Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje"

Transkript

1 J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Operation Dagsværk Studiestræde 24, 3 th, 1455 København K Telefon Hjemmeside Medlem af CISU? [x] Ja [ ] Nej Navn på kontaktperson Tine Marie Pedersen Evt. Facebook, blog, Youtube kanal, Flickr etc. Hvis nej, skriv j.nr. fra tidligere bevilling(er) fra Civilsamfundspuljen Telefon Navn på samarbejdspartner Adresse IBIS Vesterbrogade 2B, 1620 København Telefon Hjemmeside Evt. Facebook, blog, Youtube kanal, Flickr etc. m/dagsvaerk/ Titel på aktiviteten Med livet på SPIL Startdato 13. juni Slutdato 2. november Antal måneder 5 Ansøgt beløb Er der tale om en genansøgning? [x ] Nej [ ] Ja, j.nr.: Har I tidligere fået en bevilling fra Oplysningspuljen? [ ] Nej [x ] Ja, j.nr. på den seneste bevilling: Resumé af oplysningsaktiviteten (maks. 10 linjer): Med livet på SPIL Dette spil om migration tager udgangspunkt i de verdensomspændende diskussioner om migration og ulighed i verden. Med afsæt i vores udviklingsprojekt i Guatemala, hvor mange tusinde unge mennesker flygter hver dag til USA i håbet om en bedre fremtid vil vi på en levende og interaktiv måde oplyse unge om, hvorfor så mange lige nu i verden sætter livet på spil og hvilke globale udfordringer det har. Med livet på SPIL iscenesætter dilemmaer og udfordringer for deltagerne og lader dem på en inddragende måde dykke ned i faglige diskussioner om, hvad migration er, forstå kompleksiteten og teste deres egen viden og på oplyst baggrund være bedre rustet til at tage stilling til, hvad der er på spil, når mennesker vælger at flygte og søge muligheden andre steder. Med støtte fra CISU vil vi være i stand til at gennemføre spillet på en række events hen over sommer og sensommer, hvor vi når en målgruppe, som kan være medvirkende til at sætte offentligt fokus på migration, og derigennem skabe stemning for endnu større opbakning til den årlige dagsværkdag. Dato 2. maj 2016 Sted København Ansvarlig person (underskrift) Ansvarlig person og position (blokbogstaver) Tine Marie Pedersen, Kampagneleder OPLYSNINGSPULJEN, rev. februar

2 B. Aktiviteten 1. AKTIVITETEN. Giv en kort beskrivelse af, det I søger om støtte til 1.1. Hvad er formålet med aktiviteten? 1.2. Hvorfor er det vigtigt? Og hvorfor skal den realiseres nu? 1.3. Hvad består aktiviteten af? 1.4. Hvis oplysningsaktiviteten ikke skal foregå på dansk skal det beskrives hvorfor, og hvordan I vil nå målgruppen for aktiviteten Hvordan hænger aktiviteten sammen med foreningens øvrige arbejde? 1.6. Hvordan inddrager I erfaringer fra eventuelle tidligere oplysningsaktiviteter? 1.1. Formålet med aktiviteten er at få unge mennesker til at debattere årsager og konsekvenser ved migration og ulighed i verden. Det gør vi med afsæt i vores udviklingsprojekt i Guatemala, som Operation Dagsværk støtter i Det er særligt vigtigt fordi, det er en pågående diskussion, som i Danmark forsimpler sig til en diskussion om velfærd og hvad vi har råd til i Danmark, og i mindre grad om, hvorfor migration finder sted. Vi mener det er vigtigt at forstå kompleksiteten og lade unge mennesker forholde sig til det. Særligt lige nu, hvor Europa oplever store flygtningestrømme, politikerne diskuterer på livet løs og utrolig mange mennesker bliver berørt, er det vigtigt at oplyse og klæde unge i Danmark på til at tage del i debatten Aktiviteten er et interaktivt rollespil, hvor man som deltager bliver stillet en masse dilemmaer og udfordringer og herigennem oplever ulighed og uretfærdighed på en anderledes måde end fx at læse en tekst om det. Vi iscenesætter forskellige unges levevilkår - hvilke drømme, håb og dilemmaer der er på spil, og lader deltagerne selv opleve, hvad der kan gøre, at nogle vælger at søge lykken et andet sted i verden Aktiviteten er på dansk Som en del af vores oplysningskampagne om unges vilkår i Guatemala laver vi både undervisningsmaterialer og oplæg til ungdomsuddannelserne. Med livet på SPIL skal være et supplement, som kan fange en målgruppe, vi ikke fanger igennem vores aktiviteter på ungdomsuddannelserne. Vi vil gerne igangsætte spillet på Roskilde Festival, hvor et bredt udsnit af unge i Danmark kommer. I løbet af øvrige events hen over sommeren, vil vi ligeledes anvende spillet. Vi har allerede nu nogle potentielle events, vi kan inddrage det i, herunder Folkemødet, debatarrangmenter på nogle forskellige københavnske eventsteder (Mad og Snak og CPH Street Food), samt evt. Ungdommens Folkemøde (endnu ikke planlagt). Til efteråret vil spillet indgå i vores vanlige turné rundt i flere dele af Danmark på forskellige ungdomsuddannelser som optakt til de enkelte skolers forberedelse til at deltage i den årlige dagsværkdag I 30 år har vi arbejdet med oplysningsarbejde til unge og har derfor unikke erfaringer med særligt at lave ung-til-ung oplysning. Det er noget vi inddrager i alt vores arbejde. Men især sidste år prøvede vi kræfter med et rollespil om unge i Somaliland, som vi havde utrolig stor succes med. Vi trækker en del erfaringer fra dette med fokus på, hvordan vi kan aktivere unge, som normalt ikke interesserer sig i globale problemstillinger. 2. SUCCESKRITERIER. Beskriv konkret hvad I vil opnå med aktiviteten 2.1. Beskriv de kriterier der skal være opfyldt, for at I har nået jeres mål med aktiviteten Hvordan vil I måle om succeskriterierne er opfyldt? 2.1. Målet med aktiviteten er at skabe et anderledes rum for læring om stillingtagen til migration. Det er vigtigt for Operation Dagsværk med det debatskabende element, og i tråd med vores formål skal vi ikke indtage en specifik holdning, men arbejde for at vores aktiviteter kan få folk til selv at tage stilling på et oplyst grundlag. Kriterierne for dette er: 1) at udfordre deltagerne på deres viden og standpunkt. 2) at skabe aktiv deltagelse. 3) at sikre en spændende oplevelse, og en læring, som deltagerne vil tage med sig. 4) minimum et event bliver dækket af medier. Disse kriterier underbygges gennem udvikling og udførelse af Med livet på SPIL. Udviklerne er primært egne aktive, der kender situationen i Guatemala samt eksperter fra IBIS. Til udførelse vil vi hyre unge dygtige facilitatorer ind, der skal sætte rammen og sikre et levende rollespil. OPLYSNINGSPULJEN, rev. februar

3 2.2 Vi afslutter spillet med en debriefing og evaluering, hvor vi vil kunne følge op på deltagernes oplevelse og måle på kriterier 1,2,3. 4 vil blive målt via presseovervågning. 3. LÆRINGSMÅL. Opstil de læringsmål I har for aktiviteten 3.1. Hvad ønsker I at blive klogere på med aktiviteten? (Hellere få konkrete og realiserbare mål end mange ufokuserede mål, der ikke er realiserbare) Hvordan vil I sikre opsamling og videndeling fra aktiviteten i jeres forening? Og hvem er ansvarlig? 3.1 Vi ønsker at blive klogere på, hvordan vi kan aktivere og oplyse unge, som normalt vælger at gå udenom aktiviteter om globale problemstillinger. Vi vil gerne blive klogere på, hvordan interaktiv læring kan bruges til oplysning, hvordan vi bliver bedre til at formidle svære emner som fx migration, således at vi ikke kun er oplysende, men også skaber debat og medvirker til at flere unge mennesker tager stilling til globlale problematikker Vi vil blandt andet evaluere internt både på vores sekretariatet hvor spillet udvikles, men også i vores frivillige grupper på gymnasierne. Herudover er vi meget opmærksomme på at evaluere vores oplysningsindsat generelt, hvor denne aktivitet også vil indgå. Som udgangspunkt vil vil bruge erfaringer fra aktiviteten til at udvikle endnu mere på vores indsats overfor unge, som ikke deltager særligt meget i udviklingsarbejde. 4. MÅLGRUPPE. Beskriv hvem aktiviteten primært henvender sig til 4.1. Hvem er det vigtigst, at I får i tale med aktiviteten? (Vær gerne meget specifik i jeres beskrivelse af målgruppen) Hvordan appellerer I til den målgruppe? 4.3. Hvad skal målgruppen have lært af aktiviteten? 4.1 Vores primære målgruppe for aktiviteten er unge mellem år, som vi igennem vores undervisningsmaterialer og andre fagtunge kampagnetiltag normalt ikke aktiverer. Vi ønsker, at gøre en særlig indsats for at oplyse den unge gruppe af medborgere, som synes ulighed og udviklingsproblematikker er lidt tørt eller en besværlig størrelse at forstå. Vi ønsker som minimum, at alle i hvert fald tager stilling til det Igennem et anderledes læringsrum vil vi på en interaktiv måde skabe debatter og diskussioner om migration og ulighed. Et nøgleord i forbindelse med at appellere til målgruppen er øjenhøjde, hvorfor vi er særlig opmærksomme på at skabe et sjovt og interaktivt spil, hvor alle kan være med For det første at globale problemstillinger er vigtige at tage stilling til, at det lige nu er topaktuelt at diskutere migration - og ikke mindst blive klogere på, hvad de selv mener om de udfordringer hele verden står overfor lige nu. 5. TEMAER. Beskriv hvordan I arbejder med de fire punkter nedenfor (hvis I gør det) 5.1. Hvordan inddrager I jeres partner i Syd planlægning og gennemførelse af aktiviteten? 5.2. Hvordan fortæller I om de strukturelle årsager til fattigdom og ulighed? 5.3. Hvordan indgår FN s Verdensmål i jeres aktivitet? 5.4. Hvordan arbejder I med løsningsorienterede og konstruktive vinkler på jeres budskaber? 5.1. Vi har været på research-tur i Guatemala og selv talt med de unge, som hver dag tænker på at tage flugten til USA. Det er deres historier vi formidler videre og bygger vores dilemmaer ud fra. Vi skal af sted igen i juli, hvor vi vil få deres feedback. Men de er som sådan ikke med i gennemførelsen af aktiviteten. 5.2 Igennem spillet vil deltagerne bliver bevidste om, hvilke strukturelle årsager til ulighed der er særligt i Guatemala. Uligheden i Guatemala stiger, og der er i høj grad mangel på mulighed for uddannelse og stor arbejdsløshed det vil vi lade indgå i de dilemmaer, som vi udvikler. Herudover er der forsat stor diskrimination af det oprindelige folk, som I spillet får en særlig plads. Deltagerne bliver således udfordret på at indtænke disse forhold som led i deres karakterer i spillet Vi har fokus på mål 4 om uddannelse og alles ret til at få adgang til kvalitetssikret undervisning. Herudover har vi fokus på mål 8 om bæredygtig vækst og jobskabelse. Vores projekt i Guatemala har særligt fokus på disse to mål, da det er en afgørende problematikker, som skaber migrationsstrømmen. OPLYSNINGSPULJEN, rev. februar

4 5.4. Igennem spillet vil vi belyse forskellige årsager til migration og lade deltagerne diskutere og opleve kompleksiteten herigennem skaber vi også et rum, hvor forskellige løsninger sættes i spil. Det betyder ikke at vi kommer med endelige løsninger på migrationsproblematikken, men forsøger at få unge til at tage stilling til det på en oplyst baggrund. 6. PLANLÆGNING. Skriv gerne i punktform (tids)planen for gennemførelse af aktiviteten 6.1. Tidsplan for aktiviteten 6.2. Hvilken grad af frivilligt engagement og bidrag forventer I? 6.3. Beskriv aftaler med Syd-partner og evt. andre organisationer i Danmark om aktiviteten Tidsplan: Maj: Udvikling af selve spillet, produktion af materialer, PR og pressekontakt, kontakt til evt. samarbejdspartner og forskellige fagpersoner Juni: Planlægning af kickstarten på Roskilde Festival, distribuering af flyers m.m., kontakt og planlægning af efterfølgende events. Juli: Udførelse af Med livet på SPIL på Roskilde Festival samt videre planlægning af sensommerens aktiviteter. August: Planlægning af en turné rundt i Danmark med spillet samt deltagelse til forskellige events. September: Spillet inddrages i forskellige skoleworkshops i samarbejde med gymnasierne. Oktober: evaluering og feedback fra deltagere, lærere og internt i Operation Dagsværk Selve spillet bliver udviklet og delvist udført af fuldtidsfrivillige på vores sekretariat. Herudover, forventer vi ligeledes stort engagement fra de frivillige grupper på gymnasierne Vi samarbejder med IBIS og vores to lokale partnere i Guatemala (CEIPA og DESGUA). Men som beskrevet tidligere er partnerne i Guatemala ikke direkte involveret i selve udførelsen af aktiviteten, men inddraget i form af vores materialeindsamling og produktion af viden om hvilke udfordringer, der i Guatemala i forbindelse med migration. IBIS inddrages til at udvikle de faglige tematikker. Med livet på SPIL indgår som en del af vores årlige oplysningskampagne som godkendes af alle partnere inden det udføres. 7. KOMMUNIKATION. Beskriv hvordan I vil formidle jeres aktivitet 7.1. Hvordan formidles aktiviteten internt i foreningen? 7.2. Hvordan kommunikeres udadtil om aktiviteten? 7.3. Er der elementer af aktiviteten, som kan interessere medierne, og hvordan skal disse kommunikeres? 7.1. Vi har i Operation Dagsværk et stort netværk, vi formidler til. Udover repræsentanter på de enkelte medlemsskoler, som vi kan udsende information til (via mail, og til en bredere gruppe, også via nyhedsbrev), benytter vi os af specifikke facebook-grupper, der er geografisk begrænset, og vi kan dermed målrette information vedrørende aktiviteter i de lokalområder, hvor vi arrangerer events. Dertil kommer vores vanlige kampagnekommunikation, hvor migrationstemaet er gennemgående, og derfor understøtter dagsordenen for Med livet på SPIL Sociale medier, pressemeddelelser og målrettede kanaler for reklamering for vores events. Vi benytter os dels af vores egne sociale medier og relationer, men vil ligeledes vi også trække på den relation, de forskellige samarbejdspartnere har udadtil. Vi vil udover vores repræsentanter på de enkelte skoler, også aktivere et bredere netværk til interessenter, som ofte er med til at promovere vores aktiviteter. Det er blandt andet også i kraft af de mange arbejdsgivere, undervisere og mange tidligere aktive, som vi altid finder en god støtte for at promovere og bakke op om vores aktiviteter. 7.3 Vi laver i forbindelse med vores mediestrategi en særlig presseindsats for aktiviteten, hvor vi forsøger at få både politikere og andre kendte mennesker til at deltage i vores spil. Da migration er et temmelig hot tema lige nu, mener vi, at det er muligt at få opmærksomhed i medierne og ligeså hos kendte profiler, som i forvejen deltager i debatten. Vi ønsker ikke blot at italesætte vores eget projekt i Guatemala, men skabe en debat om ulighed og den stigende migration i verden. Og vi mener, at ved at give de unge en stemme igennem et sjovt og anderledes tiltag kan skabe opmærksomhed både blandt de unge selv men også i medierne. OPLYSNINGSPULJEN, rev. februar

5 C. Budget Samlet budget for aktiviteten (dvs. både bidrag fra Oplysningspuljen og finansielle bidrag fra andre) Kr Heraf bidrag fra Oplysningspuljen (max kr ) Heraf eventuelle andre finansielle bidrag, herunder organisationens eller partnerens eventuelle egne finansielle bidrag (samfinansiering) - Danida s Oplysningbevilling har givet tilsagn til vores hele kampagne, samt researchrejser på i alt Vi anvender dele af dette tilskud til at samfinansiere Med livet på SPIL, og i øvrigt finansiere den større turné ud på ungdomsuddannelserne til efteråret, jf Dansk Ungdoms Fællesråd bidrager endvidere til at dække vores research-rejser (ca ) - Dele af vores finanslovstilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har gået til udviklingen af det grundlæggende undervisningsmateriale, som er den faglige ballast for vores kampagne, samt for Med livet på SPIL. Hvis der på ansøgningstidspunktet ikke er givet tilsagn vedrørende andre finansielle bidrag, skal I her beskrive, om aktiviteten kan gennemføres uden samfinansiering. Og hvordan? Finansieringsplan Udgiftsposter Samlet budget Heraf Oplysningspuljen Heraf andre Produktion af materialer Rekvisitter Transport Facebook-boost (samlet budget inkl for hele kampagnen) Folkemødedeltagelse (samlet budget inkl. øvrig deltagelse) Ekstern honorar til workshopafholdere Skuespillertræning TOTAL Skriv hver udgiftspost i tabellen. Sæt gerne flere linjer ind. Posterne kan fx være transport, leje af udstyr, leje af lokaler, trykning, grafisk arbejde, honorar til personer uden for foreningen osv. Bemærk der ikke kan søges en fast procentdel af totalbeløbet til administration eller uforudsete udgifter. Bankoplysninger Her bedes I anføre, hvilken konto en eventuel bevilling skal indsættes på. Foreningens navn: Operation Dagsværk Bank: Merkur Andelskasse Registrerings- og kontonummer: OPLYSNINGSPULJEN, rev. februar

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Skoleliv i Nepal Adresse Søndervangs Alle 40, 2500

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse LittleBigHelp Gothersgade 105, 2. t.v. 1123

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Foreningen Retro Knabrostræde 26, 1210 København

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014 1 Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 214 Husk at læse retningslinjerne til Oplysningspuljen grundigt igennem inden I udfylder ansøgningsskemaet. Se dem her: cisu.dk/oplysningspulje. Ansøgningen

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskemaet til CISUs Oplysningspulje. Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Vejledning til ansøgningsskemaet til CISUs Oplysningspulje. Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Vejledning til ansøgningsskemaet til CISUs Oplysningspulje Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 0 J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Heritage International Oberst Kochs Alle

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse NGO Fontana Ved Glyptoteket 6, 1575 København

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Telefon Hjemmeside Mundu center for global

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse 100% til Børnene Havvej 32, 8420 Knebel Telefon

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Assist-Denmark Glenstrup Søvej 12 Holmgaard 8990 Faarup

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Den Danske Afghanistan Komité Fælledvej 12,

Læs mere

c/o Sonne, Rolighedsvej 22, 2.tv, 1958 Frederiksberg C Telefon Nenkashe Educational Center (NEC)

c/o Sonne, Rolighedsvej 22, 2.tv, 1958 Frederiksberg C Telefon Nenkashe Educational Center (NEC) Vejledning til J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet den ansøgende organisation Støtteforeningen til projekt Nenkashe Educational

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Telefon Hjemmeside Seniorer uden Grænser v/

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Telefon Hjemmeside Nødhjælpens Ungdom - NU

Læs mere

Ansøgningsskema til CISU s Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISU s Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISU s Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Nepal 2010, Danmark Springbanen 31, 2820 Gentofte

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Kvindernes U-landsudvalg Adresse Thoravej 13, 2. tv., 2400 Kbh. N Telefon 33157870

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Afrika Kontakt Nørrebrogade 52C, 2. sal tv.,

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse International Medical Cooperation Committee

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Telefon Hjemmeside AIDS-Fondet Fondet til Bekæmpelse

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Nødhjælpens Ungdom c/o Folkekirkens Nødhjælp,

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet f Navn på den ansøgende organisation Adresse fant (Football for A New Tomorrow) Nørrebrogade

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse AIDS-Fondet - Fondet til Bekæmpelse af AIDS

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Ubumi Prisons Initiative Lyngborg Have 26,

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Nødhjælpens Ungdom c/o Folkekirkens Nødhjælp

Læs mere

Beskriv jeres aktivitet

Beskriv jeres aktivitet Navn på samarbejdspartner Adresse E-mail Telefon Hjemmeside JEEP, Joint Energy and Environment Project Kyanja, Gayaza Rd, Kampala, Uganda info@jeepfolkecenter.org +256 414578316 www.jeepfolkecenter.org

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Telefon Hjemmeside DIB Klosterport 4C, 4. Sal,

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Plan Danmark Borgergade 10, 2. tv., 1300 København

Læs mere

Navn på den ansøgende Foreningen til støtte af Tamale Youth Home Cultural Group. Evt. Facebook, blog, Youtube kanal, Flickr etc.

Navn på den ansøgende Foreningen til støtte af Tamale Youth Home Cultural Group. Evt. Facebook, blog, Youtube kanal, Flickr etc. Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Foreningen til støtte af Tamale Youth Home Cultural Group Adresse Kirkebakken

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet den ansøgende organisation LGBT Danmark Nygade 7, 2. sal, 1164 København K. Telefon 33131948

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse IGF Danmark Herluf Trollesvej 15, 5700 Svendborg

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Sammen Til Udvikling Lundevej 34, kld., 4400

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Morsø U-Landsforening Kasparsvej 4, 7900 Nykøbing Mors

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Telefon Hjemmeside Cykler til Senegal (herefter

Læs mere

Retningslinjer for CISUs Oplysningspulje

Retningslinjer for CISUs Oplysningspulje Retningslinjer for CISUs Oplysningspulje Indhold 1. Oplysningspuljens formål... 1 2. Hvad kan man søge støtte til?... 1 3. Hvem kan søge om støtte?... 4 4. Vurdering af ansøgningerne... 4 5. Ansøgningsprocessen...

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014 Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014 Husk at læse retningslinjerne til Oplysningspuljen grundigt igennem inden I udfylder ansøgningsskemaet. Se dem her: cisu.dk/oplysningspulje. Ansøgningen skal

Læs mere

B. Aktiviteten. J.nr. (udfyldes af CISU) 1. AKTIVITETEN. Giv en kort beskrivelse af, det I søger om støtte til

B. Aktiviteten. J.nr. (udfyldes af CISU) 1. AKTIVITETEN. Giv en kort beskrivelse af, det I søger om støtte til J.nr. (udfyldes af CISU) B. Aktiviteten 1. AKTIVITETEN. Giv en kort beskrivelse af, det I søger om støtte til Få sager skiller vandene som flygtninge- og integrationstemaet, i en samtid hvor historisk

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskemaet til CISUs Oplysningspulje

Vejledning til ansøgningsskemaet til CISUs Oplysningspulje Vejledning til ansøgningsskemaet til CISUs Oplysningspulje (Denne side slettes inden ansøgningen indsendes) Dette ansøgningsskema skal anvendes til ansøgning om midler fra CISUs Oplysningspulje. Skemaet

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse SocieTrees Ørvadsvej 88, 8220 Brabrand Telefon

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Som Fairtrade By forpligter Frederiksberg sig til at formidle om Fairtrade internt til kommunens ansatte og eksternt til kommunens

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014 Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014 Husk at læse retningslinjerne til Oplysningspuljen grundigt igennem inden I udfylder ansøgningsskemaet. Se dem her: cisu.dk/oplysningspulje. Ansøgningen skal

Læs mere

Opfølgningsnotits & Danida s kommentarer. Evaluering af kommunikations- og oplysningsdelen af Operation Dagsværk

Opfølgningsnotits & Danida s kommentarer. Evaluering af kommunikations- og oplysningsdelen af Operation Dagsværk 20. marts 2014 Danida j.nr: 104.A.1.e.155 Opfølgningsnotits & Danida s kommentarer Evaluering af kommunikations- og oplysningsdelen af Operation Dagsværk Denne note til Program Komiteen opsummerer de væsentligste

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Diálogos Nørrebrogade 52C, 2. sal 2200 København

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse RAPOLITICS RAPOLITICS - c/o Kph Projects Enghavevej

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

2. Beløb der søges finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen: 100.000 kr Hvilket beløb søges fra Udviklings- og markedsføringspuljen:

2. Beløb der søges finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen: 100.000 kr Hvilket beløb søges fra Udviklings- og markedsføringspuljen: Ansøgningsskema Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje "Volontør i Verden"

Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje Volontør i Verden Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje "Volontør i Verden" Indhold 1. Volontør i Verdens formål 2. Hvad kan man søge støtte til? 3. Hvem kan sendes ud? 4. Hvem kan søge om støtte? 5. Hvilke oplysningsaktiviteter?

Læs mere

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 1. Hvad er Operation Dagsværk? Operation Dagsværk er eleverne på de gymnasiale uddannelser og 8.-10. klassers oplysnings-

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Fritid og Kultur Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Projekttype 1. Der søges støtte til (Sæt kryds) Større integrationsprojekter med partnerskaber/samarbejder

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Ansøgning om udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2010

Ansøgning om udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2010 Dato: 02-DEC-10 Side 1 af 6 sider Ansøgning om udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2010 1. Skolens navn, 2. postadresse og 3. telefonnummer/ web/ e-mail 575012 Vejen Gymnasium og HF Petersmindevej

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

Projektskema egne projekter

Projektskema egne projekter Projektskema egne projekter Titel BRANDING AF LOKALUDVALGET OP TIL OPSTILLINGSMØDE 2014 Kort beskrivelse af Efter afholdelsen af kommunalvalget den 19. november 2013, skal der etableres nye lokaludvalg

Læs mere

RØGFRI FREMTID Sund By Netværket Tobakstemagruppe Knudshoved 22/5-17

RØGFRI FREMTID Sund By Netværket Tobakstemagruppe Knudshoved 22/5-17 RØGFRI FREMTID 2030 Sund By Netværket Tobakstemagruppe 12-12 Knudshoved 22/5-17 Stagnation 100 80 Mænd Alle Kvinder 60 40 20 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 Styrker og svagheder i DK Styrker:

Læs mere

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskemaet skal udfyldes og vedlægges ansøgningen. Ansøgningsskema samt projektbeskrivelse sendes til:

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Evaluering Bland dig i byen puljen

Evaluering Bland dig i byen puljen Evaluering Bland dig i byen puljen Information Frist for aflevering af evaluering m.m er 6 uger efter projektets slutdato Sammen med evaluering indsendes kopi af de faktiske afholdte udgifter som ansøger

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

SIGER DU NEJ TIL STOFFER?

SIGER DU NEJ TIL STOFFER? SIGER DU NEJ TIL STOFFER? AKTIVT Du har altid et valg. DrugRebels støtter dig i at træffe det valg, der bringer dig tættere på dine inderste drømme. Caroline Klein, Founder of DrugRebels DrugRebels udfordrer:

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet NÅR KASTASTROFEN Jonathan Hyams/Red Barnet RAMMER g in n d e jl e v s g in n is v r e d Un indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad man skal være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Kurser i efteråret 2009

Kurser i efteråret 2009 Kurser i efteråret 2009 Børn med særlige behov Mandag den 21. september 2009 Intern og ekstern kommunikation Brobjergskolen A-bygning, lokale 104 Michael Würtz Mail: mw@aauf.dk Telefon: 23344636 Tirsdag

Læs mere

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010 15.13.28.30 Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning

Læs mere

1.0 Baggrund. 2.0 Formål

1.0 Baggrund. 2.0 Formål 1.0 Baggrund Den danske alkoholkultur giver mange sundhedsmæssige og sociale problemer. I Danmark har der tidligere været en forestilling om, at den bedste måde at give unge fornuftige alkoholvaner var

Læs mere

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE]

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] 2007 www.munthe-kaas.dk Peter Munthe-Kaas [DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] En gennemgang af de forskellige elementer, der kan inddrages I en projektbeskrivelse I forbindelse med fundraising. Gennemgangen

Læs mere