge til iværksættelse af projekter under workshop temaet. MmB ønsker med denne workshop at inspirere til og muliggøre konkret udvikling på det nævnte eksperimenterende projekts områder, generelt i fag- og forskningsbibliotekerne, men også gerne i de mindre biblioteksmiljøer, som ikke i det daglige har udviklingskraft og -overskud til sådanne aktiviteter. Det er programgruppens ønske, at den viden, som projektet har genereret, skal formidles direkte, diskuteres og sættes i spil i brede biblioteksudviklingsmiljøer. De biblioteker, som i forlængelse af denne workshop ønsker at iværksætte en sådan udvikling for DEFF midler, vil skulle fremlægge konkrete projektplaner samt forpligter sig til at dele de høstede erfaringer i DEFF.miljøet. Formålet med projektet er at vurdere, hvad DEFF-projektet hvemved.dk kan udvikle sig til, og hvilke andre web 2.0 baserede informationskompetence-udviklende projekter, det kunne være relevant at iværksætte. Workshoppen henvender sig primært til biblioteksansatte, der arbejder med udviklingen af brugernes informationskompetencer i undervisning, via bibliotekernes eller uddannelsernes hjemmesider, eller via udvikling af webapplikationer. Workshoppen skal tage afsæt i en vurdering af den konkrete webapplikation hvemved.dk med fokus på formål, indhold, design og videre perspektiver. Såfremt projektets fremdrift afviger fra tidsplanen i ansøgningen, beskrives og begrundes dette Projektet følger tidsplanen i ansøgningen. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste fire måneder (januar-april 2011) Workshop i forlængelse af hvemved.dk blev tidsfastsat til den 31. maj 2011 på AUB. Der er tilmeldt 26 medarbejdere til workshoppen. Der er tale om deltagere fra en bred vifte af forsknings- og uddannelsesbiblioteker korte / videregående, mellemlange og lange. Invitationer blev udsendt over DEFF-lister til samtlige forsknings- og fagbiblioteker i Danmark samt annonceret over forskbib-listen. Der er trykt 16

17 reklamemateriale (go cards) for produktet hvemved.dk, som endnu er på prototypestadiet, men som indbyder til afprøvning af brugerne/studerende ved uddannelsesinstitutioner. Workshop 3: De sociale medier og brugerne Er du interesseret i udvikling af de studerendes muligheder for at bruge sociale medier i arbejdet med projekter, opgaver og andre studiemæssige situationer? F.eks. i forbindelse med idéudvikling og tilegnelse af viden. Med afsæt i den konkrete webapplikation hvemved.dk sætter vi fokus på formål, indhold, design og videre perspektiver for de studerendes brug af sociale medier, for at identificere de studerendes behov og konkretisere nye initiativer. Det er bl.a. et spørgsmål om, hvad brugerne kan tilbyde hinanden? Kontaktperson: Thomas Vibjerg Hansen Program for dagen er lagt af Mødet med Brugeren i et samarbejde med proceskonsulent Lone Engel Westphall, Herning Bibliotekerne, som også skal stå for procesunderstøttelse på workshoppen. Programmet, som skal understøtte projektideog projektkonceptudvikling på dagen, er bygget stramt op i fire dele: Inspiration, ideudvikling, konceptudvikling, projektpræsentation og projektansøgning og lægger op til skabelse af projekter i samarbejde mellem institutioner. Deltagerne orienteres afslutningsvist om projektsansøgningsprocedure samt deadline for fremsendelse af færdige projektansøgninger (14 dage) og deadline for afslutning af projekter (den 31. december 2011). Målsætninger/opgaver i den kommende periode (maj-august 2011) Der er endnu ikke modtaget projektansøgninger. Deadline er sat til den 14. maj De indsendte ansøgninger vil blive behandlet af MmB efter deadline, hvorefter der straks vil gå besked ud til projektansøgerne. 17

18 Videreudvikling af UB-testen Projektansvarlig: Karen Harbo, ASB Bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Kontaktperson Karen Harbo, ASB Bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Projektperiode: Kort beskrivelse af projektet Projektet vil i et samarbejde mellem ASB Bibliotek. Aarhus Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Aarhus Universitet, Æstetikbiblioteket, Aarhus Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, KUBIS og VIA Bibliotekerne arbejde med en videreudvikling af UB-testen, som støtte i det akademiske arbejde med information og til styrkelse af de studerendes informationskompetence. Der er umiddelbart ikke tale om fuldstændigt grundlæggende ændringer, da de systemmæssige rammer og det lege- og spillende element synes at fungere i forhold til målgruppen af fortrinsvist yngre mennesker, men om, at UB-testen ses på igen. Vi ved, at produkter som UB-testen, især de steder hvor der ikke er ressourcer til omfattende face-to-face undervisning, herunder professionshøjskolebiblioteker, kan være en god og effektiv kontaktflade til de studerende og studiemiljøet, hvis den præsenteres i den rette kontekst. Konteksten er imidlertid, som UB testen fremstår nu, universiteters uddannelsesmiljø. Vi ved også, at de anviste ressourcer ikke dækker alle faglige sammenhæng og derfor dels kunne udvides i antal samt målrettes yderligere. Begge aspekter, kontekst og ressourcer, vil altså kunne videreudvikles og projektet således bidrage til at skærpe UB-testen til ovennævnte formål, at være virtuel back-up i bibliotekers arbejde med styrkelse af studerendes informationskompetence. Desuden ønsker projektet, at UB testen fremadrettet vil kunne målrettes både universitets- og professionshøjskolestuderende DEFF rummer nu, som bekendt, begge institutionstyper. Det er kendt, at produktet anvendes i begge uddannelseskontekster i forskelligt omfang universiteter især og professionshøjskolen til dels alt efter om principperne i det akademiske arbejde med information er i fokus eller der er tale om anvisning af konkrete kilder. Projektets videreudvikling af UB testen/library test tager således udgangspunkt i produktets fremadrettede potentiale. Derved understøttes princippet om bæredygtighed af den viden og de produkter, som udvikles og finansieres af DEFF. Såfremt projektets fremdrift afviger fra tidsplanen i ansøgningen, beskrives og begrundes dette Projektets fremdrift følger tidsplanen i ansøgningen. 18

19 Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste fire måneder (januar-april 2011) Møde nr. 1 i projektet blev afholdt den 5. april På mødet diskuteredes indhold og rammer samt konkret tidsplan for det fremtidige arbejde, og det blev besluttet, hvem der udfører hvilke opgaver og hvornår. Projektets deltagere spiller forskellige roller i udpegning af informanter til samt foretagelse af dybdeinterviews ( maj 2011, maj 2011 samt maj 2011) af brugere af UB-testen. Desuden tages der kontakt til en bred vifte af universitets- og UC-biblioteker, som bruger UBtesten i arbejde om styrkelse af studerendes informationskompetence. Dette netværk kommer til sammen med de input som førnævnte interviews giver at spille en rolle i den faglige videreudvikling af produktet. På mødet diskuteredes endvidere perspektiverne i produktet UB-testen, herunder en potentiel flytning til mobil platform. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (maj-august 2011) De enkelte faser kan tidsfastsættes nogenlunde frit, dog skal projektet afsluttes med udgangen af Fase 1: Det nuværende produkt analyseres i form af en brugerundersøgelse (individuelle interviews foretaget af Trine Schreiber, IVA) gående på indholdsrelevans for 20 universitets- og UC-studerende (AU, Business and Social Sciences, KU, Det Humanistiske Fakultet og VIA, pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen) samt enkelte undervisere. Dette arbejde berammes til maj-medio august måned 2011, hvor der foreligger dokumentation samt resultater af brugerundersøgelsen. Trine Schreiber (IVA) står for udarbejdelsen af denne. Fase 2: Der udarbejdes kravspecifikation til softwareleverandør. Dette arbejde berammes til medio august-september måned Kravspecifikationen udarbejdes på baggrund af ovennævnte rapportering af brugerundersøgelsen i et tæt samarbejde med Mikkel Bech (Bechbox). 19

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2006 Juli 2006 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Status for DEFF-sekretariatet... 4 Status for

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Udgivet 2007 af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen

Læs mere

E-BØGER. dansk materiale, på fornuftige vilkår og til en fornuftig økonomi.

E-BØGER. dansk materiale, på fornuftige vilkår og til en fornuftig økonomi. E-BØGER EVALUERING AF FORSØG MED DIGITALISERET MATERIALE PÅ TRE PROFESSIONSHØJSKOLER På baggrund af en projektansøgning til DEFF blev der etableret et forsøg med udlån af e-bøger på tre Professionshøjskoler,

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Det er ikke blot udtryk for accept af ny teknologi at to ud af tre udlån er elektroniske. Det indvarsler et paradigmeskift i forskning og undervisning.

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere

Indsatser som konsoliderer/viderefører eller fornyer eksisterende services, Videopublicering Dokumentlevering

Indsatser som konsoliderer/viderefører eller fornyer eksisterende services, Videopublicering Dokumentlevering Interim handlingsplan for Arkitektur og Middleware 2010-11 Baggrund for planen DEFF arbejder med en revideret strategi som tænkes iværksat i løbet af 2011. De nuværende programgruppers mandat udløber 31.

Læs mere

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Projektrapport Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Statsbiblioteket Det Kongelige Bibliotek Aarhus Universitetsforlag Publizon A/S Projektet er støttet af DEFF Indhold

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

FIF - Fælles Infrastruktur for Forskningsdata

FIF - Fælles Infrastruktur for Forskningsdata DEFF FIF - Fælles Infrastruktur for Forskningsdata Rapport fra fase I. Asger Væring Larsen, Sacha Zurcher, Mikkel Hvidtfeldt Andersen, Jesper Boserup Thestrup, Søren Ærendahl Mikkelsen, Mogens Sandfær,

Læs mere

Evaluering af Forskningsdatabasen

Evaluering af Forskningsdatabasen Biblioteksstyrelsen November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk 1. Forord 1 2. Evalueringens formål, organisering og metode 2 2.1

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale

EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale Slutrapport EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale Fase I Projektpartnere (DR) (FSK) Projekt- og økonomiansvarlig Steen Pedersen, FSK Telefon: 45 25 37 46 E-mail:

Læs mere

Slutrapport for Både og Bornholms havne de skjulte skatte Brugerdreven innovation på Bornholms havne

Slutrapport for Både og Bornholms havne de skjulte skatte Brugerdreven innovation på Bornholms havne Slutrapport for Både og Bornholms havne de skjulte skatte Brugerdreven innovation på Bornholms havne Evaluering af resultater og effekter af udviklingsprojekt gennemført af Bornholms Regionskommune i 2011-2013.

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Omverdensanalyse i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2015-2018 for Det Kongelige Bibliotek

Omverdensanalyse i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2015-2018 for Det Kongelige Bibliotek DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK DIREKTØREN J.nr. 2014-000497 Det Kongelige Bibliotek i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2015-2018 for Det Kongelige

Læs mere

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat.

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat. Notat Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk Til: DDB Kopi til: Bo Fristed, Martin Vellerup, Anne-Marie Schmidt Aarhus Kommune

Læs mere

Evaluering af forsøg med digitaliseret dansk materiale på tre professionshøjskoler

Evaluering af forsøg med digitaliseret dansk materiale på tre professionshøjskoler PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL PROFESSIONSHØJSKOLEN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND PROFESSIONSHØJSKOLEN UNIVERSITY COLLEGE VEST Evaluering af forsøg med digitaliseret dansk materiale på tre professionshøjskoler

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 2. oktober 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 2004 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 København 2005 Biblioteksårbog 1999 1 Biblioteksårbog 2004 Redaktion: Anna Rasch, Annette Schneider, Lissa Shin

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport

Læs mere

D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10.

D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10. D A G S ORDEN Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset Weidekampsgade 10 2300 København S Lokale S-10 Der vil være morgenmad fra 09.30 og det ordinære

Læs mere