Debatoplæg i anledning af KL-topmøde 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debatoplæg i anledning af KL-topmøde 2011"

Transkript

1 Debatoplæg i anledning af KL-topmøde 2011 NETVÆRK FOR VELFÆRD OG DEMOKRATI 2011

2 Dette er en samling debatoplæg, der er skrevet og samlet i anledning af KL-topmøde 2011 på initiativ af Netværket for Velfærd og Demokrati Betina Skovby, medlem af byrådet i Herlev Kommune for SF Christian Haugk, Gruppeformand for Socialdemokraterne i Kolding Kommune Hanne Andersen, medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet Heidi Storck, medlem af byrådet i Furesø Kommune for Socialdemokratiet Joy Mogensen, formand for den socialdemokratiske byrådsgruppe i Roskilde Kenneth F. Christensen, medlem af byrådet i Hvidovre Kommune for Socialdemokratiet Jesper Wittenburg, medlem af byrådet i Frederiksund for Socialdemokratiet Lise Thorsen, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Socialdemokratiet Lone Christensen, medlem af byrådet i Furesø Kommune for Socialdemokratiet Louise Colding, formand for den socialdemokratiske gruppe i byrådet i Hillerød Marianne Stendell, medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet Mette Reissmann, politisk ordfører for den socialdemokratiske gruppe i Københavns Borgerrepræsentation Peter Kay Mortensen, medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet og formand for LO Storkøbenhavn Tue Tortzen, medlem af Byrådet i Hillerød og af Enhedslisten Ole Thorbek, Økonom Villo Sigurdsson, fhv Borgmester Hardy Hansen fhv. formand for SID og tidl. MF for Socialdemokratiet

3 2 Historien om selvstyret der forsvandt Af: Heidi Storck, Furesø Byråd (S), Louise Colding Sørensen, Hillerød Byråd, (S), Mette Reissmann, Københavns Borgerrepræsentation (S), Kenneth F. Christensen, Hvidovre Kommunalbestyrelse (S), Lise Thorsen, Københavns Borgerrepræsentation (S), Jesper Wittenburg, Frederikssund Byråd (S) Nu pakker medlemmer af landets kommunalbestyrelser den lille sorte kuffert og tager til kommunalpolitisk topmøde til Aalborg. Forventningerne til de to dage i Aalborghallen er i top ikke fordi vi forventer at komme hjem til kommunens borgere med godt nyt om, at alt nu bliver bedre for kommunens økonomi, men fordi vi skal over til lidelsesfællerne. Alle os i samme båd. Alle dem vi med panderynken og dog i fuldstændig tryghed kan dele vore frustrationer og afmagt med, uden der af den grund bliver set skævt til os. Det er i dette forum, at selv granvoksne, hærdede Venstre-borgmestre indrømmer, at det snart ikke går længere. En lang række kommuners regnskaber for 2010 får de økonomiske alarmklokker til at ringe. Op mod hver tiende kommune skal genåbne dette års budget og spare for at undgå strafafgift, viser et rundspørge blandt 59 borgmestre, (Berlingske 16. marts). Staten kan tilbageholde op til tre mia. kr. af bloktilskuddet til kommunerne, hvis kommunernes budgetterede serviceudgifter stiger mere, end kommunerne og regeringen har aftalt ; at kommunerne må bruge. Denne sanktion er 100 pct. kollektiv, det vil sige, at der skal betales bod af alle kommuner, hvis bare en kommune overskrider sit budget. Dermed har regeringen i de sidste år, ikke alene givet kommunerne en meget stram økonomi, men også anlagt en stærk interesse i detailstyring fra centralt hold. Kommunernes økonomi styres altså med hård og brutal hånd af Regeringen. Og derfor har der gennem lang tid været en hemmelig historie, der kunne skrives om dansk politik. Og det undrer os, at en opvakt journalist ikke for længst har gravet denne historie frem som gedigent karriererygstød. Historien kunne have overskriften: Selvstyret der forsvandt. Kommunerne har gennem historien spillet en vigtig rolle i udviklingen af det lokale selvstyre og dermed det danske demokrati. Progressive kommuner har leveret vigtige bidrag til udviklingen af det velfærdssamfund, vi ellers har været så stolte af, men som nu er på retur. I dag er kommuner og regioner underkastet en så stram statslig styring, at der er reel grund til bekymring for at det kommunale selvstyre sættes helt ud af kraft. Mens kommunerne fyrer, ansætter staten medarbejdere til at styre. De enkelte by- og regionsrådsmedlemmer skal forvalte en økonomisk politik, der af de fleste føles som en spændetrøje og væksthæmmer, og mange kommuner bliver tvunget til at føre en velfærdspolitik, der er direkte modsat de politiske ideologier, som flertallet i de enkelte kommuner og regioner ellers er blevet valgt ind på. Vi kunne få den tanke, at regeringen har lavet en ny lov hver gang, der var tegn på, at vi forsøgte at føre politik i overensstemmelse med vore vælgere, men ikke 360 grader overens med regeringens verdensbillede. Det frie valg der blev til tvang Et godt eksempel er loven om frit valg i hjemmeplejen. Fritvalgsordningen blev indført i 2003, og blev af regeringen og Dansk Folkeparti fremlagt som en forbedring af velfærden og den enkelte ældres frihed til at vælge et andet hjemmeplejetilbud, end det kommunen havde at byde på. Siden er kommunerne blevet pålagt at beregne, hvad en offentlig hjemmehjælpstime koster. Oven i prisen for en times offentlig hjemmehjælp skal kommunerne beregne udgifter til f.eks. lokaler, biler og administration, som kan være det nødvendige og lovpligtige tilsyn med kvaliteten af hjemmeplejen. Det fremgår ikke af den private timepris, men betales ved siden af af skatteborgerne. Og endelig er der driftsikkerheden eller forsyningspligten som kommunen har. Hvis et privat hjemmehjælperfirma fra den ene dag til den anden drejer nøglen om, er det kommunens pligt at sørge for borgeren allerede samme dag. At have sådan et beredskab i baghånden er meget dyrt, men kan ikke læses i timeprisen. Skatteborgerne betaler. Det frie valg mellem offentlig og privat hjemmepleje har altså gjort det langt dyrere for kommunerne at give de ældre hjælp til rengøring, personlig pleje og indkøb. Det har regeringen dog hidtil kunnet forsvare med at den ældre jo så til gengæld havde fået valgfrihed. Hvis en enkelt betonsocialist i en fjern afkrog af landet har pippet om at hele øvelsen har været sat i verden for, at private firmaer kunne suge pengene ud af kommu-

4 3 nernes kasse, er der blevet tysset højlydt fra Christiansborg. Som om det ikke var nok, vil en ny lov fra regeringen tvinge kommunerne til at udlicitere en femtedel af ældreplejen til private leverandører. For lige at skære det ud i pap: i disse zoner må kommunen ikke levere til den ældre. Den ældre må ikke bede kommunen blive ved med at komme i stedet for et privat firma. Den ældre må ikke vælge selv. Eller jo, mellem to private, hvis der er to, der vil levere. KL har sagt ja til aftalen om, at kommunerne skal sørge for at børn i alle landets daginstitutioner får et sundt måltid mad, og jeg har en klar forventning om, at kommunerne overholder den lov, vi har vedtaget, udtalte daværende socialminister Karen Jespersen. Socialminister Benedikte Kiær (K) udtaler til Politiken: - Det er en god idé, for konkurrence er sundt. Vi har allerede åbnet for frit valg, og vi ved, at de ældre er glade for muligheden for at kunne vælge en privat leverandør. Men hvis mindst 20% af hjemmeplejen skal udliciteres, hvor er så friheden til at vælge det kommunale tilbud? Frihed knæsættes åbenbart bedst ved forbud af den borgerligt-liberale regering. Børnemaden der gik op i røg Også visionerne om at alle børn i de danske daginstitutioner skulle have serveret et sundt måltid mad, udviklede sig til en regulær food-fight mellem kommunerne og forhenværende indenrigs- og socialminister Karen Ellemann (V). I maj måned 2009 indgik regeringen en aftale med KL om, at kommunerne skulle sørge for et sundt frokostmåltid til børn i alle landets daginstitutioner. Regeringen må have overvejet om der var en lap til, der skulle sys på dens velfærdsforklædning, og faldt over, at der endnu ikke var mad til børn i alle børnehaver. Af aftalen fremgår, at kommunerne kunne hæve forældrebetalingen med fem procentpoint fra 25 procent til 30 procent. Det betød, at kommunerne i gennemsnit havde ca. 25 kroner om dagen per barn til rådighed, når der skulle serveres frokost i daginstitutionerne. Så var det om at komme i gang. I Hillerød stod man overfor at bygge et nyt fælleskøkken, der skulle lave mad til kommunens ældre, og byrådet besluttede at gøre køkkenet større, så det også kunne sikre mad til alle daginstitutionerne. Lignende tiltag blev set over hele landet. Der blev brugt millioner af kroner og forvaltningstimer rundt om i de danske kommuner for at overholde den lov, som ministeren så klart havde sagt skulle overholdes. Men rundt om i forældrebestyrelserne begyndte de selvstændige forældre at røre på sig. De savnede en forudgående, nuanceret debat, og en forklaring på hvorfor de ikke længere selv måtte bestemme hvad de små poder skulle have med på madpakken. Ja, de savnede vel egentligt frit at tage initiativet selv at prioritere fælles mad blandt andre ting, de gerne ville.??? Så gerne, sagde den nye minister, og i slutningen af januar måneder efter at loven var vedtaget blev den ændret, så forældrene nu selv kunne bestemme, om de ville tilslutte sig madordningen eller ej. De forældre, der ikke tilsluttede sig madordningen, skulle selvfølgelig ikke betale 30 procent i forældrebetaling, men kun 25. Derfor står der nu et flot, nyt fælleskøkken i fx Hillerød, som ikke bliver brugt i det omfang, det oprindeligt var tiltænkt. Derfor har kommunerne brugt millioner af kroner på at tilpasse sig en lov, der endte med blot at blive en slags statslig stempling af frivillige madordninger, mange kommuner

5 4 i forvejen praktiserede. Da det nu er en lov, bruger mange kommuner nu mange penge på at administrere en ordning, som det førhen var den enkelte forældrebestyrelse, der tog sig af. De penge skal tages et sted fra, og her er det jo nærliggende at pege på normeringerne i daginstitutionerne, så regningen bliver inden for området. Regelforenklingen der blev kompliceret For to år siden inviterede regeringen alle landets kommuner til at komme med forslag til, hvilke statslige regler, kommunerne selv burde kunne administrere uden at skulle spørge først. Tanken var angiveligt, at hvis man kunne skære ned på antallet af sager og dermed den tid, der går med at sende papirer frem og tilbage mellem den enkelte kommune og ministerier, styrelser, politi, domstole m.fl., så ville kommunerne få bedre tid og råd til at koncentrere sig om kerneydelser som at yde service og omsorg til borgerne. Og måske oven i købet også tid til at tænke nye tanker, som kunne gøre kommunen endnu bedre. Og kommunerne modtog denne opfordring med kyshånd. I København sendte Teknik- og Miljøforvaltningen straks ti forslag ind. Ti gode forslag som sagtens kunne tåle til forenkling. Desværre blev der ikke ligefrem klappet ad den kreative virkelyst fra landet hovedstad. Ud af de ti forslag sagde regeringen ja til: Et! Og det endda kun delvist. Det betyder, at Københavns Kommune f.eks. ikke må give højere parkeringsbøder til bilister, der ikke alene holder ulovligt, men er til direkte fare for sikkerheden. Den må ikke fjerne cykler, containere eller skilte, der spærrer for trafikken. Den må ikke stille særlige sikkerhedskrav til lastbiler for at forhindre højresvingsulykker, Den må ikke sætte vejskilte op, og der må heller ikke laves striber på vejen. I hvert fald ikke uden at en lang række styrelser, ministerier eller andre myndigheder er blevet spurgt først. Der skal tænkes nyt! Vi er trætte af den herskende dobbeltmoral, der konstant får minister efter minister til at gå ud med knyttede næver og højlydte trusler om økonomiske lussinger til kommunerne, hvis de ikke lever op til formaningerne om mådehold, effektivisering, afbureaukratisering, øget service og nytænkning. Det er og bliver nemme og billige point. For i den virkelige verden er vi bundet på hænder og fødder af samme regering, som ikke løfter en finger for at gøre papirbunker og sagsbehandlingstider mindre. Og når borgerne beklager sig over det, de tror, er kommunernes nølen og langsommelighed, får samme regering travlt med at se den anden vej. For det er jo nemmere at lade som om, det hele er kommunernes skyld. Hvert år forhandles de økonomiske rammer for kommuner og regioner mellem regeringen, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner (DR). I mange år er disse forhandlinger foregået bag hermetisk lukkede døre og med en mistænkelig lugt af rygende pistoler der slap ud under dørsprækken. De mange kommunalbestyrelser og regionsråd er ikke på forhånd inddraget eller hørt. Borgerne vågner brat op til virkeligheden, når konsekvenserne i form af skolelukninger og andre forringelser melder sig i kommunernes budgetter, og de ansatte vågner op til fyresedler, når forhandlingerne er afsluttet. Det er uværdigt i et demokratisk samfund. Derfor mener vi, at inddragelse af de berørte parter skal gentænkes og moderniseres. Der er brug for at reformere processen. Den 30. januar i år blev der etableret et Netværk for Velfærd og Demokrati, der allerede har fået tilslutning fra en del by- og regionsrådsmedlemmer. Netværket rummer også repræsentanter for fagforeninger, tillidsrepræsentanter, brugerbestyrelser og andre engagerede borgere. Vi mener at Danmark går glip af innovative og værdiskabende forslag fra den brede del af befolkningen, hvis den politiske proces vedrørende udvikling af kernevelfærdsydelser i kommuner og regioner holdes i et lukket system. Vi mener at KL og regeringen har et ansvar for at tydeliggøre overfor den almindelige borger, hvilke konsekvenser så vigtige forhandlinger har for danskernes hverdag. Økonomisk politik kan være vanskeligt for mange borgere at overskue, og flere og flere finder politik både kedeligt og svært at forstå. Derfor skal det gøres nærværende og vedkommende for den enkelte borger, hvad de konkrete politiske initiativer betyder for dem selv og deres medborgere. Det gøres gennem åbenhed, gennemsigtighed og politisk dialog i øjenhøjde. Vi mener at KL og regeringen har et ansvar for at tydeliggøre overfor den almindelige borger, hvilke konsekvenser så vigtige forhandlinger har for danskernes hverdag.

6 5 Som medlemmer af netværket vil vi arbejde for en øget borgerinddragelse og gennemsigtighed i beslutningsprocesserne, så det bliver et fælles projekt at få skabt rammerne for det liv, vi alle gerne vil leve. De forringelser, som regeringens oplæg til økonomiske rammer for kommuner og regioner vil medføre i fremtiden, stiller store krav til både kreativiteten og energien hos de folkevalgte. Vi har strakt os til det yderste, både på vilje og kreativitet, men det er en illusion at tro, at det politiske Danmark kan fortsætte på disse vilkår. Vi ønsker velfærd, vækst og velstand for alle i Danmark, men det kræver en anden dagsorden. Vi har et ønske om at borgerne bidrager til den dagsorden. Vi håber at der allerede på KL s topmøde her i slutningen af marts vil blive taget skridt hen imod en ny dagsorden. Vi håber at alle deltagerne på topmødet for en gang skyld vil være ærlige, og åbenlyst fortælle om de store udfordringer, vi efterhånden står overfor hver dag i kommunerne. Vi håber, at vi vender hjem med en god fornemmelse af at det kommunale Danmark står sammen om at redde demokratiet og velfærden inden det er for sent. Heidi Storck (S) Lise Thorsen (S) Louise Colding (S) Furesø København Hillerød Jesper Wittenburg (S) Mette Reissmann (S) Kenneth F. Christensen (S) Frederikssund København Hvidovre

7 6 Kommunerne skal sikres en realistisk økonomi Rasmus Prehn, Medlem af Folketinget, Kommunalordfører (S) En Socialdemokratisk ledet regering vil have en økonomiaftale med KL, der sikrer landets kommuner en realistisk økonomi, så der ikke skal spares på børnepasningen, folkeskolerne og ældreplejen. Regeringen og Dansk Folkepartis diktat om nulvækst i kommunerne og en automatisk stigning i de kommunale udgifter grundet demografien gør, at besparelser på kernevelfærden i dag desværre er uundgåelige for kommunerne. Derfor vil Socialdemokraterne sikre, at kommunerne kan fastholde serviceniveauet på det nuværende niveau. Det vil være udgangspunktet for de årlige kommuneforhandlinger efter et regeringsskifte. Desuden vil vi finde finansiering til at sikre væsentlige forbedringer på folkeskole- og forebyggelsesområdet. Vi vil også prioritere sygehusene i Regionerne, så det fremover også vil være muligt at behandle flere patienter, købe ny medicin og følge med den almindelige udvikling i nye behandlingsformer mm. Til Kommunernes Landsforening: Sig nej til regeringens nedskæringer! Hardy Hansen, fhv. formand for SID og tidl. MF for Socialdemokratiet, Ole Thorbek, økonom Peter Kay Mortensen, medlem af Regionsrådet for Hovedstaden for Socialdemokratiet og formand for LO i Storkøbenhavn, René Silword, tillidsrepræsentant Villo Sigurdsson, fhv. borgmester Det er regeringen, der går ind for 0-vækst! Det er kommunerne, der tvinges til at gennemføre regeringens politik! Kommunerne skulle hellere forsvare borgernes velfærd imod regeringens forringelser! Regeringen har introduceret en såkaldt 0-vækst hos kommuner og regioner. Det har ført til omfattende forringelser, nedskæringer og fyringer. Skoler bliver nedlagt. Der spares penge på specialundervisningen. Daginstitutioner belemres med stadig flere lukkedage. Hospitalerne fyrer i massevis. De tvinges til at spare mange hundrede millioner kroner. Regeringens såkaldte 0-vækst er i virkeligheden minusvækst. Den demografiske udvikling øger behovet for velfærdsydelser, og kommunerne får hele tiden nye opgaver. Det ser endnu værre ud med regeringens nye oplæg for fremtiden. Kommuner og regioner pålægges nye betydelige velfærdsforringelser og omfattende fyringer.

8 7 Kommunerne har gennem historien spillet en vigtig rolle i udviklingen af det lokale selvstyre og dermed det danske demokrati. Progressive kommuner har leveret vigtige bidrag til udviklingen af vort velfærdssamfund. Men i dag er kommuner og regioner underkastet stram statslig styring, hvor det kommunale selvstyre er sat ud af kraft. Borgernes muligheder for at øve indflydelse er meget begrænset. De enkelte by- og regionsrådsmedlemmer er i virkeligheden blevet til gidsler for en politik, mange af dem er imod. Energi og kreativitet siver ud af det, der skulle have været det lokale folkestyre. For mange by- og regionsrådsmedlemmer bliver det ubærligt at skulle udmønte de forringelser, som regeringens oplæg til økonomiske rammer for kommuner og regioner vil medføre i fremtiden. Et kommunalt oprør er på vej Den 30. januar i år blev der etableret et Netværk for Velfærd og Demokrati, der allerede har fået tilslutning fra en del by- og regionsrådsmedlemmer. Netværket rummer også repræsentanter for fagforeninger, tillidsrepræsentanter, brugerbestyrelser og andre engagerede borgere. Netværket er gået i gang med at etablere lokale netværk og planlægge borgermøder, hvor der sættes fokus på regerings ansvar for forringelser, nedskæringer og fyringer, som mange kommuner og regioner er tvunget til at gennemføre. Forhandlinger mellem regeringen, KL og DR Hvert år forhandles de økonomiske rammer for kommuner og regioner imellem regeringen, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner (DR). Disse forhandlinger foregår bag hermetisk lukkede døre. De mange kommunalbestyrelser og regionsråd bliver ikke inddraget eller hørt. Borgerne er helt udelukket fra deltagelse, men vågner brat op til virkeligheden, når konsekvenserne i form af skolelukninger og andre forringelser melder sig i kommunernes budgetter. De ansatte inddrages heller ikke, men vågner til gengæld op til fyresedler, når forhandlingerne er afsluttet. Det er uværdigt i et demokratisk samfund. Siden kommunevalget i 2009 har KL og DR haft socialdemokratisk ledelse. Vi vil gerne opfordre den nye ledelse med Jan Trøjborg i spidsen til at lukke op for møderne og forhandlingerne og derigennem stille sig i spidsen for en "Fair Forandring! Den enkelte kommune forpligtes af en aftale mellem KL og regeringen, selvom aftalen er indgået fuldstændig hen over hovedet på kommunerne. Det kan da ikke være rimeligt! Netværket vil arbejde for åbenhed og offentlig debat om de økonomiske rammer. Vore by- og regionsrådsmedlemmer skal inddrages i forhandlingerne. Også borgerne og de ansatte skal have mulighed for at give deres mening til kende. Skete det, ville KL og DR også stå langt stærkere i forhandlingerne. KL og DR behøver slet ikke at acceptere regeringens oplæg. KL har tidligere sagt nej. Hvis KL og DR afviser regeringens udspil, vil det stå klart for enhver, at det er regeringen og Dansk Folkeparti, der har ansvaret! Ansvaret for den nedbrydning af vort velfærdssamfund, der er en konsekvens af regeringens økonomiske rammer. Men vi skal jo spare? Nej, det er lige præcist det, vi ikke skal. Der spares alt for meget, og der forbruges og efterspørges alt for lidt. Frygten for arbejdsløshed gør forbrugerne forsigtige, så de holder på pengene. Derfor falder de private virksomheders omsætning, og de fyrer folk. Når de private virksomheder i forvejen døjer med en svag efterspørgsel fra forbrugernes side, giver man erhvervslivet en syngende lussing, hvis man også reducerer det offentliges indkøb i de private virksomheder. Det vil aldrig skabe vækst. Det offentlige genererer samlet set en stor del af de private virksomheders afsætning. De offentligt ansatte bruger deres disponible indkomst til at købe ind i butikkerne. Det samme gør dem, der modtager overførselsindkomster. Herudover køber den offentlige sektor for 270 mia. kr. om året hos erhvervslivet. Skærer man ned på det, går det ud over vort erhvervsliv og private arbejdspladser. Når de private forbrugere holder på pengene, er det fornuftigt, at det offentlige sætter gang i økonomien og øger aktiviteten og beskæftigelsen i det private erhvervsliv. Når folk ser, at beskæftigelsen stiger, tør de igen bruge penge. Det skaber vækst og beskæftigelse. Et selvbærende opsving er i gang. Derfor er vi mod regeringens nedskæringer, der skal spare os ud af krisen! Tværtimod, vi har brug for investeringer og aktiviteter, der kan arbejde os ud af krisen! Derfor haster det med et folketingsvalg og en ny regering! Nyskabelse for politisk forandring Velfærd for Netværk og Demokrati er en nyskabelse i det politiske landskab. Der er tale om et tværgående netværk af by- og regionsrådsmedlemmer, fagforeninger og tillidsrepræsentanter, repræsentanter for brugere af offentlige institutio-

9 8 ner og engagerede borgere. Et netværk med forgreninger langt ud i lokalsamfundene og til de mange ansatte, der bygger velfærdssamfundet i kommuner og regioner. Netværket vil skabe rammerne for, at borgerne i de enkelte kommuner og regioner blander sig i debatten om velfærdssamfundets vilkår. En helt ny form for borgerinddragelse. Alle er velkomne til at melde sig ind i Netværket. Netværket har oprettet face book siden, hvor man også kan melde sig ind Netværkets baggrund, formål, aktiviteter og struktur Baggrund De økonomiske rammer for kommuner og regioner, regeringen har skabt for 2011, vil føre til betydelige velfærdforringelser og fyringer i kommuner og regioner, og de vil underminere mulighederne for et økonomisk opsving. Regeringens politik på området peger ikke mod udviklingen af et trygt og velfungerende velfærdssamfund, snarere i retning af en minimalstat. Regeringen lægger ikke op til selvstyre eller reel borgerinddragelse, men til centralisering og formynderi. Der er allerede ryster fremme om, at hver enkelt kommune og region til næste år skal sættes under administration. Mange by- og regionsrådsmedlemmer har på grund af regeringens økonomiske rammer være tvunget til at foretage nedskæringer, som de egentlig er i mod. Den proces, hvorigennem de økonomiske rammer for kommuner og regioner fastlægges, er meget lukket. Mens der eksempelvis er stor offentlig bevågenhed om den årlige finanslov, fastlægges de økonomiske rammer for kommuner og regioner der forvalter 2/3 eller mere af den velfærd, borgerne møder i hverdagen stort set uden offentlig debat. De enkelte by- og regionsrådsmedlemmerne, der i sidste ende skal håndtere konsekvenserne for de enkelte kommuner og regioner, står temmelig magtesløse i forhold til fastlæggelsen af rammerne. Hvis vi til næste år skal åbne muligheden for et andet forløb med bedre økonomiske rammer for kommuner og regioner, forudsætter det, at KL og DR kommer mere offensivt og åbent på banen, og at landets by-og regionsrådsmedlemmer i højere grad inddrages i processen Formål med et kommunal- og regionalpolitisk netværk Formålet for netværket er 1) at skabe en bredere offentlig debat om en fornyelse af den demokratiske proces omkring fastsættelsen af de økonomiske rammer for kommuner og regioner 2) og at arbejde for bedre økonomiske rammer, hvor punkt 1) også kan være en vigtig forudsætning for realiseringen af punkt 2). Alle by- og regionsrådsmedlemmer, der ønsker en mere åben og demokratisk proces og bedre økonomiske rammer, kan deltage.

10 9 Netværksaktiviteter Netværket kan bidrage til: at dokumentere de negative velfærdsmæssige konsekvenser af de økonomiske rammer inden for de forskellige områder, f.eks. udsatte børn, skoleområdet, ældre området, hospitalsområdet m.v. at markere, at det er regeringens og dens parlamentariske flertal, der er ansvarlig for de negative velfærdmæssige konsekvenser af de økonomiske rammer at skabe offentlig debat om de velfærdsmæssige konsekvenser, hvorved offentligheden kan opnå en bedre forståelse for det problematiske i de nuværende økonomiske rammer og en skærpet interesse i, hvordan næste års økonomiske rammer bliver at tage initiativer til, at de enkelte kommuner og regioner leverer input til KL og DR vedrørende oplægget til næste års økonomiske rammer, hvor kommuner og regioner også kan inddrage borgerne i en debat herom at arbejde for, at KL og DR lægger deres udspil til nye økonomiske rammer åbent frem i offentligheden, og at de enkelte kommuner og regioner inddrager borgerne i en debat om behovet for gode økonomiske rammer Netværket vil oprette en hjemmeside og kommunikere internt pr. mail. Milepæle 1. I første kvartal af 2011 inviterer netværket alle kommunal- og regionspolitikere til et seminar, hvor netværkets intentioner præsenteres. Seminaret vil drøfte, hvordan det kan bidrage til, at KL og DR skaber en åben proces i forhold til forhandlingerne med regeringen og inddrager by- og regionsrådsmedlemmerne i fastlæggelsen af et forhandlingsoplæg, der bygger på intentionerne om et stærkt og dynamisk velfærdssamfund med dertil hørende gode økonomiske rammer. På seminaret kan der eventuelt dannes arbejdsgrupper, der arbejdere videre med særlige emner. Seminaret vil give input til netværkets fremtidige aktiviteter, og netværkets struktur tilpasses hertil. 2. I foråret 2011 afholder netværket i hver af de 5 regioner velfærdsseminarer, hvor der vil være oplæg og debat om visioner for et godt velfærdssamfund, konkrete forslag til forbedringer og præsentation af det nye kommunalpolitiske netværk. Til mødet inviteres fra hele den pågældende region alle byråds- og regionsrådsmedlemmer, fagforeninger/tillidsmænd, skolebestyrelsesmedlemmer, ældre råd og andre bestyrelser ved offentlige institutioner til at deltage. På seminarerne kan der nedsættes arbejdsgrupper, der forankrer debatten i de enkelte kommuner. Netværkets struktur Netværkets arbejde koordineres i en opstart af initiativgruppen, og Netværk for Velfærd og Demokrati, der blev etableret på kommunalpolitisk seminar d. 9. maj Hardy Hansen er talsperson for netværket. Når netværket er etableret, må det overvejes, hvordan der kan etableres et sekretariat, der også kan organisere seminarer mv.

11 10 Initiativgruppen: Betina Skovby, medlem af byrådet i Herlev Kommune for SF Hanne Andersen, medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet Heidi Storck, medlem af byrådet i Furesø Kommune for Socialdemokratiet Lise Thorsen, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Socialdemokratiet Lone Christensen, medlem af byrådet i Furesø Kommune for Socialdemokratiet Louise Colding, medlem af byrådet i Hillerød Kommune for Socialdemokratiet Marianne Stendell, medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet Mette Reissmann, politisk ordfører for den socialdemokratiske gruppe i Københavns Borgerrepræsentation Peter Kay Mortensen, medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet og formand for LO Storkøbenhavn Tue Tortzen, medlem af Byrådet i Hillerød og af Enhedslisten Grundlag for kommunal- og regionalpolitisk netværk Programerklæring for kommunal- og regionalpolitisk netværk Kommuner og regioner spiller en afgørende rolle i forvaltningen og udviklingen af det danske velfærdssamfund. Kommunerne har også spillet en vigtig rolle i udviklingen af det lokale selvstyre og dermed i udviklingen af det danske demokrati. I dag er kommuner og regioner imidlertid underkastet en statslig styring, der indebærer, at det kommunale selvstyre er sat ud af kraft. Borgernes muligheder for at øve indflydelse på deres lokalsamfund og dermed de nære rammer for deres liv er derfor meget begrænset. Den aktuelle statsstyring begrænser og skaber ulighed i velfærden. Vi ønsker et kommunalt selvstyre som grundlag for et stærkt og dynamisk velfærdssamfund, hvor borgerne kan leve et værdigt og trygt liv. Hvor kommuner og regioner indgår i et samspil med erhvervslivet, der kan skabe en bæredygtig erhvervsudvikling med høj beskæftigelse. Hvor kommuner og regioner på grundlag af borgerinddragelse indgår i nye samspil med civilsamfundet, der både kan skabe engagement og initiere nye løsninger på hvordan, opgaverne kan løses. Hvor alle dele af landet bliver attraktive og inkluderes i samfundets økonomiske, sociale, velfærdsmæssige, kulturelle udvikling. De økonomiske rammer, regeringen nu har lagt ned over kommuner og regioner, er imidlertid alt for snævre, og fører til velfærdsforringelser og fyringer og underminerer mulighederne for et økonomisk opsving. Det skaber ikke dynamik, men stagnation. De økonomiske rammer er fastlagt i en lukket politisk proces, der slet ikke modsvarer de potentialer for åbenhed, demokrati og engagement, det lokale selvstyre rummer. Vi vil derfor gennem etableringen af et kommunal-og regionalpolitisk netværk arbejde for, at der kommer langt mere åbenhed og offentlig debat om de økonomiske rammer for kommunerne og regionerne, og at der fremover skabes bedre økonomiske rammer for kommuner og regioner til gavn for borgernes velfærd.

12 11 På de næste sider finder du billeder fra netværkets første milepæl

13 1. Milepæl: 30. januar 2011

14

15

16 Hvis velfærd?

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Thyge Enevoldsen Et unødvendigt nedskæringsbudget Igen i år står vi desværre overfor et nedskæringsbudget, det er i hvert fald hvad flertallet

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet Statsministeriet Statsminister Hr. Anders Fogh Rasmussen Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Regeringens kvalitetsreform Kære Anders Fogh Rasmussen. Vedlagt fremsendes FOA Fag og Arbejdes oplæg/bemærkninger

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8 Side 1 af 8 I år har der ingen forhandlinger været om budgettet og det er jo egentlig ærgerligt. Forhandlinger er jo steder man kan mødes og have konstruktive debatter og måske finde punkter man kan være

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus.

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus. Talepapir Aarhus Kommune Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus. Jeg har set frem til mødet i dag. Det er afgørende for mig, at vi får givet jer en omhyggelig orientering

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Det talte ord gælder I dag fejrer vi vores Grundlov. Grundloven er de regler, vi har for vores politiske kampe. Grundloven giver den enkelte borger rettigheder.

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 16. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Større befolkning øger det offentlige forbrug

Større befolkning øger det offentlige forbrug NOTAT 14-0426 - MELA - 09.04.2015 KONTAKT: METTE LANGAGER - MELA@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Større befolkning øger det offentlige forbrug Det offentlige forbrug skal vokse med 11 mia. kr. frem til 2020

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Socialudvalget 2009-10 L 35 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 0. november 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Fakta og undersøgelser

Fakta og undersøgelser STYRK VELFÆRD OG FÆLLESSKAB FOR FREMTIDEN Fakta og undersøgelser Velfærdskonferencen 21. september 2011 Færre ansatte i kommuner og regioner det sidste år Fra juni 2010 til juni 2011 er antallet af ordinært

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Notat. FORHØJELSE AF KOMMUNALT ANLÆGSLOFT: Et skridt frem og to skridt tilbage.

KRITISKE ANALYSER. Notat. FORHØJELSE AF KOMMUNALT ANLÆGSLOFT: Et skridt frem og to skridt tilbage. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. Ikke partitilknyttet Kendt fra Den Alternative Velfærdskommission www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus.

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus. Talepapir Aarhus Kommune Socialforvaltningen Anledning Tale holdes den Informationsmøde for BPA brugere 26. november kl. 15 i Turbinehallen Sagsnummer: Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Finansudvalget Dato / tid 2. februar 2017

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Martin Damm, før Økonomiaftalen

Martin Damm, før Økonomiaftalen Det nytter at kæmpe #12Maj: 20.000 ansatte, borgere og politikere i 74 kommuner fik fjernet omprioriteringsbidraget og 2,2 milliarder kroner fra Økonomiaftalen mellem regeringen og KL Tænk hvis vi var

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Nærvær, fællesskab og engagement Vi sætter gang i en ny bevægelse

Nærvær, fællesskab og engagement Vi sætter gang i en ny bevægelse Nærvær, fællesskab og engagement Vi sætter gang i en ny bevægelse Vi er 16 mennesker på Lokallistens kandidatliste, og vi er en skøn blanding af mænd og kvinder med forskellig baggrund: Selvstændige, kommunalt

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Økonomiaftalen for 2011

Økonomiaftalen for 2011 Økonomiaftalen for 2011 En aftale i en krisetid Naja Warrer Iversen Baggrund: Økonomisk krise og kommunal budgetoverskridelse Stort minus på de offentlige finanser Krisepakker fra regering og opposition

Læs mere

Minister uden smertegrænse

Minister uden smertegrænse Minister uden smertegrænse Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jakob Axel Nielsen (K), har ingen smertegrænse for, hvor stor en del af de offentlige sundhedsopgaver, der bliver udført på de private

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Kraner, stilladser, buldozere. Et byggeboom af historiske dimensioner finder sted netop nu.

Kraner, stilladser, buldozere. Et byggeboom af historiske dimensioner finder sted netop nu. Vores by er under forandring. Rammerne for en moderne, attraktiv, europæisk by bliver lagt i disse år. Vi ser det, når vi går gennem byen: Kraner, stilladser, buldozere. Et byggeboom af historiske dimensioner

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget.

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Lige før sommerferien kunne vi læse, at det amerikanske Trendmagasin Monocle igen havde kåret København til verdens bedste. Intet år

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Nyborg Kommune. - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark

Nyborg Kommune. - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark Nyborg Kommune - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark Fælles oplæg til Kommunalvalg 2013 Udfordringer og muligheder Vi borgere i Nyborg kommune er stolte og glade for at bo her. Det er der også al

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en pulje til genoprettelse af nedlagte valgsteder

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en pulje til genoprettelse af nedlagte valgsteder 2010/1 BSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2011 af Rasmus Prehn (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Vibeke Grave (S), Magnus Heunicke

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Stormøde KFO den 6.maj 2010

Stormøde KFO den 6.maj 2010 Stormøde KFO den 6.maj 2010 1. Velkomst: Alle bydele repræsenteret, skriv jer gerne på en liste, hvis i ønsker at blive kontaktet af pressen, høre mere om aktiviteter og KFOs arbejde. Husk også tilmelding

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BRØNDERSLEV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab Dagens emner Konkurrence om ydelser og aktiviteter Evidensbaserede ydelser Konkurrence nej. Evidens Ja. Ingen konkurrence

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

Kommunaludvalget KOU alm. del Bilag 87 Offentligt

Kommunaludvalget KOU alm. del Bilag 87 Offentligt Kommunaludvalget 2008-09 KOU alm. del Bilag 87 Offentligt KOU150509 samrådsspørgsmål P og Q. Hans Kristian Skibby: Ja, men jeg byder velkommen til det her åbne samråd velkommen til ministeren. Og det er

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Høringssvar til forslag til ændring af dagtilbudsloven vedr. fleksible frokostordninger i daginstitutioner

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

SOLIDARITET OG FORANDRINGER

SOLIDARITET OG FORANDRINGER SOLIDARITET OG FORANDRINGER Foto: Peter S. Jensen DEMOKRATI For Enhedslisten betyder demokrati ikke blot, at vi hvert 4. år har mulighed for at sætte vores kryds ved den politiker, vi ønsker skal repræsentere

Læs mere

Rum for den frivillige indsats

Rum for den frivillige indsats Rum for den frivillige indsats Oplæg på konference om Medborgercentre - et fremtidigt bibliotekskoncept Den 26. september 2012 i Vollsmose Kulturhus Af Torben Larsen, sekretariatsleder i Landsforeningen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. januar 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Puljemidler...

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Tale til samråd den 16. december 2016 om konkurser i hjemmeplejen. Og tak til spørgeren for invitationen til samrådet her i dag.

Tale til samråd den 16. december 2016 om konkurser i hjemmeplejen. Og tak til spørgeren for invitationen til samrådet her i dag. Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 186 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPBHK Koordineret med: SPOLD Sagsnr.: 1608836 Dok. nr.: 258996

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Nærdemokrati - politik for borger- og brugerinddragelse

Nærdemokrati - politik for borger- og brugerinddragelse Nærdemokrati - politik for borger- og brugerinddragelse Strategi og Ledelse Forord Byrådet besluttede i februar 2007 en vision for vores kommune: Fredensborg Kommune tilfredse borgere. Skal Fredensborg

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGET

1. BEHANDLING AF BUDGET 1. BEHANDLING AF BUDGET 2018-2021 Benedikte Kiær, Borgmester i Helsingør Kommune Kære Alle, Jeg har set frem til i dag. For i dag tager vi for alvor fat på dette års budgetforhandlinger og det er altid

Læs mere

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Udtalelse Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl v. formanden Birger Rasmussen

Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl v. formanden Birger Rasmussen Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl. 13.30 v. formanden Birger Rasmussen Jeg vil starte med, at nævne den bestyrelse der har deltaget i arbejdet siden sidste årsmøde. Steen Thomsen Marleen Hansen

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 214 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af SOU samrådsspørgsmål T Dato /

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 185 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Besvarelse af REU Alm. del samrådsspørgsmål R om politiskolen

Læs mere