Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad."

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Kristian Tokkesdal, Delacour Referent: Johs. V. Hansen Stemmetællere: Grete Rahbek og Susanne Pejstrup 2. Bestyrelsens årsberetning Erik Jantzen fremlagde bestyrelsens beretning. Medlemstallet har i løbet af året været fortsat stigende og er p.t. sammensat således: - 69 Almindelige medlemmer (+6) - 22 Medarbejder medlemmer ( +3) - 42 Firma medlemmer (+ 14) medlemmer i alt (+ 23) Formanden havde estimeret foreningens medlemskreds til at have følgende produktionsomfang: - Planteproduktion hektar - Svineproduktion årssøer slagtesvin - Kvæg: malkekøer stk. kødkvæg - Får + lam stk. - Fjerkræ æglæggere - 6. mio. slagtekyllinger - Antal aktionærer i selskaberne: Antal medarbejdere DFA aktiviteter Den 17. januar 2013 generalforsamling + konference med 98 deltagere. Den 20. juni 2013 konference med 85 deltagere Den 16. januar 2014 (i dag) generalforsamling + konference med 145 deltagere 20. marts orienteringsmøde om mulighederne i Bulgarien sammen med den Bulgarske Ambassade. 13. oktober opfølgende møde om et landbrugs projekt i Bulgarien. 1

2 24. oktober orienteringsmøde om mulighederne i Penza Regionen sammen med den russiske handels repræsentation (ambassade) Studieture: oktober studietur til Rusland Tema: Large Scale Farming in Russia med 35 deltagere 2 kvægture til USA: april - 8 deltagere fra Slovakiet, Tyskland og England 27. nov. 4. december - 4 deltagere fra DK og UK Landegruppe Rumænien: Møde 3-4 juni med 25 deltagere og fagligt besøg hos Agri Invest og DanBred Arges. FPM uddannelsen: Farm Production Manager uddannelsen kører fortsat fint. Det 5. hold startede november 2013 med 16 deltagere. Hold 1, 2 og 3 er afsluttet. Kurset varer 18 måneder og omfatter bl.a. 2 ugers ophold i Danmark, 4 gange 2 dages seminar i forskellige lande og afsluttes med aflevering af en hovedopgave. Prisen for hele kursusforløbet er Euro pr. deltager. Det er målet at starte et nyt hold op hvert år. Kurset kører i et samarbejde med JU og med Povl Nørgaard som tovholder. For afsluttede hold søges oprettet ERFA grupper, hvor de udenlandske driftsledere kan fortsætte deres uddannelse. Det første hold er startet op Netværks aktiviteter: Crop Bernchmarking grupper: Hold 1 startede oktober 2012 og har haft sit tredje møde. Der deltager 8 selskaber fra Polen, Slovakiet og Rumænien. Hold 2 startes op den 29. januar. Dette hold omfatter selskaber, som både har planteavl og husdyrbrug. 6 selskaber fra Slovakiet, Ukraine og Rumænien deltager. Paul-Christian Kongsted, Dangro Invest er koordinator for begge Cropgrupper. DFA Development Group: Et hold startet op september selskaber og 9 personer er er med i gruppen. 2 årlige møder med bl.a. emner som strategi på kort og lang sigt. Koordinator Johs. V. Hansen Økonomisk benchmarking: Der kører nu to benchmarking grupper for direktører ved svineproduktioner i udlandet. I de to grupper er der samlet 14 deltagere fra 10 lande. Grupperne mødes to gange årligt. Koordinator Johs. V. Hansen, DFA 2

3 ERFA grupper: Der er nu etableret 3 ERFA Grupper for managers ved svineproduktion i udlandet. Grupperne mødes to gange årligt på en af de deltagende farme. I de tre grupper er der i alt 34 deltagere fra 12 lande. Koordinatorer Johs. V. Hansen, DFA og Per Knudsen, Eurogen.dk. Dairy Networs Groups: marts startes det første Network Group for ejere og CEOer i malkekvægsbesætninger i udlandet. Holdet mødes første gang hos Dan-Esti, Estland. Maj-juni forventes en Network Group for produktions ledere startet op. Koordinatorer for begge grupper er Susanne Pejstrup, Lean Farming og Jens Ulrik Tarpgaard, Dan-Esti. Nyhedsbreve: Nyhedsbrevet er udsendt 8 gange i 2013 til medlemmer samt oplyste samarbejdspartnere i alt ca. 800 personer. Nyhedsbrevene indeholder informationer fra medlemmerne, fra internationale tidsskrifter, markedsinformation m.v. Fremadrettede aktiviteter: - Hjemmesiden moderniseres - Udvikling af et koncept for en overbygning af FPM uddannelsen - Undersøge muligheden for at kunne tilbyde et Mini MBA koncept - Styrkelse af medlems informationen - Etablering af to nye FPM ERFA grupper (plante- og svine grupper) juni konference med en række faglige indlæg juni tema om omsættelighed af ejerandele i udenlandske landbrugs selskaber --- hvad er kravene for at skabe omsættelighed??? - Oktober studietur til Afrika - Arrangementer for medlemmer på såvel Eurotier ( november) som Agromek ( november) Bestyrelsens beretning blev godkendt af generalforsamlingen. 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse Årsregnskabet blev fremlagt og godkendt. Årets resultat blev et overskud på kr. Egenkapitalen er steget til kr. Årsregnskabet blev godkendt af generalforsamling.. 4. Budget for det kommende år til godkendelse Budgettet blev fremlagt. I budgettet regnes med et stigende medlemstal samt et øget aktivitetsniveau. Resultatet er budgetteres til at blive et overskud på kr. Budgettet blev godkendt af generalforsamling 3

4 5. Fastlæggelse af kontingent Bestyrelsen foreslog uændret kontingentet for regnskabsåret Der foreslås derfor følgende kontingent for de forskellige medlems kategorier: - Almindeligt medlemskab: kr. - Medarbejder medlemskab: 500 kr. - Firma medlemskab (over 5 ansatte) kr. - Firmamedlemmer med 2-5 ansatte kr. - Firmamedlemmer med 1 ansat kr. - (ansatte er inklusiv ejer) Kontingent forslaget for blev godkendt af generalforsamlingen 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Til bestyrelsen valgtes: - Erik Jantzen (genvalg) - Jens Ulrik Tarpgaard (genvalg) - Jytte Rosenmaj (genvalg) - Anders Bundggaard (nyvalg) Som Suppleanter valgtes: - Paul-Chr. Kongsted - Frank Wennerberg 7. Valg af revisor Revision Aarhus genvalgtes som revision for foreningen 8. Forslag fra medlemmerne Bestyrelsen foreslog vedtægterne ændret for så vidt angår pkt. 1: Nugældende formulering: 1. Foreningens navn og adresse: Foreningens navn er Danish Farmers Abroad Foreningens adresse er Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N Ændres til: 1. Foreningens navn og adresse: Foreningens navn er Danish Farmers Abroad Foreningens adresse er Långawten 45, Hinge, 8620 Kjellerup Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen. 9. Eventuelt Intet under eventuelt 4

5 Den 16. januar 2014: Kristian Tokkesdal, dirigent Johs. V. Hansen, referent Erik Jantzen (formand) Lars V. Drescher Niels Hjorth Jytte Rosenmaj Jens Ulrik Tarpgaard Richardt Duus Anders Bundgaard. 5

Nyhedsbrev nr. 41 Februar 2012

Nyhedsbrev nr. 41 Februar 2012 Nyhedsbrev nr. 41 Februar 2012 Generalforsamling I Danish Farmers Abroad med flot tilslutning. Som bekendt blev årets generalforsamling afholdt den 26. januar på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Med over

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 40 December 2011

Nyhedsbrev nr. 40 December 2011 Nyhedsbrev nr. 40 December 2011 Den 26. januar afholdes foreningens generalforsamling på Hotel Pejsegården, Brædstrup. Generalforsamlingen kombineres med en konference, som vil være åbent for alle. Se

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 56 December 2013. Sæt kryds ved den 16. januar og kom til Brædstrup.

Nyhedsbrev nr. 56 December 2013. Sæt kryds ved den 16. januar og kom til Brædstrup. Nyhedsbrev nr. 56 December 2013, Sæt kryds ved den 16. januar og kom til Brædstrup. Medlemstallet i Danish Farmers Abroad har i de senere år været markant stigende. Det er dejligt og til stor glæde for

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 67 Oktober 2014. Mange tilbud om uddannelse og Networking

Nyhedsbrev nr. 67 Oktober 2014. Mange tilbud om uddannelse og Networking Nyhedsbrev nr. 67 Oktober 2014 Mange tilbud om uddannelse og Networking Som det vil fremgå ved læsning af dette Nyhedsbrev, så har Danish Farmers Abroad iværksat en række tiltag med hensyn til kursus aktivitet

Læs mere

Aktiviteter i Danish Farmers Abroad:

Aktiviteter i Danish Farmers Abroad: Nyhedsbrev nr. 69 Februar 2015 Generalforsamling og konference med stor deltagelse. Den 14. januar afholdtes som bekendt generalforsamling i Danish Farmers Abroad på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Det

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 66 Juli 2014

Nyhedsbrev nr. 66 Juli 2014 Nyhedsbrev nr. 66 Juli 2014, Lovende høst men faldende priser. Høsten kører i øjeblikket på højtryk de fleste steder i Europa. Generelt er der meldinger om gode udbytter og god kvalitet fra de fleste medlemmer

Læs mere

God høst --- god sommer!!

God høst --- god sommer!! Nyhedsbrev nr. 75 Juli 2015, God høst --- god sommer!! Høsten står for døren og i de sydlige dele af Europa er den startet. Det er som altid en spændende tid hvad bliver udbytterne --- og der efter hvordan

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Ad punkt l Valg af dirigent

Ad punkt l Valg af dirigent GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S CVR.NR. 20813938 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 28. april 2003 afholdtes ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S på A/S Georg Jensen Damaskvæveriet

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 53 August 2013

Nyhedsbrev nr. 53 August 2013 , Nyhedsbrev nr. 53 August 2013 Den landbrugsskeptiske presse kom på banen lige før sommerferien I sidste nummer omtalte vi den megen og positive presseomtale, som danske landbrugsselskaber i udlandet

Læs mere

Dansk Medicoteknisk Selskab

Dansk Medicoteknisk Selskab Dansk Medicoteknisk Selskab Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological Engineering & Science (EAMBES) 23. marts

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Danish Society for Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv

Læs mere