SP0RGESKEMA til Brug for milit< re og civile M yndigheder ved Afh0ring angaaende observerede >) Raketter«o. 1. ( RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SP0RGESKEMA til Brug for milit< re og civile M yndigheder ved Afh0ring angaaende observerede >) Raketter«o. 1. ( RCS: CHODDEN INT-2o2o9)"

Transkript

1 SP0RGESKEMA til Brug for milit< re og civile M yndigheder ved Afh0ring angaaende observerede >) Raketter«o. 1. ( RCS: CHODDE IT-2o2o9) Iagttagerens avn: ~! !!~~~~--~~~~~~~~~~" Stilling: Alder:---- Syn: Adresse: ,.., '1. Z.ooL u h..l{ Iagttagelsesdato: _t--_~... J~.IY. Klokkeslet: 0-,oo 'C- (nejagtigt?) o-r se>t- C..L Iagttaget fra (nejagtig Stedangivelse):..:::5~' ~==!-!ol~lf.f..l..oar--lk:.::&:::.:j:p.;; e..,_..lnae...~<d:.~..-.:..;yy:.:.:lad~--.:h-.:;~~t--:.;;;...~..;;.-~-... I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? ---~S:_;yd~ : Angiv ved et Rids, under hvil~. ken Skraavinkel (v), den saas: Eksempel: Genstandens Udseende (Form, Farve, Sterrelse, Beskaffenhed o.l.): 1 0-kt;i ~s ;'ltv) f!rl2n kj t. sk ~ &nf?j J~ :/ (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.rids over Genstandens Form). Genst~ndens Opfers~l i Luften (~ksplosion~r, R0g, Lyd o.l.?): hevazg<::.!.~" I~J.J;dj 4 'V~~ k~ ~frwv~.- ( Zk $c}wt ~ ~~ ~ Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjernerne: a).)..p re.,j-11/v~~.. ~ 2 CW\ 1 \ he,vll j~<!- p~ ~"\A wt\ev\ Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyveh0jden: _.1:._/,._ Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en ncermere angiven Strrekning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): /_ _ I Tilfcelde af edslag:. 11 Sek. edslagssted (nejagtig Angivelse): --~.c_ edslagsvinkel ( u) angi vet ved en Skitse Genstandens Opf0rsel i edslagsojeblikket (Eksplosion o.l.?): ---~ Bar nogen fjernet Rester af Genstanden? I sa a F aid: H vor beror de? "_,.,.;_,------

2 til Brug for milit~re Iagttagerens avn: Stilling: Adresse: evt. Telf.: SP0RGESKEMA og civile M yndigheder ved Afhering angaaende observerede )) Raketter«o. 1. (RCS: CHODDE IT-2o2o9) Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjarnerne: -----::...---, Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyveh0jden:...::::. Genstandens F art ( evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at. gennemflyve en nrermere angiven Strrekning el~~~nkel angivet 11 Sek. ved et Par Pile som hosstaaende): ~ / c I ///'' I Til{a?lde af edslag: // edslagssted (najagtig Angivelse):.::-:::.../ edslagsvinkel ( u) angi vet ved en Skitse ~ // / /,_ Genstandens Opforsel i edslagsajeblikket (Eksplosion o. I.?):...;/:.. /

3 SP0RGESKEMA til Brug for milit< re og civile M yndigheder ved Afh0ring angaaende observerede >) Raketter«o. 1. ( RCS: CHODDE IT-2o2o9) ens avn: Stilling: Adresse: evt. Telf.: rq :;'? 2(;";;c z.. lagttagelsesdato: -'-/~ ~-- Klokkeslet:...;;... Iagttaget fra ( n0jagtig Stedangivel se) : _.b~~:z&~~~.!: ld2...\.&.!~<f.-:(--.i.:::..:.:j~:::..:::::.:..,.,;.::..:::::._:::;;.;:;;~~ I hvilket Verdenshj0rne saas Genstanden? _.Li\ L ~ff:::::.~_. -l. bj"-.::.tti::..=....:::w~"~'t-jf/1.(: Angiv ved et Rids, under hvil~. ~ Genstandf,..' ken Skraavinkel (v), den saas: ti.i..t Eksempe l : Ge. ns;an~~ns Udseende (Form, fttv\jiujl v t- Iagttager v M~-----~ (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.rids over Genstandens Form). Gaevga~ /5U (I Genstandens Flyveretning i For hold til Verdenshjernerne: V_, e:;:;;.q_.a.-"yt--"'-'{"",yq"-'"+vi,. / I / v Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: ---"'----: Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en n<l!rmere angiven Stra!kning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): -----,../"'-/-;:--'"' I Tilfcelde af edslag: '. 11 Sek. Iagttager edslagssted (nejagtig Angivelse): edslagsvinkel ( u) angi vet ved en Skitse Genstandens Opf0rsel edslagsl?jjeblikket (Eksplosion o.l.?): Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I sa a F ald: H vor beror de?.:::.~_

4

5

6 til Brug 3oE SP~.RGE~KEMA A.: IY7?)~. J\JU 1 'j~ for mtht.:ere og c1vtle Myndtgheder ved Afh.ermg.. angaaende.~----'---- observerede >) Raketter«o. 1..-~ 1 (RCS: CHODDE IT-2o2o9) ~ Stilling: Adresse: evt. Telf.: IIIIII!II.IIIIIIIII!IJIIIIIJIII Iagttagelsesdato: -.fl; rj- 19Cj Lf Klokkeslet: lo'zc>- jc)? 5 (2~nejagtigt?) Iagttaget fra (nejagtig Stedangivelse): _ _._B""'-o'""Tfrn"""'~l~ =~~~~ Angiv ved et Rids, under hvil. ken Skraavinkel ( v ), den saas: '~G"'''"d Eksempel: [agttager Genstandens Udseende (Form, Farve, Sterrelse, Beskaffenhed o.l.): \--\0\d J l~setads, J S~b[q (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et_,.rids over Genstandens Form). Genstandens Opfersel i Luften (Eksplosioner, Reg, Lyd o. I.?): -,----, ,--- J;evaL~: S\S hcu-h r ooq= hik'vtirn itjl~b~~.bvvl Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjernerne: o&_ ~ l)(.).,{-_ Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: /._ Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en n<ermere angiven Str<ekning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende):?: 11 Sek. I Tilf;;elde af edslag: edslagssted (nejagtig Angivelse): /._' edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse Genstandens Opfersel i edslagsejeblikket (Eksplosion o.l.?):...:.-" :_ s Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F aid: H vor beror de? ---'-''/:'_' ~ Indsendende Myndighed= ~ Karakteristik af Kilden: %. edslagssted bevogtes af:

7 SP0RGESKEMA til Brug for milit<ere og civile Myndigheder ved Afhering angaaende observerede» Raketter«o. 1. (RCS: CHODDE IT-2o2o9) Iagttagerens avn: Toftlund Iagttagelsesdato: l!:t;_6_ 19_2i_ Klokkeslet: 0210 (nejagtigt?) Iagttaget fra (n0jagtig Stedangivelse): H0jt pa den sydlige stjernehirrunel _(0st) I hvilket Verdenshjorne saas Genstanden? Angiv ved et Rids, under hvil.. ken Skraavinkel ( v ), den saas: Eksempel: Iagttager,~v Genstand.~\ _ Genstandens Udseende (Form, Farve, St0rrelse, Beskaffenhed o.i.):_"""'rums-""""'-k~ib;t_"_... _ Form: ikke definerbar Farve:? dog 3-4 lys (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et_,.rids over Genstandens Form). Genstandens Opf0rsel i Luften (Eksplosioner, R0g, Lyd o. I.?): Fra vest mod 0st Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjornerne: Fra vest mod 0st Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyveh0jden: --:M.:.:e::t:g:>.::e:..::t:...::;h:.:::0c..Jjc.:::t' Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. gennemflyve en n<ermere angiven Str<ekning eller Vinkel angivet ved et Par Pile sorn hosstaaende): Iagttager I Tilf<elcle af edslag: edslagssted (nojagtig Angivelse): edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse sorn hosstaaende: Genstandens Opfersel i edslags0jeblikket (Eksplosion o. I.?): Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F aid: H vor beror de? (\j (\j ';R Indsendende M yndighed: -~:J:I.l;!l.!..I...U...J.J;;;.~!.lk.--1.~1111 i Karakteristik af Kilden: --...:..::=:12-..:.:..:.E...::.::..::..:_:::=== o rx. edslagssted bevogtes af:

8 ' ir'l 05 _ 9tl SIEt lehis 910l(JE0CIJf'lf 1CEhl IIEDB~E\( ( SP0RGESKEMA til firug fm milltrere og civile M yndlghcder ved Afh0rlng angaaende observerede ~>Raketter«o.l. (RCS: CHODDE IIJ.l ) t,d'i'w'fiff,.. rtrtrtttt In~:ttagerer1s nvn 1 Sti!U ng: 1\clreuc: <:vt. T~lfo1...;;..= 19!11.. Klokkeslcott 22 3D Iasttaaet Era (nojagtla Stedanalveh~)! llli'itt~~~~iimo:w ( :t d,q /5 /?-711}) 1 hvllkct Vcrdl!nRhiGrne~ sans Ocmstanden?,.Y,~C!~S_/~-~ AnJJiv vecl et l\lds, undor hvu,, ken Skranvlnkcl (v), don uas1 Ek1empolt Genstilndens Udsecnde (Form, Farve, Starreb~,...;S;;...;...o...::.J.. ''... o _IJ;...V...;;;C:;.;..~~:f2. Beska{t'unhad o.l.)t---~-~~~-..._t ;:::; i49~t...:;;p:...:s::o:...~e-...;;...$;;.;,1?_:;.. _;_1-t~"'-~---~----- :: (Tern, om m~tllfi't, P4A Paplroli Ba1d<le ct.:j~id~ ov*r O natandem Form). O~n~t11ndQn5 Opfoml i Lu(ton (EkaploalQner, Rei, Lyd o.l.?)i ----~~----- L.P_~I(!r...A ~ l.? :,47 i - 17c:;._,p d:f y2 I'?.Sil<;;c/2 I L./) -ft_ 4 L.A::" ( IV& 111..?t ~114-t.lt:; ~.14/e,l ~ /A/G,t l- YJ) ~ L.IZ:[: (2 ;5,. Ovntt11ndons Flyvaretning I. Fo.rho!t! til VndtnGhJ"rnUMI ~~m. ~ -~-- ~ --~ Oplysnlni~r, der kan ilve Hold-opunkt r,' for PJyvehejdtr~i -'.., ,'.:' ' - ;! ~;t; '1 '' ';,, ' '., 1 Oenst11ndl'ht Put (~?vt. Ant01l Stkunc!u, dtt. t~ij Gt:utand n t R'onnomflyve on ncermere nnglv~n' Str~~i!IM vu11i Vinkd &nilvtt vod et P11 -Pile som hosataaende) 1 <.3o SfE.KMA!,j)E.R_ l Tllftt:lc.l.n t1/ llri.~lag: '' edsjngssted (ne~jagtlg Ansivels~) 1 -:/..._Y._'Il_ w._. _;z>_ht_~t_ L.;;... e_-9._ ~..::..3._;0:::::.. ~._n!._t u;:::."'";.;:;z;:;,..e.;.:; :.;..FR..;...;,F9~;. eclslngsvink~l ( u) nng!vet vcd en Skltse som hu~~lililih"iclo 1 nrmt~nrlrm imf11nnl I 1rlrlarrrr~i h1lh t dt k;11lnrln n! '01 ~: j:~{~~~a.. I I ' '' I /!._?./ r::f! /c._ (".1: I -~ -..- Hnr nn!ll"m fj,mvt Rtster af G6tiiiAt\d(ln? I UA 11Aid, Wvep!sua ' e!a 1 --~---~- IA/4 1./ ~{~~' ~B ~e:u/' - ~!vt-~1--~t/~~./{{ 71_ IV'I"~iff~' ~ mu~enqeuue myn<:ugneal,.j._...::- '~~-' e Karakterii!lk af Kilden: ,-,_,_. ~--- ~ edsl~gsstod bevogte$ ~{~-----~-~----~

9 SP0RGESKEMA til Brug for militcere og civile M yndigheder ved Afh0ring angaaende observerede»raketter«o. I. ( RCS: CHODDE IT-2o2o9) I Iagttagerens avn: 5600 Fabor Alder:--"'6~5 Syn: briller Iagttagelsesdato: _12_;_3_ 19~ Klokkeslet: (nejagtigt?) Iagttaget fra ( nejagtig Stedangivelse): _ A~d"=r..s;e"'"s"'"s:s::;e..un' a=1.;,.tuan!..!.esnll- ~~---- I hvilket Verdenshjorne saas Genstanden? :E:.::::. t:g'sk;::,,~k~,~~)~~~:' ~:~;.~ G"''"d ~=-'. '<5, Eksempel: Iagttager Genstandens Udseende (Form, Farve, Storrelse, Beskaffenhed o.l.): Krans a hvide prikker, der lignede stjerner 0 (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.rids over Genstandens Form). Genstandens Opforsel i Luften (Eksplosioner, Rog, Lyd o. I.?): _...:I::.:n::s;g;,.:e:::n:...:l:2y~d= "sejlede" roligt gennem luftrummet i ca. 15 min. Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjornerne: ::E~~rn~o~d~S.!!W Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehojden: Lavere end normal trafik i luftve en Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. gennemflyve en n<ermere angiven Str<ekning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): Ej rnuligt at besvare lagtlager I Tilf<elde af edslag: edslagssted (nojagtig Angivelse): edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse Genstandens Opforsel i edslagsojeblikket (Eksplosion o.l.?): Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? (\j (\j ';R Indsendende Myndighed: Eskadrille 602. Postboks Vojens i Karakteristik af Kilden: T::::r::.:o:::..vce~r::.:d:::l::.;. 0> o r:. edslagssted bevogtes af:

10 SP0RGESKEMA til Brug for militc:ere og civile Myndigheder ved Afhering angaaende observerede >) Raketter«o. 1. (RCS: CHODDE IT-2o2o9) Iagttagerens avn: Stilling: Adress,.: evt. Telf.' Iagttagelsesdato: ~~-~- 199.:{ Klokkeslet:! 0 -/0 S...Q ~jagtigt?) \[o \o ', G [' t.7r o J U Atvn.1 V, i~. V\. o c Jrlilf)_ Iagttaget fra (nejagtig Stedangivelse): '-' S,.L d--q.,;'ia. c:.r:rs- 1 Jvl V\.. f-iv I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? U\JCX" ~'( S( o,,'ho~ Angiv ved et Rids, under hvil. v ~v Gensland ken Skraavinkel ( v ), den saas: «~\ _ Eksempel: Iagttager 1 li~. Genstandens Udseende (Form, Farve, Sterrelse, Beskaffenhed o.l.)= ,: Y6S\u-Q)~ ffi ~- 09 Cf bcl am~rvujc(,uol ~ bof~ VtC\&rJl citt Cll)J\rJtJ-- ~OJ J;M VI\ -41e ttt~ 1'Vleul j - 2 Slll-7&i Qjf; \Oteh'Mck 0/Vl~n,Vv( S10 (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et-.,.rids over Genstandens Form). Genstandens Opfersel i Luften (Eksplosioner, Reg, Lyd o.l.?): Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjernerne: ,,.---;,.-c../ Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: ,,...:: Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. gennemflyve en n<l'!rmere angiven Stra!kning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): ----~::... Iagttager I Til{a!lde af edslag: edslagssted (nejagtig Angivelse):,::._..:. edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse /' Genstandens Opfersel edslagsejeblikket (Eksplosion o.l.?): -----~ Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?._..,.7"'-r ';R Indsendende Myndighed: ,-/<::: ~ Karakteristik af Kilden: :::..L..--' r.:. edslagssted bevogtes af: =

11 til Brug for milit~re Iagttagerens avn: Stilling: Adresse: evt. T elf.: SP0RGESKEMA og civile Myndigheder ved Afh0ring angaaende o bserverede >) Raketter«o. 1. (RCS: CHODDE IT-2o2o9) I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? Angiv ved et Rids, under hvil. ken Skraavinkel ( v ), den saas: /V- V Eksempel: Iagttager d R <vo Genstan ens Udseende (Form, Farve, Sterrelse, Beskaffenhed o. I.):- JJ 0 v-ee n~e /q ujhj, i'w? 9.d ~,1 vojl ~ f0j! d ;g J 3 3 tfk_ n,.: :.;-c~./2..,_;(!. ~ (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.,.rids over Genstandens Form). Genstandens Opforsel i Luften (Eksplosioner, Rag, Lyd o.l.?): '-<cr""Je~ ~ o:c/~j. 4d ~ Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjornerne: 1 Jo~~ 1 J)c./ecfe u.,., Oplysninger, de_,f kan give Holdepunkter for Flyvehojden: i..)l.~ ~ ~IA..R_~c~ hp[t- 1 ; Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en n<ermere angiven Str<ekning eller Vinkel angivet ved /}et Par Pile 0 SOilJ hosstaaende): --,----,----,----,--,-- t~9 wwcr,:j<~-&1 ~"'...:Jk. o-. fc~.. kr. (, h.cr fe,~ 11 Sek. I Tilfcelde af edslag: "" edslagssted (nejagtig Angivelse): --"/<_0 edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse Genstandens Opforsel i edslagsojeblikket (Eksplosion o. I.?): Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F aid: H vor beror de? C\J ~ Indsendende Myndighed: _'f=._j_ lv_'_t!_/.t_r wlt~'q~g..:!./~.eo::::.'f/:::::~~---- s Karakteristik af Kilden: /._pj r()fr<t 0 '1 1.--ov(flr-cflrq_ fa~o-~f,>r.r~-et c/ t7:.----rtf{c,, /"~er.sc rv "'.r + 0 rx. edslagssted bevogtes af:

12 ,... n r. /, ' Bilag til FSVJER skr i...- C U -t ' J" ::z_jc <.. ; -- -~ l SP0RGESKEMA A -J:c\:7?::/b-l -F~ j til Brug for militcere og civile M yndigheder ved Afh0r ng _ angaaendf 0 J&U 1iJY.i / observerede ))Raketter«o. 1. ' Iagttagerens avn: Stilling: Adresse: evt. T elf.: Iagttagelsesdato: flo ;L_ 19~ Klokkeslet: (1250-0~~ejagtigt?) Iagttaget fra (nejagtig Stedangivelse): 'b~\\v..,\j :::\t_) ~~ t-_(j~ti{:;;t_. v~ CHODDE IT-2o2o9) I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? S~:...>.L Angiv ved et Rids, under hvil. ken Skraavinkel ( v ), den saas: Eksempel:!agttager '~G,Mt'"d Udseende (Form, Farve, Sterrelse, Beskaffenhed o.l.): ~\Jf\J...~; ~-l.ts, \lf2_ \.\Lti \F.Q~;\,c,\ ~:-3t, L\ S~J.,'-~ V\,1..;0\?E.. ~>F. Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjernerne: -'-'><--.:=--'--""'"""""'-.;::..:,:.'--"f',.,_--- Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: -==-"'-"--"-'-=-"...,~-1--"-'=~"'--- 1.,.~()\ Olr-t'- "' Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en n<ermere angiven Str<ekning ~Her Vinkel aqgiv!!t l.,. ved et Par Pile som hosstaaende): I Til{<.elde af edslag: \ Y),.-;- - \,, <,,y >. \ SV..R 1:'\U 1'-\ \e.\ IJ.JJ." X \'.lf,~;i::ll(;:::- _, 11 Sek. edslagssted (n0jagtig Angivelse): edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse Genstandens Opfersel i edslagsejeblikket (Eksplosion o.l.?): Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ';R Indsendende Myndighed: ~ Karakteristik af Kilden: r:. edslagssted bevogtes af:

13 til Brug for milit~re Iagttagerens avn: SP0RGESKEMA og civile M yndigheder ved Afh0ring angaaende observerede )) Raketter«o. 1. ( ) RCS: CHODDE IT-2o2o9 Stilling ---- Syn: Adresse: evt. T elf. G...--'T.c---_r,- Iagttagelsesdato: '3.c.;3 19/3 Klokkeslet: ;J/(.5/:J (nejagtigt?) Iagttaget fra (nejagtig Stedangivelse): --:&:..e_~---~- ; =-:-t,. ~~~--~ I hvil ket Verdensh jerne sa as Genstanden? _/7:12-_~.:...->.'.~--'-'':-'-:;'..::-:.:./-_4-_/ tp_ ~~ _..:;.!'..:;..,;ic..::.../-.:l{{/_v_'_, Angiv ved et Rids, under hvil. ken Skraavinkel (v), den saas: Eksempel: ~/v Gensland ~~l Genstanpens Udseende (Form,.Fa~ Beskaffenhed o. 1.): i~ f;f'cea ~ (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,rids over Genstandens Form). Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjarnerne: M"'--1-/-' plysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehajden: ;/ Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en n<l:!rmere angiven Stra!kning eller Vinkel angi~ _ ved et Par Pile som hosstaaende): Cc. d"?-(_., ~ L /..; 11 Sek. Iagttager I Tilfrelde af edslag: / edslagssted (najagtig Angivelse): :_-""" ""/:.._/ \ edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse Genstandens Opfarsel i edslagsejeblikket (Eksplosion o. 1.?): ~ '?\_ Har nogen fjernet Resty af Gen~.ta~den? I saa F aid: H vor beror A.? (' _?? _ /~. ~(~ 1J5FI 1- tta.-c-~t-~.~ }:z i!vp/k-ry ~c0 h gj f I ;R lndsendende Myndighed: Karakteristik af Kilden: '-< & edslagssted bevogtes af:

14 SP0RGESKEMA til Brug for milit<i!re og civile M yndigheder ved Afh0ring angaaende observerede >) Raketter«o. 1. (RCS: CHODDE IT-2o2o () / Iagttagerens avn:.::::::-----:--- Alder: Syn: {1.-! (,t2 CD S7 fldj?a- /(/Yi_ V>-_: 0 1}-J (nejag,tigt?) iagttagelsesdato:?d_;_l_ t{jj Klokkeslet:. lagttaget fra (nejagtig Stedangivelse): Vcj-e"-l v"-<..1/t~-... A ~{V/2/{ lt- 'f.'d. {12/J-fn. h )k h / ::J,; ~ yo tir;- / 1 ---vfe..._j. I vi et Verdens jerne saas Genstanden? -J,.::...:." ; -=. :.. :_: :.. ::_; Angiv ved et Rids, under hvil. _::=:v Genstand ken Skraavinkel ( v ), den saas:.~ ~ Genstandens S.:o ~""' Eksempel: Iagttager (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et-,rids over Genstandens Form). Genstandens Opfersel i Luften (Eksplosioner, Reg, Lyd o. 1.?) : \)f\d\c..-;:-\ ~\'ijv't.._c4 ~u ot ~ 0 rto v f'~0 Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjernerne:.;C_.r-<:r: n_._d_ v_'.::t::._~..: _:-_..:._. Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehajden: Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. gennemflyve en nrermere angiven Strrekning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): Iagttager I Tilfrelde af edslag: edslagssted (nejagtig Angivelse): :::_... edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse Gens tan dens Opfersel i edslagsejeblikket (Eksplosion o. I.?): -.<::..." Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F aid: H vor beror de?-----,...- " /.:: ;g Indsendende Myndighed: -----tl--h------r------, e Karakteristik af Kilden: r-' '--~ H 0 P«edslagsste d bevo gtes a f: -r::, r-:----c>"=----=

15 SP0RGESKEMA ~ til Brug for militcere og civile M yndigheder ved Afhering angaaende observerede >) Raketter«o. 1. (RCS: CHODDE IT-2o2 //l / {._/ ens avn: Stilling: Adresse: evt. Telf.: _l._. n_._ --- Syn: --'"C'...;;""_:--_l.,._\. Iagttagelsesdato: ;_f_' _ 19_._. Klokkeslet: \ ~ b 'l- (nejagtigt?) Iagttaget fra (nejagtig Stedangivelse): --'f-_,...:"'"' """-'d;...;J- ~-~-- I hvilket Verdenshjarne saas Genstanden? : Angiv ved et Rids, under hvil. ken Skraavinkel ( v ), den sa as: Eksempel: "~v Genstand.~ _ Iagttager Genstandens Udseende (Form, Farve, Sterrelse, Beskaffenhed o.l.):_..:.{...:'~;;:..-z...:j'---'-'t'j..:.l;:;..c l_-'...: 0-r (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.rids over Genstandens Form). Genstandens Opfersel i Luften (Eksplosioner, Reg, Lyd o. I.?): _...c('"-y_:j-'-, :_}_C::..:.t _; _...:.<..:..'-...::~'.:::..)_\ -'t\r-1!- r f..!_...;.',( \ o:j- Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjernerne: Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at ~ gennemflyve en n<ermere angiven Str<ekning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): -...:....:'': ''+1...::::--"",:?...:::;..~J..:..'...:'.!.:.. _ ~) I Tilf<elde af edslag: 11 Sek. Iagttager edslagssted (nejagtig Angivelse): edslagsvinkel ( u) angivet ved en Skitse Genstandens Opfersel i edslagsejeblikket (Eksplosion o.l.?): Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I sa a F aid: H vor beror de? ';R Indsendende Myndighed: Karakteristik af Kilden: ~-< ~ edslagssted bevogtes af:

16 Bilag til FSVkR skr SP0RGESKEMA til Brug for milita:re og civile Myndigheder ved Afhering angaaende observerede»raketter«o. 1. (RCS: CHODDE IT-2o2o9) Iagttagerens avn: Stilling: Adresse: evt. T elf.: iagttagelsesdato: J2; J1_ 19 '1 2. Klokkeslet: _.::::.=...;:::...::...:::::. Iagttaget fra (nejagtig Stedangivelse): ;c.:c::...:..:...:.:..;..:.::.:.=::::~ I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden?.Lf/...:...!oYi.::..!..IJC..'...l/.!..;:5:.;.,... ;A~~( Angiv ved et Rids, under hvil. ken Skraavinkel ( v ), den saas: Eksempel: Iagttager.~v Genstand.~ \ Genstandens Udseende (Form, Farve, Sterrelse, Beskaffenhed o.l.):--~ Lf?f \ej. hcj s kterre. roiejpdz ruh'l (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et _,.Rids over Genstandens Form). Genstandens Opfersel i Luften (Eksplosioner, Reg, Lyd o. I.?): cf,,l_,.a:>::)"-''.._----"0~v.!..r...lll!-(:1:{.!f_ rvnji. S~oJ s-li/e, ei <eieb\il<. Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshj0rnerne:.:_A/..:...::.rr;--'-"'t{_,...-!v}e:.l-~--.!;tlc..--"2:..{;. Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyveh0jden: /_ _' Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en n<ermere angiven Str<ekning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): C"'- --{ sc.k.. I Tilf;elcle af edslag: j/; Iagttager edslagssted (n0jagtig Angivelse): edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse Genstandens Opforsel edslagsejeblikket (Eksplosion o. l.?): ;-~:.,~:: _ Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F aid: H vor beror de?----""~/=----- / /' ~ Indsendende Myndighed= Karakteristik af Kilden: '-' 0!%< edslagssted bevogtes af:

17 Bilag til FSV~R skr til Brug ens avn: Stilling: Adresse: evt. Telf.: for milit~re -14,79 I.._,...). SP0RGESKEMA (J' :~~--_/ "C~ ~--- - _: u_ %L lj.sl.. og civile Myndigheder ved Afhering angaaende observerede >)Raketter«o. 1. r;/ //} (RCS: CHODDE IT-2o2o9) Iagttagelsesdato: 2...:; jlq_ 19 'S2. Klokkeslet: 11-Y~- IC)Lt:;-fnejagtigt?) Iagttaget fra (nojagtig Stedangivelse): fq_.f.:\ ADD f\l( /"\~ I hvilket Verdenshjorne saas Genstanden? z_l::::..'--'-\-_' Angiv ved et Rids, under hvil.. " --::v Genstand ken Skraavinkel ( v ), den sa as: ~~ Eksempel: Genstandens Udseende (Form, Farve, Storrelse, Beskaffenhed o.l.): '/ (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.. Rids over Genstandens Form). Genstandens Opforsel i Luften (Eksplosioner, Reg, Lyd o.l.?): Ctt-.>G~L-'1'0 ~q-..)~ Kl2.Ai \\(:,\ L '{").f\i:q.l0.0l.':>k./ Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjornerne: ---' Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehojden: fl "i vt:. ri~.:yd.;_ 1.../W c_.c_l.. ct-j o Q..01~~s.<, ~e:~~s. ':Jt::O... k\jp~.::.~":> ~~0~.'2..c:. Off'. Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en n< rmere angiven Str< kning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): ---'/' I Tilfcelcle af edslag: 11 Sek. Iagttager edslagssted (nojagtig Angivelse):...:/_ edslagsvinkel (u) angivet ved en Skitse Genstandens Opfersel i edslagsojeblikket (Eksplosion o.l.?): ~-/_ Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ;_/_ ';R lndsendende Myndighed: ~ Karakteristik af Kilden: ~ edslagssted bevogtes af:

18 til Brug for milit~re SP0RGESKEMA og civile M yndigheder ved Afhering angaaende observerede >) Raketter«o. 1. (RCS: CHODDE IT-2o2o9) j Iagttagerens a vn: Stilling: Adresse: evt. Telf.: ~-----Alder: Syn: (11 u ttc{.-.._ (A([ a: J,-..t t~1 lfv-~.._" ) ( 7 Iagttagelsesdato: 7/ lo 197G Klokkeslet:,Zo~fl (nojagtigt?) O'Q lagttaget fra (nejagtig Stedangivelse): ~---- I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? ;::2.-e _c:t.,--y,-?..ccx. Angiv ved.t Rids, und" hvil. ken Skraavinkel ( v ), den saas: Eksempel:.:::v Genstand.. ~l~ (T egn, om muligt, paa Papirets Bagside et,:rids over Genstandens Form). Genstandens Opfersel i Luften (Ek;p~os~~ner, Reg, Lyd o. I.?}:. ~-- ;f c fjz <'(.;,../"VVt. L~C-f.,/J'l C t-c-( Ll-f~ /Y--<...C~.~-< <j ACJ7.~)t -..,_~ ( ~ ( Genstandens Flyveretning i For hold til Verdenshjernerne: ~.ei25jvz.:5 y D -~ /VC'Il!) ) Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: -_, Genstandens F art ( evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en ncermere angiven. Strcekning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): I Tilfcelde af edslag: / /- ;" ij, edslagssted (nejagtig Angivelse):,~..._..../- 0'7;-v.Jhk-J v. r;ulcr v.,.~ 11 Sek. Iagttager 0 :!c./..<..lt:l-v...-. edslagsvinkel ( u) angivet ved en Skitse Genstandens Opfersel edslagsejeblikket (Eksplosion o.l.?): _._-f_ Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F ald: H vor beror de?,...:

19 Iagttagerens avn: Stilling: Adresse: evt. Telf.: /J Q, I I z 7 r;-r, ( ) agttage sesdato: f.j.b_ 19.iQ_ Klokkeslet:..:::::,..>~v;_;::_L/ nejagtigt? Iagttaget fra ( nojagtig Stedangivelse): _b::;;:::?:...:$n;..w:...=02::::._=-== ~~---~ I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden?...,:. L;:o:-:.Lr.;JC::<::!'/~_0'?::._'::_ 7_::;-L/: ~..::.:.::.:::::::...:/~ / '~Genstand Angiv ved et Rids, under hvil~, ken Skraavinkel ( v ), den saas: Eksempel: Iagttager Genstandens Udseende (Form, Farve, Storrelse, Beskaffenhed o.l.):..:. 6_ui-/ A~if ~/.) r f' 7 {./,lrj'd/- 1~-.d) (T egn, om muligt, paa Papirets Bagside e(,.rids over Genstandens Form). I Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjernerne: ----=S::..:.--?7, <?c_:::_c/_~ Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en n~rmere angiven Strzekning eiler Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): trf0-?/".rtft/? ('t:;?%- 4:t';- 11 Sek. Iagttager I Tilfadde af edslag: edslagssted (n0jagtig Angivelse): --~~,:;,:.:::..:,/c-='t/--/_..::./7-'_::_,...::::v:.:..,--c-=t;----~_k'"" t edslagsvinkel ( u) angivet ved en Skitse Genstandens Opfersel edslagsojeblikket (Eksplosion o. 1.?) : Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? C\1 C\1 'fr Indsendende Myndighed: ---'----'-"-----'"-Li=-!.-'-' e Karakteristik af Kilden: A c-it_. ' -U s.l-h~ f):!; A~ (/!U<-c(/,Jj-t[ /'--"t---4 ~ / 0 IX. edslagssted bevogtes af:

20 ens l"' avn: Stilling: Control teknikker a_r Syn: ormalt syn. Adresse: evt. Telf.: Iagttagelsesdato: _7_;_1_ 192..L Klokkeslet: ca 2055L T (najagtigt?) Iagttaget fra (najagtig Stedangiveise): Personen. stod pa Agernaos og sa mod Helnaos, D.v.s. personen sa mod syd. l hvil ket Verdensh jerne saas Genstanden? _P_a_s_,y_d_l_i~g"-e_h_i,_m_m_e_l_. Angiv ved et Rids, under hvil. ken Skraavinkel ( v ), den saas: Eksempel: ~ Genstand 20 v )f Genstandens Udseende (Form, Farve, Sterrelse, Beskaffenhed o. I.): G~:mstanden var rund o~ orange. Den havde en daompet udstraling og lysstyrken var konstant/daompet mat fast lys. Genstanden havde inqen hale. Personen afviser at der kan vaore tale om en komet eller et stjerneskud, da han f0r har set sadanne. (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.rids over Genstandens Form). Genstandens Opfersel i Luften (Eksplosioner, Reg, Lyd o. I.?): Genstanden opstar pa sydlig_e himmel ca. 20 grader over horisonten og bevaoger sig fra ves.l.!jl.q..d~ i en bue hen over himlen, geooem den nederste del af Orion B&ltet Gcastanden forsvinder i 0stlig retning ca. 20 grad9r over horisonten. Hmndelsens vari~hed ca.45 se Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjernerne: Fra vest mod 0st. Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at. gennemflyve en nrermere angiven Strrekning eller?vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): Iagttager I Tilfcelcle af edslag: edslagssted (nejagtig Angivelse):...:_! edslagsvinkel ( u) angi vet ved en Skitse Genstandens Opfersel edslagsojeblikket (Eksplosion o. I.?): ---J.' Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?--:../ Indsendende fvlyndighed: ~ontrol og Varslinqsgruppen. ESK 602. FS SKP. Karakteristik af Kilden: Palidelig med god kendskab til astronomi. edslagssted bevogtes af: _..:._;._

21 SP0RGESKEMA til Brug for rnilit<ere og civile M yndigheder ved Afhering angaaende o bserverede >> Raketter«o. 1. ( ~========~~==~~==~~ RCS: CH~O~D~DE~~~~~ Iagttagerens avn: Syn: or malt syn. Iagttagelsesdato: _7_{_1_ 192..:!_ Klokkeslet: ca 2055L T (nejagtigt?) lagttaget fra (nejagtig Stedangivelse): Personen. stod pa Agernres og sa mod Helnres, D.v.s. personen sa mod syd. I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? _c.p:.:a:...:s:..<y:.:d:.:l:.:i:.o;gc:e...:ch.::i:.:m:.:m.:.e.::l.: Angiv ved et Rids, under hvil. ken Skraavinkel ( v ), den sa as: Eksempel: ~ ~Genstand 2o v Genstandens Udseende (Form, Farve, Sterrelse, Beskaffenhed o. 1.): Genstanden var rund o~ orange. Den havde en drempet udstraling og lysstyrken var konstant/drempet mat fast lys. Genstanden havde ingen hale. Personen afviser at der kan vrere tale om en komet eller et stjerneskud, da han fer har set sadanne. (Tegn, om muligt, paa. Papircts Ba.gside et.,.rids over Genstandens Form). Genstandens Opfersel i Luften (Eksplosioner, Reg, Lyd o. 1.?): Gr,nstanden opstar pa sydlig_e himmel ca. 20 grader over hor isonten oq bevreqer sig fra ves.l.lr!ll.q...act i en bue hen over himlen. geooem den nederste del af Orion Rreltet Gcostanden forsvinder i estlig retniog ca. 20 gradar over horisonten. H~~delsens vari~hed ca.4~ Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjernerne: Fra vest mod est. Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: Genstandens F art ( evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at gennemflyve en nrermere angiven' Strre kning eller Vinkel angivet ved et Par Pile som hosstaaende): st?' ~est.t ~ ~./ Syd. v I Tilfrelde af edslag: edslagssted (nejagtig Angivelse): --' edslagsvinkel ( u) angivet ved en Skitse Genstandens Opfersel edslagsejeblikket (Eksplosion o. 1.?): ---1.~ Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?...:...1 Indsendende f1yndighed: gontrol og Varslingsgruppen. ESK 602. FS SKP. Karakteristik af Kilden: Palidelig med god kendskab til astronomi. edslagssted bevogtes af: _.;_"/.

SPØRGESKEMA til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende observerede >)Raketter«o. l. C

SPØRGESKEMA til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende observerede >)Raketter«o. l. C SPØRGESKEMA til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende observerede >)Raketter«o. l. C RCS: CHODDE IT-2o2o9) Iagttagerens avn: Ø!IIIIIIII!!~~~~--~~~~~~~~~~" ------- Stilling: -------------

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S SOMMER KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S D Tj Ty Ø S U H K S I Scwz F R j S 474 C Sw C ø y B f f y f B f S f Sw E C f f y Cc By ø y C y R BLU C**** G S& j j Njy P D H*** I Pø w I y M D f Njy: Bø S G Rj

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

OMRÅDE AVISEN. b g. m e. r d. l B. r i. Sådan er vort liv. Sommerlandet. Det sker JUNI 2009

OMRÅDE AVISEN. b g. m e. r d. l B. r i. Sådan er vort liv. Sommerlandet. Det sker JUNI 2009 JUNI 2009 OMRÅD AVISN V F - Ø A A - S B S S D» «: S 3 S 4-5 S 6 F: P B ø 69 V 2995 2 c 1195 5 V 10000 & ø 1000 95 5 5 2 ø 2 ø 26 V 4 995,- 2995,15 V 1 995,- 1395,32 V 5 995,- 3995,V 3 + 40 99,- : H A /

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

http ://w w w. c vr. d k/ S i tel Forms/ Pub I i c Se rv i ce/ D i s p I aycornpanl,. as p... $\ t'h s:i,: i\

http ://w w w. c vr. d k/ S i tel Forms/ Pub I i c Se rv i ce/ D i s p I aycornpanl,. as p... $\ t'h s:i,: i\ C]VR http ://w w w. c vr. d k/ S i tel Forms/ Pub I i c Se rv i ce/ D i s p I aycornpanl,. as p... $\ t'h s:i,: i\ \''irksomhedso plvs ninge r 19.02.201 13:44 CE NIELSEN ApS under konkurs Starndata A bonn

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen IELE OG VEDE 4 2014 E ( ) GIV ØEE JULE- EVGELIET L T 12 j - L IELE OG VEDE IDHOLD S 6-9 M j 6 4 2014 IELSELSKET F 50 1360 K K T: 33 12 78 35 @ www SV UDGIVE M T Hj E DEG I E KIKE J D - j Gz I FOTO: Scx

Læs mere

Præstemarken 21. Vej kode 6058. Sag: Husnr: Index: Vejkode:

Præstemarken 21. Vej kode 6058. Sag: Husnr: Index: Vejkode: Vejnavn: Husnr: Præstemarken 21 Vej kode 6058 Sag: Husnr: 11111111 21 Vejkode: ndex: 111111111111 6058 111111111111 0098 jj BYGNNGSNSPEKTORA TET BYGGESAG NR. 411 1938 EJENDOMS NR. ' 144621 Præstemarken

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

C021 BYGGESAG SIDE 1. EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4

C021 BYGGESAG SIDE 1. EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4 C021 BYGGESAG SIDE 1 ; SAGSREGISTRE.R I -N G. 0.0.05 08:26 NG 8 EJDNR: 4706 EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4 SAGSNR.: 2005-4170' SAGSBDL.: FK ART: 1 BR-S TILLADELSE IND. STATISTIKFELT: SRTERING: ANSØG.:

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste OCCO f! l l OCCO f! l p l fyl ml / / / / / / / / / / / / / / fyl f fyl (p) p l Æ / mx l II ( ) ( ) l Æ l ml () m /m,,,,,,7,,,,,,7 / / y G / /,,,7, /,,, 7,,,,,,,,7,7,,,,,,,,7,7,,,,, 7,,,,,,,,,,,,7,,,,7,,,,,

Læs mere

Byggemodnede og salgsklare parcelhusgrunde i Randers Kommune

Byggemodnede og salgsklare parcelhusgrunde i Randers Kommune SOLGT RESERVERET Ved salg orienteres: Britt Applon, Rasmus Heller, Jan Rył, Ivar Krogsb Kommende arealer: k Jensen samt ajourfłre jordforsyningsplan. Tj rbyvang II. Fłrste halvdel af 2. etape kan v re

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE I TEKNISK ADMINISTRATION

SOLRØD KOMMUNE I TEKNISK ADMINISTRATION SOLRØD KOMMUNE I TEKNISK ADMINISTRATION Grundejerfreningen Engstien 5 2680 Slrød Trylleskven Den 6. august 2012 J.nr. 11/23587 Ref. bb Mail: teknlsk@slrd.dk Direkte telefn: 56182318 Partshøring fr helhedsvurdering

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

LYSFESTIVAL LIGHTCAMP OPEN BY LIGHT 10 LYSPROJEKTER INTERNATIONAL KONFERENCE. Fotoudstilling / Kunstudstilling LYSFESTIVAL.

LYSFESTIVAL LIGHTCAMP OPEN BY LIGHT 10 LYSPROJEKTER INTERNATIONAL KONFERENCE. Fotoudstilling / Kunstudstilling LYSFESTIVAL. / YI 2008 / 10-26 3 YI Y I f f 2008 10 Y IC f / II C f 3 f I II 2008 f f f, f :,, f f c, w f I I / / II DIII,, f f Df f I II DI 2008 f, f D f D UC f, f f f - I C, f fff I II fc f, f I f : f c f, c f, f

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015

Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015 Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015 Mød 10 min. før prøven begynder, pc-brugere dog ca. 30 min. før. Pladsoversigter og læs pc-instruks og generel instruks følger! Version 180515 Dato Hold og elevtal

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kirkegårde. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kirkegårde. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03156.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03156.00 Fredningen vedrører: Kirkegårde Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-11-1963 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013 yi Cph h 19 AJ 2013 RU CPEAE l f f i h å 12000 lø fyl Køh il 34 f yi Cph h F ålå hf på Il By lø på fl i I By ifl yh, fi i Ali Tili i y pl f FLKEFET I IDRE KBEA yi Cph h y i h f Køh i, h p plipi i il flili

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Dato Tognr Fra station Afg kl Til station Ank kl Vogn Plads nr.

Dato Tognr Fra station Afg kl Til station Ank kl Vogn Plads nr. 1a, 23 elever 29.09.2011 TOG Nakskov 07:47 Nykøbing F 08:33 Regionstog Lolland 29.09.2011 2218 Nykøbing F 08:49 Ringsted 09:50 12 72-108 29.09.2011 933 Ringsted 10:07 Sønderborg 13:07 14 41-43,51-87 01.10.2011

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

03692.02. Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02. Fredningen vedrører: Borregård Hus. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03692.02. Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02. Fredningen vedrører: Borregård Hus. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03692.02 Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02 Fredningen vedrører: Borregård Hus Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 03-05-1966 DEKLARATONER>

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Pædagogisk Dag. Program

Pædagogisk Dag. Program Pædagogisk Dag Program onsdag den 6. november 2013 Kl. 08.15-08.45 Morgenkaffe med brød ved AUDITORIET i fløj 3 Kl. 08.45-09.00 Præsentation af dagens program og det videre forløb BL og SJ Inspirationsoplæg

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

AF 95.LF 95 TONEMODUL ,,' TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til. stel.' er udstyret

AF 95.LF 95 TONEMODUL ,,' TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til. stel.' er udstyret TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til Det er kun type AF..95 der med siliciumtr:ansistorer.,,' TONEMODUL s.tel. stel.' er udstyret AF 95.LF 95 TEKNSKE DATA: Arbej dsspanding : 24 YoLt.

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

VIGTIG TRAFIKINFORMATION

VIGTIG TRAFIKINFORMATION f pf p I é I I É é I y W w p y Æ f p I ü I y pp p II p f f f W p É y c I é É ü C ff f f f É y Æ p f é É Y Y y IX C f I y Y y p Y I I Æ Æ p p I y C p f p cp f y f f f y y w é p p p f@p f 35 26 69 00 f f,

Læs mere

Indsigelse imod vandregnskabet på Dronningens Vænge 1-14 for år 2011

Indsigelse imod vandregnskabet på Dronningens Vænge 1-14 for år 2011 Dan-Ejendomme as Tuborg Boulevard 12 DK - 2900 Hellerup Lyngby d.23-04-2012 Indsigelse imod vandregnskabet på Dronningens Vænge 1-14 for år 2011 Dette dokument er en samlet indsigelse fra lejerne. Og indeholder

Læs mere

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt.

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. SKØRPING KOMMUNE: SERVICEFORVALTNINGEN * Teknik Skørplngvej 7. 9575 Temdrup Telefon 98 33 52 22 REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. ftt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE.

Læs mere

Triatlon. t1:5t. f1-r4-l. 1 mile: 1.609 km Et maratonlab er pil 42,195 km

Triatlon. t1:5t. f1-r4-l. 1 mile: 1.609 km Et maratonlab er pil 42,195 km Triatln Triatln er en sprt, der bestir af svmning, cykling glab. En af de fsrste knkurrencer i triatln blev aftrldt i USA i 1914. Den bestd af 9,5 kmlsb,10,0 km cykling g 600 m svmning. t1-,{l Hvr mange

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Strækningslængder. Bilag 6.6

Strækningslængder. Bilag 6.6 Banedanmarks Netredegørelse 2015 Bilag 6.6 Strækningslængder Afstandstabellen angiver den kilometerafstand, som infrastrukturafgifterne beregnes efter. Afstanden mellem Sjælland og Fyn er redurceret med

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere