AKTIVITET -NUMMER MRSA screening af tankmælk 1.runde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIVITET -NUMMER MRSA screening af tankmælk 1.runde"

Transkript

1 FØDEVRESTYRELSEN Prøveprojekter Udsendt den Side 1 af 15 TITEL MRS screening af tankmælk PROJEKTNUMRE/-E SJ-NUMMER TITEL NVISION -NUMMER KTIVITET -NUMMER MRS screening af tankmælk 1.runde / MRS screening af tankmælk 2.runde 1502, status og slutrapport 1551 Laboratorieanalyser Prøveudtagning foretages af Videncenter for Landbrug, kvæg (kontakt: Jørgen Katholm) PROJEKTLEDER OG KONTKTPERSONER Projektleder: Charlotte Thrane, Foder- og Fødevaresikkerhed, Tlf: , Kontaktpersoner: Gitte Ortved Bjerager, Foder- og Fødevaresikkerhed, Tlf: , Susanne Grønnehave Mogensen, FVST-lab, Tlf: Yvonne gersø, DTU Fødevareinstituttet, Tlf: , Jørgen Katholm, Videncenter for Landbrug, Kvæg, Tlf: / Kontaktperson Eurofins: Dorte Tanning Lauritzen (direkte mobil ), tlf GÆLDENDE FOR Fødevarestyrelsen Prøvetagning varetages af VLF iht. separat aftale (Bilag 3 og 5). BILG Bilag 1 prøveregistreringsskema til VFL Bilag 2 indsendelsesskema til DTU Bilag 3 - aftale om projektet med VFL Bilag 4 prøveudtagningsprocedure VFL FGOMRÅDE Mikrobiologi PROJEKTPERIODE til PRØVEUDTGNING prøver evt. 300 prøver, besluttes når der er taget stilling til resultaterne af de første prøver HENVISNINGER TIL NDRE DOKUMENTER Metodebeskrivelser fastlægges i samarbejde med laboratoriet inden projektstart og lægges i sagen som tillæg til projektbeskrivelsen

2 FØDEVRESTYRELSEN Prøveprojekter Udsendt den Side 2 af 15 INDHOLD 1. PROJEKTOPLYSNINGER OG MILEPÆLE Baggrund Regler Milepæle Prøveplan nalyselaboratorium/-er: LLE PRØVEPLN, INDKLDELSE OG UDTGNING Prøveoplysninger Prøveudtagningsplan Prøveudtagningsprocedure Prøveudtagnings- /prøveindkøbssteder og prøvetyper ikke relevant Dokumentation - Indtastning af supplerende prøveoplysninger i ScanJour PRØVEMODTGELSE, NLYSERBEJDE OG TTEST Prøvemodtagelse nalysearbejde Krav til kvalitetssikring Resultatbehandling og analyseattest Verifikationer/typning m.m FØDEVREFDELING - RESULTTVURDERING OG SGSOPFØLGNING RPPORTERING... 9 BILG 1 SKBELON TIL PRØVEUDTGNINGSSKEM BILG 2 INDSENDELSESSKEM TIL DTU FR LBORTORIET I ESBJERG BILG 3 FTLE OM PROJEKTET MED VFL BILG 4 - INDSENDELSESSKEM EUROFINS TIL LBORTORIET I ESBJERG BILG 5 PRØVEUDTGNINGSPROCEDURE VFL

3 Side 3 af PROJEKTOPLYSNINGER OG MILEPÆLE 1.1. Baggrund Fødevarestyrelsen vil i samarbejde med Videncenter for Landbrug, Kvæg, gennemføre en screening af tankmælksprøver fra kvæg. Der er i nogle få tilfælde påvist en bestemt multiresistent variant af MRS (har mecc gen (tidligere meclg 251 ) som er homolog til mec), man mener stammer fra kvæg og får. I Danmark har der i perioden været 73 tilfælde af mennesker, der har været smittet med denne specifikke variant af MRS. Denne type er tidligere fundet i matitisisolater fra en malkekvægsbesætning i 2008, men der er ogsåstor sandsynlighed for at denne type af MRS kommer fra får. I England fandt man i 2011 MRS i 15 tankmælksprøver. Der isoleres både methicillin resistente S. aureus (MRS) og methicillin følsomme S. aureus (MSS). Projektet indledes med udtagning og analyse af 200 prøver. Herefter vurderer projektgruppen om der skal udtages yderligere 300 prøver. Såfremt der ingen fund er i de 200 første prøver, er det muligt, at projektet ikke fortsætter. Såfremt der er besætninger med fund, vil vi udvide prøvetagningen til andre besætninger samt følge de positive besætninger med opfølgende prøvetagning for at se på om bakterien fortsat kontaminerer mælken over tid. Forhold som antibiotikaforbrug kan evt. inddrages Regler Der findes ikke regler for MRS Milepæle Opgave Indtastning af standard prøveoplysninger i prøveskabelon Bestilling af oprettelse af varearter og analysemetoder i SJ nalyse, herunder afrapportering og afsendelse af alle analyserapporter nsvarlig (enhed og person) FVST-lab/SUMO FVST-lab/SUMO FVST vil gerne modtage data samlet inkl. analysebeviser som FVST udsender ved projektets afslutning Tidsfrist (dato) FVST-lab FVST-lab Når de samlede data foreligger af screening respektive evt. opfølgning frapportering fra DTU til FVST i Mørkhøj DTU/Yvonne gersø 31/ Publicering af slutrapport på Fødevarestyrelsens hjemmeside Foder- og Fødevaresikkerhed/Charlotte Thrane 15/ Prøveplan Forventet antal prøver i alt (300) Detaljer vedr. partier, prøveserier Eurofins-nummer og CHR-nummer og prøvenummer

4 Side 4 af nalyselaboratorium/-er: Screening for MRS og MSS Staphylococcus aureus i FVST-laboratorium i Esbjerg. MSS og præsumptive MRS vidersendes til DTU for verifikation og resistensbestemmelse. Laboratoriet Esbjerg (mikrobiologisk) Høgevej Esbjerg Ø E-post: Tlf: Suspekte isolater til verifikation: Zoonoselab Fødevareinstituttet-DTU Mørkhøj Bygade 19 Bygn H Dk 2860 Søborg TT. nnemette Seyfarth Pakken skal være mærket udenpå med frys. Tlf: , 2. LLE PRØVEPLN, INDKLDELSE OG UDTGNING 2.1. Prøveoplysninger En kopi med de nødvendige felter sendes til prøveudtagerne mhp udfyldelse og fremsendelse til laboratoriet. Se bilag Prøveudtagningsplan FVST-lab kan modtage 2*20 prøver/uge. Prøverne bedes fremsendt senest onsdag. Den første prøvetagningsperiode bliver derfor uge 38 og fortsætter alle uger til og med uge 42 (i alt 200 prøver). Derefter evalueres data og der sættes på ny iværk fra uge 46 med prøvetagning og analyser, hvis det bliver vurderet, at projektet skal fortsætte. FVST har udvalgt ca. 220 CHR-numre til screeningen. Disse er udvalgt så de dækker tilfældigt udvalgte bedrifter (geografisk, størrelse, produktionsform). Prøverne er fordelt indenfor postnummergrupper ift. de totale antal CHR indenfor en postnummer gruppe. Bedrifterne er ligeledes opdelt i besætningsstørrelsesgrupper på dyrehold på 30-99, , , , og 500 og derover. Der er udtaget færre af de små besætninger og flere af de større i forhold til det totale antal som de angivne grupper udgør. Endvidere er der udtaget økologiske bedrifter i samme forhold som de konventionelle bedrifter (ca. 5% af det totale antal CHR). Hvis der yderligere skal undersøges flere prøver, skal projektgruppen vurdere, hvilke bedrifter, der skal prøvetages og analyseres Prøveudtagningsprocedure Proceduren er besluttet af Videncentret. Bilag Prøveudtagnings- /prøveindkøbssteder og prøvetyper ikke relevant Virksomhedstype Kvægbesætninger - tankmælksprøver Branche nr.

5 Side 5 af Dokumentation - Indtastning af supplerende prøveoplysninger i ScanJour VFL udtager prøverne og FVST-lab foretager derfor nødvendige registreringer i SJ-prøver ved modtagelsen af prøver. 3. PRØVEMODTGELSE, NLYSERBEJDE OG TTEST 3.1. Prøvemodtagelse Kontrol af prøven ved modtagelse Ved prøvemodtagelse i analyselaboratoriet skal følgende kriterier være opfyldt, for at prøven må tages i arbejde: Er prøven entydigt mærket? Er prøven intakt ved modtagelsen? Prøven vil ikke være plomberet Er prøvetagningsoplysningerne i orden? Hvor længe siden er det prøven er udtaget? Hvordan har den været opbevaret? Prøverne skal være transporteret på is 3.2. nalysearbejde nalyse-parametre Tidsfrister nalyse-metoder Tidsfrist for igangsættelse af analysearbejdet Tidsfrist for afsendelse af analyseattest Tidsfrist for verifikation SJ kode MPST022 Igangsættes indenfor 24 timer efter modtagelse. FVST-lab fremsender analyseatttester på ikke-påvisninger til CHTH. DTU sender excell ark med resultater til SUMO og CHTH. Efterfølgende sender SUMO attester på disse prøver til CHTH. CHTH varetager korrespondancen med bedrifterne. Ved fund skal data først behandles i projektgruppen for håndtering af sag inden afsendelse til landmand. FVST-lab fremsender månedsvis samlet de suspekte prøver til verifikation på DTU. LIMS Metodenavn Titel jmpq^mvkmn= Methicillinføls jbqef`fiifkcõip omme St. lj=pk^robrpjji aureus - ml MPST021 Enheder for resultater Prøveforberedelse MPST05.01 METHICILLINRES S.UREUS-ML= Påvist (ja/nej) Er en del af metoden Methicillinsres istente St. aureus (suspekte) - pr. ml

6 Side 6 af Krav til kvalitetssikring Metoden er ikke akkrediteret, men screningsplader skal tjekkes med relevante referencestammer Resultatbehandling og analyseattest Indtast-ninger i SQL*LIMS nalyse-attest Følgende oplysninger skal indtastes i SQL*LIMS Opbevaring af prøver efter analysen hvor længe og hvordan? Opbevaring af prøver med overskridelser analyseret ved et eksternt laboratorium Følgende analyseattest fra SQL*LIMS skal anvendes Ved brug af eksternt laboratorium gælder følgende Modtagere af analyseattest lle registreringsoplysninger skal indtastes i SJ-prøver og overføres til LIMS. FVST-lab bevarer resten af prøven på frys indtil min. 3 måneder efter rapporten er publiceret. DTU bevarer bakterieisolaterne i frysekultur for hver af de positive prøver i minimum 5 år efter publicering af data. ttest 2 FVST-lab laver udtræk til DTU med oplysningerne og sender det til DTU med isolaterne. FVST-lab fremsender samlet alle negative analyser til CHTH. Når de positive er af/bekræftet fremsender FVST-lab alle disse attester til CHTH. FVST/Glostrup udsender alle beviser. CHTH udarbejder følgeskrivelse til kampagnen Verifikationer/typning m.m. DTU vil verificere isolaterne med PCR for at bekræfte at det er en S. aureus med et mec gen. MRS isolater der er verificerede spatypes. MSS isolater verificeres på DTU. 4. FØDEVREFDELING - RESULTTVURDERING OG SGSOPFØLGNING Myndighed/afdeling der følger op på resultaterne ktionsgrænse Der er tale om en kortlægning og derfor sanktioneres ikke på konkrete fund. Data vil danne baggrund for beslutninger om evt. videre aktion i samarbejde mellem FVST og Videncentret for kvæg. Der er ingen aktionsgrænse (se ovenfor). Men påvisning vil resultere i en henvendelse til bedriften efter data er blevet evalueret i projektgruppen. 5. RPPORTERING Prøveresultater til projektlederen Projektlederen udtrækker selv en rapport fra laboratoriedatabasen SQL Lims Hvis projektlederen er fra laboratoriet, sender projektlederen resultaterne og en vurdering af resultaterne til projektgruppens kontaktperson i Mørkhøj. Projektledere fra Mørkhøj/kontaktpersoner i Mørkhøj er ansvarlige for at slutrapporten publiceres på internettet. Der sendes en mail til 2. kontors afdelingspostkasse med kopi til BEG når slutrapporten er publiceret. I emnefeltet skrives: Slutrapport på internettet [hele sagsnummeret].

7 Side 7 af 15 Publicering af resultater fra fagkontoret i Mørkhøj Rettigheder til publicering 31/ Fødevarestyrelsen, DTU og Videncenter for Landbrug, kvæg, kan efter afslutning af projektet anvende data til publikationer. Data skal være anonymiserede og ovenstående partere skal indbyrdes orienteres min. 1 måned inden publikation. Medforfatterskab skal aftales.

8 Side 8 af 15 BILG 1 SKBELON TIL PRØVEUDTGNINGSSKEM Feltnr. Felttekst Felter der skal udfyldes Fane 1. Prøveudtagning 1.1 Sagsnummer 1.2 ktnummer 1.3 (Prøveudtagningsaktens titel) 1.4 Tilsynssted 1.5 Vælg prøve X 1.6 Tilsynsførende X 1.7 Projektnummer S 1.8 Projekttitel S 1.9 Prøveansvarlig (i regionen) Vejledning og eksempel ved fritekstfelter, der skal udfyldes 1.10 Prøvenummer Prøveserienummer 1.12 Handelsnavn (produktnavn) X Tankmælk 1.13 Prøveudtager (regionens prøveudtager) 1.14 Udtag. Myndighed (Hvis anden myndighed end fvst) 1.15 Udtaget dato X 1.16 Kl. (for udtagning af prøven) X 1.17 Udtag slut dato X x VFL/rla 1.18 Udtagningstemp. (Prøvens temperatur ved udtagningen) 1.19 fdeling (Tilsynssted med flere afdelinger) 1.20 Udtagningssted (Fx Køleskab 8 ) Fritekst 1.21 Årsag (Valgliste. Kode og tekst for årsag til udtagningen) S 1.22 Årsagsbemærk. (Prøveudtagerens Fritekst bemærkninger til årsagen.) 1.23 Mængde (ntal, vægt, volumen kan Fritekst angives) 1.24 kkred. Udtagning 1.25 Efter vejledning 1.26 Kontraprøve mærk. (Mærkning af udtaget kontraprøve) 1.27 nonymiseres i Sql*Lims 1.28 Opbevarings temp. (på udt.stedet (lufttemp.)) X Fritekst 1.29 Udtagers bemærkning ved udtagning Fritekst 1.30 fleveret: Sted (Fx postindlevering) Fritekst 1.31 fleveret: Dato (flevering af prøven til første afleveringssted.)

9 Side 9 af 15 Feltnr. Felttekst Felter der skal udfyldes 1.32 fleveret: Kl. (flevering af prøven til første afleveringssted fleverings temp. (Prøvens temperatur ved aflevering på laboratoriet) Fane 2. Vareart og analyser 2.1 Vare: Vareart, produkt, (fra vareartsregistret) 2.2 Vare: Varmebehandling (udfyldes automatisk efter valg af vare i 2.2) 2.3 Vare: Udskæring (udfyldes automatisk efter valg af vare i 2.2) 2.4 Vare: Forarbejdning (udfyldes automatisk efter valg af vare i 2.2) 2.5 Varebeskrivelse (Detaljeret beskrivelse af varen i varearts-registret) 2.6 Suppl. prøvebesk. CHR-nummer 2.7 Dyr, køn (Valgliste) 2.8 Dyr, alder (mdr.) 2.9 Dyr, vægt (kg) 2.10 Prøvens tilstand ved udtagning Fritekst 2.11 nalyse lab.( Valgliste) 2.12 nalysepakker (nalysemetode/analysepakke fra valgliste) 2.13 ndre analyser (Fx analyser på eksternt laboratorium) Fane 3. Dekl., emballage og rekvirenter 3.1 Specielle ordninger (Valgliste, fx GMO, Økologi) 3.2 Specielle ordninger 3.3 Specielle ordninger 3.4 Billede vedlagt (valgliste) 3.4, 3.5 eller Dekl. Vedlagt (valgliste) 3.4, 3.5 eller Deklaration 3.4, 3.5 eller Fritekst Emballering (fx dåse) Fritekst 3.8 Produceret, dato (Prøvens produktionsdato) 3.9 Produceret, Kl. (Tidspunkt for prøvens produktion) 3.10 Holdbar til (Prøvens sidste holdbarhedsdato) 3.11 Emballage brudt dato 3.12 Dato for (Valgliste) S S Vejledning og eksempel ved fritekstfelter, der skal udfyldes

10 Side 10 af 15 Feltnr. Felttekst Felter der skal udfyldes 3.13 (intet) (Dato for det valgte i pkt. nr. 3.12) 3.14 Ekstern rekvirent (valgliste) 3.15 Intern rekvirent Fritekst Fane 4. Sporbarhed 4.1 Projektopl. 1 Fritekst 4.2 Projektopl. 2 Fritekst 4.3 Projektopl. 3 Fritekst Vejledning og eksempel ved fritekstfelter, der skal udfyldes 4.4 Projektopl. 4 Fritekst forbeholdt laboratoriet 4.5 Oprindelsessted (ved andet sted end tilsynssted) 4.6 Oprindelsesland (Valgliste) X Danmark 4.7 Oprindelse (Beskrivelse af prøvens oprindelse) 4.8 Via adresse (dresse på evt. mellemlager ) Fritekst 4.9 Batch 4.9 og/eller Fritekst/tal Parti 4.9 og/eller Fritekst/tal EN-kode Fritekst/tal 4.12 ID plombering Fritekst Fane 5. Prøvemodtagelse 5.1 Eksternt prøvenr. (Udtagende enheds prøvenummer) (Vises automatisk ved overførelse fra andet laboratorium) 5.2 Ekstern prøvemærkning (Producentens eller andet laboratoriums mærkning) Modtagelse, 1. lab.: 5.3 Modtaget f (Personen, der modtog prøven på 1. laboratorium) (Vises automatisk ved overførelse fra andet laboratorium) Eurofins-nummer 5.4 Dato (Dato for modtagelse af prøven på det 1. laboratorium) (Vises automatisk ved overførelse fra andet laboratorium) 5.5 Kl. (Tidspunkt for modtagelse af prøven på det 1. laboratorium) (Vises automatisk ved overførelse fra andet laboratorium) 5.6 Prøvens tilstand ved modt. (Beskrivelse af prøven ved modtagelse på det 1. laboratorium) (Vises automatisk ved overførelse fra andet laboratorium) Modtagelse, dette lab.:

11 Side 11 af 15 Feltnr. Felttekst Felter der skal udfyldes 5.7 Modtaget f (Valgliste. Personen i X regionen der modtog prøven) Er obligatorisk ved overførelse til SQL*LIMS 5.8 Dato (Dato for modtagelse af prøven X på laboratoriet)er obligatorisk ved overførelse til SQL*LIMS 5.9 Kl. (Tidspunkt for modtagelse af prøven på laboratoriet) 5.10 Prøvens tilstand ved modt. Fritekst Fane 6. Prøvestatus 6.1 Overført til Sql*Lims d. (Dato for registrering af prøven og overførsel til SQL*LIMS) 6.2 f (Initialer for den bruger der har overført prøven til SQL*LIMS) 6.3 Færdig d. (Dato for hvornår analyseattesten er overført til SJ. Ved erstatningsattester er det dato for den senest overførte, der udskrives.) 6.4 (nvendes ikke) Overføres automatisk Skal med i skabelon Skal udfyldes/obligatorisk S X Vejledning og eksempel ved fritekstfelter, der skal udfyldes

12 Side 12 af 15 BILG 2 INDSENDELSESSKEM TIL DTU FR LBORTORIET I ESBJERG FVST projekt MRS i tankmælk - kortlægning Fødevarestyrelsen, Mikrobiologisk laboratorium Esbjerg Kontaktperson og tlf. nummer: 10-cifret FVST prøve nummer Udtagningsdato CHR nr Skema og isolater sendes til: Fødevareinstituttet DTU, Zoonoselaboratoriet, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg Kontaktperson: Yvonne gersø, DTU Fødevareinstituttet, Tlf: ,

13 Side 13 af 15 BILG 3 FTLE OM PROJEKTET MED VFL ftale med VLF, kvæg, om screening af tankmælksprøver for MRS Det er aftalt, at vi først screener 200 tankmælksprøver og herefter evaluerer resultatet af den første screening inden vi vurderer om der skal udtages yderligere 300 prøver. Flow af prøver og data; Prøverne bliver udtaget ved den rutinemæssige screening af tankbiler. De afleveres i Holstebro hos Eurofins (ansvarlig Dorte Tanning Lauritzsen). FVST udvælger på forhånd virksomheder, der skal indgå i screeningen og sender listen til Dorte fra Eurofins. FVST skal sikre, at det er prøver fra forskellige CHR-numre, der bliver udtaget i den indledende screening og at det er prøver, der dækker bedrifterne bredt set ift geografi, størrelse og produktionsform. I en evt. opfølgende prøvetagning kan vi vælge at lave udvælgelsen af prøver være rettet mod evt. grupper, der menes at udgøre en højere risiko. FVST-lab og Eurofins aftaler hvor mange og hvornår det er bedst at sende prøver til Esbjerg. I udgangspunktet 2*20 prøver/uge med opstart så tidligt på ugen som muligt. Eurofins udtager 10 ml og videresender til FVST-lab i Esbjerg. Eurofins anviser opbevaringsmetode og holdbarhedstid af prøverne. Eurofins sikrer sig, at prøverne er entydigt mærket, så det er muligt at spore prøven til leverandør og mejeri. Prøverne analyseres i FVST/DTU. nalysedata tilgår leverandørerne direkte fra FVST-lab ved negative prøver. Hvis prøverne er positive i screeningen, skal der udtages nye prøver for at af- eller bekræfte fundet 1. Prøverne skal udtages direkte i tanken for at sikre mod overslæb. Der skal udtages en prøve på den suspekte bedrift og på den der blev prøvetaget forud for den suspekte i den første screening. Hvis fundet bekræftes efter anden prøvetagning, kontakter FVST/VFL leverandøren direkte inden analysesvaret afsendes. Ved evt. publicering af data skal VFL, orienteres. VFL skal have mulighed for at se det skrevne inden publikation og der skal i projektgruppen vurderes evt. medforfatterskaber. 1 Ifølge Jørgen Katholm, kan der ved den rutinemæssige udtagning af tankprøver være overslæb mellem prøverne. Derfor er det muligt, at vi skal tage opfølgende prøver for at verificere. Såfremt vi skal af/bekræft et fund, skal vi bede RL udtage ved en alternativ metode, hvor der prøvetages ned i tanken. Der skal prøvetages igen på det suspekte CHR-nummer og på det CHR-nummer, der blev udtaget lige før det suspekte.

14 Side 14 af 15 BILG 4 - INDSENDELSESSKEM EUROFINS TIL LBORTORIET I ESBJERG Skemaet er kun ment som et forslag, da evt. allerede eksisterende dokument med samme oplysninger sagtens kan vedlægges. Projektnr Udtagende myndighed VFL samt Eurofins Mærkning Handelsnavn Tankmælk Prøveudtager Udtaget den Udtaget kl. Temperatur ved udtagning Supplerende prøvebeskrivelse CHR nr.: Evt. øvrige kommentarer: Forbeholdt laboratoriet: Modtaget af: dato: kl. Prøveserie nr. Prøve nr. Skema og prøver sendes til: Mikrobiologisk Laboratorium Esbjerg, Høgevej 25, 6705 Esbjerg Ø

15 Side 15 af 15 BILG 5 PRØVEUDTGNINGSPROCEDURE VFL BTM prøvetagning udføres under den rutinemsæssige opsamling af mælk på bedrifterne ved hjælp af en VM OVP sampling device (VM Tarm /S, Tarm, Denmark). Prøvetagningsudstyret ekskluderer de første liter mælk. Derefter opsamles 1.5 ml i 40 times med rutinemæssige intervaller. Dette resulterer i et slutvolumen på 60 ml. I det sidste trin i prøvetagningen, rengøres udstyret med lufttryk. Prøverne bliver med det samme opbevaret på is og leveres indenfor 24 timer til Eurofins Steins Laboratorium /S (Holstebro, Denmark).

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Version:

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Version: Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Liselotte Sander Johansson Peter Wiberg-Larsen Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.: S08 Version: 1 Oprettet: 03.02.2012

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2015-24-60-00140 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Import og samhandel af ikke-animalske fødevarer 2016 INDLEDNING En stor andel af de ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer, som findes på

Læs mere

Tilbagetrækning af fødevarer

Tilbagetrækning af fødevarer Tilbagetrækning af fødevarer 27. april 2015 Syg af mad sådan findes årsagen Møde den 27 april 2015 kl 19 til 21:30 i Ingeniørforeningen, København Gitte Ortved Bjerager gorb@fvst.dk Specialkonsulent i

Læs mere

NOTAT Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-3240-000003 Ref. laolbj Den 22. december 2016 Kontrolrapport for besøg hos Fyns Akvarie Centrum den 21. december 2016 Kontrolbesøget hos Fyns Akvarie Centrum, Slåenhaven

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød J. nr.: 2014-24-60-00077 15.12.2015 Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i perioden marts-juni 2015 gennemført en kontrolkampagne rettet mod kvaliteten

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Informationsbrev april 2009

Informationsbrev april 2009 Informationsbrev april 2009 Nr. 5-2009 1. Sokkeprøver 24. april 2009 Vedlagt er generel information om hvorfor og hvornår der skal udtages diverse sokkeprøver. Der er ligeledes en huskeliste, som I evt.

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver

PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver Fra dyrkning Til teknologi PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver Tema 11 Få maks. ud af din højteknologi Dansk Kvæg Kongres 24 februar 2009 Jørgen Katholm, Mejeriforeningen Side 1

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver

PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver Fra dyrkning Til teknologi PCR en test for mastitisbakterier via ydelseskontrolprøver Tema 11 Få maks. ud af din højteknologi Dansk Kvæg Kongres 24. februar 2009 Jørgen Katholm, Mejeriforeningen Side 1

Læs mere

Afsmitning af 4-methylbenzophenon, benzophenon og andre photoinitiatorer fra fødevarekontaktmaterialer med tryk J. nr.

Afsmitning af 4-methylbenzophenon, benzophenon og andre photoinitiatorer fra fødevarekontaktmaterialer med tryk J. nr. PROJEKTER - SLUTRAPPORT Afsmitning af 4-methylbenzophenon, benzophenon og andre photoinitiatorer fra fødevarekontaktmaterialer med tryk J. nr.: 2010-20-64-00239 BAGGRUND Photoinitiatorer bruges i UV-hærdende

Læs mere

Prøveudtagning fra silotanke

Prøveudtagning fra silotanke Prøveudtagning fra silotanke Slutrapport September 2013 vfl.dk Indhold Forord... 4 Sammendrag og konklusion... 4 Permanent monteret prøvehane... 4 Engangskit-sæt... 5 Testens gennemførelse... 5 Silotanke

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger.

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger. NOTAT 6 DATO 02-09-2016 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB MÅLING EFTER SANERING OG OMBYGNING Baggrund

Læs mere

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN NOTAT 10 DATO 27-02-2017 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010

Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010 Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010 Team Kødproduktion, Sundhed og Råvarekvalitet, Kvæg Videncentret for Landbrug SAMMENDRAG Mejeribranchen har efter branchens retningslinier gennemført rutinemæssige

Læs mere

RAPPORT OM EFFEKTEN PÅ INDHOLDET AF BAKTERIER PÅ SALAT OG KRYDDERURTER VED SKYLNING Projekt J. nr.:

RAPPORT OM EFFEKTEN PÅ INDHOLDET AF BAKTERIER PÅ SALAT OG KRYDDERURTER VED SKYLNING Projekt J. nr.: CENTRALT KOORDINEREDE LABORATORIEPROJEKTER SLUTRAPPORT RAPPORT OM EFFEKTEN PÅ INDHOLDET AF BAKTERIER PÅ SALAT OG KRYDDERURTER VED SKYLNING Projekt J. nr.: 2013-28-629-00004 BAGGRUND OG FORMÅL Der er gennem

Læs mere

KONKLUSION. I 21 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning og kalve.

KONKLUSION. I 21 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning og kalve. 18-04-2016 J. nr.: 2014-11-60-00087 Veterinær kontrolkampagne Opstaldning og pasning af kalve i malkekvægsbesætninger Kalvedødeligheden er på ca. 8 % i malkekvægsbesætninger. Tallet er et gennemsnit for

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS er det muligt at registrere en aftale om, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale inkl. undervisningsplanen ved

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning...1 2. Risikovurdering - HACCP-analyse...1 3. Kvalitetsstyring...2 4. Foderhygiejneforordningens

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Registrering af klovlidelser Klovbeskærere. Lovkrav Nødvendigt udstyr Økonomisk tilskud

Registrering af klovlidelser Klovbeskærere. Lovkrav Nødvendigt udstyr Økonomisk tilskud Klovbeskærere Lovkrav Nødvendigt udstyr Økonomisk tilskud Indhold Lovkrav før opstart brugernavn og adgangskode landmandens skriftlige tilladelse Nødvendigt udstyr hardware (touchskærm) software (programmet)

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Yversundhed - målret din indsats med PCR

Yversundhed - målret din indsats med PCR Yversundhed - målret din indsats med PCR Dansk Kvæg Kongres 2. marts 2010 Kvægfagdyrlæge Jørgen Katholm Dansk Kvæg PCR Polymerase Chain Reaction Opkoncentration af DNA i prøven Kræver ikke levende bakterie

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter NOTAT Kvalitetssikring af myndighedsprojekter Dette notat beskriver kvalitetssikringen af myndighedsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem Energistyrelsen og SBi i regi af aftalen mellem Energistyrelsen

Læs mere

2.1 Forebyggelse af identitetsforveksling af patienter. Dokumentnavn: Retninglinier for patientidentifikation Dato for ikrafttrædelse: 1.

2.1 Forebyggelse af identitetsforveksling af patienter. Dokumentnavn: Retninglinier for patientidentifikation Dato for ikrafttrædelse: 1. 2.1 Forebyggelse af identitetsforveksling af patienter Dokumentnavn: Retninglinier for patientidentifikation Dato for ikrafttrædelse: 1. januar 2015 Revideres senest: 1. januar 2017 Ansvarlig for dokumentet:

Læs mere

Vejledning til dyrlæger i forbindelse med vaccination mod bluetongue i 14 kommuner i Midtjylland i 2008

Vejledning til dyrlæger i forbindelse med vaccination mod bluetongue i 14 kommuner i Midtjylland i 2008 08.10.2008 J.nr.: 2008-20-321-02133 Vejledning til dyrlæger i forbindelse med vaccination mod bluetongue i 14 kommuner i Midtjylland i 2008 Lovgrundlag for vaccination mod bluetongue, serotype 8 Følgende

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter Februar 2014 Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier 1 Indledning Det muligt at producere partier af

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Undgå medicinrester i mælken Sikker malkning i AMS

Undgå medicinrester i mælken Sikker malkning i AMS Undgå medicinrester i mælken Sikker malkning i AMS vfl.dk Undgå medicinrester i mælken AMS Denne pjece giver gode råd til, hvordan du kan undgå uheld, som forårsager medicinrester i din mælk. Hvorfor er

Læs mere

Bedre yversundhed med PCR

Bedre yversundhed med PCR Bedre yversundhed med PCR Hvordan benyttes PCR mastitis undersøgelse på tankmælk og enkeltkøer Specialkonsulent Jørgen Katholm Tankcelletal geometrisk 1987 2011 Hver uge Mastitis behandlinger 2000-2011

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende:

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende: KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Vandmedicinering af fravænningsgrise J. nr.: 2013-13-795-00009 27. marts 2014 KONKLUSION, BAGGRUND OG FORMÅL Konklusion: Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekornspartier, hvor der ikke foretages analyse på prøve fra alle partier (Produktion af store partier)

Vejledning i produktion af sædekornspartier, hvor der ikke foretages analyse på prøve fra alle partier (Produktion af store partier) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter August 2012 Vejledning i produktion af sædekornspartier, hvor der ikke foretages analyse på prøve fra alle partier (Produktion

Læs mere

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: A4 Arkitekter og Ingeniører A/S Gladsaxevej 104 2860 Søborg Att: Peter Tordgaard Sagsnavn/ ref: Bellmansgade 7-37

Læs mere

16. Fornyet prøvetagning

16. Fornyet prøvetagning Side 1 af 6 16. Fornyet prøvetagning Fornyet prøvetagning af partier produceret her i landet er beskrevet i følgende punkter, mens fornyet prøvetagning af partier fra udlandet er beskrevet i kapitel 18.

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Bisphenol A baserede polymerer i fødevarekontaktmaterialer (FKM) til børn. BAGGRUND OG FORMÅL

Bisphenol A baserede polymerer i fødevarekontaktmaterialer (FKM) til børn. BAGGRUND OG FORMÅL SLUTRAPPORT Bisphenol A baserede polymerer i fødevarekontaktmaterialer (FKM) til børn. Projekt J. nr.: 2010-20-64-00238 BAGGRUND OG FORMÅL Bisphenol A bliver blandt andet anvendt i hårde plasttyper som

Læs mere

KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT

KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT Denne manual er gældende for: Skrillinge Russelbæk Vandværk - og redegør for vandværkets procedurer, i forbindelse med udtagning af vandmålere til stikprøvekontrol. Udarbejdet

Læs mere

En bestilling til bruger starter som en opgave. Brugeren henvender sig enten personligt i Helpdesk, eller sender en mail til helpdesk@nfit.au.dk.

En bestilling til bruger starter som en opgave. Brugeren henvender sig enten personligt i Helpdesk, eller sender en mail til helpdesk@nfit.au.dk. Bestilling af Varer: Bestilling til bruger: En bestilling til bruger starter som en opgave. Brugeren henvender sig enten personligt i Helpdesk, eller sender en mail til helpdesk@nfit.au.dk. 1. Opgaven

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevand

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevand Norddjurs Vandråd Jesper Normand Stange Bygtoften 50, Selkær Mølle 8585 Glesborg Eurofins Miljø A/S Ladelundvej 85 DK-6600 VEJEN Telefon 70 22 42 66 Telefax 70 22 42 55 miljo@eurofins.dk www.eurofins.dk

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder

Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder J. nr.: 2014-14-60-00048 15. juni 2016 Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder INDLEDNING Der er risiko for, at smitsomme

Læs mere

Slagtehus-nyt februar 2013

Slagtehus-nyt februar 2013 Slagtehus-nyt februar 2013 Fødevarekædeoplysning Nyt CHR-register Kursus i e-smiley Slagteriweb Kommende slagtehusmøder Temadag om listeria Møde i slagtehusudvalget Rabataftale med Q8 Fødevarekædeoplysninger

Læs mere

Statistikudtræk: Afgrænsningsparametre

Statistikudtræk: Afgrænsningsparametre MADS ONLINE MANUAL: RAPPORT -> STATISTIK -> STATISTIKUDTRÆK: AFGRÆNSNINGSPARAMETRE (D.4.1.) - Revideret 26-03-08 - SIDE 1 Statistikudtræk: Afgrænsningsparametre *-mark: Bruges til at markere, at der alene

Læs mere

Contents. WorkZone Process 2013

Contents. WorkZone Process 2013 2013 Onlinehjælp WorkZone Process 2013 Contents Onlinehjælp til WorkZone Process 2013 3 Dokumenthistorik 4 Nyheder 5 Sådan starter du processer 6 Start proces i Captia Web Client 7 Start proces på basis

Læs mere

Vejledning til systemet Øremærkebestilling på Landmand.dk.

Vejledning til systemet Øremærkebestilling på Landmand.dk. Vejledning til systemet Øremærkebestilling på Landmand.dk. Bestilling af Øremærker er målrettet dig som landmand, og giver dig mulighed for selv at bestille Øremærker til Svin, Kvæg, Får og Geder. Kontakt:

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen DATABLADE Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2010-06-18 Godkendt udskrift nr. Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER... 2 4. ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE... 2 4.1

Læs mere

Notat om sagen vedrørende hestekød deklareret som oksekød i færdigretter i EU

Notat om sagen vedrørende hestekød deklareret som oksekød i færdigretter i EU Institution: Fødevarestyrelsen Kontor/initialer: Kontor for Kemi og Fødevarekvalitet/SVSH/METH, Foder- og Fødevaresikkerhed/AMAR, Veterinærmedicin/TIPE, International Handel/RAM Sagsnr./dok.nr.: 2013-29-261-02477

Læs mere

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran.

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran. Obligatoriske felter til vareoprettelse i GS1Trade Sync Basisenhed D8165 Produkt - GTIN - Global Trade Item Number Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler.

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Nyropsgade 30, 1780 København V. E-mail: xkar@naturerhverv.dk Vejledning i at anmelde arealer til avl af

Læs mere

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder J. nr. 14-3053-000023 December 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for procesaudit

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

AMU syd, Kolding 3. marts 2008

AMU syd, Kolding 3. marts 2008 AMU syd, Kolding 3. marts 2008 Jette Aamann, Bureau Veritas Certification Denmark For the benefit of business and people AGENDA 1 Hvad er Bureau Veritas Certification 2 Lovgivningens krav til sporbarhed

Læs mere

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 Emply Hire Nyt projekt Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 1 Denne brugermanual tager udgangspunkt i, hvordan du som rekrutteringsansvarlig/projektleder har mulighed for at oprette et nyt

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2016-15-60-00155 01/09/2017 Slutrapport for kampagnen Antibiotikabehandling af yverbetændelse og bakteriologisk undersøgelse i forbindelse med behandlingerne INDLEDNING Siden 2010 har der i Danmark

Læs mere

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller Notat Den 22. november 2010 Undersøgelse af vandhuller Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller er påvirket

Læs mere

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Fysisk Jordbrugskontrol Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 ( Mælkekonvolut ) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Retsgrundlag... 3 3. Almindelige

Læs mere

Virksomheder og parter i FUTUREMILQ. FUTUREMILQ: Høj mælkekvalitet i fremtidens malkesystemer 20-03-2014. et 4-årigt innovationskonsortie

Virksomheder og parter i FUTUREMILQ. FUTUREMILQ: Høj mælkekvalitet i fremtidens malkesystemer 20-03-2014. et 4-årigt innovationskonsortie FUTUREMILQ: Høj mælkekvalitet i fremtidens malkesystemer et 4-årigt innovationskonsortie projekt, der løber i perioden april 2013 til april 2017. Indsæt nyt billede her og slet dette grå felt. Brug de

Læs mere

PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT

PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT E. coli ESBL i dansk slagtefjerkræ og kyllingekød Projekt J. nr.: 2010-20-64-00284 BAGGRUND Som det fremgår af DANMAP rapporterne fra 2010 og 2011, er der tidligere påvist

Læs mere

Brugervejledning: postnatal genetisk analyse.

Brugervejledning: postnatal genetisk analyse. OUH - Klinisk Genetik, OUH - 2 KERNEYDELSER - 2.01 Almene forløb - 2.01.16 Præanalyse - 2.01.16.01 Vejledninger til diverse prøvetagninger Klinisk Genetik, OUH Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step

Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step Kundevognen har 3 faneblade et for hvert step: 1 Viser indhold af varer der er KUN her, man kan udfylde Påkrævet produkt info og få til at blive 2 Her ændres/vælges/indtastes

Læs mere

Vejledning Slagteriweb Indhold

Vejledning Slagteriweb Indhold Vejledning Slagteriweb Indhold 1. Login... 2 2. Bruger oprettelse... 3 3. Glemt password... 4 4. Salmonella (kødsaftprøver), Fødevarekædeoplysninger og Flytning... 5 5. Oprette en ny registrering... 6

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning... 1 2. Kvalitetsstyring... 1 3. Risikoanalyse - HACCP-analyse...

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 3. februar 2017 Erstatter version af 4. oktober 2016 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion Laboratorieafsnit Revideret 06-03-2009 MADS MENU: KODER -> SYSTEMET -> LABORATORIEAFSNIT (E.1.2.) 1 Introduktion I programmet Laboratorieafsnit oprettes laboratorieafsnit og deres grundlæggende oplysninger,

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø Juli 2011 Udarbejdet af: Jesper Jørgensen kemiingeniør, MEM Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 De videnskabsetiske komiteer Anmeldelsespligtigt: Forsøg hvor man ønsker at opnå viden om menneskets biologi

Læs mere

Emply Project. Nyt projekt. Senest opdateret: 12. maj 2015 Version 1/MO/2015

Emply Project. Nyt projekt. Senest opdateret: 12. maj 2015 Version 1/MO/2015 Emply Project Nyt projekt Senest opdateret: 12. maj 2015 Version 1/MO/2015 1 Denne brugermanual tager udgangspunkt i, hvordan du som projektleder / puljeadministrator har mulighed for at oprette et nyt

Læs mere

Internet Laboratoriesvar kan for alle RHEL - henvisninger ses på internettet på tre måder:

Internet Laboratoriesvar kan for alle RHEL - henvisninger ses på internettet på tre måder: 3.1 Svarafgivelse Elektroniske svar Elektroniske svar: afsendes dagligt kl. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 og 22 via KMD (Kommunedata) til lægens elektroniske postkasse. Svar afsendes så snart resultaterne

Læs mere

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Vejledning HR-centret 13.10.2014 Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Ansættelse af fast medarbejder både indenfor og udenfor overenskomst og forhåndsaftale. Med indenfor overenskomst og forhåndsaftale

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Udtalelse 12/05 fra den fælles kontrolinstans for Europol om Europols anmeldelse af behandling af personoplysninger: Arbejdstider/flekstid/overarbejde/rådighedstjeneste/skifteholdstjeneste

Læs mere

VIGTIG INFORMATION Kontrakt (afgangsprojekt, tekniske diplomuddannelser)

VIGTIG INFORMATION Kontrakt (afgangsprojekt, tekniske diplomuddannelser) VIGTIG INFORMATION Kontrakt (afgangsprojekt, tekniske diplomuddannelser) Kontrakten skal udfyldes elektronisk, da projektets titel skal påføres eksamensbeviset. Kontrakten udfyldes i samråd mellem den

Læs mere

MADS Online manual er en internetbaseret manual til Mikrobiologisk Afdelings DataSystem MADS.

MADS Online manual er en internetbaseret manual til Mikrobiologisk Afdelings DataSystem MADS. MADS ONLINE MANUAL - OVERSIGTSSIDEN Revideret 30-12-2008 Manualen er under udvikling MADS Online manual er en internetbaseret manual til Mikrobiologisk Afdelings DataSystem MADS. Indholdsfortegnelsen herunder

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

ANALYSERAPPORT. Nyropsgade R00954

ANALYSERAPPORT. Nyropsgade R00954 Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Vor Journal nr.: Antal prøver udtaget: MBG ENTREPRISE A/S Helsingørsgade 7 C 3400 Hillerød Att. Anders

Læs mere