SELSKABSMEDDELELSE NR. 184

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELSKABSMEDDELELSE NR. 184"

Transkript

1 Hovedkvarter: Stationsparken Glostrup Danmark Telefon: (+45) Bank: Danske Bank CVR.Nr: SELSKABSMEDDELELSE NR marts 2014 Årsrapport for 2013 Utilfredsstillende regnskabsår for 2013 dog med positive tendenser i fjerde kvartal. Positive forventninger til Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013 for Comendo A/S. Årsrapporten følger i sin helhed som vedhæftet PDF-fil. Resultat sammenholdt med forventninger Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) udgør DKKt i 2013 mod DKKt i Resultatet er i overensstemmelse med det i delårsrapporten for tredje kvartal forventede resultat. Hovedpunkter for regnskabsåret 2013 Omsætningen udgør DKKt i 2013 mod DKKt i Årets resultat af fortsættende aktiviteter udgør DKKt i 2013 mod DKKt -588 i Aktiviteterne i datterselskabet Comendo FZ LLC i Dubai blev nedlukket i fjerde kvartal 2013, og er derfor præsenteret under ophørte aktiviteter. Årets resultat i Dubai udgør DKKt Særlige poster udgør DKKt i 2013 og vedrører omstrukturering af koncernstrukturen og ekstern equity partner. Udbetalt udbytte i 2013 udgør i alt DKKt svarende til DKK 0,40 pr. aktie á nominelt DKK 1,00. Væsentlige begivenheder for regnskabsåret 2013 Proces med at finde ekstern equity partner sat i bero medio Troels Lind tiltrådte som CEO i august 2013 og afløste Gert Rieder. Ny treårig strategi indeholdende tre fokuserede forretningsområder inden for it-sikkerhed. Succesfuld lancering af sikkerhedsløsningen DPI til virksomheders korrespondance med virk.dk. Earn out vedrørende salget af Comendo Network, samt udskudt betaling vedrørende aktiviteterne i Comendo Telecom er modtaget i overensstemmelse med indgåede aftaler. Pr. 31. december 2013 udestår DKKt , der forfalder til betaling i foråret Forventninger til 2014 Ledelsen forventer for regnskabsåret 2014, at resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) ligger i niveauet DKK 2 til 5 mio. Yderligere oplysninger: Troels Lind CEO, Comendo A/S Telefon Se også: Som pionerer inden for cloudbaseret it-sikkerhed, fokuserer vi på at udvikle og tilbyde en stadigt større del af virksomhedens it-sikkerhed som en tjeneste i skyen. Comendo A/S Stationsparken Glostrup

2

3 ÅRSRAPPORT 2013 [Denne side er bevidst efterladt blank]

4 ÅRSRAPPORT 2013 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Om Comendo... 2 Hovedpunkter for koncernen... 4 Resultater sammenholdt med forventninger... 5 Forventninger til Forslag til ordinært udbytte... 5 Forretningsområdernes resultater... 6 Regnskabsberetning... 7 Corporate Governance... 9 Aktionærinformation Selskabsoplysninger Selskabsledelse Koncernoversigt (fortsættende aktiviteter) Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Koncernregnskabet Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar december Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse for perioden 1. januar december Egenkapitalopgørelse Oversigt over noter til koncernregnskabet Noter til koncernregnskabet Moderselskabsregnskabet Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Balance pr. 31. december Egenkapitalopgørelse Oversigt over noter til moderselskabsregnskabet Noter til moderselskabsregnskabet... 68

5 ÅRSRAPPORT 2013 HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING 1 Hoved- og nøgletal for koncernen Hovedtal /10 DKK 000 (12 mdr.) (12 mdr.) (12 mdr.) (6 mdr.) (12 mdr.) Resultatopgørelse Omsætning Bruttoresultat Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) og Resultat amortisering af primær (EBITDA) drift før særlige poster Resultat af finansielle poster Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat Totalindkomst i alt Balance Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Immaterielle aktiver Materielle aktiver Likvide beholdninger Aktiver i alt Pengestrømsopgørelse Pengestrøm fra driftsaktivitet fra fortsættende aktiviteter Pengestrøm til investeringsaktivitet fra fortsættende aktiviteter Heraf investeringer i materielle aktiver Pengestrøm fra finansieringsaktivitet fra fortsættende aktiviteter Årets pengestrøm Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere, fortsættende aktiviteter Nøgletal Bruttomargin (%) 77,2 80,1 79,1 58,6 56,6 EBIT margin, overskudsgrad (%) -15,3-0,1-11,7-18,5-11,6 ROIC eksklusive goodwill (%) -16,1 2,0-6,4 2,6-7,5 ROIC inklusive goodwill (%) -13,3 1,2-3,3-6,2-9,4 Soliditetsgrad (%) 28,5 57,6 58,8 57,9 61,2 Egenkapitalforrentning, ROE (%) -50,5-38,8-1,2-13,8-14,0 Resultat pr. aktie (EPS Basic) -0,5-0,7 0,0-0,3-0,4 Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie -0,3-0,0-0,2 Udvandet resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie -0,3-0,0-0,2 Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 (note 13). Øvrige nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal Der henvises til nøgletalsdefinitioner side 61. I 2013 er aktiviteterne i datterselskabet Comendo FZ LLC i Dubai blev nedlukket. Selskabet er for 2013 og 2012 medtaget som ophørte aktiviteter. I 2012 blev datterselskabet Comendo Network A/S samt aktiviteterne i Comendo Telecom A/S solgt. Disse selskaber er for 2012 og 2011 medtaget som ophørte aktiviteter. Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for koncernen

6 ÅRSRAPPORT 2013 OM COMENDO LEDELSESBERETNING 2 Om Comendo Siden Comendo blev grundlagt i 2002 har vi leveret kvalitetsløsninger til alle typer af virksomheder inden for it-sikkerhed. Vores fokus på at tilbyde cloudbaserede sikkerhedsløsninger gør, at vi i dag har en erfaring, som afspejler sig i både vores rådgivning og vores produktportefølje. Comendo varetager beskyttelse af virksomheders , beskyttelse mod malware og spam, arkivering samt sikring af tilgængelighed. Comendo udvikler, overvåger og rådgiver inden for it-sikkerhed og selskabets teknologier findes i en række cloudbaserede løsninger på markedet. Comendo beskæftiger sig udover it-sikkerhed også med hosting og backup. Comendo er Danmarks største udbyder af cloudbaseret sikkerhed og er blandt de største leverandører på det nordiske marked. Selskabet beskytter mere end erhvervskunders it-installationer og leverer til mere end 40% af danske virksomheder, der benytter cloudbaseret sikkerhed. Med vores egne sikre datacentre, drift og udvikling har vi mulighed for at sætte en højere standard end gennemsnittet - og det gør vi. Både inden for oppetid, sikkerhed, brugervenlighed, tilgængelighed, support og teknisk kompetence har vi ambitiøse målsætninger, som i sidste ende kommer vores kunder til gode. Comendos it-sikkerhedsløsninger er opdelt i fire områder: sikkerhed leverer produkter inden for spamfilter og antivirus samt arkivering af s. Herudover leveres produktet SikkerMail der tilbyder mailfiltrering, signering og kryptering i en og samme løsning samt produktet mailcontinuity der sikrer, at kunden altid har adgang til sine s, uanset nedbrud på kundens egen it-infrastruktur eller servere Websikkerhed leverer produkter inden for intelligent webfilter, scanning af webtrafik, mobil beskyttelse samt blokering af upassende indhold Endpointsikkerhed leverer produkter inden for antivirus til klient, server, iphone og Android samt virtuel sikkerhed og hosted antivirus Datasikkerhed leverer produkter inden for sikker adgang, deling og synkronisering af filer i skyen samt remote backup og managed firewall

7 ÅRSRAPPORT 2013 OM COMENDO LEDELSESBERETNING 3 Egne datacentre For at kunne leve op til de højeste krav som sikkerhedsleverandør i markedet, har Comendo egne danske datacentre til sine Security Services. Et datacenter er konstrueret ud fra Tier-2 standarden og herudover har Comendo to andre lokationer i Danmark ligeledes baseret på Tier-2 standarden med Tier-3 elementer. Alle centre overvåges 24 timer i døgnet, og drives af Comendos eget danske Operation Center. Lokationerne er alle omfattet af høje krav til fysik sikkerhed og adgangskontrol. Derudover er der redundans og dieselgenerator backup for strøm og køling. Båndbredde, oppetid og tilgængelighed er sikret via egen BGP fiberring mellem samtlige lokationer, og transittrafik leveres af flere uafhængige 10 GBit peerings samt tilslutning direkte til DIX (Danish Internet Exchange). Af overordnede egenskaber for vores datacentre kan nævnes: Nærområder omkring datacentrene er sikret med alarmsystemer og overvågningskameraer Datacentre er konstrueret med separat opbygget serverum inde i bygningen for beskyttelse mod indtrængning af vand Køling, elektriske installationer og brandalarmeringssystemer, er overvåget døgnet rundt Alle hændelser monitoreres, og relevante procedurer igangsættes ved enhver hændelse - 24/365 Redundant forsyning af el via UPS og dieselgenerator sikrer høj oppetid Alle lokationer er forbundet med direkte punkt til punkt 10+ Gbit infrastruktur Operatørneutrale forbindelser med over 20 private peeringer og egen repræsentation på DIX Redundante servere og netværk Servere og netværksudstyr i vores datacentre leveres blandt andet af IBM og Cisco. Ved vores langvarige samarbejde med disse leverandører, sikrer vi en ensartet opbygning og bestykning af vores datasystemer, hvilket bidrager til den markedsledende kvalitet vores services er kendt for.

8 ÅRSRAPPORT 2013 HOVEDPUNKTER FOR KONCERNEN LEDELSESBERETNING 4 Hovedpunkter for koncernen Året i hovedtræk Comendo præsterede i 2013 et resultat af fortsættende aktiviteter på DKKt mod DKKt -588 i Resultatet er skuffende og indfrier ikke de oprindelige forventninger. Regnskabsåret 2013 kan betegnes som et oprydningsår henset til nedenstående hovedpunkter. Omsætningen udgør DKKt i 2013 mod DKKt i 2012 Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) udgør DKKt i 2013 mod DKKt i Resultatet er i overensstemmelse med det i delårsrapporten for tredje kvartal forventede resultat Resultat af primær drift før særlige poster udgør DKKt i 2013 mod DKKt i 2012 Særlige poster på DKKt i 2013 vedrører omstrukturering af koncernstrukturen og ekstern equity partner Aktiviteterne i datterselskabet Comendo FZ LLC i Dubai blev nedlukket, og er derfor præsenteret under ophørte aktiviteter. Årets resultat i Dubai blev i alt DKKt Den udskudte betaling for salget af henholdsvis Comendo Network A/S, samt aktiviteterne i Comendo Telecom er modtaget i overensstemmelse med indgåede aftaler. Pr. 31. december 2013 udestår DKKt der forfalder til betaling i foråret 2014 Aktiekapitalen er nedsat med i alt DKKt , hvoraf de DKKt er udloddet til selskabets aktionærer. Hovedkontoret flyttede til nye mindre lokaler med en årlig besparelse på ca. DKKt Troels Lind tiltrådte som administrerende direktør og afløste Gert Rieder Fjerde kvartal 2013 Comendo præsterede i fjerde kvartal 2013 et resultat af fortsættende aktiviteter på DKKt mod DKKt i Omsætningen i fjerde kvartal udgjorde DKKt mod DKKt i 2012 Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) i fjerde kvartal 2013 udgjorde DKKt mod DKKt 324 i 2012 Resultat af primær drift før særlige poster i fjerde kvartal 2013 udgjorde DKKt 477 mod DKKt -515 i 2012 Særlige poster på DKKt -679 vedrørende omstrukturering af koncernstrukturen og ekstern equity partner Ny strategi Comendo har i december præsenteret en ny treårig strategi indeholdende tre fokuserede forretningsområder inden for itsikkerhed. Producent af cloudbaseret it-sikkerhed - Comendo startede udviklingen af cloudbaseret sikkerhed tilbage i 2002 og har i dag opnået en markant markedsandel i Danmark og en god position i Norge. Det er bestyrelsens vurdering, at der ligger et væsentligt uudnyttet potentiale i koncernens research, udvikling og know how. Det er ambitionen at styrke udviklingen af it-sikkerhedsprodukter ved et større lineup af nye løsninger, der blandt andet følger op på de succesfulde "Sikkermail for Virk.dk løsninger, som blev lanceret i efteråret Forretningsenheden vil fremover alene sælge sine produkter og services via internationale distributører af it-sikkerhedsprodukter. Distributør af it-sikkerhedsløsninger med fokus på Norden - Comendo har over årene opbygget en betydelig partnerkanal. Via denne organisation sælger koncernen både sine egne it-sikkerhedsprodukter, men også en række øvrige sikkerhedsløsninger fra anerkendte producenter. Det er ambitionen at styrke positionen via levering af markedsledende sikkerhedsprodukter og -services på det Nordiske marked. Konsulentvirksomhed specialiseret inden for it-sikkerhed - Comendo oplever stor efterspørgsel efter rådgivning og implementering af it-sikkerhedsløsninger. Det er ambitionen at styrke rådgivning og driftsressourcer med primær fokus på virksomheder i Danmark.

9 ÅRSRAPPORT 2013 FORVENTNINGER LEDELSESBERETNING 5 Resultater sammenholdt med forventninger Comendo præsterede i 2013 et negativt resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) på DKKt mod DKKt i Resultatet er i overensstemmelse med det i delårsrapporten for tredje kvartal forventede resultat. Forventningerne til 2013, offentliggjort i årsrapporten for 2012, udgjorde et resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) på DKK 3 mio. Forventningerne til 2013, offentliggjort i delårsrapporten for tredje kvartal 2013, udgjorde et negativt resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) på DKK -2 til -2,5 mio. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende. Den negative udvikling i resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) kan væsentligst henføres til engangsomkostninger i forbindelse med ændringer i koncernens direktion, en omsætning der ikke har kunnet indfri de budgetterede forventninger, samt kapacitetsomkostninger der især i årets første 6 måneder var væsentligt over det forventede niveau. Herudover har Comendo afholdt en række engangsomkostninger i forbindelse med den nu afsluttede proces med etablering af samarbejde med en ekstern equity partner i alt DKKt 1.538, samt omkostninger til omstrukturering af koncernen på i alt DKKt 500. Aktiviteterne i Dubai er endvidere ophørt ultimo Forventninger til 2014 Ledelsen forventer for regnskabsåret 2014, at resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) ligger i niveauet DKK 2 til 5 mio. Forventninger til fremtiden, herunder forventninger til indtjening og øvrige finansielle resultater, er i sagens natur usikre og forbundet med risici og usikkerheder, der ligger udenfor Comendos kontrol. Sådanne usikkerheder er blandt andet usikkerhed om efterspørgsel, priser og konkurrenceforhold m.v. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne i årsrapporten. Forslag til ordinært udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales DKK 0,10 pr. aktie i udbytte, svarende til DKKt Såfremt generalforsamlingen den 29. april 2014 godkender bestyrelsens forslag, vil der samlet indenfor de seneste 12 måneder være udbetalt DKK 0,50 pr. aktie i udbytte, svarende til i alt DKKt

10 ÅRSRAPPORT 2013 FORRETNINGSOMRÅDERNES RESULTATER LEDELSESBERETNING 6 Forretningsområdernes resultater Comendo Security Forretningsområdet Security omfatter selskaberne Comendo Security A/S og Comendo Norge AS, der har aktiviteter inden for sikkerhed, websikkerhed, endpointsikkerhed og datasikkerhed. Omsætningen i forretningsområdet Security udgør DKKt i 2013 mod DKK 41,9 mio. i Stigningen er ikke tilfredsstillende og skyldes primært et svagt første halvår. Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) udgør DKKt i 2013 mod DKK 11,2 mio. i Den væsentligste andel af faldet kan henføres til øgede kapacitetsomkostninger. Der er i 2013 igangsat aktiviteter til at nedbringe kapacitetsomkostningerne, herunder blandt andet flytning af hovedkontor til mindre lokaler, der dog først får fuld effekt i Comendo Hosting Forretningsområdet Hosting omfatter selskaberne Comendo Hosting ApS og Comendo Remote Backup A/S, der har aktiviteter inden for virtuelle servere, hosted exchange, remote backup og co-location. Omsætningen i forretningsområdet Hosting udgør DKKt i 2013 mod DKK 13,5 mio. i Stigningen kan primært henføres til øget salg af hosting og remote back-up ydelser i Norge. Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) udgør DKKt -583 i 2013 mod DKK 1,9 mio. i Den væsentligste andel af faldet kan henføres til øgede kapacitetsomkostninger som beskrevet ovenfor. Fremtidige forretningsområder Comendo har i december præsenteret en ny treårig strategi indeholdende tre fokuserede forretningsområder inden for itsikkerhed - producent af cloudbaseret it-sikkerhed, konsulentvirksomhed specialiseret inden for it-sikkerhed og distributør af itsikkerhedsløsninger med fokus på Norden. Comendo A/S Producent Konsulent Distributør Comendo ønsker at fokusere på det væsentlige uudnyttede potentiale i koncernens research, udvikling og know how, hvorfor der etableres en samlet producent organisation. Dermed udbygges mulighederne for at styrke udviklingen af itsikkerhedsprodukter og fortsat tilbyde kunderne konkurrencedygtige produkter og løsninger. Comendo oplever stor efterspørgsel efter rådgivning og implementering af it-sikkerhedsløsninger. Comendos erfaring og størrelse muliggør levering af kundetilpassede versioner af koncernens markedsledende sikkerhedsløsninger. Det er ambitionen at styrke og effektivisere koncernens aktiviteter inden for rådgivning og implementering. Comendo har opbygget et betydeligt netværk af partnere, der sælger Comendos it-sikkerhedsprodukter og en række produkter og løsninger fra udvalgte producenter som Trend Micro m.v. Comendo ønsker at udbygge forretningsområdet distributør ved en udvidelse af organisationen og et større fokus på det Nordiske marked. Comendo vil i 2014 restrukturere koncernen, så der skabes en fokuseret organisation, der er tilpasset den nye strategi. Det er Comendos ambition, at den nye koncernstruktur skal bidrage til at realisere potentialet i koncernen, ved større fokus på Comendos kernekompetencer.

11 ÅRSRAPPORT 2013 REGNSKABSBERETNING LEDELSESBERETNING 7 Regnskabsberetning Omsætning Comendo realiserede i 2013 en omsætning på DKKt mod DKKt i 2012, svarende til en stigning på 6,1%. Omsætningen i forretningsområdet Security udgør DKKt i 2013 mod DKK 41,9 mio. i Stigningen kan primært henføres til såvel egenudviklede som tredjepartsprodukter primært på det danske marked. Omsætningen i forretningsområdet Hosting udgør DKKt i 2013 mod DKK 13,5 mio. i Stigningen kan primært henføres til en markant omsætningsvækst på det norske marked. Omkostninger Andre eksterne omkostninger udgør DKKt i 2013 mod DKKt i 2012, svarende til en stigning på 46,4%. Stigningen kan primært henføres til omkostninger i forbindelse med flytning af hovedkontor, omkostninger til ekstern assistance samt omkostninger forbundet med ændringer i ledelseslaget. Personaleomkostninger udgør DKKt i 2013 mod DKKt i 2012, svarende til en stigning på 12,4%. Stigningen kan primært henføres til udskiftninger i selskabets direktion, som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 168 af 21. maj 2013 og selskabsmeddelelse nr. 173 af 13. august Udviklingsaktiviteter Comendo udvikler løbende sine produkter og ydelser således at løsningerne baserer sig på den nyeste og sikreste teknologi. Herudover arbejder Comendo løbende på at udviklede og anvendte teknologier skal være skalérbare i forhold til yderligere ekspansion, ligesom markedets øgede krav til transaktionsmængde og -hastighed skal imødekommes. Comendo har i regnskabsåret 2013 afholdt udviklingsomkostninger for DKKt mod DKKt i Den regnskabsmæssige værdi af færdiggjorte udviklingsprojekter udgjorde DKKt 380 i 2013 mod DKKt 753 i De afholdte udviklingsomkostninger forventes at bidrage positivt til Comendos omsætning de kommende år. Særlige poster Comendo besluttede medio 2013 at indstille den igangsatte proces for tilvejebringelse af en ekstern equity partner (se selskabsmeddelelse nr. 172 af 5. juli 2013). Omkostningerne i forbindelse med denne proces udgør DKKt og er indregnet under særlige poster. I december 2013 igangsatte Comendo en omstrukturering af koncernstrukturen således at den fremadrettet underbygger den strategi, der blev offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 183 af 12. december Omkostningerne til omstruktureringen udgør DKKt 500 og er ligeledes indregnet under særlige poster. Finansielle poster Finansielle indtægter udgør DKKt 151 i 2013 mod DKKt 373 i 2012, væsentligst på grund af en reduktion af positive valutakursreguleringer. Finansielle omkostninger udgør DKKt 619 i 2013 mod DKKt 386 i 2012, væsentligst på grund af negative valutakursreguleringer i Norge og Dubai. Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af fortsættende aktiviteter udgør DKKt i 2013 mod DKKt -588 i Faldet skyldes delvist nedskrivning af skatteaktiv med DKKt 3.996, særlige poster på DKKt , samt engangsomkostninger i forbindelse med udskiftning i direktionen.

12 ÅRSRAPPORT 2013 REGNSKABSBERETNING LEDELSESBERETNING 8 Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter vedrører Comendo FZ LLC i Dubai. Specifikation af årets resultat af ophørte aktiviteter fremgår af note 26. Immaterielle aktiver Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle aktiver udgør DKKt i 2013 mod DKKt i Den regnskabsmæssige værdi af goodwill er uændret med DKKt da de gennemførte værdiforringelsestests ikke har medført nedskrivninger. Egenkapital Koncernens egenkapital udgør DKKt i 2013 mod DKKt i Reduktionen i egenkapitalen kan udover det negative resultat henføres til udbetaling af ordinært udbytte med DKKt samt udlodning i forbindelse med kapitalnedsættelse på i alt DKKt og køb af egne aktier på DKKt Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driften udgør DKKt i 2013 mod DKKt i 2012 Pengestrømme til investering udgør DKKt i 2013 mod DKKt i Stigningen kan primært henføres til udskudt betaling af salgsvederlag vedrørende salget af Comendo Network A/S. Pengestrømme fra finansiering udgør DKKt i 2013 mod DKKt i Faldet kan primært henføres til udbetaling af udbytte samt køb af egne aktier. Samlet er koncernens likvide beholdninger faldet med DKKt i 2013 mod en stigning på DKKt i Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger er beskrevet i note 2. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke indtruffet begivenheder efter 31. december 2013, der har væsentlig indflydelse på koncernens økonomiske stilling.

13 ÅRSRAPPORT 2013 CORPORATE GOVERNANCE LEDELSESBERETNING 9 Corporate Governance Comendos bestyrelse og direktion søger til stadighed at sikre en velfungerende ledelsesstruktur samt effektive og hensigtsmæssige kontrolsystemer under hensyntagen til koncernens begrænsede størrelse. Komitéen for god selskabsledelse offentliggjorde i maj 2013 de ajourførte anbefalinger for god selskabsledelse. Anbefalingerne kan hentes på Komitéen for god selskabsledelses hjemmeside Comendo har udarbejdet en lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jævnfør årsregnskabsloven 107b for regnskabsåret Redegørelsen kan ses på hjemmesiden: Comendo efterlever størstedelen af Komitéen for god selskabsledelses anbefalinger, men har på enkelte punkter besluttet ikke at følge de nye anbefalinger. På de punkter der ikke følges, finder Comendo at selskabets begrænsede størrelse og aktiviteter ikke berettiger fuld efterlevelse af anbefalingerne. Comendo efterlever således ikke punkterne om etablering af særskilte nominerings- og vederlagsudvalg, vederlagspolitik og whistleblower-ordning. Revisionsudvalg Bestyrelsen har valgt, at revisionsudvalgets funktioner udøves af den samlede bestyrelse, jævnfør Revisorloven 31, stk. 5. Efter bestyrelsens vurdering er der blandt bestyrelsens medlemmer tilstrækkelig indsigt i regnskabs- og revisionsforhold i selskabet. Bestyrelsesmedlem Jens Kristian Jepsen er desuden uafhængig af selskabet og har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision. Ledelsesorganer Comendo har et to-strenget ledelsessystem bestående af to ledelsesorganer - bestyrelse og direktion. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der fungerer som koncernens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen er koncernens kontrollerende ledelsesorgan der forestår ansættelsen af direktionen. Bestyrelsens rolle er, at overvåge koncernens aktiviteter, udvikling og ledelse. Direktionen varetager koncernens daglige ledelse og drift i henhold til de af bestyrelsen fastlagte retningslinjer. Bestyrelsen skal i henhold til selskabets vedtægter bestå af tre til seks medlemmer, der vælges af aktionærerne på generalforsamlingen. Bestyrelsen består p.t. af fire medlemmer, der vælges for et år ad gangen og der er ingen aldersgrænse. Medlemmerne afgår samlet på selskabets ordinære generalforsamling og fratrædende medlemmer af bestyrelsen kan genvælges. I august 2013 udtrådte daværende bestyrelsesformand Michael Dickerson samt næstformand Troels Tuxen af bestyrelsen i Comendo. Bestyrelsen blev konstitueret med Torben Aagaard som bestyrelsesformand. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 174 af 28. august På ekstraordinær generalforsamling den 2. oktober 2013 nyvalgtes Poul-Erik Lund og Jens Kristian Jepsen til bestyrelsen. Bestyrelsen blev efterfølgende konstitueret med Torben Aagaard som bestyrelsesformand og Poul-Erik Lund som næstformand. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 178 af 2. oktober Torben Aagaard og Jesper Aagaard anses ikke som uafhængige bestyrelsesmedlemmer i henhold til definitionen i Anbefalinger for god selskabsledelse. Profiler af de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan ses på side 17. Bestyrelsesmedlemmernes aktiebesiddelser via kontrollerede selskaber eller personligt samt ændringer i regnskabsåret er som følger: Stk. Beholdning Ændring i året Torben Aagaard Poul-Erik Lund Jesper Aagaard Jens Kristian Jepsen Bestyrelsens aktier i Comendo i alt

14 ÅRSRAPPORT 2013 CORPORATE GOVERNANCE LEDELSESBERETNING 10 For såvel Poul-Erik Lund som Jens Kristian Jepsen er ændringerne i beholdningen sket forud for deres indtræden i bestyrelsen Torben Aagaard og Jesper Aagaards ændring hidrører fra omstruktureringen af Como Group ApS, jævnfør selskabsmeddelelse nr. 182 af 2. december Vederlag Bestyrelsens honorar har i 2013 været uændret med et basishonorar på DKKt 150 og et honorar til formanden på DKKt 250. Bestyrelsen deltager ikke i selskabets incitamentsprogrammer og modtager ikke resultatafhængig bonus. Bestyrelsen er i regnskabsåret honoreret med DKKt 636 som følger: DKK Torben Aagaard, 1. januar august Torben Aagaard, bestyrelsesformand, 29. august december Torben Aagaard, bestyrelsesformand, skattepligtig værdi af fri bil 17 0 Poul Erik Lund, næstformand, 2. oktober december Jesper Aagaard, 1. maj december Jens Kristian Jepsen, 2. oktober december Michael Dickerson, tidligere bestyrelsesformand, 1. januar august Troels Tuxen, tidligere næstformand, 1. januar august Bestyrelseshonorar i alt Torben Aagaard har i december 2013 haft fri bil til rådighed efter aftale med den øvrige bestyrelse. Torben Aagaard er beskattet af værdien af den private rådighed over fri bil. Comendo er ikke særskilt belastet økonomisk af denne transaktion, da den vedrører en eksisterende leaset firmabil. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at honorarerne fastholdes i Bestyrelsen i Comendo udnævnte i august 2013 Troels Lind som konstitueret direktør. Troels Lind afløste den daværende administrerende direktør Gert Rieder, der fratrådte efter gensidig aftale. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 173 af 13. august Bestyrelsen udnævnte i december 2013 Troels Lind som administrerende direktør. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 183 af 12. december Troels Lind kommer fra en stilling som Business Director i Comendo Security, med ansvar for den daglige ledelse og forretningsudvikling. Troels Lind har stået for en række succesfulde tiltag i forretningsområdet og har et indgående kendskab til it-sikkerhedsbranchen med mere end tolv års erfaring. Vederlag til direktionen omfatter fast løn, pension og incitamentsprogrammer i form af kontant bonus samt andre sædvanlige fordele. Der er ikke etableret aktiebaserede vederlæggelsesordninger i regnskabsåret. Ligeledes findes der ingen aktiebaserede ordninger. Direktionens vederlag fremgår af note 5 til koncernregnskabet. De enkelte vederlagselementer er vægtet ud fra et ønske om at sikre en positiv udvikling af selskabet på såvel kort som langt sigt. Den kontante bonus er gjort resultatafhængig op mod det årlige budget, fastsat med henblik på at fremme direktionens fokus på såvel omsætning som omkostninger. Den aktiebaserede vederlæggelse kan for den samlede direktion udgøre op til 7% af aktiekapitalen. Direktionen betaler ikke vederlag for aktieinstrumentet, medmindre bestyrelsen konkret beslutter andet. Direktionens ansættelsesforhold kan opsiges med 3 måneders varsel af direktionen og 6 måneders varsel af selskabet. Der er ikke særlige fratrædelsesbestemmelser med Direktionen i forbindelse med en overtagelse af selskabet herunder at selskabet fusioneres eller på anden måde sammenlægges med et eller flere selskaber udenfor Comendo. Comendo har ikke indgået væsentlige aftaler med aftalepartnere, ledelse og øvrige medarbejdere, som får virkning, ændres eller udløber, hvis kontrollen med selskabet ændres som følge af et gennemført overtagelsestilbud.

15 ÅRSRAPPORT 2013 CORPORATE GOVERNANCE LEDELSESBERETNING 11 Andre oplysninger Ved beslutning om ændring af vedtægterne skal forslaget vedtages med 2/3 majoritet såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Bestyrelsen er frem til den 26. oktober 2015 bemyndiget til at erhverve egne aktier, der er fuldt indbetalt, op til det punkt, hvor den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier udgør 20% af selskabets nominelle aktiekapital. Selskabet må ikke erhverve aktier til under kurs pari, og selskabet må højest betale et vederlag i et interval på +/- 10% i forhold til den senest noterede handelskurs på Nasdaq OMX Copenhagen forud for handlens indgåelse. Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede op til aktier á nominelt DKK 0,10 i forbindelse med opkøb af virksomhed. Såfremt de nye aktier udstedes som betaling for overtagelse af en virksomhed, skal forhøjelsen kunne ske på anden måde end ved kontant indbetaling. Tegning skal ske til markedskurs, svarende til gennemsnittet af børskursen for selskabets aktier de seneste 10 børsdage. Kapitalforhøjelsen sker uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. De nye aktier skal lyde på navn og skal være omsætningspapirer. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Denne bemyndigelse gælder indtil den 24. april Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede op til tegningsoptioner á DKK 0,10 pr. stk., der skal give ret til at tegne nominelt aktier á DKK 0,10 pr. stk. ad en eller flere gange samt til at gennemføre den dertilhørende kapitalforhøjelse i forbindelse med senere udnyttelse af tegningsoptionerne. Udstedelsen skal anvendes til incitamentsordninger i Comendo. Bemyndigelsen gives frem til den 26. april Udnyttelsen af tegningsoptioner skal ske kontant til markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen. Selskabets aktionærer har ikke fortegningsret til de tegningsoptioner, som måtte blive udstedt i henhold til bemyndigelsen, ligesom selskabets aktionærer ikke har fortegningsret til de aktier, som måtte blive udstedt på grundlag af udstedte tegningsoptioner. Aktier udstedt i forbindelse med udnyttelse af tegningsoptioner hører til selskabets eksisterende aktieklasse, og der vil ikke være tilknyttet særlige rettigheder. Aktierne vil være omsætningspapirer. Udstedte aktier noteres i selskabets ejerbog. Kontrol og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for koncernens risikostyring og interne kontrol i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelsen af relevant lovgivning og anden regulering i relation til regnskabsaflæggelsen. Comendos interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, er etableret under hensyntagen til koncernens begrænsede størrelse. En detaljeret redegørelse af Comendos interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelse indgår i Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jævnfør årsregnskabsloven 107b. Redegørelsen kan ses på hjemmesiden I øvrigt henvises til note 2 om væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger samt note 24 om finansielle risici. Samfundsansvar Comendo ønsker at følge lovgivning og regler i de lande og lokalsamfund hvor selskabet opererer. Der er dog ikke udarbejdet politikker for samfundsansvar, herunder heller ikke for menneskerettigheder og reduktion af miljøpåvirkninger, som en del af selskabets strategi og aktiviteter, hvorfor der ikke afgives en særskilt redegørelse om samfundsansvar. Miljøforhold Comendos påvirkning af det eksterne miljø er meget begrænset henset til koncernens størrelse og aktiviteter, hvorfor der ikke er foretaget foranstaltninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader herpå.

16 ÅRSRAPPORT 2013 CORPORATE GOVERNANCE LEDELSESBERETNING 12 Kønsmæssig sammensætning Det er Comendos mål at fremme mangfoldigheden i selskabet, herunder at opnå en fornuftig repræsentation af begge køn i bestyrelsen, ud fra et ønske om at styrke selskabets alsidighed, samlede kompetencer og skabe bedre beslutningsprocesser. Det er bestyrelsens mål, at dens medlemmer bedst muligt skal supplere hinanden i forhold til alder, baggrund, nationalitet, køn m.v. med henblik på at sikre et kompetent og alsidigt bidrag til bestyrelsesarbejdet i selskabet. Dog vil indstillingen af kandidater altid ske med udgangspunkt i en vurdering af de enkelte kandidaters kompetencer, disses match med behovene i Comendo og bidrag til bestyrelsens samlede effektivitet. Det er frem mod 2018 målet at sikre begge køn mindst 25% repræsentation i bestyrelsen. Medarbejderforhold og videnressourcer Comendo er til en vis grad afhængig af nøglemedarbejdere inden for udvikling, drift og salg. Comendo er derfor afhængig af at kunne fastholde nøglemedarbejdere og samtidig være i stand til at tiltrække nye medarbejdere med de rette kompetencer. Det vil således potentielt kunne påvirke koncernens vækst og indtjening, hvis nøglemedarbejdere forlader Comendo. Comendo tilstræber at være en attraktiv arbejdsplads, hvor kvalificerede medarbejdere føler sig kompetente og bruger deres erfaring og faglighed til at skabe positive resultater. Endvidere tilstræbes det, at medarbejderne føler sig værdsatte som mennesker og har gode relationer til kollegaer og ledelsen. Den gennemsnitlige anciennitet for medarbejdere i koncernen er 4,3 år. Comendo er en teknologivirksomhed hvorfor videnressourcer er afgørende for koncernens udvikling, idet der foregår betydelig vedligeholdelse, udvikling og opdatering af såvel nye som eksisterende produkter og teknologier.

17 ÅRSRAPPORT 2013 AKTIONÆRINFORMATION LEDELSESBERETNING 13 Aktionærinformation Aktiekapital Comendos aktiekapital udgør nominelt DKK fordelt på aktier med en stykstørrelse på DKK 0,10. Aktierne er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under fondskode DK og handelssymbol COM. Comendo har kun én aktieklasse og ingen aktier er tildelt særlige rettigheder. Der er ingen stemmeretsbegrænsninger og ingen begrænsninger i omsætteligheden. Ejerforhold Comendo havde ved årets udgang 730 navnenoterede aktionærer, der tilsammen ejede ca. 99,0% af aktiekapitalen. Comendo har følgende aktionærsammensætning: Antal aktier (stk.) Ejerandel Futurevest ApS, Charlottenlund ,9% Banque Internationale à Luxembourg, Luxembourg ,2% OR Invest A/S, Humlebæk ,2% LM Management ApS, Klampenborg ,0% Synerco ApS under konkurs C/O Bech-Bruun Advokatfirma, København Ø ,8% Como Group ApS, Klampenborg ,1% CM-Networks ApS, Albertslund ,9% Øvrige navnenoterede aktionærer ,0% Ikke navnenoterede aktionærer ,6% I alt ekskl. egne aktier ,7% Egne aktier ,3% Antal aktier i alt ,0% Udbytte og kapitalstruktur Det er Comendos udbyttepolitik, at aktionærerne skal opnå et afkast af deres investering i form af kursstigninger og udbytte, der overstiger en risikofri investering i obligationer. Udbetaling af udbytte skal ske under hensyntagen til fornøden konsolidering af koncernen. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales DKK 0,10 pr. aktie i udbytte for regnskabsåret 1. januar december 2013, svarende til i alt DKKt Bestyrelsen vurderer, at Comendos kapitalstruktur for nærværende er hensigtsmæssig i forhold til koncernens strategi. Aktiens afkast Aktiekursen på Comendo aktien var ultimo 2013 på 1,15 mod 1,48 primo 2013, svarende til et fald på 22,3%. Modregnes det betalte udbytte i året på henholdsvis DKK 0,10 og DKK 0,30 pr. aktie, svarende til DKKt , blev afkastet positivt med 4,7%. Til sammenligning steg NASDAQ OMX Copenhagen SmallCap med 22,4% i samme periode. Comendos markedsværdi udgjorde ultimo 2013 DKK 42,2 mio. mod DKK 58,4 mio. ultimo Aktiens likviditet Der blev i 2013 omsat i alt 9,3 mio. aktier, svarende til 25,3% af det samlede antal aktier ultimo I 2012 blev der omsat i alt 5,2 mio. aktier svarende til 13,2% det samlede antal aktier ultimo Den gennemsnitlige omsætning pr. børsdag udgjorde i 2013 DKKt 50 mod DKKt 28 i 2012.

18 ÅRSRAPPORT 2013 AKTIONÆRINFORMATION LEDELSESBERETNING 14 Udsendte selskabsmeddelelser i 2013 og 2014 Comendo har i 2013 udsendt følgende selskabsmeddelelser: 9. januar Meddelelse 153 Comendo A/S klar med udbytte og aktietilbagekøb 9. januar Meddelelse 154 Comendo vil realisere vækst med ekstern equity partner 9. januar Meddelelse 155 Indberetning i henhold til Værdipapirhandelslovens januar Meddelelse 156 Indberetning i henhold til Værdipapirhandelslovens januar Meddelelse 157 Indberetning i henhold til Værdipapirhandelslovens januar Meddelelse 158 Comendo udpeger ekstern advisor 15. januar Meddelelse 159 Aktietilbagekøb 15. januar Meddelelse 160 Indberetning i henhold til Værdipapirhandelslovens februar Meddelelse 161 Storaktionærmeddelelse vedrørende beholdning af egne aktier 20. februar Meddelelse 162 Indberetning i henhold til Værdipapirhandelslovens februar Meddelelse 163 Årsrapport februar Meddelelse 164 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 22. april Meddelelse 165 Endeligt forslag om nedsættelse af Selskabets aktiekapital 23. april Meddelelse 166 Ordinær generalforsamling - konstituering af bestyrelsen 7. maj Meddelelse 167 Comendo vurderer nu potentielle eksterne equity partnere 21. maj Meddelelse 168 Comendo s CFO Christian Laustrup fratræder 22. maj Meddelelse 169 Kapitalnedsættelse registreret i Erhvervsstyrelsen 31. maj Meddelelse 170 Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts juni Meddelelse 171 Indberetning i henhold til Værdipapirhandelslovens juli Meddelelse 172 Comendo sætter proces med at finde ekstern equity partner i bero 13. august Meddelelse 173 Ændringer i Comendos ledelse 28. august Meddelelse 174 Ændringer i Comendo's bestyrelse 30. august Meddelelse 175 Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 30. juni september Meddelelse 176 Korrektion af Fondsbørsmeddelelse nr. 175 og ændring af direktion 9. september Meddelelse 177 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2. oktober Meddelelse 178 Ekstraordinær generalforsamling - valg af bestyrelse og kapitalnedsættelse 4. november Meddelelse 179 Comendo A/S gennemfører kapitalnedsættelse i henhold til Generalforsamlingsbeslutning af 2. oktober 2013 og nye vedtægter 29. november Meddelelse 180 Regnskabsmeddelelse for 1. jan til 30. sept november Meddelelse 181 Aktiekapital og stemmerettigheder i Comendo A/S 2. december Meddelelse 182 Meddelelser i henhold til Værdipapirhandelslovens december Meddelelse årig strategi for

19 ÅRSRAPPORT 2013 AKTIONÆRINFORMATION LEDELSESBERETNING 15 Forventede selskabsmeddelelser i 2014 Comendo forventer at udsende følgende selskabsmeddelelser i 2014: 31. marts Årsregnskab for april Ordinær generalforsamling 30. maj Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal august Regnskabsmeddelelse for 1. halvår november Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2014 Generalforsamling På Comendos hjemmeside offentliggøres indkaldelse til generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes 29. april 2014 på selskabets adresse: Stationsparken 25, 2600 Glostrup. Investor Relations På Comendos hjemmeside findes yderligere informationer og samtlige offentliggjorte selskabsmeddelelser. Forespørgsler vedrørende relationer til investorer og aktiemarkedet kan rettes til: Troels Lind, Adm. direktør Telefon:

20 ÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER LEDELSESBERETNING 16 Selskabsoplysninger Selskabet Comendo A/S Stationsparken Glostrup Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr: Stiftet: 3. juli 2002 Hjemsted: Glostrup Bestyrelse Torben Aagaard (Formand) Poul-Erik Lund (Næstformand) Jesper Aagaard Jens Kristian Jepsen Direktion Troels Lind, Adm. direktør Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 29. april 2014 i Stationsparken 25, 2600 Glostrup

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. [Denne side er bevidst efterladt blank]

ÅRSRAPPORT 2013. [Denne side er bevidst efterladt blank] ÅRSRAPPORT 2013 [Denne side er bevidst efterladt blank] ÅRSRAPPORT 2013 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Om Comendo... 2 Hovedpunkter for koncernen... 4 Resultater sammenholdt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015. 1. januar 2015 30. juni 2015. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21

HALVÅRSRAPPORT 2015. 1. januar 2015 30. juni 2015. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 HALVÅRSRAPPORT 2015 1. januar 2015 30. juni 2015 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - Halvårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 175 30. august 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 175 30. august 2013 Hovedkvarter: Stationsparken 25 2600 Glostrup Danmark Telefon: (+45) 70 25 22 23 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 175 30. august 2013 REGNSKABSMEDDELELSE

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR MARTS Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR MARTS Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. MARTS 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 185

SELSKABSMEDDELELSE NR. 185 Hovedkvarter: Stationsparken 25 2600 Glostrup Danmark Telefon: (+45) 70 25 22 23 Bank: Danske Bank CVR nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com SELSKABSMEDDELELSE NR. 185 7. april 2014 Indkaldelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 186 29. april 2014

SELSKABSMEDDELELSE NR. 186 29. april 2014 Hovedkvarter: Stationsparken 25 2600 Glostrup Danmark Telefon: (+45) 70 25 22 23 Bank: Danske Bank CVR nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com SELSKABSMEDDELELSE NR. 186 29. april 2014 Bestyrelsens

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191]

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] [26]. november 2014 COMENDO A/S INDGÅR BETINGET AKTIEOVERDRAGELSESAFTALE Comendo A/S ("Comendo") har i dag underskrevet en betinget aftale om salg af alle driftsmæssige aktiviteter

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. A celakik- ALLeg. fivit'clo,e. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 14,

ÅRSRAPPORT 2014. A celakik- ALLeg. fivit'clo,e. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 14, ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/0 Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø 14, fivit'clo,e A celakik- ALLeg COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere