Oversigt over projekter som har modtaget tilskud fra Regionernes Medicinpulje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over projekter som har modtaget tilskud fra Regionernes Medicinpulje"

Transkript

1 N O T A T December 2016 Oversigt over projekter som har modtaget tilskud fra Regionernes Medicinpulje Regionerne har etableret en fælles medicinpulje, som skal sikre en mere præcis anvendelse af medicin til gavn for patienter og samfundsøkonomien. Der er ansøgt om støtte for lige knap 70 millioner kroner. I dette papir gennemgås de ni projekter, som netop er blevet tildelt økonomisk støtte fra medicinpuljen. Gennemgangen er baseret på en kort populær beskrivelse, som ansøgerne har udarbejdet i forbindelse med deres ansøgning til medicinpuljen. 1. Stress ulcus profylakse på intensivafdeling, et internationalt multicenter randomiseret forsøg (SUP ICU forsøget) Patienter på intensivafdelinger er kritisk syge med svigt af livsvigtige organer. Tilstanden rammer årligt titusinder i Danmark og millioner globalt. Med en dødelighed på over 25 procent er tilstanden svær kritisk sygdom en af de hyppigste dørsårsager på verdensplan. I tillæg har intensivbehandling mange omkostninger for de personer, der overlever, deres pårørende og samfundet mere generelt. Det er derfor helt essentielt, at intensivbehandling baserer sig på den bedste viden om gavn eller skade for patienter og samfund. Såkaldt forebyggende mavesårsmedicin er standardbehandling på mange intensivafdelinger, men dette bygger ikke på store kliniske afprøvninger, men tradition. Blødende mavesår på intensivafdelinger er en sjælden tilstand og der er mistanke om alvorlige bivirkninger ved at bruge mavesårsmedicinen, herunder lunge og tarmbetændelse. Dilemmaet er derfor, at millioner af intensivpatienter får en behandling, som måske gør mere skade end gavn. Det igangværende SUP ICU forsøg ( icu.com) er et stort klinisk forsøg, der tester de samlede gevinster og skadelige virkninger for patienter og samfund ved

2 forebyggende mavesårsmedicin givet på intensivafdelinger. SUP ICU forsøget bliver gennemført på de fleste danske intensivafdelinger (i alle fem danske regioner) og på mange udenlandske afdelinger i regi af det nationale forskningscenter for intensiv medicin ( som gennemfører uafhængige kliniske forsøg af hyppige behandlinger givet til intensivpatienter. Side 2 Projektets hovedansøger er Morten Hylander Møller, Intensiv Terapiklinik, Rigshospitalet. Projektet har opnået kr. i tilskud fra medicinpuljen. 2. Navigated laser in branch Retinal Vein occlusion study (NIRVANA) Blodpropper I nethindens grenvener er en frygtet årsag til svært synstab. Tilstanden kompliceres oftest ved væskeansamling i nethindens gule plet, hvorved centralsynet svækkes markant. Den eksisterende behandling består af gentagne indsprøjtninger med vascular endothelial growth factor (VEGF) hæmmende medicin i øjets glaslegeme. Medicinen reducerer mængden af væske i den gule plet, men behandlingen skal oftest gives månedligt og er derfor både dyr og belastende for patienter og samfund. Man har tidligere anvendt laserbehandling, men den daværende teknologi gav en del begrænsninger i form af nedsat behandlingseffekt og bivirkninger som tab af det centrale synsfelt. I de senere år har man udviklet navigeret laserbehandling, som ved lignende sygdomme har visk meget lovende resultater i form af stabiliserende effekt som supplement til medicinindsprøjtningerne. I det aktuelle projekt ønsker projektets ansøgere at udføre et kontrolleret lodtrækningsforsøg, hvor de tester om man ved hjælp af supplerende navigeret laserbehandling kan reducere antallet af anti VEGF indsprøjtninger. Dette udføres hos 60 patienter, som enten modtager anti VEGF indsprøjtninger eller aflibercept og navigeret laser (Gruppe 1, 30 patienter) eller aflibercept alene (Gruppe 2, 30 patienter) og herefter følges 12 måneder. Desuden ønsker ansøgere at teste, om man ved hjælp af forskellige ikke invasive billeddiagnostiske undersøgelser kan forudsige, hvordan patienterne vil tage imod den givne behandling. På den måde vil man lettere kunne individualisere behandlingen målrettet den enkeltes behov. Projektets hovedansøger er Jacob Grauslund, Øjenafdelingen E, Odense Universitetshospital. Projektet har opnået kr. i tilskud fra medicinpuljen.

3 3. Oral Fecal Microbiome Transplantation in Patients with Peripheral Psoriatic Arthritis: A 6 months Randomized, Placebo Controlled Trial Side 3 Psoriasisgigt er en kronisk sygdom, der rammer en betydelig andel af patienter med hudpsoriasis. Sygdommen skyldtes en betændelsestilstand i led og sener, og giver store smerter, hævelse og nedsat bevægelighed medførende forringet livskvalitet og risiko for tab af arbejdsevne. Betændelsen skyldtes en forkert aktivering af immunforsvarets betændelsesceller, men årsagen til dette er ukendt. Sygdommen kan ikke kureres og de eksisterende behandlingsmuligheder, herunder nuværende førstevalgsbehandling med methotrexat, er ofte utilstrækkelige. Nye teorier går på, at en dårlig sammensætning af tarmens bakterieflora kan spille en afgørende rolle for udviklingen og forløbet af psoriasisgigt. En ny behandling kaldet fæces mikrobiom transplantation, hvor der overføres afføring fra en rask donor til patientens tarm, har vist sig at kunne gendanne balancen i tarmens normale bakterieflora og herved helbrede patienter med langvarig diarre. Fæcesmikrobiom transplantation har hos denne patientgruppe vist sig sikker og meget effektiv. Formålet med dette studie er at belyse, om fæces mikrobiom transplantation har en sygdomsmodificerende effekt hos psoriasisgigtpatienter. Studiet vil blive udført som et blindet lodtrækningsforsøg og inkludere 80 psoriasisgigtpatienter med betydelig gigtaktivitet til trods for en løbende behandling med methotrexat behandlingen. Men mens den ene halvdel vil få udført en fæces mikrobiom transplantation med afføring fra en rask donor vil den anden halvdel blive behandlet med postevand (placebo). Deltagerne vil herefter blive fulgt i seks måneder for at vurdere om fæces mikrobiom transplantation er mere effektiv end postevand til at holde psoriasisgigten i ro og/eller i bedste fald kan kurere sygdommen. Projektets hovedansøger er Torkell Ellingsen, Reumatologisk Forskningslaboratorium, Odense Universitetshospital. Projektet har opnået kr. i tilskud fra medicinpuljen. 4. CONDISOX: Et forskningsprojekt om ve stimulerende drop Næsten fødende behandles ve stimulerende drop (Syntocinon ) i forbindelse med fødslen. Siden 2007 har ve stimulerende drop været på højrisikolisten over medicin i USA og har herhjemme længe været kendt som medvirkende årsag til erhvervet hjerneskade hos børn. I 2010 blev der udbetalt 38,6 millioner kroner ved i alt 23 erstatningssager, hvor barnet havde pådraget sig erhvervet hjerneskade i forbindelse med fødslen. Konklusionen i alle sager var uforsigtig brug af ve

4 stimulerende drop og/eller manglende reaktion ved tegn på iltmangel i forbindelse med overvågning af barnets hjertelydskurve (CTG). Side 4 Ifølge nationale retningslinjer gives der ve stimulerede drop indtil fødslen er overstået, medmindre der opstår akutte problemer. Formålet er at undersøge om fødslen vil skride planmæssigt frem og forløbe med færre bivirkninger for mor og barn, hvis ve stimulerende drop afbrydes tidligere. Projektet udføres på fødegangene ved Regionshospitalet Randers, Aarhus Universitetshospital, Kolding sygehus, Aalborg Universitetshospital og 3 hollandske (1 universitetshospital og 2 regionshospitaler). Projektets ansøgere inkluderer 1200 gravide kvinder, hvor der er fundet indikation for behandling med ve stimulerende drop. Projektet undersøger hyppigheden af følgende udfald blandt kvinder i to behandlingsgrupper (afbrudt og kontinuerlig): Hyppigheden af kejsersnit Hyppigheden af komplikationer hos den gravide Hyppigheden af komplikationer hos barnet Om kvindens fødselsoplevelse ændres Projektet er det første af sin art i verden og det har særligt på grund af sin størrelse, sit multinationale design og i sin egenskab af lodtrækningsprojekt potentiale til at have direkte indflydelse på den fremtidige behandling med ve stimulerende drop på fødeafdelinger i hele verden. Projektet forventes at øge sikkerheden ved fremtidige fødsler, hvor der benyttes ve stimulerende drop. Projektets hovedansøger er Sidsel Boie, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Regionshospitalet Randers. Projektet har opnået kr. i tilskud fra medicinpuljen. 5. Randomiseret kohorte studie om standardiseret aftrapningsregime for subkutan immunoglobulinbehandling (SCIG) ved kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIPD) Kronisk inflammatorisk nervebetændelse (CIDP) er nervesygdom, der medfører langsomt nedsættende symptomer med lammelser og føleforstyrrelser i arme og ben. I modsætning til andre typer af nervebetændelser kan sygdommen behandles medicinsk således, at muskelstyrke og funktionsniveau bedres. Behandling sker med immunoglobulin, der traditionelt gives ind i en vene over 4 5 dage, men i de senere år er indsprøjtninger af immunoglobulin i underhuden blevet udbredt.

5 Denne behandling kan varetages af patient selv i hjemmet. Det er endvidere kendt, at nogle patienter over tid ikke længere har behov for samme mængde immunoglobulin eller måske helt kan undvære behandlingen, men man kan ikke forudse, hvem dette gælder for. Side 5 Formålet med studiet er derfor at lave en systematiseret aftrapningsplan for patienter i subkutan immunoglobulinbehandling. Dette har til formål at finde laveste dosis for deres behandling uden, at det forværrer deres funktionsniveau. Hvert 3. måned reduceres den ugentlige dosis for til sidst helt at ophøre, såfremt der ikke opstår forværring under reduktionen. Vi vil samtidig teste om forværring af symptomer opdages lige så tidligt, hvis patienterne selv rapporterer det, alternativt hvis de hyppigt ses til kontrol. Ved lodtrækning vil deltagerne blive udtaget til enten at blive undersøgt fast hver 6. uge eller skulle henvende sig til deres neurologiske afdeling, hvis de oplever en forværring af deres sygdom. Alle patienter vil blive undersøgt hver 3. måned i forbindelse med dosisreduktion. Relevant behandling vil iværksætte, hvis der opstår markant forværring. Projektet forventer, at studiet vil vise den totale behandlingsdosis for CIPD kan reduceres med mindst 10 procent. Projektets hovedansøger Henning Andersen, Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Projektet har opnået kr. i tilskud fra medicinpuljen 6. Biologisk behandling dosisreduktion og seponering hos patienter med inflammatoriske gigtsygdomme Biologisk behandling har betragteligt forbedret behandlingen for patienter med leddegigt (RA), psoriasisgigt (PsA) og rygsøjlegigt (SpA), ikke blot som direkte afledt effekt men også ved den måde klinikeren varetager monitoreringen af sygdommen på. Således har studier vist, at tidlig, aggressiv behandling med tæt kontrol giver de bedste behandlingsresultater, hvilket ihærdigt søges implementeret i daglig praksis med kontaktlagt, patientuddannelse og opgavedelen. Opfattelsen har hidtil været, at biologisk behandling forventedes at være livslang. Nye studier viser dog, at en del patienter med RA, PsA og SpA kan bevare roen i sygdommen efter reduktion af den biologiske behandling. Særligt for PsA og SpA kan dosis reduceres betydeligt og evt. standses helt med fortsat kontrol af sygdommen.

6 Ovennævnte studier har haft klassiske designs med en stram behandlingsalgoritme uden mulighed for patientindflydelse. I daglig praksis giver en sådan fremgangsmåde problemer, fortrinsvis med utilfredshed hos patienterne og adhærence til algoritmen (patienterne falder fra). Det synes derfor rationelt at medinddrage patienten gennem motivering for nedtrapning og direkte indflydelse på dosisreduktion. Side 6 Studiets formål er at undersøge, om det er muligt at fastholde sygdomskontrol ved dosisreduktion og evt. seponering af den biologiske behandling hos RA, PsA og SpA. Metoden er kontrolleret, åbent, multicenter, med 1:1 randomisering til enten dosisreduktion med patientinvolverende behandlingsalgoritme eller iht. RADS vejledningerne. Perspektivet er dels, at dosisreduktion vil reducere overbehandling og deraf unødvendige bivirkninger inkl. alvorlige infektioner herunder mulig øget risiko for kræft. Dels vil en reduktion af den biologiske medicin medføre store besparelser på sundhedsbudgettet. Projektets hovedansøger er Annette Schlemmer, Reumatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. Projektet har opnået kr. i tilskud fra medicinpuljen. 7. SPIREN Effekten af spironolakton på calcineurinhæmmerinduceret nefrotoksicitet Formålet med projektet er at undersøge om transplanterede nyrer holder længere ved tillæg af det kendte vanddrivende lægemiddel spironolakton dvs. om dannelsen af bindevæv i nyren hæmmes. Flere dyreforsøg tyder på en gavnlig effekt. For at hindre, at kroppen afstøder det fremmede organ anvendes hos de fleste transplanterede patienter et immundæmpende lægemiddel tilhørende gruppen calcineurinhæmmere. Denne behandling har medført, at antallet af akutte afstødninger er mindsket betragteligt igennem de seneste 10 år. Desværre er langstidsoverlevelsen af transplanterede nyrer ikke bedret tilsvarende. En forklaring på dette er, at den immundæmpende medicin, når den tages i længere tid, medfører dannelse af bindevæv i nyren. Det er derfor desværre normalt, at nyrefunktionen gradvist aftager i årerne efter en transplantation. Et hormon ved navn aldosteron synes at have en nøgleposition i udvikling af bindevæv samt at påføre skade af blodkar hos mennesker. Det velkendte vanddrivende præparat spironolakton modvirker aldosterons virkning, og dyreeksperimentelle studier har

7 vist, at tillæg af spironolakton til den immundæmpende behandling hos rotter bedrede nyrefunktionen markant. Side 7 Studiet gennemføres som et landsdækkende randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret multicenterforsøg, der løber over 3 år. Der er aktuelt inkluderet 155 af i alt 170 planlagte nyretransplanterede patienter, som inkluderes fra alle transplantationscentre i Danmark. På inklusionstidspunktet, efter 1 år, 2 år og ved afslutning laves døgnblodtryksundersøgelser, hormonanalyser, molekylærbiologiske undersøgelser, nyrefunktionsundersøgelser og vævsprøver fra nyren. På langt sigt er håbet, at undersøgelsen vil medvirke til at forbedre langtidsoverlevelsen af transplanterede nyrer og dermed udsætte behovet for dialyse. Projektets hovedansøger er Helle C. Theisson, Odense Universitetshospital. Projektet har opnået kr. i tilskud fra medicinpuljen. 8. Effekten af syv eller fjorten dages antibiotikabehandling af simpel Staphylococcus aureus bakteræmi: et randomiseret, ublindet, non inferioritets interventionsstudie Forbruget af antibiotika afhænger af dosis og varighed af behandlingen. Initiativer der reducerer den samlede døgndosis eller den samlede behandlingsvarighed vil således reducere det samlede forbrug. Studiet Effekten af syv eller fjorten dages antibiotikabehandling af simpel Staphylococcus aureus bakteræmi: et randomiseret, ublindet, non inferioritets interventionsstudie undersøger om syv dages antibiotikabehandling af Stafylokokinfektion er mindst ligeså godt som 14 dages behandling. Projektets hovedansøger er Thomas Benfield, Infektionsmedicinsk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital. Projektet har opnået kr. i tilskud fra medicinpuljen. 9. ALOSTRA Alendronate treatment of Osteoporosis in Rheumatoid Arthritis indication and duration. A randomized, double blinded, placebo controlled multicenter study to evaluate the effects of discontinuation of Alendronate in patients with Rheumatoid Arthritis

8 Leddegigt er en kronisk sygdom, der rammer op mod 1 procent af Danmarks befolkning og kan medføre alvorlige følgesygdomme, herunder knogleskørhed. knogleskørhed behandles oftest med medicin af typen bifosfonat, herunder præparatet alendronat, der er det hyppigst brugte. Alendronat er generelt en god behandling med få bivirkninger og beskytter mange mod knoglebrud. Dette er også vist hos patienter med leddegigt. Imidlertid er der ved langtidsbehandling risiko for sjældne, men alvorlige bivirkninger i form at atypiske knoglebrud. De gængse danske og internationale retningslinjer for behandling af knogleskørhed anbefaler derfor et behandlingsstop efter fem års behandling med alendronat hos patienter, der har lav risiko for fraktur. Denne behandlingsvejledning overføres i dag også til patienter med leddegigt. Imidlertid udgør leddegigt en væsentlig risikofaktor for knogleskørhed og heraf følgende knoglebrud. Det er derfor afgørende at efterprøve hvorvidt det er sikkert at følge disse retningslinjer også hos patienter med leddegigt. En ny type CT scanning kan både bedømme gigtens påvirkning af knogler og graden af knogleskørhed. Side 8 Dette projekt omfatter 160 patienter med leddegigt, der også behandles med alendronat. Ved lodtrækning opdeles deltagerne i to grupper: forsat alendronatbehandling eller behandlingsophør. De to grupper følges i to år med knoglescanninger, CT scanninger, lægeundersøgelser og diverse blodprøver. Projektets ansøgere vil derefter vurdere om behandlingsophør kan ske uden betydende knogletab hos patienter med leddegigt samt om CT scanning kan vejlede behandlingen af den enkelte patient. På sigt vil resultaterne af dette studie kunne bidrage til, at patienter med leddegigt får den rette forebyggende behandling mod knogleskørhed, hverken for meget eller for lidt. Projektets hovedansøger Ellen Margrethe Hauge, Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Projektet har opnået kr. i tilskud fra medicinpuljen.

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om (den gule plet) Af Sara Brandi Bloch læge Øjenafdelingen Glostrup Hospital FIGUR 1 Det retinale pigmentepitel Værd at vide om Af Michael Larsen professor, overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital

Læs mere

Overførsel af tarmbakterier hos patienter med perifer psoriasisgigt: Et 6-måneders randomiseret, placebo-kontrolleret studie

Overførsel af tarmbakterier hos patienter med perifer psoriasisgigt: Et 6-måneders randomiseret, placebo-kontrolleret studie Information ved deltagelse i en sundhedsvidenskabelig undersøgelse (patient) Overførsel af tarmbakterier hos patienter med perifer psoriasisgigt: Et 6-måneders randomiseret, placebo-kontrolleret studie

Læs mere

Behandling af diabetisk øjensygdom. Større undersøgelse viser markant forbedret behandlingsresultat efter 12 måneders test. Figur 1.

Behandling af diabetisk øjensygdom. Større undersøgelse viser markant forbedret behandlingsresultat efter 12 måneders test. Figur 1. Figur 1 Nethinden B rterie Vene Øjets opbygning C De små blodårer (kapillærer) Carsten Edmund Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Region Hovedstaden Formand for Øjenforeningen Behandling af diabetisk øjensygdom

Læs mere

Oversigter over projekter som har modtaget tilskud fra Regionernes Medicinpulje

Oversigter over projekter som har modtaget tilskud fra Regionernes Medicinpulje N O T A T 10-11-2014 Oversigter over projekter som har modtaget tilskud fra Regionernes Medicinpulje Regionerne har etableret en fælles medicinpulje, som skal sikre en mere præcis anvendelse af medicin

Læs mere

Nethindens gule plet (macula)

Nethindens gule plet (macula) Nethindens gule plet (macula) Øjets opbygning C De små blodårer (kapillærer) FIGUR Nethinden Type diabetes (ungdomsdiabetes) en alvorlig risiko for synet f Jakob Grauslund Læge, ph.d.-studerende Odense

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til?

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Ole Kudsk Jensen Reumatolog, ph.d. RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Hvad er

Læs mere

Resultater fra behandling med Avastin. Alderspletter på nethinden (Aldersrelateret Macula Degeneration) Hornhinde. Linse. Gule plet (macula)

Resultater fra behandling med Avastin. Alderspletter på nethinden (Aldersrelateret Macula Degeneration) Hornhinde. Linse. Gule plet (macula) NYT FRA FORSKNINGSFRONTEN Hornhinde Linse Gule plet (macula) Figur 1 Lysstrålerne brydes af hornhinden og linsen, så de, ligesom med et brændeglas, samles i et brændpunkt på nethinden, som kaldes den gule

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Birgitte Christiansen, klinisk sygeplejespecialist Center for Kræftforskning,

Læs mere

Knogleskørhed (osteoporose)

Knogleskørhed (osteoporose) Information til patienten Knogleskørhed (osteoporose) Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Hvad er knogleskørhed Knogleskørhed - også kaldet osteoporose - rammer hver 3. kvinde

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Du har fået stillet diagnosen Arthritis Urica, som på dansk kaldes Urinsyregigt. Det er

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Lægen kalder sygdommen

Læs mere

Behandling med Simponi (PEN)

Behandling med Simponi (PEN) Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Simponi (PEN) (mod leddegigt, rygsøjlegigt og psoriasisgigt) Hvad er Simponi? Simponi indeholder

Læs mere

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet SARKOIDOSE Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Lungeambulatoriet HVAD ER SARKOIDOSE? Sarkoidose hedder også Boecks sygdom, opkaldt efter en norsk lungelæge. Der findes ikke noget dansk navn

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med Humira.(Adalimumab)

Behandling af Crohn s sygdom med Humira.(Adalimumab) Hillerød Hospital Kirurgisk afdeling Behandling af Crohn s sygdom med Humira.(Adalimumab) Patientinformation 2011 Forfattere: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Helsevej

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Ny behandling af diabetisk øjensygdom

Ny behandling af diabetisk øjensygdom Nethinden b A Øjets opbygning Arterie c De små blodårer (kapillærer) Vene Figur 1 Ny behandling af diabetisk øjensygdom Carsten Edmund Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Region Hovedstaden Større undersøgelse

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Konference for kontaktsygeplejersker 2013 Lisbeth Vestergaard Andersen, forskningskonsulent Uddeling af midler til forskning - udvalgte projekter Uddeling

Læs mere

Betændelse i ryggens knogler

Betændelse i ryggens knogler Patientinformation Betændelse i ryggens knogler Infektionsmedicinsk Afdeling Q Denne pjece er til dig, som har fået påvist betændelse i en knogle i ryggen - eller som er ved at få undersøgt, om du har

Læs mere

Information til patienten. Højt stofskifte. Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme

Information til patienten. Højt stofskifte. Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Information til patienten Højt stofskifte Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Skjoldbruskkirtlen sidder normalt foran på halsen under adamsæblet, og kan hverken ses eller føles.

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Øjenafdelingen. Jørgen E. Villumsen. Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital VOS 3-2007

Øjenafdelingen. Jørgen E. Villumsen. Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital VOS 3-2007 Af MORTEN DORNONVILLE DE LA COUR Overlæge, dr.med., FEBO Øjenafdelingen Glostrup Hospital Af Jørgen E. Villumsen Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital 10 Er behandling af øjensygdomme vigtig?

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

Salazopyrin. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium

Salazopyrin. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium Salazopyrin Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium Salazopyrin Entabs (SAZP) VIRKNING Salazopyrin Entabs (SAZP) anvendes bl.a. til behandling af leddegigt

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Cimzia. Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C. Patientinformation

Cimzia. Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C. Patientinformation Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Cimzia Hvad er Cimzia? Cimzia indeholder stoffet Certolizumab og er et af de såkaldte biologiske lægemidler.

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

retinoblastom Børnecancerfonden informerer

retinoblastom Børnecancerfonden informerer retinoblastom i retinoblastom 3 Sygdomstegn Retinoblastom opdages ofte tilfældigt ved, at man ser, at pupillen skinner hvidt i stedet for sort. Det skyldes svulstvæv i øjenbaggrunden. Det bliver tydeligt,

Læs mere

Diaphragma Hernie. Forældreinformation. Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok

Diaphragma Hernie. Forældreinformation. Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok Forældreinformation Diaphragma Hernie Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok Kirurgisk Afdeling A H.C. Andersen Børnehospital 1 Hvad er et diaphragma hernie? Et diaphragma hernie

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Hidrosadenitis suppurativa

Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa Hvad er Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa (HS) er en kronisk hudsygdom, der viser sig ved gentagne udbrud af ømme bylder. Hvor

Læs mere

Methotrexat. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium

Methotrexat. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium Methotrexat Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium Methotrexat (MTX) VIRKNING Methotrexat (MTX) dæmper sygdomsaktiviteten ved leddegigt, psoriasisgigt

Læs mere

Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre

Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre Ældre medicinsk patienter (+65 år) udgør den største patientgruppe på de medicinske afdelinger i Danmark. De er karakteriserede

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Perfusion skanning af nyretumorer

Perfusion skanning af nyretumorer Perfusion skanning af nyretumorer Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke

Læs mere

Behandling med Pembrolizumab

Behandling med Pembrolizumab Behandling med Pembrolizumab Til patienter med metastatisk moderkræft September 2014 Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Pembrolizumab Pembrolizumab

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Kort projekttitel: CAT-studiet Forsøgets titel: Dansk: Kompressionsbehandling af ankelbrud. Engelsk: Compression in Anklefracture Treatment,

Læs mere

Til patienter og pårørende. Carotisoperation. Operation på halspulsåren. Vælg billede. Vælg farve

Til patienter og pårørende. Carotisoperation. Operation på halspulsåren. Vælg billede. Vælg farve Til patienter og pårørende Carotisoperation Operation på halspulsåren Vælg billede Vælg farve 2 Åreforkalkning i halspulsåren (carotisstenose) Åreforkalkning i halspulsårerne gør blodkarrene stive og forsnævrer

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt:

Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt: Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt: Efterbehandling til patienter tidligere Forskningsprojektet udføres af Læge, Ph.d.-studerende Anne Sophie Sølling, Tlf.:

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- d,t

Patientinformation DBCG 2007- d,t information DBCG 2007- d,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-bt (Docetaxel, 6 serier) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres?

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres? Årehinde Retinalt pigmentepitel (RPE) Sanseceller (Neuroretina) Glaslegeme Nethinden består af neuroretina og det retinale pigmentepitel (RPE) 1 Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Behcets Sygdom Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Diagnosen er primært klinisk. Det kan tage mellem 1 til 5 år før et

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Ny metode til behandling af AMD alderspletter på nethinden F I G U R 2 F I G U R 1

Ny metode til behandling af AMD alderspletter på nethinden F I G U R 2 F I G U R 1 F I G U R 1 F I G U R 2 Normal nethinde betragtet gennem pupillen, hvor nethindens ses som en indvendig kuglevæg med macula (mørkerødt område) omtrent i centrum og med synsnervens tilslutning (den blinde

Læs mere

Deltagerinformation. Dansk udgave. DBCG s radioterapiudvalg/ version 10.3.2009

Deltagerinformation. Dansk udgave. DBCG s radioterapiudvalg/ version 10.3.2009 Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg til sammenligning af delbrystbestråling og helbryst-bestråling efter brystbevarende operation for tidlig brystkræft Protokoltitel: Delbrystbestråling versus

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Daglig motion og god kost. kan modvirke udvikling af AMD alderspletter på nethinden. Nyt fra forskningsfronten

Daglig motion og god kost. kan modvirke udvikling af AMD alderspletter på nethinden. Nyt fra forskningsfronten Nyt fra forskningsfronten Daglig motion og god kost kan modvirke udvikling af AMD alderspletter på nethinden Inger Christine Munch Afdelingslæge Øjenafdelingen Roskilde Sygehus Ilustrationer: Mediafarm

Læs mere

Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Rejsevejledning og udenlandsvaccination Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Læs mere

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center Patientinformation Veneblodprop i benet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Klinik Medicinsk Center 2 Veneblodprop i benet De har lige fået besked om, at De har en veneblodprop /dyb årebetændelse

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-c (Tamoxifen) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Deltagerinformation

Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Deltagerinformation August 2012 Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Deltagerinformation for det videnskabelige forsøg: Formodning af livmoderhalsen med misoprostol ved graviditet efter terminen Modning af de

Læs mere

N. Phrenicus blokade. Patientinformation

N. Phrenicus blokade. Patientinformation Patientinformation N. Phrenicus blokade Effekten af N. Phrenicus blokade på akutte og kroniske skuldersmerter hos patienter til lobektomi og pneumonektomi. Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V Deltagerinformation

Læs mere

VÅD AMD alderspletter på nethinden

VÅD AMD alderspletter på nethinden VÅD AMD alderspletter på nethinden Indhold 3 3 4 5 5 8 10 10 Våd AMD truer læsesyn og kørekort inden for få uger Test dit syn regelmæssigt Symptomer på våd AMD Lægelig konstatering af våd AMD Behandling

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-c (Letrozol) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

Oversigt over projekter som har modtaget tilskud fra Regionernes Medicinpulje 2017

Oversigt over projekter som har modtaget tilskud fra Regionernes Medicinpulje 2017 NOTAT 08-11-2017 EMN-2017-00901 1097690 Maria Möger Oversigt over projekter som har modtaget tilskud fra Regionernes Medicinpulje 2017 Regionerne har siden 2014 haft en fælles forskningspulje på medicinområdet,

Læs mere

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at:

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at: Idet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) takker for muligheden for at bidrage med input til fremtidens forskningsbehov og potentialer, følger nedenfor den strategi som for os synes centralt

Læs mere

Forskningsprojekt giver gode forhåbninger til Behandling af Tør AMD. Nyt fra forskningsfronten

Forskningsprojekt giver gode forhåbninger til Behandling af Tør AMD. Nyt fra forskningsfronten Nyt fra forskningsfronten Forskningsprojekt giver gode forhåbninger til Behandling af Tør AMD Inger Christine Munch Afdelingslæge Øjenafdelingen Roskilde Sygehus Illustrationer: Mediafarm Og dermed sikkert

Læs mere

Information om inderlårsplastik

Information om inderlårsplastik Information om inderlårsplastik Hvem? Den hyppigste årsag til løs hud på inderlårene er et stort vægttab. Problemet med løs hud på inderlårene ses hyppigst hos kvinder, der normalt har større fedtfylde

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Hanne Michelsen, ledende projektsygeplejerske Birgitte Christiansen, klinisk

Læs mere

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Infektioner - hos nyfødte og for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Infektioner hos nyfødte og for tidligt fødte Nyfødte børn kan få mange forskellige

Læs mere

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION PROTOKOLLENS TITEL: Reducerer peroperativ Clonidin postoperativ agitation hos børn primært bedøvet med Sevofluran? Et klinisk randomiseret

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN

TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN 1 X 2 1. Hvor mange børn under 18 år får kræft i Danmark om året? 750 200 85 SVAR: 200 børn (X) 2. Hvor mange børn om året er i behandling for kræft? 900-1000 500-600 300-400

Læs mere

Dansk Center for. Organdonation

Dansk Center for. Organdonation Dansk Center for Organdonation best practice for organdonation 2014 Indledning Handlingsplanen for organdonation, som Regeringen sammen med en række af Folketingets partier udsendte i juli 2014, angiver,

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

11 forskningsprojekter, der ikke angår kliniske forsøg med lægemidler

11 forskningsprojekter, der ikke angår kliniske forsøg med lægemidler Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse spok@sum.dk Holbergsgade 6 DK-1057 København K Tel +45 7221 6860 info@dketik.dk www.dnvk.dk Redegørelse til Folketingets Sundhedsudvalg om akutforskning 29. april

Læs mere

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FORÆLDREINFORMATION OM DELTAGELSE I ET VIDENSKABELIGT FORSØG FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION PROTOKOLLENS TITEL:

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

Patientinformation. Nyrernes funktion

Patientinformation. Nyrernes funktion Patientinformation Nyrernes funktion Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af

Læs mere

Patientinformation. Trabekulektomi. Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom

Patientinformation. Trabekulektomi. Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom Patientinformation Trabekulektomi Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom Kvalitet Døgnet Rundt Øjenafdelingen Mødetider Dato for operation dag den 20 kl i øjenambulatoriet Sydvang 1,

Læs mere

Til patienter og pårørende. Venetrombolyse. Behandling af blodprop i dybe vener. Vælg billede. Vælg farve. Karkirurgisk Afdeling

Til patienter og pårørende. Venetrombolyse. Behandling af blodprop i dybe vener. Vælg billede. Vælg farve. Karkirurgisk Afdeling Til patienter og pårørende Venetrombolyse Behandling af blodprop i dybe vener Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling 2 Kort om sygdommen En vene er en blodåre, der leder blodet tilbage til hjerte

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. transplantation af bloddannende stamceller hos børn

Børnecancerfonden informerer. transplantation af bloddannende stamceller hos børn i transplantation af bloddannende stamceller hos børn transplantation af bloddannende stamceller hos børn Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, januar 2012. Princippet

Læs mere

Information til patienten VELKOMMEN TIL NEUROLOGISK DAGKLINIK. Neurologisk Afdeling, Dagklinik TCI, N1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten VELKOMMEN TIL NEUROLOGISK DAGKLINIK. Neurologisk Afdeling, Dagklinik TCI, N1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten VELKOMMEN TIL NEUROLOGISK DAGKLINIK Neurologisk Afdeling, Dagklinik TCI, N1 Hospitalsenheden Vest I Neurologisk Afdeling er patienter og pårørende i centrum. Vi lægger stor vægt

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 338 Offentligt. 5 gode råd, hvis du er STIV SOM ET BRÆT

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 338 Offentligt. 5 gode råd, hvis du er STIV SOM ET BRÆT Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 338 Offentligt 5 gode råd, hvis du er STIV SOM ET BRÆT 50.000 danskere er konstant stive i ryggen. Vi lider nemlig af sygdommene SpA (Spondylartritis),

Læs mere

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma 3. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lidt om allergi og astma...3 2.1 Udredning af allergi og astma...3 2.2 Behandlingen

Læs mere

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER I løbet af det seneste årti har vi fået langt mere viden om, hvordan kræft udvikler sig. På baggrund af denne viden

Læs mere

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer CML kronisk myeloid leukæmi i kronisk myeloid leukæmi 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense og Rigshospi talet. Forår 2015 FOREKOMST Akut leukæmi (blodkræft) er den mest almindelige

Læs mere

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR 3 Information til dig, der skal behandes med Levact for kræft i blodet, lymfesystemet eller knoglemarven. Informationen fokuserer på lægemidlet Levact, hvordan

Læs mere

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal.

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Udfordringer og muligheder. Erfaringer fra DANBIO Dansk Reumatologisk Database Merete Lund Hetland, MD, PHD, DMSc, ass. professor The

Læs mere

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2009- b,t Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1 Hjertesvigtklinikken Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling M1 Velkommen til hjertesvigt-klinikken på M1 På hjerteafdelingen har vi specialuddannet en gruppe sygeplejersker, som i samarbejde med

Læs mere