LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM"

Transkript

1 1 6. ÅRGANG NR. 2 MAJ DOWN&UP LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN FORÆLDREKURSUS LANDSKONFERENCE OM DOWNS SYNDROM I NORGE SELF-ADVOCACY TEMAAFTEN AKTIVITETS- WEEKEND NYT FRA DUKH KOMMUNALE HANDICAPRÅD NYT FRA LEV

2 DOWN &UP LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM Underrubrik ANNONCER, SATS OG TRYK: Rosengrenen ApS Hovedgaden 8, Boks 54, 8670 Låsby Tlf kl og Mail: hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet. MEDLEM AF: Landsforeningen LEV: Udvikling for udviklingshæmmede FORMAND: Karina Rhiger Bytoften 27, Sdr. Vissing, 8740 Brædstrup Telefon REDAKTION: Kirsten Sørensen FORENINGENS INDHOLD Den ny bestyrelse har ordet... side 3 Bestyrelsen side 5 Kære medlem side 5 Præsentation af bestyrelsen... side 6 Forældrekursus... side 10 Landsforeningen i Norge... side 12 Nyt fra LEV... side 17 Self-Advocacy... side 19 Temaaften.... side 23 Nyt fra DUKH... side 24 Aktivitetsweekenden.... side 29 Kommunale handicapråd... side 30 FNs handicapkonvention... side 31 Tandem sælges... side 33 Run 4 charity... side 35 Aktivitetskalender... side 37 Indmeldelseskupon.... side 39 FORENINGENS HJEMMESIDE: COPYRIGHT: Da der kan være copyright på en del af artiklerne, må DOWN & UP kun kopieres og på anden måde anvendes efter forudgående aftale. FORSIDEFOTO: Nikolaj. FOTO: Privat. 2 DEADLINE for indlæg til næste nummer: den 27. juli ÅRGANG NR. 2 MAJ DOWN&UP LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN FORÆLDREKURSUS LANDSFORENIN- GEN I NORGE SELF-ADVOCACY TEMAAFTEN AKTIVITETS WEEKEND NYT FRA DUKH KOMMUNALE HANDICAPRÅD NYT FRA LEV GAP-ANALYSEN Down & Up

3 DEN NY BESTYRELSE HAR ORDET Af Karina Rhiger, formand Foråret er godt i gang og sommeren er på vej og dermed også blad nummer 2 i Der er sket meget siden sidst. Henover månederne op til 21/3 blev der arbejdet med at få lavet en kampagne med henblik på at synliggøre personer med Downs syndrom og de hverdagssituationer, de indgår i, hvor de er en naturlig del af fællesskabet. Fotograferne Allan Ringgaard og Bo Brinch stillede sig til rådighed for projektet, og det kom der fem virkelig fine videoer ud af. Videoerne blev med hjælp fra Weltklasse promoveret d. 21/3 på Facebook med succes. En stor TAK for hjælpen er her på sin plads. Vores videoer blev vist mindst gange, kommenteret, delt og liket af rigtig mange mennesker. Skulle I være interesserede, kan I finde videoerne på Landsforeningens hjemmeside En af deltagerne i videoerne er Nikolaj, som deltager i et lyrikfællesskab og har en kandidatuddannelse i kommunikation og historie fra RUC. Han har skrevet et indlæg til dette blad med overskriften Hvis dette er et menneske. Stærkt. Sideløbende med den formelle kampagne blev der gjort tiltag til at aktivere jer medlemmer, så vi sammen kunne være med til at markere dagen. Alle medlemmer fik før d. 21/3 udsendt en mail med opfordring til at dele et billede på facebook eller instagram af jer selv med en person med Downs syndrom og hashtagge billedet #ElskerEnMedDowns. Rækkevidden her var næsten mennesker. TAK for indsatsen. I marts blev der afholdt forældrekursus, hvor 55 tilmeldte medlemmer fik præsenteret ny viden, sparring og fik mulighed for erfaringsudveksling på tværs af landet. Endnu engang i dejlige rammer på Brogården. Inde i bladet kan du læse om Kristian og Trines oplevelse af deres første forældrekursus. Som altid blev der i forbindelse med Forældrekurset afholdt generalforsamling. Her blev der taget stilling til den udfordring, den gamle bestyrelse var stillet overfor med en facebook-gruppe, der for et par år siden startede op som lukket men alligevel åben for alle. Det var nødvendigt, at vi alle forholdte os kritisk til, hvordan åbenheden skabte mulighed for at nogle af foreningens medlemmer blev klemt, da det ikke kun var medlemmer af foreningen, der havde adgang. Generalforsamlingen besluttede efter grundig debat heraf, at Landsforeningen skal have en åben side, hvor alle kan følge med og hente information. Herudover skal der være et helt lukket forum for de tætteste relationer med medlemsnummer i familien. Denne ændring blev meldt ud til alle på mail i ugen efter og på Facebook. Ændringen er trådt i kraft d. 1. april, og de brugere af gruppen, der ikke på forhånd havde fremsendt medlemsoplysninger til Katarina, blev dermed lukket ud. Inde i bladet kan I læse om, hvordan gruppe og side er tænkt anvendt, hvilke retningslinjer Down & Up

4 DEN NY BESTYRELSE HAR ORDET der er sat op, samt hvordan I bliver lukket ind i gruppen og deltager her, hvis I skulle være blevet lukket ud. I år skulle der på generalforsamlingen vælges en ny formand og undertegnede, Karina Rhiger, blev valgt ind på posten. I forbindelse med den efterfølgende besætning af bestyrelsesposter, mistede dirigenten desværre overblikket, og det endte med tre nye bestyrelsesmedlemmer frem for to, der reelt var plads til. Situation blev herefter løst, da Lasse Surrow trak sig som suppleant og Diana von Reimann valgte at tage suppleantposten frem for bestyrelsesposten. Således gik vi fra Forældrekurset med en fuld bestyrelse på syv medlemmer og to suppleanter. I løbet af den første uge valgte Diana Von Reimann og Maria Bille Hansen dog at trække sig fra bestyrelsen, hvorved en suppleant og et bestyrelsesmedlem forsvandt, før vi var kommet i gang. På de efterfølgende sider kan I se en præsentation af Landsforeningens nye bestyrelse. Vi afholdt i starten af april vores første møde i den nye bestyrelse, hvor vi bl.a. konstituerede os og brugte en del tid på samlet at udmønte den beslutning, generalforsamlingen traf om omstrukturering af Facebooks lukkede gruppe. Vi ønsker i den nye bestyrelse at gøre et godt stykke arbejde med fortsat at udmønte generalforsamlingens beslutning og fortsætte den gamle bestyrelses indsatser med fødeafdelinger, Forældrekursus, at undersøge mulighederne for Nordisk samarbejde, arrangere aktivitetsweekend, lave blad og arrangere temadag om overgangen fra ung til voksen, samtidig med at nye ideer også vil få plads. Den gamle bestyrelse har konsekvent arbejdet med henblik på at skabe netværk, oplysning om samt de bedste vilkår for vores kære med Downs syndrom og jer som medlemmer. Den linje ønsker vi i den nye bestyrelse at fortsætte. 4 Så i formandsskabet har vi frem mod sommer sagt ja til at repræsentere Landsforeningen med oplæg ved et symposium for lægestuderende samt på Folkemødet på Bornholm. Og på den anden side af sommer ser vi frem til aktivitetsweekenden, som i år afholdes på Pindstrupcenteret i weekenden d september. Sæt allerede kryds nu, så weekenden er reserveret. Den første måned af bestyrelsesarbejdet har dog ikke levnet meget plads til nye ideer eller arbejdsprogram som sådan, idet der har været en del uro på bl.a. Facebook. Her har nogle kritiske røster erklæret sig uenige i den beslutning, der blev truffet på GF. Der har været startet en del diskussioner op, som i vores optik er upassende at føre på Facebook. Herudover har vi haft en udfordring med arrangementet i Fårup Sommerland, idet Sommerlandet havde doneret billetterne til Landsforeningen Downs Syndrom og dermed ikke til privat side, som de først var blevet meldt ud som. Når vi finder ud af, at der er opstået misforståelser, bliver vi nødt til at reagere, for at vi bevarer foreningens integritet og troværdighed. Det bliver vi ikke lige populære af hos alle, men ikke desto mindre er det nødvendigt Så trods det, at den første måned har budt på lidt modvind på ovenstående områder, er vores oplevelse, at vi meget hurtigt er kommet tæt på hinanden i den nye bestyrelsen, at vi har fået mange positive tilkendegivelser for arbejdet, vi udfører, og at vi står som en stærk bestyrelse, der gerne vil tage fra og gøre en forskel. Og vi glæder os meget til det kommende års arbejde. På vegne af den ny bestyrelse i Landsforeningen Downs Syndrom Karina Rhiger Down & Up

5 BESTYRELSEN Pr. 31. marts 2016 Karina Rhiger Formand Grete Fält-Hansen Næstformand og presseansvarlig John Jensen Kasserer Kirsten Sørensen Redaktør, medlem af LEV s hovedbestyrelse Katarina Mejer Bestyrelsesmedlem Jens Jahn Bestyrelsesmedlem Pia Bjerregaard Larsen Bestyrelsesmedlem Kære medlem For at Landsforeningen Downs Syndrom til enhver tid har en opdateret medlemsliste, er det vigtigt, at du reagerer på følgende: Hvis du ikke har modtaget mails i marts med retningslinjer om Facebook og i april om arrangementet i Fårup Sommerland, vil vi bede dig om enten at sende en mail til Landsforeningens sekretær Dorte Kellermann på downssyndrom.dk eller en sms til , hvor du skriver, at du ikke har modtaget mails fra Landsforeningen. Oplys samtidig dit medlemsnummer og din mailadresse. Husk også at indsende oplysninger om eventuel flytning. På forhånd tak for hjælpen. Down & Up

6 Præsentation af bestyrelsen i Landsforeningen Downs Syndrom JOHN JENSEN 53 år, bosat i Terslev på Midtsjælland, gift og har 3 dejlige drenge (Jonas på 15 år med DS, Oliver på 13 år og Tobias på 11 år). Jeg er afdelingsleder i medicinalfirmaet Johnson & Johnson 1. Jeg ønsker at arbejde for, at mennesker med Downs bliver behandlet retfærdigt og får de samme muligheder som normalt fungerende mennesker i det danske samfund. 2. Jeg vil også gerne være med til, at der bliver delt så meget viden ud om Downs til sundhedspersonale, sagsbehandler m.m. så de har en mulighed for at yde den bedste behandling, støtte og service til familierne. Denne viden skal både deles internt i DK og indhentes fra internationale foreninger og videnscentre. 3. Jeg vil arbejde for, at de nybagte forældre får den nødvendige viden om det at have et barn med Downs, således at de kan komme godt i gang med forældrerollen. 4. Så er det vigtigt for mig, at der i samfundet bliver sat fokus på, at alle mennesker med Downs er lige så forskellige, som normaltfungerende mennesker, og at ALLE har ret til og krav på en individuel udviklingsplan, og at ingen bliver sat i bås som et menneske uden udviklingspotentiale pga. et handicap. KIRSTEN MARIE SØRENSEN Jeg er 58 år, uddannet cand. brom. fra Landbohøjskolen, nu Københavns Universitet. Efter en karriere med kvalitetssikring indenfor fødevarer såvel i det private som det offentlige regi, måtte jeg desværre alt for tidlig forlade arbejds markedet pga en arbejdsskade. Jeg har to skønne voksne børn, Mads på 27 og Rikke på 24 år. Rikke har Downs syndrom. Jeg er med på 13. år kom i bestyrelsen ved et kampvalg det år, fosterdiagnostikken blev indført nemlig i Dét, at man ville begynde at sortere i, hvilke mennesker, der skulle have ret til at leve, og hvem der ikke skulle, var og er uhyggeligt. Jeg syntes dengang og synes stadig, at det er etisk forkert, da alle har retten til livet. Det er for mig vigtigt, at vordende forældre får en god information, så de har muligheden for at træffe det valg, der er rigtigt for dem. Netop dét optager mig meget. Desuden synes jeg, det er vigtigt at formidle kendskabet til Downs syndrom, hvilket jeg gerne vil arbejde med. I alle årene har jeg haft med bladet at gøre redaktørposten har jeg haft de seneste 10 år. Det er utroligt spændende og meget givende at være en del af Landsforeningens bestyrelse. Jeg repræsenterer Landsforeningen i Landsforeningen LEVs Hovedbestyrelse. Desuden er jeg med i handicapråd og den lokale LEV-kreds m.m. Det er vigtigt, at vores samfund får et mere positivt syn på mennesker med Downs syndrom, så de kan få et godt liv. 6 Down & Up

7 KARINA RHIGER Jeg er 37 år og bor i en lille by mellem Horsens og Silkeborg sammen med min mand Martin og mine børn, Emmy på 7 år, der har Downs syndrom, Kristian på 5 år og til sommer en lille ny. Jeg er ansat som adjunkt og projektleder i VIAs efter-videreuddannelse og jeg er oprindelig uddannet lærer. Jeg har været med i Landsforeningens bestyrelse de sidste 6 år som bestyrelsesmedlem, næstformand og er nyvalgt formand. Jeg synes, det er et spændende og givtigt frivilligt arbejde med bestyrelsesweekender fyldt med energi og lyst til at gøre en forskel. Jeg har været og vil fortsat være med til at skabe fokus på det informerede valg, skabe netværk for nye forældre samt hente viden hjem internationalt for at kunne medvirke til at forbedre vilkårene for personer med Down syndrom. KATARINA F. MEJER Jeg er 33 år. Privat er jeg bosat i Kolding sammen med min mand og vores 4 børn. Sofia på 6 år, Mynte på 4 år samt Storm og Tristan på 3 år. Tristan er mit barn, som er født med Downs syndrom. Jeg er opringeligt uddannet butiksassistent og bogbinder, men efter jeg har fået børn, især Tristan, har mit syn på det gode liv ændret sig markant. Mit drømmejob er at arbejde på et bosted for voksne med funktionsnedsættelse, og da jeg har mange år på arbejdsmarkedet, læser jeg nogle enkelte fag op, så jeg står stærkt til at komme ind på pædagogseminariet til sommer. Jeg har været aktiv i bestyrelsen for Landsforeningen Downs syndrom i 2,5 år og synes, det er superspændende. Som en del af bestyrelsen vil jeg bla. arbejde med at skabe netværk for nye forældre med børn med Downs syndrom, søge fonde til foreningen, skrive læsestof til Downs-bladet, og så vil du kunne finde mig på Landsforeningens hjemmeside. JENS JAHN Far til Villaz på 2 år med Down syndrom (2016). Jeg har meldt mig til bestyrelsen for at kunne hjælpe andre personer med relation til Downs. Specielt personer, som uventet har fået et barn med diagnosen Downs syndrom. Jeg synes, det er vigtigt, at man kommer godt fra start og får de korrekte informationer som passer lige netop til deres familie. At være med til at informere og hjælpe i en oftest svær situation. Jeg vil gerne frivilligt bidrage til downs fællesskabet i det omfang, det er mig muligt i forhold til stadig at kunne varetage min familie og mit arbejde. Down & Up

8 Præsentation af bestyrelsen i Landsforeningen Downs Syndrom PIA BJERREGAARD LARSEN Jeg er 47 år, uddannet veterinærsygeplejerske og industrilaborant. Jeg er mor til 10 dejlige unger i alderen fra 4½ år til 24 år. Aprilia på 7½ år er mit barn med Downs. Jeg bor sammen med mand og børn i en landsby tæt på Skanderborg. Vi vidste lige fra nakkefolds-scanningen, at Aprilia ville blive født med Downs og på mange måder var det rart at vide det på forhånd, så vi var forberedte og klar på, at vores lille prinsesse ville blive født med lidt ekstra behov. Jeg går meget ind for, at alle grundlæggende har ret til livet samtidig mener jeg, at det er ekstremt vigtigt at forældre, der får at vide, at de venter et barn med Downs, træffer deres valg ud fra objektive informationer dette betyder, at man i denne situation får at vide, hvad syndromet betyder både negativt og positivt. Ikke bare en folder om det men at man får mulighed for at snakke med forældre, der reelt kender til det at have et barn med Downs, hvis de ønsker det. Jeg føler, at det er meget vigtigt at offentligheden også bliver informeret om Downs syndrom. Disse ting vil jeg meget gerne arbejde for. GRETE FÄLT-HANSEN Jeg er mor til 4 dejlige unger, heriblandt Karl Emil på 14 år med Downs syndrom. Børnene og jeg bor i Vordingborg på Sydsjælland; storesøster Ann Katrine på 25 bor dog i København. Jeg har en administrativ uddannelse fra Frederiksværk Kommune og har arbejdet med blandt andet arbejdsret og sagsbehandling i små 10 år. Jeg blev i 1999 uddannet lærer med linjefag i dansk og biologi og har undervist i folkeskolen i snart 16 år. Sideløbende hermed har jeg uddannet mig inden for inklusion, og jeg har en Master i retorik og formidling fra Aarhus Universitet. Da Karl Emil blev født, blev jeg næsten fra starten af involveret i den lokale forældreforening i det gamle Storstrøms Amt, hvor jeg startede og redigerede bladet Down Stream. Siden kom jeg med i Landsforeningens arbejdsgruppe for forældrekurser, og i 2006 kom jeg i bestyrelsen, hvor jeg var næstformand og presseansvarlig indtil efteråret 2013, hvor jeg valgte at holde en pause. Jeg var i en kort periode også medlem af bestyrelsen for den Internationale Downs-forening og har været meget engageret i det internationale samarbejde og netværk, som har været uvurderligt i samspil med min varetagelse af arbejdet med presse og medier. Down & Up

9 Forældrekursus Så blev det vores tur til at komme på forældrekursus. Det var en fantastisk weekend, og bagefter stod vi tilbage med en undren over, at vi ikke havde gjort det noget før. Det var meget lærerigt og motiverende. Og så var det bare rart at lære nye mennesker at kende, hvor man ikke behøver at skulle forklare en masse. Af Trine og Kristian Stiholt Vi er forældre til Albert på 10 år og synes ved tilmeldingen, at det lød til at være et fint og relevant program for os. Vi valgte lørdag at dele os op, således at den ene af os hørte om lovgivning, mens den anden hørte om seksualitet. Søndag var vi begge med til undervisningen i Numicon. Vi startede lørdag formiddag med velkomst. Bestyrelsen fortalte om alt det arbejde, der foregår i og omkring foreningen. Der var spændende at høre om det store arbejde, de laver. De er meget dygtige ambassadører på vores børns vegne. Spændende også at høre om turen til Indien og samarbejdet. Efterfølgende var der et foredrag af Jens Wilbrandt. Det var meget spændende og lærerigt. Vi blev mindet om, hvor vigtigt det er for vores børn, at vi har ambitioner på deres vegne. At intelligens ikke er noget, vi måler. Det er noget vi skaber. At vi skal huske at sigte højt for at vores børn kan nå deres mål. Og de kan nå langt med den rigtige støtte og opbakning fra os, men også med hjælp fra dygtige og engagerede professionelle voksne vores børn kan udvikle sig meget mere, end vi tror. Socialrådgiver og handicapkonsulent, Vibeke Larsen, stillede skarpt på de relevante regler i Serviceloven ift. vores børn. Det blev vi også lidt klogere af især forskellen på den del 10 skoleforvaltningen skal stå for og den anden del, som socialforvaltningen skal stå for, og hvem der har ansvaret for hvad. Mange af os sad med en følelse af ikke at blive hørt godt nok af systemet. Det var rart at få talt med andre om det og få en professionel vurdering fra Vibeke Larsen. Undervisningen om seksualitet var vedkommende, lærerig og vigtig. Det vigtigste budskab, vi fik med, er, at vi i familien skal Down & Up

10 DEN MARTS 2016 arbejde mere med en skarp opdeling af, hvad der er privat, og hvad der er offentligt. Vi skal lære vores dreng, at hans krop er hans egen, ex. vi skal spørge ham om lov til at hjælpe med at tørre ham bagi, når han har været på toilettet. Det er ham, der skal give os tilladelse til, at vi kan røre ham et intimt sted. Vores børn kender ikke grænserne det skal vi hjælpe dem med. Med Wendys ord: Prepare your child to be their own protector. Samtidig skal vi vist også lige have hørt skolen, hvad deres seksualitetspolitik er specifikt for vores børn! Søndag deltog vi begge i kurset i Numicon (tal og matematik). Vi blev så inspirerede, så da vi kom hjem fra kurset, var det første, vi gjorde, at sætte tal på hvert trappetrin, således vi kan tælle, hver gang vi går op, og hver gang vi går ned ad trappen. Det giver os også mulighed for at lære vores søn at plusse og trække fra. Fx kan vi nu spørge vores dreng, når vi står på trin 3, hvilket tal, vi får, hvis vi plusser 3 med 2. Det ville vi aldrig have tænkt før som en mulighed. Albert synes, det er meget spændende. Det er ikke længere bare tal, men han kan visuelt se det. Alt dette var pga. undervisningen i Numicon, som var helt fantastisk. Dr. Wendy Uttley præsenterede for os, hvordan hun i England har arbejdet med børn med Downs syndrom i alderen 18 mdr.-6 år og forberedt dem til at starte i skolen. Nogle af børnene var blevet testet, inden de startede i skolen, og deres matematik forståelse var over gennemsnittet for ikke handicappede børn imponerende. Og bag efter sad vi lidt med fornemmelsen: hvorfor fik vi ikke det spark/den hjælp/værktøjer til også at arbejde med tal og regning fra tidlig alder (i stedet for kun at arbejde med tegn til tale), således at vores dreng også kan brillere med tal. Det var også første gang vi var med til generalforsamling. Det foregik meget professionelt og ordentligt. Der blev lyttet til alle, og alle blev hørt. En god og positiv oplevelse. Da vi kørte hjemad søndag eftermiddag var vi mætte af oplevelser, snak og indtryk fra en rigtig god weekend indkvarteringen var også et fint sted, og maden var god. Vi kan kun anbefale andre at tage på forældrekurset næste år. Vi glæder os allerede. Down & Up

11 12 Down & Up

12 Landskonferencen om Downs syndrom, Fornebu april 2016 Rejseberetning Meget tidligt torsdag den 7. april om mor genen mødtes foreningens tre udsendte i Billund Lufthavn. Vi skulle med fly til Oslo Gardamoen airport kl og skulle møde ind i lufthavnen to timer inden afgang. Af Kirsten Sørensen Vi var alle spændte på de kommende dages konference. Konferencen blev afholdt på Scandic Fornebu, der ligger i et meget spændende område: i Fornebu, som er blevet bygget op fra ingenting et tidligere lufthavnsområde - til en utrolig spændende bydel med boliger og erhvervsbyggeri. Fantastisk beliggenhed langs fjorden. Billederne taler for sig selv. Det var et meget ambitiøst program der ventede der var tre spor: småbørn, skolebørn og unge/voksne. Desuden var der en ungdomskonference med et program målrettet specielt de unge med Downs syndrom, der deltog i konferencen. Det første programpunkt alle dage var fælles derefter blev vi delt op på de tre spor og de unge gik til deres egen konference. Logisk var det, at vi delte os op og fulgte et spor hver. Enkelte oplæg var dog så specifikke for norske forhold, at det gav bedre mening at følge andre oplæg. I alt deltog ca 500 personer i konferencen. Ikke mange i forhold til antal personer, der har relationer til et menneske med Downs syndrom i Norge. Men i Norge har man samme udfordringer, som vi har i Danmark det bliver sværere og sværere at få tilskud fra kommunen til at deltage i konference og Foreningens udsendte: Katarina Mejer, Kirsten Marie Sørensen samt Claus Bergmann fra LEV. andre former for kurser blot et af mange lighedspunkter. Hver morgen startede med et underholdende indslag, hvor unge med Downs syndrom enten spillede musik, dansede eller sang. Det var fantastisk stemningsfyldt og en dejlig start på dagen. Et af målene med turen var, at vi skulle have indledt et nordisk samarbejde. Om fredagen mødtes repræsentanter fra de nordiske lande (Norge, Sverige, Finland og Danmark) hvor vi spiste frokost sammen. Island kunne desværre ikke være med, men inviteres med ind i det efterfølgende samarbejde. Alle var vi enige om, at der var basis for samarbejde at vi alle kunne lære noget af hinanden og at vi kunne støtte hinanden. De andre nordiske lande er også udfordret af fosterdiagnostik og ikke mindst af en uacceptabel retorik. Spændende bliver det med denne nye mulighed for erfaringsudveksling. Norge indkalder til det første møde. Spændende venskaber er knyttet på tværs af landegrænser og jeg ser virkelig frem til at være en del af det nordiske samarbejde. Down & Up

13 Landskonferencen om Downs syndrom, Fornebu april 2016 Glæd dig til flere indlæg fra Landskonferencen af Landsforeningens udsendte i de næste numre af Down & Up set i et beskæftigelsesperspektiv Det var med stor glæde og forventning, jeg på vegne af projekt KLAP skulle deltage i Landskonferansen om Down syndrom 2016 i Norge. Ønsket fra Landsforeningen var, at KLAP skulle holde et oplæg om beskæftigelse og her fortælle om sine erfaringer til de øvrige deltagende. KLAP s oplæg var programsat til fredag kl men efter aftale skulle jeg deltage på hele landskonferencen. Kirsten Sørensen og Katarina Mejer deltog fra Landsforeningens side, og allerede da vi (meget tidligt) mødtes i Billund Lufthavn, talte vi om, hvad der skulle arbejdes med på Landskonferencen. Stemningen på Landskonferencen var allerede god, da vi ankom til hotellet om morgenen på opstartsdagen. Som projektleder af KLAP møder jeg desværre ikke så mange af vores borgere, så det var en særlig stor glæde for mig, at se der også deltog så mange unge med Downs syndrom (D.S.). Inden min deltagelse havde jeg skrevet frem og tilbage med Karina Rhiger omkring, hvor mange med D.S. vi havde fået i beskæftigelse i KLAP. Svaret burde være ret enkelt men det er det ikke. Baggrunden for dette er, at KLAP udelukkende har borgerens eget syn på eget handikap at arbejde ud fra, da KLAP jo ikke er en del af systemet omkring borgeren. Alle vores KLAP-jobkonsulenter fortæller derfor om situationer, hvor de selv mener, de sidder overfor en kandidat med D.S. men kandidaten selv beskriver eget handikap som noget andet. Det betyder, at ud fra borgernes syn på sig selv har vi fået i praktik og arbejde men ud fra KLAP-jobkonsulenternes syn på kandidaterne, er det omkring det dobbelte. Det er med denne erfaring i bagagen, jeg havde glædet mig særligt til at lytte til oplægget Arbeidsliv og inkludering erfaringer fra et europeisk perspektiv af Anna Contardi, leder av European Down Syndrome Association og leder af Associazione Italiana Persone Down Syndrom i Italien. Anna Contardi har via D.S. organisation i Italien skaffet omkring 200 i arbejde superflot! Anna Contardi fortalte om et særligt forhold, hendes organisation havde undersøgt: At de, via en større arbejdsgennemgang på et hotel i Rom med 6 ansatte med D.S., havde kunnet konstatere, at en person med D.S. i gennemsnit har en arbejdseffektivitet på 80% af normalområdet! Fortsættes side 17 Down & Up

14 Dette er superspændende at vide for mig og KLAP og er noget, der i fremtiden vil have stor betydning for, at KLAP kan hjælpe flere med D.S. i arbejde. To timer efter Anna Contardis oplæg, havde jeg selv mit oplæg om KLAP s arbejde og resultater for godt 100 interesserede lyttere. Oplægget gik efter min egen mening ganske godt. Fokusset for tilhørende er altid, hvorfor KLAP kan skaffe beskæftigelse til så mange med mennesker med udviklingshæmning, men også hvorfor det offentlige system har så svært ved det. Som altid forklarer jeg, at der er to væsentlige forhold: KLAP laver altid jobbene først, så kandidaterne bliver motiverede/inspirerede af de job, vi har. At jobbene er skabt på virksomhedernes betingelser, så det er reel inklusion på arbejdsmarkedet og at kandidaterne sagtens kan gennemskue dette. På første række sad formanden for Norsk Nett verk for Down Syndrom Lars Erik Brustad som jeg senere fik en god snak om beskæftigelse for vores borgere med. Alt i alt en super landskonference med stort fremtidigt beskæftigelsesudbytte for kandidater med D.S. via KLAP. Nyt fra LEV KILDE: LEV Af Kirsten Sørensen I Landsforeningen LEV arbejder man på en ny struktur. De kommunale kredse skal arbejde med det politiske arbejde, som bl.a. handler om at være med i de lokale handicapråd. En vigtig del af arbejdet i LEVs kommunekredse har hidtil også været at arrangere forskellige aktiviteter for medlemmerne. Nogle kredse har gjort det mere end andre. Denne del ønskes organiseret bredere og på tværs af kommunegrænser. En spændende proces er sat i gang. Et andet tiltag er at have landsdækkende fokuspunkter. Det første fokuspunkt er førtidspension det er meget tydeligt at færre mennesker med udviklingshæmning er blevet tildelt førtidspension, siden reglerne blev ændret i Mere om det i et senere blad. Down & Up

15 Hvis dette er et menneske SELF-ADVOCACY et menneske, der repræsenterer sig selv, sine egne holdninger og interesser Alice: Far, er jeg normal? Far: Nej, det er du ikke. Men lad mig betro dig en hemmelighed: Alle de bedste mennesker i verden er ikke normale. Af Nikolaj Kristian Carlsen Citatet er fra Tim Burtons film, Alice i Eventyrland, og citeret efter hukommelsen. Nu begiver jeg mig ud i at skrive det, jeg aldrig turde fortælle eller for den sags skyld indrømme for mig selv. Som lille fik jeg diagnosen Downs Mosaik, der er en variant af Downs syndrom. Senere fik jeg stemplet som unormal. Jeg har valgt denne overskrift, fordi den stiller nogle grundlæggende spørgsmål: Hvad er et menneske? Er nogle af os menneskelignende væsner, som ikke er mennesker i andres øjne? Det er den tvivl, som overskriftens hvis peger på, og som desværre har gennemsyret meget af mit liv. I dag har jeg en kandidatgrad i kommunikation og historie fra Roskilde Universitet. I første del af folkeskolen havde jeg en støttelærer i dansk, matematik og engelsk. Efter det klarede jeg mig på egen hånd gennem folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og siden universitetet. Ikke menneske? Gennem en stor del af mit liv har jeg ladet som om og prøvet at bilde mig selv ind at jeg var et normalt menneske. På nogle punkter en udmærket strategi, på andre punkter var den eksplosiv. Eksplosiv, fordi den har ført til mange mørke tanker og endda et selvmordsforsøg, for mere end ti år siden. Jeg ved, at mange mennesker stejler over for normalitetsbegrebet. Mange benægter overhovedet, at det findes. De kan kun benægte dets eksistens, fordi de ikke selv falder uden for normalitetens grænser. Jeg kan fortælle, at der findes et skel mellem normale mennesker og så alle os andre. Når man har folder ved øjnene og et anderledes udseende, får man lov til at høre for det. Skolegårdsdrillerier er kun en lille del af det. Voksne mennesker har mere subtile måder, at udskille og diskriminere på. Tænk bare på dengang man fra officielt hold i 30 erne udøvede race-hygiejne i Danmark. I dag udøver mange forældre også racehygiejne, når de fravælger fostre ud fra nakkefoldsscanninger og fostervandsprøver, som viser, at det efter stor sandsynlighed vil udvikle Downs syndrom. Sundhedssystemet opfordrer endda til abort af fostre med Downs og støtter det økonomisk. De gør menneskeliv op i kroner og ører. Det er uhyggeligt. Diskrimination En gang for nogle år siden var jeg på Krogerup Højskole, hvor jeg oplevede at blive diskrimi- > Down & Up

16 neret. Højskoleopholdet handlede om, hvad det vil sige at være venstreorienteret i dag. Det var arrangeret af Cevea. Under opholdet udgav Cevea en avis og opfordrede os til at skrive til dem. Det gjorde jeg. De optog min artikel. Det ubehagelige skete, da jeg præsenterede artiklen for nogle medkursister, som jeg havde drukket nogle øl med aftenen før. De nægtede at tro på, at det var mig, der havde skrevet artiklen. Lige meget hvor meget jeg forsøgte at overbevise dem om, at det rent faktisk var mig, der havde skrevet den, lige så lidt troede de på mig. Det kastede mig ud i en krise. Senere har jeg oplevet andre former for udskillelse og diskrimination, blandt andet på arbejdspladsen men er blevet bedre til at håndtere det. Det er heller ikke meningen, at man skal have ondt af mig. Det gavner ingen. Mindst af alle mig. Fra tvivl til selvindsigt I dag har jeg indgået en fredsaftale med mig selv. Paragrafferne i min fred er: Jo, jeg ser anderledes ud. Ja, jeg er begavet. Sidste paragraf lyder: Prøv at være venlig og imødekommende over for folk, selvom de siger noget ubehageligt til mig eller behandler mig nedværdigende. Jeg har også fundet en indre styrke. Igennem mange år har jeg skrevet digte. Jeg nyder at lege med sproget og lede efter originale metaforer. I dag er jeg ved at færdiggøre en historisk roman om vikingetiden. Mit budskab er simpelt: Lær at tro på dig selv. Vær med til at bryde fordommene om din diagnose. Jeg siger ikke, at det er let at komme dertil, hvor man tror på sig selv. Det ved jeg alt om. Men jeg ved også, at det er alle kampene værd at komme dertil, hvor det giver selvindsigt. Kampen fortsætter Selvom man også når til at slutte fred med sig selv, er det ikke gjort med det. Der er stadig mange kampe, der skal udkæmpes. Den grundlæggende kamp handler om at udvide normalitetsbegrebet. Nogle af de afledte kampe handler om at udbrede kendskabet til os med diagnoser og nedbryde folks fordomme. For mig er det vigtigt at gøre ting, som jeg holder af. At skrive. At diskutere politik. At dyrke mine historiske interesser. Jeg tror, det er vigtigt, at kunne slappe af. Det giver styrke til at deltage i de kampe, der skal kæmpes. Som jeg nævnte i indledningen, har jeg tvivlet på, om jeg overhovedet er et menneske. Jeg har oplevet, at der var mange, der var imod mig. Det var der vel også men jeg har måttet erkende, at jeg selv er min værste modstander. I dag er jeg ikke i tvivl om, at jeg er et menneske. Jeg ved, at der er mange mennesker, der holder af mig. Jeg kæmper for at udvide rammerne, for hvad det vil sige, at være et menneske. Down & Up

17 Temaaften om overgangen Af Heidi Haslund mor til Emilie på 18 år til voksen Jeg har været så heldig at have mulighed for at deltage i Downs temaaften om overgangen til voksen, som blev afholdt på Radisson Blu Limfjord Hotel i Aalborg den 14. april. Foredragsholder var Vibeke Larsen, som er uddannet socialrådgiver og til dagligt er handicapkonsulent. Vi var en meget blandet forældregruppe, som var mødt op. Nogle med børnehavebørn, skolebørn på mellemtrin og udskoling og andre med unge på 18 år og derover. Nogle kom, fordi de gerne vil orientere sig i god tid om, hvad der skal tages højde for, inden den unge bliver 18 år, for andre var det meget aktuelt og lige nu og her. Vi kom omkring mange emner: Lovforskelle på barne- og voksenliv, handleplaner, førtidspension, uddannelseshjælp, STU, efterskole, at bo ude, at bo hjemme efter det fyldte 18 år, beskæftigelsesmuligheder, værgemål, anden økonomisk støtte efter det fyldte 18 år, fordele, ulemper, muligheder. Vi var en lille flok på 22 forældre, men spørgelysten var stor, for der er rigtig mange ting, som vi forældre sammen med vores unge skal tage stilling til. Lovgivningen på voksenområdet er en hel del anderledes end på børneområdet. Forholdende kan se meget forskellige ud, alt efter hvordan den enkelte kommune håndterer og praktiserer lovgivningen, kunne vi konstatere. Der er meget, vi skal vide, når vores unge træder ind i de voksnes rækker. Vibeke Larsen gjorde det særdeles godt. Hun har stor viden om området. En viden, som hun har fået gennem mange års erfaring med sit virke inden for handicapsektoren. Down & Up

18 Praksisnyt fra DUKH Nr april 2016 Beholder en borger sine tildelte ydelser ved flytning til anden kommune? I DUKH får vi en del henvendelser fra borgere, der står for at skulle flytte til en anden kommune. Det drejer sig ofte om, i hvilket omfang de kan regne med at kunne beholde deres handicapkompeserende ydelser, når de flytter. De er bekymrede for, om de nu skal starte helt forfra i deres nye kommune med at ansøge om de forskellige ydelser, som de hidtil har modtaget. Da der er forskellige regler for forskellige ydelser, er det ikke så ligetil at svare på spørgsmålene. I denne udgave af Praksisnyt vil jeg forsøge at komme omkring en række ydelsesområder, som DUKH jævnligt får spørgsmål omkring. Udgangspunktet Når en borger flytter fra en kommune til en anden, bliver tilflytningskommunen opholdskommune jf. retssikkerhedslovens 9 og bliver som udgangspunkt også den kommune, som har pligt til at yde hjælp. 24 Når tilflytningskommunen skal vurdere, om borgeren fortsat skal have den hjælp, som borgeren fik i fraflytningskommunen, kan der ske ændringer i hjælpen, f.eks. fordi tilflytningskommunen har et andet serviceniveau (tilflytningskommunen skal selvfølgelig overholde servicelovens krav om en individuel og konkret vurdering m.v.). Reglerne er bl.a. omtalt i et svar til Folketingets Socialudvalg af den Her er det også anført: Hvis den hjælp, som borgeren modtog i fraflytningskommunen, er en løbende bevilling, er det ministeriets opfattelse, at borgeren beholder hjælpen, som fraflytningskommunen hidtil har ydet, indtil tilflytningskommunen selv har truffet afgørelse om hjælp til borgeren. Herved sikres det, at borgeren ikke i forbindelse med flytningen står med et udækket hjælpebehov i forhold til den hjælp, der er omfattet af den løbende bevilling. Merudgiftsydelse efter 41 og 100 En borger, der modtager løbende ydelser som merudgiftsydelsen efter servicelovens 41 (børn) eller merudgiftsydelsen efter 100 (voksne), har ret til at få udbetalt merudgiftsydelsen uden afbrydelser også når borgeren flytter fra én kommune til en anden. Det fremgår af principafgørelse , hvor det også er anført: Det skulle ikke komme borgeren til skade, at kommunerne ikke kunne blive enige om hvem, der skulle betale ydelsen. Down & Up

19 Af konsulent Erik Jappe Det fremgår endvidere af afgørelsen, at tilflytningskommunen skulle fortsætte med at udbetale merudgiftsydelsen, der var fastsat af fraflytningskommunen, indtil tilflytningskommunen selv havde truffet ny afgørelse om merudgifter. Tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er også en løbende ydelse, der skal udbetales uden afbrydelse af tilflytningskommunen. Se evt. også dette netsvar fra DUKH, hvor problemstillingen er omtalt og svaret til Folketingets udvalg af den Fra sidstnævnte svar: Men det er som nævnt ministeriets opfattelse, at alle løbende bevillinger fortsætter ved flytning til en anden kommune, indtil tilflytningskommunen har truffet afgørelse om hjælp. Som eksempler på andre løbende bevillinger kan nævnes ledsageordning og tabt arbejdsfortjeneste. Hvilken kommune skal udbetale tillæg til ferieformål, når tilflytningskommunen afgør, at der ikke længere er ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste? Det skal tilflytningskommunen, fremgår det af et vejledende svar fra Juridisk Hotline (ast.dk) af den : Retten til tillæg til ferieformål ved ophør opstår først, når der træffes afgørelse om ophør af retten til tabt arbejdsfortjeneste. Da der således er tale om en ydelse, der skal udbetales efter flytning til den nye kommune og som en konsekvens af dennes afgørelse om ophør af den løbende ydelse, er det derfor vores opfattelse, at pligten til at udbetale tillæg til ferieformål i forbindelse med ophør påhviler den nye opholdskommune. Dette gælder uanset om afgørelsen om ophør træffes umiddelbart efter tilflytningen eller senere. Borgerstyret personlig assistance (BPA) Efter servicelovens 96 b, stk. 1 gælder det, at flytter en person fra en kommune, der udbetaler tilskud efter 95 eller 96, skal fraflytningskommunen, uanset reglerne i retssikkerhedslovens 9, fortsætte udbetalingen af tilskud, indtil tilflytningskommunen har truffet afgørelse om tilskud efter 95 eller 96. Hjælpemidler m.v. De nærmere regler for medtagelse af hjælpemidler m.v. til tilflytningskommune er omtalt i vejledningen om hjælpemidler m.v.: 14. Ved flytning til en anden kommune medtages bevilgede hjælpemidler, som der fortsat er behov for. Dette gælder også hjælpemidler ydet som udlån. Der sker ikke et videresalg til tilflytningskommunen, men denne underrettes om bevillingen af hjælpemidler og forbrugsgoder. Tilflytningskommunen er forpligtet til at føre tilsyn og afholde udgifter i forbindelse med eventuelle reparationer.... Hvis et hjælpemiddel er ydet som udlån, skal det tilbageleveres til den oprindelige kommune uden omkostninger for brugeren eller for den oprindelige kommune (f.eks. fragtomkostninger). Det vil sige, at brugerens nye opholdskommune betaler udgifterne ved tilbageleveringen. Down & Up

20 Praksisnyt fra DUKH Nr april 2016 Forbrugsgoder, som er brugerens ejendom, skal ikke tilbageleveres. Se evt. også dette netsvar fra DUKH. Specialundervisning m.v. Efter bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gælder det, at flytter en elev, der får specialpædagogisk bistand, til en anden kommune, skal kommunen sørge for, at tilflytningskommunen snarest og senest inden 4 uger fra flytningen underrettes. Endvidere gælder det, at underretningen skal indeholde en rapport over den gennemførte specialpædagogiske bistand. Tilflytningskommunen skal tage kontakt med elevens forældre med henblik på fortsat bistand ( 16). Vedrørende evt. bevarelse af specialeskoletilbud henvises til dette netsvar fra DUKH. Revalidering Tilflytningskommunen har som aktuel opholdskommune pligt til at yde hjælp til revalidenden. Det fremgår af vejledningen til aktivloven, hvor det bl.a. er anført i pkt. 258: Hvis en revalidend og dennes familie flytter til en anden kommune end den kommune, der har bevilget hjælpen til revalidering, går forpligtelsen til at yde bistand videre til den nye opholdskommune. Forrevalidering: Hvis flytningen sker under forrevalideringsforløbet (det erhvervsmæssige 26 sigte er endnu ikke afklaret), skal tilflytningskommunen træffe afgørelse om det videre revalideringsforløb. Min plan : Er der inden flytningen fastlagt en Min plan jf. aktivlovens 50, skal den følges. Fra vejledningen: Er der inden flytningen fastlagt en erhvervsplan, dvs. at der fra en tidligere opholdskommune er givet et bindende tilsagn om at give hjælp til erhvervsplanen, kan tilflytningskommunen ikke ændre den fastlagte erhvervsplan, medmindre der ved flytningen er sket individuelle eller generelle ændringer i revalidendens muligheder for at gennemføre planen. Fleksjob Efter beskæftigelsesindsatslovens 73 bevarer personer, der er ansat i fleksjob, ret til tilskuddet til fleksjob ved flytning til en anden kommune. Læs mere herom i dette netsvar fra DUKH. Ledighedsydelse Efter aktivlovens 74 a, stk. 8 bevarer personer, der modtager ledighedsydelse, retten til ydelsen ved flytning til en anden kommune. Efter 74 a, stk. 9 har personer, der i forbindelse med flytning til en anden kommune opsiger et fleksjob, ret til ledighedsydelse, hvis de generelle betingelser for udbetaling af ledighedsydelse er opfyldt. Ressourceforløbsydelse Efter aktivlovens 68, stk. 8 og 69 j, stk. 13 Down & Up

21 Af konsulent Erik Jappe bevarer personer, der modtager ressourceforløbsydelse, retten til ydelsen ved flytning til en anden kommune. Førtidspension Førtidspension tilkendt før 2003: Efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 41, stk. 4 skal pensionisten oplyse Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen om flytning. Ved flytning til en anden kommune her i landet skal henvendelse om fortsat udbetaling ske til tilflytningskommunen. Førtidspension tilkendt efter de gamle regler fra før 2003 kan ikke frakendes. Førtidspension tilkendt efter 2003: Efter pensionslovens 41, stk. 4 skal pensionisten oplyse Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen om flytning. Ved flytning til en anden kommune her i landet skal henvendelse om fortsat udbetaling ske til tilflytningskommunen. Tilflytningskommunen skal på samme måde som fraflytningskommunen løbende kontrollere, om borgeren fortsat opfylder betingelserne for modtagelse af førtidspension, ligesom borgeren har en forpligtelse til at orientere kommunen om ændringer, der kan have betydning for retten til førtidspension. Invaliditetsydelse Invaliditetsydelse bevares ved flytning til ny kommune. Læs mere herom i dette netsvar fra DUKH. Borgeren flytter under sagsbehandlingen m.v. I nogle tilfælde sker det, at en borger ansøger om en ydelse men under kommunens sagsbehandling flytter til en ny kommune. Spørgsmålet er så, hvem der skal færdigbehandle ansøgningen. Juridisk Hotline (ast. dk) gav den dette vejledende svar: Hvis en borger, efter ansøgningen er indgivet, men inden afgørelse er truffet, opgiver sin bopæl og tager varigt ophold i den nye kommune, vil sagen skulle overgives til behandling i den nye kommune, som pligten til at yde hjælp nu påhviler. Det er derfor vores opfattelse, at det vil være tilflytningskommunen, der har pligt til at færdigbehandle ansøgningen. Se evt. også principafgørelse , hvoraf fremgår, at det er aktuel opholdskommune, som skal behandle en hjemvist sag, som tidligere opholdskommune har truffet afgørelse i. Afrunding Løbende ydelser skal som hovedregel fortsat udbetales ved flytning af tilflytningskommunen, indtil tilflytningskommunen selv har truffet afgørelse om hjælp til tilflytteren. Der er dog undtagelser herfra. Derfor er det vigtigt for den enkelte borger i forbindelse med flytning at søge rådgivning om, hvordan reglerne er for de relevante ydelser. Under alle omstændigheder kan det være en god idé at kontakte de berørte myndigheder i rimelig tid inden flytningen. Down & Up

22 Aktivitetsweekenden 2016 Det sagde børnene: Udtalelserne er fra weekenden i 2015 Fedt med hoppeborg. Bamse og Kylling kom. Det bedste var helt klart festen. Jeg lavede et fint billede. Alt er det bedste. Jeg har hoppet hele dagen. Vi kørte mooncar - mig og min ven. Jeg har fået en ny ven. God mad. Jubiiiii... is! Jeg blev malet i ansigtet som en løve. Snobrød smager godt. Der er guld i sandet. Fodbold jaaa... Traditionen tro afholder Landsforeningen Downs Syndrom Aktivitetsweekend i sensommeren. Down & Up Det sagde forældrene: Det bedste er at der er så god tid. Rammerne her er fantastiske. Alle tager sig så kærligt af hinandens børn. Igen en kæmpe succes. Tænk at være en del af det her fællesskab. God mad. Faciliteterne er rigtig gode. Hjælperne er super søde og dygtige. Vi kommer igen til næste år. Jeg er træt nu. Sikke en weekend. Fed musik i teltet. Her er der virkelig plads til forskellighed. SÆT KRYDS I KALENDEREN DEN SEPTEMBER 2016 Igen i år skal vi samles på Pindstrup Centeret på Djursland, hvor der venter os nogle fornøjelige timer både for store og små god tid til leg, boldspil, spil, snak, netværk, kreativitet, hygge etc. Der arbejdes pt. på at få sat et rigtigt godt program sammen. Hold øje med hjemmesiden det er her, du får nærmere information om tilmelding.

23 KILDE: Det Centrale Handicapråd Kommunale handicapråd Af Kirsten Sørensen I 2006 blev handicapråd lovpligtige som følge af strukturreformen. Halvdelen af et kommunalt handicapråd er udpeget af kommunalbestyrelsen, og halvdelen indstillet af Danske Handicaporganisationer, DH. Handicaprådet skal sammensættes, så medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen. Rådene skal også repræsentere både børn og voksne med handicap. De enkelte rådsmedlemmer repræsenterer derfor både forskellige interessegrupper og aktører på området og kan tale på disses vegne. En del af formålet med de kommunale handicapråd er at styrke brugerinddragelse på handicapområdet igennem repræsentation. 30 Handicaprådene behandler handicappolitiske spørgsmål og kommunale tiltag, der berører handicapområdet. De er ikke i stand til at føre enkeltsager eller klagesager på privatpersoners vegne. Handicaprådet virker over en fireårig periode, der følger den kommunale valgperiode. De kommunale handicapråd kan opsøge viden, både hos andre kommunale handicapråd og hos Det Centrale Handicapråd. Før de kommunale handicapråd blev oprettet, var der kun få kommuner, der havde reelle handicappolitikker. To år efter strukturreformen og rådenes oprettelse havde ca. 80 ud af 98 kommuner formuleret en handicappolitik. Læs mere om kommunale handicapråd: Down & Up

24 FNs handicapkonvention Af Kirsten Sørensen KILDE: Det Centrale Handicapråd FN s konvention om rettigheder for personer med handicap blev vedtaget i december Danmark ratificerede konventionen i august Konventionen n indeholder artikler, der udmønter menneskerettigheder i forhold til mennesker er med handicap. Den bygger på en række ke generelle principper, som handler om mennesker med handicap både som individuelle borgere og om deltagere i samfundet. a) Respekt for menneskets naturlige værdighed, personlige autonomi, herunder frihed til at træffe egne valg og uafhængighed af andre personer. b) Ikke-diskrimination. c) Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet. d) Respekt for forskellighed og accept af soner med handicap som en del af den per- menneskelige mangfoldighed og menneskeheden. e) Lige muligheder. f) Tilgængelighed. g) Ligestilling mellem mænd og kvinder. h) Respekt for de udviklingsmuligheder, som børn med handicap har samt respekt for deres ret til at bevare deres identitet. Ved at ratificere konventionen, forpligtede Danmark sig til at sørge for, at disse principper bliver overholdt. Både ved at tage nye love og administrative praksisser i brug og ved at ændre eksisterende love, sædvaner og regler, der kan medføre diskrimination imod mennesker med handicap. De Forenede Nationer KONVENTION om rettigheder for personer med handicap Det Centrale Handicapråd Hvert 4. år skal Danmark indsende en beretning til FN s Handicapkomité. Beretningen skal handle om, hvad staten har gjort for at gennemføre konventionen. I september 2014 tiltrådte Danmark tillægsprotokollen til Handicapkonventionen. Tiltrædelsen af tillægsprotokollen betyder, at enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner kan klage til Handicapkomitéen over påståede krænkelser af Handicapkonventionen, når alle nationale klagemuligheder er forsøgt. Læs mere om Handicapkonventionen: menneskeret.dk/handicap Down & Up

25 TANDEM SÆLGES Jeg sælger vores skønne tandem, da min datter er vokset fra den. Mærket er Meyland- Smith, model Wavebreaker, og det er en handicaptandem. Den voksne sidder bagerst og styrer, og barnet tramper med i pedalerne og har udsynet. Den forreste plads passer til børn i størrelsen ca cm. Der kan monteres sadelpind til højere person foran. Den har nogle år på bagen, og har som det ses, lidt rust. Det kan fjernes, og cyklen er fuldt funktionsdygtig. Den kan endvidere klappes sammen på midten og transporteres bag på en bil. Se mere på producentens hjemmeside: Prisen er kr. Nypris: kr. Sælges kun mod afhentning på vores adresse i København. Tlf Down & Up

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Årsberetning for året 2013.

Årsberetning for året 2013. Årsberetning for året 2013. Indledning. Vores landsforening har fået nyt medlemssystem og det har betydet at man har fået ryddet lidt op i medlemslisterne, så i år har vi her i Østjylland 1138 medlemmer

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

FN s handicapkonvention

FN s handicapkonvention PÆDAGOGISK FN s handicapkonvention Rettigheder for personer med handicap Indhold Indledning 3 Artikel 1 5 Formål Artikel 3 6 Gererelle principper 6 Artikel 19 8 Retten til et selvstændigt liv og til at

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 MÅL FOR SAGSBEHANDLING Generelle mål for behandling af henvendelser Henvendelser fra borgere besvarer administrationen

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik Det gode liv for alle Sønderborg Kommunes handicappolitik Et godt liv for alle Det er en stor glæde at præsentere Sønderborg Kommunes handicappolitik. Den handler om at fremme det gode liv for alle. Bag

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE 1 MÅL FOR SAGSBEHANDLING Generelle mål for behandling af henvendelser Henvendelser fra borgere besvarer administrationen normalt inden for fem arbejdsdage

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

- Anne Møllegaard Mortensen, medlem af Handicaprådet, ordstyrer. 1. En effektiv sagsbehandling med udgangspunkt i den enkeltes behov

- Anne Møllegaard Mortensen, medlem af Handicaprådet, ordstyrer. 1. En effektiv sagsbehandling med udgangspunkt i den enkeltes behov Danske Handicaporganisationer Faaborg-Midtfyn v/ formand Pia Pedersen, Boltingevej 7, 5750 Ringe. Telefon: 62 62 33 17. E-mail: piabpedersen@gmail.com Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/faaborg-midtfyn

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Ministeriet for Børn og Undervisning Uddannelsesstyrelsen Svend.e.gertz@udst.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Fælles PALS-dag på 8 Pals-skoler.

Fælles PALS-dag på 8 Pals-skoler. Fredag d. 6. marts, var det national trivselsdag. 8 PALS-skoler i kommunen valgte at markere denne dag samlet. PALS-tovholderne havde overordnet planlagt dagen sammen, og der var valgt nogle aktiviteter,

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

KANDIDATGRUNDLAG FOLKETINGSVALG

KANDIDATGRUNDLAG FOLKETINGSVALG Kære kandidataspirant, Dette grundlag skal du bruge, når du forbereder dine tanker om, hvorvidt og hvordan du vil være kandidat til Folketinget i Alternativet. Kandidatgrundlaget her er skriftligt og skal

Læs mere

Program for Forældrekursus den marts 2016

Program for Forældrekursus den marts 2016 Program for Forældrekursus den 12.-13. marts 2016 Sted: Brogaarden, Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart Formålsbeskrivelse: Forældrene vælger mellem et væld af workshops, der giver konkret viden og værktøjer.

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Familier med SMA 1. Temadag om palliativ indsats til børn og unge 25. Oktober 2017

Familier med SMA 1. Temadag om palliativ indsats til børn og unge 25. Oktober 2017 Familier med SMA 1 Temadag om palliativ indsats til børn og unge 25. Oktober 2017 Fysioterapeut PhD, Ulla Werlauff, RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Indhold RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Rehabilitering

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? DØV- BLIND- FØDT INDENFOR RAMMERNE AF HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3 Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? Udgivet af Netværk

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Referat Ordinært møde

Referat Ordinært møde Vordingborg Kommune Handicaprådet Referat Ordinært møde Dato: Mandag den 24. februar 2014 Tidspunkt: kl. 18.30-21.00 Sted: Mødelokale 2 Vordingborg Rådhus Deltagere: Anders J. Andersen, Else-Marie Sørensen,

Læs mere

Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer

Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer Socialt Lederforum 29. marts 2012 Delforedrag - Salon 22 Birgitte Kofod Olsen Menneskerettighedsrådgiver, PhD Før man har rettigheder, kan

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Gruppe 2. Brugere med funktionsnedsættelse, pårørende m.fl.: - Ernst Peter Kristensen, Frivillig hjælper inden for sløjd og hygge

Gruppe 2. Brugere med funktionsnedsættelse, pårørende m.fl.: - Ernst Peter Kristensen, Frivillig hjælper inden for sløjd og hygge Danske Handicaporganisationer Faaborg-Midtfyn v/ formand Pia Pedersen, Boltingevej 7, 5750 Ringe. Telefon: 62 62 33 17. E-mail: piabpedersen@gmail.com Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/faaborg-midtfyn

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Artikel 23 - Forældre med handicap har ret til at få passende hjælp til opgaver i forhold til børnene

Artikel 23 - Forældre med handicap har ret til at få passende hjælp til opgaver i forhold til børnene Artikel 23 - Forældre med handicap har ret til at få passende hjælp til opgaver i forhold til børnene Socialrådgiver Bente Juul Röttig 1 Handicapkonventionen artikel 23,2 Børnekonventionen artikel 3 og

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen 18 år hvilke muligheder er der for hjælp efter den sociale lovgivning (efterværn og voksenbestemmelser efter serviceloven) og efter lovgivningen om særligt

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde

Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde Notat Sagsnr.: 2017/0003326 Dato: 1. marts 2017 Titel: Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Specialkonsulent Indledning Ifølge

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Oplæg om DUKH og retssikkerhed

Oplæg om DUKH og retssikkerhed Oplæg om DUKH og retssikkerhed Landsforeningen for Marfan Syndrom Middelfart d. 20. september 2015 Ved socialfaglig konsulent Britta Christensen Dagens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev juli 2005 Nyt fra Den Sikre Vej Her kommer lidt sommerlæsning fra Den Sikre Vej, dette nyhedsbrev indeholder nemlig to artikler. Den første artikel handler om vores aktiviteter på børnekarnevalet

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Sårbarhedsundersøgelse 2017

Sårbarhedsundersøgelse 2017 Sårbarhedsundersøgelse 2017 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.030 forældre til børn med autisme Maj 2017 Indledning: Når børn får diagnosen autisme, så kommer forældrene ind i det offentlige system og

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Forældre: På hvilke områder har eleven behov for udvikling med henblik på at være uddannelsesparat efter 9. klasse?

Forældre: På hvilke områder har eleven behov for udvikling med henblik på at være uddannelsesparat efter 9. klasse? Handleplan for elever der i 8. klasse er foreløbig ikke uddannelsesparat Handleplanen bedes udfyldes så meget som muligt af lærerteamet omkring klassen inden klassekonferencen. Navn på elev: Laila Nissen

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap 2010/1 BSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-6306 Fremsat den 4. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen.

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen. Danske Handicaporganisationer Kolding v/ formand Ida Merethe Jørgensen Mobil: 61867915 E-mail: idjo50@hotmail.com Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/kolding Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Den 23. marts 2016 /BEK. Referat fra Centerrådsmøde dem 25. februar 2016

Den 23. marts 2016 /BEK. Referat fra Centerrådsmøde dem 25. februar 2016 Socialforvaltningen Borgercenter Handicap REFERAT Den 23. marts 2016 /BEK Referat fra Centerrådsmøde dem 25. februar 2016 Deltagere: Hans Jørgen Møller (DHF, formand) Vibeke Ries (Borgercenterchef), Kirsten

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere