q PRINT ECOSYS P6130cdn BETJENINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "q PRINT ECOSYS P6130cdn BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 q PRINT ECOSYS P6130cdn BETJENINGSVEJLEDNING

2 > Indledning Indledning Tak fordi du har købt ECOSYS P6130cdn. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig vedligeholdelse og løse enkle problemer, hvis der bliver behov for det, så maskinen bevares i optimal stand. Læs denne betjeningsvejledning, inden du tager maskinen i brug. Vi anbefaler, at du anvender vores tilbehør og forsyninger. Vi beder dig anvende vores originale tonerbeholdere, der har gennemgået strenge kontroltests. Hvis du anvender ikke-originale tonerbeholdere, kan det medføre funktionssvigt. Vi er ikke ansvarlige for skader, der skyldes brug af tilbehør og forsyninger af andet mærke i maskinen. Der er påsat en mærkat på vores originale reservedele som vist nedenfor. i

3 Indholdsfortegnelse Indledning... i Indholdsfortegnelse... ii Maskinfunktioner... iv Vejledninger der leveres med maskinen... vi Om betjeningsvejledningen (denne vejledning)... viii Vejledningens opbygning... viii Konventioner i denne vejledning... ix Menuoversigt... xi 1 Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger Generel bemærkning Sikkerhedskonventioner i denne vejledning Miljø Forholdsregler for brug Lasersikkerhed (Europa) EN ISO EK1-ITB Juridiske oplysninger Energisparefunktion Automatisk 2-sidet udskrivning Ressourcebesparelser - papir Miljømæssige fordele ved "Strømstyring" Energy Star-programmet (ENERGY STAR ) Installation og opsætning af maskinen Del-navne Maskinens ydre Stik/Indvendigt Med valgfrit tilbehør Tilslutning af kabler Tilslutning af LAN-kabel Tilslutning af USB-kabel Tilslutning af strømkabel Tænding/slukning Tænding Slukning Brug af betjeningspanelet Taster på betjeningspanelet Betjeningsmetode Vælge en menu Indstille en menu Annullere menuvalg Skærmbilledet Hjælp Log på/log af Log på Log af Maskinens standardindstillinger Indstilling af dato og klokkeslæt Opsætning af netværk (Tilslutning af LAN-kabel) Energisparefunktion Dvale og automatisk dvale Installation af software Software på DVD (Windows) Installation af software i Windows Afinstallation af software Installere software på en Mac computer Kontrol af tælleren Command Center RX Adgang Command Center RX Ændring af sikkerhedsindstillingerne Ændre enhedsinformation ii

4 3 Klargøring inden brug Ilægning af papir Forholdsregler ved ilægning af papir Ilægning af papir i kassetterne Ilægning af papir i multifunktionsbakken Specifikation af papirstørrelse og medietype Papirstopper Udskrivning fra PC Udskrivning fra PC Udskrivning på papir der ikke har standardstørrelse Skærmbillede med printerdriverens udskriftsindstillinger Printerdriver hjælp Ændre standard printerdriver indstillinger (Windows 7) Annullering af udskrivning fra en computer Udskrivning med AirPrint Udskrivning med Google Cloud Print Status Monitor Adgang til Status Monitor Lukning af Status Monitor Visning af Status Monitor Betjening af maskinen Kontrol af maskinens serienummer Afbrydelse af job Brug af forskellige funktioner Tilgængelige funktioner på maskinen Funktioner Stille tilstand Slet efter udskrivning Problemløsning Regelmæssig vedligeholdelse Rengøring Udskiftning af tonerbeholder Udskiftning af beholder til brugt toner Problemløsning Funktionsproblemer Fejlmeddelelser og problemløsning Justering/vedligeholdelse Fjern papirstop Tillæg Tilbehør Oversigt over tilbehør Specifikationer Maskine Printerfunktioner Arkindfører (500 ark) (tilbehør) Indeks... Indeks-1 iii

5 > Maskinfunktioner Maskinfunktioner Maskinen er udstyret med mange nyttige funktioner. Brug af forskellige funktioner (side 6-1) Her er nogle eksempler. Optimér workflowet på kontoret Gem ofte brugte dokumenter i maskinen (Brugerdefineret boks) Spar energi og omkostninger Spar energi efter behov (Energisparefunktion) Anvend mindre toner til udskrivning (EcoPrint) Off Du kan gemme det ofte anvendte dokument i maskinen og udskrive det efter behov. Se engelsk Operation Guide. Maskinen er udstyret med en energisparefunktion, der automatisk skifter til Dvaletilstand. Energisparefunktion (side 2-17) Du kan spare på forbruget af toner med denne funktion. Når du kun har brug for at kontrollere det trykte indhold, såsom en prøveudskrivning eller dokumenter til intern bekræftelse, skal du bruge denne funktion til at spare toner. Anvend denne funktion, når det ikke er påkrævet med en udskrift i høj kvalitet. Se engelsk Operation Guide. Spar energi og omkostninger Reducér papirforbruget (Papirbesparende udskrivning) Styrk sikkerheden Beskyt data på SDD (Kryptering/Overskrivning) Undgå tab af færdige dokumenter (Privat udskrivning) Du kan udskrive originaler på begge sider af et papir. Du kan også udskrive flere originaler på et ark. Du kan automatisk overskrive de unødvendige data, der er tilbage på SSD. For at forhindre en ekstern lækage, er maskinen i stand til at kryptere data, før du skriver dem til SSD. Se engelsk Operation Guide. Du kan gemme et printerdokument midlertidigt i maskinen. Ved at printe dokumentet fra maskinen, forhindrer du, at nogen kan tage dit dokument. Se engelsk Operation Guide. iv

6 > Maskinfunktioner Styrk sikkerheden Login med ID-kort (Kortgodkendelse) Styrk sikkerheden (Administratorindstillinger) Brug funktionerne mere effektivt Gør maskinen stille (Stille tilstand) OK! Du kan logge ind ved ganske enkelt at røre med et ID-kort. Du behøver ikke at indtaste administrator navn og adgangskode. Se engelsk Operation Guide. Der er forskellige funktioner tilgængelige for administratorer til at styrke sikkerheden. Se engelsk Operation Guide. Du kan gøre maskinen stille ved at reducere dens driftsstøj. Du kan opsætte denne tilstand efter job. Stille tilstand (side 6-3) Brug funktionerne mere effektivt Installér maskinen uden netværkskabler (Trådløst netværk) Anvend USB-hukommelsen (USB-hukommelse) Udfør fjernhandlinger (Command Center RX) I omgivelser, hvor der bruges trådløst LAN, kan du installere maskinen uden netværkskabler. Se engelsk Operation Guide. Denne funktion er nyttig, når du skal udskrive dokumenter uden for kontoret, eller når du ikke kan printe fra din PC. Du kan udskrive dokumentet fra USBhukommelsen ved at forbinde den direkte med maskinen. Se engelsk Operation Guide. Du kan opnå fjernadgang til maskinen for at udskrive, sende eller downloade data. Administratorer kan konfigurere maskinadfærden eller administrationsindstillingerne. Command Center RX (side 2-30) v

7 > Vejledninger der leveres med maskinen Vejledninger der leveres med maskinen Følgende vejledninger leveres sammen med denne maskine. Se i hver vejledning efter behov. Indholdet i vejledningerne kan ændres uden varsel for forbedring af maskinens ydeevne. Udskrevne vejledninger Kom hurtigt i gang med at bruge maskinen For sikker brug af maskinen Quick Guide Forklarer, hvordan maskinens grundlæggende funktioner bruges, hvordan bekvemme funktionaliteter bruges, hvordan man udfører rutinevedligeholdelse, og hvad man skal gøre, når der opstår problemer. Safety Guide Angiver sikkerhedsoplysninger og advarsler for installationsmiljø og brug af maskinen. Læs altid denne vejledning, inden du tager maskinen i brug. Safety Guide (ECOSYS P6130cdn) Angiver den nødvendige plads til opstilling af maskinen og beskriver advarselsmærkaterne og anden sikkerhedsinformation. Læs altid denne vejledning, inden du tager maskinen i brug. vi

8 > Vejledninger der leveres med maskinen Vejledninger (PDF) på DVD (Product Library) Brug maskinen med omtanke Betjeningsvejledning (Denne vejledning) Forklarer, hvordan man ilægger papir og udfører grundlæggende handlinger, og angiver standardindstillinger og anden information. Brug ID-kort Styrk sikkerheden Nem registrering af maskininformation og konfiguration af indstillinger Udskrivning af data fra en computer Udskriv en PDF-fil direkte Overvågning af maskinen og printere på netværket Udskriv uden brug af printerdriver Card Authentication Kit (B) Operation Guide Forklarer, hvordan man udfører godkendelse ved brug af ID-kort. Data Security Kit (E) Operation Guide Forklarer hvordan Data Security Kit (E) indføres og anvendes, og hvordan man kan overskrive og kryptere data. Command Center RX User Guide Forklarer, hvordan man opnår adgang til maskinen fra en webbrowser til kontrol og ændring af indstillingerne. Printer Driver User Guide Forklarer, hvor man installerer printerdriveren og bruger printerens funktion. KYOCERA Net Direct Print Operation Guide Forklarer, hvordan man udskriver PDF-filer uden start af Adobe Acrobat eller Reader. KYOCERA Net Viewer User Guide Forklarer, hvordan man overvåger netværksprintersystemet (maskinen) med KYOCERA Net Viewer. PRESCRIBE Commands Command Reference Beskriver printersproget (PRESCRIBE kommandoer). PRESCRIBE Commands Technical Reference Beskriver PRESCRIBE kommandofunktionen og kontrollen af hver type emulering. Indstil udskriftsposition Maintenance Menu User Guide Service-menu giver forklaringer på, hvordan der skal konfigureres udskrift, scanning og andre indstillinger. Installér følgende versioner af Adobe Reader for at se manualen på DVD. Version 8.0 eller nyere vii

9 > Om betjeningsvejledningen (denne vejledning) Om betjeningsvejledningen (denne vejledning) Vejledningens opbygning Denne betjeningsvejledning indeholder følgende kapitler. Kapitel 1 Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger 2 Installation og opsætning af maskinen Indhold Indeholder forholdsregler vedrørende brug af maskinen og varemærkeinformation. Forklarer komponenternes navne, kabelforbindelser, installation af softwaren, login, log ud og andre spørgsmål i forbindelse med administration af maskinen. 3 Klargøring inden brug Forklarer klargøring og opsætning, der er nødvendig til at bruge maskinen, såsom hvordan betjeningspanelet anvendes og der ilægges papir. 4 Udskrivning fra PC Forklarer grundlæggende trin til udskrivning. 5 Betjening af maskinen Forklarer grundlægende procedurer til brug af dokumentbokse. 6 Brug af forskellige funktioner Forklarer bekvemme funktioner, som er tilgængelige på maskinen. 7 Problemløsning Forklarer, hvad man skal gøre, når der ikke er mere toner, når der vises en fejl, når der er papirstop, eller når andre problemer opstår. 8 Tillæg Beskriver bekvemt tilbehør, som er tilgængeligt for maskinen. Indeholder information om mediatyper og papirformater og en terminologiliste. Forklarer lister over maskinens specifikationer. viii

10 > Om betjeningsvejledningen (denne vejledning) Konventioner i denne vejledning Adobe Reader XI er anvendt som et eksempel i forklaringerne nedenfor. Klik på et punkt i indholdsfortegnelsen for at gå til den pågældende side. Klik for at gå fra aktuel side til sidst viste side. Denne funktion er nyttig, når du vil gå tilbage til den side, som du sidst har været på. VIGTIGT Angiver driftskrav eller - begrænsninger til at handle korrekt på maskinen og undgå skade på maskinen eller på ejendom. BEMÆRK Angiver supplerende forklaringer og referenceinformation for handlinger. Se Klik på den understregede tekst for at gå til den pågældende side. FORSIGTIG Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende punkter kan medføre personskade eller mekanisk skade. BEMÆRK Punktet, som vises i Adobe Reader kan variere afhængig af, hvordan det bruges. Hvis der ikke fremkommer en indholdsfortegnelse eller værktøjer, se Adobe Reader Help. Visse punkter er angivet i denne vejledning af nedenstående konventioner. Konventioner Beskrivelse [Fed] "Almindeligt" Angiver taster og knapper. Angiver en meddelelse eller indstilling ix

11 > Om betjeningsvejledningen (denne vejledning) Konventioner brugt i procedurer til drift af maskinen I denne betjeningsvejledning er kontinuerlige betjeninger som følge: Vælg tasten [Menu]. Den egentlige fremgangsmåde Vælg [ ] eller [ ] for at vælge [Fælles indstill]. Vælg [ ]. Procedure angivet i denne vejledning [Menu] tast > [ ] [ ] tast > [Fælles indstill.] > [ ] tast x

12 > Menuoversigt Menuoversigt Dette er en liste over menuer, der vises på displayet. Nogle af disse menuer kan ikke blive vist, afhængigt af indstillinger. Nogle menunavne kan afvige fra deres referencetitler. Rapportudskrivning Udskriv Menuoversigt (Se engelsk Operation Guide.) Udskriv Statusside (Se engelsk Operation Guide.) Udskriv skrifttypeliste (Se engelsk Operation Guide.) Udskriv RAM-disk-filliste (Se engelsk Operation Guide.) Udskriv SSD-filliste (Se engelsk Operation Guide.) Udskriv SD-kort-filliste (Se engelsk Operation Guide.) USB-hukommelse Udskriv fil (Se engelsk Operation Guide.) Stille tilstand (side 6-3) Kopier (Se engelsk Operation Guide.) Papirkilde (Se engelsk Operation Guide.) Fjern enhed (Se engelsk Operation Guide.) Udskriv filliste (Se engelsk Operation Guide.) Brugerdefineret boks Vælg boks Udskriv alle filer (Se engelsk Operation Guide.) Udskriv boksliste (Se engelsk Operation Guide.) (Vælger dataene) (Se engelsk Operation Guide.) Slet alle filer (Se engelsk Operation Guide.) Udskriv filliste (Se engelsk Operation Guide.) Jobboks Lynkopi (Se engelsk Operation Guide.) Privat/lagret (Se engelsk Operation Guide.) Jobboks Lynkopi (Se engelsk Operation Guide.) Slet (Se engelsk Operation Guide.) Hukomm.instr. (Se engelsk Operation Guide.) Tæller (side 2-29) xi

13 > Menuoversigt Papirindstilllinger MF-bakkestørrelse (Se engelsk Operation Guide.) MP-bakketype (Se engelsk Operation Guide.) Kassette 1 format (Se engelsk Operation Guide.) Kassette 2 format (Se engelsk Operation Guide.) Kassette 3 format (Se engelsk Operation Guide.) Kassette 4 format (Se engelsk Operation Guide.) Kassette 1 type (Se engelsk Operation Guide.) Kassette 2 type (Se engelsk Operation Guide.) Kassette 3 type (Se engelsk Operation Guide.) Kassette 4 type (Se engelsk Operation Guide.) Typejustering (Se engelsk Operation Guide.) Papirvægt (Se engelsk Operation Guide.) Justering af nulstillingstype (Se engelsk Operation Guide.) Duplex (Se engelsk Operation Guide.) Udskriftsindstilling Papirkilde (Se engelsk Operation Guide.) Autoskift kass. (Se engelsk Operation Guide.) MFBak. Prioritet (Se engelsk Operation Guide.) Fast valg for (Se engelsk Operation Guide.) Duplex (Se engelsk Operation Guide.) Ignorér A4/LT (Se engelsk Operation Guide.) Emulering (Se engelsk Operation Guide.) Fejlrapport (Se engelsk Operation Guide.) Farvetilstand (Se engelsk Operation Guide.) Udskriftskvalitet (Se engelsk Operation Guide.) Glans (Se engelsk Operation Guide.) EcoPrint (Se engelsk Operation Guide.) Sideindstilling (Se engelsk Operation Guide.) Kopier (Se engelsk Operation Guide.) Retning (Se engelsk Operation Guide.) Bred A4 (Se engelsk Operation Guide.) XPS tilpas side (Se engelsk Operation Guide.) TIFF/JPEG størrelse (Se engelsk Operation Guide.) Brugernavn (Se engelsk Operation Guide.) Jobnavn (Se engelsk Operation Guide.) xii

14 > Menuoversigt Netværk TCP/IP (Se engelsk Operation Guide.) DHCP (Se engelsk Operation Guide.) Auto-IP (Se engelsk Operation Guide.) IP-adresse (Se engelsk Operation Guide.) Subnet Mask (Se engelsk Operation Guide.) Gateway (Se engelsk Operation Guide.) Bonjour (Se engelsk Operation Guide.) TCP/IP (IPv6) (Se engelsk Operation Guide.) RA(Stateless) (Se engelsk Operation Guide.) DHCPv6 (Se engelsk Operation Guide.) Protokol detalj. (Se engelsk Operation Guide.) NetBEUI (Se engelsk Operation Guide.) SNMPv3 (Se engelsk Operation Guide.) FTP(server) (Se engelsk Operation Guide.) SNMP (Se engelsk Operation Guide.) SMTP (Se engelsk Operation Guide.) POP3 (Se engelsk Operation Guide.) RAW port (Se engelsk Operation Guide.) LPD (Se engelsk Operation Guide.) HTTP (Se engelsk Operation Guide.) Genstart netværksdelen (Se engelsk Operation Guide.) Netværk (tilbehør) TCP/IP (Se engelsk Operation Guide.) DHCP (Se engelsk Operation Guide.) Auto-IP (Se engelsk Operation Guide.) IP-adresse (Se engelsk Operation Guide.) Subnet Mask (Se engelsk Operation Guide.) Gateway (Se engelsk Operation Guide.) Bonjour (Se engelsk Operation Guide.) TCP/IP (IPv6) (Se engelsk Operation Guide.) RA(Stateless) (Se engelsk Operation Guide.) DHCPv6 (Se engelsk Operation Guide.) Netware (Se engelsk Operation Guide.) AppleTalk (Se engelsk Operation Guide.) IPSec (Se engelsk Operation Guide.) LAN interface (Se engelsk Operation Guide.) MACAdresseFilter (Se engelsk Operation Guide.) Kommunikation (Se engelsk Operation Guide.) Genstart netværksdelen (Se engelsk Operation Guide.) xiii

15 > Menuoversigt Fælles enhed Displaysprog (Se engelsk Operation Guide.) Datoindst. (Se engelsk Operation Guide.) Dato (ÅÅÅÅ/MM/DD) (Se engelsk Operation Guide.) Klokkeslæt (T:M:S) (Se engelsk Operation Guide.) Datoformat (Se engelsk Operation Guide.) Tidszone (Se engelsk Operation Guide.) Sommertid (Se engelsk Operation Guide.) Brummer (Se engelsk Operation Guide.) Tastgodkendelse (Se engelsk Operation Guide) Jobafslutning (Se engelsk Operation Guide.) Klar (Se engelsk Operation Guide.) Fejl (Se engelsk Operation Guide.) RAM-disk (Se engelsk Operation Guide.) RAM-diskstørrelse (Se engelsk Operation Guide.) SSD (Se engelsk Operation Guide.) SD-kort (Se engelsk Operation Guide.) Fejlhåndtering (Se engelsk Operation Guide.) Format (Se engelsk Operation Guide.) Format (Se engelsk Operation Guide.) Duplex (Se engelsk Operation Guide.) Forkert papir (Se engelsk Operation Guide.) MF-bakke tom (Se engelsk Operation Guide.) Farvetoner tom (Se engelsk Operation Guide) Timer (Se engelsk Operation Guide.) Auto.nulstil. (Se engelsk Operation Guide.) Nulst.timer for panel (Se engelsk Operation Guide.) Dvaletimer (Se engelsk Operation Guide.) Automatisk fejlsletning (Se engelsk Operation Guide.) Timer fejlsletning (Se engelsk Operation Guide.) Papirføder, timeout (Se engelsk Operation Guide.) Indst. dvaleniv. (Se engelsk Operation Guide.) Dvaleniveau (Modeller udenfor Europa) (Se engelsk Operation Guide.) Netværk (Se engelsk Operation Guide.) Kortlæser (Se engelsk Operation Guide.) Disp. status/log (Se engelsk Operation Guide) JobDetaljeStatus (Se engelsk Operation Guide.) Joblog (Se engelsk Operation Guide.) Advar. tonerniv. (Se engelsk Operation Guide.) xiv

16 > Menuoversigt Sikkerhed I/F blokering (Se engelsk Operation Guide.) USB-vært (Se engelsk Operation Guide.) WSD udskrivning (Se engelsk Operation Guide.) Enhanced WSD (Se engelsk Operation Guide.) Enhanced WSD (SSL) (Se engelsk Operation Guide.) IPP (Se engelsk Operation Guide.) SSL server (Se engelsk Operation Guide.) IPSec (Se engelsk Operation Guide.) ThinPrint (Se engelsk Operation Guide.) LAN interface (Se engelsk Operation Guide.) Sikkerhedsniveau (Se engelsk Operation Guide.) USB-enhed (Se engelsk Operation Guide.) Indstilling I/F (Se engelsk Operation Guide) USB-lagring (Se engelsk Operation Guide.) DES (Se engelsk Operation Guide.) 3DES (Se engelsk Operation Guide.) AES (Se engelsk Operation Guide.) IPP over SSL (Se engelsk Operation Guide.) HTTPS (Se engelsk Operation Guide.) ThinPrint over SSL (Se engelsk Operation Guide.) SSD initial. (Se engelsk Operation Guide.) Sikkerhedsadg. (Se engelsk Operation Guide.) Initialisering (Se engelsk Operation Guide.) Data sikkerhed (Se engelsk Operation Guide.) Fjern.persondata (Se engelsk Operation Guide.) xv

17 > Menuoversigt Bruger/job-konto Brugerlogon Login type (Se engelsk Operation Guide) Tastatur login (Se engelsk Operation Guide) Jobregnskab (Se engelsk Operation Guide.) RegnskabAdgang (Se engelsk Operation Guide) Vælg konto Tæller (Se engelsk Operation Guide.) Farvetæller (Se engelsk Operation Guide.) Begrænsning (Se engelsk Operation Guide.) Farverebegrænsning (Se engelsk Operation Guide.) Maks. udskrifter (Se engelsk Operation Guide) Maks. farveudskr. (Se engelsk Operation Guide.) Nulstil tæller (Se engelsk Operation Guide.) Tilføj konto (Se engelsk Operation Guide.) Slet konto (Se engelsk Operation Guide.) Udskriv jobregnskabsliste (Se engelsk Operation Guide.) Angiv grænse (Se engelsk Operation Guide.) Ukendt id-job (Se engelsk Operation Guide.) Administrator Rediger id (Se engelsk Operation Guide) Rediger adgangskode (Se engelsk Operation Guide) Juster/vedligeholdelse Stille tilstand (Se engelsk Operation Guide.) Farverekalibrering (Se engelsk Operation Guide.) Registrering normal (Se engelsk Operation Guide.) Registreringsdetaljer (Se engelsk Operation Guide.) Genstart printer (Se engelsk Operation Guide.) Service (Se engelsk Operation Guide.) Ekstra funktion (Se engelsk Operation Guide) Netværksstatus (Se engelsk Operation Guide.) Opt. Netværksstatus (Se engelsk Operation Guide.) xvi

18 1 Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger Læs disse oplysninger, inden du tager maskinen i brug. Dette kapitel indeholder oplysninger om følgende emner: Generel bemærkning Sikkerhedskonventioner i denne vejledning Miljø Forholdsregler for brug Lasersikkerhed (Europa) EN ISO EK1-ITB Juridiske oplysninger Energisparefunktion Automatisk 2-sidet udskrivning Ressourcebesparelser - papir Miljømæssige fordele ved "Strømstyring" Energy Star-programmet (ENERGY STAR )

19 Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning Generel bemærkning Sikkerhedskonventioner i denne vejledning Symboler i vejledningen og på maskinens dele er sikkerhedsadvarsler, der har til formål at beskytte brugeren, andre personer og omgivende objekter og sikre korrekt og sikker brug af maskinen. Symbolerne og deres betydning vises nedenfor. Symboler ADVARSEL: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende punkter kan forårsage alvorlig personskade eller endog dødsfald. FORSIGTIG: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende punkter kan medføre personskade eller mekanisk skade. Symbolet angiver, at det pågældende afsnit indeholder sikkerhedsadvarsler. Punkter, som brugeren skal være særlig opmærksom på, er angivet inden i symbolet.... [Generel advarsel]... [Advarsel om høj temperatur] The angiver, at det pågældende afsnit indeholder oplysninger om forbudte handlinger. Nærmere oplysninger om den forbudte handling er angivet inden i symbolet.... [Advarsel om forbudt handling]... [Adskillelse forbudt] Symbolet angiver, at det pågældende afsnit indeholder oplysninger om handlinger, der skal udføres. Nærmere oplysninger om den obligatoriske handling er angivet inden i symbolet.... [Obligatorisk handling påkrævet]... [Tag stikket ud af stikkontakten]... [Slut altid maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse] Hvis sikkerhedsadvarslerne i denne betjeningsvejledning er ulæselige, eller selve vejledningen mangler, skal du kontakte din servicetekniker for at bestille en ny (gebyr kræves). 1-2

20 Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning Miljø Servicemiljøforholdene er som følger: Temperatur 10 til 32,5 C (Men fugtigheden skal være maks. 70 %, når temperaturen er 32,5 C.) Luftfugtighed 10 til 80 % (Men temperaturen skal være 30 C, når fugtigheden er 80 %.) Undgå følgende steder ved placering af maskinen. Undgå steder i nærheden af vinduer og direkte sollys. Undgå steder med vibrationer. Undgå steder med voldsomme temperatursvingninger. Placér ikke maskinen et sted, hvor den er udsat for en direkte varm eller kold luftstrøm. Undgå steder med dårlig ventilation. Hvis gulvet er sart over for maskinens hjul, når den flyttes efter installation, kan gulvmaterialet blive beskadiget. Under udskrivning frigives en vis mængde ozon, men denne mængde er ikke sundhedsfarlig. Lugten kan dog være ubehagelig, hvis maskinen bruges i lang tid i et lokale med dårlig ventilation, eller hvis der fremstilles ekstraordinært mange kopier. For at bevare det rette miljø for udskrivning, foreslås det, at lokalet er godt ventileret. 1-3

21 Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning Forholdsregler for brug Advarsler i forbindelse med håndtering af forbrugsstoffer FORSIGTIG Forsøg ikke på at brænde dele, der indeholder toner. Farlige gnister kan forårsage forbrændinger. Opbevar dele, der indeholder toner, utilgængeligt for børn. Undgå at indånde eller indtage toner eller få den i øjne eller på huden, hvis der spildes toner fra dele, der indeholder den. Hvis du kommer til at indånde toner, skal du gå til et sted med frisk luft og gurgle grundigt med rigelige mængder vand. Kontakt en læge, hvis du begynder at hoste. Hvis du kommer til at indtage toner, skal du rense munden med vand og drikke 1-2 glas vand for at fortynde maveindholdet. Kontakt en læge, hvis der er behov for det. Hvis du får toner i øjnene, skal du skylle dem grundigt med vand. Kontakt en læge, hvis der fortsat er smerter. Hvis du får toner på huden, skal du vaske den af med sæbe og vand. Forsøg ikke på at åbne eller ødelægge dele, der indeholder toner. Andre forholdsregler Returnér den udtømte tonerbeholder og beholderen til brugt toner til forhandleren eller serviceteknikeren. Den returnerede tonerbeholder og beholderen til brugt toner vil blive genbrugt eller bortskaffet i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser. Placér maskinen på et sted, hvor den ikke udsættes for direkte sollys. Opbevar maskinen i et lokale, hvor temperaturen forbliver under 40 C, og hvor markante ændringer af temperatur og luftfugtighed kan undgås. Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, skal du tage papiret ud af kassetten og MF-bakken (multifunktionsbakken), lægge det tilbage i originalemballagen og forsegle det igen. 1-4

22 Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning Lasersikkerhed (Europa) Laserstråling kan være farlig. Laserstrålingen inde i maskinen er derfor hermetisk forseglet vha. beskyttelseskabinettet og det ydre dæksel. Der kan ikke slippe stråling ud fra maskinen, når den benyttes normalt af en bruger. Maskinen er klassificeret som et Class 1-laserprodukt under IEC/EN :2007. Forsigtig: Udførelse af andre fremgangsmåder end de, der beskrives i denne vejledning, kan medføre farlig stråling. Disse mærkater er placeret på laserscanneren inde i maskinen og er ikke tilgængelige for brugeren. Oplysninger om CLASS 1-laserprodukter findes på typeskiltet. EN ISO 7779 Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, : Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db (A) oder weniger gemäß EN ISO EK1-ITB 2000 Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden. 1-5

23 Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning Juridiske oplysninger Denne vejledning eller dele heraf må ikke kopieres eller på anden måde gengives uden forudgående skriftligt samtykke fra KYOCERA Document Soloutions Inc. Vedrørende varemærker PRESCRIBE og ECOSYS er registrerede varemærker tilhørende Kyocera Corporation. KPDL er et varemærke, der tilhører Kyocera Corporation. Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1 og Internet Explorer er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. PCL er et varemærke, der tilhører Hewlett-Packard Company. Adobe Acrobat, Adobe Reader og PostScript er varemærker, der tilhører Adobe Systems, Incorporated. Ethernet er et registreret varemærke, der tilhører Xerox Corporation. Novell og NetWare er registrerede varemærker tilhørende Novell, Inc. IBM og IBM PC/AT er varemærker tilhørende International Business Machines Corporation. AppleTalk, Bonjour, Macintosh og Mac OS er registrerede varemærker, der tilhører Apple Inc. i USA og andre lande. Alle europæiske sprogfonte, der er installeret på denne maskine, bruges i henhold til licensaftale med Monotype Imaging Inc. Helvetica, Palatino og Times er registrerede varemærker, der tilhører Linotype GmbH. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery og ITC ZapfDingbats er registrerede varemærker, der tilhører International Typeface Corporation. ThinPrint er et varemærke, der tilhører Cortado AG i Tyskland og andre lande. UFST MicroType -fonte fra Monotype Imaging Inc. er installeret på denne maskine. Denne maskine indeholder software med moduler, der er udviklet af Independent JPEG Group. ipad, iphone og ipod touch er varemærker tilhørende Apple Inc. registrerede i USA og andre lande. AirPrint og AirPrint logo er varemærker tilhørende Apple Inc. ios er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges under licens fra by Apple Inc. Google og Google Cloud Print er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc. Alle andre firmanavne og produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører de respektive virksomheder. Betegnelserne og bruges ikke i denne betjeningsvejledning. 1-6

24 Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning GPL/LGPL Dette produkt indeholder ( og/eller LGPL ( software som en del af produktets firmware. Du kan få kildekoden, og du har tilladelse til at kopiere, distribuere og ændre produktet i overensstemmelse med betingelserne fra GPL/LGPL. For at få yderligere oplysninger herunder om kildekodens tilgængelighed, se OpenSSL License Copyright (c) The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. ( 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit ( THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Original SSLeay License Copyright (C) Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1-7

25 Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-). 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] Monotype Imaging License Agreement 1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software. 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement. 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces. 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original. 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested. 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software. 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions. The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded. 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging. In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces. 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement. 1-8

26 Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging. 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR , subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR (c)(2). 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement. 1-9

27 Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning Energisparefunktion Enheden leveres med Dvale, hvor printerfunktioner er klare og venter, mens strømforbruget reduceres til et minimum i perioder uden brug af enheden. Dvaletilstanden indtræffer efter et angivet tidsrum fra enheden sidst blev benyttet. Dvale Dvaletilstanden aktiveres automatisk, når maskinen har været ubenyttet i 1 minut. Det tidsrum, der skal gå uden aktivitet, før Dvaletilstanden aktiveres, kan forlænges. Dvale og automatisk dvale (side 2-17) Automatisk 2-sidet udskrivning Maskinen har 2-sidet kopiering som standardfunktion. Ved f.eks. at udskrive to 1-sidede originaler på et enkelt ark papir kan papirforbruget reduceres. Udskrivning i duplextilstand reducerer papirforbruget og bidrager til bevarelse af skovressourcer. Duplextilstanden reducerer også mængden af det papir, der skal købes, og derved omkostninger. Det anbefales at indstille duplexudskrivning som standard i de maskiner, der kan udskrive i duplex. Ressourcebesparelser - papir For bevarelse og bæredygtig brug af skovressourcer anbefales det at bruge både genbrugspapir og nyt papir, der er certificeret i henhold til miljømæssige initiativer eller er forsynet med anerkendte miljømærker, der overholder EN 12281:2002 * eller en tilsvarende kvalitetsstandard. Denne maskine understøtter også udskrivning på 64 g/m 2 papir. Anvendelse af denne papirtype, der indeholder færre råvarer, kan føre til yderligere bevarelse af skovressourcer. * : EN12281:2002 "Skrive-, kopi- og kontorpapir - Krav til kopipapir til kopimaskiner" Du kan få oplysninger om anbefalede papirtyper af din forhandler eller servicetekniker. Miljømæssige fordele ved "Strømstyring" Med henblik på reduktion af strømforbrug er maskinen er udstyret med en strømstyringsfunktion, der automatisk aktiverer strømsparetilstand, når maskinen ikke benyttes i et vist tidsrum. Selv om det tager maskinen lidt tid til at vende tilbage til KLAR-tilstand, når den er sat til energisparetilstand, er det muligt at opnå betydelig reduktion af energiforbrug. Det anbefales at bruge maskinen med aktiveringstid for strømsparetilstand indstillet som standard. 1-10

28 Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger > Generel bemærkning Energy Star-programmet (ENERGY STAR ) Vi har som deltagervirksomhed i det internationale Energy Star-program fastslået, at denne maskine overholder de standarder, der er fastlagt i programmet. ENERGY STAR er et frivilligt energieffektivitetsprogram med det formål at udvikle og fremme brugen af produkter med høj energieffektivitet med henblik på at forhindre den globale opvarmning. Kunder, der køber ENERGY STAR kvalificerede produkter, bidrager til reduktion af udledning af drivhusgaser og energirelaterede omkostninger. 1-11

29 2 Installation og opsætning af maskinen Dette kapitel indeholder information til administratoren om maskinen, såsom maskinens dele, kabelforbindelser og softwareinstallation. Del-navne Maskinens ydre Stik/Indvendigt Med valgfrit tilbehør Tilslutning af kabler Tilslutning af LAN-kabel Tilslutning af USB-kabel Tilslutning af strømkabel Tænding/slukning Tænding Slukning Brug af betjeningspanelet Taster på betjeningspanelet Betjeningsmetode Vælge en menu Indstille en menu Annullere menuvalg Skærmbilledet Hjælp Log på/log af Log på Log af Maskinens standardindstillinger Indstilling af dato og klokkeslæt Opsætning af netværk (Tilslutning af LAN-kabel) Energisparefunktion Dvale og automatisk dvale Installation af software Software på DVD (Windows) Installation af software i Windows Afinstallation af software Installere software på en Mac computer Kontrol af tælleren Command Center RX Adgang Command Center RX Ændring af sikkerhedsindstillingerne 2-32 Ændre enhedsinformation

30 Installation og opsætning af maskinen > Del-navne Del-navne Maskinens ydre Øverste bakke 2 Papirstopper 3 Kassette 1 4 Hovedafbryder 5 Håndtag 6 Stik til USB-hukommelse 7 Betjeningspanel 8 Håndtag 9 Bagdæksel 1 2-2

31 Installation og opsætning af maskinen > Del-navne Stik/Indvendigt Netværksinterfacestik 2 USB-port 3 Stik til USB-interface 4 Interface til tilbehør 5 Papirføderdæksel 6 Størrelsesvælger 7 Justeringsstyr for papirlængde 8 Papirbreddestyr 9 Multifunktionsbakke 10 Papirbreddestyr 11 Dæksel til fikseringsenhed 2-3

32 Installation og opsætning af maskinen > Del-navne Tonerbeholder (Sort) 13 Tonerbeholder (Magenta) 14 Tonerbeholder (Cyan) 15 Tonerbeholder (Gul) 16 Udløserarm til tonerbeholder 17 Dæksel til brugt toner 18 Beholder til brugt toner 2-4

33 Installation og opsætning af maskinen > Del-navne Med valgfrit tilbehør Kassette 2 2 Kassette 3 3 Kassette 4 4 Bagdæksel 2 5 Bagdæksel 3 6 Bagdæksel 4 Tilbehør (side 8-2) 2-5

34 Installation og opsætning af maskinen > Tilslutning af kabler Tilslutning af kabler Tilslutning af LAN-kabel VIGTIGT Hvis strømmen er tændt, skal du slukke på hovedafbryderen. Slukning (side 2-8) 1 Tilslut kablet til maskinen. 1 Tilslut LAN-kablet til netværksinterfacestikket. 2 Tilslut den anden ende af kablet til hubben. 2 Tænd maskinen, og konfigurér netværket. Opsætning af netværk (Tilslutning af LAN-kabel) (side 2-15) 2-6

35 Installation og opsætning af maskinen > Tilslutning af kabler Tilslutning af USB-kabel VIGTIGT Hvis strømmen er tændt, skal du slukke på hovedafbryderen. Slukning (side 2-8) 1 Tilslut kablet til maskinen. 1 Forbind USB-kablet til USB-stikket på venstre side af maskinen. 2 Forbind kablets anden ende til PC en. 2 Tænd maskinen. Tilslutning af strømkabel 1 Tilslut kablet til maskinen. Tilslut den ene ende af det medfølgende strømkabel til maskinen og den anden ende til en stikkontakt. VIGTIGT Brug kun det strømkabel, som leveres sammen med maskinen. 2-7

36 Installation og opsætning af maskinen > Tænding/slukning Tænding/slukning Tænding 1 Tænd på hovedafbryderen. VIGTIGT Når du slukker på hovedafbryderen, må den ikke tændes igen med det samme. Vent mindst 5 sekunder, og tænd derefter på hovedafbryderen. Slukning VIGTIGT Når indikatoren [Data] lyser op eller blinker, er maskinen i gang. Slukning på afbryderen, mens maskinen er i gang, kan beskadige den. 1 Sluk på afbryderen. Kontrollér, at indikatorerne er slukket. Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid... FORSIGTIG Sluk maskinen på hovedafbryderen, hvis maskinen ikke skal benyttes i en bestemt periode (eksempelvis om natten). Fjern af sikkerhedsmæssige årsager stikket fra stikkontakten, hvis maskinen ikke skal benyttes i en længere periode (eksempelvis i løbet af en ferie). VIGTIGT Fjern papiret fra kassetterne, og pak det ind i originalemballagen for at beskytte det mod fugt. 2-8

37 Installation og opsætning af maskinen > Brug af betjeningspanelet Brug af betjeningspanelet Taster på betjeningspanelet Viser skærmbilledet Menu. Stigende eller faldende numre, eller vælger menuen i displayet. Når der opstår en fejl, skal du vælge [ ] tast for at åbne Hjælp-skærmen. Afslutter en funktion eller menu, og numre der er indtastet. Display: Viser menu for indstillinger og fejlmeddelelser. Ryder en fejl og vækker maskinen fra dvale. Forlader handlingen for den aktuelle bruger (dvs. log af). Annuller et udskriftsjob. Blinker. Angiver en fejl, som du selv kan afhjælpe. Til. Angiver, at printeren er klar og online. Fra. Angiver, at printeren er offline fordi udskrivning er stoppet manuelt eller automatisk på grund af en fejltilstand. Blinker. Angiver, at der modtages data. Til. Angiver, at de modtagne data behandles. Blinker, Til. Printeren kan ikke udskrive pga. en fejl. 2-9

38 Installation og opsætning af maskinen > Brug af betjeningspanelet Betjeningsmetode Dette afsnit forklarer, hvordan du betjener indstillingsmenuerne på displayet. Viser indstillinger for menu og konfiguration Vælg tasten [Menu] for at vise indstillingsmenuer. Tryk på knappen [ ], knappen [ ], knappen [ ], knappen [ ] eller knappen [OK] for at vælge en menu og udføre indstillinger. Ready Normalt skærmbillede Indstillingsmenuer Vælg tasten [Menu] for at vise indstillingsmenuer. Rapportudskrivning > Rapportudskrivning > Når der vælges [ ] eller [ ] tasten, flytter valget linje for linje. Når [>] kommer frem, vælg [ ] tasten for at få vist en undermenu. Forlade menubetjeningen Vælg [Menu] tasten for at forlade indstillingsmenuen og vende tilbage til normal skærm. Når der vælges [ ] eller [ ] tasten, flytter valget linje for linje. Papirindstillinger > >MF-bakkestørrelse A4 >Typejustering BRUGERD1 > >> Papirvægt Normal 1 Vælg tasten [ ] for at vende tilbage til skærmbilledet et niveau højere. Vælg tasten [OK] for at bekræfte den valgte indstilling. 2-10

39 Installation og opsætning af maskinen > Brug af betjeningspanelet Vælge en menu Indstillingsmenuen er hierarkisk. Vælg [ ] eller [ ] tasterne for at få vist den ønskede menu. hvis den valgte menu har en undermenu, vises ">" efter menuen. Papirindstillinger > Angiver, at der er en undermenu ">" vises før undermenuen. Når der er en anden undermenu, vises ">" efter undermenuens navn. Vælg tasten [ ] for at flytte et niveau ned. Vælg tasten [ ] for at flytte tilbage op til det næste højere niveau. Angiver, at dette er en undermenu >Typejustering BRUGERD1 Angiver, at der er en anden undermenu > ">>" vises før den anden undermenu. >>Papirvægt Normal 1 Angiver, at dette er den anden undermenu Indstille en menu Vælg den ønskede menu, og vælg tasten [OK]. I menuen vælg det ønskede element med [ ] eller [ ] tast, og vælg tasten [OK]. "?" vil blinke til højre for det valgte element. Vælg tasten [OK] for at fuldføre indstillingen. Annullere menuvalg Hvis du vælger [Menu] tast, når en menu er valgt, vil displayet vende tilbage til "Klar" BEMÆRK Indstillinger i et program eller printerdriver prioriteres højere end indstillinger for betjeningspanel. Skærmbilledet Hjælp Hvis du har svært ved at betjene maskinen, kan du se hvordan den skal betjenes ved hjælp af betjeningspanelet. Når "Tryk på tast" vises på displayet, vælg [ ] tast for at få vist Hjælp-skærmen. Hjælpeskærmen viser maskinbetjeningen. --- HJÆLP START --- Tryk? Åbn kassette 1, og fjern papirstoppet. Vælg [ ] for at vise næste trin eller vælg [ ] for at vise forrige trin. Vælg tasten [ ] for at forlade hjælpeskærmen. 2-11

40 Installation og opsætning af maskinen > Log på/log af Log på/log af Hvis du indstiller en funktion, der kræver administratorrettigheder, skal du indtaste dit administrator-id og -adgangskode. BEMÆRK Fabriksindstillet administrator-id og -adgangskode er vist nedenfor. Admin. ID: 3000 Admin. Password: 3000 Log på 1 Indtast administrator-id. Hvis administrator logon-skærm vises mens du bruger maskinen, skal du indtaste administrator-id og vælge [OK] tast. BEMÆRK Indtast et id, der består af mellem 1 og 16 tal. Vælg [ ] eller [ ] tasterne for at angive et nummer. Vælg [ ] eller [ ] tasterne for at flytte markøren til venstre eller højre. 2 Indtast administrator adgangskode. Indtast administrator adgangskoden og vælg [OK] tast. BEMÆRK Indtast en adgangskode, der består af mellem 0 (ingen indstillinger) og 16 tal. Vælg [ ] eller [ ] tasterne for at angive et nummer. Vælg [ ] eller [ ] tasterne for at flytte markøren til venstre eller højre. 3 Vælg tasten [OK]. Log af Vælg tasten [Menu] for at forlade skærmen med indstillingsmenuen og logge ud. Du vender tilbage til normal skærm. Brugerne logges automatisk af i følgende tilfælde: Når maskinen går i dvaletilstand. Når Automatisk nulstilling er aktiveret. 2-12

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning Skærmtilpasning Version 4.2 Administratorvejledning Januar 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til Embedded Web Server...

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.3 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-1028MFP/FS-1128MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen

Læs mere

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP FS-605MFP, FS-605MFP/B, FS-6030MFP Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-605MFP / FS-605MFP/B / FS-6030MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt,

Læs mere

q PRINT ECOSYS P6035cdn ECOSYS P7040cdn BETJENINGSVEJLEDNING

q PRINT ECOSYS P6035cdn ECOSYS P7040cdn BETJENINGSVEJLEDNING q PRINT ECOSYS P6035cdn ECOSYS P7040cdn BETJENINGSVEJLEDNING > Indledning Indledning Tak fordi du har købt ECOSYS P6035cdn/ECOSYS P7040cdn. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med

Læs mere

q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn BETJENINGSVEJLEDNING

q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn BETJENINGSVEJLEDNING q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn BETJENINGSVEJLEDNING > Indledning Indledning Tak fordi du har købt ECOSYS M3040dn/ECOSYS M3540dn. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at

Læs mere

q PRINT ECOSYS P2135dn BETJENINGSVEJLEDNING

q PRINT ECOSYS P2135dn BETJENINGSVEJLEDNING q PRINT ECOSYS P2135dn BETJENINGSVEJLEDNING Denne betjeningsvejledning gælder for model ECOSYS P2135dn. Bemærk Betjeningsvejledningen indeholder oplysninger, der gælder for både de amerikanske og europæiske

Læs mere

P-4020DN P-4020DW BETJENINGSVEJLEDNING

P-4020DN P-4020DW BETJENINGSVEJLEDNING P-4020DN P-4020DW BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne betjeningsvejledning, inden maskinen tages i brug, og opbevar den i nærheden af maskinen, så du har den lige ved hånden, når du skal bruge den. > Indledning

Læs mere

Medfølgende vejledninger

Medfølgende vejledninger Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 250ci/300ci/400ci/500ci/552ci. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig vedligeholdelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100. TASKalfa 420i/520i FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100. TASKalfa 420i/520i FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 TASKalfa 420i/520i FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 420i/520i. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt,

Læs mere

q PRINT q COPY q SCAN BETJENINGSVEJLEDNING ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN BETJENINGSVEJLEDNING ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn BETJENINGSVEJLEDNING Indledning Tak fordi du valgte at købe en ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS

Læs mere

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele Dele på printerens forside... 1-2 Dele i printerens venstre side... 1-2 Indvendige dele... 1-3 Dele på printerens bagside... 1-3 Betjeningspanel...

Læs mere

q PRINT ECOSYS P2235dn ECOSYS P2235dw BETJENINGSVEJLEDNING

q PRINT ECOSYS P2235dn ECOSYS P2235dw BETJENINGSVEJLEDNING q PRINT ECOSYS P2235dn ECOSYS P2235dw BETJENINGSVEJLEDNING > Indledning Indledning Tak fordi du købte denne maskine. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-C2026MFP/FS-C2126MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-6525MFP/FS-6530MFP

BETJENINGSVEJLEDNING FS-6525MFP/FS-6530MFP BETJENINGSVEJLEDNING FS-655MFP/FS-6530MFP Indledning Tak, fordi du valgte at købe en FS-655MFP/FS-6530MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. q PRINT q COPY q SCAN. q PRINT q COPY q SCAN q FAX. ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B

BETJENINGSVEJLEDNING. q PRINT q COPY q SCAN. q PRINT q COPY q SCAN q FAX. ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B BETJENINGSVEJLEDNING Indledning Tak fordi du valgte at købe en ECOSYS M6026cdn/ECOSYS

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Denne betjeningsvejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Code: 565804dk

BETJENINGSVEJLEDNING. Code: 565804dk BETJENINGSVEJLEDNING d-copia6500mf/8000mf DK Code: 565804dk UDGIVET AF: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Alle rettigheder

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-C8600DN FS-C8650DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-C8600DN FS-C8650DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-C8600DN FS-C8650DN Indledning Tak fordi du valgte at købe FS-C8600DN/FS-C8650DN Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Denne betjeningsvejledning gælder for modellerne FS-2020D, FS- 3920DN og FS-4020DN. Bemærk Betjeningsvejledningen indeholder oplysninger,

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci BETJENINGSVEJLEDNING

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci BETJENINGSVEJLEDNING q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 66ci BETJENINGSVEJLEDNING Indledning Tak for dit køb af TASKalfa 66ci. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre

Læs mere

q PRINT ECOSYS P7035cdn BETJENINGSVEJLEDNING

q PRINT ECOSYS P7035cdn BETJENINGSVEJLEDNING q PRINT ECOSYS P7035cdn BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger 1 Maskinens dele Dele på printerens forside... 1-2 Dele i printerens venstre side... 1-2 Indvendige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1370DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1370DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-1370DN Denne betjeningsvejledning gælder for model FS-1370DN. Bemærk Betjeningsvejledningen indeholder oplysninger, der gælder for både de amerikanske og europæiske modeller af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denne betjeningsvejledning gælder for model FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN og FS-4300DN. Denne betjeningsvejledning er beregnet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa 265ci

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa 265ci BETJENINGSVEJLEDNING TASKalfa 65ci Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 65ci. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-C5150DN/FS-C5250DN. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele Dele på printerens forside... 1-2 Komponenter i printerens venstre side... 1-2 Indvendige dele... 1-3 Dele på printerens

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa 300i

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa 300i BETJENINGSVEJLEDNING TASKalfa 300i Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 300i. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-C8500DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-C8500DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-C8500DN Indledning Tak, fordi du valgte FS-C8500DN. Formålet med denne betjeningsvejledning er at hjælpe dig med korrekt betjening af maskinen, rutinemæssig vedligeholdelse og enkel

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

PRINT ECOSYS P3045dn ECOSYS P3050dn ECOSYS P3055dn ECOSYS P3060dn

PRINT ECOSYS P3045dn ECOSYS P3050dn ECOSYS P3055dn ECOSYS P3060dn PRINT ECOSYS P3045dn ECOSYS P3050dn ECOSYS P3055dn ECOSYS P3060dn BETJENINGSVEJLEDNING Indledning Tak fordi du købte denne maskine. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene

Læs mere

FS-C5400DN. Betjeningsvejledning

FS-C5400DN. Betjeningsvejledning FS-C5400DN Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning, inden du tager maskinen i brug. Opbevar den i nærheden af maskinen, så du hurtigt kan slå op i den. Indholdsfortegnelse Juridiske og sikkerhedsmæssige

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

7056i 8056i BETJENINGSVEJLEDNING

7056i 8056i BETJENINGSVEJLEDNING 7056i 8056i BETJENINGSVEJLEDNING > Indledning Indledning Tak fordi du købte denne maskine. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL VMG894-B0A Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Cisco Unified Personal Communicator

Brugervejledning til Cisco Unified Personal Communicator Brugervejledning til Cisco Unified Personal Communicator til Windows, version 1.1 9/14/2006 Hovedsæde Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1

Læs mere

3 & '1 3 & '1 BETJENINGSVEJLEDNING

3 & '1 3 & '1 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Indledning Tak, fordi du har købt P-C2160DN/P-C2660DN. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig vedligeholdelse

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke 0 (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa 3051ci TASKalfa 3551ci TASKalfa 4551ci TASKalfa 5551ci

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa 3051ci TASKalfa 3551ci TASKalfa 4551ci TASKalfa 5551ci BETJENINGSVEJLEDNING TASKalfa 305ci TASKalfa 355ci TASKalfa 455ci TASKalfa 555ci > Indledning Indledning Tak fordi du har købt TASKalfa 305ci/TASKalfa 355ci/TASKalfa 455ci/TASKalfa 555ci. Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Brugermanual. AirPrint

Brugermanual. AirPrint Brugermanual AirPrint INDLEDNING Der er gjort alt, hvad der er muligt for at sikre, at oplysningerne i dette dokument er komplette, nøjagtige og up-to-date. Producenten påtager sig ikke ansvaret for følgerne

Læs mere

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual Indhold: Oversigt Installation Konfiguration Tæller Display fanen Tæller Linier fanen Tæller Stationer fanen Tæller

Læs mere

Administration af praktisk laboratorium

Administration af praktisk laboratorium Første gang udgivet: 20. august 2015 Brug WebEx Praktisk laboratorium administration til at opsætte og opretholde laboratorier og computere til Praktisk laboratorie-sessioner. Med administration af Praktisk

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til alle brugere Indledning... 3 Sådan læses denne vejledning... 3 Varemærker... 4 Hvad er RICOH Smart Device

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren.

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren. Modelnr. SP 377-serien Guide til firmwareopdatering Det følgende beskriver, hvordan du opdaterer firmwaren til nedenstående enheder: Multifunktionsprinter: SP 377SNwX/377SFNwX Printer: SP 377DNwX Du kan

Læs mere

Medfølgende vejledninger

Medfølgende vejledninger Medfølgende vejledninger Indledning Tak fordi du valgte at købe en KM-2560/KM-3060. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig vedligeholdelse

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Guide til opsætning. Opsætning af maskinen. Installation af software. Status for LED-lamper. Hvor købes forbrugsstoffer

Guide til opsætning. Opsætning af maskinen. Installation af software. Status for LED-lamper. Hvor købes forbrugsstoffer Guide til opsætning Opsætning af maskinen 1 Installation af software 2 Status for LED-lamper Hvor købes forbrugsstoffer 1 2 1. Opsætning af maskinen 40 cm (15.8 inches) 10 cm (4.0 inches) 70 cm (27.6

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele Dele på printerens forside... 1-2 Dele i printerens venstre side... 1-2 Indvendige dele... 1-3 Dele

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Din brugermanual OLIVETTI D-COPIA 284MF

Din brugermanual OLIVETTI D-COPIA 284MF Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Tillæg. Indhold. Trådløs signalforstærker. Brugervejledning. HEOS Extend

Tillæg. Indhold. Trådløs signalforstærker. Brugervejledning. HEOS Extend Trådløs signalforstærker Brugervejledning HEOS Extend INDLEDNING 3 FØR DU GÅR I GANG 4 Systemkrav 4 Netværkskrav 4 Krav til kontrolenhed 5 Lær din Extend at kende 6 Knapper 7 Bagpanel 8 Strømforsyning

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere