Havrevangen/Petersborgvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havrevangen/Petersborgvej"

Transkript

1 Havrevangen/Petersborgvej 9000 Aalborg Til salg i offentligt udbud Ejendommen sælges fra den kl Overtagelse den Salgsbetingelser fremgår af særskilt skrivelse (vedlagt) Yderligere information Sagsnummer: Erhverv Poul Erik Bech Vesterbro Aalborg Tlf Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

2 Ejerlejlighedsejendom Havrevangen/Petersborgvej - Aalborg Etage m² Salgspris kr. 01 Sagsnummer Matrikelnummer 2DÆ Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder Opførelses-/ombygningsår 1962/1996 Driftsudgifter Grundskyld kr. 00 Dækningafgift kr. 00 Forsikringspræmie kr. 00 I alt kr. jfr. tekst til salgsprospekt Off. Ejendomsvurdering Ejendomsværdi kr Heraf grundværdi kr Energimærkekategori G

3 Den i salgsmaterialet oplyste salgspris er fiktiv og alene oplyst, idet det ikke er muligt i salgsmaterialet og visning på internettet, at vise ejendommen uden en salgspris. Den i salgsmaterialet oplyste salgspris skal således ikke betragtes som en vejledende salgspris, eller en af Aalborg Kommune forventet / anslået salgspris.

4

5 GENEREL EJENDOMSBESKRIVELSE: Spændende erhvervsejendom / projektejendom (ejerlejlighed) med udviklingspotentiale beliggende centralt i Vejgaard i et område med bl.a. etage- og parcelhusbebyggelse. Vejgaard og Aalborg gennemgår i disse år en stor udvikling, hvor der bliver investeret i nye ungdomsboliger, uddannelsesinstitutioner samt projekter på havnefronten. Ejerlejligheden benyttes i dag af Aalborg Kommune til bl.a. storkøkken med produktion og pakning af færdigretter, genoptræningscenter med tilhørende kontorer, kantine og omklædning med badefaciliteter. I forbindelse med salget vil der blive indgået en 3 årig tidsbegrænset lejeaftale med storkøkkenet. Genoptræningscenteret flytter i forbindelse med salget af ejendommen således, at genoptræningscenterets lokaler vil blive ledig for køber. Ejendommen er opført i 1962 og løbende om- og tilbygget. I 2009 er der pålagt nyt tagpap på tagkonstruktionen. Ejerlejligheden har et samlet bygningsareal på kvm fordelt på 3 etager. Herudover er der et fælles indgangsparti med ejerlejlighed nr. 2 fra forpladsen til ejendommen. Idet grunden er med niveauforskydning er de 3 etager fordelt på stueetage/1. sal, stueetage/kælderplan samt kælder. Stueetagen/1. sal er bl.a. indrettet med fælles indgangsparti, fordelingsgang, 2 stk. elevatorer, kontorer, diverse genoptræningsrum, toiletter, møderum, stor kantine med køkken, storkøkken med diverse rum incl. frost- og kølerum samt 2 stk. vareelevatorer. Kælder/stueetagen er bl.a. indrettet med indgang fra parkeringspladsen på bagsiden af bygningen, fordelingsgang, 2 elevatorer, diverse genoptræningsrum, toiletter, kontorer, møderum, diverse frost- og kølerum, 2 stk. vareelevatorer samt stort teknikrum med diverse tekniske installationer. Kælderen er bl.a. indrettet med motionscenter med tilhørende toilet, elevatorer, flere herre- og dame omklædningsrum med tilhørende baderum og toiletter samt diverse depotrum. Til hovedejendommen er der flere parkeringsområder samt stort haveanlæg med træpavillon. En ejendom med mange anvendelsesmuligheder.

6 Til nærværende salgsprospekt er der udarbejdet særskilt bilagsmappe indeholdende følgende bilag: Bilag 1 Tingbogsattest for ejerlejlighed nr. 1, dateret Bilag 2 Tingbogsattest for hovedejendommen, dateret Bilag 3 Tinglyst deklaration om bebyggelse, benyttelse mv., lyst Bilag 4 Tinglyst Byplanvedtægt, lyst Bilag 5 Tinglyst deklaration om forsynings-/afløbsledninger mv., lyst Bilag 6 Tinglyst deklaration om forsynings-/afløbsledninger mv., lyst Bilag 7 Tinglyst deklaration om adgangsforhold, parkeringspladser m.v., lyst Bilag 8 Tinglyst deklaration om adgangsarealer mv., lyst Bilag 9 Tinglyst vedtægter for Ejerforeningen Havrevangen, lyst Bilag 10 Anmeldelse og fortegnelse over ejerlejligheder. Bilag 11 BBR-meddelelse, dateret Bilag 12 Ejendomsvurdering pr. 1. oktober Bilag 13 Luftfoto med angivelse af kloakforhold. Bilag 14 Skatter og afgifter 2014, dateret Bilag 15 Uofficielt ejendomskort, dateret Bilag 16 Attest fra Region Nordjylland vedrørende jordforurening, dateret Bilag 17 Jordforureningsattest fra Dansk Miljøportal, dateret Bilag 18 Kort over vejforsyning, dateret Bilag 19 Ejendomsdatarapport. Bilag 20 Energimærkningsrapport, dateret og gyldig fra den Bilag 21 Byggeteknisk gennemgang, dateret Bilag 22 Police med Codan. Bilag 23 Kommuneplanramme 4.1.B6 Rughaven m.m. Bilag 24 Tegninger. Det bemærkes, at tegningerne tillige omfatter naboejendommen. Bilag 25 Parkeringsnormer for Aalborg Kommune. Bilag 26 Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme. Bilag 27 Paradigme til anfordringsgaranti.

7 Henvendelse For yderligere dokumentation eller aftale om fremvisning. Stig Theilmann Ejendomsmægler og valuar, MRICS, MDE Telefon: Erhverv Poul Erik Bech

8 ERHVERV poulerikbech.dk/erhverv DANMARKS STØRSTE OG ENESTE LANDSDÆKKENDE EJENDOMSMÆGLERVIRKSOMHED EDC Erhverv Poul Erik Bech er en af landets førende erhvervsmæglervirksomheder med speciale inden for salg, udlejning, rådgivning, administration og vurdering af: Kontorejendomme Investeringsejendomme Lager- og logistikejendomme Produktions- og industriejendomme Boligudlejningsejendomme Projektejendomme Andelsboligforeninger Butiksejerlejligheder Retail Erhvervsgrunde Klinikker Hoteller Restauranter Vores landsdækkende repræsentation og lokale kendskab samt 65 erhvervsspecialister er vores absolutte styrker. Vi er statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer og Chartered Surveyors specialiseret inden for formidling af erhvervsejendomme. CHARTERED SURVEYORS & INTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANTS København K Herlev Hillerød Roskilde Køge Næstved Odense Kolding Aabenraa Sønderborg Esbjerg Vejle Holstebro Aarhus Aalborg Vi træffes alle ugens dage kl hele året rundt uden for erhvervscentrenes åbningstider på tlf.:

9 SALGSPROSPEKT Havrevangen 1 / Petersborgvej 67A m.fl., 9000 Aalborg SÆLGES VED OFFENTLIGT UDBUD FOR AALBORG KOMMUNE Matrikelnummer: 2dæ Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder, ejerlejlighed nr. 1. AREAL IFØLGE BBR-EJERMEDDELELSEN: Ejerlejlighedsnr. 1 del af moderejendomsnr Opført Om-/tilbygningsår: 1996 Samlet areal: kvm Areal til erhverv: kvm Arealangivelserne er ikke udtryk for garanti fra sælgers side. Sælgeren indestår ikke for rigtigheden af de i BBR-ejermeddelelsen anførte oplysninger om bygningsarealer, og køberen kan således ikke fremsætte krav af nogen art over for sælger i anledning af eventuelle fejl heri. Ejendommen er i BBR-registeret registreret som bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel m.v. (anvendelseskode 490). Andet (bl.a. institutioner og erhverv). Køber forestår og har selv ansvaret for, at BBR-registerets oplysninger om bygningens anvendelse ændres i overensstemmelse med den af køber ønskede brug i.h.t. eksisterende plangrundlag. Sælger afgiver ingen garanti for købers ændringer. Ifølge oplysninger fra By og Landskabsforvaltningen er der på ejendommen placeret en olietank (stål) på 600 l til brug for nødstrøm. Tanken er placeret over terræn (udendørs). Etableringsåret er registreret til AREAL IFØLGE TINGBOGEN: Tinglyst areal: kvm. Ifølge anmeldelse og fortegnelse over ejerlejligheder fordeler det tinglyste areal sig således: Kælder 651 kvm Stueplan kvm 1 sal kvm Total kvm Der henvises til anmeldelse og fortegnelse over ejerlejligheder, som indgår som bilag til udbudsmaterialet. Det samlede grundareal udgør kvm. FORDELINGSTAL: Ejerlejlighed nr. 1 har fordelingstal 46/100 Ejerlejlighed nr. 2 har fordelingstal 54/100 I relation til fordeling af fællesudgifterne til drift af elevator samt trappeopgang er fordelingstallet: Ejerlejlighed nr. 1 3/10 Ejerlejlighed nr. 2 7/10 1

10 SÆRLIGE SALGSVILKÅR: Ejendommen udbydes til salg for Aalborg Kommune. Dette indebærer, at køber opfordres til at fremkomme med bindende tilbud om køb af ejendommen på de angivne vilkår. Tilbudsblanket. Køber afgiver købstilbud på køb af ejendommen beliggende Havrevangen 1 / Petersborgvej 67A m.fl., 9000 Aalborg jf. anmeldelse og fortegnelse over ejerlejligheder, som indgår som bilag til udbudsmaterialet. Tilbudsblanketten med tilhørende lejekontrakt skal anvendes ved købers afgivelse af tilbud. Både tilbudsblanketten og lejekontrakten skal afleveres i underskreven stand. Købstilbud skal angives med et fast og bindende kontant beløb uden forbehold. Tilbuddet skal - på vedlagte tilbudsblanket - i lukket kuvert mærket Tilbud på Havrevangen 1 / Petersborgvej 67A m.fl., 9000 Aalborg fremsendes til: EDC Erhverv Poul Erik Bech, Vesterbro 101, 9000 Aalborg som anbefalet post eller afleveres personligt mod kvittering. Ejendommen sælges fra den kl på grundlag af de indkomne acceptable købstilbud. Tilbud modtages, indtil der er indgået endelig aftale om salg. Aalborg Kommune er ikke forpligtet til at sælge ejendommen, men kan forkaste samtlige tilbud eller vælge frit imellem de afgivne tilbud eller søge at opnå overbud. Snarest efter modtagelse af tilbud tager Aalborg Kommune stilling til de pågældende tilbud og meddeler accept eller afslag eller søger at opnå overbud. Aftalen skal herefter forelægges til endelig politisk godkendelse i kommunen. Efter endelig godkendelse af aftalen skal udfærdigelse af digitalt minimalskøde iværksættes af købers advokat. Køberen skal senest 10 dage efter, at Aalborg Kommune har meddelt accept stille en bankgaranti (anfordringsgaranti) - uden særlige vilkår - på hele købesummen overfor sælger til sikkerhed for betalingen heraf på forfaldsdagen. Gyldigheden af betalingsgarantien må ikke være tidsbegrænset. Der henvises til paradigme til anfordringsgaranti, som indgår som bilag til udbudsmaterialet. Købesummen skal betales kontant ved betinget skødes underskrift, dog senest pr. overtagelsesdagen. Købesummen forrentes fra forfaldstidspunktet og indtil betaling sker med sædvanlig morarentesats, pt. 8,20 % p.a. Overtagelsesdagen er fastsat til den Ejendommen er ikke momsregistreret. Det fremhæves, at ejendommen overtages, som den er og forefindes pr. overtagelsesdagen. Alt som indgår i handlen overdrages således til køber, som det er og forefindes og som besigtiget og gennemgået af køber. Bortset fra vanhjemmel påtager sælger sig intet som helst ansvar for ejendommen, herunder vedr. jordbunds- og miljøforhold/forurening og grundens eller bygningernes/installationernes beskaffenhed i øvrigt, og køber accepterer derfor at frafalde ethvert mangelskrav mod sælger, uanset om dette måtte være begrundet i reglerne om erstatning eller reglerne om forholdsmæssigt afslag. Købers tilbud er fastsat under hensyntagen hertil. Køber er udtrykkeligt opfordret til, inden afgivelse af tilbud, nøje at gennemgå ejendommen med egne rådgivere. Sælger er ikke bekendt med ejendommens jordbundsforhold og bæreevne og opfordrer køberen til for egen regning at lade jordbundsforholdene undersøge før afgivelse af tilbud. Køberen kan ikke gøre noget ansvar gældende, såfremt der viser sig, at jordbundsforholdene nødvendiggør ekstra fundering eller pilotering. Sælgeren fralægger sig ethvert ansvar for, om der i forbindelse med eventuel fremtidige opgravning, fundering og bebyggelse opstår merudgifter som følge af opfyldning, bygnings- og fundamentsrester, 2

11 ledninger, rør m.v., tidligere overfladebelægninger samt almindeligt forekommende overfladeforurening indenfor normal udgravningsdybde ( byjord ). Ejendommen henligger således fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende. Risikoen for ildsvåde overgår dog til køberen allerede på tidspunktet for aftalens indgåelse, således at køberen i skadestilfælde oppebærer brandassurancesummen til anordningsmæssig anvendelse mod forinden at opfylde de aftalte vilkår. Ejendommen er via ejerforeningen Havrevangen brandforsikret hos Codan Forsikring police nr Det påhviler køber, at gøre sig bekendt med ejendommens forsikringsvilkår. Forsikringspolicen indgår som bilag til udbudsmaterialet. Sælger erklærer, at der ikke påhviler ejendommen nogen gæld vedrørende allerede udførte anlæg til vej, fortov, gadebelysning, kloak eller rensningsanlæg. Hvad der senere måtte blive pålagt ejendommen, er sælgeren uvedkommende også for så vidt angår foranstaltninger, der allerede måtte være planlagt eller påbegyndt, men det er ikke sælgeren bekendt, at der er aktuelle planer, udførte arbejder eller afsagte kendelser vedrørende sådanne anlæg. Overdragelsen omfatter bygninger med grund-, mur- og naglefast tilbehør, herunder varme- og varmtvandsanlæg (fjernvarmeanlæg), ledninger, installationer samt beplantning. Der medfølger ikke inventar eller hårde hvidevarer. Endvidere medfølger intet løst inventar eller løsøre af nogen art i handlen idet disse tilhører sælger og lejer. Sælger/lejer har ret men ikke pligt til at fjerne køkkeninventar, køkken installationer, it-kabler og andet it-udstyr. Der skal ikke ske reetablering herefter. Det bemærkes, at sælger/lejer forventer, at alt køkken inventar/installationer fjernes af lejer i forbindelse med lejers fraflytning af lejemålet. IT INSTALLATIONER: I forbindelse med salget af ejendommen og lejers fraflytning fra lejemålet, vil fiberkabler, rack og switch, der måtte tilhøre Aalborg Kommune blive afbrudt og evt. fjernet. Der skal ikke ske reetablering. EJERFORENING HAVREVANGEN : Der er tinglyst vedtægter for ejerforeningen Havrevangen, som indgår som bilag til udbudsmaterialet. Det påhviler køber, at gøre sig bekendt med de specielle forhold, der fremgår af vedtægterne. Der har på nuværende tidspunkt ikke været afholdt bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger i ejerforeningen. Der er ligeledes ikke udarbejdet regnskaber og budgetter for ejerforeningen. For nuværende afholder sælger (Aalborg Kommune) løbende driftsudgifter for ejerforeningen og fremsender i den forbindelse opkrævning til ejerne af ejerlejlighed nr. 2 til betaling. I forbindelse med salget af ejerlejlighed nr. 1 skal ejerforeningen overtage Aalborg Kommunes drift af ejerforeningen således, at de fremtidige betalinger/regninger for ejerforeningen tilgår ny administrator pr Køber skal således indgå i den fremtidige bestyrelse for ejerforeningen sammen med ejerlejlighed nr. 2. Den nuværende drift af ejerforeningen foregår således: Alt vedrørende driften af de tre fælles elevatorer samt trappeopgang i bygningen fordeles efter fordelingstal jf. vedtægterne for ejerforeningen. Det vil sige, at ejerlejlighed nr. 1 betaler 3/10 og ejerlejlighed nr. 2 betaler 7/10. 3

12 Aalborg Kommune har tegnet et elevatoralarms-abonnement med Beredskabscenter Aalborg samt en serviceaftale med Schindler Elevatorer A/S. Disse aftaler kan ikke overdrages, da de er en del af fælles kommunal serviceabonnementer. Køber er derfor forpligtet til sammen med ejer af ejerlejlighed nr. 2, at tegne ny aftale omkring alarm-abonnement samt serviceaftale for elevatorerne gældende fra den Sælger indestår ikke for i hvilket omfang og på hvilke vilkår, køber kan tegne elevatoralarms-abonnement samt serviceaftale for elevatorerne. Det påhviler således køber, at undersøge de fremtidige muligheder for at tegne elevatoralarms-abonnement samt serviceaftale for elevatorerne. Til orientering kan oplyses, at hver elevator pt. årligt koster 923,00 kr. i alarm-abonnement til Beredskabscenter Aalborg. Afregning af forbrugsafgifter (vand/varme/el) sker for nuværende én gang årligt. Dette administreres pt. af Aalborg Kommune, og der sendes opkrævning ud til ejerne. Der er opsat el-bimålere på udendørs belysning og elevatorerne. Pr skal administrationen heraf ligeledes overgå til ejerforeningen. Renholdelse af udenoms arealer incl. snerydning udføres pt. af Aalborg Kommune (By og Landskabsforvaltningen), der fremsender regning herfor til Region Nordjylland, der er lejer i ejerlejlighed nr. 2. I forbindelse med, at Region Nordjylland måtte fraflytte ejerlejlighed nr. 2 vil det være ejerforeningen, der skal forestå og bære udgifterne til renholdelse udenoms arealer incl. snerydning mv. Vedligeholdelse af udendørs belysning m.m. betales i første omgang af Aalborg Kommune (ejerlejlighed nr. 1). Kvartalsvis fremsendes der opkrævning til KA Projekt (ejerlejlighed nr. 2), for deres andel af vedligeholdet. Fordelingsnøglen vedr. diverse vedligeholdelse af fællesarealer, så som reparation af udendørs belysning, udskiftning af kontakter m.m. er: 54/100 til KA Projekt (ejerlejlighed nr. 2) og 46/100 til Aalborg Kommune (ejerlejlighed nr. 1). I forbindelse med salget af ejerlejlighed nr. 1 overgår administrationen m.v. til ejerforeningen pr Grundarealet, der er fælles for ejerlejlighed nr. 1 og 2 er dels indrettet med parkeringsområder og dels indrettet med haveanlæg med træpavillon. Sælger oplyser, at der pt. sker følgende hovedfordeling af parkeringspladserne mellem brugerne af ejerlejlighed nr. 1 og 2. Aalborg Kommune (ejerlejlighed nr. 1) disponerer primært over de 9 p-pladser beliggende vest for ejendommen op mod Petersborgvej samt de 12 p-pladser beliggende syd for ejendommen op mod Havrevangen. Region Nordjylland disponerer primært over den store parkeringsplads beliggende øst for bygningen. Parkeringspladsen beliggende ved facaden af bygningen er pt. udlagt som kortidsparkering (offentlig p-pladser). Det er derfor Parkeringskontrol Nord, der pt. opkræver parkeringsafgift for parkeringspladserne. Sælger er uden ansvar for den nuværende og fremtidige fordeling af de på ejendommen værende parkeringspladser. Det bemærkes, at delnr. 2 af matr.nr. 2dæ Sohngårsholm Hgd., Aalborg Jorder har ret til at disponere over 7 parkeringspladser beliggende på delnr. 1 af matr.nr. 2dæ. Der henvises til tinglyst deklaration, som indgår som bilag til udbudsmaterialet. LEJEFORHOLD: Som en del af salget af ejendommen, skal køber tiltræde den udleverede tidsbegrænset lejekontrakt med Aalborg Kommune omkring leje af kvm jf. lejekontrakten. Det bemærkes, at lejeaftalen uden forudgående varsel - ophører efter 3 år. Den årlige startleje udgør kr ,00 excl. evt. moms. Lejekontraktens vilkår fremgår af lejekontrakten, der indgår som bilag til udbudsmaterialet. 4

13 Energimærke: Ejendommen er omfattet af lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger. Sælgeren har ladet udarbejde et energimærke for ejendommen, som indgår som bilag til udbudsmaterialet. Køber er, inden aftale om salg af ejendommen er indgået, gjort bekendt med ejendommens energimærkning og kan ikke fremsætte krav af nogen art i anledning heraf overfor sælger. Byggeteknisk gennemgang: Sælger har fået udarbejdet byggeteknisk gennemgang af ejendommen af MOE A/S, som indgår som bilag til udbudsmaterialet. Forurening: Ejendommen er omfattet af jordforureningslovens regler om områdeklassificering og jordflytning. Reglerne indebærer, at al jord inden for byzone fra 1. januar 2008 som hovedregel betragtes som lettere forurenet, og derfor skal flytning af jord fra byzone forudgående anmeldes til Renovationsvæsenet og samtidig skal jorden analyseres. Køber kan ikke fremsætte krav af nogen art i anledning heraf overfor sælger. Der henvises til skrivelse fra Forsyningsvirksomhederne, som indgår som bilag til udbudsmaterialet. Nærmere oplysninger om områdeklassificeringen for ejendommen og fremgangsmåden ved anmeldelse af jordflytning m.v. kan indhentes hos Aalborg Kommunes Renovationsvæsen, se Der henvises endvidere til attester fra Region Nordjylland og Danmarks Miljøportal, som indgår som bilag til udbudsmaterialet. Legitimation: Køber er gjort opmærksom på, at ejendomsmægleren i henhold til lov nr. 442 af 11. maj 2007 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme har pligt til at kræve at kunder legitimerer sig, når der optages en forretningsmæssig forbindelse med disse, og at opbevare disse id-oplysninger i mindst 5 år. Forældelse: Den 1. januar 2008 trådte Lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer i kraft. I medfør af denne lov er forældelsesfristen for fordringer 3 år efter, at fordringshaver er blevet bekendt med eller burde være bekendt med fordringens eksistens, jf. 3, stk. 1. Der gælder dog en absolut forældelsesfrist på 10 år, hvilket betyder, at også selvom fordringshaveren ikke har kendskab til den pågældende fordrings eksistens, vil fordringen under alle omstændigheder bortfalde 10 år efter overtagelsesdagen. Ved forurening er den absolutte forældelsesfrist for at gøre krav gældende mod forureningen nu 30 år, jf. 3, stk. 3, nr. 1. Køber gøres særligt opmærksom på og accepterer, at i det omfang, der i forbindelse med handlens dokumenter fremkommer fejlagtig henvisning til de nu ophævede forældelsesregler, er evt. henvisninger uden retsvirkninger, idet det er ovennævnte forældelsesregler, der finder anvendelse. Øvrige salgsvilkår: Køber lader udfærdige digitalt minimalskøde ved advokat og betaler udgifterne hertil. Nærværende udbudsmateriale samt tilbudsblanket i udfyldt og underskrevet stand udgør købsaftalen mellem parterne, hvorfor dette skal indscannes og vedlægges som bilag til det digitale minimalskøde i tinglysningssystemet. Hver af parterne betaler halvdelen af omkostningerne til det digitale minimalskødets værdiafgift og fast tinglysningsafgift. Efter politisk godkendelse af aftalen skal køber iværksætte udfærdigelse af digitalt minimalskøde. 5

14 Såfremt køber eller dennes advokat ikke har fremsendt det digitalt minimalskøde inden 30 dage, forbeholder sælgers sig retten til at færdiggøre berigtigelsen af handlen for købers regning. Såfremt sælger eller dennes repræsentant ved fremsendelsen af det digitalt minimalskøde gør indsigelser mod de fremsendte dokumentudkast, eller såfremt disse ikke foreligger på tiltrædelsesdagen, kan sælger give meddelelse om, at han ønsker at udnytte sin førnævnte ret til færdiggørelse af berigtigelsen. Såfremt dokumenterne herefter ikke foreligger eller foreligger i en form, der giver berettiget anledning til indsigelser senest 8 dage efter sælgers førnævnte meddelelse, kan sælger uden yderligere varsel iværksætte advokatens udarbejdelse af dokumenterne for købers regning. Med overtagelsesdagen som skæringsdato udarbejdes sædvanlige refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. Refusionsopgørelsen skal foreligge senest 30 dage efter overtagelsesdagen. Salget af ejendommen er ikke omfattet af Lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. med senere ændringer, idet ejendommen ikke hovedsageligt anvendes til beboelse for sælger eller ikke hovedsageligt er bestemt til beboelse for køber. Parterne er endvidere enige om, at denne aftale ikke er omfattet af lov nr. 453 af 30. juni 1995 om omsætning af fast ejendom med senere ændringer, idet sælger og køber ikke er forbrugere i den betydning, der fremgår af lovens 1 stk. 5, nr Såfremt køber er et selskab, erklæres i h.t. Lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. december 1989 om sommerhuse og campering, at ejendommen erhverves i erhvervsøjemed, der ikke vil være omfattet af lovens 1. Lokalplan / kommuneplanrammer: Ejendommen er beliggende i et område, der er omfattet af kommuneplanramme 4.1.B6 Rughaven m.m. Kommuneplanrammen indeholder følgende anvendelsesmuligheder: Boliger (etage). Klinikker (ikke dyreklinikker). Kontorer. Service. Fritidsformål. Undervisning. Institutioner. Rekreative formål. Teknisk anlæg. Værksted. Ovennævnte er alene et ekstrakt af kommuneplanramme 4.1.B6 Rughaven, som indgår som bilag til udbudsmaterialet. Køber er bekendt med at skulle opfylde de til enhver tid gældende parkeringsnormer for Aalborg Kommune, herunder ved ombygning eller ændret anvendelse af ejendommen. Køber kan ikke fremsætte krav af nogen art overfor sælger i anledning af krav til parkeringspladser. Der henvises til parkeringsnormer for Aalborg Kommune, som indgår som bilag til udbudsmaterialet. EL, VAND, GAS OG VARME: El: Energi Nord. Vand: Vejgaard Vandværk. Fjernvarme: Aalborg Fjernvarme. Spildevandsplanmyndigheden: Aalborg Forsyning, Kloak A/S har ingen ledninger eller anden anlæg inden for matrikel 2dæ Sohngårdsholm Hgd, Aalborg. De kloakeringsmæssige forhold ved matriklen fremgår af luftfoto, som indgår som bilag til udbudsmaterialet. 6

15 Aalborg Forsyning, Varme: Aalborg Forsyning, Varme har ikke behov for at sikre ledningsanlæg i forbindelse med et salg, da det alene er ejendommens egen stikledninger, som er placeret på grunden. Aalborg Forsyning, Gas: Aalborg Forsyning, Gas har ikke ledninger på ejendommen. Der er gasledning i vejarealet, så ejendommen kan tilsluttes bygas. SERVITUTTER: Køber opfordres til nøje at gennemgå de på ejendommen tinglyste servitutter og deklarationer idet der på ejendommen og hovedejendommen er tinglyst servitutter og deklarationer omkring ejendommens og hovedejendommens adgangsforhold, brugsrettigheder, flugtveje samt parkeringspladser mv. Der henvises til ejendommens blad i tingbogen samt bilagsmaterialet der tillige omfatter tinglyste servitutter og deklarationer mv. Ejendomsskatter mv.: Ejendommen er en kommunalt ejet ejendom, og der betales på nuværende tidspunkt ikke ejendomsskatter og dækningsafgift. I forbindelse med salg af ejendommen vil der blive pålignet og opkrævet ejendomsskat og evt. dækningsafgift på normal vis med virkning fra overtagelsesdagen. Driftsudgifter: Grundskyld til kommunen, anslået kr Dækningsskyld, anslået kr Rottebekæmpelse kr. 142 Administration, anslået kr Elevatordrift, anslået kr Ejendomsforsikring, anslået kr Fælles el, anslået kr Vicevært, anslået kr Udvendig vedligeholdelse, anslået kr Driftsudgifter, anslået kr De anførte beløb er excl. moms. Det bemærkes udtrykkeligt, at de anførte driftsudgifter for ejendommen er skønsmæssigt anslået. Såfremt de anførte driftsudgifter afviger i forhold til det anslåede, kan køber ikke efterfølgende kræve erstatning, nedslag i købesummen eller på anden måde kræve kompensation. HENVENDELSER BESIGTIGELSE: Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med ejeren venligst rettet til: EDC Erhverv Poul Erik Bech, Vesterbro 101, 9000 Aalborg Att.: Stig Theilmann, tlf

16 Bilag: Til nærværende salgsprospekt er der udarbejdet særskilt bilagsmappe indeholdende følgende bilag: Bilag 1 Tingbogsattest for ejerlejlighed nr. 1, dateret Bilag 2 Tingbogsattest for hovedejendommen, dateret Bilag 3 Tinglyst deklaration om bebyggelse, benyttelse mv., lyst Bilag 4 Tinglyst Byplanvedtægt, lyst Bilag 5 Tinglyst deklaration om forsynings-/afløbsledninger mv., lyst Bilag 6 Tinglyst deklaration om forsynings-/afløbsledninger mv., lyst Bilag 7 Tinglyst deklaration om adgangsforhold, parkeringspladser m.v., lyst Bilag 8 Tinglyst deklaration om adgangsarealer mv., lyst Bilag 9 Tinglyst vedtægter for Ejerforeningen Havrevangen, lyst Bilag 10 Anmeldelse og fortegnelse over ejerlejligheder. Bilag 11 BBR-meddelelse, dateret Bilag 12 Ejendomsvurdering pr. 1. oktober Bilag 13 Luftfoto med angivelse af kloakforhold. Bilag 14 Skatter og afgifter 2014, dateret Bilag 15 Uofficielt ejendomskort, dateret Bilag 16 Attest fra Region Nordjylland vedrørende jordforurening, dateret Bilag 17 Jordforureningsattest fra Dansk Miljøportal, dateret Bilag 18 Kort over vejforsyning, dateret Bilag 19 Ejendomsdatarapport. Bilag 20 Energimærkningsrapport, dateret og gyldig fra den Bilag 21 Byggeteknisk gennemgang, dateret Bilag 22 Police med Codan. Bilag 23 Kommuneplanramme 4.1.B6 Rughaven m.m. Bilag 24 Tegninger. Det bemærkes, at tegningerne tillige omfatter naboejendommen. Bilag 25 Parkeringsnormer for Aalborg Kommune. Bilag 26 Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme. Bilag 27 Paradigme til anfordringsgaranti. Sælger indestår ikke for rigtigheden af den i udbudsmaterialet tegninger over ejendommen. Det bemærkes, at de udleverede tegninger tillige omfatter naboejendommen beliggende Riishøjvej 109. Køber kan ikke fremsætte krav mod sælger i anledning af efterfølgende ændringer eller fejl i tegningsmaterialet. 8

SALGSPROSPEKT Elsamvej 13, Vester Hassing, 9310 Vodskov

SALGSPROSPEKT Elsamvej 13, Vester Hassing, 9310 Vodskov Matrikelnummer: SALGSPROSPEKT Elsamvej 13, Vester Hassing, 9310 Vodskov SÆLGES VED OFFENTLIGT UDBUD FOR AALBORG FORSYNING, KLOAK A/S Ejendommen omfatter delnr. 5 af 27m V. Hassing By, V. Hassing med et

Læs mere

SALGSPROSPEKT Langelandsvej 2B, Mou, 9280 Storvorde

SALGSPROSPEKT Langelandsvej 2B, Mou, 9280 Storvorde Matrikelnummer: SALGSPROSPEKT Langelandsvej 2B, Mou, 9280 Storvorde SÆLGES VED OFFENTLIGT UDBUD FOR AALBORG FORSYNING, KLOAK A/S 12i Mou By, Mou med et grundareal 10.767 kvm, heraf vej 0 kvm. AREALER IFØLGE

Læs mere

Erhverv Poul Erik Bech. 2300 København S. Sagsnummer: 11403289. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Erhverv Poul Erik Bech. 2300 København S. Sagsnummer: 11403289. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Tingvej 11 2300 København S Sagsnummer: 11403289 Erhverv Poul Erik Bech Bremerholm 29 1069 København K Tlf. 33301000 114@edc.dk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Pris Arealer Kontant kr. 6.700.000

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

Særdeles velegnet som firmadomicil. Grundareal Erhvervsareal m² m² kælder. PRIS kr

Særdeles velegnet som firmadomicil. Grundareal Erhvervsareal m² m² kælder. PRIS kr Lucernemarken 1 5260 Odense S Særdeles velegnet som firmadomicil Grundareal 19.977 Erhvervsareal 3.049 m² + 516 m² kælder PRIS kr. 23.000.000 Sagsnummer: 51200908 Erhverv Poul Erik Bech Østre Stationsvej

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Stor undervisningsejendom i Odense SØ. Grundareal m². Erhvervsareal m² m² kælder. Moderne ejendom ombygget i 2004

Stor undervisningsejendom i Odense SØ. Grundareal m². Erhvervsareal m² m² kælder. Moderne ejendom ombygget i 2004 Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense SØ Stor undervisningsejendom i Odense SØ Grundareal 69.000 m² Erhvervsareal 13.063 m² + 3.007 m² kælder Moderne ejendom ombygget i 2004 PRIS kr. 71.000.000 Sagsnummer: 51200907

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Salg af Ulstedvej 21, 9370 Hals.

Salg af Ulstedvej 21, 9370 Hals. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Juridisk Afdeling, BLF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby SALGSVILKÅR 12-05-2016 Juridisk Afdeling, BLF Salg af Ulstedvej

Læs mere

Udbudsinformation. Langeland Kommune udbyder Longelse Skole til salg. Budfrist: Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12.00

Udbudsinformation. Langeland Kommune udbyder Longelse Skole til salg. Budfrist: Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12.00 Udbudsinformation Langeland Kommune udbyder Longelse Skole til salg Longelse Skole, Longelsevej 16, Sdr. Longelse, 5900 Rudkøbing Budfrist: Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12.00 Tilbud afgives på særlig

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

Særdeles velegnet som firmadomicil. Grundareal Bygningsareal m² m² kælder. Årlig leje kr ,- Ejendommen er opført i 1988

Særdeles velegnet som firmadomicil. Grundareal Bygningsareal m² m² kælder. Årlig leje kr ,- Ejendommen er opført i 1988 Lucernemarken 1 5260 Odense S Særdeles velegnet som firmadomicil Grundareal 19.977 Bygningsareal 2.533 m² + 516 m² kælder Årlig leje kr. 1.876.300,- Ejendommen er opført i 1988 Sagsnummer: 51201109 Erhverv

Læs mere

Morvillesvej 6. Erhverv Poul Erik Bech. 6.403 kvm Grund 14.320 kvm Velbeliggende Gode adgangsforhold Projektejendom. Sagsnummer: 91200259

Morvillesvej 6. Erhverv Poul Erik Bech. 6.403 kvm Grund 14.320 kvm Velbeliggende Gode adgangsforhold Projektejendom. Sagsnummer: 91200259 Morvillesvej 6 8800 Viborg 6.403 kvm Grund 14.320 kvm Velbeliggende Gode adgangsforhold Projektejendom Sagsnummer: 91200259 Erhverv Poul Erik Bech Vesterbro 101 - Aalborg - Tlf. 96314900-912@edc.dk Lokalt

Læs mere

Salgsvilkår for ejendommen Mosevangen 2, 5683 Haarby

Salgsvilkår for ejendommen Mosevangen 2, 5683 Haarby Salgsvilkår for ejendommen Mosevangen 2, 5683 Haarby Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed 1. Indledning Assens Kommune udbyder mat.nr. 9au Haarby By, Haarby, beliggende Mosevangen 2, 5683 Haarby, i offentligt

Læs mere

Løgstør Hallerne Projektejendom for ejendomsudviklere

Løgstør Hallerne Projektejendom for ejendomsudviklere Løgstør Hallerne Projektejendom for ejendomsudviklere Sælges i offentligt udbud for Vesthimmerlands Kommune Sag I1508-12 UDBUDSMATERIALE Løgstør - Kristiansmindevej 36A Ideel til parcelbebyggelse Højskole

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl.

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. 8620 Kjellerup Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Sagsnummer: 80201173 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Investeringsejendom,

Læs mere

Onsholtvej. Erhverv Poul Erik Bech. Sagsnummer: 80201612. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Onsholtvej. Erhverv Poul Erik Bech. Sagsnummer: 80201612. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Onsholtvej 8260 Viby J Sagsnummer: 80201612 Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Boligudlejningsejendom Fakta

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

2. Grundarealet Arealet sælges ubebygget, således som det er og forefindes, inkl. faste anlæg, befæstelse, beplantning m.v.

2. Grundarealet Arealet sælges ubebygget, således som det er og forefindes, inkl. faste anlæg, befæstelse, beplantning m.v. #BREVFLET# Click here to enter text. Udbudsvilkår Aalborg Kommune, Juridisk Afdeling, BLF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Udbudsvilkår 13-08-2014 Bautastenen, Svenstrup, matr.nr. 7ct Sdr. Svenstrup

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM. Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034

UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM. Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034 UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034 INDHOLD EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK 3 BESKRIVELSE 3 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD 4 TEKNISKE INSTALLATIONER / LØSØRE 4 MILJØFORHOLD

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

Salgsprospekt. Helsingevejen 64C - Blistrup Udbyder: Gribskov Kommune Dato: 19. juni 2017

Salgsprospekt. Helsingevejen 64C - Blistrup Udbyder: Gribskov Kommune Dato: 19. juni 2017 Salgsprospekt Helsingevejen 64C - Blistrup Udbyder: Gribskov Kommune Dato: 19. juni 2017 Center for Byer, Ejendomme og Erhverv, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge Oplysninger: Bianca Lauterbach tlf. 7249 6938,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune

Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune Sag 534649P1 TIL SALG Herning - Drejet 24 Ejendommen har tidligere været anvendt til institution Ejendommen sælges i offentligt

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

Erhverv Poul Erik Bech. 8240 Risskov. Sagsnummer: 80202715. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Erhverv Poul Erik Bech. 8240 Risskov. Sagsnummer: 80202715. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Ådalsvej 27 8240 Risskov Sagsnummer: 80202715 Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf. 87309930 802@edc.dk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Driftsøkonomi Mægler: Adresse:

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

Salgsvilkår for ejendommen Skolevej 44, 5690 Tommerup

Salgsvilkår for ejendommen Skolevej 44, 5690 Tommerup Salgsvilkår for ejendommen Skolevej 44, 5690 Tommerup Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Assens Kommune udbyder matrikel nummer 12g, Tommerup By, Tommerup, beliggende Skolevej

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af. Del af erhvervsejendommen Fredensgade 4C, 9330 Dronninglund

Udbudsmateriale. For salg af. Del af erhvervsejendommen Fredensgade 4C, 9330 Dronninglund Udbudsmateriale For salg af Del af erhvervsejendommen Fredensgade 4C, 9330 Dronninglund Brønderslev Kommune udbyder herved ejendommen Fredensgade 4C, 9330 Dronninglund til salg. Der er tale om en kommunal

Læs mere

Katrinebjergvej 107. Erhverv Poul Erik Bech. 8200 Aarhus N. Sagsnummer: 80202714. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Katrinebjergvej 107. Erhverv Poul Erik Bech. 8200 Aarhus N. Sagsnummer: 80202714. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Katrinebjergvej 107 8200 Aarhus N Sagsnummer: 80202714 Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf. 87309930 802@edc.dk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Kontor Katrinebjergvej

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Salgsprospekt. Mårum Skole Udbyder: Gribskov Kommune Dato: 19. juni 2017

Salgsprospekt. Mårum Skole Udbyder: Gribskov Kommune Dato: 19. juni 2017 Salgsprospekt Mårum Skole Udbyder: Gribskov Kommune Dato: 19. juni 2017 Center for Byer, Ejendomme og Erhverv, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge Oplysninger: Jan Blomsterberg tlf. 7249 6905, mail: jkblo@gribskov.dk

Læs mere

Nr. Herlev Børnehus Bygaden 32 i Nr. Herlev. udbydes til salg

Nr. Herlev Børnehus Bygaden 32 i Nr. Herlev. udbydes til salg Nr. Herlev Børnehus Bygaden 32 i Nr. Herlev udbydes til salg BY OG MILJØ Juni 2015 1 Bygaden 32 i Nr. Herlev Børnehus udbydes til salg 1. Indledning Den udbudte ejendom Bygaden 32 i Nr. Herlev, matr. nr.

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J

Udbudsmateriale. For salg af ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J Udbudsmateriale For salg af ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J Brønderslev Kommune udbyder herved ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J til salg. Baunevej 2 er en tidligere Børnehave og Baunehøj

Læs mere

Salgsvilkår for ejendommen Barløsevej 47, 5610 Assens

Salgsvilkår for ejendommen Barløsevej 47, 5610 Assens Salgsvilkår for ejendommen Barløsevej 47, 5610 Assens Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Assens Kommune udbyder matrikel nummer 1p, Barløse By, Barløse, beliggende Barløsevej 47,

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Marsk Stigs Vej 2B + 4

Marsk Stigs Vej 2B + 4 Marsk Stigs Vej 2B + 4 8800 Viborg Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Sagsnummer: 80296622 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Lager- og produktionsejendom

Læs mere

Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej, Hostrup

Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej, Hostrup #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Juridisk Afdeling, BLF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. 12-08-2015 Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej,

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af erhvervsejendommen Ålborgvej 610, Flauenskjold, 9330 Dronninglund

Udbudsmateriale. For salg af erhvervsejendommen Ålborgvej 610, Flauenskjold, 9330 Dronninglund Udbudsmateriale For salg af erhvervsejendommen Ålborgvej 610, Flauenskjold, 9330 Dronninglund Brønderslev Kommune udbyder herved ejendommen Ålborgvej 610, Flauenskjold, 9330 Dronninglund til salg. Sælger

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune

Læs mere

- ejendom til institutionsformål -

- ejendom til institutionsformål - Februar 2014 Sag 12/76023 Salgsvilkår for Nørregade 33, 6464 Galten - ejendom til institutionsformål - Side 1 af 6 Betaling for ejendommen Ejendommen sælges for højeste bud over mindsteprisen. Mindsteprisen

Læs mere

Udbudsmateriale Dynamovej Søborg

Udbudsmateriale Dynamovej Søborg Udbudsmateriale Dynamovej 5 2860 Søborg J. nr. 82.02.00S00 1 Udbudsmaterialet indeholder følgende: Offentligt udbud af grunden Dynamovej 5, 2860 Søborg Udbudsbetingelser og oplysninger om ejendommen Bilag

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 Møllegade 2A + 2B, 6280 Højer R Rødstensejendom med 2 lejligheder Pris kontant: Kr. 125.000 Anslået afkast: 17 % Etageareal: 166 m 2 Grundareal: 278 m 2 Jernbanegade

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Salg af ejendommen Thistedvej 82, Nørresundby Sagsnr. 2014-18726

Salg af ejendommen Thistedvej 82, Nørresundby Sagsnr. 2014-18726 Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Udbyder herved ejendommen beliggende Thistedvej 82, 9400 Nørresundby til salg.

Læs mere

U D B U D S V I L K Å R

U D B U D S V I L K Å R Februar 2016 EGEDAL KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 10bl Stenløse By, Stenløse, beliggende Toftholmvej 20, 3660 Stenløse, til salg Henvendelse herom og spørgsmål i øvrigt kan rettes til Stine Elken,

Læs mere

Udbudsbetingelser og oplysninger om ejendommene

Udbudsbetingelser og oplysninger om ejendommene Udbudsbetingelser og oplysninger om ejendommene For salg af ejendommene matr. nr. 1mn og 1mm, Buddinge, beliggende Søborg Hovedgade 79 og Wergelands Allé 3, 2860 Søborg gælder følgende: Oplysninger om

Læs mere

KØBSAFTALE. Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.:

KØBSAFTALE. Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.: KØBSAFTALE Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.: (i det følgende kaldet køber) afgiver herved ved afkrydsning Individuelt købstilbud eller Portefølje købstilbud over for Odense Kommune

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

Udlejningsejendom. DanBolig - Erhverv. Pæn udlejningsejendom centralt beliggende i Svebølle. Henrik Larsen A/S. Holbæk. Mindevej 12, 4470 Svebølle

Udlejningsejendom. DanBolig - Erhverv. Pæn udlejningsejendom centralt beliggende i Svebølle. Henrik Larsen A/S. Holbæk. Mindevej 12, 4470 Svebølle DanBolig - Erhverv Holbæk Udlejningsejendom Pæn udlejningsejendom centralt beliggende i Svebølle. Henrik Larsen A/S Salg og vurdering af: - udlejningsejendomme - forretninger - virksomheder - andelsboligforeninger

Læs mere

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIGT UDBUD Sag nr. 189. Grundstykke med 26 parkeringspladser. Grundareal 1.602 m 2

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIGT UDBUD Sag nr. 189. Grundstykke med 26 parkeringspladser. Grundareal 1.602 m 2 - LASSEN ERHVERV OFFENTLIGT UDBUD Sag nr. 189 Rørkjærsgade 79, 6700 Esbjerg Grundstykke med 26 parkeringspladser Grundareal 1.602 m 2 Tilbudsfrist fredag, den 15. januar 2016 kl. 12.00 Jernbanegade 22,

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Hjørring Kommune GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Indhold 1. Udbud 2. Reservation af grunde 3. Betalingsbetingelser 4. Tilslutningsbidrag 5. Salgsomkostninger 6. Afmærkning

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet Jura 3. november 2015 J.nr. 13.06.02P19-273075 HGB Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder Mellem Roskilde Kommune, Rådhusbuen

Læs mere

Udbudsmateriale. Salg af Kærager 1 i Spjald. Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl

Udbudsmateriale. Salg af Kærager 1 i Spjald. Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl Udbudsmateriale Salg af Kærager 1 i Spjald Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl. 12.00. Hermed udbydes følgende areal til salg: Kærager 1 i Spjald 1. Oplysninger

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Marts 2015 Sagsnr.: 2014-0194537 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Ejendommen fremvises efter aftale. Henvendelse

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

KØBSAFTALE. For ejendommen beliggende: Fuglemosevej 1F 8620 Kjellerup. Sagsnr. 802-96737. April 2011 Mægler: SLP/TB

KØBSAFTALE. For ejendommen beliggende: Fuglemosevej 1F 8620 Kjellerup. Sagsnr. 802-96737. April 2011 Mægler: SLP/TB April 2011 Mægler: SLP/TB KØBSAFTALE For ejendommen beliggende: Fuglemosevej 1F 8620 Kjellerup Sagsnr. 802-96737 Fredens Torv 1, 1. sal 8000 Aarhus C E-mail 802@edc.dk www.poulerikbech.dk Internationalt

Læs mere

Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Jernbanegade 13, 8882 Fårvang. Mindstepris: 695.000 kr. inkl. Moms. Erhvervsareal: 401 m 2

Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Jernbanegade 13, 8882 Fårvang. Mindstepris: 695.000 kr. inkl. Moms. Erhvervsareal: 401 m 2 Mindstepris: 695.000 kr. inkl. Moms Erhvervsareal: 401 m 2 Bygget/ombygget: 1910/1996 Grundareal: 2.551 m 2 Energimærke: E Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Jernbanegade 13, 8882 Fårvang Indhold

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 Storegade 38, 6740 Bramming Solid og præsentabel rødstensbygning i centrum Pris kontant kr. 3.750.000 Stueplan 276 kvm. 1.sal 276 kvm. Kælder 130 kvm. Jernbanegade

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Hyrdevej 6-20, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2717

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Hyrdevej 6-20, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2717 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Hyrdevej 6-20, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2717 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 BOLIGSOCIAL HENSYN... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 4 PLANFORHOLD /

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Sagsnr.:1851-44633 KJK/tik. Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

Salg af grund på ca. 555 m2 til boligformål, del af matr. nr. 15kø, Nr. Tranders, Aalborg Jorder, beliggende Ritavej 38, 9000 Aalborg

Salg af grund på ca. 555 m2 til boligformål, del af matr. nr. 15kø, Nr. Tranders, Aalborg Jorder, beliggende Ritavej 38, 9000 Aalborg Udbuds-/salgsvilkår Salg af grund på ca. 555 m2 til boligformål, del af matr. nr. 15kø, Nr. Tranders, Aalborg Jorder, beliggende Ritavej 38, 9000 Aalborg Under forbehold af Aalborg Byråds godkendelse udbydes

Læs mere

Udbudsbetingelser for salg af Stadil Plejehjem Skelmosevej 77, Stadil, 6980 Tim

Udbudsbetingelser for salg af Stadil Plejehjem Skelmosevej 77, Stadil, 6980 Tim Udbudsbetingelser for salg af Stadil Plejehjem Skelmosevej 77, Stadil, 6980 Tim Stadil Plejehjem, Skelmosevej 77 i Stadil udbydes til salg af Ringkøbing-Skjern Kommune. Ejendommen er opført i 1962 samt

Læs mere

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud.

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. SALGSVILKÅR 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal I overensstemmelse

Læs mere

Salg af ejendommen Thistedvej 80, Nørresundby Sagsnr. 2014-18753

Salg af ejendommen Thistedvej 80, Nørresundby Sagsnr. 2014-18753 Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Udbyder herved ejendommen beliggende Thistedvej 80, 9400 Nørresundby til salg.

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen Ejendom, bolig/erhverv, bebygget. KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendom, del 2 af matr. nr. 165a, Køge Bygrunde, beliggende Nørregade

Læs mere

Salgsprospekt. Ejendom med masser af muligheder. Skyttevej 4, 8950 Ørsted. Side 1 af 7

Salgsprospekt. Ejendom med masser af muligheder. Skyttevej 4, 8950 Ørsted. Side 1 af 7 Mægler: Sagsbehandler: Sag: Christian Nygaard Ingelise Jensen RB4122 Salgsprospekt Ejendom med masser af muligheder Skyttevej 4, 8950 Ørsted Side 1 af 7 1. EJENDOMMEN Beliggenhed: Skyttevej 4 Postnr. By:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

SALGSPROSPEKT Stengade 75, 1., 3000 Helsingør

SALGSPROSPEKT Stengade 75, 1., 3000 Helsingør ½- SALGSPROSPEKT Stengade 75, 1., 3000 Helsingør Arealer Etageareal 150 m 2 Grundareal 211 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.950.000,- PRAGTFULD EJERLEJLIGHED VED HAVNEN - MEGET FLOT EJENDOM MED HELT NYT MANZARDTAG

Læs mere

Betinget købsaftale. mellem. Skanderborg Kommune. vedrørende Regnbuevænget 1, 8660 Skanderborg. Aarhus November 2016

Betinget købsaftale. mellem. Skanderborg Kommune. vedrørende Regnbuevænget 1, 8660 Skanderborg. Aarhus November 2016 Aarhus November 2016 Sagsnr. 019047-0041 jep/mab/cbl Betinget købsaftale mellem Skanderborg Kommune og [ ] vedrørende Regnbuevænget 1, 8660 Skanderborg 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Ejendommen...

Læs mere

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag E2208. Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov. Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781.

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag E2208. Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov. Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781. Salgsopstilling Investeringsejendom Sag E2208 Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781.501 Kontantpris kr. 7.125.000 / Startforrentning 9,91 % Etageareal

Læs mere

LILLE ISTEGADE 4. Udbudsvilkår

LILLE ISTEGADE 4. Udbudsvilkår Udbudsvilkår LILLE ISTEGADE 4 Københavns Kommune udbyder matr.nr. 202, Udenbys Vester Kvarter, København, beliggende Lille Istedgade 4, 1706 København V til salg. 1 af 11 Januar 2017 Sagsnr. 2016-0314464

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 BOLIGSOCIAL HENSYN... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE...

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Bystævnet 3, 5474 Veflinge Sagsnunmmer: 480-2015-93532 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-335981 Afdeling: Strategi

Læs mere

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Sag 16243 FINLANDSVEJ 12A, 6100 HADERSLEV Salgspris kontant: 16.350.000 kr. Bruttoleje: 1.407.127 kr. Startforrentning v. kontant handel ca. 8,75% Erhvervsareal

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 71, 7000 Fredericia Sag 15/2479

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 71, 7000 Fredericia Sag 15/2479 UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS Thorvaldsensvej 71, 7000 Fredericia Sag 15/2479 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 BOLIGSOCIAL HENSYN... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 4

Læs mere

Slagelsevej 16, 4700 Næstved

Slagelsevej 16, 4700 Næstved SALGSPROSPEKT Pæn kontorejendom med egen parkeringsplads Slagelsevej 16, 4700 Næstved Sag ERH14090 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. marts 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Slagelsevej

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 017

SALGSPROSPEKT Sag nr. 017 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 017 Nørregade 41, 6280 Højer Udlejningsejendom med 9 lejligheder Pris kontant: Kr. 250.000 Etageareal i alt: 430 m 2 Grundareal: 184 m 2 Jernbanegade 22, 1. th.,

Læs mere