Indhold. 2 Leder. C-Nyt. 3 Ikke Fair. Ansvarshavende redaktør. 4 Nye arbejdspladser via energieffektivisering. Redaktør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 2 Leder. C-Nyt. 3 Ikke Fair. Ansvarshavende redaktør. 4 Nye arbejdspladser via energieffektivisering. Redaktør"

Transkript

1 Indhold C-Nyt Nr årgang 2010 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktør Søren Kjærås Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon Stof til næste nr. modtages senest den 15. i måneden før udgivelsen. Bladet udkommer i marts, juni, september og december. De i C-NYT fremkomne artikler afspejler ikke nødvendigvis vælger foreningens holdninger. 2 Leder 3 Ikke Fair 4 Nye arbejdspladser via energieffektivisering 8 En ansvarlig finanslov med forøget velfærd 14 Fremtiden er konservativ 16 Formanden har ordet 17 Skal vi være bange for Liberal Alliance? Oplag 125 stk. Layout og tryk MV Tryk A/S C-NYT MIDDELFART DECEMBER

2 Leder Af gruppeformand Morten Weiss-Pedersen Så faldt tingene omkring den FORE- LØBIGE skolestruktur i Middelfart Kommune på plads: Tanderup og Aulby Skoler lukkes pr. 1. august 2011, og den nyrenoverede Aulby Skole gøres til kompetencecenter for arbejdet med at hjælpe elever med særlige problemer og indlæringsvanskeligheder. Men hvorfor skrive FORLØBIG på plads? Ja, det er der en god grund til: Flere af skolerne i Middelfart Kommune er stadig væk alt for små og for kostbare til på sigt at være levedygtige på linie med, at de ikke som småskoler kan tilbyde samme faglige bredde i lærerkorpset som på de større skoler. De er kort sagt for dyre og ikke så fagstærke, som de burde og kunne være. Men hvorfor stemte den konservative byrådsgruppe så for kun at nedlægge to af fire småskoler?? Svaret er enkelt politik er det muliges kunst. Så når der ikke var flertal for den rigtige og tænksomme løsning med at lukke fire skoler, så måtte vi nøjes med den næstbedste løsning lukning af Tanderup og Aulby Skoler. Vel vidende at såvel Båring som Fjelsted Harndrup Skoler sikkert er historie om ti år i god tråd med fagkundskabens anbefalinger af 300 elever som minimumsstørrelse for en skole, hvis både økonomi og kvalitet skal hænge sammen. Det sagde vi konservative før sidste valg, og det siger vi igen, når der skal stemmes om tre år i Uden tvivl vil vi også ved den lejlighed få på puklen - ikke mindst af Landsby Venstre, som paralyserede af frygt for at miste vælgere i landområder-ne ser stort på økonomi og kvalitet i Middelfarts folkeskoler. Men nu skal politik jo ikke være en popularitetskonkurrence, så derfor holder Johannes Gregersen og jeg fast ved at påpege sandheden om skolevæsenet: Småt er ikke altid godt, men mange gange for dyrt og for dårligt i forhold til balancen imellem pris og kvalitet. Så skoledebatten vil som konsekvens fortsat fylde meget i lokalpolitikken i Middelfart Kommune. Også selv om der er sat et FORELØBIGT punktum med beslutningen om at nedlægge skolerne i Tanderup og Aulby. I øvrigt tak til vore forligspartnere Socialdemokraterne og De Radikale for i modsætning til de resterende partier i Middelfart Byråds at have 2 C-NYT MIDDELFART DECEMBER 2010

3 udvist mod og kvindehjerte til som minimumsløsning at have stemt for nedlæggelsen af disse to første kommuneskoler. God Jul og Godt Nytår til vore medlemmer og annoncører og tak til bestyrelsen for godt arbejde og godt samarbejde i Ikke Fair Af Jan Køpke Christensen. Konservatives folketingskandidat i Aabenraa kredsen. Syd- og Sønderjylland. Løjt Storegade 19, Aabenraa. Forleden drattede et brev ind i danskernes postkasse. Det var en hilsen fra Helle og Villy. De to har et klart mål, at sætte sig på den politiske magt i Danmark. Fair nok, for nu at blive i Helle og Villys sprogbrug, der er intet odiøst i at søge den maksimale indflydelse. Også Fair nok, at de søger at styrke oppositionens rolle i forhold til regeringsflertallet. Først vil de skabe mere vækst ved at investere i den offentlige sektor. Dernæst skal danskerne arbejde en time mere om ugen, med andre ord en uges mindre ferie om året. Men KV regeringen har reelt allerede fremrykket offentlige investeringer og nedsat personskatterne for på den måde at sætte gang i væksten og skabe arbejdspladser. Meget tyder faktisk på, at vi på den måde kommer nemmere gennem krisen end andre EU lande. Selv om S og SF ofte giver det modsatte indtryk, er vi i øjeblikket verdensmestre i offentligt forbrug. Derfor, undgå at tale om nedskæringer. Det passer ganske enkelt ikke. Helle og Villy vil have yderligere gang i den offentlige sektor. Man er tilbøjelig til at tro, at de to mener, at ondt skal fordrives med ondt. Tolv minutter mere om dagen, én time om ugen, naturligvis mod betaling, det lyder besnærende, hvis det kunne løse Danmarks problemer. Men det fuser jo lige så stille ud, når vi hører fagbevægelsen tage afstand. Jo, de støtter nok, men ikke lige på den måde, og ikke sådan, intet sikkert, intet konkret. C-NYT MIDDELFART DECEMBER

4 Hvis vi skal arbejde én time længere om ugen, må det betyde, at mange skal afskediges. Med fx ansatte i en kommune, må det betyde ca. 250 færre job i samme kommune. Hvordan skal det i det hele taget gennemføres? Samtlige de indlæg i debatten, der har været i forbindelse med de afsluttede bud-getforhandlinger, har givet udtryk for, at de ansatte i kommunerne i forvejen er hårdt pressede. Hvis Helle og Villy får magt som de har agt, skal man altså klare sig med 250 færre ansatte i ovenstående X kommune. Derudover skal erhvervslivet betale mere til statskassen. Er S og SF overhovedet ikke klar over, at et velfungerende erhvervsliv er forud-sætningen for at vi har velfærd? Tilsyneladende ikke. Det er dybt bekymrende og ikke Fair over for danskerne. Nye arbejdspladser via energieffektivisering Af Lasse Krull, gruppeformand for den konservative regionsrådsgruppe og formand for udvalget for Regio-nal Udvikling i Region Syddanmark Energieffektivisering og en nedbringelse af brugen af CO 2 er i stigende grad kommet på den politi-ske dagsorden. Regeringen har bl.a. sat som mål, at man i 2020 skal reducere CO 2 med 20 procent og i Region Syddanmark er vi godt i gang med at arbejde os hen imod den målsætning. Det er på alle måder et ambitiøst mål, som ikke bliver indfriet uden en stor indsats. Den konservative regionsrådsgruppe har i arbejdet peget på, at vi i det arbejde har en helt unik mulighed. Vækst, nye arbejdspladser og ener-gieffektivisering er ikke hinandens modsætninger. I Region Syddanmark er vi således i gang med at bevise, hvordan vi kan sænke vores energiforbrug og samtidig skabe fremtidens arbejdspladser. Ja, faktisk hænger de to ting endog rigtig godt sammen. Tidligere i år blev vi sat til at lede EU- 4 C-NYT MIDDELFART DECEMBER 2010

5 projektet Low Carbon Economy Regions. Projektet, som omfatter regioner rundt om på europæiske kontinent, handler om at udvikle klimavenlige løsninger, som kan reducere brugen af CO 2, men også skabe arbejdsmetoder og produkter, vi kan eksportere og leve af i fremtiden. Low Carbon Economy Regionsprojektet kan med andre ord hjælpe os på vej til at opfylde to af de fem hovedmål, vi i regionsrådet har vedtaget at prioritere højest: Øget beskæftigelse og reduktion af CO 2. Region Syddanmark har ligefrem vedtaget at bruge klimaudfordrin-gerne som drivkraft til at skabe positiv erhvervsudvikling. Det kommer blandt andet til udtryk i vores strategi i forhold til byggerier som det nye universitetshospital i Odense. Her er det vores ambition at bygge et CO 2 -neutralt hospital, ligesom energireduktion også har været et vigtigt element, da regionshusets nye tilbygning blev indviet i foråret. Vi tænker også miljø ind i vores fremtidige parkeringshuse. Snart er det nye P-hus ved Vejle Sygehus færdigbygget, og her vil vi etablere ladestationer til elbiler noget der vil blive en naturlig del af fremtidige P-huse. Samtidig ønsker vi aktivt at medvirke til at vores håndværksvirksom-heder bliver gjort klar til den virkelighed som også private byggerier vil møde om få år. Det handler om i samarbejde at udvikle nye metoder, teknologier og produkter indenfor feltet energieffektivisering. Tænk, hvis netop vores regions håndværkere var dem, som fik spidskompetencerne indenfor at bygge mest energirigtigt og energi-effektivt og ikke mindst at gøre eksisterende byggeri mere energieffektivt. Det er vores påstand, at vi netop her har en unik mulighed for nye arbejdspladser og vækst særligt indenfor håndværkserhvervene. Vi har også som den første region nogensinde indgået en såkaldt kurveknækkeraftale med Elsparefonden. Aftalen betyder, at elforbruget i regionshuset fra 2011 skal være 4½ procent lavere end elforbruget i Her handler det blandt andet om gradvist at få udskiftet it-udstyr af ældre dato med nyere og mere energieffektive pc er og servere. Som politikere kan og skal vi stille krav til erhvervslivet, hvis de vil gøre forretninger med os. Det gælder i alt fra bussernes forbrug af diesel i den kollektive transport til krav om energirigtige og miljøcertificerede materialer i forbindelse med renovering og drift. 4½ procent lavere elforbrug i 2011 lyder måske ikke af så meget. Men det er et skridt på vejen mod regeringens mål om en 20 procents reduktion af CO 2 -udslippet i Det mål vil vi gerne bidrage til at indfri i et samarbejde med erhvervslivet. For den konservative regionsrådsgruppe er den bedste vej mod et grønt og bæredygtigt samfund nemlig den, der samtidig kan give os flere fremtidssikrede arbejdspladser. C-NYT MIDDELFART DECEMBER

6 Invita Køkkencenter Skovvangen 55 DK-6000 Kolding Tel Fax Mobil C-NYT MIDDELFART DECEMBER 2010

7 Alt i belysning - indendørs - udendørs Stort udvalg Hårde hvidevarer - salg - reparation Odensevej Middelfart Tlf Fax Mobil Velkommen til Åbent Hus med lidt ekstra I weekenden den september kl Kom til Åbent Hus hos Mitsubishi og oplev den nye Colt Insport. Bilen, der gi r dig mest ekstra udstyr til prisen. Læs meget mere på og besøg os i weekenden. Tag endelig hele familien med. Der er både varm den september kl kaffe - I ogweekenden lidt Colt. Også at drikke. Velkommen til Åbent Hus med lidt ekstra Kom til Åbent Hus hos Mitsubishi og oplev den nye Colt Insport. Bilen, der gi r dig mest ekstra udstyr til prisen. Læs meget mere på og besøg os i weekenden. Tag endelig hele familien med. Der er både varm kaffe - og lidt Colt. Også at drikke. Velkommen til Åbent Hus med lidt ekstra I weekenden den september kl Kom til Åbent Hus hos Mitsubishi og oplev den nye Colt Insport. Bilen, der gi r dig mest ekstra udstyr til prisen. Læs meget mere på og besøg os i weekenden. Tag endelig hele familien med. Der er både varm kaffe - og lidt Colt. Også at drikke. Prøv den nye Mitsubishi Colt Ny Mitsubishi Colt Insport fra kr ,Ny Mitsubishi Colt Insport fra kr ,- Fladskærms TV til en værdi af kr. Vind Vind Fladskærms en værdi kr. Kom og få chancentv for til at vinde en af de af tre JVC fladskærme. Kom og få chancen for at vinde en af de tre JVC fladskærme. 1. præmie: 46 JVC fladskærm til en værdi af kr. 1. præmie: 46 JVC fladskærmtil tilen en værdi værdi af 2. præmie: 37 JVC fladskærm af kr.kr. 2. præmie: 37 JVC fladskærmtil tilen en værdi værdi af 3. præmie: 32 JVC fladskærm af kr.kr. 3. præmie: 32 JVC fladskærm til en værdi af kr. HINDSGAUL BILER A/S Ny Mitsubishi Colt Insport fra kr ,- Vi ses... Alle harbrug brugfor forlidt lidt ekstra ekstra Fynsvej Middelfart Tlf Alle har Alle priser er ekskl. metallak kr ,- og lev. omk. kr ,Alle priserlør. er ekskl. metallak kr ,- og lev. omk. kr ,efter aftale Man.-fre Brændstofforbrug og CO udslip Søn. fra 14, til 17,5 km/l og fra 130 til 161 g/km. 2 Brændstofforbrug og CO2 udslip fra 14,7 til 17,5 km/l og fra 130 til 161 g/km. C-NYT MIDDELFART DECEMBER 2010 Fladskærms TV til en værdi af kr. Kom og få chancen for at vinde en af de tre JVC fladskærme. 1. præmie: 46 JVC fladskærm til en værdi af kr. 2. præmie: 37 JVC fladskærm til en værdi af kr. 7

8 En ansvarlig finanslov med forøget velfærd Af Lene Espersen, formand for Det Konservative Folkeparti Borgerlige stemmer, der arbejder! Et velkendt konservativt motto og nu også en rammende betegnelse for statens husholdningsbudget for Det Konservative Folkeparti og Venstre har sammen med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne vist, at vi om nogen er garanter for den ansvarlige linje. Vi finansierer alle initiativer krone til krone. Det er fornuftig konservativ politik, som sikrer, at vi ikke overdrager en tung gældsbyrde til vores børn og børne-børn. Det private erhvervsliv er hoved-dynamoen Finansloven illustrerer også, at vi har fokus på de helt centrale bidragydere til det danske velfærdssamfund nemlig det private erhvervsliv, for uden vækst heri, har vi ikke råd til at fastholde den nuværende velfærd. Vi er glade for den offentlige service, men der er ikke plads til, at den vokser mere. Vi Konservative har altid fremhævet, at den private sektor er en vigtig og afgørende medspiller, når det handler om at arbejde sig ud af den internationale krise. På vores sommergruppemøde i år gav vi netop udtryk for, at vi vil sætte erhvervslivets vilkår højt på dagsordenen. Vi gjorde blandt andet opmærksom på, at det er nødvendigt at lempe iværksætterskatten og forskerskatteordningen, så vi lettere kan tiltrække højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Derfor er det også meget tilfredsstillende, at vi har fået disse forbedringer gennemført i finansloven. Flere arbejdspladser hos de små og mellemstore virksomheder I sommer fastslog vi også, at vi ikke har gjort det godt nok i forhold til de små og mellemstore virksomheder. Derfor styrker vi nu markedet for risikovillig kapital med op til 10 mia. kroner. Det vil givetvis medfø-re en kæmpeforskel for de mange iværksættere og de små og mellemstore virksomheder, som i dag har svært ved at rejse finansiering til deres vækst- og udviklingsaktiviteter. Det for- 8 C-NYT MIDDELFART DECEMBER 2010

9 ventes, at der skabes mindst 7000 nye arbejdspladser med disse midler. Vi hjælper turismeerhvervene ved at hæve bundfradraget ved udlejning af sommerhuse og lette momsen på hotelydelser. Endvidere ændrer vi også multimedieskatten ved at halvere skattebetalingen for den ene ægtefælle i forhold til de nuværende regler. Betydelig forøgelse af midler til kræftbehandling Endelig er vi Konservative glade for, at vi på sundhedsområdet har fundet yderligere midler til kræftbehandling. Det går heldigvis fremad med behandlingen i Danmark, hvilket blandt andet skyldes regeringens Kræftplan I og II, men der kan gøres meget mere. Derfor lancerer regeringen Kræftplan III, hvor vi tilfører yderligere 800 mio. kroner til området over fire år. Det kommer til at betyde, at vi hurtigere kan stille kræftdiagnoser og dermed får mulighed for at igangsætte en behandling på et tidligt tidspunkt i forløbet. Styrket økonomi og bedre sundhed Det har været Det Konservative Folkepartis primære mål at få en ansvarlig finanslov, der sikrer, at dansk økonomi får et skub til at klare sig igennem krisen først og fremmest gennem en forbedring af vilkårene for det private erhvervsliv og dermed en styrkelse af væksten i Danmark. Samtidig har vi virket for, at der heri også blev afsat øgede midler til forebyggelse og sundhed, således at vi er i stand til at forøge vor høje standard på disse områder. Og begge dele er lykkedes gennem forliget om finansloven mellem de fire partier. C-NYT ønsker alle læsere og annøncører en glædelig jul og et godt nytår C-NYT MIDDELFART DECEMBER

10 - Tid til forkælelese ALGADE 73 MIDDELFART TLF C-NYT MIDDELFART DECEMBER 2010

11 Ønsker du nyt velvære i badeværelset - så kontakt os og få en pris Sofiendalvej 8 Besøg også vores showroom! Værkstedsvej Middelfart Tlf Fax C-NYT MIDDELFART DECEMBER

12 Middelfart Konservative Vælgerforenings bestyrelse 2010 Formand Flemming Hansen Vestergade 10 A, Strib 5500 Middelfart / Inge Jørgensen Gl. Strandvej Middelfart / Hans-Jørgen R. Jensen Havnegade 28 st. tv Middelfart Chistian Jørgensen Stribgårdvej 55, Strib 5500 Middelfart C-NYT MIDDELFART DECEMBER 2010

13 Kasserer Lis Gregersen Tangmosen 2, Strib 5500 Middelfart / Sekretær Anne Henriksen Sixtusvænget 11 A 5500 Middelfart / Jørgen Hansen Limosegyden Nr. Åby C-NYT MIDDELFART DECEMBER

14 Fremtiden er konservativ Af Vivi Kier, MF Jeg er konservativ, fordi jeg i min barndom og ungdom oplevede en regering, der fratog alle ansvaret. Man satte mennesker på livslang offentlig forsørgelse i stedet for at give hjælp til selvhjælp. Jeg oplevede et samfund der ville bestemme alt og al ting og at vi alle skulle puttes i bestemte socialistiske betonkasser. Kort sagt: staten fratog os det personlige ansvar. Folketingsgruppen Vi er jo kommet lidt i modvind grundet mange forskellige sager. Men gruppen som helhed knokler på med at føre konservativ politik. Folketingsgruppen har også udarbejdet et oplæg til en bred debat blandt alle partiets medlemmer som oplæg til et nyt partiprogram. Oplægget hedder Fremtiden er konservativ. Jeg synes, det er et oplæg der viser med al tydelighed at vi konservative har et værdigrundlag og mange fornuftige bud og en positiv tilgang til alle de udfordringer vi står over for. Udfordringer med en meget lille arbejdsstyrke, udfordringer med et konstant pres på vores sundhedsvæsen, udfordringer med flere og flere ældre, udfordringer med at vi ikke længere er et industrisamfund. Alle disse udfordringer tager vi på os og kommer med et oplæg til en bred debat af, hvordan fremtiden skal forme sig set med konservative briller. Jeg glæder mig til en bred debat i alle vælgerforeningerne. Rød og blå stue Lige nu ligger vi ikke så pænt i meningsmålingerne. Lige nu er Helle og Willy mere spændende for pressen end regeringens politik. Lige nu vil pressen helst høre på alle Helle og Willys løfter de glemmer blot at spørge dem, hvordan de mange løfter skal indfries. Det bliver dyrt at være skatteborger i dette land bare inden for det sidste år har S-SF lovet tiltag for befolkningen på mere end 50 milliarder kroner! Jeg oplever, at der skal arbejdes mere konkret og hårdt for at blive synlige på vores politik. Pressen vil hellere skrive om personsager og fnidder-fnadder. Vi konservative har de rigtige bud på problemerne både på den korte og på den lange bane. Vi er som parti med C-NYT MIDDELFART DECEMBER 2010

15 mandater afhængige af at finde et flertal for vores ideer. Politik handler også om viljen til at finde politiske løsninger og dermed indgå kompromiser. Hvis vi skal ændre på denne fordeling kræver det mange flere mandater i folketinget. Det arbejde kan folketingsgruppen ikke gøre alene vi har brug for din hjælp. Hjælp til at bakke op om de mange gode resultater vi har opnået og opbakning til at vi nu er nødt til at rette op på den økonomiske situation. Økonomisk krise og besparelser Erhvervslivet tog den verdensom-spændende økonomiske krise på sig med det samme. Man tilpassede sig hurtigt den nye situation ved at indskrænke og effektivisere. Denne øvelse er vi også nødt til at foretage i den offentlige husholdning. Vi har verdens største offentlige sektor som blot er vokset år efter år. Når så elevtallet falder og man naturligvis indskrænker medarbejderstaben lyder der et ramaskrig og der peges på den onde regering. Værre vås skal man lede længe efter. I skrivende stund vil SF udrydde alle privathospitaler - her ønsker man ingen konkurrence. En gang ønskede S og SF også at udrydde privatskolerne, men her har tonen fået en anden lyd, da flere medlemmer af såvel S som SF har deres børn på en privatskole. Moral er godt - dobbetmoral er hyklerisk. Som konservativ vil jeg bekæmpe fattigdom - ikke rigdom. Det er jo væksten i det private erhvervsliv, der gør det muligt at have et højt velfærdsniveau i Danmark. Derfor skal vi turde målrette sociale ydelser til de, der har det største behov. Ledelse Den offentlige sektor står over for mange udfordringer. Hvis effektiviseringer, faldende sygefravær, større arbejdsglæde og frihed for den enkelte ansatte skal fungere er vi dybt afhængige af god ledelse. Derfor er vi nødt til at rette fokus på hvilke typer ledere vi ønsker i den offentlige sektor. Vi skal have ledere der agerer som ledere, vi skal have ledere der inspirerer og motiverer, vi skal have ledere der tydeligt viser lederskab. Hvis det private erhvervsliv havde det høje sygefravær som ses i det offentlige ville virksomheden været gået neden om og hjem! Fremtiden Jeg synes, at vi konservative har gode bud på fremtidens udfordringer. Jeg mener, at der er lys for enden af tunnelen vi skal blot arbejde lidt hårdere for at komme ud med vores konservative budskaber. Regeringen har ført en solid øko-nomisk politik siden 2001 som har bevirket, at vi trods finanskrisen er kommet langt mere skånsomt ud af den end de øvrige europæiske lande. Der er en regning der skal betales og det gør vi naturligvis, for vi ønsker ikke at efterlade en ubetalt regning i børneværelset. Jeg startede dette indlæg med at fortælle, hvorfor jeg er konservativ. Jeg vil slutte af med at spørge dig: Hvorfor er C-NYT MIDDELFART DECEMBER

16 Formanden har ordet Af Flemming Hansen Vi - Konservative vil mere Skoledebatten satte vi Konservative på dagsordnen ved sidste kom-munalvalg. Der er i mellemtiden gået Fyn eller Middelfart i den. Det betyder at sædvanen tro så tør de andre partier i byrådet ikke at tage ordentligt fat om problemet, og der bliver kun lavet halve (måske kun kvarte) løsninger. Når skoledirektøren peger på lukning af minimum 4 skoler, så må man lytte til det. Og så må man tage ansvar for at få økonomien tilbage på rette spor, om det så betyder at træffe ubehagelige beslutninger. Det er ren og skær taburettænkning det er noget der lever i bedste velgående i Middelfart By - råd. Derfor skal vi Konservative fortsætte med at sætte dagsordnen de vælgere, der selv kan bruge hovedet, kan godt se, at vi har et parti, der tager ansvar og ikke mindst står ved det, der bliver lovet i valgkampen. Folketingskandidat vi leder stadig Pladsen som folketingskandidat i Middelfart Kredsen er desværre stadig ledig. Vi har været meget tæt på en kandidat den ene dag og så langt fra den næste. Det er vigtigt, at vi finder en kandidat, der passer til os og vores område. Middelfart kredsen kan blive meget afgørende for hvem og hvor mange konservative fra Fyn, der kommer i Folketinget. Vi har ledt med lys og lygte og tilladt os at være lidt kræsne, for vi vil ikke bare have en, som ikke vil os helhjertet. Nu ser det imidlertid ud til, at vi inden længe kan indkalde til opstillingsmøde vedrørende valg af ny folketingskandidat for Middelfart Kredsen. Tanker i en krisetid Middelfart kommune har brug for, at der snart bliver tænkt noget større og ikke det sædvanlige navlepilleri. Jeg mener, at det er helt forkert, at kommunen ikke satser noget mere på at få nye virksomheder til kommunen. Der skal investeres i fremtiden, og det skal vi hyre kræfter udefra til at løse. Det er vigtigt, at der kommer nye øjne på sagen og med belønning efter resultat. Samtidigt skal der gøres mere for at skaffe turister til kommunen vi har jo så meget at byde 16 C-NYT MIDDELFART DECEMBER 2010

17 på. Det betyder, at turistkontoret skal noget mere op på dupperne end de er lige nu. Det koster penge med sådanne tiltag, og kommunen skal gang på gang ikke bare overlade det til erhvervslivet, men også selv tage del i økonomien. Uden erhvervsliv ingen arbejdspladser og dermed heller ingen skatte indtægter. For det 3. så mener jeg, at vi skal fjerne den gl. brandstation og få opført en helt ny fløj til det eksi-sterende rådhus i 4-5 etager. Samtidig skal den lille karré bestående af de 3 huse, der i dag rummer Salon no 1, Sushi bar og Studio 64 opkø-bes og rives ned for at blive tænkt ind i byggeriet, således at de kan være i st. etage imod Østergade. P-pladser er ikke noget problem der ligger jo det nye p-hus lige ved siden af. Skal vi være bange for Liberal Alliance? Af Mai Henriksen, Folketingskandidat, Viceborgmester, Medlem af Odense Byråd, Politisk ordfører, C Christiansgade 88, 2. th Odense C Tlf Læs min blog på Konservative går ned i meningsmålingerne, medens Liberal Alliance tordner frem. Flere gange har Liberal Alliance endda overhalet Konservative, og det afstedkom en debat i TV2 Fyn en almindelig tirsdag efterårsaften, hvor jeg debatterede med deres spidskandidat Merete Riisager. Debatten handlede om forskelle og ligheder på Konservative og LA. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at reflektere mere dybdegående over disse forskelle og ligheder end 3 minutter på TV2 Fyn tillader. På overfladen kan jeg såmænd godt forstå, at Liberal Alliance kan stjæle Konservative vælgere. Partiet har markeret sig på en række konservative mærkesager såsom: lavere skat, mere personlig frihed, mindre offentlig regulering og nødvendigheden af reformer - for blot at nævne 4. C-NYT MIDDELFART DECEMBER

18 Men der er faktisk store forskelle på de to partier - både værdimæssigt og politisk! Derfor skal vi heller ikke være bange for, at Liberal Alliance vil stjæle vores vælgere. Når vi får krattet de overfladiske ligheder væk, vil man kunne se, at der er stor forskel på de to partier - og så tror jeg at vores vælgere vil vælge at blive hos os! De værdimæssige forskelle Nogle vil måske kalde det for ideologiske forskelle, men Konservatismen er ikke en ideologi som socialisme og liberalisme er. Det er et værdisæt eller en måde at tænke på. En ideologi er kendetegnet ved at have et politisk slutmål. For liberali-sterne er det endegyldige slutmål frihed, og for socialisterne er det lighed. Konservative har ikke et sådant slutmål. Som Konservative står vi frit overfor vores samtid, og vi er ikke bundet af dogmer eller systemiske teorier om, hvordan samfundet ser ud. Konservatismen tager sit udgangspunkt i sammenhængskraften i samfundet og er karakteriseret ved ønsket om at sikre en fornuftig balance. Balancen tager mange udtryk, og jeg har komprimeret en del af konservatismen i 5 pinde (som af pladsmæssige årsager ikke er udtømmende), men som alle udtrykker nødvendigheden af sammenhæng og balance i samfundet: Hver enkelt borger skal have størst mulig grad af frihed - men under ansvar for fællesskabet. Vi anerkender, at det er nødvendigt med en stat som formulerer love og regler, men staten kan og skal ikke løse alt. Vi har alle et personligt ansvar. De svageste tager vi hånd om og sikrer, at de får et godt og ordentligt liv, men omfordelingspo-litikken har taget overhånd. Forandringer skal ske, så befolkningen kan følge med, men samtidig ønsker vi at fremtidssikre gennem nødvendige fornuftige reformer. Vi ønsker at udvikle og investere i velfærdssamfundet, men vi er økonomisk ansvarlige og smider ikke regningen i børneværelset. Der skal være sammenhæng mellem udgifter og indtægter. Liberal Alliance er funderet på et liberalt grundlag. Liberalismen er kendetegnet ved, at enhver er sin egen lykkes smed, hvor den enkelte kun behøver at udøve sit eget virke under hensyntagen til sig selv alene. Frihed og frihedsrettigheder for individet er for den liberale vigtige-re end fællesskabet og det fælles ansvar. Markedskræfterne er et vilkår og ikke et hensyn, som kan inddrages ved behov. Den liberale vil altid hævde, at markedskræfterne og markedsløsninger vil være den bedste løsning. Forskelle i realpolitikken Hvad betyder de ideologiske for-skelle så i den politiske dagligdag? Er der forskel på de politiske partiprogrammer for Konservative og Liberal Alliance? Hertil vil jeg svare, at der faktisk er store forskelle, og jeg vil give 3 eksempler på dette. 1. Vi tror på fællesskabet og det fælles ansvar Vi føler et ansvar for den enkelte og for fællesskabet. Derfor ønsker vi ikke, som 18 C-NYT MIDDELFART DECEMBER 2010

19 Liberal Alliance, at legalisere narkotika og hasardspil under henvisning til, at enhver er herre over sit eget liv og kan bestemme over egen krop og ejendom. Som Konservative anerkender vi, at der er mennesker, som ikke kan træffe de rigtige valg, og derfor lader vi staten spille en rolle for at forhindre, at mennesket bare kan sejle deres egen sø med de menne-skelige tragedier, det har til følge og de pårørende, det går ud over. Vi vil ikke bare se til, at andre mennesker ødelægger deres eget (og de pårørendes) liv i et misforstået frihedens navn, og derfor er vi ikke bange for at gribe ind ved for eksempel at lave forbud mod legalisering af narkotika og hasardspil. Som konservative har vi en forpligtelse til at sikre fællesskabet, og vi tager ansvar for fællesskabet! Dette går hånd i hånd med det personlige ansvar. 2. Vi afviser, at markedskræfterne styrer vores beslutningskompetence Liberal Alliance udtrykker, at hvis der ikke er et marked, så skal der ikke være et - og staten skal ikke gribe ind og regulere. Som Konservative anerkender vi at staten spiller en vis rolle og har en vis størrelse. Lad mig give to eksempler på dette: Liberal Alliance har udtalt, at de går ind for klimapolitik, når det er foreneligt med deres principper om markedskræfter. Det betyder jo, at Liberal Alliance er imod støtteordninger til vedvarende energi, fordi det vil være regulering af markedet. For Konservative er klimapolitik ikke blot et hensyn, man kan tage, når man føler behov for det - det er et vilkår i vores grundholdning: Som konservative skal vi videregive vores samfund i en C-NYT MIDDELFART DECEMBER 2010 bedre stand end vi modtager det. Derfor er klimapolitik også et vilkår, som vi Konservative er villige til, at staten investerer i og prioriterer højt! Liberal Alliance har meget klart tilkendegivet deres holdning til det populære begreb udkantsdanmark - og den er meget liberal. Anders Samuelsen er citeret i flere landsdækkende aviser den 27. april for at sige: Udkantsdanmark må klare sig selv. Hvis Udkantsdanmark ikke selv kan tiltrække borgere og arbejdspladser og klare sig i konkurrence med resten af Danmark, så er det bare ærgerligt. Her ses jo tyde-ligt, at den fri konkurrence er den vigtigste parameter for Liberal Alliance. For konservative er det derimod vigtigt, at vi skaber udvikling i hele Danmark og ikke kun øst for Valby Bakke eller i de store byer. Der skal være en fornuftig balance mellem investering i de store byer og de omkringliggende mindre byer. Liberal Alliances holdning kan være præget af, at en stor del af deres kandidater kommer fra København og Sjælland. Hvis man har boet hele sit liv på Østerbro, så er det meget naturligt, at man ikke har en forståelse for vigtigheden af udvikling på Langeland. Konservative er ikke et københavnerparti - vi er et folkeparti. Vores kandidater er bredt sammensat fra hele Fyn, og det smitter af på vores politik. 3. Vi tager det politiske ansvar på os. Liberal Alliance holder den ideologiske fane højt - og det er populært. For det er nemt at være ideologisk, når man ikke tager ansvar. Derfor kan Liberal Alliance heller ikke fremvise, hvilke resultater de er mest stolte af. 19

20 Konservative tager det nødvendige politiske ansvar, og vi erkender, at det er et langt sejt træk at arbejde realpolitisk. I de forgangne 9 år har Konservative 3 gange foreslået skattelettelser, som er blevet afvist af både Venstre og DF hver gang. Men gennem hårdt og vedholdende arbejde på de indre linjer i Regeringen har vi alligevel fået overbevist de andre om, at skattelettelser er det rigtige, og således er skatten faktisk blevet sat ned 3 gange igennem de sidste 9 år. I dag står vi så alene med kravet om reformer, men mon ikke det lykkes os at trække hesten til truget - og dermed få overbevist Venstre om det absolut nødvendige i velfærdsreformer for, at vi kan sikre velfærdssamfundet i en fremtid, hvor arbejdsstyrken bliver mindre, og de store årgange går på pension. Som Konservative stiller vi derfor heller ikke urealistiske forslag, som ingen gang har på jord - men det gør Liberal Alliance. Et eksempel herpå er Liberal Alliances forslag om at indføre atomkraft i Danmark, og der er en række grunde til, at forslaget er helt ude i skoven. For det første er der ikke indlysende fordele ved at satse på A-kraft frem for vedvarende energi i Danmark. Ifølge økonomiske beregninger er der ikke noget som tyder på, at A-kraft er mere konkurrencedygtigt end eksempel-vis havvindmøller - specielt når omkostninger til opbevaring og dekommissionering inkluderes. For det andet passer A-kraft dårligt ind i et energisystem, hvor der er megen fluktuerende energi, som eksempelvis det danske energisystem med al vindmøllestrømmen, der jo svinger som vinden blæser. For det tredje skal man være ualmindelig politisk tonedøv, hvis man ikke har læst skriften på væggen: Ingen andre partier går ind for A-kraft! Vi skal synliggøre de konservative værdier og grundholdning Vi skal således først begynde at blive bange for Liberal Alliance den dag, de kopierer vores grundholdning - og ikke bare låner et par enkelte mærkesager. Men det betyder ikke, at vi bare skal læne os tilbage og være ligeglade med Liberal Alliances fremgang i meningsmålingerne. Vi må meget gerne blive bekymrede, og vi skal faktisk tage truslen alvorligt. For den er jo et symptom på, at vi som Konservative ikke har været gode nok til at forklare forskellen på det Konservative projekt og Liberal Alliances ideologi. De dårlige meningsmålinger viser, at den Konservative Folketings-gruppe er ude af trit med de konser-vative vælgere. Vi har svigtet politikudviklingen, og resultatet er et forvirret parti, som ikke ved, hvad der er konservativt eller ej. Det må og skal vi rette op på! Derfor skal vi fortsat arbejde på at komme ud over stepperne med den konservative grundholdning og de konservative mærkesager, således at vi kan sikre, at vælgerne til næste valg ved, hvorfor det vil være bedst at stemme på Konservative, når man vil stemme ægte borgerligt! 20 C-NYT MIDDELFART DECEMBER 2010

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven.

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. (Ændring af skatteordningen for

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

2 Leder. C-Nyt 3 C-INFO FRA FOLKETINGET. Ansvarshavende redaktør. 5 Status efter ¾ år i Byrådet. Redaktionssekretær

2 Leder. C-Nyt 3 C-INFO FRA FOLKETINGET. Ansvarshavende redaktør. 5 Status efter ¾ år i Byrådet. Redaktionssekretær Indhold C-Nyt Nr. 4 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. December 2013 Kredsformand, John Knigge Snart er det jul og nytår og vi kan se tilbage på et meget travlt år. Den helt store udfordring har været kommunalvalget og valg

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Verden omkring DT Group

Verden omkring DT Group Verden omkring DT Group SILVAN og STARK i en globaliseret verden 2 Finanskrise 3 Tilskud til renovering og nybyggeri 5 Lukkeloven ændres 6 Interviews 8 damkjær & vesterager 1 SILVAN og STARK i en globaliseret

Læs mere

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Den næste sag på dagsordenen er sag nummer 9, aftale med

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med 1. oktober 2010 Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med at gøre Tag ansvarkampagnen til den største og flotteste kampagne, Radikale Venstre nogensinde har lavet uden for en

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

Rune Kristensen (K): Har det borgerlige Danmark spillet fallit?

Rune Kristensen (K): Har det borgerlige Danmark spillet fallit? 12. november, 2010 Rune Kristensen (K): Har det borgerlige Danmark spillet fallit? Man har givet afkald på basale frihedsværdier i overvågningens kamp, man har lavet uborgerlige bankpakker for at undgå

Læs mere

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20928440 August 2015 Et flertal af befolkningen er positivt indstillet overfor en række reformer. De fleste vælgere siger ja til f. eks. større valgfrihed

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Arbejder for Odense STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Den absolut største udfordring for Odense lige nu er, at vi mang ler arbejds pladser. Det er vigtigt at de kommende års byggerier giver

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder) Tale til Folkemødet 2015 14. juni 2015 (Det talte ord gælder) Det er dejligt at være på Bornholm. Det er femte gang, der er Folkemøde. For fire år siden stod jeg her i Allinge på en lille scene oppe ved

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold:

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold: De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Samfundsøkonmi Arbejdsmarkedet Velfærdsstaten Miljø og

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Rasmus Horn Langhoff. August 2014. Indhold. Kære socialdemokrater, venner og læsere af mit nyhedsbrev. Side 1 af 7

Rasmus Horn Langhoff. August 2014. Indhold. Kære socialdemokrater, venner og læsere af mit nyhedsbrev. Side 1 af 7 Rasmus Horn Langhoff August 2014 Indhold Sundhedspakke er kernesocialdemokratisk 3 Danmark har brug for stærke fagforeninger 3 Hvor er pengene, Dansk Folkeparti 4 Fælles svendebrevskampagne med LO 5 Kære

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (14)

Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (14) Juni 2013 Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (14) Sund fornuft på nordjysk Så er det tid for en ny orientering om livet her på Christiansborg samt naturligvis om de politiske emner og lovforslag,

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Flere job i København

Flere job i København Flere job i København Nye arbejdspladser er helt afgørende for, at vi kan få råd til fx bedre skoler, daginstitutioner og ældrepleje i København. Selvom København har klaret sig bedre gennem krisen end

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere