SAMTALE SAMARBEJDE DANSKE KIRKERS RÅD 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMTALE SAMARBEJDE DANSKE KIRKERS RÅD 2012"

Transkript

1 SAMTALE SAMARBEJDE DANSKE KIRKERSRÅD 2012

2 17 folkemødet VELkoMMEn TiL årsberetningen DiALogkonfEREncE Samtale & samarbejde er titlen på årsberetningen for Her kan du læse om Danske Kirkers Råds arbejdsområder og om nogle af vores mange aktiviteter. Du kan bl.a. læse om Dialogkonferencen i Beirut og København, om Grøn Kirke, migrantmenigheder og om Danske Kirkedage. Danske Kirkers Råd ville ikke fungere uden samtale og samarbejde. Det vidner de mange fortællinger om her i årsberetningen, som er skrevet af nogle de mange engagerede mennesker i Danske Kirkers Råds store netværk. 33gRøn kirke 42 DAnSkE kirkedage Rigtig god læselyst! AnSVARShAVEnDEREDAkTøR: Alice Sprotte korrektur: MAdSchriStofferSen og MAriA pedersen fotos: MAriuSAnhAlt, rune hansen, hannasmidt, one body ulrik JAntzen, dasbüro forfolkekirkensnødhjælp, thomas nestved boilesen, connie bondesen beier, MAdS christoffersen, JenSchriStiAn bjørnskov, birthe Munck-fAirwood, kim MAtthäi lehland, JenSlAttke, MAriAnne JeSperSen, filip bodilsen, christian roar pedersen, MikAel StJernberg, AyhAn yildiz, Sergioroberto bichara, zsuzsannakilian, Steen christiansen, olebluhme TRyk: klsgrafisk husa/s LAyouT: Søren thybo høyer

3 INDHOLD identitet & intensitet formandensberetning 6 SAMTALE & SAMARBEJDE GENERALSEKRETÆRENSBERETNING 7 DAnSkE kirkersråd gik iblodetpåmig 9 DAnSkE kirkersråd -hvadoghvem? 10 MEDLEMSkiRkER og -organisationer 11 SAMTALE og SAMARBEJDE INTERvIEw MED LONE MøLLER-HANSEN OG PETER GöTz 14 ÅRSMøDE folkemøde Y S MEN NYT MEDLEM Af DANSKE KIRKERSRÅD 18 grupperogaktiviteter frihed OG LIGE vilkår 20 KROP, KIRKE OG MENNESKELIGE RELATIONER 22 MIGRANTGRuPPEN 23 KONTAKTGRuPPEN for MuSLIMER OG KRISTNE 26 GRøN KIRKE 33 DAnSkE kirkedage KOMMED TIL festen 42 AALBORG ER KLAR TIL KIRKEDAGE 43 MENNESKE, HvOR ER Du KOM, Nu ALTERREDE! 44 økumeni udeoghjemme DANSKE KIRKERSRÅD REPRÆSENTERET udeoghjemme 46 økumenisk EfTERÅRSKuRSuS 46 DETNORDISK-BALTISKE SAMARBEjDE 47 DETøKuMENISKE STuDIELEGAT 48 KONfERENcEN foreuropæiske KIRKER 49 KIRKERNES verdensråd 49 årsregnskab 52

4

5 Danske Kirkers Råd giver kirker og kirkelige organisationer mulighed for at opbygge relationer, samarbejde, dele erfaringer og diskutere diakoni, mission og teologi. Danske Kirkers Råd er en ressource for kirker og kirkelige organisationer. Samtidigt støttes kirker og organisationer til at være en ressource for hinanden og udtale sig med fælles stemme. Hver kirke og organisation deltager med sin særlige identitet, erfaring og med sine prioriteter i en fælles søgen efter kristen enhed.

