Men omkvædet havde man ikke ændret: Ungdom, ungdom kærlighedens forår! Overalt i livets strenghed klinger din sang!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Men omkvædet havde man ikke ændret: Ungdom, ungdom kærlighedens forår! Overalt i livets strenghed klinger din sang!"

Transkript

1 13. Det nye menneske Den stærke ungdom Fascisternes hymne Giovinezza var en hyldest til ungdommen, med dens styrke og vitalitet (ordet betyder ungdom). Sangen, som har en inciterende marchmelodi, blev oprindelig brugt af de unge arditi under 1. Verdenskrig. Men den blev overtaget af fascisterne, som tilføjede strofer, der passede ind i deres propaganda-kampagne (Giovinezza kan høres sunget af Gigli, på websiden, angivet s. 331). Her et par eksempler på mussolinismer i Giovinezza: I Italien med dets naturlige grænser er italienerne blevet genskabt; de er blevet genskabt af Mussolini - til morgendagens krig - til glæden ved arbejdet - til freden og laurbærrene - til gabestokken for dem som fornægter Fædrelandet. Digterne og kunstnerne, herrerne og bønderne, med stolthed over at være italienere, sværger troskab til Mussolini. Der er intet fattigt kvarter, som ikke sender dets skarer, som ikke udfolder den befriende fascismes flag. Men omkvædet havde man ikke ændret: Ungdom, ungdom kærlighedens forår! Overalt i livets strenghed klinger din sang! Ungdoms-dyrkelsen var helt central i den fascistiske ideologi. Der blev bevidst skabt en ungdoms-kult, som på mange måder var overtaget fra futuristerne. Man gjorde i starten meget for at vise, at fascismen med sin nye politik var en kontrast til de gamle, udslidte liberale politikere. Og fascisterne havde ind til Giolittis død i 1928 nemt ved at finde et eksempel på sin påstand; hvis der var nogen, der for fascisterne stod som repræsentant for det gamle, var det ham. Han havde været statsminister for første gang i 1892! Den storladne fortid I det gamle Romerrige havde fasces været et vigtigt symbol. Det var 224

2 Fra 1926 blev fasces indført som både fascisternes og statens officielle symbol. Fra nu af sås det overalt, på officielle bygninger, frimærker, plakater og dokumenter. Det fik tilkoblet flere betydninger. De enkelte stokke repræsenterede de forskellige dele af samfundet, bundet sammen i det korporative system, hvor alle var afhængige af hinanden og var med til at gøre den fascistiske stat til en stærk enhed. Øksen kan så opfattes som il Duce, den slagkraftige leder. et knippe af tynde stokke, bundet sammen med en økse. Fasces blev båret af de såkaldte liktorer foran en romersk konsul, som tegn på hans myndighed og ære. Oprindelig havde fascisterne blot brugt ordet fascio for deres lokale grupper. Men under diktaturet blev det knyttet sammen med det romerske fasces, der blev helt grundlæggende i den fascistiske ideologi. Mussolini på ski i bar overkrop. Han poserer til ære for fotografen og har slet ikke skiene på. Mussolini ville for alt i verden selv fremstå som sindbilledet på fascismens ungdomsideologi, med kraft og energi. Derfor fik fotografer forbud mod at tage billeder af ham, hvor han smilede for meget; det passede sig ikke for en stærk mand. Til gengæld ser vi masser af billeder af Mussolini i action: han rider, kaster med håndgranat, svømmer, bokser, fægter eller hjælper i bar overkrop med hvedehøsten. Og da han begyndte at blive hvidhåret, lod han sig maskinklippe for at se mere ungdommelig ud. Fascisterne havde med omhu valgt et gammelt romersk tegn som det nye logo. Under hele fascismen søgte man at knytte et stærkt bånd mellem Italiens glorværdige fortid under det magtfulde kejserrige og det helt nydannede regime. Fascisterne var som alle nye magthavere nødt til at skaffe sig en legitimitet for det samfundssystem, man var ved at skabe. 225

3 Via dell Impero ved indvielsen i oktober 1932, på 10-årsdagen for Marchen mod Rom. Formålet med de store udgravninger var i virkeligheden ikke historisk udforskning, men en bastant symbolik: Når Mussolini holdt sine store taler fra sit hovedkvarter Palazzo Venezias balkon, kunne han se og pege hen på Colosseum. Og Via dell`impero skulle bruges til parademarcher, ligesom de gamle romere var marcheret i triumf efter nye erobringer. Forum Romanums ruiner skulle bruges som baggrundstæppe for dette sceneri. Forbindelsen var skabt mellem nutidens og fortidens storladne regimer. Grandezza (= Storhed) var ét af fascismens foretrukne udtryk. Anlæggelsen af Via del Impero ødelagde en lang række uerstattelige historiske bygninger. 226 Augustus regnedes for den mægtigste af de romerske kejsere. Det var ham, der efter en række år med vilde borgerkrige samlede al magten under sig, skabte sammenhæng i staten. Sådan ville Mussolini gerne anskue sin magtovertagelse: Det var ham og fascisterne, der havde reddet Italien, efter de rodede år, under svage liberale regeringer. Og hvor heldige kunne man være? I 1937, mens fascismen endnu havde fremgang, var det 2000-årsdagen for kejserens fødsel. Alle kunne jo se, at den store fortid direkte pegede på det nye regime som dets arvtager (Mussolini selv yndede den slags tegn især som hans overtroiskhed med årene blev mere udtalt). Det udnyttede fascisterne ihærdigt til en mægtig Augustus-udstilling som først og fremmest havde til formål at vise ligheder mellem de to magthaveres fortræffeligheder. Fascismen var simpelthen genfødslen af den italienske races sjæl og ånd der havde ligget i dvale siden Romerrigets storhedstid. Koblingen til Romerriget blev foretaget i mange sammenhænge. Miliziaens grads-betegnelser var overtaget fra den romerske hær, f.eks. konsul, centurion og manipolo. Sproget latin blev opgraderet i undervisningen. Mussolini opfattede det som et meget klart sprog, engang talt af jordens stærkeste folk: Det var et sprog for soldater, erobrere, konstruktører, lovgivere og sejrherrer. Altså slet ikke noget dødt sprog, men tværtimod godt og

4 To af de mest markante eksempler på den bastante fascistiske stil:a: Det olympiske stadion i Rom. Her det mest spetakulære: Marmorstadiet. Det stod færdigt i 1932 og skulle bruges til træning for idrætsstuderende. Det er omkranset af en række marmorfigurer i romersk stil. Hver figur blev sponseret af en italiensk provins og symboliserer en sportsgren. I 1960 blev det anvendt som olympisk atletik-stadion. B:EUR-bydelen, i hovedstadens udkant, også med tydelig inspiration fra det gamle Romerrige. (EUR står for Esposizione Universale Romana. Bydelen blev opført til en udstilling i 1942 som af gode grunde aldrig blev gennemført). anvendeligt for actionmen (der synes ikke at være tænkt på kvinderne her); det lod til, at latin havde samme opfriskende virkning som vinterbadning! Over hundrede mindre byer, og nogle få provinser, fik deres oprindelige navn ændret til et latinsk. Mussolini satte arkæologer i gang med store udgravninger omkring Forum Romanum og andre steder i Roms historiske centrum. Mussolini ønskede at skabe Det Nye Rom i samklang med oldtidens Rom. Det blev grebet an helt bogstaveligt: Han fik gennemført en bred gade, Via dell`impero (i dag omdøbt til Via dei Fori Imperiali), fra Piazza Venezia til Colosseum, forbi Forum Romanum. Men Mussolini nøjedes ikke med at bruge de antikke ruiner. Fascismen ville skabe sin egen stil i arkitekturen og skulptur-kunsten. Den mest anvendte stil var også inspireret af Romerrigets bygninger, tillempet så den kunne bruges til alle slags officielle bygninger: regeringscentre, jernbanestationer, posthuse og fascisternes hovedkvarterer. Som 227

5 regel var resultatet bastant og monumentalt, med brug af store kraftige søjler og buer og imposante indgangsportaler. Det skulle først og fremmest give indtryk af magt og styrke. Der var dog også eksempler på en mere moderne bygningsstil, inspireret af franske funkis-arkitekter og i skarp rivalisering med de antikke konstruktører. Det gælder især i nogle af de helt nye byer, som Mussolini fik anlagt i 1930érne. Dem skal vi høre mere om. Striden mellem de to arkitektur-retninger er én af de mange modsætninger hos fascismen: På den ene side ville man skabe sig prestige ved at læne sig op af en glorværdig fortid. På den anden side ville man gerne fremstå som moderne og især ungdommelig. Men den romerske fortid og ungdommen (Grandezza og Giovinezza) kunne også opfattes som to sider af samme sag: Begge var for fascisterne udtryk for styrke, magt og action. Der var saft og kraft i begge ordene; og så klingede de godt sammen. At skabe et nyt menneske Mussolini og fascisterne havde storheds-fantasier. Et af de vigtigste mål for fremtiden var at skabe et nyt stort imperium. Det var her, at sammenligningen med Romerriget havde sin funktion. Det ville kræve en helt ny mennesketype, som var stærk og villig til at ofre sig for det store fællesskab. Fascisterne ville skabe den ideelle kriger. Her satte man især sin lid til ungdommen. Hele projektet havde paralleller til de foragtede liberales forsøg på, efter Italiens samling, at skabe italienere. Men fascisternes opfattelse af en national sammenhængskraft krævede en langt mere tilbundsgående ændring. Det nye menneske skulle først og fremmest adlyde, være heroisk og være loyal over for det fascistiske regime, her hele tiden underforstået Mussolini, men i det stærkt hierarkiske system også ens overordnede. Hvordan skabe dette nye menneske? Fascisterne greb det an helt praktisk og bogstaveligt. Man indførte en række ritualer, symboler og regler, som folk skulle indlære og rette sig efter. Flere af ideerne hentede inspiration fra Romerriget. Achille Starace havde siden 1931 bestridt det magtfulde hverv som fascisternes partisekretær. Han var én af Mussolinis mest trofaste støtter. Man kaldte ham ironisk for Manden, der ånder på Mussolinis ordre. Starace tilhørte også gruppen af de mest radikale fascister, som syntes, at den fascistiske revolution burde drives langt videre. Det var ham, der blev partiets initiativtager og indpisker, når det gjaldt kampen for at skabe det nye menneske. 228

6 Fra 1938 fik hæren påbud om at anvende romerske skridt (passo romano), en markant form for strækmarch. Den var anstrengende og krævede en god fysik, som man gik ud fra, at det nye fascistiske menneske havde. Den sorte skjorte havde fra starten været forbundet med squadristerne. Men også efter, at Mussolini havde erstattet dem med Miliziaen, blev den sorte skjorte ved med at være fascismens kendetegn. Den sorte skjorte var ikke en klædedragt, man blot brugte sådan lidt tilfældigt. Den blev i sig selv gjort til et symbol; den sorte skjorte blev identificeret med fascismens højeste dyder: mod, kamp og åndelig overlegenhed. Derfor blev der efterhånden knyttet en lang række regler til brugen af skjorten og al dens tilbehør. Den skulle anvendes med ærefrygt. Den menige fascist måtte ikke bruge den til daglig, men blot til de særlige fascistiske parader og arrangementer. Sortskjorte-uniformen skulle også understrege skiftet fra de gamle, Regimet indførte den såkaldte romerske hilsen. Den blev anset for mere mandig og kraftfuld end det slappe, civile håndtryk, som den skulle erstatte ved alle officielle lejligheder. Især skulle underordnede bruge den over for deres chefer. Den romerske hilsen kunne også udføres af skiløbere. (Der er siden rejst tvivl om, hvorvidt romerne selv brugte denne hilsen. Måske var den kun påbudt slaver!) borgerlige værdier til fascismens idealer. Universitets-professorer blev tvunget til at aflægge en fascistisk ed, melde sig ind i partiet og bruge sortskjorten, i al fald ved eksamen. Skolelærere skulle bære skjorten i den daglige undervisning, som et forbillede. Det viste sig dog, at italienerne ikke uden videre tog alle de nye vaner og ritualer til sig. Derfor var regimet nødt til gang på gang at advare folk mod denne slaphed. Men hele ideen med de nye ritualer, symboler og regler byggede på en overbevisning om, at man gennem ændring af traditionelle, indgroede vaner kunne opdrage masserne til at reagere på den rigtige måde, som soldater (Når man beskrev det nye menneske, 229

7 De anstrengende romerske skridt, anvendt perfekt ved parade. Fascismens liggen på maven for det ungdommelige, stærke og aktive som et princip havde naturligvis en indbygget svaghed. I starten var fascisterne jo selv de unge og friske, men som årene gik, og mens fascismens resultater falmede, kunne der f.eks. være et noget latterligt og ynkeligt skær over midaldrende, lidt mavesvære sortskjorter, der anstrengte sig for at marchere med de obligatoriske, men fysisk meget krævende, romerske skridt. 230 var det først og fremmest manden, man tænkte på. Som vi skal se, var kvindeidealet helt anderledes). Starace og andre ledende ideologer omtalte selv alle disse tiltag for Den fascistiske stil. Med tiden blev der netop lagt mere og mere vægt på stilen eller formen. Form blev = indhold. Sådan som man så ud og reagerede ud ad til, sådan var ens karakter. Ritualerne blev et mål i sig selv. Kvindens plads Mussolini havde selv udtalt om kvinder, at de var overfladiske, manglede kreativitet og intellekt. Derfor var de ikke i stand til at beskæftige sig med politik på et højere plan. Så var stilen ligesom lagt. Mussolini havde hermed givet udtryk, hvad der var det almindelige kvindesyn blandt ledende fascister. Men hans nedsættende beskrivelse har nok især været rettet mod de endnu forholdsvis få kvinder, fra middelklassen, som prøvede at skabe sig en mere selvstændig tilværelse. Fascisterne var dybt mistroiske over for alle ideer om kvindefrigørelse. De var bl.a. bange for, at kvinderne skulle mase sig ind på dengang typiske mandejob, som journalister, advokater, stillinger på offentlige kontorer og undervisere på mellemniveauet (på forhånd var langt de fleste lærere i underskolen kvinder, men det regnedes for helt i orden). Man frygtede for, at mændene ville blive arbejdsløse - og at det ville gå ud over deres naturlige stolthed, hvis kvinderne huggede deres plads. Det var ikke, fordi fascismen ikke havde tænkt på kvinden i det

8 Flere love begrænsede kvinders adgang til arbejdsmarkedet. Kvindens plads var i hjemmet. I Slaget om fødsler var kurser i barnepleje (billedet) af højeste vigtighed. For at nå målet om øget befolkning var kvindernes vigtigste opgave at være fødemaskiner for Det nye menneske. Der skulle jo også skabes mange nye soldater til kamp for imperiet. For Mussolini var det ideelle 12 børn pr. familie. Befolkningen blev opmuntret med både gulerod og pisk: Nedsættelse af skatten, hvis man nåede over 10 børn; billige lån, når man giftede sig og nedskrivning af lånet for hvert nyt barn; krav om ægteskab inden for en række job under staten; og ekstra høj skat for ungkarle (dog undtagen soldater og præster). nye samfund. Men der måtte ikke være tvivl om, hvor hendes plads var. Fra midten af 1920 erne kørte det nye styre en kraftig kampagne, med kampråbet: Kvinderne i hjemmet. Man ønskede at styrke familien, som en vigtig basis i den totalitære stat, hvor alle kendte deres plads. Synet på kvindens plads afveg måske ikke så meget fra de fleste andre lande dengang. Men i Italien havde regimets kampagne et helt bestemt formål. Initiativet var også et af midlerne hen mod det store, eftertragtede mål: at skabe et nyt imperium. Fascisterne ønskede, at befolkningen øgedes. Så kunne man nemlig hævde, også over for andre stater: når vores befolkningstal stiger, har vi en naturlig ret til at erobre mere land (parallelt til Nazitysklands Lebensraum ). Argumentet havde desværre den svaghed at befolkningstallet rent faktisk var faldet i de senere år, især i Norditalien. Det bekymrede også Mussolini, at Tyskland befolk- 231

9 ning havde anderledes gang i den. Han anså det direkte ydmygende for nationens ære, at frugtbarheden stagnerede. Det måtte der gøres noget ved. Derfor søsatte han et landsdækkende propaganda-felttog med den militæriske titel: Slaget om fødsler. I 1927 var hans optimistiske vurdering, at befolkningen på 25 år skulle forøges fra 40 til 60 millioner. Mussolini ville vise et godt, om end beskedent eksempel; derfor lod han sin familie flytte fra Milano ned til sig i Rom, hvorefter familien hurtigt blev forøget med to børn. For de mest fødedygtige par blev der hvert år arrangeret en festlig ceremoni, hvor Mussolini selv overrakte dem æresmedaljer for udøvet dåd. Kvindens idealskikkelse var underordnet formålet: kraftig af bygning, i rundbuestil og med store bryster, tegn på fødedygtighed. Det var kun manden, der skulle være Det nye menneske. Kvinden burde være så traditionel som muligt. Moden, præget af USA, med slanke, sporty kvinder, blev lagt for had. Man mente, at slimline nedsatte muligheden for at få børn. Skønhedskonkurrencer blev forbudt; de kunne forstyrre det ideelle moderbillede. Det var kvindens egoisme og forfængelighed, der var årsag til det faldende børnetal ifl. fascistisk tankegang. Man overvejede ikke, om forklaringen var forældrenes kamp for at kunne forsørge børneflokken. Mussolini havde aldeles fortrængt, at han som ung socialist var gået ind for prævention. Under regimets fødselskampagne var den tankegang absurd. Det blev allerede i 1924 gjort strafbart at tale for prævention. Endnu mere alvorligt var det naturligvis at fortage abort (Som i de fleste lande på dette tidspunkt og mange år frem, også i Danmark). Strafferammen for denne forbrydelse blev kraftigt hævet. Men lige meget hjalp det. Man har anslået, at % af alle graviditeter i 1929 endte med en abort. Fascismen prøvede på talrige måder at styre kvindens udseende og væremåde. Der blev givet strenge regler for længden på kjolerne og badedragters tækkelige facon. Høje hæle, læbestift og sminke var ildeset, det var ufascistisk. Man frarådede kraftigt kvinderne fra at deltage i jazz, den nye, afskyelige negerdans importeret fra det dekadente USA. De skulle ligeledes holde sig fra maskuline sportsgrene som skisport, spydkast, fægtning, cykling og ridning. Man mente også, det kunne nedsætte fødeevnen. I stedet skulle det svage køn opsøge mere sømmelige aktiviteter; løb kunne gå an. Alle de andre interesser fjernede opmærksomheden fra det vigtigste: moderskabet. Udadtil anlagde regimet en meget moralsk, puritansk linje, for at vise, at det værnede om ægteskabet. Der blev indført strenge straffe for 232

10 hor; de var især hårde for kvinderne. Men inden for partiet herskede dobbeltmoralen. Mussolini så gennem fingre med, at mange af de fascistiske ledere (dvs. mænd) tog ret så let på disse regler. Og han selv syntes hævet over loven. Ved siden af sit ægteskab havde han stadigt skiftende elskerinder. Men hvad kom der så ud af alle initiativerne, hvis hovedformål var flere børn? Generelt var Mussolinis fødselskampagne ingen succes. I 1932 var fødselstallet det laveste i Italien siden 1876 (bortset fra under 1. Verdenskrig). Mussolini var rasende. Balilla Fascisterne var bevidste om, at man skulle begynde tidligt, hvis man virkelig skulle skabe Det nye menneske. Man satsede målbevidst på ungdommen. Balilla var et korps for drenge. Navnet var taget fra en sagnagtig episode helt tilbage i En gadedreng, som fik kælenavnet Balilla, siges i Genova at have startet et oprør mod de østrigske besættelsesmagter, ved at kaste en sten mod soldaterne. Historien om Balilla var kendt og elsket af alle italienere. Den heltemodige dreng kunne fascisterne bruge i deres propaganda selv om han vel ikke helt passede ind i deres koncept, med strengt disciplinerede børn. Balilla var det største og mest kendte børnekorps; men under Mussolinis regime blev der oprettet en række organisationer, som fortløbende skulle opdrage børn og unge i den fascistiske ånd: Ulvindens børn. Børn, 6-8 år: (Figli della Lupa, efter Roms symbol, med ulvinden, der dier to små drenge). Balilla. Drenge, 8-14 år Små italierinder. Piger, 8-14 år Avangardisterne. Store drenge, år Unge italierinder. Store piger, år Unge fascister. Unge mænd og kvinder, især fra arbejderklassen, år Fascistiske universitetsgrupper. Unge mandlige og kvindelige studerende, år: (Gruppi Universitari Fascisti; GUF). De fleste af korpsene blev samlet under en stor paraply-organisation, Opera Nazionale Balilla (ONB), der blev ledet af Renato Ricci, én af de tidligere raser, som Mussolini godt kunne bruge. For at regimet mere målrettet kunne udnytte de fascistiske foreninger til at skabe den totalitære stat, forbød man fra 1928 stort set alle andre ungdomskorps, også afdelinger af de internationale spejderkorps. Kun Katolsk Aktion fik lov at fortsætte, dog med forbud om at drive egentlig sport. Regimet 233

11 Balilla-drenge til parade, anført af en pige! Alle fascistiske mærkedage blev udnyttet til, at ungdomskorpsene blev stillet op til parader, hvor også de kunne vise deres færdigheder. 234 havde brug for et tåleligt forhold til kirken. Ét af ONB s vigtigste formål var i samklang med opdragelsen af de voksne mænd: at blive gode soldater. Her Mussolinis egne ord: Den fascistiske opdragelse er moralsk, fysisk, social og militær. Drengene fik fysisk træning på en række måder, i en halvmilitærisk stil: gymnastik, eksercits, mange slags sport og regulære krigslege, med trægeværer. I slutningen af 30 erne blev forældre opfordret til at forære børnene legetøjs-maskingevær. ONB fik ansvar for skolernes fysiske træning som til nu havde været forsømt i den almindelige undervisning. Også pigerne deltog i mange eksercits- og sportsøvelser, noget helt nyt for dem. Men det blev understreget, at de skulle undgå for konkurrenceprægede sportsgrene. Det egentlige formål for piger og unge kvinder var jo at blive sunde og energiske mødre. ONB blandede sig på mange andre måder i skolernes dagligliv. Lærerne blev stadig mere presset til at påvirke eleverne i den rette fascistiske ånd. Især i små byer blev lærerne rekrutteret til at være ledere i korpsene. Skoledagen blev ofte afbrudt af ONB s ledere til fascistiske aktiviteter. Det har eleverne måske ikke haft så meget imod. Derimod var det mindre populært med de tvungne fascistiske lørdage. Det var især her, at den kedsommelige og forhadte eksercits foregik. Så var der mere tiltrækning ved ONB s flere tusinde sommerlejre, spredt ud over Italien, ved havet eller i bjergene. Ifølge regimets egne statistikker deltog over en million børn og unge hver sommer, fra én uge - op til et par måneder for de unge, som partiet især satsede på. Her fik den fascistiske og nationalistiske oplæring fuld skrue. Men det gav også en mulighed for oplevelser, socialt samvær og ophold i naturen som mange bybørn dengang aldrig ville have haft mulighed for. Unge fascister var tænkt som træningscentre for en kommende fa-

12 scistisk elite, på et lavere niveau. Her skulle arbejderklassens kvikke unge oplæres, så de kunne træde ind i de lokale fascistiske foreninger og i Miliziaen. Træningen var udpræget militærisk. Især fra midten af 30 erne steg interessen for Unge fascister, for mange måske af rent praktiske grunde. Fra nu af blev det et krav, at man var medlem af partiet, hvis man ville have selv helt almindelige og oftest underordnede job. Unge, som var medlemmer af GUF, var tiltænkt en hel anden position. GUF skulle være udklækningssted for cremen af regimet, morgendagens ledere. Det var først og fremmest middelklassen unge, hvis forældre havde råd til at lade dem studere på et universitet. Gennem GUF fik denne meget begrænsede, men vigtige ungdomsgruppe nogle muligheder for også at følge kurser på specielle fascistiske institutter. De fik nogle frihedsgrader, som andre unge under diktaturet normalt ikke kom i nærheden af. De kunne lave deres egne aviser, eller indspille egne film, deltage i studiekredse om kontroversielle emner, lave radioudsendelser og opføre selvlavede teaterstykker. Og ved særlige lejligheder kunne de få lov til at rejse til udlandet. (Men også her blev kvinderne bevidst diskriminerede. Der var strenge regler for, hvilke aktiviteter de måtte deltage i). Umiddelbart kan det undre, at fascisterne ville give GUF-ungdommen så relative frie tøjler. Men regimet må have haft en tro på, at kommende ledere, modsat de store masser, var nødt at opøve en vis grad af selvstændig tænkning. Det kunne dog være en farlig politik. Især i slutningen af 30 erne, da modstandere af fascismen begyndte at røre på sig i Italien, prøvede bl.a. kommunister skjult at infiltrere GUF. Nogle af de unge blev rekrutteret til direkte modstandsarbejde. Omkring 1939 havde børne og ungdomsorganisationerne 6-7 millioner medlemmer. Siden 1937 var der tvunget medlemskab. Alligevel har man beregnet, at højst % af alle børn og unge mellem 8 og 18 år deltog i ét af korpsene. Især unge fra arbejderklassen slap igennem nettet, fordi de var gået tidligt ud af skolen. Men der er ingen tvivl om, at hele ungdomsarbejdet havde en stor påvirkningskraft. Måske var det her, at regimet opnåede de bedste resultater i arbejdet for at skabe opbakning om den totalitære stat. Generelt kan man ikke påstå, at regimet fik skabt Det nye menneske, men da det trak sammen om Mussolini og fascismen i sidste del af 2. Verdenskrig var det især en række unge fascister, oplært eller indoktrineret gennem ungdomskorpsene, der var de mest ivrige til at kæmpe for resterne af regimet. 235

At være på muligheder og problemer

At være på muligheder og problemer At være på muligheder og problemer Problemformulering Jeg vil beskæftige mig med Benito Mussolinis iscenesættelse af sig selv. Jeg vil undersøge, hvilke virkemidler han brugte til at iscenesætte sig selv,

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH Love & Youth Cover 26.03.2015 DEN SVENSKE MUSIKER JENNY WILSON GØR TINGENE PÅ SIN EGEN MÅDE, OG HVOR ANDRE HOLDER STRENGT PÅ RETTEN TIL DERES PRIVATLIV, ER VÆGGEN MELLEM MUSIKEREN, KUNSTNEREN OG PERSONEN

Læs mere

Murens fald og det maskuline hegemoni

Murens fald og det maskuline hegemoni Murens fald og det maskuline hegemoni Af Richard Lee Stevens, Kultursociolog, mag. art., Et maskulint hegemoni er den magt, mænd, som en samlet gruppe er i besiddelse af, og som er vævet ind i samfundets

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

far var træt, længe. men lidt I januar hvordan at få lov

far var træt, længe. men lidt I januar hvordan at få lov Bujumbura, 18. marts 2014 Kære Venner Sidste år i august tog jeg tilbage til Burundi med en arbejdsplan for resten af året, men tingene kom til at se meget anderledess ud, end jegg forventede. Allerede

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

fantasiens hersker Forord Udklædningskrav Om sortelveren L'elamshin d'lil Ilythiiri zhah ulu har'luth jal L'alurl gol zhah elghinyrr gol

fantasiens hersker Forord Udklædningskrav Om sortelveren L'elamshin d'lil Ilythiiri zhah ulu har'luth jal L'alurl gol zhah elghinyrr gol fantasiens hersker Sortelver hæftet v. 1,1 Forord En del af det, der bliver beskrevet her i dette hæfte, er information fra Dungeons & Dragons universet og nogle hjemmesider. Husk på at dette kun er en

Læs mere

Flere gange har han besøgt lande, som mange opfatter som farlige rejsemål. Claus Qvist-Jessen undrer sig:

Flere gange har han besøgt lande, som mange opfatter som farlige rejsemål. Claus Qvist-Jessen undrer sig: At leve for at rejse Claus Qvist-Jessen har rejst i over hundrede lande og oplevet mere end de fleste. Det har sat tingene i perspektiv, og gjort ham kritisk over for danskerne som folk men også over for

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S FLYTIDER 21MAJ14 København Milano / Malpensa 0825-1030 25MAJ14 Venedig København 1415-1615

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Dit barns intelligenstype

Dit barns intelligenstype Dit barns intelligenstype Både lærere, psykologer og børneforældre vil til enhver tid skrive under på, at vores unger har forskellige evner og talenter. De er dygtige på hver deres vis, for intelligens

Læs mere

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes FANATIC LIVE : f a n a t i c l i v e Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014 war war : never : changes KP og skade. KP: Til Fanatic Live spilles der med

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

At give erindringen form igennem smykker

At give erindringen form igennem smykker At give erindringen form igennem smykker Smykker gemmer på følelser og vigtige erindringer. Vi bærer dem tæt på kroppen, og dermed har de potentialet til at være identitetsdannende. Det tager lang tid

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Live-rollespil Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Spiloplæg Både IT-rollespillet og liverollespillet Fæstning og Fristed drejer sig om byens første hundrede år. Byens blev grundlagt som en militær

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL 10 JEG HAVDE FORNØJELSEN AF AT SPILLE FUTSAL I SKOLEN, OG HVAD FUTSAL KAN GIVE DIG SOM FODBOLDSPILLER ER INTELLIGENS OG EN ANDEN MÅDE AT TÆNKE FODBOLD PÅ. HVORFOR? FORDI MAN SPILLER PÅ MEGET BEGRÆNSET

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Len Beskrivelse Len er et stykke jord man kan eje. Der er stor forskel på de forskellige len, både i hvor de ligger, hvad de koster, men også hvilke

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Indtil man fandt ud af, mange år senere, at det var nogle bakterier. Så kunne man behandle det og det var forbi med mavesår.

Indtil man fandt ud af, mange år senere, at det var nogle bakterier. Så kunne man behandle det og det var forbi med mavesår. Det anorektiske kropsbilled. Da jeg var begyndt at arbejde i ungdomspsykiatrien i Tyskland, var det der forundrede mig mest, at der var unge piger, som vejede mindre end 35 kg, kunne føle sig så tyk og

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

En helt i tider med krig

En helt i tider med krig En helt i tider med krig v. Ph.d.-stipendiat Tea Dahl Christensen, SDU og GEM Helten findes i grænselandet mellem fiktion og fakta, mellem fantasi og virkelighed. Litteraturen tilbyder klassiske eksempler

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Human Performance Institute.dk. By Johan Munck Larholm. Unleash The. Champion. Within. 6 Hours Concept. Professional Business Advisor Human Resource

Human Performance Institute.dk. By Johan Munck Larholm. Unleash The. Champion. Within. 6 Hours Concept. Professional Business Advisor Human Resource Unleash The Champion Within 6 Hours Concept Titelbælte 2014 Hvad Human performance Institute har betydet for mig! Af Joachim Christensen Hvis man ser bort fra Johans og min relation fra de tidligere år

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Bibelløb med spørgsmål

Bibelløb med spørgsmål Bibelløb med spørgsmål Ved gennemførelsen af dette bibelløb bliver der et spørgsmål til hvert kapitel i Børnebibelen. Ubemandede poster Løbet lægger op til poster uden bemanding, hvor børnene i stedet

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 Salgstaler på dåse I sidste kapitel foreslog jeg, at du gør op med dig selv, at du kan præstere meget mere, end du tror. Og at du opstiller dit idealbillede af en

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere