KUREREN. Kvinderevy - nu på tysk Side Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUREREN. Kvinderevy - nu på tysk Side 8-10. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk"

Transkript

1 KUREREN Nr. 4 April 2011 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 17. årgang Kvinderevy - nu på tysk Side 8-10 Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring med ryg, nakke og idrætsskader. Ingen ventelister! Professionel behandling og træningsplanlægning Tlf.: Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C.

2 KURÈREN udgives KURÉREN af ÅKUR, udgives af ÅKUR, Åløkkekvarterets Udviklingsråd, Åløkkekvarterets en Udviklingsråd, samarbejdsorganisation en samarbejdsorganisation institutioner. for kvarterets foreninger for kvarterets foreninger og og institutioner. REDAKTØR: Hans REDAKTØR: Faarup, Dr. Olgas Vej 16 Tlf: Hans 29 Faarup, Dr. eller Olgas 66 Vej Tlf: eller KIRKESTOF: Lauge KIRKESTOF: Koch Vestergaard, Steenbachsvej Frank Lindegaard 2 Nielsen, Tlf: Johannevej eller Tlf: Mail: ANNONCER: Henrik Gram, Åløkkevænget 17 Tlf: ANNONCER: Henrik Gram, Åløkkevænget 16 KASSERER: Tlf: Frank Lindegaard Nielsen, Johannevej KASSERER: 6 Frank Lindegaard Nielsen, Mail: SKRIV TIL BLADET: Tjek SKRIV først TIL deadline BLADET: for næste nummer. Tjek deadline Ring for eller næste skriv nummer. til en af ovenstående Ring eller skriv... og til skriv en af så. ovenstående. Du kan Du aflevere kan aflevere tekst og tekst foto og på foto cd, diskette på cd eller eller papir. papir. Eller Eller sende sende mail mail til: Bruger du Word, kan du vedhæfte OPLAG: teksten som Omdeles fil. Ellers gratis skal 10 du skrive gange om i mailens året i Åløkkekvarteret tekstfelt. og Hans Tausens Sogn OPLAG: Omdeles gratis 10 gange FORSIDE: om året Åløkkekvarterets i og Hans Kvinderevy Tausens 2011 Sogn Das Mädchen Revue. Foto: Birgitta Lothsson TEGNINGER: Jane Nygaard TRYK: HO Tryk, Rugårdsvej 101 TRYK: HO Tryk, Rugårdsvej 101 Nye læsere kan begynde her HANS TAUSENS KIRKE Kære læser. Du sidder med årets syvende nummer af beboer- og kirkebladet Kuréren i hånden. Hvis du er ny i kvarteret, ønsker vi dig velkommen, og håber, du også kunne tænke dig at bidrage med tekst eller billeder til bladet, der udkommer 10 gange om året. Kuréren uddeles gratis til alle husstande i Hans Tausens Sogn, og dette kunne ikke lade sig gøre uden den faste støtte fra vores annoncører. Mange tak til dem. Og nu vi er ved det: Var det ikke noget at annoncere Sted: Åasen i Kuréren? på Åløkkeskolen Dels gør du opmærksom Tid: på dit Anden firma påskedag, i et blad, der nærlæses grundigt mandag i et af 25. Odenses april kl. mest ressourcestærke kvarterer. Og dels er du så også med Dagsorden: til at sikre udgivelsen af bladet. Og 1. hvor Gennemgang ringer man hen, af de når trafikale vinduerne pro- Åløkkekvarterets Grundejerforening indkalder hermed til skal blemstillinger skiftes, murene i kvarteret. pudses op, taget skif Gennemgang af de overordnede problemstillinger - og mulige løsningsforslag. tes ud eller hvad der nu ellers er af charmerende oplevelser i et gammelt hus? Ja, man griber da det seneste nummer af Kuréren og ser, om der står et telefonnummer på lige den håndværker, man har brug for. Lad os i den forbindelse nævne, at mange af kvarterets huse nærmer sig deres 100-års fødselsdag. Alle kvarterets foreninger og institutioner er velkomne til at bruge Kuréren til at gøre opmærksom på deres arrangementer eller andre nyheder. Og tager man billeder fra for valg eksempel - som skal en gadefest deltage eller i arbejdet en dragetur eller med en at koncert lægge i de kirken, store så strategier lad os andre og få del linjer i oplevelsen. for trafikale Send løsninger billeder på og vegne eventuelt en af lille Åløkkekvarteret tekst til redaktøren. Adresser står her 2.2. til Nedsættelse venstre. Og vil af du lille gerne trafikudvalg annoncere, så - som kontakt skal Henrik deltage Gram i arbejdet ( for 66). Dannelse af trafikudvalg i Åløkkekvarteret Alle beboere er velkomne - hvis man er medlem af grundejerforeningen trafikale løsninger for Åløkkekvarteret i samarbejde med de relevante Hans Faarup kommunale samarbejdspartnere Gennemgang af de mindre, men Annoncepriser betydningsfulde problemstillin- i Kuréren Åløkkekvarterets Grundejerforening ger Almindelig - og mulige annonce, løsningsforslag. der fylder en ottendedel af v/ siden: formand 225 kr. plus 2. moms Nedsættelse pr. nummer. af to trafikudvalg. Carsten Myhr 2.1. Samme Nedsættelse annonce, af stort blot trafikud- på bagsiden: 285 kr. plus moms. Private annoncer: Hvis du for eksempel vil sælge dit hus, eller søger lejlighed, kan du købe en enspaltet annonce (samme bredde som kolofonen her til venstre): 300 kr. Deadline for næste nummer: 24. april Øvrige meddelelser fra beboer til beboer (for eksempel efterlysning Nr udkommer 7. maj - omdeles anden weekend i maj af cykler eller lignende) er gratis. Dem bringer vi under Opslagstavlen på side 11 Nr. 6: Udkommer 4. juni Deadline: 22. maj Nr. 8: Udkommer 1. oktober Deadline: 18. september Nr. 9: Udkommer 5. november Sommerferie: Juli og august Deadline: 23. oktober Deadline for næste nummer: 18. september Nr. 7: Udkommer 3. september Nr. 10: Udkommer 3. december Bladet Deadline: udddeles 21. august 1. oktober (altid Deadline: lørdag november i måneden) VVS & BLIK Blikkenslager aut. VVS - installatør Thulevej Rugårdsvej 13, Odense NV C Tlf. Tlf Biltlf. Biltlf V/Allan Rasmussen - Abigaelsvej Odense C Telefon Mobil KASPERSEN MALERFIRMA A-S Brug tiden på det, du synes er sjovt, og lad os tage os af dine vinduer. Vi sørger for, KILDEMOSEVEJ at du jævnligt får pudset 21 dine vinduer!! TLF: ODENSE C FAX: Erhverv og privat 2

3 Vi har brug for flere medlemmer for at stå stærkere over for kommunen, forklarede formand Carsten Myhr (i forgrunden) på generalforsamlingen. Foto: Kuréren Vær med i trafikudvalg Mandag 25. april, anden påskedag, holder vi møde i Åasen på Åløkkeskolen klokken Vi nedsætter et stort trafikudvalg med repræsentanter for hele kvarteret. Man skal være medlem af grundejerforeningen for at deltage. Det store trafikudvalg er det konkrete resultat af debatten på grundejerforeningens generalforsamling 10. marts i Åasen. - Vi nedsætter også et mindre udvalg, der skal forhandle med kommunen på vegne af kvarteret. Mødet indeholder en gennemgang af de store trafikale problemstillinger, der skal falde på plads, inden kanalforbindelsen åbnes, forklarer formand Carsten Myhr. Hvem skal repræsentere? Som ventet handlede generalforsamlingen meget om trafik, og diskussionen bølgede. Skal hver eneste gade i kvarteret være repræsenteret, når der skal forhandles med kommunen om vejomlægninger? Ja, mente nogle beboere. Nej, mente bestyrelsen, som før generalforsamlingen havde sammensat et lille udvalg på fem personer. - Vi repræsenterer rigtig mange særholdninger, og vi er nødt til at stå samlet over for kommunen. Så udfordringen er at samle de modstridende interesser til en kvartersholdning. Det var tanken bag at lave det lille handlekraftige udvalg, som skulle være kontakten til kommunen, forklarede blandt andre Søren Bach Hansen fra bestyrelsen. - God ide, men femmandsudvalget udpeget af bestyrelsen er måske lidt lille og ikke repræsentativt nok for vejene i kvarteret, svarede Jan Schoubo, som har været med til at tegne forslaget om en ny mellemvej fra Åløkke Allé til Næsby. Tegningerne kunne ses i Kuréren 3. To nye grupper En lang diskussion om emnet mundede ud i, at bestyrelsen for grundejerforeningen vil nedsætte et nyt trafikudvalg med fem eller syv medlemmer til møderne med kommunen. Samtidig dannes en anden større gruppe, som skal fodre den lille gruppe med input. Denne store gruppe kan have repræsentanter for alle gader, og det er den, der nedsættes 25. april. De to grupper skal fokusere på de ændringer, der sker for kvarteret som følge af Trafik- og Mobilitetsplanen. Det er den plan, der deler Odense op i fire kvarterer, indfører p-søgering, lukker Thomas B. Thriges Gade og en masse andet. Meld jer ind Vi er nu 423 betalende medlemmer, og da der er mindst 800 husstande i kvarteret rettede formand Carsten Myhr en kraftig opfordring til alle ejere og lejere om at 3 melde sig ind: - Grundejerforeningen arbejder med mange typer af sager, og foreningen er forhandlingsberettiget i forhold til kommunen og andre offentlige myndigheder. Vi er en seriøs forhandlingspartner, der får mange ting igennem. Vi arbejder for kvarterets interesser med trafikproblemer, skovene, den gamle golfbane, skolen, fabrikker, fælles festligheder og meget andet. Det er vigtigt, at vi hele tiden har en stor medlemskreds for at bevare vores gennemslagskraft. Medlemskab kan tegnes hos kasserer Alexander Danker. Det koster 125 kroner om året for en husstand at være medlem. Bestyrelsen genvalgt 16 beboere plus bestyrelsen var mødt op til generalforsamlingen. Alexander Danker, Rikke Borup og Henrik Kjær Larsen blev genvalgt uden modkandidater til bestyrelsen. Pelle Funder Michelsen og Søren Bach Hansen, blev ligeledes genvalgt som suppleanter uden modkandidater Foreningen har en formue på kroner og har i 2010 haft udgifter for kroner. Det er 2000 kroner mere end i fjor og skyldes forhøjet tilskud til Kuréren og en omfattende mødeaktivitet. Læs mere udførligt referat af generalforsamlingen på Se dagsorden for trafikmødet side 2. Hans Faarup

4 Kirken i BESTYRELSEN: Formand: Carsten Myhr Johannevej 4, mail: Næstformand: Stephan Brandt, Dronning Olgas Vej 4 Kasserer: Alexander Danker, Johannevej 3, Sekretær: Hans Faarup Dronning Olgas Vej 16 mail: Henrik Kjær Larsen, Prins Valdemars Vej 14 Rikke Borup, Rugårdsvej 80 Peer Jochumsen, Ambrosius Stubs Vej 2 SUPPLEANTER: Søren Bach-Hansen, Ny Kongevej 16 Pelle Funder Michelsen, Abigaelsvej 1 KONTINGENT: 125 kr. årligt pr. husstand. Både ejere og lejere kan blive medlemmer. Kontakt Alexander Danker på VELKOMMEN: Har du fået nye naboer? Fortæl os det, så kikker vi forbi med et velkomstbrev. påskedagene Påsken er kristendommens vigtigste og ældste fest. Den fortæller i løbet af en uge den dramatiske historie om Jesus ankomst til Jerusalem, korsfæstelse og opstandelse. Jøderne fejrer påske til minde om udfrielsen af Ægypten. Da Jesus døde og opstod netop i påsken, og de første kristne var af jødisk herkomst, tog de første kristne betegnelsen påske (der betyder dødens forbigang) med som udtryk for den fest, hvor kristne samlede sig for at fejre Jesu død og opstandelse. Påskelam, æg og kyllinger Traditionen med at spise lam og male æg i påsken er ikke kun en folkelig tradition. Den har også en kirkelig betydning. Lammet er symbol på det uskyldige offer, som bliver til liv for andre. Påskeægget er den lukkede grav, som Jesus efter korsfæstelsen blev begravet i. Men det sluttede ikke med en lukket grav, for ligesom der går hul på ægget og kyllingen kommer ud, så væltedes stenen fra indgangen til graven, og Jesus steg ud af graven til nyt liv. Indtoget i Jerusalem Påskefesten i kirken begynder palmesøndag 17. april kl. 10. Vi hører om Jesus, der red ind i Jerusalem på et æsel. Her blev han hyldet af begejstrede tilhængere med palmegrene, hvilket har givet navn til dagen. Børnekoret synger i kirken palmesøndag. Den sidste nadver Skærtorsdag 21. april kl. 18. Jesus spiste sammen med disciplene for sidste gang og indstiftede nadveren. Mens de spiste, tog han brødet, velsignede det, brækkede det i stykker og gav dem alle, mens han sagde, at når vi deles om brødet i hans navn - ja, om det livsnødvendige - så er Jesus sammen med os. Det samme gjorde han med vinen. Efter gudstjenesten spiser vi påskelam med tilbehør sammen. Pris for mad: 25 kr. Drikkevarer: 10 kr. Lidelseshistorien Langfredag 22. april kl. 10. Langfredag handler om Jesu korsfæstelse, død og begravelse. Om at føle sig forladt af Gud og mennesker, om at være bange. Dagens særlige karakter af afmagt og sorg understreges af et alter uden tændte lys og blomster. Gudstjenesten er liturgisk, det vil sige uden prædiken men med læsninger vekslende med sang og musik. Læsere fra menigheden deltager, og Ditte Hassing (vores sognemedhjælper, der også er konservatorieuddannet musiker) medvirker på bratsch. DCM farvehandel Østerbro 14, 5000 Odense C Tlf Åben , lørdag: 1. nov. til 31. marts: Odenses nye madhus er ikke en traditionel restaurant. Vi leverer mad ud af huset, laver temaaftener og har byens sejeste selskabslokaler. Go aftensmad Spis for kr. 100,- hver tirsdag fra Børn 1/2 pris. Tilmelding senest kl. 12 samme dag Rugårdsvej Odense C alfredogkamilla.dk 4

5 Flyttedag for fodboldmål Der bliver spillet meget fodbold i Dæhnfeldts Villaby. Men hverken vi eller kommunen har nogensinde set nogen spille fodbold på de fine nye mål, der står ved Næsbyvej. Grundejerforeningen har derfor bedt kommunen om at flytte de to mål fra den gamle bane i skoven op til det grønne område på Rasmus Rasks Vej Hvis nogen savner målene ved Næsbyvej, må de sige til, og vi prøver at få en løsning på plads. Carsten Myhr Overalt i den kristne verden dekoreres der æg til påske. Især i de ortodokse egne går de meget op i æggekunsten. Her et æggebord fra Kroatien. Foto: Wikimedia Commons Kristi opstandelse Påskedag 24. april kl. 10. Og kvinderne kom til graven tidligt om morgenen for at mindes Jesus. Men da de kom derud, opdagede de, at den store sten for indgangen var rullet fra, og graven var tom. De blev frygtelig bange, men en engel fortalte dem, at Jesus var opstået. Ved festgudstjenesten for Jesu opstandelse vil kirken være smukt pyntet og Rikke Barsøe Florens spiller fløjte. Efter gudstjenesten bydes der på et glas champagne og påskeæg Vandringen til Emmaus Anden påskedag 25. april kl. 9. I dagene efter Jesu opstandelse gemte disciplene sig. De var bange for, at Jesu Rikke Barsøe Florens spiller til festgudstjenesten påskedag. skæbne også skulle blive deres. men på vandringen til Emmaus åbenbaredes det for dem, at Jesus stadig var hos dem. Laila Groes Saml skrald i skoven Igen i år er Åløkke Skovlaug primus motor for Store Affaldsdag, som i år er søndag 3. april. Store affaldsdag er en del af Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling. Formålet er at sætte fokus på problemet med henkastet affald i naturen. Vi mødes for enden af Mogensensvej klokken 14 og samler derefter i et par timer. Herefter mødes vi igen til en øl og en vand sponsoreret af Skovlauget. Vi håber, at rigtig mange vil møde op også i år, sål vi kan få gjort vores dejlige skov klar til sommeren. Anders Munch Formand for Åløkke Skovlaug tandproteser med livskvalitet Odense C Pakhusgården Rugårdsvej 103 B Tlf Aarup Søndergade 2 Tlf års garanti på nye tandproteser og finansiering af tandbehandlinger over op til 5 år. 5

6 Konfirmandundervisning for voksne I samarbejde med Agedrup Kirke. Torsdag 7. april kl i Hans Tausens Kirke. Tema: Fortællegudstjeneste. Hvorfor er gudstjenesten som den er? Hvad betyder de forskellige led? Hvad består den af og hvorfor? Konfirmandundervisning for voksne tilrettelægges og varetages af sognepræst Lene Bischoff- Mikkelsen og Laila Groes, Agedrups og Hans Tausens sognepræster. Vi står i fællesskab for undervisningen, som er på skift i de to kirker. Der kræves ingen forudsætninger, andet end lyst til at lære og genopfriske viden om kristendom og kirke. Stemningen plejer at være hyggelig og afslappet og spørgelysten stor. Efter undervisningen afslutter vi med at spise sammen. Der bydes på et stykke mad og et glas til 30 kroner. Lene og Laila NY VARMTVANDSBEHOLDER!! Tjent hjem på 4 år Vølund Quattro Plus serien har 25% lavere energiforbrug, end de nuværende Quattromodeller, og ved en kw pris på 1,75 kr. er merprisen tjent hjem på kun ca. 4 år. Tjent hjem på 4 år Vølund Quattro Plus serien har 25% lavere energiforbrug, end de nuværende Quattromodeller, og ved en kw pris på 1,75 kr. er merprisen tjent hjem på kun ca. 4 år. Lene Bischoff-Mikkelsen (tv.) og Laila Groes tilbyder igen i konfirmandundervisning for voksne. Foto: Hans Tausens Kirke 25% lavere energiforbrug Læs mere på Skift varmtvandsbeholder med tilskud fra Fjernvarme Fyn Vølund Varmtvandsbeholder 100 liter 5.000,- incl. moms, excl. montering Blikkenslagerarbejde udføres EGESTUBBEN ODENSE N TELEFON ÆBLEBAKKEN ODENSE SV TELEFON MOBIL

7 FORKVINDE: Rikke Trads Dronning Olgas Vej , mail: SEKRETÆR: Anne Due Iversen Mogensensvej 18, mail: KASSERER: Jacob Thaarup mail: Sådan så der ud ved julemarkedet i det gamle pakkus. Foto: Karsten Dannerfjord Marked på havnen Åløkkeboer har slået sig sammen med to andre virksomhedsejere på havnen om at arrangere et kunsthåndværkermarked i et gammelt pakhus. Karsten Dannerfjord, Kong Georgs Vej 12, har en skilte- og dekorationsvirksomhed på Odense Havn. Sammen med tøjdesigner Lis Karlsson, og designer og stylist Pernille Albers, arrangerer han et alternativt marked i dagene maj. Det finder sted i pakhusene på Havnegade I december stod vi bag et utraditionelt julemarked, som blev en stor succes. Nu afholder vi noget tilsvarende, denne gang med forårstema. Det bliver et marked med lækre kvalitetsprodukter, hvor alt er håndlavet, og der bliver rig mulighed for at finde forskellige spændende unika, fortæller Karsten Dannerfjord. Markedet fordeles over to pakhuse, hvor det ene, traditionen tro, bliver fyldt med kunsthåndværkere. Sådan var det også ved julemarkedet, men denne gang er der noget nyt: - I erkendelse af at det selvfølgelig mest er kvinderne, der er interesserede i kunsthåndværk, har vi denne gang øget indsatsen og lavet en hel hal kun til mændene. Her er der ikke så mange unika, til gengæld er der både fadøl, mandegadgets og mulighed for dækspark med andre mænd. Børnene er der også sørget godt for, med eget legeområde, så det bliver i høj grad et marked for hele familien, siger Karsten Dannerfjord. Markedet i pakhusene på Havnegade 16, finder altså sted 6., 7. og 8. maj. Fredag er der åbent 12-18, og lørdag og søndag er det kl Se mere på Hans Faarup KOMMUNIKATION: Signe Ryge mail: MENIGE MEDLEMMER: Erling Janum, Rasmus Rasks Vej 8, mail: Dorthe Kingo Thruelsen, Ny Kongevej 43,st, mail: Mogens Michael Møller Ny Kongevej 17, mail: SUPPLEANT Bodil Fauerskov ARBEJDSGRUPPE Betina Ludvigsen, Trine Bruun Sørensen KONTINGENT: Medlemskab af Åløkkeliv koster 100 kr. årligt pr. husstand. 50 kr. for pensionister. Kontakt kassereren, hvis du vil støtte kulturarbejdet i kvarteret. Generalforsamling i Åløkkeliv 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg. På valg er: Rikke Trads (modtager ikke genvalg) 6. Fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Generalforsamling afholdes i Åasen 13. april kl Bestyrelsen v/rikke Trads 7

8 Burka, bare tæer und blokflöjten Das Mädchen Revue, Åløkkekvarterets Kvinderevy Opført 25. og 26. marts. Et forsøg på anmeldelse. Kvarterets revykvinder skal have stor ros for det gennemførte tyske tema. Lige fra tyrolerudstyret i indgangen, over de dirndlklædte barpiger og skiudstillingen på ribberne til maden med fx Apfelstrudel ohne Strudel og andre Specialitäten. Og stor ros for at integerere storskærmen på bagvæggen i skuespillet. Ikke mindst i pauserne, hvor der blev vist originalt Werbefernsehen fra 80 erne komplet med Mainzelmänchen og reklamer for Krombacher Bier og Shamptu Shampoo ( bringt Spannkraft ins Haar ). Teksterne var aktuelle, med bid, og inspireret af årets gang i kvarteret: Beboeren på Ny Kongevej, der ikke vil af med sine dødsmærkede træer, cyklisterne og bilisterne, der ikke er helt enige om charmen ved at lukke byens veje, hundehaderen, skolepigerne, der glæder sig til at skulle på Vestre Skole trods deres mødres skrækhistorier, den stressede kommunale embedsmand, som må udsætte socialt nødarbejde i belastede kvarterer, fordi Myhr ringer og truer med borgmesteren, hvis ikke de lygtepæle kommer i orden. Stor ros for en nyskabelse: Interview optaget på forhånd med børn fra kvarteret, der fortæller sandheden om hvordan det er at shoppe mor og far, eller hvad mor og far får fritiden til at gå med ( Så skal far altid lige ned i kælderen og ordne noget ). Også ros for en lille detalje: Umiddelbart efter revyen kom kvinderne ud og festede med i stedet for at blive siddende ude bagved og fejre sig selv. Det kunne Manderevyen egentlig godt lære noget af. Vielen Dank für ein fantastiches Abend. Læs mere under billederne på disse sider. Tekst: Hans Faarup Foto: Birgitta Lothsson DAS HÖLENMENSCH - Man kan tage manden ud Trine Bruun Sørensen som åløkkemand i en moder kaldet Årets Åløkkeboer for sit store engagement i sen er en Spazier-pokal, som nu skal stå i den B DIE TYRAN UND DER SQWAT - hed sketchen. Og Susanne og Knærke spillede de to roller som opgivende mand og dikterende kone så indlevende, at man skulle tro, de havde bedrevet feltstudier. 8

9 KARSTEN OG HELGE - nu med hat. De to brovtende mænd beskrev, hvordan der findes to slags kvinder: Dem, der hidser sig op over alting. Og dem, der hidser sig op over ingenting. Knærke og Hanne i en intellektuel tour de force. af hulen, men aldrig hulen ud af manden, var nok pointen i denne sketch med ne verden. Hun modtog i øvrigt efter premieren fredag Emmy-prisen, også kvarterets foreninger, og især for sine mange musikalske bidrag. Emmy-priruun Sørenske vindueskarm på Rasmus Nielsens Vej det næste års tid. BLUES - Mette K i rollen som en herboende Elvisimitator, hvis hus nu er steget i værdi, fordi han og naboerne har skiftet adresse fra Rugårdsvej til Christen Kolds Vej. TRÆVENNER - Tina og Mette F som dødsmærkede træer med træelskeren Susanne på lærredet. GODE LUNGER - An der schönen blauen Donau udsat for blokfløjte og brystklem... sådan har vi vist ikke fået den før. Det lød faktisk ikke så ringe, og det var fantastisk morsomt fundet på. 9 Karakter: 5 tyrolerhatte (+ 1 klaphat for Karsten og Helges store indsigt i det kvindelige sind)

10 Flere glimt fra Das Mädchen Revue Gudstjenester i Hans Tausens Kirke Søndag 3. april kl. 10 Midfaste v/laila Groes Johannes 6,1-15: Bespisningsunderet Søndag 10. april kl. 17 Marie bebudelse v/laila Groes Lukas 1,26-38: En engel besøger Maria og fortæller hende, at hun skal føde Guds søn. Ved gudstjenesten medvirker årets minikonfirmander. Søndag 17. april kl. 10 Palmesøndag v/ Regina Ljung Mattæus 21,1-9; Jesus rider ind i Jerusalem. Børnekoret medvirker ved gudstjenesten. Indsamling den dag går til børnekorets studierejse til Luxembourg og Bruxelles. STRIPTEASE I MØRKE - Marlene og Hanne (tror vi nok) demonstrerede en ny disciplin i kvarteret - burkastrip. Den ædle kunst at smide tøjet, uden at nogen kan se det. Torsdag 21. april kl. 18 Skærtorsdag v/ Laila Groes Mattæus 26,17-30; Jesus indstifter nadveren. Efter gudstjenesten fællesspisning (lammekølle med tilbehør). Pris: 25 kroner. Drikkevarer: 10 kroner. Tilmelding ikke nødvendig. Fredag 27. april kl. 10 Lagfredag v/laila Groes Liturgisk gudstjeneste med deltagere fra menigheden. Jesu lidelseshistorie læses vekslende med sang og musik. Ditte Hassing medvirker på bratsch Søndag 29. april kl. 10 Påskedag v/laila Groes Markus 16,1-8: Jesu opstandelse Rikke Florens medvirker på fløjte Mandag 25. april kl. 9 Anden påskedag v/hans Jørgen Jeppesen. Lukas 24,13-35; Vandringen til Emmaus Søndag 1. maj kl. 10 Første søndag efter påske v/laila Groes Johannes ; Fortællingen om Thomas, der kræver beviser, før han kan tro. FÜSSE-ARIE hed sangen om kvinders optagethed af fodpleje fremført af Charlotte og Mette F. Et godt eksempel på, hvordan Kvinderevyen i år havde arbejdet meget med at lade skuespillerne blive kommenteret af billeder. PRIORITERING - Det er ikke let at være kommune (her i skikkelse af Susanne), når Myhr fra Åløkkekvarteret (Marianne i baggrunden) konstant ringer med vigtige hastesager som vejtræer og lygtepæle, der står i vejen for hinanden. Søndag 8. maj kl. 10 Anden søndag efter påske v/laila Groes (Fortsættes næste side)

11 HCA-koret i kirken Endnu en gang glæder H.C. Andersen Koret sig til at synge i Hans Tausens Kirke, som hver mandag lægger hus til vores øve-aftener. Denne gang er det en forårskoncert og finder sted 28. april kl , og koret er godt i gang med at indstudere forårssange. Koret består af 35 dygtige amatørsangere og har eksisteret siden Vi synger firstemmigt og har i årenes løb optrådt ved mange forskellige lejligheder, både private og officielle. Da digteren H.C. Andersen har lagt navn til koret, indgår mange af hans tekster, tilsat musik, i vores repertoire. Koret arbejder ud fra devisen om, at sang og musik er en væsentlig kulturfaktor i hverdagen. Organist Henrik Møller Jensen dirigerer koret, og vores faste pianist er organist Kåre Brønserud. Vi ser frem til at byde foråret velkommen med denne koncert. H.C. Andersen Koret Gudstjenester i Hans Tausens Kirke Johannes 10,11-16; Mine får hører min røst og jeg kender dem Gudstjenester Lille Glasvej Torsdag 7. april kl Torsdag 5. maj kl Farvel og tak for denne gang Søndag 10. april kl. 17 til er der afslutningsgudstjeneste for årets minikonfirmander. Ditte og jeg kommer til at savne jeres glade ansigter og gode spørgsmål. Meeen... vi ses igen. Minikonfirmanderne deltager i gudstjenesten, og når vi er færdige i kirken, er der spaghetti og kødsovs til alle. På gensyn. Ditte og Laila WORKSHOP - 1. marts fik de kommende konfirmander en noget anderledes forberedelse til den store dag. Korlederen Tina Buchholtz kom på besøg og satte gang i kirkerummet med en heftig gang gospel. Foto: Ditte Hassing En uges tid med Ingemann Tirsdag 5. april kl. 19 er der salmesangaften ved Palle Jensen om salmedigteren B.S. Ingemann. Ingemann skrev sine morgen- og aftensange til hver af ugens dage. Med udgangspunkt i dem og krydret med litterære glimt og egne oplevelser belyses det moderne menneskes daglige erfaringer af glæde og sorg. Der er kaffe, te og kager. Voksenkoret medvirker. Organist Irina V.Natius Bliv medlem af Åløkkeliv Det koster 100 kr. pr. husstand. Indbetal beløbet på vores konto i Totalbanken. Reg.nr.: 0400 Kontonr.:

12 Du har idéen sammen gør vi den til virkelighed Bliv medlem af STARK SelvByg. Henvend dig i forretningen eller se mere på STARK.dk. Få automatisk adgang til en lang række fordele: Projektrådgivning Af uddannet STARK SelvByg konsulent Speciel projektpris Ved alle større byggeprojekter Koordinering af materialer og levering STARK SelvByg hjælper med håndtering af logistik Et personligt website Relevant materiale, nemt tilgængeligt Mulighed for at booke møde Med din STARK SelvByg konsulent Medlemspriser Påvirkes af omfanget af dit projekt eller dine løbende vedligeholdelseskøb Medlemstilbud Løbende gode tilbud kun til medlemmer Invitationer Til specialarrangementer Henvisning til håndværker Oversigt over håndværkere hos STARK og på STARK.dk Adgang til hjælp via mail På STARK.dk Adgang til byggevejledninger På STARK.dk Klaus Jensen Konsulent Martin Kjølby Jørgensen Konsulent Nils Ellekjær Konsulent Odense Tømmergaard Jarlsberggade Odense C Tlf

13 Slagudveksling ved kirken Der blev ikke lagt fingre imellem, da kvarterets børn var inviteret til gudstjeneste og tøndeslagning i Hans Tausens Kirke søndag den 6. marts Der blev gået til stålet af Darth Vader, bagermesteren, P-skiven, postkassen, de siamesiske tvillinger, Asterix & Obelix, og en masse andre flot udklædte børn, og inden længe havde tønderne tabt kampen på teknisk knock out. Efter den præstation blev de batsvingende børn og deres forældre inviteret på varm kakao og fastelavnsboller i kirkens lokaler, hvor også de kreative udklædninger og dem var der mange af blev bedømt og belønnet. I år var især fast food meget populært, og pizzaen, burgeren, colaen og pomfritterne kunne stikke af sted med de velfortjente præmier. Tak til Laila Groes fra kirken, spejderne fra Gråbrødre Gruppe og de andre, som gjorde dette arrangement i den spæde forårssol mulig. Jørn Jensen, Åløkkevænget 6B Far til brødristeren og rengøringskonen 13

14 Henvendelse til kirken Kirken varetager samfundets grundlæggende personregistrering - også for personer uden for Folkekirken. Når man får et barn: Fødselsanmeldelsen foretages af jordemoderen. Det betyder, at gifte forældre normalt ikke skal foretage sig noget, før barnet skal have navn. For ugifte forældre gælder det, at faderskabet skal registreres hurtigst muligt. Som regel kan det gøres med en Omsorgs- og Ansvarserklæring. Kirkekontoret sender moderen blanketten, som skal bruges. Program for KLUMP I HALSEN februar havde vi besøg af Leif V. Nilsson, Marslev, som fortalte en meget rørende og hjertegribende fortælling om sin opvækst indtil sit 18. år, som plejehjemsbarn og sit ophold på børnehjemmet Rågelund. Man fik virkelig en klump i halsen, og man kneb også en tåre. Utroligt at man kan blive et helt menneske efter sådanne oplevelser, men det lykkedes for Leif V. Nielsen trods mange nederlag at skabe sig en god tilværelse med job og familie. Tekst og foto: Gunner Bai Andersen Dåb: Henvendelse til sognepræsten. Navngivelse uden dåb: Henvendelse til kirkekontoret. Onsdagscaféen Navneændring: Henvendelse til kirkekontoret. Bryllup: Dato for vielse aftales med præsten. Dernæst henvender man sig til kommunen (Borgerservice, Skulkenborg 1), hvor der udstedes en prøvelsesattest. Husk dåbsattest. Prøvelsesattest og dåbsattest afleveres hos sognepræsten, og der aftales nærmere. Dødsfald: Aftale om begravelse sker ved henvendelse til sognepræsten som regel via en bedemand, der også ordner de praktiske ting. Præsten: Præsten er en personlig præst for hvert enkelt folkekirkemedlem i sognet. Det betyder, at hun med sin tavshedspligt og sin neutralitet står til rådighed for alle sognets beboere. Se også: Onsdag 6. april kl Omsorgen for samfundets udsatte. Elsebeth Jakshøj, Odense, om arbejdet i Frelsens Hær i Odense. Onsdag 13. april kl Syng med Godtfolk. Musikalsk eftermiddag med musikgruppen Godtfolk, der består af Lis Strange, guitar og mandolin, Erik Strange, harmonika og Arne Andersen på kontrabas. De spiller sange fra den danske sangskat. Onsdag 20. april kl Vi begynder med kort gudstjeneste kl. 14 Foredrag om Asien-rejse. På cykel fra Mumbai til Nepal. Foredrag af Bodil Jørgensen, der for nogle år siden sammen med sin kræftramte, nu afdøde mand gennem 10 måneder cyklede km i Nepal, Indien, Kina og New Zealand. Rejsen var tænkt som en afskedsrejse, da parret vidste, at manden levede på lånt tid, Onsdag 27. april kl Kunst og krise. Kunsthistoriker Anne-Mette Gravgaard, sognepræst ved Davids Kirke og Lutherkirken på Østerbro i København, mistede i august 2003 en arm og et ben ved en lastbilulykke. I mange år havde hun arbejdet med kunstens betydning i kirkerummet som konsulent for menighedsråd ved anskaffelse af kirkekunst.anne-mette Gravgaard vil i sit foredrag fortælle dels om dette banebrydende kunstprojekt og dets betydning for en ny holdning til kunsten i kirken, og dels om kunstens betydning for hendes egen tilbagevenden til livet. Onsdag 4. maj kl Musikalsk eftermiddag. Nordisk visekoncert ved musiklærer ved Askov Højskole Kristian la Cour, som vil underholde med solosang og guitar og derefter fællessang fra blandt andet Højskolesangbogen. Professionel lyd og billede Vi tilbyder salg, installation, udlejning og service til erhverv og offentlige kunder i hele Danmark. Projektorer og lærreder Interaktive tavler Rumstyringssystemer Digital skiltning Storskærme Videokonference Lydanlæg LED bander Kontakt en af vores konsulenter på telefon for uforpligtende tilbud, eller se mere på Svendborgvej Odense S 14

15 Vil du hjælpe med majfest? Det er igen tid til kvarterets årlige majfest. Lørdag 14. maj fylder vi skolegården op med boder m.v. Elever fra 5. og 6. klasserne vil give numre, som de har øvet sig på i musik, og de voksne kan kæmpe om den meget eftertragtede titel, som kvarterets bedste fodboldhold. Vi glæder os til at tage imod en masse glade beboere, der vil bruge en eftermiddag sammen med naboer og gode legekammerater. Fodboldturnering Reglerne for fodboldturneringen er de samme som de sidste par år. Der kan deltage et hold pr. vej. Der kan tilmeldes seks personer pr. hold og der er fem spillere på banen ad gangen. Det koster 100 kr. pr hold, som betales på dagen. Kampene varer fem minutter. Aldersgrænse: 7. klasse + Opslagstavlen Birketræer og engangspaller søges Jeg søger (hele) birketræer og engangspaller til udsmykning af et forårsmarked på Odense Havn. Så skal du, eller kender du Pokalhylden MIA JUEL JENSEN, Ny Kongevej 28, er medlem af Odense Skøjteklub og vandt bronze ved ESK CUP i kunstskøjteløb. ESK CUP er en begynderkonkurrence for skøjteløbere i hele landet. Connie Juel Clausen På Pokalhylden kan du prale af egne eller børns sportspræstationer. Send et billede og skriv et par linjer til: dk. Eller mms til: Dåb 26. februar: Esmeralda Meta Splettstößer Møller-Hansen, Rasmus Nyerups Vej februar: Emilie Dahl-Larsen, Kanalvej marts: Andreas Als Christiansen, Store Glasvej 51, 2.tv 13. marts: Nicklas Maishauge, Abigaelsvej 16, 2.tv Tilmelding fredag 6. maj til Steen Nedergaard på Har du X-factor Bands, dansere eller lignende, der ønsker at optræde, skal kontakte formanden for Åløkkeliv, Rikke Trads, inden 12. april. Vi mangler hænder Har du lyst til at hjælpe os i en af vores boder, vil vi meget gerne høre fra dig. Vi mangler folk til lagkagebod og sæbeboblebod. Mail: Koordineringsmøde Der er koordineringsmøde for alle foreninger og frivillige i Åasen onsdag 13. april kl Åløkkeliv v/rikketrads nogen, der skal af med ovennævnte, så kommer jeg gerne og henter. Karsten Dannerfjord Dødsfald Dato for begravelse/bisættelse 19. februar: Herluf Engstrøm, 78 år 3. marts: Hans Jørgen Svendsen, 85 år 10. marts: Henrik Nielsen, 60 år 11. marts: Sofie Agathe Lyth Simonsen, 93 år 11. marts: Finn Kurt Fredskov, 84 år 16. marts: Robert Jacobsen, 84 år 15 Vejviser til kirken Adresse: Rugårdsvej 62. Linje 21 og 22 kører til døren. Sognepræst: Laila Groes, Prins Valdemars Vej 3 tlf Træffes bedst på bopælen tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl Torsdag tillige kl Lørdag og andre dage efter aftale. Kirkekontor: Præstesekretæren træffes på kirkekontoret ved kirken, , onsdag og fredag kl Henvendelse kan også ske til sognepræsten. Kirketjener: Hanne Josefsen, Bogensevej 10, Næsby. Tlf Fridag mandag. Organist: Irina V. Natius, Ingrid Marievej 16, 5683 Haarby, tlf Sognemedhjælper: Ditte Hassing tlf Menighedsrådets formand: Frank Lindegaard Nielsen, Johannevej 6, tlf , Mail: Kirkeværge: Poul Tornøe Knudsen, Ny Kongevej 10, tlf Kirkebil: Ældre, svagelige og gangbesværede kan til gudstjenester og møder blive kørt til og fra kirken. Kirken betaler. Man ringer til kirkekontoret. Ved søndagsgudstjeneste senest fredag kl på , eller til sognepræst Laila Groes. Hans Tausens Kirke på nettet:

16 Kalenderen Marie Toxværd Smet og Ib Olsen talte pengene på. Martin Nielsen var en af de flittige indsamlere. Foto: Hans Tausens Kirke Resultat: kr. Søndag den 13. marts deltog Hans Tausens Sogn i Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling, der gik til kampen mod sult blandt verdens fattigste. 17 personer havde meldt sig som indsamlere. De kunne dække 12 ruter, og det var knap nok til at dække hele sognet. Alligevel fik vi indsamlet kroner - lidt mindre end sidste år, men alligevel et flot resultat. På landsplan blev der indsamlet 15 millioner kroner mod 16 millioner kroner i Mor og søn fik sig en forfriskning efter gåturen. Foto: Hans Tausens Kirke En stor tak til indsamlerne og til de beboere, der bidrog til det flotte resultat. Frank Lindegaard Nielsen April 3.: Store Skraldedag. Mødested: Mogensensvej kl : Provst Palle Jensen om B.S. Ingemann kl. 19 i kirken 6.: Elsebeth Jakshøj i Onsdagscaféen kl : Konfirmandundervisning for voksne kl : Syng med Godtfolk i Onsdagscaféen kl : Generalforsamling i Åløkkeliv kl i Åasen 13.: Koordineringsaften for majfest kl i Åasen 17.: Palmesøndagsgudstjeneste med Børnekoret kl : Gudstjeneste og Asien-foredrag i Onsdagscaféen kl : Langfredagsgudstjeneste med Ditte Hassing, brasch. Kl : Rikke Barsøe Florens på fløjte ved påskegudstjeneste. Kl : Trafikmøde i Åasen kl Nedsættelse af trafikgruppe 27.: Anne-Mette Gravgaard i Onsdagscaféen kl : Forårskoncert med H.C. Andersen Koret kl Maj 4.: Musikalsk eftermiddag i Onsdagscaféen kl : Majfest på Åløkkeskolen Juni 19.: Store Brændedag kl : Sankthansbål September 13.: Kl : Foredrag med sognepræst Kathrine Lilleør. Tagsten og belægningsklinker STEFFEN STEN Aps, Åløkkevænget 11, 5000 Odense C Tel , Kom endnu hurtigere på nettet med NAL MedieNet. Nu kan vi tilbyde vore medlemmer helt op til 20/2 Mbit/s til 239,- kr. (pr. måned) (kr. 299,- i oprettelse inkl. trådløst modem) 10/2 Mbit/s til 189,- kr. pr md. (trådløst 299,- i oprettelse) Læs mere på: eller ring til os på

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KUREREN. Idé til ny vej i kvarteret side 6. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk

KUREREN. Idé til ny vej i kvarteret side 6. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk KUREREN Nr. 3 Marts 2011 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 17. årgang Idé til ny vej i kvarteret side 6 Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring med ryg,

Læs mere

KUREREN. To-tur til Japan. Hvad har han gang i? Se side 5. Side 3 TEXA

KUREREN. To-tur til Japan. Hvad har han gang i? Se side 5. Side 3 TEXA KUREREN Nr. 9 November 2007 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 13. årgang To-tur til Japan Side 3 Hvad har han gang i? Se side 5 TEXA mobile tester...

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

KUREREN. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret. Januar 2007

KUREREN. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret. Januar 2007 KUREREN Nr. 1 Januar 2007 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 13. årgang Foto: Www.khader.dk Khader i kirken Læs side 3 KURÈREN udgives af ÅKUR, Åløkkekvarterets

Læs mere

KUREREN. To-tur til Japan. Side 3 TEXA. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret.

KUREREN. To-tur til Japan. Side 3 TEXA. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret. KUREREN Nr. 8 Oktober 2007 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 13. årgang To-tur til Japan Side 3 TEXA mobile tester... Aaløkkesholm A/S har det sidste

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

KUREREN. Politisk enighed i Åasen. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk.

KUREREN. Politisk enighed i Åasen. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. KUREREN Nr. 8 Oktober 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 18. årgang Politisk enighed i Åasen Reportage side 8 Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KUREREN Nr. 57. Kierkegaard i kirken. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. I dette nummer:

KUREREN Nr. 57. Kierkegaard i kirken. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. I dette nummer: KUREREN Nr. 57 Maj September 2013 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 19. 18. årgang I dette nummer: Trafikmøde i Åasen Side 3 Basstjerne i kirken

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KUREREN Nr. 2 Februar 2014

KUREREN Nr. 2 Februar 2014 KUREREN Nr. 2 Februar 2014 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 20. årgang Indsamling mod sult side 5 Generalforsamling for grundejere side 3 Møde om kirsebærtræer

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

KUREREN. Ild i skoven. bremsetester... Lyskryds ved kirken Side 5 Nyt flygel i kirken Side 6 Billeder fra Rock Café Side 12-13

KUREREN. Ild i skoven. bremsetester... Lyskryds ved kirken Side 5 Nyt flygel i kirken Side 6 Billeder fra Rock Café Side 12-13 KUREREN Nr. 9 November 2010 Udgives i Hans Tausens Sogn løkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 16. årgang Ild i skoven Billeder fra halloween Side 8-9 Så hurtigt køres der på Rugårdsvej

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

KUREREN ÅL 2012. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk

KUREREN ÅL 2012. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk KUREREN Nr. 6 Juni 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 18. årgang ÅL 2012 Rådmand Møller båltaler side 2 Se årets konfirmander side 13 Både skolen

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

KUREREN. Legeplads på højen side 8. bremsetester... BOSCH. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret

KUREREN. Legeplads på højen side 8. bremsetester... BOSCH. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret KUREREN Nr. 8 Oktober 2008 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 14. årgang Legeplads på højen side 8 BOSCH bremsetester... Aaløkkesholm A/S er opdateret

Læs mere

KUREREN. Manderevy. Side 6. bremsetester... BOSCH. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret.

KUREREN. Manderevy. Side 6. bremsetester... BOSCH. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret. KUREREN Nr. 4 April 2010 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 16. årgang Manderevy Side 6 BOSCH bremsetester... Aaløkkesholm A/S er opdateret med det sidste

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Nr. 152 November 2008

Nr. 152 November 2008 Nr. 152 November 2008 SAG arrangerede Spil-dansk-dag i Borgerhuset. Nordfynskoret optrådte, og 5 medvirkende fra forestillingen Osvald blev godt ledsaget af musikskolens Claus Wilson ved arrangementet

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

KUREREN Nr. 9 November 2014

KUREREN Nr. 9 November 2014 KUREREN Nr. 9 November 2014 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 20. årgang Bølgebryder Se side 3 Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring med ryg, nakke og

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KUREREN. Ud af røret. Diagnose tester... BOSCH. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret.

KUREREN. Ud af røret. Diagnose tester... BOSCH. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret. KUREREN Nr. 7 September 2007 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 13. årgang Ud af røret BOSCH Diagnose tester... Aaløkkesholm A/S er opdateret med det

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke:

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke: Køng Kirke Svinø Kirke Mindelunden Gudstjenester i Køng Kirke: 1.marts 1.s. i fasten kl.10,30 8.marts 2.s. i fasten kl. 9,00 15. marts 3.s.i fasten kl.10,30 22. marts -Midfaste kl.10,30 29. marts Mariæ

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere