Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016"

Transkript

1 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/ Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen 1. Skatteskøn til 2. finansielle orientering Skatteindtægterne er skønnet ved at anvende det af økonomi- og indenrigsministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Overslagsårene er baseret på kommunens eget skøn for udskrivningsgrundlaget i 2013, fremskrevet med KL s forventning til væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag i overslagsårene. De samlede skatter i det nye skøn fremgår af tabel 1, mens tabel 2 viser ændringer mellem 1. og 2. finansielle orientering. Der forventes nu mindreindtægter på 94,9 mio.kr. for perioden sammenlignet med budgetforslag 2013 fra 1. finansielle orientering. Mindreindtægten modsvares i nogen grad af flere indtægter på tilskuds- og udligningssiden. Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 (mio. kr.) B2012 BF2013 BO2014 BO2015 BO2016 Kommunal indkomstskat , , , , ,4 Heraf efterreguleringer 0,0-236,2-121,2 0,0 0,0 Selskabsskat -49,5-15,9-34,0-39,4-43,5 Anden skat pålignet visse indkomster -28,7-16,8-17,5-18,1-18,7 Grundskyld -361,3-384,6-407,5-431,1-454,8 Anden skat på fast ejendom -83,9-83,4-84,5-84,5-85,8 I alt , , , , ,1 (-= indtægt) Tabel 2 Forskelle i forhold til skønnet fra 1. finansielle orientering (mio. kr.) BF2013 BO2014 BO2015 BO2016 SUM Kommunal indkomstskat -61,7 5,1 25,9 26,5-4,2 Heraf efterreguleringer 8,5-20,1 0,0 0,0-11,5 Selskabsskat 37,5 12,9 15,0 10,9 76,4 Anden skat pålignet visse indkomster 5,0 5,1 5,1 5,1 20,2 Grundskyld 0,2 2,9 3,2 3,9 10,3 Anden skat på fast ejendom -2,0-1,9-1,9-2,0-7,7 I alt -21,0 24,2 47,3 44,5 94,9 I alt, ekskl. efterreguleringer -29,5 44,2 47,3 44,5 106,4 (+=mindreindtægt, -= merindtægt ifht 1. finansielle orientering) 1 Se bilag 6 afsnit 8 vedr. forskellen mellem statsgaranti og selvbudgettering.

2 Mindreindtægten i perioden skyldes hovedsageligt mindreindtægter vedr. selskabsskat, som forklares i afsnit 4; samt mindreindtægter vedr. anden skat pålignet visse indkomster, jf. afsnit 5. Indtægten fra kommunal indkomstskat skønnes højere i 2013 primært som følge af, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er valgt som udgangspunkt. I overslagsårene er der tale om mindreindtægter som følge af et lavere skøn for vækst mellem , hvilket fremgår af afsnit 2 nedenfor. På grundskyld er der i perioden tale om en mindreindtægt på 10,3 mio.kr. som delvist opvejes af merindtægter på 7,7 mio.kr. vedr. anden skat på fast ejendom. 2. Kommunal indkomstskat Udvikling i kommunernes udskrivningsgrundlag Nedenstående tabel viser Finansministeriets økonomiske redegørelse (ØR) og KL s skøn for udviklingen i det samlede udskrivningsgrundlag på landsplan, samt skønnet for FK s udskrivningsgrundlag, til hhv. 1. finansielle orientering og 2. finansielle orientering om BF2013. Nederst i tabellen fremgår skønnet for FK s udskrivningsgrundlag for 2. finansielle orientering, hvor statsgarantien er indsat i Tabel 3. Vurdering af det samlede udskrivningsgrundlag (mia. kr.) Direktionens budgetforslag Finansielle orientering Finansministeriet ØR december ,3 800,1 821,9 867,7 Vækst i pct. 3,1% 2,7% 5,6% KL G.1-1 fra 27/ ,0 805,0 821,1 858,8 890,6 915,6 938,4 Vækst i pct. 3,6% 2,0% 4,6% 3,7% 2,8% 2,5% Frederiksberg Kommune ØA. 51. kørsel D. 20/ ,8 18,2 18,7 19,7 20,4 21,0 21,5 Vækst i pct. 2,3% 2,3% 5,3% 3,7% 2,8% 2,5% Budgetforslag finansielle orientering Finansministeriet ØR maj ,0 809,3 829,2 875,4 Vækst i pct. 4,0% 2,5% 5,6% KL G. 1-3 fra 27/ ,6 806,4 828,9 875,4 903,4 928,7 951,9 Vækst i pct. 3,7% 2,8% 5,6% 3,2% 2,8% 2,5% Frederiksberg Kommune (Selvbudgettering) ØA. 58. kørsel D. 11/ ,8 18,3 18,8 19,6 20,3 20,8 21,4 Vækst i pct. 3,0% 2,3% 4,8% 3,2% 2,8% 2,5% 2

3 (mia. kr.) Frederiksberg Kommune Anvendt Statsgaranti ØA. 58. kørsel D. 11/ ,8 18,3 18,8 20,0 20,3 20,8 21,4 Vækst i pct. 3,0% 2,3% 6,5% 1,6% 2,8% 2,5% 1) Udskrivningsgrundlaget er i 2013 korrigeret op til niveau med statsgarantien (314,4 mio. kr. højere end kommunens eget skøn for 2013). Udskrivningsgrundlaget I 2013 anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der udgør ,0 mio. kr. Det er højere end beregningsgrundlaget på ,9 mio. kr. fra 1. finansielle orientering (direktionens budgetforslag) og ligeledes højere end kommunens seneste skøn på ,6 mio.kr. Statsgarantien er baseret på en fremskrivning af det afregnede udskrivningsgrundlag for 2010, korrigeret for ændringer af skatteregler 2. Ændringerne i skattereglerne er to elementer fra regeringens genopretningspakke fra maj 2012 (suspension af 20- reguleringen og loft over fradrag for fagforeningskontingent). Skønnet for den kommunale indkomstskat i overslagsårene er beregnet på baggrund af kommunens skøn for 2013, fremskrevet med KL s vækstrater fra juni 2013 jf. tabel 3. Fælles for statsgarantien og KL s vækstskøn for overslagsårene er, at konsekvenserne af den nye skattereform ikke er indregnet. Derudover forudsættes i alle år en uændret udskrivningsprocent på 23,1 pct. Statsgaranterede udskrivningsgrundlag vs. kommunens eget skøn Det fremgår af tabel 3 ovenfor, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ligger ca. 0,3 mia. kr. over FK s eget skøn for Det skyldes, at udskrivningsgrundlaget i statsgarantien er fremskrevet med én gennemsnitsprocent, mens kommunens eget skøn er baseret på vækstraterne fordelt på komponenter (aktieindkomst, lønindkomst osv.). Når vækstraterne fordeles på komponenter, tilpasses de økonomien på Frederiksberg, og i dette tilfælde medfører det dermed en nedjustering af væksten. 3. Efterregulering To år efter budgetåret opgøres kommunernes endelige beskatningsgrundlag, og for de kommuner der har valgt selvbudgettering, foretages der tre år efter budgetåret en af- 2 Fremskrivningen fra det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2010 til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013 er på 10,8 pct. 3 Dvs. højere end det skøn der fremkommer, når den endelige afregning for 2010, fremskrives med finansministeriets vækstrater (ØR maj) fra 2010 til 2013 på komponenter. 3

4 regning af efterreguleringsbeløbet. Beløbet beregnes som forskellen mellem det endeligt opgjorte beløb og det foreløbige beløb, som er afregnet i budgetåret. I det nye skøn er der indarbejdet en endelig efterregulering (merindtægt) vedr. indkomstår 2010 til afregning i 2013 på -236,2 mio.kr. samt en forventet efterregulering (merindtægt) vedr. indkomstår 2011 til afregning i 2014 på -121,2 mio.kr. Samlet efterregulering udgør en indtægt på 357,4 mio.kr. Efterregulering af skatteindtægter i alt I direktionens budgetforslag (1. finansielle orientering) blev der skønnet en samlet efterregulering på -345,9 mio. kr. Det nye skøn for efterreguleringen af 2010 og 2011 betyder således en forventet merindtægt ifht. direktionens budgetforslag på 11,5 mio. kr., jf. tabel 4. Merindtægten skal dog ses i sammenhæng med ændringer på tilskud og udligning jf. nedenfor. Tabel 4 Efterregulering af indkomstskatteprovenu (mio. kr.) Budget 2012 Budget ,6 Budget ,1 Budget , ,9 Efterregulering af 2010, afregnes i ,4-103,8 Budgetforslag 2013 = 1. FO Budgetforslag , ,2 Efterregulering af 2010, afregnes i ,7 Efterregulering af 2011, afregnes i ,1 Budgetforslag 2013 = 2. FO Budgetforslag , ,3 Efterregulering af 2010, afregnes i ,2 Efterregulering af 2011, afregnes i ,2 Merindtægt i 1. FO ifht. B ,3 2,7-46,6 Merindtægt i 2. FO ifht. 1. FO 8,5-20,1-11,5 (+=mindreindtægt, -= merindtægt) Indkomst provenu og tilskud/udligning Samlet efterregulering af 2010 i 2013 Endelig opgørelse Den endelige opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2010 viser, at det var en fordel at vælge selvbudgettering. Statsgarantien (indkomstskat og tilskud & udligning) for 2010 ville have givet 4,323 mia. kr., og den endelige opgørelse viser en indtægt på 4,359 mia. kr. ved valget af selvbudgettering. Kommunen modtager dermed netto efter udlig- 4

5 ning et ekstra provenu på 36,0 mio. kr., som følge af valget af selvbudgettering for 2010, hvilket fremgår af tabel 5. Tabel 5 Beregning af nettoprovenu ved hhv. garanti og selvbudgettering 2010, mio.kr. (Endelig opgørelse) Provenu, mio. kr. Ved statsgaranti (a) Ved selvbudgettering (b) Forskel (a)-(b) Indkomstskatteprovenu A , ,5-124,2 Foreløbig tilskud og udligning inkl. midtvejsreg 1 B -335,0-497,7-162,6 Nettoprovenu C=A+B , ,2-286,8 Endelig opgørelse af efterregulering af udligning vedr i 2013 D 0,0 250,8 250,8 Provenu i alt inkl. efterreguleringer E=C+D , ,4-36,0 1) Ekskl. midtvejsregulering af modregning vedr. afståelse af energivirksomheder. (+=mindreindtægt, -= merindtægt) Forventningen, da valget af selvbudgettering i stedet for statsgaranti vedr blev truffet, var, at det ville medføre et netto merprovenu inkl. efterreguleringer på 11,3 mio. kr. I forhold til dette udviser den endelige opgørelse et yderligere merprovenu 24,7 mio. kr. Indkomstskatteprovenu og tilskud/udligning - Samlet efterregulering af 2011 i 2014 foreløbig opgørelse Det nye skøn viser endvidere, at det indtil videre, var en fordel at vælge selvbudgettering for Statsgarantien ville have givet en indtægt på 4,580 mia.kr. i forhold til provenuet ved selvbudgettering, som er 4,654 mia.kr. jf. det seneste skøn. Dermed har kommunen opnået et foreløbigt merprovenu på 74,0 mio. kr. som følge af valget af selvbudgettering for 2011, hvilket fremgår af tabel 6. Opgørelsen kan foretages endeligt i sommeren

6 Tabel 6 Beregning af nettoprovenu ved hhv. garanti og selvbudgettering 2011, mio.kr. (foreløbige tal) Provenu, mio. kr. Ved statsgaranti (a) Ved selvbudgettering (b) Forskel (a)-(b) Indkomstskatteprovenu A , ,3-124,2 Foreløbig tilskud og udligning inkl. midtvejsreg 1 B -468,9-489,2-20,4 Nettoprovenu C=A+B , ,5-144,6 Skøn over efterregulering af udligning vedr i 2014 D 0,0 70,6 70,6 Provenu i alt inkl. efterreguleringer E=C+D , ,9-74,0 1) Ekskl. midtvejsregulering af modregning vedr. afståelse af energivirksomheder. (+ = mindreindtægt, - = merindtægt) Da valget af selvbudgettering i stedet for statsgaranti vedr blev truffet var forventningen, at valget ville medføre netto merprovenu inkl. efterreguleringer på 44,8 mio.kr. I forhold til dette udviser det nye skøn for 2011 et yderligere merprovenu på 29,2 mio.kr. 4. Selskabsskat Selskabsskatten til afregning i 2013 udgør 15,9 mio. kr. som udmeldt af Indenrigs- og Socialministeriet d. 8. juli Som det fremgår af tabel 2, er der tale om en mindreindtægt ifht. til 1. finansielle orientering på 37,5 mio. kr., og årsagen er først og fremmest en negativ efterregulering vedr på 21,9 mio.kr. som udmøntes i Derudover gælder, at overslagsårene fremskrives med KL s seneste skøn for vækstrater på selskabsskat fra juli 2011, hvor udgangspunktet i 2013 dog korrigeres for den store efterregulering fra 2003, da denne ikke forventes gentaget fremadrettet. Det fremgår af tabel 2, at der er tale om mindreindtægter på selskabsskat i overslagsårene på ca mio.kr. Mindreindtægterne skyldes, at den endelige afregning for 2013, med korrektionen vedr. 2003, tager udgangspunkt i et lavere grundlag for fremskrivningen til overslagsårene end ved 1. finansielle orientering, hvor den endelige afregning for 2012 var udgangspunktet 4. Der kan generelt forventes udsving i provenuet fra selskabsskat mellem de enkelte år. Provenuet af selskabsskat udlignes på tværs af kommuner, således at 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet 4 Den endelige afregning af selskabs- og fondsskat i 2010, 2011 og 2012 var på hhv. 75,8 mio.kr., 42,3 mio.kr. og på 49,5 mio.kr. 6

7 udlignes. Frederiksberg kommune kompenseres dermed for en del af mindreindtægterne jf. bilag Anden skat pålignet visse indkomster Anden skat pålignet visse indkomster omfatter den kommunale andel af skat af dødsboer samt bruttoskat efter 48 i kildeskatteloven (forskerskatten). På dødsbobeskatning er der budgetlagt med en indtægt på 2,7 mio. kr., svarende til kommunens skatteprocentdel af dødsbobeskatningsgrundlaget 5. Der er tale om et uændret provenu i forhold til skønnet i budgetforslaget. På bruttoskat efter 48 (forskerskat) er der i 2011 budgetteret med en indtægt på 14,0 mio. kr., hvilket i forhold til budgetforslaget er en nedjustering på 5 mio. kr. Nedjusteringen foretages af forsigtighedshensyn, da pt. tilgængelige data tyder på et lavere provenu end tidligere år. I overslagsårene er begge poster fremskrevet med KL s skøn for væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag. 6.1 Grundskyld Grundskyld Der betales grundskyld til kommunen af de afgiftspligtige grundværdier. Kommunalbestyrelsen fastsætter grundskyldspromillen, der mindst skal udgøre 16 og højest 34 promille. I Frederiksberg Kommune er grundskyldspromillen Anden skat på fast ejendom Dækningsafgift, offentlige ejendomme For offentlige ejendomme, statslige og kommunale, der er fritaget for grundskyld, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at der i stedet betales dækningsafgift af grundværdien og af forskelsværdien 6. Dækningsafgiften af grundværdierne opkræves med halvdelen af grundskyldspromillen, dog med højest 15 promille. Dækningsafgiften af forskelsværdien fastsættes frit af kommunalbestyrelsen, og kan højest udgøre 8,75 promille. I Frederiksberg Kommune er dækningsafgiftspromillerne hhv. 13,5 og 8,75. FK opkræver fra 2009 ikke dækningsafgift af kommunens egne ejendomme. Dækningsafgift, erhvervsejendomme Udover dækningsafgiften for de offentlige ejendomme, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at der skal betales dækningsafgift af forskelsværdien for erhvervs-ejendomme, der anvendes til kontor, fabrik, forretning, hotel og lignende, med en promille på højest 10. I Frederiksberg Kommune er dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme 8. Ifølge borgerservice/ejendomsbeskatning går tendensen mod, at produktionsvirksomhe kørsel 2010 (endelig). pr. 11/ Forskelsværdien er bygningsværdien, dvs. ejendomsværdien fratrukket grundværdien. 7

8 der flytter ud af kommunen og dermed mindsker provenuet. Til gengæld er en del af de nybyggede ejendomme med til at hæve provenuet, fordi de anvendes til liberalt erhverv. Tabel 7 viser beregningsgrundlaget for grundskyld og dækningsafgift, og tabel 8 viser provenuet. I tabel 8 fremgå ligeledes væksten i provenuet mellem de enkelte år. Det fremgår, at skønnet for provenuet i 2013 er på 468,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 5,1 pct. i forhold til provenuet for 2012 i budget Den primære grund til stigningen skyldes væksten i de statsgaranterede grundværdier fra 2012 til 2013, hvor stigningen for FBK er 6,4 pct. (i forhold til 6,1 pct. på landsplan) 7. Beregningsgrundlaget for forskelsværdien for erhvervsejendomme er i modsætning hertil svagt faldende, hvilket bl.a. skyldes klagesager, som har ført til sænket ejendomsværdi. Tabel 7 Beregningsgrundlag til beregning af grundskyld og dækningsafgift. (mio. kr.) B2012 B2013 BO2014 BO2015 BO2016 Grundskyld Dækningsafgift Statslige ejendomme Kommunale ejendomme Off. forskelsværdi Erhverv, forskelsværdi Tabel 8 Provenu grundskyld og dækningsafgift. mio. kr. B2012 B2013 BO2014 BO2015 BO2016 Grundskyld -361, , ,5-431,1-454,8 Dækningsafgift -83,9-83,4-84,5-84,5-85,8 Statslige ejendomme -12,8-12,9-13,4-13,4-13,9 Kommunale ejendomme -6,6-6,6-6,9-6,9-7,1 Off. forskelsværdi -8,4-8,7-9,0-9,0-9,5 Erhverv, forskelsværdi -56,0-55,2-55,2-55,2-55,2 I alt -445,2-468,0-492,0-515,6-540,6 Vækst i provenu (pct.) 5,1 5,1 4,8 4,8 Ejendomsvurderinger og grundskyld Provenuet fra grundskyld beregnes som beskrevet ovenfor på baggrund af grundværdierne. Grundværdierne fastsættes af skat som en kvadratmeterpris for geografiske områder. Udgangspunktet for vurderingen er en bar mark betragtning, der betyder at vurderingen afspejler værdien af grunden uden bygning. Det betyder, at kommuner med tæt bebyggelse, som Frederiksberg og København, der har oplevet relativt høje 7 Grundværdierne er omfattet af skatteloftet (se afsnittet under tabellen nedenfor) og derfor vil udgiften til grundskyld for den enkelte boligejer på Frederiksberg fra 2012 og 2013 stige med reguleringsprocenten på 7 pct. 8 Statsgarantien er sat ind for 2012 og Provenuet vedr. grundskyld i statsgarantien for 2013 er ca. 1 mio.kr. højere end kommunens eget skøn. 8

9 kvm. priser på de få grunde, der er handlet, også ser en relativ høj vækst i de samlede grundværdier. Der forventes en stigning i grundværdierne på Frederiksberg på ca. 70 pct. fra 2011 til (oplyst fra Skat). Umiddelbart får væksten i grundværdierne på både den korte og mellemlange bane marginal betydning for både borgere og Frederiksberg kommune. Ca. 99 pct. af alle grundværdierne på Frederiksberg er omfattet af skatteloftet 9, og betalingen af grundskyld er derfor uafhængig af en højere offentlig vurdering, fordi grundlaget fremskrives med reguleringsprocenten 10. Fra 2012 til 2013 er reguleringsprocenten 7,0, og i overslagsårene er der skønnet en reguleringsprocent på 6,2 pct. fra , 5,8 pct. fra og 5,5 pct. fra På lang sigt kan den loftsberegnede grundværdi tænkes at nærme sig den offentlige vurdering, men det forudsætter, at væksten i den offentlige vurdering i en årrække er lavere end reguleringsprocenten. Under forudsætning om at, grundskyldsprovenuet uden loft forbliver uændret på niveauet for 2013, og med en reguleringsprocent på 5 pct. fra 2017 og frem, vil kommunens grundskyldsprovenu med og uden loft mødes i I praksis må det forventes, at den offentlige ejendomsvurdering af grundværdierne vil stige i løbet af 18 år, og dermed udskydes tidspunktet hvor de to niveauer mødes. Jakob Johansson Jørgensen Fuldmægtig 9 Indført fra Reguleringspct. fastlægges ved de årlige regeringsforhandlinger og kan maks. udgøre 7 pct. Den beregnes som den skønnede vækst i kommunernes udskrivningsgrundlag for budgetåret plus 3 pct. 9

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 261990 Brevid. 1959010 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget 2015-2018 20. august 2014 Sammenfatning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives.

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives. HVIDOVRE KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 BilagKB_141007_pkt.03.01 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen

Læs mere

BILAG 4 - Budgettering af skatteindtægter (Opdateret til 2. behandlingen)

BILAG 4 - Budgettering af skatteindtægter (Opdateret til 2. behandlingen) Til: Økonomiudvalget BILAG 4 - Budgettering af skatteindtægter (Opdateret til 2. behandlingen) Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for 2014-2017, som indgår

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

Bilag 4. Skøn for skatteindtægter 2015-18

Bilag 4. Skøn for skatteindtægter 2015-18 Bilag 4 Skøn for skatteindtægter 2015-18 8. april 2014 Sagsbeh: JTP Sag: 2014/0012483 Dokument: 11 Økonomiafdelingen Notatet opgør det seneste skøn for skatteindtægter til brug for 1. finansielle orientering

Læs mere

Skatterammerne i Økonomiaftalen for 2014

Skatterammerne i Økonomiaftalen for 2014 Skatterammerne i Økonomiaftalen for 2014 I aftalen om kommunernes økonomi for 2014 har Regeringen og KL aftalt, at nogle kommuner skal have muligheden for at forhøje skatten inden for en ramme på 250 mio.

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet

Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet tillader Sammenfatning Gennem de seneste år er der for den kommunale dækningsafgift opkrævet mere i forhold til udviklingen i beskatningsgrundlaget.

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

DET KOMMUNALE BUDGET 2006 - NOVEMBER 2006

DET KOMMUNALE BUDGET 2006 - NOVEMBER 2006 DET KOMMUNALE BUDGET - NOVEMBER Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk Design:

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Forudsætninger for budget 2015 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2014 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

ØK23 Borgerrepræsentationens beslutning af 25. april om budgetnotat vedrørende fremadrettet justering af grundskyld

ØK23 Borgerrepræsentationens beslutning af 25. april om budgetnotat vedrørende fremadrettet justering af grundskyld Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT ØK23 Borgerrepræsentationens beslutning af 25. april om budgetnotat vedrørende fremadrettet justering af grundskyld Tema: Vækst og beskæftigelse Baggrund Borgerrepræsentationen

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Bilag 7 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Forudsætninger for budget 2016 KL og Finansministeriet aftalte ult. juni 2015 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift

Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift Resumé Dækningsafgiften, dvs. skatten på forretningsejendomme, er igen sat op i 2009. Der opkræves i 2009 dækningsafgift i 45 ud af de 98 kommuner. Det

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Udskrivningsprocenten for kirkeskat forbliver på 0,68 pct.

Udskrivningsprocenten for kirkeskat forbliver på 0,68 pct. ,1'7 *7(5),1$16,(5,1* I de efterfølgende afsnit redegøres der for kommunens generelle indtægtsside, som består af følgende: Y Kommunale skatter, jf. afsnit 3.1 og 3.2 (IKIRIVIPPIindtægtskilder Y Generelle

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Budgetbidrag finansposter. Dokumentnr

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Budgetbidrag finansposter. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2014 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2014 svarer til vedtaget budget 2013 med enkelte

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1.

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1. et beskriver kort nogle overordnede forhold vedr. finansieringen af budget 2017-20, hvor Byrådet har muligheder for at træffe beslutninger i budgetlægningen. Det drejer sig dels om gæld, afdrag og renter

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2015 budgetteret til 2.367,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

Kommunale skatter, udskrivningsgrundlag (1.000 kr.) Kirkeskat

Kommunale skatter, udskrivningsgrundlag (1.000 kr.) Kirkeskat -2(8Œ+8)6*-2%27-)6-2+ I de efterfølgende afsnit redegøres der for kommunens generelle indtægtsside, som består af følgende: Y Kommunale skatter, jf. afsnit 3.1 og 3.2 Y Generelle tilskud og udligning,

Læs mere

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år 1. INDLEDNING De kommunale udgifter og indtægter omfatter driftsudgifter, statsrefusioner, anlægsudgifter, renter, finansforskydninger, lån og afdrag samt statslige tilskud og mellemkommunal udligning.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI KOMMUNAL INDKOMSTSKAT

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI KOMMUNAL INDKOMSTSKAT OPGAVEOMRÅDER Indtægtssiden: Kommunal indkomstskat Kommunal grundskyld Anden skat på fast ejendom Selskabsskatter Dødsboskat ØKONOMI Finansiering: Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Processen fra rammeudmeldingen i maj til primo august fremgår af budgetnotat til møde i Økonomiudvalget den 10. august 2015, pkt. 4.

Processen fra rammeudmeldingen i maj til primo august fremgår af budgetnotat til møde i Økonomiudvalget den 10. august 2015, pkt. 4. BILAG NR. 1 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/25683 Lb.nr. 182064

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019.

Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019. Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019. Direktionens pejlemærker i forhold til budget 2016 De pejlemærker, som direktionen har lagt vægt på ved udarbejdelsen af forslaget

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Tabel 1 Skøn for samlet opgørelse af den maksimale udgift for Frederiksberg

Tabel 1 Skøn for samlet opgørelse af den maksimale udgift for Frederiksberg 1. Orientering om aftale om justeringer i udligningssystemet Økonomiafdelingen indstiller, 1. at orienteringen tages til efterretning Beskrivelse af sagen: D. 16. maj indgik Regeringen og Enhedslisten

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser Søllerød Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 9 Mødested: Rådssalen Mødedato: Onsdag den 6. oktober 2004 Mødetidspunkt: Kl. 17.00 17.25 Bemærkninger: Medlemmer: Fraværende: Fra

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

I de efterfølgende afsnit redegøres der for kommunens generelle indtægtsside, som består af følgende:

I de efterfølgende afsnit redegøres der for kommunens generelle indtægtsside, som består af følgende: -2(8Œ+8)6*-2%27-)6-2+ I de efterfølgende afsnit redegøres der for kommunens generelle indtægtsside, som består af følgende: Y Kommunale skatter, jf. afsnit 3.1 og 3.2 (IKIRIVIPPIMRHX KXWOMPHIV Y Generelle

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Det kommunale budget. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Marts 2002

Det kommunale budget. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Marts 2002 Det kommunale budget 2002 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Marts 2002 Det kommunale budget 2002 Udgiver: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 33 92 33 60 Fax:

Læs mere

BUDGET _ Indtægter og udgifter

BUDGET _ Indtægter og udgifter Indtægter og udgifter 18 Indtægter INDTÆGTER I det følgende afsnit redegøres for kommunens generelle indtægtsside. Kommunens finansieringskilder består af: Indkomstskatter Øvrige skatter Generelle tilskud

Læs mere

Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 04.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere