Erhvervsområder Nord BEDRE. Aalborg Kommune. Erhvervskatalog. Erhvervskatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsområder Nord BEDRE. Aalborg Kommune. Erhvervskatalog. Erhvervskatalog"

Transkript

1 Erhvervskatalog BY Kommune BEDRE Erhvervsområder Nord

2 nord kommune Magistratens 2. afdeling Erhvervs- og miljøforvaltningen

3 Tylstrup Oversigtskort Sulsted Oplandsbyer Nord Grindsted Hammer Bakker Vadum Vestbjerg Uggerhalne Limfjorden Lufthavn Vodskov Nørresundby Langholt Nørresundby Tætby Tætby Egholm Forstæder Nord Oplandsbyer Øst Nørholm Hasseris Forstæder Vest Vejgård Forstæder Øst Øst Nyrup Mellemholm Oplandsbyer Vest Sønderholm Frejlev Skalborg Gug Universitet Gistrup Klarup Tostrup Godthåb Svenstrup Visse Lundby Bakker Nøvling Lundby Ferslev Oplandsbyer Øst Ellidshøj Vårst Mjels Fjellerad Plantage

4 Generelt kommune 1

5 Indhold Forord side 3 Om erhvervskataloget side 4 Derfor side 8 Erhvervsområderne side 10 Servicetilbud fra Erhvervsråd side 12 Servicetilbud fra Magistratens 2. afdeling, Erhvervs- og miljøforvaltningen side 14 Erhvervskataloget er en del af kommuneplanen for kommune. Erhvervskataloget kan købes samlet i ringbind eller rekvireres som enkeltark. Henvendelse til kommune, Erhvervs- og miljøforvaltningen, Vesterbro 14, 9000, Tlf Fax Erhvervskataloget er udarbejdet af kommune, Magistratens 2. afdeling ved Erhvervs- og miljøforvaltningen, Erhvervsafdelingen i samarbejde med Sven Allan Jensens tegnestue, Aps og kommunens øvrige forvaltninger. Repro og tryk: Nordjyllands Bogtrykkeri A/S,. Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med tilladelse A.86, Copyright. ISBN oplag, april 1996, trykt i 400 eksemplarer Copyright. 2 kommune

6 Forord Erhvervskataloget er et nyt serviceprodukt fra magistratens 2. afdeling, primært rettet mod erhvervslivet og erhvervslivets mange private og offentlige servicepartnere. Erhvervskataloget tager udgangspunkt i den gældende kommuneplan. Der er tale om en erhvervstemaplan med oplysninger om anvendelsesbestemmelser og byggemuligheder samt en lang række andre serviceinformationer for alle 260 erhvervsområder i kommunen. Jeg vil gerne fremhæve et par af katalogets nyskabelser. kommune lægger meget vægt på det generelle forebyggende miljøarbejde. Erhvervskataloget indeholder derfor en miljøvurdering af alle erhvervsområderne. Vi vil således ved enhver lokalisering af en ny virksomhed eller udvidelse af en eksisterende kunne informere om den konkrete placerings miljøsikkerhed overfor miljøfølsomme naboområder. Der er endvidere nu også mulighed for meget hurtigt at informere om alle konkrete lokaliseringsmuligheder i hele kommunen for enhver erhvervstype. Erhvervsråd er i gang med at udarbejde et samlet lokaliseringsmateriale til brug for markedsføringen af. Erhvervskataloget skal ses som magistratens 2. afdelings bidrag til det samlede materiale om kommune. Jeg håber, at erhvervskataloget vil blive godt modtaget, og at det vil blive brugt af erhvervslivet som et nyttigt værktøj og internt i kommunen i det løbende arbejde for at udvikle til fortsat at være en attraktiv erhvervsby, som er spændende at besøge, arbejde og leve i. Paul Wrobel Rådmand kommune 3

7 Om erhvervskataloget Erhvervskataloget består af 2 bind. Bind Nord indeholder generelt materiale om erhvervsområderne i kommunen samt materiale om erhvervsområderne nord for Limfjorden. Bind Syd indeholder materiale om erhvervsområderne syd for Limfjorden. Kommuneplanens hovedstruktur er den overordnede plan for hele kommunen. Detaljerede oplysninger om anvendelse af arealer og bygninger, miljø mv findes i bykataloget for og Nørresundby Tætby og i kataloger for forstæderne og oplandsbyerne. Detaljerede oplysninger om erhverv findes i erhvervskataloget. Ideen med erhvervskataloget I erhvevskataloget har magistratens 2. afdeling samlet alle informationer om kommunens 260 erhvervsområder, som har baggrund i afdelingens arbejde indenfor lokalisering af virksomheder, salg af kommunale grunde, fysisk planlægning, infrastruktur, miljø og byggeri. Erhvervskataloget er tænkt anvendt i situationer, hvor eksisterende virksomheder ønsker at udvide, ved lokalisering af nye virksomheder og som generelt informationsværktøj. Erhvervskatalogets målgruppe er hele erhvervslivet, herunder alle private og offentlige servicepartnere. Sammenhæng med kommuneplanen De overordnede politiske målsætninger for s hovedstruktur og fysiske udvikling findes i kommuneplanen, herunder bykataloget Erhvervskataloget tager udgangspunkt i kommuneplanens målsætninger og retningslinier og er således en temaplan, hvor alle bestemmelser af interesse for erhvervsudviklingen er samlet på en meget overskuelig måde. Generelt informationsmateriale De overordnede politiske målsætninger for s erhvervsudvikling findes i Erhvervsråds handlingsplan. Som en konkret handling er det besluttet at udarbejde et meget bredt lokaliseringsmateriale til brug for markedsføringen af. Erhvervskataloget indgår som en væsentlig del af dette materiale. 4 kommune

8 Om erhvervskataloget Erhvervskatalogets struktur og indhold Erhvervskataloget består af 2 ringbind - Nord og syd. Informationerne er disponeret i 3 hovedafsnit: Generelle informationer om. Muligheder for lokalisering af den enkelte erhvervskategori. Beskrivelse af alle erhvervsområder, salgsoplysninger og byplanrammer. Informationssøgning Alle erhvervskatalogets informationer er lagret i en database i magistratens 2. afdeling, hvilket gør det muligt af søge vilkårligt efter alle informationer, som f.eks. geografiske områder, virksomhedstyper, grundpriser m.v. Det er dermed muligt meget hurtigt at finde lige præcist de informationer, som er relevante i den konkrete situation. Hele kataloget forventes meget snart at være tilgængeligt for alle på CD-rom. Erhvervskataloget holdes ajour Erhvervskataloget holdes løbende ajour med alle de ændringer og tillæg, som byrådet vedtagter. Databasen er altid ajourført, medens ændringer til den trykte udgave udsendes hvert halve år. Forslag til nye informationer, som med fordel kan indgå i erhvervskataloget modtages meget gerne af Erhvervsafdelingen, se side 14. Abonnement på erhvervskataloget Alle kan tegne abonnement på erhvervskataloget ved henvendelse til Erhvervsafdelingen, se side 14. Det generelle lokaliseringsmateriale. Erhvervskataloget findes i en trykt udgave og kommer på CD-rom kommune 5

9 Om erhvervskataloget Sådan bruges erhvervskataloget Afsnit om lokaliseringsmuligheder giver overblik og henviser til yderligere informationer Afsnittet om lokaliseringsmuligheder, som er placeret i bind nord, giver overblik over de ca. 260 erhvervsområder, som findes i kommune, og er indgangsnøglen til hurtigt at finde yderligere oplysninger om ét eller flere konkrete erhvervsområder. Afsnittet indeholder overbliksmateriale om Erhvervskategorier (f.eks. butikker, større industri eller transportvirksomheder). Erhvervsområder med særlig synlig beliggenhed. Erhvervsområder, hvor der er grunde til salg. Miljøklasser, dvs. den maksimale miljøbelastning, som de enkelte erhvervsområder er planlagt til. For hvert emne er der et oversigtskort, der f.eks. viser alle erhvervsområder, hvor der kan ligge større industri. Alle erhvervsområder har et nummer på kortet. På bagsiden af kortene er der skemaer. Ved at gå ind under nummeret på et erhvervsområde i skemaet kan områdets navn og beliggenhed findes. Som eksempel kan et områdes navn være I1 Sulsted Erhvervsområde, lokalområdet være Sulsted og bydelen være Oplandsbyer Nord. Bydelsnavnene fremgår af fanebladene 2 ringbind. I eksemplet findes Oplandsbyer Nord under et faneblad i bind nord. Ved hjælp af indholdsfortegnelsen i afsnittet om Oplandsbyer Nord kan Sulsted og I1 Sulsted Erhvervsområde herefter hurtigt findes. Overblik over erhvervsområdernes miljømæssige robusthed Siderne med miljøklasser er bygget lidt anderledes op. Her er der ingen tal på kortet. Oversigtskortet viser den største miljøklasse, som hvert enkelt område er planlagt for. Der er 7 miljøklasser, hvor miljøklasse 1 er de mindst belastende og mljøklasse 7 er de mest belastende virksomheder. Til hvert erhvervsområde er der knyttet et interval af miljøklasser, f.eks. at der kan lokaliseres virksomheder i miljøklasse 4-6. På det tilhørende skema er der en liste over virksomheder og deres normale miljøklasse. Ved at finde en konkret virksomhedstypes miljøklasse på skemaet kan kortet herefter bruges til at få overblik over hvilke erhvervsområder i kommunen, der kan klare den forventede belastning. 6 kommune

10 Om erhvervskataloget Bydelsafsnit med detaljerede informationer Bydelsafsnittene indeholder for hvert lokalområde, som ligger i bydelen, dels information om lokalområdet generelt, herunder byens struktur, trafik, grundpriser, jordbund, grundvand, tilslutningsafgifter, forsyningsselskaber mv, dels byplanrammerne, som for hvert erhvervsområde indeholder informationer om målene for området, anvendelse, det æstetiske, det grønne, miljø, byggemuligheder osv kommune 7

11 Derfor Tal og geografi indbyggere Danmarks 4. største by Landsdelscenter i Nordjylland Bindeled mellem Norden og Mellemeuropa Tæt til Gøteborg, Oslo, København og Hamburg Færgeruter til Norge og Sverige Fly til København og Oslo og kort rejsetid til bl.a. Gøteborg og Hamburg med Airtaxi Relationer udadtil Stærke relationer til Norden og Østeuropa Stort kontaktnet og internationale forbindelser Eneste større by i Danmark som er mål 2-område i EU Kommune og erhvervsliv arbejder sammen om at skabe kontakter til udlandet - bl.a. via s officielle venskabsbykontakter har eget kontor i Bruxelles og Riga Bergen NORDSØEN Bergen NORGE Egersund SKAGERAK Kristiansand Stavanger Kristiansand DANMARK TYSKLAND Oslo Larvik Oslo Oslo Göteborg KATTEGAT Göteborg Århus København Odense Kiel Rostock Lübeck Hamburg Malmø SVERIG Sagsstyrerprincippet, dvs. én person styrer sagen og er kontakt til virksomheden Erhvervsservice samlet i Erhvervs- og miljøforvaltningen s erhvervsområder Et yderst varieret udbud af erhvervsgrunde for stort set alle virksomhedstyper Erhvervsområder lokalt og centralt beliggende i alle dele af kommunen Facadegrunde Forskerpark beliggende ved universitet Industriområder ved ny moderne havn Erhvervsområder ved lufthavn Områder til særligt miljøbelastende virksomheder Miljømæssigt velordnede og fremtidssikrede erhvervsområder Altid stort udbud Konkurrencedygtige priser på erhvervsgrunde - et godt sted at bo Det lokale arbejdsmarked Lav inflation som resten af Danmark Stabil arbejdskraft - meget lavt fravær og strejker næsten ukendt Stor iværksætteraktivitet Godt uddannelsessystem, som spænder fra akademiske uddannelser på Universitet til jobtræningsprogrammer for langtidsledige Velkvalificeret arbejdsstyrke inden for et bredt spekter at jobfunktioner Den lokale industri Virksomheder indenfor næsten alle brancher Særlige styrkepositioner indenfor elektronik- og fødevareindustrien Store og små, internationale og lokale virksomheder God erhvervsservice Grøn erhvervspotitik Det er s mål at blive en af Europas mest bæredygtige byer Kommune og erhvervsliv arbejder sammen om at skabe industriel vækst på et bæredygtigt grundlag Mange virksomheder er førende på miljøområdet Serviceforvaltning Kvalificeret medspil Hurtig sagsbehandling Lokaliseringsrådgivning Samarbejde om løsning af miljøproblemer Grundsalg Byen har en god stemning og modtager nye borgere godt Stærke sider indenfor uddannelse, kulturliv, kongresser, idræt mv Lav kriminalitet Smuk by med mange velbevarede historiske huse og bymiljøer Høj boligstandard Børnepasningsgaranti og gode sociale tilbud God detailhandel Nærhed til nogle af Europas bedste badestrande 8 kommune

12 Derfor Motorvej Hirtshals Færger Norge Jernbane Frederikshavn Tylstrup Sulsted Grindsted Motorvej Frederikshavn Færger Norge og Sverige Hammer Bakker Uggerhalne Vadum Vestbjerg Lufthavn Vodskov Langholt Limfjorden Egholm Lindholm Teknisk skole Løvvang Nørre Uttrup Nørresundby Nørholm Mellemholm Nyrup Sønderholm Tostrup Handelsskole kommunes erhvervsafdeling erhvervsråd Kongrescenter Godthåb Hasseris Frejlev Svenstrup Skalborg Universitet Teknisk skole EU kontor Banegård Handelsskole AMU Seminarium Gug Visse Handelsskole Universitet Novi Lundby Bakker Nøvling Gistrup Lundby Øst Klarup Østhavn Transportcenter Godsbane Ferslev Ellidshøj Vårst Mjels Fjellerad Plantage Motorvej Århus-København-Hamburg Jernbane Århus-København-Hamburg kommune 9

13 Erhvervsområderne Erhvervsområder Områder med erhverv og boliger Centerområder Tylstrup Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vadum Vestbjerg 8 Vodskov Langholt Lufthavn Limfjorden Egholm Lindholm 7 Løvvang Nørre Uttrup Nørresundby Nørholm Hasseris 1 Vejgård Øst Nyrup Mellemholm Sønderholm Tostrup Godthåb Frejlev Svenstrup Skalborg 2 Gug Visse Univer- sitet Lundby Bakker Nøvling 3 Gistrup Lundby Klarup 5 Ferslev Ellidshøj Vårst Mjels Fjellerad Plantage 10 kommune

14 Erhvervsområderne Erhvervsområder til mange behov kommune har et meget stort udvalg af erhvervsområder, der opfylder mange af de ønsker, som forskellige virksomhedstyper stiller til et område. Erhvervsområderne er fordelt på næsten alle kommunens bysamfund og bydele. Alle erhvervsområder er miljøsikre. Områdernes anvendelse er planlagt sådan, at kun virksomheder med en bestemt miljøpåvirkning af omgivelserne kan placeres i det enkelte område. Eksempler (se kortet side 10) Specialområder Ved motorvejen Ved havn eller lufthavn Miljøbelastende industri 1. Den centrale havnefront Havneaktiviteterne i de centrale havneafsnit er flyttet til den nye industrihavn i Øst. Udflytningen har banet vejen for en ny spændende bydel, som er under opførelse. Den centrale og attraktive beliggenhed gør området særdeles velegnet for kontorer, liberale erhverv, servicevirksomheder i sammenhæng med en veldisponeret boligudbygning. 2. City Syd City Syd er -regionens nye store indkøbscenter, beliggende tæt ved de centrale byområder med god forbindelse til de overordnede trafikforbindelser. City Syd rummer et stort lavprisvarerhus, en række specialforretninger, et vandland samt et omfattende sammenhængende storcenter. Der er velbeliggende ledige arealer i umiddelbart forbindelse til den øvrige bebyggelse i området. 3. NOVI-erhvervspark Centerområde for højteknologiske og udviklingsorienterede erhvervsvirksomheder, med en beliggenhed midt i universitetsområdet der giver mulighed for tætte relationer til universitetets forsknings- og udviklingsmiljøer. Nordjyllands Videnpark, Kommunedata, Nykredits systemsektion samt Danmarks Radio er beliggende umiddelbart ved centerområdet. Der er kun 5 km til centrum, gode bybusforbindelser og kort afstand til motorvejsnettet. 4. Øst Industriområderne i øst er trafikalt velbeliggende umiddelbart syd for Østhavnen og transportcenteret NTC, hvorfra der er mulighed for såvel skibssom godstransport. I området er der etableret en erhvervs- og miljødifferencering, hvilket medfører, at der er en passende afstand til de nærmeste boligområder, og at kun miljømæssigt ligestillede virksomheder placeres inden for det samme område. Der er i de senere år sket en betydelig udvikling i området med etablering af et varieret udbud af forskellige virksomhedstyper. 5. Flødalen Flødalen er et nyt meget stort naturskønt erhvervsområde, beliggende umiddelbart ved den sydlige motorvejsudfletning til. I området kan der etableres servicevirksomheder, værksteder samt større industrivirksomheder. Der er etableret zoneringer i området hvilket giver en miljømæssig adskillelse mellem de forskellige virksomhedskategorier. 6. Østhavnen Industriområdet ved den nye havn i Øst er specielt forbeholdt virksomheder, som har behov for at udnytte havnens mangeartede faciliteter. Østhavnen er Danmarks 4. største, og der er faste forbindelser til Grønland, Færøerne, England og Irland. De godt 7 km kajplads omfatter terminalanlæg til stykgods og containere. Besejlingsdybden er ca. 9 m, og vanddybden ved kajerne varierer fra 8-9,5 m. På havneområdet ligger Nordjydsk Transportcenter (NTC) som center for mere end 250 transportfirmaer. NTC rummer bl.a. godsterminal og lagerfaciliteter. Hele havneområdet er besporet. 7. Lindholm Industripark Lindholm Industripark er med sin bynære og attraktive beliggenhed ved Lufthavn velegnet til størresom mindre industrivirksomheder. Lufthavn har fast ruteforbindelse til København, og der er kort flyvetid med Airtaxi til bl.a. Oslo, Gøteborg og Hamburg. 8. Vadum erhvervscenter Lokalt erhvervsområde beliggende ved hovedlandevejen, som trafikalt er forbindelsesvej til Nordvestjylland. Området er beliggende tæt ved lufthavnen, og kun ca. 8 km fra centrum. 9. Nørkæret Nørkæret industriområde i Øst er specielt udlagt til at modtage særligt miljøbelastende virksomheder i form af virksomheder, der skal placeres i betydelig afstand fra boligområder o.lign. virksomheder, der har behov for udledning af større mængder spildevand virksomheder, der medfører risiko for nedsivning til grundvand eller udledning i vandrecipienter virksomheder, der er særligt vandforbrugende Der er selvfølgelig mange andre attraktive erhvervsområder i kommune end det er muligt at præsentere her. Der er bl.a. de mange lokale erhvervsområder i oplandsbyerne. Oplysninger om områderne kan fås ved henvendelse til kommune, Erhvervs- og miljøforvaltningen, se side kommune 11

15 Servicetilbud Erhvervsråd Erhvervsråd er en selvejende institution, der som hovedformål skal fremme en sund udvikling af områdets erhvervsliv og beskæftigelse. Dette sker i tæt samarbejde med virksomheder, erhvervslivets organisationer, uddannelsesinstitutioner, AF og kommune. Erhvervsrådets struktur Erhvervsrådets struktur er opbygget således, at vi med størst mulig effektivitet og ekspertise kan servicere området og samtidig tilbyde professionel assistance på en lang række specialområder. Blandt andet derfor er Erhvervsrådets konsulenter placeret både på erhvervskontoret og lokalt hos Dansk Arbejdsgiverforening, LO og hos Industri & Handelskammer. De nære samarbejdsrelationer giver et godt grundlag for beslutninger og sikrer en effektiv kommunikation mellem områdets forskellige organisationer og virksomheder. Aktiv service Opgaverne er mangeartede og strækker sig fra den daglige service for områdets mere end virksomheder og institutioner, til større projekter med længere forløb. Rådgivning vedrørende f.eks. etablering, finansiering, eksport samt uddannelsesrådgivning, markedsføring og information om erhvervsfremmemidler og tilskudsmuligheder er også blandt de daglige opgaver. Erhvervsrådet har gennem sin erhvervsdatabase registreret oplysninger om en lang række af områdets virksomheder. Oplysningerne danner blandt andet grundlaget for flere af Erhvervsrådets aktiviteter. F.eks. Erhvervskonference, ElektronikDag (Udstillingsaktivitet), messedeltagelse, samt selektering eller distribution af information fra Udenrigsministeriet, Erhvervsfremmestyrelsen m.fl. Erhvervsnyt Erhvervsrådet udgiver 2-3 gange årligt magasinet Erhvervsnyt, der distribueres til omkring virksomheder, institutioner m.fl. - herunder også en række internationale modtagere, hvorfor et antal udvalgte artikler er oversat til engelsk. Det internationale erhvervsråd Erhvervsrådet arrangerer besøg af de internationale rådgivere fra danske ambassader, konsulater samt udsendte eksportstipendiater. Vi informerer om og deltager i udstillinger, konferencer og messer - såvel nationalt som internationalt. Erhvervsråd har egen repræsentation i Bruxelles, som er til rådighed for virksomhederne for indhentning af information om f.eks. licitationer, EU-regler, støttemuligheder m.v. og hvorfra EU-informationerne videreformidles. I samarbejde med lokale virksomheder er der tilsvarende etableret kontor i Riga, Letland. Endelig deltager Erhvervsråd sammen med magistratens 5. afdeling og 6 private virksomheder i Energy and Environment Cooperation, der markedsfører nøglefærdige varmeværker på udvalgte eksportmarkeder. 12 kommune

16 Servicetilbud Erhvervsplanen Erhvervsplanen beskriver følgende emner: Samarbejde indadtil som udadtil - nationalt som internationalt Vækst i virksomhederne gennem internationalisering, udvikling og omstilling Udbygning af infrastrukturen som center for kultur og sport som center for turisme Udvikling i forskning og uddannelse Markedsføring af Erhvervsplanen er fremstillet i 3 dele: 1. Perspektiver for erhvervsudviklingen de kommende 4 år Beskriver i kortfattet form de ovenfor anførte aktivitetsområder. Perspektivdelen kan rekvireres af interesserede ved henvendelse til Erhvervsråd. 2. Handlingsdelen Beskriver i mere detaljeret form de aktuelle aktiviteter og ajourføres løbende. 3. Tal og tendenser for erhvervsudviklingen Indeholder de informationer og statistiske oplysninger, der ligger til grund for erhvervsplanen. Erhvervsråd Europa Plads 4 Postboks Tlf Fax pip.dknet.dk kommune 13

17 Servicetilbud Erhvervs- og miljøforvaltningen er erhvervslivets forvaltning kommune har samlet de fleste af de sagsområder, som erhvervslivet har brug for, i Erhvervs- og miljøforvaltningen Erhvervs- og miljøforvaltningens organisation, arbejdsområder og adresser Stadsarkitekt Jan Ipland Forvaltningssekretariatet Sekretariatsleder Inge Frost Erhvervsafdelingen Udviklingsafdelingen Miljøplanlægningsafdelingen By- og boligafdelingen Distrikt Nord Distrikt Syd Afdelingsleder Peter Mikkelsen Arbejdsområde: Lokaliseringsrådgivning og grundsalg Lokalplaner Miljørådgivning, -sagsbehandling og -tilsyn Byggerådgivning og -sagsbehandling Udstykningssager Virksomhedsaftaler Afdelingsleder Arbejdsområde: Kommuneplan Områdeplanlægning Vindmølleplanlægning Agenda 21 Småbykataloger Afdelingsleder Thorkild Pedersen Arbejdsområde: Landbrugets miljøforhold (sagsbehandling og tilsyn) Spildevandsafledning udenfor kloakerede områder Vandløb Badevandskvalitet i Limfjorden Miljøklagesager Miljøvurderinger i den fysiske planlægning Luftkvalitetsplanlægning Støjplanlægning Miljøkatalog Forurenede grunde og affaldsdepoter Afdelingsleder Knud Tranholm Arbejdsområde: Byggesagsbehandling (tætbyområdet) Lokalplanlægning (tætbyområdet) Byfornyelsesplanlægning Byfornyelse Boligforbedring Bygningsbevaring og kommuneatlas Byøkologi Støttet boligbyggeri Offentlige byrum Bykatalog Grundsalg (boliger) Afdelingsleder Richardt Mølgaard Arbejdsområde: Lokaliseringsrådgivning og grundsalg Miljørådgivning, -sagsbehandling og -tilsyn Byggerådgivning og -sagsbehandling Udstykningssager Landbrug Vandløb Afdelingsleder Richard Decker Arbejdsområde: Lokaliseringsrådgivning og grundsalg Miljørådgivning, -sagsbehandling og -tilsyn Byggerådgivning og -sagsbehandling Udstykningssager Landbrug Vandløb Erhvervs- og miljøforvaltningens adresser kommune Erhvervs- og miljøforvaltningen Vesterbro Tlf Fax daks.dk kommune Distrikt nord Vodskovvej Vodskov Tlf Fax kommune Distrikt syd Tingstedet Svenstrup Tlf Fax kommune

18 Servicetilbud Erhvervs- og miljøforvaltningens servicetilbud Lokaliseringsrådgivning Erhvervs- og miljøforvaltningen har overblik over de forskellige erhvervsområder, planlægning, love og regler mv. Erhvervs- og miljøforvaltningen vil gerne give gode råd og vejledning i forbindelse med lokalisering af en ny virksomhed eller udvidelse af en eksisterende. Det er vores erfaring at et uformelt møde tidligt i planlægningsprocessen kan spare både tid, kræfter og penge. Salg af erhvervsgrunde Det er kommunes politik, at der altid skal være et stort og varieret udbud af byggemodnede erhvervsgrunde. Der findes byggemodnede arealer i næsten alle kommunens byer. Stort set alle ønsker kan opfyldes med hensyn til beliggenhed, anvendelse, størrelse, pris mv. Grundstørrelsen varierer fra 700 m 2 til flere hundrede tusinder m 2, og der er priser fra 80 kr/m 2 til meget dyre grunde med helt specielle kvaliteter. Der er mulighed for at reservere en grund til eventuel senere overtagelse. Ved køb af en grund er der også mulighed for at reservere et naboareal til eventuel senere udvidelse. Alt ledigt kommunalt og privat ejet erhvervsjord er registreret i et elektronisk register, der gør det muligt at besvare stort set alle spørgsmål om grundsalg på stedet. Lokalplanlægning Inden der kan gennemføres større bygge- og anlægsarbejder skal der udarbejdes en lokalplan, som har til formål at sikre at de enkelte byggeaktiviteter koordineres med udviklingen i området som helhed og at give naboer og andre mulighed for at udtale sig. kommune forsøger at være foran med lokalplanlægning, sådan at der altid findes byggemodnet jord, hvor planlægningen er i orden. Men i nogle tilfælde er byggeønskerne specielle og ligger udenfor de lokalplanlagte områder. I sådanne tilfælde må der regnes med 8 12 måneder inden en lokalplan er udarbejdet, offentligt fremlagt og endeligt vedtaget af byrådet. Tilladelser og sagsbehandlingstid Erhvervs- og miljøforvaltningen er myndighed inden for byggeloven, planloven og miljøloven. På den baggrund udsteder forvaltningen byggetilladelser, principgodkendelser, miljøgodkendelser og behandler anmeldelsessager. Herudover formidler forvaltningen gerne et samarbejde med andre myndigheder. Forvaltningen søger i sin sagsbehandling at skabe sammenhæng mellem byggeri og miljø. Om dette og andre væsentlige forhold er tilgodeset i et projekt, kan bygherren få oplyst ved på skitsestadiet at søge projektet principgodkendt. Herved opnås et godt grundlag for den videre planlægning og projektering. Ukomplicerede sager søges ekspederet indenfor 8 dage fra modtagelsen. I øvrige sager indgås der en aftale med kunden om sagsforløb og forventet tidspunkt for sagens afslutning. Erhvervs- og miljøforvaltningen kan altid oplyse, hvem der forventes at skulle behandle den konkrete sag, og hvor lang tid der vil gå før sagsbehandlingen forventes afsluttet. Tilsyn og rådgivning I det omfang forvaltningen skønner det påkrævet, føres der tilsyn med igangværende byggearbejder. Tilsynet sker som stikprøver og kan ikke erstatte det tilsyn, som bygherren lader foretage. Herudover fører forvaltningen tilsyn med alle virksomheder, som giver anledning til en vis miljøpåvirkning af omgivelserne. Virksomhederne besøges én gang hvert 2. eller 3. år. I forbindelse med tilsynene rådgiver vi om alle miljøforhold, herunder om anvendelse af renere teknologi og miljøledelse samt om at begrænse spild af ressourcer og om at begrænse affaldsfrembringelsen kommune 15

19 Lokaliseringsmuligheder Om lokaliseringsafsnittet Afsnittet om lokaliseringsmuligheder giver overblik over de 260 erhvervsområder i Kommune og er nøglen til at finde yderligere oplysninger om de enkelte erhvervsområder. Afsnittet indeholder informationer om følgende: Virksomhedstyper, f.eks større industri eller butikker. Erhvervsområder med synlig beliggenhed. Erhvervsområder, hvor der er grunde til salg. Erhvervsområdernes robusthed med hensyn til virksomhedernes påvirkning af miljøet. Virksomhedstyper I findes mange attraktive placeringsmuligheder for forskellige typer af virksomheder. Det gælder lige fra den mindre butik, der ønsker at etablere sig i midtbyen til den helt store kemiske virksomhed, der kan etableres i det specielle industriområde for meget belastende virksomheder i Øst. Virksomhederne er inddelt i 16 hovedkategorier og for hver kategori er der i det følgende på kort angivet muligheder for lokalisering i hele kommunen. Ønskes der nærmere oplysninger om én eller flere af de konkrete lokaliseringsmuligheder, er der på bagsiden af hvert kort henvisninger til de uddybende beskrivelser af de relevante bydele og lokalområder samt oplysninger om byggemuligheder og salgsbetingelser for kommunale arealer. Synlig beliggenhed For mange virksomheder er det af stor betydning at blive set. Derfor lægges der i dag ofte mere vægt på den enkelte virksomheds udseende og placering. På kortet side 35 er de erhvervsområder angivet, som ligger langs overordnede veje eller langs veje, hvor trafikintensiteten er stor. På bagsiden af kortet er der henvisninger til uddybende beskrivelser af de enkelte områder. Grunde til salg På kortet side 37 er der oplysninger om grunde til salg. Kortet indeholder informationer om Større kommunale arealer til salg Større ubebyggede private arealer (kommunen kan henvise til ejeren) Områder med få ubebyggede grunde. Ønskes der oplysninger om grundpriser for de enkelte områder, er der på bagsiden af kortet henvisninger til uddybende beskrivelser af de relevante bydele og lokalområder. Miljøvurdering og miljøklasser For at styrke den forebyggende miljøindsats har kommunen foretaget en miljøvurdering af samtlige erhvervsområder, se side Miljøvurderingen giver både virksomhedsejeren og kommunen gode muligheder for at give den enkelte virksomhed den bedst mulige beliggenhed både i forhold til naboområderne og indbyrdes, virksomhederne imellem kommune 1

20 Lokaliseringsmuligheder Indhold Butikker side 3 Butikker med værksted side 5 Store specialbutikker side 7 Hotel og restaurant side 9 Klinikker side 11 Kontorer side 13 Servicevirksomhed side 15 Benzinsalg side 17 Trykkerier side 19 Engroshandel side 21 Transport side 23 Oplagsvirksomhed side 25 Værksteder side 27 Mindre industri side 29 Større industri side 31 Særlig industri side 33 Synlig beliggenhed side 35 Grunde til salg side 37 Miljøvurdering side 39 Miljøklasser side 41 2 kommune

21 Butikker Eksempler på butikker Dagligvarebutik Lavprisvarehus Supermarked Udvalgsvarebutik 16 Tylstrup 14 Sulsted 19 Grindsted 15 Hammer Bakker Uggerhalne 20 Nyrup Nørholm Mellemholm Sønderholm Limfjorden Tostrup Godthåb Egholm Svenstrup Hasseris Frejlev 43 Skalborg 42 Lufthavn Vadum Lindholm Løvvang Gug Visse Vestbjerg Vejgård Nørresundby Univer- sitet Lundby Bakker Nøvling Vodskov Nørre Uttrup Gistrup Lundby 17 Øst Klarup Langholt 44 Ferslev Ellidshøj Vårst Mjels Fjellerad Plantage kommune 3

Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande

Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i miljøklasser, hvor klasse er den mindst miljøbelastende, og klasse den mest miljøbelastende. Klasse omfatter virksomheder og

Læs mere

Vejledning om miljøklasser

Vejledning om miljøklasser Vejledning om miljøklasser Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende og klasse 7 den mest miljøbelastende. Opdelingen er baseret på Håndbog om Miljø og Planlægning,

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

Salg af erhvervsgrunde.

Salg af erhvervsgrunde. Punkt 16. Salg af erhvervsgrunde. 2013-46817. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender at By- og Landskabsforvaltningen udbyder erhvervsgrunde til salg i nedenstående

Læs mere

Salg af erhvervsgrunde

Salg af erhvervsgrunde Punkt 12. Salg af erhvervsgrunde 2015-065288 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender at By- og Landskabsforvaltningen udbyder erhvervsgrunde til salg i nedenstående

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø- og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

Salg af erhvervsgrunde.

Salg af erhvervsgrunde. Punkt 4. Salg af erhvervsgrunde. 2009-62751. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender at Teknik- og Miljøforvaltningen udbyder erhvervsgrunde til salg i nedenstående

Læs mere

Erhvervskategorier: Bilag A

Erhvervskategorier: Bilag A Erhvervskategorier: Bilag A Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i miljøklasser, hvor klasse er den mindst miljøbelastende, og klasse den mest miljøbelastende. Klasse

Læs mere

Salg af erhvervsgrunde

Salg af erhvervsgrunde Punkt 9. Salg af erhvervsgrunde 2014-38449 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender at By- og Landskabsforvaltningen udbyder erhvervsgrunde til salg i nedenstående

Læs mere

Bilag 5 er senest godkendt af Miljø og Energiforvaltningen på møde den 21. december 2016 (punkt 4).

Bilag 5 er senest godkendt af Miljø og Energiforvaltningen på møde den 21. december 2016 (punkt 4). Opdateret bilag 5 Rækkefølge af grundvandsbeskyttelse Vandforsyningsplanens bilag 5 skal opdateres hvert år og godkendes af Miljø og Energiudvalget, jf. byrådets beslutning på møde den 19. april 2004 (punkt

Læs mere

Cykelstikort. Aalborg Kommune

Cykelstikort. Aalborg Kommune Cykelstikort Aalborg Kommune Aalborg Kommune forbedrer løbende forholdene for cyklister. Derfor udkommer dette cykelstikort nu med de nyeste ændringer. Tag kortet med på råd, når du overvejer at bruge

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Februar 2015 STARTREDEGØRELSE Boliger ved Færgevej, Vestpieren Hals Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 4.020 for Centerområdet i Gug Den 14. marts 2011 er et forslag til

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. August 2012 STARTREDEGØRELSE Landområde Sejlflod Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt

Læs mere

Godkendelse af priser for salg af erhvervsgrunde

Godkendelse af priser for salg af erhvervsgrunde Punkt 18. Godkendelse af priser for salg af erhvervsgrunde 2017-048785 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at By- og Landskabsforvaltningen udbyder erhvervsgrunde

Læs mere

Aalborg Kommune. Kommuneplan

Aalborg Kommune. Kommuneplan Hovedstruktur Aalborg Kommune December 1999 Kommuneplan Hovedstrukturen er udarbejdet af Aalborg Kommune, Borgmesterens Forvaltning og Teknisk Forvaltning ved By og Miljø s stabsfunktion i samarbejde med

Læs mere

Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt

Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt godt i gang med Kommuneplan 2009 Miljøministeriet Realdania Forord Aalborg Kommune byder på et bredt udvalg af spændende og attraktive oplandsbyer og enestående

Læs mere

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE LOKALPLAN 07-026 INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer,

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bilag A. Oversigt over samtlige figurer i rapporten. Figur. Kap. 2. Om undersøgelsen

Bilag A. Oversigt over samtlige figurer i rapporten. Figur. Kap. 2. Om undersøgelsen Bilag A Oversigt over samtlige figurer i rapporten Figur Titel Sidetal Kap. 2. Om undersøgelsen 2.2.1 Andel elever, der har svaret på spørgeskemaet - opgjort på klassetrin 16 2.2.2 Andel elever, der har

Læs mere

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan Vaarst Vaarst... 1 Illustrationsplan... 2 Rammeområder... 3 B1, Vaarst... 5 B2, Vaarst... 7 H1, Vaarst... 9 H2, Vaarst... 11 H3, Vaarst... 13 O1, Vaarst... 15 O2, Vaarst... 17 R1, Vaarst... 19 R2, Vaarst...

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten... 2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Rapportens indhold... 2 1.3 Læsning af figurer... 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

Bilag 1: Karakterer. Karakterer bundne prøvefag, 9. klasse 2014/ / /2013

Bilag 1: Karakterer. Karakterer bundne prøvefag, 9. klasse 2014/ / /2013 BILAG - Kvalitetsrapport 2015 Bilag 1: Karakterer Karakterer bundne prøvefag, 9. klasse Bundne prøvefag 2014/2015 2013/2014 2012/2013 Byplanvejens Skole 6,5 7,2 5,6 Farstrup Skole 6,5 5,1 5,8 Ferslev Skole

Læs mere

TIL GLÆDE FOR ALLE VEJLEDNING OM BRUG AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE. Aalborg Kommune 1999

TIL GLÆDE FOR ALLE VEJLEDNING OM BRUG AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE. Aalborg Kommune 1999 GADER & TIL GLÆDE FOR ALLE PLADSER VEJLEDNING OM BRUG AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE Aalborg Kommune 1999 Fælles spilleregler nødvendige! Det nye regulativ og folderen Aalborg Byråd har i 1999 vedtaget

Læs mere

Vaarst-Fjellerad samarbejdende landsbyer. Udtalelse i anledning af arbejdet med kommuneplan 09 for Aalborg kommune

Vaarst-Fjellerad samarbejdende landsbyer. Udtalelse i anledning af arbejdet med kommuneplan 09 for Aalborg kommune Udtalelse i anledning af arbejdet med kommuneplan 09 for Aalborg kommune Vaarst Fjellerad april 2009 1 Vaarst og Fjellerad er måske de to landsbyer i Aalborg kommune, som bedst forener muligheden for at

Læs mere

Strategi for byernes erhverv

Strategi for byernes erhverv Strategi for byernes erhverv Dansk byplanlaboratorium og Erhvervsstyrelsen 1 Virksomhederne er forskellige og ligger mange steder i byerne De store og miljøbelastende industrier 2 Virksomhederne er forskellige

Læs mere

Miljøklasser. Bilag A

Miljøklasser. Bilag A Miljøklasser Bilag A Bilag A - Anvendelseskategorier Introduktion I kommuneplanens rammebestemmelser og i lokalplaner fastlægges bl.a. anvendelsen af de enkelte områder. Til det formål bruges nedenstående

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 9.004. Hals Havn Østpier, Hals. Aalborg Kommune, Oktober 2007. Side 1 af 17

FORSLAG. Tillæg 9.004. Hals Havn Østpier, Hals. Aalborg Kommune, Oktober 2007. Side 1 af 17 FORSLAG Tillæg 9.004 Hals Havn Østpier, Hals Aalborg Kommune, Oktober 2007 Side af 7 K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg

Læs mere

Vodskov Landområde 8.20. Aalborg Kommune. Forslag. Kommuneplantillæg

Vodskov Landområde 8.20. Aalborg Kommune. Forslag. Kommuneplantillæg Forslag Kommuneplantillæg Aalborg Kommune Vodskov Landområde 8.20 Døgninstitutionen Attruphøj, Vodskov April 2005 Kommuneplantillæg 8.20 er offentliggjort fra 19. april 2005 til og med 24. juni 2005 Indsigelser,

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Vindmøller Vindmølleplan 1997 Aalborg Kommune

Vindmøller Vindmølleplan 1997 Aalborg Kommune Vindmøller 1997 Aalborg Kommune Forord om en... en er en del af Kommuneplanen. Dette temahæfte giver en samlet oversigt over de muligheder og begrænsninger der er for at opsætte vindmøller i Aalborg Kommune.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.030 for udvidelse af bydelscentret i Gug Aalborg Byråd godkendte den 8. september

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen Datagrundlag

Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen Datagrundlag Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2010 Datagrundlag 1 Beregningsmetode Nøgletallene for skoledelen er beregnet med udgangspunkt i fem forskellige kilder. Det drejer sig om: KMD-Matrix for skoleåret

Læs mere

Metrobus 1: Til / Fra City Syd - Aalborg Busterminal (Bouet) og gældende fra 6. august 2017

Metrobus 1: Til / Fra City Syd - Aalborg Busterminal (Bouet) og gældende fra 6. august 2017 1 Mod Bouet Mod City syd Metrobus 1 kører mellem Bouet og Dyrskuevej og forgrener sig derfra til Hals, Grindsted, Langholt og Vodskov i nord samt Ferslev, Svenstrup, Godthåb, City Syd og Frejlev i syd.

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Strategi for byernes erhverv

Strategi for byernes erhverv Strategi for byernes erhverv Dansk byplanlaboratorium og Erhvervsstyrelsen 1 Virksomhederne er forskellige og ligger mange steder i byerne De store og miljøbelastende industrier 2 Virksomhederne er forskellige

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommuneplan 1999-2011 Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommune August 2003 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen.

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag

Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag Til Kopi til Fra Byrådet Team-Kommuneplan 14-10-2009 Sagsnr.: 2009-28434 Dok.nr.: 2009-284263 Init.: MK Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag Forslag til Kommuneplan09 har været

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune. Del 4: Cameo-analyse Geo-demografisk husstandsklassifikation

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune. Del 4: Cameo-analyse Geo-demografisk husstandsklassifikation BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 4: Cameo-analyse Geo-demografisk husstandsklassifikation BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Del 4:

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Nøgletal til Skoleudvalget - Budget

Nøgletal til Skoleudvalget - Budget Nøgletal til Skoleudvalget - Budget 2018-2021 Nøgletallene er lavet på baggrund af henholdsvis data fra det Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem (FLIS), hvor det er muligt at sammenligne eksempelvis

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2000-2012 Industri Øst - Lettere erhvervsområde med mulighed for butikker til særligt pladskrævende varegrupper

Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2000-2012 Industri Øst - Lettere erhvervsområde med mulighed for butikker til særligt pladskrævende varegrupper Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2000-2012 Industri Øst - Lettere erhvervsområde med mulighed for butikker til særligt pladskrævende varegrupper TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning Juni 2007 Kommuneplantillæg

Læs mere

ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune

ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune Lolland Kommune indgik i Plan09 projektet Erhverv ud til motorvejen for at få bedre redskaber til planlægning af erhvervsarealer og dialog med virksomhederne i den

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Forslag til ABCDE-screeningsskema - Til kommunens interne arbejde med lokalisering af rette virksomhed på rette sted iht. ABCDE-modellen.

Forslag til ABCDE-screeningsskema - Til kommunens interne arbejde med lokalisering af rette virksomhed på rette sted iht. ABCDE-modellen. 1 Virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens branche gerne kode Kort beskrivelse af virksomheden (fx nuværende beliggenhed, alder, primære arbejdsområde, kendskab til kommunen) Virksomhedens egne ønsker

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Oplæg til procesplan for Fælles ledelse SKU den 28. juni 2016

Oplæg til procesplan for Fælles ledelse SKU den 28. juni 2016 Oplæg til procesplan for Fælles ledelse SKU den 28. juni Den politiske beslutning Budgetrapport - Udvalget (ønsker), at forvaltningen udarbejder et forslag til, hvorledes der kan foretages en nærmere analyse

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL

AALBORG KOMMUNE ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL AALBORG KOMMUNE ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL RAPPORT VERSION 1.0 DECEMBER 2015 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Metode og fremgangsmåde... 4 2.1 Udregning af den sociale profil score... 4 2.2 Aggregering

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Opsamling på arbejdet med Brammings Erhvervsområder

Opsamling på arbejdet med Brammings Erhvervsområder Opsamling på arbejdet med Brammings Erhvervsområder april 2013 Indhold Baggrund side 3 Problemstilling side 4 Kort over boliger og erhverv i erhvervsområder side 5 Forklaring af miljøklasser side 6 Gruppens

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem.

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. august 2016 Lokalplan 1044, Etageboliger og erhverv ved Godsbanen - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune

Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune Plan9 - Nye Byroller 28 Bytyper og udviklingstræk Befolkning Erhverv Pendling Rummelighed Servicefunktioner =Potentialer

Læs mere

Grønt Flag Grøn Skole

Grønt Flag Grøn Skole Grønt Flag Grøn Skole Grønt Flag Grøn Skole konference for skolerne i Aalborg Kommune Karen Præstegaard Hendriksen: kph@friluftsraadet.dk Ferslev Skole, 29. maj 2017 Kl. Programpunkt 10.00-11.00 Velkomst

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE. RIBE ERHVERVSOMRÅDE ØST Benzintank m.m. RIBE NØRREMARK TILLÆG NR. 1 LOKALPLAN NR

ESBJERG KOMMUNE. RIBE ERHVERVSOMRÅDE ØST Benzintank m.m. RIBE NØRREMARK TILLÆG NR. 1 LOKALPLAN NR ESBJERG KOMMUNE RIBE ERHVERVSOMRÅDE ØST Benzintank m.m. RIBE NØRREMARK TILLÆG NR. 1 LOKALPLAN NR. 03.15 Dette lokalplantillæg er udarbejdet af Teknisk Forvaltning, Ribe Kommune, i december 2006. Forslag

Læs mere

Strategi for Byernes Erhverv

Strategi for Byernes Erhverv Strategi for Byernes Erhverv Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk/ Nye rammebetingelser for virksomheder kort fortalt Indhold Forord 5 Indledning 6 Ny metode til planlægning

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. maj 2009 J.nr. NKN-261-00104 MHE Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Grindsted. Boligby med 750 indbyggere og begrænset funktionsdækning. Potentialer og udfordringer. Fakta om Grindsted

Grindsted. Boligby med 750 indbyggere og begrænset funktionsdækning. Potentialer og udfordringer. Fakta om Grindsted Grindsted Boligby med 750 indbyggere og begrænset funktionsdækning Grindsted i korte træk Oprindeligt landsby opstået langs Uggerhalnevej på nordsiden af Hammer Bakker. Attraktiv rekreativ beliggenhed

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport Punkt 2. Godkendelse af lokalplan 1-3-113 Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport 2013-33911 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Byplanlægning. Indhold

Byplanlægning. Indhold Byplanlægning Planlægningen af vore byer er med til at skabe de rammer, der gives for trafikken. Virkningerne af byplanlægning på cykeltrafikkens omfang er imidlertid små, hvis ikke cykeltrafikkens vilkår

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Den moderne bæredygtige forstad

Den moderne bæredygtige forstad Den moderne bæredygtige forstad Holger Bisgaard Kontorchef, Naturstyrelsen, 16. marts 2011 Miljøministeriets arbejde med byen - Debatoplæg - Det bypolitiske råd - Forskningsrapporter - Samarbejdsprojekter

Læs mere

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN Kommissoriet Udfordringer og muligheder for at gøre forstæderne mere bæredygtige. Afdække hvordan man kan opbygge fremtidens bæredygtige bysamfund,

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere