Marts 08 nr.31. Pædagogik Hvad forstås med problemorienteret undervisning? En underviser på KEA fortæller om sit speciale på DPU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 08 nr.31. Pædagogik Hvad forstås med problemorienteret undervisning? En underviser på KEA fortæller om sit speciale på DPU"

Transkript

1 Marts 08 nr.31 4 Pædagogik Hvad forstås med problemorienteret undervisning? En underviser på KEA fortæller om sit speciale på DPU 7 Htx-elev springer ud som forfatter Den 18-årige htx-elev Fatima AlZahra a Alatraktchi har netop fået udgivet bogen Da 3. verdenskrig brød ud på Politikens Forlag 10 Muligheder frem for begrænsninger Læs hvordan et inspektørområde forholder sig til den nye EUDreform

2 IND HOLD Leder : 3: 4: 6: 8: 10: 11: 12: 14: 15: Bagside:»Fornuftens finanslov Man lærer ikke»für Elise«uden at øve sig på klaveret«. Underviser Kim Apitz sætter fokus på problemorienteret undervisning»kort nyt Studievejledningen har fået et løft«vejledningskontoret i Prinsesse Charlottes Gade summer af ny energi»muligheder frem for begræsninger«interview med inspektør Dorthe Frost Personaleforeningen:«Dyrene i HakkebakkeskovenBoksegale elektrikere«el-grundforløb på Rebslagervej deltager med stor iver i frivilligt idrætsprojekt. Nye ansatte og fratrædelser» Fastelavn er mit navn«indlæg fra fastelavnsfest i Personaleforeningen Personaleforeningen: BonBon-land»Sådan bliver du populær hos chefen«undgå de røde æbler lær nyttige tips og tricks er Københavns Tekniske Skoles medarbejderblad. Det trykkes i 1050 eksemplarer. Trykkeri : Rosenberg Bogtryk, Ballerup bliver fordelt til alle ansatte på Københavns Tekniske Skole. Desuden bliver det sendt til skolens samarbejdspartnere, udvalgte dag- og ugeaviser og relevante fagblade. Man vil også kunne finde en pdf-udgave af personalebladet på skolens hjemmeside på adressen : Deadline for indlevering af materiale til næste nummer er mandag den 11. april. Udkommer den 24. april. Send materialet til Ansvarshavende redaktør Direktør Mogens Nielsen Direkte : Mobil : Mail: Redaktør Theresa Vind Direkte : Mobil : Mail : Redaktion Kommunikationsafdelingen Mediegrafik GrafiSKP/Narchie M. Batol Forsidefoto: Marousca Helqvist

3 FORNUFTENS FINANSLOV Af direktør Mogens Nielsen Karakteristikken af finanslovsforliget i forrige uge blev givet af finansminister Lars Løkke Rasmussen, der for første gang skulle hale et forlig hjem. Benævnelsen fornuftens finanslov skal måske tolkes i retning af, at de foregående finanslove har været ret så ufornuftige, i det man fra regeringens side har været nogenlunde loyale over for egne politiske udmeldinger, det vil sige, at udmøntningen af de politiske visioner versus det økonomiske grundlag har været omtrent synkrone størrelser. Forbedret driftsøkonomi Resultatet af indeværende års finanslov blev en generel besparelse på en halv procent, der, kombineret med en omrokering af kvalitetsudviklingsmidlerne, reducerer pengestrømmen til KTS med cirka seks millioner. KTS strategi har hele tiden været, at vi vil ekspandere os ud af de forskellige besparelsestiltag, hvilket faktisk er lykkedes os ganske godt. Denne strategi kan skolen dog ikke leve op til i 2008 grundet den kommende reform, hvor adgangsbegrænsningen er flyttet frem til indgangen af uddannelsen. Til gengæld får efteruddannelsesområdet et økonomisk løft, der netto tilfører Københavns Tekniske Skole cirka en million kroner. Det er positivt, at efteruddannelsesaktiviteten nu kommer til at give en positiv driftsøkonomi: Det giver mange flere muligheder, og KTS vil kende sin besøgelsestid gennem en offensiv strategi på hele AMU-området. Erhvervsakademierne [ ] Det er positivt, at efteruddannelsesaktiviteten nu kommer til at give en positiv driftsøkonomi: Det giver mange fl ere muligheder. Hvad angår de afsatte puljemidler til kvalitetsudvikling på knapt 81 millioner kroner, blev disse midler reduceret således, at der i finanslovssammenhæng blev afsat cirka 30 millioner kroner til at udskille erhvervsakademierne fra KTS og gøre dem til selvstændige institutioner med ultimo I skrivende stund tyder det ikke på af, at etableringstidspunktet flyttes yderligere et år frem, det vil sige til 1. januar 2010, som det tidligere har været meldt ud. Alt i alt overstiger de positive sider af finansloven 2008 de negative ditto, der gør, at Københavns Tekniske Skole godt kan tilslutte sig finansministerens karakteristik af åres finanslov som fornuftens finanslov. 3

