december årgang nr. 2 Fremtidens byggeri på Bülowsvej? SØBO Nyt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "december 2014 11. årgang nr. 2 Fremtidens byggeri på Bülowsvej? SØBO Nyt"

Transkript

1 december årgang nr. 2 Fremtidens byggeri på Bülowsvej? SØBO Nyt

2 Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 11. årgang nr. 2. December udgaven Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag Redaktion: Poul Erik Mikkelsen Ansvarshavende redaktør Ahornvej 9 - Havnbjerg 6430 Nordborg Tlf.: / Annalise Almind Bladudvalgsmedlem Frederikparken 7 II Sønderborg Tlf.: Erling Jürgensen Bladudvalgsmedlem Hjortevej Sønderborg Tlf.: Stof til bladet kan sendes til: SØBO, Sundsmarkvej 14, 6400 Sønderborg Indhold: 1 Forside 2 Indholdsfortegnelse m.m. 3 Administration og åbningstider 4 Formandens leder og organisationsbestyrelsen 5 Forretningsførers indlæg - ferielukning 6 Organisationsplan 7 Repræsentantskabsmøde - Fusion 8 Repræsentantskabsmøde - Fusion 9 Repræsentantskabsmøde - Fusion 10 Nyhedsbrev - Fusion 11 Nyhedsbrev - Fusion 12 Studietur med Kuben 13 Studietur med Kuben 14 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 15 Ekstraord. repræsentantskabsmøde møde nyvalgte 16 Afdelingsmøder på stribe 17 Afdelingsmøder på stribe 18 Afdelingsmøder på stribe Rundgang i afdelinger 19 Rundtur i ASBO og SØBO 20 Nyansatte gårdmænd Forsikring - Falck 21 ERFA møde NAB og SØBO 22 Renovering i afdeling Oversigt over huslejer Afdelingsbestyrelser 25 Afdelingsbestyrelser 26 Afdelingsbestyrelser 27 Jubilæum i afdeling Aktiviteter i afd. 23 Radio- og TV programmer 29 Antenneforeningen SØBO 30 Nyt fra organisationsbestyrelsen 31 Nyt fra organisationsbestyrelsen 32 Nyt fra organisationsbestyrelsen 33 Nyt fra organisationsbestyrelsen 34 Nyt fra organisationsbestyrelsen 35 Nyt fra organisationsbestyrelsen konkurrencevinder 36 Striber i afd. 15 A 78 projekt for Bülowsvej. 37 Fotoserie om nybyggeri på Bülowsvej 38 Fotoserie om nybyggeri på Bülowsvej 39 Fotoserie om nybyggeri på Bülowsvej 40 Bagside Mærk det: SØBO NYT Næste nummer udkommer 15. juni Stof til dette nummer skal være redaktionen i hænde senest 20. maj 2015 Tryk: ALS OFFSET/TOPTRYK Buskmosevej Gråsten Nybyggeriet på Bülowsvej. Se meget mere om det inde i bladet. 2

3 Boligforeningen SØBO s administrationskontor Sundsmarkvej Sønderborg Telefon: Åbningstider på kontoret: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag og Fredag Herudover kan du døgnet rundt hente oplysninger, se boliger, blive medlem, melde driftsforstyrrelser og meget andet på vores hjemmeside: 3

4 Boligforeningen SØBO LEDEREN Formanden har ordet. Vort arbejde med ASBO om fusionen forløber rigtigt godt. Det er nedsat 1 styregruppe som dels drøfter og beslutter de bestyrelsesmæssige forhold og dels koordinerer hele fusionsprocessen samt 2 arbejdsgrupper til at arbejde med områderne udlejning og drift/teknik. Alle 3 arbejdsgrupper er repræsenteret med bestyrelsesmedlemmer og personale fra begge foreninger. Der er udskrevet en navnekonkurrence til den fusionerede forening. Jeg håber, at vore beboere vil deltage aktivt i navnekonkurrencen. Med virkning fra 1. januar 2015 har vi indgået en aftale med Sønderborg kommune om fuld administration og udlejning af boligerne i SÆBO (Sydals Ældreboliger). SÆBO er en selvejende forening med 39 boliger som er beliggende i gl. Sydals kommune med boliger på Kegnæs, Lysabild, Tandslet samt Høruphav. Så foruden mulighederne for at komme til at bo i én af de boliger som ASBO har i Augustenborg og Sydals vil det fra 1. januar 2015 tillige være muligt at komme til at bo på det skønne og landlige Kegnæs. - Arbejdet med en lokalplan for grunden på Bülowsvej begynder at tage form. A-78 Arkitekter har forlagt og fået godkendt nogle skitseplaner af Organisationsbestyrelsen. Vi håber, at kunne forelægge skitseplanerne for kommunens afdeling og udvalg for Teknik og Miljø inden udgangen af Med dette nr. af vort beboerblad - som måske er det sidste med betegnelsen SØBO NYT vil jeg gerne ønske alle vore beboere, bestyrelser og personale en rigtig glædelig jul samt et godt Nytår med tak for året som snart rinder ud. Jens Erik Nielsen Formand Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen SØBO Næstformand: Jens Erik Nielsen Hanne Petz Skovkrogen 7 Lavbrinkevej 27 Tlf.: Tlf.: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem: Poul Erik Jørgensen Annalise Almind Sdr. Landevej 51 s.h. Frederikparken 7 II 2 Tlf.: Tlf.: Bestyrelsesmedlem: Erling Jørgensen Hjortevej 12 Tlf.:

5 Forretningsførers indlæg Administrationen har haft 2 meget store arbejdsopgaver ud over de sædvanlige i Facaderenoveringen med nyt tag, ny ydermur og nye vinduer i afdeling 10 på Orla Lehmannsvej 1-13 og Grundtvigs Allé 1-5 har været flere år undervejs inden tilsagn om støttede lån og andre godkendelser var på plads, så arbejdet kunne starte ultimo februar. Arbejdet har været i gang hele året blok for blok og skal nu afsluttes med de udvendige arbejder her ultimo november / primo december. Det har været hårdt for beboerne at skulle bo i det byggerod, som har været, men vi har fået et godt resultat ud af det, som er med til fremtidssikre afdelingen. Den anden store opgave har været forberedelserne til fusionen med ASBO Augustenborg Sydals Boligforening, hvilket har krævet megen mødeaktivitet og givet anledning til, at meget er blevet vendt og drejet. Det er blandt andet besluttet, at administrationen skal anvende det IT system, som ASBO anvender p.t. Unik Bolig 4, som fremover købes ved Domea, og ikke det IT system, som SØBO anvender p.t. EG Bolig, som købes via Dalbo. En IT konvertering er et stort arbejde og en stor omvæltning, men vi forventer at være bedre rustet til fremtiden med det nye system. Den 1. oktober 2013 har Søbo overtaget Bülowsvej 6 på Dybbøl. Der kan ikke forventes tilsagn om kommunal grundkapital foreløbig, men vi havde mulighed for at få grunden billigt, og i første omgang valgte vi at foretage en nedrivning af de gamle forurenede industribygninger og lægge en membran ud på grunden, så forureningen er stoppet. Arbejdet med en lokalplan er påbegyndt i samarbejde med arkitektfirmaet A78 og Sønderborg Kommune. Det arbejde tager ca. 1 års tid. Den centrale beliggenhed tæt på afd. 29 og mulighed for udsigt fra en del af de kommende boliger har været udslagsgivende for, at vi er gået ind i projektet. Af Hans Peter Hollænder Vore afdelingsmøder med 340 deltagere forløb godt, og det er glædeligt, at så mange møder op, får indflydelse og støtter op omkring beboerdemokratiet. Vi ser gerne, at endnu flere vil bruge vor hjemmeside, og kritik og forbedringsforslag modtages gerne heraf. Vi ser også gerne, at endnu flere indsender referater fra afdelingsbestyrelsesmøder til at lægge på siden. Juleferie! Boligforeningen Søbo holder lukket i julen og nytåret fra mandag den kl og åbner igen mandag den Personalet ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. 5

6 Medarbejdere i Boligforeningen SØBO Forretningsfører Hans Peter Hollænder Inspektørafdelingen Regnskab Jette Pørksen Kristensen Sekretariatsleder Nina Frederiksen Bogholderi - Husleje Anita Conrad Jensen Inspektør Jesper Baun Schmidt Ekspedition - Udlejning Kontorassistent Karin Frederiksen Hell Kontorassistent Natascha Ulderup Kontorassistent Lene A. Bergmann Inspektørassistent Karsten Bjerre Gjerlevsen Inspektørelev Brian Lybæk Petersen Grafisk Layout: Poul Erik Mikkelsen Boligforeningen SØBO s ejendomsfunktionærer Thorvald Lorenzen Morten Pedersen Susan Burmeister Jan Toft Claus Thomsen Thomas Teichert

7 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Godkendelse af fusion mellem ASBO og SØBO Mandag den 7. juli 2014 kl i Beboerhuset, Vesterkobbel 36 Der deltog 50 af repræsentantskabets i alt 58 medlemmer. Fra administrationen deltog Hans Peter Hollænder, Jette Pørksen Kristensen og Nina Frederiksen. Formand Jens Erik Nielsen bød velkommen og foretog herefter navneopråb for at konstatere, hvor mange repræsentantskabsmedlemmer der var mødt op. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Poul Erik Jørgensen blev valgt. Dirigenten startede med at takke for valget og konstaterede under henvisning til foreningens vedtægter 7, at mødet var lovligt indkaldt. 2. Valg af stemmeudvalg. Nina Frederiksen og Jette Pørksen Kristensen blev valgt. 3. Godkendelse af fusion mellem Boligforeningen Søbo og Boligforeningen Asbo. v/ formand Jens Erik Nielsen og forretningsfører Hans Peter Hollænder. Indledningsvis meddelte Jens Erik Nielsen at Boligforeningen Asbo havde godkendt fusionen med Søbo på deres ekstraordinære generalforsamlinger den 26. juni og 3. juli Asbos administrationslokale på Hertug Torvet i Augustenborg bibeholdes indtil lejekontrakten med udlejer kan opsiges. Kontoret vil være åbent for beboerne i Augustenborg og Sydals hver torsdag. Jens Erik Nielsen nævnte at de sidste måneder har været en følelsesladet periode især på det personlige plan med mange spørgsmål, som f.eks. hvad er vi på vej til at gøre og hvorfor, hvad vil vor egen forening udvikle sig til hvis vi siger nej, vil vi fremover få lignende muligheder? Bestyrelserne har endvidere aftalt, at der skal udskrives en navnekonkurrence for den nye forening, men det er op til repræsentantskabet at beslutte hvornår og på hvilken måde konkurrence skal foregå. Såfremt fusionen bliver godkendt vil Hans Peter Hollænder forsøge at indgå aftale om udvidelse af lokalerne på Sundmarkvej 14. Bestyrelsen har gennemgået Asbos regnskaber og revisionsprotokol og inspektørafdelingen har været med på sidelinjen da bestyrelsen gennemgik vedligeholdelsestilstanden i Asbos afdelinger. Jens Erik Nielsen orienterede fra de møder organisationsbestyrelsen har deltaget i sammen med organisationsbestyrelsen for Asbo. Endvidere orienterede formanden om de drøftelser der har været på bestyrelsesmøderne i Søbo. På disse møder blev bestyrelsen hurtigt enige om at Søbo ikke ønskede at indgå en administrationsaftale med Asbo, men at Søbo gerne ville drøfte mulighederne for en fusion. Asbo har kun fremført få ønsker i forbindelse med de forhandlinger der har fundet sted. Ønskerne fra Asbo har været følgende: It programmer vil blive leveret fra Domeas it platform. Formand Jens Erik Nielsen fortalte, at det er en enig organisationsbestyrelse, der indstiller fusionen til godkendelse i repræsentantskabet. Bestyrelsen ser følgende fordele for foreningen og dens medlemmer ved fusionen: Fremtidssikring af foreningen, grundet flere boliger og foreningen får en størrelse som gør, at administrationen kan bære en nødvendig ansættelse af medarbejdere på specialområder. En økonomi - hvor flere lejemål er med til at betale udgifterne og sikre et stabilt og lavt administrationsbidrag. 7

8 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde fortsat. En tilgang af boliger hvor stort set alle boliger er bygget som rækkehuse beliggende i Høruphav, Fynshav og Augustenborg. Jens Erik Nielsen omtalte til slut følgende problemstillinger en eventuel fusion vil medfører: Asbos arbejdskapital er for tiden negativ Medarbejderne i Asbo vil blive virksomhedsoverdraget ved fusionen Søbo vil være den fortsættende forening Vedtægterne for Søbo bibeholdes med enkelte konsekvens rettelser Repræsentantskabet udvides, men bibeholdes Organisationsbestyrelsen udvides med 4 medlemmer Jens Erik Nielsen forbliver formand. Herefter orienterede forretningsfører Hans Peter Hollænder om den mulige fusion og bemærkede, at ønsket om fusion ikke alene bør baseres på økonomi, men også på andre forhold som forbedrede muligheder for medlemmerne for at søge flere boliger, fremtidssikring af Søbos selvstændige administration med større volumen og bedre muligheder for at få kandidater til bestyrelsesarbejdet. Økonomien i Søbo er bedre end i Asbo, men der er økonomiske fordele for Søbo på længere sigt. Idet administrationsbidraget kan nedsættes de kommende år. Arbejdskapitalen i Asbo var ved udgangen af 2013 negativ med kr ,00. Underskuddet skyldes bl.a. en række ekstraordinære udgifter til afholdelse af generalforsamlinger og juridisk assistance til nu afsluttede sager. Underskuddet vil blive udlignet i løbet af 2015 og 2016 ved at forhøje administrationsbidraget for Asbos beboere. Asbos dispositionsfond er mindre end Søbos og udgør ultimo 2013 kr t.kr., men vil stige væsentligt de kommende år p.g.a en del udamortiserede lån på deres byggerier. Hans Peter Hollænder kom endvidere ind på følgende punkter under hans indlæg: Boligerne fra Asbo kommer med i fællesopnotering sammen med GAB og NAB. Flere boligsøgende og betalende medlemmer. Domeas It system er mere udviklet end Dalbos. Mindre sårbare med flere medarbejdere. Fremtidssikring af administrationen.ingen tomme boliger p.t. Større krav til drift af administration. Antallet af afdelinger i Asbo bliver reduceret, idet der allerede er besluttet og godkendt afdelingssammenlægninger. Hans Peter Hollænder orienterede endvidere om vedtægtsændringer p.g.a fusionen. Den nuværende organisationsbestyrelse på 5 bestyrelsesmedlemmer bliver udvidet med 4 medlemmer fra afdelingerne i Asbo. Ændringen vil være gældende fra og til det ordinære repræsentantskabsmøde i maj måned Repræsentantskabet godkender vedtægtsændringerne ved at godkende fusionen. Vedtægtsændringerne blev udleveret i papirform. (vedlagt referat) Herefter besvarede Jens Erik Nielsen (JEN) og Hans Peter Hollænder (HPH) spørgsmål fra salen: Afd. 8 Jørgen Schmidt Hvor mange repræsentanter bliver der fremover? HPH repræsentantskabet udvides med repræsentanter. Afd. 10 Jens Peder Nørgaard Er der taget højde for om der bliver valgt bestyrelsesmedlemmer fra Augustenborg, Høruphav, Fynshav. HPH nej, det er optil Asbos bestyrelser at vælge. 8

9 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde fortsat. Afd. 8 Jørgen Schmidt Bibeholder Asbo medlemmerne deres gamle medlemsnummer. HPH Ja, medlemmerne vil blive tilføjet Søbos medlemsliste og blive tildelt et reg. nr. på samme vilkår som Søbos medlemmer. Afd. 14 Bjarne Poulsen Hvordan sikre vi at de beboerdemokratiske problemer der har været i Asbo ikke ødelægger det gode miljø i Søbo. HPH mange problemer vil blive løst ved at droppe generalforsamlingen. Afd. 26 Tage Brejning Har man ikke kunnet forudse de økonomiske problemer i Asbo. HPH Problemerne skyldes til dels den tidligere bestyrelse. Det negative beløb skal afholdes af beboerne i Asbo i 2015 og Afd. 14 Bjarne Poulsen Tror at administrationen sagtens kan håndtere problemerne i Asbo. Afd. 10 Jens Peder Nørgaard - Er der lavet budget for fusionen? HPH, der er afsat kr ,00 til engangsudgifter i forbindelse med fusionen. Afd. 14 Bjarne Poulsen Hvad menes der med flere personale til specialområder? JEN Det kunne være en medarbejder med specialviden indenfor jura eller teknik. Afd. 29 Jakob Spangberg Kommentar til det der er blevet sagt: Hvis vi senere bliver pålagt, at blive større er det en fordel, at vi nu selv kan bestemme, om der skal ske en fusion. Afd. 11 Ingrid Andersson - Hvilken stand er Asbos boliger i? JEN - generelt er alle Asbos afdelinger i god stand, bortset fra en afdeling på Kavsløkke, hvor der allerede er iværksat en renoveringsplan. Afd. 11 Hans Nelleberg Har man taget aktion på hvordan den negative formue er fremkommet. JEN For meget udbetalte bestyrelseshonorarer vil blive tilbagebetalt. Der er endvidere blevet brugt en del penge på afholdelse af generalforsamlinger samt advokatomkostninger til verserende sager. Afd. 1 Kirsten Andersen Skal Søbo skifte It system? HPH Ja, Domeas system er mere udviklet end det system Dalbos It udbyder EG Datainform kan levere. De ydelser vi hidtil har købt hos Dalbo vil fremover blive købt hos Domea. Afd. 11 Hans Nelleberg Hvordan er Domeas administrationsbidrag sammensat? JEN - Domea benytter et prisbladsystem, hvor der betales for alt udover standard løsningen. Til slut meddelte Jens Erik Nielsen, at organisationsbestyrelsen anbefaler at repræsentantskabet siger ja til fusionen. Dirigenten lod punktet komme til afstemning. Afd. 10 Irene Sanchez Lorenzen Hvad sker der med vores hjemmeside? HPH - indtil videre beholdes Søbo s nuværende hjemmeside. Fremover vil det dog være muligt for afdelingsbestyrelsesmedlemmer at logge på hjemmesiden. Afd. 26 Tage Brejning Forventer man at der vil blive tomme boliger på Sydals? HPH nej ikke p.t. Afd. 10 Jens Peder Nørgaard Har Asbo planer om at bygge nye boliger? JEN - Nej, men der har tidligere været tale om at bygge ved Hørup Skole. Samtlige fremmødte repræsentanter ( 50 ) stemte for forslaget om en fusion mellem Asbo og Søbo pr , og de hermed afledte konsekvens rettelser af vedtægterne. Til slut takkede dirigenten for et godt møde og en god debat. Mødet sluttede kl

10 10

11 11

12 INTERESSANT STUDIETUR MED KUBEN MANAGEMENT A/S Den 26. og 27. september bestyrelsesmedlemmer heraf 2 fra SØBO deltog i den årlige besigtigelsestur for bestyrelsesmedlemmer fra mange boligforeninger fra hele Sydjylland og Fyn arrangeret af Kuben Management A/S. De fleste kom fra Sydjylland, og vi skulle møde i Kolding kl Øvrige deltagere stod på bussen i Nyborg. Turen gik fra Nyborg til Helsingør og Helsingborg. Efter en behagelig tur over Fyn og Sjælland ankom vi kl til Boligforeningen Vapnagaard i Helsingør. Vi blev venligt modtaget i fælleshuset LADEN af formanden Per Olsen samt flere andre medlemmer. Boliger på toppen af Helsingør hedder foreningens hjemmeside. Med tak for mad og en lille rundgang i Vapnagaard kørte vi videre til Kulturhavn Kronborg. Da værftet lukkede i 1983 overvejede man at bygge boliger på værft- og havnearealet. En medarbejder fra Helsingør Kommune orienterede os om de mange planer, der havde været med arealerne. Vapnagaard med ca boliger opdelt i 11 lokalområder udgør det største boligområde i Helsingør. Der er lejligheder fra 2 til 5-værelses med enten stor terrasse eller have med stor udsigt over Helsingør. Endvidere er der mange foreninger i bebyggelsen, bibliotek og Servicecenter, hvor der er vejledning til beboerne fra kyndige beboere og ansatte hver dag. På Vapnagaard er der stor mulighed for egen indflydelse gennem et stærkt beboerdemokrati. Dette blev kraftigt fremhævet af formanden. Byggeriet er fra midten af 1960erne frem til 1973, og var dengang ikke bygget med de allerbedste materialer, og der har været store renoveringer begyndende i 90erne i gang. I disse tider er endnu en stor renovering i gang, hvor beboerne i stor udstrækning er med i processen vedrørende bl.a. badefaciliteter og køkkener. Der er mange muligheder for valg og tilkøb efter ønske. Frivilligheden blandt beboerne i bebyggelsen er meget fremherskende, hvilket blev fremhævet ved velkomsten. Da den afsatte tid til besøg og rundgang var temmelig knap, indtog forsamlingen en lækker frokost samtidig med orienteringerne fra bestyrelsen. 12 Imidlertid satte man fokus på Kronborgs værdi, og i 2004 blev man enige med Helsingør Byråd om etableringen af et nyt kulturområde på arealerne. Kulturhavnen er nu et sammenhængende kulturområde, som bl.a. rummer Kronborg, Kulturværftet og Museet for Søfart m.v.. Kronborg har igen fået sammenhæng med byen, og nok så vigtigt udnævnt til verdensarvssted. Kulturværftet er et åbent og levende mødested, hvor mange mennesker mødes og nyder udsigten gennem de store glasflader i Arkaden, som binder dets mange funktioner sammen og giver plads til f.eks. udstillinger. Midt på eftermiddagen sejlede vi til Helsingborg, hvor vi blev modtaget af repræsentanter fra Helsingborg Kommune.

13 STUDIETUR MED KUBEN A/S FORTSAT Vi skulle se Helsingborgs Nye Havnefront, som rummer både ejer- og lejelejligheder. I Sverige har man noget andre regler for almen bebyggelse end i Danmark. På den nye havnefront er der bygget mange boligblokke af meget forskellig udseende, tegnet af mange forskellige arkitekter. Den nye havnefront er blevet mulig, fordi trafikken på havnen er blevet mindre, og som derfor giver muligheder for boligbyggeriet. Udover forretninger, parkeringspladser er der blevet plads til Dunkers Kulturhus, tegnet af den danske arkitekt Kim Utzon. Det indeholder et kunstmuseum med skiftende udstillinger, teaterscene, koncertsal, kulturskole, cafeer m.m. Derefter kørte ud til Drottninghög, som er et boligområde på størrelse med 44 fodboldbaner og 52 boligblokke. Området ligger i en trekant omgivet af store veje. Al parkering for beboerne og gæster ligger udenfor bebyggelserne, altså meget anderledes end i andre områder med stor bebyggelse. Affaldet fra lejlighederne skal ligeledes bæres ned til specielt indrettede pladser ved parkeringsarealerne. Drottninghög er en hel bydel for sig selv med dagligvareforretninger, hospice, apotek og Sundhedshus. Der mange aktiviteter for børn og ældre som er gratis, som f.eks. svømmebad. Børn og unge har høj prioritet i området, og man har mange frivillige unge til at fortælle om området og vise interesserede rundt. Vi blev opdelt i 2 hold til rundturen i området, og vort hold havde 2 unge piger som guide. De gjorde alt hvad de kunne for fortælle om alt i Drottninghög. For det første var det et voldsomt regnvejr de 90 minutter, vi var der, og for det andet foregik al information på svensk både på Havnefronten og i Drottninghög. Det var svært at forstå det hele, men det skal ikke afholde os fra at mene, at det var 2 meget interessante områder, vi besøgte. Næste dag returnerede vi til Sjælland, hvor vi skulle til Teglholmen i Københavns Sydhavn. Der var chartret en havnerundfartsbåd, som var et fint transportmiddel for, at vi kunne opleve kanalbyen Sluseholmen, Havneholmen bag Fisketorvet, der også kaldes Enghave Brygge. Der er bygget alle slags boliger med henblik på familievenlige bykvarterer. Der er bygget broer mellem Amagersiden og Sjællandssiden, promenader, kanalarealer, hvor der bygget enormt meget. Udover ejerlejligheder i det meget omfattende, dyre og forskellige byggeri, er der også flere almene københavnske boligselskaber. Det var en meget fin og interessant tur i et flot vejr. Det var blevet godt middag, da vi kom til tilbage til Teglholmen igen. Hjemturen kunne derefter begynde med et lille stop i Sorø for en let frokost. Turen tilbage til Kolding gik meget fint, og vi ankom præcis som ønsket, kl Igen har Kuben Management A/S arrangeret en fremragende interessant tur, og alle deltagere udtrykte deres absolutte tilfredshed med turen. Fotos og tekst leveret af Annalise Almind og Poul Erik Jørgensen 13

14 Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 24. november 2014 i Beboerhuset på Vesterkobbel 36 Tilstede: Der deltog 41 af repræsentantskabets i alt 62 medlemmer. Fra administrationen deltog Hans Peter Hollænder og Nina Frederiksen. Formand Jens Erik Nielsen bød velkommen og foretog herefter navneopråb for at konstatere, hvor mange repræsentantskabsmedlemmer der var mødt op. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Poul Erik Jørgensen blev valgt. Dirigenten startede med at takke for valget og konstaterede under henvisning til foreningens vedtægter 7, at mødet var lovligt indkaldt. Forhold som de enkelte grupper ikke kan blive enige om behandles i styregruppen eller på bestyrelsesniveau. Aftalen med administrationsselskabet Dalbo a.m.b.a bliver opsagt og den kommende store opgave for hele personalegruppen bliver indførelse af Domeas administrationssystem fra 1. april 2015 samt etablering af elektronisk syn. 2. Foreningens formand orienterer om arbejdet i den forløbne periode. Jens Erik Nielsen gav en orientering om følgende sager: Fusionen med Asbo træder i kraft fra 1. januar Arbejdet med den kommende fusion har fyldt en del gennem de sidste måneder og vil stadig fylde meget i den kommende periode. Begge foreninger arbejder selvfølgelig efter den samme lovgivning men hvordan arbejdet er organiseret er forskelligt fra forening til forening. Bestyrelserne i Søbo og Asbo har derfor nedsat en styregruppe der skal planlægge hvordan de forskellige arbejdsopgaver skal udføres fremover. Ligeledes koordinerer styregruppen forholdene omkring bestyrelsen, vedtægter m.v. Bestyrelserne har også nedsat en gruppe for drift & teknik samt en gruppe for udlejning og sekretariat. Hans Peter Hollænder orienterede om fordelene ved Domeas it platform og Domeas webside. Tilkøb af elektronisk syn og opmåling af alle boliger samt afholdelse af licitation på istandsættelsesarbejderne ved fraflytning. Der vil endvidere være mulighed for at trække på Domeas HR- og juridiske afdeling. Disse ydelser er dog en del dyrere end vores nuværende aftale med Dalbo a.m.b.a. Afd Gunnar Munk Bryde Kommer det fortsættende selskab til at hæfte for de økonomiske problemer der er i Asbo? Jens Erik Nielsen oplyste, at repræsentantskabet blev orienteret om den negative arbejdskapital i Asbo på mødet i maj måned. På grund af den negative arbejdskapital vil alle lejemål skulle betale et højere administrationsbidrag de næste 2-3 år. Renovering af facader, tag og vinduer på Orla Lehmanns Vej og Grundtvigs Alle. Jens Erik Nielsen orienterede og status på renoveringen der nærmer sig sin afslutning. Der har været aflevering af det udførte arbejde med håndværkerne i uge 47. Fejl og mangler er i færd med at blive udbedret. Solcelleanlægget vil blive monteret til foråret. Administration af Sydals Ældreboliger. Ifølge aftale med Sønderborg Kommune overtager vi administrationen af den selvejende institution Sydals Ældreboliger fra 1. januar Foreningen råder over 39 boliger på Sydals. Boligerne er beliggende rundt omkring i Tandslet, Lysabild, Høruphav og Kegnæs. 14

15 Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde fortsat 1. Evaluering af årets afdelingsmøder. Hanne Petz orienterede fra de afholdte afdelingsmøder, hvor 340 beboere har deltaget. Afd. 20 har fået valgt afdelingsbestyrelse. Der er kommet nye bestyrelsesmedlemmer i afd.1, 2, 9, 12, 14, 16, 21, 26, 29. Hanne Petz oplyste, at afholdelse og tilrettelæggelse af afdelingsmøderne blev drøftet på formandsmødet den Til møderne i 2015 skal afdelingsbestyrelserne fokusere på at have lavet aftale med en dirigent og en referent. Vær opmærksom på at der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse såfremt et bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage, men gerne vil genopstille. Bestyrelsens beretning må gerne sendes ud sammen med den endelig indkaldelse. 3. Byggeplaner på sigt Bülowsvej 6 Jens Erik Nielsen fremlagde bestyrelsens plan for et byggeprojekt på Bülowsvej. Tidsplan for byggeriet er dog ikke på plads endnu, idet der først skal udarbejdes en lokalplan for området. Dette tager omkring et år. Kommunen har ikke godkendt projektet endnu, men bestyrelsen skal mødes med kommunens politiker og embedsmænd den 10. december 2014 angående projektet. Repræsentantskabet havde en del spørgsmål til det kommende byggeprojekt. 2. Kursus for repræsentantskabsmedlemmer på Mommark Handelsskole den 31. januar Hanne Petz fra kursusudvalget meddelte at program for dagen næsten er på plads. Kursusudvalget har lavet aftale med udviklingschef Katja Adelhøj Lindblad fra Boligkontoret Danmark, der kommer med et indlæg om inddragelse af de unge beboere i beboerdemokratiet og direktør & partner Thorkild Hansen fra Arkitektfirmaet A78 der vil fortælle om fremtidens boliger. Repræsentantskabet roste organisationsbestyrelsen for et visionært projekt og håbede, at de kommunale myndigheder ville godkende et lokalplansforslag hvori projektet indgår. 4. Eventuelt. Følgende blev drøftet under dette punkt: Boliger til asylansøger, nedsættelse af huslejen i de ældre boligafdelinger, integrering af beboere med anden etnisk baggrund, tilretning af afdelingernes ordensregler m.v. Jens Erik Nielsen afsluttede mødet og takkede repræsentantskabet for deres gode spørgelyst samt deres ros og opbakning til bestyrelsen. Formanden gjorde endvidere repræsentantskabet opmærksom på navnekonkurrencen hvor forslag skal være foreningen i hænde senest den Informationsmøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer Torsdag den 30. oktober 2014 var der blevet inviteret til informationsmøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i beboerhuset på Vesterkobbel - Der var mødt 11 nye medlemmer op. Hans Peter Hollænder og Nina Frederiksen fra administrationen samt Poul Erik Jørgensen og Erling Jürgensen fra organisationsbestyrelsen var til stede. Hans Peter bød velkommen og begyndte herefter sammen med Nina at forklare om opbygningen af SØBO s organisation og hvad arbejdet i en afdelingsbestyrelse indebærer. Samtidig med at vi fik en kop kaffe og en berliner blev der stillet en del spørgsmål, som blev besvaret og det blev oplyst, at hvis der opstod problemer kunne man henvende sig til SØBO s kontor eller til organisationsbestyrelsen. Til sidst fortalte Erling lidt om SØBO Antenneforening og om hvad der foregik i DOA for tiden, hvorefter der blev stillet nogle, som blev besvaret. Efter et par timer sagde Hans Peter tak for i dag og tak for et hyggeligt møde. Af Erling Jürgensen. 15

16 Afdelingsmøder på stribe. I september blev der holdt afdelingsmøder i alle afdelinger. Her havde alle beboere mulighed for at komme og høre lidt om de ting, der er sket i årets løb i deres egen afdeling og være med til at træffe beslutninger om budgetterne for det nye år. Samtidig var der mulighed for at nye beboerdemokrater kunne blive valgt ind i bestyrelsen, og det var der flere som gjorde. Andre steder blev medlemmer af den eksisterende afdelingsbestyrelse genvalgt. Referater fra alle afdelingsmøderne kan læses på Søbos hjemmeside under nyt fra afdelingen. Her er en kort oversigt over de beslutninger som blev truffet på møderne. Af Annalise Almind. Afdeling 1 Søndre Landevej I afdelingsmødet deltog 14 beboere. Der forelå ingen forslag. Afdeling 2 Søndre Landevej Man besluttede af få etableret fiberbredbånd fra SE, såfremt det er muligt Afdeling 3 Friheds Alle Der forelå ingen forslag Afdeling 6 Arnkilgade 1 og Helgolandsgade Der forelå ingen forslag Afdeling 8 Tandsbjerg 2-8 og Ørstedsgade Vedligeholdelsesreglement ændres angående istandsættelse af kældre, vedligeholdelse af plankeværk, udestuer, garager, carporte og redskabsskure. 16 Afdeling 9 Ringgade Her deltog 22 beboere - Der nedsættes et legepladsudvalg - Garage nr. 6 ombygges igen til garage - Navneskilte monteres ved dørtelefonanlæg Mere belysning mellem blokkene. Inspektør afdelingen indhenter tilbud på lavenergi lamper/led - Belysning på sti over mod Kærhaven gøres bedre. Inspektør afdelingen tager kontakt til SAB - Belysning mellem indgangsdøre og cykelparkering forbedres. Inspektør afdelingen indhenter tilbud - Flagstang fjernes og ordensregler ændres Afdeling 10 Orla Lehmanns Vej 1-5/Grundtvigs Alle 1-13 Vedligeholdelsesreglement ændres angående maling af murværk på altan. Pavillon opføres på græsplæne i forbindelse med legepladsen. Sommer /renoveringsfest afholdes til foråret Afdeling 11 Borgmester Andersens Vej 1-39 Her deltog 32 beboere. Montering af net under tagudhæng for at undgå fugle og insekter. Opsætning af skilt vedr. cykel og knallert forbudt. Renovering/udskiftning af borde/bænkesæt - Renovering af kældertrapper i gavlender. Etablering af solcelleanlæg på tag. Opsætning af stolper med reflekser ved indkørsel til boligområdet

17 Afdelingsmøder på stribe fortsat. Afdeling 12 Grundvigs Alle 7-29 Her deltog 19 beboere. Radiatorer i kældre afblændes. Borde/bænkesæt i træ udskiftes til vedligeholdelsesfri i plast. Nedsættelse af legepladsudvalg. Afdeling 14 Skovkrogen Beboere deltog. Opsætning af skilt ved container. Opgradering af legepladsen med 2-3 ekstra legeredskaber. Afdeling 15 Hjortevej 2-90 og Stationsvej 25A-27F 19 Beboere deltog Vedligeholdelsesreglement ændres angående vedligeholdelse af plankeværk, udestuer, garager, carporte og redskabsskure - Plantning af nye træer på plænen ved legeplads. Plantning af nye hækplanter eller bunddække ud for Hjortevej og ud mod Mommarkstien. Afdeling 16 Vesterkobbel 1-56 Her deltog 15 beboere. Der var ingen forslag. Afdeling 19 Kirkegade 5 og Sct. Jørgen Bjerg Her deltog 8 beboere. Vaskepriser ændres - Inspektør afdelingen indhenter tilbud på etablering af fliser under tørresnore - Ordensregler ændres vedrørende boldspil. Afdeling 20 Damgade, LER-BO og DAM-BO Her deltog 8 beboere. Indkøb af 2 stk. kegler til gæsteparkering. Beplantning foran stuevinduerne fjernes og der sås græs. Indkøb af tørkloset til gæsteværelser. Afdeling 21 Udsigten Beboere deltog Der arbejdes videre på etablering af solcelleanlæg på tag. Beskæring af buske og træer. Rønnebær træer mellem parkeringspladsen fjernes og der plantes laurbær buske. Afdeling 23 Lavbrinkevej Her deltog 21 beboere. Der var ingen forslag. Afdeling 25 Frederikparken 1-7 & 2-6 Her deltog 18 beboere. Udskiftning af armaturer i udendørslamper til LED - Nye regler for udlejning af gæstelejlighed - Leje af carporte i afd. 21 og 26 administrationen retter henvendelse. Ventilationsmotorer udskiftes - Beplantning langs sti mellem Frederikparken og Udsigten beskæres - Ændring af råderetsregler vedr. farve på altanafskærmning 17

18 Afdelingsmøder på stribe fortsat. Afdeling 26 Frederikparken 8-13 Navneskilte monteres på lejlighedsdørene Afdeling 28 VØL-BO Indstilling på ur til automatisk dør ændres til kl. 20 og tastaturet flyttes over på stolpe. Indkøb af 2 stk. vogne til vaskeri. Afdeling 29 Fregatten, Jagten og Galeasen 31 Beboere deltog. Fældning af træer. Afdeling 32 Damgade Etablering af flere el-stik i cykelskure. Lege- og motionsredskaberne fjernes Etablering af solcelleanlæg på tag Ændring af vold ud mod Damgade samt beplantning udføres Den årlige rundgang med inspektørafdelingen Traditionen tro samledes vi på kontoret torsdag den 26. juni 2014 til en kop kaffe mens dagens program blev præsenteret. Derefter gik turen ud til afdeling 1 - Sønder Landevej for at besigtige den nye vejbelægning, hvor man havde sparet kr. mere end man havde regnet med idet opgaven blev sendt ud i licitation. Efter en kort spadseretur gennem afdelingen på den fine nye belægning tog vi videre til Friheds Alle 45 (afd. 3), hvor vi blev indbudt indenfor for at se den nu færdige bolig, som var blevet ombygget fra butik. Mange tak til beboeren som lukke os ind og viste sit hjem frem for os. I samme bygning fik vi også lov til at kigge ind i det nye gårdmandskontor, som nu er taget i brug af Thorvald og Jan til stor fornøjelse for dem begge (håber vi). Der så i hvert fald rart ud med god plads til værktøj og reservedele. Fra afdeling 3 gik vi over til afdeling 10 - Orla Lehmannsvej 1-5 / Grundvigs Alle 1-13, hvor den store renovering af klimaskærmen var godt i gang. Det er en kæmpe omgang med renovering af facader og udskiftning af vinduer. Arbejdet skred godt fremad og man regner med at tidsplanen holder. Herefter skulle turen have gået til Bülowsvej for at se grunden, som nu er total opryddet og bygningerne fjernet, men da vi var i god tid, og vi er blevet kontaktet af Sønderborg kommune om at overtage administrationen/udlejningen af Sæbo (Sydals Ældreboliger), besluttede vi at køre et tur ud på Kegnæs, hvor enkelte af disse boliger ligger. Boligerne på Kegnæs ligger i et naturskønt område. Inden turen gik hjemad kørte vi også lige en tur igennem Høruphav hvor Sæbo også har en række boliger. Da aftalen i skrivende stund endnu ikke er helt på plads, nøjedes vi med at kigge på området og bygningerne udefra. Alt i alt en spændende eftermiddag og organisationsbestyrelsen takker inspektørafdelingen for et godt arrangement. Af Annalise Almind. 18

19 Rundtur med SØBO og ASBO Da arbejdet med fusionen mellem SØBO og ASBO skrider godt fremad, var der blevet besluttet at afholde 2 rundture for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i de 2 foreninger for at besigtige boligerne i de 2 foreninger. Den 11. november 2014 lagde SØBO ud med en tur rundt til alle afdelingerne i Sønderborg. Turen indbefattede en lille gåtur i området omkring Frederikparken og Udsigten med et besøg i en lejlighed i udsigten. og sluttelig en lille gåtur i Augustenborg. I Ketting så vi et par lejligheder i Tinggården (Kettings gamle kro). De fleste boliger i ASBO er rækkehuse, som alle er beliggende i naturskønne områder. Forretningsfører Hans Peter Hollænder bød velkommen om bord i bussen og fortalte kort lidt om hver afdeling. Mange af boligerne bliver opvarmet med gas, da det ikke er muligt at få fjernvarme, men ved at udskifte flere af de gamle gaskedler har beboerne opnået en pæn besparelse på udgiften til varme. For flere af afdelingerne er man i gang med at udarbejde helhedsplaner som ventes afsluttet næste år og godkendt på de næste afdelingsmøder. Den 18. november 2014 var det Søbos tur til en tur rundt i ASBOs afdelinger. Næstformanden Christian Møller bød velkommen og så gik turen ellers rundt til Hørup, Skovby, Tandslet, Skovby, Lysabild, Fynshav, Ketting Fotos fra Annalise Almind og Erling Jürgensen. Alt i alt var rundturene en stor succes og gav begge foreninger et fint indblik i de respektive lejemål. Og forventningen til det kommende samarbejde i den nye bestyrelse er stor og ikke mindst positiv. Tekst af Annalise Almind. Redaktionen ønsker alle vore læsere en rigtig god jul og et godt nytår. 19

20 2 nye medarbejdere i udlejningsafdelingen. Lene A. Bergmann startede den 1. oktober og har afløst Tove Møller Jensen, der er fratrådt. Lene kommer fra et job hos LOF Alssund, hvor hun har arbejdet med koordinering og tilrettelæggelse af skolens kurser. Lene er udlært i administrationen hos Blomberg i Sønderborg og har efterfølgende været ansat i forskellige afdelinger på Danfoss. Lene stammer fra Nordals og bor i dag i Vollerup sammen med sin familie. Karin Frederiksen Hell starter den 1. december. Karin har gennem en årrække arbejdet i administrationen på Augustenborg Sygehus. Karin stammer også fra Nordals og er udlært hos Boligselskabet Danbo. Karin bor sammen med sin familie i Augustenborg. Ny medarbejder i inspektørafdelingen. ORIENTERER Brian Lybæk Petersen startede den 1. oktober som inspektørelev. Uddannelsesforløbet varer lidt over 2 år og er planlagt sammen med kommunens Jobcenter. Brian er udlært murer og har gennem en årrække arbejdet på Sønderborg Andelsboligforenings håndværkergård. Brian bor sammen med sin familie i Sønderborg. Ejendomsfunktionærer Alle henvendelser vedrørende reparationer skal rettes til ejendomsfunktionæren i afdelinger, der er ejendomsfunktionærbetjente. Udenfor normal arbejdstid kan du vælge, at indtale besked på ejendomsfunktionærens telefonsvarer eller udfylde fejlmeldingsformularen på vores hjemmeside Ejendomsfunktionær: Arbejdsområde: Kontor: Telefon: Jan Toft Afdeling 3 10 og 11 Friheds Allé Thorvald Lorenzen Afdeling og 28 Friheds Allé Morten Pedersen Afdeling 21 og 25 Frederikparken Susan Burmeister Afdeling 6 og 20 Ler-Bo Claus Thomsen Afdeling 9 26 og 29 Frederikparken Thomas Teichert Afdeling og 32 Vesterkobbel Ved akutte problemer f. eks. ledningsbrud eller lignende udenfor normal arbejdstid kan henvendelse ske til Falck på telefon Ved antenneudfald kontaktes: Stofa på telefon Praktisk nøgleservice hos Falck Deponér en af dine nøgler hos Falck på Fynsgade 2 i Sønderborg. Boligforeningen Søbo har indgået en aftale med Falck om nøgledeponering. Som beboer kan du aflevere en nøgle til din bolig hos Falck. Falck opbevarer nøglen og hvis du er uheldig, at låse dig ude eller miste din nøgle, kan du hente den deponerede nøgle hos Falck på Fynsgade 2. Ved henvendelse til Falck skal du huske dokumentation, der viser, at du er beboer i Boligforeningen Søbo. Ring til Falck på tlf. nr for nærmere aftale inden du afhenter din nøgle. 20 Forsikringsforhold. Det er vigtigt, at du selv sørger for at tegne en familieforsikring / indboforsikring. Ved brand eller andet dækker Boligforeningen SØBO s forsikringer kun bygningerne. Dine egne møbler og indbo skal du selv sørge for at forsikre.

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Jens Erik Nielsen bød velkommen og foretog herefter navneopråb for at konstatere, hvor mange repræsentantskabsmedlemmer der var mødt op.

Jens Erik Nielsen bød velkommen og foretog herefter navneopråb for at konstatere, hvor mange repræsentantskabsmedlemmer der var mødt op. Referat fra det ekstraordinære repræsentantskabsmøde mandag den 21. november 2011. Tilstede: 33 repræsentanter ud af repræsentantskabets 47 medlemmer. Organisationsbestyrelsen. Hans Peter Hollænder, Nina

Læs mere

Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde mandag den 13. maj 2013, kl. 17.00 19.30 i beboerhuset på Vesterkobbel.

Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde mandag den 13. maj 2013, kl. 17.00 19.30 i beboerhuset på Vesterkobbel. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde mandag den 13. maj 2013, kl. 17.00 19.30 i beboerhuset på Vesterkobbel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. maj 2011, kl i beboerhuset på Vesterkobbel.

Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. maj 2011, kl i beboerhuset på Vesterkobbel. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. maj 2011, kl. 17.00 19.00 i beboerhuset på Vesterkobbel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 30

AAB Silkeborg Afdeling 30 AAB Silkeborg Afdeling 30 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 6. september 2016 kl. 18.30 i Beboerhuset. Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 16 beboere

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 5 Nørregade, Egevænget Bolderslev og Uge Allégade Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

december 2012 9. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2012 9. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2012 9. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 9. årgang nr. 2. December udgaven 2012. Bladet udsendes

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat Stiftende afdelingsmøde afdeling 49

Referat Stiftende afdelingsmøde afdeling 49 Referat Stiftende afdelingsmøde afdeling 49 Vedrørende: Stiftende afdelingsmøde i afdeling 49 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2, 7100 Vejle Dato: Den 6. maj 2014 Deltagere: 120 beboere Karin Mortensen,

Læs mere

Beboerinformation 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde Afd. 33 Jørgensgård

Beboerinformation 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde Afd. 33 Jørgensgård Beboerinformation 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde 26.10.2016 Afd. 33 Jørgensgård På SAB s hjemmeside www.sab-bolig.net kan du finde mange gode informationer. F.eks. Beboerinformationer Ordensregler Vedligeholdelsesreglementer

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Der sættes Invita køkken op i nr 19. Når boligen er synet ca. den 15.9.2015

Der sættes Invita køkken op i nr 19. Når boligen er synet ca. den 15.9.2015 Beretning 2015 Køkkener: Der sættes Invita køkken op i nr 19. Når boligen er synet ca. den 15.9.2015 Og det forventes at der bliver " Åbent hus " arrangement Torsdag den 8.10.2015 fra kl 19 - til ca.21

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax Beboere i afdeling 42, Hærtoften Referat fra ordinært afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 16.30. Mødet blev afholdt på Rødekro Kro. Deltagere: Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 31 beboere fordelt

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Referat fra Afdelingsmøde Torsdag den 27.08.2015

Referat fra Afdelingsmøde Torsdag den 27.08.2015 Referat fra Afdelingsmøde Torsdag den 27.08.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Til beboerne I afd. 29 Fregatten, Jagten, Galeasen INDGÅET

Til beboerne I afd. 29 Fregatten, Jagten, Galeasen INDGÅET Til beboerne I afd. 29 Fregatten, Jagten, Galeasen INDGÅET ) 9 P Y1 L Sønderborg, den 19. september2011 BOLtGFORENlNGE S0t30 Referat fra det årlige afdelingsmøde, torsdag den 15. september 2011, kl. 19.30

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Referat af afdelingsmøde afholdt den 10. oktober 2017 Så mange beboere deltog: 67 beboere fordelt på 41 husstande Fra administrationen deltog: Kundechef Lars

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 19. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: 48 beboere samt bestyrelsen ved 44 lejemål

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 14 Østbyparken. Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10. Referat

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 14 Østbyparken. Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10. Referat Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10 Referat Deltagere: Mette H. Jensen, formand. Margit Pedersen, bestyrelsesmedlem Linda Beck, bestyrelsesmedlem Jens Schmidt, organisationsbestyrelsen

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret.

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Tilstede: Der deltog 47 personer fra 37 husstande. Som gæst deltog endvidere advokat Jens Chr. Krabbe. Fra driftsfunktionen deltog

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense.

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense. ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl. 19.00 på Hotel HCA i Odense. Tilstede : Bestyrelsen: Afbud: Beboere: Administrationen

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.06.2014 til 01.09.2014. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg og referent 4. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 5. Fremlæggelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen BSB Lunderskov Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. september 2013 kl. 18.30 Mødet holdes i Lunderskov Hallen, Kobbelvænget 1, 6640 Lunderskov Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Fælleshuset i Byagerparken

Fælleshuset i Byagerparken Til Boligtagerne i Byagerparken. Den 2. maj 2012 Referat: Afdelingsmøde afholdt tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i Fælleshuset i Byagerparken 1. Velkomst samt valg af dirigent, stemmetællere og referent.

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 14 beboere hvoraf 1 er repræsentant fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen:

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Boligselskabet af 1945 Referat fra dialogmøde den 2. december 2013, kl. 10.00 Forretningsfører Jens Gielsgaard, Boligselskabet af 1945 Formand Erling

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, 13. juni 2012 LK Referat Den 11. juni 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant Bastionen og Løven Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 23. maj 2017, som blev afholdt i fælleshuset, Birkeparken 24, 6230 Rødekro.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 23. maj 2017, som blev afholdt i fælleshuset, Birkeparken 24, 6230 Rødekro. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 23. maj 2017, som blev afholdt i fælleshuset, Birkeparken 24, 6230 Rødekro. Tilstede: Der deltog 30 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene.

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene. Referat af Lejerbos beboermøde d. 12. april 2011 i AKBs beboerhus 52 fremmødte husstande. Referent: Hanne Bine. John T bød velkommen. JohnT spurgte om det var i orden at formanden Ann Berthelsen fra afd.331

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 10. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent Referat fra beboermøde i Sobo As afdeling, 8 den 3/9-2012 Dagsorden punkt Valg at dirigent i Valgt til dirigent blev: Hanne Petz Der konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt og at dagsordenen vär OK

Læs mere

Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl i Aulum Fritidscenter

Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl i Aulum Fritidscenter Til beboerne Afd. 136 Anemonevej Aulum Aulum, den 6. september 2010 Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter Der var mødt 12 beboere repræsenterende 10

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Domea Boligcenter Frederikssund, den 4. Juli 2011

Domea Boligcenter Frederikssund, den 4. Juli 2011 Boligselskabet Rosenvænget Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 07. juni 2011 kl. 17.00 i Fælleshuset, Rosenfeldt 33, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...2 2 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Side 1/5 Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Jens Erik Grøn

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Repræsentantskabet ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Under henvisning til indkaldelse af 11. maj 2010 fremsendes hermed endelig dagsorden med bilag til det ordinære repræsentantskabsmøde Lørdag den 12.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere