Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 129. årgang. 2008-06-18 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Pant og udlæg Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Ugyldiggjort efter indsigelse Delvis ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Trustpilot (730) Indehaver: TRUSTPILOT ApS, c/o Niels O. Thiesen, Malmmosevej 23, 2840 Holte, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bender von Haller Dragsted, Pakhus 4, Kalkbrænderiløbskaj 4, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Downloadable computerprogrammer; optagne computerprogrammer; elektroniske downloadable publikationer; downloadable software og hardware, herunder til analyse af kundetilfredshed samt til analyse, vurdering og sammenligning af virksomheder. (511) Klasse 35: Ajourføring, kompilering og indføring af informationer i databaser; søgning for andre efter data i computerbaser; systematisering, sortering, redigering af informationer i computerdatabaser kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser; datasøgning for andre i computerregistre; administration af datastyrede arkiver; sammenstilling af statistiske oplysninger til handels- og forretningsformål; information og vurdering vedrørende forretningsvirksomhed (bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration); markedsundersøgelser og -analyser; information vedrørende forretningsvirksomhed, nemlig kommerciel information og rådgivning til kunder; indkøbsbistand til andre ved køb af varer og tjenesteydelser; indhentning af forretningsoplysninger; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, nemlig analyse, vurdering, sammenligning og rådgivning vedrørende virksomheder, herunder virksomheders serviceniveau; online-annoncering på et computernetværk; reklamevirksomhed; salgsfremmende foranstaltninger for andre; udarbejdelse af statistiske oplysninger til handels- og forretningsformål. (511) Klasse 42: Design, udvikling og vedligeholdelse af computer software, herunder ajourføring af computerprogrammer, analyser af computersystemer; computerprogrammering; design af computerprogrammer og computersystemer; stillen søgemaskiner til rådighed på internettet; udarbejdelse, vedligeholdelse og ajourføring af en søgemaskine (software) på et telekommunikationsnetværk (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DKH/DDV AF 2007, Vejlevej 16, 8700 Horsens, Danmark (511) Klasse 03: Rengøringsartikler i form af rengøringsmidler. (511) Klasse 04: Elektrisk energi. (511) Klasse 06: Byggematerialer (af metal). (511) Klasse 09: AV-udstyr. (511) Klasse 16: Tryksager; kontorartikler (dog ikke møbler). (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal). (511) Klasse 21: Rengøringsartikler i form af svampe, børster, ståluld og redskaber til rengøringsformål; køkkenudstyr i form af husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 24: Husholdningslinned (ikke beklædning). (511) Klasse 25: Personalebeklædning. (511) Klasse 30: Kaffe, te. (511) Klasse 32: Øl, vand, kildevand. (511) Klasse 33: Vin og spiritus. (511) Klasse 35: Revisionsvirksomhed; udarbejdelse af lønregnskab (bistand ved forretningsadministration). (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, betalingsservice (finansiel virksomhed). (511) Klasse 43: Catering. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Caretrade ApS, Niels Bohrs Alle 21, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 14: Smykker; bronzefigurer. (511) Klasse 16: Malerier (billeder). (511) Klasse 24: Tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; billedtæpper (kunstværker af tekstil). (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, hvid og rød (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Resultmaker Process Designer (730) Indehaver: Resultmaker A/S, Vester Farimagsgade 3, 2, 1606 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: www.bustersverden.dk (730) Indehaver: Paw Ring, Skjalm Hvides Gade 8, 3. th, 1728 København V, Danmark; Charlotte Aviaja Fleischer, Skjalm Hvides Gade 8, 3. th, 1728 København V, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj til børn og voksne. (511) Klasse 40: Fremstillling af beklædningsgenstande og fodtøj til børn og voksne for andre. (511) Klasse 42: Design af beklædninggenstande og fodtøj til børn og voksne. 401

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MIXICANA (730) Indehaver: Hela Wine & Spirits ApS, Essen 26, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JellyBabe (730) Indehaver: Hela Wine & Spirits ApS, Essen 26, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ledernes Hovedorganisation, Vermlandsgade 65, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og derefter rødt og kursiv (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mere end et gavekort (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VI VED HVORDAN (730) Indehaver: MT Højgaard A/S, Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, containere af metal (oplagring og transport). (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), kraner, herunder tårnkraner, semimobile kraner; elevatorer og hejse, herunder personhejse, materialehejse, kranførerhejse; dele og udstyr til kraner, elevatorer og hejse, herunder spor, kæder, kranspande. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), transportable bygninger (ikke af metal). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, detail- og en gros handel med varer til byggeindustrien. (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed i form af opkøb og videreformidling af fast ejendom; rådgivning og bistand i forbindelse med opkøb og videreformidling af fast ejendom, finansiering og overtagelse af fast ejendom. (511) Klasse 37: Entreprenørvirksomhed, i form af bygge- og anlægsvirksomhed, installationsvirksomhed, reparationsvirksomhed; udlejning af byggemateriel og byggeudstyr, herunder kraner, elevatorer, hejse, pumper, luftværktøj og betonblandingsanlæg samt dele og udstyr hertil; tilsyn med bygningskonstruktion, renovation af bygninger, installation, reparation og vedligeholdelse af kraner, elevatorer, hejse og telte; demontering af kraner, elevatorer, hejse og telte; installation, reparation og vedligeholdelse af El- og IT-installationer (hardware) og af ventilations-, brandsikrings-, sanitets-, tyverisikrings- og energistyringsinstallationer. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, atkitektvirksomhed, ingeniørvirksomhed, herunder rådgivning vedrørende byggevirksomhed, udarbejdelse af byggeplaner, samt teknisk bistand i forbindelse med etablering af byggepladser og skurbyer. (511) Klasse 43: Udlejning af transportable bygninger, teltudlejning. (511) Klasse 45: Juridisk bistand, herunder i forbindelse med etablering af byggepladser og skurbyer; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ABSI A/S, Gl. Kongevej 123, 1850 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (730) Indehaver: NEON LIVING ApS, Skelhøjevej 2, 7430 Ikast, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; puder. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; kamme og svampe; børster; børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser; køkkenrulleholdere, æggebægre, lysestager, vaser, kander, sæbedispensere. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; engroshandel med designede interiør til hjemmet, herunder puder, køkkenrulleholdere, æggebægre, lysestager, vaser, kander, sæbedispensere og andre ting til hjemmet. 402

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Favorit-El (730) Indehaver: ENERGI FYN HANDEL A/S, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Distribution af elektricitet. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANSKE SOMMERBALLET (730) Indehaver: BELLEVUE TEATER PRODUKTION S/I, Strandvejen 451, 2930 Klampenborg, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SOMMERBALLETTEN (730) Indehaver: BELLEVUE TEATER PRODUKTION S/I, Strandvejen 451, 2930 Klampenborg, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FavoritEl (730) Indehaver: ENERGI FYN HANDEL A/S, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Distribution af elektricitet. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Favorit-el (730) Indehaver: CONTROLLERFORUM ApS, Ordrupvej 114, 2920 Charlottenlund, Danmark (511) Klasse 35: Markedsføring, nemlig i form af marketingsundersøgelser, markedsanalyser og annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Jetmarker.com (730) Indehaver: JETMARKER.COM ApS, Sildal 1, Arnum, 6510 Gram, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen I/S, Frichsparken, Søren Frichs Vej 42A, 8230 Åbyhøj, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (730) Indehaver: ENERGI FYN HANDEL A/S, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Distribution af elektricitet. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. 403

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Lucy In The Sky (730) Indehaver: MERMAID MUSIC! ApS, Rådhusstræde 3, 1466 København K, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PLAYDAY (730) Indehaver: Universet v/bettina Hedlund-White, Strandvejen 97, 4281 Gørlev, Danmark (511) Klasse 42: Industriel design, grafisk designvirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov i form af terapeutisk vejledning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i lys blå. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: K.E. Mathiasen A/S, Sintrupvej 12, 8220 Brabrand, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NP HOTELS A/S, Kongens Nytorv 34, 1050 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Accura Advokataktieselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (730) Indehaver: Egmont Serieforlaget A/S, Vognmagergade 11, 1120 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Egmont International Holding A/S, Vognmagergade 11, 1148 København K, Danmark (511) Klasse 03: Hudpleje, læbestifter, make-up, mascara, øjenbrynstifter, neglelak, neglepleje, parfumer, skønhedsmasker, solbrunende præparater, solcremer, stifter (kosmetiske), sæbe, tandpasta, vaseline til kosmetiske formål, æteriske olier (511) Klasse 14: Amuletter, armbånd, armbåndsure, berlokker, charms, halssmykker, kæder, medaljoner, nøgleringe, nåle, simili, smykkeskrin, ure, ørenringe (511) Klasse 18: Håndtasker, kufferter, muleposer, paraplyer, punge, rejsetasker, rygsække, skoletasker, sportstasker, toilettasker (511) Klasse 21: Drikkebeholdere, drikkeglas, flakoner, flasker, kamme, madkasser, neglebørster, pudderkvaster, skobørster, skohorn, sæbeetuier, tallerkener, tandbørster, temoflasker, urtepotter (511) Klasse 24: Badelinned, gardiner af tekstilmateriale eller af plastik, håndklder af tekstilmateriale, linned, lommetørklæder af tekstilmateriale, sengetæpper, sengetøj, serivetter af tekstil, soveposer (511) Klasse 28: Spil, spillebægre, spillekort (511) Klasse 30: Is, iscreme, vafler, yoghurt (spiseis) (591) Farvetekst: Mærket er udført i gult, rødt og blåt. 404

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RockBallast (730) Indehaver: RockDelta a/s, Hovedgaden 485, 2640 Hedehusene, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 17: Isoleringsmaterialer, især mod varme, kulde, lyd, ild samt virbationer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: IDOM RÅSTED HALLEN, c/o Kasserer Denis Bredahl Kristensen, Engholmvej 6, Idom, 7500 Holstebro, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, arrangering og ledelse af forelæsninger, koncerter, konferencer, kongresser, seminarer og symposier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: EBIKE ApS, c/o Kenneth Frants Janning, Johannedalsvej 21, 3650 Ølstykke, Danmark (511) Klasse 12: Elektriske cykler (591) Farvetekst: Mærket er udført med et grønt og flere sorte bogstaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tenyale (730) Indehaver: Tenyale Industry & Trade Groupe Co., Ltd, No. 2, Gaofeng Road, Gaociang Industrial Zone, Xinqiao, Ouhia,, Wenzhou City. Zhejiang Province, Kina (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 06: Beslag af metal til møbler; dørgreb af metal; espagnolettebeslag af metal (til vinduer); vinduer (beslag af metal til-); skruer af metal; tappe af metal; møtrikker af metal; isenkramvarer af metal; låse, undtagen elektriske, af metal; nøgler; låse af metal til befordringsmidler; hængelåse; pengeskabe; metalbeholdere; skilte af metal; døre af metal. (511) Klasse 11: WC-kummer; håndvaske; installationer (armaturer til bade-); sanitære apparater og installationer; badeinstallationer; hydranter; rør som dele af sanitetsinstallationer, herunder vandrør; varmeinstallationer (varmtvands-); elektriske radiatorer; vandrenseinstallationer; lamper; madlavning (elektriske redskaber til -). (511) Klasse 20: Beslag, Ikke af metal til møbler; dørbeslag, ikke af metal; hængsler; ikke af metal; dørklinker (lukker), ikke af metal; dørgreb, ikke af metal; låse, ikke af metal, til befordringsmidler; vinduesbeslag, ikke af metal; beholdere, ikke af metal og ikke af murværk; servanter (møbler); møbler; navneskilte, ikke af metal. (730) Indehaver: Olga Christina Stanislavova, Skotterupgade 22, 3.tv., 2200 København N, Danmark (511) Klasse 14: Smykker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder sko og bælter; fodtøj; hovedbeklædning. (511) Klasse 42: Design af smykker, design af beklædningsgenstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Innocare (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DYNACO (730) Indehaver: Panor Corporation, 125 Cabot Court, Hauppauge, New York, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Tunere, forstærkere, forforstærkere, højttalere og apparater til forbindelse af fire højttalere til en stereo forstærker med henblik på reproduktion af kvadrofonisk lyd. (730) Indehaver: PROTOX ApS, Fabriksvej 19, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 02: Maling, træimprægneringsmidler. (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe. (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. 405

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SMITHS POPPED (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Frito-Lay Trading Company GmbH, Spitalgasse 2, CH-3011 Bern, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 29: Spiseklare snackvarer, som hovedsagelig består af kød, kartofler, nødder, nøddeprodukter, frø, frugter eller andre grøntsager eller kombinationer heraf (ikke indeholdt i andre klasser), herunder kartoffelchips, kødsnacks og sojabaserede snacks. (511) Klasse 30: Spiseklare snackvarer, som hovedsagelig består af korn, majs kornprodukter eller kombinationer heraf (ikke indeholdt i andre klasser), herunder majschips, tortillachips, pitachips, rischips, riskager, riskiks, kiks, saltkringler, puffede snacks, popcorn, sovser og dips, salsa, snackbarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Eurowagon.dk (730) Indehaver: FREDERICIA SKURVOGNE A/S, Amerikavej 1, Taulov, 7000 Fredericia, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, herunder skurvogne og pavilloner, containere af metal til oplagring og transport, trapper af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), transportable bygninger (ikke af metal), herunder skurvogne og pavilloner, trapper, ikke af metal. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, herunder detailsalg og engrossalg af byggematerialer, transportable bygninger, herunder skurvogne og pavilloner, containere samt trapper. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INTIMA (730) Indehaver: Pharma-Vinci A/S, Undalsvej 6, 3300 Frederiksværk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, herunder cremer og lotioner; sæbe, herunder medicinsk sæbe, cremer og lotioner til intimpleje og intimhygiejne, inklusive desinficerende sæbe og sæbe med mælkesyrebakterier og/eller laktose (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, herunder naturlægemidler, præparater til sundhedspleje samt produkter med mælkesyrebakterier og eller produkter med laktose til human-medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug; farmaceutiske cremer og lotions, medicinske testsæt og strips til medicinsk brug, herunder bakteriel vaginose testsæt og strips; hygiejnebind, -tamponer og -trusser; sæbe, tabletter, kapsler, cremer og lotioner til farmaceutiske formål, nemlig til intimpleje og intimhygiejne. (730) Indehaver: TAXI RETAIL ApS, Frederiksberggade 23, 1459 København K, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BIBLIARIUM (730) Indehaver: DET DANSKE BIBELSELSKAB, Frederiksborggade 50, 1360 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, papirhandlervarer, tidsskrifter, trykte publikationer, bøger, magasiner, instruktions- og undervisningsmaterialer (dog ikke apparater). (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, herunder oplevelsescentre; uddannelsesvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Best Travel (730) Indehaver: BEST TRAVEL A/S, Danmarksgade 26, 9000 Aalborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Haugaard-Nielsen Advokatfirma, Toldbod Plads 2, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 39: Arrangering af rejser (500) Disclaimer: Mærket er registeret på baggrund af indarbejdelse 406

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Resultmaker Process Platform (730) Indehaver: Resultmaker A/S, Vester Farimagsgade 3, 2, 1606 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sønderjyske Madglæder, Storegade 46-48, 6780 Skærbæk, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (591) Farvetekst: Mærket er udført i lysegrøn, blå, hvid og brun. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fritidsbyg (730) Indehaver: FRITIDSBYG - BLOVSTRØD PLANTAGE ApS, c/o Edith Jensen, Kongsbjergvej 36, 2830 Virum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Mogens Clorius, Søbakken 6, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; detailhandel med præfabrikerede huse. (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MEPRAN (730) Indehaver: DK TRADING ESBJERG ApS, Torvegade 12, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt, blåt, lyserødt og sort (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TITRATE (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 42: Medicinsk og videnskabelig forskning, nemlig kliniske tests og studier til undersøgelse af hvorledes to forskellige mål for fasteblodsukker påvirker glukosekontrol i patienter med type 2 diabetes, når insulin detemir benyttes en gang dagligt. (730) Indehaver: Yara International ASA, P.O. Box 2464 Solli, N-0202 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 01: Gas til industrielle formål. 407

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ISLE OF FIONIA (730) Indehaver: NATURFRISK A/S, Assensvej 38, 5853 Ørbæk, Danmark (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BeerLink (730) Indehaver: Strandladen I/S v/charlotte Kristiansen og Marianne Dall, Kystvejen 1, 8300 Odder, Danmark (511) Klasse 20: møbler (511) Klasse 25: smykker (511) Klasse 28: børnelegetøj og julepynt (591) Farvetekst: Mærket er udført i lys blå og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Polyware Coporation ApS, Silkeborgvej 12, 8641 Sorring, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (730) Indehaver: Carlsberg Danmark A/S, Vester Fælledvej 100, 1799 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 32: Øl. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (591) Farvetekst: Mærket er udført i hvidt, lysegråt/sølv, mørkegråt, blåt, rødt og orange/guld. 408

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BOY (730) Indehaver: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minamiku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 09: Lagrede computerprogrammer til videospillemaskiner til spillehaller; elektroniske kredsløb; optiske diske, magnetiske diske og optisk magnetiske diske; magnetbånd; magnetkort; ROM-kassetter og ROM-kort; hukommelseskassetter; hukommelseskort; CD-ROM'er og DVD-ROM'er; databærere, herunder blanke til lagring af programmer til videospillemaskiner til spillehaller, til videospil til privat brug og til håndholdte spil med flydende krystal displays samt til lagring af computerprogrammer; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til videospillemaskiner til spillehaller og til videospil til privat brug; styreenheder og joysticks til videospil til privat brug; computere; elektriske ledninger og kabler; mobiltelefoner; stroppe til mobiltelefoner, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til mobiltelefoner; optagne compact disks; lydplader; elektroniske kredsløb og CD-ROM'er med lagrede automatiske udførelsesprogrammer til elektroniske musikinstrumenter; eksponerede kinomatografiske film; eksponerede diapositivfilm; optagne videodiske og videobånd; elektroniske publikationer (downloadable); elektroniske underholdningsapparater herunder apparater og systemer opbygget deraf, herunder til Internetforbindelse, til optagelse, transmission, behandling og/eller gengivelse af analoge og/eller digitale billedsignaler og/eller analoge og/eller digitale lydsignaler og/eller data også via Internettet; bilradioer og AV-modtagere; billedfrembringelses- og/eller -fremvisningsenheder til fremvisning og/eller visualisering af levende billeder, stillbilleder, animationer og/eller multimediedata til elektronisk underholdning; apparater til billedbehandling (computer hardware); camcordere; CD-afspillere; digitale kameraer; displays til computere, til videospillemaskiner og til videospillemaskiner til spillehaller; DVD-afspillere; DVDdrev; fjernsynsapparater med billedrør eller plasmaskærme eller LCD-skærme; harddiskoptagere; hi-fi sterosystemer, hi-fi VHS; kabeltelefoner; monitorer; projektorer; radioer med eller uden kassetteafspillere eller CD-afspillere; settop-bokse; clock-radioer og videooptagere; apparater til optagelse, transmission eller gengivelse af elektronisk eller digital musik, radiosignaler og datasignaler; bånd, diske eller flade magnetiske, elektroniske (især halvlederhukommelser), digitale og/eller optiske datamedier; playbackapparater; telefonsvarere; dikteremaskiner; høretelefoner, øretelefoner til dikteremaskiner; scannere og faxmaskiner samt dele dertil (ikke indeholdt i andre klasser); computere til spil; dele til computere og perifere enheder til computere; databehandlingsudstyr, herunder PC'ere, bærbare computere, computerhardware og computersoftware; spillekonsoller til brug med en ekstern skærm eller en monitor. (511) Klasse 16: Tryksager, herunder samle- og byttekort samt magasiner, bannere af papir, flag af papir, bagagemærker og -sedler, trykte lotterisedler (ikke legetøj); malerier og kalligrafiske arbejder på papir; fotografier; fotografiholdere; papirhandlervarer og instruktions- og undervisningsmaterialer (dog ikke apparater); lim og andre klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; elektriske blyantspidsere. (511) Klasse 28: Spillemaskiner og -apparater i form af lykkehjul og opretstående japanske pinballmaskiner (pachinkomaskiner); spillemaskiner i form af enarmede tyveknægte; underholdningsmaskiner og -apparater til brug i forlystelsesparter i form af rutschebaner, ballongynger og karruseller; spil og legetøj i form af go-spil, japansk skak (shogi-spil), japanske spillekort (utagaruta), terninger, japanske terningespil (sugoroku), raflebægre, brikspil, skakspil, damspil, apparater til tryllekunster, dominospil, japanske spillekort (hanafuda), mah-jong, billiardudstyr, legetøj til kæledyr. (511) Klasse 41: Spiltjenester tilvejebragt online fra et computernetværk samt via Internettet; spiltjenester tilvejebragt via kommunikation imellem videospilleapparater til privat brug, imellem håndholdte spilleapparater med flydende krystal displays samt imellem videospillemaskiner til spillehaller; tilvejebringelse af spillesoftware via trådløs kommunikation (ikke downloadable) til videospil til privat brug, til håndholdte spilleapparater med flydende krystal displays, til videospillemaskiner til spillehaller og til computere; underholdning; information om underholdning; information om rekreation; entertainervirksomhed; spillehaller; underholdning i form af tilvejebringelse af lyd, billeder og programmer (ikke downloadable) via kommunikation imellem videospilleapparater til privat brug, imellem håndholdte spilleapparater med flydende krystal displays og imellem videospilleapparater til spillehaller; organisering, ledelse og arrangement af videospillebegivenheder; udlejning af spillesoftware til videospil samt spillesoftware til håndholdte spil; digital billedbehandling; klubvirksomhed (underholdning eller undervisning); organisering af konkurrencer (undervisning eller underholdning); tilvejebringelse af online elektroniske publikationer (ikke downloadable); elektronisk desktop publicering; forlystelsesparker; kasinovirksomhed (spillevirksomhed). (300) Prioritetsoplysninger: GB Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bestyrelseslicens (730) Indehaver: BOARD GOVERNANCE ApS, Vesterbro 16, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HARIBO SMILING BELLO (730) Indehaver: Haribo Lakrids A/S, Præstøvej 55, 4640 Fakse, Danmark (511) Klasse 30: Konfekturevarer, herunder vingummivarer, drageevarer, lakridsvarer (ikke farmaceutiske), lakridskonfekt samt skumvarer (på sukkerbasis). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HARIBO LIQRI BELLO (730) Indehaver: Haribo Lakrids A/S, Præstøvej 55, 4640 Fakse, Danmark (511) Klasse 30: Konfekturevarer, herunder vingummivarer, drageevarer, lakridsvarer (ikke farmaceutiske), lakridskonfekt samt skumvarer (på sukkerbasis). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HARIBO MINI BELLO (730) Indehaver: Haribo Lakrids A/S, Præstøvej 55, 4640 Fakse, Danmark (511) Klasse 30: Konfekturevarer, herunder vingummivarer, drageevarer, lakridsvarer (ikke farmaceutiske), lakridskonfekt samt skumvarer (på sukkerbasis). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HARIBO MEGA BELLO (730) Indehaver: Haribo Lakrids A/S, Præstøvej 55, 4640 Fakse, Danmark (511) Klasse 30: Konfekturevarer, herunder vingummivarer, drageevarer, lakridsvarer (ikke farmaceutiske), lakridskonfekt samt skumvarer (på sukkerbasis). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HARIBO BELLO BELLO (730) Indehaver: Haribo Lakrids A/S, Præstøvej 55, 4640 Fakse, Danmark (511) Klasse 30: Konfekturevarer, herunder vingummivarer, drageevarer, lakridsvarer (ikke farmaceutiske), lakridskonfekt samt skumvarer (på sukkerbasis). 409

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Eksport Kredit Fonden, Dahlerup Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; forretningsmæssig rådgivning om eksport, etablering, underleverancer og investeringer i Danmark. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed; finansiel rådgivning om og finansiering af eksport, etablering, underleverancer samt investeringer i Danmark. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Jotun A/S, Hystadveien 167, 3200 Sandefjord, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 02: Interiørmaling (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (300) Prioritetsoplysninger: NO Norge (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fleurlampe (730) Indehaver: Hanne Fleur Hauer, Vagtelvej 35, 3.th., 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 11: Lamper. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NOUVE A/S, Stavangergade 6, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VT4002-EMC (730) Indehaver: Beatronic Supply ApS, Industrivænget 13, 3400 Hillerød, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (730) Indehaver: Komproment ApS, Jellingvej 11, 9230 Svenstrup J, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, herunder byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed udøvet af en sammenslutning af håndværkere. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Komproment ApS, Jellingvej 11, 9230 Svenstrup J, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, herunder byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed udøvet af en sammenslutning af håndværkere. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 410

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CELLGX (730) Indehaver: UNIGROUP ApS, Diplomvej 373, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (511) Klasse 03: Astringerende præparater til kosmetiske formål, kosmetiske badepræparater, desinficerende sæbe, hårlotions, hårspray, hårlak, kosmetiske præparater til hudpleje, hårfjerningsmidler, kosmetiksæt, kosmetiske cremer, kosmetiske olier, kosmetiske præparater, kosmetiske præparater til slankeformål, neglelak, kosmetiske lotions, læbestifter, midler til pleje af munden, ikke til medicinske formål, neglelak, præparater til neglepleje, shampoo, solbrunende præparater, solcremer, kosmetiske stifter, øjenbrynsstifter, sæbe, terpener, herunder særlig dermatologiske produkter til kosmetisk behandling. (511) Klasse 05: Medicinske badepræparater, balsam til medicinske formål, dyrehalsbånd mod parasitter, farmaceutiske præparater, medicinske præparater imod forstoppelse, farmaceutiske præparater til hudpleje, hundelotions, hundevaskemidler, insektdræbende midler, mineralsk kosttilskud, laksativer, lotions til farmaceutisk brug, lotions til veterinær brug, medicinske olier, insektfordrivende midler, præparater mod parasitter, herunder særlig dermatologiske produkter til kosmetisk behandling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MULTI-KALKKI CALCIUMM (730) Indehaver: Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, samt præparater til sundhedspleje; naturmedicinske præparater, herunder naturmedicinske præparater baseret på indholdsstoffer fra planter, frugter, grøntsager og/eller dyr, herunder skaldyr, urter og tang; kosttilskud til sundhedspleje og medicinske formål, herunder kosttilskud baseret på indholdsstoffer fra planter, frugter, grøntsager og/eller dyr, herunder skaldyr, urter og tang; vitamin- og mineralpræparater; diætetiske præparater til medicinsk brug; næringsmidler til spædbørn; plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; kosttilskud og helsekost (ikke til medicinsk brug), hovedsageligt bestående af udtræk fra planter og/eller dyr; urter, herunder urteekstrakter til brug som næringsmidler. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike; saucer (krydrede); krydderier; kosttilskud og helsekost (ikke til medicinsk brug og ikke indeholdt i andre klasser), hovedsageligt bestående af tørrede krydderurter (krydderier), råis. 411

14 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

15 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Center for arbejdsfastholdelse, Arbejdsmedicinsk klinik, Hillerød Hospital, Helsevej 2, 3400 Hillerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CAREPOINT A.M.B.A., Niels Bohrs Vej 23, 8660 Skanderborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DANLEY IEM, LLC, c/o Connell Limited Partnership, One International Place, Fort Hill Square, Boston, MA 02110, USA (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DUBLIX ENGINEERING A/S, Grusbakken 10, 2820 Gentofte, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cadbury Schweppes Ireland Limited, Malahide Road, Coolock, Dublin 5, Irland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cadbury Schweppes Ireland Limited, Malahide Road, Coolock, Dublin 5, Irland (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cadbury Schweppes Ireland Limited, Malahide Road, Coolock, Dublin 5, Irland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cadbury Schweppes Ireland Limited, Malahide Road, Coolock, Dublin 5, Irland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cadbury Schweppes Ireland Limited, Malahide Road, Coolock, Dublin 5, Irland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordlux A/S, Karlskogavej 8, 9200 Aalborg SV, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Daiichi Sankyo Company, Limited, 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Daiichi Sankyo Company, Limited, 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Daiichi Sankyo Company, Limited, 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Baxter International Inc., a corporation of the State of Delaware, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Klybeckstrasse 141, CH-4057 Basel, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Croda International Plc, Cowick Hall, Snaith, Goole, East Yorkshire DN149AA, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cadbury Schweppes Ireland Limited, Malahide Road, Coolock, Dublin 5, Irland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cadbury Schweppes Ireland Limited, Malahide Road, Coolock, Dublin 5, Irland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cadbury Schweppes Ireland Limited, Malahide Road, Coolock, Dublin 5, Irland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cadbury Schweppes Ireland Limited, Malahide Road, Coolock, Dublin 5, Irland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cadbury Schweppes Ireland Limited, Malahide Road, Coolock, Dublin 5, Irland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cadbury Schweppes Ireland Limited, Malahide Road, Coolock, Dublin 5, Irland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cadbury Schweppes Ireland Limited, Malahide Road, Coolock, Dublin 5, Irland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark 413

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cadbury Schweppes Ireland Limited, Malahide Road, Coolock, Dublin 5, Irland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cadbury Schweppes Ireland Limited, Malahide Road, Coolock, Dublin 5, Irland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Michael Foods of Delaware, Inc., a corporation of the State of Delaware, 401 Carlson Parkway, Suite 300, Minnetonka, MN 55305, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bremet S.r.l. Chiusure Tecniche Con Unico Socio, Via Valcellina 6, Spilimbergo (PN), Italien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lancôme Parfums et Beauté & Cie, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cofra Holding AG, Grafenauweg 10, CH-6300 Zug, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cofra Holding AG, Grafenauweg 10, CH-6300 Zug, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cofra Holding AG, Grafenauweg 10, CH-6300 Zug, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cofra Holding AG, Grafenauweg 10, CH-6300 Zug, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cofra Holding AG, Grafenauweg 10, CH-6300 Zug, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cofra Holding AG, Grafenauweg 10, CH-6300 Zug, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: L'Oreal Israel Ltd., 1 Hazoran Street, P.O. Box 8460, Netanya, Israel (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: HCA Holding Ltd., c/o Moore Stephens Pan. Stylianou & Co., P.O. Box 24656, CY-1302 Nicosia, Cypern (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cofra Holding AG, Grafenauweg 10, CH-6300 Zug, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cofra Holding AG, Grafenauweg 10, CH-6300 Zug, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cofra Holding AG, Grafenauweg 10, CH-6300 Zug, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cofra Holding AG, Grafenauweg 10, CH-6300 Zug, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cofra Holding AG, Grafenauweg 10, CH-6300 Zug, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cofra Holding AG, Grafenauweg 10, CH-6300 Zug, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cofra Holding AG, Grafenauweg 10, CH-6300 Zug, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cofra Holding AG, Grafenauweg 10, CH-6300 Zug, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cofra Holding AG, Grafenauweg 10, CH-6300 Zug, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cofra Holding AG, Grafenauweg 10, CH-6300 Zug, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cofra Holding AG, Grafenauweg 10, CH-6300 Zug, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cofra Holding AG, Grafenauweg 10, CH-6300 Zug, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cofra Holding AG, Grafenauweg 10, CH-6300 Zug, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cloetta Fazer Chocolates Ltd., Vantaa, Finland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark 414

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cloetta Fazer Chocolates Ltd., Vantaa, Finland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cloetta Fazer Chocolates Ltd., Vantaa, Finland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cloetta Fazer Chocolates Ltd., Vantaa, Finland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Birger Midtgaard, Østre Kirkevej 18, 7400 Herning, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: K-2 Corporation, an Indiana corporation, th Avenue South, Seattle, Washington 98108, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Iittala Group Oy AB, Hämeentie 135, SF Helsinki, Finland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Go Now AS, Holbergsgate 21, NO-0166 Oslo, Norge (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Go Now AS, Holbergsgate 21, NO-0166 Oslo, Norge (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SigmaKalon Deco Nederland B.V., Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn, Holland (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SigmaKalon Deco Nederland B.V., Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn, Holland (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Mayne Pharma Plc, Queensway, Leamington Spa, CV31 3RW, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: M.Z. Berger & Co., Inc., a corporation of the State of Delaware, Northern Blvd., Long Island City, NY 11101, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KCI Konecranes Plc, Koneenkatu 8, Hyvinkää, Finland (740/750) Fuldmægtig: Kolster Oy Ab, Iso Roobertinkatu 23, P.O. Box 148, FIN HELSINKI, Finland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandic Hotels AB, Box 6197, Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Essen International AB, Kungsgatan, 37, SE Stockholm, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandic Hotels AB, Box 6197, Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Essen International AB, Kungsgatan, 37, SE Stockholm, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Go Now AS, Holbergsgate 21, NO-0166 Oslo, Norge (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Go Now AS, Holbergsgate 21, NO-0166 Oslo, Norge (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Go Now AS, Holbergsgate 21, NO-0166 Oslo, Norge (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandic Hotels AB, Box 6197, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Essen International AB, Kungsgatan, 37, SE Stockholm, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandic Hotels AB, Box 6197, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Essen International AB, Kungsgatan, 37, SE Stockholm, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: AGCO GmbH, Johann-Georg-Fendt Strasse 4, D Marktoberdorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: WISEMAN ApS, H P Christensens Vej 1, 1., 3000 Helsingør, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: AMANDA SEAFOODS A/S, Constantiavej 29, 9900 Frederikshavn, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Stakemann A/S, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandic Hotels AB, Box 6197, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Essen International AB, Kungsgatan, 37, SE Stockholm, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandic Hotels AB, Box 6197, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Essen International AB, Kungsgatan, 37, SE Stockholm, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandic Hotels AB, Box 6197, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Essen International AB, Kungsgatan, 37, SE Stockholm, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Eurofins Scientific (Ireland) Ltd., Sciences Service Center, Finnabair Industrial Park Co., Louth Dundalk, Irland (740/750) Fuldmægtig: EUROFINS STEINS LABORATORIUM A/S, Hjaltesvej 8, 7500 Holstebro, Danmark 415

18 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 04: brændsel, olier til industrielle formål (dog ikke spiseolier eller æteriske olier), remsmørelse. (511) Klasse 08: apparater til slibning af knive og sakse, bor (håndværktøj), rivaler, hvæssesten, borestål, borepatroner, donkrafte (håndværktøj), ziehklinger, skærende håndværktøj, file, frugtplukkere, fræsere (håndværktøj), gafler, støberiværktøj (håndværktøj), små hamre, huggeværktøj (håndværktøj) til træ, sten, jern og andre metaller, høvle (håndværktøj), knive, håndklupper, stenhakker, loddeapparater (ikke elektriske), brækjern, osteknive, pladeslagerværktøj (håndværktøj), rørskærere (håndværktøj), raspe (værktøj), rørværktøj, strygejern (ikke elektriske), skeer, slibeapparater, slibesten, smederedskaber (håndværktøj), save, skruenøgler, boreskralder, sakse, forhamre (håndværktøj), gravstikker, smedeværktøj og stenværktøj (håndværktøj), skæreværktøj (håndværktøj) til træ, sten, jern og andre metaller, stanser til savtakker, skruetrækkere, savudlæggere, spader, (håndværktøj), tænger, rørrensere (håndværktøj), træbearbejdningsværktøj (håndværktøj), økser, små landbrugsredskaber. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 07: Robotter (maskiner), nemlig industrirobotter, specialrobotter, servicerobotter, hjemmerobotter (alle forannævnte robotter dog ikke som maskiner til overfladebehandling), dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil; værktøjsmaskiner til robotter; automatiske maskiner (ikke maskiner til overfladebehandling) og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); maskinkoblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land). (511) Klasse 09: Software til industrirobotter; styretavler, herunder terminalbokse og automatiktavler; elektroniske og elektriske apparater og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser); elektrotekniske og elektriske installationsmaterialer (ikke indeholdt i andre klasser); elektroniske apparater til databehandling, særlig apparater til kontrol og registrering, apparater til regulering og måling; relæer samt elektriske og elektroniske måle- og effektforstærkere; regulatorer til strømforsyning, nemlig elektrotekniske og elektronisk arbejdende regulatorer, mekaniske og kemiske regulatorer, regulatorer styret af optiske midler samt varmetekniske og selvstændigt arbejdende regulatorer; elektriske, elektroniske, mekaniske og varmetekniske måle- og kontrolinstrumenter og -apparater; apparater til fjerntransmission af måleværdier; databehandlingsudstyr i form af processtyreenheder, nemlig centrale behandlingsenheder i form af moduler til modulation og sekventiel styring samt kommunikationsmoduler til processtyring, nemlig digitale moduler til ind- og udlæsning; databehandlingsudstyr i form af proceskommunikationsudstyr, nemlig kommunikationsmoduler til diagnose;specielt udformede stativer (ikke møbler), hvori førnævnte moduler kan anbringes; applikationssoftware til processtyring, nemlig software til konfiguration og procesledelse, til betjening og overvågning, til dynamisk dataudveksling, til brugergrupper med forskellige adgangsrettigheder, til visning af trends og protokoller på eksterne pc er og til styring af forløb; computerprogrammer (lagrede) eller computersoftware (lagret) eller computerprogrammer (til downloading); computer hardware, computere og perifere enheder til computere; software, især software til turbiner til kontrol, overvågning og regulering; elektriske kontakter, elektriske stikdåser, elektrisk omskifterudstyr, elektriske stikkontakter med ben, elektriske relæer, elektrisk kontaktudstyr, elektriske styre- og fordelingspaneler. elektriske sikringer, tilslutninger, strømsluttere, elektrisk pegeudstyr, elektriske afbrydere, ledningsklemmer til tilslutning af elektriske kontakter, tidsafbrydere, elektriske ringeklokker, elektricitetsmålere samt dele og tilbehør til alt foranstående (ikke indeholdt i andre klasser); videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater, laboratorieudstyr i form af helt eller delvis automatiseret apparatur; apparater og instrumenter til forvaltning, udveksling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; magnetiske databærende medier; databehandlingsudstyr; akustiske, optiske og mekaniske signaleringsanordninger, alarmsignalapparat, nødhjælpsalarmer og tyverialarmer samt komponenter til disse anordninger; antioversvømmelsesdetektorer; røg- og gasdetektorer; programmerbare trykknappaneler; lysdæmpere; elektromagnetiske signalkoncentratorer og -forstærkere; sendere og modtagere af radiofrekvenser og glødestrøm; computersoftware og programmer til kontrol, regulering, overvågning, tænding, slukning, også fjernstyret, af elektriske, af elektroniske og elektromekaniske apparater, af elektriske husholdningsapparater, af varmeapparater og klimaanlæg, af sikkerhedsanordninger, af signalering, af alarmsignaler samt af hjælp; apparater til udsendelse, transmission, modtagelse og optagelse af lyd og signaler, elektriske og elektroniske fjernstyringssystemer til åbning og lukning af gitre; af rulleskodder, af persienner og af låsetøj i almindelighed; elektriske transformatorer, strømfordelere, elektriske ledninger, elektriske stik, strømtransformatorer, elektricitetsreaktorer, downloadable elektroniske manualer, downloadable elektroniske publikationer, downloadable elektronisk dokumentation i form af projektbeskrivelse, downloadable eldiagrammer, downloadable PLC-programmer og downloadable elektroniske brugervejledninger. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder formidling af personale samt udførelse af projekter og ledelsesopgaver. (511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed; vedligeholdelsesvirksomhed; installationsvirksomhed, herunder installation, vedligeholdelse og reparation af maskiner og maskinanlæg; byggevirksomhed; el-montage på maskiner og maskinanlæg; montering af styretavler; ingen af de forannævnte tjenesteydelser til overfladebelægning og plasmabehandling af materialer af enhver art. (511) Klasse 40: Automatisk bukning. (511) Klasse 42: Professionel teknologisk rådgivningsvirksomhed (ikke vedrørende forretning) vedrørende robotteknologi; teknologisk konsulentbistand i forbindelse med teknisk assistance; teknologisk rådgivning omkring automatisering med industrirobotter, design og udvikling af robotter; udvikling og design af konstruktion af værktøj og specialmaskiner; programmering af industrirobotter; design og udvikling af computer hardware og computer software; teknologisk konsulentvirksomhed vedrørende computer software og computer hardware; udvikling af alle former for styretavler, herunder terminalbokse og automatiktavler; PLC programmering; edb-programmørvirksomhed; programmering af computere; ajourføring af computer software; tilrådighedsstillelse af computerprogrammer på datanetværk; installation af computerprogrammer; meddelelse af licens til udnyttelse af computer software; vedligeholdelse og installation af computer software; udlejning af computer software; ingeniørvirksomhed; videnskabelige og teknologiske arbejder samt forskning og projektering i forbindelse hermed; industriel analyse og forskning; kvalitetsovervågning af anlæg, herunder fjernovervågning af maskin-, automations- og elanlæg; kvalitetskontrol af alle elektriske komponenter; kvalitetskontrol af sikkerhed ved maskin-, automations- og el-anlæg; ingen af de forannævnte tjenesteydelser til overfladebelægning og plasmabehandling af materialer af enhver art. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand; gødning; ildslukningsmidler; præparater til hærdning og lodning af metaller; kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; tandplejemidler. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor; kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål); kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal; metalrør; pengeskabe; andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser); malm. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne); knivsmedevarer, gafler og skeer; hug- og stikvåben; barbermaskiner. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand; tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer; slanger, bøjelige og ikke af metal. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Kamme og svampe; børster; børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). 416

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, kosttilskud til børn og voksne. (511) Klasse 44: Sundheds- og skønhedspleje til mennesker. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler til hygiejniske formål. (511) Klasse 21. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 05: Medicinske cremer til udvortes brug, herunder varmecremer; helsekostprodukter (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 30: Helsekostprodukter ikke indeholdende kornprodukter, ikke til medicinsk brug og ikke indeholdt i andre klasser. 417

20 Pant og udlæg Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Pant og udlæg (111)Reg.nr.: VR (791/793) Noteret dato: Panthaver: Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., Croeselaan 18, NL-3521 CB Utrecht, Holland (111)Reg.nr.: VR (791/793) Noteret dato: Panthaver: Jyske Bank, Vesterbrogade 9, 1780 København V, Danmark 418

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1341 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1521 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 795 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 57 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 129. årgang. 2008-11-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 129. årgang. 2008-11-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 129. årgang. 2008-11-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3501 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1753 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1637 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1055 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 131. årgang. 2010-02-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 131. årgang. 2010-02-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 131. årgang. 2010-02-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 135 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 871 Omtryk af tidligere

Læs mere