4 Man lærer ikke Für Elise uden at øve s H vordan kan problemorienteret undervisning forstås for EUD? Det lyder næsten som en problemformulering til en skriftlig opgave. Det er det ikke. Det er det spørgsmål, som Indtryks udsendte stillede underviser Kim Apitz. Hvorfor lige han kan og vil svare på dette spørgsmål, kan du få svaret på inde i artiklen Af Theresa Vind Den efterhånden velkendte sætning, at 95 procent af en ungdomsårgang skal igennem en ungdomsuddannelse fra 2015 får ikke blot lærerstaben rundt om på KTS skoler til at tænke kreativt i forhold til at tilbyde eleverne noget, som fastholder dem i deres uddannelsesvalg. Det sætter også den pædagogiske diskussion på dagsordenen. Flere undersøgelser blandt andet fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole tyder på, at ungdomsgenerationen i dag har andre behov og krav end t idligere årgange. De bliver i medierne kaldt zapper-generationen og What s in it for me-årgangene, med henvisning til, at unge i dag skal kunne se et tydeligt formål og en tydelig fordel ved det, de beskæftiger sig med. Ellers er de hurtigt ude af vagten igen. I gang med noget mere interessant. Ifølge Kim Apitz, der til dagligt underviser på produktionsteknolog-uddannelsen og er pg-vejleder i Prinsesse Charlottes Gade, er én af måderne at fastholde de unge på EUD ved problemorienteret undervisning: Man bliver nødt til at have fokus på, hvordan man laver undervisningen mere vedkommende for de unge, og dermed indirekte på det læringsyn, der ligger til grund for, hvornår de unge dygtiggøres inden for de kompetenceområder deres fag omhandler, fortæller Kim Apitz med reference til FoUprojektet, Praktikum, som på forsøgsbasis blev kørt på værktøjsmageruddannelsen på Tuborgvej i tidsrummet 2000 til Praktikum går kort fortalt ud på, at lærlingene på skoleopholdene mellem deres praktikforløb beskæftiger sig med et konkret projekt eller problem, som er formuleret i et samarbejde mellem skolen, eleven og virksomheden. Et projekt som efterfølgende har en værdi for praktikvirksomheden. Lærlingene skal stilles over for konkrete og for dem vedkommende problemstillinger, hvis de skal være mentalt aktive i undervisningen. Det vil sige, at teoretiske problemstillinger må kunne afprøves i praksis, hvis de for lærlingene skal fremstå som troværdige. Man lærer jo heller ikke Für Elise på klaveret uden at øve sig, fortsætter Kim. Hr. Apitz selv taler både ud fra praktiske og teoretiske erfaringer. Foruden sin kandidatuddannelse i pædagogik (2004) er han også uddannet maskinarbejder og siden ingeniør. Kims speciale fra kandidatuddannelsen, som desværre er upubliceret, med titlen Praktikum som sammenhængende læringsrum i vekseluddannelsessystemet er netop skrevet på baggrund af praktikumforsøget på Tuborgvej. «Det rigtige liv» Den unges opfattelse af det rigtige liv er ikke, ifølge Kim, på skolebænken, men ude i virksomheden. Derfor må lærerteamet, hvis de vil fange [ ] «I den problemorienterede undervisning fi ndes der som sådan ingen valg uden fravalg. Man tvinger så at sige lærlingen til at være aktive i og med, at de skal dokumentere, hvorfor de vælger og lige så vigtigt fravælger forskellige løsningsmuligheder.» de unges interesse, søge at nærme sig den virkelighed, som den opleves i virksomheden. Undervisningen skal i dette perspektiv både være praksisnær og problemorienteret. At undervisningen skal være problemorienteret betyder i denne sammenhæng, at undervisningen handler om mere end at lære sig givne faglige områder og discipliner, som for eksempel det at kunne udføre relevante håndværksmæssige færdigheder, og det at have en grundlæggende viden og fornemmelse af materialers egenskaber. Det er selvfølgelig vigtigt, men ifølge Kim ikke tilstrækkeligt i forhold til at fange de unges interesse. Ingen valg uden fravalg Et godt kodeord for at forstå ideerne bag praktikum og problemorientering - er autenticitet. Det betyder for det første, at de opgaver der arbejdes med under skoleopholdene i en eller anden grad skal have en konsekvens for nogen. I praktikums tilfælde for praktikvirksomheden. Man laver med andre ord ikke 4

5 ig på klaveret produkter, der efterfølgende skrottes. Under et skoleforløb handler det derfor om at arbejde med nogle problemstillinger, som virksomheden og dermed også lærlingen har behov for at få løst, forklarer Kim og fortsætter: For det andet betyder det, at det ikke er virksomhedens rutineopgaver, der undervises ud fra. Eksempelvis handler det ikke om at lave masseproduktion. Problemet eller opgaven der arbejdes med under et praktikumog skoleforløb kan have mange løsninger, som det er lærlingens opgave under vejledning fra såvel lærerne som virksomheden at finde svar på og at få løst. I den problemorienterede undervisning findes der som sådan ingen valg uden fravalg. Man tvinger så at sige lærlinggen til at være aktive i og med, at de skal dokumentere, hvorfor de vælger og lige så vigtigt fravælger forskellige løsningsmuligheder. Et koncept, som Kim i øvrigt selv holder sig til i sin undervisning. Faldgruber Praktikum og den problemorienterede undervisningen er dog ikke uden faldgruber, pointerer Kim. Blandt andet kan man nemt risikere at tabe de svage elever, hvis man ikke er forsigtig og har gjort sit hjemmearbejde ordentligt. Problemorienteret undervisning kræver både meget planlægning fra lærerne side - og samarbejde mellem de Undervisning handler om mere end at lære sig givne faglige områder og discipliner, mener Kim Apitz Foto: Theresa Vind involverede parter: lærlingene, lærerne, virksomhederne. Det er klart, at for at sikre at kvaliteten af undervisningen lever op til de krav og forventninger, der stilles såvel internt som eksternt, samtidig med, at undervisningen skal differentieres i forhold til lærlingenes forskellige forudsætninger, kræver den problemorienterede undervisning megen planlægning og teamarbejde. Hvis det omtalte autenticitetsprincip tillige skal indbygges i undervisningen, kommer planlægning og samarbejdsperspektivet blot endnu mere i fokus. Teori i sig selv har liden interesse i forhold til en problemorienteret undervisning. Den hviler mere på det såkaldte induktive princip, hvor teori udledes fra det praktiske arbejde. På jävla vis skabes en bedre mening med skoleopholdet i lærlingeperspektivet - svarende til det, man i 1990erne vist nok mente med helhedsorientering. Og dermed lever det bedre op til skolens formål, der jo først og fremmest handler om at klæde unge mennesker på med erhvervsfaglige kompetencer, afslutter Kim Apitz. Praktikum Et FoU-projekt som forløb i perioden på værktøjsmageruddannelsen på Tuborgvej Praktikum praktiseres - så vidt vides ikke - i sit oprindelige koncept i dag. Men mange af de bærende ideer bag praktikum som blandt andet det tætte samarbejde mellem skolen og virksomhederne, de virksomhedsbaserede projekter, problemorientering med mere har stadig sin gang på mange EUD-uddannelser Ophavsmændende til praktikum hedder Søren Lundsgaard og Hans Henrik Kock 5

6 KORT NYT Ny DTL-publikation Dansk Teknisk Lærerforbund, DTL, fejrede i september sin 100 års fødselsdag. I den anledning er der nu udkommet en publikation, hvor du kan læse om, hvad der skete på dagen. Du kan få publikationen hos din lokale DTL-tillidsrepræsentant (så længe lager haves) Tvi Elever til Baskerlandet I midten af april tager 28 af KTS elever af sted til Baskerlandet, hvor de i tre uger skal undervises på baskiske erhvervsskoler. Det drejer sig om seks værktøjsmagerlærlinge, ti murerlærlinge og tolv snedkerlærlinge. Indtryk følger naturligvis op på deres ophold i det spanske nordland. Tvi KORT NYT KORT NYT Foto: Michael Hartig M IX,Y M I = mat,x,y + M Ienergi,X,Y KTS Vinter CUP for 9. år i træk Club Danmark Hallen var rammen om KTS Vinter CUP i weekenden den 1. og 2. marts. På stævnet, der er for Danmarks mest talentfulde fodboldjuniorhold, bliver der dystet om ære og præmier. I KTS CUP deltager 12 juniorhold fordelt på fire puljer. Der bliver spillet indledende puljekampe om lørdagen og placeringskampe om søndagen. I pulje 1 og 2 blev Frem nummer et foran Kastrup. I pulje 3 og 4 var det juniorerne fra Lyngby, der vandt foran KB. Der blev spillet spændende og jævnbyrdige kampe, som blev dømt af KBUdommere og finalekampen af Kim Milton. Læs kampresultater og se billeder på Htx-elev på vinderseminar i national og nordisk matematikkonkurrence Benjamin Braithwaite fra 2.xy (science-klassen) på Htx Vibenhus er gået videre i matematikkonkurrencen Georg Mohr. Første runde, som samtlige 2.g elever på Htx Vibenhus deltog i, forløb som en multiple choice prøve i slutningen af Ved prøverne har eleven alene måtte anvende papir og blyant - andre hjælpemidler er ikke tilladt. Der deltog 969 elever på landsplan i konkurrencens anden runde den 17. januar i år; heraf syv Vibenhus-elever. Samtidigt har Benjamin kvalificeret sig til den Nordiske Matematikkonkurrence, NMC, der afholdes den 31. marts i alle de nordiske lande. Georg Mohr er en matematikkonkurrence, der henvender sig til alle matematikinteresserede elever på de gymnasiale uddannelser. Formålet med konkurrencen er at stimulere og styrke interessen for matematik ved at udfordre de dygtige elever med opgaver, der ligger over det gymnasiale niveau. Tvi BMH 6

7 Htx-elev springer ud som forfatter Den 18-årige htx-elev Fatima AlZahra a Alatraktchi har netop fået udgivet bogen Da 3. verdenskrig brød ud på Politikens Forlag. Bogen, der roses til skyerne i medierne, er en ungdomsroman, som Fatima skrev da hun blot var 14 år gammel. Fatima bliver student fra Htx-Sukkertoppen til sommer. Efter sommerferien skal hun læse nanoteknologi og kernefysik på DTU. Hun slipper dog ikke skriverierne af den grund: Fordi fysik og det at skrive er to så forskellige ting, tror jeg, det bliver rigtig sjovt, fortæller Fatima, der til at starte med har valgt htx blandt andet fordi hun får lov til at arbejde videre selvstændigt med de opgaver, hun får af lærerne. Det bedste ved htx er, at vi her får lov til at lave tværfaglige projekter med frie rammer, hvor det er op til eleverne selv at opfinde og udvikle idéer, siger den nyudsprungne forfatter. Fatima er allerede i gang med sin næste roman. Tvi 7

8 Studievejledningen har fået et løft Studievejledningen på KEA i Prinsesse Charlottes Gade/ Lersøpark Allé har fået et gevaldigt løft. Vejledningen er først og fremmest blevet synlig og nærværende for de studerende Af Theresa Vind For at blive mere synlig og proaktiv er studievejledningen på KEA i Prinsesse Charlottes Gade/ Lersøpark Allé blevet tilført flere ressourcer; både i form af timer og nye kræfter. Målet er blandt andet at være med til at mindske frafaldet blandt de studerende. I december 2007 blev cand. mag. Annette Pedersen og cand.mag. og vejleder Gitte Jul ansat, Gitte Jul som koordinator i studievejledningen i Prinsesse Charlottes Gade/Lersøpark Allé. I alt er der nu en bemanding på fem vejledere og det tyder på, at den nytilførte energi giver gode resultater: Først og fremmest har vi fået lavet et indbydende kontor i forbindelse med ombygningen her i Prinsesse Charlottes Gade, hvor vi har hovedkontor. Og så har vi fået skabt et rigtigt godt samarbejde med administrationen, underviserne og de studerende, fortæller Gitte Jul med en energi, der meget tydeligt signalerer en enorm portion arbejdsglæde. Søjler med pjecer og andet læsestof til de studerende pryder indgangen til studievejledningen sådan, at ingen [ ] Vi er blevet meget mere synlige. De studerende ved, hvor de kan finde os, og mange flere er begyndt at stikke hovedet ind med hurtige spørgsmål, eksempelvis, hvordan man forholder sig i forhold til barsel og orlov. kan være i tvivl om, hvad der gemmer sig bag glasfacaden: Vi er blevet meget mere synlige. De studerende ved, hvor de kan finde os, og mange flere er begyndt at stikke hovedet ind med hurtige spørgsmål, eksempelvis, hvordan man forholder sig i forhold til barsel og orlov. Devisen er, at når de studerende er startet her, så skal de også igennem på bedst mulige vis og de skal også udsluses på bedst mulige vis: alle, der melder sig ud skal ind til en samtale hos os, så vi kan klarlægge årsagerne til udmelding og om vi eventuelt kan hjælpe den studerende til at færdiggøre sin uddannelse. Det forudsætter, at de kender til os og bruger os. Vi er andet og mere end krisevejledning, som mange desværre har opfattet os som. Man behøver ikke kun komme her, når krisen er indtruffet. For mange handler det også om at få svar på helt elementære spørgsmål, fortæller Gitte. Nye tiltag Studievejlederne møder som noget nyt op ved semesterstart i 7. semester, og der er sendt mail til alle studerende, hvor de gøres opmærksom på muligheden for at få råd og vejledning i studievejledningen. Som led i den nye strategi har studievejledningen startet et samarbejde med en psykolog, der kørte et eksamensangst-kursus for 7. semesterstuderende op til vintereksamen. Planen er, at alle fremover skal have tilbuddet. Det er dog især dem på 7. semester, der er mest frafaldstruede. Og det er simpelthen for ærgerligt at være nået så langt og så droppe ud uden at få sit eksamensbevis, siger Gitte og forklarer, at en del af Synlighed og brugervenlighed er kodeordene, fortæller Gitte Jul fra Studievejledningen Foto: Theresa Vind 8

9 Birgitte Hestbech vejleder to studerende der stak hovederne ind da Indtryks udsendte var på besøg. frafaldet skyldes, at der er rift om de studerende på arbejdsmarkedet, og at mange bliver lokket af en løn, der langt overstiger SU en. Vores arbejde er altså, at få disse studerende til at færdiggøre studiet. I den forbindelse forsøger vi også at lave nogle mere målrettede arrangementer til dem undervejs. Men meget er det er stadig på tegnebrættet, fortæller Gitte og lyser endnu engang op, da hun forklarer om det nye link om studievejledningen på hjemmesiden, som er på vej. Her kan de studerende og kommende studerende gå ind og finde svar på alle relevante spørgsmål, blive linket videre eller læse de publiktioner, der måtte være relevante. Igen et spørgsmål om brugervenlighed og synlighed. Synlighed er ligeledes kodeordet i planerne om nyt studievejledningskontor på Lersøpark Allé, som man af strategiske grunde planlægger at placere lige der, hvor de studerende går forbi, når de skal uden for og ryge. Samarbejdet med lærerstaben For underviserne har de nye tiltag i studievejledningen betydet, at de meget nemmere kan opfordre deres elever til at søge råd og vejledning der. Især har de mange internationale studerende en tendens til kun at bruge deres underviser, når de har haft spørgsmål vedrørende deres uddannelse. Det handler i høj grad om at få skabt et godt miljø for de studerende og det skaber man også ved de arrangementer, vi har på tegnebrættet, siger Gitte og fremhæver det virkelig godt fungerende samarbejde studievejlederne i mellem, som foruden Gitte Jul består af Annette Pedersen, Morten Petersen, Birgitte Hestbech og Eva Weincke. Det handler for os om at få lavet en såkaldt forventningsafstemning blandt de studerende i forhold til deres forventninger både til uddannelsen, underviserne og os. Det er første skridt til at reducere frafaldet. Derfor har jeg også udarbejdet et evalueringsskema, som studievejledningen løbende udfylder, og det er meningen, der skal foretages en evaluering af vores tiltag blandt de studerende henimod slutningen af semestret. På den måde kan vi få målbare resultater af vores indsatser ligesom vi forhåbentligt kan aflæse det på frafaldsstatistikkerne, afslutter Gitte. Foto : Theresa Vind 9

10 Muligheder frem for begrænsninger Den nye EUD-reform, som træder i kraft til sommer, har især påvirket Sukkertoppen og Kongedybet, der mister hele Service-indgangen. Fra august måned kan de ikke længere udbyde grundforløbene til frisør, kosmetiker og beklædningshåndværker, idet adgangsbegrænsningen er flyttet frem til indgangen af uddannelsen. Inspektør Dorthe Frost fortæller her, hvordan de griber den nye situation an Af Theresa Vind Et af de inspektørområder, som bliver hårdest ramt af den nye EUD-reform er Sukkertoppen/Kongedybet, der mister hele serviceindgangen herunder de meget populære frisør- og kosmetikergrundforløb. Men spørger man inspektør Dorthe Frost, så bliver inspektørområdet ikke ramt det skal blot omstille sig til nye tider som det har gjort så mange gange tidligere: Vi omstiller afdelingen til at køre efter den nye reform. Vi kommer til fortsat at benytte vores udstyr, som står i eksempelvis frisørlokalet til andre formål. Hvordan forholder I jer til de nye arbejdsbetingelser, som følge af reformen? Det er ledelsens forventning at kunne omstille afdelingen i forhold til den nye reform med samme bemanding og samme udstyr. Det er udgangspunktet. Vi har som ledelse gjort meget ud af at informere vores lærergruppe om den nye reform og dens følger det startede vi med allerede i sommer, så der er ikke noget, der kommer som en overraskelse Og så har jeg en lærerstab, der er ekstremt omstillingsparate. Omkring 61 procent af lærerne omstillede sig, da vi startede på Sukkertoppen og generelt vil jeg da sige, at vi hele tiden oplever mange forandringer. Som situationen er nu, bliver ti personer flyttet rundt; de har været med inde over beslutningen. Stemningen i medarbejderstaben er absolut god. Hvordan ser I på fremtiden? Det skal ikke være en hemmelighed, at jeg helt personligt mener, det er forkert at lave adgangsbegrænsninger på uddannelser. Men når det [ ] Nu er lovgivningen sådan og så må vi rette os derefter. Vores opgave er at lave gode uddannelser og god undervisning og det gør vi så inden for de rammer, vi har. er sagt, så er det ikke min opgave at have en holdning! Nu er lovgivningen sådan og så må vi rette os derefter. Vores opgave er at lave gode uddannelser og god undervisning og det gør vi så inden for de rammer, vi har. Så vi ser absolut lyst på fremtiden. Vi ser muligheder frem for begrænsninger i forhold til den nye reform. Mister I årselever som følge af reformen? Det håber jeg da ikke. Vi har opgraderet vores vejlederkorps sådan, at alle, der søger ind på en gammel uddannelse det vil sige skriver de i ansøgningen, at de gerne vil være eksempelvis frisører, bliver de indkaldt til en vejledningssamtale, hvor vi vil rådgive dem og tilbyde dem et andet grundforløb. For eksempel et, hvori der indgår praktikpladssøgning, så de bliver bedre rustet til at finde den praktikplads, der fremover bliver bremseklodsen for mange unges uddannelsesdrømme. 10

11 Så er det lykkedes med hiv og sving at skaffe 100 billetter, til Dyrene i Hakkebakkeskoven søndag d. 10. August 2008 kl.: 13:00 på Bellahøj Friluftsteater. Mange af os husker dette teaterstykke, og nu er det muligt, at tage børn, børnebørn eller selv gense dette stykke. Efter teatret vil der være mulighed for at mødes på Drejervej 11, hvor der vil blive sat grill op til pølser, og der vil være en lille en til halsen, for dem der har lyst til dette. Du kan læse mere om stykket på: Dette arrangement vil kun blive gennemført hvis der er tilmeldinger nok! Slippen skal sendes til Eva, Tuborgvej senest den 23. marts 2008, dette er p.g.a reservationsfristen (Dyrene i Hakkebakkeskoven) Jeg deltager til kr: 150,- _ jeg har ledsager med til kr: _ jeg har antal børn med á kr: 100,- Jeg er indforstået med at beløbet bliver trukket fra min løn kr.: Underskrift Int Cpr.nr AFD Navn blokbogstaver Vi vil gerne deltage på Drejervej (Grill) 11

12 Boksegale elektrikere Inspireret af idræts- og sundhedsguruen Chris MacDonald har elektriker-grundforløbseleverne i snart seks uger haft idræt på deres skoleskema. I små tre timer hver uge har 14 elever bokset, styrketrænet, svedt og grinet i henholdsvis fitness.dk og i Grøndalscentret. Uddannelsesleder Børge Askov, som selv deltager i træningen, fortæller: Udover den positive fysiske del af projektet, så oplever jeg, at idrætten giver et sammenhold eleverne imellem, som jeg ikke oplever til dagligt. De udvikler en helt anden form for kammeratskab, og jeg er sikker på, at det også har positiv effekt i forhold til frafald på holdet. Vi starter idrætsundervisningen med fælles og sund morgenmad. Der skal jo lægges en solid havregrynsbund, når vi skal over og svede. Og eleverne er vilde med det. Idrætten er på frivillig basis og er lagt ind som ekstra timer. Alle har valgt at være med. Samarbejde med kommunen Idrætsprojektet får økonomisk støtte fra Københavns Kommune via et samarbejde med Folkesundhed København, der betaler for leje af lokaler samt instruktører. Tilbage i 2005 startede et lignede forløb for VVS erne, og målet er naturligvis at fremme sundheden blandt unge. Den 21. maj afsluttes idrætsprojektet med en fodboldkamp et brag af en magtkamp, hvor elektrikerne har udfordret VVS erne. Kampen spilles på B93 s baner på Østerbro. Tvi Nye ansatte Lene Dalsgaard Olesen, kontorfunktionær, pr på Vibenhus Fratrædelser Anders Nicolai Thaarup, Tæbyvej, er fratrådt den 29. februar 2008 Jan Haurholm, Sukkertoppen, fratræder den 31. marts 2008 Faglærer Steffen Hansen Glostrup fratræder den 31. marts Uddannelsesleder Heidi J. Johansson, Glostrup, fratræder den 30. april Idrætten er med til at skabe sammenhold på grundforløbet om end det ikke just ser sådan ud!

13 Foto: Børge Askov

14 Fastelavn er mit navn Søndag den 24. februar holdt Personaleforeningen fastelavn på Rebslagervej for 15 udklædte børn og cirka 20 voksne nogle af dem også udklædte.keld Kurdahl og Lasse Petersen, havde sørget for fire tønder fordelt i tre børnealdersgrupper og en tønde til de voksne. Tønderne var fyldt med appelsiner, rosinpakker og slikposer. Der blev slået hårdt til alle tønder faktisk så hårdt, så to af battene revnede, og saften fra appelsinerne sprøjtede ud over de revnede slikposer. I gruppen 3-6 år blev prinsessen Jasmin kattedronning og ballonpigen Rositha kattekonge. I gruppen 7-10 år blev punkeren Patrick både kattedronning og kattekonge. I gruppen år var det Al Capone Flemming, der blev kattedronning, og teenageren Nanna blev kattekonge. Hos de voksne endte Michael Ziegler fra Sukkertoppen med at blive både kattedronning og kattekonge. Derefter var der chokoladeboller og teboller, varm kakao med flødeskum, øl og sodavand til de mange deltagere. Eva Andersen delte præmier ud til samtlige dronninger og konger der var DVD-film og cd er at hente. Anette & Lasse Petersen var dommerpanel i udvælgelsen af bedst udklædte dreng og pige. Valgene faldt på Brøleren Ronnie og Askepot Trine, der begge fik en DVD i præmie. Stort tillykke til alle kattedronninger, kattekonger og til de to bedst udklædte. Igen havde Eva & Keld fået arrangeret en hyggelig søndag eftermiddag tak Hilsen (Patrick og) Susanne Andersen, Sekretariatet 14

15 Lørdag 21. juni 2008 Personaleforeningen har planlagt familietur til BONBON-LAND Vi bliver hentet i bus på Lygten og er i Holme Olstrup, når dørene åbnes. Hjemtur er ved lukketid. Nærmere information kommer senere. Prisen er kr. 200,- pr. person for bus og entre samt frokost. Tilmelding senest den 30. april Jeg vil gerne deltage og jeg tager ledsager med og jeg tager antal børn med Navn: Cpr.nr. Afd Jeg er indforstået med kr. trækkes fra min løn Underskrift Tilmeldingen skal sendes til Per Ludvig, Lygten 15

16 FLID, FEDT og SNYD - eller sådan bliver du populær hos chefen Involver dig Medarbejdere skal give udtryk for sine holdninger og involvere sig i det projekt en virksomhed nu engang er. Kom med løsningsforslag på centrale problemstilling. Lad være med blot at sidde og vente på at opgaverne bliver lagt på dit skrivebord. En måde at fedte lidt ekstra på, er at præsentere din idé som noget, der er udsprunget med inspiration fra din chef. Pas dog på med at overdrive det. Match din chefs energi Hvis din chef arbejder hurtigt og systematisk, så match det. Hvis din chef er mere afslappet i sin måde at være på, så match det. Det skaber større tillid og styrker forholdet. Respekter din chef Du skal have respekt for din chef og du skal være ærlig. Det er en god ide at kende hinandens værdier, så du ved, hvor chefen står. Det betyder ikke, at du skal gå på listefødder, men kend din besøgelsestid, så du ikke træder over stregen. Skab god stemning Vær med til at skabe god stemning på arbejdspladsen. Det kan lyde banalt, men godt humør og et simpelt godmorgen, når du møder om morgen, er en let måde at skabe god stemning på. Godt humør smitter og det er væsentligt i en travl hverdag. Det er i chefens interesse, at stemningen er god blandt de ansatte. Spørg ind til ledelse Allerede til ansættelsessamtalen bør du give udtryk for dine forventninger og spørge ind til, hvordan ledelsen foregår på netop denne arbejdsplads. Hvordan udvikler lederen sine medarbejdere, hvordan afholder lederen møder, hvordan skaber lederen en balance mellem arbejdslivet samt privatlivet, og hvordan fremmer lederen den gode stemning på arbejdspladsen? Stop dit brok Giv chefen, hvad hun eller han gerne vil have. Hvis din chef går op i detaljerne, og vil have dig til at ændre en lille ting, der ikke umiddelbart har den store betydning, så gør det. Lad være med at beklage dig. Kritik skal være konstruktiv. Moderne chefer vil gerne have engagerede medarbejdere, men brok, der ikke er løsningsorienteret, kan ikke bruges til noget som helst. Tal det samme sprog som din chef Hvis din chef er stor fan af sport, så sæt dig lidt ind i det univers. Du kan eventuelt lære dig sportsmetaforer og indbygge dem i jeres samtaler. Hvis I deler en interesse for eksempelvis golf, så tag en snak om det. Undgå overdrevene komplimenter Der er ingen grund til at falde baglæns ned af stolen af begejstring over din chefs nyeste jakkesæt. Brug komplimenter strategisk. Eksempelvis kan du komplimentere en af chefens ideer og efterfølgende komme med et forslag til, hvordan den kan bringes videre. 16 Kilde:

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Forening skræddersyr forløb

Forening skræddersyr forløb Forening skræddersyr forløb En lokal klub laver fleksible tilbud målrettet kommunens skoler. Kommunen giver støtte til undervisning og administration, som klubben finder folk til blandt dens unge medlemmer

Læs mere

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen er en forholdsvis ny uddannelse, der havde sit første optag i august 2011. Dansk El-Forbund og TEKNIQ har med en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Referat fra møde i Børne- og Ungeudvalget onsdag d. 17. januar 2018 kl I Hammel Idrætscenter

Referat fra møde i Børne- og Ungeudvalget onsdag d. 17. januar 2018 kl I Hammel Idrætscenter Hobro, den 23. januar 2018 TJ /JR Referat fra møde i Børne- og Ungeudvalget onsdag d. 17. januar 2018 kl. 17.00 I Hammel Idrætscenter Deltagere: Mette Kristensen, kreds 1, Mogens Bay, kreds 2, Anette Olesen,

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

HTX BUBBLEFUN EVENT

HTX BUBBLEFUN EVENT HTX BUBBLEFUN EVENT - 2015 PLAKAT RAPPORT VIDEO Lavet af: Andreas Heise, Mathias Larsen Indledning Denne rapport er delt op i 2 dele. Da den er udarbejdet fælles i klassen og internt i grupper. Del 1 er

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Hvad kan der gøres anderledes, så flere unge vil gennemføre en ungdomsuddannelse?

Hvad kan der gøres anderledes, så flere unge vil gennemføre en ungdomsuddannelse? LBR Prisen 2011: Hvad kan der gøres anderledes, så flere unge vil gennemføre en ungdomsuddannelse? Bidrag fra klasse 2c hhx Rådmands Boulevard Analyse blandt unge i Randers Holdninger til uddannelse HHX

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE PÅ ET SPÆNDENDE CAMPUS Et år hvor du får praktisk erfaring, mens du styrker din faglighed På Hotel- og Restaurantskolen

Læs mere

Forord Åh nej ikke endnu en af disse amerikanske bøger med ti nemme løsninger på store problemer! Sådan omtrent var min første reaktion, da jeg fik denne bog i hænde. Men det skulle vise sig, at mine fordomme

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

[Bygge og anlæg] Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse

[Bygge og anlæg] Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse [Bygge og anlæg] Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse Eux kort fortalt Eux er en ny ungdomsuddannelse, hvor du både bliver håndværker og student i én og samme uddannelse. Den tager fire

Læs mere

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science UDSKOLING LINJEFAG 2 lektioner selvvalgt undervisning hver uge Drama & musik Idræt i det fri Hvad vælger du? Svar på tilmeldingen på ElevIntra Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science Tid

Læs mere

Tidligere elever fortæller:

Tidligere elever fortæller: Tidligere elever fortæller: Hej! Så skriver Anna Andersen igen. Nu er 2. g ved at være forbi. Mange mener, at 2. g er det hårdeste år på gymnasiet, men jeg synes det har været til at overkomme. Der har

Læs mere

Side 1 af 7 12/09/2013 infonyt Frisøruddannelsen December 2013 Svendeprøve Endnu en svendeprøve er veloverstået. På billederne herover ses nogle af modellerne fra svendeprøven i november 2013. 24 elever

Læs mere

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri.

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri. Vigtigt!! Hvis lærernes lockout bliver en realitet, skal I være opmærksomme på, at Jeres barn stadig kan komme hos os i SFo en. Men kun i det tidsrum som en almindelig skoledag. Dvs. morgen fritter fra

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro Lokale s12

Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro Lokale s12 Mødedato 23.04.2016 Mødested Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro Lokale s12 Mødedeltagere Kristian Hedegaard Charlotte Laurberg Michael Park Nielsen Lotte Møller Larsen Katrine

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? jeg synes, at det var et rigtigt godt semester med engagerede undervisere og relevant materiale og diskussioner, og

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET 2 JEG VIL HOLDE MINE MULIGHEDER ÅBNE Bjørg Carstensen, elev på EUX Akademiet 3 HVAD ER EUX? EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag.

Læs mere

introduktion tips og tricks

introduktion tips og tricks Tips & tricks 1 tips og tricks Indhold side introduktion Denne vejledning indeholder gode formidlingsråd og er målrettet 7. klassetrin. En Xciter er én som formidler naturvidenskab på en sjov og lærerig

Læs mere

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et

Læs mere

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark D. 07/07-2008 Rasmus Schjermer Nørholm kollegiet Afd. A1 2. lønnede praktik Ikast Seminariet Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark Praktikvejleder Ikast Seminariet Karsten Johansen ! "# $ %&

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns Forældrevejledning Dansk Golf Union 02/2014 Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns trivsel,

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet side 4: Brugerundersøgelse side 5: Kalenderen side 6: Skøjtedag side 7: Billeder fra fødselsdagen side 8: Terminsprøver for 9. og 10. side 9: Billeder fra juledagene

Læs mere

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse Eux kort fortalt Eux er en helt ny ungdomsuddannelse, hvor du både bliver håndværker og student i én og samme uddannelse. Den tager fire år og en måned.

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 09-2014. Kalender, kontakt mm. Fødseldagsinvitation

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 09-2014. Kalender, kontakt mm. Fødseldagsinvitation Nyhedsbrev uge 09-2014 Side 1 Fastelavn Side 6 Fødseldagsinvitation Side 2 Nyt fra Troels Side 6-7 Bus Side 4 Forberedelser til fastelavn Side 8-12 Børnehaven Side 5 Fastelavn er mit navn.. Side 13 Kalender,

Læs mere

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet kan du læse mere om: Lektiecafe Fridas Psykologbureau Påskeferien PC-udvalg Street-Onsdag Lagkagekonkurrence Fastelavn Personalenyt

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Rundbold med hjelm og handsker

Rundbold med hjelm og handsker S k o le o g fo re n in g s liv i b e v æ g e ls e Rundbold med hjelm og handsker Dansk Softball Forbund er et af de forbund, der har set den nye folkeskole lov som en mulighed for at lave en særlig satsning

Læs mere

Ordet til de unge. Det er disse ideer og anbefalinger til forældre, vejledere og skoler, som vi bringer et udpluk af her. God læselyst!

Ordet til de unge. Det er disse ideer og anbefalinger til forældre, vejledere og skoler, som vi bringer et udpluk af her. God læselyst! Ordet til de unge Ordet til de unge I dagens Danmark taber vi desværre alt for mange børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund i skolesystemet. Mange taler om, hvad der bør gøres, for at disse unge får

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Danske produktionsvirksomheder har brug for dygtige faglærte. Men erhvervsuddannelserne, som skal uddanne de dygtige industriteknikere, plastmagere, tekniske designere og

Læs mere

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan.

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Kommunikation At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Hvis du har været til en vild fest, er det sikkert

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Test jeres klasse: Er du en god kammerat?

Test jeres klasse: Er du en god kammerat? Test jeres klasse: Er du en god kammerat? Testen kan bruges som oplæg til dialog mellem lærere og elever om svære situationer i skolen, og hvordan man som elev kan handle, for at gøre klassen og skolen

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Fælles info. Nyt for 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 45+46 2013

Fælles info. Nyt for 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 45+46 2013 Fælles info Ny struktur i SFO. Som omtalt i sidste Nyhedsbrev havde vi er personaledag i SFO lørdag den 2. november, hvor vi drøftede, hvordan SFO skal tilrettelægges fra 1. januar 2014. Efter dette personalemøde

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning Event Formål: Navne: Carina, Heise, Peter Vores formål var at bygge et sammenhold i afdelingen samt at lave et markedsføringsprojekt for uddannelse HTX. Grunden til

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem.

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem. Kære alle, Hermed får I et forårs-nyhedsbrev. Sæsonen er kommet rigtig godt i gang. Der har været fuld aktivitet på træningsanlægget og flere af jer har fået spillet en del runder og øvet svinget så det

Læs mere

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget.

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:56 Vejleder : Alle vejledere er fortsat optaget. Du

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Der er mange myter om erhvervsuddannelser blandt unge i folkeskolens afgangsklasser, der skal til at vælge uddannelse. Myter, der påvirker de unges uddannelsesvalg og derved

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Mit barnebarn stammer

Mit barnebarn stammer Mit barnebarn stammer 2 Mit barnebarn stammer Denne pjece henvender sig specielt til bedsteforældre til børn der stammer. Sammen med barnets forældre, og andre nære voksne i barnet hverdag, er I nogle

Læs mere

Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004

Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004 Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004 LandboUngdom besluttede at foretage en undersøgelse af alle landbrugsskoleelevers uddannelses-, arbejds- og lønforhold

Læs mere

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Denne folder er først og fremmest skrevet til jer, der overvejer at få et barn, er gravide eller er på barselsorlov. Formålet med pjecen er dels

Læs mere

Forenings-SFO Snedsted Skole

Forenings-SFO Snedsted Skole Forenings-SFO Snedsted Skole - Et nyt tiltag i Thisted Kommune Kære forældre Efter jul skal vi i gang med forenings-sfo ens periode 2 i dette skoleår. Flere af aktiviteterne fortsætter som hidtil, men

Læs mere

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY Medierne flyder med negative historier om den tilfældige service vi udsætter vores turister for. Det ernoget skidt - men nu synes jeg du skal have denne inspiration direkte

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Read all about it! Indhold. Inspiration. Gæt hvem-konkurrencen. Delte meninger om finanskrisens effekt på it-investeringerne i 2009

Read all about it! Indhold. Inspiration. Gæt hvem-konkurrencen. Delte meninger om finanskrisens effekt på it-investeringerne i 2009 Read all about it! Februar 2009 Her får du årets første nummer af: Read all about it! - nyhedsbrevet fra Advizor IT Denne gang er temaet It og finanskrise. It kan være den medicin, der hjælper os ud af

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 www.ib3.kk.dk Gammeltoftgade 19, opg. 27, 1355 København K Tlf.: 33 13 61 41 # 4 E-mail: nicoju@dronen.kk.dk 3.klasse på SMK En flok studerende fra Ålborg

Læs mere

Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %)

Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %) Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %) 1) Er du kvinde eller mand? 2) Hvor gammel er du? 53.00 41.00 33.00 25.00 18.00 20.00 21.00 41.00

Læs mere