Kommuneoplysninger Politisk organisation Forord Introduktion til regnskabet Ledelsespåtegning... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneoplysninger... 2. Politisk organisation... 3. Forord... 5. Introduktion til regnskabet... 6. Ledelsespåtegning... 7"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 2 Politisk organisation... 3 Forord... 5 Introduktion til regnskabet... 6 Ledelsespåtegning... 7 Årets gang i Egedal Kommune... 9 Regnskabsvurdering Resultatopgørelse Finansieringsoversigt Befolkningsudvikling Bevillingsoverholdelse Omkostningsbaseret balance Noter til regnskabet Driftsudgifter fordelt efter art Anlægsoversigt Beretninger Center for Borgerservice Jobcenteret Center for Social Service Center for Sundhed og Omsorg Center for Skole og Dagtilbud Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Intern Service Center for Personale og Økonomiservice Direktion og Sekretariater Sælg og lej tilbage SOLT Nyt rådhus og sundhedscenter Renter, tilskud, udligning og skatter Balanceforskydninger Personaleoversigt

2 Årsrapport 2012 Kommuneoplysninger Kommuneoplysninger Kommune Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse Telefon: Mail: CVR-nr.: Regnskabsperiode: 2011 Økonomiudvalg Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard (næstformand) Erhard Filtenborg Karsten Søndergaard Ib Sørensen Peter Hansen Egil Møller Svend Kjærgaard Jensen Rikke Mortensen Direktion Lars Wilms (kommunaldirektør) Peter Olrik (Social og Sundhed) Jacob Madsen (Plan og Miljø) Revision PricewaterhouseCoopers Strandvejen Hellerup 2

3 Årsrapport 2012 Politisk og administrativ organisation Politisk og administrativ organisation Politisk organisation Pr. 31. december 2012 Borgmester Willy R. Eliasen Kommunalbestyrelsen Liberal Alliace (1) Det Konservative Folkeparti (4) Socialdemokraterne (3) Socialistisk Folkeparti (3) Venstre (7) Dansk Folkeparti (1) Det Radikale Venstre (1) Løsgænger (1) Økonomiudvalget Willy R. Eliasen (V) Formand Jens Jørgen Nygaard (C) Erhard Filtenborg (C) Karsten Søndergaard (V) Ib Sørensen (A) Peter Hansen (F) Egil Møller (O) Svend Kjærgaard Jensen (I) Rikke Mortensen (B) Skoleudvalget Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Planudvalget Karsten Søndergaard (V) (formand) Erhard Filtenborg (C) (formand) Ib Sørensen (A) (formand) Rikke Mortensen (B) Peter Hansen (F) Niels Lindhardt Johansen (C) Natasha Enetoft (V) Lisbeth Dupont-Rosenvold (V) Finn Højgaard Mortensen (C) Niels Lindhardt Johansen (C) Svend Kjærgaard Jensen (I) Ole B. Hovøre (V) Jørgen Hvidemose (-) Niels Lindhardt Johansen (C) Gudmund Kjær Hansen (F) Social- og sundhedsudvalget Teknik- og miljøudvalget Kultur- og fritidsudvalget Esben Vognsen Jensen (V) (formand) Ida Bode (F) (formand) Jens Jørgen Nygaard (C) (formand) Gudmund Kjær Hansen (F) Egil Møller (O) Jørgen Hvidemose (-) Ole B. Hovøre (V) Finn Højgaard Mortensen (C) Gudmund Kjær Hansen (F) Marianne Røgen (A) Ib Thyge Christensen (V) Erhard Filtenborg (C) Lisbeth Dupont-Rosenvold (V) Ib Sørensen (A) Ole B. Hovøre (V) Familieudvalget Vicky Holst Rasmussen (A) (formand) Lisbeth Dupont-Rosenvold (V) Marianne Røgen (A) Natasha Enetoft (V) Peter Hansen (F) Administrativ organisation Kommunaldirektør Lars Wilms Direktørområder Social og Sundhed Social- og sundhedsdirektør Peter Olrik Plan og Miljø Teknisk direktør Jacob Madsen 3

4 Årsrapport 2012 Politisk og administrativ organisation 4

5 Årsrapport 2012 Forord Forord Regnskab 2012 markerer på mange måder en milepæl for Egedal Kommune. Efter flere års arbejde med fokus på økonomen viser resultaterne sig nu tydeligt. Kommunalbestyrelsens genopretningsaftale fra 2010 har haft sin positive effekt. Det viser nøgletallene fra regnskabet. Lad mig her blot slå ned på 3 punkter: For det første har Kommunen i 2012 fået et overskud på den løbende drift på 196 mio. kr. Det er 33 mio. kr. bedre end, da vi lagde budgettet. Et solidt overskud på den løbende drift er vigtigt, da det både giver rum til de fremtidige investeringer i anlæg og udvikling og samtidig giver mulighed for at styrke kommunens finansielle beredskab i form af kassebeholdningen. Det andet punkt vedrører kassebeholdningen. Den er ved årets udgang nået 167 mio. kr. Tallet er i sig selv godt, men det er også udtryk for, at der er nødvendige anlægsarbejder, som ikke er kommet så langt i 2012, som vi i Kommunalbestyrelsen havde forventet. Der er tale om flere gode projekter, som f.eks. energirenovering af vores mange bygninger og opsætning af solceller projekter, som vil blive afsluttet i Det tredje punkt, jeg skal fremhæve er, at Egedal Kommune har bidraget til, at kommunerne under et overholder de økonomiske aftaler med regeringen. Konkret betyder det, at Egedal i 2012 overholder servicerammen. Den økonomiske krise som præger verden og Danmark i disse år sætter også sine spor i Egedal, og det er derfor ekstra vigtigt, at den økonomiske styring i kommunen er stabil og ordentlig. Samlet set er de tre nævnte punkter centrale pejlemærker i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik. De er dermed udtryk for, at Kommunalbestyrelsen i fællesskab har arbejdet hårdt og målrettet for at nå de vedtagne økonomiske mål og dermed gøre kommunens økonomi robust i forhold til fremtidens udfordringer. Jeg ser det som udtryk for det gode samarbejde, som er i Kommunalbestyrelsen, og som jeg sætter stor pris på. Når man med regnskabet lukker bøgerne og ser tilbage, er det samtidig en god anledning til at se fremad. Regnskabet for 2012 blev kun lidt påvirket af, at Kommunalbestyrelsen i august besluttede, hvordan det nye rådhus skal se ud og samtidig fik finansieringen på plads. Med rådhuset som milepæl har vi taget hul på et nyt kapitel i Egedals historie. Byudviklingsområdet, Egedal By, vil på få år gå fra at være en bar mark til at blive et område med både en Føtex dagligvarebutik, et rådhus, et sundhedscenter og et plejecenter og planerne rækker videre frem. Med disse planer og investeringer har Kommunalbestyrelsen lagt et fundament for en fremtidig udvikling af kommunen. Det er en udvikling, som kun kan ske, så længe Kommunalbestyrelsen i tide sikrer et sundt og robust økonomisk fundament. Afslutningsvis skal jeg opfordre til, at man orienterer til i det foreliggende regnskab for Det giver et fint indblik i kommunens mange aktiviteter, muligheder og udfordringer. Willy Eliasen Borgmester 5

6 Årsrapport 2012 Introduktion til regnskabet Introduktion til regnskabet Årsrapport Med det formål at give såvel politikerne som offentligheden et overblik i de vigtigste økonomiske sammenhænge og nøgletal i Egedal Kommunes regnskab, er der udarbejdet en årsrapport. Ved siden af årsrapporten er udarbejdet Bilag til årsrapporten. Regnskabet for 2012 omfatter perioden 1. januar 2012 til 31. december Indhold i Årsrapport Årets gang Regnskabsvurdering Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Befolkningsudvikling Bevillingsoverholdelse Omkostningsbaseret balance Noter til regnskabet Driftsudgifter fordelt efter art Anlægsoversigt Beretninger Personaleoversigt Indhold i bilag til Årsrapport Regnskabspraksis Målopfølgning Investeringsoversigt og bemærkninger hertil Nettooverførsler Specialregnskaber Leasingforpligtelser Renteswap Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser Omkostningskalkulationer Afskrivninger Værdiansættelser Obligatoriske oversigter De lovmæssige krav til kommunens årsregnskab Årsregnskabet skal posteringsmæssigt være afsluttet den 1. april i det efterfølgende år. Det fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 30 af 10. januar 2012, at årsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden 1. juni i året efter regnskabsåret. De nærmere regler om formen af kommunernes regnskab er fastsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem". Revisionen skal afgive beretning til Kommunalbestyrelsen inden den 15. august. Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra økonomiudvalg og fagudvalg behandles af Kommunalbestyrelsen så betids, at kommunens regnskab sammen med revisionens beretning og Kommunalbestyrelsens afgørelser hertil, kan sendes til tilsynsmyndigheden senest den 30. september. Det endeligt godkendte regnskab skal være tilgængeligt for kommunens borgere, men der er ingen særlige formkrav for den informationsmæssige opgave. Regnskabets bestanddele Økonomi- og Indenrigsministeriet stiller følgende krav til regnskabets indhold: Udgiftsregnskab Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger Regnskabsoversigt Bemærkninger til regnskabet Anlægsregnskaber. Omkostningsregnskab Anvendt regnskabspraksis Balance Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser. Øvrige oversigter og redegørelser Personaleoversigt Udførelse af opgaver for andre myndigheder Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand. 6

7 Årsrapport 2012 Ledelsespåtegning Ledelsespåtegning Økonomiudvalget har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2012 for Egedal Kommune. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem, idet de deri krævede skemaoversigter findes i et særskilt bilag. Vi anser de transaktioner, der er afspejlet i regnskabet som værende i overensstemmelse med de love og regler, som kommunen er underlagt, ligesom de underliggende dispositioner er gennemført under skyldig økonomisk hensyntagen. Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at årsrapporten overdrages til revision. Ølstykke, den 17. april Willy R. Eliasen Borgmester Lars Wilms Kommunaldirektør 7

8 Årsrapport 2012 Ledelsespåtegning 8

9 Årsrapport 2012 Årets gang Årets gang i Egedal Kommune Januar Skraldemanden går online Storskrald, haveaffald, klager og uafhentet skrald nu kan alt ordnes på nettet 24 timer i døgnet. Og det gør det meget nemmere for alle. En ny tast-selv-service sørger for at informationer udveksles hurtigt og effektivt mellem borger, skraldemænd og kommune - så der kan handles hurtigt - uden at man behøver vente på, at der er nogen i den anden ende, der tager telefonen. Februar Ny og mere brugervenlig hjemmeside Den 2. februar lancerer Egedal Kommune et nyt egedalkommune.dk, der bliver borgernes primære indgang til kommunen. Det nye ansigt udadtil afspejler, at administrationen bagved er blevet ændret med større fokus på borgernes behov for sammenhængende service. Marts Egedal stopper snyd for 3,2 millioner På bare et år er det lykkedes Egedal Kommunes særlige kontrolgruppe at stoppe sort arbejde og snyd med sociale ydelser for 3,2 millioner kroner. Det er meget mere end forventet. April Egedal deltager i nyt forskningsprojekt Kommune har sammen med en håndfuld andre københavnske kommuner valgt at gå ind i et samarbejde med Center for Hjerneskade om et projekt, der afprøver et nytænkende rehabiliteringsforløb. Det er neuropsykologer og fysioterapeuter, der står for genoptræningen, og formålet er, at de ramte oplever færre gener og kommer tilbage i arbejde. Maj Vi vælger selv vores mad Nu er det muligt for borgere selv at vælge mellem 12 forskellige hovedretter og 12 forskellige desserter eller forretter, når de får mad bragt fra Egedal Kommunes Madservice. Og den ekstra frihed til selv at kunne vælge mellem oksesteg og enebærgryde eller pandekager og henkogte pærer, øger livskvaliteten hos de borgere, der er afhængige af at få maden udefra. 9

10 Årsrapport 2012 Årets gang Juni Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget en ny Ældrepolitik, der er blevet til i et tæt samarbejde med borgerne. 18 måneders intensivt arbejde med at udarbejde en ny Ældrepolitik, i tæt dialog med kommunens borgere, nåede onsdag aften sin foreløbige kulmination, da en enig Kommunalbestyrelse vedtog politikken. Juli Plan- og Agenda 21 Strategi 2011 Kommunalbestyrelsen har vedtaget Plan- og Agenda 21-strategi 2011 for Egedal Kommune endeligt. Strategien har temaet "Helhed og bevægelse" og beskriver en række af de udfordringer og visioner, som kommunen står overfor i de kommende års planlægning og i arbejdet for en mere bæredygtig udvikling. August Züblin A/S skal opføre Egedals nye rådhus Züblin A/S og Henning Larsen Architects har vundet konkurrencen om at opføre Egedal Kommunes nye bæredygtige rådhus og sundhedscenter et smukt skiferklædt byggeri med CO2-reducerende taghave og et imponerende lyst borgertorv i centrum. September Hjemmehjælpere får topkarakterer i omsorg og pleje Tilfredsheden med hjemmehjælpen blandt de ældre er i top i Egedal Kommune. Det viser en ny undersøgelse, der er led i et 360 graders kvalitetstjek af ældrehjælpen. Hele 92 procent har for eksempel svaret, at de er tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp de får til toiletbesøg og til at blive vasket. Egedal Kommunes økonomi i god balance Den økonomiske genopretningsplan har båret frugt og Egedal Kommunes budgetforslag balancerer med lidt ekstra vægt på plussiden. 10

11 Årsrapport 2012 Årets gang Oktober Kommuner overvejer it-samarbejde Ballerup, Furesø og Egedal overvejer nu at oprette et fælles selskab, der fra 1. januar 2014 skal stå for support og drift af de tre kommuners it-systemer. Målet er bedre og billigere it-løsninger. Nu pakker Ghana møbler og hospitalsudstyr ud En stor container fra Egedal Musikskole er for få dage siden ankommet til Ghana fyldt med brugt hospitalsudstyr, skolemøbler og computere. November Kæmpe solcelle-kontrakt på plads i rette tid Egedal Kommune har underskrevet en kæmpekontrakt om at købe kvadratmeter nye solceller til fem skoler. Med kontrakten opnår Egedal Kommune at dække mere end 10 procent af sit eget elforbrug med vedvarende energi fra solen. Nyt vandsamarbejde kan spare millioner Furesø og Egedal Kommune etablerer et fælles serviceselskab for vand- og spildevandsforsyning, der vil kunne spare 1,5 millioner om året på drift og administration. Det vedtog de to kommuner onsdag den 28. november. December Efterlysning: boligdrømme eftersøges Andelen af ældre stiger i Egedal Kommune, men hvor vil alle de nye ældre bo? Det spørgsmål stiller Egedal Kommune alle borgere over 55 år. - Vores boligbehov ændrer sig hele livet, og vi vil meget gerne have de kommende ældre med på råd, når vi skal planlægge fremtidens boligudbud i kommunen, siger Esben Vognsen Jensen, der er udvalgsformand for Social- og Sundhedsudvalget. Den Store Boligundersøgelse er et af resultaterne af Ældrepolitikken, der blev til i en tæt dialog med de ældre borgere i kommunen. Jobcenter Egedal får 32 elektrikere i job Jobcenter Egedal hjælper ikke kun ledige i job i Egedal Kommune og omegn. Jobcenter Egedal rekrutterer ledige nationalt i stedet for kun lokalt, når virksomheder akut mangler arbejdskraft til store ordrer. Det skaber arbejdspladser. 11

12 Årsrapport 2012 Årets gang 12

13 Årsrapport 2012 Regnskabsvurdering Regnskabsvurdering Regnskabet er aflagt i henhold til de bestemmelser, der er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Årsrapporten indeholder et regnskab over Kommunens indtægter og udgifter og en balance, der viser værdien af Kommunens grunde, bygninger, driftsmateriel, inventar med videre. Udfordringer i 2012 En af de største udfordringer i 2012 var at sikre fortsat udvikling fra den genopretningsplan, som kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen for En plan som bl.a. skulle sikre et overskud på den strukturelle balance. Derudover skal planen sikre, at kassebeholdning ved udgangen af 2013 er på 100 mio. kr. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 viste et forventet mindreforbrug i 2012 i størrelsesordenen kr. Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2012 var der et forventet merforbrug i forhold til det oprindelige budget i 2012 på ca. 1,1 mio. kr. Forventningen ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2012 var et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i Det økonomiske resultat Årets økonomiske resultat er sammensat af summen af Kommunens indtægter, driftsudgifter, anlægsudgifter og finansielle poster. Årets resultat viser et overskud på 143,5 mio. kr. Det skal ses i forhold til, at årets resultat oprindeligt var budgetteret til et underskud på 91,6 mio. kr. Altså en forbedring på 235,1 mio. kr. Egedal kommunes økonomiske politik lægger vægt på, at der er strukturel balance. Dette betyder, at resultatet af den ordinære drift skal kunne finansiere anlægsudgifterne. I regnskab 2012 er der et overskud på den strukturelle balance på ca. 196 mio. kr. Resultat af den ordinære drift Den ordinære drift omfatter driftsudgifter samt indtægter fra skatter, tilskud, udligning og refusion af købsmoms. Resultatet af den ordinære drift var et overskud på 196,5 mio. kr. I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på 167,5 mio. kr. Resultatet af den ordinære drift viser et mindreforbrug på i alt 28,9 mio. kr. Dette skyldes primært et mindreforbrug på driftsudgifterne, men der har også været flere indtægter i form af tilskud og udligning. Modsat har de finansielle poster bidraget med mindre end budgetteret, hvilket skyldes, at renterne i SOLT depoterne ikke nåede det forventede niveau. I forhold til det oprindelige budget har der været et mindreforbrug på driftsudgifterne på netto 33,4 mio. kr. Der er stor forskel på hvor meget de enkelt centre har haft af merforbrug/mindreforbrug, men der henvises i øvrigt til resultatopgørelsen for yderligere specifikationer. Nogle af de største merforbrug på driftsområderne ligger på førtidspension, køb af plejehjemspladser, myndighed og tilsyn og dagpenge til forsikrede ledige. Disse områder omhandler primært eksterne forhold, hvilket betyder, at kommunen i nogle tilfælde ikke kan påvirke resultatet, men at det er borgernes situation, der primært styrer udgiften. De store mindreforbrug ses bl.a. på IT, hvor planerne om et 60 selskab på området har gjort at man ikke i årets løb har fokuseret på fremtidig optimering, men sørget for driftsforlængelse. Derudover har der været et markant mindreforbrug på leasingudgifter vedrørende SOLT. Budgetsikkerhedspuljen er ikke blevet brugt og desuden har der været et stort mindreforbrug på sygedagpenge, som skyldes et tættere opfølgningsforløb. Der henvises i øvrigt til centrenes beretninger. Der er for driftsområderne under et søgt om overførsel af uforbrugte midler til 2013 for 20,8 mio. kr. Finansielle poster er 10,5 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for 4,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der merforbrug på 6,3 mio. kr. Anlæg På anlægsområdet er der nettoudgifter for i alt 53,0 mio. kr. Dette svarer til et mindreforbrug på 124,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for -62,0 mio. kr. Der henvises til bemærkninger til investeringsoversigten i bilag til årsrapport. I forhold til det korrigerede budget er der et netto mindreforbrug på 62,4 mio. kr. Der søges overført 134,4 mio. kr. til 2013 til brug for uafsluttede projekter. Der er nærmere redegjort for anlæg under bemærkninger til investeringsoversigten i bilag til årsrapport. Resultat af det skattefinansierede område Resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 143,4 mio. kr., hvilket er 153,3 mio. kr. større end det oprindelige budget. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for -56,52 mio. kr., hvilket giver en merindtægt i 13

14 Årsrapport 2012 Regnskabsvurdering forhold til det korrigerede budget på 94,8 mio. kr. Forsyning - Renovationsområdet Forsyningsvirksomhederne Affaldshåndteringen og Varmeforsyningen er brugerfinansieret og indeholder både drift og anlæg, hvor der skal over en årrække være balance mellem indtægter og udgifter. På driften viser forsyningsvirksomhederne samlet et nettooverskud på 10,0 mio. kr., hvilket er 10,3 mio. kr. større end det oprindelige budget og 10,1 større end det korrigerede budget. På anlæg viser forsyningsvirksomhederne samlet et netto forbrug på 10,0 mio. kr., hvilket er 71,5 mio. kr. mindre end oprindeligt budget og 73,1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Affaldshåndteringen Der er på området et overskud på renovationsområdet på 12,8 mio. kr., hvilket er 13,1 mio. kr. større end oprindeligt budget. I forhold til det korrigerede budget er der et overskud på 10,9 mio. kr. Under anlæg er der på området et forbrug på 4,0 mio. kr., hvilket er 3,5 mio. kr. mindre end oprindeligt budget og 1,9 mindre end det korrigerede budget. Varmeforsyningen På LKV-området er der på driften et netto forbrug på 2,8 mio. kr., hvilket er 2,8 mio. kr. større end oprindeligt budget og 0,9 mio. kr. større end det korrigerede budget. Under anlæg er der på området en indtægt på 0,7 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. større end oprindeligt budget og 0,9 mio. kr. større end korrigeret budget. Fjernvarmeprojekt Ølstykke-Stenløse Projektet er et rent anlægsprojekt. På området har der været et netto forbrug på 6,6 mio. kr., hvilket er netto 67,4 mio. kr. mindre end oprindeligt budget og netto 70,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Årets resultat Det samlede resultat af det skatte- og brugerfinansierede område udgør et overskud på 143,5 mio. kr. i Det svarer til en ændring på 235,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er alt i alt givet tillægsbevillinger på - 55,5 mio. kr. Tillægsbevillingerne består af: Skatter, tilskud, udligning og refusion af købsmoms -16,1 mio. kr. Driftsudgifter 17,3 mio. kr. Finansielle poster 4,3 mio. kr. Anlægsudgifter -62,0 mio. kr. Forsyning (renovation) 1,3 mio. kr. Kassebeholdning Kassebeholdningen skal kunne rumme mellemværender med f.eks. renovationsområdet, institutionernes opsparing/overførsler, klausulerede midler m.m. Af hensyn til budgetsikkerheden og for at imødegå udsving i likviditetsbehovet er det nødvendigt at sikre en vis kassebeholdning. Kommunalbestyrelsens erklærede mål er, at kassebeholdningen ved udgangen af 2013 skal andrage minimum 100 mio. kr. ekskl. eventuel opsparing til større anlægsprojekter og frigivelse af indefrosne og opsparede midler. Da budgettet for 2012 blev godkendt, var der en forventning om en positiv kassebeholdningen ultimo 2012 på 70,5 mio. kr. Ved regnskabsaflæggelsen udviser kassebeholdningen en positiv saldo på 167,0 mio. Kassebeholdningen er altid et udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som dermed kan påvirkes af mange faktorer. Eksempelvis, hvornår borgere og virksomheder betaler deres regninger til Kommunen. De regninger, der er udsendt eller modtaget, men endnu ikke er betalt, udgør en del af posten under tilgodehavender og dermed en del af øvrige balanceforskydninger. Desuden er kassebeholdningen i slutningen af en måned altid meget lav, da der bliver udbetalt løn til medarbejdere, mens månedens skatteindtægter først indgår måneden efter. Derfor giver det mening at supplere vurderingen af Kommunens økonomi med den gennemsnitlige kassebeholdning over et år. Altså et gennemsnit af saldiene for hver dag i de seneste 365 dage. Den 31. december 2012 var den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage på 234,9 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning var i 2011 på 132,6 mio. kr. Det betyder, at der henover året er sket en stigning i den gennemsnitlige kassebeholdning på 102,3 mio. kr. Kassebeholdningen ultimo 2012 vurderes som tilfredsstillende. Nyt økonomi- og personalesystem Egedal Kommune har pr. 1. januar 2013 skiftet økonomi- og personalesystem, hvilket har bevirket, at det ikke har været muligt at anvende henholdsvis for- og eftersupplementsperiode. Det betyder, at regninger, som blev modtaget inden udgangen af 2012, og som vedrørte regnskabsår 2013, blev bogført i det gamle økonomisystem og regnskabsført i Tilsvarende er regninger, som er modtaget efter årsskiftet, og som vedrører regnskabsår 2012, bogført i det nye økonomisystem og regnskabsført i regnskabsår

15 Årsrapport 2012 Regnskabsvurdering I alt er der ca. bogført 5 mio. kr. i 2012 vedrørende Tillægsbevillinger på driftsområderne I løbet af 2012 er der givet tillægsbevillinger til driftsområderne for netto 15,4 mio. kr. Der er udelukkende givet tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningerne i løbet af året. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 blev der givet tillægsbevillinger på driftsbudgettet på 13,9 mio. kr. Størstedelen vedrører førtidspensioner, tilskud til personlig og praktisk hjælp, kommunal medfinansiering og køb og salg af pleje- og ældreboliger. Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2012 blev der givet tillægsbevillinger til driften på -9,9 mio. kr. til finansiering af omlægning på beskæftigelsesområdet.. Beløbet modsvares af bevillinger på hovedkonto 07 til midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 på 11 mio. kr., hvilket resulterede i et træk på kassebeholdningen på 1,1 mio. kr. Egedal Kommunes vejledende ramme for serviceudgifter for 2012 blev i 2011 opgjort til 1.786,9. Kommunerne bliver ikke reguleret på baggrund af den vejledende ramme, men på serviceudgifter eksklusiv aktivitetsbaserede medfinansiering. Egedal Kommunes serviceudgifter eksklusiv aktivitetsbaserede medfinansiering er budgetlagt til 1.652,7 mio. kr. I regnskab 2012 er serviceudgifterne eksklusiv aktivitetsbaserede medfinansiering opgjort til 1.610,1 mio. kr., hvilket betyder at Egedal Kommune ligger 42,5 mio. kr. under servicerammen. En sammenfattende vurdering viser, at der styr på økonomien. Kassebeholdningen er steget således, at kommunens finansielle beredskab anses for tilfredsstillende. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2012 blev der givet tillægsbevillinger på driftsbudgettet på -11,5 mio. kr., hvilket har finansieret tillægsbevillinger på konto 7 og 8 på 8,6 mio. kr. Dette resulterer i en forøgelse af kassebeholdningen på 2,8 mio. kr. Samlet set er der givet tillægsbevillinger for i alt -55,1 mio. kr. Årsagen til at tallet bliver reduceret fra 17,3,6 til -55,1 er, at der er givet tillægsbevillinger til skatter og tilskud på -56,5 mio. kr., finansielle poster på 4,3 mio. kr. og anlæg på -62 mio. Kr. Endelig er der på forsyningsområdet givet tillægsbevillinger for 1,3 mio. kr. Serviceudgifter Hvert år indgår Kommunernes Landsforening og staten en aftale om kommunernes økonomi for det følgende år. Det aftales blandt andet, hvor meget serviceudgifterne må udgøre. Kommunernes serviceudgifter i 2012 opgøres som kommunernes samlede nettodriftsudgifter fratrukket de brugerfinansierede områder (forsyningsvirksomhed), overførsler til personer (eksempelvis kontanthjælp), forsikrede ledige samt, som noget nyt fra 2012, indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Det er nettodriftsudgifterne, som er i fokus, da de finansieres ved skatteindtægter. 15

16 Årsrapport 2012 Regnskabsvurdering 16

17 Årsrapport 2012 Resultatopgørelse Resultatopgørelse Udgiftsbaseret resultatopgørelse Beløb i kr. Noter Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget bevillinger Budget i fht. opr. budget Skatter Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Indtægter i alt Center for Borgerservice Jobcenteret Center for Social Service Center for Sundhed og Omsorg Center for Skole og Dagtilbud Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Intern Service Center for Personale og Økonomiservice Direktion og Sekretariater Driftsudgifter i alt Finansielle indtægter Finansielle udgifter Finansielle poster i alt Resultat af ordinær drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsudgifter i alt Resultat af skattefinansieret område Driftvirksomhed forsyning Anlægsvirksomhed forsyning Resultat af brugerfinansieret område Årets resultat Fortegn: + angiver merforbrug/mindreindtægt, - angiver mindreforbrug/merindtægt, - under anlæg er udtryk for salgsindtægter Noterne er beskrevet i særskilt afsnit: Noter til regnskabet. 17

18 Årsrapport 2012 Finansieringsoversigt Finansieringsoversigt Udgiftsbaseret finansieringsoversigt Beløb i kr. Noter Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget bevillinger Budget i fht. opr. budget Kassebeholdning primo (inkl. Forsyning) Resultat jfr. ovenstående Optagne lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger Postering direkte på status Kassebeholdning ultimo (inkl. Forsyning) Noterne er beskrevet i særskilt afsnit: Noter til regnskabet. 18

19 Årsrapport 2012 Befolkningsudviklingen Befolkningsudvikling Befolkningsprognosen Befolkningsprognosen er en prognose over udviklingen i befolknings alderssammensætning og bosætningen. Væsentlige dele af budgettet er afhængigt af befolkningsprognosen. Det drejer sig blandt andet om daginstitutioner, ældre- og sundhedsområdet samt skoler, hvor prognosen f.eks. anvendes i skoleprognose. Man kan således se antallet af skolebørn og klasser på de enkelte skoler i de kommende år. Befolkningsprognosen anvendes også i forbindelse med budgetlægningen af Kommunens indtægter. Befolkningsprognosen er således et vigtigt redskab i Kommunens planlægning. Det er derfor vigtigt, hvor præcist prognosen ramte den faktiske befolkningsudvikling. Befolkningsprognosen, som lå til grund for budgetlægningen for 2012, blev godkendt af Økonomiudvalget den 18. april Prognosen giver en forudsigelse af befolkningstallet i perioden frem til Nedenstående tabel viser det forventede antal borgere og det faktiske antal borgere i Egedal Kommune opgjort pr. 31. december Tabellen viser således i hvilket omfang udviklingen i løbet af 2012 er forløbet som forventet i prognosen. Der var forventet et samlet befolkningstal 31. december 2012 på indbyggere. Det faktiske tal blev dvs. 49 færre. Befolkningstallet er således en anelse lavere end forventet i prognosen. Afvigelserne i de enkelte aldersgrupper påvirker forskellige dele af Kommunens regnskab. Sammenligning af prognose med det faktiske befolkningstal Aldersklasse Forventet folketal ultimo 2012 Faktisk folketal ultimo 2012 Afvigelse ift. prognose 0-2 årige årige årige årige årige årige årige årige årige I alt Børn For de 0 2 årige er der ved udgangen af færre end forventet. Der blev i 2012 født 377 børn. Der var forventet 388 fødsler, dvs. en forskel på 11 fødsler. Faldet i børnetallet i denne gruppe blev således en anelse større i løbet af 2012 end forudsat i prognosen. Det er relevant for vuggestue/dagpleje-området. For de 3 5 årige var der en afvigelse på 20 i 2012 i forhold til prognosen. Prognosen ramte således tæt på det faktiske tal pr. 31. december Aldersklassen er relevant for børnehaveområdet. For de 6 16 årige var der forventet personer og det faktiske tal blev 27 lavere. Det er relevant for skoleområdet. Unge Blandt de årige var der en forskel på 37 personer. Set fra et kommunaløkonomisk synspunkt, har dette ikke den store betydning for Kommunen, idet denne aldersgruppe typisk vil være på en ungdomsuddannelse, som ikke ligger i kommunalt regi. Voksne Blandt de årige er der en afvigelse på 52. Aldersgruppen udgør en stor andel af de primære skatteydere. Der har med andre ord været lidt færre skatteydere i denne alder end forudsat i budgettet. Det får dog ikke betydning for regnskabet, da Kommunen valgte statsgaranti i Det betyder at Kommunen har fået et fast skatteprovenu i 2012, uanset hvordan udviklingen i det faktiske folketal har været. Blandt de årige er der 45 flere borgere. Denne aldersgruppe er langt den største og har den primære betydning for skatteindtægterne. Ældre Af de årige - de yngre pensionister - var der 20 flere end forventet. Blandt de årige er der en afvigelse på 12 så prognosen har ramt meget præcist. For de 85 årige og opefter er der 6 færre og et samlet tal på 348 ved udgangen af Det er typisk de ældste der har størst betydning for ældreplejen i Kommunen, da de som regel er de mest plejekrævende. Dermed får afvigelser ofte stor økonomisk betydning. Nybyggeri og tilflytning Omfanget af nyopførte boliger blev i 2012 stort set som forventet. Egedal har haft en lidt mindre tilflytning fra andre kommuner end forventet. 19

20 Årsrapport 2012 Bevillingsoverholdelse Bevillingsoverholdelse Bevillingsafregning - drift Beløb i kr. Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Overførsel i fht. Budget bevillinger Budget Korrigeret budget Overførsel fra 2011 til Center for Borgerservice Jobcenter Center for Social Service Center for Sundhed og Omsorg Center for Skole og Dagtilbud Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Intern Service Center for Personale og Økonomiservice Direktion og Sekretariater Overførsel fra 2012 til I alt Fortegn: + angiver merforbrug/mindreindtægt, - angiver mindreforbrug/merindtægt Det er ledelsens vurdering, at bestemmelserne, om at der ikke må oppebæres indtægter eller afholdes udgifter uden bevilling (Lov om Kommunernes Styrelse 40), er overholdt i året. Kommunen har i alt 10 bevillingsområder på driften. I forhold til det oprindelige budget er der givet tillægsbevilling på netto 17,3 mio. kr., svarende til 0,8 pct. Det er kommunens opfattelse, at de konstaterede bevillingsoverskridelser for alle centre på nær Personale- og Ledelses- og udviklingscenteret kan henføres til lovhjemlede meraktiviteter og aktiviteter af kalkulatorisk natur, hvor det ikke har været muligt at få afgivet tillægsbevilling inden regnskabsårets udløb. Mindreforbruget under Center for Personale og Økonomi udgør 7,8 mio. kr. Ved årets sidste budgetopfølgning blev der gjort opmærksom på et forventet mindreforbrug. Budgetafvigelsen er beskrevet i beretningen for Center for Personale og Økonomi. Den samlede afvigelse i forhold til korrigeret budget ligger på 2,3 %. 20

Regnskab 2010 Årsrapport

Regnskab 2010 Årsrapport Regnskab 2010 Årsrapport Billeder i Årsrapport 2010 Egedal Kommune har i år valgt at tage udgangspunkt i billeder taget i Kommunen. Kommunen er indrammet i en skøn natur, hvorfor der helt naturligt er

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse

Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 2 Politisk organisation... 3 Forord... 5 Introduktion til regnskabet... 6 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Kunsten i Årsrapport 2011

Kunsten i Årsrapport 2011 Kunsten i Årsrapport 2011 Egedal Kommune har i år valgt den lokale kunstner, Susan Struve, til at udsmykke årsrapporten. Susan Struve ejer frisør salonen Svalegangen, hvor hun også har sin udstilling Gallerisvalen.

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2010

1.7 Regnskabsopgørelse 2010 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725,3 3.749,6 3.731,2

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger sresultatet Resultatet på det skattefinansierede område viser et overskud på 2,9 I budgettet var der regnet med et overskud på 28,7 Afvigelsen på 25,8 kan især henføres til anlæg,

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse

Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 2 Politisk organisation... 3 Forord... 5 Introduktion til regnskabet... 6 Ledelsespåtegning...

Læs mere