Murerfaget i Bevægelse Vejledning 3 - Kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Murerfaget i Bevægelse Vejledning 3 - Kommunikation"

Transkript

1 Murerfaget i Bevægelse Vejledning 3 - Kommunikation - Udvikling, metoder, resultater og erfaringer Niels Haldor Bertelsen SBi Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009

2 Titel Murerfaget i Bevægelse Vejledning 3 - Kommunikation Undertitel - Udvikling, metoder, resultater og erfaringer Serietitel Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2009 Forfatter Niels Haldor Bertelsen Redaktion Sprog Dansk Sidetal Litteraturhenvisninger English summary Emneord ISBN Pris Tekstbehandling Niels Haldor Bertelsen Tegninger Niels Haldor Bertelsen Fotos Murerfaget i Bevægelse Omslag Tryk Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut, Dr. Neergaards Vej 15, DK-2970 Hørsholm E-post Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelsen: XXXXX: Murerfaget i Bevægelse Vejledning 3 - Kommunikation. - Udvikling, metoder, resultater og erfaringer. (2009)

3 Indhold Forord Indledning Kommunikation og salg for håndværkere Murerfirmaets markedsføring og salg Showrooms, udstillinger og messer Formidling i trykte medier og på hjemmesider Henvisninger

4 Forord Murerfaget er et gammelt og traditionsrigt håndværksfag. Gennem tiden har faget skabt smukke og holdbare bygninger, som har præget den danske bygningskultur på mange fronter. Tænk blot på Kronborg, Grundtvigskirken, Østerbro i København eller de røde 1½-plans murermestervillaer. Mange af disse bygninger kan dækkes af et slogan, man kan læses på bagklappen af lastbiler fra en teglleverandør Bagt i går holdbar til Men faget kan ikke leve på tradition alene. Der skal også tænkes nyt og skabes udvikling og forandring i faget. Murerfaget skal tilpasse sig de nye produktionsformer og samarbejdsrelationer indenfor byggeriet, og murerfaget skal være med til at løse byggeriets problemer. Murerfaget skal altså både være tradition og vision. Denne vision vil faget realisere gennem Murerfaget i Bevægelse, som er et langsigtet udviklingsprojekt, som Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget har igangsat i samarbejde med SBi, Dansk Byggeri, 3F og MURO samt de tekniske skoler. Projektet blev igangsat i 2005, og første udviklingsbølge afsluttes i I den periode har projektet fået økonomisk støtte fra: - Realdania - Undervisningsministeriet - Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond - Bygge- og Anlægsfonden - Murerfagets Fællesudvalg - Københavns Murerlaug. Den første publikation i Murerfaget i Bevægelse Byggestyring for fagentreprenører, som viser udviklingsmuligheder for murerfirmaer, blev udgivet i 2006 som SBi-rapport 2006:10. Anden publikation "Murerfaget i Bevægelse - et innovationsprojekt", som beskriver projektets målsætninger og aktiviteter, blev udgivet i Tredje publikation Murerfaget i Bevægelse Vejledning 1 Demo-byggerier blev udgivet i De to sidste er udgivet af Forlaget Tegl og trykt i stk. og udsendt til fagskoler og murerfirmaer i Danmark. Denne tredje vejledning er en af de seneste tre vejledninger, som udgives samtidig af SBi til gratis kopiering fra Den beskriver, hvordan murerfirma og håndværkere udvikler kommunikation og samarbejde med kunder, brugere, byggeparter og offentligheden, som et væsentligt supplement til den tekniske udvikling. Tilsammen fremlægger de seks publikationer resultatet af Murerfaget i Bevægelse for perioden , og de bliver dermed rygraden i en ny innovationskultur i murerfaget og andre byggefag. Vejledningen retter sig primært mod murere, byggesjak, murerfirmaer og fagskoler, som har interesse i murerfaget udvikling. I vejledningen arbejdes også med områder, som kan have interesse for producenter, leverandører, rådgivere og forskere samt andre faggrupper og skoler, som ønsker at bidrage til byggeriets udvikling. Det faglige fællesudvalg vil gerne takke projektets sponsorer samt alle der har bidraget til realisering af Murerfaget i Bevægelse. Vi håber, at læserne vil få glæde af vejledningen og støtte murerfagets udvikling hvert med deres bidrag. 4 Morten Bo Petersen Formand for Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget

5 1. Indledning Et stort problem for murerfaget er, at fastholde en langsigtet udvikling og forbedring af effektivitet, økonomi og kvalitet fra sag til sag. Et andet problem er den begrænsede overføring af erfaringer mellem praktisk byggeri, undervisning, udvikling og forskning, samt hvordan praksisnær uddannelse bliver forankret på byggepladsen. Et tredje problem for murerfaget er, at man ikke har tradition for systematisk dokumentation af effektivitet, økonomi og kvalitet samt erfaringsdeling om samarbejde og ledelse. Formål og målsætning Murerfaget i Bevægelser har til formål, at fremme innovation, innovationskompetence og samarbejde om innovation, og at støtte indføring og udvikling af en ny innovationskultur i murerfaget. Dette gøres gennem lanceringen af en fælles innovationsmodel for murerfaget, som er beskrevet i fem vejledninger, der har fokus på hvert sit delområde i innovation. Målet med denne indsats er at forbedre virksomhedernes og byggeprocessernes effektivitet og byggeriernes kvalitet og økonomi. Et andet mere langsigtet mål er at forbedrer fagets omdømme og troværdighed overfor kunder, samarbejdsparter og offentligheden. Målgrupper og samarbejdsparter Den primære målgruppe for arbejdet i Murerfaget i Bevægelser er: Murerfirmer, deres ledelser og håndværkerne. Fagskolerne, deres ledelse og lærere er bærere og drivkraften i forankringen af denne nye innovationskultur. De gennemfører udviklingen i et nært samarbejde med innovative byggeparter, forskningen, myndigheder og andre interesserede, og Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget er omdrejningspunkt for koordineringen af denne store og vigtige opgave for faget. De centrale parter i innovationsprocessen i Murerfaget i Bevægelse er vist i figur 1 højre del. 4. Murerfaget i Bevægelse En ny innovationskultur styret af det faglige udvalg 1. Demobyggerier til måling af resultater 2. Eksperimentarium for firmaer og svende Lokale innovationscentre Lokal drivkraft og samlingspunkt for udvikling Vejledningen Vejledningen 3. Kommunikation med kunder og andre Parter i innovationsprocessen 2. Undervisning 1. Byggefag Firma/håndværker Byggesager udvalg 3. Leverandører og rådgivere 4. Forskning Figur 1. Vejledningen virker i sammenhæng med de andre vejledninger jf. venstre figur, som beskriver innovationsmodellen for Murerfaget i Bevægelse, og som retter sig mod innovationsprocessens parter jf. højre figur. Innovationsmodellens nuværende vejledninger Murerfagets fælles innovationsmodel beskrives i de fire vejledninger: 5

6 - Vejledning 1 Demo-byggerier: Om hvordan firmaer og håndværker gennemfører afprøvning og dokumentation af udvikling på demo-byggerier, og hvordan de tilegner sig kompetence i afprøvning og overføring af resultater fra eksperimentarium til praksis på byggesager. - Vejledning 2 Eksperimentarium: Om hvordan firmaer og håndværkere gennemfører udvikling af produkter, værdier og processer på fagskoler og virksomhedsforlagt, og hvordan de tilegner sig kompetence i udvikling. - Vejledning 3 Kommunikation: Om hvordan firmaer og håndværker udvikler kommunikation med kunder, brugere, samarbejdsparter og offentligheden, og hvordan de tilegner sig kompetence i kommunikation og samarbejde. - Vejledning 4 Ny innovationskultur: Om hvordan det faglige fællesudvalg koordinerer innovationen mellem fagskoler, murerfirmaer, håndværkere og samarbejdsparter, og hvordan de fremmer en ny resultatorienteret innovationskultur i murerfaget. Vejledningerne retter sig mod hvert sit område, og de kan læses hver for sig eller i sammenhæng. Fx retter den første sig mod de faktiske forhold på byggepladsen og den sidste retter sig mod den overordnede koordinering af udviklingen og fremme af en ny innovationskultur i murerfaget. Sammenhængen mellem vejledninger er vist i figur 1 venstre del. Flere erfaringer og mere information kan findes på og Indhold og opbygning af vejledning 3 Vejledning 3 - Kommunikation beskriver en metode til udvikling af murerfirmaerne og håndværkernes kompetence i kommunikation og samarbejde med kunder, brugere, samarbejdsparter og offentligheden. Vejledningen er vigtig, fordi byggeriets fagpersoner hovedsagelig har fokus og interesse i udvikling af produkter og processer. Samtidig har de fleste håndværkere kun begrænset baggrundsviden om kommunikation, og mange mener, at de vil være dårlige til det, og at det ikke er deres arbejde at være sælgere for firmaet. Det er et problem for fagets udvikling, som denne vejledning vil forsøge at råde bod på. Vejledningens udvikling af kommunikation retter sig både mod murefirmaet og håndværkerne, og hvordan forskellige facetter af kommunikation kan udvikles. Den enkelte håndværke har tit den direkte kontakt til kunden på byggepladsen og har derfor gode mulighed for at forstå kundens behov og hjælpe med mersalg. En sådan indsigt kan få en positiv indflydelse på arbejdets kvalitet og den pris firmaet kan tilbyde kunden. Udviklingen af kommunikation i vejledningen foregår på håndværkerne præmisser, under ledelse af faglærere, og den kan efter behov suppleres med undervisning i kommunikation for at øge deres basisviden. Der kan både arbejdes med træning i den direkte kundesamtale, og hvordan man kan bruge trykte medier og tale med journalister. Et vigtigt emne er opbygning af udstillinger, og hvordan man præsentere nye murerprodukter på lokale udstillinger og landsdækkende messer. Sidst men ikke mindst kan der også arbejdes med beskrivelse på hjemmesider herunder, hvorledes man kan føre dagbog over udviklingen på en projektweb. Vejledningen er beskrevet i følgende fire trin, som kan gennemføres hver for sig og i flere runder alt afhængig af ønsker og behov for udvikling: - Kommunikation og salg for håndværkere. - Murerfirmaets markedsføring og salg - Showrooms, udstillinger og messer. - Formidling i trykte medier og hjemmesider. 6 Hvert trin indledes med en vejledningstekst, som under forskellige overskrifter beskriver, hvordan man kan gennemføre arbejdet med kommunikation. Efter vejledningsteksten er vist illustrative eksempler fra udviklingen på EUC-

7 Nord vedrørende indvendigt murværk som interiør og EUC-Sjælland vedrørende dekorative fliser i kreative badeværelser. Vejledningen er den første af sin slags, som har fokus på murerfagets egen udvikling i kommunikation. Det må derfor forventes, at den med tiden skal ajourføres, når man har indhøstet flere erfaringer fra andre eksempler end EUC-Nord og EUC-Sjælland. Det er derfor vigtigt for erfaringsoverføringen, at man ved beskrivelse af sine erfaringer med udvikling af kommunikationen følger den systematik vejledningen lægger op til. Desuden er det vigtigt, at man forsøger at være faktuel og objektiv i sin beskrivelse, så erfaringerne kan bruges i undervisning og udvikling på andre fagskoler. Sidste finish inden udstillingen åbner. Den nye bruseniche bliver inspiceret af den første besøgende på udstillingen. 7

8 2. Kommunikation og salg for håndværkere Et vigtigt emne i innovation er at forstå hvad kunden og samarbejdsparterne ønsker og forventer, så udviklingsresultatet kommer til at afspejle det og ikke alene bliver en demonstration af de tekniske muligheder. Et andet vigtigt emne er præsentationen af det færdige udviklingsresultat overfor kunder og samarbejdsparter, hvor man fortæller og viser produktets muligheder og fordele. I begge tilfælde er det vigtigt, at håndværkeren er trænet i at lytte, forstå og formidle ønsker, muligheder og erfaringer i en form, som forstås af kunder og samarbejdsparter. Mange håndværkere har ikke denne træning og er usikker på sig selv, og de undgår derfor helst samtaler med andre end fagfæller, da de føler der arbejdsrytmen bliver ødelagt. Samtidig har murerfirmaerne brug for flere salgskanaler til kunderne. Det kan fx være at håndværkerne kan virke som firmaets fremskudte sælgere af merydelser på byggepladsen, og at de positivt viser de kvaliteter og muligheder det håndværksmæssige arbejde rummer. Det er dog tydeligt, at der blandt håndværkere går en grænse mellem det at skulle sælge, og det at være god til at lytte, fortælle og formidle. Det sidste er de fleste åbne over for og vil gerne blive bedre til, medens mange håndværkere er forbeholdent overfor salg. Træning i kommunikation for håndværkere Det er ikke bare nyt for håndværkerne, det er også nyt for murerfaglærerne og for undervisningen indenfor murerfaget. Det foreslås derfor, at man tager hensyn til følgende forhold, når man vil arbejde med forbedring af håndværkernes kompetence i kommunikation og salg: Start med forbedring af kompetence i at lytte, fortælle og formidle, men vent med træning i mersalg til senere i kompetenceudviklingen. Gennemfør uddannelse med vægt på træningsøvelser, hvor håndværkerne hurtigt mærker de bliver bedre og kan bruge det til noget. Undervisningsmaterialet skal være enkelt og praksisnært, hvor kommunikation vises i forhold til aktuelle eksempler fra murerfagets dagligdag. Læreren skal have kompetence både i kommunikation og salg og det murerfaglige, så håndværkerne opfatter der er sammenhæng og det er relevant. Undervisning og træning i kommunikation foreslås gennemført som moduler af 2-4 timers varighed i tilknytning til eksperimentariet (se Vejledning 2 Eksperimentarium). Hvert modul kan indeholde et oplæg om den teoretiske baggrund, en gennemgang af et eksempel fra praksis samt en øvelse, hvor håndværkerne træner og forbedre deres færdigheder i kommunikation. Træningen i kommunikation kan dels rette sig mod kundesamarbejdet, mod samarbejdet med kollegaer og samarbejdsparter i firmaet og på byggepladen og mod samarbejdet i tilknytning til eksperimentariet. Modulerne kan fx have følgende indhold: Lær at lytte til kunden og forstå ønsker og forventninger til det færdige resultat og arbejdsforløbet, men nedton hurtige tekniske svar. Præsentation af forslag til løsninger, forløb og pris, og hvordan man kan spørge ind til kundens forståelse og accept af forslagene. Hvordan man kan skrive informationsmateriale, artikler i blade eller på hjemmesider om murerprodukter eller blive interviewet af journalister. 8

9 Hvordan man i personlig kontakt med kunde og samarbejdsparter kan fortælle og vise murerprodukter og resultater. Efter gennemførelse af et træningskursus i kommunikation foreslås det, at håndværkerne anvender deres indhøstede kompetencer på konkrete praktiske opgaver som fx: Præsentation af murerydelser og udviklingsresultater i showrooms, på udstillinger og på store messer se kapitel 4. Skrivning af artikler til fag- og lokalblade og interview af journalister se kapitel 5. Skrivning af webartikler og brug af - se kapitel 6. Erfaringer fra første kursus på EUC Nord Det første kursus om salg for håndværkere blev gennemført på EUC Nord med økonom Niels Abildgaard som lærer. Kurset blev gennemført som 4 halvdagsmoduler integreret i eksperimentariet. Niels havde god erfaring med undervisning i kommunikation og salg. De deltagende svendes interesse var ikke salg, men der var stor interesse for at høre om metoder til bedre kommunikation med kunder. De sidste moduler blev derfor drejet i den retning, og det blev forsøgt at indlægge nogle murereksempler ind i undervisningen. Svendenes tilbagemelding var positiv på træningen i kommunikation med kunder. En af de deltagende svende udtrykte det således: Når jeg før stod og satte fliser op hjemme hos en kunde - fru Pedersen, så stod hun tit bag ved mig og kikkede mig over skulderen og spurgte løs. Hun kunne fx spørge om, hvorfor fugerne så sådan ud, og hvorfor jeg ikke startede med en hel flise i siden? Det var meget irriterende, at hun forstyrrede mig og spurgte om ting, hun ikke havde forstand på. Med ryggen til hende gav jeg hende derfor et kort svar for at lukke munde på hende. Efter kurset i kommunikation forstå jeg, at hun kun prøver at vise interesse for mit arbejde, og at jeg kan bruge det til at fortælle hende nogle gode historier om godt håndværk. Jeg har efterfølgende hørt, at hun er gået videre med til andre så det er vel ikke så dårligt for firmaet. Det var også sjov forleden dag, hvor jeg talte med en journalist fra det lokale dagblad og de nye indervægge, vi er ved at udvikle på EUC Nord. Jeg fik ham fortalt nogle rigtige røverhistorier - selvfølgelige sande. Han lyttede meget og skrev ned, og han udspurgte mig meget interesseret. - Og her i sidst uge så jeg så hans helsides artikel med mit interview og et stort billede af mig. Det var meget spændende at læse, og mester sagde, at det var en god reklame for firmaet og murerfaget. Niels Abildgaard underviser svende og lærlinge i kommunikation og salg i EUC Sjælland i et baglokale hos Næstved Flisecenter. 9

10 Erfaringer fra andet kursus på EUC Sjælland Andet kursus blev gennemført på EUC Sjælland på den sidste dag i et 2 ugers kursus om fremtiden bademiljø, som blev kørt som et eksperimentarium for 12 kursister. Kurset havde titlen - Hvad er salg? Hvad er kommunikation? Og hvordan får vi ordren? Også her var Niels Abildgaard lærer, men nu med en erfaring rigere fra EUC Nord. Af økonomiske grunde var det ikke muligt at bruge Niels over flere moduler på de 2 uger, da hans transport fra Hjørring ville blive for dyr. Erfaringer fra den anden undervisning i kommunikation og salg var også positive, og i dagbogen fra kurset, som kan ses på er der beskrevet som følger: Som Niels så rigtigt hævdede er salg af håndværksydelser en helt ny og uvant rolle, for mange håndværkere, at være i. Det drejer sig om jeres fremtid og overlevelse, at interesserer sig for kundens behov, at være aktiv lytter, at være til stede og ikke mindst at din personlige adfærd - 'Emma Gad regler' - er ok. Der var aktiv lytning og mange spørgsmål til Niels. Tiden hvor håndværkeren bare gik på arbejdet, er ved at rinde ud. Kunderne forlanger noget mere. De forlanger en aktiv interesse for deres ønsker, gode sagkyndige råd, lejlighed til at gennemdrøfte og gennemarbejde de ønskede håndværksydelser i en åben og uformel atmosfære med specialisten. Der var stort bifald til Niels Abildgaard. Det var tydeligt, at han bruger sin forberedelsestid grundigt. De kan 'noget' dem fra EUC Nord. Erfaringer fra tredje kursus på EUC Nord I tilknytning til det næste eksperimentarium på EUC Nord blev der også gennemført et kursus om kommunikation og salg for håndværkere. Denne gang var det murerfaglærer Finn Pedersen på EUC Nord som forestod undervisning med baggrund i Niels Abildgaards oplæg. Der blev både drøftet kommunikation mellem deltagerne i forhold til det de lavede på eksperimentariet og i forhold til, hvorledes de kommunikerer med omgivelserne, de andre svende i firmaet, lærlinge, kunder, pressen osv. Der var en god opbakning fra murermestrene til kurserne om kommunikation og salg, og en af dem sagde bl.a. herom: Svendene er jo ikke de egentlige sælgere, men derfor er bevidstheden om salget alligevel væsentligt og en professionelle kommunikation er en del af det. Jeg vægter derfor træningen af svendene i bedre kundekontakt og kommunikation højt. Jeg er dog ikke så sikker på, at de nye typer vægge, der er udviklet på eksperimentariet vil sælge særligt godt i praksis. Jeg kan derfor godt tænke mig, at man på kommende eksperimentarier vil tage noget med om mulighederne for forbedring af markedsføring og salgsteknik, som er målrettet murerfirmaerne. 10 Undervisning og gruppearbejde om kommunikation for håndværkere på EUC Nord med murerfaglærer Finn Pedersen som lærer.

11 3. Murerfirmaets markedsføring og salg I planlægning af Murerfaget i Bevægelse var der ikke indlagt udvikling af murerfirmaernes markedsføring og salg, som en del af de opgaver der skulle løse i perioden fra Gennem projektforløbet blev der fra flere sider markeret, at dette emne vil være vigtigt i den videre udvikling af Murerfaget i Bevægelse. De deltagende murerfirmaer i eksperimentarierne nævnte det som en naturlig forlængelse af den tekniske udvikling og uddannelsen i kommunikation og salg. De ville gerne, at man også tog murerfirmaernes markedsføring og forståelse af kundernes behov set fra murerfirmaerne side med, som en del af udviklingsarbejdet og undervisningen. Rådgivere og producenter af byggevarer har været meget interesseret i at deltage og bruge udviklingsplatformen i Murerfaget i Bevægelse, og de har leverede gratis ydelser, produkter og knowhow til eksperimentarierne. Der har været en særlig interesse fra kunstnere, som gennem Murerfaget i Bevægelse har fået nye legekammerater hos murerne og producenterne. I kommende eksperimentarier og uddannelse i tilknytning hertil samt i udviklingen i Murerfaget i Bevægelse generelt vil man med fordel kunne indlægge emner om markedsføring, salg og forståelse af kundebehov. Emnet kan på den ene side støtte fastlæggelse af mere konkrete visioner for udviklingsarbejdet, og på den anden side støtte en bedre forandring hos firmaerne og implementering på lokalmarkedet. I tilknytning hertil vil det også være muligt at udnytte reklamesalg, sponsorater og samarbejdsrelationer endnu mere i fremtiden til at støtte udviklingen økonomisk. Hvordan det konkret skal realiseres, og hvilke vejledninger og undervisningsmaterialer, som skal udarbejdes i tilknytninger hertil, må afgøres i kommende udviklingsprojekter. Billedkunstner Agnete Bjørneboe og keramiker Karen-Lisbeth Rasmussen arbejdede i tre dage hos Petersen Tegl med fremstilling af 370 sten til afprøvning på eksperimentariet på EUC Nord. Som oplæg har de udarbejdet modeller af forskellig murerflader. 11

12 4. Showrooms, udstillinger og messer Udgangspunktet for at arbejde med udvikling i Murerfaget i Bevægelse var, at mange murerfirmaer gerne vil kunne vise deres kunder, hvad de kan levere. Men deres muligheder er i dag begrænsede. De kan fx vise dem en 60x60 cm plader med flise- eller vægprøver fra producenter, eller de kan tilbyde et besøg hos gamle kunder hvis får lov af dem. Det man i fremtiden i stedet kunne tænke sig var at opbygge showrooms med hele væg-, tag- gulv- eller badeværelsesløsninger, som kunden kunne gå rundt i og vælge mellem mange forskellige spændende muligheder. Et sådan koncept praktiseres allerede indenfor vvs-branchen, hvor de lokale mestre i weekenden viser kunderne rundt i et fælles showroom og fortæller om mulighederne (og samtidig sælger de sig selv). En central udviklingsopgave for Murerfaget i Bevægelse er derfor, hvordan man opbygninger showrooms samt lokale udstillinger og stande på landsdækkende messer. I forløbet blev det klart, at man med fordel kunne integrere dette med uddannelse af håndværkerne i kommunikation og salg jf. foregående kapitel og med arbejdet i eksperimentarier jf. Vejledning 2 - Eksperimentarium. I udstillinger vises rumstore murerkonstruktioner. Her i Næstved Flisecenter. Opbygning og brug af udstillinger til formidling og salg Formålet med opbygning og brug af udstillinger i Murerfaget i Bevægelse er: At vise den nyeste udvikling indenfor murerfaget, god håndværkspraksis og resultater af arbejdet i eksperimentarier. At træne håndværkere i bedre kommunikation med kunder og samarbejdsparter og forberede salg af konkrete murerydelser. At indsamle respons fra kunder og samarbejdsparter om deres forventninger og holdninger til murerfaget og konkrete murerydelser. 12 Udstillingerne kan vises i murerfirmaernes showrooms, i fælles showrooms i lokalområdet for murerfirmaer og leverandører, i det offentlige rum eller som stande på lokale og landsdækkende messer. Udstillingerne er stedet, hvor håndværkerne og murerfirmaerne møder kunder og samarbejdsparter og viser det bedste, murerfaget kan formå. Ved opbygning og brug af udstillinger fokuseres på følgende tre indsatser:

13 De udstillede konstruktioner. Fremvisning og betjening. Udstillingens sammenhæng. De udstillede konstruktioner Basis i udstillingen er rumstore murerkonstruktioner man kan gå rundt i og se og mærke på, og som er inspirerede for den besøgende. Der skal være mange forskellige konstruktioner at se på og vælge imellem. Konstruktionerne skal både indeholde fine detaljer og vise helheder, som den uprofessionelle besøgende kan overføre til sin egen dagligdag. De enkelte konstruktioner skal skiltes med enkle forklaringer, så de besøgende har mulighed for at gå rundt på egen hånd. Her kan konstruktionernes anvendelse, egenskaber og anvendte produkter beskrives. Der kan også forklares, hvordan de udføres, hvor produkterne kan købes, og hvad de koster De besøgende skal også have mulighed for at få brochurer og beskrivelser af de nye konstruktioner med hjem, så de kan arbejde videre med de forskellige muligheder. Lys kan fremhæve strukturer og sætte fokus på spændende detaljer. Fremvisning og betjening På udstillingen faglærte håndværkere betjene de besøgende, og de skal fortælle om de nye murerkonstruktioner, hvordan de udføres, og hvordan de er blevet til på eksperimentarier. De skal også kunne give vejledning i, hvordan man kan finde murerfirmaer, som kan udføre arbejdet, og hvor de anvendte produkter eller tilsvarende kan købes. Der kan også være arbejdende værksteder på udstillingen, som viser, hvordan forskellige arbejder udføres professionelt, og hvordan man bedømmer et godt håndværk. Det kan gøre udstillingen mere autentisk og levende. Lærlinge og faglærere kan med fordel deltage i udstillingen, så man også kan informere om murerfagets uddannelse og karrieremuligheder. Udstillingens sammenhæng De enkelte murerkonstruktioner, som er udstillingens basis, skal arrangeres og sammenbygges så de virker som en inspirerende helhed. Man skal kunne følge et naturligt forløb gennem udstillingen, hvor man danner sig et overblik. Man skal også kunne gøre ophold og dvæle ved interessante dele og undersøge dem nærmere. Belysning og brug af æstetiske effekter er vigtige og vil kunne øge de besøgendes interesse for udstillingen. Her kan en god arkitekt eller designer være en stor hjælp, man bør overveje. Man kunne også inddrage lidt god til både øre, næse og mave. Der skal også gøres reklame for udstillingen, og man skal udsende informationsmateriale om udstillingens indhold, åbningstider og adresse. Konkurrencer og events i tilknytning til udstillingen kan tiltrække flere besøgende. Jo mere og bedre omtale om udstillingen, jo flere besøgende og jo større mulighed for en god kundekontakt og salg. 13

14 Udstilling af badeværelsesmiljøer i Næstved Flisecenter. Udstilling i lokale byggemarkeder I Murerfaget i Bevægelser er der gennemført udstillinger på fagskolerne, hos mestre og på lokale byggemarkeder og flisecentre. Fx har udstillinger af hele badeværelsesmiljøer og dekorativt flisearbejde været udført hos Næstved Flisecenter og Construx i Vordingborg. Udstilling kom i stand i et samarbejde med de to byggemarkeder og leverandører af de anvendte produkter. Udstillingslokalerne og de anvendte materialer blev stillet gratis til rådighed af dem, og de har sørget for reklamer, og deres medarbejdere har været meget behjælpelige og samarbejdsvillige. Udstillingen er i de to tilfælde blevet udført af svende og lærlinge fra EUC Sjælland og Selandia, og udstillingen er bygget på stedet og sammenbygget med den øvrige del af udstillingen. I de to uger opbygningen af udstillingen har pågået har der været et ekstra stort antal interesserede kunder, som håndværkerne har været i direkte kontakt med. De har fortalt dem om de nye badeværelsesmiljøer og fået direkte respons fra dem, og de har henvist til murerfirmaer og produkter, de kunne gøre brug af. Det var også spændende, at så mange besøgende var murermestre, murersvende og lærlinge, som besøgte udstillingen for at se, hvad deres kollegaer kunne præsterer. Der blev udvekslet mange erfaringer, og som en af svende sagde: Vordingborg er ikke større, end at jeg ser og møder kollegaerne en gang imellem. Men det er noget helt andet, at gå her og arbejde sammen om vores fælles håndværk og lære noget af hinanden og udveksle erfaringer med kunder, samarbejdsparter og kollegaer, der komme på besøg. Opbygning af nye badeværelsesmiljøer i Construx i Vordingborg. 14

15 Udstilling af Murerfaget i Bevægelse i Herning Messecenter Murerfaget i Bevægelse har i fire år udstillet de årlige resultater på en meget velbesøgt stand på messen Boligdrømme for Alle i Herning Messecenter. I 2006 udstillede EUC Nord resultatet af deres eksperimentarium om tegl som interiør. I 2007 udstillede EUC Sjælland og Selandia resultatet af deres eksperimentarium om fremtidens badeværelsesmiljø. I 2008 udstillede EUC Nord og EUC Sjælland sammen med de nyeste resultater af tegl som interiør og avanceret flisearbejde. I 2009 udstillede Syddansk Erhvervsskole med fokus på murværk og energibesparelse. Herning Messecenter har alle årene stillet udstillingsplads gratis til rådighed for Murerfaget i Bevægelse, og de har stået for markedsføring og været behjælpelig med det udstillingstekniske. Fagskolerne har sammen med mestre og svende stået på standen i de tre dage udstillingen har varet, og de har opbygget standen hjemmefra ud fra resultaterne i eksperimentarierne. Leverandører har hver gang været meget villige til at støtte standen, og de har givet udtryk for, at deres egne stande har haft meget gavn af murerfaget stand. På de fire udstillinger i af Murerfaget i Bevægelse i Herning Messecenter har der været stor interesse for firmareklamer. Her fra EUC Sjælland og Selandias udstilling i De udstillede konstruktioner har været resultatet af årets arbejde i eksperimentarierne. Konstruktionerne har været færdigfremstillet hjemmefra og transporteret som store elementer til udstillingscentret, hvor de er blevet sat sammen så de danner en helhed. Muro og arkitekter har været med til at designe standene, så de nye konstruktioner fremtræder som en sammenbygget helhed med pæn belysning. Udstillingen i 2006 dannede forskellige rum af de nye teglvægge, som man kunne gå rund i, og loftsbelysningen gav struktur på væggene. 15

16 Håndværkere, mester, lærlinge og lærere viste de besøgende rundt i standen og forklarede dem de nye konstruktioners muligheder. Mange ønskede råd om de problemer, de havde med murværk og fliser derhjemme, og det var ofte indledning til en snak om de nye konstruktioner og deres muligheder. De besøgende kunne på standen også få hjælp til at finde en kvalificeret håndværker, som kun hjælpe dem med at vælge og realisere den løsning de kunne tænke sig. Hvordan overfladerne kan rengøres, og hvordan man fuger fliserne blev forklaret, og resultatet blev kritiske bedøm med både øjne og hænder. De arbejdende værksteder var der stor interesse om. Det gav liv til standen, og der var hele tiden mange tilskuere og stor spørgelyst. Mange forældre og unge var interesseret i at høre om lærlingeuddannelsen, og standens lærlinge og lærere var selvskrevne til at give den rette og direkte information herom. Det var også interessant at se, de mange byggefolk, ingeniører, håndværksmester og svende, som var interesseret i at se og drøfte de nye konstruktioners muligheder. Også kunstnere, designer og arkitekter vise stor interesse for standen, måske fordi fokus på de første udstillinger meget var lagt på den kunstneriske udsmykning og arkitekturen. Som en arkitekt sagde, efter han havde taget en serie billeder af standens forskellige nye konstruktioner: Jeg er da nødt til at tage et hav af billeder af alle disse spændende og flotte nye konstruktioner. - Hvad jeg skal bruge dem til? Jeg skal vise dem til min bygherre, og fortælle ham om alle de forskellige muligheder han nu har at vælge imellem. Og samtidig kan jeg fortælle ham, at vi sagtens kan finde kvalificerede håndværkere til at udføre arbejdet. 16 Læring ved at opmure en af de nye konstruktioner. Spørgelysten var stor fra de mange besøgende både til arbejdets kvalitet og lærlingeuddannelsen.

17 Murerfaget stand havde ikke til formål at sælge konkrete produkter, men at give gode ideer og promovere murerfaget som et moderne, kreativt og kvalificeret håndværk. Men indirekte blev både mestre, skoler og produkter solgt gennem det de besøgende så og hørte på standen. En vigtig erfaring fra de fire udstillinger af Murerfaget i Bevægelse i Herning Messecenter har været, at de besøgende også skal have noget med hjem, som de kan arbejde videre med. Det kan være navne, web-adresser og telefonnumre på murerfirmaer, leverandører og fagskoler. Det kan også være brochuremateriale fra murerfirmaer, leverandører og fagskoler, og det kan være specifik information om de nye konstruktioner, de har set på standen. Dette informationsmateriale kan med fordel udarbejdes i tilknytning til udviklingen på eksperimentarierne. Materialet kan også indgå i undervisningen af håndværkerne i kommunikation med kunder og samarbejdsparter. Selvom de besøgende ikke kunne købe de nye konstruktioner på standen, var der stor interesse for at høre om deres pris i forhold til andre normale konstruktioner. I fremtidige udstillinger vil det derfor være et emne, som der skal arbejde med at få konkretiseret. Informationsmateriale om de nye konstruktioner skal kunne uddeles på standen, så de besøgende kan arbejde videre med deres ideer derhjemme. Husk også at der skal være noget til børnene på standen, så forældre kan få ro til at se på de ny konstruktioner, og at også kørestolsbrugere skal kunne komme rundt i standen og komme tæt på de nye konstruktioner. 17

18 5. Formidling i trykte medier og på hjemmesider Som fjerde trin i udvikling af kommunikation i Murerfaget i Bevægelse kan der også arbejdes med formidling gennem artikler, informationsblade og brochurer mv. i trykte medier og på hjemmesider. Mange håndværkere er ikke trygge ved at skulle bruge de trykte medier og hjemmesider til at formidle deres resultater. De vil hellere lade de færdige udviklingsresultater i form af nye konstruktioner tale deres eget sprog. Det er dog vigtigt for helheden i kommunikation og for at fastholde udviklingsresultater og erfaringer, at denne del af kommunikationen også forbedres og udvikles. Denne udvikling skal også foregå på håndværkernes præmisser, men den skal samtidig løfte deres og murerfagets samlede kompetence i kommunikation og salg og styrke udbredelsen af innovationsresultater fra Murerfaget i Bevægelse. Dette logo blev udarbejdet for Murerfaget i Bevægelse, og det vedhæftes alle innovationsinitiativer. Vejledning i formidling i trykte medier og på hjemmesider Formålet med formidlingen i trykte medier og på hjemmesider i Murerfaget i Bevægelse er: At fastholde erfaringer og resultater af udviklingsarbejdet i eksperimentarier, ved afprøvninger og i kommunikation, så andre kan udnytte det i fremtidige udviklinger. At træne håndværkere i kommunikation i trykte medier og på hjemmesider, som en del af deres uddannelse i kommunikation og salg. Formidlingen ud fra første formål har primært håndværkere, murerfirmaer og fagskoler som modtagere, medens formidlingen ud fra andet formål har kunder, samarbejdsparter og offentligheden som modtagere. Afsender af formidlingen er i begge tilfælde primært de håndværkere, murerfirmaer og fagskoler aktive i murerfagets innovation, og overordnet er det Murerfaget i Bevægelse. Formidlingen omfatter den specifikke formidling i tilknytning til afprøvninger på demo-byggerier (Vejledning 1 Demo-byggerier), de enkelte eksperimentarier (Vejledning 2 Eksperimentarium) og udvikling af kommunikation (Vejledning 3 Kommunikation). Den overordnede og generelle formidling om Murerfaget i Bevægelse som er samlet på Arbejdet med formidlingen har fokus på følgende indsatser: Hjemmesiden Innovationsdagbog. Produktblade. Artikler og nyheder. 18

19 Hjemmesiden Murerfaget i Bevægelse opretter og driver en hjemmeside, hvor alle erfaringer fra den gennemførte innovation er samlet og tilgængelig for alle uden betaling. De deltagende fagskoler, innovationscentre og innovationsnetværk har hver sin mappe på hjemmesiden, som indeholder erfaringer og resultater af deres bidrag til murerfagets innovation. De opdatere dem hver gang de har gennemført nye innovationsinitiativer. Hjemmesiden indeholder også en mappe for de fælles udstillingerne af Murerfaget i Bevægelse, en mappe for mesterskaber for lærlinge, og en mappe for vejledninger og andre udgivelser i tilknytning til Murerfaget i Bevægelse. Disse mapper og hjemmesiden som helhed opdateres af sekretariatet, når der er nye informationer eller behov for ændringer. virker derfor som en slags fælles projektweb for den nye innovationskultur i Murerfaget i Bevægelse. Innovationsdagbog Der skrives innovationsdagbog for hvert initiativ der gennemføres under Murerfaget i Bevægelse, og det omfatter bl.a. de afholdte eksperimentarier, afprøvninger, udstillinger og andre kommunikationsinitiativer. I dagbogen skal forløbet beskrives, hvilke erfaringer man har indhøstet under vejs, og hvilke resultater man har opnået herunder resultater af evalueringer. Dagbogen skal indeholde billeder fra forløbet og udsagn fra deltagerne, som kan bruges i en efterfølgende fælles rapportering eller artikelskrivning om Murerfaget i Bevægelse. Som led i uddannelse af håndværkerne i bedre kommunikation og salg vil det være formålstjenligt, hvis de i vid udstrækning selv skrev dagbogen, lavede interviewene og tog billederne. Esben Kirk Therkildsen da han i 2007 fik bronzemedalje for sit murerarbejde i Shizuoka i Japan. Produktblade For at kunne måle resultatet af innovationsindsatsen skal der for hver ny konstruktion der udvikles, forbedres eller afprøves udarbejdes et produktblad. Produktbladet er samtidig et væsentligt værktøj i kommunikationen med samarbejdsparter og salget overfor kunderne. Produktbladet skal beskrive murerkonstruktionens anvendelsesområde og egenskaber, som er forståelig for kunder og samarbejdsparter. Den skal også beskrive de anvendte materialer og deres forbrug, hvordan arbejdsprocesserne kan gennemføres, hvilke hjælpeværktøjer og metoder der er anvendt, samt hvorledes timeforbrug og omkostninger kan kalkuleres frem til en salgspris. Produktblade kan også indeholde tegninger og billeder, og hvem der har stået for udviklingen. 19

20 Artikler og nyheder Informationer om erfaringer og nyheder fra Murerfaget i Bevægelse formidles også i artikler i nyhedsmedier, i firmablade og på hjemmesider. Disse artikler er vigtige i spredningen af erfaringer og forbedring af murerfagets omdømme i offentligheden. Det er derfor et vigtigt element i innovationen og håndværkerne træning i bedre kommunikation og salg. Indsatsen ligger her hos både murerfirmaer, fagskoler og sekretariatet for Murerfaget i Bevægelse, men det er også væsentligt, at håndværkerne inddrages aktivt i informationsarbejdet. Arbejdet kan fx omfatte, hvordan skrives en artikel, hvordan tager man gode billeder, hvordan taler man med en journalist i et interview, og hvordan bruger man internet og hjemmesider i en målrettet information. Hjemmesiden Hjemmesiden blev oprettet i 2005 ved starten af Murerfaget i Bevægelse, og den er i de forløbende fem år løbende blevet opdateret og ajourført. MURO har stået for hjemmesiden, og EUC-Nord og EUC-Sjælland har løbende givet bidrag til indholdet i deres mapper. Det har primært været lærerne på fagskolerne og styregruppens medlemmer, som har skrevet artiklerne og taget billeder til hjemmesiden. I den første etableringsfase prioriterede fagskolerne lavt det at skrive på hjemmesiden, da de havde mere fokus på at få etableret en god kontakt til murerfirmaerne i lokalsamfundet og gennemført eksperimentarier. Men trin for trin blev det bedre og mere interessant at læse artiklerne. De bidrag var referater fra opstartsmøder på skolerne med murerfirmaer og samarbejdsparter, og da eksperimentarierne kom i gang blev de lagt på hjemmesiden en af gangen. Vedrørende kommunikation er der skrevet artikler med mange billeder om de fire fælles udstillinger på Boligdrømme for Alle i Herning Messecenter, som er indlagt i en selvstændig mappe. Der er også lavet en selvstændig mappe for Verdensmesterskab for lærlinge, hvor man kan se udvælgelsen og resultatet fra verdensmesterskabet i 2007 og Man kan også her se en video om, hvordan man bliver uddannet til murer. Der er ønsker om, at udbygge disse mapper og den øvrige information om kommunikationsresultaterne på hjemmesiden i de kommende år. Den nuværende udgave af hjemmesiden kræver en videreudvikling og udbygning, idet det har været begrænset, hvor mange ressourcer der kunne lægges på det område i den første udviklingsbølge fra I den fremtidige udvikling af hjemmesiden vil der bliver arbejdet med at gøre artiklerne og billederne mere informative og spændende, så deres anvendelse kan udbredes til en større del af målgruppen. Det er desuden et ønske, at der også tilføjes mapper med produktblade, erfaringer fra afprøvninger og resumé over vejledninger, rapporter og henvisninger vedrørende Murerfaget i Bevægelse, så målgrupperne får lettere adgang til dem. Kunder i Construx og kollegaer til kursisterne er begyndt at strømme til det hjørne af udstillingen, hvor vi udøver vores kunst, og det ser ikke ud som om, at det virker generende på kursisterne, tværtimod tror jeg, at de synes, det er hyggeligt med den store interesse for deres projekt. 20 Uddrag fra artikel i om eksperimentarium hos Construx i Vordingborg gennemført af EUC-Sjælland og Selandia.

Murerfaget i Bevægelse Vejledning 4 - Ny innovationskultur

Murerfaget i Bevægelse Vejledning 4 - Ny innovationskultur Murerfaget i Bevægelse Vejledning 4 - Ny innovationskultur - National koordinering af udvikling og erfaringsdeling Niels Haldor Bertelsen SBi Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

SBi-anvisning 220 Lysstyring. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 220 Lysstyring. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 220 Lysstyring 1. udgave, 2008 Lysstyring Claus Reinhold Steen Traberg-Borup Anette Hvidberg Velk Jens Christoffersen SBi-anvisning 220 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Korroderede trådbindere i murværk

Korroderede trådbindere i murværk SBi-anvisning 211 Korroderede trådbindere i murværk Undersøgelse af nedstyrtningsfare og vejledning i eftermontering af nye bindere 1. udgave, 2005 Korroderede trådbindere i murværk Undersøgelse af nedstyrtningsfare

Læs mere

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger 1. udgave, 2009 Etablering af tagboliger Ernst Jan de Place Hansen (red.) Lis Strunge Andersen (red.) SBi-anvisning 225 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere

MURERFAGET I BEVÆGELSE

MURERFAGET I BEVÆGELSE MURERFAGET I BEVÆGELSE et innovationsprojekt FORLAGET TEGL Erik Fog MURERFAGET I BEVÆGELSE et innovationsprojekt FORLAGET TEGL MURERFAGET I BEVÆGELSE ET INNOVATIONSPROJEKT 1. udgave, 1. oplag, april 2007

Læs mere

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING SBI-ANVISNING 245 1. UDGAVE 2014 Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen

Læs mere

Vandinstallationer dimensionering. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer dimensionering. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer dimensionering Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 235 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer dimensionering Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 234 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net Projekt 3 Renoveringsuddannelse BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net samarbejder med Advice om analyse af undervisning og kompetencer i bygningsrenovering på de forskellige

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006 SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik 1. udgave, 2006 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik Kirsten Engelund Thomsen Kjeld Johnsen Lars Gunnarsen Claus Reinhold

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Boost din kommunikation

Boost din kommunikation v Boost din kommunikation Tag magten over din virksomheds kommunikation med et kursus hos JJ Kommunikation. Undervisningen er målrettet alle typer virksomheder, der vil være mere aktive i den eksterne

Læs mere

En enestående platform for markedsføring

En enestående platform for markedsføring bygge- og boligudstilling En enestående platform for markedsføring Udstillingen hos Byggecentrum er en vigtig del af et samlet inspirations- og læringscenter, hvor viden om produkter og løsninger udveksles

Læs mere

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger

Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger By og Byg Anvisning 204 Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger 1. udgave, 2003 Effektiv afhjælpning og vurdering af

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Vandinstallationer installationsdele og anlæg

Vandinstallationer installationsdele og anlæg SBi-anvisning 236 Vandinstallationer installationsdele og anlæg 1. udgave 2011 0 10 20 30 40 50 60 70 Vandinstallationer installationsdele og anlæg Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 236

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Vandinstallationer installationsdele og anlæg. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer installationsdele og anlæg. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer installationsdele og anlæg Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 236 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer installationsdele

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Vådrum. Erik Brandt Martin Morelli

Vådrum. Erik Brandt Martin Morelli Vådrum Erik Brandt Martin Morelli SBi-anvisning 252 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Vådrum Serietitel SBi-anvisning 252 Format E-bog Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2015 Forfatter

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen?

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? AlmenNet projekt Industrialisering ved fsb Tirsdag den 8. maj 2012 Domea Frederikssund Indlæg ved Niels Haldor Bertelsen,

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION Betydningen af tilgængelighed

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr. 17021 Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Avedøre IF - fodbold

Avedøre IF - fodbold Avedøre IF - fodbold Avedøre IF blev stiftet i 1932 I dag har klubben ca. 350 medlemmer Klubben har hold i de fleste rækker fra "poder" til og med superveteraner Klubbens målsætning er at forblive i Danmarksserien

Læs mere

Hvordan lærer vi sikkerhed? -betragtninger ud fra et projekt om tømrerlærlinge

Hvordan lærer vi sikkerhed? -betragtninger ud fra et projekt om tømrerlærlinge Hvordan lærer vi sikkerhed? -betragtninger ud fra et projekt om tømrerlærlinge Epoxy konferencen Svendborg, 24. Marts 2011 Oplægget 1. Antropologiske vinkler på sikkerhed 2. Et eksempel fra pladsen at

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002 By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering 1. udgave, 2002 2 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering Karl Terpager Andersen

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner Lærervejledning til teksthæftet Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Dette undervisningsmateriale henvender sig til

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovation og innovativ undervisning hvad forstår vi ved det? Hvad er din forståelse af begrebet

Læs mere

Malerfagets faglige fællesudvalg har anbefalet ansøgningen på bygningsmalerområdet.

Malerfagets faglige fællesudvalg har anbefalet ansøgningen på bygningsmalerområdet. 21. marts 2011 Projektplan for Kvalitetsudvikling af skolepraktik 2011-2012 Tech College Aalborg og andre skoler. Følgende er de indsatsområder fra Kvalitetsudvikling af skolepraktik 2011-2012 projektbeskrivelse

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel.

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Præsentation Birgitte Brandt Ergoterapeut og kommunikationsvejleder Børneterapien Odense

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe.

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Ofte ses der desværre flere kedelige tendenser når firmaet drager på messetur. Det kan være, at I simpelthen har så mange produkter at vise frem,

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning Eva B. Møller SBi-anvisning 239 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 ISBN 978-87-563-1564-7 Titel Efterisolering af småhuse

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere