Brugsanvisning. BF508 Kropsfedtmåler med vægt BF508. Producent. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, JAPAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. BF508 Kropsfedtmåler med vægt BF508. Producent. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, JAPAN"

Transkript

1 BF508 Kropsfedtmåler med vægt Producent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, JAPAN Brugsanvisning EU-repræsentant OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLAND OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K. Datterselskab OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbh John-Deere-Str. 81a, Mannheim, TYSKLAND Distribueres af OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, Rosny-sous-Bois Cedex, FRANKRIG Hermedico a/s Vermundsgade 38, 2100 København Ø tlf Fremstillet i Kina BF508 Tak fordi du har købt OMRON kropssammensætningsmonitor. Før du bruger enheden første gang, bedes du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og bruge enheden sikkert og korrekt. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig brug. IM-HBF-508-E-03-10/ B

2 Før du bruger apparatet BF508 Sikkerhedsmeddelelser Kropsfedtmåler med vægt Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, før du tager apparatet i brug, og opbevar brugsanvisningen til senere brug. Apparatet må ikke anvendes til andre formål end dem der er beskrevet i denne vejledning. Indholdsfortegnelse Før du bruger apparatet Sikkerhedsmeddelelser... 1 Information om kropssammensætning... 3 Brugervejledning 1. Lær apparatet at kende Ilægning og udskiftning af batterierne Indstilling og lagring af personlige data Foretag en måling Måler kun vægten Pleje og vedligeholdelse 6. Fejldisplay Fejlfinding Vedligeholdelse og opbevaring af apparatet Tekniske data Sikkerhedsmeddelelser Symboler og definitioner er som følger: Fare: Forkert brug kan være farligt og medføre alvorlige kvæstelser eller dødsfald. Advarsel: Forkert brug kan medføre alvorlige kvæstelser eller dødsfald. Forsigtig: Forkert brug kan medføre kvæstelser eller skader på ejendom. Fare: Apparatet må aldrig anvendes sammen med medicinske elektroniske anordninger såsom: (1) Medicinske elektroniske implantater, såsom pacemakere. (2) Elektroniske respiratorsystemer, såsom kunstig hjerte/lunge. (3) Bærbare elektroniske medicinske anordninger, såsom en elektrokardiograf. Apparatet kan forårsage fejlfunktion på disse former for udstyr, hvilket vil udgøre en betydelig sundhedsrisiko for brugerne af udstyret. Advarsel: Begynd aldrig på vægtreduktion eller motion uden vejledning fra en læge eller specialist. Apparatet må ikke bruges på glatte overflader såsom et vådt gulv. Apparatet skal holdes uden for små børns rækkevidde. Hop ikke op på apparatet, og hop ikke op og ned på den. Brug ikke apparatet, når kroppen og/eller fødderne er våde, f.eks. når du har taget bad. Stil dig op på hovedapparatet med bare fødder. Hvis du forsøger at stille dig på den med sokker på, kan du glide og komme til skade. Træd ikke på kanten eller displayområdet på hovedapparatet. Mennesker med handicap, eller som er fysisk skrøbelige, skal altid have hjælp af en anden person, når apparatet anvendes. Brug et gelænder eller lignende, når du træder op på apparatet. Hvis du får batterivæske i øjnene, skal du straks skylle øjet med masser af rent vand. Gå straks til lægen. Forsigtig: Displaydelen eller hovedapparatet må ikke skilles ad, repareres eller ombygges. Brug ikke en mobiltelefon i nærheden af displaydelen eller hovedapparatet. Pas på, når du stiller displaydelen væk. Du kan få fingrene i klemme mellem grebene og hovedapparatet, hvis du trykker for kraftigt på den. Brug ikke batterier, der ikke er bestemt til dette apparat. Læg ikke batterier i med polerne i den forkerte retning. Erstat straks slidte batterier med nye. Smid ikke batterierne i ild. Hvis du får batterivæske på huden eller tøjet, skal du straks skylle med masser af rent vand. Tag batterierne ud af apparatet, når du ikke skal bruge den i længere tid (ca. tre måneder eller mere). Brug ikke forskellige typer batterier sammen. Brug ikke nye og slidte batterier sammen. Fjern displaydelen fra hovedapparatet, før du træder op på apparatet. Hvis du forsøger at fjerne displaydelen, mens du træder op på apparatet, kan du miste balancen og falde. 1

3 Sikkerhedsmeddelelser Generelt råd: Anbring ikke enheden på en polstret gulvflade, såsom et tæppe eller en måtte. Korrekt måling kan måske ikke lade sig gøre. Denne enhed må ikke anbringes i meget fugtige omgivelser, og den skal beskyttes mod vandstænk. Denne enhed må ikke anbringes i nærheden af varmekilder eller under airconditionanlæg og direkte sollys skal undgås. Apparatet må ikke anvendes til andre formål end dem der er beskrevet i denne vejledning. Træk ikke hårdt i displayenhedens ledning, som er forbundet med hovedenheden. Da denne enhed er et præcisionsinstrument, må den ikke tabes, rystes eller få kraftigt slag. Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i overensstemmelse med nationale regler vedrørende bortskaffelse af batterier. Vask ikke displayenheden eller hovedenheden med vand. Enheden må ikke aftørres med benzen, benzin, fortyndingsmiddel, alkohol eller andre flygtige opløsningsmidler. Enheden må ikke anbringes, hvor den vil blive udsat for kemikalier eller ætsende dampe. Læs og følg "Vigtig information vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)" i afsnittet Tekniske data. 2

4 Information om kropssammensætning Princip for beregning af kropssammensætning Kropsfedt har lav elektrisk ledeevne BF508 måler kropsfedtprocenten ved hjælp af den bioelektriske impedansmetode (BI). Muskler, blodkar og knogler er kropsvæv med et højere vandindhold som let leder elektricitet. Kropsfedt er væv, der kun har lidt elektrisk ledningsevne. BF508 sender en meget svag elektrisk strøm på 50 khz og mindre end 500 A gennem kroppen for at bestemme mængden af fedtvæv. Den svage elektriske strøm mærkes ikke ved brugen af BF508. For at vægten kan bestemme kropssammensætningen, anvender den elektrisk impedans sammen med oplysninger om højde, vægt, alder og køn til at generere resultater baseret på OMRONs data om kropssammensætning. Måler hele kroppen for at undgå indflydelse fra variationer I løbet af dagen har mængden af vand i kroppen tendens til gradvist at flytte sig mod den nedre halvdel af kroppen. Det er derfor, der er tendens til, at ben og ankler hæver om aftenen eller om natten. Vandkvotienten i den øvre og nedre del af kroppen er forskellig om morgenen og om aftenen, og det betyder, at kroppens elektriske impedans også ændrer sig. Da BF508 bruger elektroder til både hænder og fødder til at udføre målinger, kan det reducere disse udsvings påvirkning på målingsresultaterne. Anbefalede måletider Forståelse for de normale ændringer i kropsfedtprocent kan hjælpe med til at forebygge eller reducere fedme. Hvis man er opmærksom på de tidspunkter, hvor kropsfedtprocenten ændrer sig i løbet af dagen, vil det hjælpe en til at få en nøjagtig fornemmelse af kropsfedtet. Det anbefales at bruge dette apparat i samme omgivelser og ved samme daglige forhold. (Se diagram.) Opvågning Anbefalet tidspunkt Efter opvågning Morgenmad 2 timer Anbefalet tidspunkt Før frokost og ca. 2 timer eller mere efter morgenmad Frokost 2 timer Anbefalet tidspunkt Om eftermiddagen ca. 2 timer eller mere efter frokost og før du tager et bad eller spiser middag Tager et bad eller spiser middag Undgå måling umiddelbart efter du har spist eller taget bad. 2 timer Anbefalet tidspunkt Går i seng Før du går i seng og ca. 2 timer eller mere efter, at du har spist middag eller taget et bad Undgå at foretage målinger under følgende omstændigheder: - Umiddelbart efter kraftig motion eller efter bad eller sauna. - Efter at du har drukket alkohol eller store mængder vand eller efter et måltid (ca. 2 timer). Hvis der foretages en måling under disse fysiske omstændigheder, kan den beregnede kropsfedtprocent afvige markant fra den faktiske kropsfedtprocent, da vandindholdet i kroppen ændrer sig. 3

5 Brugervejledning Information om kropssammensætning Hvad er BMI (body mass index)? BMI anvender følgende enkle formel til at angive forholdet mellem en persons vægt og højde. BMI = vægt (kg) / højde (m) / højde (m). OMRON BF508 anvender de oplysninger om højde, som er lagret på det personlige profilnummer, eller når du indtaster oplysninger i GUEST-tilstand, til at beregne din BMI-klassificering. Hvis BMI viser et fedtniveau, som ligger over den internatioale standard, er der øget risiko for almindelige sygdomme. BMI kan dog ikke vise alle typer fedt. Hvad er kropsfedtprocent? Kropsfedtprocent refererer til mængden af kropsfedtmasse i forhold til den samlede kropsvægt udtrykt som en procent. Kropsfedtprocent (%) = {kropsfedtmasse (kg) / kropsvægt (kg)} 100 BF508 anvender BI-metoden til at beregne kropsfedtprocenten. Kropsfedtet klassificeres alt efter fordelingen på kroppen som fedt omkring de indre organer eller subkutant fedt. Hvad er fedtniveauet omkring de indre organer? Fedt omkring de indre organer = fedt, der omgiver de indre organer For meget fedt omkring de indre organer menes at være tæt forbundet med øgede niveauer af fedt i blodstrømmen, som kan føre til almindelige sygdomme såsom hyperlipidæmi og diabetes, som hæmmer insulinens evne til at overføre energi fra blodstrømmen og anvende det i celler. For at forebygge eller forbedre almindelige sygdommes tilstand, er det vigtigt at prøve at reducere fedtniveauet omkring de indre organer til et acceptabelt niveau. Mennesker med høje fedtniveauer omkring de indre organer har tendens til at have store maver. Men det er ikke altid tilfældet, og høje niveauer af fedt omkring de indre organer kan føre til metabolisk fedme. Metabolisk fedme (forhøjet fedt omkring de indre organer med normal vægt) repræsenterer fedtniveauer, som ligger over gennemsnittet, selvom personens vægt ligger på eller under standarden for dennes højde. Fedt omkring de indre organer Subkutant fedt Rygsøjle Eksempel på fedt omkring de indre organer (MR-billede) Hvad er subkutant fedt? Subkutant fedt = fedt under huden Subkutant fedt ophobes ikke kun omkring maven, mens også rundt om overarmene, hofter og lår og kan forårsage en forvrængning af kroppens proportioner. Selv om det ikke er direkte forbundet med en øget risiko for sygdom, menes det at øge trykket på hjertet og andre komplikationer. Subkutant fedt vises ikke i dette apparat, men er inkluderet i kropsfedtprocenten. Fedt omkring de indre organer Subkutant fedt Rygsøjle Eksempel på subkutant fedt (MR-billede) Årsagen til, at beregnede resultater kan afvige fra den faktiske kropsfedtprocent Kropsfedtprocenten, som måles med denne enhed, kan afvige markant fra den faktiske kropsfedtprocent i følgende situationer: Ældre mennesker (over 81 år)/personer med feber/bodybuildere eller meget veltrænede sportsfolk/ Dialysepatienter/Patienter med knogleskørhed, som har meget lav knogletæthed/gravide kvinder/ Personer med hævelser Disse forskelle kan henføres til skiftende forhold i kropsvæske og/eller kropssammensætning. 4

6 1. Lær apparatet at kende Displayenhed Gribeelektroder Display Knapper Op/ned-knapper Ledning BRUGER-knap Displayholderdelen SÆT/TILSTANDknap GUEST-knap Set forfra Fodelektroder Afbryder Hovedapparat (måleflade) 2. Ilægning og udskiftning af batterierne 1. Åbn batteridækslet bag på hovedapparatet. 1) Tryk på batteridækslets tap for at udløse det. 2) Træk det op som vist. Tap 2. Læg batterierne i, så polerne vender som markeret i batterirummet. 3. Luk batteridækslet. Batteriets levetid og udskiftning Når indikatoren for lavt batteri ( ) vises, skal alle fire batterier udskiftes med nye. Data, der lagres i hukommelsen, bevares, selv hvis batterierne tages ud. Udskift batterierne, når der er slukket for strømmen. Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i overensstemmelse med nationale regler vedrørende bortskaffelse af batterier. Fire AA-batterier holder ca. 1 år (når der udføres målinger 4 gange om dagen). Da de medfølgende batterier kun er til prøvebrug, kan de have en kortere levetid. 5

7 3. Indstilling og lagring af personlige data Til måling af kropsfedtprocenten og fedtniveauet omkring de indre organer er det nødvendigt at indstille dine personlige data (alder, køn, højde). 1. Tænd for apparatet. "CAL" blinker på displayet, og derefter skifter displayet til "0.0 kg". Bemærk:Vent, indtil "0.0 kg" er vist. 2. Tryk på USERknappen for at vælge dit personlige profilnummer. 1) Det valgte nummer blinker på displayet. 3. [SÅN INDSTILLES ALDER] Indstillingsinterval: 10 til 80 år 1) Tryk på knappen eller for at justere alderen. 2) Tryk på SET/ MODE-knappen for at bekræfte. Derefter blinker symbolerne for køn på displayet. 4. [SÅN INDSTILLES KØN OG HØJDE] Vælg køn (MAND) eller (KVINDE) og højde på samme måde. 2) Tryk på SET/ MODE-knappen for at bekræfte. Derefter blinker standardindstillin gen for alder på displayet. Når alle indstillinger har været vist og er bekræftet, vises "0.0 kg" på displayet. Nu er indstillingen slut. Valg af måleenhed Du kan ændre de måleenheder, der anvendes til indstilling af højde og vægt. 1. Tænd for apparatet. "CAL" blinker på displayet, og derefter skifter displayet til "0.0 kg". Vent indtil "0.0 kg" vises på displayet. 2. Tryk ned på knappen indtil "lb" og "kg" blinker på displayet. 3. Tryk på -knappen for at vælge "kg" eller "lb". Det vil automatisk ændre "cm" og "in". 4. Tryk på SET/MODE-knappen for at bekræfte. Alle højde- og vægtmålinger vises vha. de nye måleenheder. Ændringen gælder, indtil du ændrer den igen. 6

8 3.Indstilling og lagring af personlige data Ændring af personlige data 1. Tænd for apparatet. "CAL" blinker på displayet, og derefter skifter displayet til "0.0 kg". Vent indtil "0.0 kg" vises på displayet. 2. Tryk på USER-knappen for at vælge dit personlige profilnummer. 3. Med knappen eller kan du ændre det valgte element og derefter trykke på SET/MODEknappen. Displayet skifter mellem alder, køn og højde. 1) Dit nummer blinker en gang på displayet. 2) Tryk på SET/ MODEknappen for at bekræfte. Derefter blinker den valgte aldersindstilling på displayet. Sletning af personlige data 1. Tænd for apparatet. "CAL" blinker på displayet, og derefter skifter displayet til "0.0 kg". Vent indtil "0.0 kg" vises på displayet. 2. Tryk på USER-knappen for at vælge dit personlige profilnummer. 1) Dit nummer blinker en gang på displayet. 3. Slet de personlige data. Tryk på GUESTknappen i mere end to sekunder. "Clr" vises på displayet, og de personlige data slettes fra hukommelsen. 2) Tryk på SET/ MODEknappen for at bekræfte. Derefter blinker den valgte aldersindstilling på displayet. Afbryder Der vil automatisk blive slukket for strømmen ved følgende forhold: 1. Hvis apparatet ikke bruges i løbet af et minut efter, at "0.0 kg" vises på displayet. 2. Hvis der ikke indtastes oplysninger i 5 minutter, når der indtastes personlige data. 3. Hvis apparatet ikke bruges i 5 minutter efter, at måleresultaterne er vist minutter efter at resultatet er vist, når der kun måles vægt. 7

9 4. Foretag en måling For at sikre nøjagtige måleresultater skal målinger udføres på en hård, plan overflade. 1. Tænd for apparatet. "CAL" blinker på displayet, og derefter skifter displayet til "0.0 kg". 4. Start målingen. 1) Stil dig op på hovedapparatet, idet du holder i displaydelen, og placer fødderne på fodelektroderne med vægten ligeligt fordelt. Bemærk:Hvis du stiller dig op på apparatet, før "0.0 kg" vises på displayet, fremkommer der en fejlmeddelelse, "Err". 2. Når "0.0 kg" er vist, tages displaydelen ud. Bemærk:Tag ikke displaydelen ud, før "0.0 kg" fremkommer på displayet. Ellers vil displayets vægt tælle med i kropsvægten og dermed give et forkert resultat. Displayet viser vægten, og derefter blinker vægtresultatet to gange. Enheden vil derefter begynde at måle kropsfedtprocentdelen og niveauet for fedt omkring de indre organer. 2) Når "START" vises på displayet, strækker du armene lige ud i en vinkel på 90 i forhold til kroppen som vist på næste side. 3. Vælg det personlige profilnummer. Tryk på USER-knappen, mens du holder displaydelen. Det valgte nummer vises efter at have blinket en gang. Hvis følgende display vises: Indikatorerne i målestatusbjælken nederst på displayet fremkommer gradvist fra venstre mod højre. Dine personlige data er ikke lagret på det personlige profilnummer, du har valgt. Se afsnit 3 for at lagre personlige data. Hvis du ikke har personlige data lagret på apparatet (GUESTtilstand): 1) Tryk på GUEST-knappen, mens du holder displaydelen. 2) GUEST-indikatoren "G" vises på displayet. 3) Indstil personlige data (alder, køn og højde). Læs trin 3 til 4 i afsnit 3, Indstilling og lagring af personlige data. 3) Når målingen er udført, vises din vægt igen. På dette tidspunkt må du stige ned af apparatet. Se trin 5 i afsnit 4 for oplysninger om kontrol af måleresultaterne. 8

10 4.Foretag en måling Rigtig holdning ved måling (2) Når du har målt din vægt. Armene er løftet til vandret stilling, og albuerne er helt strakt. Stræk armene lige ud i en vinkel på 90 i forhold til kroppen. 90 (3) (1) Hold displaydelen, så du kan se den. Stå med knæene og ryggen lige og se lige ud. Stil dig op på hovedapparatet med bare fødder. Pres håndfladerne fast ned på gribeelektroderne. Placer langfingeren i indhakket bag på gribeelektroderne. Hold indergrebselektroder ne fast med tommel og pegefinger. Hold ydergrebselektroderne med ringfinger og lillefinger. Hæle Sørg for, at hælene er placeret som vist. Stå med vægten ligeligt fordelt på målefladen. Kropsstillinger der bør undgås under måling Bevægelse under måling Arme bøjede Arme for lavt eller højt Displayet vender opad Knæene bøjet Står på kanten af apparatet 9

11 4.Foretag en måling 5. Kontroller måleresultaterne. Tryk på SET/MODE-knappen for at få vist de ønskede måleresultater. Displayet skifter på følgende måde, hver gang du trykker på SET/MODE-knappen: FAT -> VISCERAL FAT -> BMI -> WEIGHT (igen) Kropsfedtprocent Klassificering af kropsfedtprocent BMI BMI-klassificering Fedtniveau omkring de indre organer Klassificering af fedtniveau omkring de indre organer Fortolkning af resultatet for kropsfedtprocenten Køn Alder (Lav) 0 (Normal) + (Høj) + (Meget høj) < 21,0% 21,0-32,9% 33,0-38,9% >_ 39,0% Kvinder < 23,0% 23,0-33,9% 34,0-39,9% >_ 40,0% < 24,0% 24,0-35,9% 36,0-41,9% >_ 42,0% < 8,0% 8,0-19,9% 20,0-24,9% >_ 25,0% Mænd < 11,0% 11,0-21,9% 22,0-27,9% >_ 28,0% < 13,0% 13,0-24,9% 25,0-29,9% >_ 30,0% Baseret på NIH/WHO-retningslinjer for BMI Baseret på Gallagher et al., American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 72, sept Fortolkning af resultatet for fedt omkring de indre organer Fedtniveau omkring de indre organer Niveauklassificering (Normal) (Høj) (Meget høj) I henhold til tal fra Omron Healthcare. 10

12 5.Måler kun vægten Fortolkning af BMI-resultatet BMI BMI (Angivelse af WHO) BMI < 18,5 - (Undervægt) BMI-klassificeringsbjælke BMIbedømmelse 7,0-10,7 10,8-14,5 14,6-18,4 18,5 < BMI < 25 > _ 25 < BMI < 30 > _ 30 < BMI > _ 0 (Normal) + (Overvægt) ++ (Fed) 18,5-20,5 20,6-22,7 22,8-24,9 25,0-26,5 26,6-28,2 28,3-29,9 30,0-34,9 35,0-39,9 40,0-90,0 Ovennævnte indeks henviser til værdierne for bedømmelse af overvægt foreslået af WHO, Verdenssundshedsorganisationen. 6. Sluk for apparatet, når resultaterne er bekræftet. Bemærk:Hvis du glemmer at slukke for strømmen, slukker apparatet automatisk efter 5 min. 5. Måler kun vægten 1. Tænd for apparatet. "CAL" blinker på displayet, og derefter skifter displayet til "0.0 kg". Bemærk:Hvis du stiller dig op på apparatet, før "0.0 kg" vises på displayet, fremkommer der en fejlmeddelelse, "Err". 2. Når "0.0 kg" er vist, træder du op på apparatet. 3. Kontroller måleresultaterne. Din vægt vises og blinker to gange for at angive, at målingen er udført. Bemærk:Du kan også kontrollere måleresultatet ved at tage displaydelen ud. 4. Når målingen er afsluttet, skal du træde ned fra apparatet og slukke for strømmen. 11

13 Pleje og vedligeholdelse 6. Fejldisplay Fejldisplay Årsag Afhjælpning Dine håndflader eller fodsåler er ikke i fast kontakt med elektroderne. Kropsstilling ved måling er forkert, eller håndfladerne eller fodsålerne er ikke i stabil kontakt med elektroderne. Håndfladerne eller fodsålerne er for tørre. Værdierne for kropssammensætning er uden for måleligt interval. Unormal funktion. Du stillede dig op på apparatet, før displayet viste "0.0 kg". Du flyttede hovedapparatet, før displayet viste "0.0 kg". Du flyttede dig, mens kropsvægten blev målt. Din vægt er 150 kg (330,0 lb) eller derover. Pres håndfladerne eller fodsålerne fast ned på elektroderne, og udfør så målingen. (Se afsnit 4). Udfør målingen uden at bevæge hænder eller fodsåler. (Se afsnit 4). Fugt håndfladerne eller fodsålerne med et vådt håndklæde, og gentag derefter målingen. Kontroller, at de alders-, køns- og højdeindstillinger, der er gemt som personlige data, er korrekte. (Se Angivelse af indstillinger i afsnit 9). Hovedapparatet kan ikke måle kropssammensætning uden for sit måleinterval. Det gælder også, selvom indstillingerne for alder, køn og højde er korrekte. Sæt batterierne i igen, og gentag målingen. Hvis fejlen stadig optræder, skal du kontakte din OMRON-servicerepræsentant. Stil dig op på hovedapparatet, når displayet viser "0.0 kg". Flyt ikke hovedapparatet, før displayet viser "0.0 kg". Du må ikke flytte dig, når kropsvægten bliver målt. Kropsvægt på 150 kg (330,0 lb) eller derover er uden for apparatets måleinterval. Du kan ikke bruge dette apparat. 7. Fejlfinding Problem Årsag Afhjælpning Den viste værdi for kropssammensætning er unormalt høj eller lav. Der slukkes for strømmen ca. 5 minutter efter, at kropsvægten er bekræftet, og før kropsfedtprocenten og fedtniveauet omkring de indre organer måles. Der vises intet, når der tændes for strømmen. Se "Information om kropssammensætning". Du valgte ikke det korrekte personlige profilnummer eller GUEST-tilstand. (Det personlige profilnummer eller "G" vises ikke på displaydelen). Vælg det korrekte personlige profilnummer eller GUEST-tilstand. (Se afsnit 4). Der er ikke lagt batterier i. Læg batterierne i. Batteriernes poler er ikke justeret rigtigt. Batterierne er slidt op. Den ledning, der forbinder hovedapparatet og displaydelen, er beskadiget eller slidt. Læg batterierne i med rigtig justering. Udskift alle fire batterier med nye. (Se afsnit 2). Kontakt den nærmeste OMRONservicerepræsentant. 12

14 8. Vedligeholdelse og opbevaring af apparatet Sådan rengøres apparatet Apparatet skal altid holdes ren før brug. Hovedapparatet tørres af med en blød, tør klud. Hvis det er nødvendigt, kan du anvende en klud, som er fugtet med vand eller rengøringsmiddel og vride den godt op, før du tørrer enheden af. Tør apparatet efter med en tør klud. Du kan bruge isopropylalkohol til at rengøre elektroderne, men det må ikke anvendes på andre dele af apparatet. Brug ikke benzen eller fortyndingsmiddel til at rengøre apparatet. Pleje og opbevaring Displaydelen opbevares i hovedapparatet som vist. Når du opbevarer displayapparatet, skal du passe på ikke at bøje ledningen. Apparatet må ikke opbevares ved følgende forhold: - Fugtighed, hvor der kan trænge fugt eller vand ind i apparatet - Høje temperaturer, direkte sollys og støvede steder - Steder med risiko for pludselige slag eller vibrationer - På steder, hvor der opbevares kemikalier, eller hvor der er korrosive luftarter til stede. Udfør ikke selv reparationer af nogen art. Hvis der opstår en fejl, skal du kontakte OMRON-distributøren eller kundeservice som nævnt på emballagen. 13

15 9. Tekniske data Navn BF508 Produkt Kropsfedtmåler med vægt Model HBF-508-E Display Kropsvægt: kg med et interval på 0,1 kg (0,0-330,0 lb med et interval på 0,2 lb) Kropsfedtprocent: 5,0 til 60,0 % med et interval på 0,1 % BMI: 7,0 til 90,0 med et interval på 0,1 Fedtniveau omkring indre organer: 30 niveauer med et interval på 1 niveau BMI-klassificering: (Undervægt) / 0 (Normal) / + (Overvægt) / ++ (Fed) med et bjælkedisplay med 12 niveauer Klassificering af kropsfedtprocent: (Lav) / 0 (Normal) / + (Høj) / ++ (Meget høj) med et bjælkedisplay med 12 niveauer Klassificering af fedt omkring indre organer: 0 (Normal) / + (Høj) / ++ (Meget høj) med et bjælkedisplay med 9 niveauer Angivelse af indstillinger Højde: 100,0 til 199,5 cm (3' 4" til 6' 6 3/4") Alder: 10 til 80 år Køn: Mand/kvinde * Måleenheder: kg (cm) / lb (fod tomme) *Aldersintervallet for niveauet for fedt omkring indre organer og klassifikation af fedt omkring de indre organer er år. *Aldersintervallet for klassificeringen af kropsfedtprocent er 20 til 79 år. Vægtens nøjagtighed 0,0 kg til 40,0 kg: ± 0,4 kg (0,0 lb til 88,2 lb: ± 0,88 lb) 40,0 kg til 150,0 kg: ± 1 % (88,2 lb til 330,0 lb: ± 1 %) Nøjagtighed (S.E.E.) Kropsfedtprocent: 3,5 % Fedtniveau omkring de indre organer: 3 niveauer Strømforsyning 4 AA batterier (R6) (du kan også bruge AA alkalinebatterier) (LR6)). Batteriets levetid Ca. 1 år (når der anvendes manganbatterier med fire målinger om dagen) Betjeningstemperatur/ +10 C til +40 C, 30 % til 85 % RH Luftfugtighed Opbevaringstemperatur/ -20 C til +60 C, 10 % til 95 % RH, 700 hpa-1060 hpa Luftfugtighed/Lufttryk Vægt Ca. 2,2 kg (4,85 lb) (inklusive batterier) Udvendige mål Displaydel: Ca. 300 (B) 35 (H) 147 mm (D) (Ca. 11 3/4" (B) x 1 3/8" (H) x 5 3/4" (D)) Hovedapparat: Ca. 303 (B) 55 (H) 327 mm (D) (Ca. 11 7/8" (B) x 2 1/8" (H) x 12 7/8" (D)) Pakkens indhold Kropsfedtmåler med vægt, 4 AA-manganbatterier (R6), brugsanvisning, garantibevis Bemærk:Med forbehold for tekniske modifikationer uden forudgående varsel. = Type BF Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug. 14

16 9.Tekniske data Korrekt bortskaffelse af produktet (Brugt elektrisk & elektronisk udstyr) Dette mærke, som vises på produktet eller i dets litteratur, angiver, at det ikke må kasseres sammen med andet husholdningsaffald ved slutningen af dets levetid. For at undgå eventuel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det holdes adskilt fra andre typer affald og genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig genanvendelse af materialeressourcer. Husholdningsbrugere skal enten kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt, eller kommunen vedrørende oplysninger om, hvor og hvordan de kan bringe produktet til miljømæssig sikker genbrug. Virksomhedsbrugere skal kontakte leverandøren og kontrollere købekontraktens betingelser og vilkår. Produktet må ikke blandes med andet erhvervsmæssigt affald til bortskaffelse. Produktet indeholder ikke nogen farlige substanser. Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i henhold til de nationale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af batterier. Vigtig information vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Som følge af det stigende antal elektroniske apparater, såsom pc er og mobiltelefoner, kan medicinsk udstyr i brug være følsomt overfor elektromagnetisk forstyrrelse fra andet udstyr. Elektromagnetisk forstyrrelse kan resultere i fejlagtig funktion i det medicinske udstyr og forårsage en potentielt farlig situation. Medicinsk udstyr må heller ikke forstyrre andet udstyr. EN standarden er indført for at regulere kravene til EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) med det formål at forhindre farlige produktsituationer. Denne standard definerer immunitetsniveauerne for elektromagnetisk interferens, samt de maksimale niveauer for elektromagnetiske emissioner for medicinsk udstyr. Dette medicinske udstyr, som er fremstillet af OMRON Healthcare, er i overensstemmelse med EN :2001 standard både vedrørende immunitet og emissioner. Alligevel er der særlige forholdsregler, som skal overholdes: Der må ikke anvendes mobiltelefoner og andet udstyr, som danner stærke elektriske eller elektromagnetiske felter, i nærheden af det medicinske udstyr. Dette kan resultere i fejlagtig funktion i enheden og forårsage en potentielt farlig situation. Det anbefales at holde en minimumsafstand på 7 m. Det skal kontrolleres, at udstyret fungerer korrekt, hvis afstanden er kortere. Der kan fås yderligere dokumentation i overensstemmelse med EN :2001 hos OMRON Healthcare Europe på den i brugsanvisningen nævnte adresse. Dokumentation findes endvidere på 15

17 16 9.Tekniske data

Kropsfedtmåler med vægt

Kropsfedtmåler med vægt BF511 Kropsfedtmåler med vægt Brugsanvisning Tak fordi du har købt en OMRON kropsfedtmåler med vægt. Før du bruger apparatet første gang, bedes du læse denne brugsanvisning omhyggeligt, så du kan bruge

Læs mere

Kropsfedtmåler med vægt

Kropsfedtmåler med vægt HBF-511-E_DA.fm Page 1 Friday, December 5, 2008 9:02 AM Før du bruger apparatet Kære kunde, BF511 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne OMRON kropsfedtmåler af høj kvalitet. Med dette udstyr

Læs mere

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Brugsanvisning Kropsfedtmåler med vægt BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne kropsfedtmåler med vægt. Den er beregnet

Læs mere

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF214 IM-HBF-214-EBW-01-08/ A. All for Healthcare 12K2590

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF214 IM-HBF-214-EBW-01-08/ A. All for Healthcare 12K2590 Brugsanvisning Kropsfedtmåler med vægt BF214 All for Healthcare IM-HBF-214-EBW-01-08/2012 5337477-2A 12K2590 BF214 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne kropsfedtmåler med vægt. Den er beregnet

Læs mere

Kropsfedtmåler med vægt

Kropsfedtmåler med vægt BF400 Kropsfedtmåler med vægt Brugsanvisning DA Tak fordi du har købt kropsfedtmåleren med vægt. Før du bruger enheden første gang, bedes du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og bruge enheden korrekt.

Læs mere

FZ2011-6 BRUGSANVISNING

FZ2011-6 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-6 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Digitalt øretermometer Model Gentle Temp 520 Brugervejledning

Digitalt øretermometer Model Gentle Temp 520 Brugervejledning Producent EU-repræsentant Datterselskab OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLAND www.omron-healthcare.com

Læs mere

Walking style IV Brugsanvisning til skridttæller

Walking style IV Brugsanvisning til skridttæller Walking style IV Brugsanvisning til skridttæller IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 INDSTIL HUKOMMELSE (Se side page 8) 8 TILSTANDEN GENS RESULTATER AKTIVITETSVIS- NINGSTILSTAND (Se side page13 13) (Se page side

Læs mere

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Chefon. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Seagull fedtmålervægt med touchskærm

Seagull fedtmålervægt med touchskærm Seagull fedtmålervægt med touchskærm Læs brugsvejledningen grundigt, før produktet tages i brug. Videodemonstration kan ses på: www.seagull-healthcare.dk samt Hvad er fedtprocent? Fedtprocenten er forholdet

Læs mere

Skridttæller Walking style

Skridttæller Walking style HJ-203-E_A_M08_100115.pdf HJ-203-E_A_M_DA.book Page 1 Thursday, February 25, 2010 3:46 PM Skridttæller Walking style Brugsanvisning 1 DA IM-HJ-203-E-01-05/2010 HJ-203-E_A_M_DA.book Page 2 Thursday, February

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugsanvisning til TANITA BC-587 200 kg. Kropsanalysevægt

Brugsanvisning til TANITA BC-587 200 kg. Kropsanalysevægt Brugsanvisning til TANITA BC-587 200 kg. Kropsanalysevægt Denne vægt er en af mange i et bredt sortiment af hjemmeprodukter til din sundhed produceret af Tanita. Denne brugervejledning vil hjælpe dig til

Læs mere

Skridttæller Jog style

Skridttæller Jog style HJA-300-E_A_M12_100120.pdf HJA-300-E_A_M_DA.book Page 1 Wednesday, February 24, 2010 10:24 AM Skridttæller Jog style Brugsanvisning 1 DA IM-HJA-300-E-01-05/2010 HJA-300-E_A_M_DA.book Page 2 Wednesday,

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Model M6 Comfort Brugsanvisning

Model M6 Comfort Brugsanvisning Dansk Automatisk blodtryksapparat Model M6 Comfort Brugsanvisning Varenr. 6055031 IM-HEM-7223-E-01-04/2011 1 2 b F c K L d a Indholdsfortegnelse Tak fordi du har købt det automatiske blodtryksapparat

Læs mere

Digitalt øretermometer Model Gentle Temp 521 Brugervejledning

Digitalt øretermometer Model Gentle Temp 521 Brugervejledning Producent EU-repræsentant Datterselskab OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLAND www.omron-healthcare.com

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101 E4 Tens E4 Tens massageapparat Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat Mediq Danmark varenr. 60570 2 Indholdsfortegnelse. Sikkerhedshenvisninger... 2 2. Produktidentifikation... 2 2. Kontrolfunktioner...3

Læs mere

Digital automatisk blodtryksapparat Model M3 Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksapparat Model M3 Brugsanvisning Kontroller følgende komponenter! Producent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN EU-repræsentant Produktionsanlæg Datterselskab Distribueres af OMRON HEALTHCARE

Læs mere

Model R6 Brugsanvisning

Model R6 Brugsanvisning Dansk Digitalt automatisk blodtryksapparat til håndled Model R6 Brugsanvisning HEM-6052-E7 c b d f a e Model R6 Instruction Manual English Français Deutsch Italiano Espanõl Nederlands HEM-6052-E-01-10/09

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Automatisk blodtryksapparat Model M6W Comfort Brugsanvisning

Automatisk blodtryksapparat Model M6W Comfort Brugsanvisning Automatic Blood Pressure Monitor English Français Deutsch Italiano Español Nederlands IM-HEM-7213-E(V)-02-01/2012 5333266-2B Kontroller følgende komponenter! Producent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo,

Læs mere

Bedside Scale. Model AD-6121ABT1

Bedside Scale. Model AD-6121ABT1 Bedside Scale 1WMPD4002270A Model AD-6121ABT1 Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instrucciones Manuale di Istruzioni Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de Instruções Brugsvejledning

Læs mere

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1 1. Tekniske specifikationer: Tændes ved pres på vægten eller ved tryk på SET knappen Betjening: UNIT, UP, DOWN, SET knapper Kapacitet max. 180 kg. Enheder: lb/kg Decimaler: 0,2 lb / 0,1 kg. Højde: cm.

Læs mere

Om dette apparat. Generelt

Om dette apparat. Generelt Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Måling af kropsfedt... 5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd... 6 Pakkens indhold... 6

Læs mere

Model M3 - varenr. 60-55-034 Brugsanvisning

Model M3 - varenr. 60-55-034 Brugsanvisning Kontr Dansk Digital automatisk blodtryksapparat Model M3 - varenr. 60-55-034 Brugsanvisning Digital Automatic Blo Mode Instruction i Kina IM-HEM-7200-E-01-10/09 1 F 2 J b c d L a Indh Tak fordi d OMRON

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B E D C 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-46 MAGYAR 47-52 ČESKY

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

TargetScale 2 Body Analysis Scale Quick Start Guide. ~ Side 1 ~

TargetScale 2 Body Analysis Scale Quick Start Guide. ~ Side 1 ~ TargetScale 2 Body Analysis Scale Quick Start Guide ~ Side 1 ~ VIGTIG INFORMATION! Læs guiden grundigt før du bruger denne enhed, især sikkerhedsforskrifterne, og behold denne guide til fremtidigt brug.

Læs mere

Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug.

Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug. WCS-61 Wonder Core Smart BRUGERVEJLEDNING Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug. Gem denne brugervejledning, så du altid kan slå op i den efter behov. Hvis du giver produktet til andre, skal

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugsanvisning. Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite Plus. HEM-7301-ITKE_minor.book Page 1 Thursday, October 7, 2010 11:30 AM

Brugsanvisning. Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite Plus. HEM-7301-ITKE_minor.book Page 1 Thursday, October 7, 2010 11:30 AM HEM-7301-ITKE_minor.book Page 1 Thursday, October 7, 2010 11:30 AM Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite Plus Brugsanvisning DA IM-HEM-7301-ITKE-02-10/2010 HEM-7301-ITKE_minor.book Page

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Digital automatisk blodtryksapparat Model M2 Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksapparat Model M2 Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksapparat Model M2 Brugsanvisning DA IM-HEM-7119-E(V)-01-08/2011 Indholdsfortegnelse Før apparatet tages i brug Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger... 4 1. Oversigt...7

Læs mere

VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise

VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise E Produktbeskrivelse: I henhold til figur A, B, C, D, E, 1. Højre barre Håndtag 2. Plade 3. Dækplade 4. Knæstøtter 5. Fødder 6. Kontrolpanel 7. Skruer Dækplade

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie af produkter, der giver dig et godt overblik over nogle af dine vigtigste sundhedsrelaterede data i samme program. Prøv også:

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING. Klinisk valideret og godkendt af BHS

FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING. Klinisk valideret og godkendt af BHS FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING Klinisk valideret og godkendt af BHS! Læs vejledningen grundigt 1 før apparatet tages i brug Indholdsfortegnelse: 1. Forholdsregler

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut.

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut. BRUGSANVISNING TIL Gymform ABS & CORE Vi tager din sikkerhed alvorligt. Vi beder dig derfor om at gennemlæse alle oplysningerne i denne brugsanvisning, før du begynder at bruge Gymform ABS & CORE. Det

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Dansk. Automatisk blodtryksapparat. Brugervejledning. Model M6 Comfort IT

Dansk. Automatisk blodtryksapparat. Brugervejledning. Model M6 Comfort IT Dansk Automatisk blodtryksapparat Model M6 Comfort IT Brugervejledning IM-HEM-7322U-E-01-08/2013 A B C GK J I H G N O D E F Q R S T M HL Z AA AB AC AD AE U HAF P V HAG W X Y AH AI AJ Indhold Tak fordi

Læs mere

TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK

TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig

Læs mere

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Hjernestimulation med fingerspidspåvirkning: Velkommen til genoptræning med tipstim, der er et apparat, der sammen med din professionelle vejleder, kan sikre

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

MHS 2500 MANUAL - DANSK

MHS 2500 MANUAL - DANSK MHS 2500 MANUAL - DANSK ! ADVARSEL TIPVINKEL OVER 3 FORÅRSAGER FEJL I MÅLINGEN. Begrænset 3 vinkel 3 Kardanleddene er fabriksmonterede med belastningscellen. De skal under ingen omstændigheder drejes.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Sådan træner du, når du er opereret i knæet

Sådan træner du, når du er opereret i knæet Sådan træner du, når du er opereret i knæet Du skal træne efter din knæoperation for at styrke musklerne omkring knæet. Det er nødvendigt for at du kan opnå normal bevægelighed i knæleddet, og for at du

Læs mere

Model M6 AC. Brugervejledning. Automatisk blodtryksapparat. Kontrollér følgende komponenter! Dansk. Producent

Model M6 AC. Brugervejledning. Automatisk blodtryksapparat. Kontrollér følgende komponenter! Dansk. Producent Kontrollér følgende komponenter! Producent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN Dansk EU-repræsentant OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp,

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4 1 Indholdsfortegnelse Sektion 1 (Hi-Dop Doppler) 3 1.1 Hi-Dop Doppler 3 1.2 Komposition / opbygning 3 Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4 2.1 Operationelle forudsætninger 4 2.2 Hvordan Doppler bruges

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Blodtryksapparat SpotArm Model i-q132 Brugsanvisning

Blodtryksapparat SpotArm Model i-q132 Brugsanvisning Blodtryksapparat SpotArm Model i-q132 Brugsanvisning DA IM-HEM-1010-E-03-10/2011 Indholdsfortegnelse Før apparatet tages i brug Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...7 2. Klargøring...10

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Din brugermanual OMRON M6 http://da.yourpdfguides.com/dref/2737271

Din brugermanual OMRON M6 http://da.yourpdfguides.com/dref/2737271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Garmin Index smartvægt. Brugervejledning

Garmin Index smartvægt. Brugervejledning Garmin Index smartvægt Brugervejledning September 2016 190-01959-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Instruktions Manual (UN-2000M)

Instruktions Manual (UN-2000M) Instruktions Manual (UN-2000M) Dobbelt virkende thumper Massage Apparat (UN-2000M) Brugsanvisninger - Sæt stikket i stikkontakten.. Brug knappen til at vælge intensiteten af massagen (Fig.1) Sæt knappen

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Patientvejledning. Tilhører:

Patientvejledning. Tilhører: Patientvejledning Tilhører: Icare HOME (Model: TA022) PATIENTVEJLEDNING TA022-35 DA-3.1 3 Introduktion I denne vejledning får du instruktion i brugen af Icare HOME tonometer. Sørg for at læse alle vejledningens

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Model ST-100A Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter...1 OBS Læs brugsvejledningen nøje før brug...1 Beskrivelse...1

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner R POWER BRUGERVEJLEDNING Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner Indholdsfortegnelse Introduktion......................................4 Beskrivelse af printeren.............................4

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugsanvisning Kropsanalysevægt

Brugsanvisning Kropsanalysevægt Brugsanvisning Kropsanalysevægt QR code til Android QR code til ios 7 33 9 12 GBF-1251-B IMPORTØR: AHG Wachsmuth & Krogmann mbh, Lange Mühren 1, D-20095 Hamburg WKNF6002/2015 Kære kunde Vore produkter

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå r og baller Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd EFFEKT puls er en del af EFFEKT programmet. Øvelserne er funktionelle

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere