Murerfaget i Bevægelse Vejledning 3 - Kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Murerfaget i Bevægelse Vejledning 3 - Kommunikation"

Transkript

1 Murerfaget i Bevægelse Vejledning 3 - Kommunikation - Udvikling, metoder, resultater og erfaringer Niels Haldor Bertelsen SBi Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009

2 Titel Murerfaget i Bevægelse Vejledning 3 - Kommunikation Undertitel - Udvikling, metoder, resultater og erfaringer Serietitel Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2009 Forfatter Niels Haldor Bertelsen Redaktion Sprog Dansk Sidetal Litteraturhenvisninger English summary Emneord ISBN Pris Tekstbehandling Niels Haldor Bertelsen Tegninger Niels Haldor Bertelsen Fotos Murerfaget i Bevægelse Omslag Tryk Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut, Dr. Neergaards Vej 15, DK-2970 Hørsholm E-post Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelsen: XXXXX: Murerfaget i Bevægelse Vejledning 3 - Kommunikation. - Udvikling, metoder, resultater og erfaringer. (2009)

3 Indhold Forord Indledning Kommunikation og salg for håndværkere Murerfirmaets markedsføring og salg Showrooms, udstillinger og messer Formidling i trykte medier og på hjemmesider Henvisninger

4 Forord Murerfaget er et gammelt og traditionsrigt håndværksfag. Gennem tiden har faget skabt smukke og holdbare bygninger, som har præget den danske bygningskultur på mange fronter. Tænk blot på Kronborg, Grundtvigskirken, Østerbro i København eller de røde 1½-plans murermestervillaer. Mange af disse bygninger kan dækkes af et slogan, man kan læses på bagklappen af lastbiler fra en teglleverandør Bagt i går holdbar til Men faget kan ikke leve på tradition alene. Der skal også tænkes nyt og skabes udvikling og forandring i faget. Murerfaget skal tilpasse sig de nye produktionsformer og samarbejdsrelationer indenfor byggeriet, og murerfaget skal være med til at løse byggeriets problemer. Murerfaget skal altså både være tradition og vision. Denne vision vil faget realisere gennem Murerfaget i Bevægelse, som er et langsigtet udviklingsprojekt, som Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget har igangsat i samarbejde med SBi, Dansk Byggeri, 3F og MURO samt de tekniske skoler. Projektet blev igangsat i 2005, og første udviklingsbølge afsluttes i I den periode har projektet fået økonomisk støtte fra: - Realdania - Undervisningsministeriet - Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond - Bygge- og Anlægsfonden - Murerfagets Fællesudvalg - Københavns Murerlaug. Den første publikation i Murerfaget i Bevægelse Byggestyring for fagentreprenører, som viser udviklingsmuligheder for murerfirmaer, blev udgivet i 2006 som SBi-rapport 2006:10. Anden publikation "Murerfaget i Bevægelse - et innovationsprojekt", som beskriver projektets målsætninger og aktiviteter, blev udgivet i Tredje publikation Murerfaget i Bevægelse Vejledning 1 Demo-byggerier blev udgivet i De to sidste er udgivet af Forlaget Tegl og trykt i stk. og udsendt til fagskoler og murerfirmaer i Danmark. Denne tredje vejledning er en af de seneste tre vejledninger, som udgives samtidig af SBi til gratis kopiering fra Den beskriver, hvordan murerfirma og håndværkere udvikler kommunikation og samarbejde med kunder, brugere, byggeparter og offentligheden, som et væsentligt supplement til den tekniske udvikling. Tilsammen fremlægger de seks publikationer resultatet af Murerfaget i Bevægelse for perioden , og de bliver dermed rygraden i en ny innovationskultur i murerfaget og andre byggefag. Vejledningen retter sig primært mod murere, byggesjak, murerfirmaer og fagskoler, som har interesse i murerfaget udvikling. I vejledningen arbejdes også med områder, som kan have interesse for producenter, leverandører, rådgivere og forskere samt andre faggrupper og skoler, som ønsker at bidrage til byggeriets udvikling. Det faglige fællesudvalg vil gerne takke projektets sponsorer samt alle der har bidraget til realisering af Murerfaget i Bevægelse. Vi håber, at læserne vil få glæde af vejledningen og støtte murerfagets udvikling hvert med deres bidrag. 4 Morten Bo Petersen Formand for Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget

5 1. Indledning Et stort problem for murerfaget er, at fastholde en langsigtet udvikling og forbedring af effektivitet, økonomi og kvalitet fra sag til sag. Et andet problem er den begrænsede overføring af erfaringer mellem praktisk byggeri, undervisning, udvikling og forskning, samt hvordan praksisnær uddannelse bliver forankret på byggepladsen. Et tredje problem for murerfaget er, at man ikke har tradition for systematisk dokumentation af effektivitet, økonomi og kvalitet samt erfaringsdeling om samarbejde og ledelse. Formål og målsætning Murerfaget i Bevægelser har til formål, at fremme innovation, innovationskompetence og samarbejde om innovation, og at støtte indføring og udvikling af en ny innovationskultur i murerfaget. Dette gøres gennem lanceringen af en fælles innovationsmodel for murerfaget, som er beskrevet i fem vejledninger, der har fokus på hvert sit delområde i innovation. Målet med denne indsats er at forbedre virksomhedernes og byggeprocessernes effektivitet og byggeriernes kvalitet og økonomi. Et andet mere langsigtet mål er at forbedrer fagets omdømme og troværdighed overfor kunder, samarbejdsparter og offentligheden. Målgrupper og samarbejdsparter Den primære målgruppe for arbejdet i Murerfaget i Bevægelser er: Murerfirmer, deres ledelser og håndværkerne. Fagskolerne, deres ledelse og lærere er bærere og drivkraften i forankringen af denne nye innovationskultur. De gennemfører udviklingen i et nært samarbejde med innovative byggeparter, forskningen, myndigheder og andre interesserede, og Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget er omdrejningspunkt for koordineringen af denne store og vigtige opgave for faget. De centrale parter i innovationsprocessen i Murerfaget i Bevægelse er vist i figur 1 højre del. 4. Murerfaget i Bevægelse En ny innovationskultur styret af det faglige udvalg 1. Demobyggerier til måling af resultater 2. Eksperimentarium for firmaer og svende Lokale innovationscentre Lokal drivkraft og samlingspunkt for udvikling Vejledningen Vejledningen 3. Kommunikation med kunder og andre Parter i innovationsprocessen 2. Undervisning 1. Byggefag Firma/håndværker Byggesager udvalg 3. Leverandører og rådgivere 4. Forskning Figur 1. Vejledningen virker i sammenhæng med de andre vejledninger jf. venstre figur, som beskriver innovationsmodellen for Murerfaget i Bevægelse, og som retter sig mod innovationsprocessens parter jf. højre figur. Innovationsmodellens nuværende vejledninger Murerfagets fælles innovationsmodel beskrives i de fire vejledninger: 5

6 - Vejledning 1 Demo-byggerier: Om hvordan firmaer og håndværker gennemfører afprøvning og dokumentation af udvikling på demo-byggerier, og hvordan de tilegner sig kompetence i afprøvning og overføring af resultater fra eksperimentarium til praksis på byggesager. - Vejledning 2 Eksperimentarium: Om hvordan firmaer og håndværkere gennemfører udvikling af produkter, værdier og processer på fagskoler og virksomhedsforlagt, og hvordan de tilegner sig kompetence i udvikling. - Vejledning 3 Kommunikation: Om hvordan firmaer og håndværker udvikler kommunikation med kunder, brugere, samarbejdsparter og offentligheden, og hvordan de tilegner sig kompetence i kommunikation og samarbejde. - Vejledning 4 Ny innovationskultur: Om hvordan det faglige fællesudvalg koordinerer innovationen mellem fagskoler, murerfirmaer, håndværkere og samarbejdsparter, og hvordan de fremmer en ny resultatorienteret innovationskultur i murerfaget. Vejledningerne retter sig mod hvert sit område, og de kan læses hver for sig eller i sammenhæng. Fx retter den første sig mod de faktiske forhold på byggepladsen og den sidste retter sig mod den overordnede koordinering af udviklingen og fremme af en ny innovationskultur i murerfaget. Sammenhængen mellem vejledninger er vist i figur 1 venstre del. Flere erfaringer og mere information kan findes på og Indhold og opbygning af vejledning 3 Vejledning 3 - Kommunikation beskriver en metode til udvikling af murerfirmaerne og håndværkernes kompetence i kommunikation og samarbejde med kunder, brugere, samarbejdsparter og offentligheden. Vejledningen er vigtig, fordi byggeriets fagpersoner hovedsagelig har fokus og interesse i udvikling af produkter og processer. Samtidig har de fleste håndværkere kun begrænset baggrundsviden om kommunikation, og mange mener, at de vil være dårlige til det, og at det ikke er deres arbejde at være sælgere for firmaet. Det er et problem for fagets udvikling, som denne vejledning vil forsøge at råde bod på. Vejledningens udvikling af kommunikation retter sig både mod murefirmaet og håndværkerne, og hvordan forskellige facetter af kommunikation kan udvikles. Den enkelte håndværke har tit den direkte kontakt til kunden på byggepladsen og har derfor gode mulighed for at forstå kundens behov og hjælpe med mersalg. En sådan indsigt kan få en positiv indflydelse på arbejdets kvalitet og den pris firmaet kan tilbyde kunden. Udviklingen af kommunikation i vejledningen foregår på håndværkerne præmisser, under ledelse af faglærere, og den kan efter behov suppleres med undervisning i kommunikation for at øge deres basisviden. Der kan både arbejdes med træning i den direkte kundesamtale, og hvordan man kan bruge trykte medier og tale med journalister. Et vigtigt emne er opbygning af udstillinger, og hvordan man præsentere nye murerprodukter på lokale udstillinger og landsdækkende messer. Sidst men ikke mindst kan der også arbejdes med beskrivelse på hjemmesider herunder, hvorledes man kan føre dagbog over udviklingen på en projektweb. Vejledningen er beskrevet i følgende fire trin, som kan gennemføres hver for sig og i flere runder alt afhængig af ønsker og behov for udvikling: - Kommunikation og salg for håndværkere. - Murerfirmaets markedsføring og salg - Showrooms, udstillinger og messer. - Formidling i trykte medier og hjemmesider. 6 Hvert trin indledes med en vejledningstekst, som under forskellige overskrifter beskriver, hvordan man kan gennemføre arbejdet med kommunikation. Efter vejledningsteksten er vist illustrative eksempler fra udviklingen på EUC-

7 Nord vedrørende indvendigt murværk som interiør og EUC-Sjælland vedrørende dekorative fliser i kreative badeværelser. Vejledningen er den første af sin slags, som har fokus på murerfagets egen udvikling i kommunikation. Det må derfor forventes, at den med tiden skal ajourføres, når man har indhøstet flere erfaringer fra andre eksempler end EUC-Nord og EUC-Sjælland. Det er derfor vigtigt for erfaringsoverføringen, at man ved beskrivelse af sine erfaringer med udvikling af kommunikationen følger den systematik vejledningen lægger op til. Desuden er det vigtigt, at man forsøger at være faktuel og objektiv i sin beskrivelse, så erfaringerne kan bruges i undervisning og udvikling på andre fagskoler. Sidste finish inden udstillingen åbner. Den nye bruseniche bliver inspiceret af den første besøgende på udstillingen. 7

8 2. Kommunikation og salg for håndværkere Et vigtigt emne i innovation er at forstå hvad kunden og samarbejdsparterne ønsker og forventer, så udviklingsresultatet kommer til at afspejle det og ikke alene bliver en demonstration af de tekniske muligheder. Et andet vigtigt emne er præsentationen af det færdige udviklingsresultat overfor kunder og samarbejdsparter, hvor man fortæller og viser produktets muligheder og fordele. I begge tilfælde er det vigtigt, at håndværkeren er trænet i at lytte, forstå og formidle ønsker, muligheder og erfaringer i en form, som forstås af kunder og samarbejdsparter. Mange håndværkere har ikke denne træning og er usikker på sig selv, og de undgår derfor helst samtaler med andre end fagfæller, da de føler der arbejdsrytmen bliver ødelagt. Samtidig har murerfirmaerne brug for flere salgskanaler til kunderne. Det kan fx være at håndværkerne kan virke som firmaets fremskudte sælgere af merydelser på byggepladsen, og at de positivt viser de kvaliteter og muligheder det håndværksmæssige arbejde rummer. Det er dog tydeligt, at der blandt håndværkere går en grænse mellem det at skulle sælge, og det at være god til at lytte, fortælle og formidle. Det sidste er de fleste åbne over for og vil gerne blive bedre til, medens mange håndværkere er forbeholdent overfor salg. Træning i kommunikation for håndværkere Det er ikke bare nyt for håndværkerne, det er også nyt for murerfaglærerne og for undervisningen indenfor murerfaget. Det foreslås derfor, at man tager hensyn til følgende forhold, når man vil arbejde med forbedring af håndværkernes kompetence i kommunikation og salg: Start med forbedring af kompetence i at lytte, fortælle og formidle, men vent med træning i mersalg til senere i kompetenceudviklingen. Gennemfør uddannelse med vægt på træningsøvelser, hvor håndværkerne hurtigt mærker de bliver bedre og kan bruge det til noget. Undervisningsmaterialet skal være enkelt og praksisnært, hvor kommunikation vises i forhold til aktuelle eksempler fra murerfagets dagligdag. Læreren skal have kompetence både i kommunikation og salg og det murerfaglige, så håndværkerne opfatter der er sammenhæng og det er relevant. Undervisning og træning i kommunikation foreslås gennemført som moduler af 2-4 timers varighed i tilknytning til eksperimentariet (se Vejledning 2 Eksperimentarium). Hvert modul kan indeholde et oplæg om den teoretiske baggrund, en gennemgang af et eksempel fra praksis samt en øvelse, hvor håndværkerne træner og forbedre deres færdigheder i kommunikation. Træningen i kommunikation kan dels rette sig mod kundesamarbejdet, mod samarbejdet med kollegaer og samarbejdsparter i firmaet og på byggepladen og mod samarbejdet i tilknytning til eksperimentariet. Modulerne kan fx have følgende indhold: Lær at lytte til kunden og forstå ønsker og forventninger til det færdige resultat og arbejdsforløbet, men nedton hurtige tekniske svar. Præsentation af forslag til løsninger, forløb og pris, og hvordan man kan spørge ind til kundens forståelse og accept af forslagene. Hvordan man kan skrive informationsmateriale, artikler i blade eller på hjemmesider om murerprodukter eller blive interviewet af journalister. 8

9 Hvordan man i personlig kontakt med kunde og samarbejdsparter kan fortælle og vise murerprodukter og resultater. Efter gennemførelse af et træningskursus i kommunikation foreslås det, at håndværkerne anvender deres indhøstede kompetencer på konkrete praktiske opgaver som fx: Præsentation af murerydelser og udviklingsresultater i showrooms, på udstillinger og på store messer se kapitel 4. Skrivning af artikler til fag- og lokalblade og interview af journalister se kapitel 5. Skrivning af webartikler og brug af - se kapitel 6. Erfaringer fra første kursus på EUC Nord Det første kursus om salg for håndværkere blev gennemført på EUC Nord med økonom Niels Abildgaard som lærer. Kurset blev gennemført som 4 halvdagsmoduler integreret i eksperimentariet. Niels havde god erfaring med undervisning i kommunikation og salg. De deltagende svendes interesse var ikke salg, men der var stor interesse for at høre om metoder til bedre kommunikation med kunder. De sidste moduler blev derfor drejet i den retning, og det blev forsøgt at indlægge nogle murereksempler ind i undervisningen. Svendenes tilbagemelding var positiv på træningen i kommunikation med kunder. En af de deltagende svende udtrykte det således: Når jeg før stod og satte fliser op hjemme hos en kunde - fru Pedersen, så stod hun tit bag ved mig og kikkede mig over skulderen og spurgte løs. Hun kunne fx spørge om, hvorfor fugerne så sådan ud, og hvorfor jeg ikke startede med en hel flise i siden? Det var meget irriterende, at hun forstyrrede mig og spurgte om ting, hun ikke havde forstand på. Med ryggen til hende gav jeg hende derfor et kort svar for at lukke munde på hende. Efter kurset i kommunikation forstå jeg, at hun kun prøver at vise interesse for mit arbejde, og at jeg kan bruge det til at fortælle hende nogle gode historier om godt håndværk. Jeg har efterfølgende hørt, at hun er gået videre med til andre så det er vel ikke så dårligt for firmaet. Det var også sjov forleden dag, hvor jeg talte med en journalist fra det lokale dagblad og de nye indervægge, vi er ved at udvikle på EUC Nord. Jeg fik ham fortalt nogle rigtige røverhistorier - selvfølgelige sande. Han lyttede meget og skrev ned, og han udspurgte mig meget interesseret. - Og her i sidst uge så jeg så hans helsides artikel med mit interview og et stort billede af mig. Det var meget spændende at læse, og mester sagde, at det var en god reklame for firmaet og murerfaget. Niels Abildgaard underviser svende og lærlinge i kommunikation og salg i EUC Sjælland i et baglokale hos Næstved Flisecenter. 9

10 Erfaringer fra andet kursus på EUC Sjælland Andet kursus blev gennemført på EUC Sjælland på den sidste dag i et 2 ugers kursus om fremtiden bademiljø, som blev kørt som et eksperimentarium for 12 kursister. Kurset havde titlen - Hvad er salg? Hvad er kommunikation? Og hvordan får vi ordren? Også her var Niels Abildgaard lærer, men nu med en erfaring rigere fra EUC Nord. Af økonomiske grunde var det ikke muligt at bruge Niels over flere moduler på de 2 uger, da hans transport fra Hjørring ville blive for dyr. Erfaringer fra den anden undervisning i kommunikation og salg var også positive, og i dagbogen fra kurset, som kan ses på er der beskrevet som følger: Som Niels så rigtigt hævdede er salg af håndværksydelser en helt ny og uvant rolle, for mange håndværkere, at være i. Det drejer sig om jeres fremtid og overlevelse, at interesserer sig for kundens behov, at være aktiv lytter, at være til stede og ikke mindst at din personlige adfærd - 'Emma Gad regler' - er ok. Der var aktiv lytning og mange spørgsmål til Niels. Tiden hvor håndværkeren bare gik på arbejdet, er ved at rinde ud. Kunderne forlanger noget mere. De forlanger en aktiv interesse for deres ønsker, gode sagkyndige råd, lejlighed til at gennemdrøfte og gennemarbejde de ønskede håndværksydelser i en åben og uformel atmosfære med specialisten. Der var stort bifald til Niels Abildgaard. Det var tydeligt, at han bruger sin forberedelsestid grundigt. De kan 'noget' dem fra EUC Nord. Erfaringer fra tredje kursus på EUC Nord I tilknytning til det næste eksperimentarium på EUC Nord blev der også gennemført et kursus om kommunikation og salg for håndværkere. Denne gang var det murerfaglærer Finn Pedersen på EUC Nord som forestod undervisning med baggrund i Niels Abildgaards oplæg. Der blev både drøftet kommunikation mellem deltagerne i forhold til det de lavede på eksperimentariet og i forhold til, hvorledes de kommunikerer med omgivelserne, de andre svende i firmaet, lærlinge, kunder, pressen osv. Der var en god opbakning fra murermestrene til kurserne om kommunikation og salg, og en af dem sagde bl.a. herom: Svendene er jo ikke de egentlige sælgere, men derfor er bevidstheden om salget alligevel væsentligt og en professionelle kommunikation er en del af det. Jeg vægter derfor træningen af svendene i bedre kundekontakt og kommunikation højt. Jeg er dog ikke så sikker på, at de nye typer vægge, der er udviklet på eksperimentariet vil sælge særligt godt i praksis. Jeg kan derfor godt tænke mig, at man på kommende eksperimentarier vil tage noget med om mulighederne for forbedring af markedsføring og salgsteknik, som er målrettet murerfirmaerne. 10 Undervisning og gruppearbejde om kommunikation for håndværkere på EUC Nord med murerfaglærer Finn Pedersen som lærer.

11 3. Murerfirmaets markedsføring og salg I planlægning af Murerfaget i Bevægelse var der ikke indlagt udvikling af murerfirmaernes markedsføring og salg, som en del af de opgaver der skulle løse i perioden fra Gennem projektforløbet blev der fra flere sider markeret, at dette emne vil være vigtigt i den videre udvikling af Murerfaget i Bevægelse. De deltagende murerfirmaer i eksperimentarierne nævnte det som en naturlig forlængelse af den tekniske udvikling og uddannelsen i kommunikation og salg. De ville gerne, at man også tog murerfirmaernes markedsføring og forståelse af kundernes behov set fra murerfirmaerne side med, som en del af udviklingsarbejdet og undervisningen. Rådgivere og producenter af byggevarer har været meget interesseret i at deltage og bruge udviklingsplatformen i Murerfaget i Bevægelse, og de har leverede gratis ydelser, produkter og knowhow til eksperimentarierne. Der har været en særlig interesse fra kunstnere, som gennem Murerfaget i Bevægelse har fået nye legekammerater hos murerne og producenterne. I kommende eksperimentarier og uddannelse i tilknytning hertil samt i udviklingen i Murerfaget i Bevægelse generelt vil man med fordel kunne indlægge emner om markedsføring, salg og forståelse af kundebehov. Emnet kan på den ene side støtte fastlæggelse af mere konkrete visioner for udviklingsarbejdet, og på den anden side støtte en bedre forandring hos firmaerne og implementering på lokalmarkedet. I tilknytning hertil vil det også være muligt at udnytte reklamesalg, sponsorater og samarbejdsrelationer endnu mere i fremtiden til at støtte udviklingen økonomisk. Hvordan det konkret skal realiseres, og hvilke vejledninger og undervisningsmaterialer, som skal udarbejdes i tilknytninger hertil, må afgøres i kommende udviklingsprojekter. Billedkunstner Agnete Bjørneboe og keramiker Karen-Lisbeth Rasmussen arbejdede i tre dage hos Petersen Tegl med fremstilling af 370 sten til afprøvning på eksperimentariet på EUC Nord. Som oplæg har de udarbejdet modeller af forskellig murerflader. 11

12 4. Showrooms, udstillinger og messer Udgangspunktet for at arbejde med udvikling i Murerfaget i Bevægelse var, at mange murerfirmaer gerne vil kunne vise deres kunder, hvad de kan levere. Men deres muligheder er i dag begrænsede. De kan fx vise dem en 60x60 cm plader med flise- eller vægprøver fra producenter, eller de kan tilbyde et besøg hos gamle kunder hvis får lov af dem. Det man i fremtiden i stedet kunne tænke sig var at opbygge showrooms med hele væg-, tag- gulv- eller badeværelsesløsninger, som kunden kunne gå rundt i og vælge mellem mange forskellige spændende muligheder. Et sådan koncept praktiseres allerede indenfor vvs-branchen, hvor de lokale mestre i weekenden viser kunderne rundt i et fælles showroom og fortæller om mulighederne (og samtidig sælger de sig selv). En central udviklingsopgave for Murerfaget i Bevægelse er derfor, hvordan man opbygninger showrooms samt lokale udstillinger og stande på landsdækkende messer. I forløbet blev det klart, at man med fordel kunne integrere dette med uddannelse af håndværkerne i kommunikation og salg jf. foregående kapitel og med arbejdet i eksperimentarier jf. Vejledning 2 - Eksperimentarium. I udstillinger vises rumstore murerkonstruktioner. Her i Næstved Flisecenter. Opbygning og brug af udstillinger til formidling og salg Formålet med opbygning og brug af udstillinger i Murerfaget i Bevægelse er: At vise den nyeste udvikling indenfor murerfaget, god håndværkspraksis og resultater af arbejdet i eksperimentarier. At træne håndværkere i bedre kommunikation med kunder og samarbejdsparter og forberede salg af konkrete murerydelser. At indsamle respons fra kunder og samarbejdsparter om deres forventninger og holdninger til murerfaget og konkrete murerydelser. 12 Udstillingerne kan vises i murerfirmaernes showrooms, i fælles showrooms i lokalområdet for murerfirmaer og leverandører, i det offentlige rum eller som stande på lokale og landsdækkende messer. Udstillingerne er stedet, hvor håndværkerne og murerfirmaerne møder kunder og samarbejdsparter og viser det bedste, murerfaget kan formå. Ved opbygning og brug af udstillinger fokuseres på følgende tre indsatser:

13 De udstillede konstruktioner. Fremvisning og betjening. Udstillingens sammenhæng. De udstillede konstruktioner Basis i udstillingen er rumstore murerkonstruktioner man kan gå rundt i og se og mærke på, og som er inspirerede for den besøgende. Der skal være mange forskellige konstruktioner at se på og vælge imellem. Konstruktionerne skal både indeholde fine detaljer og vise helheder, som den uprofessionelle besøgende kan overføre til sin egen dagligdag. De enkelte konstruktioner skal skiltes med enkle forklaringer, så de besøgende har mulighed for at gå rundt på egen hånd. Her kan konstruktionernes anvendelse, egenskaber og anvendte produkter beskrives. Der kan også forklares, hvordan de udføres, hvor produkterne kan købes, og hvad de koster De besøgende skal også have mulighed for at få brochurer og beskrivelser af de nye konstruktioner med hjem, så de kan arbejde videre med de forskellige muligheder. Lys kan fremhæve strukturer og sætte fokus på spændende detaljer. Fremvisning og betjening På udstillingen faglærte håndværkere betjene de besøgende, og de skal fortælle om de nye murerkonstruktioner, hvordan de udføres, og hvordan de er blevet til på eksperimentarier. De skal også kunne give vejledning i, hvordan man kan finde murerfirmaer, som kan udføre arbejdet, og hvor de anvendte produkter eller tilsvarende kan købes. Der kan også være arbejdende værksteder på udstillingen, som viser, hvordan forskellige arbejder udføres professionelt, og hvordan man bedømmer et godt håndværk. Det kan gøre udstillingen mere autentisk og levende. Lærlinge og faglærere kan med fordel deltage i udstillingen, så man også kan informere om murerfagets uddannelse og karrieremuligheder. Udstillingens sammenhæng De enkelte murerkonstruktioner, som er udstillingens basis, skal arrangeres og sammenbygges så de virker som en inspirerende helhed. Man skal kunne følge et naturligt forløb gennem udstillingen, hvor man danner sig et overblik. Man skal også kunne gøre ophold og dvæle ved interessante dele og undersøge dem nærmere. Belysning og brug af æstetiske effekter er vigtige og vil kunne øge de besøgendes interesse for udstillingen. Her kan en god arkitekt eller designer være en stor hjælp, man bør overveje. Man kunne også inddrage lidt god til både øre, næse og mave. Der skal også gøres reklame for udstillingen, og man skal udsende informationsmateriale om udstillingens indhold, åbningstider og adresse. Konkurrencer og events i tilknytning til udstillingen kan tiltrække flere besøgende. Jo mere og bedre omtale om udstillingen, jo flere besøgende og jo større mulighed for en god kundekontakt og salg. 13

14 Udstilling af badeværelsesmiljøer i Næstved Flisecenter. Udstilling i lokale byggemarkeder I Murerfaget i Bevægelser er der gennemført udstillinger på fagskolerne, hos mestre og på lokale byggemarkeder og flisecentre. Fx har udstillinger af hele badeværelsesmiljøer og dekorativt flisearbejde været udført hos Næstved Flisecenter og Construx i Vordingborg. Udstilling kom i stand i et samarbejde med de to byggemarkeder og leverandører af de anvendte produkter. Udstillingslokalerne og de anvendte materialer blev stillet gratis til rådighed af dem, og de har sørget for reklamer, og deres medarbejdere har været meget behjælpelige og samarbejdsvillige. Udstillingen er i de to tilfælde blevet udført af svende og lærlinge fra EUC Sjælland og Selandia, og udstillingen er bygget på stedet og sammenbygget med den øvrige del af udstillingen. I de to uger opbygningen af udstillingen har pågået har der været et ekstra stort antal interesserede kunder, som håndværkerne har været i direkte kontakt med. De har fortalt dem om de nye badeværelsesmiljøer og fået direkte respons fra dem, og de har henvist til murerfirmaer og produkter, de kunne gøre brug af. Det var også spændende, at så mange besøgende var murermestre, murersvende og lærlinge, som besøgte udstillingen for at se, hvad deres kollegaer kunne præsterer. Der blev udvekslet mange erfaringer, og som en af svende sagde: Vordingborg er ikke større, end at jeg ser og møder kollegaerne en gang imellem. Men det er noget helt andet, at gå her og arbejde sammen om vores fælles håndværk og lære noget af hinanden og udveksle erfaringer med kunder, samarbejdsparter og kollegaer, der komme på besøg. Opbygning af nye badeværelsesmiljøer i Construx i Vordingborg. 14

15 Udstilling af Murerfaget i Bevægelse i Herning Messecenter Murerfaget i Bevægelse har i fire år udstillet de årlige resultater på en meget velbesøgt stand på messen Boligdrømme for Alle i Herning Messecenter. I 2006 udstillede EUC Nord resultatet af deres eksperimentarium om tegl som interiør. I 2007 udstillede EUC Sjælland og Selandia resultatet af deres eksperimentarium om fremtidens badeværelsesmiljø. I 2008 udstillede EUC Nord og EUC Sjælland sammen med de nyeste resultater af tegl som interiør og avanceret flisearbejde. I 2009 udstillede Syddansk Erhvervsskole med fokus på murværk og energibesparelse. Herning Messecenter har alle årene stillet udstillingsplads gratis til rådighed for Murerfaget i Bevægelse, og de har stået for markedsføring og været behjælpelig med det udstillingstekniske. Fagskolerne har sammen med mestre og svende stået på standen i de tre dage udstillingen har varet, og de har opbygget standen hjemmefra ud fra resultaterne i eksperimentarierne. Leverandører har hver gang været meget villige til at støtte standen, og de har givet udtryk for, at deres egne stande har haft meget gavn af murerfaget stand. På de fire udstillinger i af Murerfaget i Bevægelse i Herning Messecenter har der været stor interesse for firmareklamer. Her fra EUC Sjælland og Selandias udstilling i De udstillede konstruktioner har været resultatet af årets arbejde i eksperimentarierne. Konstruktionerne har været færdigfremstillet hjemmefra og transporteret som store elementer til udstillingscentret, hvor de er blevet sat sammen så de danner en helhed. Muro og arkitekter har været med til at designe standene, så de nye konstruktioner fremtræder som en sammenbygget helhed med pæn belysning. Udstillingen i 2006 dannede forskellige rum af de nye teglvægge, som man kunne gå rund i, og loftsbelysningen gav struktur på væggene. 15

16 Håndværkere, mester, lærlinge og lærere viste de besøgende rundt i standen og forklarede dem de nye konstruktioners muligheder. Mange ønskede råd om de problemer, de havde med murværk og fliser derhjemme, og det var ofte indledning til en snak om de nye konstruktioner og deres muligheder. De besøgende kunne på standen også få hjælp til at finde en kvalificeret håndværker, som kun hjælpe dem med at vælge og realisere den løsning de kunne tænke sig. Hvordan overfladerne kan rengøres, og hvordan man fuger fliserne blev forklaret, og resultatet blev kritiske bedøm med både øjne og hænder. De arbejdende værksteder var der stor interesse om. Det gav liv til standen, og der var hele tiden mange tilskuere og stor spørgelyst. Mange forældre og unge var interesseret i at høre om lærlingeuddannelsen, og standens lærlinge og lærere var selvskrevne til at give den rette og direkte information herom. Det var også interessant at se, de mange byggefolk, ingeniører, håndværksmester og svende, som var interesseret i at se og drøfte de nye konstruktioners muligheder. Også kunstnere, designer og arkitekter vise stor interesse for standen, måske fordi fokus på de første udstillinger meget var lagt på den kunstneriske udsmykning og arkitekturen. Som en arkitekt sagde, efter han havde taget en serie billeder af standens forskellige nye konstruktioner: Jeg er da nødt til at tage et hav af billeder af alle disse spændende og flotte nye konstruktioner. - Hvad jeg skal bruge dem til? Jeg skal vise dem til min bygherre, og fortælle ham om alle de forskellige muligheder han nu har at vælge imellem. Og samtidig kan jeg fortælle ham, at vi sagtens kan finde kvalificerede håndværkere til at udføre arbejdet. 16 Læring ved at opmure en af de nye konstruktioner. Spørgelysten var stor fra de mange besøgende både til arbejdets kvalitet og lærlingeuddannelsen.

17 Murerfaget stand havde ikke til formål at sælge konkrete produkter, men at give gode ideer og promovere murerfaget som et moderne, kreativt og kvalificeret håndværk. Men indirekte blev både mestre, skoler og produkter solgt gennem det de besøgende så og hørte på standen. En vigtig erfaring fra de fire udstillinger af Murerfaget i Bevægelse i Herning Messecenter har været, at de besøgende også skal have noget med hjem, som de kan arbejde videre med. Det kan være navne, web-adresser og telefonnumre på murerfirmaer, leverandører og fagskoler. Det kan også være brochuremateriale fra murerfirmaer, leverandører og fagskoler, og det kan være specifik information om de nye konstruktioner, de har set på standen. Dette informationsmateriale kan med fordel udarbejdes i tilknytning til udviklingen på eksperimentarierne. Materialet kan også indgå i undervisningen af håndværkerne i kommunikation med kunder og samarbejdsparter. Selvom de besøgende ikke kunne købe de nye konstruktioner på standen, var der stor interesse for at høre om deres pris i forhold til andre normale konstruktioner. I fremtidige udstillinger vil det derfor være et emne, som der skal arbejde med at få konkretiseret. Informationsmateriale om de nye konstruktioner skal kunne uddeles på standen, så de besøgende kan arbejde videre med deres ideer derhjemme. Husk også at der skal være noget til børnene på standen, så forældre kan få ro til at se på de ny konstruktioner, og at også kørestolsbrugere skal kunne komme rundt i standen og komme tæt på de nye konstruktioner. 17

18 5. Formidling i trykte medier og på hjemmesider Som fjerde trin i udvikling af kommunikation i Murerfaget i Bevægelse kan der også arbejdes med formidling gennem artikler, informationsblade og brochurer mv. i trykte medier og på hjemmesider. Mange håndværkere er ikke trygge ved at skulle bruge de trykte medier og hjemmesider til at formidle deres resultater. De vil hellere lade de færdige udviklingsresultater i form af nye konstruktioner tale deres eget sprog. Det er dog vigtigt for helheden i kommunikation og for at fastholde udviklingsresultater og erfaringer, at denne del af kommunikationen også forbedres og udvikles. Denne udvikling skal også foregå på håndværkernes præmisser, men den skal samtidig løfte deres og murerfagets samlede kompetence i kommunikation og salg og styrke udbredelsen af innovationsresultater fra Murerfaget i Bevægelse. Dette logo blev udarbejdet for Murerfaget i Bevægelse, og det vedhæftes alle innovationsinitiativer. Vejledning i formidling i trykte medier og på hjemmesider Formålet med formidlingen i trykte medier og på hjemmesider i Murerfaget i Bevægelse er: At fastholde erfaringer og resultater af udviklingsarbejdet i eksperimentarier, ved afprøvninger og i kommunikation, så andre kan udnytte det i fremtidige udviklinger. At træne håndværkere i kommunikation i trykte medier og på hjemmesider, som en del af deres uddannelse i kommunikation og salg. Formidlingen ud fra første formål har primært håndværkere, murerfirmaer og fagskoler som modtagere, medens formidlingen ud fra andet formål har kunder, samarbejdsparter og offentligheden som modtagere. Afsender af formidlingen er i begge tilfælde primært de håndværkere, murerfirmaer og fagskoler aktive i murerfagets innovation, og overordnet er det Murerfaget i Bevægelse. Formidlingen omfatter den specifikke formidling i tilknytning til afprøvninger på demo-byggerier (Vejledning 1 Demo-byggerier), de enkelte eksperimentarier (Vejledning 2 Eksperimentarium) og udvikling af kommunikation (Vejledning 3 Kommunikation). Den overordnede og generelle formidling om Murerfaget i Bevægelse som er samlet på Arbejdet med formidlingen har fokus på følgende indsatser: Hjemmesiden Innovationsdagbog. Produktblade. Artikler og nyheder. 18

19 Hjemmesiden Murerfaget i Bevægelse opretter og driver en hjemmeside, hvor alle erfaringer fra den gennemførte innovation er samlet og tilgængelig for alle uden betaling. De deltagende fagskoler, innovationscentre og innovationsnetværk har hver sin mappe på hjemmesiden, som indeholder erfaringer og resultater af deres bidrag til murerfagets innovation. De opdatere dem hver gang de har gennemført nye innovationsinitiativer. Hjemmesiden indeholder også en mappe for de fælles udstillingerne af Murerfaget i Bevægelse, en mappe for mesterskaber for lærlinge, og en mappe for vejledninger og andre udgivelser i tilknytning til Murerfaget i Bevægelse. Disse mapper og hjemmesiden som helhed opdateres af sekretariatet, når der er nye informationer eller behov for ændringer. virker derfor som en slags fælles projektweb for den nye innovationskultur i Murerfaget i Bevægelse. Innovationsdagbog Der skrives innovationsdagbog for hvert initiativ der gennemføres under Murerfaget i Bevægelse, og det omfatter bl.a. de afholdte eksperimentarier, afprøvninger, udstillinger og andre kommunikationsinitiativer. I dagbogen skal forløbet beskrives, hvilke erfaringer man har indhøstet under vejs, og hvilke resultater man har opnået herunder resultater af evalueringer. Dagbogen skal indeholde billeder fra forløbet og udsagn fra deltagerne, som kan bruges i en efterfølgende fælles rapportering eller artikelskrivning om Murerfaget i Bevægelse. Som led i uddannelse af håndværkerne i bedre kommunikation og salg vil det være formålstjenligt, hvis de i vid udstrækning selv skrev dagbogen, lavede interviewene og tog billederne. Esben Kirk Therkildsen da han i 2007 fik bronzemedalje for sit murerarbejde i Shizuoka i Japan. Produktblade For at kunne måle resultatet af innovationsindsatsen skal der for hver ny konstruktion der udvikles, forbedres eller afprøves udarbejdes et produktblad. Produktbladet er samtidig et væsentligt værktøj i kommunikationen med samarbejdsparter og salget overfor kunderne. Produktbladet skal beskrive murerkonstruktionens anvendelsesområde og egenskaber, som er forståelig for kunder og samarbejdsparter. Den skal også beskrive de anvendte materialer og deres forbrug, hvordan arbejdsprocesserne kan gennemføres, hvilke hjælpeværktøjer og metoder der er anvendt, samt hvorledes timeforbrug og omkostninger kan kalkuleres frem til en salgspris. Produktblade kan også indeholde tegninger og billeder, og hvem der har stået for udviklingen. 19

20 Artikler og nyheder Informationer om erfaringer og nyheder fra Murerfaget i Bevægelse formidles også i artikler i nyhedsmedier, i firmablade og på hjemmesider. Disse artikler er vigtige i spredningen af erfaringer og forbedring af murerfagets omdømme i offentligheden. Det er derfor et vigtigt element i innovationen og håndværkerne træning i bedre kommunikation og salg. Indsatsen ligger her hos både murerfirmaer, fagskoler og sekretariatet for Murerfaget i Bevægelse, men det er også væsentligt, at håndværkerne inddrages aktivt i informationsarbejdet. Arbejdet kan fx omfatte, hvordan skrives en artikel, hvordan tager man gode billeder, hvordan taler man med en journalist i et interview, og hvordan bruger man internet og hjemmesider i en målrettet information. Hjemmesiden Hjemmesiden blev oprettet i 2005 ved starten af Murerfaget i Bevægelse, og den er i de forløbende fem år løbende blevet opdateret og ajourført. MURO har stået for hjemmesiden, og EUC-Nord og EUC-Sjælland har løbende givet bidrag til indholdet i deres mapper. Det har primært været lærerne på fagskolerne og styregruppens medlemmer, som har skrevet artiklerne og taget billeder til hjemmesiden. I den første etableringsfase prioriterede fagskolerne lavt det at skrive på hjemmesiden, da de havde mere fokus på at få etableret en god kontakt til murerfirmaerne i lokalsamfundet og gennemført eksperimentarier. Men trin for trin blev det bedre og mere interessant at læse artiklerne. De bidrag var referater fra opstartsmøder på skolerne med murerfirmaer og samarbejdsparter, og da eksperimentarierne kom i gang blev de lagt på hjemmesiden en af gangen. Vedrørende kommunikation er der skrevet artikler med mange billeder om de fire fælles udstillinger på Boligdrømme for Alle i Herning Messecenter, som er indlagt i en selvstændig mappe. Der er også lavet en selvstændig mappe for Verdensmesterskab for lærlinge, hvor man kan se udvælgelsen og resultatet fra verdensmesterskabet i 2007 og Man kan også her se en video om, hvordan man bliver uddannet til murer. Der er ønsker om, at udbygge disse mapper og den øvrige information om kommunikationsresultaterne på hjemmesiden i de kommende år. Den nuværende udgave af hjemmesiden kræver en videreudvikling og udbygning, idet det har været begrænset, hvor mange ressourcer der kunne lægges på det område i den første udviklingsbølge fra I den fremtidige udvikling af hjemmesiden vil der bliver arbejdet med at gøre artiklerne og billederne mere informative og spændende, så deres anvendelse kan udbredes til en større del af målgruppen. Det er desuden et ønske, at der også tilføjes mapper med produktblade, erfaringer fra afprøvninger og resumé over vejledninger, rapporter og henvisninger vedrørende Murerfaget i Bevægelse, så målgrupperne får lettere adgang til dem. Kunder i Construx og kollegaer til kursisterne er begyndt at strømme til det hjørne af udstillingen, hvor vi udøver vores kunst, og det ser ikke ud som om, at det virker generende på kursisterne, tværtimod tror jeg, at de synes, det er hyggeligt med den store interesse for deres projekt. 20 Uddrag fra artikel i om eksperimentarium hos Construx i Vordingborg gennemført af EUC-Sjælland og Selandia.

Murerfaget i Bevægelse Vejledning 4 - Ny innovationskultur

Murerfaget i Bevægelse Vejledning 4 - Ny innovationskultur Murerfaget i Bevægelse Vejledning 4 - Ny innovationskultur - National koordinering af udvikling og erfaringsdeling Niels Haldor Bertelsen SBi Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel

Læs mere

Murerfaget i Bevægelse Vejledning 2 - Eksperimentarium

Murerfaget i Bevægelse Vejledning 2 - Eksperimentarium Murerfaget i Bevægelse Vejledning 2 - Eksperimentarium - Udvikling, metoder, resultater og erfaringer Niels Haldor Bertelsen SBi Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Murerfaget

Læs mere

SBi 2011:09. Murerfaget i Bevægelse Vejledning 4 - Ny innovationskultur - National koordinering af udvikling og erfaringsdeling

SBi 2011:09. Murerfaget i Bevægelse Vejledning 4 - Ny innovationskultur - National koordinering af udvikling og erfaringsdeling SBi 2011:09 Murerfaget i Bevægelse Vejledning 4 - Ny innovationskultur - National koordinering af udvikling og erfaringsdeling Murerfaget i Bevægelse Vejledning 4 - Ny innovationskultur - National koordinering

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation SBi-anvisning 223 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation 1. udgave, 2009 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Læs mere

SBi 2011:08. Murerfaget i Bevægelse Vejledning 3 - Kommunikation - Udvikling, metoder, resultater og erfaringer

SBi 2011:08. Murerfaget i Bevægelse Vejledning 3 - Kommunikation - Udvikling, metoder, resultater og erfaringer SBi 2011:08 Murerfaget i Bevægelse Vejledning 3 - Kommunikation - Udvikling, metoder, resultater og erfaringer Murerfaget i Bevægelse Vejledning 3 - Kommunikation - Udvikling, metoder, resultater og erfaringer

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

SBi-anvisning 228 Asbest i bygninger. Regler, identifikation og håndtering. 1. udgave, 2010

SBi-anvisning 228 Asbest i bygninger. Regler, identifikation og håndtering. 1. udgave, 2010 SBi-anvisning 228 Asbest i bygninger Regler, identifikation og håndtering 1. udgave, 2010 Asbest i bygninger Regler, identifikation og håndtering Torben Valdbjørn Rasmussen (red.) Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Lys i daginstitutioner Kvalitetslys med lavt elforbrug. Kjeld Johnsen Inge Mette Kirkeby Astrid Espenhain Katrin Barrie Larsen

Lys i daginstitutioner Kvalitetslys med lavt elforbrug. Kjeld Johnsen Inge Mette Kirkeby Astrid Espenhain Katrin Barrie Larsen Lys i daginstitutioner Kvalitetslys med lavt elforbrug Kjeld Johnsen Inge Mette Kirkeby Astrid Espenhain Katrin Barrie Larsen SBi-anvisning 238 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011

Læs mere

SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik 1. udgave, 2009 Tagboliger byggeteknik Ernst Jan de Place Hansen (red.) SBi-anvisning 226 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Tagboliger

Læs mere

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger 1. udgave, 2009 Etablering af tagboliger Ernst Jan de Place Hansen (red.) Lis Strunge Andersen (red.) SBi-anvisning 225 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

EUC-Nord. Kontakt: Søren Beikes EUC Nord i Hjørring

EUC-Nord. Kontakt: Søren Beikes EUC Nord i Hjørring EUC-Nord Kontakt: Søren Beikes EUC Nord i Hjørring Invitation Region Syd støttet udviklingen af projekt Art-Built med 50.000 kr Pr år i to år Vejle Kommune Støtter projekt ART-Built med 50.000 kr pr år

Læs mere

SBi-anvisning 220 Lysstyring. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 220 Lysstyring. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 220 Lysstyring 1. udgave, 2008 Lysstyring Claus Reinhold Steen Traberg-Borup Anette Hvidberg Velk Jens Christoffersen SBi-anvisning 220 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

SBi-anvisning 219 Dagslys i rum og bygninger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 219 Dagslys i rum og bygninger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 219 Dagslys i rum og bygninger 1. udgave, 2008 90 80 70 60 50 40 30 20 Dagslys i rum og bygninger Dagslys i rum og bygninger Kjeld Johnsen Jens Christoffersen SBi-anvisning 219 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

Koordineringsrådets opgaveliste ajourført for hver KR-møde

Koordineringsrådets opgaveliste ajourført for hver KR-møde Koordineringsrådets opgaveliste ajourført for hver KR-møde Opgavelisten er udarbejdet i tilknytning til beslutninger i Koordineringsrådet (KR), og den opdateres løbende og viser de enkelte opgavers stade.

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Lydisolering i bygninger teori og vurdering. Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel

Lydisolering i bygninger teori og vurdering. Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel SBi-anvisning 245 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2014

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Korroderede trådbindere i murværk

Korroderede trådbindere i murværk SBi-anvisning 211 Korroderede trådbindere i murværk Undersøgelse af nedstyrtningsfare og vejledning i eftermontering af nye bindere 1. udgave, 2005 Korroderede trådbindere i murværk Undersøgelse af nedstyrtningsfare

Læs mere

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL SBI-ANVISNING 259 1. UDGAVE 2015 Plejeboliger for personer med demens indledende

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner

Dokumentation af bærende konstruktioner Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation Niels-Jørgen Aagaard Bent Feddersen SBi-anvisning 223, 2. udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING SBI-ANVISNING 245 1. UDGAVE 2014 Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8)

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8) Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen (kit, nummer 8) 1) En beskrivelse af idéen 2) Et storyboard 3) En 3D model 4) En film af hver gruppe 5) Et podie til hver gruppe Alle elementer vedrørende hver gruppe samlet

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Effektiv formidling gennem PowerPoint-præsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles at være vidne til en kedsommelig og ustruktureret PowerPointpræsentation med dårlige

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

Jeres drømmebolig trin for trin

Jeres drømmebolig trin for trin Jeres drømmebolig trin for trin Sådan bliver et artitekttegnet hus til virkelighed hos Arkitekt-Huset Vejle 1 Arkthuset_byggeguide_A5.indd 1 12/06/15 11.32 Et hus i jeres ånd Denne guide er tilegnet jer,

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net Projekt 3 Renoveringsuddannelse BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net samarbejder med Advice om analyse af undervisning og kompetencer i bygningsrenovering på de forskellige

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER

GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER PLANLÆGNING, GENNEMFØRELSE OG DOKUMENTATION AF EKSTERN GRANSKNING SBI-ANVISNING 246 1. UDGAVE 2014 1000 120 Granskning

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

En enestående platform for markedsføring

En enestående platform for markedsføring bygge- og boligudstilling En enestående platform for markedsføring Udstillingen hos Byggecentrum er en vigtig del af et samlet inspirations- og læringscenter, hvor viden om produkter og løsninger udveksles

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Byggematerialer med asbest

Byggematerialer med asbest SBi-anvisning 229 Byggematerialer med asbest 1. udgave, 2010 Byggematerialer med asbest Torben Valdbjørn Rasmussen (red.) Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2010 Titel Byggematerialer

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet Plan i eget arbejde Plan i eget arbejde Øg din personlige effektivitet Bliv god til planlægning af dit arbejde Du har haft en travl arbejdsdag. Måske har du oven i købet arbejdet over igen. Alligevel føler

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

BYGGEBOXEN LÆR OM BYGGERI

BYGGEBOXEN LÆR OM BYGGERI Forberedelsesmateriale til skolelærer LÆRERVEJLEDNING BYGGEBOXEN LÆR OM BYGGERI TVÆRFAGLIGT PROJEKT FOR 4. -7. KLASSETRIN Byggeboxen lær om byggeri er et undervisningsforløb, der sætter fokus på byggeriets

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Ældre murværks styrkeegenskaber. Erik Steen Pedersen Klavs Feilberg Hansen

Ældre murværks styrkeegenskaber. Erik Steen Pedersen Klavs Feilberg Hansen Ældre murværks styrkeegenskaber Erik Steen Pedersen Klavs Feilberg Hansen SBi-anvisning 248 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Ældre murværks styrkeegenskaber Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER HOLD 4 - FORÅRET 2016 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FOR LEDERE AF PROFESSIONEL KREATIVITET 2 HVOR MEGET SKAL DU STYRE? HVAD SKAL DU STYRE? HVEM SKAL DU STYRE? LÆR

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Den 9. januar var Styregruppen for Datastuen klar med nye kursustilbud. De blev offentliggjort i Egtved Posten. Se

Læs mere

Boost din kommunikation

Boost din kommunikation v Boost din kommunikation Tag magten over din virksomheds kommunikation med et kursus hos JJ Kommunikation. Undervisningen er målrettet alle typer virksomheder, der vil være mere aktive i den eksterne

Læs mere

Kursus i formidling for ph.d studerende

Kursus i formidling for ph.d studerende Kursus i formidling for ph.d studerende BESKRIVELSE AF KURSUSFORLØBET Dette kursusforløb retter sig specifikt mod naturvidenskabelige og tekniske ph.d.-studerende. Kurset kombinerer faste kursusdage med

Læs mere

Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013

Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013 Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013 Sanne byder velkommen. Sanne informerer om lederevalueringen. Det er i uge 15. Den vil være elektronisk. Hun opfordrer ALLE til at besvare den. Resultatet

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Præsentation af projekt og metode MindSpring

Præsentation af projekt og metode MindSpring Side 1 Præsentation af projekt og metode MindSpring for og med forældre og unge 7. marts 2013 04.04.2013 Side 2 Hvilken udfordring sigter metoden på at løse I integrationsarbejdet F.eks De særlige eksilproblematikker,

Læs mere

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25 IT og ressourcestyring på Byggepladsen Kjeld Svidt, Aalborg Universitet IT og ressourcestyring på byggepladsen Kjeld Svidt Aalborg Universitet it.civil.aau.dk 1 af 25 Projekt IT og ressourcestyring på

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL

TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL SBI-ANVISNING 260 1. UDGAVE 2015 Tilgængelige fritliggende boliger indledende spørgsmål

Læs mere

Beregning af dagslys i bygninger

Beregning af dagslys i bygninger By og Byg Anvisning 203 Beregning af dagslys i bygninger Jens Christoffersen Kjeld Johnsen Erwin Petersen 1. udgave, 2002 Titel Beregning af dagslys i bygninger Serietitel By og Byg Anvisning 203 Udgave

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Vandinstallationer dimensionering. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer dimensionering. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer dimensionering Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 235 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer dimensionering Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 234 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse

Læs mere

MURERFAGET I BEVÆGELSE

MURERFAGET I BEVÆGELSE MURERFAGET I BEVÆGELSE et innovationsprojekt FORLAGET TEGL Erik Fog MURERFAGET I BEVÆGELSE et innovationsprojekt FORLAGET TEGL MURERFAGET I BEVÆGELSE ET INNOVATIONSPROJEKT 1. udgave, 1. oplag, april 2007

Læs mere

Hvordan lærer vi sikkerhed? -betragtninger ud fra et projekt om tømrerlærlinge

Hvordan lærer vi sikkerhed? -betragtninger ud fra et projekt om tømrerlærlinge Hvordan lærer vi sikkerhed? -betragtninger ud fra et projekt om tømrerlærlinge Epoxy konferencen Svendborg, 24. Marts 2011 Oplægget 1. Antropologiske vinkler på sikkerhed 2. Et eksempel fra pladsen at

Læs mere

SPONSORBOG: Vær med til at støtte udvikling af nye talenter i anlægsgartnerfaget

SPONSORBOG: Vær med til at støtte udvikling af nye talenter i anlægsgartnerfaget SPONSORBOG: Vær med til at støtte udvikling af nye talenter i anlægsgartnerfaget 2017 DM opgave 2016 Den færdige DM i Skills opgave 2016. Udført af de to vindende elever fra Kold College, Chris Johansen

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Koordineringsrådsmøde 1 (KR1) 15. marts 2011 - referat

Koordineringsrådsmøde 1 (KR1) 15. marts 2011 - referat BVUnet.dk Netværkssamarbejdet for Byggeriets Videns- og Uddannelsesinstitutioner Koordineringsrådsmøde 1 (KR1) 15. marts 2011 - referat Tid: Tirsdag den 15/3 2011, kl. 10.00-14.00 Sted: Syddansk Erhvervsskole

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit 1 PRESSETIPS Jeres køkken skal da i pressen! Lækker veltillavet mad, glade inspirerede medarbejdere og tilfredse mætte kunder er værd at fortælle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærere Htx Byggeri

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt! HBE - Opdatering af strategi katalog tages under evt. 2. Godkendelse af referat fra sidst Godkendt!

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt! HBE - Opdatering af strategi katalog tages under evt. 2. Godkendelse af referat fra sidst Godkendt! Mødedato: 12. maj 2015 kl. 8:00 9:30 Deltagere: Max Andersen (TGES), Ralf Petersen (MES), Agnete Madsen (KES), Flemming Kaas (TUES), Bo Zierau (TRES), Anders Jacobsen (Fm. EU) og Henrik Bertelsen (Elitechef).

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

Visuel og kreativ formidling af budskabet

Visuel og kreativ formidling af budskabet Visuel og kreativ formidling af budskabet Visuel og kreativ formidling af budskabet Sæt billeder på dine budskaber, og inspirér dit publikum Kreative virkemidler inspirerer dit publikum Effektiv formidling

Læs mere

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted.

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted. ØVELSE GØR MESTER men man må jo starte et sted. at man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og

Læs mere

» Ledelsestræning med arbejdsmiljø og sikkerhed i fokus

» Ledelsestræning med arbejdsmiljø og sikkerhed i fokus » Ledelsestræning med arbejdsmiljø og sikkerhed i fokus Christian S. Jørgensen, Øens Murerfirma. Tlf: 32 64 87 11 Vibeke Rasmussen, Alectia Tlf: 22 22 21 14 Vi håber med dette kursus, at alle deltagere

Læs mere