En arbejdsmappe fra Asbjørn Fjordside, Aalborgvej 315, 9362 Gandrup Tlf:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En arbejdsmappe fra Asbjørn Fjordside, Aalborgvej 315, 9362 Gandrup Tlf: 98 25 92 18 E-mail: afide@tdcadsl.dk"

Transkript

1 En arbejdsmappe fra Asbjørn Fjordside, Aalborgvej 315, 9362 Gandrup Tlf: *

2 Gamle billeder.. ::r- -.. ~ F D Hvor og hvornår? Sportspladsen ved Søen Lemvig FDF 100 År 2

3 Flere billeder Vor kredsfører, skræddermester Christian Larsen, var god til at fortælle os om FDFs historie helt tilbage til før Lemvig kredsen kom med. Han fortalte, at hans far, skræddermester Martin Larsen, allerede før 1911 havde oprettet et lokalt LDF. Lemvig Drenge Forening, var det vist bogstaverne stod for. Sddan så de første FDFere ud. Trægeværerne var med til at give FDF det militære look. som faldt godt ; trdd med landets mange skyttekorps. Lemvig FDF 100 År 3

4 1933 Tur til Hvidbjerg Thy Hvidbjerg, Thy FDF fortæller på deres hjemmeside, at man i Pinsen 1933 havde besøg af 65 mand fra Lemvig FDF med lejr i Egebjerg og 2.Pinsedag indkvartering i Hvidbjerg. I 1934 var Hvidbjergkredsen på kredscykletur til Lemvig for genbesøg Lemvig FDF 100 År 4

5 1936 Missionshusets trappe 1 Oluf Godtkjær Pedersen 2 3 Leslie Kier Overlæge, Holstebro Heinrich Poulsen, Bredgade 3? 7 Jørn Birch Lauritsen Cykelhandler? 8 Højland Hansen, s.af H.P.H. Storegade Carl Erik Clausen, Nørregade Kommunefuldm Viggo Bendix Madsen, Heldumvej - Civilingeniør Kaj Riis Skibstømrer? Holger Skou, Voldgade - Trælastdirektør Carl Henry Sløk, Mågevej 17, Herning - Lærer Marius(Kalle) Bruun, Gasværksb Smed, sømand Kredsfører, Skræddermester Chr.Larsen, Sdrgade Han var ekspedient hos Perfekt Jessen Herremag Søren Lyng Bogtrykker i Sæby 68 Delingsf. Carl Peter Aaberg, - Elektrom. Holstebro 69 Borgen, Svend eller Tom? Mads Jørgen Kallesøe, Vestergade, - Dyrlæge, Mogens Aasted - Isenkræmmer Murer Vagn Pedersen, Aurora Orkesterleder, Musiker Frederik Them

6 Mulige personer på billedet Abildgaard, Johannes 1920 Abildgaard, Knud 1915 Abildgaard,OveJohannes1916,Digter Abildgaard, Poul Arne, 1922 Ambye, Halvdan. - Branddirektør, Fredericia Bech Larsen, Peder, Vasen, dekoratør Schumann, Berg, Hagbert, Lærer - senere Straasø Skole, Birch Lauritsen, Jørn, Enghavevej, - Cykelhandler Bjerg Jensen, Ole, søn af skræddermester B.J. Bjerg Jensen, Per søn af skræddermester B.J. Borgen, Kaj, - lærer Borgen, Svend,- Glarmester, Borgen, Tom, - Lemvig Bank Borup Peder, Vasen, - ekspedient Schumann, Børnehjemmets Drenge Baarsøe Søn af missionær, Aagade Christiansen, Bernhard, S.af Skraldem.C. Christensen, Carl, Sprællekarl De Gamles Hjem Christensen, svend hos skrædder Chr.Larsen Christensen, Tage, Møllegaardsvej, - Mejerist Clausen, Christian, søn af cykelhandler C. Gjørup Jørgen Leth, Højbovej - Skoleinsp. Århus. Hedaa, Helge, - Skibsfører Thyborøn-Agger Hestbech, Ulrik, - Lemvig Bogtrykkeri Iversen, Leo, - befragter hos Lehmann Jensen Jellesmark, Peder 1925 Vognmand Jensen Hans, Søndergade - postbud Jensen, Kaj, s.af Fiskehandl.Vilh.J. Jepsen, læges sønner, Aagade Jespersen, Jørgen, Søvejen, - Farvehandler Johansen, Niels Christian, Gasværksbakken 15 Kaldau Christensen, Leif - Præst i Struer Kier, Christian, Østergade, - Direktør L.Kier Kier, Erling,- Regnskabsdirektør Ceminova Kier, Leslie, - Overlæge Holstebro Klausen, Niels Kristian, søn af graver K. Klinkby, Verner, Voldgade Knudsen Carl Christian, Knob Slagter. Konservative Knudsen, Svend, Børnehjemmet. G. m. Anna Sørensen Knutzon, Bent, Søndergade 3 Lauridsen, Jens Vilhelm, Heldumvej Lautrup, Østerbrogade, nevø af pastor Lautrup Livbjerg Christensen Thomas, - Lærer i Struer, Lyng, Søren, - Bogtrykker i Sæby Mathiesen, Ib, Grønnegade Mathiesen, Thorkild - typograf Gadgaard Nejrup Erik, s.af produkth., - Lærerstud. Døde ung Nybo, Carl Peder, Højbovej, - Herreekvipering Struer. Olesen Sparekassens sønner Olsen Palle Juel, Heldumvej, - Gårdejer.Døde ung Pedersen Henry, Aurora, - Maskinarbejder Ernst Madsen Pedersen, Anders, Brovej 3, - Lemvig Bank Pedersen, Bernhard Godtkjær,Aagade Pedersen, Ove, Aurora, - murer Pedersen, Svend Erik. Søn af ingeniør Felix P. VBV Pedersen, Villy, Aurora, - Murer Petersen Tage, børnehjemmet Plet Bache Lauritsen, Christian, - tømrermester. Poulsen, Ejnar søn af politibetjent P. - mejerist, Faaborg Riis, Hermann, - Pakhusforvalter, Hedegaard Rud, Erik, Vangevej, - København Rønn, Børge VLTJ, senere Thyborøn, og stifteraf FDF der. Sejr Christensen, - slagtermester Slej Fomsgaard, Bjarne Hørepædagog, Herning Stausholm, Niels Julemanden Them, Hans, Vestergade, - musiker (se Google) Vastrup Nielsen, Kristian Vendelbjerg, Daniel Vendelbjerg, Johannes Vendelbjerg, N.C. - Stenhugger Vendelbjerg, Otto Vendelbjerg, Petrus,- Skrædder Vosborg, Niels Christian, Godsbanevej Raunsbæk, Christian Black, Romvej, Urmager Skou, Børge, Voldgade, - elektroingeniør Skou, Jens Christian, - læge, f , Nobelpris Skovgaard, Christen Kruse, s. af vejformand Chr.S. Aaberg, Jens Christian 1917 Aaberg, Johannes 1913 Aaberg, Knud 1915 Lemvig FDF 100 År 6

7 Endnu flere medlemmer Sikre Hansen, Christen Harfos 1926, Godsbanevej Civilingeniør Henriksen, Børge - Kommunekontoret Hestbech, Laurits Karetmager Holm, Svenn 1927 Typograf Jellesmark, Peder 1926, Gasværksbakken død som dreng Jensen Evald 1927 Godsbanevej Skibstømrer Larsen, Knud Børge, Børnehjemmet - Frisør Larsen, Aage s.af kredsfører L. - typograf Lauritsen, Laurits DSB Skolepedel L. Mouritsen, Morten Olesen, Flemming Harpøth Mekaniker, Ford Sparekassekasserer Olesen Pedersen, Godtfred Godtkjær Ravnsbæk, Tage Bjerg 1927 Radiotekniker Smidt, Carl Hans Thøger Larsensvej Søndergaard Andersen, Henning 1927 Nordvestbank Vejlby, Peter Ejler - Politikontoret Vinter Nielsen, Ejler lærer Herning Westergaard, Ejgil Billledhugger, orkestermedlem Aaberg, Erik 1927 Rimeligt sikre Boesen, Carl Lund. kom i smedelære i Stoholm - Nevø af Pastor Lund. Christiansen, Bernhard med brødre, sønner af skraldemand C., Søvejen. Lund, Asger Windfeldt med brødre, ældre som yngre. Sønner af Pastor Lund. Olesen, Svend Aage Isenkræmmer Svend O. Lemvig FDF 100 År 7

8 1936 Søndagsbladet For mit vedkommende gik størsteparten af det første halvår 1936 med hospitalsindlæggelser. Først 6 uger i karantæne på det gamle Epidemihus i Østerbrogade for skarlagensfeber. Efterfulgt af 3 måneders ophold på Sankt Josephs Hospital i Århus, for under katolske nonners kærlige omsorg at blive kureret for en medfødt mellemørebetændelse. Min 10 års fødselsdag fejrede jeg til sengs, ventende på den afgørende operation få dage efter. På den tid var det begrænset, hvad der var af organiserede fritidstilbud til børn og unge, så for drengenes vedkommende var medlemskab af FDF nærmest så stort et must, at jeg antager, henved halvdelen af byens skolesøgende drenge fra ti år og opefter var medlemmer. Hvortil så kom den voksne førerstab og senior væbnerne. Kredsens arrangementer var alment bekendte efter som de blev kundgjort i menighedsbladet, - Søndagsbladet kaldte vi den - der hver måned blev husstandsomdelt. Til hvad de af mine klassekammerater, der allerede var medlemmer, kunne fortælle, kom min to år ældre legekammerat, naboens Ejner Poulsens beretninger. Så der var noget at se hen til. Men flere hemsko imod. For det første rekonvalesensen efter sygehusopholdene, der havde taget på en i forvejen spinkel, lille fyr. Dertil kom, at jeg endnu ikke havde fået lært at cykle, og ejheller havde nogen. Hvilket der dog i løbet af den kommende tid blev gjort bod på. Lemvig FDF 100 År 8

9 1937 med Marselisborg Landslejren I dette 35 året for FDF Korpsets stiftelse var den altoverskyggende begivenhed Jubilæmslejren ved Marselisborg i Aarhus. Vi havde på det tidspunkt en ret så farverig politifuldmægtig i Lemvig, som hed Palle Højbye. Han var noget af en huspoet hos FDF og forfatter til flere af teksterne i den ret så populære March- og Lejrsangbog, der udkom en gang om året, og kostede den svimlende sum af 35 ører. Til Marselisborg Landslejren havde han begået denne meget populære sang: Sving benet af din køje. Gnid søvnen af dit øje. Se morgensolens skinner gennem vindvets glar. Og nedenfor ved døren, står Ole, Per og Søren. De allerede længe på dig ventet har. Se det var altså starten, og snart begyndte farten, afsted på trædecykel og med vinden bag. Og som vi fremad stamper og slider så det damper, vi ser to gæve vandringsmænd i ro og mag. Da vi i Aarhus endte, og ikke vejen kendte, til en af dets betjente vi os i vånden vendte, og spurgte ham om vejen til Marselisborg. Og han behøvede ej at ta frem sin lommebog, på vejen var han li som på sin lomme klog. Sæt kurs mod Aarhusbugten, og styr mod Djævleslugten. Med sang og latter jager vi hver gammel trold på flugt. Det er muligt, at der mangler lidt. Ligesom melodien. Den må andre klare, eftersom mine evner, hvad toner angår, er at ligne ved en savbuks. Fra Lemvig var der tre, som cyklede til Aarhus. Jeg husker kun, at en af dem hed Lautrup, var et par år ældre end jeg, i familie med til pastor Lautrup og boede på dennes adresse Østerbrogade 21. Fornavnet er smuttet for mig. Alle andre benyttede den mere bekvemme udvej med ekstratog. Da det vendte tilbage, tog min kære morfar mig ved hånden og sammen spadserede op på stationen og tog imod alle de glade FDFer der vendte hjem. En oplevelse for livet rigere Den tredje Marselisborglejr i Hørhaven ved Århus med deltagere. Lejren har en afdeling med pilte i militærtelte. Kongeparret og kronprinseparret besøger lejren. Lemvig FDF 100 År 9

10 1937 Så blev det min tur Endelig oprandt den skønne dag, hvor min far kunne præsentere min første cykel for mig. En gammel, godt brugt pigecykel, rigelig stor til lille mig, hvorfor sadlen var ekstra sænket med et par ufikse klodser spændt sammen om stel og sadelpind. Derefter begyndte en hård træning i cyklingens svære kunst, som efterhånden lykkedes.takket være tålmodig hjælp af naboens Helge. Hvad derefter skete, må have været, at far var kommet til penge. Måske en dubiøs debitor havde forbarmet sig over ham og betalt sin gæld. Far ernærede sig som lastbilvognmand. Hvad end måtte være hændt, erklærede far, at vi skulle en tur i byen. Målet viste sig at være Schumanns Herremagasin. Der havde man et lokalt depot af FDF uniformer. Her kom jeg virkelig i gode hænder, betjent af de to senior FDFere Peder Borup og Peder Bech-Larsen, bistået af Knud Imer og K.F.Schumann, indehaverens bror. En stor brun papkasse blev trukket frem fra dens plads under disken. Og så gik det løs. Først den grå bluse, efterfulgt af den grønne piltetørklæde, to FDF skjolde model pilte, en til tørklædesnippen og en anden til venstre overarm. To striber til hver af skulderstropperne som pilt 11 år. Det hele afsluttet af en skråhue med kokarde i rødt og hvidt. Den rette model i livrem, havde jeg allerede, og ligeledes passende korte bukser. Dagens finansielle udskejelser afsluttedes med et bøsøg hos isenkræmmer Honoré for indkøb af blå emaljeret krus, ditto tallerkner, dyb og flad med dertil hørende bestik. Og så var det med at komme hjem til mor og få og syet skjolde og klassebånd på de rette steder. Men det var hun også ferm til, eftersom hun drev en lille systue Lemvig FDF 100 År 10

11 Grå Uniformsreglement -- UGUMENT ~O' FO" UNDSDRAGHN - - ō - ---:;:-- t:a _ e-- t=:.- ;:.- = ='- _1:0. ;.~.!::!; g_..o::. r ---._- t!: r...,.. -- ::"_ Lemvig FDF 100 År 11

12 1937 Sommermøde i Nørre Raundal Bakker i Nørlem Den første begivenhed, jeg tog del i, var turen til sommermødet 1937 i de skønne Raundal bakker i Nørlem. Selv om afstanden ikke var længere, end vi mageligt kunnet have travet turen, da vi jo var uden anden oppakning end emaljekruset i livremmen, foregik turen på cykel. Os små først og derpå efter størrelse, gik det op ad Gammel Østerbjerg hvor vi trak cyklerne.derefter ad amtsvejen, jævnt stigende til vi nåede Ravndalvej, hvor det så endelig gik nedad igen. Ind imellem taler og sange blev vi trakteret med kaffe i vore, til formålet medbragte krus, og inden turen atter gik ad Lemvig til, var der lejlighed til at nyde en tur gennem den smukke dal ned til strandkanten af Nissum Bredning. Lemvig FDF 100 År 12

13 Patruljekonkurrence, Sønder Søgaard i Tørring Den sidste weekend i august måned afholdtes den årlige patruljekonkurence for væbnerne på engen ved Sønder Søgard i Tørring. Om søndagen var der arrangeret tur derud for Piltene. Som en skjult dagsorden var tidspunktet valgt for at holde kredsens medlemmer borte fra det årlige Augustmarked, der i popularietet ellers måtte siges at rangere lige under Juleaften. Nå! Den velstand, der måtte have været blandt os til det formål, kunne vi sagtens nå at få brændt af den efterfølgende mandag efter skoletid. Lemvig FDF 100 År 13

14 Nytårsmønstring Første søndag i det nye år var der Mønstring, hvortil der var mødepligt. Vi mødtes på Torvet. Efter at være opstillet på rad og geled, og talt og gjort ved, marcherede vi i samlt flok ind i kirken, for at overvære Gudstjenesten. Lemvig FDF 100 År 14

15 1938 Ny Delingsfører: Mosegaard Hvem der var delingsfører for første pilteklasse, da jeg kom med, husker jeg ikke længre. Måske var det skrædder Larsens svoger lærer H.Berg, som vikarierede ved Lemvig skole, inden han fik ansættelse som lærer ved den lille idylliske Straasø Skole. I 1938 havde klassen fået en ny delingsfører ved navn Mosegaard. Han var ekspedient hos manufakturhandler J.P.Meedom i Vestergade. Han var nyligen hjemsendt fra militærtjeneste, hvilket i høj grad prægede hans gøren og lader, krydret med et utal af soldaterskrøner. Af hvilke jeg blot erindrer en enkelt, om da man efter en veloverstået middag med frikadeller og brun sovs, skulle ud og for første gang kaste med skarpe håndgranater. Dem var 66 mere end bange for, så da det blev hans tur, rystede han som et espeløv, men fik dog kastet. Det ventede bragt udeblev. Sekunder blev til minutter, og hele det store sikkerhedsapparat blev sat i gang. Håndgranet fandt man ingen af. Men derimod en frikadelle. Lemvig FDF 100 År 15

16 Katten af tønden Hvert år på Fastelavns søndag var der trdition for at slå katten af tønden. Vi samledes som vanlig udenfor KFUMs hus på Søvejen, hvorfra vi med orkesteret i spidsen, i rækker og geled marcherede gennem byen til plænen foran musiktribunen i Anlægget, hvor løjerne fandt sted. Der var ophængt to tønder. En for pilte og en anden for væbnere og andet godtfolk. Og så gik det bare los med store knipler, til tønderne var smadrede og kattekongerne kunne udnævnes. Derefter gik turen tilbage til KFUMs lokaler, hvor vi efter at være varmet op, fik udleveret en sodavand til vore hjemmefra medbragte fastelavnsboller. Et år var der nogle af væbnerne, som væddede med kredsfører Larsen om han kunne drikke sin sodavand i et drag, hvilket han gjorde, efterfulgt at det største bøvs, jeg erindrer at have hørt. Lemvig FDF 100 År 16

17 1938 Oddesundbroens indvielse 15. Maj Transporten til Oddesund startede fra morgenen af på cykel over Nissum og Humlum. Ved ankomsten til festpladsen fik vi anvist udsøgte ståpladser overfor Kongetribunen og hel fremme ved afspærringen ud mod kørebanen, så vort udsyn over begivenhederne var upåklagelige. Efter at Kong Christian den Tiende (Kesse Kryds) havde klippet snore og erklæret broen for åben, steg kongefamilien med følge op i Kongns salonvogn og kørte som de første over broen og videre nordpå. Derefter fik alle vi andre lov at passere broen. Ved en ejendom på Thyholmsiden gjorde vi holdt, for her havde vi fået lov at arrangere os med kaffebrygning til vore hjemmefra medbragte klemmer. Da disse var fortærede gik turen i selskabskolonne tilbage over broen til vore cykler. Da vi nåede broklappen, gik denne op for et skib, som skulle passere. Vejret var så strålende, at solen havde opvarmet asfalten på broklappen, at alt på denne henkastet papir blev hængende. Tilbage ved cyklerne måtte vi tage afsked med festlighederne for at begive os på den lange cykeltur hjemad i den strålende solskin. I modsætning til udturen, kørte vi nu i sektioner. Piltene hver klasse for sig. Vi i 2.klasse anført af vor delingsfører Christensen. Da vi nåede Remmerstrand, blev der gjort holdt for at slukke tørsten hos købmand Ruby. De, der ikke længere ejede Kongens mønt, til indkøb af sodavand, fik lov at fylde deres krus fra en udstillet spand med postevand. Hvad førsteklasse Piltene angik var deres delingsfører Mosegaard mere striks. De fik kun lov at skylle munden og væde håndleddene. Men hjem kom vi alle i god behold. En oplevelse for livet rigere. Lemvig FDF 100 År 17

18 1938 Sommerlejr Venøborg Transporten dertil foregik først med cykel til Struer, hvor vore cykler blev opstaldede på Struer Børnehjem. Derfra gik turen til fods slæbende på alle vore pakkenelliker til havnen, hvor vi steg ombord i Svarres lille postbåd, som bragte os sikkert til Venø havn. Herfra gik turen så igen på Apostlenes heste i selskabskolonne med rygsæk og sovepose de tre kilometer til Venøborg, hvor vi tilbragte den følgende uge. Den store, stråtækte træbygning var opdelt i spisesal med borde og bænke og sovesal med etagesenge,dertil kom køkkenfaciliteterne sam domestikafdelingen med værelse til lejrtanter, førere med flere. Lejrtanterne var, under kommando af Ingeborg Noe fra KFUMs pensionat, Søvejen, Agnes, senere gift Nørholm Jensen, Skrædder Larsens hustru med 2 yngre døtre og Elly Bech, der var forlovet med næstkommanderende Christian Plet. Lejrchef var kredsfører, skrædder Larsen. Dertil kom nogle seniorvæbnere, som jeg desværre ikke længere husker navnene på. Disse havde forskellige tillidshverv. At holde øje med os under badning og holde os beskæftiget. Og ikke mindst, at vedligeholde de gammeldags dasser, hvis indhold blev deponeret, i passende huller gravet i sandet, under en ceremoni, der fik navnet: Bertel Christensens Jordefærd. Dagen startede med morgenvask med efterfølgende renlighedsparade. Efter morgenmaden var der flagparade. Og så gik det slag i slag dagen igennem. Formiddag og eftermiddag en tur i vandet. Ind imellem var der lejlighed til at dyrke forskellige former for sport, så som boldspil og kricket ect. Med en enkelt vejrlig undtagelse, var der efter aftensmaden udendørs lejrbål med diverse underholdning blandt andet af vort redekam-orkester, - Nilles Jazzband - som Niels Stausholm ( Julemanden ) - havde fået op at stå. Andre bidrag blevet leveret af min fordums sidekammerat i skolen Carl Erik Spjæt Clausen,(Fuldmægtig ved Lemvig kommune.) som en aften omformede Erik Nibes navn til Er-i-knibe. Af Carl Eriks små historier er en blevet stående i erindringen, den om provstevisitationen i skolen, hvor provsten bad lille Mette redegøre om forskellen på at ligge og at lægge, hvilket Mette var svært i tvivl om, hvorfor provsten for at hjælpe hende på gled spurgte: - Ligger man kartofler, eller lægger man? Hvortil Mette svarede: - Hjem ved wos, der sætter vi kartofler. Provsten prøvede igen: - Ligger hønsene æg, eller lægger de? - Hjem ved wos, der gjør' hønsene æg. Provsten gjorde et tredje forsøg: -Når du skal sove, ligger du dig så i sengen, eller lægger du dig? - Hjem ved wos, der putter vi wos. Så opgav provsten. Faste punkter på de skønne lejrbålsaftener var, foruden en mængde sange, Lejrchefens oplæsningen af dagens lejravis, hvortil alle kunne bidrage. Aftenerne blev af lejrchefen afsluttede med en andagt. Desværre husker jeg ikke, hvor mange vi var, og blot et fåtal af deltagernes navne. Fotografiapperater var på den tid en sjælden vare. Dog husker jeg, at Christian Plet havde et boxkamera, hvormed han tog billeder af vor gøren og laden, men jeg har aldrig haft lejlighed til at se disse. Måske sønnen Poul har dem. Alt får en ende. Også skønne sommerlejrdage på Venøborg. Da disse var omme, traskede vi vor gratis fodtur tilbage til postbåden og cyklerne i Struer, som bragte os velbeholdne hjem. Atter et stor oplevelse rigere Senere på året blev der i Missionshuset afholdt en Venøborgaften, hvortil, foruden alle kredsens medlemmer, også sommerlejrdeltagernes forældre var indbudt. Der blev trakteret med kaffebord, sunget og underholdt med de bedste numre fra lejrbålsunderholdningerne. Fra Lemvig FDFs sommerlejr, Venøborg Lemvig FDF 100 År 18

19 1938 Propelflyverproduktion Da sommeren 1938 med alle dens skønne oplevelser var til ende, måtte vi i 3.Pilteklasse finde på noget at foretage os, når vi var samlede. Hvem, der fik ideen må stå hen, men vi kom igang med at lave små propelflyvere. Produktionen fandt sted i vor delingsfører Christensens ikke særligt store værelse i tagetagen, Søndergade 16. Som særlig sagkyndig var indforskrevet maskinarbejder Henry Pedersen, Aurora, der var noget af en tusindkunstner, der formåede at narre selv det tyske Gestapo. Men det er en anden historie. Som det vil kunne ses på billedet, var maskinerne bygget op af ganske lette og simple materialer. Kroppen var en firkantet pind, under hvilken elastikken til at drive propellen var ophængt. Støttebenene til hjulene var formet af et stykke pianotråd. Vingen var lavet af to tynde lister forbundet med et antal smalle, pålimede finerstykker, hvorover det fintmaskede lærred blev spændt, for derefter at blive præpareret med en tynd celluloselak. Højde og sideror tilsvarende på rammer af pianotråd. Propellen var to stykker finer, monteret i en lille firkantet klods hvor der gennem et hul var monteret en krog til elastikken. Christensen må have sovet godt i nætterne efter den ugentlige byggeaften. Lullet i søvn til duften af celluloselakken og limen vi brugte, der var en dåse DANA lim, hvor penslen var vore højre hånds totfinger, hvilket bevirkede, at nogle af os kom til at bide negle. Mærkeligt nok, har jeg ingen erindring om, at vi i samlet flok var ude at prøve vore vidundere. Min fik, efter adskillige mislykkede forsøg, sin jomfruflyvning i én meters højde ned over Gjelstrups bakke - det nuværende Søndervang. Da jeg, i min jublende glæde over resultatet styrtede ned over bakken for at hente maskinen, snublede jeg og forstuede den ene ankel, hvilket afholdt mig fra flere flyveforsøg i de kommende, mange dage. Lemvig FDF 100 År 19

20 1939 Væbnerlejr på Raabjerghøj med Bonnet FDF Denne sommer var der kommet en weekend lejr i stand på Raabjerghøj med deltagelse af Bonnet og Lemvig FDF. De sidstnævnte væbnere. Jeg var på det tidspunkt på sommerferie hos min tante og farbror, der boede umiddelbart nord for Raabjerghøj, og blev af Bonnets kredsfører Ejler Jensen opfordret til at være med i løjerne som gæst hos dem. Da jeg var ganske uforberedt herpå, blev det som civilist uden uniform, med et hos tante Stinne lånt tæppe som sovepose, bestik og en tallerken, som skammeligt nok ikke overlevede, men knak i en gammel revne, første gang der blev øst mad op på den. Heldigvis var den så stor, at jeg kunne spise af det største skår, og min elskelige tante tog det fuldstændig afslappet, da jeg brødebetynget afleverede stumperne. En anden ting, jeg husker er, at jeg på et tidspunkt blev grebet i nakke og noksagt og smidt op på et teltunderlagt holdt oppe af en femme-syv mand. Og så fik jeg mit livs første og største himmelspjæt, og jo mere jeg hylede i en blanding af overraskelse, fryd og skræk, jo flere ture fik jeg. Lemvig FDF 100 År 20

21 1939 Egernpatruljen Ved oprykningen det år af væbnerelevrne - 3.pilteklasse - erindrer jeg, at det var medlemmer af de tidligere Hjorte- og Høgepatruljer, der blev udnævnt som førere for de tre år yngre nyudklækkede væbnere. Vor patruljefører var Erik Dam Nejrup fra Høgene. Han var søn af produkthandler Nejrup, som havde gjort 1.verdenskrig med som canadisk soldat. Familien boede dengang midt på søndre side i Sønderbjerg. Erik havde en søster og et par yngre brødre, som blev medlemmer af FDF. Den yngste var i en årrække lærer ved Vemb skole. Erik var en stille og rar ung mand, som man kun kunne holde af. Desværre fik vi ikke lov at beholde ham ret længe, da han, efter bestået realeksamen i 1940, blev optaget på Nørre Nissum som lærerstuderende, med bopæl på skolen. Han døde inden han var færdig med sin læreruddannelse. Patruljens menige Medlemmer var Carl Erik Clausen, Nørregade 7. - Fuldmægtig ved Lemvig kommune. Viggo Bendix Madsen, Heldumvej 26 - Civilingeniør i svagstrøm Hans Christian Pejtersen, Vestergade 39 - Isenkræmmer i Nørresundby Otto Vendelbjerg, Kirkevej 9 Skrædder? Erik Rud, Vangevej 3 - Specialarbejder, København Marius Lindhart Bruun (Kalle), Gasværksbakken, - udlært smed, sømand Asbjørn Fjordside, Søvejen 22, - Regnskabsfører ved Statens Specialarbejderskoler Fra det første spring, en egernunge sprang, til det lukked øjet træt for sidste gang, står det prentet ind i egernhjernen: Intet egern standser, før det når til kernen Lemvig FDF 100 År 21

22 1940 Sommerlejr Sønder Søgaard i Tørring Choket over den tyske besættelse af Danmark den 9.april 1940 undgik ikke at lægge en vis dæmper på mange af danskernes aktiviteter. Da sommeren var over os, var vi dog ikke mere medtagede i FDF, end at det blev besluttet, at vi ikke ville snydes for en sommerlejr. Med dags varsel blev det besluttet at henlægge denne som en teltlejr på det, så ofte før benyttede areal ved Sønder Søgaard. En naturskøn, fredfyldt plet, passende hjemmefra. Terrænet, vi kunne disponere over, var en bred daleng, der gennemstrømmedes af en lille bæk med høje sider, hvorfra strømmede et par kilder med det klareste drikkevand. Over den sydlige skrænt groede en lille skov, hvor vi havde en generel tilladelse til at sanke brænde fra skovbunden til brug for vore små madlavningsbålsteder og lejrbålet om aftenen. Over den nordlige skråning lå gården Sønder Søgaaard, hvor vi kunne købe mælk og kartofler, som vi selv måtte grave op. Dagene gik efter det traditionelle mønster for en sommerlejr. Reveille. Morgentoilette med renlighedsparade og morgenmad med havregrød efterfulgt af rugbrødsmadder med marmelade. Om middagen varm mad tilberedt over små åbne bål. Førstepriorieteten havde Hakkebøffen med brun sovs og hvide kartofler. En dag prøvede vi noget helt nyt, efter en fundet opskrift. Det var Svenska Køttbullar, stegt af en fars af svine- og kalvekød tilsat kartofler, løg og fedtstof. Lidt anderledes i konsistens end traditionelle frikadeller. Til formålet havde vi to glødebål i gang. Det ene til stegningen på pande, det andet i en gryde at holde bullarne varme. Hvem der deltog i lejren ud over mine patruljekammerater, har jeg, med en enkelt undtagelse, ikke længere styr på. Undtagelsen går på, at Finn Haunstoft en dag intetsteds var at se. Anført af Carl Henry Sløk, var vi nogle stykker, der gik ud at lede efter ham. Efter at have råbt hans navn et par gange fik vi svar, og lidt efter kom han ud af den tætte bevoksning af tagrør, som adskilte lejrpladsen fra den store Horn sø. Han havde fået øje på en Dompap, som han forgæves havde prøvet på at fange. Lemvig FDF 100 År 22

23 Møderne i KFUMs lokaler Søvejen 8 Til kredsmøder, såvel som de enklte afdelingers brug kunne der disponeres over de to mod Søvejen vendende lokaler i KFUMs hus. Til et af de tidligste møder jeg erindrer var i 1937, hvortil kresfører Larsen havde lånt et såkaldt Episkop. Et lysbilledapparat, der kunne projektere indlagte tekstudklip og billeder op på et ophængt lærred. Der blev vist fotos af tidligere aktiviteter, hvor vi på et af billderne genkendte lærer og kordegn Hans Adolf Lilleøer. Han blev senere en afholdt skoleinspektør i Hillerød. Et andet billede var af en omgang buksevand, hvilket fik Laurids Hestbech til at udbryde: Det var li som Jørn Lauritsen i Marselisborglejren. Denne bemærkning slog, min sidekammerat i skolen, Jørn så hårdt, at han forlod lokalet og FDF for stedse. Jørn, der i en given situation kunne være lige så provokerende, som han almindeligvis var rar, deltog i Marselisborglejren 1937, hvor han, mig uvist af hvilken grund, indkasserede en gang buskevand. Dette sårede ham så dybt, at han forlod lejren, for at tilbringe resten af lejrperioden hos en tante og onkel i Odder. Hvad jeg også erindrer var, når delingsfører Mosegaard ledede møderne. Som nylig hjemsendt fra militærtjenesten fik vi alle hans soldaterskrøner, som under vor store moro, fik alt de kunne trække og lidt til. Desværre husker jeg kun den andetsteds omtalte med håndgranaten. Til højre for bygningen har vi i Nygade, ettilsvarende, sammenbygget hus,der rummede KFUMs pensionat, som blev ledet af økonoma Ingeborg Noe, der som den elskeligste Overtante forestod vores forplejning under sommerlejren på Venøborg Nedenstående billede angives at være fra før Nyere har ikke været til at opspore. Lemvig FDF 100 År 23

24 Distriktslejr på Thyholm for væbnere Denne lejr fandt sted inden jeg var rykket op som væbner. Når jeg husker den, skyldes det, at man havde hyret min far, der var lastbilvognmand, til at køre deltagernes pakkenelliker derop og hjem, så cykelturen blev knap så anstrengende. Jeg var med på begge turene. Da vi holdt ved det daværende KFUM for at læsse, kom Jørgen Jespersen ud fra naboejendommen på modsatte hjørne. Han hjalp os og fik som tak tilbudet om at køre med. Hvad han ikke lod sig sige to gange. Da vi hentede grejet fik vi lejlighed til at hilse på Distriktsleder Hans Larsen fra Holstebro. Gammel Lemvigdreng og bror til vor kredsfører Chr.Larsen. Lemvig FDF 100 År 24

25 Fællesudflugt til Vrist For medlemmerne af organisationerne indenfor Lemvig menighed så som IM, KFUK og M, KFUK Spejderne, Søndagsskolen og FDF med flere afholdtes hvert år en fælles sommerudflugt med ekstratog til Vrist, hvor børn og voksne lejrede sig i klitterne, hvor de nød den medbragte kaffe, der blev holdt taler og sunget, leget, badet og slikket solskin lige til toget først på aftenen kom for at tage os med tilbage til Lemvig. Lemvig FDF 100 År 25

26 Kredstur til Thyborøn Efter at have afsluttet sin skolegang, blev Børge Rønn, søn af bådbygger Poul Rønn, Teglgaardsvej 6, ansat som trafikelev ved VLTJ Jernbanen, hvor han som uddannet trafikassistent blev udstationeret på stationen i Thyborøn. Her oprettede han inden længe Thyborøn FDF Kreds, hvorom jeg husker, at en af hans nærmeste medarbejdere blev kommis Anker Kaalund Christensen, der senere overtog kolonial- og skibsprovianteringen, Vestergade 31 i Lemvig. Da Thyborønkredsen havde etableret sig, var det oplagt for Lemvigkredsen at aflægge et besøg. Så en søndag havde vi bestilt tilstrækkelig plads i morgentoget, så alle store som små kunne komme med. Vi nåede dertil lige så betids, at vi kunne overvære Højmessen i kirken. Den efterfølgende middagsbespisning, var arrangeret således, at vi fra Lemvig blev udliciterede, så de lokale hver fik en 4-5 mand med hjem. Hvem jeg var sammen med og hvor er glemt. Da vi jo var i den havn, der har ord for at præstere landets fine kvaliteter i konsumfisk, gik jeg på vejen til spisestedet og drømte om at den ventende middag skulle byde på en stor, steg rødspætte. Sådan skulle det ikke gå.værtsfamilien havde flottet sig, så vi fik oksesteg med skysovs og nye, hvide kartofler. På den tid var Thyborøn delt i to, Kirkebyen og Havnen, der dengang var skilt fra hinanden af nogle flade engarealer, som ofte stod under vand med vejen som en enlig navlestreng de to bebyggelser imellem. Efter en tur ved havet var tiden nået derhen, at vi skulle med toget tilbage til Lemvig. Lemvig FDF 100 År 26

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Sange for de helt små

Sange for de helt små Sange for de helt små Hjulene på bussen Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, gennem hele byen. Dørene i bussen

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Deltagerbrev til Landslejren 2011

Deltagerbrev til Landslejren 2011 Deltagerbrev til Landslejren 2011 Kære deltager Du sidder nu med deltagerbrevet til Landslejren 2011 på Sletten. Her står de sidste praktiske informationer som du får brug for i forbindelse med lejren.

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Marts/April 2008 Kan I gætte hvem vi er... Der var flotte kostymer og godt gang i den da Tumlinge og Pilte holdt fastelavn, og slog katten af den flot pyntede tønde SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Weekenden

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Å r s s k r i f t 1 0 v. museumsinspektør Mette Vibjerg Hansen, Give-Egnens Museum Sammenligningen mellem Søstrene Knudsens forretning i Thyregod og den danmarkskendte

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974.

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Om at Anskaffe sig en Nimbus Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Hvad er det, der skaber den helt specielle atmosfære omkring en Nimbus? Ja, det kan selvfølgelig være ret individuelt, hvad man

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Gratis skaffer 49 kroner

Gratis skaffer 49 kroner Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen VITELLO Gratis skaffer 49 kroner Gyldendal Leg og Lær VITELLO skaffer 49 kroner Jeg hedder Jeg er år Jeg bor Jeg har fødselsdag den Min livret er Min mor hedder Min

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Hvad er Møgelø og Juulsborg?

Hvad er Møgelø og Juulsborg? Hvad er Møgelø og Juulsborg? Måske Danmarks smukkest beliggende sommerlejr/lejrskole. Juulsborg har 55 indendørs sovepladser, køkken- og servicekapacitet til 100 pers. Udendørs teltpladser forefindes.

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere