Vedvarende energi til inspiration og nytte i energiske historiske rammer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedvarende energi til inspiration og nytte i energiske historiske rammer"

Transkript

1 Vedvarende energi til inspiration og nytte i energiske historiske rammer Et LAG-Djursland støttet projekt på Den selvejende institution Dansk Motorsamling. Indholdsfortegnelse: Hvem er vi? Baggrund for projektet. Formål med projektet. Detaljeret beskrivelse med relevans og målgrupper. Bidrag til LAG-Djursland s udviklingsstrategi. Indsatsområde. Formidling af projekt. Budget & Finansiering Div. Bilag

2 Dansk Motorsamling er Nordens største specialsamling af maskineri med relation til industri, landbrug og søfart. Pt. har vi mere end 2100 m2 udstilling under tag, og tre tønder land udendørs udstillingsareal. Samlingen administreres af Den selvejende institution, alt arbejde med restaurering og håndtering af besøgende varetages af den frivillige ulønnede stab. Mere end 400 forbrændingsmotorer og relaterede redskaber fremvises i omdrejninger hovedparten heraf produceret på Danske Motorfabrikker. Grenå Motorfabrik er naturligvis repræsenteret, men B&W København, som var landets førende producent, er naturligvis omdrejningspunktet i udstillingen. Udstillingen er åben for offentligheden, og i 2010 satte vi ny rekord med mere end besøgende. De besøgende mødes af medlemmer fra støttegruppen, og som noget helt unikt starter vi gerne flere maskiner, da vi har konstateret; at liv i det gamle maskineri fastholder og tiltrækker langt flere interesserede end stillestående ditto. Det har vist sig, at en besøgende opholder sig mere end 80 min. i udstillingen, naturligvis i forventning om at opleve mest muligt, men også for at tilegne sig størst mulig viden om de udstillede effekter vor gæstebog vidner om stor opbakning, også fra udenlandske gæster. Vi har stor interesse for vore eventarrangementer, med mere end 2000 besøgende på vort årlige forårs show, som det absolut største, men mindre arrangementer for virksomheder, seniororganisationer og skoler er også i fremgang. Med vore nye LAG- sponserede handicapvenlige adgangsforhold er det omsider muligt, for ældre og unge gangbesværede, at deltage i løjerne. I samlingen findes ganske enestående maskineri, som har vakt opsigt langt ud over landets grænser, og vi har haft fornøjelsen af, at indgå samarbejde med lignende institutioner så langt væk som Californien og Australien. I Tyskland, England og Holland er vi særdeles godt kendt, og vi har flere gange været på studietur i Europa, for at hente inspiration og finde nye samarbejdspartnere. I Danmark samarbejder vi med en lang

3 række statsanerkendte institutioner, og vi har opnået status som Værnecenter for maskineri med aner til industrien, landbrug og fiskeri. Grenå Museum støtter os fornemt. Vor hele eksistens, har til sidste år udelukkende bygget på frivilligt arbejde og donationer. Den sidste LAG donation har imidlertid løftet vort potentiale, og vi kan tydeligt mærke effekten, og interessen for vort arbejde, er også stærkt stigende. Vi ønsker at fastholde dette momentum, og forskellige tilkendegivelser, fra vore støtter og besøgende, har resulteret i udformningen af vort nye projekt. Facts: Navn: Den selvejende institution Dansk Motorsamling Adresse: Kristiansmindevej 14, 8500 Grenå Web: Reg. Selvejende institution. Cvr Bestyrelsesformand: Niels Mygind Revision: Revision Aarhus Stats aut. revisor Søren Pedersen Advokat: Poul Gudberg Fundraiser: Upfront Europe Bank. Nordea Samlingen består af en række privatejede museale emner, samt udlånte effekter fra registrerede museer, og samtlige motorer tilhørende Det almennyttige fond Nordjysk Motorsamling. Baggrund for projektet: Projektet er funderet i en stærkt stigende interesse for vore maskinerier med alternativ forbrændingsteknologi. Eksempelvis Sterlingmotoren, der udelukkende drives af varme, fra alternative kilder, som solen eller overskudsvarme. Motoren er opfundet for 200 år siden, og er nu heldigvis ved at genopstå efter års glemsel. Vi arbejder pt. med et Københavnsk firma, der netop har modtaget en investering, på mere end 80 mill. Kr. til udvikling af deres moderne Sterlingmotor. Et andet spændende eksempel på alternativ energiudnyttelse er Otto s Atmosfæriske motor årg. 1868, som vi fremviser i

4 drift med Brint som brændstof der kommer kun vanddamp, som spildprodukt, ud af udstødningen. Endvidere har vi maskineri, som forbrænder planteolie og hvalolie mv. I vort univers er det naturligt, at gøre alt for udbredelse af disse geniale og glemte alternative maskinerier, og om muligt at anspore nye opfindere og producenter til at tage tråden op. Vort eget CO2 belastende energiregnskab ønsker vi hurtigst muligt at omlægge, så vedvarende og alternative energikilder kan tage over. Vi ønsker at starte fra bunden rent teknisk, og lægger ud med sol & vind, samt stenuld. Projektbeskrivelse & formål: Forundersøgelser til projektet afslørede; at leverandører af alternative energisystemer alt for ofte pynter på fakta og vildleder kunderne det klimavenlige grej forsøges solgt på ord alene, og kobles der tal på, er det mere reglen end undtagelsen; at overdrive vildt. Disse afsløringer overbeviste os om nødvendigheden af, at et non-profit univers til støtte for kommende forbrugere, var hvad vi ønskede, koblet med vort nye vedvarende energianlæg. Vi opfører en velafprøvet og veldokumenteret 5 kw Evance husstandsvindmølle, som gennemsnitlig leverer kw årligt. Det årlige Co2 belastende elforbrug reduceres til ca. 50%, og interesserede har mulighed for, at få hands on viden om fordele og ulemper. Møllen kan opføres til private boliger, og helt ny lovgivning giver langt om længe ret til; en til en tilbagesalg til energiudbyderen. Vi har naturligvis spurgt samtlige naboer, der kunne berøres af den liflige vindmøllestøj, og alle ønsker os god vind. Et solvarmeanlæg på ca. 20 m2 installeres på vort sydvendte tag, og anlægget kobles til kølevandssystemet i udstillingen. Temperaturen på vore maskiner hæves, og vi drager en lang række fordele heraf; eksempelvis undgår vi kolde starter og kondensdannelser. Endvidere afgives der varme til lokalerne, så vi undgår umenneskelige temperaturer i udstillingen vi vil få mulighed for udvidelse af sæsonen, så flere besøgende kan få glæde af Motorsamlingens aktiviteter.

5 I forbindelse med vore badefaciliteter kobles solvarmen til varmtvandsbeholderen. Et helt nyt tiltag bliver vor Dampafdelig med egen 3000 l. kedel. Den brugte, men certificerede, kedel til en anslået værdi på Kr. er doneret af Herning Galvaniseringsindustri. Dampkedlen kobles direkte til solfangeren, og i sommeren vil vi hæve vandtemperaturen i kedlen til 80 Grader, hvorfor det bliver med mindre afbrænding af olie /gas, når dampmaskiner skal køre. Vore uddannede, men pensionerede, smede vil stå for alle de delikate installationer til solfangeren og kedel mv. På studieture til England har vi erfaret, at ingen eksisterende dampmaskineanlæg udnytter de fordele et solvarmeanlæg bidrager med det ønsker vi! Med avanceret solvarmeanlæg og levende dampmaskiner er forventningerne store, i forhold til besøgstal og nedbringelse af co2 udslip. Vi vil således være det eneste sted i Danmark, der kan fremvise stationære Danske Atlas dampmaskiner trækkende tidstypig mekanik. Forbrugerne vil kunne orientere sig om effekt, montering og rentabilitet, af solvarmeanlæg vi helst så på alle husstande. I det energioptimerende projekt, kan effekten kun udnyttes til fulde, om udstillingsarealerne isoleres. Denne omfattende opgave udføres af Aalsrode Tømrerfirma, som har afgivet et yderst favorabelt tilbud. Som Hans-Jørn Allermann udtrykker det: Jeg har forsøgt at lave en pris som en billig pris også for at vise min store anerkendelse over for det store arbejde som jeg kan se der er blevet udført af person kredsen bag motor samlingen. Isoleringsprojektet indgår i flere private fondsansøgninger; bl.a. til Rockwoolfondet. For igen at nedbringe energiforbruget udskiftes alle vore genbrugsamaturer til moderne lavenergiamaturer i alt 71 stk. Arbejdet udføres af lokale El-Con efter tilbud. Vi står nu med et energioptimeret udstillingsområde og vedvarende energi som varme og el-kilde. Endvidere er grundlaget for en forbrugerorienteret alternativ energipark etableret. Det private erhvervsliv vil efter forlydende være særdeles interesseret i, at være repræsenteret i en park som denne, til trods for vor non-profit fundament.

6 Forbrugere og interesserede skal rejse til Nordisk Folkecenter i Hurup Thy, om tilsvarende skal besøges, dog med den væsentlige forskel; at vi ikke har forskere ansat. Stærkt stigende interesse for alternative og vedvarende energikilder giver projektet relevans, og målgruppen bliver hele tiden større vi underbygger den kommende grønne bølge på Djursland, og vi vil søge støtte hos lokale myndigheder, nationale og internationale grupper, samt industrien. Vi vil hjælpe industriel udvikling og skabe jobs i den vedvarende energisektor. LAG-Djurslands udviklingsstrategi: Den industrielle kulturarv kommer til at spille sammen med teknologi og bæredygtig udvikling. Djursland som VE- område, vil i projektet finde et særdeles bæredygtigt potentiale, med stor gennemslagskraft overfor både borgere og industri. Vi vil endnu engang skabe synlige resultater, og indgå samarbejde med andre aktører, som Grønt forum og Nordisk Folkecenter for vedvarende energi. Skulle vi imod forventning møde berøringsangst, vil vi ikke helme i vor søgen efter samarbejdspartnere. I non-profit rammer vil vi åbent fremvise produkter under belastning til glæde for seriøse producenter og kommende forbrugere, af vedvarende og alternativ energi. Vi vil ikke markedsføre enkelte produkter, men vi vil give alle mulighed for at byde ind, med deres konkrete materiale, som så fremvises under belastning. Ideen er, at data kan relateres til virkeligheden lige her på Djursland. Projektet vil tiltrække mange turister og markere Djursland på det grønne Danmarkskort. Endvidere underbygges bosættelsen og overnatningsraten ved at vise; hvad vi kan her på Djurs. Innovative lokale virksomheder vil også få gavn af projektet, og herigennem opnå mulighed for forøgelse af arbejdsstyrken. Dansk Motorsamling vil høste frugterne af projektet, gennem bevarelse af den industrielle kulturarv og langt større fleksibilitet i den årstidsbestemte besøgsrate. Besøgstallet vil eksplodere og vor CO2 udledning vil blive reduceret med mere end 50%.

7 Indsatsområde: Som det vil fremgå af ovennævnte kan vi byde ind på flere indsatsområder med dette projekt, men vort valg er klart faldet på Etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne med fokus på Natur-og kulturarv og herunder specielt bevarelse, genopretning og forbedring af natur- og kulturarven. Formidling af projekt: Vi vil højlydt blande os i alle energiorienterede fora. Vi vil søge støtte hos relevante organisationer som DN og Dansk Vindmølleforening. Vi vil søge om støtte fra Grønt forum og Norddjurs Kommune. Hjemmesiden bliver opdateret med informationer om de nye tiltag. (eft. fire år runder vor specialiserede hjemmeside besøg!) Lokalpressen vil igen blive orienteret, og vi vil vanen tro stille op til mangfoldige events. Danmarks Radio og TV2 vil igen blive orienteret, og vore venner i forskellige magasinprogrammer vil blive orienteret. Vanen tro vil vi gøre alt for markedsføringen af LAG-Djurs og Fødevareministeriet, eksempelvis som gennem sidste års Road- Show og deltagelse på Landbrugsmessen. Vi vil trykke nye flyers og plakater. Annoncering i relevante tidsskrifter og landsdækkende aviser. Vi vil holde os langt væk fra mærkeorienteret og politisk orienteret reklame. Vi vil møde forbrugeren on lokation og ikke holde os for gode til en snak med bonderøven Vi vil udsende nyhedsbreve til relevante firmaer. Vi vil afholde temadage og workshop for interesserede.

8 Budget Frivillige & Ulønnede timer: Forskelligt arbejde i forb. m. rejsning af mølle : min. 350 timer Montage og install. af solfanger: Rørarbejde i forb.m. solfanger + køleanlæg + varmt vand: Rørarbejde i forb.m. dampkedel & maskine Isolering af rør Arbejde i forb. m. isolering af to haller herunder flytning af udstillingsgenstande. min. 50 timer min. 400 timer min. 750 timer min. 100 timer min. 500 timer Arbejde i forb.m. udskiftning af armaturer min. 50 timer Restaurering af Dampmaskine MC Dreyer årg Markedsføring & formidling Samlet timeforbrug mindst: min. 450 timer min. 400 timer timer

9 Projektbudget: Solvarmeanlæg: Kr. Vindmølle 5 kw Evance Iskra R9000 komplet: Kr. Isolering udstillingsareal : (Priv. finansiering) Kr. Nye lavenergilyskilder udstilling: Kr. Rør & Fittings incl. valsede damprør m. isolering Kr. Jern & Beton + andre forbrugsmaterialer: Kr. Markedsføring med annoncering, reklamefolder, EDB & telefoni & undervisningsmodeller: Kr. Revision Frivilligt & ulønnet arbejde timer I alt excl. moms Kr Kr Kr. Finansiering: Eget ulønnet & frivilligt arbejde 3.ooo timer: Kr. Anden privat finansiering: Kr. Tilskud der søges fra LAG- Djursland (49%) Kr. I alt: Kr.

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S

Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S LBs Indhold 10 byer 10 bud Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Indledning... 2 Rapportens opbygning... 3 Gennemgående temaer og spørgsmål... 4 1. Adfærd... 9 2. Boliger... 11 3. Erhvervsliv...

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

Alt om EnergiData og MinEnergi. Samlet i en enkelt A4 printvenlig pdf-fil

Alt om EnergiData og MinEnergi. Samlet i en enkelt A4 printvenlig pdf-fil Alt om EnergiData og MinEnergi Samlet i en enkelt A4 printvenlig pdf-fil Om EnergiData Danmarks førende inden for energistyring og realiserede energibesparelser Energistyring = grøn økonomistyring... Det

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

BORGERNES KLIMASTRATEGI 2009

BORGERNES KLIMASTRATEGI 2009 BORGERNES KLIMASTRATEGI 2009 Fanø 2009 FORORD Teknik- og miljøudvalget i Fanø Kommune besluttede i efteråret 2008 at igangsætte et klimaprojektforløb, der henover vinteren 2008/2009 har haft til formål

Læs mere

Energibesparelser i erhvervslivet

Energibesparelser i erhvervslivet Energibesparelser i erhvervslivet - Ud over rampen Oktober 2012 Baggrundsnotat til IDAs Klimaplan 2050 2 Indhold Forord... 3 Potentialerne for energibesparelser... 4 Energieksperter vurderer potentialerne...

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen VORUPØR 2020 25-06- 2010 Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser.

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 10 OKTOBER 2013 NYHEDER Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. NY VIDEN Er det slut

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012.

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. dansk fjernvarmes magasin nr. 7/8 JULI/AUGUST 2012 nyheder Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. ny viden Fjernvarme er billigere end naturgas

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir.

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Grønt regnskab 2012 Grønt regnskab 2012 FAKTA Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Redaktionsgruppe: Miljøkoordinator, Line Thastum Civilingeniør, Monica Klitgaard Hansen Biolog,

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Grønne veje til vækst

Grønne veje til vækst Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indhold Indledning Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indledning... 3 Bud der

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

ANHOLT SKOLE. - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper. Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 -

ANHOLT SKOLE. - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper. Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 - ANHOLT SKOLE - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 - - 2 - Anholt Skole demonstrationsprojekter efter vugge-tilvugge principper Carla K.

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere