KUREREN. Kvinderevy - nu på tysk Side Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUREREN. Kvinderevy - nu på tysk Side 8-10. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk"

Transkript

1 KUREREN Nr. 4 April 2011 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 17. årgang Kvinderevy - nu på tysk Side 8-10 Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring med ryg, nakke og idrætsskader. Ingen ventelister! Professionel behandling og træningsplanlægning Tlf.: Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C.

2 KURÈREN udgives KURÉREN af ÅKUR, udgives af ÅKUR, Åløkkekvarterets Udviklingsråd, Åløkkekvarterets en Udviklingsråd, samarbejdsorganisation en samarbejdsorganisation institutioner. for kvarterets foreninger for kvarterets foreninger og og institutioner. REDAKTØR: Hans REDAKTØR: Faarup, Dr. Olgas Vej 16 Tlf: Hans 29 Faarup, Dr. eller Olgas 66 Vej Tlf: eller KIRKESTOF: Lauge KIRKESTOF: Koch Vestergaard, Steenbachsvej Frank Lindegaard 2 Nielsen, Tlf: Johannevej eller Tlf: Mail: ANNONCER: Henrik Gram, Åløkkevænget 17 Tlf: ANNONCER: Henrik Gram, Åløkkevænget 16 KASSERER: Tlf: Frank Lindegaard Nielsen, Johannevej KASSERER: 6 Frank Lindegaard Nielsen, Mail: SKRIV TIL BLADET: Tjek SKRIV først TIL deadline BLADET: for næste nummer. Tjek deadline Ring for eller næste skriv nummer. til en af ovenstående Ring eller skriv... og til skriv en af så. ovenstående. Du kan Du aflevere kan aflevere tekst og tekst foto og på foto cd, diskette på cd eller eller papir. papir. Eller Eller sende sende mail mail til: Bruger du Word, kan du vedhæfte OPLAG: teksten som Omdeles fil. Ellers gratis skal 10 du skrive gange om i mailens året i Åløkkekvarteret tekstfelt. og Hans Tausens Sogn OPLAG: Omdeles gratis 10 gange FORSIDE: om året Åløkkekvarterets i og Hans Kvinderevy Tausens 2011 Sogn Das Mädchen Revue. Foto: Birgitta Lothsson TEGNINGER: Jane Nygaard TRYK: HO Tryk, Rugårdsvej 101 TRYK: HO Tryk, Rugårdsvej 101 Nye læsere kan begynde her HANS TAUSENS KIRKE Kære læser. Du sidder med årets syvende nummer af beboer- og kirkebladet Kuréren i hånden. Hvis du er ny i kvarteret, ønsker vi dig velkommen, og håber, du også kunne tænke dig at bidrage med tekst eller billeder til bladet, der udkommer 10 gange om året. Kuréren uddeles gratis til alle husstande i Hans Tausens Sogn, og dette kunne ikke lade sig gøre uden den faste støtte fra vores annoncører. Mange tak til dem. Og nu vi er ved det: Var det ikke noget at annoncere Sted: Åasen i Kuréren? på Åløkkeskolen Dels gør du opmærksom Tid: på dit Anden firma påskedag, i et blad, der nærlæses grundigt mandag i et af 25. Odenses april kl. mest ressourcestærke kvarterer. Og dels er du så også med Dagsorden: til at sikre udgivelsen af bladet. Og 1. hvor Gennemgang ringer man hen, af de når trafikale vinduerne pro- Åløkkekvarterets Grundejerforening indkalder hermed til skal blemstillinger skiftes, murene i kvarteret. pudses op, taget skif Gennemgang af de overordnede problemstillinger - og mulige løsningsforslag. tes ud eller hvad der nu ellers er af charmerende oplevelser i et gammelt hus? Ja, man griber da det seneste nummer af Kuréren og ser, om der står et telefonnummer på lige den håndværker, man har brug for. Lad os i den forbindelse nævne, at mange af kvarterets huse nærmer sig deres 100-års fødselsdag. Alle kvarterets foreninger og institutioner er velkomne til at bruge Kuréren til at gøre opmærksom på deres arrangementer eller andre nyheder. Og tager man billeder fra for valg eksempel - som skal en gadefest deltage eller i arbejdet en dragetur eller med en at koncert lægge i de kirken, store så strategier lad os andre og få del linjer i oplevelsen. for trafikale Send løsninger billeder på og vegne eventuelt en af lille Åløkkekvarteret tekst til redaktøren. Adresser står her 2.2. til Nedsættelse venstre. Og vil af du lille gerne trafikudvalg annoncere, så - som kontakt skal Henrik deltage Gram i arbejdet ( for 66). Dannelse af trafikudvalg i Åløkkekvarteret Alle beboere er velkomne - hvis man er medlem af grundejerforeningen trafikale løsninger for Åløkkekvarteret i samarbejde med de relevante Hans Faarup kommunale samarbejdspartnere Gennemgang af de mindre, men Annoncepriser betydningsfulde problemstillin- i Kuréren Åløkkekvarterets Grundejerforening ger Almindelig - og mulige annonce, løsningsforslag. der fylder en ottendedel af v/ siden: formand 225 kr. plus 2. moms Nedsættelse pr. nummer. af to trafikudvalg. Carsten Myhr 2.1. Samme Nedsættelse annonce, af stort blot trafikud- på bagsiden: 285 kr. plus moms. Private annoncer: Hvis du for eksempel vil sælge dit hus, eller søger lejlighed, kan du købe en enspaltet annonce (samme bredde som kolofonen her til venstre): 300 kr. Deadline for næste nummer: 24. april Øvrige meddelelser fra beboer til beboer (for eksempel efterlysning Nr udkommer 7. maj - omdeles anden weekend i maj af cykler eller lignende) er gratis. Dem bringer vi under Opslagstavlen på side 11 Nr. 6: Udkommer 4. juni Deadline: 22. maj Nr. 8: Udkommer 1. oktober Deadline: 18. september Nr. 9: Udkommer 5. november Sommerferie: Juli og august Deadline: 23. oktober Deadline for næste nummer: 18. september Nr. 7: Udkommer 3. september Nr. 10: Udkommer 3. december Bladet Deadline: udddeles 21. august 1. oktober (altid Deadline: lørdag november i måneden) VVS & BLIK Blikkenslager aut. VVS - installatør Thulevej Rugårdsvej 13, Odense NV C Tlf. Tlf Biltlf. Biltlf V/Allan Rasmussen - Abigaelsvej Odense C Telefon Mobil KASPERSEN MALERFIRMA A-S Brug tiden på det, du synes er sjovt, og lad os tage os af dine vinduer. Vi sørger for, KILDEMOSEVEJ at du jævnligt får pudset 21 dine vinduer!! TLF: ODENSE C FAX: Erhverv og privat 2

3 Vi har brug for flere medlemmer for at stå stærkere over for kommunen, forklarede formand Carsten Myhr (i forgrunden) på generalforsamlingen. Foto: Kuréren Vær med i trafikudvalg Mandag 25. april, anden påskedag, holder vi møde i Åasen på Åløkkeskolen klokken Vi nedsætter et stort trafikudvalg med repræsentanter for hele kvarteret. Man skal være medlem af grundejerforeningen for at deltage. Det store trafikudvalg er det konkrete resultat af debatten på grundejerforeningens generalforsamling 10. marts i Åasen. - Vi nedsætter også et mindre udvalg, der skal forhandle med kommunen på vegne af kvarteret. Mødet indeholder en gennemgang af de store trafikale problemstillinger, der skal falde på plads, inden kanalforbindelsen åbnes, forklarer formand Carsten Myhr. Hvem skal repræsentere? Som ventet handlede generalforsamlingen meget om trafik, og diskussionen bølgede. Skal hver eneste gade i kvarteret være repræsenteret, når der skal forhandles med kommunen om vejomlægninger? Ja, mente nogle beboere. Nej, mente bestyrelsen, som før generalforsamlingen havde sammensat et lille udvalg på fem personer. - Vi repræsenterer rigtig mange særholdninger, og vi er nødt til at stå samlet over for kommunen. Så udfordringen er at samle de modstridende interesser til en kvartersholdning. Det var tanken bag at lave det lille handlekraftige udvalg, som skulle være kontakten til kommunen, forklarede blandt andre Søren Bach Hansen fra bestyrelsen. - God ide, men femmandsudvalget udpeget af bestyrelsen er måske lidt lille og ikke repræsentativt nok for vejene i kvarteret, svarede Jan Schoubo, som har været med til at tegne forslaget om en ny mellemvej fra Åløkke Allé til Næsby. Tegningerne kunne ses i Kuréren 3. To nye grupper En lang diskussion om emnet mundede ud i, at bestyrelsen for grundejerforeningen vil nedsætte et nyt trafikudvalg med fem eller syv medlemmer til møderne med kommunen. Samtidig dannes en anden større gruppe, som skal fodre den lille gruppe med input. Denne store gruppe kan have repræsentanter for alle gader, og det er den, der nedsættes 25. april. De to grupper skal fokusere på de ændringer, der sker for kvarteret som følge af Trafik- og Mobilitetsplanen. Det er den plan, der deler Odense op i fire kvarterer, indfører p-søgering, lukker Thomas B. Thriges Gade og en masse andet. Meld jer ind Vi er nu 423 betalende medlemmer, og da der er mindst 800 husstande i kvarteret rettede formand Carsten Myhr en kraftig opfordring til alle ejere og lejere om at 3 melde sig ind: - Grundejerforeningen arbejder med mange typer af sager, og foreningen er forhandlingsberettiget i forhold til kommunen og andre offentlige myndigheder. Vi er en seriøs forhandlingspartner, der får mange ting igennem. Vi arbejder for kvarterets interesser med trafikproblemer, skovene, den gamle golfbane, skolen, fabrikker, fælles festligheder og meget andet. Det er vigtigt, at vi hele tiden har en stor medlemskreds for at bevare vores gennemslagskraft. Medlemskab kan tegnes hos kasserer Alexander Danker. Det koster 125 kroner om året for en husstand at være medlem. Bestyrelsen genvalgt 16 beboere plus bestyrelsen var mødt op til generalforsamlingen. Alexander Danker, Rikke Borup og Henrik Kjær Larsen blev genvalgt uden modkandidater til bestyrelsen. Pelle Funder Michelsen og Søren Bach Hansen, blev ligeledes genvalgt som suppleanter uden modkandidater Foreningen har en formue på kroner og har i 2010 haft udgifter for kroner. Det er 2000 kroner mere end i fjor og skyldes forhøjet tilskud til Kuréren og en omfattende mødeaktivitet. Læs mere udførligt referat af generalforsamlingen på Se dagsorden for trafikmødet side 2. Hans Faarup

4 Kirken i BESTYRELSEN: Formand: Carsten Myhr Johannevej 4, mail: Næstformand: Stephan Brandt, Dronning Olgas Vej 4 Kasserer: Alexander Danker, Johannevej 3, Sekretær: Hans Faarup Dronning Olgas Vej 16 mail: Henrik Kjær Larsen, Prins Valdemars Vej 14 Rikke Borup, Rugårdsvej 80 Peer Jochumsen, Ambrosius Stubs Vej 2 SUPPLEANTER: Søren Bach-Hansen, Ny Kongevej 16 Pelle Funder Michelsen, Abigaelsvej 1 KONTINGENT: 125 kr. årligt pr. husstand. Både ejere og lejere kan blive medlemmer. Kontakt Alexander Danker på VELKOMMEN: Har du fået nye naboer? Fortæl os det, så kikker vi forbi med et velkomstbrev. påskedagene Påsken er kristendommens vigtigste og ældste fest. Den fortæller i løbet af en uge den dramatiske historie om Jesus ankomst til Jerusalem, korsfæstelse og opstandelse. Jøderne fejrer påske til minde om udfrielsen af Ægypten. Da Jesus døde og opstod netop i påsken, og de første kristne var af jødisk herkomst, tog de første kristne betegnelsen påske (der betyder dødens forbigang) med som udtryk for den fest, hvor kristne samlede sig for at fejre Jesu død og opstandelse. Påskelam, æg og kyllinger Traditionen med at spise lam og male æg i påsken er ikke kun en folkelig tradition. Den har også en kirkelig betydning. Lammet er symbol på det uskyldige offer, som bliver til liv for andre. Påskeægget er den lukkede grav, som Jesus efter korsfæstelsen blev begravet i. Men det sluttede ikke med en lukket grav, for ligesom der går hul på ægget og kyllingen kommer ud, så væltedes stenen fra indgangen til graven, og Jesus steg ud af graven til nyt liv. Indtoget i Jerusalem Påskefesten i kirken begynder palmesøndag 17. april kl. 10. Vi hører om Jesus, der red ind i Jerusalem på et æsel. Her blev han hyldet af begejstrede tilhængere med palmegrene, hvilket har givet navn til dagen. Børnekoret synger i kirken palmesøndag. Den sidste nadver Skærtorsdag 21. april kl. 18. Jesus spiste sammen med disciplene for sidste gang og indstiftede nadveren. Mens de spiste, tog han brødet, velsignede det, brækkede det i stykker og gav dem alle, mens han sagde, at når vi deles om brødet i hans navn - ja, om det livsnødvendige - så er Jesus sammen med os. Det samme gjorde han med vinen. Efter gudstjenesten spiser vi påskelam med tilbehør sammen. Pris for mad: 25 kr. Drikkevarer: 10 kr. Lidelseshistorien Langfredag 22. april kl. 10. Langfredag handler om Jesu korsfæstelse, død og begravelse. Om at føle sig forladt af Gud og mennesker, om at være bange. Dagens særlige karakter af afmagt og sorg understreges af et alter uden tændte lys og blomster. Gudstjenesten er liturgisk, det vil sige uden prædiken men med læsninger vekslende med sang og musik. Læsere fra menigheden deltager, og Ditte Hassing (vores sognemedhjælper, der også er konservatorieuddannet musiker) medvirker på bratsch. DCM farvehandel Østerbro 14, 5000 Odense C Tlf Åben , lørdag: 1. nov. til 31. marts: Odenses nye madhus er ikke en traditionel restaurant. Vi leverer mad ud af huset, laver temaaftener og har byens sejeste selskabslokaler. Go aftensmad Spis for kr. 100,- hver tirsdag fra Børn 1/2 pris. Tilmelding senest kl. 12 samme dag Rugårdsvej Odense C alfredogkamilla.dk 4

5 Flyttedag for fodboldmål Der bliver spillet meget fodbold i Dæhnfeldts Villaby. Men hverken vi eller kommunen har nogensinde set nogen spille fodbold på de fine nye mål, der står ved Næsbyvej. Grundejerforeningen har derfor bedt kommunen om at flytte de to mål fra den gamle bane i skoven op til det grønne område på Rasmus Rasks Vej Hvis nogen savner målene ved Næsbyvej, må de sige til, og vi prøver at få en løsning på plads. Carsten Myhr Overalt i den kristne verden dekoreres der æg til påske. Især i de ortodokse egne går de meget op i æggekunsten. Her et æggebord fra Kroatien. Foto: Wikimedia Commons Kristi opstandelse Påskedag 24. april kl. 10. Og kvinderne kom til graven tidligt om morgenen for at mindes Jesus. Men da de kom derud, opdagede de, at den store sten for indgangen var rullet fra, og graven var tom. De blev frygtelig bange, men en engel fortalte dem, at Jesus var opstået. Ved festgudstjenesten for Jesu opstandelse vil kirken være smukt pyntet og Rikke Barsøe Florens spiller fløjte. Efter gudstjenesten bydes der på et glas champagne og påskeæg Vandringen til Emmaus Anden påskedag 25. april kl. 9. I dagene efter Jesu opstandelse gemte disciplene sig. De var bange for, at Jesu Rikke Barsøe Florens spiller til festgudstjenesten påskedag. skæbne også skulle blive deres. men på vandringen til Emmaus åbenbaredes det for dem, at Jesus stadig var hos dem. Laila Groes Saml skrald i skoven Igen i år er Åløkke Skovlaug primus motor for Store Affaldsdag, som i år er søndag 3. april. Store affaldsdag er en del af Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling. Formålet er at sætte fokus på problemet med henkastet affald i naturen. Vi mødes for enden af Mogensensvej klokken 14 og samler derefter i et par timer. Herefter mødes vi igen til en øl og en vand sponsoreret af Skovlauget. Vi håber, at rigtig mange vil møde op også i år, sål vi kan få gjort vores dejlige skov klar til sommeren. Anders Munch Formand for Åløkke Skovlaug tandproteser med livskvalitet Odense C Pakhusgården Rugårdsvej 103 B Tlf Aarup Søndergade 2 Tlf års garanti på nye tandproteser og finansiering af tandbehandlinger over op til 5 år. 5

6 Konfirmandundervisning for voksne I samarbejde med Agedrup Kirke. Torsdag 7. april kl i Hans Tausens Kirke. Tema: Fortællegudstjeneste. Hvorfor er gudstjenesten som den er? Hvad betyder de forskellige led? Hvad består den af og hvorfor? Konfirmandundervisning for voksne tilrettelægges og varetages af sognepræst Lene Bischoff- Mikkelsen og Laila Groes, Agedrups og Hans Tausens sognepræster. Vi står i fællesskab for undervisningen, som er på skift i de to kirker. Der kræves ingen forudsætninger, andet end lyst til at lære og genopfriske viden om kristendom og kirke. Stemningen plejer at være hyggelig og afslappet og spørgelysten stor. Efter undervisningen afslutter vi med at spise sammen. Der bydes på et stykke mad og et glas til 30 kroner. Lene og Laila NY VARMTVANDSBEHOLDER!! Tjent hjem på 4 år Vølund Quattro Plus serien har 25% lavere energiforbrug, end de nuværende Quattromodeller, og ved en kw pris på 1,75 kr. er merprisen tjent hjem på kun ca. 4 år. Tjent hjem på 4 år Vølund Quattro Plus serien har 25% lavere energiforbrug, end de nuværende Quattromodeller, og ved en kw pris på 1,75 kr. er merprisen tjent hjem på kun ca. 4 år. Lene Bischoff-Mikkelsen (tv.) og Laila Groes tilbyder igen i konfirmandundervisning for voksne. Foto: Hans Tausens Kirke 25% lavere energiforbrug Læs mere på Skift varmtvandsbeholder med tilskud fra Fjernvarme Fyn Vølund Varmtvandsbeholder 100 liter 5.000,- incl. moms, excl. montering Blikkenslagerarbejde udføres EGESTUBBEN ODENSE N TELEFON ÆBLEBAKKEN ODENSE SV TELEFON MOBIL

7 FORKVINDE: Rikke Trads Dronning Olgas Vej , mail: SEKRETÆR: Anne Due Iversen Mogensensvej 18, mail: KASSERER: Jacob Thaarup mail: Sådan så der ud ved julemarkedet i det gamle pakkus. Foto: Karsten Dannerfjord Marked på havnen Åløkkeboer har slået sig sammen med to andre virksomhedsejere på havnen om at arrangere et kunsthåndværkermarked i et gammelt pakhus. Karsten Dannerfjord, Kong Georgs Vej 12, har en skilte- og dekorationsvirksomhed på Odense Havn. Sammen med tøjdesigner Lis Karlsson, og designer og stylist Pernille Albers, arrangerer han et alternativt marked i dagene maj. Det finder sted i pakhusene på Havnegade I december stod vi bag et utraditionelt julemarked, som blev en stor succes. Nu afholder vi noget tilsvarende, denne gang med forårstema. Det bliver et marked med lækre kvalitetsprodukter, hvor alt er håndlavet, og der bliver rig mulighed for at finde forskellige spændende unika, fortæller Karsten Dannerfjord. Markedet fordeles over to pakhuse, hvor det ene, traditionen tro, bliver fyldt med kunsthåndværkere. Sådan var det også ved julemarkedet, men denne gang er der noget nyt: - I erkendelse af at det selvfølgelig mest er kvinderne, der er interesserede i kunsthåndværk, har vi denne gang øget indsatsen og lavet en hel hal kun til mændene. Her er der ikke så mange unika, til gengæld er der både fadøl, mandegadgets og mulighed for dækspark med andre mænd. Børnene er der også sørget godt for, med eget legeområde, så det bliver i høj grad et marked for hele familien, siger Karsten Dannerfjord. Markedet i pakhusene på Havnegade 16, finder altså sted 6., 7. og 8. maj. Fredag er der åbent 12-18, og lørdag og søndag er det kl Se mere på Hans Faarup KOMMUNIKATION: Signe Ryge mail: MENIGE MEDLEMMER: Erling Janum, Rasmus Rasks Vej 8, mail: Dorthe Kingo Thruelsen, Ny Kongevej 43,st, mail: Mogens Michael Møller Ny Kongevej 17, mail: SUPPLEANT Bodil Fauerskov ARBEJDSGRUPPE Betina Ludvigsen, Trine Bruun Sørensen KONTINGENT: Medlemskab af Åløkkeliv koster 100 kr. årligt pr. husstand. 50 kr. for pensionister. Kontakt kassereren, hvis du vil støtte kulturarbejdet i kvarteret. Generalforsamling i Åløkkeliv 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg. På valg er: Rikke Trads (modtager ikke genvalg) 6. Fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Generalforsamling afholdes i Åasen 13. april kl Bestyrelsen v/rikke Trads 7

8 Burka, bare tæer und blokflöjten Das Mädchen Revue, Åløkkekvarterets Kvinderevy Opført 25. og 26. marts. Et forsøg på anmeldelse. Kvarterets revykvinder skal have stor ros for det gennemførte tyske tema. Lige fra tyrolerudstyret i indgangen, over de dirndlklædte barpiger og skiudstillingen på ribberne til maden med fx Apfelstrudel ohne Strudel og andre Specialitäten. Og stor ros for at integerere storskærmen på bagvæggen i skuespillet. Ikke mindst i pauserne, hvor der blev vist originalt Werbefernsehen fra 80 erne komplet med Mainzelmänchen og reklamer for Krombacher Bier og Shamptu Shampoo ( bringt Spannkraft ins Haar ). Teksterne var aktuelle, med bid, og inspireret af årets gang i kvarteret: Beboeren på Ny Kongevej, der ikke vil af med sine dødsmærkede træer, cyklisterne og bilisterne, der ikke er helt enige om charmen ved at lukke byens veje, hundehaderen, skolepigerne, der glæder sig til at skulle på Vestre Skole trods deres mødres skrækhistorier, den stressede kommunale embedsmand, som må udsætte socialt nødarbejde i belastede kvarterer, fordi Myhr ringer og truer med borgmesteren, hvis ikke de lygtepæle kommer i orden. Stor ros for en nyskabelse: Interview optaget på forhånd med børn fra kvarteret, der fortæller sandheden om hvordan det er at shoppe mor og far, eller hvad mor og far får fritiden til at gå med ( Så skal far altid lige ned i kælderen og ordne noget ). Også ros for en lille detalje: Umiddelbart efter revyen kom kvinderne ud og festede med i stedet for at blive siddende ude bagved og fejre sig selv. Det kunne Manderevyen egentlig godt lære noget af. Vielen Dank für ein fantastiches Abend. Læs mere under billederne på disse sider. Tekst: Hans Faarup Foto: Birgitta Lothsson DAS HÖLENMENSCH - Man kan tage manden ud Trine Bruun Sørensen som åløkkemand i en moder kaldet Årets Åløkkeboer for sit store engagement i sen er en Spazier-pokal, som nu skal stå i den B DIE TYRAN UND DER SQWAT - hed sketchen. Og Susanne og Knærke spillede de to roller som opgivende mand og dikterende kone så indlevende, at man skulle tro, de havde bedrevet feltstudier. 8

9 KARSTEN OG HELGE - nu med hat. De to brovtende mænd beskrev, hvordan der findes to slags kvinder: Dem, der hidser sig op over alting. Og dem, der hidser sig op over ingenting. Knærke og Hanne i en intellektuel tour de force. af hulen, men aldrig hulen ud af manden, var nok pointen i denne sketch med ne verden. Hun modtog i øvrigt efter premieren fredag Emmy-prisen, også kvarterets foreninger, og især for sine mange musikalske bidrag. Emmy-priruun Sørenske vindueskarm på Rasmus Nielsens Vej det næste års tid. BLUES - Mette K i rollen som en herboende Elvisimitator, hvis hus nu er steget i værdi, fordi han og naboerne har skiftet adresse fra Rugårdsvej til Christen Kolds Vej. TRÆVENNER - Tina og Mette F som dødsmærkede træer med træelskeren Susanne på lærredet. GODE LUNGER - An der schönen blauen Donau udsat for blokfløjte og brystklem... sådan har vi vist ikke fået den før. Det lød faktisk ikke så ringe, og det var fantastisk morsomt fundet på. 9 Karakter: 5 tyrolerhatte (+ 1 klaphat for Karsten og Helges store indsigt i det kvindelige sind)

10 Flere glimt fra Das Mädchen Revue Gudstjenester i Hans Tausens Kirke Søndag 3. april kl. 10 Midfaste v/laila Groes Johannes 6,1-15: Bespisningsunderet Søndag 10. april kl. 17 Marie bebudelse v/laila Groes Lukas 1,26-38: En engel besøger Maria og fortæller hende, at hun skal føde Guds søn. Ved gudstjenesten medvirker årets minikonfirmander. Søndag 17. april kl. 10 Palmesøndag v/ Regina Ljung Mattæus 21,1-9; Jesus rider ind i Jerusalem. Børnekoret medvirker ved gudstjenesten. Indsamling den dag går til børnekorets studierejse til Luxembourg og Bruxelles. STRIPTEASE I MØRKE - Marlene og Hanne (tror vi nok) demonstrerede en ny disciplin i kvarteret - burkastrip. Den ædle kunst at smide tøjet, uden at nogen kan se det. Torsdag 21. april kl. 18 Skærtorsdag v/ Laila Groes Mattæus 26,17-30; Jesus indstifter nadveren. Efter gudstjenesten fællesspisning (lammekølle med tilbehør). Pris: 25 kroner. Drikkevarer: 10 kroner. Tilmelding ikke nødvendig. Fredag 27. april kl. 10 Lagfredag v/laila Groes Liturgisk gudstjeneste med deltagere fra menigheden. Jesu lidelseshistorie læses vekslende med sang og musik. Ditte Hassing medvirker på bratsch Søndag 29. april kl. 10 Påskedag v/laila Groes Markus 16,1-8: Jesu opstandelse Rikke Florens medvirker på fløjte Mandag 25. april kl. 9 Anden påskedag v/hans Jørgen Jeppesen. Lukas 24,13-35; Vandringen til Emmaus Søndag 1. maj kl. 10 Første søndag efter påske v/laila Groes Johannes ; Fortællingen om Thomas, der kræver beviser, før han kan tro. FÜSSE-ARIE hed sangen om kvinders optagethed af fodpleje fremført af Charlotte og Mette F. Et godt eksempel på, hvordan Kvinderevyen i år havde arbejdet meget med at lade skuespillerne blive kommenteret af billeder. PRIORITERING - Det er ikke let at være kommune (her i skikkelse af Susanne), når Myhr fra Åløkkekvarteret (Marianne i baggrunden) konstant ringer med vigtige hastesager som vejtræer og lygtepæle, der står i vejen for hinanden. Søndag 8. maj kl. 10 Anden søndag efter påske v/laila Groes (Fortsættes næste side)

11 HCA-koret i kirken Endnu en gang glæder H.C. Andersen Koret sig til at synge i Hans Tausens Kirke, som hver mandag lægger hus til vores øve-aftener. Denne gang er det en forårskoncert og finder sted 28. april kl , og koret er godt i gang med at indstudere forårssange. Koret består af 35 dygtige amatørsangere og har eksisteret siden Vi synger firstemmigt og har i årenes løb optrådt ved mange forskellige lejligheder, både private og officielle. Da digteren H.C. Andersen har lagt navn til koret, indgår mange af hans tekster, tilsat musik, i vores repertoire. Koret arbejder ud fra devisen om, at sang og musik er en væsentlig kulturfaktor i hverdagen. Organist Henrik Møller Jensen dirigerer koret, og vores faste pianist er organist Kåre Brønserud. Vi ser frem til at byde foråret velkommen med denne koncert. H.C. Andersen Koret Gudstjenester i Hans Tausens Kirke Johannes 10,11-16; Mine får hører min røst og jeg kender dem Gudstjenester Lille Glasvej Torsdag 7. april kl Torsdag 5. maj kl Farvel og tak for denne gang Søndag 10. april kl. 17 til er der afslutningsgudstjeneste for årets minikonfirmander. Ditte og jeg kommer til at savne jeres glade ansigter og gode spørgsmål. Meeen... vi ses igen. Minikonfirmanderne deltager i gudstjenesten, og når vi er færdige i kirken, er der spaghetti og kødsovs til alle. På gensyn. Ditte og Laila WORKSHOP - 1. marts fik de kommende konfirmander en noget anderledes forberedelse til den store dag. Korlederen Tina Buchholtz kom på besøg og satte gang i kirkerummet med en heftig gang gospel. Foto: Ditte Hassing En uges tid med Ingemann Tirsdag 5. april kl. 19 er der salmesangaften ved Palle Jensen om salmedigteren B.S. Ingemann. Ingemann skrev sine morgen- og aftensange til hver af ugens dage. Med udgangspunkt i dem og krydret med litterære glimt og egne oplevelser belyses det moderne menneskes daglige erfaringer af glæde og sorg. Der er kaffe, te og kager. Voksenkoret medvirker. Organist Irina V.Natius Bliv medlem af Åløkkeliv Det koster 100 kr. pr. husstand. Indbetal beløbet på vores konto i Totalbanken. Reg.nr.: 0400 Kontonr.:

12 Du har idéen sammen gør vi den til virkelighed Bliv medlem af STARK SelvByg. Henvend dig i forretningen eller se mere på STARK.dk. Få automatisk adgang til en lang række fordele: Projektrådgivning Af uddannet STARK SelvByg konsulent Speciel projektpris Ved alle større byggeprojekter Koordinering af materialer og levering STARK SelvByg hjælper med håndtering af logistik Et personligt website Relevant materiale, nemt tilgængeligt Mulighed for at booke møde Med din STARK SelvByg konsulent Medlemspriser Påvirkes af omfanget af dit projekt eller dine løbende vedligeholdelseskøb Medlemstilbud Løbende gode tilbud kun til medlemmer Invitationer Til specialarrangementer Henvisning til håndværker Oversigt over håndværkere hos STARK og på STARK.dk Adgang til hjælp via mail På STARK.dk Adgang til byggevejledninger På STARK.dk Klaus Jensen Konsulent Martin Kjølby Jørgensen Konsulent Nils Ellekjær Konsulent Odense Tømmergaard Jarlsberggade Odense C Tlf

13 Slagudveksling ved kirken Der blev ikke lagt fingre imellem, da kvarterets børn var inviteret til gudstjeneste og tøndeslagning i Hans Tausens Kirke søndag den 6. marts Der blev gået til stålet af Darth Vader, bagermesteren, P-skiven, postkassen, de siamesiske tvillinger, Asterix & Obelix, og en masse andre flot udklædte børn, og inden længe havde tønderne tabt kampen på teknisk knock out. Efter den præstation blev de batsvingende børn og deres forældre inviteret på varm kakao og fastelavnsboller i kirkens lokaler, hvor også de kreative udklædninger og dem var der mange af blev bedømt og belønnet. I år var især fast food meget populært, og pizzaen, burgeren, colaen og pomfritterne kunne stikke af sted med de velfortjente præmier. Tak til Laila Groes fra kirken, spejderne fra Gråbrødre Gruppe og de andre, som gjorde dette arrangement i den spæde forårssol mulig. Jørn Jensen, Åløkkevænget 6B Far til brødristeren og rengøringskonen 13

14 Henvendelse til kirken Kirken varetager samfundets grundlæggende personregistrering - også for personer uden for Folkekirken. Når man får et barn: Fødselsanmeldelsen foretages af jordemoderen. Det betyder, at gifte forældre normalt ikke skal foretage sig noget, før barnet skal have navn. For ugifte forældre gælder det, at faderskabet skal registreres hurtigst muligt. Som regel kan det gøres med en Omsorgs- og Ansvarserklæring. Kirkekontoret sender moderen blanketten, som skal bruges. Program for KLUMP I HALSEN februar havde vi besøg af Leif V. Nilsson, Marslev, som fortalte en meget rørende og hjertegribende fortælling om sin opvækst indtil sit 18. år, som plejehjemsbarn og sit ophold på børnehjemmet Rågelund. Man fik virkelig en klump i halsen, og man kneb også en tåre. Utroligt at man kan blive et helt menneske efter sådanne oplevelser, men det lykkedes for Leif V. Nielsen trods mange nederlag at skabe sig en god tilværelse med job og familie. Tekst og foto: Gunner Bai Andersen Dåb: Henvendelse til sognepræsten. Navngivelse uden dåb: Henvendelse til kirkekontoret. Onsdagscaféen Navneændring: Henvendelse til kirkekontoret. Bryllup: Dato for vielse aftales med præsten. Dernæst henvender man sig til kommunen (Borgerservice, Skulkenborg 1), hvor der udstedes en prøvelsesattest. Husk dåbsattest. Prøvelsesattest og dåbsattest afleveres hos sognepræsten, og der aftales nærmere. Dødsfald: Aftale om begravelse sker ved henvendelse til sognepræsten som regel via en bedemand, der også ordner de praktiske ting. Præsten: Præsten er en personlig præst for hvert enkelt folkekirkemedlem i sognet. Det betyder, at hun med sin tavshedspligt og sin neutralitet står til rådighed for alle sognets beboere. Se også: Onsdag 6. april kl Omsorgen for samfundets udsatte. Elsebeth Jakshøj, Odense, om arbejdet i Frelsens Hær i Odense. Onsdag 13. april kl Syng med Godtfolk. Musikalsk eftermiddag med musikgruppen Godtfolk, der består af Lis Strange, guitar og mandolin, Erik Strange, harmonika og Arne Andersen på kontrabas. De spiller sange fra den danske sangskat. Onsdag 20. april kl Vi begynder med kort gudstjeneste kl. 14 Foredrag om Asien-rejse. På cykel fra Mumbai til Nepal. Foredrag af Bodil Jørgensen, der for nogle år siden sammen med sin kræftramte, nu afdøde mand gennem 10 måneder cyklede km i Nepal, Indien, Kina og New Zealand. Rejsen var tænkt som en afskedsrejse, da parret vidste, at manden levede på lånt tid, Onsdag 27. april kl Kunst og krise. Kunsthistoriker Anne-Mette Gravgaard, sognepræst ved Davids Kirke og Lutherkirken på Østerbro i København, mistede i august 2003 en arm og et ben ved en lastbilulykke. I mange år havde hun arbejdet med kunstens betydning i kirkerummet som konsulent for menighedsråd ved anskaffelse af kirkekunst.anne-mette Gravgaard vil i sit foredrag fortælle dels om dette banebrydende kunstprojekt og dets betydning for en ny holdning til kunsten i kirken, og dels om kunstens betydning for hendes egen tilbagevenden til livet. Onsdag 4. maj kl Musikalsk eftermiddag. Nordisk visekoncert ved musiklærer ved Askov Højskole Kristian la Cour, som vil underholde med solosang og guitar og derefter fællessang fra blandt andet Højskolesangbogen. Professionel lyd og billede Vi tilbyder salg, installation, udlejning og service til erhverv og offentlige kunder i hele Danmark. Projektorer og lærreder Interaktive tavler Rumstyringssystemer Digital skiltning Storskærme Videokonference Lydanlæg LED bander Kontakt en af vores konsulenter på telefon for uforpligtende tilbud, eller se mere på Svendborgvej Odense S 14

15 Vil du hjælpe med majfest? Det er igen tid til kvarterets årlige majfest. Lørdag 14. maj fylder vi skolegården op med boder m.v. Elever fra 5. og 6. klasserne vil give numre, som de har øvet sig på i musik, og de voksne kan kæmpe om den meget eftertragtede titel, som kvarterets bedste fodboldhold. Vi glæder os til at tage imod en masse glade beboere, der vil bruge en eftermiddag sammen med naboer og gode legekammerater. Fodboldturnering Reglerne for fodboldturneringen er de samme som de sidste par år. Der kan deltage et hold pr. vej. Der kan tilmeldes seks personer pr. hold og der er fem spillere på banen ad gangen. Det koster 100 kr. pr hold, som betales på dagen. Kampene varer fem minutter. Aldersgrænse: 7. klasse + Opslagstavlen Birketræer og engangspaller søges Jeg søger (hele) birketræer og engangspaller til udsmykning af et forårsmarked på Odense Havn. Så skal du, eller kender du Pokalhylden MIA JUEL JENSEN, Ny Kongevej 28, er medlem af Odense Skøjteklub og vandt bronze ved ESK CUP i kunstskøjteløb. ESK CUP er en begynderkonkurrence for skøjteløbere i hele landet. Connie Juel Clausen På Pokalhylden kan du prale af egne eller børns sportspræstationer. Send et billede og skriv et par linjer til: dk. Eller mms til: Dåb 26. februar: Esmeralda Meta Splettstößer Møller-Hansen, Rasmus Nyerups Vej februar: Emilie Dahl-Larsen, Kanalvej marts: Andreas Als Christiansen, Store Glasvej 51, 2.tv 13. marts: Nicklas Maishauge, Abigaelsvej 16, 2.tv Tilmelding fredag 6. maj til Steen Nedergaard på Har du X-factor Bands, dansere eller lignende, der ønsker at optræde, skal kontakte formanden for Åløkkeliv, Rikke Trads, inden 12. april. Vi mangler hænder Har du lyst til at hjælpe os i en af vores boder, vil vi meget gerne høre fra dig. Vi mangler folk til lagkagebod og sæbeboblebod. Mail: Koordineringsmøde Der er koordineringsmøde for alle foreninger og frivillige i Åasen onsdag 13. april kl Åløkkeliv v/rikketrads nogen, der skal af med ovennævnte, så kommer jeg gerne og henter. Karsten Dannerfjord Dødsfald Dato for begravelse/bisættelse 19. februar: Herluf Engstrøm, 78 år 3. marts: Hans Jørgen Svendsen, 85 år 10. marts: Henrik Nielsen, 60 år 11. marts: Sofie Agathe Lyth Simonsen, 93 år 11. marts: Finn Kurt Fredskov, 84 år 16. marts: Robert Jacobsen, 84 år 15 Vejviser til kirken Adresse: Rugårdsvej 62. Linje 21 og 22 kører til døren. Sognepræst: Laila Groes, Prins Valdemars Vej 3 tlf Træffes bedst på bopælen tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl Torsdag tillige kl Lørdag og andre dage efter aftale. Kirkekontor: Præstesekretæren træffes på kirkekontoret ved kirken, , onsdag og fredag kl Henvendelse kan også ske til sognepræsten. Kirketjener: Hanne Josefsen, Bogensevej 10, Næsby. Tlf Fridag mandag. Organist: Irina V. Natius, Ingrid Marievej 16, 5683 Haarby, tlf Sognemedhjælper: Ditte Hassing tlf Menighedsrådets formand: Frank Lindegaard Nielsen, Johannevej 6, tlf , Mail: Kirkeværge: Poul Tornøe Knudsen, Ny Kongevej 10, tlf Kirkebil: Ældre, svagelige og gangbesværede kan til gudstjenester og møder blive kørt til og fra kirken. Kirken betaler. Man ringer til kirkekontoret. Ved søndagsgudstjeneste senest fredag kl på , eller til sognepræst Laila Groes. Hans Tausens Kirke på nettet:

16 Kalenderen Marie Toxværd Smet og Ib Olsen talte pengene på. Martin Nielsen var en af de flittige indsamlere. Foto: Hans Tausens Kirke Resultat: kr. Søndag den 13. marts deltog Hans Tausens Sogn i Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling, der gik til kampen mod sult blandt verdens fattigste. 17 personer havde meldt sig som indsamlere. De kunne dække 12 ruter, og det var knap nok til at dække hele sognet. Alligevel fik vi indsamlet kroner - lidt mindre end sidste år, men alligevel et flot resultat. På landsplan blev der indsamlet 15 millioner kroner mod 16 millioner kroner i Mor og søn fik sig en forfriskning efter gåturen. Foto: Hans Tausens Kirke En stor tak til indsamlerne og til de beboere, der bidrog til det flotte resultat. Frank Lindegaard Nielsen April 3.: Store Skraldedag. Mødested: Mogensensvej kl : Provst Palle Jensen om B.S. Ingemann kl. 19 i kirken 6.: Elsebeth Jakshøj i Onsdagscaféen kl : Konfirmandundervisning for voksne kl : Syng med Godtfolk i Onsdagscaféen kl : Generalforsamling i Åløkkeliv kl i Åasen 13.: Koordineringsaften for majfest kl i Åasen 17.: Palmesøndagsgudstjeneste med Børnekoret kl : Gudstjeneste og Asien-foredrag i Onsdagscaféen kl : Langfredagsgudstjeneste med Ditte Hassing, brasch. Kl : Rikke Barsøe Florens på fløjte ved påskegudstjeneste. Kl : Trafikmøde i Åasen kl Nedsættelse af trafikgruppe 27.: Anne-Mette Gravgaard i Onsdagscaféen kl : Forårskoncert med H.C. Andersen Koret kl Maj 4.: Musikalsk eftermiddag i Onsdagscaféen kl : Majfest på Åløkkeskolen Juni 19.: Store Brændedag kl : Sankthansbål September 13.: Kl : Foredrag med sognepræst Kathrine Lilleør. Tagsten og belægningsklinker STEFFEN STEN Aps, Åløkkevænget 11, 5000 Odense C Tel , Kom endnu hurtigere på nettet med NAL MedieNet. Nu kan vi tilbyde vore medlemmer helt op til 20/2 Mbit/s til 239,- kr. (pr. måned) (kr. 299,- i oprettelse inkl. trådløst modem) 10/2 Mbit/s til 189,- kr. pr md. (trådløst 299,- i oprettelse) Læs mere på: eller ring til os på

KUREREN. Fint besøg i Manderevyen. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk.

KUREREN. Fint besøg i Manderevyen. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. KUREREN Nr. 4 April 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 18. årgang Fint besøg i Manderevyen Anmeldelse side 6 Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring

Læs mere

KUREREN. Politisk enighed i Åasen. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk.

KUREREN. Politisk enighed i Åasen. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. KUREREN Nr. 8 Oktober 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 18. årgang Politisk enighed i Åasen Reportage side 8 Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring

Læs mere

KUREREN Nr. 7. Bålbyggerne side 2. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk.

KUREREN Nr. 7. Bålbyggerne side 2. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. KUREREN Nr. 7 september September 2015 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 18. årgang 21. årgang I dette nummer: Trafikmøde i Åasen Side 3 Basstjerne

Læs mere

KUREREN Nr. 57. Kierkegaard i kirken. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. I dette nummer:

KUREREN Nr. 57. Kierkegaard i kirken. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. I dette nummer: KUREREN Nr. 57 Maj September 2013 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 19. 18. årgang I dette nummer: Trafikmøde i Åasen Side 3 Basstjerne i kirken

Læs mere

KUREREN Nr. 67. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret

KUREREN Nr. 67. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret KUREREN Nr. 67 Juni September 2015 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 18. årgang 21. årgang I dette nummer: Trafikmøde i Åasen Side 3 Basstjerne

Læs mere

KUREREN Nr. 6 Juni 2014

KUREREN Nr. 6 Juni 2014 KUREREN Nr. 6 Juni 2014 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 20. årgang Sådan skal det gøres Rådmandsros og vandingsvejledning til Ny Kongevejs beboere

Læs mere

KUREREN Nr. 10 7. Pyntet. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. I dette nummer:

KUREREN Nr. 10 7. Pyntet. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. I dette nummer: KUREREN Nr. 10 7 December September 2014 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 20. 18. årgang Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring med ryg, nakke og

Læs mere

KUREREN Nr. 5 Maj 2014

KUREREN Nr. 5 Maj 2014 KUREREN Nr. 5 Maj 2014 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 20. årgang Ta den, piger Nye træer på vej side 5 Ny kunst i kirken side 6 Nyt om Mellemgaden

Læs mere

KUREREN Nr. 2 Februar 2014

KUREREN Nr. 2 Februar 2014 KUREREN Nr. 2 Februar 2014 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 20. årgang Indsamling mod sult side 5 Generalforsamling for grundejere side 3 Møde om kirsebærtræer

Læs mere

KUREREN Nr. 9 November 2014

KUREREN Nr. 9 November 2014 KUREREN Nr. 9 November 2014 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 20. årgang Bølgebryder Se side 3 Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring med ryg, nakke og

Læs mere

KUREREN. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret. Januar 2007

KUREREN. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret. Januar 2007 KUREREN Nr. 1 Januar 2007 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 13. årgang Foto: Www.khader.dk Khader i kirken Læs side 3 KURÈREN udgives af ÅKUR, Åløkkekvarterets

Læs mere

KUREREN Nr. 7. Afsløring. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. Menighedsrådsvalg 2014 i Hans Tausens Kirke.

KUREREN Nr. 7. Afsløring. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. Menighedsrådsvalg 2014 i Hans Tausens Kirke. KUREREN Nr. 7 Udgives i Hans Tausens Sogn September 2014 Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 20. årgang Afsløring Hvad var der under klædet? Se side 11 Åløkkens Fysioterapi Speciel

Læs mere

KUREREN. Ud af røret. Diagnose tester... BOSCH. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret.

KUREREN. Ud af røret. Diagnose tester... BOSCH. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret. KUREREN Nr. 7 September 2007 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 13. årgang Ud af røret BOSCH Diagnose tester... Aaløkkesholm A/S er opdateret med det

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

LOKALT NYT. Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold. Magic Torsdag på Kulsviergården. Idrætslejr 2011 for både de små og store

LOKALT NYT. Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold. Magic Torsdag på Kulsviergården. Idrætslejr 2011 for både de små og store Alsønderup Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Bendstrup Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold Arresø Nejede Tulstrup Vester Strødam Magic Torsdag på Kulsviergården Lykkesholm Sønder Strødam

Læs mere

Sengeløse Nyt. Løsningen på Sengeløses trafikproblem er fundet. Vi laver en betalingsring

Sengeløse Nyt. Løsningen på Sengeløses trafikproblem er fundet. Vi laver en betalingsring Sengeløse Nyt 16. Årgang Nummer 2 Marts 2012 Løsningen på Sengeløses trafikproblem er fundet. Vi laver en betalingsring! Læs inde i avisen om Fastelavnsfest Fællesspisning i sognegården Gymnastikopvisning

Læs mere

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Dagplejebørnene laver juledekorationer Billedværksteds-holdet med deres kassekunst LÆS OM: KirkeNyt, gudstjenester, traveture, Lokalbladets Stormøde, dagplejen, indskrivning

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

MELLEM ARRESØ OG HILLERØD LOKALT NYT

MELLEM ARRESØ OG HILLERØD LOKALT NYT Februar 2014 NR. 1 MELLEM ARRESØ OG HILLERØD LOKALT NYT 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl.

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet. Påskeæggeløb i sognegården. Kirken side 18. SIF side 8. Lokalportræt: danbolig Side 22

Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet. Påskeæggeløb i sognegården. Kirken side 18. SIF side 8. Lokalportræt: danbolig Side 22 Påskeæggeløb i sognegården Kirken side 18 Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet SIF side 8 #1 MARTS 2013 -GRAM-TVAERS.DK Lokalportræt: danbolig Side 22 Leder Redaktionen Kære læsere Af Lisbeth

Læs mere

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Senior opstart i LGIF Besøg hos Det Gamle Apotek i Tønder Nye menighedsrådsmedlemmer Mathias, Max og en ninja venter tålmodigt på deres tur SÅDAN, Johannes! Godt fanget

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

RAMLØSE. Styrmand Karlsen. Innovationsdag. Stafet for livet. FEBRUAR/MARTS 2013 22. årgang nr. 1

RAMLØSE. Styrmand Karlsen. Innovationsdag. Stafet for livet. FEBRUAR/MARTS 2013 22. årgang nr. 1 FEBRUAR/MARTS 2013 22. årgang nr. 1 RAMLØSE Styrmand Karlsen Innovationsdag Stafet for livet GUIDEN: februar - marts - 2013 Innovationsdag den 16. marts 4 Kajakdåb 11 Styrmand Karlsen Forsidefoto: Den

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST Marts 2010 27. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 HØST-Hallen er indviet Side 9 Jiu-jitsu og volleyball er i gang; med plads til dig Side 14 Sommergymnastik Side 14 Påskegymnastik Redaktøren

Læs mere