6 identitet & intensitet af Domprovst Anders Gadegaard, formand for Danske Kirkers Råd økumeni handler om fællesskab i den kristne tro på tværs af teologiske og kirkelige forskelle. Året 2012 var et frugtbart arbejdsår for fællesskabet af kirker i Danmark. DANSKE KIRKERS RÅD 2012: På den ene side intensiveredes samtalerne og samarbejdet mellem kirkerne, på den anden side krævede flere sager også, at man gjorde sig sin egen identitet klar. Liturgi og fællesskab Et område, som helt sikkert vil intensivere samhørigheden, og som vi har taget hul på, er arbejdet med liturgiske udtryk. En sand økumenisk gudstjeneste har en sådan form, at vi alle kan deltage på lige fod og alle kan genkende vores fælles tro i tekst, musik og prædiken og udtrykker den i bøn, sang og anden aktiv deltagelse. Her er fælles nadverfejring stadig ikke mulig. Til gengæld appellerer det til, at vi finder andre liturgiske udtryk for vores samhørighed i troen. Nye strømninger i liturgien Danske Kirkers Råd har nedsat en ad hoc arbejdsgruppe til at arbejde videre med liturgi og økumeni. Arbejdsgruppen inviterede i februar 2013 til en spændende dag om nye tendenser i og mødet mellem liturgiske udtryk. Vi håber, at dette arbejde med liturgien kan inspirere til afholdelse af økumeniske gudstjenester og samle os på tværs af konfessionerne. Desuden har vi nu et par gange afholdt en Helligtrekongersgudstjeneste i Københavns Domkirke, hvor en række nye menigheder for nydanskere har stået for en fælles liturgi sammen med præster fra folkekirken og frikirkerne. Vores kristne identitet Behovet for at gøre sig sin egen identitet klar kan opleves i flere sammenhænge, både i forhold til mennesker, hvor troen ingen rolle spiller, og i forhold til mennesker af anden tro og af anden konfession. I Danske Kirkers Råd har vi talt om, hvor vigtig den fælles udfordring er med at få oplyst om og undervist i den kristne tros indhold og værdier overfor en stigende del af befolkningen, som kender meget lidt til kristendommen. Vi er blevet udfordret af Folkekirkens mellemkirkelige Råd til at overveje, hvordan vi bedst i fællesskab og ud fra hver vores konfession tackler denne udfordring. Dialog med muslimer I forholdet til mennesker af anden tro har vi koncentreret os om samarbejdet med muslimer, som især finder sted gennem den Kontaktgruppe, vi har etableret, og som resulterede i to store konferencer i På konferencernes workshops, hvor muslimer og kristne fra en række mellemøstlige lande og fra Danmark kom tæt på hinanden, viste det sig at være en ligefrem bevægende oplevelse at fortælle hinanden om, hvad troen betyder for ens selvforståelse, familie- og arbejdsliv. Enhed i mangfoldighed Også imellem os selv som kristne er det set i et økumenisk perspektiv vigtigt at gøre sig klart, hvilken arv vi hver især har med os fra hver vores konfession. Fordi det er derudfra, vi kan bidrage til den økumeniske rigdom. Økumeni er udtryk for enhed i mangfoldigheden - ikke enshed. Kairos-dokumentet I Danske Kirkers Råd kom det klart til udtryk på fællesmødet i november, hvor stor en rolle vore forskellige konfessionelle traditioner spiller i spørgsmålet om synet på Det Hellige Land og staten Israel. En række ledende skikkelser indenfor de palæstinensiske kirker har sammen udarbejdet et skrift, Kairos-dokumentet, som beskriver den temmelig håbløse situation, man i Palæstina befinder sig i på grund af den langvarige israelske besættelse. I dokumentet opfordrer man kristne over hele verden til at forholde sigtil situationen og udtrykke sin solidaritet og sit ønske om, at freden må indfinde sig og fremme en frugtbar sameksistens mellem jøder, kristne og muslimer i Fredens By Jerusalem og hele det israelsk-palæstinensiske område. En sådan solidaritetserklæring vil vi gerne sende fra Danske Kirkers Råd, men det forudsætter, at vi har gjort os klart, hvordan vi ser på dette særlige forhold mellem jøder, kristne og muslimer i Det Hellige Land. Det er ikke så let med de forskellige konfessionelle baggrunde, vi hver især har. Derfor har vi nedsat vi en arbejdsgruppe, som i 2013 skal komme med forslag til Rådet om et muligt svar. Det bliver spændende at se, hvor langt vores fællesskab rækker i forhold til et så ømtåleligt spørgsmål. SIDE 6

7 SAMTALE & SAMARBEJDE af Mads Christoffersen, generalsekretær i Danske Kirkers Råd Arbejdet i Danske Kirkers Råd består i samtale og samarbejde på tværs af kirkelige og teologiske forskelle. Dialog har været en af de store overskrifter for arbejdet i ÅRET DER GIK: Danske Kirkers Råd er altid i dialog. Det er helt grundlæggende for vores identitet at være i dialog på tværs af kirkelige forskelle, teologiske holdninger og historiske traditioner. Men 2012 havde også fokus på dialogen mellem kristne og muslimer både i Danmark og Mellemøsten. Dialog i Beirut og København Mere end 50 kristne og muslimske ledere fra Danmark og Mellemøsten deltog ved The Danish-Arab Dialogue Conference Konferencens første del fandt sted i Beirut med fokus på, hvad vi kan sige sammen på tværs af religiøse forskelle om troen på Gud, etik og menneskerettigheder. Konferencen fortsatte i København, hvor deltagerne ville forpligte sig selv og hinanden til partnerskab på tværs af religiøse, kulturelle og geografiske grænser. Konferencen mundede ud i The Copenhagen Commitment, hvor deltagerne forpligtede sig til gavn for især de marginaliserede grupper. Konferencen var et opmuntrende tegn på den vilje til dialog, der er blandt kristne og muslimer både i Danmark og Mellemøsten. Frihed og lige vilkår I 2012 blev en kommission nedsat af kirkeministeriet til at se nærmere på en opfyldelse af Grundlovens 66 om folkekirkens forfatning. I Danske Kirkers Råd har vi gennem årene set på de andre kirkesamfunds vilkår og er i 2012 gået i gang med at se nærmere på 69 med fokus på de fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold. Arbejdsgruppen Frihed og Lige Vilkår har således udarbejdet et oplæg til drøftelse i Rådet og i de enkelte kirkesamfund om behov for arbejdet med opfyldelsen af Grundlovens 69. Arbejdsgruppen har ligeledes arbejdet med muligheden for kirkeskat som kildeskat for Den Katolske Kirke og frikirkerne. Migrantkirker og international gudstjeneste I Danmark er der nu mere end 200 migrantkirker. Det glæder os, at Migrantgruppen i 2012 for fjerde år i træk stod for en konference især for migrantpræster. Det blev til to døgn med fokus på migrantkirkernes forhold i Danmark og samarbejdet med danske kirker. Den maj 2013 afholdes konferencen igen både ny- og gammeldanske præster er velkomne. I forbindelse med Helligtrekonger stod Migrantgruppen for en flot gudstjeneste i Københavns Domkirke med fokus på, at vi alle er på vandring som de hellige tre konger. Det skete sammen med præster og lægfolk, der er kommet hertil fra bl.a. Afrika og Asien. Kirkerne og klimaet Kirkernes klimaarbejde i Grøn Kirke har præget arbejdet i Danske Kirkers Råd siden Med et lokalt, nationalt og et internationalt fokus spænder Grøn Kirke vidt. De sidste par år har Grøn Kirke samarbejdet med Roskilde Stift om at hjælpe stiftets sogne og provstier på vej til at blive mere grønne. De enkelte kirker arbejder seriøst med det og virker som inspiration for andre kirker i landet. Nogle af disse kirker er nu en del af vores nye samarbejdsprojekt i EU, hvor lokale sognekirker deler erfaringer om at arbejde med det grønne i Danmark, Sverige, Slovakiet, Tyskland og Letland. Menneske, hvor er du? Det er spørgsmålet og temaet for Danske Kirkedage maj I 2012 har en stor gruppe lokale kirkefolk fra Aalborg og omegn arbejdet hårdt for at være klar med et imponerende program til Danske Kirkedage. Der har været et godt samarbejde mellem stiftet og den lokale komite. Mere end 60 kirker og kirkelige organisationer er medlemmer af netværket bag Danske Kirkedage. Styrelsen for Danske Kirkedage gør sit for at sikre, at erfaringerne fra Aalborg kan komme fremtidens Kirkedage til gavn. Folkemødet på Bornholm Danske Kirkers Råd var med ved Folkemødet, da mere end gæster samlede sig på Bornholm. Sammen med en række kirker og kirkelige organisationer stod Danske Kirkers Råd for et stort kirketelt midt i Folkemødet. Gennem fire dage var teltet fuld af debatter om alt fra anti-trafficking til Grøn Kirke og religion i det offentlige rum. Teltet var velbesøgt med mere end 3000 gæster. Samarbejdet mellem lokale kirker, nationale kirkelige organisationer og Danske Kirkers Råd fungerede fortrinligt. Danske Kirkers Råd er også med på Folkemødet d juni Årsberetning 2012 SIDE 7

8 Sekretariatet 2012 har især været præget af værtskabet for den store dialogkonference. Som altid er det sekretariatets opgave at bistå vores arbejdsgrupper og medlemmer. Det betyder hårdt og alsidigt arbejde. Det arbejde kan kun fungere takket være et godt samarbejde mellem de ansatte og de mange, der involverer sig i arbejdsgrupperne. På vegne af sekretariatet skal der lyde en stor tak til alle og et velkommen til nye medlemmer af arbejdsgrupperne. Maria Pedersen blev ved udgangen af 2012 fastansat som administrativ medarbejder på sekretariatet. Alice Sprotte har siden august været barselsvikar for Hanna Smidt. Økonomi Driften af Danske Kirkers Råd bæres primært af kontingenterne fra medlemskirker og -organisationer. Desuden søger vi og får støtte fra, en række fonde til konkrete aktiviteter, ligesom vi også indgår samarbejdsaftaler som det f.eks. gælder interreligiøs dialog og Grøn Kirke. For at kunne bibeholde status af 8a-godkendt organisation og sikre de årlige tipsmidler, kræves det, at vi også får støtte fra private givere. Derfor er vi taknemlige over den støtte, som enkeltpersoner giver os, både som enkeltbeløb eller som løbende støtteaftaler. Danske Kirkers Råd er altid i dialog. Det er helt grundlæggende for vores identitet at være i dialog på tværs af kirkelige forskelle, teologiske holdninger og historiske traditioner. Mads Christoffersen SIDE 8

9 DAnSkE kirkersråd gik iblodetpåmig I foråret 2012 havde Danske Kirkers Råd glæden af at have jens christian Bjørnskov i praktik i ti uger. Her reflekterer han over økumeniens betydning. Af Jens Christian Bjørnskov, studerende på 3K-uddannelsen, praktikant i Danske Kirkers Råd PRAKTIKANT I DANSKE KIRKERS RÅD 2012: Begejstringen sidder stadig i min krop. Begejstringen over, hvad kristne kan udrette sammen med respekt for hinandens forskellige teologier og traditioner, gjorde, at jeg efter mit praktikophold i Danske Kirkers Råd foreslog Adventistkirken, hvor jeg hører til, at blive optaget for vi har også noget særligt at bidrage med. For man kan naturligvis have sine forbehold overfor økumeni og fremmede kristne, der lever i en kirke med en anden teologi og tradition end den, jeg selv er vant til, er stolt af og tryg ved. Skal jeg virkelig afstå alt dette og smide det i skraldespanden? Derer detsimplesvar:nej,ståblotfastpåditsynspunkt med respekt for din næstes teologi. Gud har skabt os forskelligt og ikke med alle de samme evner. Tak for det. Tænk sig hvis alle mennesker var ens og forestil dig, at der kun var én eneste kristendomsforståelse og kun én måde at opfatte Gud på. Hvilket fattigt trosliv. Gad vide, hvad Gud mener om de mange forskellige kirkesamfund? Er der mon et af dem han holder særligt med et særligt udvalgt kirkesamfund? Eller er de mange kirkeretninger blot et udtryk for den mangeartethed, Gud har skabt os med? Når vi mennesker er så forskellige, danner vi også uens kirkesamfund. Men som kristne har vi meget til fælles og kan udrette meget godt sammen. Der hvor vi kristne kan blive enige nogle gange blot enige om, at vi er uenige der giver dialogen, arbejdsgrupperne og arrangementerne hos Danske Kirkers Råd mening. Her er der en rigtig god mulighed for at møde sine kristne fætre og kusiner. Jens christian Bjørnskov var praktikant i foråret 2012 Årsberetning 2012 SIDE 9

10 DAnSkE kirkersråd -hvad & hvem? Danske Kirkers Råd er det bredeste kirkelige netværk i Danmark. Danske Kirkers Råd er et nationalt råd af kirker og kirkelige organisationer og en projektbaseret netværksorganisation. Medlemskirker og medlemsorganisationer kan iværksætte samarbejde til fælles projekter inden for relevante indsatsområder. Danske Kirkers Råd består pt. af 15 medlemskirker og 45 kirkelige organisationer fordelt på henholdsvis Rådet (for kirkesamfund) og Økumenisk Forum (for kirkelige organisationer, menigheder og folkekirkens stifter). Danske Kirkers Råd har en række arbejdsområder. Nogle har kommissorier til kontinuerligt arbejde med faste opgaver, andre gruppers arbejde er knyttet til konkrete arrangementer eller begivenheder. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan man bliver en del af arbejdet? Læs på de følgende sider uddrag fra Danske Kirkers Råds arbejde. Kontakt gerne sekretariatet for at høre mere. Læs mere om og find kontaktoplysninger på sekretariatet og arbejdsområdernes kontaktpersoner på: DANsKe KIRKeRs RåD RÅDET Forretningsudvalget Sekretariatet ØKUMENISK FORUM FRIKIRKEFORUM Stående udvalg FRIHED OG LIGE VILKÅR DANSKE KIRKEDAGE Styrelsen TEOLOGISKE SAMTALER KONTAKTGRUPPEN FOR MUSLIMER OG KRISTNE KLIMA OG GRØN KIRKE MIGRANT- MENIGHEDER ANTI- TRAFFICKING KIRKE, KROP OG MENNESKELIGE RELATONER = RÅD OG FORA = ARBEJDSGRUPPER SIDE 10

11 MEDLEMSkiRkER og -organisationer Pr RåDet medlemskirker APOSTOLSK KIRKE BAPTISTKIRKEN I DANMARK BRØDREMENIGHEDEN DEN ANGLIKANSKE KIRKE DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK DEN KOPTISK-ORTODOKSE KIRKE DENORTODOKSE KIRKE DENREFORMERTE SyNODE DETDANSKE MISSIONSFORBUND FOLKEKIRKEN FRELSENS HæR INTERNATIONAL CHURCH OF COPENHAGEN METODISTKIRKEN I DANMARK PINSEKIRKEN SVENSKA KyRKAN I DANMARK ØKumeNIsK FORum medlemsorganisationer OG stifter ALPHA DANMARK ASSISIKREDSEN BAPTISTKIRKENS BØRNE- OG UNGDOMSFORBUND BIBELSELSKABET CHURCH OF LOVE DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER DANMARKS KRISTELIGE GyMNASIASTBE- VæGELSE DANMARKS UNGE KATOLIKKER DANMARKS ØKUMENISKE KVINDEKOMITé DANMISSION DANSK OASE DANSKE BAPTISTERS KVINDENETVæRK DE GRØNNE PIGESPEJDERE DEN FOLKEKIRKELIGE AIDS-TJENESTE DET ØKUMENISKE CENTER I AARHUS ExIT FDF FOLKEKIRKENS NØDHJæLP FyENSSTIFT HADERSLEV STIFT HELSINGØR STIFT HERLEV FæLLESKIRKELIGE UDVALG IKON-DANMARK KFUKS SOCIALE ARBEJDE KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM-SPEJDERNE I DANMARK KIRKEFONDET KIRKELIGT CENTRUM KIRKERNES INTEGRATIONS TJENESTE KØBENHAVNSSTIFT LOLLAND-FALSTERS STIFT MALTESERRÅDET MISSION AFRIKA OSMTH RIBE STIFT ROSKILDE STIFT STUDENTERMENIGHEDEN I ÅRHUS TVæRKULTURELTCENTER VIBORG STIFT VOR FRUE KIRKE, KØBENHAVN youth FOR CHRIST y S MEN DANMARK ØKUMENISK UNGDOM AALBORG STIFT AARHUSSTIFT Årsberetning 2012 SIDE 11

12

13 samtale samarbejde

14 SAMTALE og SAMARBEJDE ER grundlaget for DAnSkE kirkersråd Medlem af forretningsudvalget, Lone Møller-hansen fra Baptistkirken, og næstformand i forretningsudvalget, peter götz fra Det Danske Missionsforbund fortæller her om værdien af samtale og samarbejde i Danske kirkers Råd. Af Alice Sprotte, akademisk medarbejder, Danske Kirkers Råd INTERVIEW: Hvilken betydning har samtale og samarbejde i Danske Kirkers Råd? Lone Møller-Hansen: For mig er det hele grunden til, at vi er sammen i Danske Kirkers Råd. Samtalen skaber viden, forståelse og gensidig respekt. At samarbejde tager os et skridt videre. Her kan mennesker se, at kristne ikke modarbejder hinanden, men arbejder sammen. At vi erét. Det er her, vi for alvor lærer hinanden at kende. Det er vigtigt for mig, at vi ikke kun mødes for at tale sammen. Tingene skal omsættes til handling på et tidspunkt. Peter Götz: Det vigtigste er, at vi sætter rammenfor en samtale op. Det betyder, at den enkelte partner bliver anerkendt for sin legitime tilstedeværelse i dansk kirkeliv. Der har før været en følelse af, at de små kirker var her på tålt ophold. Det, at man på øverste plan sætter rammen for en samtale, betyder anerkendelse og det forpligterud i lokale kirkelige sammenhænge. Det ervigtigt at slå fast, så det til sidst er uanstændigt ikke at være med i den samtale. Hvilken værdi har det at samtale og samarbejde på tværs af kirkesamfund? Lone Møller-Hansen: Vi har nu alle en missional tilgang til samtale og samarbejde. Hvad gør vi for at formidle tro? Det er med til at give værdi til samtalen og samarbejdet. Tidligere har jeg hørt fra folk, at vi gider ikke mere snak, nu skal der handling til. Det betyder, at nogle har afskrevet samtalefora. Men det, synes jeg,erved at skifte. Peter Götz: Samtalen lærer os at forstå, hvorfor en anden tradition er landet på sit teologiske synspunkt. Jeg lærer, at læsningen af en given grundtekst kan føre til forskellige synspunkter. Den læring skaber respekt. Både samtalen og samarbejdet udfordrer mig til at bevæge mig, bryde grænser, sige ting jeg ikke har sagt før, og bede bønner jeg ikke har bedt før. Hvad har været de vigtigste samtaleemner i Danske Kirkers Råd i 2012? Lone Møller-Hansen: Lige i denne tid synes jeg, det er samtalen om frihed og ligevilkår og opfyldelsen af Grundlovens paragraffer vedrørende kirker og anerkendelse. Vi har nogle fælles interesser som frikirker og folkekirke. Vi erhelt sikkertikke enige Både samtalen og samarbejdet udfordrer mig til at bevæge mig, bryde grænser, sige ting jeg ikke har sagt før, og bede bønner jeg ikke har bedt før. Peter Götz SIDE 14

15 vi har nogle fælles interesser som frikirker og folkekirke. vi er helt sikkert ikke enige om alt, men det er uendelig vigtigt, at vi taler sammen. Lone Møller-Hansen om alt, men det er uendelig vigtigt, at vi taler sammen. Peter Götz: Jeg er præget af at være en del af den muslimsk-kristne dialog, hvor jeg for nylig har deltaget i dialogkonferencerne i Beirut og København. Netop for mig fra enminoritetskirke, der i 150 år har haft svært at finde et samtaleforum med majoritetskirken, bliver det ekstra vigtigt, at vi får gang i en samtale med muslimerne. Før vi anerkender vores muslimske venner for deres verdensbillede og tradition, fårvi ikkeenfrugtbar dialog og endnu mindre mulighed for gensidig påvirkning og mission. Hvad har været de vigtigste samarbejdsområder i Danske Kirkers Råd i 2012? Lone Møller-Hansen: Jeg fryder mig over, at vi var sammen om et telt på Folkemødet på Bornholm. Kirkerne på Bornholm tog initiativet, og Danske Kirkers Råd var med det samme villige til at være med. Det er et spændende samarbejde også med kirkelige organisationer. Peter Götz: Her vil jeg nævne samarbejdet om Frihed og Lige vilkår. Dansk lovgivning har på den eneside valgt den evangelisk-lutherske kirke som sin mønsterkirkeogpådenandensidegivetplads til andre kirker. Jeg tror, at både folkekirken og andre kirker bør besinde sig på at være kirker i en respektfuld afstand til statsapparatet men i et aktivt samspil, der vægter en god, ordnet dialog med vores lovgivere. Hvad kunne I godt tænke jer, at kirkerne talte sammen og samarbejdede om fremover? Lone Møller-Hansen: At vi arbejder videre med at være en røst ind i kulturen og det politiske liv. Ikke partipolitisk, men en kirkelig røst, Jesu røst. Jo mere kirken bliver marginaliseret, jo vigtigere bliverdet, vilader os høre. Jegtror, at den samtale, der også var på økumenisk efterårskursus om sociale medier var en øjenåbner for mange af os hvor er vi bare langt bagud. Men vi skal også have noget at kommunikere. Peter Götz: Jeg tænker, at vi har en utrolig vigtig opgave i at imødegå det værditab, der finder sted lige nu. Der er brug for en oplæring i de grundlæggende evangeliske værdier, livsstil og grundholdninger. Det bliver den helt store fælles udfordring. I dag er kirkerne enige om, at vi som befolkning er på vej til at miste de evangeliske grundværdier. Det må være muligt at skabe en kommunikation ind i det samfund, vi er fælles om. Årsberetning 2012 SIDE 15

16 årsmøde MED fokuspåreligionsdialog Danske Kirkers Råd havde på sit årsmøde den 12. maj 2012 fokus på forholdet mellem kristne og muslimer - mellem mission og dialog. Af Mads Christoffersen, generalsekretær i Danske Kirkers Råd ÅRSMØDE: Kristne og muslimer - mellem mission og dialog var årsmødets tema og lå i forlængelse af den dialogkonference, som Danske Kirkers Råd var medarrangør af i Beirut og København i Med oplæg og samtale gav det årsmødets deltagere en bedre forståelse for dialogens vilkår og nødvendighed i både en samfundsmæssig og teologisk sammenhæng. Et perspektiv udefra Professor Jakob Skovgaard-Petersen var inviteret til at give et perspektiv udefra og dermed give deltagerne et indblik i den komplekse virkelighed, der afspejler forholdet mellem kristne og muslimer gennem historien og ikke mindst under det såkaldte arabiske forår. Et perspektiv indefra Dialogkonsulent Agnete Holm fra Danmission holdt oplæg med et perspektiv indefra om nødvendigheden af dialog mellem kristne og muslimer med udgangspunkt i, at vi alle har en del af sandheden og sammen kan søge efter Guds evige mysterium. Nyt fra arbejdet i Danske Kirkers Råd Årsmødet blev holdt på Liselund i Slagelse og bød på nyt om planlægningen af Danske Kirkedage Der blev også berettet fra de forskellige arbejdsgrupper, der samlet set vidner om et højt aktivitetsniveau i Danske Kirkers Råd. Jakob Skovgaard-Petersen og Agnete Holm var blandt deltagerne ved dialogkonferencen i 2012 og var således også med til at trække trådene fra dialogkonferencen til årsmødet. SIDE 16

17 folkemødetblev ET TiLLøBSSTykkE folkemødet i Allinge i 2012 blev en succeshistorie ud over det sædvanlige. Den lille smukke by på Nordbornholm blev fyldt med telte og besøgende. Året før havde Bertel Haarder, som en af initiativtagerne, efterlyst kirkernes medvirken. Den opfordring tog en række kirker og kirkelige organisationer i mod. Danske Kirkers Råd var også med. Af John Mester, koordinator for kirkernes telt Mellem Himmel og Jord på Folkemødet FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM: Ved dette års Folkemøde udgjorde kirkerne en del af billedet. Kirkelige telte skød op overalt i byen og præsenterede deres værdier. Blandt alle teltene var et af Folkemødets største telte placeret med den mest attraktive beliggenhed lige ved havnebassinet og synlig på lang afstand. Det var teltet Mellem Himmel og Jord, som husede fjorten kristne organisationer fra forskellige dele af dansk kirkeliv. Mange kirker og kirkelige organisationer Sammen med frikirkerne på Bornholm var Danske Kirkers Råd med i planlægningsgruppen for aktiviteterne i dette store telt, som bl.a. også indeholdt Folkekirkens Nødhjælp, Bibelselskabet, FrikirkeNet, Evangelisk Alliance, Alpha, Children s Mission, Kirkernes Integrations Tjeneste m.fl. Ud over dette var Allinge Kirke med under denne paraply med fire arrangementer. Samarbejdet mellem de kirkelige organisationer forløb rigtigt godt og masser af frivillige fra frikirkerne på Bornholm sørgede for, at alle havde det godt, og at tingene fungerede. Vellykkede arrangementer Vi afholdt flere aktuelle debatter i et fyldt telt. Der var virkelig vellykkede receptioner tre aftener, og man arrangerede to gospelkoncerter på den offentlige scene samt afsluttede med en økumenisk friluftsgudstjeneste søndag formiddag. Desuden blev der arrangeret to pilgrimsvandringer. Mellem Himmel og Jord havde besøg af cirka 3000 mennesker i løbet af Folkemødet. Vi gør det igen! Alle arrangørerne var enige om, at det var et godt Folkemøde, og at man herved bl.a. opfyldte ønsket om, at kirken burde være repræsenteret på Folkemødet. Et evalueringsmøde viste, at alle kirkelige organisationer ønsker at deltage i Folkemødet 2013, hvor man forventer, at der kommer mellem 40 og mennesker i perioden 13. til 16. juni Se eller gense debatter m.m. på hjemmesiden: Årsberetning 2012 SIDE 17

18 y smen nyt MEDLEM Af DAnSkE kirkers RåD I Y s Men er man en del af et aktivt fællesskab i bevægelse, hvor man har god mulighed for at udvikle personlige færdigheder og viden. Man er del af et internationalt, kristent fællesskab af frivillige, der er sammen i tjeneste af det omgivne samfund. Y s Men har tilsluttet sig Danske Kirkers Råd i Af Steen Christiansen, Y s Men Region Danmark NyT MEDLEM AF DANSKE KIRKERS RÅD I 2012: Vores værdisæt siger blandt andet, at vi tror på, at vi med udsyn til og tjeneste for det omgivne samfund kan være med til at støtte en verden, der bygger på fællesskab, gensidig respekt og et kristent livssyn. Et aktivt fællesskab y s Men lever op til værdisættet ved at bidrage med økonomisk støtte til såvel lokale, nationale og internationale opgaver. y s Men s bevægelsens medlemmer støtter gennem aktivt klubarbejde det kirkelige samt det humanitære børne- og ungdomsarbejde. y s Men i hele landet støttede projekter for omkring 14 millioner kr. i Aktiviteterne er bl.a. sponsorcykling, salg af julekalendere og grøntsager, afholdelse af kunstudstillinger, markeder og engagement i genbrugsbutikker. Udtalt ønske om at tilslutte sig Danske Kirkers Råd Vi har tidligere været en del af Danske Kirkers Råd men har holdt en pause, indtil der på en af vore generalforsamlinger var et udtalt ønske om, at vi igen skulle melde os ind i Danske Kirkers Råd. Samtidig fik vi en opfordring fra Danske Kirkers Råd til at melde os ind. Det betyder Danske Kirkers Råd for os Det, at være en del af Danske Kirkers Råd betyder, at y s Men bliver kendt i det kirkelige miljø. Samtidig er det muligt at blive underrettet om aktiviteter, der foregår omkring os særligt i det kirkelige miljø. Der foregår en hel del aktiviteter i Danske Kirkers Råds regi, som er værd at udbrede kendskabet til i organisationernes bagland. Som medlem er det lettere at følge med i det, der sker omkring os. Samtidig har vi indflydelse på politikken i Danske Kirkers Råd. Y s Men bevægelsens støtteprojekter omfatter blandt andet sponsorcykling og markeder. SIDE 18

19 GRuppeROG AKtIvIteteR frihed og lige vilkår Krop, kirke og menneskelige relationer Migrantgruppen Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne Klima- og Miljøgruppen - samt udpluk af gruppernes arbejde og aktiviteter i 2012

20 frihed og LigE ViLkåR Noget lykkedes, andet strandede, og nye initiativer blev igangsat i Det meste blev vendt på et møde mellem Manu Sareen og Danske Kirkers Råd i Ministeriet for Ligestilling og Kirke i marts. Af Bent Hylleberg, BaptistKirken, formand for Frihed og Lige Vilkår FRIHED OG LIGE VILKÅR 2012: Arbejdsgruppen arbejder på det kirke- og religionsretlige område med tiltag, der fremmer lige vilkår for danske kirker. Hensigten er, at de fra folkekirken afvigende trossamfund indenfor grundlovens rammer bør have lige vilkår med folkekirken på områder, hvor kirkerne oplever at blive diskrimineret. Udvidet brug af sognekirker Vores henvendelse til folkekirkens biskopper om udvidet adgang til brug af sognekirkerne blev imødekommet. Fremover vil de lokale menighedsråd ikke kun kunne stille kirken til rådighed for medlemmer af trossamfund udenfor folkekirken til gudstjeneste og begravelse, men også til ægtevielse. Loven forventes vedtaget i folketinget i foråret På vores initiativ er der med henblik på en smidig administration af loven pga. det tidspres, der kan opstå ved begravelser til hjælp for menighedsrådene udarbejdet en positivliste med navne på Danske Kirkers Råds medlemskirker, der generelt er forhåndsgodkendt af biskopperne. En smuk økumenisk gestus fra biskoppernes side. Lov om vielse af to af samme køn I Danske Kirkers Råds høringssvar vedrørende lov om vielse af to af samme køn havde vi ønsket to forhold medtaget i lovteksten. Dels påpegede vi, at loven burde sikre, at alle kirker, der i dag har vielsesbemyndigelse, fremover selv kan beslutte, hvorvidt retten til at vie homoseksuelle skal bringes i anvendelse eller ej. Det opnåede vi ikke. Denne frihed blev indskrevet i loven for folkekirkes vedkommende, men kun medtaget i bemærkningerne til loven for de øvrige trossamfund. Denne forskel i den vedtagne lovtekst har efter vores opfattelse karakter af uacceptabel diskrimination. Dels pegede vi på, at det burde lovfæstes, at villighed til medvirken til vielse af personer af samme køn ikke fremover kan gøres til et vilkår for godkendelse af trossamfund og meddelelse af vielsesbemyndigelse. Det opnåede vi heller ikke. Efterfølgende fulgte vi op på dette ved, at vi i folketinget fik stillet spørgsmål om, hvorvidt fremtidige godkendelser af trossamfund vil blive afhængig af, om man er parat til at indføre vielse af personer af samme køn. Social- og integrationsminister Karen Hækkerup afgav 22. Fra årets begyndelse blev de fra folkekirken afvigende trossamfund flyttet til Ankestyrelsen i Social- og Integrationsministeriet. Herover burde der kunne ankes, når vi har en minister for ligestilling og kirke! Bent Hylleberg SIDE 20

Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand

Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk

Læs mere

Referat for Årsmøde i Danske Kirkers Råd lørdag den 20. april 2013 16.30-18.00 Kirken i Kulturcentret. Drejervej 11-21. 2400 København NV.

Referat for Årsmøde i Danske Kirkers Råd lørdag den 20. april 2013 16.30-18.00 Kirken i Kulturcentret. Drejervej 11-21. 2400 København NV. Referat for Årsmøde i Danske Kirkers Råd lørdag den 20. april 2013 16.30-18.00 Kirken i Kulturcentret. Drejervej 11-21. 2400 København NV. Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543

Læs mere

0. Velkomst og indledning ved formand Anders Gadegaard (AG)

0. Velkomst og indledning ved formand Anders Gadegaard (AG) Til alle i Rådet og Mellemkirkeligt Arbejdsforum Endelig referat for Fællesmøde for Rådet og Mellemkirkeligt Arbejdsforum den 1. november 2008 på Hotel Nyborg Strand. Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg

Læs mere

13 Økumeni. God læselyst! ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Mads Christoffersen. KORREKTUR: Maria Pedersen og Lærke Uhd

13 Økumeni. God læselyst! ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Mads Christoffersen. KORREKTUR: Maria Pedersen og Lærke Uhd ANDAGT ANSVARLIGHED DANSKE KIRKERS RÅD 2014 13 Økumeni i dag Velkommen til årsberetningen 2014 Andagt og ansvarlighed er titlen på årsberetningen for 2014. Det afspejler det felt, Danske Kirkers Råd og

Læs mere

Referat for Årsmøde den 24. april 2010. Frederiksberg d. 22. marts 2011

Referat for Årsmøde den 24. april 2010. Frederiksberg d. 22. marts 2011 Referat for Årsmøde den 24. april 2010 Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk Giro 605 5710 Frederiksberg

Læs mere

Referat af fællesmøde Danske Kirkers Råd og Økumenisk Forum 1. november 2014 kl. 9-12 Hotel Nyborg Strand. Frederiksberg d. 20.

Referat af fællesmøde Danske Kirkers Råd og Økumenisk Forum 1. november 2014 kl. 9-12 Hotel Nyborg Strand. Frederiksberg d. 20. Referat af fællesmøde Danske Kirkers Råd og Økumenisk Forum 1. november 2014 kl. 9-12 Hotel Nyborg Strand Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

0. Velkomst v. Anders Gadegaard AG bød velkommen til alle. En særlig velkomst lød til AMS, der har været fraværende ved de sidste FU-møder.

0. Velkomst v. Anders Gadegaard AG bød velkommen til alle. En særlig velkomst lød til AMS, der har været fraværende ved de sidste FU-møder. Til FU Frederiksberg d. 11. december 2008 Hermed udsendes referat for Forretningsudvalgsmøde den 2. december 2008. Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3887 1493

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd tirsdag den 6. maj 2014 klokken 10:00

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol MKR 2/12

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol MKR 2/12 Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 2. maj 2012 J.nr. 013 JSS/-- Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Folkekirkens mellemkirkelige Råd Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 2. september 2009 J.nr. 013 JSS/jn MKR 3/09 Protokol fra møde i Det mellemkirkelige

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression Tekst: Alex Kjær Foto: Michael Bo Rasmussen NÅR LYKKEN IKKE MELDER SIG Præst Therese Strand Nielsen efterlyser åndelig hjælp og støtte til gravide med ondt i livet Der er fokus på faldende dåbstal i folkekirken.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

Kirkerne i udviklingsarbejdet

Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derigennem en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper. Samarbejdet mellem kirker

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U 1. Hvem er DMR-U? Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en paraplyorganisation for kristne organisationer, der samarbejder om udviklingsarbejde

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl. 15.30 18.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 8800 Viborg

Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl. 15.30 18.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 8800 Viborg Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl. 15.30 18.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 8800 Viborg Afbud fra Christian Bach Iversen Indledning

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Midtvejsmøde 15. november 2014 Hovedpunkter Baggrund Proces Den vejledende formålsbestemmelse for distriktsforeninger Fordeling af antal delegerede Valg af

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen,

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Betlehems Venner

Referat af ordinær generalforsamling i Betlehems Venner Referat af ordinær generalforsamling i Betlehems Venner Dato: Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 Sted: Løgumkloster Højskole, Løgumkloster Formanden, Niels-Peter Lund Jacobsen, bød velkommen, og udtrykte

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

Kære menighedsråd og præster

Kære menighedsråd og præster Når tillid, samarbejde og sognefællesskab går op i en højere enhed med evangeliets forkyndelse, er der næsten ingen grænser for, hvad folkekirken kan og kan blive. jens maibom pedersen Jens har en stor

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Vær med. Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o

Vær med. Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o Vær med Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o Integration Det handler om at være med. Alle skal have lejlighed til at deltage i arbejdslivet og samfundslivet og gøre sig gældende - uanset ens sociale og etniske

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 26. maj 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 26. maj 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 26. maj 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Paul Verner Skærved, Inge Dalsgaard, Eva Boel, Grethe Krogh Jakobsen, Bente Kaysen, Jens Hebsgaard, Kresten

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 5. maj 2010 J.nr. 013 JSS/jn Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Leg med tro - Inspiration til debatter

Leg med tro - Inspiration til debatter Leg med tro - Inspiration til debatter Hvornår havde I i menighedsrådet, på ledermødet eller personalemødet sidst tro på dagsordenen? Altså ikke rammerne for andres tro, men jeres egen tro? Hvornår satte

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 PP1: Ceci n est pas une pipe For

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Mødedeltagere: Erik Vind, Mikael Krarup, Bente Kaysen, Erik Buch, Jens Hebsgaard, Jørgen Bai Jepsen, Birte Jacobsen, Paul Verner Skærved,

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015 Skrøbelige lerkrukker Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Læsninger: Rom. 12,9-17, 2. Kor. 4,6-7 og Luk. 18,9-14 Kære konfrmander. Det er i dag jeres

Læs mere

Leg med kirke - Inspiration til debatter

Leg med kirke - Inspiration til debatter Leg med kirke - Inspiration til debatter Rimer kirkelighed på virkelighed i jeres kirke? Giver jeres kirke mening for folk i området, der hvor de står i livet netop nu? Og hvordan skal fremtidens kirke

Læs mere

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Dato: 25. januar 2006 Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Ordstyrer: Leif Thulstrup Bruhn bød velkommen til de ca. 210 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter praktiske oplysninger

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere