Indhold. 2 Leder. C-Nyt. 3 Ikke Fair. Ansvarshavende redaktør. 4 Nye arbejdspladser via energieffektivisering. Redaktør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 2 Leder. C-Nyt. 3 Ikke Fair. Ansvarshavende redaktør. 4 Nye arbejdspladser via energieffektivisering. Redaktør"

Transkript

1 Indhold C-Nyt Nr årgang 2010 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktør Søren Kjærås Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon Stof til næste nr. modtages senest den 15. i måneden før udgivelsen. Bladet udkommer i marts, juni, september og december. De i C-NYT fremkomne artikler afspejler ikke nødvendigvis vælger foreningens holdninger. 2 Leder 3 Ikke Fair 4 Nye arbejdspladser via energieffektivisering 8 En ansvarlig finanslov med forøget velfærd 14 Fremtiden er konservativ 16 Formanden har ordet 17 Skal vi være bange for Liberal Alliance? Oplag 125 stk. Layout og tryk MV Tryk A/S C-NYT MIDDELFART DECEMBER

2 Leder Af gruppeformand Morten Weiss-Pedersen Så faldt tingene omkring den FORE- LØBIGE skolestruktur i Middelfart Kommune på plads: Tanderup og Aulby Skoler lukkes pr. 1. august 2011, og den nyrenoverede Aulby Skole gøres til kompetencecenter for arbejdet med at hjælpe elever med særlige problemer og indlæringsvanskeligheder. Men hvorfor skrive FORLØBIG på plads? Ja, det er der en god grund til: Flere af skolerne i Middelfart Kommune er stadig væk alt for små og for kostbare til på sigt at være levedygtige på linie med, at de ikke som småskoler kan tilbyde samme faglige bredde i lærerkorpset som på de større skoler. De er kort sagt for dyre og ikke så fagstærke, som de burde og kunne være. Men hvorfor stemte den konservative byrådsgruppe så for kun at nedlægge to af fire småskoler?? Svaret er enkelt politik er det muliges kunst. Så når der ikke var flertal for den rigtige og tænksomme løsning med at lukke fire skoler, så måtte vi nøjes med den næstbedste løsning lukning af Tanderup og Aulby Skoler. Vel vidende at såvel Båring som Fjelsted Harndrup Skoler sikkert er historie om ti år i god tråd med fagkundskabens anbefalinger af 300 elever som minimumsstørrelse for en skole, hvis både økonomi og kvalitet skal hænge sammen. Det sagde vi konservative før sidste valg, og det siger vi igen, når der skal stemmes om tre år i Uden tvivl vil vi også ved den lejlighed få på puklen - ikke mindst af Landsby Venstre, som paralyserede af frygt for at miste vælgere i landområder-ne ser stort på økonomi og kvalitet i Middelfarts folkeskoler. Men nu skal politik jo ikke være en popularitetskonkurrence, så derfor holder Johannes Gregersen og jeg fast ved at påpege sandheden om skolevæsenet: Småt er ikke altid godt, men mange gange for dyrt og for dårligt i forhold til balancen imellem pris og kvalitet. Så skoledebatten vil som konsekvens fortsat fylde meget i lokalpolitikken i Middelfart Kommune. Også selv om der er sat et FORELØBIGT punktum med beslutningen om at nedlægge skolerne i Tanderup og Aulby. I øvrigt tak til vore forligspartnere Socialdemokraterne og De Radikale for i modsætning til de resterende partier i Middelfart Byråds at have 2 C-NYT MIDDELFART DECEMBER 2010

3 udvist mod og kvindehjerte til som minimumsløsning at have stemt for nedlæggelsen af disse to første kommuneskoler. God Jul og Godt Nytår til vore medlemmer og annoncører og tak til bestyrelsen for godt arbejde og godt samarbejde i Ikke Fair Af Jan Køpke Christensen. Konservatives folketingskandidat i Aabenraa kredsen. Syd- og Sønderjylland. Løjt Storegade 19, Aabenraa. Forleden drattede et brev ind i danskernes postkasse. Det var en hilsen fra Helle og Villy. De to har et klart mål, at sætte sig på den politiske magt i Danmark. Fair nok, for nu at blive i Helle og Villys sprogbrug, der er intet odiøst i at søge den maksimale indflydelse. Også Fair nok, at de søger at styrke oppositionens rolle i forhold til regeringsflertallet. Først vil de skabe mere vækst ved at investere i den offentlige sektor. Dernæst skal danskerne arbejde en time mere om ugen, med andre ord en uges mindre ferie om året. Men KV regeringen har reelt allerede fremrykket offentlige investeringer og nedsat personskatterne for på den måde at sætte gang i væksten og skabe arbejdspladser. Meget tyder faktisk på, at vi på den måde kommer nemmere gennem krisen end andre EU lande. Selv om S og SF ofte giver det modsatte indtryk, er vi i øjeblikket verdensmestre i offentligt forbrug. Derfor, undgå at tale om nedskæringer. Det passer ganske enkelt ikke. Helle og Villy vil have yderligere gang i den offentlige sektor. Man er tilbøjelig til at tro, at de to mener, at ondt skal fordrives med ondt. Tolv minutter mere om dagen, én time om ugen, naturligvis mod betaling, det lyder besnærende, hvis det kunne løse Danmarks problemer. Men det fuser jo lige så stille ud, når vi hører fagbevægelsen tage afstand. Jo, de støtter nok, men ikke lige på den måde, og ikke sådan, intet sikkert, intet konkret. C-NYT MIDDELFART DECEMBER

4 Hvis vi skal arbejde én time længere om ugen, må det betyde, at mange skal afskediges. Med fx ansatte i en kommune, må det betyde ca. 250 færre job i samme kommune. Hvordan skal det i det hele taget gennemføres? Samtlige de indlæg i debatten, der har været i forbindelse med de afsluttede bud-getforhandlinger, har givet udtryk for, at de ansatte i kommunerne i forvejen er hårdt pressede. Hvis Helle og Villy får magt som de har agt, skal man altså klare sig med 250 færre ansatte i ovenstående X kommune. Derudover skal erhvervslivet betale mere til statskassen. Er S og SF overhovedet ikke klar over, at et velfungerende erhvervsliv er forud-sætningen for at vi har velfærd? Tilsyneladende ikke. Det er dybt bekymrende og ikke Fair over for danskerne. Nye arbejdspladser via energieffektivisering Af Lasse Krull, gruppeformand for den konservative regionsrådsgruppe og formand for udvalget for Regio-nal Udvikling i Region Syddanmark Energieffektivisering og en nedbringelse af brugen af CO 2 er i stigende grad kommet på den politi-ske dagsorden. Regeringen har bl.a. sat som mål, at man i 2020 skal reducere CO 2 med 20 procent og i Region Syddanmark er vi godt i gang med at arbejde os hen imod den målsætning. Det er på alle måder et ambitiøst mål, som ikke bliver indfriet uden en stor indsats. Den konservative regionsrådsgruppe har i arbejdet peget på, at vi i det arbejde har en helt unik mulighed. Vækst, nye arbejdspladser og ener-gieffektivisering er ikke hinandens modsætninger. I Region Syddanmark er vi således i gang med at bevise, hvordan vi kan sænke vores energiforbrug og samtidig skabe fremtidens arbejdspladser. Ja, faktisk hænger de to ting endog rigtig godt sammen. Tidligere i år blev vi sat til at lede EU- 4 C-NYT MIDDELFART DECEMBER 2010

5 projektet Low Carbon Economy Regions. Projektet, som omfatter regioner rundt om på europæiske kontinent, handler om at udvikle klimavenlige løsninger, som kan reducere brugen af CO 2, men også skabe arbejdsmetoder og produkter, vi kan eksportere og leve af i fremtiden. Low Carbon Economy Regionsprojektet kan med andre ord hjælpe os på vej til at opfylde to af de fem hovedmål, vi i regionsrådet har vedtaget at prioritere højest: Øget beskæftigelse og reduktion af CO 2. Region Syddanmark har ligefrem vedtaget at bruge klimaudfordrin-gerne som drivkraft til at skabe positiv erhvervsudvikling. Det kommer blandt andet til udtryk i vores strategi i forhold til byggerier som det nye universitetshospital i Odense. Her er det vores ambition at bygge et CO 2 -neutralt hospital, ligesom energireduktion også har været et vigtigt element, da regionshusets nye tilbygning blev indviet i foråret. Vi tænker også miljø ind i vores fremtidige parkeringshuse. Snart er det nye P-hus ved Vejle Sygehus færdigbygget, og her vil vi etablere ladestationer til elbiler noget der vil blive en naturlig del af fremtidige P-huse. Samtidig ønsker vi aktivt at medvirke til at vores håndværksvirksom-heder bliver gjort klar til den virkelighed som også private byggerier vil møde om få år. Det handler om i samarbejde at udvikle nye metoder, teknologier og produkter indenfor feltet energieffektivisering. Tænk, hvis netop vores regions håndværkere var dem, som fik spidskompetencerne indenfor at bygge mest energirigtigt og energi-effektivt og ikke mindst at gøre eksisterende byggeri mere energieffektivt. Det er vores påstand, at vi netop her har en unik mulighed for nye arbejdspladser og vækst særligt indenfor håndværkserhvervene. Vi har også som den første region nogensinde indgået en såkaldt kurveknækkeraftale med Elsparefonden. Aftalen betyder, at elforbruget i regionshuset fra 2011 skal være 4½ procent lavere end elforbruget i Her handler det blandt andet om gradvist at få udskiftet it-udstyr af ældre dato med nyere og mere energieffektive pc er og servere. Som politikere kan og skal vi stille krav til erhvervslivet, hvis de vil gøre forretninger med os. Det gælder i alt fra bussernes forbrug af diesel i den kollektive transport til krav om energirigtige og miljøcertificerede materialer i forbindelse med renovering og drift. 4½ procent lavere elforbrug i 2011 lyder måske ikke af så meget. Men det er et skridt på vejen mod regeringens mål om en 20 procents reduktion af CO 2 -udslippet i Det mål vil vi gerne bidrage til at indfri i et samarbejde med erhvervslivet. For den konservative regionsrådsgruppe er den bedste vej mod et grønt og bæredygtigt samfund nemlig den, der samtidig kan give os flere fremtidssikrede arbejdspladser. C-NYT MIDDELFART DECEMBER

6 Invita Køkkencenter Skovvangen 55 DK-6000 Kolding Tel Fax Mobil C-NYT MIDDELFART DECEMBER 2010

7 Alt i belysning - indendørs - udendørs Stort udvalg Hårde hvidevarer - salg - reparation Odensevej Middelfart Tlf Fax Mobil Velkommen til Åbent Hus med lidt ekstra I weekenden den september kl Kom til Åbent Hus hos Mitsubishi og oplev den nye Colt Insport. Bilen, der gi r dig mest ekstra udstyr til prisen. Læs meget mere på og besøg os i weekenden. Tag endelig hele familien med. Der er både varm den september kl kaffe - I ogweekenden lidt Colt. Også at drikke. Velkommen til Åbent Hus med lidt ekstra Kom til Åbent Hus hos Mitsubishi og oplev den nye Colt Insport. Bilen, der gi r dig mest ekstra udstyr til prisen. Læs meget mere på og besøg os i weekenden. Tag endelig hele familien med. Der er både varm kaffe - og lidt Colt. Også at drikke. Velkommen til Åbent Hus med lidt ekstra I weekenden den september kl Kom til Åbent Hus hos Mitsubishi og oplev den nye Colt Insport. Bilen, der gi r dig mest ekstra udstyr til prisen. Læs meget mere på og besøg os i weekenden. Tag endelig hele familien med. Der er både varm kaffe - og lidt Colt. Også at drikke. Prøv den nye Mitsubishi Colt Ny Mitsubishi Colt Insport fra kr ,Ny Mitsubishi Colt Insport fra kr ,- Fladskærms TV til en værdi af kr. Vind Vind Fladskærms en værdi kr. Kom og få chancentv for til at vinde en af de af tre JVC fladskærme. Kom og få chancen for at vinde en af de tre JVC fladskærme. 1. præmie: 46 JVC fladskærm til en værdi af kr. 1. præmie: 46 JVC fladskærmtil tilen en værdi værdi af 2. præmie: 37 JVC fladskærm af kr.kr. 2. præmie: 37 JVC fladskærmtil tilen en værdi værdi af 3. præmie: 32 JVC fladskærm af kr.kr. 3. præmie: 32 JVC fladskærm til en værdi af kr. HINDSGAUL BILER A/S Ny Mitsubishi Colt Insport fra kr ,- Vi ses... Alle harbrug brugfor forlidt lidt ekstra ekstra Fynsvej Middelfart Tlf Alle har Alle priser er ekskl. metallak kr ,- og lev. omk. kr ,Alle priserlør. er ekskl. metallak kr ,- og lev. omk. kr ,efter aftale Man.-fre Brændstofforbrug og CO udslip Søn. fra 14, til 17,5 km/l og fra 130 til 161 g/km. 2 Brændstofforbrug og CO2 udslip fra 14,7 til 17,5 km/l og fra 130 til 161 g/km. C-NYT MIDDELFART DECEMBER 2010 Fladskærms TV til en værdi af kr. Kom og få chancen for at vinde en af de tre JVC fladskærme. 1. præmie: 46 JVC fladskærm til en værdi af kr. 2. præmie: 37 JVC fladskærm til en værdi af kr. 7

8 En ansvarlig finanslov med forøget velfærd Af Lene Espersen, formand for Det Konservative Folkeparti Borgerlige stemmer, der arbejder! Et velkendt konservativt motto og nu også en rammende betegnelse for statens husholdningsbudget for Det Konservative Folkeparti og Venstre har sammen med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne vist, at vi om nogen er garanter for den ansvarlige linje. Vi finansierer alle initiativer krone til krone. Det er fornuftig konservativ politik, som sikrer, at vi ikke overdrager en tung gældsbyrde til vores børn og børne-børn. Det private erhvervsliv er hoved-dynamoen Finansloven illustrerer også, at vi har fokus på de helt centrale bidragydere til det danske velfærdssamfund nemlig det private erhvervsliv, for uden vækst heri, har vi ikke råd til at fastholde den nuværende velfærd. Vi er glade for den offentlige service, men der er ikke plads til, at den vokser mere. Vi Konservative har altid fremhævet, at den private sektor er en vigtig og afgørende medspiller, når det handler om at arbejde sig ud af den internationale krise. På vores sommergruppemøde i år gav vi netop udtryk for, at vi vil sætte erhvervslivets vilkår højt på dagsordenen. Vi gjorde blandt andet opmærksom på, at det er nødvendigt at lempe iværksætterskatten og forskerskatteordningen, så vi lettere kan tiltrække højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Derfor er det også meget tilfredsstillende, at vi har fået disse forbedringer gennemført i finansloven. Flere arbejdspladser hos de små og mellemstore virksomheder I sommer fastslog vi også, at vi ikke har gjort det godt nok i forhold til de små og mellemstore virksomheder. Derfor styrker vi nu markedet for risikovillig kapital med op til 10 mia. kroner. Det vil givetvis medfø-re en kæmpeforskel for de mange iværksættere og de små og mellemstore virksomheder, som i dag har svært ved at rejse finansiering til deres vækst- og udviklingsaktiviteter. Det for- 8 C-NYT MIDDELFART DECEMBER 2010

9 ventes, at der skabes mindst 7000 nye arbejdspladser med disse midler. Vi hjælper turismeerhvervene ved at hæve bundfradraget ved udlejning af sommerhuse og lette momsen på hotelydelser. Endvidere ændrer vi også multimedieskatten ved at halvere skattebetalingen for den ene ægtefælle i forhold til de nuværende regler. Betydelig forøgelse af midler til kræftbehandling Endelig er vi Konservative glade for, at vi på sundhedsområdet har fundet yderligere midler til kræftbehandling. Det går heldigvis fremad med behandlingen i Danmark, hvilket blandt andet skyldes regeringens Kræftplan I og II, men der kan gøres meget mere. Derfor lancerer regeringen Kræftplan III, hvor vi tilfører yderligere 800 mio. kroner til området over fire år. Det kommer til at betyde, at vi hurtigere kan stille kræftdiagnoser og dermed får mulighed for at igangsætte en behandling på et tidligt tidspunkt i forløbet. Styrket økonomi og bedre sundhed Det har været Det Konservative Folkepartis primære mål at få en ansvarlig finanslov, der sikrer, at dansk økonomi får et skub til at klare sig igennem krisen først og fremmest gennem en forbedring af vilkårene for det private erhvervsliv og dermed en styrkelse af væksten i Danmark. Samtidig har vi virket for, at der heri også blev afsat øgede midler til forebyggelse og sundhed, således at vi er i stand til at forøge vor høje standard på disse områder. Og begge dele er lykkedes gennem forliget om finansloven mellem de fire partier. C-NYT ønsker alle læsere og annøncører en glædelig jul og et godt nytår C-NYT MIDDELFART DECEMBER

10 - Tid til forkælelese ALGADE 73 MIDDELFART TLF C-NYT MIDDELFART DECEMBER 2010

11 Ønsker du nyt velvære i badeværelset - så kontakt os og få en pris Sofiendalvej 8 Besøg også vores showroom! Værkstedsvej Middelfart Tlf Fax C-NYT MIDDELFART DECEMBER

12 Middelfart Konservative Vælgerforenings bestyrelse 2010 Formand Flemming Hansen Vestergade 10 A, Strib 5500 Middelfart / Inge Jørgensen Gl. Strandvej Middelfart / Hans-Jørgen R. Jensen Havnegade 28 st. tv Middelfart Chistian Jørgensen Stribgårdvej 55, Strib 5500 Middelfart C-NYT MIDDELFART DECEMBER 2010

13 Kasserer Lis Gregersen Tangmosen 2, Strib 5500 Middelfart / Sekretær Anne Henriksen Sixtusvænget 11 A 5500 Middelfart / Jørgen Hansen Limosegyden Nr. Åby C-NYT MIDDELFART DECEMBER

14 Fremtiden er konservativ Af Vivi Kier, MF Jeg er konservativ, fordi jeg i min barndom og ungdom oplevede en regering, der fratog alle ansvaret. Man satte mennesker på livslang offentlig forsørgelse i stedet for at give hjælp til selvhjælp. Jeg oplevede et samfund der ville bestemme alt og al ting og at vi alle skulle puttes i bestemte socialistiske betonkasser. Kort sagt: staten fratog os det personlige ansvar. Folketingsgruppen Vi er jo kommet lidt i modvind grundet mange forskellige sager. Men gruppen som helhed knokler på med at føre konservativ politik. Folketingsgruppen har også udarbejdet et oplæg til en bred debat blandt alle partiets medlemmer som oplæg til et nyt partiprogram. Oplægget hedder Fremtiden er konservativ. Jeg synes, det er et oplæg der viser med al tydelighed at vi konservative har et værdigrundlag og mange fornuftige bud og en positiv tilgang til alle de udfordringer vi står over for. Udfordringer med en meget lille arbejdsstyrke, udfordringer med et konstant pres på vores sundhedsvæsen, udfordringer med flere og flere ældre, udfordringer med at vi ikke længere er et industrisamfund. Alle disse udfordringer tager vi på os og kommer med et oplæg til en bred debat af, hvordan fremtiden skal forme sig set med konservative briller. Jeg glæder mig til en bred debat i alle vælgerforeningerne. Rød og blå stue Lige nu ligger vi ikke så pænt i meningsmålingerne. Lige nu er Helle og Willy mere spændende for pressen end regeringens politik. Lige nu vil pressen helst høre på alle Helle og Willys løfter de glemmer blot at spørge dem, hvordan de mange løfter skal indfries. Det bliver dyrt at være skatteborger i dette land bare inden for det sidste år har S-SF lovet tiltag for befolkningen på mere end 50 milliarder kroner! Jeg oplever, at der skal arbejdes mere konkret og hårdt for at blive synlige på vores politik. Pressen vil hellere skrive om personsager og fnidder-fnadder. Vi konservative har de rigtige bud på problemerne både på den korte og på den lange bane. Vi er som parti med C-NYT MIDDELFART DECEMBER 2010

15 mandater afhængige af at finde et flertal for vores ideer. Politik handler også om viljen til at finde politiske løsninger og dermed indgå kompromiser. Hvis vi skal ændre på denne fordeling kræver det mange flere mandater i folketinget. Det arbejde kan folketingsgruppen ikke gøre alene vi har brug for din hjælp. Hjælp til at bakke op om de mange gode resultater vi har opnået og opbakning til at vi nu er nødt til at rette op på den økonomiske situation. Økonomisk krise og besparelser Erhvervslivet tog den verdensom-spændende økonomiske krise på sig med det samme. Man tilpassede sig hurtigt den nye situation ved at indskrænke og effektivisere. Denne øvelse er vi også nødt til at foretage i den offentlige husholdning. Vi har verdens største offentlige sektor som blot er vokset år efter år. Når så elevtallet falder og man naturligvis indskrænker medarbejderstaben lyder der et ramaskrig og der peges på den onde regering. Værre vås skal man lede længe efter. I skrivende stund vil SF udrydde alle privathospitaler - her ønsker man ingen konkurrence. En gang ønskede S og SF også at udrydde privatskolerne, men her har tonen fået en anden lyd, da flere medlemmer af såvel S som SF har deres børn på en privatskole. Moral er godt - dobbetmoral er hyklerisk. Som konservativ vil jeg bekæmpe fattigdom - ikke rigdom. Det er jo væksten i det private erhvervsliv, der gør det muligt at have et højt velfærdsniveau i Danmark. Derfor skal vi turde målrette sociale ydelser til de, der har det største behov. Ledelse Den offentlige sektor står over for mange udfordringer. Hvis effektiviseringer, faldende sygefravær, større arbejdsglæde og frihed for den enkelte ansatte skal fungere er vi dybt afhængige af god ledelse. Derfor er vi nødt til at rette fokus på hvilke typer ledere vi ønsker i den offentlige sektor. Vi skal have ledere der agerer som ledere, vi skal have ledere der inspirerer og motiverer, vi skal have ledere der tydeligt viser lederskab. Hvis det private erhvervsliv havde det høje sygefravær som ses i det offentlige ville virksomheden været gået neden om og hjem! Fremtiden Jeg synes, at vi konservative har gode bud på fremtidens udfordringer. Jeg mener, at der er lys for enden af tunnelen vi skal blot arbejde lidt hårdere for at komme ud med vores konservative budskaber. Regeringen har ført en solid øko-nomisk politik siden 2001 som har bevirket, at vi trods finanskrisen er kommet langt mere skånsomt ud af den end de øvrige europæiske lande. Der er en regning der skal betales og det gør vi naturligvis, for vi ønsker ikke at efterlade en ubetalt regning i børneværelset. Jeg startede dette indlæg med at fortælle, hvorfor jeg er konservativ. Jeg vil slutte af med at spørge dig: Hvorfor er C-NYT MIDDELFART DECEMBER

16 Formanden har ordet Af Flemming Hansen Vi - Konservative vil mere Skoledebatten satte vi Konservative på dagsordnen ved sidste kom-munalvalg. Der er i mellemtiden gået Fyn eller Middelfart i den. Det betyder at sædvanen tro så tør de andre partier i byrådet ikke at tage ordentligt fat om problemet, og der bliver kun lavet halve (måske kun kvarte) løsninger. Når skoledirektøren peger på lukning af minimum 4 skoler, så må man lytte til det. Og så må man tage ansvar for at få økonomien tilbage på rette spor, om det så betyder at træffe ubehagelige beslutninger. Det er ren og skær taburettænkning det er noget der lever i bedste velgående i Middelfart By - råd. Derfor skal vi Konservative fortsætte med at sætte dagsordnen de vælgere, der selv kan bruge hovedet, kan godt se, at vi har et parti, der tager ansvar og ikke mindst står ved det, der bliver lovet i valgkampen. Folketingskandidat vi leder stadig Pladsen som folketingskandidat i Middelfart Kredsen er desværre stadig ledig. Vi har været meget tæt på en kandidat den ene dag og så langt fra den næste. Det er vigtigt, at vi finder en kandidat, der passer til os og vores område. Middelfart kredsen kan blive meget afgørende for hvem og hvor mange konservative fra Fyn, der kommer i Folketinget. Vi har ledt med lys og lygte og tilladt os at være lidt kræsne, for vi vil ikke bare have en, som ikke vil os helhjertet. Nu ser det imidlertid ud til, at vi inden længe kan indkalde til opstillingsmøde vedrørende valg af ny folketingskandidat for Middelfart Kredsen. Tanker i en krisetid Middelfart kommune har brug for, at der snart bliver tænkt noget større og ikke det sædvanlige navlepilleri. Jeg mener, at det er helt forkert, at kommunen ikke satser noget mere på at få nye virksomheder til kommunen. Der skal investeres i fremtiden, og det skal vi hyre kræfter udefra til at løse. Det er vigtigt, at der kommer nye øjne på sagen og med belønning efter resultat. Samtidigt skal der gøres mere for at skaffe turister til kommunen vi har jo så meget at byde 16 C-NYT MIDDELFART DECEMBER 2010

17 på. Det betyder, at turistkontoret skal noget mere op på dupperne end de er lige nu. Det koster penge med sådanne tiltag, og kommunen skal gang på gang ikke bare overlade det til erhvervslivet, men også selv tage del i økonomien. Uden erhvervsliv ingen arbejdspladser og dermed heller ingen skatte indtægter. For det 3. så mener jeg, at vi skal fjerne den gl. brandstation og få opført en helt ny fløj til det eksi-sterende rådhus i 4-5 etager. Samtidig skal den lille karré bestående af de 3 huse, der i dag rummer Salon no 1, Sushi bar og Studio 64 opkø-bes og rives ned for at blive tænkt ind i byggeriet, således at de kan være i st. etage imod Østergade. P-pladser er ikke noget problem der ligger jo det nye p-hus lige ved siden af. Skal vi være bange for Liberal Alliance? Af Mai Henriksen, Folketingskandidat, Viceborgmester, Medlem af Odense Byråd, Politisk ordfører, C Christiansgade 88, 2. th Odense C Tlf Læs min blog på Konservative går ned i meningsmålingerne, medens Liberal Alliance tordner frem. Flere gange har Liberal Alliance endda overhalet Konservative, og det afstedkom en debat i TV2 Fyn en almindelig tirsdag efterårsaften, hvor jeg debatterede med deres spidskandidat Merete Riisager. Debatten handlede om forskelle og ligheder på Konservative og LA. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at reflektere mere dybdegående over disse forskelle og ligheder end 3 minutter på TV2 Fyn tillader. På overfladen kan jeg såmænd godt forstå, at Liberal Alliance kan stjæle Konservative vælgere. Partiet har markeret sig på en række konservative mærkesager såsom: lavere skat, mere personlig frihed, mindre offentlig regulering og nødvendigheden af reformer - for blot at nævne 4. C-NYT MIDDELFART DECEMBER

18 Men der er faktisk store forskelle på de to partier - både værdimæssigt og politisk! Derfor skal vi heller ikke være bange for, at Liberal Alliance vil stjæle vores vælgere. Når vi får krattet de overfladiske ligheder væk, vil man kunne se, at der er stor forskel på de to partier - og så tror jeg at vores vælgere vil vælge at blive hos os! De værdimæssige forskelle Nogle vil måske kalde det for ideologiske forskelle, men Konservatismen er ikke en ideologi som socialisme og liberalisme er. Det er et værdisæt eller en måde at tænke på. En ideologi er kendetegnet ved at have et politisk slutmål. For liberali-sterne er det endegyldige slutmål frihed, og for socialisterne er det lighed. Konservative har ikke et sådant slutmål. Som Konservative står vi frit overfor vores samtid, og vi er ikke bundet af dogmer eller systemiske teorier om, hvordan samfundet ser ud. Konservatismen tager sit udgangspunkt i sammenhængskraften i samfundet og er karakteriseret ved ønsket om at sikre en fornuftig balance. Balancen tager mange udtryk, og jeg har komprimeret en del af konservatismen i 5 pinde (som af pladsmæssige årsager ikke er udtømmende), men som alle udtrykker nødvendigheden af sammenhæng og balance i samfundet: Hver enkelt borger skal have størst mulig grad af frihed - men under ansvar for fællesskabet. Vi anerkender, at det er nødvendigt med en stat som formulerer love og regler, men staten kan og skal ikke løse alt. Vi har alle et personligt ansvar. De svageste tager vi hånd om og sikrer, at de får et godt og ordentligt liv, men omfordelingspo-litikken har taget overhånd. Forandringer skal ske, så befolkningen kan følge med, men samtidig ønsker vi at fremtidssikre gennem nødvendige fornuftige reformer. Vi ønsker at udvikle og investere i velfærdssamfundet, men vi er økonomisk ansvarlige og smider ikke regningen i børneværelset. Der skal være sammenhæng mellem udgifter og indtægter. Liberal Alliance er funderet på et liberalt grundlag. Liberalismen er kendetegnet ved, at enhver er sin egen lykkes smed, hvor den enkelte kun behøver at udøve sit eget virke under hensyntagen til sig selv alene. Frihed og frihedsrettigheder for individet er for den liberale vigtige-re end fællesskabet og det fælles ansvar. Markedskræfterne er et vilkår og ikke et hensyn, som kan inddrages ved behov. Den liberale vil altid hævde, at markedskræfterne og markedsløsninger vil være den bedste løsning. Forskelle i realpolitikken Hvad betyder de ideologiske for-skelle så i den politiske dagligdag? Er der forskel på de politiske partiprogrammer for Konservative og Liberal Alliance? Hertil vil jeg svare, at der faktisk er store forskelle, og jeg vil give 3 eksempler på dette. 1. Vi tror på fællesskabet og det fælles ansvar Vi føler et ansvar for den enkelte og for fællesskabet. Derfor ønsker vi ikke, som 18 C-NYT MIDDELFART DECEMBER 2010

19 Liberal Alliance, at legalisere narkotika og hasardspil under henvisning til, at enhver er herre over sit eget liv og kan bestemme over egen krop og ejendom. Som Konservative anerkender vi, at der er mennesker, som ikke kan træffe de rigtige valg, og derfor lader vi staten spille en rolle for at forhindre, at mennesket bare kan sejle deres egen sø med de menne-skelige tragedier, det har til følge og de pårørende, det går ud over. Vi vil ikke bare se til, at andre mennesker ødelægger deres eget (og de pårørendes) liv i et misforstået frihedens navn, og derfor er vi ikke bange for at gribe ind ved for eksempel at lave forbud mod legalisering af narkotika og hasardspil. Som konservative har vi en forpligtelse til at sikre fællesskabet, og vi tager ansvar for fællesskabet! Dette går hånd i hånd med det personlige ansvar. 2. Vi afviser, at markedskræfterne styrer vores beslutningskompetence Liberal Alliance udtrykker, at hvis der ikke er et marked, så skal der ikke være et - og staten skal ikke gribe ind og regulere. Som Konservative anerkender vi at staten spiller en vis rolle og har en vis størrelse. Lad mig give to eksempler på dette: Liberal Alliance har udtalt, at de går ind for klimapolitik, når det er foreneligt med deres principper om markedskræfter. Det betyder jo, at Liberal Alliance er imod støtteordninger til vedvarende energi, fordi det vil være regulering af markedet. For Konservative er klimapolitik ikke blot et hensyn, man kan tage, når man føler behov for det - det er et vilkår i vores grundholdning: Som konservative skal vi videregive vores samfund i en C-NYT MIDDELFART DECEMBER 2010 bedre stand end vi modtager det. Derfor er klimapolitik også et vilkår, som vi Konservative er villige til, at staten investerer i og prioriterer højt! Liberal Alliance har meget klart tilkendegivet deres holdning til det populære begreb udkantsdanmark - og den er meget liberal. Anders Samuelsen er citeret i flere landsdækkende aviser den 27. april for at sige: Udkantsdanmark må klare sig selv. Hvis Udkantsdanmark ikke selv kan tiltrække borgere og arbejdspladser og klare sig i konkurrence med resten af Danmark, så er det bare ærgerligt. Her ses jo tyde-ligt, at den fri konkurrence er den vigtigste parameter for Liberal Alliance. For konservative er det derimod vigtigt, at vi skaber udvikling i hele Danmark og ikke kun øst for Valby Bakke eller i de store byer. Der skal være en fornuftig balance mellem investering i de store byer og de omkringliggende mindre byer. Liberal Alliances holdning kan være præget af, at en stor del af deres kandidater kommer fra København og Sjælland. Hvis man har boet hele sit liv på Østerbro, så er det meget naturligt, at man ikke har en forståelse for vigtigheden af udvikling på Langeland. Konservative er ikke et københavnerparti - vi er et folkeparti. Vores kandidater er bredt sammensat fra hele Fyn, og det smitter af på vores politik. 3. Vi tager det politiske ansvar på os. Liberal Alliance holder den ideologiske fane højt - og det er populært. For det er nemt at være ideologisk, når man ikke tager ansvar. Derfor kan Liberal Alliance heller ikke fremvise, hvilke resultater de er mest stolte af. 19

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Page 1 of 99 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens Fynskalenderen ONSDAG DEN 29. SEPTEMBER Ryslinge: Offentligt debatmøde om Vandmiljøplan III. Vi sætter fokus på problemerne i vandmiljøet og regeringens uambitiøse plan for forbedringer, herunder specielt

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

Klar, parat, valgkamp! TEMA

Klar, parat, valgkamp! TEMA november 2013 nr 51 Medlemsblad for Enhedslisten TEMA Klar, parat, valgkamp! Enhedslisten er klar til et brag af en kommunal og regional valgkamp. Rød+Grøn er taget en sidste tur ud i landet for at tage

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

92. møde. Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1

92. møde. Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1 Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1 92. møde Onsdag den 13. maj 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). Økonomi- og erhvervsministeren og videnskabsministeren

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

Valgtrommer på vej. Fynskalenderen. www.drv.dk/fynsamt. Fyns Radikale Venstre 2004 - Nr. 4

Valgtrommer på vej. Fynskalenderen. www.drv.dk/fynsamt. Fyns Radikale Venstre 2004 - Nr. 4 Fra FRV til dig: Godt nytår! Fynskalenderen Valgtrommer på vej ONSDAG DEN 26. JANUAR 2005, kl. 19.00: Ekstraordinært amtsdelegeretsmøde på Ringe Bibliotek! Det ekstraordinære amtsdelegeretsmøde indkaldes

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

33. møde. Onsdag den 16. december 2009 (D) 1

33. møde. Onsdag den 16. december 2009 (D) 1 Onsdag den 16. december 2009 (D) 1 33. møde Onsdag den 16. december 2009 kl. 9.00 Dagsorden 1) 1. del af 3. behandling af lovforslag nr. L 1: Forslag til finanslov for finansåret 2010. Af finansministeren

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN PH POLITISK HORISONT NR. 01 MARTS 2014 INTERVIEW/EP-FOKUS BENDT BENDTSEN Passer på Danmark i EU sådan kan du hjælpe TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU TEMA GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK

Læs mere

80. møde. Onsdag den 13. april 2011 (D) 1. dagtilbudslovens bestemmelser om klubtilbud ind i folkeskoleloven? (Spm. nr. S 1555).

80. møde. Onsdag den 13. april 2011 (D) 1. dagtilbudslovens bestemmelser om klubtilbud ind i folkeskoleloven? (Spm. nr. S 1555). Onsdag den 13. april 2011 (D) 1 80. møde Onsdag den 13. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017. Sag 3: Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan

Læs mere

Kommunevalg 2013 TEMA

Kommunevalg 2013 TEMA september 2013 nr 49 Medlemsblad for Enhedslisten TEMA Kommunevalg 2013 Enhedslisten ser ud til at få sit helt store kommunale gennembrud, når danskerne går til valgurnerne i november. Rød+Grøn ser nærmere

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Kommunalvalg 5 // Oktober/November 2005 Den næste overborgmester hedder Klaus Den 15. november 2005 er der valg til Københavns

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere