Mødedato: 30/ kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødedato: 30/ kl"

Transkript

1 Mødedato: 30/ kl Mødedeltagere: Personale: Betina, Nadja, Annette, Mette P. Og Janne Forældre: Michael, Kasper, Caroline, Bodil, Birgitte, Mette og noget af tiden Katrine. Referent: Caroline Dato Emne Opgave/ Ansvarlig 30/8 Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde 30/8 Input fra forældre: Børnehavens ry ud fra: - Graden af Marte Meo - A-B-C-D dage - Opbakning til vennerelationer - Prioritering af pilot-projekt. Katrine beretter om de input, hun har fået fra andre forældre: Hun hører fra andre, at pædagoger ser på, i stedet for at lege med, og at det typisk er godt at være piger, der leger med dukker og perleplader og omvendt svært at være vild dreng. Mette (forældre) oplever at når hun aflevere og henter at pædagogerne observerer i stedet for involvere sig i børnenes aktiviteter. Tænker det er Marte Meo der træder i kraft Vennerelationer styrkes ikke nok man kunne for eksempel hjælpes ved forældrekontakt ved forældre kaffe eller lign. ABCD dage - medvirker til dårlig samvittighed. Prioritering af pilot projekt det virker som om, at de andre institutioner har en højere prioritering af storbørnsgrupper. Birgitte oplever ikke, at der er større forskel på børnehaverne på de forældre hun har talt med Birgitte mener, at forældrene selv skal tage et ansvar og passe på ikke at ligge for meget over på børnehaven det kræver forældre-benarbejde at skabe vennerelationer.. Caroline har meget positive oplevelser med skabelse af vennerelationer i VVK og spørger derfor lidt til politikken omkring venskabs opbygning. Betina: Forældre får et begrænset udpluk af sine børns hverdag. Og kan forholde sig til det de ser ved aflevering og afhentning og til det børnene siger men ikke til, hvad der rent faktisk foregår i gennem Deadline Status Ok 1

2 en hel dag. Derfor er dialog vigtig. Og det er vigtigt, hvilke signaler personalet giver på hente/aflevere tidspunkter. For eksempel bør personalesnakke ikke foregå ved afhentning og modtagelse her bør personalets fokus ligge på børnene. Personalet skal til overleveringsmødet mellem vuggestue og børnehave (eller info.materialet) være bedre til at synliggøre, at det serviceniveau, man får i vuggestuen, er forskelligt fra den service man får i børnehaven. Da der i børnehavedelen er mange flere børn, meget mere plads samt en meget større legeplads og mange flere rum, har personalet i børnehave ikke nødvendigvis set samtlige børn ret meget i løbet af en dag, og kan derfor ikke nødvendigvis berette om, hvordan det enkelte barn har haft det modsat vuggestuen, hvor arealet er så meget mindre, at næsten alle voksne har overblik over næsten alle børn.. Bodil oplever heller ikke specielt dårlige ry herfra i forhold til andre men oplever, at en fjer bliver til fem høns. Betina: ABCD: Det er IKKE en anledning til dårlig samvittighed. Det er ikke en undskyldning for at afløse aktiviteter Der er ikke forskel på virkeligheden i de forskellige institutioner her i VVK forsøger man blot forholde sig bevidst til det Alle betaler for at have børnene i institution alle har krav på en service DER ER IKKE FORVENTNIN- GER OM, AT MAN HENTER TIDLIG ELLER MAN HOL- DER FRI! Det er blot for, på nem måde at forklare, hvorfor man ikke altid, kan gennemføre alt som planlagt samt hvilket serviceniveau forældrene kan forvente på de forskellige dage. Caroline foreslår at kommunikere på anden vis om ABCD dage finde de positive historier frem og beskrive, hvordan en dag i børnehaven typisk kan forløbe afhængig af hvilket bogstav dagen har Som for eksempel da Tingfinderne måtte aflyse en tur ud af huset Turen blev forvandlet til en skovtur i fællesrummet. Til stor fornøjelse for børnene. Vennerelationer: Mette (pædagog): Der arbejdes meget med vennerelationer. Man fisker børn fra de forskellige stuer for at skabe nogle konstellationer, der måske kan udvikle sig til venskab. Man benævner meget det børnene gør og kæder dem sammen vha. Marte Meo. Det er også med til at sikre, at børn bliver set 2

3 af andre børn og måske herigennem opstår der nye legerelationer. Man forsøger at sikre, at børnene får lov til at lege på de præmisser, de har behov for. Og det kan så godt betyde, at to børn der har gang i god leg ikke bliver afbrudt og sættes i gang med en ellers planlagt aktivitet, men få lov at være i fred og lege videre Vennerelationer skal tages op på forældremødet, hvor der skal tales om, hvordan personalet arbejder med venerelationer. Det kan forhåbentlig også få nogle forældre til at komme ud af busken og stille de spørgsmål, de måske undres over i hverdagen, hvad angår venner eller opmuntre dem til efter følgende at tage fat i personalet, hvis der er noget mere specifikt omkring børnenes vennerelationer, der skal tales om. Det er vigtig at pointere, at børnene har venner på forskellige måder: Nogle har få, meget tætte bedste venner og nogle har mange venner, der måske er mindre tætte begge dele er ok! De vilde drenge: der har været 2 personaler på slåskulturer kursus og der gøres meget ud af skabe drenge aktiviteter Pilfingrene har drenge- og pige-fællesrumsdage, fordi der opstår meget forskellige lege afhængig af, hvilke grupper der er i gang. Mette efterlyser uanmeldt besøg fra forældre kl. 10/10.30 for at se, hvor MEGET aktivitet der rent faktisk er hun garanterer, at man bliver kørt ned af mindst 3 lastbiler ;) Her vil man kunne se både vilde drenge og vilde piger, der får lov at være vilde og boltre sig. Huset har så meget plads, og det prioriteres, at børnene får brugt deres motorik så der er rigtig meget fokus på bevægelseslege og projekter. Prioritering af pilotprojektet: Antal af pilotdage Pedersborg Børnehus har pædagoger med ved skolestart i august det er bevidst fravalgt af VVK. Vi prioriterer de nystartede små børn højt og der er i april juni måned lagt meget vægt på de 8 skolebesøg op til skolestarten, så Pilotbørnene kender de rammer og voksne de skal være sammen med ved skolestart. Mette (pædagog) beretter om pilotforløbet: Her prioriteres bl.a. koloni, som er sparet væk mange andre 3

4 steder Årsagen til tidspunktet er at få rystet børnene sammen, så de lærer hinanden at kende Børnene har en fantastisk oplevelse Sprog og motorik prioriteres højt I november/ december er Piloterne sammen flere gange om ugen for at øve Lucia og krybbespil. I perioderne i foråret, hvor der er projekter (2 x 6 uger) er der også aldersopdeling, hvor Piloterne udover mandag er sammen 2 dage om ugen. Dertil kommer de 8 torsdage, hvor der er skolebesøg så alt i alt er der flere dage til piloterne end blot en dag om ugen. Dette bør synliggøres i Pilotbrevet til forældrene. Mange andre institutioner starter senere (først efter jul) Lidt om forældrekaffe: Forældrekaffe bliver 2 gange om året - på stuen Erfaringsbaseret der har været meget lille opbakning på de seancer der været afholdt og det er derfor besluttet, at det bliver 2 gange årligt fremadrettet 30/8 Budgetforslag 2011: Hvad betyder det for Villa Villakulla. Høringsperioden er til den 10. september. Der skal spares 170 millioner. Der er lavet et handlekatalog 1 (spareforslag) af kommunen: Her spares ikke nok derfor skal der lavet et handlekatalog 2, hvis indhold ikke kendes endnu. Men handlekatalog 1 har følgende forslag til besparelser omkring børne/unge området: Fællesledelse omkring små daginstitutioner, Tagfat og Skovhuset Disse slås ledelsesmæssigt sammen med nogle større institutioner. Modellen er i overensstemmelse med politikken om større, økonomisk bæredygtige institutioner. Fagcentret anbefaler ikke denne. Besparelse: i årligt i 2012, 13 og 14. Input til Michael senest fredag 3. september Michael og Caroline skriver i weekenden. Nedlæggelse af Naturbørnehusets bus børnehave: Besparelse: årligt. Nedlæggelse af 3 skoler: 4

5 Slaglille-Bjernede, Alsted-Fjenneslev og Stenmagle skole. Besparelse: 4 millioner i 2011 og besparelse i 2012: 10 millioner Desuden foreslås et børneprojekt: Det gode børneog ungdomsliv i den inkluderende institution. Målsætning om reduktion af det samlede udgiftsniveau. Formålet er at sikre en styrkelse af det forebyggende arbejde og dermed en tidlig, målrettet, hurtig og effektiv indsats. Flytning af ressourcer fra specialområdet til normalområdet. Ved hjælp af tidlig indsats kan problemet omfang reduceres hvilket er til barnets bedste men også til kommunekassens bedste, da man kan i nogle tilfælde kan undgå dyre løsninger som specialskoler og anbringelse ved hjælp af netop TIDLIG INDSATS. Besparelse: 1 million i 2012, 3 millioner i 2013, 4 millioner i 2014 Skal der laves høringssvar? Områdeledelse: Bestyrelsen vil IKKE bakke om omkring dette Udviklingsprojektet: Her bakker vi op vi tror på tidlig indsats og tidligere skrevet noget om det i andre høringssvar men det er vigtigt, at der tilføres ressourcer til normalområdet, så man kan sikre denne tidlige indsats 30/8 Sommerfest den 3. september: Michael rejser spørgsmålet om forældrene fremadrettet selv kan have kaffe med. Beslutning udskydes til næste fest. Caroline byder velkommen eller noget ;) Forældrebestyrelsen (de der har mulighed) kommer Der kommer også et par hjælpere. Borde opsættes og dækkes. Forældre bestyrelse rydder af og laver kaffe bord Personalet sørger for børneunderholdning. 5

6 30/8 Arbejdsdag den 12. september planlægning heraf: kl Mad skal medbringes af forældrene selv. Birgitte laver opslag Syning af klæd ud tøj, puder, repareres dukketøj mm. V/Birgitte Maling af alt træværk Og så har stuerne måske lidt ønsker som nye gardiner til krybberummet, afvaskning af krybber mm. 30/8 Forældremøde med valg til bestyrelse den 29. september: Planlægning heraf. I stedet for Betinas beretning synliggøres, hvordan der arbejdes med Marte Meo. Formandens beretning med opfordring til valg til bestyrelse På valg: - Caroline (Genopstiller ikke) - Katrine (Genopstiller ikke) - Lars (er aftrådt) - Birgitte (suppleant for Lars) modtager genvalg - Line (suppleant er aftrådt) Vi bytter således rundt på programmet så stuemødet er til sidst, hvor vi taler om venskaber og dannelse af disse. Opfølgning af referat fra sidste møde: 30/8 Mad i daginstitutioner: Man skelner i mellem kommunal frokost ordning og forældrearrangeret frokostordning. Mette vil gerne undersøge nærmere, hvad en forældrearrangeret ordning kan koste, og hvordan den skal skrues sammen. Michael hjælper gerne Forslaget skal til høring og afstemning blandt ALLE forældre og herefter godkendes i kommunen 30/8 Generel orientering fra Villa Villakulla v/ Betina, Nadja og Annette Næste bestyrelsesmø de (I begyndelsen af oktober) Særskilt referat. 30/8 VIGTIGE DATOER til kalenderen: 6

7 Sommerfest: Den 3. september 2010 Arbejdsdag: Den 12. september 2010 Forældremøde: Den 29. september med valg til forældrebestyrelsen Forældrebestyrelses kursus: Den 8. november kl på Borgerskolen i Multisalen. Bedsteforældredag: Den 26. november 2010 Den 1. juni 2011 Julefest: Den 2. december 2010 Bevægelsesuge i uge 6 også i 2011 Næste møde: I begyndelsen af oktober ny bestyrelse konstitueres. Generel orientering fra Villa Villakulla Der er efter sommerferien en del forældre der glemmer at lukke lågen når de kommer og henter deres barn. Der er farligt, fordi vuggestuebørnene kan løbe ud på parkeringspladsen. Så HUSK AT LUKKE LÅGEN!!!!!!!!. Michelle er ansat 23 timer om ugen i vuggestuen. Hun dækker Janne ind, når hun er på kontoret, og Dorthe når hun har fri om fredagen. Christian er ansat resten af året 30, timer om ugen i børnehaven. Han har base på Langstrømperne, men dækker ind i resten af huset, når der er behov for det. Ellen er tilbage efter sin orlov. Hun er på Langstrømperne fra 1. september. Vi har fået en studerende Charlotte der skal være her i 3 måneder på Pilfingerne. Vi har fået en ny teknisk servicemedarbejder Erik der skal være her 3 dage om ugen. Han skal varetage alle de opgaver, der skal løses både inden- og udendørs. Lotte vores rengøringsassistent har vokset alle vores gulve, så de nu fremtræder rigtig flotte. Vi har en dialog med ejendomscenteret og arkitektfirmaer vedr. problemer med varme og ventilation. Personalerokaden gennemføres pr. 1. september. Piloterne starter i dag den 30. august. 7

8 Høstgudstjeneste den 21. september kl Husk at forældre er velkommen. Onsdag den 22. september begynder den nye projektperiode, der tager udgangspunkt i læreplanstemaet sociale kompetencer og kommer til at handle om Jeg er et børnehavebarn. Projektperioden vil være stueopdelt og have en varighed af 3 uger. Forberedelsen til projektet vil ske i næste uge. Der er købt trækvogne, sandting, trillebøre Malet i vuggestuen Den nye hjemmeside/forældreintra kommer op at køre fra 1. november. Forældrene får brev herom i hele Sorø Kommune engang i oktober måned. Nyt fra vuggestuen: - Modtaget 5 nye børn 1/8. 4 under et år og 1 på 2,3 - Michelle er startet 1/8, og skal dække ind når Janne har kontordage og Dorthe har fri om fredagen. mandag og onsdag er hun på tyttebøvserne, og fredag på krudtuglerne. - Starter storbørnsgruppe, mellemgruppe og motorikgrupper op, med start i uge 35 til 1. november - To faste voksne på storbørnsgruppen (Janne og Nadja) som er hver tirsdag, mellemgruppen (BT og Birgitte) som er hver onsdag. De starter med at spise formiddagsfrugt sammen, hvor der synges en sang, der hører til det læreplanstema der er for perioden (natur og naturfænomener), efterfølgende er der aktiviteter for gruppen, og slutter af med at de spiser madpakker sammen. Det er derfor vigtigt at møde senest kl. 9. de dage ens barn er med i en af grupperne: - Storbørnsgruppen: Freja M, Albert, Anton, Elias, Jessica, Stella, Taya, Karl, Laura og Amalie. - Mellemgruppen: Nikolaj, Frederik, Storm, Thoke, Oliver K, Tilde, Alma, Andreas. - Der bliver en time til forberedelse til hver gruppe for at få det optimale ud af det, og en time til at evaluere i efter denne periode. - Til 1.november er det nye voksne der skal være med grupperne, hvor læreplanstemaet bliver kulturelle udtryksformer og værdier i forbindelse med julen. - Det er endnu ikke besluttet hvordan motorikgrupperne kommer til at fungere, men det er Dorthe og Ditte der komme til at stå i spidsen for det, og det bliver hver torsdag. - Brødordningen kører igen, men det bliver først serveret til eftermiddagsfrugten, da vi oplever at de spiser bedre til frokost når de kun har fået frugt til formiddag. - Den nye frugtordning medfører mangel på plads i køleskabet, derfor kommer der til at stå to baljer på køkkenbordet til tomme frugtbøtter, så kig der hvis de ikke er at finde i køleskabet. - Husk varmere tøj, temperaturen svinger enormt meget for tiden. - 2 nye børn pr 1/9: Silas og William. - En lille bøn: husk nu NAVN I ALT!!! Nyt fra børnehaven: I løbet af sommerferien har vi: Plukket hyldeblomster på legepladsen og lavet hyldeblomstsaft af dem. Haft bål to gange. Denne ene gang bagte vi fladbrød med jordbærsyltetøj og anden gang blev der bagt pandekager. Der blev spist medhjemmelavet is til på legepladsen efter, at børnene havde spist madpakker Været på udflugt de uger, hvor det personalemæssigt har kunnet lade sig gøre. Det er blevet til ture til: o Legepladsen ved Udsigten alle børnehavebørn deltog o Kløverhaven ved Korsør alle børnehavebørn deltog o Ringsted hvor vi så Mr. Mooks en gruppe børn deltog o Akademihaven to gange, hvor to forskellige grupper børn deltog Bagt pølsehorn 8

9 Bagt boller På legepladsen haft mange forskellige aktiviteter som: o Tegnet og malet på staffelier o Tegnet og malet fælles billeder o Spillet på guitar og har sunget meget o Haft diskotek på legepladsen o Haft vandlege/vandkampe o Leget med sæbebobler/farvekridt o Lavet flyvemaskiner og andre ting af klemmer/træ og pap o Spist frokost i Lennarts store villatelt på legepladsen 1. August begyndte der en del nye små børn i børnehaven. To børn på Løvehjerterne, to børn på Tingfinderne, en på Langstrømperne og en på Pilfingerne. 9

Status. Deadline. Ansvarlig

Status. Deadline. Ansvarlig Mødedato: 29/8 2011 kl. 17.30 i Villa Villakulla Mødedeltagere: Personale: Mette, Janne, Betina Forældre: Casper,Kaisa, Bodil, Stina, Mette og Søren Afbud: Louise, Nadja og Michael Referent: Bodil Dato

Læs mere

Der er mad til bestyrelsesmødet

Der er mad til bestyrelsesmødet Referat fra bestyrelsesmøde den 7. januar 2016 Mødedato: Torsdag d. 7. januar 2016 kl. 18.00 21.00 i Villa Villakulla. Mødedeltagere: Personale: Nadja, Mette P og Betina Forældre: Ri, Kaisa, Louise, Rikke,

Læs mere

Deadline. Status. Ansvarlig

Deadline. Status. Ansvarlig Referat Mødedato: 24/4 12 kl. 18.00 i Villa Villakulla Mødedeltagere: Personale: Nadja. Mette og Betina Forældre: Casper, Søren, Lars, Nina, Kaisa, Mette, Lisbeth og Rikke Afbud: Louise Referent: Nadja

Læs mere

om konkrete problemstillinger. I tilslutning til ordinært møde i Børn og Undervisningsudvalget afholdes dialogmøde med dagplejens forældrebestyrelse.

om konkrete problemstillinger. I tilslutning til ordinært møde i Børn og Undervisningsudvalget afholdes dialogmøde med dagplejens forældrebestyrelse. Mødedato: 24/1 2011 kl. 17.30 i Villa Villakulla Mødedeltagere: Personale: Nadja, Janne, Betina Forældre: Casper, Mette, Bodil og Kaisa. Afbud: Stina, Louise, Søren, Birgitte, Michael og Mette Referent:

Læs mere

Mødedato: 22/ kl Mødedeltagere: Personale: Betina, Nadja, Annette, Janne Forældre: Kasper, Caroline, Bodil, Birgitte. Referent: Caroline

Mødedato: 22/ kl Mødedeltagere: Personale: Betina, Nadja, Annette, Janne Forældre: Kasper, Caroline, Bodil, Birgitte. Referent: Caroline Mødedato: 22/6 2010 kl. 17.30 Mødedeltagere: Personale: Betina, Nadja, Annette, Janne Forældre: Kasper, Caroline, Bodil, Birgitte Referent: Caroline Dato Emne Opgave/ Ansvarlig 22/6 Godkendelse og underskrivning

Læs mere

Status. Deadline. Ansvarlig

Status. Deadline. Ansvarlig Mødedato: 23/1 12 kl. 17.30 i Villa Villakulla Mødedeltagere: Personale: Nadja og Betina Forældre: Casper, Søren, Lars, Lisbeth, Mette og Rikke Afbud: Nina, Kaisa, Janne, Louise og Mette Referent: Nadja

Læs mere

Deadline. Status. Ansvarlig. fra de enkelte stuer, der ligger på hjemmesiden. Det direkte link er: http://boerneintra.soroe.dk/frontend.aspx?

Deadline. Status. Ansvarlig. fra de enkelte stuer, der ligger på hjemmesiden. Det direkte link er: http://boerneintra.soroe.dk/frontend.aspx? Mødedato: 30/11 2011 kl. 17.30 i Villa Villakulla Mødedeltagere: Personale: Mette, Nadja, Janne, Betina Forældre: Casper,Kaisa, Søren, Lars, Lisbeth, Nina, Louise og Rikke Afbud: Mette Referent: Louise

Læs mere

Referat fra forældrerådsmøde den 30. marts 2016

Referat fra forældrerådsmøde den 30. marts 2016 Referat fra forældrerådsmøde den 30. marts 2016 Mødedato: Onsdag den 30. marts 2016 kl. 18.00 21.00 i Villa Villakulla. Mødedeltagere: Personale: Nadja, Mette P og Betina Forældre: Ri, Kaisa, Louise, Mona,

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Referat. Status. Deadline. Ansvarlig. Louise

Referat. Status. Deadline. Ansvarlig. Louise Referat Mødedato: Torsdag den 20. marts 2014 kl. 18.00 i Villa Villakulla. Mødedeltagere: Personale: Mette og Betina Forældre: Lisbeth, Mona, Kaisa, Ri, Cecilie, Louise og Rikke Afbud: Nadja og Casper

Læs mere

Referat. Der er modtaget 35 besvarelser ud fra 56 udsendte spørgeskemaer.

Referat. Der er modtaget 35 besvarelser ud fra 56 udsendte spørgeskemaer. Referat Mødedato: Mandag den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Villa Villakulla. Mødedeltagere: Personale: Mette, Nadja og Betina Forældre: Casper, Lisbeth, Mona, Kaisa, Ri og Rikke Afbud: Louise, Cecilie og Marianne

Læs mere

Referat. Deadline. Status. Ansvarlig

Referat. Deadline. Status. Ansvarlig Referat Mødedato: 29. november kl. 17.30 i Villa Villakulla Mødedeltagere: Personale: Nadja og Betina Forældre: Lars, Louise, Kaisa, Lisbeth, Nina, Mona og Marianne. Afbud: Mette og Casper Referent: Louise

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Referat. Deadline. Status. Ansvarlig. og beføjelser meget kort.

Referat. Deadline. Status. Ansvarlig. og beføjelser meget kort. Referat Mødedato: 3. oktober 2012 kl. 17.30 i Villa Villakulla Mødedeltagere: Personale: Mette og Betina Forældre: Casper, Louise, Kaisa, Lisbeth, Mona, Sofie, Marianne og Rikke Afbud: Nadja, Lars og Nina

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 VELKOMMEN TIL Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 Velkommen til Bakkegårdens Børnehave - og det vi i forældrebestyrelsen synes er en mægtig god børnehave. Denne brochure er lavet med det formål

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Læreplanstema: Kulturelle udtryksformer og værdier Nordre Børnehave

Læreplanstema: Kulturelle udtryksformer og værdier Nordre Børnehave Læringsmål (mål og tegn) Læreplanstema: Kulturelle udtryksformer og værdier Nordre Børnehave Hvad skal barnet lære i relation til det konkrete tema, og hvilke tegn findes herpå? Praksissituation (baggrund)

Læs mere

Referat. Deadline. Status. Ansvarlig. Husk at melde dig. møde

Referat. Deadline. Status. Ansvarlig. Husk at melde dig. møde Referat Mødedato: 22. maj 2013 kl. 18.00 i Villa Villakulla (Uden mad) Mødedeltagere: Personale: Nadja, Mette og Betina Forældre: Casper, Lisbeth, Kaisa, Mona, Marianne, Louise og Lars Afbud: Nina Referent:

Læs mere

Møder i Forældrerådet, Børnehuset Østre

Møder i Forældrerådet, Børnehuset Østre Møder i Forældrerådet, Børnehuset Østre MØDEREFERAT Mødedato: Tirsdag d. 12. april 2011 Sted: Til stede: Afbud: Referent: Børnehuset Østre Rikke, Kamilla, Britta, Lotte, Randi og Ann Maria, Maiken, Pernille

Læs mere

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus.

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Maj 2014 Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Så er det vist kommet til den tid, hvor et nyhedsbrev er på sin plads. Der er flere ting, vi tænker, der vil være rart at få formidlet ud til jer forældre. Fælles

Læs mere

Nyhedsbrev November /December 2014. Kære forældre

Nyhedsbrev November /December 2014. Kære forældre Nyhedsbrev November /December 2014 Kære forældre Vi vil alle gerne takke jer for det store fremmøde ved vores forældremøde. Det er dejligt at se så mange engagerede og deltagende forældre, især da vi skulle

Læs mere

Referat. Status. Deadline. Ansvarlig

Referat. Status. Deadline. Ansvarlig Referat Mødedato: 25. november 2013 kl. 18.00 i Villa Villakulla. Louise; Mette P, Kaisa og Lisbeth sørger for lidt aftensmad. Mødedeltagere: Personale: Mette, Nadja og Betina Forældre: Casper, Lisbeth,

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på 1 De voksne er fordelt således: Sol-stuen: Nina Susanne W. Måne-stuen: Lena Gitte Charlotte Rune Stjerne-stuen: Grethe Susanne

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. marts 2015 Mødedato: Mandag den 2. marts 2014 kl. 18.00 21.00 i Villa Villakulla. Mødedeltagere: Personale: Nadja og Betina Forældre: Casper, Lisbeth, Ri, Kaisa, Karina,

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornblomsten

Velkommen til Børnehaven Kornblomsten Velkommen til Børnehaven Kornblomsten Det er en ny periode i jeres barns liv at skulle starte i børnehave. Lige pludselig skal man være sammen med en masse nye børn og en masse nye voksne. Samtidig er

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven Gammelgården

Velkommen til. Børnehaven Gammelgården Velkommen til Børnehaven Gammelgården Velkommen til Børnehaven Gammelgården Dit barn har fået tilbudt en plads hos os i Børnehaven Gammelgården. Vi vil med denne pjece fortælle lidt om os, om huset og

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Aktivitetsplan. Røde Kors Børnehus i Vuggestuen

Aktivitetsplan. Røde Kors Børnehus i Vuggestuen Aktivitetsplan Røde Kors Børnehus i Vuggestuen August 2013 til Juli 2014 Aktiviteter Hele året. Motorik i salen, på legepladsen og i naturen. Vuggestuen går i salen om mandagen, hvor der arbejdes med sansemotorik

Læs mere

Årsplan - hvad sker der i 2013

Årsplan - hvad sker der i 2013 Årsplan - hvad sker der i 2013 Aktivitetsplanen bliver evalueret og tilpasset årligt. Måned Det vi vil Det vi gør Personale opgaver. Februar Fastelavnsfest Den 8-2 Uge projekt - Uge 8 Omhandlende Alle

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl.

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Vi ønsker, at jeres barn vil få en dejlig tid i vuggestuen. Vi håber desuden, at I vil få glæde af denne forældrefolder, hvor I bl.a. kan læse om vores

Læs mere

Børnehaven Hækkemosen Bjergsted Bakker

Børnehaven Hækkemosen Bjergsted Bakker Forældrefolder Børnehaven Hækkemosen Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Velkommen til Hækkemosen Opstart Vi vil gerne have,at I ringer og aftaler et besøg i børnehaven inden I starter, så I kan se børnehaven,

Læs mere

Referat fra forældrerådsmøde den 31. maj 2016

Referat fra forældrerådsmøde den 31. maj 2016 Referat fra forældrerådsmøde den 31. maj 2016 Mødedato: Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 18.15 21.15 i Villa Villakulla. Mødedeltagere: Personale: Nadja, Mette P og Betina Forældre: Ri, Kaisa, Louise, Mona,

Læs mere

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Kernehuset. Velkommen til Resen Daginstitution. Vi håber både du og dit barn bliver glade og trygge ved hverdagen i Børnehaven, og

Læs mere

Kære forældre. Hermed lidt informationer fra 3-Stammen.

Kære forældre. Hermed lidt informationer fra 3-Stammen. Nyhedsbrev dec 2014 Kære forældre Hermed lidt informationer fra 3-Stammen. Personale I Gårdhaven siger vi farvel til Anne 31.12.14. Annes sygevikariat for Caroline slutter 1/12, men hun fortsætter måneden

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Evaluering af 2015 Fokuspunkter for 2016 Årsplan for 2016

Evaluering af 2015 Fokuspunkter for 2016 Årsplan for 2016 Evaluering af 2015 Fokuspunkter for 2016 Årsplan for 2016 Gemmet Børnehuset Gemmet ved Brønshøj Menighed Gemmet 10 2400 København NV Tlf. 38 60 51 21 E-post gemmet@mail.tele.dk www.gemmet10.dk EAN-nr.

Læs mere

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer, forhåbentligt med masser af sol og dejlige oplevelser og vi ses igen efter ferien.

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer, forhåbentligt med masser af sol og dejlige oplevelser og vi ses igen efter ferien. bb bbb Børnebiksen, Juli 2013. GOD SOMMER. Ørbækvej 34, Svendborg, 42912080 Bulen 23924382, Biksen 23927149, Banjen 23921749. Nyt fra kontoret. Så er det sommer, selvom vejret ikke helt viser det. Men

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk 1 Dette er en lille velkomstpjece, med de mest vigtige oplysninger omkring Frejas Have.

Læs mere

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9 Indhold Lidt om Rønnehuset s. 2 Pædagogisk målsætning s. 3 Rønnehusets dagligdag s. 6 Forældresamarbejde s. 8 Studerende s. 9 Praktiske oplysninger s. 10 Se også vores hjemmeside for yderligere oplysninger

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større 1 Praktiske informationer Børnehuset Rævehøjen er normeret til 60 børn. 24 vuggestuebørn fordelt på 2 stuer og 1 gruppe bestående af 36 børnehavebørn, opdelt

Læs mere

Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015

Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015 Børnehuset Midgård Tølløsevej 4340 Tølløse Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015 Deltagere: Poul, Lasse, Ditte, Marlene, Charlotte, Leif, Helle, Rikke, Maria, Jeanita, Dorte og Jeanette

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER:

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG KL. 6.00

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Afholdt den 6. september 2016 i Børnehaven Planetens daglige leder, Sus, indledte med at fortælle om målet for mødet. Ledelsen har et ønske om at få en forældregruppe,

Læs mere

Velkommen til Børneoasen Lind

Velkommen til Børneoasen Lind Velkommen til Børneoasen Lind Børnehaven Toftegården Mellemtoften 14, Lind Start i børnehaven Inden et barn starter i børnehaven snakker vi med de andre børn om, at der kommer et nyt barn, så både børn

Læs mere

Referat fra forældrerådsmøde den 5. september 2016

Referat fra forældrerådsmøde den 5. september 2016 Referat fra forældrerådsmøde den 5. september 2016 Mødedato: Mandag den 5. september 2016 kl. 18.00 21.00 i Villa Villakulla. Mødedeltagere: Personale: Eva, Nadja, Mette P og Betina Forældre: Kaisa, Louise,

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Velkommen til Bavnebakken.

Velkommen til Bavnebakken. 1 Velkommen til Bavnebakken. Vi ønsker dig og dit barn velkommen til Bavnebakken. Bavnebakken er en integreret institution med 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Vi er en del af Kolt-Hasselager dagtilbud,

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (leder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk leder)

Læs mere

Denne avis er til: Februar 2007 1

Denne avis er til: Februar 2007 1 Denne avis er til: Februar 2007 1 Indhold Vuggestueplads???... 3 Rokketænderne... 4 Lukkedage i Paletten... 5 Hjemmesiden... 5 Fastelavn i børnehaven... 6 Hørt i vuggestuen... 9 Fastelavn i vuggestuen...

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Nedenfor er beskrevet de rammer Frederiksberg Kommune har opstilet for bestyrelsens arbejde med mad og måltidspolitikken for Børnehuset Adilsvej.

Nedenfor er beskrevet de rammer Frederiksberg Kommune har opstilet for bestyrelsens arbejde med mad og måltidspolitikken for Børnehuset Adilsvej. Baggrund Nedenfor er beskrevet de rammer Frederiksberg Kommune har opstilet for bestyrelsens arbejde med mad og måltidspolitikken for Børnehuset Adilsvej. Frederiksberg Kommune har besluttet, at der skal

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

Nyhedsbrev for Juni/Juli

Nyhedsbrev for Juni/Juli Nyhedsbrev for Juni/Juli Kære Forældre Så er vi klar til sommer og sol i skrivende stund er der dejligt vejr, så vi håber bare, det må fortsætte. Inden vi er helt klar til at gå på sommerferie, så får

Læs mere

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen)

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Referat Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Indkaldt af: Maria Tørnsø Østergaard Indkaldt: Ida Rønne Antonsen, Maria Tørnsø Østergaard,

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon:

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon: VELKOMSTFOLDER Børnehuset Østre Børnehuset Østre Danmarksgade 2 5000 Odense C Telefon: 6375 1135 Kære forældre. Vi byder jer velkommen til Børnehuset Østre. Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Børnehuset Mælkevejen er en alders- og gruppeopdelt daginstitution normeret til 40 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn. Vores børnegruppe er fordelt på team A, team B

Læs mere

Velkomst- og Informationsmappe

Velkomst- og Informationsmappe Velkomst- og Informationsmappe 1 Indhold Velkommen til Børnehuset Baobab... 3 En rolig start... 3 Sovetider... 4 Legen... 4 Aktiviteter... 4 Traditioner... 5 Udeliv... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Grøftekanten nr maj, juni og juli 2015

Nyhedsbrev fra Grøftekanten nr maj, juni og juli 2015 Nyhedsbrev fra Grøftekanten nr. 4+6 maj, juni og juli 2015 Velkommen til i nr.4 : Christian og Nathalie som starter d.18/5, og til Ludvig som starter 1/6. Også velkommen til nye voksne på Troldestuen Ida

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN TREKLØVEREN ENGBLOMMEN, KLOKKEBLOMST & KLUB 5 Børnehaven er normeret til 70 børn i alderen 2,9 5 år. Børnene er fordelt på 3 stuer, Engblommen, Klokkeblomst

Læs mere

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave.

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Velkommen til Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Børneby Øster er en kommunal institution med ca. 140 børn i alderen 2 år og 9 måneder

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Referat fra forældrerådsmøde den 9. november 2016

Referat fra forældrerådsmøde den 9. november 2016 Referat fra forældrerådsmøde den 9. november 2016 Mødedato: Onsdag den 9. november 2016 kl. 18.15 21.15 i Villa Villakulla. Mødedeltagere: Personale: Nadja og Betina Forældre: Daniel, Kaisa, Mona, Karina,

Læs mere

Åbningstider i Havblik

Åbningstider i Havblik Velkommen I Havblik Åbningstider i Havblik Mandag torsdag: 6.45-16.30 Fredag : 6.45 15.45 Der kan, hvis der er et arbejdsrelateret behov søges om udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 06.00 6.45. Skema

Læs mere

Læreplanstema: Krop og bevægelse Ferie i Røde Kors Børnehus. Børn og personale holder ferie på skift i juli/august. Personalet Personalet afholder 3 u

Læreplanstema: Krop og bevægelse Ferie i Røde Kors Børnehus. Børn og personale holder ferie på skift i juli/august. Personalet Personalet afholder 3 u Årsplan Røde Kors Børnehus i Børnehaven August til oktober 2017 Læreplanstema: Krop og bevægelse Ferie i Røde Kors Børnehus. Børn og personale holder ferie på skift i juli/august. Personalet Personalet

Læs mere

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Underoverskrift Velkomstfolder Velkommen til Musik og bevægelsesbørnehaven: SpilLoppen Vi håber, at både du og dit barn bliver glade for og trygge

Læs mere

Nyhedsbrev fra Grøftekanten Grøftekanten 5 tlf Vuggestuen. Juni, juli og August

Nyhedsbrev fra Grøftekanten Grøftekanten 5 tlf Vuggestuen. Juni, juli og August Nyhedsbrev fra Grøftekanten Grøftekanten 5 tlf. 48 17 15 58 Vuggestuen Juni, juli og August Velkommen til Frederik, Alexander, Tristan, Asger og Isabell som alle er startet på Edderkoppen. Kasper, Tristan

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Distrikt VEST 2013/14. Den integrerede institution. Møllehaven. Vikarfolder

Distrikt VEST 2013/14. Den integrerede institution. Møllehaven. Vikarfolder Distrikt VEST 2013/14 Den integrerede institution Møllehaven Vikarfolder Indholdsfortegnelse Velkommen til Møllehaven...3 Distrikt VEST...3 Lidt om Møllehaven...3 Velkommen til Møllehaven...3 Forventninger

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Valhalla

Velkommen til Børnehuset Valhalla Velkommen til Børnehuset Valhalla Med denne lille folder vil vi byde børn og forældre velkommen til Valhalla. Vi håber, at vi får en god tid sammen 1 Børnehuset Valhalla er en kommunal institution. I 1972

Læs mere

KLAR-pædagogik og læringsmiljø i Løve børnehave. Dagens gang

KLAR-pædagogik og læringsmiljø i Løve børnehave. Dagens gang KLAR-pædagogik og læringsmiljø i Løve børnehave Dagens gang læreplanstemaer: NATUREN OG NATURFÆNOMENER KROP OG BEVÆGELSE SOCIALE KOMPETENCER BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING KULTURELLE UDTRYKSFORMER

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Moltkesvej børnehaven.

Velkommen i Børnehuset Moltkesvej børnehaven. Velkommen i Børnehuset Moltkesvej børnehaven. Vi er en funktionsindrettet børnehave, med stuer. Det betyder, at børn og voksne har en fast base på en stue i et hus med åbne døre; så børnene frit kan vælge

Læs mere

Søstjernen i Hjortdal. Vuggestue og børnehave midt Jammerbugtens smukkeste natur!

Søstjernen i Hjortdal. Vuggestue og børnehave midt Jammerbugtens smukkeste natur! Søstjernen i Hjortdal Vuggestue og børnehave midt Jammerbugtens smukkeste natur! Hvem er vi? Søstjernen er en kommunal institution for 0-6 årige beliggende i Hjortdal, 6 km nordvest for Fjerritslev. Vi

Læs mere

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet Velkommen til Børnehuset Kære forældre! Velkommen til Pilehaven. Her er nogle praktiske oplysninger om vores hverdag som vi håber, vil være med til at gi en god start i børnehaven. I er altid velkommen

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Sommer-månedsplaner 2015 for aldersgruppe 0-2 år (Hus 9 og 13)

Sommer-månedsplaner 2015 for aldersgruppe 0-2 år (Hus 9 og 13) Sommer-månedsplaner 2015 for aldersgruppe 0-2 år (Hus 9 og 13) Uge 27 I hele uge 27 vil der fra mandag til torsdag være aktiviteter der tager udgangspunkt i læreplanens tema Krop og bevægelse Uge 28 I

Læs mere

Nyhedsbrev fra Brohaven (Juli 2014)

Nyhedsbrev fra Brohaven (Juli 2014) Nyhedsbrev fra Brohaven (Juli 2014) Nyt fra ledelsen: Stemningsbillede fra legepladsen d.27.06.2014 Angående Tabulex: I Brohaven bruger vi Tabulex dagligt, vi kan se hvilke børn der er mødt op, hvem der

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Oktober nyhedsbrev 2013

Oktober nyhedsbrev 2013 Oktober nyhedsbrev 2013 Hjemmeside: www.kaskelotten.esbjergkommune.dk Email: takas@esbjergkommune.dk Kaskelotten har åben fra 6.00 17.00 alle hverdage Vigtige datoer: - Fotografering 7 oktober - Fredag

Læs mere

Velkommen til. Åbningstider

Velkommen til. Åbningstider Velkommen til Skovlinden er et integreret børnehus i dagtilbuddet Vesterlunden, som udover Skovlinden består af 5 andre børnehuse i området. I Skovlinden er vi ca. 55 børnehavebørn og 32 vuggestuebørn,

Læs mere

VUGGESTUEN ELLEKILDE

VUGGESTUEN ELLEKILDE VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN ELLEKILDE Vuggestue start. Vi vil hermed byde Jer velkommen til vuggestuen Ellekilde. Vi ser det som vores fornemmeste opgave sammen med Jer, at skabe en tryg, udviklende og sjov

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Børneliv INFORMATIONSFOLDER, PRÆSTEGÅRDVEJ

Børneliv INFORMATIONSFOLDER, PRÆSTEGÅRDVEJ Børneliv INFORMATIONSFOLDER, PRÆSTEGÅRDVEJ Forord Kære forældre! Velkommen til jer som nye forældre i Børneliv. Denne folder er tænkt som en guide til at komme nemmere ind i vores hus og husets kultur.

Læs mere