Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger"

Transkript

1 Nr. 8 - oktober årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

2 Indhold nr Jubilarstævne og forældredag ved Gardehusarregimentet...3 Gardehusarregimentets årlige Idrætsdag...4 Nyhedsbrev fra Irak...6 Sommerarrangement for kredsen Mars og Merkur...7 Uge 36 ved DANBN i Kosovo...8 Tre skytter til stævne i Rendsburg...10 Flere tilbud med ny værnepligt...12 Forsidebilled: Kaptajn N.C.E. Molter og premierløjtnant P. Serup fra 4/I/GHR på ergometercyklen, som var en del af CH/NK konkurrencen. Gardehusaren udgives af Gar de hu sar re gi mentet i samarbejde med Sjællandske Liv re gi ments Soldaterforening og Danske Gar de hu sar forenin ger, hvis pro tek tor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. Bladet fordeles til alt tjenst gø ren de personel ved Gar de hu sar re gi men tet og ud sen des til alle med lem mer af Sjæl land ske Liv re gi ments Sol da - ter for ening og Gar de hu sar for enin ger ne i ind- og ud land samt per so nel i international tjeneste. Værnepligt på en ny måde...13 Forsvarets mesterskaber i Sejlsport...15 Navnenyt...16 Danske Gardehusarforeninger...18 Sjællandske Livregiment...23 Redaktion: Major K.A. Vennike, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Oversergent Janne U. Ramsing, redaktør Bladudvalg Knud Rasmussen Knud Skafte. tlf Freddy Rasmussen Henning Madsen Helmer Christensen Per Küster Major K.A. Vennike Seniorsergent Marianne Beske Oversergent Janne U. Ramsing Assistent Vivi Hansen Redaktionens adresser Lokalstof: LESEK/INFOELM/GHR, 4200 Slagelse Tlf , lokal 7911 Fax: Redaktionens meninger må ikke ta ges som udtryk for regimentets offi cielle standpunkter. Ligesom re dak ti o nen ikke be hø ver at dele den op fat tel se, for fat te re af de for skel li ge ar tik ler giver ud tryk for. Trykt oplag: 5000 Repro & tryk: Slagelsetryk A/S Bladet udkommer 10 gange årligt Annoncetegning: Slagelsetryk A/S, Rosengade 7C, 4200 Slagelse Telefon Fax mail: Søgningen var stor ved feltration boden. Mange forældre og søskende skulle smage hvad deres søn/datter levede af på øvelser Se side 3 Kredsen Mars og Merkur var samlet den 7. september på Antvorskov Kaserne Se side 7 Det er et smukt syn når alle de andre Nordiske Folkebåde ligger bagved Hesteskadronens aktiviteter 3. oktober Hestens værn Antvorskov kaserne 8. oktober Kulturnat København Stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 30. oktober 2004.

3 Af: Chefsergent Leif Lund, Uddannelsessektionen Søgningen var stor ved feltration boden. Mange forældre og søskende skulle smage hvad deres søn/datter levede af på øvelser Jubilarstævne og forældredag ved Gardehusarregimentet I forbindelse med Jubilarstævnet/ Forældre arrangementet den 28. august, afholdt Gardehusarenes skyttelaug og Gardhusarregimentet en venskabsskydning. Vi startede dagen med fælles morgenbord, hvor chefsergent Leif Lund bød velkommen og fortalte om dagens program. Herefter kørte vi i bus til skyttecenteret i Sorø. Her skød vi en hovedskydning på 15 gældende skud og en hurtigskydning på 10 skud hvorefter det gik retur til Antvorskov Kaserne for at mødes med regimentschef oberst John Kidde-Hansen der var sat i stævne, til at forestå præmieoverrækkelsen. Gardehusarernes skyttelaug vandt holdpræmien i hovedskydningen, og GHR vandt hurtigskydningen, så det blev ligeligt fordelt. Af: Seniorsergent Marianne Beske, Ledelsessektionen Omkring 170 jubilarer og mange forældre og pårørende til husarer ved I/Panserbataljon var mødt op til det årlige jubilarstævne og forældredag på Antvorskov Kaserne, lørdag den 28. august Dagen blev indledt med en stor parade, hvor både jubilarerne, Hjemmeværnets musikkorps og I/panserbataljon deltog. Efterfølgende kunne alle, både jubilarer og pårørende gå rundt på kasernen og se de store udstillingsområder som i dagens anledning var arrangeret af I/Panserbataljon, tilbuddene var mange, idet alle havde chance for at smage feltrationer, køre med pansret mandskabsvogn, blive sløret, overvære skuespil opført af sanitetsdelingen og se modeopvisning. Udover det I/Panserbataljon kunne fremvise, var der yderligere arrangeret udstillinger ved Soldaterforeningerne, Forsvarsbrødrene, Interforce og De Blå Baretter. Klokken 1300, samledes alle jubilarerne i Teatersalen, hvor der var arrangeret spisning, menuen stod på forloren skilpadde med øl, vand og snaps og efterfølgende kunne der nydes en kop kaffe. Forældre og pårørende kunne mod betaling nyde deres frokost i Cafeteriaet. Oberst J. Kidde-Hansen overrækker sergent Morten Østfeldt præmien for den bedste individuelle skytte med 248 point. I baggrunden ses chefsergent Leif Lund der takkede af som skydeudvalgsformand og derfor har afholdt den sidste venskabsskydning Sjællandske Liregiment og Danske Gardehusarforening udmarcher fra paraden ved det årlige jubilarstævne Sergent Østfeldt, GHR vandt begge skydninger individuelt med det meget flotte resultat 248 point ud af 250 mulige. GHR tog sig af yderligere 2 præmier, og overlod derefter resten til skyttelauget. Vi afsluttede med fælles frokost, inden vi tog afsked. Tak for en god dag til alle deltagere og på gensyn til foråret, hvor vi skyder returskydning på Skyttecenter Hanebjerg. 8/2004 3

4 Gardehusarregimentets årlige Idrætsdag Af: Overkonstabel Niles Erik Sørensen og major Niels Randløv, Idrætssektionen Billederne på side 4 og 5 er stemningsbilleder fra idrætsdagen Gardehusarregimentets idrætsdag 2004 blev gennemført på en utrolig smuk, solrig og varm efterårsdag 9. september. Dagen startede med den obligatoriske åbningsparade, hvor Regimentschefen præcis og til tiden startede idrætsdagen kl. 10:15. Det relativt sene tidspunkt skyldes, at III/GHR skulle have mulighed for at komme fra Bornholm. Fra III/GHR deltog reelt kun Konstabelgrunduddannelsen, idet let opklaringseskadron var på øvelse i Tyskland. Efter åbningen strømmede alle ud til de forskellige discipliner. Vi havde tilstræbt, at holde liv i så mange discipliner som muligt, selvom der efterhånden er reduceret godt i underafdelingerne på grund af fritstillingen af værnepligtige. Der var således 350 tilmeldte deltagere fordelt på i alt 31 discipliner. Mange deltagere var tilmeldt i mere end én disciplin, og derfor var underafdelingerne spændt hårdt for, når de samtidig med at skulle afgive disciplinledere og hjælpere også skulle stille mindst 2 deltagere i næsten alle discipliner. Bland dagens dicipliner var der selvfølgelig også plads til gode gamle militære dyder. Det gik i al sin enkelhed ud på, hvem der hurtigst kunne komme ud af sin sovepose, iføre sig uniform, pakke sin bivuak sammen og derefter gennemføre en forhindringsbane iført rygsæk og våben. En diciplin som manøvrekørsel og at skifte et dæk er også med på programmet. Der blev også gået til den i håndbold, fodbold, beachvolley, ridbane dressur/spring, tovtrækning og almindelig atletik dicipliner som højdespring, længdespring, spydkast, kuglestød og løb. En anden lidt mere speciel konkurrence er stærkmandskonkurrencen, hvor første diciplin var at skubbe en GDer hurtigst, over en strækning på 25 meter. Selv cheferne og næstkommanderende tog del i idrætsdagen, blandt andet på Long John og ergometercykel. 4 8/2004

5 I alle konkurrencer blev der heppet og råbt på egne, mens modstandernes deltagere bare skulle hujes ud af den og sådan skal det også være. Der blev opnået mange fine resultater, men der blev dog ikke sat nogen nye regimentsrekorder. Bedste underafdeling blev 4/I/GHR, der samlet hev flest point hjem. Idrætsdagen har de senere år været placeret i september således at augustindkaldelsen kunne have lidt bedre forudsætninger for at gøre sig gældende i konkurrencen, specielt med I/GHR. I år var det kun Hesteskadronen, som udgjorde augustindkaldelsen. Efter den sidste præmieoverrækkelse, kunne Regimentschefen kl. 16:40 lukke idrætsdagen. Hvordan idrætsdagen ser ud i 2005, kan der p.t. ikke siges noget endeligt om endnu, for der vil givetvis ske en del ændringer på grund af 4-måneders værnepligt og på grund af den nye struktur i øvrigt. 8/2004 5

6 kun 179,- Solopgang over Camp Roulemont Nyhedsbrev fra Irak Af: Staben Irak 30 C kan virke køligt Nu er der efterhånden gået 14 dage siden vi ankom her til Irak. Og selom varmen stadig er stærk, er vi ved at vænne os til den. Man kan godt synes at det er lidt køligt om natten, selvom det er 30 C!! De første dage er gået med at vænne sig til varmen og maden. Inden vi flyttede ned i Camp Yggrasill, hvor vi bor nu, boede vi i en Engelsk gennemgangs lejr ved navn Camp Roulemont. Der var der mulighed for at prøve det indiske køkken. Menuen har i løbet af de første 10 dage bl.a. budt på kamelsteak!! Besøg I den forløbne uge har Staben haft besøg af Brigadegeneral P. M. Gibson fra 4. Armd Brigade.(England). Efter en kort orientering, var Staben vært ved en middag inden Brigadegeneral P: M. Gibson drog foto OKS-1 B. Jacobsen videre. Ligesom danskerne roterer, så rotere englænderne også. I øjeblikket er det 1. MECH Brigade der har kommandoen over den danske bataljon. Til oktober bliver det så 4. Armd Brigade, der overtager kommandoen. Feltgudstjeneste Tirsdag var en del at sektionen til feltgudstjeneste, ved feltpræst Pontoppidan, i telt 53 i Camp Roulemont. En lille gåtur på ca. 15 minutter. Feltpræsten holdt en flot feltgudstjeneste der blev afsluttet med altergang. Derefter var der kirkevand. Ellers er sektionen ved at lande på sine fødder i den irakiske ørken og er gået i gang med den daglige tjeneste efter at have overtaget fra hold 3. Arbejdstiden er dog lang her i starten, men vi er godt rustet til opgaven, takket være god træning hjemme ved Gardehusarregimentet Korndrevet 4, Bårse 4720 Præstø Hold 3 på vej hjem en sen aften. Foto: OKS-1 B. Jacobsen 6 8/2004

7 Dagen byder også på udfordringer, alle deltagerne fik prøvet at skyde M75 i garnisionskydesimulatoren. Sommerarrangement for kredsen Mars og Merkur Af: Kaptajn Tom Johansen, Ledelsessektionen Den 7. september blev der afholdt sommerarrangement for kredsen Mars og Merkur, hvor bl.a. forsvarschefen, chefen for forsvarstaben, chefen for Hærens operative kommando og en række erhvervsledere var mødt op. Forsvarschefen orienterede først deltagerne i Mars og Merkur sommerarrangement om de store hovedlinier i det nye forsvarsforlig samt den nye struktur for forsvaret. RC orienterede efterfølgende om konsekvenserne for GHR som en af myndighederne i den spidse ende herunder om nedlæggelse af enheder samt transformationen til nye enheder og det internationale engagement. Rundvisning Her blev de 40 deltagere delt op i to hold og det ene hold gik til fremvisning ved hesteskadronen (herunder forsvarschefen) og det andet hold gik i garnisionsskydesimulatoren. Inden frokosten i Parolesalen byttede holdene om. Afslutning i auditorie I. Chefen for forsvarsstaben Viceadmiral Tim Sloth Jørgensen rundede arrangementet af og besvarede uddybende på spørgsmål fra deltagerne. Fakta boks Kredsen Mars og Merkur er en kreds sammensat af førende erhvervsledere samt militære ledere i generals- og admiralsklassen. Kredsen har til formål - at virke for Forsvarets og erhvervslivets gensidige kendskab til og forståelse for hinandens virke, - at støtte forsvarsviljen, - at styrke kontakte og samarbejdet mellem dansk forsvar og erhvervslivet, bl.a. for at formidle officerers overgang til vedvarende eller midlertidig beskæftigelse i erhvervslivet, - at samarbejde med lignende kredse i andre lande for udveksling af erfaringer og yde gensidig støtte. Chefen for forsvarsstaben Viceadmiral Tim Sloth Jørgensen rundede arrangementet af og besvarede uddybende på spørgsmål 8/2004 7

8 Uge 36 ved DANBN i Kosovo Af: DANBN/KFOR 11 Ugen har været præget af, at alle efterhånden er faldet godt til i lejren og fundet sig godt tilrette i de nye rammer. Det er svært at vurdere, hvornår man kan kalde sig for rutineret men at dømme efter resultaterne i de gennemførte beredskabsøvelser samt den almindelige løsning af dagligdagens opgaver, så er vi godt kørende. Om vi efterhånden kan kalde os for gamle rotter i faget skal være usagt. At vi er nogle kloge og dygtige lejrrotter hersker der imidlertid ingen tvivl om. Ingen fare for sne på julemaden I den forgangne uge har forbedringerne af lejrens køkkenfaciliteter for alvor taget fart. Arbejdet har indebåret støbning af nyt fundament og i denne her uge er der så blevet lagt nyt tag, så man med rette kan sige, at køkkenet er blevet renoveret fra top til tå. Der har derfor været en livlig aktivitet hvor cementblandere og boremaskinerne har snurret livligt. Med færdiggørelse af projektet står vi godt rustet til at klare efterårsog vintervejret uden at skulle frygte for at skulle undvære føden. Sådan et projekt tiltrækker unægtelig nogen opmærksomhed iblandt Transformer transporteres på plads af dansk truck soldaterne i lejren. Om dette skyldes en generel glæde ved at se, at lejren bliver forbedret yderligere, er svært at vurdere. Måske skyldes det i højere grad erkendelsen af, at jo bedre vilkår kokkene og køkkenpersonalet har, jo bedre mad kan de servere for os soldater. Om ikke andet kan vi gå vinteren i møde uden at skulle frygte sne på kartoflerne. Danskere til tops i Kosovo Tirsdag morgen, faktisk så tidligt at man med rette kunne kalde det natten til tirsdag, begyndte cafeteriet at bespise de 16 mand, der havde meldt sig til det franske motionsløb TRIAL DE PLANA. Det er nok lidt af en tilsnigelse og falsk varebetegnelse at kalde det for et motionsløb, idet dette signalerer en grad af magelighed og væsentlig mildere grad af anstrengelse, end tilfældet var. Der var mulighed for at deltage i en af de tre discipliner, 27 km løb, 18 km løb eller 27 km mountainbike cykling. Af de 16 tilmeldte fra bataljonen, var der 8, der løb 27 km, 5 cyklede og 3 valgte at løbe de 18 km. Alle ruter var anlagt i meget bakket terræn, så ruterne i perioder tangerede egentlig bjergbestigning. Starten gik klokken 7 for»cyklisterne«og strabadserne begyndte. De første 5 km var rimelige tilforladelige, men så begyndte det at gå opad. Til sidst gik det så meget opad at det var umuligt at cykle. Det blev ikke gjort nemmere af, at stierne var ganske smalle samt at regnskyl havde lavet dybe fuger i stierne. Som kronen på værket kunne man tilføje en god dosis løse sten, HER- LIGT. På dele af ruten gik cyklerne derfor hen og blev unødig ekstra bagage i stedet for et transportmiddel. Løberne døjede ikke i sammen grad med belægningen, hvilket gjorde, at nogle af løberne, der ellers var startet et kvarter efter cykelrytterne, hurtigt fik hentet de bageste af cykelrytterne. 1. pladsen gik til OKS-1 Michael Jensen (i midten) i tiden 2t 17m 40s. På de følgende pladser kom OKS-1 Jonas Ejlertsen (til venstre) og OKS-1 Johnny Ramsing (til højre) Dagen blev en god dag for løberne. Halvvejs i løbet lå OKS-1 Finn Christensen på 2. pladsen, men han og den førende løber løb desværre galt 8 8/2004

9 på sidste halvdel af ruten. For god orden skyld skal det nævnes, at ruten var dårligt markeret og der var flere andre, der løb forkert. Dette ændrer ikke på, at det var meget ærgerligt. Da de fleste deltagere var kommet i mål, blev det annonceret at der var tre danskere, der skulle på sejrspodiet. Det viste sig at kategorien»bedste ikke- franske løber«havde danskere på henholdsvis og 3. pladsen. 1. pladsen gik til OKS-1 Michael Jensen i tiden 2t 17m 40s. På de følgende pladser kom OKS-1 Jonas Ejlertsen og OKS-1 Johnny Ramsing. Den samlede vinder løb i tiden 2t 4m 48s for de 27 km. Kolonnen er linet op klar til at begynde den 700 km lange køretur til havnen i Thessaloniki i Grækenland Danske soldater hjælper Trepca værket Fredag rykkede bataljonens CIMIC sektion samt transportdeling ud for at hjælpe Trepca værket med transport af en transformer. For nu alle er med fra starten, så dækker CIMIC forkortelsen over det organiserede samarbejde, der foregår mellem KFOR og de civile beboere og organisationer i ansvarsområdet. Umiddelbart kan man undre sig over, hvorfor den danske bataljon udfører sådanne opgaver og om det kan have sin rigtighed, at danske soldater rejser tusindvis af kilometer og så løser flytteopgaver? Hjemme i Danmark ville man umiddelbart mene, at dette i højere grad var en opgave for en vognmand, det er under alle omstændigheder ikke arbejde, man i første omgang forbinder med tjenesten som soldat. Dette illustrerer blot, at en udsendt bataljons opgaver til tider er meget varierede og ikke lige til at sammenligne med tjenesten derhjemme. Det skulle da også vise sig at være en god idé at bede bataljonen om hjælp, idet transformeren blev fragtet frem uden problemer. Dette til trods for, at stedet, hvor transformeren skulle læsses af, var fyldt med et stort antal»eksperter«, der havde hver sin mening om, hvordan sagen skulle ordnes. Lørdag måtte bataljonens transportdeling, støttet af kørere fra andre dele af bataljonen, tage afsked med syv pansrede mandskabsvogne af typen PIRANHA og seks pansrede mandskabsvogne af typen M113. Grunden til dette var, at PIRANHA erne skal tilbage til Danmark, hvor de skal bruges til uddannelse af fremtidige soldater og at de seks M113 skal hjem for at blive opgraderet til en moderniseret og bedre version. Køretøjerne indskibes i havnen i Thessaloniki i Grækenland, hvilket betød, at soldaterne og køretøjerne stod foran»en smuttur«på ca. 700 km hver vej, da de omkring middagstid rullede ud gennem hovedporten. NY MASKINE SNGI har indkøbt en Twist maskine, der er blevet opsat i kondirumet. Twist maskinen er god til at optræne de skrå mavemuskler, der bla. er med til at stabilisere overkroppen. Så har du problemer med ryggen er dette en god maskine at arbejde med som supplement til rygtræning. SALG SNGI har anskaffet en ny rygmaskine så den gamle skal sælges. Hvis du kender nogen der kunne bruge sådan en maskine, så kontakt idrætssektionen på Pris efter aftale. NYT SPIL IDRSEK har fremstillet et gammelt vikingespil kongespil. Kort fortalt går det ud på at vælte modstandernes pinde med sine kastepinde. Det er et spil der kan spilles af 2-20 spillere. Idrætssektionen er ved at udarbejde regler så det kan bruges som indslag i idrætten. Spillet kan lånes ved idrætssektionen. 8/2004 9

10 Tre glade skytter med deres præmier og skydebeviser/mærker set fra venstre: overkonstabel af 1. grad Einer Laursen, overkonstabel af 1. grad Finn Jensen og oversergent Janne Ramsing Tre skytter til stævne i Rendsburg Af: Oversergent Janne Ramsing, Ledelsessektionen Fra torsdag den 26. august og tre dage frem skulle tre skydende gardehusarer vise deres færdigheder ved skydekonkurrencen på Eider kaserne i byen Rendsburg, Tyskland. Kaotisk start Endelig kom dagen, da overkonstabel af 1. grad Finn Jensen, overkonstabel af 1. grad Einer Laursen og jeg selv, kunne tage bilen og køre til Rendsburg for at deltage i den årlige skydekonkurrence. Turen fik en lidt kaotisk start, for allerede ved det første stop, fik Laursen klemt sin ene finger i bildøren (gudskelov var det den venstre, så skyde kunne han stadig). Efter lidt snak frem og tilbage blev vi enige om, at han skulle på Fredericia skadestue, hvor han blev syet med to sting og en formaning om at tage noget smertestillende, hvis det gjorde ondt, og som sygeplejersken påpegede kraftigt "det skulle ikke være flydende". Så gik turen igen mod Rendsburg og efter et kort stop ved grænseshoppen, landede vi på Eider kaserne i Rendsburg by. Vi fandt hurtigt tilmeldingsteltet, hvor vi fik tildelt og hilst på vores guide, som vi havde til rådighed alle 4 dage. Hans job bestod blandt andet i, at guide os til skydebanen, sørge for at vi mødte op de rigtige steder, på de rigtige tidspunkter, han blev så også vores fjerde skytte, idet vi manglede en for at være et fuldtalligt hold. Kl gik alle til paradepladsen for at blive budt velkommen af bataljonschefen oberstløjtnant Perchtold. Alle hold blev kaldt frem for at blive budt velkommen og modtage dette års billede, derefter var der mad og gratis øl i cafeteriet. Regn, regn og atter regn Næste morgen er det en tradition, at 2 fra hvert hold skal op til borgmesteren i Rendsburg. Det endte med, at være Finn og Ramsing der skulle af sted, men for at være solidarisk, gik Laursen også med og ventede nede i byen til besøget var slut, hvorefter turen gik til skydebanen. Fredag er den dag, hvor man kan prøve de forskellige skydninger, skydestillinger og våben, som man skal bruge om lørdagen, når det rigtig gælder. Der er også altid en udenlandsk duelighedsskydning, hvor man kan erhverve udenlandske skydemærker. Denne gang var det amerikanerne, der stillede med deres M16 riffel og Beretta pistol, hvilket kunne give skydemærke expert, sharpshooter og marksman (dette svarer til vores guld sølv og bronze). Vi satte os for, at det ville vi prøve først, for med erfaringen fra tidligere år, vidste jeg, at der altid er kø ved denne skydning, idet de kun har et bestemt antal skud til rådighed. Vi fik skabt en rigtig god kontakt med den amerikanske oversergent Long, som havde medbragt våbnene og stod for skydningerne, han sørgede for, at vi kom til at skyde både riffel og pistol. Desværre var vejret ikke med os og man kan roligt sige, at det stod ned i stænger, men skyde det ville vi, så vi holdt ud. Finn skød som den eneste af alle skytter max. med riffelen, hvilket gav ham det eftertragtede expert skydemærke, mens Laursen og jeg måtte nøjes med et sharpshooter skydemærke. På pistol blev det til endnu et expert skydemærke, dennegang til Laursen og et sharpshooter skydemærke til Finn og mig. Det var ellers meningen, at vi skulle have prøveskudt tyskernes G36 gevær og Heckler&Koch pistol, men grundet den lange ventetid og vejret, tog vi tilbage til kasernen. Paraden startede med maner, en gammel kanon blev trukket ind på paradepladsen og derefter blev der affyret tre skud ( ) 10 8/2004

11 Værd at vide Åbningstider: Regimentets kontorer: Mandag - fredag: Reception: Mandag - torsdag: Fredag: Cafeteria: Mandag - torsdag: Fredag: Overkonstabel af 1. grad Finn Jensen og oversergent Long fra den amerikanske hær, lige efter overrækkelsen af skydemærket Expert Vi var klar Lørdag morgen kl stod vi igen på skydebanen, klar til at skyde de tre skydninger der var gældende. Den første var holdskydningen, den var lavet om i forhold til sidste år, så man skulle skyde to skud i stående skydestilling, to skud i knælende skydestilling og endelig to skud i liggende skydestilling, alle seks skud var med dot sigte (i sigtet er der en rød plet, som skal ligge rundt om den sorte del af skiven). Vores hold havde som skrevet tidligere, fået hjælp af vores tyske guide som jo burde kende sit våben godt, men desværre var han den der skød dårligst. Sammenlagt blev vi nummer nitten ud af 136 hold, så egentlig burde vi være tilfredse, men man er vel konkurrencemenneske. Efter holdskydningen gik vi til single skydning, som foregik siddende ved et bord, der skød vi med optisk sigte i stil med vores egen M95. Desværre fik vi heller ikke nogen god placering der. Sidste skydning var med pistol og der var også i år lavet om på reglerne. Skiverne var blevet mindre, og man havde kun tre gange tre skud uden prøveskud, man kunne ikke gå ned og se, hvor ens skud var placeret, så det var lidt et gæt. Vi gættede åbenbart rigtigt godt for både Laursen og Ramsing blev nummer 1 på pistol, hvilket lagde op til en rigtig hyggelig aften. Klokken 1900 var der samling i cafeteriet til præmieuddeling og aften spisning med bal. Danskerne løb med størstedelen af præmierne, Gardehusarregimentet havde det mindste hold, men løb sammenlagt med mest. Jeg vil slutte med at fortælle, at det var en kanon hyggelig tur, hvor man kommer i kontakt med mange nationer, mange forskellige mennesker (civile og militære fra alle tre værn). Vi håber, at der måske er lidt flere, der kunne have lyst til at deltage til næste år, så vi kan stille et helt eller måske to hold. Der var mulighed for hyggeligt samvær efter skydningerne Regnskabskontor: Dagligt (Dankort automat forefindes). Byttedepot: Mandag Mandag - tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Linneddepot: Mandag: Tirsdag - onsdag: Lukket Torsdag: Fredag: Lukket Miljøpladsen: Mandag - Tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Kasernedepot Mandag - tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Service: Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 stoppested på Næstvedvej ved kasernens indkørsel. 8/

12 Flere tilbud med ny værnepligt Af Anders V. Fridberg Uddannelsen af værnepligtige til mobiliseringsforsvaret er fortid. Den bliver erstattet af en basisuddannelsen, der skal gøre de værnepligtige til både soldater og redningsmænd. Den uddannelse de værnepligtige, der er blevet indkaldt til hæren i august 2004, netop er gået i gang med, adskiller sig grundlæggende fra den uddannelse som værnepligtige i forsvaret hidtil har modtaget. Holdene har nemlig, som de første, påbegyndt en uddannelse (overgangsordning), der så vidt, som det er muligt på nuværende tidspunkt, ligner Hærens Basisuddannelse (HBU). HBU er det officielle navn på den nye form for værnepligt, der i sin endelige form gennemføres fra foråret HBU er et af resultaterne af det forsvarsforlig for perioden 2005 til 2009, som blev indgået i juni Dermed er det i praksis forbi med at uddanne soldater til mobiliseringsforsvaret hvilket var det primære formål med den traditionelle værnepligt. Soldater til totalforsvaret Formålet med den nye værnepligt er først og fremmest, at uddanne totalforsvarssoldater, der kan bidrage til at styrke samfundets robusthed, uanset om behovet for at aktivere totalforsvaret opstår som følge af trusler om terrorvirksomhed eller i forbindelse med katastrofer af mere civilt tilsnit. De værnepligtige skal derfor lære færdigheder, der gør dem i stand til at løse en række forskellige opgaver. Det kan være opgaver af traditionel militær karakter, som at være med til at forhindre terrorvirksomhed, eksempelvis ved at bevogte vigtige installationer. Men de værnepligtige skal også være i stand til at deltage i rednings- og oprydningsarbejdet, hvis en katastrofe, uanset om den er menneske- eller naturskabt, har fundet sted. Derfor indeholder værnepligtsuddannelsen, udover en militær grunduddannelse, modulerne: Feltuddannelse, Småstyrkers kamp og Hjælp til det øvrige samfund. Arbejdsmænd Fire måneders værnepligt med i alt 700 timers uddannelse gør hverken de værnepligtige til kampsoldater eller redningsarbejdere, men de værnepligtige vil efter endt uddannelse være i stand til, som nærsikringspersonel og arbejdsmænd, at løse en række begrænsede opgaver i samarbejde med og under ledelse af andre myndigheder, der indgår i totalforsvaret. Som en bonus til hele samfundet får de værnepligtige en omfattende uddannelse i førstehjælp. Det vil øge chancerne for, at folk der er kommet til skade i trafikken eller på anden måde har været udsat for en ulykke, kan få den kvalificerede førstehjælp, der er så vigtig for chancerne for, at komme godt over et alvorligt uheld. Når de fire måneder i trøjen er forbi, bliver de værnepligtige overført til et totalforsvarsregister, hvorefter de i tre år skal stå til rådighed for samfundet, hvis totalforsvaret bliver aktiveret, og der er behov for de ekstra hænder. Ønsker de værnepligtige at få fast job i forsvaret eller at blive udsendt, skal de efter værnepligten gennemgå Hærens reaktionsstyrke Uddannelse (HRU), der vil bringe uddannelsestiden for en udsendelsesegnet soldat op på samme niveau som i dag. Rekruttering til International tjeneste Forsvaret lægger ikke skjul på, at et supplerende formål med værnepligten er at rekruttere personel til både den faste del af Forsvaret og til de Internationale missioner. De værnepligtige skal derfor også introduceres til arbejdet under fredsstøttende operationer. Men major Kim Nielsen fra Hærens Operative Kommando lægger vægt på, at Forsvaret ikke bare er ude på at hverve, men tilbyder en totalforsvaruddannelse med et højt kvalitetsniveau. Den nye værnepligt indeholder endvidere en række tilbud til de unge. De værnepligtige, der kommer ind nu vil få mange flere muligheder, end de der kom ind tidligere. Der er bedre muligheder for fastansættelse, og der er gode Det her vil vi nok ikke se så ofte, men som en bonus uddannelse i førstehjælp. Det vil øge chancerne for, at måde har været udsat for en ulykke, kan få den kvalificer et alvorligt uheld muligheder for reaktionsstyrkekontrakt og udsendelse, så der er en lang række tilbud, som åbner sig. Der er perspektiver i det, fastslår Kim Nielsen. Kim Nielsen understreger dog også, at det, at man kan gennemføre værnepligten ikke er nogen garanti for, at man også kan få en reaktionsstyrke kontrakt eller en fastansættelse, dette bestemmes af den enkeltes evner og Forsvarets behov. Basisuddannelsen er jo en uddannelse til et totalforsvarsregister, og derfor vil vi nok heller ikke se, at der er et stort antal, der ikke kan klare de fysiske krav, under værnepligten. Vi skal jo indrette kravene efter, hvad det er vi uddanner dem til. Men det også klart, at det må forudses, at nogle af dem der gennemfører værnepligten, ikke opfylder kravene til en uddannelse til reaktionsstyrkerne, slutter Kim Nielsen. 12 8/2004

13 til hele samfundet får de værnepligtige en omfattende folk der er kommet til skade i trafikken eller på anden ede førstehjælp, der er så vigtig for, at komme godt over Værnepligt på en ny måde Af Anders V. Fridberg Soldaterne skal stadig gå med grøn uniform og kunne betjene et gevær, men ellers er der flere forskelle end ligheder mellem værnepligten som den så ud før og den nye form for værnepligt, Hærens Basisuddannelse, der indføres fra Vi ser på nogle af forskellene. Formål Formålet med den traditionelle værnepligt, var at uddanne soldater til mobiliseringsforsvaret. Soldaterne skulle kæmpe i en egentlig krig i tilfælde af et angreb mod Danmark eller danske interesser. I de senere år er værnepligtige blevet sendt hjem, uden at være helt færdiguddannede. I tilfælde af mobilisering skulle de gennemgå yderligere fem ugers uddannelse. Værnepligten tjente som rekrutteringsgrundlag, til den stående styrke og den internationale brigade mv. Formålet med Hærens Basisuddannelse (HBU) er at uddanne arbejdsmænd, og nærsikrings- og bevogtningspersonel til totalforsvaret. Soldaterne skal indsættes, hvis myndighederne i totalforsvaret har behov for ekstra arbejdsmandskab i tilfælde af en terrortrussel mod Danmark eller i forbindelse med en menneske- eller naturskabt katastrofe. Værnepligten er en afsluttet uddannelse. Værnepligten udgør endvidere en væsentlig del af rekrutteringsgrundlaget til den stående styrke og reaktionsstyrkerne Uddannelsesforløb De hidtidige værnepligtige begyndte deres tid i forsvaret med en grundlæggende militæruddannelse, der var en enkeltkæmperuddannelse og en forudsætningsuddannelse, som den videre uddannelse byggede på. Efter den grundlæggende uddannelse gennemgik de værnepligtige en funktionsuddannelse. Uddannelsen var forskellig, alt efter hvilken våbenart (kamptropper, ingeniørtropper, artilleri mv.), man tilhørte, og hvilken funktion man skulle have i sin gruppe (maskingeværsskytte, kører, signalmand osv). Værnepligten sluttede med enhedsuddannelsen, hvor soldaterne lærte at fungere i rammen af en underafdeling (kompagni, batteri, eskadron). Alle værnepligtige, der gennemgår HBU, får præcist den samme uddannelse.(der er dog undtagelser for værnepligtige, der indkaldes til Hesteskorten ved Gardehusarregimentet og værnepligtige der indkaldes til Livgarden). Der er ingen funktionsuddannelse og ingen forskelle afhængig af våbenart. Alle gennemgår faget grundlæggende militærtjeneste i fire moduler, der dækker både militære discipliner og fag af civil karakter. Der er ingen egentlig enhedsuddannelse, men de værnepligtige lærer naturligvis at arbejde sammen, dels i makkerpar, dels i hold. Organisatorisk ramme De hidtidige værnepligtige blev fra begyndelsen placeret i en struktur med grupper, delinger/sektioner og kompagnier/batterier/ eskadroner, som svarede til dem, de i tilfælde af krig skulle fungere i. Værnepligtige, der uddannes til totalforsvaret bliver opdelt og uddannet i hold af 10 mand. Delinger og underafdelinger består som uddannelsesramme og formentlig også som koordinerende enheder i tilfælde af indsættelse, men holdet er den virkende enhed. Våben Før blev alle værnepligtige uddannet på gevær og panserværnsvåben, mens uddannelsen på andre våbentyper afhang af den værnepligtiges funktion. Alle, der gennemgår Hærens Basisuddannelse, bliver uddannet på gevær, Light Support Weapon og modtager en grundlæggende uddannelse på panserværnsvåben, der ikke indeholder skarpskydning. Der gennemføres ikke uddannelse på andre våbentyper. Rekruttur Når den militære grunduddannelse efter omkring tre måneder var overstået, gennemgik de værnepligtige tidligere alverdens strabadser på en rekruttur, der markerede afslutningen på rekruttiden og begyndelsen på tiden som dragon, pioner, husar mv. Senere i værnepligtstiden deltog soldaterne i øvelser, hvor bataljoner og brigader kunne bedømme de værnepligtiges kundskaber og niveau. Hærens Basisuddannelse afsluttes med en kontrolprøve på 60 timer, der skal løbe over en weekend. Øvelsen bliver en totalforsvarsøvelse, hvor alle elementer fra værnepligten kontrolleres. Øvelserne vil blive arrangeret af de nye totalforsvarsregioner (de nuværende lokalforsvarsregioner). Omgangstone Det er længe siden sergenter og officerer kunne tillade sig at sige hvad som helst til nye værnepligtige, men omgangstonen i værnepligt- 8/

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Præsidiets beretning for året 2008/2009

Præsidiets beretning for året 2008/2009 Præsidiets beretning for året 2008/2009 Danske Gardehusarforeningers mål. Præsidiet vil arbejde for, at gardehusarforeningerne (GHF) fremtræder som relevante foreninger, der er tiltrækkende for Gardehusarregimentets

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby John, Henrik og Michael, kunne andet end at nyde det flotte efterår de kunne også ramme! Se side 6. Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold FEB 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 7. marts 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef for

Læs mere

Våbeneftersyn pistol Tirsdag den 7. november 2006 og husk, at der er mødepligt.

Våbeneftersyn pistol Tirsdag den 7. november 2006 og husk, at der er mødepligt. Nr. 4 oktober kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby KM og DM til Søren Tolstrup Sammen med Amtsholdet fra Frederiksborg Amt blev Søren Danmarksmester. Læs side 2 og 7. Så starter salon

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby I år holdes sommerstævnet på hanebjerg! Bladet indeholder hele kalenderen. Der er rig mulighed for at komme til at skyde i sommerferien

Læs mere

Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010:

Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010: Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010: Vi ankom i går eftermiddags efter en udramatisk tur, som dog bød på en frisk samarbejdsopgave nemlig at proppe otte skytter og en træner ind i

Læs mere

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 Jul og Nytår er nu overstået, og forhåbentligt har alle haft nogle gode dage med afslapning og hygge i familiens skød. Nu er det imidlertid blevet hverdag igen, og et nyt år

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage.

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage. Kofucamp 2010 Teams: Team 1: Sempai Laurits Team 2: Sempai Mads Team 3: Sempai Monica Team 4: Sempai Sebastian Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

WWW.OS-JAGTFORENING.DK

WWW.OS-JAGTFORENING.DK ÅRSPROGRAM 2016 2016 BESTYRELSEN Telefon E-Mail Formand Carsten Jørgensen 40824974 cjo@os-jagtforening.dk Næstformand Jan Hjort Pedersen 23256290 jhj@os-jagtforening.dk Kasserer Peder Johansen 30495351

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Jagtnyt. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. Årgang 14 nr. 1 Januar 2015. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. ønsker alle medlemmer et godt nytår!

Jagtnyt. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. Årgang 14 nr. 1 Januar 2015. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. ønsker alle medlemmer et godt nytår! Jagtnyt Lyngby-Gladsaxe Jagtforening Årgang 14 nr. 1 Januar 2015 Lyngby-Gladsaxe Jagtforening ønsker alle medlemmer et godt nytår! Formand Morten Hejl takker af. Dennis Larsen (tv) og Thomas Bekkevold

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Jyllands Skytte Forbund & Skytteklubben DSB/ASF Det Åbne Jyske og Fynske Mesterskab 300 M Lørdag og Søndag den 5 og 6 Juni 2010 På banerne i

Læs mere

Program. Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008. Jydske Dragonregiment. Dragonkasernen, Holstebro

Program. Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008. Jydske Dragonregiment. Dragonkasernen, Holstebro Program Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008 Jydske Dragonregiment Dragonkasernen, Holstebro 13. - 16. maj 2008 Velkomst Jydske Dragonregiment er glad og stolt over at være udpeget som arrangør

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Program. Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2009. Den Kongelige Livgarde. Garderkasernen

Program. Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2009. Den Kongelige Livgarde. Garderkasernen Program Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2009 Den Kongelige Livgarde Garderkasernen 12. 15. maj 2009 Velkomst Det er Den Kongelige Livgarde en glæde og ære at være værter ved Forsvarets Mesterskab

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark 1. 3. juli 2011 Dansk Skytte Union indbyder alle nordiske veteran riffelskytter velkommen Forord København er Danmarks hovedstad og er med 1.181.239 indbyggere

Læs mere

Skyttelauget ønsker godt nytår, og byder velkommen til et år, med en masse spændende og sjove aktiviteter. Frem til april bydes der blandt andet på

Skyttelauget ønsker godt nytår, og byder velkommen til et år, med en masse spændende og sjove aktiviteter. Frem til april bydes der blandt andet på 54. Årgang Januar 2015 Nr. 1 BANKO 11. FEBRUAR NAIS SKYDNING JANUAR - APRIL HANDICAP OG SPISNING LANDSSKYDNING JANUAR - APRIL Skyttelauget ønsker godt nytår, og byder velkommen til et år, med en masse

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

49. Årgang August 2010 Nr. 3 KORTDISTANCEN ER NU ÅBEN IGEN

49. Årgang August 2010 Nr. 3 KORTDISTANCEN ER NU ÅBEN IGEN 49. Årgang August 2010 Nr. 3 KORTDISTANCEN ER NU ÅBEN IGEN FUGLESKYDNING 15. SEPTEMBER 2010 GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG ØNSKER GARDERFORENINGEN I KØBENHAVN TILLYKKE MED 125 ÅRS JUBILÆET 25. AUGUST 2010

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Turen startede kl. 4.00 fra silkeborg og kl. 5.00 fra Hundested vi mødtes ved Gedser færgen kl. 8.30. Efter vi kom fra borde i Rostock gik turen ned gennem Tyskland

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Deltagelsen var skræmmende, kun 20 skytter formåede at stille op, hvilket er utroligt. Et Jydsk Mesterskab hvor programmerne er udvidet, så også børn

Læs mere

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA I uge 38/2013 var alle finskytterne samlet i Jylland til DM for finskytter. Konkurrencen foregik i Tranum skydeterræn,

Læs mere

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL. BESTYRELSE: Valgt Mail adresse år til år Generallæge Erik Darre, hæren. 2010 2012 FSU-CH Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand 2009 2011 farver@sport.dk Orlogskaptajn Søren M. Madsen, søværnet,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Referat af Rønne Skydeselskabs skydedag fredag den 3. juni 2011

Referat af Rønne Skydeselskabs skydedag fredag den 3. juni 2011 Referat af Rønne Skydeselskabs skydedag fredag den 3. juni 2011 Denne fredag morgen var smuk og solrig uden en sky på himmelen. Skydebrødrene begyndte at indfinde sig på Store Torv i Rønne ved springvandet,

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Gevær starter igen på stadion torsdag den 4. oktober kl. 18.30

Gevær starter igen på stadion torsdag den 4. oktober kl. 18.30 Nr. 4. Oktober kvartal 2007 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Gevær starter igen på stadion torsdag den 4. oktober kl. 18.30 Billedet er godt nok brugt før men stoltheden over en god serie lever

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok!

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Nr. 3. juli kvartal 2011 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Læs mere side 5! Skytten nr. 3, juli kvartal 2011 Side 2 Bestyrelsen Her finder du også en

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

R Æ V E N JANUAR 2010

R Æ V E N JANUAR 2010 R Æ V E N JANUAR 2010 Bestyrelsen Formand: Tim Elmhauge Tlf. 4913 1835 E-mail: t.elmhauge@post.tele.dk Næstformand: Kenn Schmidt-Sørensen Tlf. 4975 8909 E-mail: kenn.smit@mail.tele.dk Kasserer: Ole Sørensen

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

55. Årgang November 2016 Nr.4

55. Årgang November 2016 Nr.4 55. Årgang November 2016 Nr.4 Julen nærmer sig, og masser af travlhed og mange gøremål vil uden tvivl komme til at præge hverdagen. Ser vi tilbage på tidligere år, så bliver i år nok ikke anderledes. Vi

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. Vi mangler hjælpere om tirsdagen.

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. Vi mangler hjælpere om tirsdagen. Juni 2010 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. Vi mangler hjælpere om tirsdagen. Kan du hjælpe med at tage banevagter, eller har du mere mod på og tælle eller sælge skiver, så

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

cf86df31519a/17/1536#/0

cf86df31519a/17/1536#/0 Ugebrev Nr. 1, skoleåret 2013-14. 16. august 2013 Så er vi i gang! Første uge har været spækket med aktiviteter. Efter indflytningen søndag var eleverne på rundtur i huset og mødte de ansatte på et orienteringsløb

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere