HF Vinkler. Frederiksberg HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HF Vinkler. Frederiksberg HF"

Transkript

1 HF Vinkler 2013 Frederiksberg HF

2 HF vinkler 2013 Frederiksberg HF

3 Om omslaget HF Vinkler har hvert år et tema. I år er temaet at vælge. Labyrinten på omslaget er et billede på valget uden nuancer, enten-eller-valget, til højre eller til venstre, det binære: 1 eller 0, sort eller hvidt? Labyrinten har været flittigt brugt som figur, dels som reale bygningsværker og dels som billede på de valg, man igennem livet bliver stillet overfor, og på den udholdenhed som livet også kræver. Der findes to typer labyrinter. Den, hvor man flere gange, mens man bevæger sig i labyrinten, skal vælge, om man skal gå den ene vej eller den anden vej, og hvor muligheden for at ende i en blindgyde, hvis man vælger forkert, er tilstede. Den kalder englænderne maze. På dansk kaldes denne type en irgang. Vi har lånt ordet fra tysk, hvor ordet har to r er : irrgang, fordi det kommer af zu irren, at tage fejl. Den anden type labyrint kræver kun ét valg: at man vælger at gå ind i den. Labyrinten kan bugte sig i en grad, så man mister orienteringen, men har man udholdenhed, når man frem til målet. Denne type hedder på tysk, engelsk og dansk labyrint. Om det skal være irgangen, der pryder omslaget, eller labyrinten, der er på side 46, der skal være billede på livet som hf-studerende, er måske et spørgsmål om personlige erfaringer. Begge forudsætter ægte motivation til en start og stamina for at gennemføre. Begge kræver, at man vælger. Den usikkerhed, der hører med til at vælge, kan være frustrerende. Samtidig er det i valget, at mulighederne melder sig, at kreativiteten og innovationen starter. The long and winding road that leads to your door sang Paul McCartney. Vejen, der snor sig labyrintisk med mulighed for valg, fører til oplevelser. Amazing maze. Peter Bro Apropos musik: Mange folkeslag har anvendt labyrinten som dansemønster. Her er det en baskisk danselabyrint. Prøv selv, gerne i den lysegrønne skov.

4 3

5 Indhold Redaktion: Finn Bønsdorff Kim Ingholt Omslag: Peter Bro Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS Oplag: eksemplarer 5. Finn Bønsdorff: Forord 7. Finn Bønsdorff: At være aktør i en globaliseret verden 15. Elevtale ved translokationen 2012 af Bjarke Jørgensen 2.C 17. Lars Klewe: Notat vedrørende undersøgelse af hf-studenter årgang 2010 fra Frederiksberg hf-kursus 25. Kim Ingholt: Situider, Nynarcissister, Zappere 31. Hans Kargaard, Marianne Weile: Katte ville vælge Whiskas causerende betragtninger over en studietur med U-klassen 39. Rasmus Herman Rasmussen: Berlin valgte os R: Fotocollage fra Berlin 47. Anne Kragh Andersen: Tilbud om socialrådgivning som en del af en ny fastholdelsespolitik på FHF 55. Peter Johannes Larsen: Indsatsteori som didaktisk redskab 61. Kim Ingholt: At have et andet menneskes liv i sine hænder 65. Bo Vinther Dyrby: Når valget ikke eksisterer 71. Jesper Skovby: Med 2.Z på besøg i Stasifængslet Berlin-Hohenschönhausen 77. Martin Garval og Thomas Falk Larsen: Valgets dialektik 81. Peter Falk Holm: Dublin. En lukket by med en åben befolkning 85. Rikke Mardahl Petersen: Med 2.X i Amsterdam 87. Anne Dorte Fridberg: Med brask og bram i Barcelona 93. Jette Falk: Er blå den varmeste farve? 97. Kjeld Arne Hansen: Evaluering af skriftlige arbejder og udvalgte miljøforhold på FHF 104. Bestyrelsen for Frederiksberg hf-kursus 105. Personalet 109. Afgangsklasserne 4 Sønderjyllands Allé 2, 2000 Frederiksberg Telefon ,

6 Forord Kære læsere, Hf-Vinkler udarbejdes af elever og lærere ved Frederiksberg hf-kursus, og i 2013 har vi valgt at sætte fokus på temaet at vælge. Mange dygtige unge mennesker valgte i 2011 at uddanne sig på Frederiksberg hf-kursus, og i 2013 er de kommet i mål med en hf-eksamen. Hvad vælges efterfølgende, og kan der præsenteres dokumentation, der viser, hvordan hf-studenter fra Frederiksberg hf-kursus klarer sig i det omgivende samfund? Herudover har vi valgt at præsentere en mosaik, der skildrer nogle af skoleårets mange facetter. Stor tak til alle, som har bidraget til Hf-Vinkler Endelig skal der lyde en varm tak til årets hf ere for samarbejdet i to år. I ønskes alle god vind fremover. Finn Bønsdorff Rektor 5

7 Startpunktet er den hvide station grøn firkant i nederste venstre hjørne, slutpunktet er stationen foroven med rød firkant. Ved de hvide stationer skiftes farve i rækkefølgen rød-blå-gul-grøn.

8 At være aktør i en globaliseret verden Jeg har forsøgt at fremlægge nogle måder, hvorpå du kan gå ud i livet, men hverken jeg eller nogen anden har ret til at bære dig på skulderen. Skal jeg alligevel slutte af med et sidste råd? Da det handler om at vælge, så prøv altid at vælge de muligheder, der derefter åbner for et større antal muligheder, og lad være med at vælge, så du kommer til at stå med ansigtet mod muren. Vælg det, som åbner imod andre, mod nye erfaringer Af Finn Bønsdorff, rektor Således afslutter Fernando Savater sin bog Tanker fra en Kannibal (1991). Når man befinder sig i en valgsituation, hvor flere alternative valg er mulige, bør man altså træffe et valg, der åbner mod fællesskaber, som peger fremad. Og den franske filosof Bourdieu ville tale om generaliseret tillid ud fra et struktureret skema... Den stigende globalisering af økonomien har sat den danske konkurrencekraft under pres. Det klassiske industriarbejde, hvor løntung ufaglært arbejdskraft er beskæftiget, outsources eller forsvinder. Ikke mindst på den baggrund er der fra politisk side meldt ud, at en af løsningerne på denne udfordring er uddannelse, ikke statisk forstået, men snarere som en kontinuerlig og væsentlig del af arbejdslivet, hvor strukturer og processer er under hastig forandring. Det en- 7

9 kelte menneske, den enkelte elev er altså aktør i et globaliseret system. På den baggrund er det ikke mindst vigtigt, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Dermed vil de være bedre rustede til fremtidens arbejdsmarked. Der er formuleret en 95-procentmålsætning. Vi er dog ikke i nærheden. Ca. 80 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse, så der er betydelige udfordringer i de kommende år. Frederiksberg hf-kursus spiller en vigtig rolle i den sammenhæng. Skolen udbyder 2-årigt hf for de voksne unge, gennemsnitsalderen er ca. 21 år. Hvem vælger at uddanne sig på Frederiksberg hf-kursus? Jeg går på hhx nu, men dropper ud da det på ingen måder er mig. Så ville gerne gå på Hf, har hørt meget godt om jer, derfor ville jeg gerne gå hos jer. Jeg fik mit 9.kl afgangsbevis fra Midtfyns Efterskole Jeg er i gang med AVU kursus på Campus Bornholm VUC. Jeg er interesseret i jeres matematik valgfag på A niveau, samt datalogi, pga. min plan på videregående uddannelse som datalog. Jeg er uddannet dyrepasser assistent, men da jeg på nuværende tidspunkt ikke ved om jeg har job eller læreplads til sommer, har jeg besluttet mig for at tage en HF. Det har jeg valgt, så jeg på lang sigt har mulighed for at læse videre på universitetet og blive biolog, zoolog, dyrlæge etc. Håber i har plads til en Nordjyde ;) 8 Jeg går på svendeforløb som elektriker på nuværende tidspunkt. Jeg er færdig her d.14 Juli. Jeg ønsker mere viden, og ikke at være elektriker på nuværende tidspunkt.

10 Jeg er afbrudt 2.g og vil gerne starte forfra med en HF. Ovenstående er bemærkninger, som ansøgere i 2013 har fremsendt til skolen i forbindelse med deres ansøgning om skolestart august/13. I 2008 deltog Frederiksberg hf-kursus sammen med Randers hf og Vuc i et forskningsprojekt i CeFu-regi. (Center for Ungdomsforskning, Aarhus Universitet). På baggrund af forskningsmaterialet kunne der opstilles forskellige elevtyper: For pragmatikeren betyder hf hurtig færdig. Som en ung kvinde udtalte til en af forskerne: hvorfor vælge en 3-årig uddannelse, når jeg kan opnå den samme adgang med bare to år. Second chancerne er meget optaget af, at nu skal det lykkes at gennemføre en uddannelse. På Frederiksberg hf-kursus søges vi af elever som har forsøgt sig både i det almene og det erhvervsgymnasiale system. En yngre mand har udtalt Det skal ikke gå galt en gang til, det nægter jeg simpelt hen. First choicerne er anderledes. Hf er lige noget for mig. De er især optaget af uddannelseskulturen, hvor unge med forskellig alder- og uddannelsesmæssig baggrund går i den samme klasse. Den sidste gruppe kalder Cefu-forskerne for de fagligt usikre. Jeg har altid været glad for skolen, for vennerne og for at være noget. Men jeg var usikker på, om jeg ville kunne klare alle lektier og på, om jeg var klog nok. Men at vælge en uddannelse er ikke det samme som at gennemføre. Undervejs er der mange kriser, og mismodet står på lur. Hvorfor er der i 2013 mange elever, som har gennemført 2-årigt hf på Frederiksberg hf-kursus? Lad mig i anledning af Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag fremhæve et koncentrat fra en tekst af Kierkegaard: 9

11 At man, naar det i Skolens lærere har ydet et fornemt bidrag sandhed skal lykkes én at i dagligdagen, de har fundet eleverne på et, føre et Menneske hen til fagligt set, ofte forskelligt udgangspunkt, og derfra et bestemt Sted først og fremmest maa passe paa at ført den enkelte elev til det bestemte sted, nemlig finde ham hvor han er og eksamen. En anden CeFu-undersøgelse har fremhævet, at elever på Frederiksberg hf-kursus har sagt om Dette er Hemmelighe- begynde der. den i al Hjælpekunst. Enhver der ikke kan det, han deres lærere, at de oplevede at lærerne gerne ville se tingene lykkes for eleverne. er selv i Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han - men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaar. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mereforstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mereforstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfærdelig stolt, saa jeg i Grunden i stedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham. Men al sand Hjælp begynder med Ydmygelser: Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste, men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae, hvad den Anden forstår. (Søren Kierkegaard: Brudstykker af en ligefrem Meddelelse, 1859) 10 Teksten handler om det Kierkegaard kalder hjælpekunst, på moderne dansk kan det måske kaldes vejledning i bredere forstand. Skolens lærere har ydet et fornemt bidrag i dagligdagen, de har fundet eleverne på et, fagligt set, ofte forskelligt udgangspunkt og derfra ført den enkelte elev til

12 det bestemte sted, nemlig eksamen. En anden CeFu-undersøgelse har fremhævet, at elever på Frederiksberg hf-kursus har sagt om deres lærere, at de oplevede at lærerne gerne ville se tingene lykkes for eleverne. Frederiksberg hf-kursus har stor erfaring med hjælpekunst i forhold til de forskellige elevtyper, som går på skolen. Og der er en fælles forståelse for, at udvikling forudsætter respekt for den enkelte elevs indledende standpunkt. Et tværsnit: Hvad vælger eleverne efterfølgende, og hvilke uddannelser optages de på? Universitetsuddannelse 41% 16% 43% Erhvervsakademi Professionsbachelor Det fremgår af figuren, som bygger på tal fra den Koordinerede tilmelding (KOT), at elever fra Frederiksberg hfkursus især vælger mellemlange og lange uddannelser. 41 pct. har søgt og er blevet optaget på universiteterne. Tallene indeholder ansøgere fra forskellige ungdomsårgange( (inkl.) og viser, hvilke uddannelser elever, der søgte via KOT`en, blev optaget på. Hvor stor en andel af én hf-årgang vælger videreuddannelse, og hvordan er fordelingen mellem de korte, mellemlange og universitetsuddannelserne? 11

13 Seniorforsker Lars Klewe har for Frederiksberg hf-kursus fået adgang til materiale fra Danmarks Statistik og undersøgt hf-årgang Den seneste tilgængelige. Populationen er altså alle de elever, som afsluttede med en samlet hf-eksamen i Se hans egen artikel om hf-årgang 2010 s. 17 i hf-vinkler Et længdesnit: Hvilke uddannelser vælger hf-studenterne årgang 2011? Tabel 1 påviser, hvor mange af hf-studenterne fra årgang 2011, der var i gang med en uddannelse umiddelbart efter dimissionen og godt et år senere i efteråret Tabel 1 Andel af hf-studenter, der var i gang med en uddannelse i efteråret 2011 og godt et år efter i efteråret 2012 fordelt på hf-studenter fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenter fra resten af landet. Tallene er angivet i procent. Hf-studenter fra Frederiksberg hf Efterår 2011 Efterår 2012 Hf-studenter fra resten af landet Efterår 2011 Efterår 2012 Ikke under uddannelse Under uddannelse Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige grundforløb Det merkantile område Teknologi og kommunikation Fra jord til bord Bygge- og anlæg Håndværk og teknik Andet

14 Erhvervsfaglige praktik og hovedforløb Handel og kontor Grafisk Bygge og anlæg Sundhed Jordbrug og fiskeri Levnedsmiddel og husholdning Andet Korte vidergående uddannelser Tekniske uddannelser Formidling og erhvervssprog Samfundsfaglige uddannelser Sundhedsuddannelser Andet Mellemlange vidergående uddannelser Pædagogiske uddannelser Tekniske uddannelser Sundhedsuddannelser Levnedsmiddel og ernæring Samfundsvidenskabelige uddannelser Andet Bacheloruddannelser Humanistiske uddannelser Samfundsvidenskabelige uddannelser Tekniske uddannelser Sundhedsuddannelser Naturvidenskabelige uddannelser Kunstnerisk Andet I alt i procent

15 I forhold til resten af landet vælger elever fra Frederiksberg hf-kursus i udpræget grad lange videregående uddannelser ved universiteterne. Det er en boglig profil, som har været karakteristisk for skolen siden Vi har også i flere omgange set på, om videreuddannelse gør en forskel, og det gør den. Analysearbejder vedrørende beskæftigelsen hos hf-studenter fra Frederiksberg hf-kursus viser, at arbejdsløsheden er ca. 3 pct., altså stort set ikke eksisterende! Den enkelte hf-student er aktør i en globaliseret verden. Og et centralt karakteristikon ved det fremtidige studie- og arbejdsliv vil nok være, at den enkelte elev har et fortsat fokus på at lære nyt. Hf-årgang 2013 skal selv demonstrere, at I har viljen og de faglige forudsætninger til at kunne udfordre fremtidens arbejdsmarked med succes. Jeg er sikker på, at også I vil klare jer pænt. Kilder: Lars Klewe: Notat vedrørende undersøgelse af hf-studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf-kursus. Maj Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet. Fernando Savater: Tanker fra en kannibal. Gyldendal Hf-årgang 2008 ser tilbage. Center for Ungdomsforskning

16 Elevtale ved translokationen 2012 Kære medstuderende Husker I hvor mange gange, vi har dagdrømt om det her øjeblik midt i undervisningen? Hvor mange gange vi har siddet og drømt om, hvad vi ville gøre, hvis hver dag var en weekend i juli, og hvor mange gange vores lærere har vækket os med et meget specifikt spørgsmål om det moderne gennembrud tak Birthe, for at holde os i ørene. Denne dagdrøm er nu ved at være virkelighed, men inden vi kører af sted på vogntur for at drikke os fra sans og samling, skal vi huske på, hvad det egentlig er, vi efterlader. Det er sandt, at vi gennem hele vores kollektive uddannelsesforløb har arbejdet som slaver med stile, synopsisøvelser og SSO er. Vores entusiastiske lærere har proppet os med viden, som pølser bliver proppet fulde af fars på en pølsefabrik. Men bortset fra den til tider uoverkommelige hverdag på FHF, så har vi jo også haft det rigtig sjovt. Jeg husker specifikt en dag, hvor dramaholdet berigede os med et Luciaoptog, hvor en bundseriøs Nicolai Hansen var iklædt tylskørt, og en lalleglad Anders Lorentzen løb rundt og delte pebernødder ud i en præstekjole. Tak for at printe det billede fast på min net- Af Bjarke Jørgensen 2.C. Selvom jeg nødigt vil bagatellisere betydningen af vores akademiske udfoldelser, så er jeg sikker på, at det ikke er dem, jeg vil huske bedst. For alt det vi har opnået, kan ikke alene måles i et gennemsnit eller sammenfattes i et eksamensbevis. 15

17 hinde. Vi har holdt caféaftener, hvor vi har drukket, vi Sammen har vi kæmpet os igennem. Indsatsen, både den fælles og den individuelle, er har holdt skolefester, hvor den, der har sørget for, at vi er samlet her i dag. Dette vi osse har drukket. Selvom jeg nødigt vil bagatellisere betydningen af er en vigtig erfaring at tage med sig, for hvis der er noget, man skal kunne i livet, så er det at kunne vores akademiske udfoldelser, så er jeg sikker på, møde en udfordring. Tage kampen op, stå det igennem, gennemføre, og fejre. at det ikke er dem, jeg vil huske bedst. For alt det vi har opnået, kan ikke alene måles i et gennemsnit eller sammenfattes i et eksamensbevis. For i tillæg til den uddannelse vi har modtaget i klasseværelserne, har vi fået en uddannelse i livet fra hinanden. Solide, uerstattelige venskaber med vores skolekammerater og vores lærere er blevet støbt gennem hårdt arbejde, hengivenhed, op- og nedture. Sammen har vi kæmpet os igennem. Indsatsen, både den fælles og den individuelle, er den, der har sørget for, at vi er samlet her i dag. Dette er en vigtig erfaring at tage med sig, for hvis der er noget, man skal kunne i livet, så er det at kunne møde en udfordring. Tage kampen op, stå det igennem, gennemføre og fejre. Kære medstuderende, vi modtager i dag vores eksamensbeviser, se jer omkring. Se på jeres lærere og på jeres kammerater, og I vil indse, hvad I virkelig har fået ud af at gå her. Tillykke til jer alle og tak for 2 dejlige år. 16

18 Notat vedrørende undersøgelse af hf-studenter årgang 2010 fra Frederiksberg hf-kursus Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har på foranledning af Frederiksberg hf-kursus udarbejdet et notat vedrørende hf-studenterne årgang 2010 fra henholdsvis Frederiksberg hf og hf-studenterne fra resten af landet. Notatet er udarbejdet på baggrund af oplysninger om hf-studenterne, som er leveret af Danmarks Statistik. Oplysningerne vedrører hf-studenternes uddannelsesvalg (på 4-cifret niveau) umiddelbart efter dimissionen (efteråret 2010) og godt ét år efter dimissionen (efteråret 2011). Desuden har Danmarks statistik leveret oplysninger om arbejdsmarkedsplaceringen for de hf-studenter, der ikke var i gang med en uddannelse umiddelbart efter hf-eksamen i efteråret 2010 og ét år senere i efteråret Af Lars Klewe Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet Oktober 2012 Hvilke uddannelser vælger hf-studenterne årgang 2010? Tabel 1 påviser, hvor mange af hf-studenterne fra årgang 2010, der var i gang med en uddannelse umiddelbart efter dimissionen og godt et år senere i efteråret

19 18 Frederiksberg hf Resten af landet Efteråret Ikke under uddannelse Under uddannelse Gymnasiale uddannelser Fag på indgang til erhvervsuddannelse Teknologi og kommunikation Det merkantile område Fra jord til bord Andet Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Handel og kontor Bygge og anlæg Sundhedsuddannelser Andet Korte videregående uddannelser Tekniske uddannelser Formidling og erhvervssprog Samfundsfaglige uddannelser Sundhedsuddannelser Andet Mellemlange videregående uddannelser Pædagogiske uddannelser Tekniske uddannelser Sundhedsuddannelser Levnedsmiddel og ernæring Samfundsvidenskabelige uddannelser Andet Bacheloruddannelser Humanistiske uddannelser Samfundsvidenskabelige uddannelser Tekniske uddannelser Sundhedsuddannelser Naturvidenskabelige uddannelser Andet I alt i procent n

20 Tabel 1 Andel af hf-studenter, der var i gang med en uddannelse i efteråret 2010 og godt et år efter i efteråret 2011 fordelt på hfstudenter fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenter fra resten af landet. Tallene er angivet i procent. Blandt hf-studenterne fra såvel Frederiksberg hf-kursus som fra hf-kurserne i resten af landet er godt en fjerdedel under uddannelse i efteråret I efteråret 2011 er 51% og 55% af hf-studenterne fra henholdsvis Frederiksberg hf-kursus og hf-kurserne i resten af landet under uddannelse. Denne mindre forskel på hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus og hf-kurserne i resten af landet er ikke statistisk signifikant. 1 Mange hf-studenter begynder ikke på en uddannelse umiddelbart efter deres hf-eksamen. Det er imidlertid ikke noget, som kun kendetegner hf-studenter, men ses også på de øvrige gymnasiale uddannelser. For eksempel var kun henholdsvis 17% 36%, 32% og 27% af studenterne årgang 2007 på stx, hhx, htx og 2-årig hf under uddannelse fire måneder efter dimissionen. 2 Det ses videre af tabel 1, at de foretrukne uddannelser blandt de hf-studenter fra såvel Frederiksberg hf som de 2-årige hf-kurser i resten af landet, der er under uddannelse på de forskellige tidspunkter, helt klart er de mellemlange videregående uddannelser og bacheloruddannelserne. I efteråret 2011 er 40% af hf-studenterne fra såvel Frederiksberg hf-kursus som hf-kurserne i resten af landet i gang med enten en mellemlang videregående uddannelse eller en bacheloruddannelse. Her hører ligheden dog op, idet markant flere af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus (25%) end af hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet i efteråret 2011 er i gang 19

21 20 med en bacheloruddannelse (11%) 3. Omvendt er der markant flere af hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet (29%), der i efteråret 2011 er i gang med en mellemlang videregående uddannelse sammenlignet med hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus (15%) 4. Kun få hf-studenter fra såvel Frederiksberg hf som hfkurserne i resten af landet vælger at gå i gang med en erhvervsuddannelse eller en kort videregående uddannelse. Forskellen på hfstudenterne fra Fre- Resultaterne fra de mange undersøgelser viser således, at Frederiksberg hf-kursus i hvert fald i de deriksberg hf-kursus sammenlignet sidste godt 20 år har været vejen til en akademisk uddannelse for mange af dets elever og i betydeligt højere grad end med hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet, hvad det ses blandt hf-elever fra hf-kurserne i resten af landet. angår valget af henholdsvis mellemlange videregående uddannelser og bacheloruddannelser, er efterhånden veldokumenteret i en lang række undersøgelser, som er gennemført siden 1990 erne. 5 En undersøgelse fra 2007 viste endvidere, at 23% af hf-studenterne årgang 1990 fra Frederiksberg hf-kursus femten år senere i 2005 havde fuldført en lang videregående uddannelse. Til sammenligning gjaldt det samme kun 10% af hfstudenterne fra hf-kurserne i resten af landet 6. Senere undersøgelser af årgangene 2006, 2007, 2008 og 2009 har ligeledes vist, at markant flere af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus end af hf-studenterne fra hfkurserne i resten af landet vælger bacheloruddannelser 7. Resultaterne fra de mange undersøgelser viser således, at Frederiksberg hf-kursus i hvert fald i de sidste godt 20 år har været vejen til en akademisk uddannelse for mange af

22 dets elever og i betydeligt højere grad end det ses blandt hf-elever fra hf-kurserne i resten af landet. Færre af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus vælger, som det er fremgået, mellemlange videregående uddannelser sammenlignet med hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet. Ser man på, hvilke mellemlange videregående uddannelser hf-eleverne vælger, ses det således, at der blandt hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus er færre, som vælger pædagogiske uddannelser (typisk uddannelser til folkeskolelærer og pædagog) 8 og sundhedsuddannelser (for eksempel uddannelsen til sygeplejerske, fysioterapeut eller radiograf) 9. Hvis man ser på bacheloruddannelserne, så er der større andele af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus end af hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet, som vælger humanistiske uddannelser (uddannelser inden for humaniora) 10, samfundsvidenskabelige uddannelser (for eksempel psykolog, sociologi og antropologi) 11 og tekniske uddannelser (omfatter civilingeniøruddannelserne) 12. Hvad er hf-studenterne årgang 2009 i gang med efter dimissionen, hvis de ikke er i gang med en uddannelse? I tabel 2 er vist arbejdsmarkedsplaceringen for de hf-studenter årgang 2010, som ikke var under uddannelse i henholdsvis efteråret 2010 og efteråret Tabel 2 Arbejdsmarkedsplacering pr. november 2010 og pr. november 2011 fordelt på hf-studenter fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenter fra hf-kurserne i resten af landet. Tallene er angivet i procent. 21

23 Hf-studenter fra Frederiksberg hf-kursus Hf-studenter fra hfkurser i resten af landet Nov Nov Nov Nov Under uddan nelse uddannelse Ikke under ud dannelse uddannelse Beskæftigede Ledige Udenfor arbejdsstyrken 13 Øvrige uden for arbejdsstyrken 14 Uoplyst I alt i procent n Der er ingen væsentlige forskelle på arbejdsmarkedsplaceringen blandt hf-studenterne fra henholdsvis Frederiksberg hf-kursus og hf-kurserne i resten af landet i efteråret 2010 og et år efter i efteråret Den største andel af hf-studenter, der ikke var under uddannelse i henholdsvis efteråret 2010 og efteråret 2011, er på disse tidspunkter i beskæftigelse. Relativt få af hf-studenterne fra såvel Frederiksberg hf-kursus som fra hf-kurserne i resten af landet er på de to tidspunkter registreret som enten ledige, eller uden for arbejdsstyrken. Det vil sige, at relativt få modtog overførselsindkomster på disse tidspunkter. Derimod er relativt mange på de to tidspunkter registrerede som øvrige uden for arbejdsstyrken eller som ledige. Det er her værd at bemærke, at personer placeret i kategorien øvrige udenfor arbejdsstyrken eller i kategorien uoplyst er personer, som ikke modtager nogen form for overførselsindkomster.

24 Noter 1 Chi-kvadrat test for kontingenstabeller. 2 Klewe, L. (2011). Uddannelsesbaggrunden for de studerende ved de mellemlange videregående uddannelser i 2008 og hvad laver studenterne i deres første år efter studentereksamen? Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og Københavns VUC. 3 p = p = Allerup, P., Klewe, L. og Skov, P. (1999). Elever fra Frederiksberg HF en undersøgelse af 93 årgangen. Danmarks Pædagogiske Institut., Allerup, P., Klewe, L. og Skov, P. (2000). Elever fra Frederiksberg HF en undersøgelse af 95 årgangen. Danmarks Pædagogiske Institut og Klewe, L. (2001). Elever på Frederiksberg HF dimittender, afbrydere og ikke-mødte fra årgang Klewe, L. (2007). Højere forberedelseseksamen i 40 år hvordan er det gået hf-eleverne? Danmarks Pædagogiske Universitet og Frederiksberg hf-kursus. 7 Klewe, L. Tre notater udarbejdet til Frederiksberg hf-kursus i 2009, 2010 og p = p = p = p = p = Personer udenfor arbejdsstyrken omfatter personer, der for eksempel er under aktivering, revalidering, førtidspension eller barsel. 14 Øvrige uden for arbejdsstyrken dækker over personer, om hvem Danmarks Statistik har registreret, at de befinder sig i landet, men om hvem Danmarks Statistik ikke har andre oplysninger. Det vil sige, at disse personer ikke findes i registreringer over arbejdsmarkedsplacering. Det kan dreje sig om hjemmegående husmødre/husfædre, skjulte ledige, dvs. personer, der opfylder kriterierne for ledighed, men som ikke er registrerede som ledige efter endt uddannelse. Det kan også dække over personer, der på opgørelsestidspunktet lever af sort arbejde. 15 Uoplyst betyder her, at personen er rejst og har taget ophold i udlandet. 23

25 24

26 Situider. Nynarcissister. Zappere Begreberne om nutidens unge og de valg, de står overfor, er mange. Men hvad siger de unge selv? Vinkler har talt med tre FHF ere fra årgang 2010 om deres valg af uddannelse. Af Kim Ingholt, lektor i dansk og filosofi Det gælder om at mærke efter, hvor man er glad Ann-Sofie Carlsen Abild er 21 år, bosat i Hellerup og i gang med sit tredje semester på Københavns Pædagogseminarium. Hun har aldrig været i tvivl om, hvad det var hun ville være, og drømmer om en dag at starte sin egen institution for udviklingshæmmede børn. Jeg møder Ann-Sofie på en café en mandag aften i marts. Mørket ligger tungt over byen. En kold, skarp vind får en til at skutte sig, og det er svært at tro på, at foråret venter lige om næste gadehjørne. Men det gælder om at bevare håbet og sin indre glød, fortæller hun mig, da vi har talt lidt sammen. Det gælder om at give sin kreativitet og glæde lys og luft, så de kan spire og gro. Som hun siger, det gælder om at mærke efter, hvor man er glad. Det var derfor, Ann-Sofie valgte at gå et år på Holbæk kunstskole, efter hun i 2010 blev student på Frederiksberg hf-kursus. Jeg maler i fritiden. Når man maler, så kan man bare folde sig helt ud, og det er vigtigt, siger hun med et lys i øjnene, der et øjeblik får en til at glemme mørket udenfor. 25 Mikkel Pforr-Weiss, 2v, har valgt at bruge noget af sin fritid på at forskønne det fysiske miljø på FHF. Han har malet et stort vægmaleri ved musiklokalet.

27 Mavefornemmelsen var også med til at bestemme Ann- Sofies valg af uddannelse. Efter skoletid arbejdede hun som babysitter. Det var sjovt, fortæller hun. Det var bare det, jeg kunne, og lige siden da, har jeg altid vidst, jeg ville være pædagog. Først gik hun imidlertid på Frederiksberg hf-kursus. Jeg læste hf, fordi det er godt at have en almenviden og noget at falde tilbage på. Men hun lærte også noget, hun kan bruge direkte i arbejdet som pædagog. Det var rigtig fedt, at vi var så forskellige. Jeg er blevet mere åben overfor forskelligheder efter Det var rigtig fedt, at vi var så forskellige. Jeg er blevet mere åben overfor forskelligheder efter at have gået på hf. Jeg er mindre fordomsfuld og har fået en større viden om mig selv, og det gør det nemmere at arbejde med mennesker. Det gælder om ikke at putte mennesker i kasser, men om at se dem som hele mennesker. 26

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Højere forberedelseseksamen i 40 år hvordan er det gået hf-eleverne?

Højere forberedelseseksamen i 40 år hvordan er det gået hf-eleverne? Højere forberedelseseksamen i år hvordan er det gået hf-eleverne? Lars Klewe Danmarks Pædagogiske Universitet og Frederiksberg hf-kursus Indholdsfortegnelse Forord... Indledning... Udtræk af oplysninger

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen fra ung til voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Dagsorden Introduktion / kort præsentation Inddragelse af

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

De afviste ansøgere til videregående uddannelser

De afviste ansøgere til videregående uddannelser De afviste ansøgere til videregående uddannelser Indhold Sammenfatning... 3 Problemstillingen... 4 Data... 5 Mobilitet i uddannelserne... 8 Arbejdsmarkedsstatus for afviste og optagne... 11 Konklusion...

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Ulighedens topmøde Tanker fra Cevea

Ulighedens topmøde Tanker fra Cevea Ulighedens topmøde Tanker fra Cevea Cevea analyser 24. Marts 2015 Du bliver, hvad du spiser & Du bliver, det samfund, du er en del af SMS afstemning Spørgsmål 1: Bor vi i dag i ét Danmark: lever vi nogenlunde

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Der er to råd, som I skal have med herfra : Tag nu fra, for pokker, det er nu det sker Pas på hinanden I er ikke alene

Der er to råd, som I skal have med herfra : Tag nu fra, for pokker, det er nu det sker Pas på hinanden I er ikke alene TG 2012 Dimmission Kære HF er og Studenter. Allerførst tillykke med jeres veloverståede eksamen. Det er en fornøjelse og en glæde at se jer her i dag. De sidste mange uger har stået i eksamens tegn. Nu

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Minianalyse: De ufokuserede studenter

Minianalyse: De ufokuserede studenter Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er 4.100 unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter

Læs mere

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25.

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25. Merkantil EUX JOBSØGNINGSCAFE R AG R E på ge er ej n e ng HVER TORSDAG EFTER SKOLE Vi byder på te og kage og hjælper dig på vej med den perfekte ansøgning HUSK PRAKTIK I Hold dine muligheder UDLANDET?

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København har i skoleåret 2013-14 gennemført en række brugerundersøgelser

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

EUX. en hue, to uddannelser

EUX. en hue, to uddannelser EUX en hue, to uddannelser Hvad er EUX? EUX er en ungdomsuddannelse ligesom STX, HTX og HHX. Men EUX er speciel, fordi den kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du altså

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere