Organisationsbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start Restaurant Kikko, Vendsysselvej Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin Afbud Referent Mødeleder Lis Bentin Werner I. Madsen Referat 031/14 Godkendelse af referat /14 Nyt fra formanden /14 Nyt fra administrationen /14 Repræsentantskabsmøde /14 Forvaltningsrevision - Årsafslutning, afstemninger og opgørelser /14 Fællesmøde for afdelingsbestyrelser den 24. april /14 Tilbud/udbud af kapitalforvaltning/bankforretninger /14 Håndværkerafdelingen /14 Bygge- og renoveringssager /14 Beboerklagenævns- og advokatsager /14 Udlejningssituationen /14 Eventuelt /14 Næste møde... 7 Side 1/7

2 031/14 Godkendelse af referat Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. februar At organisationsbestyrelsen godkender referatet fra mødet den 26. februar Organisationsbestyrelsen godkendte referatet fra mødet den 26. februar J. Stevns bemærkede til punkterne 022 og 023, at der i forbindelse med kommende revision af vores forretningsgang/forvaltningsrevision bør genovervejes organisationsbestyrelsens repræsentation i byggeudvalg. 032/14 Nyt fra formanden Formanden fremlægger eventuelle punkter til drøftelse, godkendelse og/eller til orientering. At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender og/eller tager eventuelle punkter til efterretning. Werner I. Madsen: Der havde ikke som tidligere besluttet været mødedeltagelse fra boligselskabets side i BL-Valg på grund af andet møde samme dag i Real Dania. Afslutningen på LF Bo afventer fortsat ministeriets godkendelse. Der har været afholdt fælles afdelingsmøde mellem afdeling 9 og 11 i forbindelse med etablering af 15 nyttehaver i tilknytning til projekt Ydre Østerbro. Der er åbning af de 3 boligselskabers nyttehaver den 28. april 2014, kl , hvor bl.a. borgmesteren åbner. Vi begynder ved Fjordbakken, går derefter til Vendersbo for at slutte af ved Nykøbing F. Boligselskab, hvor der vil være en lille forfriskning. 033/14 Nyt fra administrationen Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra administrationen ud over de punkter, der allerede er på dagsordenen. At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Lis Bentin: Der har været hold bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Grønnegården, hvor regnskab 2013 og budget 2015 blev godkendt. Der er indgået fastprisaftaler med leverandører inden for tømrer, murer, el Side 2/7

3 og vvs. Præsentationsbrochure + film er færdig, og der er sendt brev til alle annoncørerne, som har valgt at markedsføre sig via boligselskabet. Regnskabet for boligorganisationen 2013 er færdigt og der er skrevet ledelsespåtegning. Regnskabet er ikke revideret, men boligorganisationen kommer ud med et overskud på kr. Med hensyn til afdelingerne ser det også fint ud. Regnskaberne for 2013 er på som punkt på næste møde i organisationsbestyrelsen den 30. april Nye gennemskrevet lejlighedsmapper er på vej ud. Lejlighedsmapperne følger den anbefaling, der er givet af organisationsbestyrelsen. Administrationen har haft nogle udfordringer med Ista i forbindelse med data til de kommende forbrugsregnskaber, derfor er Ista indkaldt til møde for at afklare de udfordringer, der p.t. er. Formanden for afdeling 34 Grønnegården trækker sig på grund af sygdom. Der er aftalt møde med SEAS med henblik på nye prisaftaler, da nuværende prisaftale udløber med udgangen af /14 Repræsentantskabsmøde 2014 Ved repræsentantskabsmødet den 22. maj 2014 er følgende organisationsbestyrelsesmedlemmer på valg: Jørn Stevns, John Nilsson og Peter Fynbo Hansen. Peter Fynbo Hansen har meddelt, at han ikke ønsker at genopstille til organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen har på mødet den 17. Organisationsbestyrelsen tog meddelelse om, at J. Stevns og John Nielson begge ønsker genvalg, og at Peter Fynbo Hansen ikke ønsker at genopstille til organisationsbestyrelsen til efterretning. Med hensyn til forslag er der p.t. dels Side 3/7

4 september 2013 vedtaget udkast til forretningsorden for repræsentantskabsmødet. Udkast til forretningsordenen skal endelig godkendes på det kommende repræsentantskabsmøde. forretningsorden for Repræsentantskabet og dels Håndværkerafdeling At organisationsbestyrelsen tager meddelelse om, hvem der ønsker valg, herunder ikke ønsker at genopstille til organisationsbestyrelsen til efterretning, herunder drøfter, om organisationsbestyrelsen har yderligere forslag/punkter til dagsordenen. 035/14 Forvaltningsrevision - Årsafslutning, afstemninger og opgørelser Administrationen har udarbejdet udkast til forvaltningsrevision vedrørende Årsafslutning, afstemninger og opgørelser, som eftersendes inden mødet. Organisationsbestyrelsen godkendte forvaltningsrevision for Årsafslutning, afstemninger og opgørelser. At organisationsbestyrelsen drøfter og godkender forvaltningsrevision for så vidt angår Årsafslutning, afstemninger og opgørelser. 036/14 Fællesmøde for afdelingsbestyrelser den 24. april 2014 Boligorganisationen holder årets 1. fællesmøde for afdelingsbestyrelser den 24. april 2014, hvor formand og direktør bl.a. giver en generel orientering og status dels for organisationsbestyrelsens arbejde siden sidst og dels en orientering om tiltag og udvikling i organisationen. Organisationsbestyrelsen drøftede mulige emner som afdelingsbestyrelsernes rolle i relation til klager, lejlighedsmapper og synliggørelse af eventuelle prisaftaler, der også gælder for beboerne. At organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter eventuelle emner og informationer, der skal med på fællesmødet for afdelingsbestyrelser den 24. april Side 4/7

5 037/14 Tilbud/udbud af kapitalforvaltning/bankforretninger Organisationsbestyrelsen fik på møde den 29. januar 2014 orientering, herunder tidsplan for tilbud/udbud af kapitalforvaltning/bankforretninger. Administrationen har sammen med Deloitte den 18. marts 2014 holdt tekniske afklaringsmøder med 4 ud af de 6 bydende kapitalforvaltere. Organisationsbestyrelsen tog gennemgang af evalueringen af tilbud på kapitalforvaltning til efterretning og godkendte anbefaling fra Deloitte om valg af fremtidige kapitalforvaltere. Administrationen vil på mødet gennemgå evaluering af udbud på kapitalforvaltningen, herunder indstilling om valg af fremtidige kapitalforvaltere. Udbud på bankforretning følger tidsplanen og vil blive forelagt organisationsbestyrelsen den 30. april At organisationsbestyrelsen tager gennemgang af evalueringen af tilbud på kapitalforvaltning til efterretning og godkender indstilling om valg af fremtidige kapitalforvaltere. 038/14 Håndværkerafdelingen 2015 Håndværkerafdelingen er registreret og fungerer som en sideaktivitet til boligorganisationen. Administrationen har i samarbejde med de ansatte i Håndværkerafdelingen analyseret konceptet Håndværkerafdelingen i forhold til ny organisering vi løfter i flok. Organisationsbestyrelsen drøftede koncept Håndværkerafdelingen i forhold til ny organisering. Håndværkerafdelingen 2015 vil blive forelagt repræsentantskabet den 22. maj Administrationen vil på mødet gennemgå analysen af Håndværkerafdelingen. At organisationsbestyrelsen på baggrund af analysen drøfter koncept Håndværkerafdelingen i Side 5/7

6 forhold til ny organisering og beslutter, hvilken vej administrationen skal arbejde videre i relation til Håndværkerafdelingen /14 Bygge- og renoveringssager På mødet vil der blive givet en status på igangværende bygge- og renoveringssager. At organisationsbestyrelsen tager status på igangværende bygge- og renoveringssager til efterretning. Robert Madsen gav status på byggesagen Møllebakken efter 1 års gennemgangen, hvor skabene på badeværelserne fortsat er en udfordring, der arbejdes videre på i relation til en option. Lis Bentin gav en kort status på afdeling 35, hvor der p.t. foreligger en foreløbig rapport med et par udeståender, der skal afklares. Organisationsbestyrelsen tog status på igangværende bygge- og renoveringssager til efterretning. 040/14 Beboerklagenævns- og advokatsager På mødet vil der blive givet en status på beboerklagenævns- og advokatsager. Organisationsbestyrelsen tog status på en enkelt sag til efterretning. At organisationsbestyrelsen tager status på beboerklagenævns- og advokatsager til efterretning. 041/14 Udlejningssituationen Boligorganisationen har den 20. marts 2014 ingen ledige boliger. Boligorganisationen modtager løbende opsigelser, som bliver sendt i tilbud, jf. vores ventelister. Organisationsbestyrelsen tog status på udlejningssituationen til efterretning og glædede sig fortsat over, at der ikke er ledige boliger med tomgang. Administrationen følger udviklingen tæt. Side 6/7

7 At organisationsbestyrelsen tager status på udlejningssituationen til efterretning. 042/14 Eventuelt Ingen bemærkninger. 043/14 Næste møde Næste møde er fastsat til den 30. april Werner I. Madsen Lis Bentin Punkter til behandling på kommende møder: Regnskab 2013 Udbud bankforretning Side 7/7

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-11-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 15.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 25-02-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 19. februar 2015 Mariebo-Møllen Kl. 14:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 19. februar 2015 Mariebo-Møllen Kl. 14:00 Referat Sted Start 19. februar 2015 Mariebo-Møllen Kl. 14:00 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk Mødedeltagere: Bestyrelsen: Michael Rasmussen, fmd.

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Jens Erik Nielsen bød velkommen og foretog herefter navneopråb for at konstatere, hvor mange repræsentantskabsmedlemmer der var mødt op.

Jens Erik Nielsen bød velkommen og foretog herefter navneopråb for at konstatere, hvor mange repræsentantskabsmedlemmer der var mødt op. Referat fra det ekstraordinære repræsentantskabsmøde mandag den 21. november 2011. Tilstede: 33 repræsentanter ud af repræsentantskabets 47 medlemmer. Organisationsbestyrelsen. Hans Peter Hollænder, Nina

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946 Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946 Referat af bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen den 28. maj 2015 kl. 18.00 i Lagunen, Gildbrovej 10 4. juni 2015 Bestyrelsen: Valgt af Valgt

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015 Glostrup, den 10. juni 2015 Referat Den 9. juni 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere