Erhvervsområder Nord BEDRE. Aalborg Kommune. Erhvervskatalog. Erhvervskatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsområder Nord BEDRE. Aalborg Kommune. Erhvervskatalog. Erhvervskatalog"

Transkript

1 Erhvervskatalog BY Kommune BEDRE Erhvervsområder Nord

2 nord kommune Magistratens 2. afdeling Erhvervs- og miljøforvaltningen

3 Tylstrup Oversigtskort Sulsted Oplandsbyer Nord Grindsted Hammer Bakker Vadum Vestbjerg Uggerhalne Limfjorden Lufthavn Vodskov Nørresundby Langholt Nørresundby Tætby Tætby Egholm Forstæder Nord Oplandsbyer Øst Nørholm Hasseris Forstæder Vest Vejgård Forstæder Øst Øst Nyrup Mellemholm Oplandsbyer Vest Sønderholm Frejlev Skalborg Gug Universitet Gistrup Klarup Tostrup Godthåb Svenstrup Visse Lundby Bakker Nøvling Lundby Ferslev Oplandsbyer Øst Ellidshøj Vårst Mjels Fjellerad Plantage

4 Generelt kommune 1

5 Indhold Forord side 3 Om erhvervskataloget side 4 Derfor side 8 Erhvervsområderne side 10 Servicetilbud fra Erhvervsråd side 12 Servicetilbud fra Magistratens 2. afdeling, Erhvervs- og miljøforvaltningen side 14 Erhvervskataloget er en del af kommuneplanen for kommune. Erhvervskataloget kan købes samlet i ringbind eller rekvireres som enkeltark. Henvendelse til kommune, Erhvervs- og miljøforvaltningen, Vesterbro 14, 9000, Tlf Fax Erhvervskataloget er udarbejdet af kommune, Magistratens 2. afdeling ved Erhvervs- og miljøforvaltningen, Erhvervsafdelingen i samarbejde med Sven Allan Jensens tegnestue, Aps og kommunens øvrige forvaltninger. Repro og tryk: Nordjyllands Bogtrykkeri A/S,. Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med tilladelse A.86, Copyright. ISBN oplag, april 1996, trykt i 400 eksemplarer Copyright. 2 kommune

6 Forord Erhvervskataloget er et nyt serviceprodukt fra magistratens 2. afdeling, primært rettet mod erhvervslivet og erhvervslivets mange private og offentlige servicepartnere. Erhvervskataloget tager udgangspunkt i den gældende kommuneplan. Der er tale om en erhvervstemaplan med oplysninger om anvendelsesbestemmelser og byggemuligheder samt en lang række andre serviceinformationer for alle 260 erhvervsområder i kommunen. Jeg vil gerne fremhæve et par af katalogets nyskabelser. kommune lægger meget vægt på det generelle forebyggende miljøarbejde. Erhvervskataloget indeholder derfor en miljøvurdering af alle erhvervsområderne. Vi vil således ved enhver lokalisering af en ny virksomhed eller udvidelse af en eksisterende kunne informere om den konkrete placerings miljøsikkerhed overfor miljøfølsomme naboområder. Der er endvidere nu også mulighed for meget hurtigt at informere om alle konkrete lokaliseringsmuligheder i hele kommunen for enhver erhvervstype. Erhvervsråd er i gang med at udarbejde et samlet lokaliseringsmateriale til brug for markedsføringen af. Erhvervskataloget skal ses som magistratens 2. afdelings bidrag til det samlede materiale om kommune. Jeg håber, at erhvervskataloget vil blive godt modtaget, og at det vil blive brugt af erhvervslivet som et nyttigt værktøj og internt i kommunen i det løbende arbejde for at udvikle til fortsat at være en attraktiv erhvervsby, som er spændende at besøge, arbejde og leve i. Paul Wrobel Rådmand kommune 3

7 Om erhvervskataloget Erhvervskataloget består af 2 bind. Bind Nord indeholder generelt materiale om erhvervsområderne i kommunen samt materiale om erhvervsområderne nord for Limfjorden. Bind Syd indeholder materiale om erhvervsområderne syd for Limfjorden. Kommuneplanens hovedstruktur er den overordnede plan for hele kommunen. Detaljerede oplysninger om anvendelse af arealer og bygninger, miljø mv findes i bykataloget for og Nørresundby Tætby og i kataloger for forstæderne og oplandsbyerne. Detaljerede oplysninger om erhverv findes i erhvervskataloget. Ideen med erhvervskataloget I erhvevskataloget har magistratens 2. afdeling samlet alle informationer om kommunens 260 erhvervsområder, som har baggrund i afdelingens arbejde indenfor lokalisering af virksomheder, salg af kommunale grunde, fysisk planlægning, infrastruktur, miljø og byggeri. Erhvervskataloget er tænkt anvendt i situationer, hvor eksisterende virksomheder ønsker at udvide, ved lokalisering af nye virksomheder og som generelt informationsværktøj. Erhvervskatalogets målgruppe er hele erhvervslivet, herunder alle private og offentlige servicepartnere. Sammenhæng med kommuneplanen De overordnede politiske målsætninger for s hovedstruktur og fysiske udvikling findes i kommuneplanen, herunder bykataloget Erhvervskataloget tager udgangspunkt i kommuneplanens målsætninger og retningslinier og er således en temaplan, hvor alle bestemmelser af interesse for erhvervsudviklingen er samlet på en meget overskuelig måde. Generelt informationsmateriale De overordnede politiske målsætninger for s erhvervsudvikling findes i Erhvervsråds handlingsplan. Som en konkret handling er det besluttet at udarbejde et meget bredt lokaliseringsmateriale til brug for markedsføringen af. Erhvervskataloget indgår som en væsentlig del af dette materiale. 4 kommune

8 Om erhvervskataloget Erhvervskatalogets struktur og indhold Erhvervskataloget består af 2 ringbind - Nord og syd. Informationerne er disponeret i 3 hovedafsnit: Generelle informationer om. Muligheder for lokalisering af den enkelte erhvervskategori. Beskrivelse af alle erhvervsområder, salgsoplysninger og byplanrammer. Informationssøgning Alle erhvervskatalogets informationer er lagret i en database i magistratens 2. afdeling, hvilket gør det muligt af søge vilkårligt efter alle informationer, som f.eks. geografiske områder, virksomhedstyper, grundpriser m.v. Det er dermed muligt meget hurtigt at finde lige præcist de informationer, som er relevante i den konkrete situation. Hele kataloget forventes meget snart at være tilgængeligt for alle på CD-rom. Erhvervskataloget holdes ajour Erhvervskataloget holdes løbende ajour med alle de ændringer og tillæg, som byrådet vedtagter. Databasen er altid ajourført, medens ændringer til den trykte udgave udsendes hvert halve år. Forslag til nye informationer, som med fordel kan indgå i erhvervskataloget modtages meget gerne af Erhvervsafdelingen, se side 14. Abonnement på erhvervskataloget Alle kan tegne abonnement på erhvervskataloget ved henvendelse til Erhvervsafdelingen, se side 14. Det generelle lokaliseringsmateriale. Erhvervskataloget findes i en trykt udgave og kommer på CD-rom kommune 5

9 Om erhvervskataloget Sådan bruges erhvervskataloget Afsnit om lokaliseringsmuligheder giver overblik og henviser til yderligere informationer Afsnittet om lokaliseringsmuligheder, som er placeret i bind nord, giver overblik over de ca. 260 erhvervsområder, som findes i kommune, og er indgangsnøglen til hurtigt at finde yderligere oplysninger om ét eller flere konkrete erhvervsområder. Afsnittet indeholder overbliksmateriale om Erhvervskategorier (f.eks. butikker, større industri eller transportvirksomheder). Erhvervsområder med særlig synlig beliggenhed. Erhvervsområder, hvor der er grunde til salg. Miljøklasser, dvs. den maksimale miljøbelastning, som de enkelte erhvervsområder er planlagt til. For hvert emne er der et oversigtskort, der f.eks. viser alle erhvervsområder, hvor der kan ligge større industri. Alle erhvervsområder har et nummer på kortet. På bagsiden af kortene er der skemaer. Ved at gå ind under nummeret på et erhvervsområde i skemaet kan områdets navn og beliggenhed findes. Som eksempel kan et områdes navn være I1 Sulsted Erhvervsområde, lokalområdet være Sulsted og bydelen være Oplandsbyer Nord. Bydelsnavnene fremgår af fanebladene 2 ringbind. I eksemplet findes Oplandsbyer Nord under et faneblad i bind nord. Ved hjælp af indholdsfortegnelsen i afsnittet om Oplandsbyer Nord kan Sulsted og I1 Sulsted Erhvervsområde herefter hurtigt findes. Overblik over erhvervsområdernes miljømæssige robusthed Siderne med miljøklasser er bygget lidt anderledes op. Her er der ingen tal på kortet. Oversigtskortet viser den største miljøklasse, som hvert enkelt område er planlagt for. Der er 7 miljøklasser, hvor miljøklasse 1 er de mindst belastende og mljøklasse 7 er de mest belastende virksomheder. Til hvert erhvervsområde er der knyttet et interval af miljøklasser, f.eks. at der kan lokaliseres virksomheder i miljøklasse 4-6. På det tilhørende skema er der en liste over virksomheder og deres normale miljøklasse. Ved at finde en konkret virksomhedstypes miljøklasse på skemaet kan kortet herefter bruges til at få overblik over hvilke erhvervsområder i kommunen, der kan klare den forventede belastning. 6 kommune

10 Om erhvervskataloget Bydelsafsnit med detaljerede informationer Bydelsafsnittene indeholder for hvert lokalområde, som ligger i bydelen, dels information om lokalområdet generelt, herunder byens struktur, trafik, grundpriser, jordbund, grundvand, tilslutningsafgifter, forsyningsselskaber mv, dels byplanrammerne, som for hvert erhvervsområde indeholder informationer om målene for området, anvendelse, det æstetiske, det grønne, miljø, byggemuligheder osv kommune 7

11 Derfor Tal og geografi indbyggere Danmarks 4. største by Landsdelscenter i Nordjylland Bindeled mellem Norden og Mellemeuropa Tæt til Gøteborg, Oslo, København og Hamburg Færgeruter til Norge og Sverige Fly til København og Oslo og kort rejsetid til bl.a. Gøteborg og Hamburg med Airtaxi Relationer udadtil Stærke relationer til Norden og Østeuropa Stort kontaktnet og internationale forbindelser Eneste større by i Danmark som er mål 2-område i EU Kommune og erhvervsliv arbejder sammen om at skabe kontakter til udlandet - bl.a. via s officielle venskabsbykontakter har eget kontor i Bruxelles og Riga Bergen NORDSØEN Bergen NORGE Egersund SKAGERAK Kristiansand Stavanger Kristiansand DANMARK TYSKLAND Oslo Larvik Oslo Oslo Göteborg KATTEGAT Göteborg Århus København Odense Kiel Rostock Lübeck Hamburg Malmø SVERIG Sagsstyrerprincippet, dvs. én person styrer sagen og er kontakt til virksomheden Erhvervsservice samlet i Erhvervs- og miljøforvaltningen s erhvervsområder Et yderst varieret udbud af erhvervsgrunde for stort set alle virksomhedstyper Erhvervsområder lokalt og centralt beliggende i alle dele af kommunen Facadegrunde Forskerpark beliggende ved universitet Industriområder ved ny moderne havn Erhvervsområder ved lufthavn Områder til særligt miljøbelastende virksomheder Miljømæssigt velordnede og fremtidssikrede erhvervsområder Altid stort udbud Konkurrencedygtige priser på erhvervsgrunde - et godt sted at bo Det lokale arbejdsmarked Lav inflation som resten af Danmark Stabil arbejdskraft - meget lavt fravær og strejker næsten ukendt Stor iværksætteraktivitet Godt uddannelsessystem, som spænder fra akademiske uddannelser på Universitet til jobtræningsprogrammer for langtidsledige Velkvalificeret arbejdsstyrke inden for et bredt spekter at jobfunktioner Den lokale industri Virksomheder indenfor næsten alle brancher Særlige styrkepositioner indenfor elektronik- og fødevareindustrien Store og små, internationale og lokale virksomheder God erhvervsservice Grøn erhvervspotitik Det er s mål at blive en af Europas mest bæredygtige byer Kommune og erhvervsliv arbejder sammen om at skabe industriel vækst på et bæredygtigt grundlag Mange virksomheder er førende på miljøområdet Serviceforvaltning Kvalificeret medspil Hurtig sagsbehandling Lokaliseringsrådgivning Samarbejde om løsning af miljøproblemer Grundsalg Byen har en god stemning og modtager nye borgere godt Stærke sider indenfor uddannelse, kulturliv, kongresser, idræt mv Lav kriminalitet Smuk by med mange velbevarede historiske huse og bymiljøer Høj boligstandard Børnepasningsgaranti og gode sociale tilbud God detailhandel Nærhed til nogle af Europas bedste badestrande 8 kommune

12 Derfor Motorvej Hirtshals Færger Norge Jernbane Frederikshavn Tylstrup Sulsted Grindsted Motorvej Frederikshavn Færger Norge og Sverige Hammer Bakker Uggerhalne Vadum Vestbjerg Lufthavn Vodskov Langholt Limfjorden Egholm Lindholm Teknisk skole Løvvang Nørre Uttrup Nørresundby Nørholm Mellemholm Nyrup Sønderholm Tostrup Handelsskole kommunes erhvervsafdeling erhvervsråd Kongrescenter Godthåb Hasseris Frejlev Svenstrup Skalborg Universitet Teknisk skole EU kontor Banegård Handelsskole AMU Seminarium Gug Visse Handelsskole Universitet Novi Lundby Bakker Nøvling Gistrup Lundby Øst Klarup Østhavn Transportcenter Godsbane Ferslev Ellidshøj Vårst Mjels Fjellerad Plantage Motorvej Århus-København-Hamburg Jernbane Århus-København-Hamburg kommune 9

13 Erhvervsområderne Erhvervsområder Områder med erhverv og boliger Centerområder Tylstrup Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vadum Vestbjerg 8 Vodskov Langholt Lufthavn Limfjorden Egholm Lindholm 7 Løvvang Nørre Uttrup Nørresundby Nørholm Hasseris 1 Vejgård Øst Nyrup Mellemholm Sønderholm Tostrup Godthåb Frejlev Svenstrup Skalborg 2 Gug Visse Univer- sitet Lundby Bakker Nøvling 3 Gistrup Lundby Klarup 5 Ferslev Ellidshøj Vårst Mjels Fjellerad Plantage 10 kommune

14 Erhvervsområderne Erhvervsområder til mange behov kommune har et meget stort udvalg af erhvervsområder, der opfylder mange af de ønsker, som forskellige virksomhedstyper stiller til et område. Erhvervsområderne er fordelt på næsten alle kommunens bysamfund og bydele. Alle erhvervsområder er miljøsikre. Områdernes anvendelse er planlagt sådan, at kun virksomheder med en bestemt miljøpåvirkning af omgivelserne kan placeres i det enkelte område. Eksempler (se kortet side 10) Specialområder Ved motorvejen Ved havn eller lufthavn Miljøbelastende industri 1. Den centrale havnefront Havneaktiviteterne i de centrale havneafsnit er flyttet til den nye industrihavn i Øst. Udflytningen har banet vejen for en ny spændende bydel, som er under opførelse. Den centrale og attraktive beliggenhed gør området særdeles velegnet for kontorer, liberale erhverv, servicevirksomheder i sammenhæng med en veldisponeret boligudbygning. 2. City Syd City Syd er -regionens nye store indkøbscenter, beliggende tæt ved de centrale byområder med god forbindelse til de overordnede trafikforbindelser. City Syd rummer et stort lavprisvarerhus, en række specialforretninger, et vandland samt et omfattende sammenhængende storcenter. Der er velbeliggende ledige arealer i umiddelbart forbindelse til den øvrige bebyggelse i området. 3. NOVI-erhvervspark Centerområde for højteknologiske og udviklingsorienterede erhvervsvirksomheder, med en beliggenhed midt i universitetsområdet der giver mulighed for tætte relationer til universitetets forsknings- og udviklingsmiljøer. Nordjyllands Videnpark, Kommunedata, Nykredits systemsektion samt Danmarks Radio er beliggende umiddelbart ved centerområdet. Der er kun 5 km til centrum, gode bybusforbindelser og kort afstand til motorvejsnettet. 4. Øst Industriområderne i øst er trafikalt velbeliggende umiddelbart syd for Østhavnen og transportcenteret NTC, hvorfra der er mulighed for såvel skibssom godstransport. I området er der etableret en erhvervs- og miljødifferencering, hvilket medfører, at der er en passende afstand til de nærmeste boligområder, og at kun miljømæssigt ligestillede virksomheder placeres inden for det samme område. Der er i de senere år sket en betydelig udvikling i området med etablering af et varieret udbud af forskellige virksomhedstyper. 5. Flødalen Flødalen er et nyt meget stort naturskønt erhvervsområde, beliggende umiddelbart ved den sydlige motorvejsudfletning til. I området kan der etableres servicevirksomheder, værksteder samt større industrivirksomheder. Der er etableret zoneringer i området hvilket giver en miljømæssig adskillelse mellem de forskellige virksomhedskategorier. 6. Østhavnen Industriområdet ved den nye havn i Øst er specielt forbeholdt virksomheder, som har behov for at udnytte havnens mangeartede faciliteter. Østhavnen er Danmarks 4. største, og der er faste forbindelser til Grønland, Færøerne, England og Irland. De godt 7 km kajplads omfatter terminalanlæg til stykgods og containere. Besejlingsdybden er ca. 9 m, og vanddybden ved kajerne varierer fra 8-9,5 m. På havneområdet ligger Nordjydsk Transportcenter (NTC) som center for mere end 250 transportfirmaer. NTC rummer bl.a. godsterminal og lagerfaciliteter. Hele havneområdet er besporet. 7. Lindholm Industripark Lindholm Industripark er med sin bynære og attraktive beliggenhed ved Lufthavn velegnet til størresom mindre industrivirksomheder. Lufthavn har fast ruteforbindelse til København, og der er kort flyvetid med Airtaxi til bl.a. Oslo, Gøteborg og Hamburg. 8. Vadum erhvervscenter Lokalt erhvervsområde beliggende ved hovedlandevejen, som trafikalt er forbindelsesvej til Nordvestjylland. Området er beliggende tæt ved lufthavnen, og kun ca. 8 km fra centrum. 9. Nørkæret Nørkæret industriområde i Øst er specielt udlagt til at modtage særligt miljøbelastende virksomheder i form af virksomheder, der skal placeres i betydelig afstand fra boligområder o.lign. virksomheder, der har behov for udledning af større mængder spildevand virksomheder, der medfører risiko for nedsivning til grundvand eller udledning i vandrecipienter virksomheder, der er særligt vandforbrugende Der er selvfølgelig mange andre attraktive erhvervsområder i kommune end det er muligt at præsentere her. Der er bl.a. de mange lokale erhvervsområder i oplandsbyerne. Oplysninger om områderne kan fås ved henvendelse til kommune, Erhvervs- og miljøforvaltningen, se side kommune 11

15 Servicetilbud Erhvervsråd Erhvervsråd er en selvejende institution, der som hovedformål skal fremme en sund udvikling af områdets erhvervsliv og beskæftigelse. Dette sker i tæt samarbejde med virksomheder, erhvervslivets organisationer, uddannelsesinstitutioner, AF og kommune. Erhvervsrådets struktur Erhvervsrådets struktur er opbygget således, at vi med størst mulig effektivitet og ekspertise kan servicere området og samtidig tilbyde professionel assistance på en lang række specialområder. Blandt andet derfor er Erhvervsrådets konsulenter placeret både på erhvervskontoret og lokalt hos Dansk Arbejdsgiverforening, LO og hos Industri & Handelskammer. De nære samarbejdsrelationer giver et godt grundlag for beslutninger og sikrer en effektiv kommunikation mellem områdets forskellige organisationer og virksomheder. Aktiv service Opgaverne er mangeartede og strækker sig fra den daglige service for områdets mere end virksomheder og institutioner, til større projekter med længere forløb. Rådgivning vedrørende f.eks. etablering, finansiering, eksport samt uddannelsesrådgivning, markedsføring og information om erhvervsfremmemidler og tilskudsmuligheder er også blandt de daglige opgaver. Erhvervsrådet har gennem sin erhvervsdatabase registreret oplysninger om en lang række af områdets virksomheder. Oplysningerne danner blandt andet grundlaget for flere af Erhvervsrådets aktiviteter. F.eks. Erhvervskonference, ElektronikDag (Udstillingsaktivitet), messedeltagelse, samt selektering eller distribution af information fra Udenrigsministeriet, Erhvervsfremmestyrelsen m.fl. Erhvervsnyt Erhvervsrådet udgiver 2-3 gange årligt magasinet Erhvervsnyt, der distribueres til omkring virksomheder, institutioner m.fl. - herunder også en række internationale modtagere, hvorfor et antal udvalgte artikler er oversat til engelsk. Det internationale erhvervsråd Erhvervsrådet arrangerer besøg af de internationale rådgivere fra danske ambassader, konsulater samt udsendte eksportstipendiater. Vi informerer om og deltager i udstillinger, konferencer og messer - såvel nationalt som internationalt. Erhvervsråd har egen repræsentation i Bruxelles, som er til rådighed for virksomhederne for indhentning af information om f.eks. licitationer, EU-regler, støttemuligheder m.v. og hvorfra EU-informationerne videreformidles. I samarbejde med lokale virksomheder er der tilsvarende etableret kontor i Riga, Letland. Endelig deltager Erhvervsråd sammen med magistratens 5. afdeling og 6 private virksomheder i Energy and Environment Cooperation, der markedsfører nøglefærdige varmeværker på udvalgte eksportmarkeder. 12 kommune

16 Servicetilbud Erhvervsplanen Erhvervsplanen beskriver følgende emner: Samarbejde indadtil som udadtil - nationalt som internationalt Vækst i virksomhederne gennem internationalisering, udvikling og omstilling Udbygning af infrastrukturen som center for kultur og sport som center for turisme Udvikling i forskning og uddannelse Markedsføring af Erhvervsplanen er fremstillet i 3 dele: 1. Perspektiver for erhvervsudviklingen de kommende 4 år Beskriver i kortfattet form de ovenfor anførte aktivitetsområder. Perspektivdelen kan rekvireres af interesserede ved henvendelse til Erhvervsråd. 2. Handlingsdelen Beskriver i mere detaljeret form de aktuelle aktiviteter og ajourføres løbende. 3. Tal og tendenser for erhvervsudviklingen Indeholder de informationer og statistiske oplysninger, der ligger til grund for erhvervsplanen. Erhvervsråd Europa Plads 4 Postboks Tlf Fax pip.dknet.dk kommune 13

17 Servicetilbud Erhvervs- og miljøforvaltningen er erhvervslivets forvaltning kommune har samlet de fleste af de sagsområder, som erhvervslivet har brug for, i Erhvervs- og miljøforvaltningen Erhvervs- og miljøforvaltningens organisation, arbejdsområder og adresser Stadsarkitekt Jan Ipland Forvaltningssekretariatet Sekretariatsleder Inge Frost Erhvervsafdelingen Udviklingsafdelingen Miljøplanlægningsafdelingen By- og boligafdelingen Distrikt Nord Distrikt Syd Afdelingsleder Peter Mikkelsen Arbejdsområde: Lokaliseringsrådgivning og grundsalg Lokalplaner Miljørådgivning, -sagsbehandling og -tilsyn Byggerådgivning og -sagsbehandling Udstykningssager Virksomhedsaftaler Afdelingsleder Arbejdsområde: Kommuneplan Områdeplanlægning Vindmølleplanlægning Agenda 21 Småbykataloger Afdelingsleder Thorkild Pedersen Arbejdsområde: Landbrugets miljøforhold (sagsbehandling og tilsyn) Spildevandsafledning udenfor kloakerede områder Vandløb Badevandskvalitet i Limfjorden Miljøklagesager Miljøvurderinger i den fysiske planlægning Luftkvalitetsplanlægning Støjplanlægning Miljøkatalog Forurenede grunde og affaldsdepoter Afdelingsleder Knud Tranholm Arbejdsområde: Byggesagsbehandling (tætbyområdet) Lokalplanlægning (tætbyområdet) Byfornyelsesplanlægning Byfornyelse Boligforbedring Bygningsbevaring og kommuneatlas Byøkologi Støttet boligbyggeri Offentlige byrum Bykatalog Grundsalg (boliger) Afdelingsleder Richardt Mølgaard Arbejdsområde: Lokaliseringsrådgivning og grundsalg Miljørådgivning, -sagsbehandling og -tilsyn Byggerådgivning og -sagsbehandling Udstykningssager Landbrug Vandløb Afdelingsleder Richard Decker Arbejdsområde: Lokaliseringsrådgivning og grundsalg Miljørådgivning, -sagsbehandling og -tilsyn Byggerådgivning og -sagsbehandling Udstykningssager Landbrug Vandløb Erhvervs- og miljøforvaltningens adresser kommune Erhvervs- og miljøforvaltningen Vesterbro Tlf Fax daks.dk kommune Distrikt nord Vodskovvej Vodskov Tlf Fax kommune Distrikt syd Tingstedet Svenstrup Tlf Fax kommune

18 Servicetilbud Erhvervs- og miljøforvaltningens servicetilbud Lokaliseringsrådgivning Erhvervs- og miljøforvaltningen har overblik over de forskellige erhvervsområder, planlægning, love og regler mv. Erhvervs- og miljøforvaltningen vil gerne give gode råd og vejledning i forbindelse med lokalisering af en ny virksomhed eller udvidelse af en eksisterende. Det er vores erfaring at et uformelt møde tidligt i planlægningsprocessen kan spare både tid, kræfter og penge. Salg af erhvervsgrunde Det er kommunes politik, at der altid skal være et stort og varieret udbud af byggemodnede erhvervsgrunde. Der findes byggemodnede arealer i næsten alle kommunens byer. Stort set alle ønsker kan opfyldes med hensyn til beliggenhed, anvendelse, størrelse, pris mv. Grundstørrelsen varierer fra 700 m 2 til flere hundrede tusinder m 2, og der er priser fra 80 kr/m 2 til meget dyre grunde med helt specielle kvaliteter. Der er mulighed for at reservere en grund til eventuel senere overtagelse. Ved køb af en grund er der også mulighed for at reservere et naboareal til eventuel senere udvidelse. Alt ledigt kommunalt og privat ejet erhvervsjord er registreret i et elektronisk register, der gør det muligt at besvare stort set alle spørgsmål om grundsalg på stedet. Lokalplanlægning Inden der kan gennemføres større bygge- og anlægsarbejder skal der udarbejdes en lokalplan, som har til formål at sikre at de enkelte byggeaktiviteter koordineres med udviklingen i området som helhed og at give naboer og andre mulighed for at udtale sig. kommune forsøger at være foran med lokalplanlægning, sådan at der altid findes byggemodnet jord, hvor planlægningen er i orden. Men i nogle tilfælde er byggeønskerne specielle og ligger udenfor de lokalplanlagte områder. I sådanne tilfælde må der regnes med 8 12 måneder inden en lokalplan er udarbejdet, offentligt fremlagt og endeligt vedtaget af byrådet. Tilladelser og sagsbehandlingstid Erhvervs- og miljøforvaltningen er myndighed inden for byggeloven, planloven og miljøloven. På den baggrund udsteder forvaltningen byggetilladelser, principgodkendelser, miljøgodkendelser og behandler anmeldelsessager. Herudover formidler forvaltningen gerne et samarbejde med andre myndigheder. Forvaltningen søger i sin sagsbehandling at skabe sammenhæng mellem byggeri og miljø. Om dette og andre væsentlige forhold er tilgodeset i et projekt, kan bygherren få oplyst ved på skitsestadiet at søge projektet principgodkendt. Herved opnås et godt grundlag for den videre planlægning og projektering. Ukomplicerede sager søges ekspederet indenfor 8 dage fra modtagelsen. I øvrige sager indgås der en aftale med kunden om sagsforløb og forventet tidspunkt for sagens afslutning. Erhvervs- og miljøforvaltningen kan altid oplyse, hvem der forventes at skulle behandle den konkrete sag, og hvor lang tid der vil gå før sagsbehandlingen forventes afsluttet. Tilsyn og rådgivning I det omfang forvaltningen skønner det påkrævet, føres der tilsyn med igangværende byggearbejder. Tilsynet sker som stikprøver og kan ikke erstatte det tilsyn, som bygherren lader foretage. Herudover fører forvaltningen tilsyn med alle virksomheder, som giver anledning til en vis miljøpåvirkning af omgivelserne. Virksomhederne besøges én gang hvert 2. eller 3. år. I forbindelse med tilsynene rådgiver vi om alle miljøforhold, herunder om anvendelse af renere teknologi og miljøledelse samt om at begrænse spild af ressourcer og om at begrænse affaldsfrembringelsen kommune 15

19 Lokaliseringsmuligheder Om lokaliseringsafsnittet Afsnittet om lokaliseringsmuligheder giver overblik over de 260 erhvervsområder i Kommune og er nøglen til at finde yderligere oplysninger om de enkelte erhvervsområder. Afsnittet indeholder informationer om følgende: Virksomhedstyper, f.eks større industri eller butikker. Erhvervsområder med synlig beliggenhed. Erhvervsområder, hvor der er grunde til salg. Erhvervsområdernes robusthed med hensyn til virksomhedernes påvirkning af miljøet. Virksomhedstyper I findes mange attraktive placeringsmuligheder for forskellige typer af virksomheder. Det gælder lige fra den mindre butik, der ønsker at etablere sig i midtbyen til den helt store kemiske virksomhed, der kan etableres i det specielle industriområde for meget belastende virksomheder i Øst. Virksomhederne er inddelt i 16 hovedkategorier og for hver kategori er der i det følgende på kort angivet muligheder for lokalisering i hele kommunen. Ønskes der nærmere oplysninger om én eller flere af de konkrete lokaliseringsmuligheder, er der på bagsiden af hvert kort henvisninger til de uddybende beskrivelser af de relevante bydele og lokalområder samt oplysninger om byggemuligheder og salgsbetingelser for kommunale arealer. Synlig beliggenhed For mange virksomheder er det af stor betydning at blive set. Derfor lægges der i dag ofte mere vægt på den enkelte virksomheds udseende og placering. På kortet side 35 er de erhvervsområder angivet, som ligger langs overordnede veje eller langs veje, hvor trafikintensiteten er stor. På bagsiden af kortet er der henvisninger til uddybende beskrivelser af de enkelte områder. Grunde til salg På kortet side 37 er der oplysninger om grunde til salg. Kortet indeholder informationer om Større kommunale arealer til salg Større ubebyggede private arealer (kommunen kan henvise til ejeren) Områder med få ubebyggede grunde. Ønskes der oplysninger om grundpriser for de enkelte områder, er der på bagsiden af kortet henvisninger til uddybende beskrivelser af de relevante bydele og lokalområder. Miljøvurdering og miljøklasser For at styrke den forebyggende miljøindsats har kommunen foretaget en miljøvurdering af samtlige erhvervsområder, se side Miljøvurderingen giver både virksomhedsejeren og kommunen gode muligheder for at give den enkelte virksomhed den bedst mulige beliggenhed både i forhold til naboområderne og indbyrdes, virksomhederne imellem kommune 1

20 Lokaliseringsmuligheder Indhold Butikker side 3 Butikker med værksted side 5 Store specialbutikker side 7 Hotel og restaurant side 9 Klinikker side 11 Kontorer side 13 Servicevirksomhed side 15 Benzinsalg side 17 Trykkerier side 19 Engroshandel side 21 Transport side 23 Oplagsvirksomhed side 25 Værksteder side 27 Mindre industri side 29 Større industri side 31 Særlig industri side 33 Synlig beliggenhed side 35 Grunde til salg side 37 Miljøvurdering side 39 Miljøklasser side 41 2 kommune

21 Butikker Eksempler på butikker Dagligvarebutik Lavprisvarehus Supermarked Udvalgsvarebutik 16 Tylstrup 14 Sulsted 19 Grindsted 15 Hammer Bakker Uggerhalne 20 Nyrup Nørholm Mellemholm Sønderholm Limfjorden Tostrup Godthåb Egholm Svenstrup Hasseris Frejlev 43 Skalborg 42 Lufthavn Vadum Lindholm Løvvang Gug Visse Vestbjerg Vejgård Nørresundby Univer- sitet Lundby Bakker Nøvling Vodskov Nørre Uttrup Gistrup Lundby 17 Øst Klarup Langholt 44 Ferslev Ellidshøj Vårst Mjels Fjellerad Plantage kommune 3

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Maj 2013 LOKALPLAN 2-4-104 Aalborg Lufthavn Lindholm Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov

Læs mere

... kommunen vil gerne hjælpe. Erhvervslivet har initiativet...

... kommunen vil gerne hjælpe. Erhvervslivet har initiativet... BY BEDRE Erhvervslivet har initiativet...... kommunen vil gerne hjælpe 2 Sonofon - et godt eksempel! Sonofon lægger vægt på at indpasse sig smukt i omgivelserne. Firmaet vil gerne have et godt forhold

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder er udarbejdet af BM Arkitekter ApS for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Citater:

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Redegørelse 2007. Planstrategi for Aalborg Kommune

Redegørelse 2007. Planstrategi for Aalborg Kommune Redegørelse 2007 Planstrategi for Aalborg Kommune Indhold Aalborg Kommunes kommuneplanstrategi består af to dele: - Nærværende redegørelse - Planstrategi* Redegørelsen introducerer de 6 temaer i planstrategien

Læs mere

Hvidbog Behandling af indsigelser og bemærkninger til forslag til Kommuneplan09

Hvidbog Behandling af indsigelser og bemærkninger til forslag til Kommuneplan09 Hvidbog Behandling af indsigelser og bemærkninger til forslag til Kommuneplan09 Forord Resultatet af offentlighedsfasen på forslag til Kommuneplan 09 for Aalborg kommune Dette materiale udgør en samlet

Læs mere

Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune

Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune Plan9 - Nye Byroller 28 Bytyper og udviklingstræk Befolkning Erhverv Pendling Rummelighed Servicefunktioner =Potentialer

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG Forslaget er i offentlig høring fra 1. december 2009 til 26. januar 2010 Offentlighedsperiode

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12 Sag nr.: 2013-2925 Dok nr.: 2013-23739 ERHVERVSPOLITIK Ballerup Kommune Indhold Forord 2 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 3 Fra vision til handling 3 Fokusområde 1 Viden og innovation 4 Fokusområde

Læs mere

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense.

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense. JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION Ringsted Kommune Roskilde Køge Odense Ringsted station Næstved Projektnr. Dokumentnr. A028248 JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE Udgivelsesdato

Læs mere

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

PLAN & BÆREDYGTIGHED REDEGØRELSE

PLAN & BÆREDYGTIGHED REDEGØRELSE PLAN & BÆREDYGTIGHED REDEGØRELSE AALBORG KOMMUNE 23 Indhold Forord... 3 Plan- & Bæredygtighedsstrategiens rolle... 4 Et stærkt og ansvarligt Aalborg... 5 Vækst og forandring i erhvervslivet... 12 Byen

Læs mere

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune Kommuneplan 2005-2017 for Blaabjerg Kommune Blaabjerg - et godt sted at leve også i fremtiden I Blaabjerg Kommune sætter vi samarbejde og visioner højt. Siden beslutningen om kommunesammenlægningen med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kommuneplan 2009 del 1 FORSLAG Forslag til Kommuneplan 2009 - del 1 Høringsperiode: 24. marts 2009-1. juni 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune - Plan og Kultur 2009 Layout: COWI og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan 12.41 Håndværkerbyen

Greve Kommune. Lokalplan 12.41 Håndværkerbyen Greve Kommune Lokalplan 12.41 G A L RS FO Maj 2012 Journal nr. 2012-26222 Sagsnr. 2011-5703 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø. Eventuelle indsigelser skal senest den 10. august

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE JANUAR 2014 Forslag til er offentliggjort fra den 3. marts 2014 til den 28. april 2014. Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort

Læs mere

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde.

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. lanloven i praksis Planloven i praksis Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. Publikationen er samtidig udgivet på engelsk med titlen Spatial planning

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003. Høje-Taastrup Kommune

Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003. Høje-Taastrup Kommune Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003 Høje-Taastrup Kommune Indholdsfortegnelse PLANTEMA BÆREDYGTIG UDVIKLING SIDE 6 HØJE-TAASTRUP I HOVEDSTADSREGIONEN SIDE 10 OMEGNEN SIDE 14 HØJE-TAASTRUP

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere