SAMTALE SAMARBEJDE DANSKE KIRKERS RÅD 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMTALE SAMARBEJDE DANSKE KIRKERS RÅD 2012"

Transkript

1 SAMTALE SAMARBEJDE DANSKE KIRKERSRÅD 2012

2 17 folkemødet VELkoMMEn TiL årsberetningen DiALogkonfEREncE Samtale & samarbejde er titlen på årsberetningen for Her kan du læse om Danske Kirkers Råds arbejdsområder og om nogle af vores mange aktiviteter. Du kan bl.a. læse om Dialogkonferencen i Beirut og København, om Grøn Kirke, migrantmenigheder og om Danske Kirkedage. Danske Kirkers Råd ville ikke fungere uden samtale og samarbejde. Det vidner de mange fortællinger om her i årsberetningen, som er skrevet af nogle de mange engagerede mennesker i Danske Kirkers Råds store netværk. 33gRøn kirke 42 DAnSkE kirkedage Rigtig god læselyst! AnSVARShAVEnDEREDAkTøR: Alice Sprotte korrektur: MAdSchriStofferSen og MAriA pedersen fotos: MAriuSAnhAlt, rune hansen, hannasmidt, one body ulrik JAntzen, dasbüro forfolkekirkensnødhjælp, thomas nestved boilesen, connie bondesen beier, MAdS christoffersen, JenSchriStiAn bjørnskov, birthe Munck-fAirwood, kim MAtthäi lehland, JenSlAttke, MAriAnne JeSperSen, filip bodilsen, christian roar pedersen, MikAel StJernberg, AyhAn yildiz, Sergioroberto bichara, zsuzsannakilian, Steen christiansen, olebluhme TRyk: klsgrafisk husa/s LAyouT: Søren thybo høyer

3 INDHOLD identitet & intensitet formandensberetning 6 SAMTALE & SAMARBEJDE GENERALSEKRETÆRENSBERETNING 7 DAnSkE kirkersråd gik iblodetpåmig 9 DAnSkE kirkersråd -hvadoghvem? 10 MEDLEMSkiRkER og -organisationer 11 SAMTALE og SAMARBEJDE INTERvIEw MED LONE MøLLER-HANSEN OG PETER GöTz 14 ÅRSMøDE folkemøde Y S MEN NYT MEDLEM Af DANSKE KIRKERSRÅD 18 grupperogaktiviteter frihed OG LIGE vilkår 20 KROP, KIRKE OG MENNESKELIGE RELATIONER 22 MIGRANTGRuPPEN 23 KONTAKTGRuPPEN for MuSLIMER OG KRISTNE 26 GRøN KIRKE 33 DAnSkE kirkedage KOMMED TIL festen 42 AALBORG ER KLAR TIL KIRKEDAGE 43 MENNESKE, HvOR ER Du KOM, Nu ALTERREDE! 44 økumeni udeoghjemme DANSKE KIRKERSRÅD REPRÆSENTERET udeoghjemme 46 økumenisk EfTERÅRSKuRSuS 46 DETNORDISK-BALTISKE SAMARBEjDE 47 DETøKuMENISKE STuDIELEGAT 48 KONfERENcEN foreuropæiske KIRKER 49 KIRKERNES verdensråd 49 årsregnskab 52

4

5 Danske Kirkers Råd giver kirker og kirkelige organisationer mulighed for at opbygge relationer, samarbejde, dele erfaringer og diskutere diakoni, mission og teologi. Danske Kirkers Råd er en ressource for kirker og kirkelige organisationer. Samtidigt støttes kirker og organisationer til at være en ressource for hinanden og udtale sig med fælles stemme. Hver kirke og organisation deltager med sin særlige identitet, erfaring og med sine prioriteter i en fælles søgen efter kristen enhed.

6 identitet & intensitet af Domprovst Anders Gadegaard, formand for Danske Kirkers Råd økumeni handler om fællesskab i den kristne tro på tværs af teologiske og kirkelige forskelle. Året 2012 var et frugtbart arbejdsår for fællesskabet af kirker i Danmark. DANSKE KIRKERS RÅD 2012: På den ene side intensiveredes samtalerne og samarbejdet mellem kirkerne, på den anden side krævede flere sager også, at man gjorde sig sin egen identitet klar. Liturgi og fællesskab Et område, som helt sikkert vil intensivere samhørigheden, og som vi har taget hul på, er arbejdet med liturgiske udtryk. En sand økumenisk gudstjeneste har en sådan form, at vi alle kan deltage på lige fod og alle kan genkende vores fælles tro i tekst, musik og prædiken og udtrykker den i bøn, sang og anden aktiv deltagelse. Her er fælles nadverfejring stadig ikke mulig. Til gengæld appellerer det til, at vi finder andre liturgiske udtryk for vores samhørighed i troen. Nye strømninger i liturgien Danske Kirkers Råd har nedsat en ad hoc arbejdsgruppe til at arbejde videre med liturgi og økumeni. Arbejdsgruppen inviterede i februar 2013 til en spændende dag om nye tendenser i og mødet mellem liturgiske udtryk. Vi håber, at dette arbejde med liturgien kan inspirere til afholdelse af økumeniske gudstjenester og samle os på tværs af konfessionerne. Desuden har vi nu et par gange afholdt en Helligtrekongersgudstjeneste i Københavns Domkirke, hvor en række nye menigheder for nydanskere har stået for en fælles liturgi sammen med præster fra folkekirken og frikirkerne. Vores kristne identitet Behovet for at gøre sig sin egen identitet klar kan opleves i flere sammenhænge, både i forhold til mennesker, hvor troen ingen rolle spiller, og i forhold til mennesker af anden tro og af anden konfession. I Danske Kirkers Råd har vi talt om, hvor vigtig den fælles udfordring er med at få oplyst om og undervist i den kristne tros indhold og værdier overfor en stigende del af befolkningen, som kender meget lidt til kristendommen. Vi er blevet udfordret af Folkekirkens mellemkirkelige Råd til at overveje, hvordan vi bedst i fællesskab og ud fra hver vores konfession tackler denne udfordring. Dialog med muslimer I forholdet til mennesker af anden tro har vi koncentreret os om samarbejdet med muslimer, som især finder sted gennem den Kontaktgruppe, vi har etableret, og som resulterede i to store konferencer i På konferencernes workshops, hvor muslimer og kristne fra en række mellemøstlige lande og fra Danmark kom tæt på hinanden, viste det sig at være en ligefrem bevægende oplevelse at fortælle hinanden om, hvad troen betyder for ens selvforståelse, familie- og arbejdsliv. Enhed i mangfoldighed Også imellem os selv som kristne er det set i et økumenisk perspektiv vigtigt at gøre sig klart, hvilken arv vi hver især har med os fra hver vores konfession. Fordi det er derudfra, vi kan bidrage til den økumeniske rigdom. Økumeni er udtryk for enhed i mangfoldigheden - ikke enshed. Kairos-dokumentet I Danske Kirkers Råd kom det klart til udtryk på fællesmødet i november, hvor stor en rolle vore forskellige konfessionelle traditioner spiller i spørgsmålet om synet på Det Hellige Land og staten Israel. En række ledende skikkelser indenfor de palæstinensiske kirker har sammen udarbejdet et skrift, Kairos-dokumentet, som beskriver den temmelig håbløse situation, man i Palæstina befinder sig i på grund af den langvarige israelske besættelse. I dokumentet opfordrer man kristne over hele verden til at forholde sigtil situationen og udtrykke sin solidaritet og sit ønske om, at freden må indfinde sig og fremme en frugtbar sameksistens mellem jøder, kristne og muslimer i Fredens By Jerusalem og hele det israelsk-palæstinensiske område. En sådan solidaritetserklæring vil vi gerne sende fra Danske Kirkers Råd, men det forudsætter, at vi har gjort os klart, hvordan vi ser på dette særlige forhold mellem jøder, kristne og muslimer i Det Hellige Land. Det er ikke så let med de forskellige konfessionelle baggrunde, vi hver især har. Derfor har vi nedsat vi en arbejdsgruppe, som i 2013 skal komme med forslag til Rådet om et muligt svar. Det bliver spændende at se, hvor langt vores fællesskab rækker i forhold til et så ømtåleligt spørgsmål. SIDE 6

7 SAMTALE & SAMARBEJDE af Mads Christoffersen, generalsekretær i Danske Kirkers Råd Arbejdet i Danske Kirkers Råd består i samtale og samarbejde på tværs af kirkelige og teologiske forskelle. Dialog har været en af de store overskrifter for arbejdet i ÅRET DER GIK: Danske Kirkers Råd er altid i dialog. Det er helt grundlæggende for vores identitet at være i dialog på tværs af kirkelige forskelle, teologiske holdninger og historiske traditioner. Men 2012 havde også fokus på dialogen mellem kristne og muslimer både i Danmark og Mellemøsten. Dialog i Beirut og København Mere end 50 kristne og muslimske ledere fra Danmark og Mellemøsten deltog ved The Danish-Arab Dialogue Conference Konferencens første del fandt sted i Beirut med fokus på, hvad vi kan sige sammen på tværs af religiøse forskelle om troen på Gud, etik og menneskerettigheder. Konferencen fortsatte i København, hvor deltagerne ville forpligte sig selv og hinanden til partnerskab på tværs af religiøse, kulturelle og geografiske grænser. Konferencen mundede ud i The Copenhagen Commitment, hvor deltagerne forpligtede sig til gavn for især de marginaliserede grupper. Konferencen var et opmuntrende tegn på den vilje til dialog, der er blandt kristne og muslimer både i Danmark og Mellemøsten. Frihed og lige vilkår I 2012 blev en kommission nedsat af kirkeministeriet til at se nærmere på en opfyldelse af Grundlovens 66 om folkekirkens forfatning. I Danske Kirkers Råd har vi gennem årene set på de andre kirkesamfunds vilkår og er i 2012 gået i gang med at se nærmere på 69 med fokus på de fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold. Arbejdsgruppen Frihed og Lige Vilkår har således udarbejdet et oplæg til drøftelse i Rådet og i de enkelte kirkesamfund om behov for arbejdet med opfyldelsen af Grundlovens 69. Arbejdsgruppen har ligeledes arbejdet med muligheden for kirkeskat som kildeskat for Den Katolske Kirke og frikirkerne. Migrantkirker og international gudstjeneste I Danmark er der nu mere end 200 migrantkirker. Det glæder os, at Migrantgruppen i 2012 for fjerde år i træk stod for en konference især for migrantpræster. Det blev til to døgn med fokus på migrantkirkernes forhold i Danmark og samarbejdet med danske kirker. Den maj 2013 afholdes konferencen igen både ny- og gammeldanske præster er velkomne. I forbindelse med Helligtrekonger stod Migrantgruppen for en flot gudstjeneste i Københavns Domkirke med fokus på, at vi alle er på vandring som de hellige tre konger. Det skete sammen med præster og lægfolk, der er kommet hertil fra bl.a. Afrika og Asien. Kirkerne og klimaet Kirkernes klimaarbejde i Grøn Kirke har præget arbejdet i Danske Kirkers Råd siden Med et lokalt, nationalt og et internationalt fokus spænder Grøn Kirke vidt. De sidste par år har Grøn Kirke samarbejdet med Roskilde Stift om at hjælpe stiftets sogne og provstier på vej til at blive mere grønne. De enkelte kirker arbejder seriøst med det og virker som inspiration for andre kirker i landet. Nogle af disse kirker er nu en del af vores nye samarbejdsprojekt i EU, hvor lokale sognekirker deler erfaringer om at arbejde med det grønne i Danmark, Sverige, Slovakiet, Tyskland og Letland. Menneske, hvor er du? Det er spørgsmålet og temaet for Danske Kirkedage maj I 2012 har en stor gruppe lokale kirkefolk fra Aalborg og omegn arbejdet hårdt for at være klar med et imponerende program til Danske Kirkedage. Der har været et godt samarbejde mellem stiftet og den lokale komite. Mere end 60 kirker og kirkelige organisationer er medlemmer af netværket bag Danske Kirkedage. Styrelsen for Danske Kirkedage gør sit for at sikre, at erfaringerne fra Aalborg kan komme fremtidens Kirkedage til gavn. Folkemødet på Bornholm Danske Kirkers Råd var med ved Folkemødet, da mere end gæster samlede sig på Bornholm. Sammen med en række kirker og kirkelige organisationer stod Danske Kirkers Råd for et stort kirketelt midt i Folkemødet. Gennem fire dage var teltet fuld af debatter om alt fra anti-trafficking til Grøn Kirke og religion i det offentlige rum. Teltet var velbesøgt med mere end 3000 gæster. Samarbejdet mellem lokale kirker, nationale kirkelige organisationer og Danske Kirkers Råd fungerede fortrinligt. Danske Kirkers Råd er også med på Folkemødet d juni Årsberetning 2012 SIDE 7

8 Sekretariatet 2012 har især været præget af værtskabet for den store dialogkonference. Som altid er det sekretariatets opgave at bistå vores arbejdsgrupper og medlemmer. Det betyder hårdt og alsidigt arbejde. Det arbejde kan kun fungere takket være et godt samarbejde mellem de ansatte og de mange, der involverer sig i arbejdsgrupperne. På vegne af sekretariatet skal der lyde en stor tak til alle og et velkommen til nye medlemmer af arbejdsgrupperne. Maria Pedersen blev ved udgangen af 2012 fastansat som administrativ medarbejder på sekretariatet. Alice Sprotte har siden august været barselsvikar for Hanna Smidt. Økonomi Driften af Danske Kirkers Råd bæres primært af kontingenterne fra medlemskirker og -organisationer. Desuden søger vi og får støtte fra, en række fonde til konkrete aktiviteter, ligesom vi også indgår samarbejdsaftaler som det f.eks. gælder interreligiøs dialog og Grøn Kirke. For at kunne bibeholde status af 8a-godkendt organisation og sikre de årlige tipsmidler, kræves det, at vi også får støtte fra private givere. Derfor er vi taknemlige over den støtte, som enkeltpersoner giver os, både som enkeltbeløb eller som løbende støtteaftaler. Danske Kirkers Råd er altid i dialog. Det er helt grundlæggende for vores identitet at være i dialog på tværs af kirkelige forskelle, teologiske holdninger og historiske traditioner. Mads Christoffersen SIDE 8

9 DAnSkE kirkersråd gik iblodetpåmig I foråret 2012 havde Danske Kirkers Råd glæden af at have jens christian Bjørnskov i praktik i ti uger. Her reflekterer han over økumeniens betydning. Af Jens Christian Bjørnskov, studerende på 3K-uddannelsen, praktikant i Danske Kirkers Råd PRAKTIKANT I DANSKE KIRKERS RÅD 2012: Begejstringen sidder stadig i min krop. Begejstringen over, hvad kristne kan udrette sammen med respekt for hinandens forskellige teologier og traditioner, gjorde, at jeg efter mit praktikophold i Danske Kirkers Råd foreslog Adventistkirken, hvor jeg hører til, at blive optaget for vi har også noget særligt at bidrage med. For man kan naturligvis have sine forbehold overfor økumeni og fremmede kristne, der lever i en kirke med en anden teologi og tradition end den, jeg selv er vant til, er stolt af og tryg ved. Skal jeg virkelig afstå alt dette og smide det i skraldespanden? Derer detsimplesvar:nej,ståblotfastpåditsynspunkt med respekt for din næstes teologi. Gud har skabt os forskelligt og ikke med alle de samme evner. Tak for det. Tænk sig hvis alle mennesker var ens og forestil dig, at der kun var én eneste kristendomsforståelse og kun én måde at opfatte Gud på. Hvilket fattigt trosliv. Gad vide, hvad Gud mener om de mange forskellige kirkesamfund? Er der mon et af dem han holder særligt med et særligt udvalgt kirkesamfund? Eller er de mange kirkeretninger blot et udtryk for den mangeartethed, Gud har skabt os med? Når vi mennesker er så forskellige, danner vi også uens kirkesamfund. Men som kristne har vi meget til fælles og kan udrette meget godt sammen. Der hvor vi kristne kan blive enige nogle gange blot enige om, at vi er uenige der giver dialogen, arbejdsgrupperne og arrangementerne hos Danske Kirkers Råd mening. Her er der en rigtig god mulighed for at møde sine kristne fætre og kusiner. Jens christian Bjørnskov var praktikant i foråret 2012 Årsberetning 2012 SIDE 9

10 DAnSkE kirkersråd -hvad & hvem? Danske Kirkers Råd er det bredeste kirkelige netværk i Danmark. Danske Kirkers Råd er et nationalt råd af kirker og kirkelige organisationer og en projektbaseret netværksorganisation. Medlemskirker og medlemsorganisationer kan iværksætte samarbejde til fælles projekter inden for relevante indsatsområder. Danske Kirkers Råd består pt. af 15 medlemskirker og 45 kirkelige organisationer fordelt på henholdsvis Rådet (for kirkesamfund) og Økumenisk Forum (for kirkelige organisationer, menigheder og folkekirkens stifter). Danske Kirkers Råd har en række arbejdsområder. Nogle har kommissorier til kontinuerligt arbejde med faste opgaver, andre gruppers arbejde er knyttet til konkrete arrangementer eller begivenheder. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan man bliver en del af arbejdet? Læs på de følgende sider uddrag fra Danske Kirkers Råds arbejde. Kontakt gerne sekretariatet for at høre mere. Læs mere om og find kontaktoplysninger på sekretariatet og arbejdsområdernes kontaktpersoner på: DANsKe KIRKeRs RåD RÅDET Forretningsudvalget Sekretariatet ØKUMENISK FORUM FRIKIRKEFORUM Stående udvalg FRIHED OG LIGE VILKÅR DANSKE KIRKEDAGE Styrelsen TEOLOGISKE SAMTALER KONTAKTGRUPPEN FOR MUSLIMER OG KRISTNE KLIMA OG GRØN KIRKE MIGRANT- MENIGHEDER ANTI- TRAFFICKING KIRKE, KROP OG MENNESKELIGE RELATONER = RÅD OG FORA = ARBEJDSGRUPPER SIDE 10

11 MEDLEMSkiRkER og -organisationer Pr RåDet medlemskirker APOSTOLSK KIRKE BAPTISTKIRKEN I DANMARK BRØDREMENIGHEDEN DEN ANGLIKANSKE KIRKE DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK DEN KOPTISK-ORTODOKSE KIRKE DENORTODOKSE KIRKE DENREFORMERTE SyNODE DETDANSKE MISSIONSFORBUND FOLKEKIRKEN FRELSENS HæR INTERNATIONAL CHURCH OF COPENHAGEN METODISTKIRKEN I DANMARK PINSEKIRKEN SVENSKA KyRKAN I DANMARK ØKumeNIsK FORum medlemsorganisationer OG stifter ALPHA DANMARK ASSISIKREDSEN BAPTISTKIRKENS BØRNE- OG UNGDOMSFORBUND BIBELSELSKABET CHURCH OF LOVE DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER DANMARKS KRISTELIGE GyMNASIASTBE- VæGELSE DANMARKS UNGE KATOLIKKER DANMARKS ØKUMENISKE KVINDEKOMITé DANMISSION DANSK OASE DANSKE BAPTISTERS KVINDENETVæRK DE GRØNNE PIGESPEJDERE DEN FOLKEKIRKELIGE AIDS-TJENESTE DET ØKUMENISKE CENTER I AARHUS ExIT FDF FOLKEKIRKENS NØDHJæLP FyENSSTIFT HADERSLEV STIFT HELSINGØR STIFT HERLEV FæLLESKIRKELIGE UDVALG IKON-DANMARK KFUKS SOCIALE ARBEJDE KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM-SPEJDERNE I DANMARK KIRKEFONDET KIRKELIGT CENTRUM KIRKERNES INTEGRATIONS TJENESTE KØBENHAVNSSTIFT LOLLAND-FALSTERS STIFT MALTESERRÅDET MISSION AFRIKA OSMTH RIBE STIFT ROSKILDE STIFT STUDENTERMENIGHEDEN I ÅRHUS TVæRKULTURELTCENTER VIBORG STIFT VOR FRUE KIRKE, KØBENHAVN youth FOR CHRIST y S MEN DANMARK ØKUMENISK UNGDOM AALBORG STIFT AARHUSSTIFT Årsberetning 2012 SIDE 11

12

13 samtale samarbejde

14 SAMTALE og SAMARBEJDE ER grundlaget for DAnSkE kirkersråd Medlem af forretningsudvalget, Lone Møller-hansen fra Baptistkirken, og næstformand i forretningsudvalget, peter götz fra Det Danske Missionsforbund fortæller her om værdien af samtale og samarbejde i Danske kirkers Råd. Af Alice Sprotte, akademisk medarbejder, Danske Kirkers Råd INTERVIEW: Hvilken betydning har samtale og samarbejde i Danske Kirkers Råd? Lone Møller-Hansen: For mig er det hele grunden til, at vi er sammen i Danske Kirkers Råd. Samtalen skaber viden, forståelse og gensidig respekt. At samarbejde tager os et skridt videre. Her kan mennesker se, at kristne ikke modarbejder hinanden, men arbejder sammen. At vi erét. Det er her, vi for alvor lærer hinanden at kende. Det er vigtigt for mig, at vi ikke kun mødes for at tale sammen. Tingene skal omsættes til handling på et tidspunkt. Peter Götz: Det vigtigste er, at vi sætter rammenfor en samtale op. Det betyder, at den enkelte partner bliver anerkendt for sin legitime tilstedeværelse i dansk kirkeliv. Der har før været en følelse af, at de små kirker var her på tålt ophold. Det, at man på øverste plan sætter rammen for en samtale, betyder anerkendelse og det forpligterud i lokale kirkelige sammenhænge. Det ervigtigt at slå fast, så det til sidst er uanstændigt ikke at være med i den samtale. Hvilken værdi har det at samtale og samarbejde på tværs af kirkesamfund? Lone Møller-Hansen: Vi har nu alle en missional tilgang til samtale og samarbejde. Hvad gør vi for at formidle tro? Det er med til at give værdi til samtalen og samarbejdet. Tidligere har jeg hørt fra folk, at vi gider ikke mere snak, nu skal der handling til. Det betyder, at nogle har afskrevet samtalefora. Men det, synes jeg,erved at skifte. Peter Götz: Samtalen lærer os at forstå, hvorfor en anden tradition er landet på sit teologiske synspunkt. Jeg lærer, at læsningen af en given grundtekst kan føre til forskellige synspunkter. Den læring skaber respekt. Både samtalen og samarbejdet udfordrer mig til at bevæge mig, bryde grænser, sige ting jeg ikke har sagt før, og bede bønner jeg ikke har bedt før. Hvad har været de vigtigste samtaleemner i Danske Kirkers Råd i 2012? Lone Møller-Hansen: Lige i denne tid synes jeg, det er samtalen om frihed og ligevilkår og opfyldelsen af Grundlovens paragraffer vedrørende kirker og anerkendelse. Vi har nogle fælles interesser som frikirker og folkekirke. Vi erhelt sikkertikke enige Både samtalen og samarbejdet udfordrer mig til at bevæge mig, bryde grænser, sige ting jeg ikke har sagt før, og bede bønner jeg ikke har bedt før. Peter Götz SIDE 14

15 vi har nogle fælles interesser som frikirker og folkekirke. vi er helt sikkert ikke enige om alt, men det er uendelig vigtigt, at vi taler sammen. Lone Møller-Hansen om alt, men det er uendelig vigtigt, at vi taler sammen. Peter Götz: Jeg er præget af at være en del af den muslimsk-kristne dialog, hvor jeg for nylig har deltaget i dialogkonferencerne i Beirut og København. Netop for mig fra enminoritetskirke, der i 150 år har haft svært at finde et samtaleforum med majoritetskirken, bliver det ekstra vigtigt, at vi får gang i en samtale med muslimerne. Før vi anerkender vores muslimske venner for deres verdensbillede og tradition, fårvi ikkeenfrugtbar dialog og endnu mindre mulighed for gensidig påvirkning og mission. Hvad har været de vigtigste samarbejdsområder i Danske Kirkers Råd i 2012? Lone Møller-Hansen: Jeg fryder mig over, at vi var sammen om et telt på Folkemødet på Bornholm. Kirkerne på Bornholm tog initiativet, og Danske Kirkers Råd var med det samme villige til at være med. Det er et spændende samarbejde også med kirkelige organisationer. Peter Götz: Her vil jeg nævne samarbejdet om Frihed og Lige vilkår. Dansk lovgivning har på den eneside valgt den evangelisk-lutherske kirke som sin mønsterkirkeogpådenandensidegivetplads til andre kirker. Jeg tror, at både folkekirken og andre kirker bør besinde sig på at være kirker i en respektfuld afstand til statsapparatet men i et aktivt samspil, der vægter en god, ordnet dialog med vores lovgivere. Hvad kunne I godt tænke jer, at kirkerne talte sammen og samarbejdede om fremover? Lone Møller-Hansen: At vi arbejder videre med at være en røst ind i kulturen og det politiske liv. Ikke partipolitisk, men en kirkelig røst, Jesu røst. Jo mere kirken bliver marginaliseret, jo vigtigere bliverdet, vilader os høre. Jegtror, at den samtale, der også var på økumenisk efterårskursus om sociale medier var en øjenåbner for mange af os hvor er vi bare langt bagud. Men vi skal også have noget at kommunikere. Peter Götz: Jeg tænker, at vi har en utrolig vigtig opgave i at imødegå det værditab, der finder sted lige nu. Der er brug for en oplæring i de grundlæggende evangeliske værdier, livsstil og grundholdninger. Det bliver den helt store fælles udfordring. I dag er kirkerne enige om, at vi som befolkning er på vej til at miste de evangeliske grundværdier. Det må være muligt at skabe en kommunikation ind i det samfund, vi er fælles om. Årsberetning 2012 SIDE 15

16 årsmøde MED fokuspåreligionsdialog Danske Kirkers Råd havde på sit årsmøde den 12. maj 2012 fokus på forholdet mellem kristne og muslimer - mellem mission og dialog. Af Mads Christoffersen, generalsekretær i Danske Kirkers Råd ÅRSMØDE: Kristne og muslimer - mellem mission og dialog var årsmødets tema og lå i forlængelse af den dialogkonference, som Danske Kirkers Råd var medarrangør af i Beirut og København i Med oplæg og samtale gav det årsmødets deltagere en bedre forståelse for dialogens vilkår og nødvendighed i både en samfundsmæssig og teologisk sammenhæng. Et perspektiv udefra Professor Jakob Skovgaard-Petersen var inviteret til at give et perspektiv udefra og dermed give deltagerne et indblik i den komplekse virkelighed, der afspejler forholdet mellem kristne og muslimer gennem historien og ikke mindst under det såkaldte arabiske forår. Et perspektiv indefra Dialogkonsulent Agnete Holm fra Danmission holdt oplæg med et perspektiv indefra om nødvendigheden af dialog mellem kristne og muslimer med udgangspunkt i, at vi alle har en del af sandheden og sammen kan søge efter Guds evige mysterium. Nyt fra arbejdet i Danske Kirkers Råd Årsmødet blev holdt på Liselund i Slagelse og bød på nyt om planlægningen af Danske Kirkedage Der blev også berettet fra de forskellige arbejdsgrupper, der samlet set vidner om et højt aktivitetsniveau i Danske Kirkers Råd. Jakob Skovgaard-Petersen og Agnete Holm var blandt deltagerne ved dialogkonferencen i 2012 og var således også med til at trække trådene fra dialogkonferencen til årsmødet. SIDE 16

17 folkemødetblev ET TiLLøBSSTykkE folkemødet i Allinge i 2012 blev en succeshistorie ud over det sædvanlige. Den lille smukke by på Nordbornholm blev fyldt med telte og besøgende. Året før havde Bertel Haarder, som en af initiativtagerne, efterlyst kirkernes medvirken. Den opfordring tog en række kirker og kirkelige organisationer i mod. Danske Kirkers Råd var også med. Af John Mester, koordinator for kirkernes telt Mellem Himmel og Jord på Folkemødet FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM: Ved dette års Folkemøde udgjorde kirkerne en del af billedet. Kirkelige telte skød op overalt i byen og præsenterede deres værdier. Blandt alle teltene var et af Folkemødets største telte placeret med den mest attraktive beliggenhed lige ved havnebassinet og synlig på lang afstand. Det var teltet Mellem Himmel og Jord, som husede fjorten kristne organisationer fra forskellige dele af dansk kirkeliv. Mange kirker og kirkelige organisationer Sammen med frikirkerne på Bornholm var Danske Kirkers Råd med i planlægningsgruppen for aktiviteterne i dette store telt, som bl.a. også indeholdt Folkekirkens Nødhjælp, Bibelselskabet, FrikirkeNet, Evangelisk Alliance, Alpha, Children s Mission, Kirkernes Integrations Tjeneste m.fl. Ud over dette var Allinge Kirke med under denne paraply med fire arrangementer. Samarbejdet mellem de kirkelige organisationer forløb rigtigt godt og masser af frivillige fra frikirkerne på Bornholm sørgede for, at alle havde det godt, og at tingene fungerede. Vellykkede arrangementer Vi afholdt flere aktuelle debatter i et fyldt telt. Der var virkelig vellykkede receptioner tre aftener, og man arrangerede to gospelkoncerter på den offentlige scene samt afsluttede med en økumenisk friluftsgudstjeneste søndag formiddag. Desuden blev der arrangeret to pilgrimsvandringer. Mellem Himmel og Jord havde besøg af cirka 3000 mennesker i løbet af Folkemødet. Vi gør det igen! Alle arrangørerne var enige om, at det var et godt Folkemøde, og at man herved bl.a. opfyldte ønsket om, at kirken burde være repræsenteret på Folkemødet. Et evalueringsmøde viste, at alle kirkelige organisationer ønsker at deltage i Folkemødet 2013, hvor man forventer, at der kommer mellem 40 og mennesker i perioden 13. til 16. juni Se eller gense debatter m.m. på hjemmesiden: Årsberetning 2012 SIDE 17

18 y smen nyt MEDLEM Af DAnSkE kirkers RåD I Y s Men er man en del af et aktivt fællesskab i bevægelse, hvor man har god mulighed for at udvikle personlige færdigheder og viden. Man er del af et internationalt, kristent fællesskab af frivillige, der er sammen i tjeneste af det omgivne samfund. Y s Men har tilsluttet sig Danske Kirkers Råd i Af Steen Christiansen, Y s Men Region Danmark NyT MEDLEM AF DANSKE KIRKERS RÅD I 2012: Vores værdisæt siger blandt andet, at vi tror på, at vi med udsyn til og tjeneste for det omgivne samfund kan være med til at støtte en verden, der bygger på fællesskab, gensidig respekt og et kristent livssyn. Et aktivt fællesskab y s Men lever op til værdisættet ved at bidrage med økonomisk støtte til såvel lokale, nationale og internationale opgaver. y s Men s bevægelsens medlemmer støtter gennem aktivt klubarbejde det kirkelige samt det humanitære børne- og ungdomsarbejde. y s Men i hele landet støttede projekter for omkring 14 millioner kr. i Aktiviteterne er bl.a. sponsorcykling, salg af julekalendere og grøntsager, afholdelse af kunstudstillinger, markeder og engagement i genbrugsbutikker. Udtalt ønske om at tilslutte sig Danske Kirkers Råd Vi har tidligere været en del af Danske Kirkers Råd men har holdt en pause, indtil der på en af vore generalforsamlinger var et udtalt ønske om, at vi igen skulle melde os ind i Danske Kirkers Råd. Samtidig fik vi en opfordring fra Danske Kirkers Råd til at melde os ind. Det betyder Danske Kirkers Råd for os Det, at være en del af Danske Kirkers Råd betyder, at y s Men bliver kendt i det kirkelige miljø. Samtidig er det muligt at blive underrettet om aktiviteter, der foregår omkring os særligt i det kirkelige miljø. Der foregår en hel del aktiviteter i Danske Kirkers Råds regi, som er værd at udbrede kendskabet til i organisationernes bagland. Som medlem er det lettere at følge med i det, der sker omkring os. Samtidig har vi indflydelse på politikken i Danske Kirkers Råd. Y s Men bevægelsens støtteprojekter omfatter blandt andet sponsorcykling og markeder. SIDE 18

19 GRuppeROG AKtIvIteteR frihed og lige vilkår Krop, kirke og menneskelige relationer Migrantgruppen Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne Klima- og Miljøgruppen - samt udpluk af gruppernes arbejde og aktiviteter i 2012

20 frihed og LigE ViLkåR Noget lykkedes, andet strandede, og nye initiativer blev igangsat i Det meste blev vendt på et møde mellem Manu Sareen og Danske Kirkers Råd i Ministeriet for Ligestilling og Kirke i marts. Af Bent Hylleberg, BaptistKirken, formand for Frihed og Lige Vilkår FRIHED OG LIGE VILKÅR 2012: Arbejdsgruppen arbejder på det kirke- og religionsretlige område med tiltag, der fremmer lige vilkår for danske kirker. Hensigten er, at de fra folkekirken afvigende trossamfund indenfor grundlovens rammer bør have lige vilkår med folkekirken på områder, hvor kirkerne oplever at blive diskrimineret. Udvidet brug af sognekirker Vores henvendelse til folkekirkens biskopper om udvidet adgang til brug af sognekirkerne blev imødekommet. Fremover vil de lokale menighedsråd ikke kun kunne stille kirken til rådighed for medlemmer af trossamfund udenfor folkekirken til gudstjeneste og begravelse, men også til ægtevielse. Loven forventes vedtaget i folketinget i foråret På vores initiativ er der med henblik på en smidig administration af loven pga. det tidspres, der kan opstå ved begravelser til hjælp for menighedsrådene udarbejdet en positivliste med navne på Danske Kirkers Råds medlemskirker, der generelt er forhåndsgodkendt af biskopperne. En smuk økumenisk gestus fra biskoppernes side. Lov om vielse af to af samme køn I Danske Kirkers Råds høringssvar vedrørende lov om vielse af to af samme køn havde vi ønsket to forhold medtaget i lovteksten. Dels påpegede vi, at loven burde sikre, at alle kirker, der i dag har vielsesbemyndigelse, fremover selv kan beslutte, hvorvidt retten til at vie homoseksuelle skal bringes i anvendelse eller ej. Det opnåede vi ikke. Denne frihed blev indskrevet i loven for folkekirkes vedkommende, men kun medtaget i bemærkningerne til loven for de øvrige trossamfund. Denne forskel i den vedtagne lovtekst har efter vores opfattelse karakter af uacceptabel diskrimination. Dels pegede vi på, at det burde lovfæstes, at villighed til medvirken til vielse af personer af samme køn ikke fremover kan gøres til et vilkår for godkendelse af trossamfund og meddelelse af vielsesbemyndigelse. Det opnåede vi heller ikke. Efterfølgende fulgte vi op på dette ved, at vi i folketinget fik stillet spørgsmål om, hvorvidt fremtidige godkendelser af trossamfund vil blive afhængig af, om man er parat til at indføre vielse af personer af samme køn. Social- og integrationsminister Karen Hækkerup afgav 22. Fra årets begyndelse blev de fra folkekirken afvigende trossamfund flyttet til Ankestyrelsen i Social- og Integrationsministeriet. Herover burde der kunne ankes, når vi har en minister for ligestilling og kirke! Bent Hylleberg SIDE 20

Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand

Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk

Læs mere

Referat for Årsmøde i Danske Kirkers Råd lørdag den 20. april 2013 16.30-18.00 Kirken i Kulturcentret. Drejervej 11-21. 2400 København NV.

Referat for Årsmøde i Danske Kirkers Råd lørdag den 20. april 2013 16.30-18.00 Kirken i Kulturcentret. Drejervej 11-21. 2400 København NV. Referat for Årsmøde i Danske Kirkers Råd lørdag den 20. april 2013 16.30-18.00 Kirken i Kulturcentret. Drejervej 11-21. 2400 København NV. Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543

Læs mere

Endeligt referat. for Rådsmøde den 6. januar kl. 15.00-18.00.

Endeligt referat. for Rådsmøde den 6. januar kl. 15.00-18.00. Endeligt referat for Rådsmøde den 6. januar kl. 15.00-18.00. Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk Frederiksberg

Læs mere

Referat af Årsmøde i Danske Kirkers Råd

Referat af Årsmøde i Danske Kirkers Råd Referat af Årsmøde i Danske Kirkers Råd lørdag den 3. maj 2014 16.15-18.00 Konventhuset, Domkirkestræde 10. 4000 Roskilde Peter Bangs Vej 1 DK-2000 Frederiksberg Tel + 45 3543 2943 dkr@danskekirkersraad.dk

Læs mere

Rådsmødet havde fokus på Kirkens udvikling i lyset af de meget omtalte kirkelukninger i København Grundlovens 69

Rådsmødet havde fokus på Kirkens udvikling i lyset af de meget omtalte kirkelukninger i København Grundlovens 69 Referat af Rådsmøde i Danske Kirkers Råd Den 21. august 2013 kl. 15.00-18.00 Sankt Andreas Kirke Gothersgade 148, 1123 København K Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax

Læs mere

Desuden drøftede vi planerne om en dansk imamuddannelse.

Desuden drøftede vi planerne om en dansk imamuddannelse. Referat for Forretningsudvalgsmøde 3 marts kl. 15-18. Tilstede: Peter Fischer-Møller, Lone Møller-Hansen, Erling Tiedemann, Rita Jørgensen, Preben Brohus, Hanna Smidt, Peter Götz, Anders Gadegaard og Mads

Læs mere

Dronning Elisabeths Alle København S. Rettelser sendes til senest den 4. december Derefter er referatet godkendt.

Dronning Elisabeths Alle København S. Rettelser sendes til senest den 4. december Derefter er referatet godkendt. UDKAST Referat af Fællesmøde Den 21. november 2013 kl 15.00-18.00 Sankt Annæ Kirke Dronning Elisabeths Alle 3 2300 København S. Rettelser sendes til hs@danskekirkersraad.dk senest den 4. december 2013.

Læs mere

Dette års Fællesmøde var delt op i to dele: En forretningsdel og en visionsdel, der kiggede fremad mod en ny arbejdsplan fra 2011.

Dette års Fællesmøde var delt op i to dele: En forretningsdel og en visionsdel, der kiggede fremad mod en ny arbejdsplan fra 2011. Referat for Fællesmøde den 6. november 2010 kl. 14.00-17.00. Til Repræsentanter og sekretariater i Danske Kirkers Råd og Økumenisk Forum. Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543

Læs mere

0. Velkomst og indledning ved formand Anders Gadegaard (AG)

0. Velkomst og indledning ved formand Anders Gadegaard (AG) Til alle i Rådet og Mellemkirkeligt Arbejdsforum Endelig referat for Fællesmøde for Rådet og Mellemkirkeligt Arbejdsforum den 1. november 2008 på Hotel Nyborg Strand. Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg

Læs mere

Frederiksberg d. 17. februar 2015

Frederiksberg d. 17. februar 2015 Referat for Rådsmøde 29. januar 2015 Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk Giro 605 5710 Frederiksberg

Læs mere

Referat for Rådsmøde 27. august 2014 Kl i Vangede Kirke. Den 28. august 2014

Referat for Rådsmøde 27. august 2014 Kl i Vangede Kirke. Den 28. august 2014 Referat for Rådsmøde 27. august 2014 Kl. 15-18 i Vangede Kirke Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk Giro

Læs mere

2. Nyt fra - Sekretariatet Kontoret. Alice Sprotte er stoppet 31. maj. Hanna Smidt begynder den 1. august efter endt barselsorlov.

2. Nyt fra - Sekretariatet Kontoret. Alice Sprotte er stoppet 31. maj. Hanna Smidt begynder den 1. august efter endt barselsorlov. Referat for møde i Forretningsudvalget den 4. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3887 1493 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk

Læs mere

Se desuden Mogens Mogensens blog for nogle af de perspektiver, han fremlagde for Rådet: https://mogenssmogensen.wordpress.com/

Se desuden Mogens Mogensens blog for nogle af de perspektiver, han fremlagde for Rådet: https://mogenssmogensen.wordpress.com/ Referat af Rådsmøde 30. august 2016 Peter Bangs Vej 1 DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk Frederiksberg d. 13. september 2016 Til stede: Aleksandar

Læs mere

Vedtægter for Danske Kirkers Råd

Vedtægter for Danske Kirkers Råd Vedtægter for Danske Kirkers Råd 1. Grundlag Stk. 1. Danske Kirkers Råd er et fællesskab af kristne kirker, trossamfund og menigheder i Danmark, som tilbeder og bekender én Gud - Faderen, Sønnen og Helligånden

Læs mere

Endeligt referat for Fællesmøde for Danske Kirkers Råd, Økumenisk Forum og Danske Kirkedage. 5. november 2011 kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand.

Endeligt referat for Fællesmøde for Danske Kirkers Råd, Økumenisk Forum og Danske Kirkedage. 5. november 2011 kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand. Endeligt referat for Fællesmøde for Danske Kirkers Råd, Økumenisk Forum og Danske Kirkedage. 5. november 2011 kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand. Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

1. Velkommen ved Rita Jørgensen, formand for Stående Udvalg Mads Christoffersen indledte med en kort velkomst og en bøn.

1. Velkommen ved Rita Jørgensen, formand for Stående Udvalg Mads Christoffersen indledte med en kort velkomst og en bøn. Referat for møde i Økumenisk Forum Den 25 april 2015 kl. 10.00 Roskilde Baptistkirke Vindingevej 32A, 4000 Roskilde. Rettelser til referatet sendes til mc@danskekirkersraad.dk senest 4. maj 2015. Herefter

Læs mere

Kirke på vej. Roskilde Stift

Kirke på vej. Roskilde Stift Kirke på vej Roskilde Stift Kirke på vej men hvorhen? det enkle svar på det spørgsmål er: ud blandt mennesker dér, hvor de er. Det er visionen og drivkraften bag Kirke på vej. Det er en spændende og udfordrende

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Vejle, den 31. januar 2014 J.nr. 013 JSS/dlv Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

Fra sekretariatet: Søren Dalsgaard, Susanne Bak Knudsen (punkt 4), Birger Nygaard, Thorsten Rørbæk og Rebekka Højmark Svenningsen.

Fra sekretariatet: Søren Dalsgaard, Susanne Bak Knudsen (punkt 4), Birger Nygaard, Thorsten Rørbæk og Rebekka Højmark Svenningsen. Peter Bangs Vej 1 DK-2000 Frederiksberg T: +45 33 11 44 88 interchurch@interchurch.dk www.interchurch.dk Frederiksberg, den 28. april 2016 J.nr. 013 BN/rhs Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

Referat for Årsmøde den 24. april 2010. Frederiksberg d. 22. marts 2011

Referat for Årsmøde den 24. april 2010. Frederiksberg d. 22. marts 2011 Referat for Årsmøde den 24. april 2010 Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk Giro 605 5710 Frederiksberg

Læs mere

Et trossamfund i Luthersk Mission

Et trossamfund i Luthersk Mission Et trossamfund i Luthersk Mission Flere og flere medlemmer af Luthersk Mission (LM) overvejer af samvittighedsmæssige, teologiske, missionale og kirkelige grunde deres medlemskab af folkekirken. Baggrunden

Læs mere

0. Velkomst ved Anders Gadegaard (AG)

0. Velkomst ved Anders Gadegaard (AG) Hermed udsendes endeligt referat for Fællesmøde på Nyborg Strand den 7. november 2009 kl. 14.00-16.00. Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk

Læs mere

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT 1 REPRÆSENTATIONER I BESTYRELSER M.V. Y s Men er repræsenteret i en række bestyrelser og beklæder mange tillidsposter. Det kan være på såvel regionalt, som distrikts og klubplan. Denne fortegnelse søger

Læs mere

13 Økumeni. God læselyst! ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Mads Christoffersen. KORREKTUR: Maria Pedersen og Lærke Uhd

13 Økumeni. God læselyst! ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Mads Christoffersen. KORREKTUR: Maria Pedersen og Lærke Uhd ANDAGT ANSVARLIGHED DANSKE KIRKERS RÅD 2014 13 Økumeni i dag Velkommen til årsberetningen 2014 Andagt og ansvarlighed er titlen på årsberetningen for 2014. Det afspejler det felt, Danske Kirkers Råd og

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, den 3. december 2014 J.nr. 013 JSS/-- Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

Guide til konfirmandprojekt

Guide til konfirmandprojekt Guide til konfirmandprojekt - møde mellem konfirmander og unge muslimer Præster siger om projektet... Konfirmanderne blev meget glade og stolte af deres egen tro. Det var en helt anden måde at snakke om

Læs mere

SAMTALEOPLÆG OM PRÆSTEUDDANNELSE

SAMTALEOPLÆG OM PRÆSTEUDDANNELSE SAMTALEOPLÆG OM PRÆSTEUDDANNELSE - I ET SAMFUND MED FORSKELLIGE RELIGIONER OG LIVSSYN BAGGRUND EN PRÆSTS DANNELSE RUMMER MANGE FACETTER Præster er under stadig dannelse. Man lærer sig færdigheder, får

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Dagsorden 0. Indledning og velkomst v. Anders Gadegaard AG vil gerne, om der i stedet for indledning nøjes med en velkomst og en salme.

Dagsorden 0. Indledning og velkomst v. Anders Gadegaard AG vil gerne, om der i stedet for indledning nøjes med en velkomst og en salme. Endeligt referat Til FU Frederiksberg d. 11. september 2008 Hermed udsendes referat for Forretningsudvalgsmøde den 2. september 2008 i Trinitatis Stuen, Peter Bangs Vej 1 D 16.00-18.00. Peter Bangs Vej

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 4. september 2013 J.nr. 013 JSS/-- Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd onsdag d. 4. september

Læs mere

Referat for Årsmøde i Danske Kirkers Råd Lørdag den 21. maj :00-16:00 Trinitatis Sognehus. Pilestræde København K

Referat for Årsmøde i Danske Kirkers Råd Lørdag den 21. maj :00-16:00 Trinitatis Sognehus. Pilestræde København K Referat for Årsmøde i Danske Kirkers Råd Lørdag den 21. maj 2016 14:00-16:00 Trinitatis Sognehus. Pilestræde 67. 1112 København K Årsmødet var for både medlemmer af Rådet og Økumenisk Forum. Inden selve

Læs mere

Arbejdsplan DANSKE KIRKERS RÅD

Arbejdsplan DANSKE KIRKERS RÅD Arbejdsplan 2017-2019 DANSKE KIRKERS RÅD INDHOLD 1. Indledning 3 1.1 Vores formål 3 2. Arbejdsplan 2017-19 3 2.1 Behovet for Danske Kirkers Råd 3 2.2 Prioritering 4 2.3 Fokusområder 2017-19 4 2.3.1 Frihed

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Referat af biskoppernes møde den oktober 2016

Referat af biskoppernes møde den oktober 2016 Side1 af biskoppernes møde den 25. - 27. oktober 2016 Deltagere var Elof Westergaard, Henning Toft Bro, Henrik Stubkjær, Henrik Wigh-Poulsen, Lise-Lotte Rebel, Marianne Christiansen, Peter Fischer-Møller,

Læs mere

Referat af fællesmøde Danske Kirkers Råd og Økumenisk Forum 1. november 2014 kl. 9-12 Hotel Nyborg Strand. Frederiksberg d. 20.

Referat af fællesmøde Danske Kirkers Råd og Økumenisk Forum 1. november 2014 kl. 9-12 Hotel Nyborg Strand. Frederiksberg d. 20. Referat af fællesmøde Danske Kirkers Råd og Økumenisk Forum 1. november 2014 kl. 9-12 Hotel Nyborg Strand Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Referat for Møde i Forretningsudvalget Den 17. marts kl. 16-18 i Pinsestuen på Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1D (3. sal).

Referat for Møde i Forretningsudvalget Den 17. marts kl. 16-18 i Pinsestuen på Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1D (3. sal). Referat for Møde i Forretningsudvalget Den 17. marts kl. 16-18 i Pinsestuen på Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1D (3. sal). Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax

Læs mere

Folkekirken og Porvoo

Folkekirken og Porvoo Folkekirken og Porvoo Den 3. oktober 2010 tilslutter Den danske Folkekirke sig Porvoo Fællesskabet. Porvoo Fællesskabet består af lutherske og anglikanske kirker i Norden, Baltikum samt Storbritannien

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Arbejdsplan 2011-2013 DANSKE KIRKERS RÅD

Arbejdsplan 2011-2013 DANSKE KIRKERS RÅD Arbejdsplan 2011-2013 DANSKE KIRKERS RÅD 2 Indhold 1. Indledning 4 1.1 Vores formål 4 1.2 Vores vision for 2011-13 4 1.3 Arbejdsplan 2011-13 5 2. Råd og fora 7 2.1 Rådet 7 2.1.1 Forretningsudvalget 7 2.2

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd, fredag den 5. februar 2016 kl. 15-17

Læs mere

Det mellemkirkelige Råd PROTOKOL 3/08

Det mellemkirkelige Råd PROTOKOL 3/08 Det mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 23.april, 2008 J.nr. 013 JSS/ka MKR 3/08 Protokol fra møde i Det mellemkirkelige

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden - Dagsorden godkendt. Dog tilføjes punkt med Nyt fra Frikirkeforum som punkt 9.

1. Godkendelse af dagsorden - Dagsorden godkendt. Dog tilføjes punkt med Nyt fra Frikirkeforum som punkt 9. Endeligt referat Til FU Endeligt referat for møde i Forretningsudvalget den 2. juni kl. 16-18 i Trinitatisstuen på Diakonissestiftelsen. Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Værdier, kvalitet og omstilling

Værdier, kvalitet og omstilling DET TALTE ORD GÆLDER! Værdier, kvalitet og omstilling Talepunkter til departementschef Henrik Nepper Christensens foredrag ved åbning af Nordisk Kongres for kirkegårde og krematorier 4. sep. 2013 Indledning

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag.

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 13. marts 2016 Kirkedag: Mariæ bebudelse/b Tekst: Luk 1,46-55 Salmer: SK: 721 * 71 * 72 * 73 LL: 721 * 71 * 441 * 72 * 481,2 * 73 Jeg vil gerne tage en

Læs mere

19. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. oktober 2012 kl Salmer: 26/434/335/417//164/439/421/569 Uddelingssalme: se ovenfor: 421

19. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. oktober 2012 kl Salmer: 26/434/335/417//164/439/421/569 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 1 19. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. oktober 2012 kl. 10.00. Salmer: 26/434/335/417//164/439/421/569 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

0. Velkomst v. Anders Gadegaard AG bød velkommen til alle. En særlig velkomst lød til AMS, der har været fraværende ved de sidste FU-møder.

0. Velkomst v. Anders Gadegaard AG bød velkommen til alle. En særlig velkomst lød til AMS, der har været fraværende ved de sidste FU-møder. Til FU Frederiksberg d. 11. december 2008 Hermed udsendes referat for Forretningsudvalgsmøde den 2. december 2008. Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3887 1493

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728 Dengang jeg gik på pastoralseminariet for at skulle lære at være præst, fik jeg et godt råd af en af underviserne. Han sagde, at når man sidder og taler med et menneske, og samtalen går i stå, så skal

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde

Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde Ingen afbud. Referat fra møde torsdag den 20. november 2014 kl. 15.30 18.00 i Landemodesalen, Viborg Bispegård. Indledning ved Hans Vestergaard Jensen

Læs mere

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424 1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411;417-139; 403; 424 Lad os bede! Kære Herre, vi beder dig: Lad dit lys skinne på os i dag, så vi ser hvem vi er, hvor vi hører til,

Læs mere

Politisk. strategi. Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Politisk. strategi. Dansk Flygtningehjælp Ungdom Politisk strategi Dansk Flygtningehjælp Ungdom Indhold Introduktion grundværdier Målsætninger Fremgangsmåde rammer og tidsplan [Forsidefoto: Pil Christoffersen] Introduktion DFUNK - Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Referat DropIN Aarhus

Referat DropIN Aarhus Referat DropIN Aarhus Velkomst v/ René Bidstrup Ordstyrer: Cecilie Kuhr Introduktion og regler v/ Cecilie Kuhr Paneldebat og resultater af workshops Mig og min kirke SITUATION: Kirken er en bygning og

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Mødedeltagere: Tine Lindhardt, Henrik Wigh Poulsen, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen, Mikael

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd tirsdag den 6. maj 2014 klokken 10:00

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Dagsorden for møde mandag den 24. marts 2014 kl. 15.30 18 i Sognegårdens konfirmandstue

Dagsorden for møde mandag den 24. marts 2014 kl. 15.30 18 i Sognegårdens konfirmandstue Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde Dagsorden for møde mandag den 24. marts 2014 kl. 15.30 18 i Sognegårdens konfirmandstue Indledning ved Christian Bach Iversen 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige 1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl. 10 4. søndag efter påske - Joh 8,28-36 15-338 - 679 / 492-476 - 426 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde da til

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, den 4. december 2013 J.nr. 013 JSS/-- Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

Desuden deltog som gæster/oplægsholder: Hans Grishauge (Himmelske Dage/Danske Kirkedage).

Desuden deltog som gæster/oplægsholder: Hans Grishauge (Himmelske Dage/Danske Kirkedage). Rådsmøde 26 august 2015 Tilstede: Jacob Viftrup (Apostolsk Kirke), Preben Brohus (Apostolsk Kirke), Jacob B. Møller (Baptistkirken), Bent Hylleberg (Baptistkirken), Lone Møller-Hansen (Baptistkirken),

Læs mere

Leg med tro - Inspiration til debatter

Leg med tro - Inspiration til debatter Leg med tro - Inspiration til debatter Hvornår havde I i menighedsrådet, på ledermødet eller personalemødet sidst tro på dagsordenen? Altså ikke rammerne for andres tro, men jeres egen tro? Hvornår satte

Læs mere

8. Venskabsmenighed. Begyndelsen. Fredenskirken 50 år 67

8. Venskabsmenighed. Begyndelsen. Fredenskirken 50 år 67 8. Venskabsmenighed Begyndelsen I slutningen af 90 erne beslutter Fredenskirkens menighedsråd at undersøge muligheden for at få en venskabsmenighed. En henvendelse fra et danskitaliensk ægtepar, Karin

Læs mere

Det mellemkirkelige Stiftsudvalg årsberetning 2011 v/formand Hjørdis Høegh-Andersen

Det mellemkirkelige Stiftsudvalg årsberetning 2011 v/formand Hjørdis Høegh-Andersen Det mellemkirkelige Stiftsudvalg årsberetning 2011 v/formand Hjørdis Høegh-Andersen De løbende invitationer/tilbud på konferencer/studieture fra forskellige organisationer bliver annonceret på Stiftets

Læs mere

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE Oplæg til samtale v. Samvirkende Menighedsplejers Årsmøde På Hotel Nyborg Strand Lørdag, den 10. april 2010 Mogens S. Mogensen Intercultural.dk MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE 1 Kirken

Læs mere

Landemodeberetning 24. september 2010.

Landemodeberetning 24. september 2010. Landemodeberetning 24. september 2010. Denne landemodeberetning adskiller sig fra en sædvanlig beretning bl.a. derved, at den er blevet til på baggrund af mine blot 5 måneder som biskop over Aalborg stift.

Læs mere

Referat af Fællesmøde 31. oktober 2015 For Rådet, Økumenisk Forum og Danske Kirkedage Konventhuset, Roskilde.

Referat af Fællesmøde 31. oktober 2015 For Rådet, Økumenisk Forum og Danske Kirkedage Konventhuset, Roskilde. Referat af Fællesmøde 31. oktober 2015 For Rådet, Økumenisk Forum og Danske Kirkedage Konventhuset, Roskilde. Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk

Læs mere

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn August 2015 Juni 2016 August Program for Nicolaifællesskabet 26.08 Bibelundervisning ApG. 1,1-14 Optakt til den åndelige krig! Gudsriget

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

Protokol og referat fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd, onsdag den 7. december 2016 kl. 13:00 til 17:00, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg

Protokol og referat fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd, onsdag den 7. december 2016 kl. 13:00 til 17:00, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg Frederiksberg, den 7. december 2016 J.nr. 013 MK Protokol og referat fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd, onsdag den 7. december 2016 kl. 13:00 til 17:00, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg Til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Der var en, der efter et arrangement for nogen tid siden spurgte

Læs mere