MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE"

Transkript

1 NOVEMBER 2013 #4 MAGASINET BORNHOLM GRATIS 3 sktion 40 sid KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE JULEFROKOSTEN ET HØJDEPUNKT VALG 2013 HUSK DET NU - IKKE GLEMME AT STEMME BESAT AF BOMBERNE OG BESÆTTELSEN METTE LISBY MIN SLÆGT ER FRA GUDHJEM PER ARNOLDI VENDER HJEM TIL SVANEKE Eksklusivt intviw

2 MØD MENNESKER MED BORNHOLMSK DYNAMIK Sktion 1 5 DEN FØRSTE MØRKE MAND Jonas Shian Lasn voksd op i Rønn. Mn hans hudfav va ikk hlt almindli. I da div han n ksklusiv fisøsalon i Købnhavn. Lyt til hans vision om t m spændnd Bonholm. 8 GLÆDELIGT GENSYN Ha man sat Anoldi, ha man oså sat Bonholm. Nu udstill dn dansk vdnskunstn på Svankådn. O byn btyd alt fo ham. Hø ham fotæll om sin tid som lævika. læs onlin Ha du n Smatphon ll Tablt kan du vd at scann QR kodn nmt hnt vos maasin o læs dt onlin på fatn. Fo at ø vos maasin lidt sjov vil du fl std kunn find QR kod som link til vido o latd tkst. 13 IVÆRKSÆTTERE I KAFFEHUMØR Gitt Evy Fiioni o Philip Bandt to mod til si o tabld n ksklusiv tho kaffhandl i Aakikby. Dt lyd isikablt. Mn dt blvt n succs, d tækk kund fa hl øn. 17 EFTER TYSKERNE KOM RUSSERNE Jsp Gaaskjæ, 33-åi jounalist, vidst intt om Bonholms skæbn. Han satt si fo at opkla, hvad d ntli skt i ån Mød bstsllfofattn, d så dt hl md fisk øjn. Sktion 2 JULEFROKOST 21 FIRMAFESTER OG HJEMLIG HYGGE Sådan fj vi juln på jobbt o i familins skød. Skal vi møds i kantinn, i dalistun ll på n af øns jullad stauant? 25 BORNHOLMSKE METTE LISBY Danmaks føst kvindli standup-komik vnd tilba. Musikhust i Rønn ammn om hnds ny foynd show. Bonholm btyd not sælit. Familin møds tit i hust i Gudhjm, hvo hnds mos famili stamm fa. Sktion 3 VALG UNGE SKRIVER OM POLITIK All ni om, at dt æld om at få d ny væl til at bu ds dmokatisk t. Maasint Bonholm satt n hl ymnasiklass til at appot om kommunalvalt dn 19. novmb. FIND LYSET I MØRKET Vi ha stillt un tilba. Vintn vnt. Mn Bonholm ikk åt i hi. D vnt man spændnd oplvls, båd på dn kultull o dn fstpæd font. Kommunalvalt dmokatits fstda, som vi fj i dnn udav af Maasint Bonholm vd at iv odt til dn ny nation. Udstillin o fostillin i øns kultull bændpunkt skal iv os ni til at tænk ov tilvælsn. P Anoldi o Mtt Lisby to af d fakl, d vil lys fo os. Juln ha sidn d ældst tid væt lysts fst. Midt i dt dybst møk, hvo soln næi md si slv, find vi sammn, båd på jobbt o md famili o vnn. Dn læd skal inn ta fa os. O slv om vi måsk næ t omantisk håb om n hvid jul, vi hlst fi fo t anaok som fo t pa å sidn. Jul i Søndmakshalln ikk li dt, vi o d man tiljsnd dømm om. Maasint Bonholm byd vlkommn til n stib læsoplvls o t fstfyvæki af flott annonc fo Bonholms blomstnd butikk. DEN SVÆVENDE BRILLANT -ROYAL CHAMPAGNE EDITION- I novmb o dcmb 2013 sæls n limitd dition på 40 stk. af inn md dn svævnd billant md lupn, lt champanfavd billant på ca. 0,52 ct til pisn ,- k! Så læn la havs. Holdt ba BORNHOLMS MAGASIN Postomdls atis til all husstand, viksomhd o udvalt std på Bonholm samt på Fæn Opla: stk. Udiv o ansvashavnd chfdaktø: Danil Mühlndoph Jnsn. Rdaktion: Jacob Ludvisn, Baltisk Buau. Annoncsal: Gia Bjøn Olsn, tlf.: Danil Mühlndoph Jnsn, tlf.: Gafik: Hnik Høb Julfokostillustation: Anna Math Kjæaad Tknik & tyk: Kø Mdi Cnt A/S Foto: Jakob Bonfils 2.b vd Campus Bonholm Adss: Kikbyvj 10, 3751 Østmai Tlf.: FLAGSHIP STORE BORNHOLM, STRANDSTIEN 1A, 3740 LISTED HAVN, TLF MAGASINET BORNHOLM NOVEMBER 2013

3 BORNHOLM KUNNE GODT TRÆNGE TIL EN NY FRISURE AF JACOB LUDVIGSEN Billhûzt n optikfotnin ud ov dt sædvanli Billhûzt n butik d sætt fokus på falihd o mod. d kæss fo dt unikk o dsint. fo os i Billhûzt dt vitit at vid hvilk tndns, d ø si på makdt. dfo nyd vi i dn ad at lad os inspi på d sto mss i udlandt samt af vos ualmindli djli kund. all vos Bill håndplukks på mss i milano, pais o münchn. sd. hamm 2, 3730 nxø tlf: mail: Scnn: Købnhavns mst klassisk hfisøsalon. Dn li i Vonmaad i Emontkoncnns hovdsæd, oså kndt som Gutnbhus, o ha ikk ændt si sidn Møk flis, spjl, klassisk babstol o fm mt til loftt. Man fonmm, at matfuld mænd ha fotalt man od histoi o øbt hmmlihd nnm tkvat åhundd. Hovdpsonn: fisømst Jonas Shian Lasn, 33 å, opvokst i Rønn o født på Si Lanka. Han ovto salonn i 2007 ft nu afdød Nils Clmmnsn, d havd klippt o babt samm std i 41 å o aftjnt sin vænplit på Bonholm. Jonas bæ t natulivis vltimmt skæ o altid iføt hvid skjot o buttfly, nå han abjd. I spkt fo stdts tadition o d man stamkund. - Dt vill væ fokt at stå i t-shit, cowboybuks o kaskt. Stiln skal væ iti, klæ Jonas, d kun ha ændt to tin på salonn: filtkaffn stattt af n spssomaskin, o d stå n flask od whisky på bodt md læsstof til d vntnd. Bdstfoældn i Aakikby - Nu han vl ikk alt fo sot, sput hans momo md bkymin, da Jonas foæld to til Si Lanka fo at hnt ds adoptivban. O i fisn va dt uhy sjældnt at s t møklødt ban på Bonholm. Bdstfoældn av ham man oplvls i hjmmt i Aakikby. Mofan, postbud Poul Hansn, havd t dusla o t vækstd, hvo Jonas sndkd svæd o skjold, o d ik sammn på fisktu. Jonas fa Haslvj o ha oså bot i Gønnad, Kikstæd o Gatnvann. Hans fa, Las-Eik Lasn, va unddiktø på Bcks Katonnafabik o hans mo, Bnt, va sypljsk på Bonholms Cntalsyhus. I d føst å ik han på Rønn Pivatskol, mn foældn blv skilt, o Jonas flyttd som ottåi md sin mo til Chistianshavn. - Vi va to, d blv mobbt i skoln. Dn n va fa Aahus o ik i Eccosko, o j talt bonholmsk o havd møk hud. Dt sidst kunn j ikk ø not vd, modsmålt mått j dopp, husk han. Et nationsskift I 1998 ik Jonas i læ som fisø, o dt havd han håndla fo, han blv hyt af n amikansk viksomhd, Cw, til at undvis un fisø i Euopa o Austalin, o dt jod han i fm å, indtil han blv slvstændi. Læn havd han haft t odt øj til salonn i Vonmaad, o n da pæsntd si fo Nils Clmmnsn o sad, at han va paat til at ovta butikkn, nå dn dnan 63-åi fisømst havd lyst til at tækk si tilba. Clmmnsn sad, at han ikk havd plan i dn tnin, mn ti månd sn ind han n fda aftn til Jonas. Nu okd han ikk m, Jonas kunn ovta salonn md dt samm. - Nils va plat af it. Dn sidst da sad j i balokalt o ø n ciat, da n h kom ind o vill aftal n klipnin. Dt kan ikk lad si ø, fo j å på pnsion om tyv minutt, sad han. J va lidt chokt. Vi optholdt fobindlsn t stykk tid, o j mått lov ham ikk at iv hans tlfonnumm til dm, d vill hø, hvodan han havd dt. Han ønskd at tækk si hlt tilba o kunn ikk ovsku at si favl. Ti månd sn kunn j i n dødsannonc læs, at han va død. Vi va ikk man til hans bavls. Dn føst møk mand Tilba til Bonholm. Dt blot ti å sidn, at han va hjmm hos sin fa på wknd. Dn n af hans døt, Astid, d va sks-syv å, havd n lkammat på bsø. Hun blv så æd fo dn møklødd mand, at hun mt si o æd ba t adin, nå han tådt ind i stun. Da hnds mo kom fo at hnt hnd, sput hun, om dt havd væt n od da, o så mått Astids mo fotæll, at Jonas hudfav havd væt t chok fo hnd. - J kd af at skull si dt, Jonas, mn Simon ha aldi fø st n møk mand i viklihdn, svad hnds mo lidt folnt. - D faldt tiøn. Bonholm odt nok t lill samfund, nå man i skssyv å af sin føst lvtid ikk ha st n møk mand, smil Jonas. Nu han slv fa til Noman på t å, o han nyd at ta ham md til Bonholm o vis ham alt dt, han slv vokst op md. Nyopavd katofl, fisk jodbæ, nyfant fisk - o klipp, skov o stand. Bonholm o Bøndby Mn han syns, at Bonholm blvt m indadvndt: - Bonholm å ikk fmad i diss å, dsvæ, j hold ufattlit mt af Bonholm o føl mi hjmm, nå j d. Lad mi da n sammnlinin. J Bøndby-fan, o lisom Bonholm ha klubbn t stot potntial o makdsvædi. Mn d not, d ikk få øn til at blomst, lisom fodboldklubbn ikk lv op til fovntninn. Dt skønt, nå Bøndby ft man ndla slå Odns 2-1, mn d manl sto sj o sådan dt oså md Bonholm. - Bonholm på alls læb, folk tal vamt om øn, o dt ha væt n vidundli somm. Al spkt fo stauant Kadau o Wondfstiwall, o Folkmødt fantastisk, mn d manl stadi not. Nå min jævnaldnd spø, hvad j kan anbfal, nå d ta til Bonholm, bliv j dm sva skyldi. Fo hvo skal d å hn o hø musik o mo si ft møkts fmbud? Attaktionn isæ fo dm ov fy å. Fo nyli vill j invit tolv kammat til at cykl øn undt o oplv bjlandskabt, mn dt vist si at væ umulit at få vos cykl md til Bonholm. D plads til fi på tot. Hvofo løs man ikk ba dt poblm? Jonas svin saksn: - Måsk skull vi, d ha bonholmsk baund o abjd ov, ndsætt t udval fo at komm md fosla til fobdin. Fo æli talt: Bonholm tæn til n ny fisu. NOVEMBER 2013 MAGASINET BORNHOLM 5

4 Fæn sjl til od oplvls Md BonholmFæn i 2013 o 2014 Tak fo åt, d snat åt 2013 å så småt på hæld, o til all j på Bonholm vil vi n si tak fo nol od månd. Vjt ha væt md os dnn somm md mass af sol o vam da, o in i å ha d væt man ny bsønd på Bonholm, æst som ikk ha bsøt øn tidli. O dt faktisk intssant, fo dt vis os lidt om, at dt fin samabjd vi ha md tuistaktøn på Bonholm - o som vi ha intnsivt nnm i d sn å - dt vik. Fæn md til at skab aktivitt I løbt af 2013 ha Fæn ståt ba n ækk spændnd aanmnt o aktivitt på Bonholm på kultusidn, fo at skab liv på øn. Dt ha oså lædt os, at vi ha kunnt spons n bd vift af fosklli idætsn på fosklli vis. Dt vitit fo os at d un kan udøv ds spot sammn md and un på dn andn sid af vandt. På kultusidn kan nævns: Hammshus Faitad Conct Bonholms Kultuu Folkmødt 2013 Allin Jazzfstival o Østsø Jazz Snobæk Havnfstival Wondfstiwall Van Bach Paty Nytåskonctn i Nodlandshalln Lini 3 show Musikhuzt Sto Lda + taktotæf O manl fl Indn fo idæt kan nævns: Manus Cot + Bonholm Po cyklin + Tam Rynkby Motocoss Fl af øns fodboldhold Fl af øns badminton spill Håndbold Vollyball Skitskydnin Buskydnin Militay idnin o tav Hund spotn Lindanc O mt m Vi takk vos kund o samabjdspatn fo dt aml å o læd os til at fotsætt samabjdt md Bonholm i BODERNE 2. TEL ÅBENT ALLE UGENS DAGE KL

5 P Anoldi, født 1941, kunstmal, scnoaf, afik, plakattn o tvvæt. Dt fmå af dn spalt i Kaks Blå Bo, hvo hans vik opidss. Dt nots oså, at han abjd md plakatopav, udsmyknin, dsin, akitktu o favsætnin ov hl vdn. Man kunn hav tilføjt: Læpaktikant på Svank Skol Dt blv n af d mosomst o mst maisk piod i hans liv. Mn vi skal fm å læn tilba. Anoldi fotæll: - Da j va 14 å, fik j fo føst an lov at ta aln hjmmfa. I påskfin jst j til Bonholm fo at mal som Oluf Høst. J bod på Østbo i Købnhavn, o tænkt at Østsøn mått væ bd nd Sotdamssøn. J to natbådn o utbiln til Gudhjm o ljd t iskoldt udhus, hvo d va n sn, udn madas ansk vist. Så stilld j mi tappt op foan Høsts vindu i Nosan o to mit læd fm. Nu va tidn kommt til nationsskiftt. Så tnd j dn vandtt st på lædt, hoisontn - o så fandt j ud af, at j kunn ikk nan afsætt t stø, d havd not på si, fo j vidst ikk, hvo j va ll hvad j så! O dt jo n od pædaoisk fotællin, at du ikk kan udtal di om not, du ikk ha lvt di ind i. J smd lædt væk o flytd hjm i udhust, hvo j lavd n lill ma opstillin md n tandbøst i t las, n tub tandpasta, nol dås makl i tomat o t lill bød. O dt sad j så o tnd dn u. J opsøt aldi Høst mn dt va statn. Anoldi havd lovt sin foæld at ta n uddannls som læ. Han mått hav not at fald tilba på, hvis kunstn ikk kunn bæ, mnt d. Som sminaist skull han på æs, o han va så hldi at komm som vika t halvt å på Svank Skol. - Dn 30. dcmb 1960 ankom j til Svank o fandt n tovælss ljlihd hos købmand Lund fo ndn af Postad, o d høt t lill nodvndt atli md ovnlys til, fo Lund havd slv haft n døm om at bliv kunstn. Skåt ovfo bod maln Bø Hman Hansn, o vi fandt staks sammn. Hvilk usynli mantisk kæft, d hv mi ov adn til Bøs lill ød hus, an j ikk. Rn mai. Købmand Lund va lls blvt så lad, da han høt, at j skull undvis i liion, så han blv lidt foundt, da j samm da købt to kass øl o n flask bændvin o fjd nytå hos Bø o all hans vild vnn. Fo Lund o hans stiks kon va ltfædi oman md spiitus fomntli nsbtydnd md vi fotabls, slvom han solt dt. Mn dt btød, at j, da j statd på skoln dn 6. janua, alld kndt dt mst af byn, ind Anoldi. Ell i hvt tilfæld dn sjovst dl. - Dt blv til fi vidundli månd som klasslæ fo 6. klass. Vi va jo næstn jævnaldnd, o j holdt næmst højskol o fotalt dm, hvad j vidst. Ikk nødvndivis hvad d stod i bøn. J skull jo ikk nta dt å ft å o kunn impovis. J skull ikk væ læ stn af mit liv, slvom dt va vidundlit mosomt, hv da! - J lmm dt aldi, d lmm dt aldi, o j oplv stadi an på an at bliv standst på adn af n amml lv. Min kon Chistian spø, om d dnan monsto ik 1200 bøn i dn klass i Svank, så man d minds min undvisnin? Mn min undommli læd vd at undvis må hav smittt hl skoln. Min bøn va patfuld, o j av dm topkaaktn UG all sammn. I all fa. J to allivl ikk så mt på kaakts avnlihd. Mn topkaakt va odt fo stmninn o så høt d ft. O pin! All pin va smukk - som d jo dt i Svank. Vi blv all sammn folskd i hinandn, natulivis udn at å til håndiblihd. Dsvæ! - Mn hldivis va d oså nol djli un læind. J havd fo føst an i mit liv n ljlihd o atli, tjnt 2200 k. om måndn, btalt ikk skat o lvd kunstnlivt. Offsid i Gudhjm - Så kom dn læ, j havd væt vika fo, tilba o j blv flyttt til Gudhjm Skol. Dt vad kun n nklt da. J skull hav ymnastik md dnn; d spilld fodbold, mns j nød udsitn ov Saln-butn. På t tidspunkt opstod d n paus. J sad, at d ba skull spill vid, mn d sad, at d va offsid. - Dt spill vi ikk md, svad j, fo j and ikk, hvad dt btød. Så sad n af knætn tøt o på synnd bonholmsk: Han tjänn int jln. Dmd va min autoitt totalt ndbudt. Kampn va tabt, j havd ikk n chanc på dn skol. J køt på min Vlo-Solx knallt tilba PER ARNOLDI på vj til Bonholm hvo dt hl byndt AF JACOB LUDVIGSEN FOTO: JAKOB BONFILS Svankådn åbn 22. novmb n udstillin af P Anoldis nyst mali o tnin. Han s fm til t bvæt nsyn md byn. Fo 53 å sidn kom han som 20 åi læstudnd til Svank Skol som vika på æs, o dt blv n fantastisk tid md lv, kunstn o oiinal. Anoldi udstilld i Dt Blå Hus i 1995 i fobindls md sin plakat til Svanks 450 ås købstadsjubilæum o på Gudhjm Musum i I 2008 fik han n vj i Østmai opkaldt ft si. Maasint Bonholm bsøt P Anoldi i Amaliad i Købnhavn, hvo han ha atli o bo md sin hustu sidn 1969, skuspilln Chistian Rohd, i n patljlihd fa 1700-tallt, d js af Dt Classnsk Fidicommis. Pulz Plus Fin Milston Clai Etui Tina Wodstup Monul Lon Island G.I.G.A. Fitflop LaCoss Dbbi Shos Åbnt: Man-f: , Lø: Havnbyn 9, Svank tlf MAGASINET BORNHOLM NOVEMBER 2013 NOVEMBER 2013 MAGASINET BORNHOLM 9

6 EFTERÅR VINTER 2013 til Svank o mldt mi sy. - Så va d m tid til at mal sommn ov, hvo min vn, maln Poul A, kom ov md sin famili. Dt blv dt ikk kdli af. Dn flyvnd tallkn P Anoldi tal si vam, nå han fotæll om datidns kunstnmiljø md kamikn Pt Fitzn, maln o atnn Smil, alias Emil Malmn- Hansn o hans billd af d undjodisk, vandhjmmts fostand Søn Bloch o kunstnkammatn Fddy Fæk o Søn Kjæsaad i Østmai - O kan du husk Jns Doll? Han bod i Postad o va n limnd kamik o mal. Jns havd nol antnn på tat o mnt at stå i fobindls md væsn i dt yd um, o n da mddlt han sin kon Mtt o dattn Rikk, at han va blvt kontaktt o snat vill bliv hntt af n flyvnd tallkn. Nå, d blv jo lidt kd af dt mn Jns aftalt md akitkt Gustav Kjølby, at han skull køb hust, så d va pn til d ftladt. Dan opandt, o vi to all afskd md vos vn, d md n lill kufft i skuminn stilld si på Svank Tov, som va stot nok til, at umskibt kunn land o ta ham md. Vi satt os i Bø Hansns stu md udsit til tovt o n mass spiitus o vntd spændt. Hvad nu hvis d ikk kom o hvad nu hvis d kom o snuppd Doll? Møkt sænkd si, o d skt ikk not. Dn lill mand md dt ød skæ stod tålmodit o så op mod himln, mn da dt ik op fo ham, at d ikk kom non ft ham, flytd han ud i omådt ba vandhjmmt, hvo d lå nol hytt fa ussns tid. Eft n da ll to sn dukkd han op, Mtt o Rikk blv lad fo at ns ham, o Kjølby annulld nøst dn fiktiv handl, så d fik hust tilba. Vlkomstfstn va voldsom, lanvai o hjtli. Vi va slvfosynnd md histoi, l Anoldi o minds nol hfst i t ndlat stnbud, hvo d blv dukkt om kap, Fddy Fæk spilld banjo, o man impond hinandn md ikk hlt ufali impovisd spin fa klippafsatsn. D blv oså tændt bål til n voldsom spidstnin, å, kyllin, oksbøff o da d manld bændsl, kom to mand slæbnd md t hlt kolonihavhus. I da fostå j ikk, at vi ovlvd tømmmændn! Gda, djli Gda Mn d blv oså tid til at mal o kspimnt, Anoldi ljd si ind i n lad i Stoad o byd skulptu af ips o papkass; han fandt sin n stil o kunn i 1961 dbut på Chalottnbos Foåsudstillin md væk fa sin Svank-piod. - I d næst pa å, hvo j jod min læuddannls fædi, havd j n kæst i Svank, o j to af std hv wknd fo at væ sammn md Gda, djli Gda, d bod i Søllins Gaad, så j bvad læn fobindlsn md byn o dns hli mnnsk. Husk på, at dnan va vdn hl dov: D va fisk o fisk, håndvæk o man handlnd, kunstn o alt fo man kamik. Byn va n iti by o inn kuliss. Dt va t liv inn livsstil. - Oluf Høst taf j n nklt an, dt va i 1959 på Stdlijk Musum i Amstdam, hvo han sad i stauantn aln nok til, at j tud hnvnd mi til ham. J vill hø, hvilk billd på udstillinn han synts bdst om, mn han vill hll tal om Gudhjm. Han klad ov at væ fo lant væk hjmmfa. J sad ikk not om, at j nan havd ståt foan hans hus i dn undommli to, at j kunn ø ham kunstn ft. SAINT TROPEZ OLSEN VILA CULTURE SOYA BRAX BRUUNS BAZAAR NÛ BY STAFF SAN ANTONIO ODD MOLLY 2ND DAY BITTE KAI RAND ONSTAGE BUBETTI WOLFORD WINDFELD BLACK COLOUR MAYA GANT MASAI YVONNE KONÉ BUMBER BÜLOW GLAS KIG IND OG SE ALLE NYHEDERNE! ÅBENT: MAN-TOR FREDAG LØRDAG LILLE TORV RØNNE TELEFON MAGASINET BORNHOLM NOVEMBER 2013

7 SELECTED MIX OF FASHION, CASUAL & STREETWEAR RØNNE: Sto Tovad 10, T: I NEXØ: Standad 8, T: I LAGERSALG, NEXØ: Boad 12 I utmnsch.com ET NYT MEKKA FOR MOKKA OG THE MIDT PÅ BORNHOLM AF JACOB LUDVIGSEN wnlasn dsin Iføl tskivninsodbon stavs th udn h, mn dt æld ikk Bonholms Thhandl md od i m nd 120 ås købnhavnsk tadition. Gitt Evy Fiioni vokst op md Østlandsk Thhus vd Nøpot. Nu hun md sin mand, Philip Bandt, ykkt til byn midt på Bonholm o ha åbnt n spcialfotnin md n impot af 150 slas th, kaff i oumtklassn samt tilbhø i fom af kamik, fint poclæn o byudsty. Man vill find dt isikablt at tabl si på tovt i Aakikby ll på Bonholm i dt hl tat. Eft dt føst halv å som butiksindhav Gitt o Philip ovbvist om, at d ha valt itit vd at fovandl n tom butik midt på øn til t mkka fo mnnsk, d n kø n omvj ft mokka o byns bo. Hll Bonholm nd Toscana Philip, dsin, maktinmand o billdkunstn, knd Bonholm odt, hans fa ha i n åækk jt n landjndom vd Rø Planta. Gitt juist o købnhavn md stot K; md italinsk baund o tunmål havd hun sna fostillt si, at hun måsk n da vill slå si nd i Toscana. Eft fl å som chfindkøb o mastblnd i familins fima havd hun bhov fo at løsiv si, o Philip ovtalt hnd til at væl Bonholm. I oktob 2012 ovto d n hskabsvilla i Aakikby o ik staks i an md at tabl n intntbutik som dt føst skidt i ds fotninsplan. Nabon, Lhnsaad Rapsoli, stilld i statn t lalokal til ådihd, o t samabjd md Bonos om sal af th o kaff i bonholmsk o sjæl landsk butikk ik oså huti nd fovntt. - Vi ha fa byndlsn mækt opbaknin o intss fa all sid, o da vi havd indttt butikkn føst på sommn, bdt ytt om oumtkaff si, så vi nu ha kund fa hl øn, lisom fl stauatø ha sat vos kaff o th på mnukott. Folk still stø kav til kaffkvalitt nd tidli, o dt skal d bonholmsk svinsstd kunn lv op til. Oså sommhusfolkt o tuistn find vj til butikkn, o man nyd n kop vd d små bod, vi ha stillt op på tovt. Mn dt bliv aldi vos ambition at div n ntli café, undst Gitt o Philip. D nyslåd bonholm blvt lokalpatiot o håb, at fl vil føl ds ksmpl o tabl si på Bonholm: - H faktisk ovasknd od vækstmulihd o slvfølli mass af livskvalitt, o vi nyd at bo h. Mn samfundt ha bu fo fisk blod, ny idé o fl hlåsattaktion. Rundvisnin på Rønn That Danmaks ældst funnd tat Vi vis undt I husts kinklko o fotæll om tatts spændnd liv o histoi. Vi aan undtu fo upp af nhv at. Fo næm oplysnin kontakt ll Tlf Rønn That Tatstæd Rønn SNELLEMARK RØNNE TLF WERNERLARSENDESIGN.DK NOVEMBER 2013 MAGASINET BORNHOLM 13

8 Ny HyuNdai fohandl på Bonholm - li i aakikby Vi ha Åbnt X TR A hus L Æ K K ER hv DaG! Hyundai i20 1,25 Classic X Føs t-til-møl Kun l ,- Spa ,- TR Kun i t b ænst antal Manda-fda kl Løda kl Hyundai i20 få En od jndomsmæl uld væd! Kontakt os fo n atis salsvudin ll n ufoplitnd bolisnak. md mass af X TR A-uds ty : LED-køl ys Tåfol y t 15 alufæ l Blut oo th SO SOL s fa kun ,- T G L SO VjD 9E S TAT S A U T. E J E N DMunch O M S MPtsns ÆGLER M 3700 Rønn Munch Vj70 9 Tlf.Ptsns Rønn Tlf R COMFORT X T F it val 1.6 bnzin disl ll 1.6 n, musik+ aicondi tio u toot h, Bl anlæ md t m. m o s ly LED-kø nso Pak inss n da hv l tt Fat pilo t fo øt komfot 995,- s fa kun 174. Hyundai i30 få w w w.h yu nd ai.d k Ki fobi ,- nsa t Mul tifunkt io md vam! S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R M D E R Y T S D U T E G X TR A ME 5-døs Væl mllm a o ll St at ionc 6 dis l. 1. l l in 1.6 bnz T! Estat Chalott Kjøll Estat Chalott Kjøll Bændstoffo bu fa 16,731,3 km/l. CO All pis -udldnin fa kskl. lvin /km. k Biln i dnn annonc vist md kstaudsty NDAI NYHED: HYU Fa kun 22 GT! G SOL ,Spa op til GT! Aicondit ion Rat o akn op i kuns tlæ d ipod-/usb-t ilslu tnin Lækk t mul tifunk tions at SOL! LGT km. fa / staudsty. CO -udldnin vist md k 17,2-27,0 km/l. 2 nonc kan væ fa an u nn b d fo i n Bændstof k Bil kskl. lvin All pis & pøv n ll fl modll Vi ss o l k v Bli T F U N R O F N GRØ u n n o p n p, i l fo din bo t d o ninn, l i il t l n v vink fa o Vdvand l - ll l t f c u l l o, s i d é jo t s pv a m a f o d miljøt. Inv n a v s u t klo b m o iv l i l b o b ll lad jk i da o it n t stil s o l va m. B an spa! k u d d a v h, på Bd Bad Bonholm Bonholms VVS Tknik Bovann Aakikby Tlf Ø Slamavj Nxø tlf onholmsvvstknik.dk DIN LE VER NÅR DE ANDØR T HAND LE OM KLI MA, EN R E OG VVS RGI.

9 Simon Talbot - Tall aln i vdn FOR SJOV... OG FOR BØRN... Tosda 14. novmb 2013 kl. 19:00 Mtt Lisby - F#CK! J i 40 n Onsda 27. novmb 2013 kl. 20:00 Kamælonkonct: Kunstfø Løda 7. dcmb 2013 kl. 13:00 Linda P s hovdpin? Løda 18. janua 2014 kl. 19:00 Kamælonkonct: Vd du odt dt Løda 1. fbua 2014 kl. 13:00 Run Klan - Dt stibd show Tosda 6. mats 2014 kl. 19:00 Kamælonkonct: Kauka Løda 22. mats 2014 kl. 13:00 Huxi Bach - Hjælp Tosda 1. maj 2014 kl. 20:00 - Bonholm HEKSERIET -- nl hud, & nl, kopsplj makup & kopsplj Sto Tovad Rønn Tlf Hksit stdt fo di, d vil fokæl di slv o din kæ. Kom ind o få åd o vjldnin i alt indn fo hud, nl, makup o kopsplj. Vi stå kla til at hjælp di. Flott nl til juln Få flott nl md shllac fa cnd lakkn d hold minimum 14 da. Shllac i n fav. Pis: 285,- Shllac md fansk kant. Pis: 335,- Shllac md flot dsin d pass til di o din fst. Pis: 395,- Makup til juln ÅBNINGSTIDER: Manda - lukkt Tisda, onsda & fda Løda Mulihd fo aftntid tosda. 1. løda i måndn d åbnt fa Nlfolænls Få flott nl md fansk kant. Dn hvid kant fostøbt. Pis: 399,- Fosvind makuppn i løbt af dan/aftnn ll manl du fif til at ppp makuppn op. Så lad os hjælp di! Julfokost makup. Pis: 99,- Vi ha alt du manl til at hjælp di md dn pfkt makup. E din hud vintkla? Ansitsbhandlin Lill 45 min. Pis: 395,- Sto 60 min. Pis: 495,- Dn md dybdns 75 min. Pis: 545,- Luksus udavn 90 min. Pis: 695,- Futsy bhandlin 45 min. Pis: 325,- Husk: dn føst løda i måndn fa ha vi tilbud på vipp & byn fav / t fo 50.- p. dl (nomalpis 85.-) D inn tidsbstillin. Hksit åbn i ny flott lokal sidst i nov. Føl md o mld di ind i vos facbook upp hksit. All tilbud æld til o md dn 23. dc. Føl os på Facbook Hksit Sto Tovad 36A 3700 Rønn tlf: Scan o læs m NYT LYS OVER MØRKE SIDER AF BORNHOLMS FORTID Bonholm Bsat blvt n bstsll. Jsp Gaaskjæ ha ydt n uvudli indsats vd at bskiv ån md fisk øjn. Maasint Bonholm mødt dn 33-åi fofatt fa Aahus. AF JACOB LUDVIGSEN Nol bø må man vnd tilba til, fodi d umm man la. En sådan bo Bonholm Bsat dt lmt hjøn af Danmak und andn vdnski md dt fuld billd af, hvad d skt i tidsummt 9. apil 1940 til 6. apil Folk stod i kø foan William Dams Bohandl på Sto Tov i Rønn dn sptmbda sidst å, da Jsp Gaaskjæs ny bo solt fl hundd ksmpla på få tim. Sidn dn tykt i nyt opla o stadi ftsput. Anmldlsn va fmand, isæ va Jsp lad fo ankndls fa pofsso Bnt Jnsn, d ha lvt undi stopolitisk analys af matspillt i Østsøn. Fa komik til tadi Fofattn født i Aahus i 1980 o kæst md Ann Østd Pdsn, d ha to sønn o bo i dn jysk hovdstad, hvo han abjd som slvstændi jounalist o undvis. Han ha skvt bø om fodbold, o n bioafi om komikpat Kjld Ptsn o Dich Pass. Bonholm kndt han fa n sommfi. Da n kammat fotalt, at Rønn o Nxø blv bombt 7. o 8. maj 1945, o at Sovjtunionn dft bsatt Bonholm, blv han fobavst. Lisom d flst and dansk havd han aldi høt om diss hændls, o han satt si fo at læs, hvad han kunn find. Mn hvodan havd almindli mnnsk oplvt piodn? Russns ovb mått ikk omtals Jsp så kontun af n undi undsøls o døftd pojktt md folat Gyldndal, som bakkd ham op. Han to fat md histoikns kav til dokumntation, md ftfoskns sposans o jounalistns vn til at find o fomidl nyhd. Alt fo mt va fjt ind und ulvtæppt. Hvofo blv Bonholm bombt, da kin va fobi? Mytn om dn al tysk kommandant, d ikk vill oviv si, kun n sid af sandhdn. Hvofo tillod nlændn o amikann, at ussn bsatt Bonholm md isiko fo, at øn kunn bliv n pmannt bas, hvofa Østsøn kunn kontolls? Hvofo va dn dansk in så ban fo at fonæm ussn, at d lt blv indføt psscnsu, som skull fohind omtal af soldatns plyndin o voldtæt? - J blv fobløfft ov at mæk, hvo mt bombadmnt o dn dobblt bsættls stadi påvik bonholmn, o j ik til opavn md ydmyhd, si Jsp Gaaskjæ. Hans fobilld Tom Buk-Swinty, d md Slatbænk Dybbøl o Dommda Als om dt dansk kisndla i 1864 ha sat n ny standad fo, hvodan man ø histoin nævænd. Mn hvo Buk-Swinty må kla si md skiftli kild, fodi all øjnvidn til 1864 bot, kunn Jsp tal md nulvnd øjnvidn. Dobblttjk af kndsninn Listn ov kild fyld 25 sid, haf 58 botitl. Han skaffd si adan til bv, dabø, indin, btnin, littatu, wbpotal, atikl o avispota, adiooptals, fotoafi, lvnd billd, akiv, politiappot, læklæin o intviws, o all oplysnin skull bkæfts af mindst to kild. Slv vjappot fa DMI ha han kydstjkkt. I løbt af sammnlat t halvt å va bon på plads fi månd til sach, to til at skiv. Und sit føst bsø på Bonholm avd han i akivn o mødt sto hjælpsomhd o blv ldt på spot af nølpson, som han opsøt vd t sn ophold på øn, hvo han installd si i t sommhus md sin famili. Mistd hl sin famili Enklt havd ikk lyst, and b mulihdn fo at læ ds oplvls fm. Gibnd potættt af dn 87-åi Svn Munch Holm, d mistd sin foæld o to søsknd vd bombadmntt af Rønn dn 7. maj Han va kommt fa Svi til Danmak md Dn Dansk Biad, dan ft kunn han i Blinsk Tidnd læs, at hans famili va udslttt. Svnd Klausn, sidn kommunal mbdsmand, btt, hvodan han som 15-åi i 1943 va md til at dann n modstandsupp, fodi han o hans kammat synts, at bonholmn va fo passiv. D skaffd si spænstof o ødlad tysk båd i Hammsø, d mald hakos på viss hus, uddlt illal blad o to billd af kisfatøj til nlændn. Md undommns mod satt d si til modvæ. O dn 7. maj 1945 bfandt han si på t skib i Rønn Havn o slap md nød o næpp fo at bliv off fo ussisk kampflys maskinvæ. Thomas E. Jnsn, tidli chfdaktø på Bonholms Tidnd, som Gaaskjæ kald kisdtktivn, talt i midtn af 1960 n md Ghad von Kamptz, dn sidst tysk kommandant på Bonholm, o dannd si t indtyk, d afv fa dn æns opfattls af n fanatisk mand, som va lilad md alt o all. Thomas Jnsn ha oså talt md nal Fjodo Kootkov, d va chf fo d ussisk topp. Dnn hævdd, at bfolkninn i Rønn va blvt advat om bombadmntt. Mn dt fly, d skull ndkast flyvblad, vndt aldi tilba. Endnu n åd, d næpp bliv opklat. J ha jo but dt mst af mit liv på dn ki, klæ Thomas Jnsn. Da tysktøsn blv klippt i Rønn En bivnhd, d næstn va åt i lmsl, klippaffæn på Hotl Dana dn 24. maj Dn afspjld hadt til d kvind, d havd dvt oman md d tysk soldat. Om nattn blv d hntt o fohøt, t klad fisa, mns 18 blv klippt skaldt af maskd modstandsmænd, d ba yn af modstandsbvælsns lokalkomits y to san i n hånd. Klokkn ott næst mon blv tysktøsn lukkt ud, o folk stimld sammn udn fo hotllt fo at hån dm. En kass md afklippt hå blv stillt på adn som n ksta ydmyls. Politimstn bsluttd at lad san li af fyt fo folkstmninn. Mn d juidisk myndihd i Købnhavn kævd, at d blv jst sa mod d 20 mænd, d havd tat saksn i n hånd, o dn 18. fbua 1946 stod d tiltalt vd Rttn i Rønn fo lmskænkls, hvilkt all kndt. Eft to das afhøin blv d idømt ti dabød på mllm fi o fmtn kon. En mnnskmænd på Sto Tov hyldd d dømt, o d indsamld midl dækkd bød o sasomkostnin. Fatnisinn md tyskn fik føl. Jsp Gaaskjæ mødt tyskunn, skolld Ol Ghad Jønsn, d blv født und kin som søn af n tysk soldat. Nu, hvo hans mo ha væt død i 15 å, han d til at indvi and i sin skæbn. Fm til sit dødslj løj hun om fadns idntitt, som n af hnds vnind øbd fo Ol, d fandt sin fa i Tyskland o blv od vnn md ham. Føst nu ta han mod til si o btt om sit liv md bvænd lifmhd. Diss udsan ustattli bida til klippøns saa. 16 MAGASINET BORNHOLM NOVEMBER 2013 NOVEMBER 2013 MAGASINET BORNHOLM 17

10 MUSIkHUZET køb fa 28. oktob til dn 12. novmb Rabat 50% Vædi 215,- Din Pis 108,- Oplv Ld Zpplin Jam i Musikhuzt løda dn 30. novmb o få n ockaftn af d hlt sto sammn md vnnn inkl. 1 fadøl. DU SPARER 50% HOUSE OF WELLNESS køb fa 5. novmb til dn 12. novmb Rabat 50% Vædi 660,- Din Pis 330,- Pøv n Lif Coachin sssion md Chistina Isablla Bandt d uddannt coach indnfo NLP o bliv klo på di slv o din ny potntial BORNHOLMERE BRUGER ALLEREDE BEST SAVE BESØGENDE I 2013 OM BEST SAVE BORNHOLM Bst Sav Bonholm ha sidn maj 2012 væt Bonholms fønd tilbudssid md ov 200 fosklli tilbud, o antallt af bu sti hl tidn. Tilmld du di Bst Sav s atis nyhdsmail modta du hv u ny od tilbud, hvo du kan spa hlt op 60%. Du få i mulihd fo at sma, oplv o nyd Bonholm. Bst Sav Bonholm samabjd md øns bdst stauant, café, attaktion, wllnss klinkk o butikk. Du tilmld di atis vos nyhdsbv på FÅ MAKSIMAL EKSPONERING PÅ HELE BORNHOLM E du n nystatt viksomhd ll ha du n ksistnd viksomhd som odt kunn bu t ksta boost i ydsæsonn, så Bst Sav Bonholm måsk not fo di. Vi Bonholms støst tilbudssid, hvo du vd at folkn ba bonholm md kndskab til øn. Ov bonholm bsø hv månd vos sid, mns ov modta vos nyhdsbv hv u. Så kontakt os ndli fo n ufoplitnd snak. Danil Mühlndoph & Hnik Høb Kontakt: HOUSE OF WELLNESS køb fa 5. novmb til dn 12. novmb BEDRE BAD / BORNHOLMS VVS TEkNIk køb fa 9. novmb til dn 16. novmb PAARUPS MALERFIRMA køb fa 17. novmb til dn 24. novmb HUSET PÅ LANDET køb fa 25. novmb til dn 2. dcmb Rabat 50% Vædi 550,- Din Pis 275,- Rabat 50% Vædi 4600,- Din Pis 2300,- Rabat 50% Vædi 220,- Din Pis 110,- Rabat 50% Vædi 500,- Din Pis 250,- Få n psonli yoasssion skæddsyt pæcis til di. Få mulihd fo at pøv yoa i t tyt um. All kan få avn af dnn sssion, da dn tilttlat ft individull bhov. Spa pn o få hlt nyt Ifö Ca toilt inkl. sæd afmontin af dit aml toilt o installin af dt ny. Bd Bad / Bonholms VVS Tknik kla dt hl. Få malabjdt jot af n pofssionl. Køb så man m2 du ønsk hos Paaups Malfima d dækk hl Bonholm. Dtt vædibvis æld hlt til dn 1. Apil Ha du bu fo n afstssnd o opløftnd oplvls, så bstil n lækk Vlvæ Bhandlin md n ansitsbhandlin hos Conny B. Møll i Pdsk. MAkIR køb fa 13. novmb til dn 20. novmb MAkIR køb fa 13. novmb til dn 20. novmb CAFÈ GUSTAV køb fa 3. dcmb til dn 17. dcmb CAFÈ GUSTAV køb fa 3. dcmb til dn 17. dcmb Rabat 50% Vædi 250,- Din Pis 150,- Rabat 50% Vædi 350,- Din Pis 175,- Rabat 50% Vædi 109,- Din Pis 55,- Rabat 50% Vædi 148,- Din Pis 74,- Få n skøn fysiuisk massa hos Klinik Maki i Rønn. Du få n dybdånd 30 minutts massa af muskl i y, nakk o skuld, så du in kan føl di på toppn. Få optimt din kop o din vlvæ md zontapi hos Klinik Maki i Rønn. Du få stimult koppns vn til at hlbd si slv, udns, fobd modstandskaftn. Sma Café Gustavs læk Gustav bu m. hakkbøf, bacon, ktchup, ovfitt, psillpsto, soltød tomat, syltd hvidlø & chili-mayo. Få n fantastisk aftn på Café Gustav md n safti bøf af 200 oksfilt m. sautd ønsa o åstt katofl, hvo du kan væl mllm banais ll ødvins sauc. køb PÅ / kikbyvj østmai

11 Paaup s Malfima v/ Jacob Paaup Hansn MALERARBEJDE FACEDERENOVERING OPFRISKNING AF VÆGGE OPSÆTNING AF FILT OG VÆV Elizabth Løval Natuli hudplj md læplant fa Bændsmak Utaad julfokost 2013 Tlfon: Fohandl på Bonholm: Bonolmbutikkn Tovhalln, Kbh. Hlskostn Lill Tov 3, Rønn Boutiqu Mait Købmaad 1, Nxø Bülow Glas Glastovt, Svank Allin Apotk Kikad 13, Allin Hlsland Jnbanad 18, Aakikby Dn Bonholmsk Diamant Spa Hotl Giffn, Rønn wbshop o info: Tatfoninn Bonholm pæsnt i dcmb månd Histoin om ALT Flyvnd iss Rumt pis-vindnd succsfostillin. Én mand o 37 oll - n monolo, som du aldi ha st dn fø. Tisda dn 10. dc. kl på Rønn That Sontt Fit ft Shakspas kælihdsdit. Dt Kl. Tat æst Bonholm md dnn 6 stjnd fostillin i Elisa Kaups iscnsættls. Tosda dn 12. dc. kl på Rønn That Kaptajn Bimss Jul Julfostillin fo hl familin fa 4 å. Fit ft Bjan Rut. Tods all fohindin bliv dt jul, o stjnn syn, så dt n fyd. Sønda dn 15. dc. kl o kl på Rønn That. Man tatoplvls i vinthalvåt i Rønn That. Billtsvation , manda - fda ll S Tatfoninn Bonholms sæsonbochu på 20 MAGASINET BORNHOLM NOVEMBER 2013 NOVEMBER 2013 MAGASINET BORNHOLM 21

12 Jul på jobbt: JULEFROKOST UD AF HUSET NOVEMBER/DECEMBER DEN LILLE LÆKKERBISKEN Æbl/pbods sild. Ssamst sild i honnin/hindbæ vinddik. Rj i knust tomat mano o chili. Spænt kalvtin md synt flødsnnp Katofl md conichons o pulø. Spød andsalat lå - lv ovkont snnp Fnnikl o æska. Salat af ød is - kanl spødstt lufttøt pb bystflæsk o sylit æbl. Htil hjmmkænt smø md flasalt o spltbød. Ost fa ind- o udland. Oan/kadmomm tæt md yohut o siup af Alo Va plantn. Pis á 228,- DEN GODE TRADITIONELLE JULEFROKOST Maind sild md kaysalat/æ. Saltst sild md blød lø/ødbd o snnp. Rødspættfilt md moulad o citon. Fikadll md sut. Flæskst md ødkål. Lvpostj md bacon/svamp. Møbadbøf md blød lø. Bi md fut o ønt. Bød, smø o fdt. Riz a la mand md kisbæssovs. Pis á 178,- slvhnt. Lvin kost 250,- JULEFROKOSTEN 1. & 2. JULEDAG. Rilit til 10 o nok til 12 pson. Maind sild md kaysalat/æ. Saltstt sild md blød lø/ødbd o snnp. Rødspættfilt md moulad o citon. Fikadll md sut. Flæskst md ødkål. Lvpostj md bacon/svamp. Møbadbøf md blød lø. Bi md fut o ønt. OBS! Bød o smø føl ikk md. Pis 1350,- slvhnt. B da fa til ll ft næm aftal. MORTENS- OG JULEANDEN ER NU I HUS TRUBERG GØR DET GROVE, DU GØR DET SJOVE Gammldas andst md æbl/svsk Sukkbund o hvid katofl Hjmmlavt ødkål, sut o l. Samt dn od sauc. Pis 150,- p pson. Afhntnin Motns aftn mllm klokkn o Lvin kost 250,- Afhntnin julaftn mllm klokkn o 15,00 Lvin kost 250,- En lill bskivls føl så du slv ø dt sidst o få dn optimal oplvls. NYTÅRS MENU FRA TRUBERG 2013/2014. Fot: Humm bisqu (supp) bat fnnikl syltd ønn Moscatl du o hummsouffl. Hovdt: Kalvmøbad kafti kalv/ madia sky - sot tøffl - Katofl/cm doubl timian o lufttøt pb byst flæsk. Ldsas af spinatatin bat md mozzalla pl. Dsst: Pofitol ka (små vandbakkls fyldt md Cm) vam chokolad o mocca is lakids. Pis 3 tt á 325,- Pis 2 tt á 285,- Slvhnt dn 31. dcmb Mllm klokkn Lvin dn 31. dcmb Mllm klokkn Hos Tub. Unødvndit at skiv hjmmlavt Dtt n slvføl. Tuvj 1, 3740 Svank / Tlfon / Fyd o fås AF JACOB LUDVIGSEN Julfokost hvilkt vidundlit od md fovntninn om dt ovdådi bod o dt sjov samvæ. På abjdspladsn d ndsat t fstudval, d hold mød o måsk fota pøvspisnin fo at sik si, at kolln ikk bliv skuffd, hvis dt da ikk chfn himslf, som bstmm, hvodan dt itull måltid skal fom si i å. Nol std d tadition fo t oi, hvo all hvdans bai byds, and nøjs md m modat opføsl. Ko ll kantin Vaiantn utalli. I dt n fima fotækk man at fovandl kantinn til n stadsstu md uiland o optædn, madn komm udfa, o d udnævns dikkvaansvali, som skal sø fo koldt øl, iskold snaps o dinks. I dn andn fotnin fotækk man at å i samlt flok til n stauant md t spaat fstlokal, o nå stmninn ha nåt t foløbit højdpunkt, ykk man vid til n ba ll natklub. Jo, d not at læd si til. Diskussionn i fstudvalt kan bliv anspændt, nå dn n faktion anbfal modn astonomi, mns dn m konsvativ fløj folan t slas sild, ibbnsst, æblflæsk, lvpostj md bacon o champinon o så vid plus iz a la mand md kisbæsovs o mandlav. Hold A mn, at d skal dikks vin o vand, hold B aumnt fo skumskænkt øl. Kan vi nu snat bliv ni? Vi skal sv bod, indn alt optat! Jul kælihd Nå dn fstli da opind, alt att fyd o fobødin. Kvindn ha stadst si ud o lat kismalin, hn ha filosoft ov slipsspøsmålt o væl at ta dt på, hvoft dt vis si, at chfn mød slipsfi fo at vik jovial. Han skal jo oså væ indstillt på, at han omkin midnat bliv svint til af nskabsassistntn, som næst fomidda komm i tank om sin pinli opføsl o fyt fyin på manda. Vd middlaldns fysthoff byttd man oll n nklt da om åt. Køkknpin blv vind, o vn mått klæd si tavlit o ta til takk md simpl mad, o all mod si o sad d sandhd, d lls ikk va vlst. Julfokost i vo da umm lidt af dn samm ollbytnin o kulmin i n stmnin, hvo vi all sammn lsk hinandn så dfo nol viksomhd byndt at invit ætfælln md fo at foby misstmnin i hjmmn. Et do sikkt: dt bliv oså jul på Bonholm i JULEILLUSTRATIONER Fosidn til dnn sktion o illustation h på sidn skabt af illustato Anna Math Kjæaad. Hun bo på Bonholm o ha d sn å modtat n ækk lat fa Statns Kunstfond. Snst ha hun udivt bon Bo. Læs m på Chistianshøjkon Spis i dt ønn. Fokost samt aftnmnu i ftåts fav. Få n astonomisk oplvls midt i Almindinn. Kom indnfo ft skovtun o nyd n dlikat fokost ll sma vos skønn aftnmnu. Blinhd såvl som madn unik. Åstidns skiftn afspjls i madn, j sv fo J. Dfo mit mnukot hl tidn nyt o spændnd. Vi hold åbnt i wkndn o fo slskab all da. Bodbstillin Md vnli hilsn Tols Fjdholt Madsn foto lin falck Hold js julfokost i vos lys o vnli lokal så tænd vi op i pjsn Husk vos sto jultæssal i kyllinmodn dcmb NOVEMBER 2013 MAGASINET BORNHOLM 23

13 bøfhust N 2 øad pizzaia Bstil DIN julfokost NU o væ i o tid! Mtt Lisby dømm om jul på Bonholm mn må nøjs md nytå Dn 27. novmb stå Mtt Lisby på scnn i Musikhust i Rønn. Danmaks føst kvindli stand-up stjn kald sit comback-show F#ck, j i 40 n. Hun ha dyb bonholmsk ødd o føl si tæt knyttt til Gudhjm. Vi lsk od bøff dt ha Vi aldi lat skjul på du oså til t odt Stykk kød? Så ki ind på nøad 2 hvo vi suppl bøffn md fosklli lækki pis fa k. 98,- Hvis dt ikk skal væ okskød, så ha vi illt doado, laks, blæksputt, lam ll illt kyllin. pizza ja d skal pøvs! Vi statd op 1. janua 2013 o føst nu tø vi odt si: øns bdst pizza bat i æt italinsk bændfyt ovn SpiS h ll ta md hjm nøad 2 ønn tlfon: Gav-idé Julkuv md bonholmsk podukt Rin o bstil på tlf mail: ll bsø Osthjønt Østad 40 B Rønn Å t s julfokost Fda o løda d novmb Fda o løda d dcmb Fda o løda d dcmb Pis p. couvt k. 295, amx SPill fa kl musik o dans kl mad ud af hust Julmnu 24. dcmb Koldøt laksoulad, salat m/ dssin, hjmmbat bød Flæskst & andst md æbl o svsk hj.-lavt ødkål, bun o hvid katofl, sovs, sut o sødt Ris a la Mand m/ kisbæsauc P. couvt k. 215, Nytåsmnu 31. dcmb Skaldystallkn m/ scampi, o jomfuhumm m/ salat, dssin o hjmmbat bød Kalvmøbad m/ hasslbat katofl, madiasauc, ødbdtin o bat odfut Failité m/ nouatcm, fut pué o applsinsobt P. couvt k. 295, Hotl Balka Stand Boulvadn 9, Balka 3730 nxø tlf.: AF JACOB LUDVIGSEN Nå Mtt Lisby land i Rønn som t ld i sin Danmakstuné, d alld ha budt på udsolt hus, få hun ikk pustum til at nyd nsynt md øn, hvo hnds mos famili stamm fa. Sådan dt at væ omjsnd kunstn. Hun ha optådt i man land o måttt knd, at man ikk kan væ på job o fi samtidi. Hv tin til sin tid. Mtt blvt intnational o iv dn liså n hl amn på nlsk som på dansk. I da bo hun i Los Anls i USA md sin mand, Jsp Bæhnz, mn ha ikk lmt hvkn Danmak ll Bonholm, hvo hun ha tilbat man djli sommfi. - Min mofa, Knud Bill Byil, kndt hl Gudhjm, o dt to n tim at å nnm byn md ham, fodi han hl tidn skull hils på folk o snakk md dm. J va n lill pi på fi å, o hat nok væt lidt utålmodi, mn mækd oså, at mofa va n afholdt mand. Dnan havd Gudhjm n ltøjsbutik, o han va sød til at å ind md mi o køb n lill tin, fodi j havd måttt vnt, mns han døftd vind o vj md folk, fotæll Mtt, d oså kan husk sin oldfoæld. Nå hun fltt sit stamtæ ud o nævn dt n navn ft dt andt, få man n anls om, hvo dybt hnds ødd stikk. D sommli js til bdstfoældn blv n fast tadition, o familins mdlmm va så tali, at d ikk læn va plads til all hos momo o mofa, så d blv nødt til at lj fl hus fo at kunn væ d. Fo 30 å sidn købt familin t sommhus i Gvns Dal i Gudhjm, som ammn om samvæ båd om sommn o udn fo sæsonn. - Mn j ha aldi pøvt at hold jul på Bonholm, slv om vi ha snakkt om dt man an, indømm Mtt o fokla, at hnd o hnds mand Jsps slæt spdt undt på båd Sjælland o Jylland, o at dt dfo bliv paktisk umulit at ykk hl mnait til Bonholm. - Til næld lsk vi at fj nytå i Gudhjm. Vi lad fo od mad o få lvt lækki fa Kadau, o så d fi hy, indn vi ta hul på t nyt å, fotæll hun. Tidn, d ak Mtt Lisby slo hutit sit navn fast, da standupkomdi blv n ny kunstat i Danmak. All vill oplv dn apkæftd fotæll, o snat blv hun n ftsput tv-væt md sto poamm på all kanal; Un, d ak va titln på t af dm. Hun vakt oså opmæksomhd, da hun dbutd i hovdolln i filmn Klinkvals. Dt hl ik hutit, o Mtt fik stjnstatus, slv om hun indst ind ikk byd si om lamou o ød løb. Hnds sidst tuné va i 2001, så md F#ck, j i 40 n ø hun comback o nyd at mød sit publikum fa dnan plus all d, d kun ha høt om hnd o n vil oplv dt vitti, vltund o vam show. Vos ovfladisk tid Mtt ha samlt n mass stof til sin ny fostillin: - J føl dt som n fst fo aml lv, hvo man skal hø, hvodan dt åt sidn sidst. O d jo skt mt fo os all sammn, tænk ba på Facbook o Twitt, d ha foandt vos måd at tal md hinandn på. Et af min tma dn ovfladisk s mi-kultu, hvo dt æld om at væ på, o hvo all nd undt o vil væ smukk o bømt. Da man va 15 å, kunn man sov på t ulv ft n fst. I da js j undt md min n hovdpud. Vos livsfain ha jot os klo, slv om vi l at vi yn nd vi. J å til anb på tidns tomhd o sætt pis på folk, d kan not o knd lædn vd at ø si uma. J flkt oså ov, at tidn å. E j mon dn nst, d sidd o blad i t fotoalbum o tænk på dnan, dt va dyt o bsvælit at ta billd? Dt sådan nol mn, j ha på poammt. Mtt ha skvt på sin monolo i t ås tid. Ba dn støm af od, d vik spontan, li t intnst abjd md at find på, fomul o sot. Undvjs i tilblivlsspocssn å hun undt o øv si på at lv sin point md dn iti timin. Kunstn bstå i at skab fotolihd md publikum, o hun kan mæk, hvodan paus o point skal justs i fohold til dm, d li nu sidd i saln. Dn amikansk døm F#ck, j i 40 n skvt i Los Anls i USA, hvo Mtt o Jsp ha bot i fl å. Hv isæ havd d jot kai i tv o adio, o dt kunn næpp bliv stø. D kunn i bdst fald håb på at hold si på toppn, mn isikd oså at bliv ovhalt af ny navn. Dfo bsluttd d at føl ds døm om at udvikl idé til bætspil, tv-si, bø, klumm o stof til and, d ykkd til London o sn til USA, hvo makdt nomt, o dt å limnd på ds konto. D ha fåt fodn indn fo d iti std o vænnt si til dn amikansk måd at skab undholdnin på. Bslutninn ta læn tid, mn d lant stø midl til ådihd. - Vi b familimnnsk. Mns vi bod i London va dt t lt at smutt hjm, nu ta vi af std i lidt læn tid, så vi kan ta undt til vos foæld o søsknd o væ d i nol u. Takkt væ Skyp vi i dali kontakt md dm, så vi odt opdatt md hnsyn til, hvad d sk i Danmak, si hun. Vild md hav - o tankn om n tunnl Dt ikk kun Bonholm, d ha n sto plads i Mtts hjt. hnds fas famili fa Fjaltin syd fo Limfjodn, så slv om hun født o opvokst i Købnhavn, ha hun fonmmls af livt i ydpunktn, o hun lsk såvl Østsøn som Vsthavt. - J haval! At å tu lans kystn o bad not, j altid læns ft. I Los Anls spads vi i bjn o kø til havt, o på tilbavjn bsø vi n dansk ba o ta bød md hjm. Mn samtidi ha vi kun ti minutt til Hollywood, fotæll hun. Nu læd hun si til at mød sit bonholmsk publikum o til dn næst fi. Mn dt mått odt væ nmm o billi at js fm o tilba. - Fo mi lyd dt som n sup od idé at by n tunnl mllm Skån o Bonholm. Så kan dt væ, at vi ndli kan find ud af at hold sto familijul i Gudhjm. 24 MAGASINET BORNHOLM NOVEMBER 2013 NOVEMBER 2013 MAGASINET BORNHOLM 25

14 RESTAURANT DET GAMLE POSTHUS ALLINGE Kikad 8, 3770 Allin Tlf.: mail: Skot-inn s Julfokost 2013 Til o md Bombæ kanl sild md æ & tomat FORTRYLLENDE FROKOST I FAMILIENS FAVN ointalsk kay sild md æ & tomat Saltstt sild md blød lø, snnp & ødbd Fiskfilt md moulad & citon Lun lvpostj md bacon & champinon møbadbøf md blød lø NYTÅRSMENU Andbyst md ødkål salat AF JACOB LUDVIGSEN (andbyst lvs hlt o bnt til 3 pson) Fott: - væl mllm H Bød & smø Skaldyssupp md ut, ønmuslin-jomfuhummhal. kbs o j 108,- Ris a la mand md kisbæsauc PiS P. PSon k. 148,minimum 12 pson bstillin snst 4 da fø Tlf nytås-tapas blinis md nodns kavia- løjom o cmfaich maind ti-j md Kikad 8, Allin Bodbstillin hvidløsaioli tiloi af fisk md dijoncm. 118,- Ønsk d at hold julfokostn hos os? Kontakt Lnhat på mobil SkoT-inn Find os på Facbook Sønd All ønn Hovdt: osastt kalvmøbad md utbanais bat o illt vintønt katofflatin md æska o odfut hjmmbat bød 218,- Nytåskonct i Nodlandshalln v famili ha sin n tadition, o julfokostn n af dm. Hvm skal md, hvo o hvonå skal dt foå o hvad skal vi spis? Andn julda sandsynlivis dn mst populæ; i å fald dn på n tosda, o så d oså n wknd at ø odt md. Hvis aanmntt holds i hjmli omivls, bliv dt n tavl fomidda i køkknt. D skal sts o bass, o fo man d not alt, hvis d ikk stå saltstt sild md blød lø, ødbd o snnp o bonholmsk istpøls på bodt. Sild, fikadll, ibbnsst md ødkål h d ikk plads til pizza. Bonholmsk juløl o bændvin hø si oså til, slv om nol fotækk t las vin. Lad d pofssionll ta alt bsvæt Altnativt til alt dt hjmmlavd at bstill mad udfa. Øns kokk paat til at ykk LØRDAG dn 11. janua kl. 16 & SØNDAG dn 12. janua kl Billtsal: ll Øns nos, Allin BØF-HUS & FAMILIE-RESTAURANT BØFTILBUD møk chokoladmoussè md syltd infæ 68,- Whiskybøf Hvidløsbøf Bøf banais Pbbøf Gillt, mamot, mø o safti Ud af hust afhnts snst kl mod ta s hl us åt - oså ud af h E du tæt af dn taditionll julfokost/julbufft? Vi lav n n lækk altnativ fosla til js julmnu i nov/dc Rin ll mail os-så find vi ud af dt Husk vi ha åbnt i fobindls md nytåskonctn i nodlandshalln janua o dn janua 2014 bstil bod i od tid. Åbnt tosda, fda, løda o sønda fa kl t.o.m. dn 15. dcmb Dn hyli stauant på dn aml Kikplads Posthust`s nytåska md hvid chokolad-tøffl o abikos 88,- ab foånd das kamp md svæ o sovs. Dt vitist, at all bliv mætt o lad, o at bøn o voksn læd si ov at væ sammn. Pis k. 330,-. Unummd plads. Døn åbns 2 tim fø. Ban åbn dsst: - væl mllm Slsk ud md kold o lun tt, o så kan hjmmts ovhovd, fun i hust, væ md hl vjn udn at skull nd fm o tilba o s til, at lvpostjn bliv tat ud af ovnn, o at baconskivn ikk fokull. Dn tdj mulihd at ta ud på øn o nyd, at måltidt bliv svt, o at d ikk stå n sto opvask, nå æstn ha sat tak fo i da o hvo va dt do hylit. Man bliv lækksultn vd at stud d bonholmsk stauants fistnd mnukot, o vo mo kunn nok fotjn at bliv vatt op ft d t HENRIK KROGSGAARD GITTA-MARIA SJÖBERG BIRTHE KJÆR THOMAS EJE sammn md PROMENADEORKESTERET I samabjd md: 2014 VALGFRIT KR. 169,- D kan oså fit væl fa vot mnukot som bdt sammnsat af fosklli kød-, fjkæ- o fisktt. Sid i havn ll ta plads i dn hyli stauant tæt på dn sto fisk salatba. Kikpladsn 1.b Allin S m på Jul hy mnu Julsild 3 slas sild (maint, kydd, kaysild) Æ, tomat, lø, caps Nybat ubød Valfi hovdt Væl din hovdt fa vos spændnd mnukot. Fi salatba Ris a la mand md lun kisbæ sauc KR. 199,- Vi ha n sto tovfisk salatba... sundt, spændnd o lækkt. Pizza - bat i stnovn fa k. 55,- 1/2 k maind Spaibs 159,- Bønmnu fa 49,- Vi ha winschnitzl hv tosda til 168,Øns nos afisk MAGASINET BORNHOLM NOVEMBER 2013 NOVEMBER 2013 MAGASINET BORNHOLM 27

15 ED & S Allin Bymakd Bonholmsk fistls ønsk all n iti lædli jul o t odt nytå. Ln Monsn nøin Stffn Kistiansn butiksassistnt Jnni Thunb konto Kamilla Alki butiksassistnt Jsp Nilsn tælast Elin Hansn tælastld Kll Hansn chauffø Jacob Lundb butiksld Stfan Thunb diktø Lass Andsson chauffø Tanja Bomly konto Føl os på Facbook Scan o læs m Åbninstid i juln: Manda 23. dc Tisda 24. dc. lukkt Onsda 25. dc. lukkt Tosda 26. dc. lukkt Fda 27. dc Løda 28. dc Sønda 29. dc. lukkt Manda 30. dc Tisda 31. dc Pilad Allin Tlf RØNNE: ST. TORVEGADE 13 SNOGEBÆK: HOVEDGADEN 9

16 ILD 8 n konvktionsovn md las på t sid. Dn lt at plac, da dn kan opstills tæt på bændba matial. Håndtat smukt intt i fontn, o som tilbhø fås n paktisk lå til bændslsmaasint. Scan Andsn 4-5 n af d mst solt støbjnsovn i sotimntt. Kvalittspjs i n støbjn. ild 8 vjl. UdSAlSpiS , PRIS til o md 15. novmbr kun 9.490,- scan andsn 4-5 vjl. UdSAlSpiS 8.870,- PRIS til o md 15. novmbr kun 7.500,- Hos Øns Pjscnt kan vi: Mont din ovn o stålskostn Tilbyd di tyhd i din handl Tilbyd ntfi financiin Rnov din ovn ll pjs Rådiv di om dn iti løsnin Øns Pjscnt, st. tovad ønn tlf Åbninstid Manda tisda tosda Fda: kl onsda: Lukkt Løda: kl VALG 13 IKKE GLEMME - HEN OG STEMME AF JACOB LUDVIGSEN Dmokati ikk dn bdst styfom mn dn mindst in, sad Winston Chuchill, dn bitisk pmiminist und andn vdnski. På valdan ha vi hv isæ t ansva fo, at dmokatit hold si i fom. Fo d ikk not accptablt altnativ. Dt nytt ikk not, lyd dt flad aumnt fo at bliv væk fa valstdt. Mn stys skal d, lokalt o nationalt, o hvis man iv afkald på sin bot boplit ha man ikk t til at viss o vøvl, nå man kitis d folkvalt politik. Dfo d inn vj udnom. D inn undskyldnin fo at hold si væk fa valstdt. Så nklt dt. Man mnnsk på dnn klod vill ønsk, at d lvd i t vlodnt dmokati udn stmmfusk o kouption. Diskussionn om, hvodan n kommun skal stys, foå i kommunalbstylsn, o væln kan på mød o i læsbv komm md indspak til d folkvalt politik, mn til syvnd o sidst dt dm, d må tæff afølsn. Vil man bstmm m, må man mld si ind i n vælfonin. Dt lyd lmntæt, mn dn dalnd stmmpocnt vd kommunalvaln tyd på, at bon ha tabt tillidn til, at dt nytt not. Politikld n fali sydom, d anib dmokatit. Man kan hav not imod pati o nkltpson, mn d må i dt mindst væ n nklt, man sympatis md dn, man ha stmt på. Vd at støtt n bstmt kandidat o ikk kun patilistn opnå man stø indflydls o ta m mdansva. D un intss si ikk fo kommunalpolitik, sis dt. Mn dt dumt o dvask. Nå man ha fåt valt som 18-åi, bø man bu dn. Fmtidn aføs i dn valt fosamlin; dt kan vl ikk væ så svæt at fostå. D kan md tt hsk bkymin fo, at kommunalpolitik blvt så indviklt, at dt oft mbdsmændn, d tæff bslutninn. Tndnsn kan bdst modviks vd, at valdltalsn bliv så høj som mulit. Dnn appl ttt til væln på Bonholm, mn æld slvfølli hl Danmak. Fo at opmunt ny væl til at sætt kyds ha Maasint Bonholm allit si md lvn i 2b på ymnasit. Und vjldnin af ds læ, Eva Boaad Bandt o Michal Lambæk Nilsn, ha d abjdt intnsivt md at sætt fokus på valt o skiv atikl ud fa n un vinkl. Ikk all ha ndnu valt, mn ds namnt fjl ikk not. D udn tvivl blvt lidt klo o dt bliv læsn fohåbntli oså. På d næst sid kan du læs sultatt af vos samabjd md lv i 2.b fa Bonholms Gymnasium. 30 MAGASINET BORNHOLM NOVEMBER 2013 NOVEMBER 2013 MAGASINET BORNHOLM 31

17 SLIP HOLDNINGERNE DIT BORNHOLM VENSTRE VIL FORANDRING LØS Ol Dy, Vnst STILHED FØR VALGET AF: AMANDA BAY, BASTIAN DREYER, MIKKEL NIELSEN, SIMONE ABELSEN OG NIKOLINE IPSEN En køli o ovskyt ftmidda i statn af oktob biv to jounalist o to fotoaf si på væljat på Sto Tov. Jatn å båd på dm, d ha tænkt si at stmm, o dm, d ikk ha. Fo kommunalvalt ha ikk tukkt så man stmm til, o ponos tyd på at tndnsn fotsætt. Mn hvis ansva dt? E dt politikn, d skal sø fo at komm ud til bfolkninn md ds mæksa, ll dt bon slv, d skal sætt si m ind i valt o bu sin indflydls? Nå man spø bonholmn på tovt, d ha tænkt si at stmm, dn nll holdnin kla. Dt n boplit at stmm, o dm, d væl ikk at bu ds stmm, ha ikk t til at bokk si. En af d væl vi mød udtal: man kan jo ikk kla ov, at man ikk få mdindflydls, hvis ikk man bu dn mdindflydls, man nu ha. På vos vj mød vi oså d bo, d kla til at væl sofan: J vd ikk nan, hvm d still op, o j vd ikk hvm, d i kommunalbstylsn. J ha ikk høt not om dt, o dfo btyd mdidækninn iti mt fo mi. D hsk altså tvivl om, hvm d still op til valt, o d mn, mdidækninn vill hjælp til at mindsk dn. Sofavæln udtal: Dt btyd iti mt, fodi hvis d havd væt m hov (På Bonholm, Rd.) havd j valt at stmm. Til folktinsvalt blv dt jo næmst dækkt O dt måsk t af poblmn, dt som om at, d såkaldt sofavæl simplthn ikk få nok infomation om kommunalvalt o slt ikk i fohold til folktinsvalt, dt simplthn tvivln d ø, at folk ikk stmm. Væln fotsætt da oså sin udtalls m diplomatisk: På dn n sid kan man ankla dm fo ikk at ta ansva, ll ikk ta dl i dmokatit, oså ovn i købt bokk si baft. Dt to j nu ikk tilfældt md iti man. J to iti man undknd dt dmokati, vi ha. Vos væl ha oså dn holdnin. Han stå nu ft sidst folktinsval md n vis mistillid til politikn. Utolit man føstansvæl i tvivl om hvad o hvovidt, at d skal stmm. Vi ta n snak md politikn Ol Dy fa Vnst om, hvovidt dt t dmokatisk poblm. O om hvovidt dt bons t ansva at skaff si vidn.. Hvad skal d til, fo at du intss di fo politik? t af d spøsmål Ol Dy n vil still føstansvæln. Samtidit han oså mt kontant ov fo dn sofavæl, d savn mdidæknin: Dn som ti samtykk j syns nt politisk, at vi komm ud md vos budskab, hvt pati lav ds valpoam... tinn bliv jo lat ud i tv, i mdin o i avisn o linnd. J to at dt simplthn, fodi, d n mass bo, som ovhovdt ikk intssd. Han ø dt hutit klat fo os, at han af dn samm ovbvisnin som væln: I dn h diitalisd vdn, vi lv i, d ikk non, d skal komm o si til mi, at d ikk vd, hvodan man suf på nttt, dn spis j ikk! Ol Dy ha t klat budskab o n huti sammnlinin til sofavæln: hvis du skal hav n ny bil, så å du ikk ba nd i supmakdt o si: j skal hav n bil, nj du å ind o undsø på dn, hvad dt fo n bil j køb, hvad fav dn, hvilk dæk d på, o dt kan man oså ø vd politik. (S oså Un kandidat på pnsionist-ø, hvo Maia Kjæaad fa Socialdmokatit udtal si) Dbattn om ansvat kø vid mns fmmødt til d kommunal stmmboks fald. D ikk non, d vil ta ansvat, mn dt lad til at båd politikn o væln mn, at dt sofavælns t ansva at na si i dmokatit. FAKTA: Stmmtallt fald fo hvt kommunalval. Iføl Kmdval. dk stmmtallt faldt sidn å 2005, til sidst kommunalval i å Stmmtallt faldt md 2303 stmm, i fohold til i å 2005, hvo dt kun va faldt md 680 stmm, sidn å Til kommunalvalt i 2009 lå Bonholm ov landsnnmsnittt. Landsnnmsnittt lå på 65,8 %, mns nnmsnittt på Bonholm lå på 71,1% MIE EJBY DANNERFJORD FREDERIKKE HJORTH-LARSEN CÆCILIE JENSEN FOTO: NATASJA HEIDEMANN RØMER OG LÆRKE MELMIN JENSEN Stmm d un som ds foæld, o føl at foældns holdnin ha haft indviknin på dm? På Campus Bonholm t spøskma sndt ud, hvoi d un bliv sput om ds holdnin i fohold til ds foæld, o om d blvt påvikt hjmmfa. Af d 885 adsput, ha 246 lv ivt sva fa si. Ud fa d indsamld data vis dt, at d un i høj ad dann ds n mnin o holdnin, mn samtidi oså få politik ind md modmælkn. D un mt ni md hinandn nå dt komm til spøsmålt om d bliv påvikt af ds foæld. I spøskmat ha man svat at d ikk føl at ds foælds holdnin ha haft indflydls på dm, mn man ha uddybt at d i bund o und bliv påvikt, mn m nnm opdals. Dtt btyd at d stadi ha kunnt dann ds t standpunkt o holdnin, jo æld d blvt. Hovdpatn af ymnasilvn ha t positiv syn på, hvo d skal sætt ds kyds, o hvodan omivlsn spill ind på ds liv. Do d non, d væl slt ikk at stmm. Slå vi nd på t pa nklt bsvals vil vi kunn s, at hvis b foæld stmm på dn ød blok, vil spondntn mst tilbøjlit oså stmm på dn ød blok. S vi dimod på n spondnt, md foæld md t bn i hv blok, svin dt mllm hvo spondntn sætt sit kyds. Vi ha sput to un mnnsk i fom af Matin Motnsn, fomand fo Vnsts Undom Bonholm, o Mikkl Nilsn, mdlm af SUF (Socialistisk Undoms Font). Vi vd at diss to pson intss si mt fo politik, o dfo dt intssant at hø, om ds hjmmliv ha påvikt ds politisk standpunkt. M nd ba n holdnin Matin fomand fo VU o mt politisk aktiv. Udadtil fmstå b famili, som non d mt politisk aktiv. Vd du hvad din foæld stmm? Ja, nonlund, mn ikk 100 %. Umiddlbat vd j hvilkn fløj d tilhø, mn dt skift lidt alt afhænit af hvilkt val dt. Stmm du på dt samm? J vill umiddlbat stmm dt samm, som j to min fa stmm. Føl du di påvikt af din foælds holdnin? På hvilkn måd? Nj, ovhovdt ikk. J ha tat standpunkt udnom min foælds holdnin. Fyld politik mt i dit hjm? Nj, ovhovdt ikk. Mn slvfølli, hvis d ha væt n sto sa ha vi li snakkt om dt, mn dt ha ikk væt sådan at j innm hl livt ha intsst mi fo politik. Min foæld ha ikk dikt haft indflydls på at j kommt til at intss mi fo politik, mn d ha haft indflydls på dn måd, at j ikk blvt påvikt, d ha lisom ladt mi ta mit t val, i stdt fo at pålæ mi n holdnin. H ha familin åbnbat ikk haft dn sto påviknin Mon dt andlds i Mikkls tilfæld? Vd du hvad din foæld stmm? Sådan cika, ikk 100 % sikk, mn j vd hlt sikkt hvilkt fløj d tilhø. Stmm du på dt samm? Ikk sikkt pæcis dt samm pati, mn i hvt fald samm fløj. Føl du di påvikt af din foælds holdnin? På hvilkn måd? Nå man lill, o lisom bliv oplæt, så dt klat, at nå man spø hvodan not fun, så bliv dt lisom ns viklihdsopfattls. Fyld politik mt i dit hjm? Vi ha aldi haft poblm md at diskut, o j altid blvt sat ind i tin nå politik jod not, ll hvofo d ha jot not, o hvodan dt fun. Min søst å iti mt op i politik, o dt ø min bo oså - så familin ha iti mt at si d. På hvilkn måd ha du haft fihd til at dann di din n holdnin? På all måd. J ha slv fåt lov til at indsaml infomation. Mn in, nå man få at vid at vdn fun på n måd, så bliv dt ns viklihdsopfattls. På dn andn sid ha man jo ksmpl på folk som skift holdnin, mn dt sjældnt. Stm psonlit dn 19. novmb på n handlkafti bomst STEEN COLBERG JENSEN Bonholm ha t massiv udfodin. - vi manl abjdsplads - vi bliv fæ - vi ikk dyti nok Dt kæv politisk handlin i n ny tnin. VENSTRE ha lat n ny kus md t målttt handlinspoam. VÆKST fl ARBEJDSPLADSER - UDDANNELSE til vos un VENSTRE paat til at ta ansva fo, at Bonholm komm vid. Løsninn d, hvis vi stå sammn om øns vækst o udviklin. Føl Stn på d social mdi Juli Ejby Dannfjod, Hnik Ejby, Hidi Dannfjod 32 MAGASINET BORNHOLM NOVEMBER 2013 NOVEMBER 2013 MAGASINET BORNHOLM 33

18 UNGE KANDIDATER PÅ EN PENSIONIST-Ø O STEM PERSONLIGT O KANDIDAT TIL BY- OG REGIONSRÅDET AF EMILIE KJØLLER POULSEN, MICHELLE MATTSSON, ALEXANDRA SMEDEGAARD OG THEA HENRIKSEN Nå kommunalvalt afvikls dn 19. novmb, d ikk man un, som valfat til valunn. I hvt fald ikk, hvis tndnsn fa 2009 fotsætt [19 21-åi = 45%] Do d ny un ansit på kandidatlistn, som ikk lad si skæmm væk af d faldnd stmmpocnt. Vi ha stillt fi skap spøsmål til t af d ynst kandidat. Rné Danilsson (C) Hvofo du åt ind i politik? Fodi j mn, at hvis man skal hav ttn til at bokk si, så må man dlta aktivt i dmokatit, som minimum vd dltals i valn. Mn dt va nok Nyup-inn omkin åtusindskiftt som fmpovokd dt. Rød fodlinspolitik o manlnd RENÉ DANIELSSON, KONSERVATIVE indvandinskontol va hovdåsan. Stmmpocntn blandt Bonholms un lav, syns du dt t poblm? o hvofo? Dt t poblm, da n væsntli bfolkninsupp ikk bliv høt, o på dn måd få d ikk dn mdindflydls, som j to all ntli n vil hav. Hvad mn du d kan øs vd dt? J kan odt lid dn aml måd, så dt ælit at vi må ty til valbuss. Hvis dt ikk vik, så syns j ikk d skal lavs ydli altnativ. Mn dt und mi ikk hvis vi nd md, at dt bliv md nm-id ll linnd. Til sidst vil vi n hø din bdst onlin Hvofo skal vi stmm på di? Bons pn i bons lomm! Man skal sætt sit X vd mi fodi, at Bonholm ha bu fo n æt opposition (Winni bliv jo dsvæ nok nvalt), som kan væ md at tækk Bonholm læn til høj. O så kan j fohåbntli bida positivt til, at Bonholm få ændt sin Titanic-kus. Hl øn btal dsvæ pisn fo ætskabt mllm Socialdmokatn o Vnst. Bian Kofod (V) Hvofo du åt ind i politik? Fodi j mn, at d skal fisk kæft til i bonholmsk politik. J sådan af sind, at j hll vil handl nd at stå på sidlinjn o bokk mi ov hvad and ha bsluttt. I dn sammnhæn j slvfølli intsst i at få Bian Kofod, VENSTRE indflydls på fmtidns Bonholm, o dt ø man kun vd at dlta aktivt. Stmmpocntn blandt Bonholms un lav, syns du dt t poblm? Hvofo? Dt poblmatisk at stmmpocntn lav hos d hlt un væl, da dt dm, som skal lv lænst md konskvnsn af d bslutnin politikn ta. Da dt d un d by fmtidns Bonholm vill dt væ n skam, at d ikk md til at dikt dn. J vil n hav t unt Bonholm, hvo d sjov, spændnd o udfodnd jobs til d un, så man væl at bliv ll komm tilba til øn. Vi skal pass på ikk at bliv n pnsionist-ø. Politik umm man tø tal o kdli bslutnin, mn oså nøln til fmtidns Danmak. Hvad mn du, d kan øs vd dt? Dt vitit, at man bd til at oplys d un om, at d vd at stmm faktisk få foholdsvis sto indflydls på ds kommnd liv o, hvilk amm dt skal lvs und. J to dsvæ, at man un ikk politisk aktiv, fodi d s politik som not fo aml mnnsk. I dn fobindls dt, at dn æld nation skal husk at vi pladsn fo d un i tid, sålds at d skabs n bd mulihd fo at opnå indflydls blandt d un. Til sidst vill dt sandsynlivis væ n hjælp hvis man fik politisk dbat md d un i øjnhøjd. Måsk undomsoanisationn skull m på bann sammn md d æld politik. Til sidst vil vi n hø din bdst onlin Hvofo skal vi stmm på di? J vil abjd fo n ø i innovativ vækst, o ikk n i afviklin. O j vil skab plads til d un d fmtidn. Ta ansva. Stm fo m indflydls. Stm fo m, bd o ønn tafik. Stm fo hl skol. Stm fo t aktivt o vædit ældliv. STEM. OG BESTEM. Linda Kofod Psson Stm psonlit på Linda J vil væ DFs ny fisk pust i Kommunalbstylsn 37å. J vil kæmp fo at få nnmføt mst muli æt DF vlfædspolitik. Vi skal bva vos kultu, vi skal sø odt fo vos æld, sy, handikappd o sva bo, ikk mindst skal vi sø fo at vos bøn o un få t odt spinbæt i livt. Jss Ch. Psson J vil væ Bonholms stmm i Rion H Stm psonlit n. 6 på listn til Rion Hovdstad 37 å. Uddannt skibsfø,abjd som ovstymand. D skal m falihd ind i tafikpolitikkn fo øn, fkvns fm fo dstination, samt d tt fæ, o ikk mindst lav billtpis svat fo at udvikl Bonholm. Sundhds o syhuspolitikkn, Bonholm skal hav odntli akutfohold o Bonholms hospital skal udfø d mst basal opation. Bnt Johansn Kistian Kik Mailand Chistiansbo 1240 Købnhavn K Tlf: MAGASINET BORNHOLM NOVEMBER 2013 NOVEMBER 2013 MAGASINET BORNHOLM 35

19 KANDIDATERNES BRUG AF DE SOCIALE MEDIER Bonholmlistn.dk Et stækt A-hold md Winni i spidsn ø dit val lt AF MARTIN ANKER, SIMON IPSEN, DAMIR SKORIC & JOHAN MÜLLER Facbook, shain, Twitt, blos, subscibs, liks o man fl linnd od, hø vi ovalt i dnn tid. Dt blvt in at væ på d social mdi o dl sin bivnhd md sin omvdn. Næstn all d kndt ha ntn n Facbook- ll Twitt-pofil. Mn hvad md vos kæ politik? E d li så mt md på modn? Dt satt vi os som mål at undsø. Facbook o Twitt så populæt o all ha fthåndn n pofil, så slvfølli må vos kæ kandidat da oså hav n. Mn dt vist si, at blandt d bonholmsk kandidat, at bun af Twitt slt ikk ksist o Facbook va mt bænst. Næmst ikkksistnd. Vi kontaktd Maia Kjæaad (Socialdmokatn) fo at hø om hnds bu af Facbook fø o und valt. J bu hlt klat d social mdi i fobindls md valt. J ha valt ikk at optt n lik-sid på Facbook da j mn at dn føst iti vik hvis man få ov tusind liks. Dimod bu j min n pofil mt til politisk standpunkt, til at vis hvad j lav o oså til at vis hvm j slv, mn Maia Kjæaad. Maia mn at kommunalpolitikn skal hav m kontakt md d un. Vi skal hav kommunalpolitikn på bann, MARIA KJÆRGAARD, SOCIALDEMOKRATERNE o d skal ud at snakk md d un væl. O så skal d ud på d uns banhalvdl - på Facbook o hun ha t. D bonholmsk pati ikk på Facbook. Kun 2 ud af 8 pati ha n offntli lik-pofil, mn d flst kandidat ha n pivat-pofil, hvo man do stadi kan s ds opsla. Blandt d fosklli patis topkandidat ha Winni Gosbøll, Lif Olsn o Stn Colb all n sid, hvo d båd dl politisk holdnin samt pivat hændls. Kistin van Sabbn (Konsvativ) n af d få kandidat på Bonholm som Kistin van ZabBEN, KONSERVATIVE ha valt at adskill sin pivat pofil fa sin politisk. Hnds politisk holdnin hø til hnds offntli lik-pofil, hvo hun i øjblikkt aktiv o d innm kommunik md sin væl o dl nyhd om kommunalvalt o and kampan, oså slvom hun ikk ha ov tusind liks. J bu, o ha i fl å but d social mdi i fobindls md val - mn oså i mllm valn. J ha n politik-sid hvo j skiv nyhd, link til atikl o kommnt på fosklli politisk stof Kistins sva på spøsmålt om hnds bu af Facbook und valt. D li t ubnyttt potntial i social mdi, som kandidatn bø udnytt, så d kan tiltækk fl un, vt. Føstansvæl. D un ha bu fo m kndskab til patin, så dt vill væ oplat at ækk ud til dm på ds fotukn ntvæk f.ks. Facbook. Bonholmlistn vil n væ aant fo åbnhd o ælihd vd bslutninn i Kommunalbstylsn. Diss bø væ m vædibast fo dn Bonholmsk bfolknin. Bonholmlistn vil pioit od ammbtinls fo hvv. All d omåd som Kommunalbstylsn ha indflydls på skal pioits, f.ks. vandtakst, havntakst o huti, nm, o bhjælpli sasbhandlin af bysa. Bonholmlistn ønsk indflydls på hvolds øn kan udvikls. D skal væ plads til individull ønsk o bhov på dt dcntal nivau. Alt skal ikk topstys. Bonholmlistn ikk ban fo at cntalis hvo dt imlit, fonuftit o skab kvalitt fo flst muli. Bonholmlistn ønsk at dt kan væ attaktivt at bo på hl Bonholm. Dt skal væ hlt op til bfolkninn i dt nklt lokalomåd, hvad d syns attaktivt d. Stm på list W Stm på Bonholmlistn o Cal Ilsø, hvis du oså ønsk dt bdst fo Bonholm. Sæt kyds vd list A 19. novmb BORNHOLMERLISTEN 36 MAGASINET BORNHOLM NOVEMBER 2013 NOVEMBER 2013 MAGASINET BORNHOLM 37

20 X Social ansvalihd X Stop fo udlicitin ja til offntli jobskabls X Sikin af læ- o paktikplads X Stop fo cntalisinn X Bva skoln X Knvlfæd i dit lokalsamfund X Eninovin af offntli bynin fm fo unødvndit nybyi X Økoloisk landbu dt iv fl abjdsplads X Sto vindmøll ud på havt Vi vil kæmp fo t lvnd lokalmiljø på hl øn. Øvlsn bstå fo os i at skaff indtæt til udiftn ikk at spa os ud af lndihdn. Dn vj fø kun til stø ulihd. Dt offntli må iansætt n m possiv udviklin, d på sit kan vnd afviklin til udviklin. Aftnn stat kl.19:00 md spisnin o hy musik. Dft Liv Musik Fa kl.22:30 til 02:30. Md Søn fo Mo 29 / 30 Novmb 6 / 7 Dcmb 13 / 14 Dcmb Pis. 245,- p. Kuvt. Rin fo tilmldin Finn ll Hnik Mail: M info på Finn s Fyvæki Hasl Flü fav Nxø Fyvæki åbninstid 27 & 30/ , 29 & 31/ PALÆ CAFEEN Fyvæki åbninstid 29 & 30/ / Husk du kan stmm alld nu D t b l v t n m m a t s t m m t i l d l o k a l v a l. D u k a n s t m m, h v o d t p a s s d i p å m n d v a l s t d i D a n m a k. D u m ø d b l o t o p o a f i v d i n s t m m. D u b h ø v i k k m d b i n v a l k o t, k u n l i t i m a t i o n s o m f x s y s i k i n s b v i s. Æ n d d u h o l d n i n, k a n d u s t m m i n f m t i l l ø d a n f ø v a l t d n 1 9. n o v m b. F i n d t s t m m s t d n æ d i p å s t m. d k S all d od tilbud på und fyvæki Fa d PALÆ CAFEEN Åbnt i juln o nytå Læs m om valt på bk.dk/kommunalval K o m m u n a l - o i o n s v a l t ,22,27 & 28/ / julhy 25 & 26/12 Spill DIRTY GUNS Op til julbal Nytås Galla 31/12 Døn åbns Flottst Hat o påklædnin Vind 1 fl. Spiitus m/vand Gatis Champan Go jul o odt nytå 38 MAGASINET BORNHOLM NOVEMBER 2013 NOVEMBER 2013 MAGASINET BORNHOLM 39

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole 1n 2012/13 Oktob Ikast-Band Kommunal Ungdomsskol Ny konkunc fo fotoholdn Md USK ud i dn sto vdn Husk du kan også stmm ottoman 1_CS6.indd 1 16/10/13 07.44 Indhold Opgav... sid 2 Nyt lvåd...sid 3 Godawfst...

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere...

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere... å J.P. Jcobn Cn i k G nd Gi Sluh Ic du H d ø l i o ly, K yllin u å f Sko il in? i d l fød Tnkonku n c å ko o væ d il in od, fd o lød, o ø idi n knon hndl, ll fl... BØRNEEVENT: Bø kon o flv din nin (kl

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage. Se hele programmet for julen på

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage. Se hele programmet for julen på Vlkommn til Pt Jul i Rib S hl pommt fo uln på www.ptuliib.dk 07 Jul om i ml d J læd mi i dnn tid D hvid ulhytt Dt indldninn til bon Pt Jul, om hndl om fmilin Kohn ul o tdition i 0 n. Rib h hntt inpitionn

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture # Mandag dn 17. dcmb blv d sidst ott tstfamili til tst n l-bil sndt af std fa Fax Fosynings administation. Dt 100 å sidn, at Sydsjællands Elkticitts Aktislskab, SEAS, blv gundlagt af Nils Jøgn Andsn. Haslv

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 0 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS» Vos bidasyd skal s, hv nst kon, saml ind, iv dt bdst muli afkast Dfo vud mt nøj hvo mt mial, snd ud, o ha

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun.

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun. Oplevelse fo alle! Bowl n Fun Hosens Standkævej 87 8700 Hosens Tlf. 75 64 56 55 Vi ha online ooking - læs mee på www.owlnfun.dk 2 Familieuffet & Bowling Søndag fa kl. 17.00 Bøn unde 12 å ½ pis TILBUD Hve

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

rlæsning InspIratIon: somme

rlæsning InspIratIon: somme n ning ass /s l æs fisk a T h om m n m a G J o : d a S t : a u n a o g io Lay ndby iat : Sta Insp T yk sign 0 0 D ITK g: 1.0 kn 1 O pl a pa C M øl l s u Aah 8000 Haold Fys usandsynlig pilgimsfæd Rachl

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG Vi saml Amag Amag Bladt 32 51 51 51 MANDAG 17. DECEMBER 2007 NR. 51 133. ÅRGANG INTERNETAVIS: WWW.AMAGERBLADET.DK TIL SAMTLIGE HUSSTANDE E-MAIL: REDAKTIONEN@AMAGERBLADET.DK PLESS I Ø-RÅDET Flmming Plss

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undvisningsbskivls Stamoplysning til bug vd pøv til gymnasial uddannls Tmin Tmin hvo undvisningn afslutts (Juni 2016) Institution Uddannls Rybns HTX Fag og nivau Matmatik B/A Læ Jack Sandbæk Hold 1.c Ovsigt

Læs mere

Tekniknørd hos Alpha-Elektronik Side 12. Atleter i gaderne. 200 idrætsudøvere fra Næstveds nordiske venskabsbyer dystede med hinanden.

Tekniknørd hos Alpha-Elektronik Side 12. Atleter i gaderne. 200 idrætsudøvere fra Næstveds nordiske venskabsbyer dystede med hinanden. Ug 27 Lødag 5. juli 2014 17. ågang WEEKEND LÆS I AVISEN Vind t wkndophold i Hazn Sid 10 Tkniknød hos Alpha-Elktonik Sid 12 Jannik Hastup md ny film Sid 12 Tigtilling født i ZooPak Næstvd Sid 2 Foto: P

Læs mere

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler N. 5 Dcmb 2010 17. ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj 2010 - t skidt tilbag hvad angå vold og tusl BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

Dansk Stålmontage A/S

Dansk Stålmontage A/S Hm? Dn Såmon A/S n nnø- m n- o mon omhd d bæ bdmbnchn Vo bdomåd pænd o: - Bnn m nn 3D Inno - Konu onm nomonnudundndéopæ - Udø onp - Poc- ndbhndn- ndu- oødnæmmcu næ o mnopbynn - Enonu on - Abdmdu åumnum

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24.

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. Si t, u. S oå i i bo. i 23. i 24. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D å ao. D åb t iu. D

Læs mere

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse.

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. E ti. Si t, u. S oå i i bo. E bi. i 23. i 24. E bi. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g Glimt af kampn fo fih Dn gyptisk lgation, sammn m 9 an nation fa Mllmøstn bsøgt skoln i ug 10, gav tilhøn n føllssmæssig fonmmls af, hva kampn fo fih bty. S si 4 Apil 2011 N. 35 9. å g a n g APRIL 2011

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

Velkommen til Greve. Greve Kommune. Natur og skønne grønne områder. Mange typer dagtilbud og skoler. Kulturen er både fin og folkelig.

Velkommen til Greve. Greve Kommune. Natur og skønne grønne områder. Mange typer dagtilbud og skoler. Kulturen er både fin og folkelig. Gv Kommun Vlkommn til Gv Mosd Havn Fott Hdland Vlkommn til Gv Mang typ dagtilbud og skol Kultun båd fin og folklig Motion n dl af hvdagn Køb ind i stocnt ll langs standvjn Natu og skønn gønn omåd Gv Kommun

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til?

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til? 08 / JUNI 2013 BEBOERBLAD fo bolikono åhus Kva A bo i Fydnlund Afdlinsød o dindflydls Fuln d d ul jakk Hvad kan du bu husodnn il? Ld Af Søn Høsb Kva På afdlinsød disku vi fosklli fosla il, hvodan vi udfold

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27.

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27. EgbjgBLADET N. 10, novmb 2014, 46. ågng N. Så dt jul ign... Kom til julhygg dn 4. dcmb Hyggligt isngødsngmnt i Fællshust dn 27. novmb Ny kultuskol slå ødd i vos omåd 1 Ønsk du t lj lokl i Egbjg Fællshus?

Læs mere

REDSKABER & TILBEHØR. Importør: GKM A/S Brunde Vest 19. Tlf.: Fax: /12017.

REDSKABER & TILBEHØR. Importør: GKM A/S Brunde Vest 19. Tlf.: Fax: /12017. Ensilaggb,, d la b z o D, ng, Big-Bag løft ta ll a B l, v o k s tigskiftamm, tip g u a B H, t, iv o p d s n å a G llt ummiskab, G A-amm, Ba, m a ib G tsadapt., k in n k u s p a m T j, F ft t, lø ssæ ovspil,

Læs mere

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal 600 Kcl M Monm Ostm 43 kcl ovboll (c. 80) lt smmn m 2 skiv ost 30+ (40) + bnn (20) Fokost Pstslt 355 kcl 30 oft pst (å) 200 ønts, hn 00 boccoli, sto vt lo, 50 æt o lit slt 80 kyllinbyst 2 tsk psto som

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere