Model 87 & 89 Series IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model 87 & 89 Series IV"

Transkript

1 Model 87 & 89 Series IV True RMS Multimeter Brugsanvisning Danish March 1999 Rev.2, 3/ , 2000 Fluke Corporation. ll rights reserved. Printed in US ll product names are trademarks of their respective companies.

2 GRNTI Fluke Corporation garanterer dette produkt mod materiale- og fabrikationsfejl ved normal brug og vedligeholdelse så længe varen holder. Garantien gælder kun den oprindelige detailkunde som har købt hos en autoriseret Fluke-forhandler og omfatter hverken sikringer, engangsbatterier eller produkter der efter Flukes skøn er blevet misbrugt, modificeret, skadet ved skødesløshed og uheld og ved unormale driftsforhold og håndtering. Fluke garanterer at software fungerer i relevante Fluke instrumenter i alt væsentligt som beskrevet i 90 dage, og at den er korrekt indlæst på medier uden defekter; men Fluke garanterer ikke at software fungerer fejlfrit og uafbrudt. utoriserede Fluke-forhandlere skal udstede garanti på ny og ubrugte produkter til detailkunden, men er ikke bemyndiget til at udvide eller ændre garantien på Flukes vegne. Flukes garantiforpligtelse er begrænset til enten, efter Flukes skøn, refundering af købspris, vederlagsfri reparation eller ombytning af et defekt produkt indsendt til reparation til et autoriseret servicecenter inden for garantiperioden. Service iht. garantien fås ved henvendelse til nærmeste autoriserede Fluke-servicecenter eller ved indsendelse af produktet med beskrivelse af defekten til nærmeste autoriserede servicecenter med porto og forsikring forudbetalt (FOB modtager). Fluke påtager sig intet ansvar for forsendelsesskader. Efter reparation iht. garantien returneres produktet til kunden med porto betalt (FOB modtager). Dersom Fluke finder at fejl skyldes misbrug, modificering, uheld eller unormale driftsforhold og behandling, giver Fluke et overslag på reparation og indhenter samtykke hertil, inden arbejdet udføres. Efter reparation returneres produktet til kunden med portoen betalt, og kunden får regning for reparation og returneringsomkostninger (FOB afsender). Garantiservice ydes kun uden for US dersom produktet er købt hos en autoriseret Fluke-forhandler i det land hvor instrumentet er i brug, og dersom køberen har betalt Flukes gældende internationale pris for det. Produkter der er sendt ud af US og for hvilke Flukes gældende internationale pris ikke er betalt, skal sendes til US på købers risiko og regning for at få garantiservice. Fluke forbeholder sig ret til at opkræve kunden evt. told- og importafgifter på reparation og ombytningsdele forbundet med indsendelse af et produkt købt i et, men indsendt til reparation i et andet land. DENNE GRNTI ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL, OG DER GIVES INGEN NDEN, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UDERFORSTÅET, GRNTI, SÅSOM FOR SLGBRHED OG NVENDELIGHED TIL GIVNE FORMÅL. FLUKE ER UDEN NSVR FOR SÆRLIGE, INDIREKTE OG TILFÆLDIGE SKDER, TB, HERUNDER DTTB, UNSET OM DE REJSES PG. BRUD PÅ GRNTIEN, KONTRKT-, ERSTTNINGSRETSLIG ELLER NDEN RETSTOLKNING. Da udelukkelse og begrænsning af underforstået garanti, af tilfældige skader og følgeskader ikke anerkendes i visse lande og stater, gælder ovenstående garantibegrænsning muligvis ikke alle kunder. Dersom en givet bestemmelse i nærværende garanti bliver kendt ugyldig eller uden hævd af kompetent retsinstans, får sådan kendelse ingen indflydelse på de øvrige garantibestemmelser. Fluke Corporation Fluke Europe B.V. P.O. Box 9090 P.O. Box 1186 Everett, W NL-5602 BD Eindhoven US Holland 5/94

3 Indholdsfortegnelse fsnit Emne Side 1 Inden De går i gang Sikkerhed Henvendelse til Fluke Tegn Instrumentets indretning Indledning Instrumentet tændes Batteriforbrug utomatisk slukning utomatisk slukning af displaybelysning Batteriindikator Indstillingsknap Taster i

4 Model 87 & 89 Series IV Brugsanvisning Indstilling af måleområde Display Primærrude Sekundærrude Blokskala Indgangsstik Displayfrysning utohold Min Max-funktion Fast Min Max HOLD i Min Max- og Fast Min Max-funktion Relativ visning (REL) Måling Indledning Spændingsmåling Vekselspændingsmåling Visning i db af vekselspænding Jævnspændingsmåling Måling af både jævn- og vekselspænding Modstandsmåling Gennemgangsafprøvning Ledningsevne som afprøvning af høj modstand Kondensatorkapacitetsmåling Diodeafprøvning Temperaturmåling Strømstyrkemåling Input lert ii

5 Illustrationsfortegnelse (forts.) Vekselstrømstyrkemåling Jævnstrømstyrkemåling Frekvensmåling Udnyttelsesforholdsmåling Pulsbreddemåling Hukommelse og kommunikation på model Indledning Hukommelsestyper Målingslager Registreringslager Lagring i målingslager Start lagring Standsning af lagring Visning af lager Lagerrydning Kommunikation Indstillinger Indledning Indstillinger Termometervisning, redigering Cifferantal på display Tidsindstilling af automatisk slukning Døgnur, indstilling Strømforsyningsfrekvens, indstilling Genetablering af fabriksindstilling Indstillingerne gemmes iii

6 Model 87 & 89 Series IV Brugsanvisning 6 Vedligeholdelse Indledning lmindelig vedligeholdelse Sikringsafprøvning Batteriudskiftning Sikringsudskiftning Dele man selv kan skifte Hvis instrumentet fejler Specifikationer Sikkerhed og godkendelse Specifikationer Karakteristikoversigt Grundspecifikationer Detaljeret usikkerhedsspecifikation Frekvensfølsomhed Belastningsspænding (, m, µ) Indgangsimpedans iv

7 Skemafortegnelse Skema nr. Emne Side 1-1. Sikkerhed Internationale el-tegn Funktionsindstilling Taster Displaysegmenter Strømstyrkemåling Lagervisning Funktionsspecifikke indstillinger Generelle indstillinger Reservedele v

8 Model 87 & 89 Series IV Brugsanvisning vi

9 Illustrationsfortegnelse Figur nr. Emne Side 2-1. Visning af vekselstrømsspændingsmåling Indstillingsknap Taster Displaysegmenter Indgangsstik Display HOLD og utohold Min Max vg Relativ visning Vekselspændingsmåling Visning i dbm Visning af både jævn- og vekselspænding Forbindelse til jævnspændingsmåling Forbindelse til modstandsmåling Ledningsafprøvning Ledningsevnemåling Kapacitetsmåling Diodeafprøvning vii

10 Model 87 & 89 Series IV Brugsanvisning Temperaturmåling Måling af vekselstrømstyrke Måling af jævnstrømstyrke Funktioner med frekvensmåling Hz visning Måling af udnyttelsesforhold Visning af udnyttelsesforhold Pulsbreddemåling Visning af pulsbreddemåling Lagervisning Redigering af temperaturvisning Kontrol af sikringer på strømstyrkemåling Batteri- og sikringsudskiftning viii

11 Kapitel 1 Inden De går i gang Sikkerhed Fluke Model 87 & 89 Series IV True RMS Multimeter (benævnt som instrumentet heri) er i overensstemmelse med følgende normer: EN :1993 NSI/IS S CN/CS C22.2 No Overvoltage 1000 V Category III, Forureningsgrad 2 UL Instrumentet må kun benyttes som anvist i nærværende brugsanvisning, ellers forringes dets indbyggede sikkerhedsforanstaltninger, jf. sikkerhedsanvisninger i skema 1-1. Her i brugsanvisningen anføres der dvarsel ved forhold og fremgangsmåder der indebærer risiko for brugeren, og Forsigtig ved forhold og fremgangsmåder der kan skade instrumentet eller udstyret der afprøves. Henvendelse til Fluke Man kan bestille tilbehør, få vejledning i brug af instrumentet samt navn og adresse på nærmeste Flukeforhandler og servicecenter på tlf.: i US I Canada i Europa i Japan i Singapore i alle andre lande Skriftlig henvendelse rettes til: Fluke Corporation Fluke Europe B.V. P.O. Box 9090, P.O. Box 1186, Everett, W NL-5602 BD Eindhoven US Holland Og endelig kan man også slå op på vor webside: 1-1

12 Model 87 & 89 Series IV Brugsanvisning Skema 1-1. Sikkerhed Wdvarsel Til forebyggelse af elektrisk stød og personskade bør man altid følge nedenstående retningslinjer: Instrumentet må ikke benyttes hvis det er beskadiget. Inspicér huset inden De bruger instrumentet; se efter revner og manglende plaststykker, og se især isoleringen omkring klemmerne efter. Se prøveledningerne efter for defekt isolering og bart metal, og afprøv om der er gennemgang i dem. Defekte søgeledninger skal udskiftes inden man benytter instrumentet. Brug aldrig instrumentet hvis det ikke virker normalt. De indbyggede sikkerhedsforanstaltninger kan være i uorden. Og er man i tvivl, skal man få instrumentet efterset. Brug aldrig instrumentet i nærheden af eksplosionsfarlige gasarter, dampe og støvpartikler. Der må aldrig lægges højere spænding end instrumentet er beregnet til, og som står på det, mellem klemmerne eller mellem en klemme og jord. Hver gang man bruger det, skal man konstatere at instrumentet virker ved at måle en kendt. Sluk for strømmen i kredsen inden instrumentet forbindes til strømstyrkemåling. Husk at instrumentet altid skal serieforbindes i kredsen. Man skal altid benytte de foreskrevne reservedele til reparation og vedligeholdelse. Pga. risiko for stød skal der udvises største forsigtighed ved spænding på over 30 V vekselstrøm effektiv strømværdi, 42 V spidsspænding og 60 V jævnstrøm. Undgå så vidt muligt at arbejde alene. 1-2

13 Inden De går i gang Henvendelse til Fluke 1 Skema 1-1. Sikkerhed (forts.) Wdvarsel Hold fingrene væk fra søgebenene, og tag fat om dem bag fingerskærmene. Sæt først prøveledning på fælleslederen og derpå den anden på den strømførende leder; og omvendt, skal søgeledningen først tages af den strømførende leder. Tag søgeledningerne af instrumentet inden batteridækslet åbnes. Benyt aldrig instrumentet med batteridæksel el. dele af huset aftaget eller løsnet. Man skal skifte batterierne så snart batteriindikatoren (M) kommer på displayet, så man ikke tager misvisende målinger og derved udsætter sig for risiko for stød og ulykker. Man må aldrig benytte anden strømforsyning til instrumentet end 4 stk. batterier af -typen korrekt isat huset. Som forebyggelse mod brand og elektrisk stød må man aldrig forbinde termoelementer til kredse med strøm på. Forsigtig Til forebyggelse af skade på instrument og udstyr der afprøves, bør man altid følge nedenstående retningslinjer: fbryd kredsstrømmen, og aflad alle kondensatorer med høj spænding inden der måles modstand og afprøves for gennemgang, dioder og kondensatorer. Sørg for altid at benytte korrekt indgangsstik, funktion og område til den måling der agtes foretaget. fprøv sikringerne i instrumentet, og SLUK for kredsstrømmen inden instrumentet forbindes i kredse til strømstyrkemåling. 1-3

14 Model 87 & 89 Series IV Brugsanvisning Tegn I skema 1-2 er der forklaring på de tegn der findes på instrumentet og benyttes her i brugsanvisningen. Skema 1-2. Internationale el-tegn Vekselstrøm Jævnstrøm Jævn- og vekselstrøm Batteri Overensstemmelse med relevant Canadian Standards ssociation- direktiv Inspiceret og godkendt af TÜV Product Services. Jord Sikring Dobbeltisoleret Vigtig anvisning Overensstemmelse med relevant EUdirektiv Underwriters Laboratories, Inc. 1-4

15 Kapitel 2 Instrumentets indretning Indledning Brugsanvisningen angår både model 87 og 89, men model 89 benyttes i alle eksempler og illustrationer. De funktioner model 89 har, men model 87 ikke har, behandles i kapitel 4, nemlig følgende: Model 89 har hukommelse og tilhørende indstillingsknapposition (VIEW MEM). Model 89 kan kommunikere med en pc via infrarødudgang (IR). Instrumentet tændes Man tænder instrumentet ved at stille indstillingsknappen på en funktion. I det følgende antager vi der er indstillet på vekselspændingsmåling (vist på fig. 2-1); man behøver ikke forbinde til indgangsstikkene endnu. Hvis man vil have alle segmenter på displayet frem, skal man holde Q-tasten nede mens man tænder instrumentet; slip tasten, når De ikke længere vil have hele displayet fremme. 2-1

16 Model 87 & 89 Series IV Brugsanvisning utomatisk slukning Instrumentet går i dvale, og displayet bliver blank hvis man hverken har stillet på indstillingsknappen eller trykket på nogen af tasterne i en vis tid. Når det er i dvale, kan man tænde det igen ved at trykke på en vilkårlig tast, og det tænder i den funktion indstillingsknappen står på, mens evt. andre tastfunktioner man havde tændt (Hold, Hz osv.) ikke bliver genaktiveret. tc031f.eps Figur 2-1. Visning af vekselspændingsmåling Batteriforbrug Der skal 4 stk. alkalibatterier i instrumentet, og her skal omtales flere måder hvorpå man kan spare på batterierne. Tidsindstillingen af automatisk slukning er stillet til 15 minutter fra fabrikken, men man kan stille den efter eget valg mellem er 23 timer og 59 minutter i indstillinger; hvis man stiller den på 0, betyder det at instrumentet forbliver tændt til man slukker på indstillingsknappen (OFF) eller batterierne er brugt op. utomatisk slukning virker ikke i funktionerne Min Max, Fast Min Max, utohold og på model 89 heller ikke I lagring. 2-2

17 Instrumentets indretning Batteriforbrug 2 utomatisk slukning af displaybelysning Man tænder, slukker og stiller lysstyrken på enten lav eller høj på T-tasten; belysningen går ud af sig selv, både når den står på høj og lav, efter en vis tid der er indstillet til 15 minutter fra fabrikken. Man kan stille tidsindstillin-gen efter eget ønske mellem 0 og 99 minutter i indstillinger; stiller man den på 0, betyder det at belysningen bliver ved med at være tændt indtil man slukker på T-tasten eller slukker instrumentet. Bemærk Der henvises til kapitel 5 ang. indstilling af automatisk slukning og automatisk slukning af displaybelysning. Batteriindikator Hvis batteriindikatoren (B) øverst i venstre hjørne af displayet kommer frem, betyder det batterierne er ved at være brugt op og skal skiftes. Wdvarsel Man skal skifte batterierne så snart batteriindikatoren (B) kommer på displayet, så man ikke tager misvisende målinger og derved udsætter sig for risiko for stød og ulykker. Hvis batteriindikatoren blinker, betyder det batterierne er meget nær ved at være brugt op, og så virker displaybelysning ikke længere, Min Max- og Fast Min Maxfunktionerne slukkes, og på model 89 virker lagring og kommunikation ikke længere. 2-3

18 Model 87 & 89 Series IV Brugsanvisning Indstillingsknap Som nævnt tænder man instrumentet ved at stille indstillingsknappen på en funktion (der alle står med hvide bogstaver rundt om knappen), og standardvisning for den funktion kommer på displayet (dvs. måleområde, måleenhed, tændte tastfunktioner osv.), men det viser også evt. indstillinger man selv har foretaget i indstillinger. Man stiller om den den pågældende alternative funktion (der står med blå bogstaver rundt om indstillingsknappen) ved at trykke på den blå tast, ligesom man kan modificere den pågældende funktion på de andre taster. Når man stiller indstillingsknappen om på en anden funktion, kommer den tilhørende visning selvfølgelig frem på diaplayet, men evt. tastindstillinger i den foregående funktion flyttes ikke med til den nye funktion. ng. funktionen VIEW MEM på model 89 henvises der til kapitel 4. Indstillingsknappen er afbildet på fig. 2-2, og alle funktionerne beskrives i skema 2-1. mv db V db V OFF mv ns F C m VIEW MEM CLER MEM m Figur 2-2. Indstillingsknap tc012f.eps 2-4

19 Instrumentets indretning Taster 2 Taster Man kan foretage diverse omstillinger i den indstillede funktion på tasterne, der er afbildet på fig. 2-3 og bliver forklaret i skema 2-2. utohold HOLD FST MN MX MIN MX LOGGING REL YES Man aktiverer de funktioner der står med blå bogstaver rundt om indstillingsknappen ved at trykke på den blå tast ( %), hvis funktioner blev forklaret i skema 2-1. Man tænder de funktioner der står med gule bogstaver over tasterne ved at trykke på den gule tast ( O) samtidig med de andre taster. Den gule tasts funktioner forklares i skema 2-2, og her i brugsanvisningen anføres den gule tasts funktion i parentes efter indtastningssekvensen, f.eks. skrives tænding af funktionen Fast mini og maks. på følgende måde: O M (FST MN MX). SETUP CNCEL Hz % ms SVE RNGE Figur 2-3. Taster NO Model 87 har ikke de gule funktioner (YES), (NO), (LOGGING) og (SVE). tc013f.eps 2-5

20 Model 87 & 89 Series IV Brugsanvisning Skema 2-1. Funktionsindstilling Funktionstegn Funktion % Blå tastfunktion \ Vekselspændingsmåling i området 0 V 1000,0 V db over vekselspænding, vekselspænding over db, $ m j z Vekselspændingsmåling i området 0 mv 1500,0 mv Jævnspændingsmåling i området 0 V 1000,0 V Jævnspændingsmåling i området 0 mv 3000,0 mv Modstandsmåling i området 0 Ω 30,000 MΩ Kondensatorkapacitetmåling i området nf 50 mf db over vekselspænding, vekselspænding over db Veksel- over jævnspænding (dvs. vekselspænding på primær- og jævnspænding på sekundærrude), jævnstrøm over vekselstrøm, og både jævn- og vekselstrøm Vekselstrøm over jævnstrøm (dvs. den første på primær, den anden på sekundærrude), jævnstrøm over vekselstrøm, og både jævn- og vekselstrøm Gennemgangsafprøvning Måling af ledningsevne i området 0 50,00 ns Diodeafprøvning w Temperaturmåling Omstilling mellem visning i C og F 2-6

21 Instrumentets indretning Taster 2 Skema 2-1. Funktionsindstilling (forts.) Funktionstegn Funktion % Blå tastfunktion I Vekselstrømstyrkemåling i området ingen 0 m 20,000 = Vekselstrømstyrke i området 0 µ 5000,0 µ ingen K x Jævnstrømstyrkemåling i området 0 m 20,000 Jævnstrømstyrkemåling i området 0 µ 5000,0 µ Vekselstrøm over jævnstrøm (vekselstrøm vises på primær-, jævnstrøm på sekundærrude), jævnstrøm over vekselstrøm, og både jævn- + vekselstrøm Vekselstrøm over jævnstrøm (vekselstrøm på primær-, jævnstrøm på sekundærrude), jævnstrøm over vekselstrøm, og både jævn- + vekselstrøm VIEW MEM På model 89: dgang til instrumentets hukommelse, jf. kap. 4. RYD LGER (CLER MEM.), jf. kap

22 Model 87 & 89 Series IV Brugsanvisning Skema 2-2. Taster Tast Funktion Gul tastfunktion Funktion Bemærk Man tænder gule tastfunktioner ved at trykke på O. Kassen O og døgnuret vises i hjørnerne forneden på displayet og primærruden fryses, så man får tid til at trykke på en tast mere. T l Tænder og slukker displaybelysning. Og fungerer under indstilling som piltast (l) til at flytte til det foregående ciffer og emne på en liste. SETUP O T Åbner indstilling. Man gemmer en indstilling og går videre til næste indstilling ved at trykke igen. Q Fryser en visning på displayet; når man trykker igen, frigøres displayet igen. utohold O Q Tænder utohold, så den sidste stabile måling vises på displayet. M Starter registrering af minimums-, maksimums- og gennemsnitsværdier. Ved gentagen tryk vises max, min, og gennemsnit i rækkefølge. Man afslutter funktionen ved at trykke på O N (CNCEL). FST MN MX O M Tænder Fast-Min-Max funktionen, hvori kortvarige minimums- og maksimumsværdier bliver gemt. D Trykker man på denne tast, gemmes den aktuelle værdi som grundværdi, så påfølgende målinger kun udgør differencen til denne værdi; trykker man en gang til, vises differencen som procentdel af grundværdien. LOGGING O D Starter lagring på model 89. Man afslutter lagring ved at trykke: O + N (CNCEL). 2-8

23 Instrumentets indretning Taster 2 Skema 2-2. Taster (forts.) Tast Funktion Gul tastfunktion Funktion [ Stiller et ciffer op i indstilllinger. Stiller på positiv bølgedel i tællefunktionerne. Tænder bippet ved åben strømkreds i modstandsmåling og gennemgangsafprøvning. I VIEW MEM-funktion, jf. kap. 4. ] Stiller et ciffer ned i indstillinger. Stiller på negativ bølgedel i tællefunktionerne. Tænder bippet ved kortslutning i modstandsmåling og gennemgangsafprøvning. I VIEW MEM-funktion, jf. kap. 4. R N % s fslutter UTO og åbner MNUL områdeindstilling. Skifter til næste indgangsmåleområde i manuel (MNUL) områdeindstilling. Man vender tilbage til auto-matisk (UTO) områdeindstilling ved at trykke på: O N (CNCEL). Stiller om ved gentagen tryk mellem frekvens-, udnyttelsesgrad- og pulsbredderegistrering. Blå tast. Indstiller på de blå funktioner på indstillings-knappen. Og fungerer som piltast ( s) i indstillinger til at flytte til næste ciffer og emne på en liste. ingen ingen SVE O R CNCEL O N ingen Gemmer aktuelle måling på model 89. Sletter (CNCEL) alle % (blå tast) funktioner samt alle andre funktioner der styres med tasterne. 2-9

24 Model 87 & 89 Series IV Brugsanvisning Indstilling af måleområde Man stiller om mellem fast og automatisk måleområde ved at trykke på R-tasten. Bemærk R-tasten virker ikke l lednings-, diodeafprøvning, temperaturmåling, relativ-, Min Max, og Fast Min Max funktionerne, der alle forudsætter fast måle-område. utomatisk måleområde tændes altid først (UTO lyser på displayet) lige når man stiller ind på en funktion. Ved automatisk områdeindstilling stiller instrumentet ind på det laveste indgangsområde af sig selv, så målinger vises med størst nøjagtighed (de mindste måleenheder). Så når UTO allerede er tændt, skifter man til MNUL områdeindstilling ved at trykke på R med indeværende måleområde. Man skifter derpå til næste manuelle område ved hvert nyt tryk på R. Man tænder automatisk områdeindstilling igen ved at trykke sekvensen: O N (CNCEL). Display Displayets segmenter er afbildet på fig. 2-4 og forklares i skema 2-3, men de vigtigste af dem behandles desuden herunder. Bemærk Man kan få samtlige segmenter frem på displayet (som afbildet fig. 2-4) ved at holde Q nede, mens instrumentet tændes, og slukke sådant fuldt display ved at slippe Q-tasten igen. Primærrude Primærruden viser sædvanligvis den aktuelle måling for funktionen indstillingsknappen står på, og i de fleste af funktionerne kan ruden stilles til at vise 4 el. 5 cifre. Der henvises desuden til kap. 5 ang. displaycifre. Primærruden benyttes desuden til følgende: utohold: visning af den sidste måling der blev frosset. Min Max: maksimal-, minimal- og gennemsnitsværdi. db (i vekselspændingsfunktionerne): værdi vist i enten dbm eller dbv. 2-10

25 Instrumentets indretning Display 2 REL: differencen mellem aktuel måling og det gemte udgangspunkt. Indstilling: diverse beskeder (jf. kap. 5). Overbelastning: der vises OL. Fejlmeldinger. Sekundærrude Den aktuelle måling vises tit i sekundærruden, mens der vises andre ting i primærruden (såsom Min Max, REL, osv.), og når man har flere funktioner i gang, vises en af værdierne i sekundærruden; Hz, f.eks., kan stå i sekundærruden, mens db står i primærruden. Blokskala Indgangssignalet vises også på blokskalaen, og i de fleste målefunktioner ajourføres den 40 gange i sekundet. Da dette er meget hurtigere end digitalvisningen, kan man med fordel benytte den til spids-og nulpunkts-justeringer og til at se hurtigt svingende signaler. Blokskalaen virker ikke i funktionerne temperaturmåling, vekselstrøm over jævnstrøm, jævnstrøm over vekselstrøm og jævn- + vekselstrøm. 2-11

26 Model 87 & 89 Series IV Brugsanvisning Figur 2-4. Displaysegmenter tc011f.eps 2-12

27 Instrumentets indretning Display 2 Skema 2-3. Displaysegmenter Nr. Segment Beskrivelse ~ Gennemgangsafprøvning er tændt. B < > Blokskala. Skalaens nulpunkt er normalt i venstre ende; men i relativ-funktion er nulpunktet i midten med negative værdier til venstre og positive til højre herfor. Polsignaturen til venstre for bloklinjen angiver indgangssignalets polaritet. I REL%- funktionen står begge polsignaturen på skærmen. Står der en pil til højre for bloklinjen betyder det overbelastning. Når begge pile er på skærmen (uden bloklinje), betyder det at man kan vælge indstillinger med T (l ) og % (s)-tasterne. C p Differenceprocent i relativ funktion vises i primær- og grundværdi i sekundærrude. D -e Relativ funktion (REL) er tændt. Visningen i primærruden står i forhold til grundværdien der står i sekundærruden. E Betyder negativ måleværdi. I relativ funktion, betyder dette tegn at det aktuelle indgangssignal ligger under den gemte grundværdi. F Z Der er > 30 V veksel-, jævn- eller begge strømtyper til stede ved indgangsstikkene. G B Batteriindikator. Hvis den blinker er batteriet lige ved at være brugt op, og både lagring og displaybelysning ophører at virke Ẇdvarsel Man skal skifte batterierne så snart batteriindikatoren kommer på displayet, så man ikke tager misvisende målinger og derved udsætter sig for risiko for stød og ulykker. 2-13

28 Model 87 & 89 Series IV Brugsanvisning Skema 2-3. Displaysegmenter (forts.) Nr. Segment Beskrivelse H FST MIN MX VG Registrering af korte minimum- og maksimum er tændt. ( O M) Minimumsværdi. Maksimumsværdi. Gennemsnitsværdi. I ; Målinger er ved at blive lagret på model 89. ( O + D) J g Instrumentet er i Hold-funktion. ( Q) K gs Der er tændt for uto hold. ( O + Q) L Primærrude (4-1/2 ciffer). M 0L Overbelastning. Måleenhedstyper. V, mv V: volt. Måleenhed for spænding. mv: millivolt. 1 mv = 1 x 10-3 = 0,001 volt. dbm, dbv I vekselspændingsfunktionerne vises målingen i decibel styrke over og under 1 mw (dbm) eller decibel spænding over og under 1 V (dbv). 2-14

29 Instrumentets indretning Display 2 Skema 2-3. Displaysegmenter (forts.) Nr. Element Beskrivelse M C+DC I jævnspænding og -strømstyrkefunktionerne betegner visningen sand effektiv strømværdi af veksel- og jævnstrømsmålinger i alt. e, ke, Me Ω: ohm. Måleenhed for modstand. kω: kiloohm. 1 kω = 1 x 10 3 dvs ohm. MΩ: megaohm. 1 MΩ = 1 x 10 6 dvs ohm. ns nf, µf C, F S: siemens. Måleenhed for ledningsevne. ns: nanosiemens. 1 ns = 1 x 10-9 = 0, siemens. F: farad. Måleenhed for kondensatorkapacitet. nf: nanofarad. 1 nf = 1 x 10-9 farad = 0, farad. µf: mikrofarad. 1 µf = 1 x 10-6 farad = 0, farad. Grader Celsius (standard) eller Fahrenheit., m, µ : ampere. Måleenhed for strømstyrke. m: milliampere. 1 m = 1 x 10-3 dvs. 0,001 ampere. µ: mikroamp. 1 x 10-6 dvs. 0, amperes. Hz, khz, MHz Hz: Hertz. Måleenhed for frekvens. khz: kilohertz. 1 khz = 1 x 10 3 dvs hertz. MHz: megahertz. 1 MHz = 1 x 10 6 dvs hertz. 2-15

30 Model 87 & 89 Series IV Brugsanvisning Skema 2-3. Displaysegmenter (forts.) Nr. Segment Beskrivelse N Måleområde. Tallet angiver hvilket måleområde der er indstillet på. UTO MNUL O fms88:88 HM88:88 P Sekundærrude Q q18888 MEM Ur - benyttes i HOLD, utohold, MIN MX, Fast MN MX, GEM (SVE) og på model 89 til registrering (LOGGING). Timeur (f lyser): viser minutter og sekunder til og med 59:59 - benyttes hvis det er under 60 minutter siden Min, Max, og Lagring startede. Benyttes altid til MIN, MX, VG. Displayurvisning: antal minutter over 1 time. Døgnur (f lyser ikke): viser timer og minutter til og med 23:59, og stilles som anvist i kap. 5. Lagerindekstal på model 89. Fungerer også til visning af dbm modstandsgrundværdi. q kommer frem på displayet, når man kan stille op- og nedtrapningstrin med [[- og ] -tasterne. 2-16

31 Instrumentets indretning Indgangsstik 2 Indgangsstik Stikkene *og & benyttes til alle funktioner undtagen strømstyrkemåling, hvortil man bruger følgende stik: I og K funktioner: Stik og COM til 50 m 20, og m/µ og COM til strømstyrke 50 m. m COM TEMPERTURE V = og x funktioner: Stik m/µ og COM til strømstyrke 5000,0 µ. 10 MX FUSED 400m FUSED CT 1000V Hvis man sætter søgeledning i m/µ eller stikket uden indstillingsknappen er sat på en af strømstyrkemålingsfunktionerne, giver Input lert bipperen en kort skinger lyd som advarsel mod at forsøge på at måle spænding, gennemgang, modstand, kondensatorkapacitet og diodeafprøvning med søgeledning sat i stik til strømstyrkemåling. Figur 2-5. Indgangsstik tc014f.eps Indgangsstikkene afbildes på fig

32 Model 87 & 89 Series IV Brugsanvisning Displayfrysning Man tænder displayfrysning på Q -tasten, så den aktuelle måling og tilhørende tidspunkt fastholdes på displayet, og nye målinger bliver nu vist i sekundærruden, jf. fig Man afslutter displayfrysning ved at trykke på Q -tasten igen. I Min Max-funktion virker displayfrysning som kontakt til at gøre ophold i og genoptage Min Max registrering. På model 89 kan man heller ikke fryse displayet mens der lagres data, men man kan gemme en frossen måling ved at trykke sekvensen O R (SVE). utohold utohold Wdvarsel utohold-funktionen kan ikke registrere ustabile og støjsignaler. Så man må ikke benytte utohold-funktionen til bestemmelse af om der ingen strøm er på en kreds. Man åbner utohold ved at trykke på tasterne O Q (utohold), og i denne funktion fryses den aktuelle måling med tilhørende tidspunkt, mens ny målinger vises i sekundærruden, jf. figur 2-6. Når instrumentet registrerer en ny stabil måling (>4 % ændring i forhold til sidste stabile registrering), bipper det og viser den ny værdi I primærruden. Man kan også tvinge ajourføring i primær-ruden ved at trykke på Q. Figur 2-6. Display HOLD og utohold tc040f.eps Hvis man tager søgeledningerne af instrumentet (åbner indgangene), bliver den sidste frosne måling i primærruden. utohold virker ikke i Min Max-funktionen. På model 89 kan man ikke åbne utohold mens der lagres data, men omvendt kan man godt åbne lagring mens utohold er tændt. Man afslutter utohold-funktionen ved at trykke på O Q (utohold) igen. 2-18

33 Instrumentets indretning Min Max-funktion 2 Min Max-funktion Min Max-funktionen gemmer (MIN) minimums- og (MX) maksimums-indgangsværdier. Hvis indgangssignalet falder under den gemte minimumsværdi eller går over den gemte maksimumsværdi, bipper instrumentet og gemmer den nye værdi. Min Max-funktionen beregner også gennemsnittet (VG) af alle målinger der er taget siden funktionen blev tændt. Man åbner Min Max-funktionen ved at trykke på M- tasten. Maksimalmålingen (MX) vises først. Man rykker videre til minimummåling (MIN), gennemsnitsværdi (VG) og tilbage til maksimum igen ved at trykke på M igen. Sekundærruden viser hele tiden den aktuelle måleværdi i Min Max-funktionen. Den forløbne tid siden Min Max-funktionen blev tændt vises på timeuret i nederste højre hjørne af displayet, jf. fig Man afslutter Min Max-funktion enten ved at trykke på O N (CNCEL) eller ved at stille om på indstillingsknappen. Min Max-funktionen slukkes også automatisk hvis batteriindikatoren Bbegynder at blinke. Bemærk Minimums-, maksimums- og gennemsnitsværdier, der er blevet gemt i Min Max-funktionen, går tabt når man slukker instrumentet. Min Max-funktionen kan benyttes til at registrere sporadiske målinger, gemme maksimumsværdier mens man er væk og til at gemme målinger mens man arbejder på apparaturet, der afprøves, og ikke kan holde øje med instrumentet. Gennemsnitsværdier er nyttige til udjævning af ustabile signaler, beregning af el-forbrug og til at danne overslag over hvor stor procentdel af tiden der er strøm på en kreds. Min Max-funktionen kan gemme signaler der varer 50 ms og derover i de fleste målefunktioner. Men signaler skal vare 500 ms eller længere til følgende funktioner: gennemgang, ledning, kondensatorkapacitet, temperatur, frekvens, udnyttelsesforhold og pulsbredde. 2-19

34 Model 87 & 89 Series IV Brugsanvisning Fast Min Max Fast Min Max-funktionen kan registrere flygtige signaler på ned til 250 µs, men med forringet nøjagtighed, så det vises kun med 3-1/2 ciffer på displayet. Man tænder Fast Min Max ved at trykke på tasterne O M. Ligesom i den anden Min Max-funktion kan man tvinge visning af maksimum, minimum og gennemsnit i primærruden ved at trykke på M. Instrumentet bipper hver gang der registreres en ny minimums- og maksimumsværdi. Man afslutter FST MIN MX enten ved at trykke på O N (CNCEL) eller ved at stille om på indstillingsknappen. Fast min max-funktionen slukkes også automatisk hvis batteriindikatoren Bblinker. MX- og MIN-værdier er spidsværdier og VG er effektiv strømværdi i vekselspændingsfunktionerne. Dette giver de data der skal til for at beregne amplitudefaktoren (spids/sand effektiv strømværdi) på et display. Fast Min Max-funktionen kan ikke benyttes i følgende funktioner fordi de skal have længere reaktionstid: modstandsmåling, diodeafprøvning, ledning, gennemgang, kondensatorkapacitet, temperatur, vekselstrøm over jævnstrøm, jævn- + vekselstrøm, frekvens, udnyttelsesforhold og pulsbredde. Figur 2-7. Min Max vg tc033f.eps 2-20

35 Instrumentets indretning Relativ visning (REL) 2 HOLD i Min Max- og Fast Min Max-funktion Man kan benytte Hold-funktionen når en af Min Maxfunktionerne er i gang ved at trykke på Q; så bliver minimums-, maksimums- og gennemsnitsværdierne ikke ajourført. Man afslutter frysning ved at trykke på Q en gang til. Relativ visning (REL) Når man åbner relativ visning ( D), nulstilles displayet og den aktuelle værdi bliver gemt som grundværdi for påfølgende målinger. Trykker man på D-tasten en gang til, tænder man REL% hvor forskellen vises som procentdel ± 10 % af grund-værdien. Der står e% på displayet, så man kan se REL% er tændt. Man afslutter relativ-funktion ved at trykke på D endnu en gang. Man tænder relativ-funktionen ved at trykke på D- tasten. (Instrumentet går på manuel områdeindstilling når man tænder relativ-funktionen). Grundværdien står i sekundærruden, og forskellen mellem denne og ny målinger står i primærruden, jf fig Figur 2-8. Relativ visning tc039f.eps 2-21

36 Model 87 & 89 Series IV Brugsanvisning 2-22

37 Kapitel 3 Måling Indledning I dette kapitel gennemgås alle målefunktionerne. Man tænder de fleste funktioner direkte ved at stille omstillingsknappen. De hvide bogstaver og tegn er primærfunktionerne, og de blå er alternative funktioner der tændes ved tryk på den blå tast. Man kan åbne frekvensfunktionere (frekvens, udnyttelsesgrad og pulsbredde) når indstillingsknappen står på en af spændings-, strømstyrke og modstandsmålingsfunktionerne. Spændingsmåling Ved spænding forstås som bekendt den elektriske potentialeforskel mellem to punkter, og ved vekselstrøm veksler spændingspolariteten med tiden, mens den holdes konstant ved jævnstrøm. Dette instrument kan måle følgende spændingsområder: \ $ 5,0000 V, 50,000 V, 500,00 V, 1000,0 V, m 50,000 mv, 500,00 mv, og 5000,0 mv Måling i 5000,0 mv området viser overbelastning ( 0L) ved 1500 mv vekselspænding og 3000 mv jævnspænding. 5000,0 mv området overlapper jo 5,0000 V området, men det har til formål at give større nøjagtighed (i kraft af mindre måleenheder) ved benyttelse af visse Fluke tilbehør med udgangssignal i mv, som f.eks. Flukes model 80i-1000 strømsøger der afgiver 1 mv veksel-strøm pr. ampere ved indgangssignal til og med 1000 ampere. 3-1

38 Model 87 & 89 Series IV Brugsanvisning Ved spændingsmåling virker instrumentet praktisk talt som en serieforbundet impedans på 10 MΩ ( Ω) i kredsen, og denne belastningseffekt kan give målefejl i kredse med høj impedans; men fejlen er forsvindende lille (0,1 % og derunder) i kredse med impedans på 10 kω ( Ω) og derunder. Vekselspændingsmåling 89 LOGGING MULTIMETER Instrumentet viser vekselspænding som effektiv strømværdi, hvilket jo betyder en værdi svarende til den jævnstrømsspænding der ville afgive samme varmemængde i en modstand som den spænding man måler. Instrumentet viser sand effektiv strømværdi der er nøjagtig ved sinus- og andre bølgeformer (uden jævnstrømsforsyning) såsom firkant-, trekant- og trinbølger. Til vekselspænding med jævnstrømsforsyning skal man benytte $-funktionen. db V utohold FST MN MX LOGGING YES HOLD MIN MX REL CNCEL SVE NO Hz % ms RNGE SETUP ns F mv C V m db mv db V m OFF VIEW CLER MEM TEMPERTURE Stikkontakt Indstil på vekselspændingsmåling som vist på fig m COM V 10 MX FUSED 400m CT FUSED 1000V lle tastfunktionerne virker, og man kan åbne visning i decibel (dbm og dbv), der i øvrigt behandles i næste afsnit, på den blå tast ( %). Figur 3-1. Vekselspændingsmåling tk001f.eps 3-2

39 Måling Spændingsmåling 3 Visning i db af vekselspænding I de to vekselspændingsmålefunktioner kan målingen vises som afvigelse i decibel (db) i forhold til en given værdi. Man indstiller på db-visning på følgende måde: 1. Mål en vekselspænding som grundværdi. 2. Stil på db ved tryk på %-tasten. Så vises dbm (eller dbv) værdien i primærruden og spændingsværdien i sekundærruden, jf. eksempel fig Figur 3-2. Visning i dbm tc032feps 3. Man kan bytte om på spændings- og decibelvisningerne ved at trykke på % igen. Man slukker decibelvisning ved at trykke på %-tasten en tredje gang. Normalt vises db som dbm, hvilket vil sige effektforholdet til 1 milliwatt over 600 Ω modstand; men man kan stille modstanden til Ω i indstillinger, jf. kap. 5, og i så fald står den med indekstallet på displayet, dvs. nr. 17 på fig Bemærk Ved dbm visning skal man kontrollere at modstanden der gælder grundværdien ligger tæt på impedansen i kredsen der måles. 3-3

40 Model 87 & 89 Series IV Brugsanvisning Og formlen for db-værdier er: db = 20 *log10 Vx Vr Vr Vises dbm enheder for spændingen over modstanden, der benyttes som grundværdi, ved 1 mw. Så Vr er, for eksempel, 0,7746 V ved 600 Ω modstand (r) som grundværdi. Og vises dbv enheder betyder det at grundværdispændingen (Vr) er 1 V. Jævnspændingsmåling Indstil på jævnspændingsmåling som vist fig lle tastfunktioner virker ved almindelig jævnspændingsmåling. Måling af både jævn- og vekselspænding Når instrumentet står på jævnspændingsmåling, kan det både vise jævn- og vekselstrømskomponenter i signalet separat og som kombineret værdi jævn- + vekselstrøm (dvs. effektiv strømværdi). Man indstiller på separat jævn- og vekselstrømskomponent i et signal på følgende måde: Trykker man på % en gang vises vekselspænding i primærruden og jævnspænding i sekundærruden (dvs. veksel- over jævnstrøm). Trykker man to gange på % bliver visningen omvendt (jævn- over vekselstrøm). Trykker man tre gange på % vises den samlede jævn- + vekselstrøms sande effektive strømværdi i primærruden. Og fjerde gang man trykker på % vender man tilbage til almindelig jævnspændingsmåling. På fig. 3-3 afbildes sådanne typiske visninger. 3-4

41 Måling Spændingsmåling 3 veksel- over jævnstrøm jævn- over vekselstrøm veksel- + jævnstrøm Figur 3-3. Visning af både jævn- og vekselspænding tk024f.eps Når instrumentet viser veksel- over jævnstrøm og jævnover vekselstrøm virker følgende tastfunktioner ikke: utohold ( O Q) Min Max ( M) Fast Min Max ( O M) Frekvens ( N) Relativ visning ( D) 3-5

42 Model 87 & 89 Series IV Brugsanvisning Modstandsmåling V 89 LOGGING MULTIMETER utohold FST MN MX LOGGING YES HOLD MIN MX REL CNCEL SVE NO Hz % ms RNGE SETUP ns F mv C V m db mv db V m OFF VIEW CLER MEM TEMPERTURE m COM V 10 MX FUSED 400m CT FUSED 1000V Forsigtig Der skal slukkes for strømmen i kredsen og alle stærkstrømskondensatorer skal aflades til modstandsmåling, så instrumentet og udstyret der afprøves ikke tager skade. Elektrisk modstand er som bekendt den modstand strømmen møder ved sin passage gennem en leder og måles i ohm (Ω). Instrumentet måler modstand ved at sende en lille strømstyrke gennem kredsen. Instrumentet kan måle modstand i områderne 500,00 Ω, 5,0000 kω, 50,000 kω, 500,00 kω, 5,0000 MΩ og 30,000 MΩ. Instrumentet indstilles til modstandsmåling som vist på fig lle tastfunktioner virker i modstandsmålingsfunktionen, og den blå tast stiller om til gennemgangs- og ledningsmåling som beskrives senere i kapitlet. tc002f.eps Figur 3-4. Forbindelse til jævnspændingsmåling 3-6

43 Måling Modstandsmåling 3 modstandsmåling i kreds måling af potentiometer kredsforsyning OFF (slukket) LOGGING MULTIMETER forbindelse aftaget utohold FST MN MX LOGGING YES HOLD MIN MX REL CNCEL SVE NO Hz % ms RNGE SETUP ns F mv C V m db mv db V m OFF VIEW CLER MEM ns måling af modstand TEMPERTURE m COM V 10 MX FUSED 400m FUSED CT 1000V forbindelse aftaget Figur 3-5. Forbindelse til modstandsmåling tk004f.eps 3-7

44 Model 87 & 89 Series IV Brugsanvisning Ved modstandsmåling skal man holde sig for øje at: Der vil tit forekomme forskel på den målte modstand og den nominelle modstand på en modstand i en kreds, fordi strømmen instrumentet afgiver går alle mulige lederstier mellem prøvebenene. Prøveledningerne kan øge usikkerheden ved modstandsmåling med 0,1 0,2 Ω. Man måler modstanden i søgeledningerne ved at sætte søgebenene på hinanden, og dersom man ønsker det, kan man kompensere automatisk herfor ved at tænde relativ-funktionen på D-tasten, så den automatisk fratrækkes målevisningen. I modstandsmålingsfunktionen kan instrumentet afgive spænding nok til forspænding af siliciumdioder og transistorer, så de leder; det kan man undgå ved aldrig at benytte 30 MΩ området til modstandmåling på emner, mens de sidder i en kreds. Gennemgangsafprøvning Forsigtig Der skal slukkes for strømmen i kredsen, og alle stærkstrømskondensatorer skal aflades til gennemgangsafprøvning, så instrumentet og udstyret der afprøves ikke tager skade. Ved gennemgang forstås at der er en komplet sti til strømmen til stede. Gennemgangsafprøvningsfunktionen har en bipper, så man hurtigt kan afprøve uden at man behøver aflæse displayet. Gennemgangsfunktionen registrerer sporadisk åbning og kortslutning af helt ned til 1 millisekunds (0,001 sekund) varighed; i så fald afgiver instrumentet et kort bip. Man indstiller på gennemgangsafprøvning ved at stille indstillingsknappen på modstandsmåling og trykke på den blå tast en gang, så gennemgangstegnet ( ~) kommer på displayet. I denne funktion er der kun manuel områdeindstilling, automatisk områdeindstilling virker ikke. På fig. 3-6 vises indstilling og forbindelse til gennemgangsafprøvning. 3-8

45 Måling Ledningsevne som afprøvning af høj modstand 3 I gennemgangsfunktionen har man således både målingsvisning (som oftest næsten 0 modstand ved kortslutning og overbelastning [OL] ved åben kreds) og lydbip når indgangssignalet er lavt. I gennemgangsfunktionen betragtes en værdi under 5 % af måleområdet som kortslutning; men man kan hæve denne tærskelværdi ved at stille om til et højere måleområde manuelt. Man kan stille bippet om mellem kortslutning og åben kreds på følgende måde: Trykker man på [ lyder den ved åben kreds. Trykker man på ] lyder den ved kortslutning. I gennemgangsfunktionen virker frekvens- ( N) og Fast Min Max ( O M) funktionerne ikke; men alle øvrige tastfunktioner virker. Og den blå tast virker som omstillingsknap mellem modstands-, gennemgangs- og ledningsfunktionerne. Ledningsevne som afprøvning af høj modstand Ledningsevne, der jo er det modsatte af modstand, viser en leders evne til at føre strøm, og høj ledningsevne svarer således til lav modstand. Ledningsevne måles i Siemens (S). Instrumentets 50 ns måleområde måler ledning i nanosiemens (1 ns = 0, Siemens), og netop fordi så små værdier for ledningsevne svarer til meget høje modstandsværdier, kan man måle modstand på helt op til MΩ, dvs Ω (idet 1 ns = MΩ) i ns-måle-området. Instrumentet indstilles og forbindes til ledningsevnemåling som vist på fig. 3-7, og så trykker man på den blå tast til der står ns på displayet. I ledningsfunktion virker følgende taster ikke: Frekvens ( N) Fast Min Max ( O M) Manuel områdeindstilling ( R) 3-9

46 Model 87 & 89 Series IV Brugsanvisning til måling i kreds, skal kredsforsyning afbrydes 89 LOGGING MULTIMETER 2 tryk på tasten for at få bip ved kortslutning 89 LOGGING MULTIMETER tryk på tasten for at få bip ved åben kreds utohold FST MN MX LOGGING YES utohold FST MN MX LOGGING YES HOLD MIN MX CNCEL Hz % ms REL SVE RNGE NO ns HOLD MIN MX CNCEL Hz % ms REL SVE RNGE NO SETUP ns mv V db mv db V OFF F C m m VIEW CLER MEM TEMPERTURE 1 tænd for ved tryk på tasten OFF (slukket) (åben) SETUP ns mv V db mv db V OFF F C m m VIEW CLER MEM TEMPERTURE OFF (slukket) (åben) m COM V m COM V 10 MX FUSED 400m FUSED CT 1000V 10 MX FUSED 400m FUSED CT 1000V ON (tændt) (sluttet) ON (tændt) (sluttet) Figur 3-6. Ledningsafprøvning tk003f.eps 3-10

47 Måling Ledningsevne som afprøvning af høj modstand 3 Tip om ledningsmåling: 89 LOGGING MULTIMETER Måling af signaler gennem høj modstand influeres let af el-støj, så man kan med fordel benytte gennemsnitsfunktionen til at udjævne støjbehæftede signaler; funktionen tændes ved at trykke på M til VG kommer på displayet. utohold FST MN MX LOGGING YES HOLD MIN MX REL CNCEL SVE NO Hz % ms RNGE SETUP ns F mv C V m db mv db V m OFF VIEW CLER MEM ns tænd ns med to tryk på tasten. En vis ledningsevne forekommer normalt pga. søgeledningerne, så man kan gøre visningen mere nøjagtig ved at tænde relativ-funktionen ved at trykke på D med søgeledningerne forbundet så denne værdi subtraheres visningen. TEMPERTURE m COM V 10 MX FUSED 400m FUSED CT 1000V Figur 3-7. Ledningsevnemåling tk023f.eps 3-11

48 Model 87 & 89 Series IV Brugsanvisning Kondensatorkapacitetsmåling Forsigtig Der skal slukkes for strømmen i kredsen og alle stærkstrømskondensatorer skal aflades til kapacitansmåling, så instrumentet og udstyret der afprøves ikke tager skade. Man kan måle efter om kondensatorer er afladet med jævnspændingsfunktionen. Kapacitet betegner en komponents evne til at holde en elektrisk ladning og måles i farad (F). De fleste kondensatorer har kapacitet i størrelsesorden af nanofarad (nf) og mikrofarad (µf). Instrumentet måler kapacitet ved at oplade kondensatoren med en vis ladning i en givet tid, måle den resulterende spænding og derudfra beregne kapaciteten. Det tager flere sekunder at oplade kondensatorer med over 100 µf kapacitet. Kondensatorladningen kan være på op til 3 V. Instrumentet indstilles og forbindes som vist på fig Den blå tast fungerer som omstillingsknap mellem kapacitet og diodeafprøvning. I kondensatorkapacitetsfunktioner virker følgende taster ikke: Frekvens ( N) Fast Min Max ( O M) Tip om kapacitetsmåling: Man kan foretage flere meget ens målinger hurtigere, når man stiller manuelt ind på det passende måleområde på R-tasten. Måling bliver mere nøjagtig på små kondensatorer, når man tænder relativ-funktionen ved at trykke på D med søgebenene åbne så instrumen-tets og søgeledningernes restkapacitet subtraheres. Instrumentet har følgende kapacitetsmåleområder: 1 nf, 10 nf, 100 nf, 1 µf, 10 µf, 100 µf, 1 mf, 10 mf og 50 mf. 3-12

49 Måling Diodeafprøvning 3 utohold 89 LOGGING MULTIMETER FST MN MX LOGGING YES Diodeafprøvning Forsigtig Der skal slukkes for strømmen i kredsen, og alle stærkstrømskondensatorer skal aflades til diodeafprøvning, så instrumentet og udstyret der afprøves ikke tager skade. HOLD MIN MX CNCEL Hz % ms SETUP ns mv V db mv db V OFF m REL SVE NO RNGE F C m m VIEW CLER MEM TEMPERTURE COM V Man kan benytte diaodeafprøvningsfunktionen på dioder, transistorer, siliciumensrettere og andre halvlederkomponenter. fprøvningen består i at instrumentet sender strøm gennem halvlederovergangen og måler spændingsfaldet i overgangen. En indtakt overgang falder 0,5 0,8 V. Instrumentet bipper lidt ved intakt diode og afgiver konstant tone når det registrerer kortslutning. 10 MX FUSED 400m FUSED CT 1000V Instrumentet indstilles og forbindes til afprøvning af en diode, der er taget af kredsen, som vist på fig Figur 3-8. Kapacitetsmåling tc005f.eps Selvom dioden sidder i en kreds skal den ligeledes have 0,5 0,8 V forspænding i lederetningen; men forspændingen i spærreretningen kan svinge alt efter modstanden i andre strømstier der evt. er mellem søgebenene. Den blå tast fungerer som omstillingsknap mellem diodeafprøvning og kapacitetsmåling. Da diodeafprøvning skal have fast område, virker R-tasten ikke i denne funktion. 3-13

50 Model 87 & 89 Series IV Brugsanvisning typisk måling 89 LOGGING MULTIMETER 89 LOGGING MULTIMETER utohold FST MN MX LOGGING YES utohold FST MN MX LOGGING YES HOLD MIN MX REL HOLD MIN MX REL CNCEL Hz % ms SETUP ns mv V db mv db V OFF SVE NO RNGE F C m m VIEW CLER MEM tryk til diodeafprøvning forspænding i lederetning + CNCEL Hz % ms SETUP ns mv V db mv db V OFF SVE NO RNGE F C m m VIEW CLER MEM forspænding i spærreretning + TEMPERTURE TEMPERTURE m COM V m COM V 10 MX FUSED 400m FUSED CT 1000V 10 MX FUSED 400m FUSED CT 1000V Figur 3-9. Diodeafprøvning tk006f.eps 3-14

51 Måling Temperaturmåling 3 Temperaturmåling Instrumentet indstilles og forbindes som vist på fig Visningen starter i den enhedstype der blev benyttet sidst ( C eller F). Når man har indstillet på temperaturfunktionen, kan man stille om mellem gradtyperne på den blå tast, og den gemmes indtil den bliver stillet om. I primærruden vises enten temperaturen eller beskeden 0PEn (om et åbent termoelement). Og kortslutter man benene, vises temperaturen ved instrumentets klemmer. Sekundærruden viser nulpunktsindstillingen (ifald sådan blev sat i indstillinger, jf. kap. 5). I termometerfunktionen virker følgende taster ikke: Frekvens ( N) Fast Min Max ( O M) Områdeindstilling ( R) W dvarsel Som forebyggelse mod brand og elektrisk stød må man aldrig forbinde termoelementer til kredse med strøm på. utohold HOLD SETUP V dbmv db V OFF FST MN MX MIN MX Hz mv 10 MX FUSED 89 CNCEL % ms ns m LOGGING MULTIMETER 400m FUSED LOGGING REL SVE RNGE F C m m VIEW CLER MEM COM YES NO TEMPERTURE CT 1000V 80K omformer V F F C C 80PK-1 Type K termoelementføler Figur Temperaturmåling aftrækskanal eller rør tk010f.eps 3-15

52 Model 87 & 89 Series IV Brugsanvisning Strømstyrkemåling Wdvarsel Man må aldrig måle strømstyrke i en kreds med over 1000 V spændningsforskel til jord da instrumentet da kan tage skade og De kan komme til skade hvis sikringen springer uden sådan måling. Forsigtig Man skal kontrollere sikringen i instrumentet inden man foretager strømstyrkemåling da instrument og udstyr, der afprøves, ellers kan tage skade. Benyt de rigtige indgangs-stik, og indstil funktion og måleområde kor-rekt til den pågældende opgave. Når søgeledningerne er sat i stikkene til strømstyrkemåling, må prøvebenene aldrig parallelforbindes med en kreds eiler komponent. Strøm betegner elektronvandingen gennem en leder, og til strømstyrkemåling skal man skære ind og seriefor-binde instrumentet i kredsen. Jævn- og vekselstrømstyrke måles på følgende måde: 1. Sluk for strømmen i kredsen, og aflad alle stærkstrømskondensatorer. 2. Sæt den sorte prøveledning i COM-stikket, og den røde i indgangsstikket til det passende måleområde, jf. skema 3-1. Bemærk Benyt kun m/µ-stikket, når De er sikker på at strømstyrken er under 400 m, så 440 m sikringen i instrumentet ikke springer. Indstilling I eller K! Skema 3-1. Strømstyrkemåling Indgangsstik Måleområde 5, ,000 (visningen blinker ved 10, og overbelastning ( 0L) ved 20 ) # = eller x # 500,00 µ 5000,0 µ 50,000 m 500,00 m 3-16

Model 187 & 189. Brugsanvisning. True RMS Multimeter

Model 187 & 189. Brugsanvisning. True RMS Multimeter Model 187 & 189 True RMS Multimeter Brugsanvisning Danish ugust 2000, Rev.2, 6/02 2000-2002 Fluke Corporation. ll rights reserved. Printed in U.S.. ll product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

77/75/23/21 Series III Multimeter

77/75/23/21 Series III Multimeter 77/75/23/21 Series III Multimeter Brugsanvisning W Læs først om sikkerhed Man må aldrig bruge instrumentet (Series III Multimeter), hvis det eller prøveledningerne ser ud til at være beskadiget. Man skal

Læs mere

Veksel- og jævnstrømsøger

Veksel- og jævnstrømsøger /i1010 Veksel- og jævnstrømsøger Brugsanvisning Sikkerhed XW Bør læses først: Sikkerhedsregler Man bør altid overholde følgende regler for spændingssøgerens benyttelse og vedligeholdelse på sikker måde:

Læs mere

Model 187 & 189. True RMS Multimeter. Klargøringsanvisningen

Model 187 & 189. True RMS Multimeter. Klargøringsanvisningen Model 187 & 189 True RMS Multimeter Klargøringsanvisningen Danish August 2000, Rev.2, 5/02 2000-2002 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA All product names are trademarks of their respective

Læs mere

51 & 52 Series II. Brugsanvisning. Thermometer

51 & 52 Series II. Brugsanvisning. Thermometer 51 & 52 Series II Thermometer Brugsanvisning Danish September 1999 Rev.1, 6/01 1999-2001 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation

80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation 80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation Gå til www.fluke.com for at registrere dit produkt og finde mere information. Advarsel angiver forhold og fremgangsmåder, som er farlige for brugeren.

Læs mere

Models 175, 177, 179. True RMS Multimeters. Brugsanvisning

Models 175, 177, 179. True RMS Multimeters. Brugsanvisning Models 175, 177, 179 True RMS Multimeters Brugsanvisning May 2003 Rev. 1, 10/08 (Danish) 2003-2008 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. Specifications are subject to change without notice.

Læs mere

80 Series V. Multimeters. Brugsanvisning

80 Series V. Multimeters. Brugsanvisning 80 Series V Multimeters Brugsanvisning May 2004 Rev. 1, 8/04 (Danish) 2004 Fluke Corporation, ll rights reserved. ll product names are trademarks of their respective companies. Fluke garanterer serie 20,

Læs mere

Models 110, 111 & 112

Models 110, 111 & 112 Models 110, 111 & 112 True RMS Multimeters Brugsanvisning November 2000 (Danish), Rev 1, 7/01 2000-2001 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. Garanti Alle Fluke-produkter er garanteret

Læs mere

114, 115, and 117. True-rms Multimeters

114, 115, and 117. True-rms Multimeters 114, 115, and 117 True-rms Multimeters Brugsanvisning PN 2572573 (Danish) July 2006 2006 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in China All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

Instrumentfunktioner Funktion Område Måleenhed Jævnspændingsmåling i V 28 V 1 mv Jævnspændingsmåling i ma Jævnstrømsafgivelse i ma

Instrumentfunktioner Funktion Område Måleenhed Jævnspændingsmåling i V 28 V 1 mv Jævnspændingsmåling i ma Jævnstrømsafgivelse i ma 707 Loop Calibrator Brugsanvisning Indledning Flukes Loop Calibrator model 707 (benævnt her i brugsanvisningen som instrumentet ) er et kompakt afprøvnings- og måleinstrument. Man kan afprøve kredse med

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

705 Loop Calibrator. Brugsanvisning. Indledning

705 Loop Calibrator. Brugsanvisning. Indledning 705 Loop Calibrator Brugsanvisning Indledning Fluke model 705 kredsmåler kan afgive og måle spænding i områderne 0 20 ma og 4 20 ma og måle jævnstrømsspænding i området 0 28 V. Instrumentet kan ikke måle

Læs mere

Brugsanvisning. Motor and Phase Rotation Indicator

Brugsanvisning. Motor and Phase Rotation Indicator 9062 Motor and Phase Rotation Indicator Brugsanvisning April 2005 (Danish) 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

714 Thermocouple Calibrator

714 Thermocouple Calibrator 714 Thermocouple Calibrator Brugsanvisning Indledning Fluke model 714 kalibreringsapparat til termoelementer (Thermocouple Calibrator) er et præcisionsværktøj til strømafgivelse og måling til kalibrering

Læs mere

Brugsanvisning. Phase Rotation Indicator

Brugsanvisning. Phase Rotation Indicator 9040 Phase Rotation Indicator Brugsanvisning PN 2438546 April 2005, Rev.2, 5/11 (Danish) 2005-2011 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notification. All

Læs mere

113 Electrical Multimeter

113 Electrical Multimeter 113 Electrical Multimeter Brugsanvisning Sikkerhed Advarsel! står anført ved forhold og fremgangsmåder, der indebærer risiko og livsfare for brugeren. Forsigtig! står anført ved forhold og fremgangsmåder

Læs mere

1587/1577. Brugsanvisning. Insulation Multimeters

1587/1577. Brugsanvisning. Insulation Multimeters 1587/1577 Insulation Multimeters Brugsanvisning April 2005 (Danish) Rev.1, 1/06 2005-2006 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. BEGRÆNSET

Læs mere

53 & 54 Series II. Brugsanvisning. Thermometer

53 & 54 Series II. Brugsanvisning. Thermometer 53 & 54 Series II Thermometer Brugsanvisning Danish September 1999 Rev.1, 6/01 1999-2001 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

27 II/28 II. Brugsanvisning. Digital Multimeters

27 II/28 II. Brugsanvisning. Digital Multimeters 27 II/28 II Digital Multimeters Brugsanvisning September 2009, Rev. 1, 10/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter El.nr. 63 98 204 635 Elma 3055 side 3 1. Spændingsterminal 2. COM terminal (fælles) 3. Hz,F,Ω, -terminal 4. Display 5. Manuel områdevælger 6. Funktionsomskifter

Læs mere

RTD Calibrator. Brugsanvisning. Indledning

RTD Calibrator. Brugsanvisning. Indledning 712 RTD Calibrator Brugsanvisning Indledning Fluke Model 712 RTD Calibrator er et håndinstrument til afprøvning af RTD (termisk modstandsføler) transmittere, herunder de fleste slags impulstransmittere.

Læs mere

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery.

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery. 21 fig.1 DC/AC Voltage Measurement fig.2 Testing for Continuity Illustrations Red Black Red Black fig.3 DC/AC Current Measurement fig.4 Replacing the Battery Screw 40A 400A 1 21 A. DC Voltage 400.0mV 4.000V

Læs mere

True-rms Multimeters. Brugsanvisning

True-rms Multimeters. Brugsanvisning 116 True-rms Multimeters Brugsanvisning PN 2538688 July 2006, Rev. 1, 2/07 (Danish) 2006, 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. All product names are trademarks of their respective

Læs mere

Brugsanvisning. Temperature Calibrator

Brugsanvisning. Temperature Calibrator 724 Temperature Calibrator Brugsanvisning February 2000 (Danish) Rev.1, 8/03 2000-2003 Fluke Corporation, All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. GARANTI Fluke

Læs mere

287/289. Brugsanvisning. True-rms Digital Multimeters

287/289. Brugsanvisning. True-rms Digital Multimeters 287/289 True-rms Digital Multimeters Brugsanvisning June 2007 (Danish) 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Garanti Fluke garanterer

Læs mere

Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600

Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600 Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600 DK: 63 98 562 128 NO: 80 223 38 INDHOLDFORTEGELSE SIDE SIKKERHEDS INFORMATION....... SYMBOLFORKLARINGER SIKKERHEDSFORANSTALTNNGER.. VEDLIGEHOLDELSE. GENEREL BESKRIVELSE...

Læs mere

707Ex. Brugsanvisning. ma Calibrator

707Ex. Brugsanvisning. ma Calibrator 707Ex ma Calibrator Brugsanvisning March 2003 Rev 3 5/02 (Danish) 2003 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. Indholdsfortegnelse

Læs mere

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Brugsanvisning (Danish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Læs mere

287/289. Brugsanvisning. True-rms Digital Multimeters

287/289. Brugsanvisning. True-rms Digital Multimeters 287/289 True-rms Digital Multimeters Brugsanvisning June 2007, Rev. 2, 3/09 (Danish) 2007, 2008, 2009 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications subject to change without notice. All product

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual Palm Size Digital Multimeter 300 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. DC Current Measurement Fig 3. Diode test Continuity test Fig 4. Temperature measurement Fig 5.

Læs mere

80 Series V. Multimeters. Kortfattet brugsanvisning

80 Series V. Multimeters. Kortfattet brugsanvisning 80 Series V Multimeters Kortfattet brugsanvisning Danish May 2004 2004 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in U.S.A. All product names are trademarks of their respective companies. GARANTI

Læs mere

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse Formål: Vi skal undersøge de egenskaber de 2 former for elektriske forbindelser har specielt med hensyn til strømstyrken (Ampere) og spændingen (Volt). Forsøg del 1: Serieforbindelsen Materialer: Strømforsyningen

Læs mere

ELMA BM 201/202 Side 1

ELMA BM 201/202 Side 1 ELMA BM 201/202 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ELMA BM 201/202 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. SIKKERHED... 3 Beskrivelse af IEC1010 overspændings kategori... 3 OVERSPÆNDINGS KATEGORI I... 3 OVERSPÆNDINGS

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Model 65 Infrared Thermometer

Model 65 Infrared Thermometer Model 65 Infrared Thermometer Brugsanvisning Indledning Fluke Model 65 Infrared Thermometer er et afstandstermometer med lasersigte. Termometeret viser et objekts overfladetemperatur ved at registrere

Læs mere

Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe

Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe Brugsanvisning Indledning Fiberoptikmåleren (FOM) måler optisk styrke i fiberoptiske ledninger, og instrumentet viser, om der er styrketab

Læs mere

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Betjeningsvejledning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Betjeningsvejledning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symboler som er markeret på instrumentet eller i denne manual: Advarsel mod potentiel

Læs mere

Brugsanvisning. til NU-712/00

Brugsanvisning. til NU-712/00 712 Brugsanvisning til M u l t i f u n k t i o n s - t e s t e r NU-712/00 Indholdsfortegnelse Side Sikkerhed 3 Specifikationer 3 Drejeomskifter til 5 funktioner 4 Taster til øvrige funktioner 4 Kombination

Læs mere

Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter. El.nr. 63 98 910 945

Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter. El.nr. 63 98 910 945 Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter El.nr. 63 98 910 945 Elma 682/685 side 2 BRUGER MANUAL ELMA BM682 & ELMA BM685 Elma 682/685 side 3 1) PRODUKTBESKRIVELSE 1) 3-5/6 digit 6000 ciffer

Læs mere

381 Remote Display True-rms Clamp Meter

381 Remote Display True-rms Clamp Meter 381 Remote Display True-rms Clamp Meter Brugsanvisning (Danish) June 2010 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester

165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester 165X Electrical Installation Tester Brugsanvisning September 2003 (Danish) 2003 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. GARANTI

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter

Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter El.nr. 63 98 910 288 BM318 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. SIKKERHED... 2 2. INTRODUKTION... 4 3. Beskrivelse... 5 3-1 Panel beskrivelse...

Læs mere

Grundlæggende. Elektriske målinger

Grundlæggende. Elektriske målinger Grundlæggende Elektriske målinger Hvad er jeres forventninger til kurset? Hvad er vores forventninger til jer 2 Målbeskrivelse - Deltageren kan: - kan foretage simple kontrolmålinger på svagstrømstekniske

Læs mere

87V Ex. True-rms Multimeter. Brugsanvisning

87V Ex. True-rms Multimeter. Brugsanvisning 87V Ex True-rms Multimeter Brugsanvisning (Danish) December 2005 2005 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA All product names are trademarks of their respective companies. BEGRÆNSET GARANTI

Læs mere

830 Series Digital Multimeter

830 Series Digital Multimeter 10A max 50 0V max 75 0V A C 10 0 0V DC 10 0 ma max 830 Series Digital Multimeter manual for 830 series Læs denne brugervejledning grundigt før brug D C V OFF 1000 750 A C V D C A 20 µ 0m 0µ m 20m 0k m

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

CNX 3000. Brugsanvisning. Wireless Multimeter

CNX 3000. Brugsanvisning. Wireless Multimeter CNX 3000 Wireless Multimeter Brugsanvisning August 2012 (Danish) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their

Læs mere

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES.

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. INSTRUKTIONSMANUAL OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. ADVARSEL: Før GunPod tages i brug skal du sikre dig,

Læs mere

165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester

165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester 165X Electrical Installation Tester Brugsanvisning September 2003 Rev. 1, 06/04 (Danish) 2003, 2004 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

1550B. Brugsanvisning. MegOhmMeter

1550B. Brugsanvisning. MegOhmMeter 1550B MegOhmMeter August 2003 (Danish) Rev. 1, 6/05 2003-2005 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Begrænset garanti og begrænsninger

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

1550C/1555. Brugsanvisning. Insulation Tester

1550C/1555. Brugsanvisning. Insulation Tester 1550C/1555 Insulation Tester Brugsanvisning April 2010 (Danish) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Egenskaber III. Tastatur og funktioner IV. Gennemførsel af målinger V. Udskiftning af batteri

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

718 Series. Brugsanvisning. Pressure Calibrator

718 Series. Brugsanvisning. Pressure Calibrator 718 Series Pressure Calibrator Brugsanvisning July 1998 Rev. 4, 3/06 (Danish) 1998-2006 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in U.S.A. All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Brugsanvisning. Multifunction Process Calibrator

Brugsanvisning. Multifunction Process Calibrator 725 Multifunction Process Calibrator Brugsanvisning Danish October, 1998 Rev.3, 5/04 1999-2004 Fluke Corporation, All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. GARANTI

Læs mere

Multimeter ABC Multimeteregenskaber og funktioner

Multimeter ABC Multimeteregenskaber og funktioner Multimeter ABC Multimeteregenskaber og funktioner Anvendelsesnote Indledning Multimetre. De er blevet kaldt det nye årtusinds målebånd. Hvad menes nøjagtigt med et digitalt multimeter (DMM) og hvad kan

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

Nanovip Energimåler. El-Nr:

Nanovip Energimåler. El-Nr: Nanovip Energimåler El-Nr: 63 98 300 102 144 Nanovip PLUS Side 2 INTRODUKTION...3 GENERELT...3 MENU OVERSIGT...4 MEM FUNKTION...6 SPIDS MÅLING...8 HARMONISK ANALYSE...9 PROGRAMMERING...15 RESET MENU...17

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret

Modul No Bliv fortrolig med uret Modul No. 3425 Bliv fortrolig med uret Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Ohms lov. Formål. Princip. Apparatur. Brug af multimetre. Vi undersøger sammenhængen mellem spænding og strøm for en metaltråd.

Ohms lov. Formål. Princip. Apparatur. Brug af multimetre. Vi undersøger sammenhængen mellem spænding og strøm for en metaltråd. Ohms lov Nummer 136050 Emne Ellære Version 2017-02-14 / HS Type Elevøvelse Foreslås til 7-8, (gymc) p. 1/5 Formål Vi undersøger sammenhængen mellem spænding og strøm for en metaltråd. Princip Et stykke

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Fluke ScopeMeter 120 serien

Fluke ScopeMeter 120 serien Fluke ScopeMeter 120 serien ScopeMeter 120 serien:tre-i-ét-enkelhed strømsystemer. Den kompakte ScopeMeter 120 serie er den robuste løsning til industrielle fejlsøgningsog installationsanvendelser. Det

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter.

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter. Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedure Side 2 Instrumentbeskrivelse Side 3 Display Side 3 Måleprocedure Side 4 Måling med optisk kontakt Side 4 Måling med ekstern input Side 4 Forbindelse Side 5 Instrumentet

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato Brugervejledning til Model # W157 Tak fordi du har valgt denne nye farve-vejrstation. Denne vejrstation er fremstillet med den allernyeste teknologi og tilsvarende komponenter og giver præcise og pålidelige

Læs mere

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN:

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN: Elma PH-222 Dansk/norsk manual Side 1 - XX Svensk manual Sida 2 - XX English usermanual Page 6-7 EAN: 5706445230297 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Indledning... 3 Egenskaber... 3 Specifikationer...

Læs mere

Brugsanvisning. Strømtester. Automotive components since 1963

Brugsanvisning. Strømtester. Automotive components since 1963 Automotive components since 1963 Strømtester Når man forbinder Cargo strømtesteren med bilens batteri har man en mangfoldighed af kontrolinstrumenter til sin rådighed. Med et tryk på tænd/sluk-knappen

Læs mere

718Ex 30G/100G/300G. Brugsanvisning. Pressure Calibrator

718Ex 30G/100G/300G. Brugsanvisning. Pressure Calibrator 718Ex 30G/100G/300G Pressure Calibrator Brugsanvisning May 2004 Rev. 2, 5/09 (Danish) 2004-2009 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Læs mere