Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 129. årgang. 2008-06-18 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Pant og udlæg Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Ugyldiggjort efter indsigelse Delvis ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Trustpilot (730) Indehaver: TRUSTPILOT ApS, c/o Niels O. Thiesen, Malmmosevej 23, 2840 Holte, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bender von Haller Dragsted, Pakhus 4, Kalkbrænderiløbskaj 4, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Downloadable computerprogrammer; optagne computerprogrammer; elektroniske downloadable publikationer; downloadable software og hardware, herunder til analyse af kundetilfredshed samt til analyse, vurdering og sammenligning af virksomheder. (511) Klasse 35: Ajourføring, kompilering og indføring af informationer i databaser; søgning for andre efter data i computerbaser; systematisering, sortering, redigering af informationer i computerdatabaser kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser; datasøgning for andre i computerregistre; administration af datastyrede arkiver; sammenstilling af statistiske oplysninger til handels- og forretningsformål; information og vurdering vedrørende forretningsvirksomhed (bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration); markedsundersøgelser og -analyser; information vedrørende forretningsvirksomhed, nemlig kommerciel information og rådgivning til kunder; indkøbsbistand til andre ved køb af varer og tjenesteydelser; indhentning af forretningsoplysninger; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, nemlig analyse, vurdering, sammenligning og rådgivning vedrørende virksomheder, herunder virksomheders serviceniveau; online-annoncering på et computernetværk; reklamevirksomhed; salgsfremmende foranstaltninger for andre; udarbejdelse af statistiske oplysninger til handels- og forretningsformål. (511) Klasse 42: Design, udvikling og vedligeholdelse af computer software, herunder ajourføring af computerprogrammer, analyser af computersystemer; computerprogrammering; design af computerprogrammer og computersystemer; stillen søgemaskiner til rådighed på internettet; udarbejdelse, vedligeholdelse og ajourføring af en søgemaskine (software) på et telekommunikationsnetværk (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DKH/DDV AF 2007, Vejlevej 16, 8700 Horsens, Danmark (511) Klasse 03: Rengøringsartikler i form af rengøringsmidler. (511) Klasse 04: Elektrisk energi. (511) Klasse 06: Byggematerialer (af metal). (511) Klasse 09: AV-udstyr. (511) Klasse 16: Tryksager; kontorartikler (dog ikke møbler). (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal). (511) Klasse 21: Rengøringsartikler i form af svampe, børster, ståluld og redskaber til rengøringsformål; køkkenudstyr i form af husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 24: Husholdningslinned (ikke beklædning). (511) Klasse 25: Personalebeklædning. (511) Klasse 30: Kaffe, te. (511) Klasse 32: Øl, vand, kildevand. (511) Klasse 33: Vin og spiritus. (511) Klasse 35: Revisionsvirksomhed; udarbejdelse af lønregnskab (bistand ved forretningsadministration). (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, betalingsservice (finansiel virksomhed). (511) Klasse 43: Catering. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Caretrade ApS, Niels Bohrs Alle 21, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 14: Smykker; bronzefigurer. (511) Klasse 16: Malerier (billeder). (511) Klasse 24: Tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; billedtæpper (kunstværker af tekstil). (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, hvid og rød (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Resultmaker Process Designer (730) Indehaver: Resultmaker A/S, Vester Farimagsgade 3, 2, 1606 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: www.bustersverden.dk (730) Indehaver: Paw Ring, Skjalm Hvides Gade 8, 3. th, 1728 København V, Danmark; Charlotte Aviaja Fleischer, Skjalm Hvides Gade 8, 3. th, 1728 København V, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj til børn og voksne. (511) Klasse 40: Fremstillling af beklædningsgenstande og fodtøj til børn og voksne for andre. (511) Klasse 42: Design af beklædninggenstande og fodtøj til børn og voksne. 401

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MIXICANA (730) Indehaver: Hela Wine & Spirits ApS, Essen 26, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JellyBabe (730) Indehaver: Hela Wine & Spirits ApS, Essen 26, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ledernes Hovedorganisation, Vermlandsgade 65, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og derefter rødt og kursiv (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mere end et gavekort (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VI VED HVORDAN (730) Indehaver: MT Højgaard A/S, Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, containere af metal (oplagring og transport). (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), kraner, herunder tårnkraner, semimobile kraner; elevatorer og hejse, herunder personhejse, materialehejse, kranførerhejse; dele og udstyr til kraner, elevatorer og hejse, herunder spor, kæder, kranspande. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), transportable bygninger (ikke af metal). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, detail- og en gros handel med varer til byggeindustrien. (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed i form af opkøb og videreformidling af fast ejendom; rådgivning og bistand i forbindelse med opkøb og videreformidling af fast ejendom, finansiering og overtagelse af fast ejendom. (511) Klasse 37: Entreprenørvirksomhed, i form af bygge- og anlægsvirksomhed, installationsvirksomhed, reparationsvirksomhed; udlejning af byggemateriel og byggeudstyr, herunder kraner, elevatorer, hejse, pumper, luftværktøj og betonblandingsanlæg samt dele og udstyr hertil; tilsyn med bygningskonstruktion, renovation af bygninger, installation, reparation og vedligeholdelse af kraner, elevatorer, hejse og telte; demontering af kraner, elevatorer, hejse og telte; installation, reparation og vedligeholdelse af El- og IT-installationer (hardware) og af ventilations-, brandsikrings-, sanitets-, tyverisikrings- og energistyringsinstallationer. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, atkitektvirksomhed, ingeniørvirksomhed, herunder rådgivning vedrørende byggevirksomhed, udarbejdelse af byggeplaner, samt teknisk bistand i forbindelse med etablering af byggepladser og skurbyer. (511) Klasse 43: Udlejning af transportable bygninger, teltudlejning. (511) Klasse 45: Juridisk bistand, herunder i forbindelse med etablering af byggepladser og skurbyer; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ABSI A/S, Gl. Kongevej 123, 1850 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (730) Indehaver: NEON LIVING ApS, Skelhøjevej 2, 7430 Ikast, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; puder. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; kamme og svampe; børster; børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser; køkkenrulleholdere, æggebægre, lysestager, vaser, kander, sæbedispensere. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; engroshandel med designede interiør til hjemmet, herunder puder, køkkenrulleholdere, æggebægre, lysestager, vaser, kander, sæbedispensere og andre ting til hjemmet. 402

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Favorit-El (730) Indehaver: ENERGI FYN HANDEL A/S, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Distribution af elektricitet. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANSKE SOMMERBALLET (730) Indehaver: BELLEVUE TEATER PRODUKTION S/I, Strandvejen 451, 2930 Klampenborg, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SOMMERBALLETTEN (730) Indehaver: BELLEVUE TEATER PRODUKTION S/I, Strandvejen 451, 2930 Klampenborg, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FavoritEl (730) Indehaver: ENERGI FYN HANDEL A/S, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Distribution af elektricitet. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Favorit-el (730) Indehaver: CONTROLLERFORUM ApS, Ordrupvej 114, 2920 Charlottenlund, Danmark (511) Klasse 35: Markedsføring, nemlig i form af marketingsundersøgelser, markedsanalyser og annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Jetmarker.com (730) Indehaver: JETMARKER.COM ApS, Sildal 1, Arnum, 6510 Gram, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen I/S, Frichsparken, Søren Frichs Vej 42A, 8230 Åbyhøj, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (730) Indehaver: ENERGI FYN HANDEL A/S, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Distribution af elektricitet. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. 403

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Lucy In The Sky (730) Indehaver: MERMAID MUSIC! ApS, Rådhusstræde 3, 1466 København K, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PLAYDAY (730) Indehaver: Universet v/bettina Hedlund-White, Strandvejen 97, 4281 Gørlev, Danmark (511) Klasse 42: Industriel design, grafisk designvirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov i form af terapeutisk vejledning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i lys blå. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: K.E. Mathiasen A/S, Sintrupvej 12, 8220 Brabrand, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NP HOTELS A/S, Kongens Nytorv 34, 1050 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Accura Advokataktieselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (730) Indehaver: Egmont Serieforlaget A/S, Vognmagergade 11, 1120 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Egmont International Holding A/S, Vognmagergade 11, 1148 København K, Danmark (511) Klasse 03: Hudpleje, læbestifter, make-up, mascara, øjenbrynstifter, neglelak, neglepleje, parfumer, skønhedsmasker, solbrunende præparater, solcremer, stifter (kosmetiske), sæbe, tandpasta, vaseline til kosmetiske formål, æteriske olier (511) Klasse 14: Amuletter, armbånd, armbåndsure, berlokker, charms, halssmykker, kæder, medaljoner, nøgleringe, nåle, simili, smykkeskrin, ure, ørenringe (511) Klasse 18: Håndtasker, kufferter, muleposer, paraplyer, punge, rejsetasker, rygsække, skoletasker, sportstasker, toilettasker (511) Klasse 21: Drikkebeholdere, drikkeglas, flakoner, flasker, kamme, madkasser, neglebørster, pudderkvaster, skobørster, skohorn, sæbeetuier, tallerkener, tandbørster, temoflasker, urtepotter (511) Klasse 24: Badelinned, gardiner af tekstilmateriale eller af plastik, håndklder af tekstilmateriale, linned, lommetørklæder af tekstilmateriale, sengetæpper, sengetøj, serivetter af tekstil, soveposer (511) Klasse 28: Spil, spillebægre, spillekort (511) Klasse 30: Is, iscreme, vafler, yoghurt (spiseis) (591) Farvetekst: Mærket er udført i gult, rødt og blåt. 404

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RockBallast (730) Indehaver: RockDelta a/s, Hovedgaden 485, 2640 Hedehusene, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 17: Isoleringsmaterialer, især mod varme, kulde, lyd, ild samt virbationer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: IDOM RÅSTED HALLEN, c/o Kasserer Denis Bredahl Kristensen, Engholmvej 6, Idom, 7500 Holstebro, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, arrangering og ledelse af forelæsninger, koncerter, konferencer, kongresser, seminarer og symposier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: EBIKE ApS, c/o Kenneth Frants Janning, Johannedalsvej 21, 3650 Ølstykke, Danmark (511) Klasse 12: Elektriske cykler (591) Farvetekst: Mærket er udført med et grønt og flere sorte bogstaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tenyale (730) Indehaver: Tenyale Industry & Trade Groupe Co., Ltd, No. 2, Gaofeng Road, Gaociang Industrial Zone, Xinqiao, Ouhia,, Wenzhou City. Zhejiang Province, Kina (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 06: Beslag af metal til møbler; dørgreb af metal; espagnolettebeslag af metal (til vinduer); vinduer (beslag af metal til-); skruer af metal; tappe af metal; møtrikker af metal; isenkramvarer af metal; låse, undtagen elektriske, af metal; nøgler; låse af metal til befordringsmidler; hængelåse; pengeskabe; metalbeholdere; skilte af metal; døre af metal. (511) Klasse 11: WC-kummer; håndvaske; installationer (armaturer til bade-); sanitære apparater og installationer; badeinstallationer; hydranter; rør som dele af sanitetsinstallationer, herunder vandrør; varmeinstallationer (varmtvands-); elektriske radiatorer; vandrenseinstallationer; lamper; madlavning (elektriske redskaber til -). (511) Klasse 20: Beslag, Ikke af metal til møbler; dørbeslag, ikke af metal; hængsler; ikke af metal; dørklinker (lukker), ikke af metal; dørgreb, ikke af metal; låse, ikke af metal, til befordringsmidler; vinduesbeslag, ikke af metal; beholdere, ikke af metal og ikke af murværk; servanter (møbler); møbler; navneskilte, ikke af metal. (730) Indehaver: Olga Christina Stanislavova, Skotterupgade 22, 3.tv., 2200 København N, Danmark (511) Klasse 14: Smykker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder sko og bælter; fodtøj; hovedbeklædning. (511) Klasse 42: Design af smykker, design af beklædningsgenstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Innocare (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DYNACO (730) Indehaver: Panor Corporation, 125 Cabot Court, Hauppauge, New York, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Tunere, forstærkere, forforstærkere, højttalere og apparater til forbindelse af fire højttalere til en stereo forstærker med henblik på reproduktion af kvadrofonisk lyd. (730) Indehaver: PROTOX ApS, Fabriksvej 19, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 02: Maling, træimprægneringsmidler. (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe. (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. 405

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SMITHS POPPED (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Frito-Lay Trading Company GmbH, Spitalgasse 2, CH-3011 Bern, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 29: Spiseklare snackvarer, som hovedsagelig består af kød, kartofler, nødder, nøddeprodukter, frø, frugter eller andre grøntsager eller kombinationer heraf (ikke indeholdt i andre klasser), herunder kartoffelchips, kødsnacks og sojabaserede snacks. (511) Klasse 30: Spiseklare snackvarer, som hovedsagelig består af korn, majs kornprodukter eller kombinationer heraf (ikke indeholdt i andre klasser), herunder majschips, tortillachips, pitachips, rischips, riskager, riskiks, kiks, saltkringler, puffede snacks, popcorn, sovser og dips, salsa, snackbarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Eurowagon.dk (730) Indehaver: FREDERICIA SKURVOGNE A/S, Amerikavej 1, Taulov, 7000 Fredericia, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, herunder skurvogne og pavilloner, containere af metal til oplagring og transport, trapper af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), transportable bygninger (ikke af metal), herunder skurvogne og pavilloner, trapper, ikke af metal. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, herunder detailsalg og engrossalg af byggematerialer, transportable bygninger, herunder skurvogne og pavilloner, containere samt trapper. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INTIMA (730) Indehaver: Pharma-Vinci A/S, Undalsvej 6, 3300 Frederiksværk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, herunder cremer og lotioner; sæbe, herunder medicinsk sæbe, cremer og lotioner til intimpleje og intimhygiejne, inklusive desinficerende sæbe og sæbe med mælkesyrebakterier og/eller laktose (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, herunder naturlægemidler, præparater til sundhedspleje samt produkter med mælkesyrebakterier og eller produkter med laktose til human-medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug; farmaceutiske cremer og lotions, medicinske testsæt og strips til medicinsk brug, herunder bakteriel vaginose testsæt og strips; hygiejnebind, -tamponer og -trusser; sæbe, tabletter, kapsler, cremer og lotioner til farmaceutiske formål, nemlig til intimpleje og intimhygiejne. (730) Indehaver: TAXI RETAIL ApS, Frederiksberggade 23, 1459 København K, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BIBLIARIUM (730) Indehaver: DET DANSKE BIBELSELSKAB, Frederiksborggade 50, 1360 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, papirhandlervarer, tidsskrifter, trykte publikationer, bøger, magasiner, instruktions- og undervisningsmaterialer (dog ikke apparater). (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, herunder oplevelsescentre; uddannelsesvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Best Travel (730) Indehaver: BEST TRAVEL A/S, Danmarksgade 26, 9000 Aalborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Haugaard-Nielsen Advokatfirma, Toldbod Plads 2, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 39: Arrangering af rejser (500) Disclaimer: Mærket er registeret på baggrund af indarbejdelse 406

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1341 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2193 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 127. årgang. 2006-03-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 127. årgang. 2006-03-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 127. årgang. 2006-03-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 579 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1417 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1947 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1793 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 705 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1093 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere