Samlet kursusplan for Arbejdspraksis og it

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet kursusplan for Arbejdspraksis og it"

Transkript

1 Samlet kursusplan for Arbejdspraksis og it Arbejdspraksis og it Læse- og opgavevejledning: Januar 2016 Kære studerende, I løbet af januar måned skal I aflevere en mindre opgave og læse pensumtekster, der introducerer til arbejdsgangsanalyse og kvalitativ metode. I finder opgaven under assignments på BlackBoard og teksterne som pdf-filer på BlackBoard under literature. Opgaven: I opgaven (1-2 s.) skal I kort fortælle om jer selv, jeres motivation er for at tage kurset og jeres forventninger. Dertil bedes I vedlægge et billede af jer selv. Opgaven skal uploades som word/pdf-dokument til BlackBoard (bb.au.dk) under assignments senest d. 22. januar. Jeg samler efterfølgende dokumenterne og gør dem tilgængelige for alle, så vi har et fælles persongalleri, at arbejde ud fra. Læsning: Til første undervisningsgang skal I læse følgende udvalg af tekster, der introducerer til kvalitativ metode og præsenterer praktiske og akademiske eksempler på arbejdsgangsanalyser. Det forventes at teksterne læses aktivt og at I møder op med noter og spørgsmål til teksterne og at I er i stand til at diskutere dem. Jeg vil anbefale, at I læser læsevejledningen under teksterne herunder før I åbner dokumenterne. Arbejdsgangsanalyse Kommunernes Landsforening (2010), KLAR drejebog 2010 arbejdsgange & It-arkitektur og KL s konsulentvirksomhed (55 sider) (grundigt eksempel på hvordan man tænker arbejdsgangsanalyse i kommunerne baseret på LEAN. Rapporten viser hvordan man kan forsøge at bryde med silotænkning og i stedet tænke i holistisk procesoptimering. Dan

2 jer et overblik, men foretag en forholdsvis overfladisk læsning. I skal læse teksten overfladisk fordi undervisningen i faget ikke vil være rettet mod at træne jer i modellen. Snarere vil kurset som helhed demonstrere en række huller i denne måde at tænke arbejde og metode.) Bowers, J., G. Button, et al. (1995). Workflow from Within and Without: Technology and Cooperative Work on the Print Industry Shopfloor. Proceedings of CSCW'95, Kluwer, s (15 sider) (Artiklen er et mere akademisk eksempel på en arbejdsgangsanalyse, som er grounded i et kvalitativt feltarbejde omkring introduktionen af en ny teknologi, som re-organiserer arbejdet på en uhensigtsmæssig måde. Teksten er skrevet inden for feltet Computer-Supported Cooperative Work (CSCW), som vi gennemgående vil forholde os til. Den er et eksempel på hvor vi skal henad i faget. Læs grundigt og tag noter til teknologiforståelsen, arbejdsforståelsen, perspektiver) Intro til kvalitativ metode Atkinson, P. & Hammersley, M. (2007), Chapter 1: What is Ethnography?, Ethnography Principles in Practice, Routledge, s1-19 (19 sider) (Kvalitativ metode er mange ting. I dette fag er vi inspireret af etnografisk metode. Dette kapitel præsenterer etnografisk metode og positionerer den videnskabsteoretisk. Læs grundigt og tag noter til hvad er etnografisk arbejde, hvad gør man, hvad er naturalisme, positivisme og refleksivisme?) Forsythe, D. E. (1999). It s just a matter of common sense. Ethnography as invisible work. Computer Supported Cooperative Work 8: (18 sider) (Dette er en lidt skræmmende artikel, da den går os på klingen omkring quick-and-dirty feltarbejde som grundlag for arbejdsgangsanalyser. Den Udpeger typiske misforståelser og faldgruber omkring feltarbejde. Det er ikke noget man bare gør og det bliver ikke nemmere af at man allerede kender den praksis man undersøger. Feltarbejde kræver vedholdenhed, teknik og et konstant arbejde med data og med at finjustere sig selv, som forskningsinstrument. Læs hurtigt med henblik på at få din forståelse korrigeret. Noter misforståelserne på papir og bag øret) Flick, U. 1998: An Introduction to Qualitative Research. Sage, London. Kpt 5 Research Questions, Kpt 6 Entering the field og Kpt. 7 Sampling Strategies, s47-73 (26 sider)

3 (Etnografisk arbejde er i Hammersley og Atkinsons version relativt ustruktureret i udgangspunktet. Dette er blandt andet en konsekvens af at man i etnografiske feltstudier ofte har lang tid til at hænge ud og tænke og lede før man sætter et eksplicit fokus. Den luksus vil vi sjældent have. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan man sætter struktur på sin undersøgelse. Hvordan udformer man et undersøgelsesspørgsmål, hvordan skal man gebærde sig i felten, hvilke udsnit af den skal man fokusere på? Dette hjælper Flicks tekst med. Læs grundigt og reflekter over hvad dit undersøgelsesspørgsmål skal være, hvilken rolle du vil forsøge at indtage, hvilke problemer du tror du vil møde og hvordan du vil håndtere dem, samt hvem, hvad og hvornår du vil sample.) Undervisning: I d. 29. januar mødes vi til heldagsseminar (jeg har fjernet d. 28. fra programmet og bruger i stedet tiden til udvidet vejledning til sidst). Her er programmet som følger: 1) Vi begynder med at introducere os for hinanden. 2) Vi danner læsegrupper á 3 personer. 3) Underviser introducerer til faget, giver overblik over pensum og fortæller om fagets undervisningsfilosofi. 4) Kort præsentation af KL s LEAN tilgang og udpegning af aspekter hvor denne vil blive udfordret af kursets tekster. 5) Underviser giver en forelæsning i etnografi og kvalitativ metode: hvordan sammensætter man en undersøgelse? 6) Øvelse: I får tid til at tænke over hvilken arbejdsgang, I vil undersøge og sætte ord på hvorfor og hvordan, samt til at diskutere dette med jeres læsegruppe. 7) Opsamlende diskussion 8) Oplæg til følgende måneds arbejde Vel mødt!

4 Arbejdspraksis og it Læse- og opgavevejledning: Februar 2016 Kære studerende, Vi mødes næste gang I løbet af februar måned skal I aflevere en mindre opgave, hvor I benytter deltagerobservation til at beskrive en arbejdsgang i detaljer. I skal bruge den første uge (1.-7. feb) til at opnå adgang til arbejdsgangen og læse metodeteksterne. I anden uge ( feb.) skal I foretage jeres observationer, lave udførlige feltnotater og diskutere jeres observationer med jeres læsegruppe. I tredje uge skal I aflevere en analyse på baggrund af jeres observationer på BlackBoard (19. feb.). I den sidste uge skal I læse om symbolsk interaktionisme og usynligt arbejde. Tekster og beskrivelser heraf vil blive uploadet i løbet af ugen. Opgaven: I opgaven (højest 5 normalsider plus bilag) skal I kort beskrive hvilken arbejdsgang I har observeret, hvad I har haft fokus på, hvilken observationsteknik, I har anvendt (Flick), hvorfor og hvilken erfaring I har gjort jer med denne. Dernæst skal I - med flittige henvisninger til noterne fra jeres feltnotater (som vedlægges som bilag) lave en detaljeret beskrivelse af arbejdsgangen og udpege elementer, som I ser som centrale/vigtige/overraskende. Opgaven afleveres senest d. 19. februar på BlackBoard Læsning: Observationsmetode Neyland, D. (2008). Sensibility 4: Field Relations + Sensibility 6: Observing and Participating. In Daniel Neyland Organizational Ethnography, Sage, (pp ) (20 s.) I sin bog Organizational Ethnography introducerer Daniel Neyland til ti 'sensibilities' som han mener er nødvendige at have fokus på i etnografisk arbejde. Her skal vi læse om to af disse, der henholdsvis handler om hvordan man forholder sig til feltrelationer (noget af det jeg talte om til sidste forelæsning) og observation/deltagelse. Herunder får I retningslinjer om hvordan man tager og organiserer feltnotater, hvordan man arbejder med fremmedhed og udnytter nærhed til felten. Nærlæs! Flick, U. (2009). Chapter 17: Observation and Ethnography In Uwe Flick An Introduction to Qualitative Research, Sage. pp (16 s.) Flick introducerer i denne tekst til forskellige tilgange til at observere handlinger og skelner bl.a. imellem ikke-deltagende observation, deltagerobservation og etnografi. Læs grundigt og tag noter til indholdet i de forskellige tilgange, samt forskelle, fordele og ulemper. (Flick, U. (2009). Chapter 18: Visual data: photography, film, and video In Uwe Flick An Introduction to Qualitative Research, Sage. pp (14 s.) Omhandler brugen af film og fotografi i kvalitativ forskning. Ikke obligatorisk.

5 Læs kun, hvis behovet for disse metoder melder sig) Symbolsk Interaktionisme og CSCW Bossen, C. & Lauritsen, P. (2007). Symbolsk Interaktionisme og STS. I Jensen, Lauritsen & Olesen (red.). Introduktion til STS, Hans Reitzels Forlag (pp ). For at kunne bedrive arbejdsgangsstudier bør vi have et begreb om arbejde og samarbejde. Det får vi i denne tekst af mine kollegaer lektor Claus Bossen og professor (mso) Peter Lauritsen, som introducerer til symbolsk interaktionisme (SI). SI har haft stor gennemslagskraft i sociologien, samt Science & Technology Studies (STS) og Computer-Supported Cooperative Work (CSCW); felter som vi er tæt knyttede til på informationsvidenskab. I teksten møder vi en række centrale forståelser og begreber fra denne mikrosociologiske tilgang, som er kendetegnet ved sine rødder i naturalismen og den amerikanske pragmatisme, hvilket gør at den resonerer godt med vores metodologiske udgangspunkt i etnografiske studier. Igennem SI bliver arbejde og samarbejde gjort til centrale studieobjekter. Hvad er arbejde? Hvordan er samarbejde muligt? Vi lærer i teksten at hvad der tæller som arbejde ikke er en given størrelse, men noget der defineres og hvor definitionerne synliggør dele af arbejdet og usynliggør andre. Vi lærer også at samarbejde bedrives i og på tværs af sociale verdener, hvor der kan opstå meget forskellige forståelser af samarbejdsobjektet (work object), hvor der kan skabes objekter der strukturerer samarbejdet på tværs af sociale verdener (boundary objects) og hvor samarbejdet ofte skal repareres (artikuleres). Læs med henblik på at forstå SI og dets grundkomponenter. Suchman, L. (1995). Making work visible, Communications of the ACM, 38(9), En kort artikel af professor Lucy Suchman, som også har skrevet den indflydelsesrig bog Plans and Situated actions. I denne artikel reflekterer Suchman over synlighed og arbejde og over tilbyder et dobbelt-blik på repræsentationer (modeller, videooptagelser, billeder, beskrivelser etc.) og synliggørelse af arbejde. Teksten er relevant for jer fordi den giver jer mulighed for at tale i forskellige registre om alskens repræsentationer af arbejde fra dem I møder i KLAR-modellen til jeres egne analyser, billeder og modeller. Vi vender tilbage til den senere på kurset. Cases Bossen, C., Jensen, L.G., Udsen, F.W. (2014). Boundary-object Trimming: on the invisibility of medical secretaries' care of records in healthcare infrastructures, Computer-Supported Cooperative Work 23: I denne tekst ser vi hvordan Claus Bossen sammen med sin ph.d.-studerende Lotte Groth Jensen og Flemming Witt Udsen gør brug af etnografiske metoder og begreber fra symbolsk interaktionisme til at beskrive lægesekretærers

6 arbejde før og efter introduktionen af elektroniske patientjournaler. Særligt lægges vægt på usynligt arbejde og grænseobjekter (boundary objects). Dertil berøres spørgsmål om hvordan dette arbejde reflekterer spørgsmål om køn og magtrelationer. Sachs, P. (1995). Transforming work: Collaboration, Learning and Design, Communications of the ACM, vol 38, No. 9:36-44 Artikel der undersøger hvordan forskellige antagelser om arbejde eksisterer side om side i organisationer, men hvordan bestemte forståelser af arbejde udelades, idet arbejdet skal transformeres igennem fx implementering af ny it. Her ignoreres de tavse aktivitetesbaserede dele af arbejde/samarbejde så som læring, viden, kontaktnetværk, dømmekraft, fællesskaber til fordel for et organisatorisk-mekanisk-eksplicit register af begreber om arbejde som opgaver, træning, procedurer, teknikker. Den demonstrerer dette igennem en case om et telefonselskab og gennemgår implikationerne for design af it og organisationer at kunne tale i begge registre. Læs let og gentag pointerne for jer selv efterfølgende. Et spørgsmål som I kan tænke over er: Hvordan relaterer Sacks' aktivitetsbaserede tænkning sig til usynligt arbejde? Dourish, P. (2001). Process descriptions as organisational accounting devices: the dual use of workflow technologies. In Proceedings of the 2001 International ACM SIGGROUP Conference on Supporting Group Work (pp ). Denne tekst udfordrer vores forståelse af hvad workflowteknologier er og gør i organisationer. Herunder tager den afsæt i teksten workflow from within/without, som vi diskuterede sidste gang. Teksten udlægger workflowteknologiers dobbeltrolle og reflekterer over et framework for design og analyse af workflowsystemer. Vel mødt!

7 Arbejdspraksis og it Læse- og opgavevejledning Marts 2016 Kære studerende, Vi mødes næste gang d. 18. marts. I løbet af marts måned skal I 1) læse metodeteori om interviews, 2) foretage et kvalitativt semistruktureret interview på ca. 45 min baseret på en interviewguide, hvor I gør brug af teoriens anbefalinger, 3) aflevere en opgave, hvor interviewet er analyseret, 4) læse om awareness og work models. Første uge i marts skal I lave en interviewaftale og læse om metodeteori Anden uge skal I foretage interviewet og begynde at transskribere det og analysere det Tredje uge skal I udforme notitsen og læse om awareness og work models. Opgaven: Opgaven udformes som en notits med to bilag: henholdsvis interviewguiden og det analyserede interview. Notitsen skal indeholde beskrivelser af hvem I har interviewet, hvorfor det er en relevant person ift. problemformulering, hvilke emner I har talt om og hvad jeres udbytte har været. Der er ike tale om en skriftlig opgave ligesom med observationsøvelsen. Her må i altså godt gøre brug af punktopstillinger, hvis det passer jer bedst. Se BlackBoard for yderligere kommentarer til udførslen og analysen af interviewet Læsning: Interviewteori Kvale, S., Brinkmann, S. (2009). Udførelse af et Interview. I Interview introduktion til et håndværk. Hans Reitzels Forlag (s ) Omhandler blandt andet iscenesættelse af interviews og omdannelse af forskningsspørgsmål til interviewspørgsmål, samt scripting af interview. Læs grundigt inden interview! Patton (1990). Qualitative Interviewing. I Qualitative Evaluation and Research Methods. Sage Publications.

8 Beskriver forskellige interviewformer, spørgsmålstyper og teori til hvordan spørgsmål sekventeres. Er også vigtig at læse inden udførsel af interview Kvale (1994). Analysemetoder. I InterViews. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Hans Reitzels Forlag. (s ) Omhandler analysemetoder til interviews. Herunder meningskodensering og kategorisering, som I skal gøre brug af. Læs og forstå disse to begreber før I foretager analysen af jeres interviews. Awareness Schmidt, K. (2002). The problem with awareness introductory remarks on awareness in CSCW. Computer Supported Cooperative Work 11: , Denne tekst af den anerkendte danske CSCW-forsker Kjeld Schmidt åbner op for en diskussion af hvad awarenes er og hvorfor det spiller så stor en rolle. Læg særligt mærke til hans begrebsliggørelse af awareness som displaying/monitoring. Bardram, J. E., & Hansen, T. R. (2010). Context-based workplace awareness. Computer Supported Cooperative Work (CSCW), 19(2), Case, der udfolder awareness i forskellige dimensioner og demonstrerer hvordan man kan gøre brug af dem i design af teknologi til sygehuse. Vi skal diskutere denne tekst og ovenstående d. 18. marts Contextual Design Beyer, H., & Holtzblatt, K. (1997). Work Models. I Contextual design: defining customer-centered systems. Elsevier. (s ). Denne tekst lægger op til jeres øvelse i april måned, hvor I skal begynde at sammenføje jeres empiri fra observationer og interviews til en af flere mulige work models. De har forskellige styrker og svagheder. I skal kende dem godt nok til at kunne træffe et reflekteret valg også i forhold til hvilken empiri, I indsamler. For den interesserede læser kan man i øvrigt læse videre om arbejdsmodeller i forfatternes nyere bog om Rapid Contextual Design.

9 Opgave- og læsevejledning Arbejdspraksis og it, april 2016 Kære studerende, Vi mødes næste gang den 29. april. I april måned skal I 1) aflevere en opgave, hvor I repræsenterer og analyserer empiri fra jeres feltarbejde, 2) udbygger jeres teoretiske forståelse af repræsentationer og samhandling (etnometodologi) og 3) læser tekster om problemformuleringer og casestudier. Læg mærke til at der er en grad af valgfrihed i hvilke tekster man læser om etnometodologi. Forslag til arbejdsproces Sidste uge i marts skal I læse op på teorien bag den eller de modeller, I har valgt at beskæftige jer med. Herunder skal I læse de to uddrag fra Adele Clarkes bog Situational Analysis, som gør jer i stand til at lave modeller af sociale verdener/arenaer (hvilket også er en mulighed). Første uge i april skal I læse Dahler-Larsens tekst og tegne jeres model færdig på baggrund af empiri. Send den til læsegruppen inden ugens udgang. Anden uge i april skal I forberede og give kritik af hinandens modeller over Skype. Centrale spørgsmål må være om modellerne gør brug af de standarder, som gives i Contextual Designbogen og om de lever op til Dahler-Larsens regelsæt. Læs også om etnometodologi, idet I vælger at læse enten Markussens danske udlægning med fokus på STS eller Rawls engelske udlægning med fokus på workplace studies, samt en af de to etnometodologiske cases af Heath & Luff. Den ene case handler om overgangen til et elektronisk patientjournalsystem i England og den anden fokuserer på kontrolrummet der styrer Londons metro. Begge udlægger det sømløse samarbejde imellem dygtige praktikere igennem dannelsen af etnometoder. Tredje uge i april skal I skrive opgaven af 5 normalsider om jeres model (se BB). Denne skal afleveres d. 25. april. Fjerde uge i april skal I læse Robinson & Bannons case om repræsentationer i projektarbejde, Flyvbjergs tekst om fem misforståelser om casestudier og Andersens tekst om problemformuleringer. Repræsentationsopgaven (som beskrevet på BlackBoard) Baseret på jeres empiriske feltarbejde skal I til denne opgave udarbejde en repræsentation (model eller display) med udgangspunkt i anvisningerne hos Dahler-Larsen og modellerne fra Contextual Design. Alternativt kan I anvende Clarkes social worlds/arena-model, hvis den passer bedre til jeres opgave. Repræsentationen skal være relevant for jeres undersøgelsesspørgsmål og kan derfor med fordel blive 'fodret' tilbage til jeres respondenter med henblik på at få valideret eller nuanceret repræsentationernes indhold (member validation).

10 Repræsentationen skal afleveres i en opgave á 5 normalsider ( anslag), hvor I beskriver jeres formål og hvilke konklusioner I kan drage fra den med flittig henvisning til teorien. Struktur: Introduktion: hvilken model har I lavet og hvorfor. Hvad vil I sige med den? hvordan passer modellen ind i jeres undersøgelse hvilken empiri er brugt i modellen (interview?, observation?) Teori: Hvilke regler har dahler-larsen om displays? Hvad siger teorien om den model I har lavet? Hvad skal modellen indeholde? Hvad bruges den til ifl teorien Hvilke huller har den? Analyse: her vises og analyseres modellen empiriske huller i modellen påpeges med henblik på hvilket feltarbejde der skal udføres for at gøre den fuldstændig. Konklusion Litteraturliste Opgaven skal afleveres d. 25. april Læsevejledning Repræsentationer Clarke, A. (2005). Situational analysis: Grounded theory after the postmodern turn. Sage. (p ). Bogen Situational Analysis er skrevet af Adele Clarke, som er elev af Anselm Strauss. Bogen videreudvikler Strauss ideer om grounded theory og symbolsk interaktionisme. Herunder giver den redskaber til at kortlægge sociale verdener i de uddrag som er valgt. Start læsningen fra første hovedafsnit. Læs teksterne som guides og eksempler på symbolsk interaktionistiske analyser, som også involverer dannelsen af repræsentationer. Teksten er svær. Læg kun en stor indsats i denne tekst, hvis du skal bruge social worlds-repræsentation i opgaven og/eller søger et højt teoretisk niveau i eksamensopgaven.

11 Dahler-Larsen, P. (2002), At fremstille kvalitative data. Syddansk Universitetsforlag, Kpt 3 Displays, (p.32-68) Dahler-Larsen opsummerer først, hvad han ser som et typisk problem med kvalitative undersøgelse, nemlig at de bliver forende tunge, og følger dette op med en argumentation for, at displays eller visuelle repræsentation kan være overordentlig nyttige til at opsummere og præsentere data med. Han diskuterer, hvilke kvalitetskriterier, der kan stilles til sådanne repræsentationer og giver tre eksempler på, hvorledes de kan se ud. Læs nøje og brug i opgaven! Robinson & Bannon (1991), Questioning Representations., Proceedings of the European Conference on Computer Supported Cooperative Work, ECSCW 91, p Studie af hvordan repræsentationer forandres i projektarbejde, hvor arbejdet omdannes til fiktioner der implementeres. Fra sælgere til managere til analytikere til designere til programmører skabes og forandres repræsentationer af hvordan kunders arbejde udføres. Hvert semantic community fjerner noget fra den oprindelige model og tilfører noget andet resulterende i et ontological drift. Læs med moderat intensitet. Forstå semantic community og ontological drift. Etnometodologi Markussen, R. (2007), Etnometodologi. Introduktion til STS, Jensen, Lauritsen & Olesen 2007 (red.), s (19 sider) En introduktion til etnometodologi i forhold til Science & Technology Studies (STS) Der er store ligheder med Strauss fra sidste gang, men der er lidt mere fokus på, hvad det er folk gør, når de handler og benytter sig af hinandens reaktioner, omgivelserne, teknologi m.m., når de handler. Teksten introducerer til grundbegreberne indenfor denne sociologiske retning, og giver et godt eksempel på dens anvendelse med Lucy Suchman s analyse af brugen af kopimaskiner. Etnometodologi er den anden vigtige teoretiske retning, som I bør kende. Læs denne tekst godt og/eller læs teksten af Anne Warfield Rawls. Markussen anbefales, da hun skriver på dansk og gennemgår de centrale ideer. Rawls, A.W. (2008). Harold Garfinkel, Ethnomethodology and Workplace Studies. Organization Studies 29(05): Rawls tekst er for de dygtigste i blandt jer, som ønsker at udvide jeres forståelse af etnometodologi. Der er her tale om en bredere introduktion end Markussens rettet

12 mod workplace studies med væsentligt flere referencer. Denne tekst anbefales kun, hvis man er vant til at læse engelsk, har et kendskab til sociologi og skyder meget højt karaktermæssigt. (valgfri) Etnometodologiske cases Heath, C., & Luff, P. (1996). Documents and professional practice: bad organisational reasons for good clinical records. In Proceedings of the 1996 ACM conference on Computer supported cooperative work (pp ). Casen beskriver problemer med at overgå til en elektronisk patientjournal i England. Årsagen er først og fremmest, at læger over lang tid har udviklet effektive etnometoder til at skrive og læse patientjournaler. Med meget få tegn og med udeladelser er lægerne i stand til at kommunikere præcist og kreativt til hinanden i det gamle system, men det nye elektroniske system ignorerer de tætte sociale forbindelser som løber igennem det papirbaserede system. (Læs denne eller nedenstående) Heath, C., & Luff, P. (1992). Collaboration and control. Crisis management and multimedia technology in London Underground Line Control Rooms. Computer Supported Cooperative Work (CSCW), 1(1), Denne case baserer sig ligeledes på etnometodologi, men fokuserer på den mere intensive samarbejdsform som udspiller sig omkring den håndteringen af togtrafik i Londons Underground. Til forskel fra ovenstående gør denne case også meget ud af de fysiske omgivelser som samarbejdet finder sted i og gør brug af både fotografier og fysiske modeller i sin beskrivelse. (Læs denne eller ovenstående). Opgaveteknik Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. Qualitative inquiry, 12(2), Denne tekst af Flyvbjerg kan I bruge til at afmontere nogle af de misforståelser som I også kan have om casestudiers relevans, samt til at positionere jeres eksamensopgave. Andersen, I. (2013). Problemformuleringen de indledende metodevalg i undersøgelsesprocessen. I Den skinbarlige virkelighed. Samfundslitteratur.

13 Denne korte tekst af Ib Andersen kommer med råd og regler om dannelsen af problemformuleringer. Den er relevant for alle og vil blive brugt i vurderingen af jeres eksamensopgaver.

14 Opgave- og læsevejledning Arbejdspraksis og it maj 2016 Kære studerende Vi mødes sidste gang d. 20. maj. Samme tid og sted. I maj måned skal I: 1) svare på spørgsmål om jeres opgave 2) afholde skype-møde med jeres gruppe 3) afholde skype-møde med underviser 4) udforme synopsis 5) læse tekster om ANT og teknologisk agens Forslag til arbejdsproces: uge 1: Start: Genlæs jeres noter, genlæs jeres empiri, skærp grundideen til jeres opgave Midt: Fuldend disse sætningskonstruktioner og send til læsegruppe: Opgaven handler om (case om vigtig problemstilling, som udforskes lokalt) Opgaven argumenterer for (analytiske eller teoretiske argumenter eller begge) Argumentet udformes på basis af teori fra Teorien er udvalgt fordi Det empiriske grundlag for opgaven er Det empiriske grundlag er blevet udvalgt ud fra følgende kriterier Det empiriske grundlag er dækkende til besvarelsen fordi Det empiriske materiale er blevet analyseret med brug af Opgaven åbner op for Slut: Skypemøde med læsegruppe

15 Uge 2: Start: Skypemøde med mig, hvor I pitcher jeres ide. Slut: Ugen afsluttes med udformning af synopsis på 5 sider for opgavens udformning, som uploades til BlackBoard. Afleveres senest 16. maj. Vejledning fra BlackBoard vedlagt herunder Introduktion - start med konklusionen/argument -> sig hvordan I viser det: "fx denne opgave argumenterer for, at det er frugtbart at analysere forandringer i projektledelse med udgangspunkt i Anselm Strauss' begreb omsociale verdener. Baseret på en empirisk analyse af en fysisk omstrukturering i virksomhed x, hvor man har forsøgt at placere projektledere i samme lokale med henblik på at skabe synergi i form afvidendeling demonstreres det, hvordan denne synergi er udeblevet, idet projektlederne f ortsat forholder sig til deres oprindelige sociale verdener. Man kan, med andre ord, ikke bare skabe en ny socialverden ved at skabe et nyt rum. Metode: - Hvilket og hvor meget empirisk materiale baserer opgaven sig på? - Hvordan er den blevet indsamlet? Hvilke metodeteoretiske ideer er blevet anvendt? - Hvordan er materialet blevet analyseret? Teori: - Hvilke teoretiske begreber/positioner anvendes i opgaven? - Definer dem og deres indhold - Hvorfor er de særligt egnede? Hvilket 'arbejde' gør de i forhold til analysen? Analyse: - Hvilke delanalyser vil du lave, som udfolder dit argument? - Hvordan hænger de sammen? 3. Uge Læsning op til heldagsseminar om ANT og teknologisk agens d. 20. maj Læsevejledning: Om ANT og teknologiers agens Olesen, F. & Kroustrup, J., ANT Beskrivelsen af heterogene aktør netværk. Introduktion til STS, Jensen, Lauritsen & Olesen 2006 (red), p Latour, B. (1992). Where are the Missing Masses? The Sociology of a Few Mundane Artifacts. In W. E. Bijker and J. Law (eds) Shaping

16 Technology/Building Society. Cambridge (Mass) & London, MIT Press: p Ovenstående tekster præsenterer henholdsvis aktør-netværk-teoris (ANT) historie, ideer, centrale figurer og ANTs forståelse af teknologiers rolle i den menneskelige eksistens. Dette perspektiv har flere lighedstræk med Symbolsk Interaktionisme og Etnometodologi. Men i kontrast vil nogen sige til disse teoretiske standpunkter tager ANT teknologiers rolle alvorligt. Teknologier gør noget. De er dybt indlejrede i vores moral. De tvinger os til bestemte handlinger eller i det mindste gør de det kostbart at handle anderledes i forhold til det handlingsprogram, som er skrevet ind i teknologien. Men handler teknologien? I ANT bliver agens således et vigtigt spørgsmål, som besvares med et ja og nej. I ANT siges at hverken mennesker eller teknologi handler af sig selv. I stedet indgår de i heterogene eller socio-tekniske netværk som handler i fællesskab. Læsestrategi: læs hurtigt igennem Olesen & Kroustrup for at få en generel ide om ANT og læs Latours where are the missing masses lidt tættere med henblik på at forstå ideen om handlingsprogrammer, scripts etc. Cases (sort of) Orlikowski, W. J. (2007). Sociomaterial practices: Exploring technology at work. Organization studies, 28(9), Berg, Marc (1999): Accumulating and Coordinating: Occasions for Information Technologies in Medical Work. Computer Supported Cooperative Work, vol. 8, pp (29 s.) Jensen Oellgaard, M. (2013). The Performance of a Project Life Cycle Methodology in Practice. Project Management Journal, 44(4), Disse tre tekster udfolder alle aktør-netværk-teoretiske ideer om socio-tekniske netværksanalyser. I Orlikowskis artikel ser vi hvordan teknologier grundlæggende forandrer arbejdspraksisser og i arbejderens liv. Der gives to eksempler. Første eksempel beskriver hvordan google-søgninger har forandret informationssøgning i forskningspraksisser. Orlikowski beskriver hvordan google ikke bare har gjort det nemmere og hurtigere, men også hvordan det bagvedliggende PageRank-system ordner hvad vi ser og konstant forandrer hvad der vises når vi søger. Den konstruerer og rekonstruerer med andre ord virkeligheden for informationssøgeren frem for bare at repræsentere en bagvedliggende virkelighed af sider. I andet eksempel ser Orlikowski på lignende vis, hvordan introduktionen af BlackBerry s i en amerikansk virksomhed forandrer en serie af sociale relationer. BlackBerry bliver taget op af virksomhedens medarbejdere, som omdanner den til Crackberry s alle medarbejderne forpligter sig på konstant at holde øje med deres BlackBerry på

17 en måde der forstyrrer arbejdet og forplumrer relationen imellem arbejde og fritid. Marc Bergs artikel er dels analyse dels politisk manifest. Den taler dunder mod CSCW-feltets store fokus på Symbolsk Interaktionisme og Etnometodologi, som centrale teorier, fordi de netop overser eller underrepræsenterer teknologiens rolle i arbejde. Nye teknologier understøtter eller underminerer ikke bare arbejde, men transformerer det på godt og ondt. Med henblik på at få øje på hvordan gør Berg det gældende at vi kan se på it som reading and writing artefacts. Morten Øllgaard Jensens artikel præsenterer en performativ (læs: ANT-) tilgang til studiet af projektarbejde og teknologi. I det performative greb ligger at vi ikke blot ser teoretisk eller kritisk på projektarbejde, men undersøger hvordan metoder fra projektarbejde udføres i praksis. Læsestrategi: Læs med henblik på at forstå pointerne i teksterne og se om I kan relatere dem til jeres eget projekt. Tynell, Jesper (2002): Det er min egen skyld nyliberale styringsrationaler inden for Human Ressource Management Tidsskrift for ARBEJDSLIV, 4.årg.,nr. 2. ANT ligger i forlængelse af den franske filosof Michel Foucaults forståelse af magt. I denne artikel af Jesper Tynell opnår vi en forståelse af hvordan teknologier kan implementeres som led i et ideologisk skifte i en virksomhed og vi følger hvordan frihed og kontrol flettes sammen på en besynderlig neoliberal vis. Teknologiens rolle i denne tekst er særligt, at de konstant synliggør medarbejderens værdi for virksomheden og gør følelsen overvågning særdeles præsent.

Kvalitative metoder MPH 2014

Kvalitative metoder MPH 2014 Kvalitative metoder MPH 2014 Velkommen til kurset i kvalitative metoder (fællesmodul 1b) på MPH-uddannelsen. Kurset omfatter 9 undervisningsgange og løber over 9 uger fra 4. september til 4. november 2014.

Læs mere

Forløbskoordinator under konstruktion

Forløbskoordinator under konstruktion Sofie Gorm Hansen & Thea Suldrup Jørgensen Forløbskoordinator under konstruktion et studie af, hvordan koordination udfoldes i praksis Sammenfatning af speciale En sammenfatning af specialet Forløbskoordinator

Læs mere

Institutionel tilknytning 5 Etiske overvejelser 5 Litteratur: 6. D. 2. til 8. maj. 4 D. 11. til 17. Maj 4

Institutionel tilknytning 5 Etiske overvejelser 5 Litteratur: 6. D. 2. til 8. maj. 4 D. 11. til 17. Maj 4 Titel: 2 Mennesker mellem teknologi, teknologi mellem mennesker. 2 Problemformulering 2 Lokalitet 2 Baggrund 2 Analytisk ramme 3 Forskningsspørgsmål 4 Metode og tidsplan 4 D. 2. til 8. maj. 4 D. 11. til

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og

Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og skrivning i EUD Per Svejvig, Ph.d., Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet, e-mail: psve@asb.dk

Læs mere

I dag. Velkommen Program: 9.00: Oplæg v. Nis 10.00: Mødes med techno-folk 11.00: Oplæg v. Tanja 13.00: Øvelser (formidling)

I dag. Velkommen Program: 9.00: Oplæg v. Nis 10.00: Mødes med techno-folk 11.00: Oplæg v. Tanja 13.00: Øvelser (formidling) Design & etnografi - Med udgangspunkt Heath & Luff (1992): Collaboration and control; Crisis management and multimedia technology in London Underground line control rooms. I dag Velkommen Program: 9.00:

Læs mere

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU)

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) København, Forår 2015 4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) Koordinatorer og undervisere: Lektor, Helle Merete

Læs mere

- 5 forskningstilgange

- 5 forskningstilgange Design af kvalitative undersøgelser - 5 forskningstilgange - Lektion 16, Forskningsprojekt og akademisk formidling 27/10-2011, v. Nis Johannsen Hvor er vi nu? I dag: anden lektion i 3/4-blokken (Introduktion

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret Copenhagen Business School Institut for Organisation. Studieplan

HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret Copenhagen Business School Institut for Organisation. Studieplan HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret 2015 Copenhagen Business School Studieplan Erhvervsøkonomisk Metode FAST TRACK 3 ugers forløb for studerende med akademiuddannelser Redaktion: Fagsekretariat:

Læs mere

Formål Kurset henvender sig KUN, til studerende som skal supplere med henblik på optagelse på kandidatuddannelse!

Formål Kurset henvender sig KUN, til studerende som skal supplere med henblik på optagelse på kandidatuddannelse! Kursus i Videnskabsteori Om kurset Fag Kursustype Undervisningssprog Pædagogik og Uddannelsesstudier Sommerkursus Dansk Kursus starter 04-07-2016 Kursus slutter 26-08-2016 Formål Kurset henvender sig KUN,

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger

Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger Astrid Haar Jakobsen 10. semester Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring of Filosofi Aalborg Universitet, København Abstract

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold?

Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 1 06.02.2016/Lis

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Rettevejledning til skriveøvelser

Rettevejledning til skriveøvelser Rettevejledning til skriveøvelser Innovation & Teknologi, E2015 Retteguiden har to formål: 1) at tydeliggøre kriterierne for en god akademisk opgave og 2) at forbedre kvaliteten af den feedback forfatteren

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer)

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Studieguide Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering (MR12) og Beskrivende Radiograf (BR12) Studieåret 2012/13 Undervisning

Læs mere

Lærervejledning til OPFINDELSER

Lærervejledning til OPFINDELSER Lærervejledning til OPFINDELSER Af Mette Meltinis og Anette Vestergaard Nielsen Experimentarium 2013 Indholdsfortegnelse OPFINDELSER+...+1+ OPFINDELSER+...+3+ MÅLGRUPPE+...+3+ FAGLIGHED+...+3+ FAGLIGE+BEGREBER:+...+3+

Læs mere

6. semester Bachelorprojekt

6. semester Bachelorprojekt 6. semester Bachelorprojekt Indholdsfortegnelse Semestertema... 1 Fagene på 6. semester... 1 Retssociologi (10 ECTS)... 1 Project Planning (5 ECTS)... 1 Bachelor-projekt (15 ECTS)... 2 Kontaktpersoner

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Pr. 21.01.09 nu med sidetal på Fokusgrupper både 1. og 2. udgave. Se aktuelle ændringer og andet på: http://maalgruppe.wordpress.com Generelt

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret 2014. Copenhagen Business School Institut for Organisation. Studieplan

HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret 2014. Copenhagen Business School Institut for Organisation. Studieplan HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret 2014 Copenhagen Business School Studieplan Erhvervsøkonomisk Metode FAST TRACK 3 ugers forløb for studerende med akademiuddannelser Redaktion: Fagsekretariat:

Læs mere

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Fagområdets/modulets titel: Videnskabsteori, projektarbejde og metode Semester:

Læs mere

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Campus København Forår 2014 Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Fagansvarlig(e) og e-mail-adresse(r): Stig Broström (stbr@dpu.dk) Undervisere, vejledere, samt deres

Læs mere

Forelæsninger om it i det færøske sundhedsvæsen. Program.

Forelæsninger om it i det færøske sundhedsvæsen. Program. Forelæsninger om it i det færøske sundhedsvæsen. Program. 19:30 Velkomst og præsentation 19:40. Oplæg v/lektor 20:15 **** Spørgsmål 20:25 Kaffepause 20:50 Effektmåling. Oplæg v/ Lektor Povl Erik Rostgaard

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

Forebygger deeskalering tvang?

Forebygger deeskalering tvang? Forebygger deeskalering tvang? Foreløbige erfaringer fra et aktionsforskningsprojekt Lene Lauge Berring 1 Studiet Studiet Aktionsforskning Setting Deeskalering Tvang 2 Studiet Sammen med patienter og personale

Læs mere

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 1 RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 GENERELT VEDR. EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B Psykologi B har synopsisprøve, dvs. eksaminanderne får udleveret prøvematerialet mindst 24 timer før selve eksamen. Se

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

KvaN-konference. undervisningsdifferentiering

KvaN-konference. undervisningsdifferentiering KvaN-konference It og undervisningsdifferentiering Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Er det differentiering?

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Fremgår af semesterplanen for det enkelte bachelorhus. I store auditorium i bygning 01 samt i dit bachelorhus.

Fremgår af semesterplanen for det enkelte bachelorhus. I store auditorium i bygning 01 samt i dit bachelorhus. basiskursus 6: Kvalitativ metode Om kurset Fag Kursustype Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Basiskursus Kursus starter 06-02-2014 Kursus slutter 22-04-2014 Undervisningstidspunkt Undervisningssted

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Program. Intro Øvelse Vores arbejdsliv Sociale fællesskaber vs. teknologi Metode og proces Øvrige tiltag Øvelse. April 10 / 1

Program. Intro Øvelse Vores arbejdsliv Sociale fællesskaber vs. teknologi Metode og proces Øvrige tiltag Øvelse. April 10 / 1 Program Intro Øvelse Vores arbejdsliv Sociale fællesskaber vs. teknologi Metode og proces Øvrige tiltag Øvelse April 10 / 1 Formål Inspiration: Hvorfor bør vi praktisere positiv psykologi i APV- arbejdet

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterierne tager afsæt i fagets mål i relation til de fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

Læs mere

7-2 Fundament usability og designprocessen. 14-2 BEMÆRK VINTERFERIE 21-2 Hvad er usability. 28-2 Analysemetoder - heuristisk analyse

7-2 Fundament usability og designprocessen. 14-2 BEMÆRK VINTERFERIE 21-2 Hvad er usability. 28-2 Analysemetoder - heuristisk analyse 7-2 Fundament usability og designprocessen Præsentation af kursus, kursister og kursusholder. Oplæg: Usability i designproces sen. Præsentation af midtvejsprojekt: Lav en evaluering af eksisterende sites

Læs mere

Eksamensopgave Bacheloruddannelse i Informationsvidenskab (2007-studieordning)

Eksamensopgave Bacheloruddannelse i Informationsvidenskab (2007-studieordning) Eksamensopgave Bacheloruddannelse i Informationsvidenskab (2007-studieordning) Eksaminator: Afleveringsdato: Datalogi modul: Digitale repræsentationer, intern bestået/ikke bestået Digitale modeller, intern

Læs mere

Hygiejne i medvind samarbejde om udvikling af kommunale hygiejneorganisationer et kvalitativt studie

Hygiejne i medvind samarbejde om udvikling af kommunale hygiejneorganisationer et kvalitativt studie Hygiejne i medvind samarbejde om udvikling af kommunale hygiejneorganisationer et kvalitativt studie MPH-arbejde af hygiejnesygeplejerske Dorthe Mogensen Ved Nordic School of Public Health, NHV Gothenburg,

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Uge 5 22 Pædagogisk Praksis UNDERVISNINGSPLAN UPP F14

Uge 5 22 Pædagogisk Praksis UNDERVISNINGSPLAN UPP F14 Uge 5 22 Pædagogisk Praksis UNDERVISNINGSPLAN UPP F14 Kære kommende studerende på UPP F14 I er blevet optaget på Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik på Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn. Vi glæder os

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Er pædagoger inkluderet i skolen?

Er pædagoger inkluderet i skolen? Er pædagoger inkluderet i skolen? Nadia Hvirgeltoft Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Artiklen omhandler pædagogers inklusion i skolens

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset? Opsummering: Organisation/ledelse kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Teknologiforståelse. Hvilken teknologiforståelse har sygeplejestuderende behov for i professionsarbejdet

Teknologiforståelse. Hvilken teknologiforståelse har sygeplejestuderende behov for i professionsarbejdet Teknologiforståelse Hvilken teknologiforståelse har sygeplejestuderende behov for i professionsarbejdet Ulla Gars Jensen Lektor Institut for Sygepleje Technucation Varighed: 2011 2015 Forskere fra 3 institutioner:

Læs mere

Faser i metodeudvikling v. 0,5

Faser i metodeudvikling v. 0,5 Faser i metodeudvikling v. 0,5 Af Knud Ramian Der er faser i metodeudvikling. Sommetider kan det svare sig at tænke stort for at kunne tænke småt. Det betyder i metodeudvikling, at man starter med at tænke

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Fra konstruktive studier af videnskab til aktør- netværksteori. Forelæsning, videnskabsteori, 17/4-2012, v. Nis Johannsen

Fra konstruktive studier af videnskab til aktør- netværksteori. Forelæsning, videnskabsteori, 17/4-2012, v. Nis Johannsen Fra konstruktive studier af videnskab til aktør- netværksteori Forelæsning, videnskabsteori, 17/4-2012, v. Nis Johannsen Mit udgangspunkt Tekster Olesen: Konstruktive studier af videnskab og virkelighed.

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere