HF Vinkler. Frederiksberg HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HF Vinkler. Frederiksberg HF"

Transkript

1 HF Vinkler 2013 Frederiksberg HF

2 HF vinkler 2013 Frederiksberg HF

3 Om omslaget HF Vinkler har hvert år et tema. I år er temaet at vælge. Labyrinten på omslaget er et billede på valget uden nuancer, enten-eller-valget, til højre eller til venstre, det binære: 1 eller 0, sort eller hvidt? Labyrinten har været flittigt brugt som figur, dels som reale bygningsværker og dels som billede på de valg, man igennem livet bliver stillet overfor, og på den udholdenhed som livet også kræver. Der findes to typer labyrinter. Den, hvor man flere gange, mens man bevæger sig i labyrinten, skal vælge, om man skal gå den ene vej eller den anden vej, og hvor muligheden for at ende i en blindgyde, hvis man vælger forkert, er tilstede. Den kalder englænderne maze. På dansk kaldes denne type en irgang. Vi har lånt ordet fra tysk, hvor ordet har to r er : irrgang, fordi det kommer af zu irren, at tage fejl. Den anden type labyrint kræver kun ét valg: at man vælger at gå ind i den. Labyrinten kan bugte sig i en grad, så man mister orienteringen, men har man udholdenhed, når man frem til målet. Denne type hedder på tysk, engelsk og dansk labyrint. Om det skal være irgangen, der pryder omslaget, eller labyrinten, der er på side 46, der skal være billede på livet som hf-studerende, er måske et spørgsmål om personlige erfaringer. Begge forudsætter ægte motivation til en start og stamina for at gennemføre. Begge kræver, at man vælger. Den usikkerhed, der hører med til at vælge, kan være frustrerende. Samtidig er det i valget, at mulighederne melder sig, at kreativiteten og innovationen starter. The long and winding road that leads to your door sang Paul McCartney. Vejen, der snor sig labyrintisk med mulighed for valg, fører til oplevelser. Amazing maze. Peter Bro Apropos musik: Mange folkeslag har anvendt labyrinten som dansemønster. Her er det en baskisk danselabyrint. Prøv selv, gerne i den lysegrønne skov.

4 3

5 Indhold Redaktion: Finn Bønsdorff Kim Ingholt Omslag: Peter Bro Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS Oplag: eksemplarer 5. Finn Bønsdorff: Forord 7. Finn Bønsdorff: At være aktør i en globaliseret verden 15. Elevtale ved translokationen 2012 af Bjarke Jørgensen 2.C 17. Lars Klewe: Notat vedrørende undersøgelse af hf-studenter årgang 2010 fra Frederiksberg hf-kursus 25. Kim Ingholt: Situider, Nynarcissister, Zappere 31. Hans Kargaard, Marianne Weile: Katte ville vælge Whiskas causerende betragtninger over en studietur med U-klassen 39. Rasmus Herman Rasmussen: Berlin valgte os R: Fotocollage fra Berlin 47. Anne Kragh Andersen: Tilbud om socialrådgivning som en del af en ny fastholdelsespolitik på FHF 55. Peter Johannes Larsen: Indsatsteori som didaktisk redskab 61. Kim Ingholt: At have et andet menneskes liv i sine hænder 65. Bo Vinther Dyrby: Når valget ikke eksisterer 71. Jesper Skovby: Med 2.Z på besøg i Stasifængslet Berlin-Hohenschönhausen 77. Martin Garval og Thomas Falk Larsen: Valgets dialektik 81. Peter Falk Holm: Dublin. En lukket by med en åben befolkning 85. Rikke Mardahl Petersen: Med 2.X i Amsterdam 87. Anne Dorte Fridberg: Med brask og bram i Barcelona 93. Jette Falk: Er blå den varmeste farve? 97. Kjeld Arne Hansen: Evaluering af skriftlige arbejder og udvalgte miljøforhold på FHF 104. Bestyrelsen for Frederiksberg hf-kursus 105. Personalet 109. Afgangsklasserne 4 Sønderjyllands Allé 2, 2000 Frederiksberg Telefon ,

6 Forord Kære læsere, Hf-Vinkler udarbejdes af elever og lærere ved Frederiksberg hf-kursus, og i 2013 har vi valgt at sætte fokus på temaet at vælge. Mange dygtige unge mennesker valgte i 2011 at uddanne sig på Frederiksberg hf-kursus, og i 2013 er de kommet i mål med en hf-eksamen. Hvad vælges efterfølgende, og kan der præsenteres dokumentation, der viser, hvordan hf-studenter fra Frederiksberg hf-kursus klarer sig i det omgivende samfund? Herudover har vi valgt at præsentere en mosaik, der skildrer nogle af skoleårets mange facetter. Stor tak til alle, som har bidraget til Hf-Vinkler Endelig skal der lyde en varm tak til årets hf ere for samarbejdet i to år. I ønskes alle god vind fremover. Finn Bønsdorff Rektor 5

7 Startpunktet er den hvide station grøn firkant i nederste venstre hjørne, slutpunktet er stationen foroven med rød firkant. Ved de hvide stationer skiftes farve i rækkefølgen rød-blå-gul-grøn.

8 At være aktør i en globaliseret verden Jeg har forsøgt at fremlægge nogle måder, hvorpå du kan gå ud i livet, men hverken jeg eller nogen anden har ret til at bære dig på skulderen. Skal jeg alligevel slutte af med et sidste råd? Da det handler om at vælge, så prøv altid at vælge de muligheder, der derefter åbner for et større antal muligheder, og lad være med at vælge, så du kommer til at stå med ansigtet mod muren. Vælg det, som åbner imod andre, mod nye erfaringer Af Finn Bønsdorff, rektor Således afslutter Fernando Savater sin bog Tanker fra en Kannibal (1991). Når man befinder sig i en valgsituation, hvor flere alternative valg er mulige, bør man altså træffe et valg, der åbner mod fællesskaber, som peger fremad. Og den franske filosof Bourdieu ville tale om generaliseret tillid ud fra et struktureret skema... Den stigende globalisering af økonomien har sat den danske konkurrencekraft under pres. Det klassiske industriarbejde, hvor løntung ufaglært arbejdskraft er beskæftiget, outsources eller forsvinder. Ikke mindst på den baggrund er der fra politisk side meldt ud, at en af løsningerne på denne udfordring er uddannelse, ikke statisk forstået, men snarere som en kontinuerlig og væsentlig del af arbejdslivet, hvor strukturer og processer er under hastig forandring. Det en- 7

9 kelte menneske, den enkelte elev er altså aktør i et globaliseret system. På den baggrund er det ikke mindst vigtigt, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Dermed vil de være bedre rustede til fremtidens arbejdsmarked. Der er formuleret en 95-procentmålsætning. Vi er dog ikke i nærheden. Ca. 80 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse, så der er betydelige udfordringer i de kommende år. Frederiksberg hf-kursus spiller en vigtig rolle i den sammenhæng. Skolen udbyder 2-årigt hf for de voksne unge, gennemsnitsalderen er ca. 21 år. Hvem vælger at uddanne sig på Frederiksberg hf-kursus? Jeg går på hhx nu, men dropper ud da det på ingen måder er mig. Så ville gerne gå på Hf, har hørt meget godt om jer, derfor ville jeg gerne gå hos jer. Jeg fik mit 9.kl afgangsbevis fra Midtfyns Efterskole Jeg er i gang med AVU kursus på Campus Bornholm VUC. Jeg er interesseret i jeres matematik valgfag på A niveau, samt datalogi, pga. min plan på videregående uddannelse som datalog. Jeg er uddannet dyrepasser assistent, men da jeg på nuværende tidspunkt ikke ved om jeg har job eller læreplads til sommer, har jeg besluttet mig for at tage en HF. Det har jeg valgt, så jeg på lang sigt har mulighed for at læse videre på universitetet og blive biolog, zoolog, dyrlæge etc. Håber i har plads til en Nordjyde ;) 8 Jeg går på svendeforløb som elektriker på nuværende tidspunkt. Jeg er færdig her d.14 Juli. Jeg ønsker mere viden, og ikke at være elektriker på nuværende tidspunkt.

10 Jeg er afbrudt 2.g og vil gerne starte forfra med en HF. Ovenstående er bemærkninger, som ansøgere i 2013 har fremsendt til skolen i forbindelse med deres ansøgning om skolestart august/13. I 2008 deltog Frederiksberg hf-kursus sammen med Randers hf og Vuc i et forskningsprojekt i CeFu-regi. (Center for Ungdomsforskning, Aarhus Universitet). På baggrund af forskningsmaterialet kunne der opstilles forskellige elevtyper: For pragmatikeren betyder hf hurtig færdig. Som en ung kvinde udtalte til en af forskerne: hvorfor vælge en 3-årig uddannelse, når jeg kan opnå den samme adgang med bare to år. Second chancerne er meget optaget af, at nu skal det lykkes at gennemføre en uddannelse. På Frederiksberg hf-kursus søges vi af elever som har forsøgt sig både i det almene og det erhvervsgymnasiale system. En yngre mand har udtalt Det skal ikke gå galt en gang til, det nægter jeg simpelt hen. First choicerne er anderledes. Hf er lige noget for mig. De er især optaget af uddannelseskulturen, hvor unge med forskellig alder- og uddannelsesmæssig baggrund går i den samme klasse. Den sidste gruppe kalder Cefu-forskerne for de fagligt usikre. Jeg har altid været glad for skolen, for vennerne og for at være noget. Men jeg var usikker på, om jeg ville kunne klare alle lektier og på, om jeg var klog nok. Men at vælge en uddannelse er ikke det samme som at gennemføre. Undervejs er der mange kriser, og mismodet står på lur. Hvorfor er der i 2013 mange elever, som har gennemført 2-årigt hf på Frederiksberg hf-kursus? Lad mig i anledning af Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag fremhæve et koncentrat fra en tekst af Kierkegaard: 9

11 At man, naar det i Skolens lærere har ydet et fornemt bidrag sandhed skal lykkes én at i dagligdagen, de har fundet eleverne på et, føre et Menneske hen til fagligt set, ofte forskelligt udgangspunkt, og derfra et bestemt Sted først og fremmest maa passe paa at ført den enkelte elev til det bestemte sted, nemlig finde ham hvor han er og eksamen. En anden CeFu-undersøgelse har fremhævet, at elever på Frederiksberg hf-kursus har sagt om Dette er Hemmelighe- begynde der. den i al Hjælpekunst. Enhver der ikke kan det, han deres lærere, at de oplevede at lærerne gerne ville se tingene lykkes for eleverne. er selv i Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han - men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaar. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mereforstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mereforstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfærdelig stolt, saa jeg i Grunden i stedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham. Men al sand Hjælp begynder med Ydmygelser: Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste, men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae, hvad den Anden forstår. (Søren Kierkegaard: Brudstykker af en ligefrem Meddelelse, 1859) 10 Teksten handler om det Kierkegaard kalder hjælpekunst, på moderne dansk kan det måske kaldes vejledning i bredere forstand. Skolens lærere har ydet et fornemt bidrag i dagligdagen, de har fundet eleverne på et, fagligt set, ofte forskelligt udgangspunkt og derfra ført den enkelte elev til

12 det bestemte sted, nemlig eksamen. En anden CeFu-undersøgelse har fremhævet, at elever på Frederiksberg hf-kursus har sagt om deres lærere, at de oplevede at lærerne gerne ville se tingene lykkes for eleverne. Frederiksberg hf-kursus har stor erfaring med hjælpekunst i forhold til de forskellige elevtyper, som går på skolen. Og der er en fælles forståelse for, at udvikling forudsætter respekt for den enkelte elevs indledende standpunkt. Et tværsnit: Hvad vælger eleverne efterfølgende, og hvilke uddannelser optages de på? Universitetsuddannelse 41% 16% 43% Erhvervsakademi Professionsbachelor Det fremgår af figuren, som bygger på tal fra den Koordinerede tilmelding (KOT), at elever fra Frederiksberg hfkursus især vælger mellemlange og lange uddannelser. 41 pct. har søgt og er blevet optaget på universiteterne. Tallene indeholder ansøgere fra forskellige ungdomsårgange( (inkl.) og viser, hvilke uddannelser elever, der søgte via KOT`en, blev optaget på. Hvor stor en andel af én hf-årgang vælger videreuddannelse, og hvordan er fordelingen mellem de korte, mellemlange og universitetsuddannelserne? 11

13 Seniorforsker Lars Klewe har for Frederiksberg hf-kursus fået adgang til materiale fra Danmarks Statistik og undersøgt hf-årgang Den seneste tilgængelige. Populationen er altså alle de elever, som afsluttede med en samlet hf-eksamen i Se hans egen artikel om hf-årgang 2010 s. 17 i hf-vinkler Et længdesnit: Hvilke uddannelser vælger hf-studenterne årgang 2011? Tabel 1 påviser, hvor mange af hf-studenterne fra årgang 2011, der var i gang med en uddannelse umiddelbart efter dimissionen og godt et år senere i efteråret Tabel 1 Andel af hf-studenter, der var i gang med en uddannelse i efteråret 2011 og godt et år efter i efteråret 2012 fordelt på hf-studenter fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenter fra resten af landet. Tallene er angivet i procent. Hf-studenter fra Frederiksberg hf Efterår 2011 Efterår 2012 Hf-studenter fra resten af landet Efterår 2011 Efterår 2012 Ikke under uddannelse Under uddannelse Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige grundforløb Det merkantile område Teknologi og kommunikation Fra jord til bord Bygge- og anlæg Håndværk og teknik Andet

14 Erhvervsfaglige praktik og hovedforløb Handel og kontor Grafisk Bygge og anlæg Sundhed Jordbrug og fiskeri Levnedsmiddel og husholdning Andet Korte vidergående uddannelser Tekniske uddannelser Formidling og erhvervssprog Samfundsfaglige uddannelser Sundhedsuddannelser Andet Mellemlange vidergående uddannelser Pædagogiske uddannelser Tekniske uddannelser Sundhedsuddannelser Levnedsmiddel og ernæring Samfundsvidenskabelige uddannelser Andet Bacheloruddannelser Humanistiske uddannelser Samfundsvidenskabelige uddannelser Tekniske uddannelser Sundhedsuddannelser Naturvidenskabelige uddannelser Kunstnerisk Andet I alt i procent

15 I forhold til resten af landet vælger elever fra Frederiksberg hf-kursus i udpræget grad lange videregående uddannelser ved universiteterne. Det er en boglig profil, som har været karakteristisk for skolen siden Vi har også i flere omgange set på, om videreuddannelse gør en forskel, og det gør den. Analysearbejder vedrørende beskæftigelsen hos hf-studenter fra Frederiksberg hf-kursus viser, at arbejdsløsheden er ca. 3 pct., altså stort set ikke eksisterende! Den enkelte hf-student er aktør i en globaliseret verden. Og et centralt karakteristikon ved det fremtidige studie- og arbejdsliv vil nok være, at den enkelte elev har et fortsat fokus på at lære nyt. Hf-årgang 2013 skal selv demonstrere, at I har viljen og de faglige forudsætninger til at kunne udfordre fremtidens arbejdsmarked med succes. Jeg er sikker på, at også I vil klare jer pænt. Kilder: Lars Klewe: Notat vedrørende undersøgelse af hf-studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf-kursus. Maj Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet. Fernando Savater: Tanker fra en kannibal. Gyldendal Hf-årgang 2008 ser tilbage. Center for Ungdomsforskning

16 Elevtale ved translokationen 2012 Kære medstuderende Husker I hvor mange gange, vi har dagdrømt om det her øjeblik midt i undervisningen? Hvor mange gange vi har siddet og drømt om, hvad vi ville gøre, hvis hver dag var en weekend i juli, og hvor mange gange vores lærere har vækket os med et meget specifikt spørgsmål om det moderne gennembrud tak Birthe, for at holde os i ørene. Denne dagdrøm er nu ved at være virkelighed, men inden vi kører af sted på vogntur for at drikke os fra sans og samling, skal vi huske på, hvad det egentlig er, vi efterlader. Det er sandt, at vi gennem hele vores kollektive uddannelsesforløb har arbejdet som slaver med stile, synopsisøvelser og SSO er. Vores entusiastiske lærere har proppet os med viden, som pølser bliver proppet fulde af fars på en pølsefabrik. Men bortset fra den til tider uoverkommelige hverdag på FHF, så har vi jo også haft det rigtig sjovt. Jeg husker specifikt en dag, hvor dramaholdet berigede os med et Luciaoptog, hvor en bundseriøs Nicolai Hansen var iklædt tylskørt, og en lalleglad Anders Lorentzen løb rundt og delte pebernødder ud i en præstekjole. Tak for at printe det billede fast på min net- Af Bjarke Jørgensen 2.C. Selvom jeg nødigt vil bagatellisere betydningen af vores akademiske udfoldelser, så er jeg sikker på, at det ikke er dem, jeg vil huske bedst. For alt det vi har opnået, kan ikke alene måles i et gennemsnit eller sammenfattes i et eksamensbevis. 15

17 hinde. Vi har holdt caféaftener, hvor vi har drukket, vi Sammen har vi kæmpet os igennem. Indsatsen, både den fælles og den individuelle, er har holdt skolefester, hvor den, der har sørget for, at vi er samlet her i dag. Dette vi osse har drukket. Selvom jeg nødigt vil bagatellisere betydningen af er en vigtig erfaring at tage med sig, for hvis der er noget, man skal kunne i livet, så er det at kunne vores akademiske udfoldelser, så er jeg sikker på, møde en udfordring. Tage kampen op, stå det igennem, gennemføre, og fejre. at det ikke er dem, jeg vil huske bedst. For alt det vi har opnået, kan ikke alene måles i et gennemsnit eller sammenfattes i et eksamensbevis. For i tillæg til den uddannelse vi har modtaget i klasseværelserne, har vi fået en uddannelse i livet fra hinanden. Solide, uerstattelige venskaber med vores skolekammerater og vores lærere er blevet støbt gennem hårdt arbejde, hengivenhed, op- og nedture. Sammen har vi kæmpet os igennem. Indsatsen, både den fælles og den individuelle, er den, der har sørget for, at vi er samlet her i dag. Dette er en vigtig erfaring at tage med sig, for hvis der er noget, man skal kunne i livet, så er det at kunne møde en udfordring. Tage kampen op, stå det igennem, gennemføre og fejre. Kære medstuderende, vi modtager i dag vores eksamensbeviser, se jer omkring. Se på jeres lærere og på jeres kammerater, og I vil indse, hvad I virkelig har fået ud af at gå her. Tillykke til jer alle og tak for 2 dejlige år. 16

18 Notat vedrørende undersøgelse af hf-studenter årgang 2010 fra Frederiksberg hf-kursus Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har på foranledning af Frederiksberg hf-kursus udarbejdet et notat vedrørende hf-studenterne årgang 2010 fra henholdsvis Frederiksberg hf og hf-studenterne fra resten af landet. Notatet er udarbejdet på baggrund af oplysninger om hf-studenterne, som er leveret af Danmarks Statistik. Oplysningerne vedrører hf-studenternes uddannelsesvalg (på 4-cifret niveau) umiddelbart efter dimissionen (efteråret 2010) og godt ét år efter dimissionen (efteråret 2011). Desuden har Danmarks statistik leveret oplysninger om arbejdsmarkedsplaceringen for de hf-studenter, der ikke var i gang med en uddannelse umiddelbart efter hf-eksamen i efteråret 2010 og ét år senere i efteråret Af Lars Klewe Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet Oktober 2012 Hvilke uddannelser vælger hf-studenterne årgang 2010? Tabel 1 påviser, hvor mange af hf-studenterne fra årgang 2010, der var i gang med en uddannelse umiddelbart efter dimissionen og godt et år senere i efteråret

19 18 Frederiksberg hf Resten af landet Efteråret Ikke under uddannelse Under uddannelse Gymnasiale uddannelser Fag på indgang til erhvervsuddannelse Teknologi og kommunikation Det merkantile område Fra jord til bord Andet Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Handel og kontor Bygge og anlæg Sundhedsuddannelser Andet Korte videregående uddannelser Tekniske uddannelser Formidling og erhvervssprog Samfundsfaglige uddannelser Sundhedsuddannelser Andet Mellemlange videregående uddannelser Pædagogiske uddannelser Tekniske uddannelser Sundhedsuddannelser Levnedsmiddel og ernæring Samfundsvidenskabelige uddannelser Andet Bacheloruddannelser Humanistiske uddannelser Samfundsvidenskabelige uddannelser Tekniske uddannelser Sundhedsuddannelser Naturvidenskabelige uddannelser Andet I alt i procent n

20 Tabel 1 Andel af hf-studenter, der var i gang med en uddannelse i efteråret 2010 og godt et år efter i efteråret 2011 fordelt på hfstudenter fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenter fra resten af landet. Tallene er angivet i procent. Blandt hf-studenterne fra såvel Frederiksberg hf-kursus som fra hf-kurserne i resten af landet er godt en fjerdedel under uddannelse i efteråret I efteråret 2011 er 51% og 55% af hf-studenterne fra henholdsvis Frederiksberg hf-kursus og hf-kurserne i resten af landet under uddannelse. Denne mindre forskel på hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus og hf-kurserne i resten af landet er ikke statistisk signifikant. 1 Mange hf-studenter begynder ikke på en uddannelse umiddelbart efter deres hf-eksamen. Det er imidlertid ikke noget, som kun kendetegner hf-studenter, men ses også på de øvrige gymnasiale uddannelser. For eksempel var kun henholdsvis 17% 36%, 32% og 27% af studenterne årgang 2007 på stx, hhx, htx og 2-årig hf under uddannelse fire måneder efter dimissionen. 2 Det ses videre af tabel 1, at de foretrukne uddannelser blandt de hf-studenter fra såvel Frederiksberg hf som de 2-årige hf-kurser i resten af landet, der er under uddannelse på de forskellige tidspunkter, helt klart er de mellemlange videregående uddannelser og bacheloruddannelserne. I efteråret 2011 er 40% af hf-studenterne fra såvel Frederiksberg hf-kursus som hf-kurserne i resten af landet i gang med enten en mellemlang videregående uddannelse eller en bacheloruddannelse. Her hører ligheden dog op, idet markant flere af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus (25%) end af hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet i efteråret 2011 er i gang 19

21 20 med en bacheloruddannelse (11%) 3. Omvendt er der markant flere af hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet (29%), der i efteråret 2011 er i gang med en mellemlang videregående uddannelse sammenlignet med hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus (15%) 4. Kun få hf-studenter fra såvel Frederiksberg hf som hfkurserne i resten af landet vælger at gå i gang med en erhvervsuddannelse eller en kort videregående uddannelse. Forskellen på hfstudenterne fra Fre- Resultaterne fra de mange undersøgelser viser således, at Frederiksberg hf-kursus i hvert fald i de deriksberg hf-kursus sammenlignet sidste godt 20 år har været vejen til en akademisk uddannelse for mange af dets elever og i betydeligt højere grad end med hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet, hvad det ses blandt hf-elever fra hf-kurserne i resten af landet. angår valget af henholdsvis mellemlange videregående uddannelser og bacheloruddannelser, er efterhånden veldokumenteret i en lang række undersøgelser, som er gennemført siden 1990 erne. 5 En undersøgelse fra 2007 viste endvidere, at 23% af hf-studenterne årgang 1990 fra Frederiksberg hf-kursus femten år senere i 2005 havde fuldført en lang videregående uddannelse. Til sammenligning gjaldt det samme kun 10% af hfstudenterne fra hf-kurserne i resten af landet 6. Senere undersøgelser af årgangene 2006, 2007, 2008 og 2009 har ligeledes vist, at markant flere af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus end af hf-studenterne fra hfkurserne i resten af landet vælger bacheloruddannelser 7. Resultaterne fra de mange undersøgelser viser således, at Frederiksberg hf-kursus i hvert fald i de sidste godt 20 år har været vejen til en akademisk uddannelse for mange af

22 dets elever og i betydeligt højere grad end det ses blandt hf-elever fra hf-kurserne i resten af landet. Færre af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus vælger, som det er fremgået, mellemlange videregående uddannelser sammenlignet med hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet. Ser man på, hvilke mellemlange videregående uddannelser hf-eleverne vælger, ses det således, at der blandt hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus er færre, som vælger pædagogiske uddannelser (typisk uddannelser til folkeskolelærer og pædagog) 8 og sundhedsuddannelser (for eksempel uddannelsen til sygeplejerske, fysioterapeut eller radiograf) 9. Hvis man ser på bacheloruddannelserne, så er der større andele af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus end af hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet, som vælger humanistiske uddannelser (uddannelser inden for humaniora) 10, samfundsvidenskabelige uddannelser (for eksempel psykolog, sociologi og antropologi) 11 og tekniske uddannelser (omfatter civilingeniøruddannelserne) 12. Hvad er hf-studenterne årgang 2009 i gang med efter dimissionen, hvis de ikke er i gang med en uddannelse? I tabel 2 er vist arbejdsmarkedsplaceringen for de hf-studenter årgang 2010, som ikke var under uddannelse i henholdsvis efteråret 2010 og efteråret Tabel 2 Arbejdsmarkedsplacering pr. november 2010 og pr. november 2011 fordelt på hf-studenter fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenter fra hf-kurserne i resten af landet. Tallene er angivet i procent. 21

23 Hf-studenter fra Frederiksberg hf-kursus Hf-studenter fra hfkurser i resten af landet Nov Nov Nov Nov Under uddan nelse uddannelse Ikke under ud dannelse uddannelse Beskæftigede Ledige Udenfor arbejdsstyrken 13 Øvrige uden for arbejdsstyrken 14 Uoplyst I alt i procent n Der er ingen væsentlige forskelle på arbejdsmarkedsplaceringen blandt hf-studenterne fra henholdsvis Frederiksberg hf-kursus og hf-kurserne i resten af landet i efteråret 2010 og et år efter i efteråret Den største andel af hf-studenter, der ikke var under uddannelse i henholdsvis efteråret 2010 og efteråret 2011, er på disse tidspunkter i beskæftigelse. Relativt få af hf-studenterne fra såvel Frederiksberg hf-kursus som fra hf-kurserne i resten af landet er på de to tidspunkter registreret som enten ledige, eller uden for arbejdsstyrken. Det vil sige, at relativt få modtog overførselsindkomster på disse tidspunkter. Derimod er relativt mange på de to tidspunkter registrerede som øvrige uden for arbejdsstyrken eller som ledige. Det er her værd at bemærke, at personer placeret i kategorien øvrige udenfor arbejdsstyrken eller i kategorien uoplyst er personer, som ikke modtager nogen form for overførselsindkomster.

24 Noter 1 Chi-kvadrat test for kontingenstabeller. 2 Klewe, L. (2011). Uddannelsesbaggrunden for de studerende ved de mellemlange videregående uddannelser i 2008 og hvad laver studenterne i deres første år efter studentereksamen? Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og Københavns VUC. 3 p = p = Allerup, P., Klewe, L. og Skov, P. (1999). Elever fra Frederiksberg HF en undersøgelse af 93 årgangen. Danmarks Pædagogiske Institut., Allerup, P., Klewe, L. og Skov, P. (2000). Elever fra Frederiksberg HF en undersøgelse af 95 årgangen. Danmarks Pædagogiske Institut og Klewe, L. (2001). Elever på Frederiksberg HF dimittender, afbrydere og ikke-mødte fra årgang Klewe, L. (2007). Højere forberedelseseksamen i 40 år hvordan er det gået hf-eleverne? Danmarks Pædagogiske Universitet og Frederiksberg hf-kursus. 7 Klewe, L. Tre notater udarbejdet til Frederiksberg hf-kursus i 2009, 2010 og p = p = p = p = p = Personer udenfor arbejdsstyrken omfatter personer, der for eksempel er under aktivering, revalidering, førtidspension eller barsel. 14 Øvrige uden for arbejdsstyrken dækker over personer, om hvem Danmarks Statistik har registreret, at de befinder sig i landet, men om hvem Danmarks Statistik ikke har andre oplysninger. Det vil sige, at disse personer ikke findes i registreringer over arbejdsmarkedsplacering. Det kan dreje sig om hjemmegående husmødre/husfædre, skjulte ledige, dvs. personer, der opfylder kriterierne for ledighed, men som ikke er registrerede som ledige efter endt uddannelse. Det kan også dække over personer, der på opgørelsestidspunktet lever af sort arbejde. 15 Uoplyst betyder her, at personen er rejst og har taget ophold i udlandet. 23

25 24

26 Situider. Nynarcissister. Zappere Begreberne om nutidens unge og de valg, de står overfor, er mange. Men hvad siger de unge selv? Vinkler har talt med tre FHF ere fra årgang 2010 om deres valg af uddannelse. Af Kim Ingholt, lektor i dansk og filosofi Det gælder om at mærke efter, hvor man er glad Ann-Sofie Carlsen Abild er 21 år, bosat i Hellerup og i gang med sit tredje semester på Københavns Pædagogseminarium. Hun har aldrig været i tvivl om, hvad det var hun ville være, og drømmer om en dag at starte sin egen institution for udviklingshæmmede børn. Jeg møder Ann-Sofie på en café en mandag aften i marts. Mørket ligger tungt over byen. En kold, skarp vind får en til at skutte sig, og det er svært at tro på, at foråret venter lige om næste gadehjørne. Men det gælder om at bevare håbet og sin indre glød, fortæller hun mig, da vi har talt lidt sammen. Det gælder om at give sin kreativitet og glæde lys og luft, så de kan spire og gro. Som hun siger, det gælder om at mærke efter, hvor man er glad. Det var derfor, Ann-Sofie valgte at gå et år på Holbæk kunstskole, efter hun i 2010 blev student på Frederiksberg hf-kursus. Jeg maler i fritiden. Når man maler, så kan man bare folde sig helt ud, og det er vigtigt, siger hun med et lys i øjnene, der et øjeblik får en til at glemme mørket udenfor. 25 Mikkel Pforr-Weiss, 2v, har valgt at bruge noget af sin fritid på at forskønne det fysiske miljø på FHF. Han har malet et stort vægmaleri ved musiklokalet.

27 Mavefornemmelsen var også med til at bestemme Ann- Sofies valg af uddannelse. Efter skoletid arbejdede hun som babysitter. Det var sjovt, fortæller hun. Det var bare det, jeg kunne, og lige siden da, har jeg altid vidst, jeg ville være pædagog. Først gik hun imidlertid på Frederiksberg hf-kursus. Jeg læste hf, fordi det er godt at have en almenviden og noget at falde tilbage på. Men hun lærte også noget, hun kan bruge direkte i arbejdet som pædagog. Det var rigtig fedt, at vi var så forskellige. Jeg er blevet mere åben overfor forskelligheder efter Det var rigtig fedt, at vi var så forskellige. Jeg er blevet mere åben overfor forskelligheder efter at have gået på hf. Jeg er mindre fordomsfuld og har fået en større viden om mig selv, og det gør det nemmere at arbejde med mennesker. Det gælder om ikke at putte mennesker i kasser, men om at se dem som hele mennesker. 26

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang fra kursus Lars Klewe Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet Maj Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

start direkte. på universiteterne. efter to år på frederiksberg hf-kursus. hold fast. i din drøm1

start direkte. på universiteterne. efter to år på frederiksberg hf-kursus. hold fast. i din drøm1 2018-2019 start direkte på universiteterne efter to år på frederiksberg hf-kursus hold fast i din drøm1 Velkommen til frederiksberg HF-kursus Kære ansøger... 3 Vores hf-elever har forskellig baggrund...

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

HF på. Fjerritslev Gymnasium. Faglighed. Fællesskab. Fremtid. - fagpakker og frie fagvalg. - faste klassekammerater og farverige venskaber

HF på. Fjerritslev Gymnasium. Faglighed. Fællesskab. Fremtid. - fagpakker og frie fagvalg. - faste klassekammerater og farverige venskaber HF på Fjerritslev Gymnasium Faglighed - fagpakker og frie fagvalg Fællesskab - faste klassekammerater og farverige venskaber Fremtid - find vej i din egen fortælling Fjerritslev Gymnasium Skovbrynet 9

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient. Notat HHX og HTX tjener mere end STX og HF Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.pol Gymnasialt uddannelsesvalg

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Tidligere elever fortæller:

Tidligere elever fortæller: Tidligere elever fortæller: Hej! Så skriver Anna Andersen igen. Nu er 2. g ved at være forbi. Mange mener, at 2. g er det hårdeste år på gymnasiet, men jeg synes det har været til at overkomme. Der har

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Tusindvis af studerende på erhvervsakademierne og landets professionsuddannelser med en gymnasial uddannelse i bagagen, ville blive afskåret fra

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu.

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu. VENTETIDEN af Sigrid Johannesen Rummet oplyses af lommelygter de to KVINDER og bevæger sig ind på scenen med tændte lommelygter, hviskende og søgende efter et endnu ukendt sted. De når til en mur. Her?

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Højere forberedelseseksamen i 40 år hvordan er det gået hf-eleverne?

Højere forberedelseseksamen i 40 år hvordan er det gået hf-eleverne? Højere forberedelseseksamen i år hvordan er det gået hf-eleverne? Lars Klewe Danmarks Pædagogiske Universitet og Frederiksberg hf-kursus Indholdsfortegnelse Forord... Indledning... Udtræk af oplysninger

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

have- og parkingeniør

have- og parkingeniør have- og parkingeniør Praktisk og fagligt studie Have- og parkingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med byens grønne områder på et højt niveau. Uddannelsen har både et praktisk og

Læs mere

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet er blevet mere vanskelig det seneste år. Hver syvende, der færdiggjorde en erhvervskompetencegivende uddannelse

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen)

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) CAMPUS VEJLE 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) HF på VUC åbner døren til din ønskeuddannelse Din vej videre mod en ny fremtid kan starte hos VUC, som tilbyder en bred vifte af muligheder blandt andre

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2004 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted.

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Philip, 17 år En ung mand Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Det er hans lærer, der kalder på ham, og Philip kommer imod mig fra det fjerneste hjørne i værkstedet, hvor der står en

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen fra ung til voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Dagsorden Introduktion / kort præsentation Inddragelse af

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger Analyse Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger 21-214 Forfatter: Mette Hjort-Madsen, konsulent Forord af Astrid Haim Thomsen, vejleder,

Læs mere

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Knap hver anden 3-årige har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse. Især de erhvervsfaglige uddannelser går i arv. Mere end 7

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Rødkilde Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

EUD/EUX-business. Grenaa og Rønde. VID ERhvervsuddannelser. EUD/EUX-Business

EUD/EUX-business. Grenaa og Rønde. VID ERhvervsuddannelser. EUD/EUX-Business EUD/EUX-business Grenaa og Rønde VID ERhvervsuddannelser EUD/EUX-Business KICKSTART DIN KARRIERE PÅ 1 + 2 ÅR STUDENT OG FAGLÆRT PÅ 2 + 2 ÅR HER FÅR DU DEN BEDSTE HANDELSSKOLEUDDANNELSE De elever, der er

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Tillæg til LEKS-Longitudinal

Tillæg til LEKS-Longitudinal 1 Tillæg til LEKS-Longitudinal En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler Vibeke Hetmar, Peter Allerup og André Torre Institut for Uddannelse

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Foredrag for folkeskoler

Foredrag for folkeskoler Foredrag for folkeskoler Tina vil fortælle om, at hun som barn ikke vidste, vold ikke var normalt. Tina følte, hun fortjente volden og turde ikke fortælle om den. Tina vidste heller ikke, hvem hun skulle

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2014

Evaluering af Studiepraktik 2014 Evaluering af Studiepraktik 2014 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2014... 1 Institutioner og uddannelser... 1 Ansøgere... 1 Hvor mange prioriteter søgte praktikanterne i 1. ansøgningsrunde?...

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

har ikke SU-turister Analyse: Erhvervsakademierne

har ikke SU-turister Analyse: Erhvervsakademierne Analyse: Erhvervsakademierne har ikke SU-turister Danske Erhvervsakademier Nansensgade 19, 1366 København K, www.dkea.dk Kontakt Michael Rugaard, Sekretariatschef, Telefon: 23281548, E-post: mr@dkea.dk

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere