DISPOSITIONSFORSLAG UNGDOMS- OG FAMILIEBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI FOR BOLIGSELSKABET B45 MAJ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISPOSITIONSFORSLAG UNGDOMS- OG FAMILIEBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI FOR BOLIGSELSKABET B45 MAJ 2014"

Transkript

1 1 DISPOSITIONSFORSLAG UNGDOMS- OG FAMILIEBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI FOR BOLIGSELSKABET B45 MAJ 2014

2 2 INDHOLD REDEGØRELSE 1. Introduktion: 1.1. Historie og idégrundlag.....s Oversigtskort......s Den arkitektoniske idé.....s Funktion......s Konstruktion.....s Teknik......s Bæredygtighed......s Helheden s Generel beskrivelse: 2.1. Byggesagens organisation Bygherre og tekniske rådgivere...s Byggesagens forudsætning Myndighedsmæssige forhold...s Eksisterende forhold vedr. grund og evt. bygninger.s Forsyningsmæssige forhold...s Miljøforhold.....s Jordbundsforhold....s Generel beskrivelse af byggeriet Hoveddisposition.....s Adgangsforhold.....s Friarealer.....s Funktioner.....s Boligtyper......s Byggeteknik Bygningsbasis.....s Primære bygningsdele....s Komplettering.....s Overflader.....s VVS-anlæg.....s El- og mekaniske anlæg....s Ventilation....s Inventar og udstyr....s Opgørelse af bruttoetageareal s Tidsplan s Tegningsbilag 3.1. Beliggenhedsplan 1: s Etageplaner 1: s Facader 1: s Snit 1: s Terrænplan, hovedføringsveje for tekniske install. 1:500.s Plantegninger med etage, hovedføringsveje for install. 1:200.s. 43

3 3 Oprindelig kedelbygning Værkstedsbygning Ungdomsboliger/erhverv Jetfarveri Familieboliger 1.1. HISTORIE OG IDÉGRUNDLAG GRENAA DAMPVÆVERI - FRA INDUSTRI TIL BOLIGER Grenaa var en fuldt udbygget industriby, indtil globaliseringen indhentede mange af byens fabrikker omkring årtusindeskiftet - herunder Grenaa Dampvæveri. Byen er ved at finde ny identitet og i den anledning er Grenaa Dampvæveri kommet i spil. Den mest markante bygning på GD grunden - kedelbygningen - er for nylig genopbygget som ungdomsboliger. Selv om bygningen er nyopført, er den bygget med reference til den gamle kedelbygning. Et vigtigt udgangspunkt for byggeriet har været at repræsentere både fortid og nutid, hvorved man genkender bygningen som historisk element samtidig med at den nye funktion formidles. I sammenhæng med de nye ungdomsboliger ligger GD s forhenværende Jetfarveri og Maskinværksted. Disse bygninger har arkitektonisk samhørighed og lægger op til, sammen med de kedelbygningens ungdomsboliger, at skabe et GD samlingspunkt hvor historien mindes og kulturen i Grenaa dyrkes. Med disse bygninger udvider Boligselskabet B45 området med flere ungdomsboliger samt enkelte familieboliger og en AAT Ejendomme står for en erhvervsdel i Jetfarveriets stueplan KONTINUERLIG TRANSFORMATION Pga. bygningernes tilstand er man nødsaget til at genopbygge. Her kan de nye funktioner og genopbygningen betragtes som et led i de gamle bygningers lange historie, hvor bygningerne flere gange er blevet transformeret for at tilgodese den industrielle udvikling og varierende ordrebeholdning. I 2012/13 fik både skorstenen og kedelbygningen nye funktioner, som bygger videre på historien om Grenaa Dampvæveri. På samme måde kommer Jetfarveriet og Maskinværkstedet til at leve videre i nye klæ r med nye brugere. GD grunden før kedelbygningens genopbygning

4 OVERSIGTSKORT

5 DEN ARKITEKTONISKE IDÉ Fig. 1 KONCEPT - ÆSTETISK HELHED Det er målet at opnå en æstetisk helhed for GD området, hvor bygningerne bindes sammen i udtryk. Samhørigheden for GD området understreges idag af bygningerne ikoniske teglfacader med hvide bånd. For at binde bygningerne yderligere sammen kommer gavltrekanterne (gavle afsluttet i kip) på kedelbygningens nordfacade i spil. Fig. 1: De 3 gavle er, sammen med skorstenen, med til at give kedelbygningen en vertikal orientering. Fig. 2: Jetfarveriet, der genopbygges som ungdomsboliger med en nedre erhvervsdel, står i kontrast til det vertikale med sin aflange bygningskrop. Fig. 2 Fig. 3: For at binde de to bygninger sammen introduceres gavltrekanterne nu også på Jetfarveriets nordside. Kedelbygningens yderste gavl forlænges og hægter sig fast som en krog ind over Jetfarveriet, samtidig danner den basis for en trappeopgang i Jetfarveriet samt en øvre passage mellem de to bygninger (fra tagterrasse til tagterrasse.) Fig. 3

6 DEN ARKITEKTONISKE IDÉ KONCEPT (fortsat) Fig. 4 Fig. 4: Endnu en gavltrekant tilføjes, denne skaber rum for en central elevator- og trappe opgang. Fig. 5: Den lille værkstedsbygning omdannes til familieboliger. Bygningen omfavnes af Jetfarveriet og Kedelbygningen og bliver naturligt integreret i bygningshelheden. Fig. 6: Mindre huse med den genkendelige gavltrekant tilføjes nu som trappeopgange og disponible rum til tagterrasserne på både jetfarveri og værkstedsbygning. Fig. 5 Fig. 6

7 DEN ARKITEKTONISKE IDÉ Fig. 7 kuldebrosafbrydning DEN NORDLIGE FACADE - DET SAMLENDE UDTRYK OG DEN HISTORISKE REFERENCE Den nordlige facade fremstår nu som et samlende udtryk for alle bygninger og dermed hele GD området. Fig. 8 For at understrege Jetfarveriets horisontale udtryk introduceres svævende svalegange, der fremstår som to streger på facaden (fig. 7). (Dette opnås ved at anvende CRC (fiberarmeret højstyrkebeton) og et veludviklet konstruktionsprincip, som sikrer mod kuldebroer. (Fig. 8)) Historisk er den nordlige side på Jetfarveriet ikke en egentlig facade, men har som udgangspunkt fungeret som indervæg til flere tilsluttende bygninger (fig. 9). Både som en reference hertil, men også som en kontrast til de gavltrekanter, som står nord for denne bygning, udføres den nordlige facade i grå-hvid beton, hvor gavltrekanterne opføres i tegl (fig. 10). Fig. 10 Fig. 9

8 DEN ARKITEKTONISKE IDÉ ØSTLIG OG VESTLIG FACADE - ADGANGSFORHOLD TIL BYGNINGER Jetfarveriets længde betyder, at der er behov for 3 adgange - 2xtrapper og 1xtrappe og elevator, alle placeret inde i bygningen med udgang til svalegangene og direkte adgang til tagterrasse. Opgangene har adgang med brik/nøglekort og svalegangene har ikke tilgang ude fra, hvilket giver sikkerhed i bygningen. Som beskrevet indledningsvis, danner konceptet med at føje gavltrekanter nord for bygningen basis for hhv. en trappeopgang med passage til kedelbygningen og en kombineret elevator-trappeopgang. Den tredje trappeopgang munder ud i en af de små huse på tagterrassen. Facade mod øst Facade mod vest trappe elevator/trappe trappe øvre forbindelse mellem Kedelbygning og Jetfarveri

9 DEN ARKITEKTONISKE IDÉ Fig. 11 DEN SYDLIGE FACADE - DEN KARAKTERISTISKE GD FREMTONING I BYBILLEDET Den nordlige bygning, med ungdomsboliger og erhverv, danner ryg for og omfavner familieboligerne og kedelbygningen. Herved bindes bygningerne sammen (fig. 11). Samtidig opføres både syd-, øst- og vestfacade på ungdomsboligerne/erhverv med rød tegl og hvid opdeling som de oprindelige facader. Her er inddelingen nu afstemt med bygningens nye moduler og er afpasset med familieboligernes (tidligere maskinværksted) nye opbygning (fig. 12). trappe elevator trappe Fig. 12 Sydfacade ungdomsboliger (tidligere Jetfarveri) Hele GD set fra syd-øst

10 10 N 1.4. FUNKTION I ND R E TNI NG SPR I NC I PPE R UNG D O MSLE J L I G H E D E R FR A STR I N G E NT I ND U STR I TI L I NTI M E FÆ L L ES S KAB E R Alle opgange er som nævnt placeret inde i bygningen pga. sikkerhed, men også da der ikke er plads uden for bygningen pga. grundens begrænsninger mod nord og brandveje mod syd. Det er en fordel at placere trapper og elevator i bygningens sider, således at man ikke bryder rummene i stueetagen uhensigtsmæssigt med en placering midt i rummet. 1. sal med ungdomsboliger Jetfarveri Der bliver plads til 18 lejligheder på hver étage - altså 36 lejligheder ialt. Der er krav om maksimum 50 m2 inkl. fællesareal pr. bolig. Stueétagen indrettes til erhverv, hvor der er krav om min. 400 m2 pr. erhvervslejemål. Dette inkluderer indskudte dæk i erhvervsdelen, som er indrettet med dobbelthøje rum. Som i kedelbygningen indrettes gangarealerne med teknikskakte, der bryder korridorvirkningen. Der dannes lommer i forbindelse med lejlighedernes indgang og man opnår et mere intimt miljø. Som udgangspunkt deler 4 lejligheder en fælles gang samt mindre altan mod syd. Dette er med til at skabe intime fællesskaber i et større boligkompleks. Alle værelser har dagslys fra enten syd eller nord. Køkkenet er en del af en åben planløsning og får derved gavn af dagslyset, selvom det ligger inderst i lejligheden. Toilettet er forsynet med et vindue over døren for at sikre dagslys. principielt længdesnit Jetfarveri Gangarealer er forsynet med glas i begge ender og fremstår således lyse og venlige. Der arbejdes med et teknisk logisk byggesystem, repetitiv installation og modulopbygning. indretningsforslag

11 FUNKTION stor indgang gæstetoilet ophold/stue køkken arb. rum hobby el. lign. INDRETNINGSPRINCIPPER FAMILIEBOLIGER - INDUSTRIEL NEW YORKER STIL Der arbejdes fortsat med at beslutte hvilke type lejligheder familieboligerne skal være. I tråd med bygningernes oprindelse er udgangspunktet lejligheder med industriel stil - lig med det man typisk definerer som New Yorker stil. Der indrettes 6 lejligheder på ca. 110 m2. Udgangspunktet er en dobbelhøj stueetage med indskudt dæk og en standard 1. sal. Der vil være adgang til privat tagterrasse. (fig. 13) Facaden ind mod ungdomsboligerne, den nordlige, markeres med hvide indgangs partier, som har reference til gavltrekanten - her er trappeopgangenes afslutning på tagterrassen (fig. 14). badeværelse Vinduer følger som udgangspunkt Jetfarveriets nye udtryk. 2 værelser soveværelse udgang tagterrasse Fig. 13 Fig. 14

12 FUNKTION RUMLIGT UDTRYK - ERHVERSDEL OG FAMILIEBOLIGER Rumligt udtryk i eksisterende bygning, Maskinværksted Rumligt udtryk i eksisterende bygning, Jetfarveri For at viderebringe det flotte rumlige udtryk, man idag oplever i de eksisterende bygninger, introduceres søjle/bjælke system i beton som det bærende system i erhvervsdelen og familieboligerne. Der arbejdes endvidere med en dobbelthøj stueétage, hvor man laver indskudte dæk, som er med til at skabe en spændende rumooplevelse og samtidig refererer til det industrielle. Igen som reference til det industrielle føres ventilationen i erhvervsdelen synligt. I familieboliger og ungdomsboliger føres ventilationen i skakte og dæk. Det bærende system i ungdomsboligerne er skivesystem (betonvægge). Tidlige skitser kontorfaciliter i enkelthøjt rum Tidlige skitser med anden type funktion i dobbelthøjt rum Tværsnit af tidligere Jetfarveri

13 KONSTRUKTION KONSTRUKTION OG RUMHØJDER - Koter: Kedelbygningens 4. sals gulvkote skal møde tagterrasseniveau på de nye ungdomsboliger i Jetfarveriet. Gulvkoten i stueplan sættes til samme gulvkote som i kedelbygningens stueplan. Bygningshøjden med murkrone på ungdomsboligerne bliver 14 m. Bygningshøjden på familieboligerne bliver ca. 10,3 m. (Fig. 15) Konstruktion: Den generelle konstruktion ses af fig. 16, hvor der på overétagerne opbygges med betonvægge i lejlighedsskel og som bærende element og lette vægge inde i lejligheder. (Se også side 14). beton/slidlag isolering huldæk betonbjælker betonloft beton bagmur isolering tegl formur betonsøjler Fig. 16 Fig. 15

14 KONSTRUKTION KONSTRUKTIONSPRINCIP Generelt opføres bygningen efter kendte og gennemprøvede byggeprincipper. Der anvendes robuste og så vidt muligt miljøvenlige løsninger. Konstruktionen i tagetagen består af en brystning langs facaden, med underliggende elementdæk. 1. og 2. sal opføres i elementvægge og huldæk. Ligeledes udføres lejlighedsskel, facader i betonelementer. Stueetagen udføres som dobbelthøje rum, hvor det bærende system består af søjler og bjælker (mørkegrå), hvorpå etageadskillelsen, udført i elementdæk, hviler. Søjler og bjælker dimensioneres, således stueetagen har stor fleksibilitet mht. valgfri placering af indskudte dæk. Søjle- / bjælkesystemet sørger for, at lodret last bliver ført til facadevæggene og fundament. Vandrette laster føres via skivevirkning, gennem betonelementdækkene, til stabiliserende elementer i konstruktionen. Henholdsvis facadevægge, trappeskakte (grøn) og tværgående vægge (blå og røde), er alle udført i betonelementer. Skillevægge og etagedæk udføres, så der sikres tilfredsstillende lydforhold mellem de enkelte lejligheder og mod gangarealer. I de enkelte lejligheder udføres skillevæggene mellem værelserne og mod køkken som lette skillevægge med stålskelet og beklædt med gips.

15 TEKNIK INSTALLATIONSPRINCIP Bygningens tekniske installationer skjules eller indarbejdes som en del af bygningens udformning. Der placeres en række lodrette installationsskakte i forbindelse med gangarealerne i ungdomsboligerne. Skaktene fungerer som hovedføringsveje for de tekniske installationer til de enkelte etager og indgår som en afgrænsning af gang arealerne og er hermed til at skabe variation i gangforløbet. I erhvervsdelen er der synlig rørføring som en del af det industrielle udtryk. Ventilationsanlæggene placeres hhv. på 1. og 2. sal og et enkelt på tagterrassen, hvor det er placeret i en af de mindre huse.

16 BÆREDYGTIGHED INDUSTRI MED GRØNNE TANKER HÆNGENDE HAVER Gangbroen mellem Kedelbygningens og Jetfarveriets tagterrasser refererer til den måde man førte rør mellem bygningerne, da dampvæveriet var i brug (fig. 17). For at fremhæve dette udtryk er der behov for repetition. Således introduceres de hængende haver i passagen mellem kedelbygning/værkstedsbygning og Jetfarveri. Dette er et grønt tiltag, som er med til at skabe stemning og fremhæve forbindelsen bygningerne imellem. MINI PARK Foran familieboligerne etableres der små haver med fælles park foran. Det er tanken at der skal plantes træer, som forholder sig til skalaen af de store industribygninger. Parkeringsarealer (som placeres mod øst) laves med armeringssten, som tillader nedsivning af overfladevand samt grønne mellemrum. Alt i alt store flader, som tillader nedsivning af regnvand. Fig. 17 GENBRUG AF REGNVAND Der anvendes regnvand til skyl i toiletter. VENTILATION Ventilationsanlæg udføres med varmegenvinding. AFFALD Affaldsanlæg med kildesortering placeres under jorden. BLØD TRAFIK Gående og cyklister har fortrinsret på hele GD området. Hængende haver i passagen

17 HELHEDEN

18 HELHEDEN

19 BYGGESAGENS ORGANISATION BYGHERRE OG TEKNISKE RÅDGIVERE BYGGERIETS ORGANISATION: Byggeriets organisation vil primært tage sig af den daglige styring af projektet, herunder varetages den tekniske formidling og bearbejdning af projektmateriale. Totalentreprenør vil indgå i projektgruppen efter ordretildeling. Det skal påregnes at holde projektgruppemøder hver 14. dag eller i øvrigt efter behov. BYGHERRE OG DRIFTSORGANISATION B45 Engdalen Grenaa Anders Lisvad / Bjarne Bøhl Pedersen Tlf.: / / BYGHERRERÅDGIVER Kuben Management Skibbrogade Aalborg Henrik Steen Sørensen Tlf BYGHERRERÅDGIVER Arkikon ApS 8500 Grenaa Thomas Enevold Tlf BYGHERRE 2 (Erhvervsdel i Jetfarveri) AAT Ejendomme Toftevej 4, Aalsrode 8500 Grenaa Klaus Allermann Tlf

20 BYGGESAGENS FORUDSÆTNING MYNDIGHEDSMÆSSIGE FORHOLD BYPLAN OG LOKALPLANMÆSSIGE FORHOLD Byggeriet er omfattet af lokalplan nr. 171 fra Norddjurs Kommune. Lokalplanen giver mulighed for følgende byggeri i Område I: Bebyggelsesprocent: Følger Bygningshøjde: 14 m Projektet er udarbejdet i samarbejde med: Norddjurs Kommune: Byg- og miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard Plan og Byg, Kirkestien 1, 8961 Allingåbro Dir. tlf , Planlægger Gerda Enevoldsen Plan og Byg, Kirkestien 1, 8961 Allingåbro Dir. tlf: , Byggesagsbehandler Jacob Frost Pedersen Plan og Byg, Kirkestien 1, 8961 Allingåbro Dir. tlf: , EKSISTERENDE FORHOLD VEDR. GRUND OG EVENTUELLE BYGNINGER De eksisterende bygninger er opført i røde teglsten delvis med hvid indramning. Facadestenene er udført med krydsforbandt og der er generelt mange gennemførte arkitektoniske og bygningsmæssige detaljer, der får byggeriet til at fremstå solidt og tidstypisk FORSYNINGSMÆSSIGE FORHOLD VARME Grenaa Varmeværk a.m.b.a. Energivej 6, 8500 Grenaa Tlf.: VAND Grenaa og Anholt Vandforsyning Teknologivej 2 Tlf.: ELFORSYNING NRGI A.m.b.a Dusager 22, 8200 Århus N Tlf.: , KLOAK Aqua Djurs Århusvej 22C, 8500 Grenaa Tlf.: , RENOVATION Reno Djurs I/S Nymandsvej 11, 8444 Balle Tlf.: ,

21 BYGGESAGENS FORUDSÆTNING MILJØFORHOLD Der er foretaget poreluftsprøver af undergrunden for at vurdere luftkvaliteten ved dimensionering af terrændækket i forhold til opstigning af gasarter. Disse er endnu ikke modtaget, hvorfor planlægning af eventuelle tiltag afventer JORDBUNDSFORHOLD Der er udført undersøgelser af jordbudsforholdene på grunden i form af 6 prøveboringer. Øverst i alle boringer er der truffet fyld i varierende mægtigheder på mellem 0,75 og 3,25m. Der er overvejende tale om sand- og grusfyld med varierende indhold af muld. Fyldlagene underlejres i alle boringer af postglaciale marine aflejringer, øverst typisk i form at friktionsmateriale (marint sand), der afløses at blødbund (gytje og i mindre omfang gytjeholdigt ler). Lagene er truffet til 10,15m under terræn, og er potentielt stærk sætningsgivende. De kan derfor ikke regnes for bærende. Herunder og til boringernes bund træffes intakte funderingsfaste istidsaflejringer. Der træffes udelukkende aflejringer, der er stærkt prægede af kalkundergrunden. Ved borearbejdets afslutning er der truffet frit vandspejl i alle boringer. Vandspejlet er fundet liggende så højt som 1,15m under terræn. Der er tale om det primære grundvandsspejl. Niveauet vil kun variere svagt afhængigt af årstid og nedbør. Der udarbejdes en jordhåndteringsplan internt på grundstykket.

22 GENEREL BESKRIVELSE AF BYGGERIET HOVEDDISPOSITION Bygningerne er genopførsler af Jetfarveri og Maskinværksted i det tidligere Grenaa Dampvæveri. Bygningerne forholder sig til det gamle udtryk, men er tilpasset den fremtidige brug. De bygges i hhv. 4 og 3 etagers højde (hvoraf stueplan udgør 2 etager) og sluttes begge af med en tagterrasse. Bygningerne peger ud mod bygaden Østerbrogade og er placeret i nærhed af indkøbs-faciliteter og skoler ADGANGSFORHOLD Man ankommer til hovedindgangen fra Østerbrogade som ligger syd for bygningerne - eller fra Øster Allé, hvor der er tilknyttet parkeringspladser øst for bygningerne FRIRAREALER Der er disponeret med et område syd for bygningen, hvor der anlægges park. Endvidere etableres der tagterrasser på begge bygninger, hvor der er adgang fra og til tagterrassen i de nyetablerede ungdomsboliger i kedelbygningen og tagterrassen på jetfarveriet. Der etableres yderligere mindre altaner i forbindelse med ungdomsboligernes gangarealer. Parkering Park Beliggenhedsplan 1:500

23 23 N 2.3. GENEREL BESKRIVELSE AF BYGGERIET Stueplan 1: FUNK TI O NE R Alle boliger forsynes med eget toilet, bad og køkken. STUEETAGEN (Jetfarveri) Indrettes i dobbelthøjde til erhvervsformål og har separat bygherre (AAT Ejendomme) 1. OG 2. SAL (Jetfarveri) indeholder 18 ungdomslejligheder pr. étage. 1. sal 1:400 ØVERST (3. SAL) Består af en tagterrasse. 2. sal 1:400 tagterrasse 1:400

24 GENEREL BESKRIVELSE AF BYGGERIET BOLIGTYPER Der findes 1 type ungdomslejlighed. Den er indrettet til 1 beboer. Lejligheden består af 1 værelser, med en niche til seng eller arbejdsbord. Der foreslås opbevaringsskabe over sengen/bordet som fast indventar. Til boligen hører et køkken med skabsplads foroven og forneden. Toilet og bad er indrettet med en bruseniche på 900x900 mm.

25 BYGGETEKNIK BYGNINGSBASIS FUNDERING - GEOTEKNISKE FORHOLD Der er udført undersøgelser af jordbudsforholdene på grunden i form af 6 prøveboringer. Øverst i alle boringer er der truffet fyld i varierende mægtigheder på mellem 0,75 og 3,25m. Der er overvejende tale om sand- og grusfyld med varierende indhold af muld. Fyldlagene underlejres i alle boringer af postglaciale marine aflejringer, øverst typisk i form at friktionsmateriale (marint sand), der afløses at blødbund (gytje og i mindre omfang gytjeholdigt ler). Lagene er truffet til 10,15m under terræn, og er potentielt stærk sætningsgivende. De kan derfor ikke regnes for bærende. Herunder og til boringernes bund træffes intakte funderingsfaste istidsaflejringer. Der træffes udelukkende aflejringer, der er stærkt prægede af kalkundergrunden. Ved borearbejdets afslutning er der truffet frit vandspejl i alle boringer. Vandspejlet er fundet liggende så højt som 1,15m under terræn. Der er tale om det primære grundvandsspejl. Niveauet vil kun variere svagt afhængigt af årstid og nedbør. FUNDERINGSMETODE På grund af de ovennævnte jordbundsforhold kan bygningen ikke funderes på traditionel vis, med stribe og punktfundamenter ført til frostfri dybde. De miljømæssige forhold på grunden gør desuden, at så lidt jordhåndtering som muligt vil være at foretrække. I forhold til ovennævnte udføres fundamenterne derfor, som et system af fundamentspæle og fundamentsbjælker under de bærende og stabiliserende facader, skillevægge og søjler. Terrændækket i stueetagen udføres som et selvbærende dæk, der spænder mellem fundamentsbjælkerne.

26 BYGGETEKNIK PRIMÆRE BYGNINGSDELE BÆRENDE KONSTRUKTIONER Bygningens bærende konstruktion består på første og anden sal hhv. af facadeelementer samt langs- og tværgående vægelementer (blå og røde). Stueetagens bærende konstruktion består af et søjle- / bjælkesystem (mørkegrå) med tilhørende facadeelementer, trappeskakte (grønne) og tværgående elementvægge (røde). Søjle- / bjælkesystemet sørger ligeledes for at understøtte de gennemgående bærende vægge på første og anden etage (blå og røde). Lasten føres således forsvarligt til facadeelementer og fundament. Dækelementerne spænder primært i bygningens længderetning, med undtagelse ved teknikskakte i gangarealer og trappeskakt nær midten af byggeriet. Dækelementernes spænd varierer fra 2,8m til 5,6m, alt afhængig af hvor i byggeriet de indgår. Af hensyn til lydkrav for etageadskillelser mellem lejlighederne, udføres dækelementerne med en tykkelse på min. 220 mm. Fundamentet opbygges på rammede pæle, som rammes til bæredygtige jordlag. De bæredygtige jordlag ligger i variabel dybde. Rammedybden forventes, at varierer fra 8-10m i den vestlige del af byggeriet, og 14-16m i den østlige del. STABILISERENDE KONSTRUKTIONER Vandrette laster virkende på tværs af bygningen via etagedækket til trappeskakte (grønne) og tværgående elementvægge (røde). Trappeskakte og tværgående elementvægge fører dernæst lasten til fundamentet. Vandrette laster virkende på langs ad bygningen, føres via etagedækket til facaderne, som dernæst afleverer lasten til fundamentet. Dækplan ungdomsboliger

27 BYGGETEKNIK KOMPLETTERING VINDUER OG DØRE Vinduer er placeret i fuld lejlighedshøjde og er disponeret for optimalt dagslysindtag. Alle oplukkelige udvendige døre og vinduer i forsynes med sikringsbeslag. Alle nye vinduer-og yderdøre udføres i.h.t DVC s specifikationer (eller lign. kontrolordning) og leveres overfladebehandlede fra fabrik. Glas leveres som lavenergiglas med u-værdi min. svarende til BR10. U-værdi kan justeres i.h.t varmetabsberegning. Krav til flugtveje overholdes. DÆK Der skal udføres fald mod afløb i vådrumsgulve i.h.t gældende lovgivning. Alle gulve skal udføres således at rengøring kan foregå uden at belægning og eventuelle fodlister tager skade, og derved udgør en risiko for det hygiejniske niveau. LOFTER Lofter skal kunne tåle afvaskning med almindelige rengøringsmidler OVERFLADER Der må ikke anvendes materialer, som har en sundhedsskadelig virkning på indeklimaet. Der skal fortrinsvis anvendes naturmaterialer. TAG OG TAGTERRASSER Taget under tagterrassen opbygges af betondækelementer med fald mod midten af bygningen. Oven på dækelementerne lægges et lag trykfast isolering. Ovenpå placeres en plade, hvorpå der brændes to lag tagpap. Opbygningen skal kunne bære tagterrassens belægning, der består af opklodsede fliser. TAG - SKRÅ TAGFLADER De skrå tagflader opbygges som en let tagkonstruktion i gitterspær. Taget beklædes med tagpap. FACADER Facaderne består af en beton bagmur med hård isolering og rød teglfacade (nordgavl på Jetfarveri med betonfacade). De hvide bånd i facaden udføres som en pudset overflade. SKILLEVÆGGE Alle betonskillevægge spartles og males, så de fremstår med en jævn overflade. Synlige betonflader fremstår med formsiden udad og samlinger med affasning. De lette skillevægge spartles og males i lyse farver, således at de er med til at fordele lyset i rummet. LOFTER Lofter i lejligheder udføres som nedhængte lofter med en ensartet og jævn overflade i lyse farver, der er med til at fordele lyset i rummet. Loftsbeklædningen skal have gode lydabsorberende egenskaber, der kan bidrage til et godt akustisk indeklima. Lofterne i fælles- og gangarealer udføres ligeledes som nedhængte lofter med de samme lydabsorberende egenskaber. Lofterne udføres med mulighed for adgang til de tekniske installationer, der befinder sig over det nedhængte loft. GULV Gulvene udføres i rengøringsvenlige og slidstærke materialer.

28 VVS-ANLÆG VVS-ANLÆG Alle Installationer udføres i overensstemmelse med gældende bygningsreglement, normer og forsyningsselskabers gældende tekniske bestemmelser, samt Normkrav til kvalitet og indretning. Der benyttes udelukkende afprøvede systemudformninger og vælges anerkendte leverandører af materialer og komponenter. Ved valg af materialer og systemudformning tages der hensyn til den betydelige belastning, der kan forekomme i ungdomsboliger BYGGETEKNIK VARME Bygningerne opvarmes ved hjælp af fjernvarme. Hovedforsyningen føres ind i bygningens stueetage til flere fordelere. Bygningens interne varmefordelingssystem opbygges som Flat Station system. Det vil sige, at der fra fordeleren føres tre rør op i hver installationsskat. Ét rør til varmt fremløbsvand, èt til koldt returvand og ét cirkulationsrør. For hver etage fordeles de tre rør til de enkelte lejligheder. Ved hver lejlighed placeres en DHW-enhed med indbygget varmeveksler, der sørger for varmt brugsvand og varmt vand til opvarmning af den enkelte lejlighed, dette system placeres ligeledes i de to teknikrum i erhversdelen, således dette også opbygges som Flat Station system. Systemet muliggør præcis varmeafregning for hver enkelt enhed, samtidig med at varmeforbruget pr. m2 kan reduceres med op til % i forhold til et almindeligt varmefordelingssystem. Det interne varmefordelingssystem hvor hver enkelt enhed føres i etagedækket. Til familieboligerne føres der hovedforsyning ind til hver enkelt lejlighed, hvor der placeres hovedmålere samt varmevekslere til opvarmning af varmt brugsvand og varmt vand til opvarmning. BRUGSVAND Flat station systemet gør, at der kun skal føres koldt brugsvand ind til de enkelte enheder, hvorefter DHW-enheden sørger for opvarmningen af det varme brugsvand. Det kolde brugsvand føres ud til de enkelte enheder efter samme princip som for fjernvarme. SPILDEVAND / AFLØBSINSTALLATIONER Afløb fra toiletter og køkken føres i samme faldstammer. Faldstammernes placeres i forbindelse med toiletkernerne og er gennemgående i hele bygningens højde. Udluftning af faldstammer placeres skjult på tagterrasse. Fra toiletkernerne i stueetagen føres spildevand føres spildevand fra faldstammerne i jordledninger til det kommunale kloaksystem. REGNVAND Afvanding af tagterrasse sker ved hjælp af tagbrønde placeret på tagfladen. Dækket der bærer tagterrassen flisebelægning udføres med fald mod tagbrøndende. Flisebelægningen opklodses så den danner en vandret flade. Tagafvandingssystemet etableres som et vakuumsystem, der medfører mindre rørdimensioner og mindre fald hvorved der skal bruges mindre plads til monteringen. Fra tagbrøndende føres regnvandet til en opsamlingstank placeret i teknikrummene. Regnvandet genanvendes som skyldevand i bygningens toiletter. Opsamlingstanken udføres med et overløbsrør, der føres fra tanklen via installationsskaktene og videre ned til stueetagen, hvor fra det via jordledninger føres til et forsinkelsesbassin ved siden af bygningen. Herfra føres regnvandet til det offentlige kloaksystem. Afvandingssystemet opbygges på samme måde i familieboligerne, med vakuumsystem og genanvendelse af regnvandet til skyldevand i toiletter.

29 BYGGETEKNIK EL- OG MEKANISKE ANLÆG Hovedkablet føres ind i stueetagen til en hovedtavle med aflæsningsmåler for fællesstrøm. Fra hovedtavlen føres kabler videre til installationsskaktene og op til de enkelte etager. For hver etage fordeles strømmen til de enkelte lejligheder. Hver lejlighed har sin egen aflæsningsmåler, ligeledes placeres der aflæsningsmålere til erhversdelen. Til familieboligerne føres der et hovedkabel ind til hver enkelt lejlighed - til en hovedtavle med aflæsningsmåler.

30 BYGGETEKNIK VENTILATION Bygningerne ventileres ved hjælp af mekanisk ventilation med varmegenvinding i form af krydsvekslere. Der placeres i alt fire ventilationsanlæg, to i teknikrum på 1.sal til at forsyne de to erhvervslokaler i stuetagen. Der placeres ligeledes et anlæg i teknikrum på 2.sal til forsyning af venstre del af ungdomsboligerne. Det sidste anlæg placeres på taget i et ventilationshus til forsyning af højre del af ungdomsboligerne. Ventilationsanlæggene varetager, udover rumventilation, også ventilering af baderum, køkkener og fællesarealer. Ventilationskanalerne føres til hver enkelt etage og fordeles til de enkelte lejligheder. Kanalføring rundt i de enkelte lejligheder foregår over den nedhængte loftkonstruktion. Kanalføringen i erhvervsdelen føres synligt som spiralfalsede rør udført i galvaniserede plader INVENTAR OG UDSTYR Centralt placeres postkasser tilhørende hver enkelt lejlighed. Postkasserne monteres jf. reglerne i Den Nye Postlov (BEK nr af 14/12/2004, Bilag 1). Hver lejlighed forsynes med fast inventar i form af et køkkenmodul, der er tilpasset rummets udformning. Værelserne forsynes ligeledes med fast inventar i form et skab tilpasset lejlighedens udformning. Køkkener og fælles vaskerum forsynes med A-mærkede hårde hvidevarer, samt vandbesparende armaturer. Vaskerum deles med kedelbygningens ungdomsboliger. Baderum og toiletter forsynes med vandbesparende sanitetsudstyr og armaturer.

DISPOSITIONSFORSLAG. UNGDOMSBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI August 2012. Fornæsvej 9 DK-8500 Grenaa +45 86 32 78 44 www.arkikon.

DISPOSITIONSFORSLAG. UNGDOMSBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI August 2012. Fornæsvej 9 DK-8500 Grenaa +45 86 32 78 44 www.arkikon. DISPOSITIONSFORSLAG UNGDOMSBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI August 2012 Fornæsvej 9 DK-8500 Grenaa +45 86 32 78 44 www.arkikon.dk 1 INDHOLD REDEGØRELSE 1. Introduktion: 1.1. Historie og idégrundlag.....s.

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG UNGDOMSBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI September 2012. Fornæsvej 9 DK-8500 Grenaa +45 86 32 78 44 www.arkikon.

DISPOSITIONSFORSLAG UNGDOMSBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI September 2012. Fornæsvej 9 DK-8500 Grenaa +45 86 32 78 44 www.arkikon. DISPOSITIONSFORSLAG UNGDOMSBOLIGER I DET TIDLIGERE GRENAA DAMPVÆVERI September 2012 Fornæsvej 9 DK-8500 Grenaa +45 86 32 78 44 www.arkikon.dk 1 INDHOLD REDEGØRELSE 1. Introduktion: 1.1. Historie og idégrundlag.....s.

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT. Furesø Boligselskab

SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT. Furesø Boligselskab SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

Etageboligbyggeri Konservesfabrikken - Odense

Etageboligbyggeri Konservesfabrikken - Odense Forord Projektforslag udviklet på baggrund af dispositionsforslaget Boliger - Konservesfabrikken Odense oprindeligt udviklet af Kuben, Nordicom og Creo Arkitekter. Dette projektforslag omhandler blok B

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

HEIMDALSPARKEN

HEIMDALSPARKEN FOLKESKOLE HANDELSSKOLE HHX HTX TEKNISKSKOLE HEIMDALSPARKEN 151-171 KØBMAND BØRNEHAVE MV. GYMNASIUM STX FOLKESKOLE PELJEHJEM MV. HOLSTEBO CENTRUM KIRKE OVERSIGTSKORT - Heimdalsparken er centralt beliggende

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor.

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor. Hanna Pedersen Morten Hede Kasper Schou UCN Business og Teknologi Bygningskontruktør 2. semester Projektjournal Oprettet 11/2-13 Senest redigeret 30/3-13 Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab SVAEPUKTET Plejeboliger Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side 7-8 Oversigt

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien)

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien) 3. september 2009 Bilag 1 til indstilling Boligpakke 1 - Støtte til nybyggeri af almene familie- og plejeboliger på Grøndalsvænge Allé - Redegørelse for projekt, arkitektur og planlægning. Sagsnr. 2009-291147

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 Indledning Boligselskabet Sct. Jørgen har indrettet 32 ungdomsboliger i tilknytning til Asmildkloster Landbrugsskole.

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Træningshuset Etape 2

Træningshuset Etape 2 Træningshuset Etape 2 1. Sagens parter Bygherre: Purhus Idrætsforening Søndergade - Asferg ved: Henrik Vangsted Entreprenør: Myhlenberg v. Søren Vangsted Vest A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden Telefon 9856

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Unikaplan. - 2 plan serien

Unikaplan. - 2 plan serien Unikaplan - 2 plan serien 84 Skråner jeres byggegrund? - Så er løsningen her: UnikaPlan serien 2 plan for indbygning til skrånende grunde er et spændende bekendtskab. Den moderne arkitektur står i stærk

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe.

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Ny Tandklinik Ringe Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Udarbejdet af: Faaborg-Midtfyn kommune Teknik - Kommunale Bygninger Nørregade 4, 5600 Faaborg Arkitekt:

Læs mere

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø HAVNEGADE 3 ESBJERG 6 hyggelige lejligheder A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø home Esbjerg Behrendsen & Christensen Strandbygade 13 6700 Esbjerg Tlf.: 75137011 Fax: 75180244

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

COWI / BILSBY. BILSBY A/S: RUNDAGEREN DK-2640 HEDEHUSENE: : :

COWI / BILSBY. BILSBY A/S: RUNDAGEREN DK-2640 HEDEHUSENE: : : COWI / BILSBY COWI Nord 10000 80200 KUBUS Pavillonerne opbygges med udgangspunkt i BILSBYs Kubus-paviloner, tilpasset det aktuelle formål i indretning og facadeudformning. Konstruktioner og materialer

Læs mere

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning H.C. Ørstedsvej 6. Skive FOTO: Loftfoto med angivelse af hvor ny sammenbgning udføres. Beskrivelse. Opførelse af ny skolebygning på 384 m² med undervisningsrum,

Læs mere

Markedsgade 12, Randers

Markedsgade 12, Randers D. 06.05.12 Markedsgade 12, Randers 7 stk. boliger på hver 84-94 m² bolig inkl. fællesarealer excl. depotrum og P-hus. Salg og information Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales 1 2 3 Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales nærmere i tæt samarbejde mellem Domea og kommunen. Ved denne fordeling,

Læs mere

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond SAXKJØBING FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET SAXKJØBING SUKKERFABRIK SUKKERFABRIK FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET JUNI 2004 ETN ARKITEKTER INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 AAB afd. 6 - DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 Adresseliste Bygherre: AAB afd. 6 2300 København S AAB Havnegade 29 1058 København K tlf 33 76 01 00 Rådgivere:

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND Model 2 - december 2008 Forundersøgelse vedr. etablering af Sundhedshus i Dronninglund Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING Vejledningen giver overblik over, hvordan man som ejendomsejer kan undersøge, om det er de rigtige oplysninger, der er registreret på BBR-ejermeddelelsen, og hvordan eventuelle

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger STRADLODSHUS 93 moderne familieboliger 2. revideret udgave 10. oktober 2013 Strandlodhus Beliggende Lergravsvej 50 og 51A /, 19 og 59, matr. nr. 177, Sundbyøster, København Der tages forbehold for fejl

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk Førsynsrapport Vedr.: Ryetbo Plejecenter - Bygning 5 og 7 Dato: 2015-02-25 Orientering: Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af en bygningsgennemgang d. 2015-02-19 og 2015-02-24, idet det er planlagt

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

Kære nabo til prøveopgangen

Kære nabo til prøveopgangen Maj 2016 Helhedsplan lundevaenget.fsb.dk Maj 2016 Kære nabo til prøveopgangen Ryparken 204 er prøveopgang for Lundevængets helhedsplan. Det betyder, at håndværkerne snart begynder at renovere og ombygge

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

Velkommen til Flintholmgård

Velkommen til Flintholmgård Flintholmgård 2 Velkommen til Flintholmgård din ramme om et aktivt byliv Flintholmgård er 42 anderledes familieboliger beliggende centralt på Frederiksberg i det nye bykvarter omkring Flintholm Station.

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema1000 Fredericia. Orienterende bygningssyn. Rema 1000 Venusvej 10, 7000 Fredericia

K/S Jysk Detail, Rema1000 Fredericia. Orienterende bygningssyn. Rema 1000 Venusvej 10, 7000 Fredericia Orienterende bygningssyn Rema 1000 Venusvej 10, 7000 Fredericia Dato : 2015-12-15 Revision : Revisionsdato : Sagsnr. : 1021281 Projektleder : OLWU Udarbejdet af : OLWU Godkendt af : PEEJ TDD_Venus vej_10_fredericia.doc

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger 4. revideret udgave 21. maj 2014 Strandlodhus Beliggende Lergravsvej 50 og 51A /Strandlodsvej 17, 19 og 59, matr. nr. 177, Sundbyøster, København Der tages forbehold

Læs mere

Anneks 18 m². Skur 9 m²

Anneks 18 m². Skur 9 m² Side 1 Eksisterende skur opført iht. 2.2.7 i bygningsreglementet: Mindre end 10 m² Mere end 2,5 m fra skel Afstand til andre bygninger er over 2,5 m. Da det er konstateret at maks højden er over 2,5m,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

VILLA HARE JENSEN 3.1 TEGNESTUEN HOUSEGROUP 14.06.2010 SIDSTEREVIDERING 06.04.201 4. BESKRIVELSE Forside. BYGHERRE Charlotte og Kim Hare Jensen

VILLA HARE JENSEN 3.1 TEGNESTUEN HOUSEGROUP 14.06.2010 SIDSTEREVIDERING 06.04.201 4. BESKRIVELSE Forside. BYGHERRE Charlotte og Kim Hare Jensen TEGNESTUEN HOUSEGROUP VILLA HARE JENSEN Villa Hare NR. 21035 SIDSTEREVIDERING REVIDERING SIDSTE 14.06.2010 Forside A 3.1 7,97 m 30,50 m TEGNESTUEN HOUSEGROUP 5,71 m 6,27 m 8,98 m N Skraveret felt medregnes

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Clara Pontoppidans Vej 2 2500 København 101-000000-000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere