Erhvervsområder Nord BEDRE. Aalborg Kommune. Erhvervskatalog. Erhvervskatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsområder Nord BEDRE. Aalborg Kommune. Erhvervskatalog. Erhvervskatalog"

Transkript

1 Erhvervskatalog BY Kommune BEDRE Erhvervsområder Nord

2 nord kommune Magistratens 2. afdeling Erhvervs- og miljøforvaltningen

3 Tylstrup Oversigtskort Sulsted Oplandsbyer Nord Grindsted Hammer Bakker Vadum Vestbjerg Uggerhalne Limfjorden Lufthavn Vodskov Nørresundby Langholt Nørresundby Tætby Tætby Egholm Forstæder Nord Oplandsbyer Øst Nørholm Hasseris Forstæder Vest Vejgård Forstæder Øst Øst Nyrup Mellemholm Oplandsbyer Vest Sønderholm Frejlev Skalborg Gug Universitet Gistrup Klarup Tostrup Godthåb Svenstrup Visse Lundby Bakker Nøvling Lundby Ferslev Oplandsbyer Øst Ellidshøj Vårst Mjels Fjellerad Plantage

4 Generelt kommune 1

5 Indhold Forord side 3 Om erhvervskataloget side 4 Derfor side 8 Erhvervsområderne side 10 Servicetilbud fra Erhvervsråd side 12 Servicetilbud fra Magistratens 2. afdeling, Erhvervs- og miljøforvaltningen side 14 Erhvervskataloget er en del af kommuneplanen for kommune. Erhvervskataloget kan købes samlet i ringbind eller rekvireres som enkeltark. Henvendelse til kommune, Erhvervs- og miljøforvaltningen, Vesterbro 14, 9000, Tlf Fax Erhvervskataloget er udarbejdet af kommune, Magistratens 2. afdeling ved Erhvervs- og miljøforvaltningen, Erhvervsafdelingen i samarbejde med Sven Allan Jensens tegnestue, Aps og kommunens øvrige forvaltninger. Repro og tryk: Nordjyllands Bogtrykkeri A/S,. Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med tilladelse A.86, Copyright. ISBN oplag, april 1996, trykt i 400 eksemplarer Copyright. 2 kommune

6 Forord Erhvervskataloget er et nyt serviceprodukt fra magistratens 2. afdeling, primært rettet mod erhvervslivet og erhvervslivets mange private og offentlige servicepartnere. Erhvervskataloget tager udgangspunkt i den gældende kommuneplan. Der er tale om en erhvervstemaplan med oplysninger om anvendelsesbestemmelser og byggemuligheder samt en lang række andre serviceinformationer for alle 260 erhvervsområder i kommunen. Jeg vil gerne fremhæve et par af katalogets nyskabelser. kommune lægger meget vægt på det generelle forebyggende miljøarbejde. Erhvervskataloget indeholder derfor en miljøvurdering af alle erhvervsområderne. Vi vil således ved enhver lokalisering af en ny virksomhed eller udvidelse af en eksisterende kunne informere om den konkrete placerings miljøsikkerhed overfor miljøfølsomme naboområder. Der er endvidere nu også mulighed for meget hurtigt at informere om alle konkrete lokaliseringsmuligheder i hele kommunen for enhver erhvervstype. Erhvervsråd er i gang med at udarbejde et samlet lokaliseringsmateriale til brug for markedsføringen af. Erhvervskataloget skal ses som magistratens 2. afdelings bidrag til det samlede materiale om kommune. Jeg håber, at erhvervskataloget vil blive godt modtaget, og at det vil blive brugt af erhvervslivet som et nyttigt værktøj og internt i kommunen i det løbende arbejde for at udvikle til fortsat at være en attraktiv erhvervsby, som er spændende at besøge, arbejde og leve i. Paul Wrobel Rådmand kommune 3

7 Om erhvervskataloget Erhvervskataloget består af 2 bind. Bind Nord indeholder generelt materiale om erhvervsområderne i kommunen samt materiale om erhvervsområderne nord for Limfjorden. Bind Syd indeholder materiale om erhvervsområderne syd for Limfjorden. Kommuneplanens hovedstruktur er den overordnede plan for hele kommunen. Detaljerede oplysninger om anvendelse af arealer og bygninger, miljø mv findes i bykataloget for og Nørresundby Tætby og i kataloger for forstæderne og oplandsbyerne. Detaljerede oplysninger om erhverv findes i erhvervskataloget. Ideen med erhvervskataloget I erhvevskataloget har magistratens 2. afdeling samlet alle informationer om kommunens 260 erhvervsområder, som har baggrund i afdelingens arbejde indenfor lokalisering af virksomheder, salg af kommunale grunde, fysisk planlægning, infrastruktur, miljø og byggeri. Erhvervskataloget er tænkt anvendt i situationer, hvor eksisterende virksomheder ønsker at udvide, ved lokalisering af nye virksomheder og som generelt informationsværktøj. Erhvervskatalogets målgruppe er hele erhvervslivet, herunder alle private og offentlige servicepartnere. Sammenhæng med kommuneplanen De overordnede politiske målsætninger for s hovedstruktur og fysiske udvikling findes i kommuneplanen, herunder bykataloget Erhvervskataloget tager udgangspunkt i kommuneplanens målsætninger og retningslinier og er således en temaplan, hvor alle bestemmelser af interesse for erhvervsudviklingen er samlet på en meget overskuelig måde. Generelt informationsmateriale De overordnede politiske målsætninger for s erhvervsudvikling findes i Erhvervsråds handlingsplan. Som en konkret handling er det besluttet at udarbejde et meget bredt lokaliseringsmateriale til brug for markedsføringen af. Erhvervskataloget indgår som en væsentlig del af dette materiale. 4 kommune

8 Om erhvervskataloget Erhvervskatalogets struktur og indhold Erhvervskataloget består af 2 ringbind - Nord og syd. Informationerne er disponeret i 3 hovedafsnit: Generelle informationer om. Muligheder for lokalisering af den enkelte erhvervskategori. Beskrivelse af alle erhvervsområder, salgsoplysninger og byplanrammer. Informationssøgning Alle erhvervskatalogets informationer er lagret i en database i magistratens 2. afdeling, hvilket gør det muligt af søge vilkårligt efter alle informationer, som f.eks. geografiske områder, virksomhedstyper, grundpriser m.v. Det er dermed muligt meget hurtigt at finde lige præcist de informationer, som er relevante i den konkrete situation. Hele kataloget forventes meget snart at være tilgængeligt for alle på CD-rom. Erhvervskataloget holdes ajour Erhvervskataloget holdes løbende ajour med alle de ændringer og tillæg, som byrådet vedtagter. Databasen er altid ajourført, medens ændringer til den trykte udgave udsendes hvert halve år. Forslag til nye informationer, som med fordel kan indgå i erhvervskataloget modtages meget gerne af Erhvervsafdelingen, se side 14. Abonnement på erhvervskataloget Alle kan tegne abonnement på erhvervskataloget ved henvendelse til Erhvervsafdelingen, se side 14. Det generelle lokaliseringsmateriale. Erhvervskataloget findes i en trykt udgave og kommer på CD-rom kommune 5

9 Om erhvervskataloget Sådan bruges erhvervskataloget Afsnit om lokaliseringsmuligheder giver overblik og henviser til yderligere informationer Afsnittet om lokaliseringsmuligheder, som er placeret i bind nord, giver overblik over de ca. 260 erhvervsområder, som findes i kommune, og er indgangsnøglen til hurtigt at finde yderligere oplysninger om ét eller flere konkrete erhvervsområder. Afsnittet indeholder overbliksmateriale om Erhvervskategorier (f.eks. butikker, større industri eller transportvirksomheder). Erhvervsområder med særlig synlig beliggenhed. Erhvervsområder, hvor der er grunde til salg. Miljøklasser, dvs. den maksimale miljøbelastning, som de enkelte erhvervsområder er planlagt til. For hvert emne er der et oversigtskort, der f.eks. viser alle erhvervsområder, hvor der kan ligge større industri. Alle erhvervsområder har et nummer på kortet. På bagsiden af kortene er der skemaer. Ved at gå ind under nummeret på et erhvervsområde i skemaet kan områdets navn og beliggenhed findes. Som eksempel kan et områdes navn være I1 Sulsted Erhvervsområde, lokalområdet være Sulsted og bydelen være Oplandsbyer Nord. Bydelsnavnene fremgår af fanebladene 2 ringbind. I eksemplet findes Oplandsbyer Nord under et faneblad i bind nord. Ved hjælp af indholdsfortegnelsen i afsnittet om Oplandsbyer Nord kan Sulsted og I1 Sulsted Erhvervsområde herefter hurtigt findes. Overblik over erhvervsområdernes miljømæssige robusthed Siderne med miljøklasser er bygget lidt anderledes op. Her er der ingen tal på kortet. Oversigtskortet viser den største miljøklasse, som hvert enkelt område er planlagt for. Der er 7 miljøklasser, hvor miljøklasse 1 er de mindst belastende og mljøklasse 7 er de mest belastende virksomheder. Til hvert erhvervsområde er der knyttet et interval af miljøklasser, f.eks. at der kan lokaliseres virksomheder i miljøklasse 4-6. På det tilhørende skema er der en liste over virksomheder og deres normale miljøklasse. Ved at finde en konkret virksomhedstypes miljøklasse på skemaet kan kortet herefter bruges til at få overblik over hvilke erhvervsområder i kommunen, der kan klare den forventede belastning. 6 kommune

10 Om erhvervskataloget Bydelsafsnit med detaljerede informationer Bydelsafsnittene indeholder for hvert lokalområde, som ligger i bydelen, dels information om lokalområdet generelt, herunder byens struktur, trafik, grundpriser, jordbund, grundvand, tilslutningsafgifter, forsyningsselskaber mv, dels byplanrammerne, som for hvert erhvervsområde indeholder informationer om målene for området, anvendelse, det æstetiske, det grønne, miljø, byggemuligheder osv kommune 7

11 Derfor Tal og geografi indbyggere Danmarks 4. største by Landsdelscenter i Nordjylland Bindeled mellem Norden og Mellemeuropa Tæt til Gøteborg, Oslo, København og Hamburg Færgeruter til Norge og Sverige Fly til København og Oslo og kort rejsetid til bl.a. Gøteborg og Hamburg med Airtaxi Relationer udadtil Stærke relationer til Norden og Østeuropa Stort kontaktnet og internationale forbindelser Eneste større by i Danmark som er mål 2-område i EU Kommune og erhvervsliv arbejder sammen om at skabe kontakter til udlandet - bl.a. via s officielle venskabsbykontakter har eget kontor i Bruxelles og Riga Bergen NORDSØEN Bergen NORGE Egersund SKAGERAK Kristiansand Stavanger Kristiansand DANMARK TYSKLAND Oslo Larvik Oslo Oslo Göteborg KATTEGAT Göteborg Århus København Odense Kiel Rostock Lübeck Hamburg Malmø SVERIG Sagsstyrerprincippet, dvs. én person styrer sagen og er kontakt til virksomheden Erhvervsservice samlet i Erhvervs- og miljøforvaltningen s erhvervsområder Et yderst varieret udbud af erhvervsgrunde for stort set alle virksomhedstyper Erhvervsområder lokalt og centralt beliggende i alle dele af kommunen Facadegrunde Forskerpark beliggende ved universitet Industriområder ved ny moderne havn Erhvervsområder ved lufthavn Områder til særligt miljøbelastende virksomheder Miljømæssigt velordnede og fremtidssikrede erhvervsområder Altid stort udbud Konkurrencedygtige priser på erhvervsgrunde - et godt sted at bo Det lokale arbejdsmarked Lav inflation som resten af Danmark Stabil arbejdskraft - meget lavt fravær og strejker næsten ukendt Stor iværksætteraktivitet Godt uddannelsessystem, som spænder fra akademiske uddannelser på Universitet til jobtræningsprogrammer for langtidsledige Velkvalificeret arbejdsstyrke inden for et bredt spekter at jobfunktioner Den lokale industri Virksomheder indenfor næsten alle brancher Særlige styrkepositioner indenfor elektronik- og fødevareindustrien Store og små, internationale og lokale virksomheder God erhvervsservice Grøn erhvervspotitik Det er s mål at blive en af Europas mest bæredygtige byer Kommune og erhvervsliv arbejder sammen om at skabe industriel vækst på et bæredygtigt grundlag Mange virksomheder er førende på miljøområdet Serviceforvaltning Kvalificeret medspil Hurtig sagsbehandling Lokaliseringsrådgivning Samarbejde om løsning af miljøproblemer Grundsalg Byen har en god stemning og modtager nye borgere godt Stærke sider indenfor uddannelse, kulturliv, kongresser, idræt mv Lav kriminalitet Smuk by med mange velbevarede historiske huse og bymiljøer Høj boligstandard Børnepasningsgaranti og gode sociale tilbud God detailhandel Nærhed til nogle af Europas bedste badestrande 8 kommune

12 Derfor Motorvej Hirtshals Færger Norge Jernbane Frederikshavn Tylstrup Sulsted Grindsted Motorvej Frederikshavn Færger Norge og Sverige Hammer Bakker Uggerhalne Vadum Vestbjerg Lufthavn Vodskov Langholt Limfjorden Egholm Lindholm Teknisk skole Løvvang Nørre Uttrup Nørresundby Nørholm Mellemholm Nyrup Sønderholm Tostrup Handelsskole kommunes erhvervsafdeling erhvervsråd Kongrescenter Godthåb Hasseris Frejlev Svenstrup Skalborg Universitet Teknisk skole EU kontor Banegård Handelsskole AMU Seminarium Gug Visse Handelsskole Universitet Novi Lundby Bakker Nøvling Gistrup Lundby Øst Klarup Østhavn Transportcenter Godsbane Ferslev Ellidshøj Vårst Mjels Fjellerad Plantage Motorvej Århus-København-Hamburg Jernbane Århus-København-Hamburg kommune 9

13 Erhvervsområderne Erhvervsområder Områder med erhverv og boliger Centerområder Tylstrup Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vadum Vestbjerg 8 Vodskov Langholt Lufthavn Limfjorden Egholm Lindholm 7 Løvvang Nørre Uttrup Nørresundby Nørholm Hasseris 1 Vejgård Øst Nyrup Mellemholm Sønderholm Tostrup Godthåb Frejlev Svenstrup Skalborg 2 Gug Visse Univer- sitet Lundby Bakker Nøvling 3 Gistrup Lundby Klarup 5 Ferslev Ellidshøj Vårst Mjels Fjellerad Plantage 10 kommune

14 Erhvervsområderne Erhvervsområder til mange behov kommune har et meget stort udvalg af erhvervsområder, der opfylder mange af de ønsker, som forskellige virksomhedstyper stiller til et område. Erhvervsområderne er fordelt på næsten alle kommunens bysamfund og bydele. Alle erhvervsområder er miljøsikre. Områdernes anvendelse er planlagt sådan, at kun virksomheder med en bestemt miljøpåvirkning af omgivelserne kan placeres i det enkelte område. Eksempler (se kortet side 10) Specialområder Ved motorvejen Ved havn eller lufthavn Miljøbelastende industri 1. Den centrale havnefront Havneaktiviteterne i de centrale havneafsnit er flyttet til den nye industrihavn i Øst. Udflytningen har banet vejen for en ny spændende bydel, som er under opførelse. Den centrale og attraktive beliggenhed gør området særdeles velegnet for kontorer, liberale erhverv, servicevirksomheder i sammenhæng med en veldisponeret boligudbygning. 2. City Syd City Syd er -regionens nye store indkøbscenter, beliggende tæt ved de centrale byområder med god forbindelse til de overordnede trafikforbindelser. City Syd rummer et stort lavprisvarerhus, en række specialforretninger, et vandland samt et omfattende sammenhængende storcenter. Der er velbeliggende ledige arealer i umiddelbart forbindelse til den øvrige bebyggelse i området. 3. NOVI-erhvervspark Centerområde for højteknologiske og udviklingsorienterede erhvervsvirksomheder, med en beliggenhed midt i universitetsområdet der giver mulighed for tætte relationer til universitetets forsknings- og udviklingsmiljøer. Nordjyllands Videnpark, Kommunedata, Nykredits systemsektion samt Danmarks Radio er beliggende umiddelbart ved centerområdet. Der er kun 5 km til centrum, gode bybusforbindelser og kort afstand til motorvejsnettet. 4. Øst Industriområderne i øst er trafikalt velbeliggende umiddelbart syd for Østhavnen og transportcenteret NTC, hvorfra der er mulighed for såvel skibssom godstransport. I området er der etableret en erhvervs- og miljødifferencering, hvilket medfører, at der er en passende afstand til de nærmeste boligområder, og at kun miljømæssigt ligestillede virksomheder placeres inden for det samme område. Der er i de senere år sket en betydelig udvikling i området med etablering af et varieret udbud af forskellige virksomhedstyper. 5. Flødalen Flødalen er et nyt meget stort naturskønt erhvervsområde, beliggende umiddelbart ved den sydlige motorvejsudfletning til. I området kan der etableres servicevirksomheder, værksteder samt større industrivirksomheder. Der er etableret zoneringer i området hvilket giver en miljømæssig adskillelse mellem de forskellige virksomhedskategorier. 6. Østhavnen Industriområdet ved den nye havn i Øst er specielt forbeholdt virksomheder, som har behov for at udnytte havnens mangeartede faciliteter. Østhavnen er Danmarks 4. største, og der er faste forbindelser til Grønland, Færøerne, England og Irland. De godt 7 km kajplads omfatter terminalanlæg til stykgods og containere. Besejlingsdybden er ca. 9 m, og vanddybden ved kajerne varierer fra 8-9,5 m. På havneområdet ligger Nordjydsk Transportcenter (NTC) som center for mere end 250 transportfirmaer. NTC rummer bl.a. godsterminal og lagerfaciliteter. Hele havneområdet er besporet. 7. Lindholm Industripark Lindholm Industripark er med sin bynære og attraktive beliggenhed ved Lufthavn velegnet til størresom mindre industrivirksomheder. Lufthavn har fast ruteforbindelse til København, og der er kort flyvetid med Airtaxi til bl.a. Oslo, Gøteborg og Hamburg. 8. Vadum erhvervscenter Lokalt erhvervsområde beliggende ved hovedlandevejen, som trafikalt er forbindelsesvej til Nordvestjylland. Området er beliggende tæt ved lufthavnen, og kun ca. 8 km fra centrum. 9. Nørkæret Nørkæret industriområde i Øst er specielt udlagt til at modtage særligt miljøbelastende virksomheder i form af virksomheder, der skal placeres i betydelig afstand fra boligområder o.lign. virksomheder, der har behov for udledning af større mængder spildevand virksomheder, der medfører risiko for nedsivning til grundvand eller udledning i vandrecipienter virksomheder, der er særligt vandforbrugende Der er selvfølgelig mange andre attraktive erhvervsområder i kommune end det er muligt at præsentere her. Der er bl.a. de mange lokale erhvervsområder i oplandsbyerne. Oplysninger om områderne kan fås ved henvendelse til kommune, Erhvervs- og miljøforvaltningen, se side kommune 11

15 Servicetilbud Erhvervsråd Erhvervsråd er en selvejende institution, der som hovedformål skal fremme en sund udvikling af områdets erhvervsliv og beskæftigelse. Dette sker i tæt samarbejde med virksomheder, erhvervslivets organisationer, uddannelsesinstitutioner, AF og kommune. Erhvervsrådets struktur Erhvervsrådets struktur er opbygget således, at vi med størst mulig effektivitet og ekspertise kan servicere området og samtidig tilbyde professionel assistance på en lang række specialområder. Blandt andet derfor er Erhvervsrådets konsulenter placeret både på erhvervskontoret og lokalt hos Dansk Arbejdsgiverforening, LO og hos Industri & Handelskammer. De nære samarbejdsrelationer giver et godt grundlag for beslutninger og sikrer en effektiv kommunikation mellem områdets forskellige organisationer og virksomheder. Aktiv service Opgaverne er mangeartede og strækker sig fra den daglige service for områdets mere end virksomheder og institutioner, til større projekter med længere forløb. Rådgivning vedrørende f.eks. etablering, finansiering, eksport samt uddannelsesrådgivning, markedsføring og information om erhvervsfremmemidler og tilskudsmuligheder er også blandt de daglige opgaver. Erhvervsrådet har gennem sin erhvervsdatabase registreret oplysninger om en lang række af områdets virksomheder. Oplysningerne danner blandt andet grundlaget for flere af Erhvervsrådets aktiviteter. F.eks. Erhvervskonference, ElektronikDag (Udstillingsaktivitet), messedeltagelse, samt selektering eller distribution af information fra Udenrigsministeriet, Erhvervsfremmestyrelsen m.fl. Erhvervsnyt Erhvervsrådet udgiver 2-3 gange årligt magasinet Erhvervsnyt, der distribueres til omkring virksomheder, institutioner m.fl. - herunder også en række internationale modtagere, hvorfor et antal udvalgte artikler er oversat til engelsk. Det internationale erhvervsråd Erhvervsrådet arrangerer besøg af de internationale rådgivere fra danske ambassader, konsulater samt udsendte eksportstipendiater. Vi informerer om og deltager i udstillinger, konferencer og messer - såvel nationalt som internationalt. Erhvervsråd har egen repræsentation i Bruxelles, som er til rådighed for virksomhederne for indhentning af information om f.eks. licitationer, EU-regler, støttemuligheder m.v. og hvorfra EU-informationerne videreformidles. I samarbejde med lokale virksomheder er der tilsvarende etableret kontor i Riga, Letland. Endelig deltager Erhvervsråd sammen med magistratens 5. afdeling og 6 private virksomheder i Energy and Environment Cooperation, der markedsfører nøglefærdige varmeværker på udvalgte eksportmarkeder. 12 kommune

16 Servicetilbud Erhvervsplanen Erhvervsplanen beskriver følgende emner: Samarbejde indadtil som udadtil - nationalt som internationalt Vækst i virksomhederne gennem internationalisering, udvikling og omstilling Udbygning af infrastrukturen som center for kultur og sport som center for turisme Udvikling i forskning og uddannelse Markedsføring af Erhvervsplanen er fremstillet i 3 dele: 1. Perspektiver for erhvervsudviklingen de kommende 4 år Beskriver i kortfattet form de ovenfor anførte aktivitetsområder. Perspektivdelen kan rekvireres af interesserede ved henvendelse til Erhvervsråd. 2. Handlingsdelen Beskriver i mere detaljeret form de aktuelle aktiviteter og ajourføres løbende. 3. Tal og tendenser for erhvervsudviklingen Indeholder de informationer og statistiske oplysninger, der ligger til grund for erhvervsplanen. Erhvervsråd Europa Plads 4 Postboks Tlf Fax pip.dknet.dk kommune 13

17 Servicetilbud Erhvervs- og miljøforvaltningen er erhvervslivets forvaltning kommune har samlet de fleste af de sagsområder, som erhvervslivet har brug for, i Erhvervs- og miljøforvaltningen Erhvervs- og miljøforvaltningens organisation, arbejdsområder og adresser Stadsarkitekt Jan Ipland Forvaltningssekretariatet Sekretariatsleder Inge Frost Erhvervsafdelingen Udviklingsafdelingen Miljøplanlægningsafdelingen By- og boligafdelingen Distrikt Nord Distrikt Syd Afdelingsleder Peter Mikkelsen Arbejdsområde: Lokaliseringsrådgivning og grundsalg Lokalplaner Miljørådgivning, -sagsbehandling og -tilsyn Byggerådgivning og -sagsbehandling Udstykningssager Virksomhedsaftaler Afdelingsleder Arbejdsområde: Kommuneplan Områdeplanlægning Vindmølleplanlægning Agenda 21 Småbykataloger Afdelingsleder Thorkild Pedersen Arbejdsområde: Landbrugets miljøforhold (sagsbehandling og tilsyn) Spildevandsafledning udenfor kloakerede områder Vandløb Badevandskvalitet i Limfjorden Miljøklagesager Miljøvurderinger i den fysiske planlægning Luftkvalitetsplanlægning Støjplanlægning Miljøkatalog Forurenede grunde og affaldsdepoter Afdelingsleder Knud Tranholm Arbejdsområde: Byggesagsbehandling (tætbyområdet) Lokalplanlægning (tætbyområdet) Byfornyelsesplanlægning Byfornyelse Boligforbedring Bygningsbevaring og kommuneatlas Byøkologi Støttet boligbyggeri Offentlige byrum Bykatalog Grundsalg (boliger) Afdelingsleder Richardt Mølgaard Arbejdsområde: Lokaliseringsrådgivning og grundsalg Miljørådgivning, -sagsbehandling og -tilsyn Byggerådgivning og -sagsbehandling Udstykningssager Landbrug Vandløb Afdelingsleder Richard Decker Arbejdsområde: Lokaliseringsrådgivning og grundsalg Miljørådgivning, -sagsbehandling og -tilsyn Byggerådgivning og -sagsbehandling Udstykningssager Landbrug Vandløb Erhvervs- og miljøforvaltningens adresser kommune Erhvervs- og miljøforvaltningen Vesterbro Tlf Fax daks.dk kommune Distrikt nord Vodskovvej Vodskov Tlf Fax kommune Distrikt syd Tingstedet Svenstrup Tlf Fax kommune

18 Servicetilbud Erhvervs- og miljøforvaltningens servicetilbud Lokaliseringsrådgivning Erhvervs- og miljøforvaltningen har overblik over de forskellige erhvervsområder, planlægning, love og regler mv. Erhvervs- og miljøforvaltningen vil gerne give gode råd og vejledning i forbindelse med lokalisering af en ny virksomhed eller udvidelse af en eksisterende. Det er vores erfaring at et uformelt møde tidligt i planlægningsprocessen kan spare både tid, kræfter og penge. Salg af erhvervsgrunde Det er kommunes politik, at der altid skal være et stort og varieret udbud af byggemodnede erhvervsgrunde. Der findes byggemodnede arealer i næsten alle kommunens byer. Stort set alle ønsker kan opfyldes med hensyn til beliggenhed, anvendelse, størrelse, pris mv. Grundstørrelsen varierer fra 700 m 2 til flere hundrede tusinder m 2, og der er priser fra 80 kr/m 2 til meget dyre grunde med helt specielle kvaliteter. Der er mulighed for at reservere en grund til eventuel senere overtagelse. Ved køb af en grund er der også mulighed for at reservere et naboareal til eventuel senere udvidelse. Alt ledigt kommunalt og privat ejet erhvervsjord er registreret i et elektronisk register, der gør det muligt at besvare stort set alle spørgsmål om grundsalg på stedet. Lokalplanlægning Inden der kan gennemføres større bygge- og anlægsarbejder skal der udarbejdes en lokalplan, som har til formål at sikre at de enkelte byggeaktiviteter koordineres med udviklingen i området som helhed og at give naboer og andre mulighed for at udtale sig. kommune forsøger at være foran med lokalplanlægning, sådan at der altid findes byggemodnet jord, hvor planlægningen er i orden. Men i nogle tilfælde er byggeønskerne specielle og ligger udenfor de lokalplanlagte områder. I sådanne tilfælde må der regnes med 8 12 måneder inden en lokalplan er udarbejdet, offentligt fremlagt og endeligt vedtaget af byrådet. Tilladelser og sagsbehandlingstid Erhvervs- og miljøforvaltningen er myndighed inden for byggeloven, planloven og miljøloven. På den baggrund udsteder forvaltningen byggetilladelser, principgodkendelser, miljøgodkendelser og behandler anmeldelsessager. Herudover formidler forvaltningen gerne et samarbejde med andre myndigheder. Forvaltningen søger i sin sagsbehandling at skabe sammenhæng mellem byggeri og miljø. Om dette og andre væsentlige forhold er tilgodeset i et projekt, kan bygherren få oplyst ved på skitsestadiet at søge projektet principgodkendt. Herved opnås et godt grundlag for den videre planlægning og projektering. Ukomplicerede sager søges ekspederet indenfor 8 dage fra modtagelsen. I øvrige sager indgås der en aftale med kunden om sagsforløb og forventet tidspunkt for sagens afslutning. Erhvervs- og miljøforvaltningen kan altid oplyse, hvem der forventes at skulle behandle den konkrete sag, og hvor lang tid der vil gå før sagsbehandlingen forventes afsluttet. Tilsyn og rådgivning I det omfang forvaltningen skønner det påkrævet, føres der tilsyn med igangværende byggearbejder. Tilsynet sker som stikprøver og kan ikke erstatte det tilsyn, som bygherren lader foretage. Herudover fører forvaltningen tilsyn med alle virksomheder, som giver anledning til en vis miljøpåvirkning af omgivelserne. Virksomhederne besøges én gang hvert 2. eller 3. år. I forbindelse med tilsynene rådgiver vi om alle miljøforhold, herunder om anvendelse af renere teknologi og miljøledelse samt om at begrænse spild af ressourcer og om at begrænse affaldsfrembringelsen kommune 15

19 Lokaliseringsmuligheder Om lokaliseringsafsnittet Afsnittet om lokaliseringsmuligheder giver overblik over de 260 erhvervsområder i Kommune og er nøglen til at finde yderligere oplysninger om de enkelte erhvervsområder. Afsnittet indeholder informationer om følgende: Virksomhedstyper, f.eks større industri eller butikker. Erhvervsområder med synlig beliggenhed. Erhvervsområder, hvor der er grunde til salg. Erhvervsområdernes robusthed med hensyn til virksomhedernes påvirkning af miljøet. Virksomhedstyper I findes mange attraktive placeringsmuligheder for forskellige typer af virksomheder. Det gælder lige fra den mindre butik, der ønsker at etablere sig i midtbyen til den helt store kemiske virksomhed, der kan etableres i det specielle industriområde for meget belastende virksomheder i Øst. Virksomhederne er inddelt i 16 hovedkategorier og for hver kategori er der i det følgende på kort angivet muligheder for lokalisering i hele kommunen. Ønskes der nærmere oplysninger om én eller flere af de konkrete lokaliseringsmuligheder, er der på bagsiden af hvert kort henvisninger til de uddybende beskrivelser af de relevante bydele og lokalområder samt oplysninger om byggemuligheder og salgsbetingelser for kommunale arealer. Synlig beliggenhed For mange virksomheder er det af stor betydning at blive set. Derfor lægges der i dag ofte mere vægt på den enkelte virksomheds udseende og placering. På kortet side 35 er de erhvervsområder angivet, som ligger langs overordnede veje eller langs veje, hvor trafikintensiteten er stor. På bagsiden af kortet er der henvisninger til uddybende beskrivelser af de enkelte områder. Grunde til salg På kortet side 37 er der oplysninger om grunde til salg. Kortet indeholder informationer om Større kommunale arealer til salg Større ubebyggede private arealer (kommunen kan henvise til ejeren) Områder med få ubebyggede grunde. Ønskes der oplysninger om grundpriser for de enkelte områder, er der på bagsiden af kortet henvisninger til uddybende beskrivelser af de relevante bydele og lokalområder. Miljøvurdering og miljøklasser For at styrke den forebyggende miljøindsats har kommunen foretaget en miljøvurdering af samtlige erhvervsområder, se side Miljøvurderingen giver både virksomhedsejeren og kommunen gode muligheder for at give den enkelte virksomhed den bedst mulige beliggenhed både i forhold til naboområderne og indbyrdes, virksomhederne imellem kommune 1

20 Lokaliseringsmuligheder Indhold Butikker side 3 Butikker med værksted side 5 Store specialbutikker side 7 Hotel og restaurant side 9 Klinikker side 11 Kontorer side 13 Servicevirksomhed side 15 Benzinsalg side 17 Trykkerier side 19 Engroshandel side 21 Transport side 23 Oplagsvirksomhed side 25 Værksteder side 27 Mindre industri side 29 Større industri side 31 Særlig industri side 33 Synlig beliggenhed side 35 Grunde til salg side 37 Miljøvurdering side 39 Miljøklasser side 41 2 kommune

21 Butikker Eksempler på butikker Dagligvarebutik Lavprisvarehus Supermarked Udvalgsvarebutik 16 Tylstrup 14 Sulsted 19 Grindsted 15 Hammer Bakker Uggerhalne 20 Nyrup Nørholm Mellemholm Sønderholm Limfjorden Tostrup Godthåb Egholm Svenstrup Hasseris Frejlev 43 Skalborg 42 Lufthavn Vadum Lindholm Løvvang Gug Visse Vestbjerg Vejgård Nørresundby Univer- sitet Lundby Bakker Nøvling Vodskov Nørre Uttrup Gistrup Lundby 17 Øst Klarup Langholt 44 Ferslev Ellidshøj Vårst Mjels Fjellerad Plantage kommune 3

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø- og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.030 for udvidelse af bydelscentret i Gug Aalborg Byråd godkendte den 8. september

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

Vindmøller Vindmølleplan 1997 Aalborg Kommune

Vindmøller Vindmølleplan 1997 Aalborg Kommune Vindmøller 1997 Aalborg Kommune Forord om en... en er en del af Kommuneplanen. Dette temahæfte giver en samlet oversigt over de muligheder og begrænsninger der er for at opsætte vindmøller i Aalborg Kommune.

Læs mere

Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag

Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag Til Kopi til Fra Byrådet Team-Kommuneplan 14-10-2009 Sagsnr.: 2009-28434 Dok.nr.: 2009-284263 Init.: MK Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag Forslag til Kommuneplan09 har været

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune

Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune Plan9 - Nye Byroller 28 Bytyper og udviklingstræk Befolkning Erhverv Pendling Rummelighed Servicefunktioner =Potentialer

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Strategi for Byernes Erhverv

Strategi for Byernes Erhverv Strategi for Byernes Erhverv Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk/ Nye rammebetingelser for virksomheder kort fortalt Indhold Forord 5 Indledning 6 Ny metode til planlægning

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S (BOL) har anmodet EnviDan om at kikke nærmere på regnhændelsen, der faldt om formiddagen, mandag den 6. august 2012.

Aalborg Forsyning, Kloak A/S (BOL) har anmodet EnviDan om at kikke nærmere på regnhændelsen, der faldt om formiddagen, mandag den 6. august 2012. NOTAT Dato: 3. september 2012 Projektnavn: Forespørgsler, ad-hoc opgaver IGM/Projekt nr.: 12-01-70/4123710 Udarbejdet af: Flemming Lapertis Kvalitetssikring: Modtager: Side: 1 af 15 Morten Steen Sørensen

Læs mere

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 10-045 ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MARTS 1996 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan

Læs mere

Vordingborg - København 99,8 km Køretid 1 time og 10 min. Vordingborg - Hamborg 240 km Køretid 3 timer og 50 min. Oversigt over erhvervsgrunde

Vordingborg - København 99,8 km Køretid 1 time og 10 min. Vordingborg - Hamborg 240 km Køretid 3 timer og 50 min. Oversigt over erhvervsgrunde Vordingborg - København 99,8 km Køretid 1 time og 10 min. Vordingborg - Hamborg 240 km Køretid 3 timer og 50 min. Oversigt over erhvervsgrunde Afkørsel 41 Mønsvej/Kalvehavevej Vordingborg Kommunes nyeste

Læs mere

udvider med nye erhvervsarealer

udvider med nye erhvervsarealer udvider med nye erhvervsarealer Positiv udvikling på Hirtshals Transport Center Hirtshals Transport Center blev etableret i 2008 i tæt samarbejde med Hirtshals Havn, og centret har siden været under konstant

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

Forslag til ABCDE-screeningsskema - Til kommunens interne arbejde med lokalisering af rette virksomhed på rette sted iht. ABCDE-modellen.

Forslag til ABCDE-screeningsskema - Til kommunens interne arbejde med lokalisering af rette virksomhed på rette sted iht. ABCDE-modellen. 1 Virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens branche gerne kode Kort beskrivelse af virksomheden (fx nuværende beliggenhed, alder, primære arbejdsområde, kendskab til kommunen) Virksomhedens egne ønsker

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Vaarst i kommuneplan 09

Vaarst i kommuneplan 09 Velkommen til Vaarst Høringssvar Vaarst i kommuneplan 09 August 2009 1 Vaarst er beliggende i den sydøstlige del af Aalborg kommune på grænsen af Lindenborg Ådal. Fra bakken over Vaarst er der udsigt til

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014 Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune Onsdag den 19. november 2014 Samrådenes Temamøde 19.00 Velkommen 19.05 Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune v. Famile- og Beskæftigelsesforvaltningen 19.20

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune

Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune Et fremtidsbillede - En hovedstrukturmæssig skitse af hvordan kommunen kan se ud fuld udbygget med hensyn til erhverv, boliger, overordnede infraserukturelle

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Porschevej 12, Vejle

Porschevej 12, Vejle Porschevej 12, Vejle Mulighed for etablering af spændende kontordomicil Samlet etageareal: 54 m² - evt. større areal Mediegruppen er lejer i eksisterende ejendom Mulighed for tilsvarende byggeri som nabo

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Greve Kommune. Helhedsplan Håndværkerbyen

Greve Kommune. Helhedsplan Håndværkerbyen Greve Kommune Helhedsplan Håndværkerbyen G A L RS FO November 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Forslag side 8 Bilag 1 Kort over området side 10 Bilag 2 Luftfoto over område side 11 Bilag 3 Kommentarer

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune

Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Sagsnr.: 200900570-17 Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Fra spildevand til rekreativt land og vand

Fra spildevand til rekreativt land og vand Fra spildevand til rekreativt land og vand MINDRE CO 2 MERE KLIMA BORGERTRIVSEL I RENE OMGIVELSER SEPARATKLOAKERING SKÅNER MILJØET AALBORG FORSYNING Vi forbedrer miljøet også for de næste generationer

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Bov Lokalråd 3. februar 2015 Til Aabenraa Kommune Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har december 2014 offentliggjort Forslag til kommuneplan 2015, Aabenraa

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Dagplejere - hvad kan vi gøre for jer? Et erhvervsrelateret projekt

Dagplejere - hvad kan vi gøre for jer? Et erhvervsrelateret projekt Dagplejere - hvad kan vi gøre for jer? Et erhvervsrelateret projekt 1 Fag: Det erhvervsrelaterede projekt Eksamenskode: HBIB00161E Navn: Mia Sund Ingerslev Studienummer: WTN257 Projktudbyder: Aalborg Bibliotekerne

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg Den globale By Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg MØDET MED AALBORG - 2010 Landsplanredegørelse 2006 STRATEGI FOR

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Oversigt over projekternes indhold

Oversigt over projekternes indhold Oversigt over projekternes indhold I nedenstående oversigt er det for hver skole opgjort, hvilke hovedprincipper projektet/projekterne knytter an til. Derudover er det for hvert projekt kort beskrevet,

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Thorsvej 102, 7200 Grindsted

Thorsvej 102, 7200 Grindsted Thorsvej 102, 7200 Grindsted Spændende ejendom med god synlighed udlejes Samlet etageareal: 1.12 m² Markant synlighed fra Vejle Landevej God loftshøjde Regulært butikslokale med spændende indretning af

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

- Vækst og dynamik i Rønnede

- Vækst og dynamik i Rønnede - Vækst og dynamik i Rønnede Ny vitalitet i Rønnede Netop i disse år sker der rigtig meget i Rønnede. Et nyt stort erhvervsområde er på vej, et kommende servicecenter med benzintank, hotel og restauranter

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Dalvej 5, Hammel. Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes

Dalvej 5, Hammel. Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes Dalvej 5, Hammel Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes Samlet etageareal: 795 m² Anvendelig til dagligvarehandel, butik, showroom / lager m.v. Gode parkeringsforhold Nærmeste nabo er supermarkedet

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. April 2014 STARTREDEGØRELSE Tech College, Øster Uttrup Ve og Rørdalsve Vegård Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestberg Hallerup Dronninglund

Læs mere

Strategi for udvikling af erhvervsområderne på Vestegnen

Strategi for udvikling af erhvervsområderne på Vestegnen Strategi for udvikling af erhvervsområderne på Vestegnen TVÆRBANEN Højt prioriteret trafikprojekt RING 5 Højt prioriteret trafikprojekt Sep. 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en fælles strategi? 3

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere