7oktober 1996 blev grundstenen lagt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7oktober 1996 blev grundstenen lagt"

Transkript

1 é Kronik Oktober - december 1996 Grundstensnedlæggelse 7oktober 1996 blev grundstenen lagt i "Den sorte Diamant" på Havnefronten. Grundstensdokumenten havde følgende ordlyd: "I Hendes Majestæt Dronning Margrethe den Andens femogtyvende regeringsår den syvende oktober 1996 blev grundstenen til "Den sorte Diamant", Det kongelige Biblioteks udbygning på Havnefronten, nedlagt på dette sted af Kulturminister Jytte Hilden, som indmurede den første sten. Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen, som indmurede den anden sten, og Direktør Erland Kolding Nielsen, der som bibliotekets repræsentant indmurede den tredie sten. Siden sin grundlæggelse omkring 1653 har Det kongelige Bibliotek haft sin plads skiftende steder på Slotsholmen. Først på Københavns Slot, siden 1673 i sin egen bygning.fra 1906 i den nuværende bygning, som med tilføjelsen af "Den sorte Diamant" og tilbygningen "Fisken" bliver mere end et bibliotek. Det kongelige Bibliotek kan nu for første gang præsentere sig ikke bare som bibliotek, men som en af Københavns største kulturformidlingsinstitutioner. Hertil kommer, at tilbygningen "Fisken" skal rumme Det Danske Sprog- & Litteraturselskab, Dansk Folkemindesamling, Dansk Litteraturinformationscenter samt KVINFO. Center for information om kvinde- og kønsforskning. Biblioteket har siden anden verdenskrig haft store pladsproblemer. Stigende bogproduktion, mere personale, flere aktiviteter, nye kulturmedier og større formidlingssatsninger har gradvist gjort det eksisterende byggeri højst utidssvarende. Flere mindre til- og nybygninger løste ikke behovet. Mange lejemål rundt omkring i København heller ikke. En modernisering af Det kongelige Biblioteks fysiske rammer har længe været ønsket af både brugere, personale og ministerium. Siden 1986 har denne udbygning været planlagt. Forud er gået en omfattende organisatorisk modernisering og teknologisk fornyelse. I 1993 udskrev Kulturministeriet en europæisk arkitektkonkurrence, der blev vundet af arkitektfirmaet Schmidt, Hammer & Lassen, Århus. Herefter kunne planlægningen af en kulturinstitu- Kulturmimster Jytte Hilden indmurer den første sten. Fra højre ses desuden direktør Erland Kolding Nielsen, overborgmester Jens Kramer Mikkelsen og arkitekt Bjarne Hammer.

2 Byggepladsen på Havnefronten 7. oktober tion for fremtiden, der som fa tillige i sin kerne rummer fortiden, begynde. Udbygningen bygger på et nyt koncept for Det kongelige Bibliotek. Ud over at fortsætte sine indsamlings- og bevaringsopgaver som Danmarks Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek til gavn for forskning, videregående studier og uddannelse skal biblioteket udbygge sine museale og kulturelle opgaver for et bredere publikum som mu seum for skrift- og bogkultur og som noget nyt fotografiet og derigennem yde sit bidrag til at give Danmarks befolkning nye oplevelser af sin historie og kultur. Kulturministeriet har været bygherre. Byggeprojektet blev udformet af arkitektfirmaet Schmidt, Hammer & Lassen, Århus, og projekteret sammen med rådgivende ingeniører Moe &: Brødsgaard A/S, med Hansen &; Henneberg A/S og Hostrup-Schultz &; Sørensen A/S. Byggeadministrationen blev forestået af Undervisningsministeriets Byggedirektorat. m

3 Grundstensdokumentet underskrives af Jytte Hilden, mens arkitekt Bjarne Hammer og direktør Erland Kolding Nielsen ser til. Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen og Erland Kolding Nielsen var medunderskrivere af dokumentet. Med den valgte beliggenhed forbliver Det kongelige Bibliotek ikke alene på Slotsholmen, nær Folketinget og Centraladministrationen, men også i hjertet af det kulturliv, det er en del af. Grundstensdokumentet blev nedlagt med håbet om, at de nye fysiske rammer for Det kongelige Bibliotek, Det Danske Sprog- & Litteraturselskab, Dansk Folkemindesamling, Dansk Litteraturinformationscenter og KVINFO vil være med til at fremme og udvikle kulturlivet i Danmark i nær kontakt med verden omkring os. København, den 7. oktober 1996." Rejsegilde på Amager 4. oktober 1996 På Det kongelige Biblioteks magasinbyggeri på Amager blev der afholdt rejsegilde 4. oktober Bygningen, der er tegnet af arkitektfirmaet Dissing & Weitling og placeret i tilknytning til Københavns Universitet på Amager, blev i maj måned 1997 overtaget af Det kongelige Bibliotek. Bygningen er første led i den plan, som skal løse bibliotekets behov for magasiner og nye universitetsbiblioteksfaciliteter. Byggeriet er derfor opdelt i flere etaper. Første etape er primært et centralmagasin, specialindrettet til formålet med klimastyring og rationel indretning. Den ene af facaderne er midlertidig, hvortil der inden for de næste par år forventes tilføjet

4 en endnu større etape. Der er ikke adgang for publikum, men man kan glæde sig over den smukke bygning og den serviceforbedring, der vil følge af de nye, mere rationelle magasinforhold. Latinsk psalter, udført i Frankrig ca. år En samling papirer efter Holmens provst Michael Neiiendam. En samling scrapbøger efter journalist Henrik Neiiendam. En samling breve og tryksager efter redaktør og journalist Gunnar Helveg Larsen. Supplement til Poul Henningsens arkiv (div. avisudklip vedr. PH, ). Supplement til papirer vedr. PH-Fonden. 8 breve fra maleren J. Th. Lundbye til distriktslæge Frederik Krebs, dat En lille samling breve fra forfatteren Karin Michaélis. I øvrigt har afdelingen erhvervet en række andre samlinger og enkelte breve og'manuskripter af f.eks. Margrethe Rørdam, Elmar Drastrup, C. Hostrup, Carsten Hauch, Richard Mortensen og Viggo Stuckenberg. Opmærksomheden henledes på, at nogle af nyerhvervelserne af forskellige årsager må holdes utilgængelige indtil videre. Forum bogmesse november Det kongelige Bibliotek deltog i den årlige bogmesse i Forum, hvor samarbejdet med universitetsforlagene og Det danske Sprog- og Litteraturselskab fortsatte. På Det kongelige Biblioteks stand fremvistes - foruden egne nye bøger - Kulturministeriets projekter under "Kulturnet Danmark" samt en video om byggeriet på Havnefronten. Erhvervelser Håndskriftafdelingen Kort- og Billedafdelingen En samling portrætter vedrørende familierne Goldschmidt, Kleinsorg og de Meza m.v. Fra Merethe Hornekær via Bent Hyldtoft. En samling portrætter, gruppebilleder og amatørfotos i album fra boet efter Else Mathiesen, via Jytte Grønning. En samling portrætter, bl.a. af danske søofficerer, 1 album fra Østen og fra Italien, Algier og Tunis 1923 og et album: Shanghai Bund. Tuck Tai Photographer. 2 album med portrætter med relation til familien Bruun/Malthe-Bruun, samt en samling danske og udenlandske postkort og topografiske billeder, hidrørende fra udskrivningschef, kommandørkaptajn M.E. Malthe-Bruun, fra kammerherre Henrik Berner og hustru Ruth Berner f. Malthe-Bruun. 22 album med amatørfotos fra Danmark og udlandet bl.a. fra Orienten (1905), Indien (1911), USA (1912) og Norge (1914). Fra Jan Niemann. 2 album vedrørende den kristne studenterverden, der har tilhørt lektor på Nørre Gymnasium Sofie Petersen, som gave fra Poul Holmelund via K. Marius Jensen. En samling heliogravurer fra grafikeren og fotografen Eli Ponsaing, modtaget som gave i anledning af Det nationale Fotomuseums navnedag 20. september fotografier af den danske op 6

5 hængning af fotoudstillingen The Family of Man på Charlottenborg 1957, som gave fra fotograf Bror Bernild. Der er i perioden endvidere erhvervet fotografier taget af følgende fotografer: Thierry Geoffrey (Colonel), 4 far-vefotos cibacrome; Nasa. Tom flaske. La douche. White Picnic. Olafur Eliason: 6 fotos uden titel Richard Avedon: Elise Daniels with Street Performere. Paris 1948/1978. William Klein: Models and Paris Opera House. 1963/1981. Paul Graham: Mariko, Tokyo Toyota Engine, Tykyo, Rie, Tokyo, Wrapped Tree, Financial District, Tokyo, Man, Kasumigaseki, Tokyo, Erling Mandelmann, 3 portrætter: CarlTh. Dreyer, J.A. Schade, Barbara Hepworth. Torben Thesander: 9 modefotos. Musikafdelingen Samling af manuskripter (autografer) med musik af komponisten Ove Scavenius. Samlingen, der er skænket af mag.art. Alette Scavenius, omfatter skitser, kompositionsøvelser og fuldendte værker, adskillige af dem med rettelser og andre påtegninger af Carl Nielsen, som i en periode var Scavenius' privatlærer i komposition. Som tak for udvist service omkring Hartmann-samlingen har afdelingen modtaget en check på DM fra Francis Waelbroeck, St. Amandsberg- Gent i Belgien. Pengene vil blive brugt til konservering af en række manuskripter fra Hartmanns Samling, specielt manuskripter af Emma Hartmann. Komponisterne Tage Nielsen og Erling Bjerno har overdraget en række manuskripter til biblioteket som supplement til de samlinger af deres værker, som allerede findes i bibliotekets række af nulevende danske komponisters manuskripter. Endvidere har Tage Nielsen skænket afdelingen Per Nørgårds Trio opus 15 og Rued Langgaards Sonate nr. 4 for violin og klaver, begge i autograf. Orientalsk og Judaistisk Afdeling Afdelingen har erhvervet to værker, der omhandler tidlige kinesiske inskriptioner på broncekar fra perioden 1100 til 200 f.v.t. Det ene værk er en samling afgnidninger af inskriptioner på broncekar udgravet fra 1949 til Denne samling er vigtig for forståelsen af datidens kinesiske samfund, og den supplerer Det kongelige Biblioteks samling af inskriptionsafgnidninger på knogler og skildpaddeskjold fra tiden o til o f.v.t. Værket hedder på kinesisk Yin Zhou jinwen jtcheng og er udgivet i 18 bind i Beijing, Det andet værk er et meget nyttigt referenceredskab til tydning af disse tidlige bronceinskriptioner Kinbun tsushaku. Shirakawa, Shizuka har forfattet det, og den erhvervede udgave er på 9 bind udgivet i Kobe, Udlån til udstillinger Håndskriftafdelingen udstillede manuskripter fra Søren Kierkegaards arkiv oktober 1996 på udstillingen Le secret de Søren Kierkegaard i Det danske Hus i Paris. Danske Afdeling udlånte materiale til Tycho Brahe-udstilling^ Ole Rømer Museet 1. oktober november Orientalsk og Judaistisk Af

6 deling arrangerede 6. december januar 1997 på Nationalmuseet en lille udstilling af tibetansk bogkunst i Det kongelige Biblioteks samlinger, suppleret med tibetanske thankaer og gudefigurer fra Nationalmuseet. I denne anledning tryktes en pjece med artikler af Tarab Tulku Losang og Hartmut Buescher om Tibets historie og kulturhistorie, samt om Det kongelige Biblitoeks tibetanske samling. Kort- og Billedafdelingen udlånte 91 portrætter af H.M. Dronningen til udstillingen Margrethe II - portræt af en dronning. Udstillingen, der var arrangeret af Lars Schwander, vistes 6. december januar 1997 i udstillingssalen på Rundetårn. Besøg f november 1996 besøgte ni / medarbejdere fra Kungliga ' Biblioteket, Stockholm, Det kongelige Bibliotek. Kungliga Biblioteket er i færd med at udarbejde kravspecifikation til nyt lokalt datastystem, og man ønskede i den forbindelse at orientere sig om Det kongelige Biblioteks edb-løsninger med hensyn til publikumsbetjening nu og i fremtiden. Overbibliotekarerne Karl Krarup og Steen Bille Larsen, førstebibliotekar for Danske Afdeling, Grethe Jacobsen, projektleder Niels Ivan Boserup, afdelingslederjens Christian Poulsen samt medarbejdere fra Edb-afdelingen var alle med til at give gæsterne fra Kungliga Biblioteket en udbytterig dag december 1996 besøgte lederen af Statsbibliotekets Danske Afdeling Det kongelige Biblioteks tilsvarende afdeling, herunder Småtryk, Danske Tidsskrifter og Danske Aviser med henblik på pligtaflevering Personalia Overbibliotekar Steen Bille Larsen deltog oktober 1996 i møde i LIBER-Expert committee Library Architecture Group i Gottingen; deltog 29. november 1996 i heldagsseminar om de regionale biblioteksopgaver år 2005, arrangeret af PLS Consult i København; var udpeget som medlem af bedømmelsesudvalg til lektorstilling i bibliotekshistorie ved Danmarks Biblioteksskole. Kst. overarkivar Jesper Diiring Jørgensen holdt 3. oktober 1996 foredrag i PET, Undervisningsafdelingen, om Nazismens europæiske rødder. Førstebibliotekar Ingrid Fischer Jonge holdt 29. oktober 1996 i Billedhuset, København, foredrag Kan dokumentarfotografiet overleve i den iscenesatte tidsalder?-, deltog november 1996 i European Art Forum, Berlin; deltog november 1996 i Mois de Photo, Paris, arrangeret af AFAA (Association Fran^aise daction Artistique). Seniorforsker Søren Gosvig Olesen holdt 29. oktober 1996 foredrag i Klassikerforeningen Den filosofiske dekonstruktion som metode, belyst med Platons Hippias major-dialog som eksempel, Kerteminde; holdt foredrag i Socialpolitisk Forening, For meget og for lidt stat, Christiansborg, 31 oktober. 1996; deltog i 4. seminar afholdt af International Network for Research on Alternative Therapies, Holte, november Forskningsbibliotekar Peter Hauge afholdt november 1996 et kursus i modalteori i teori og praksis for Performerlinien på Det fynske Musikkonservatorium. Forskningsleder Niels Martin Jensen holdt 21. oktober 1996 et foredrag om Carl Nielsen i international belysning i

7 é Carl Nielsen-Selskabet, København; holdt 1. december 1996 et foredrag i B.S. Ingemann-Selskabet i Sorø om Ingemann i den danske musik, deltog 2. december 1996 i præsidiemøde i the International Musicological Society i London; deltog 6. december 1996 i styringsgruppemøde i ESF-projektet Musical Circulation in Europe, imzmz. Direktør Erland Kolding Nielsen deltog oktober 1996 i Nordiske Rigsbiblioteks- og Nationalbibliotekscheferes møde i Oslo; holdt 14. november 1996 foredrag om Det kongelige Biblioteks nye serviceprofil efter for ledelsesgruppen på Københavns Kommunes Biblioteksvæsen; deltog november 1996 i Nordinfo-symposium og Nordinfo's 20-års jubilæum, Hanaholmen, Esbo, Finland; deltog 17. december 1996 i åbingen af Bibliothéque Nationale de France. Førstebibliotekar Niels Krabbe er indtrådt i bestyrelsen for Dansk Dansehistorisk Arkiv; besøgte i november 1996 musikafdelingerne i British Library i London, Pendlebury Library og University Library i Cambridge, og november 1996 Bayerische Staatsbibliothek i Miinchen samt Staatsbibliothek Berlin. Overbibliotekar Karl Krarup deltog 14. november 1996 i konference Skape, Bevare, Formidle om brug af informationsteknologi på kulturområdet, i Oslo. Forskningschef, dr.phil. John T. Lauridsen holdt 4. december 1996 foredrag på Tøjhusmuseet om forskningen ved sekto rfo rskn ingsinstitu tioneme. Forskningsstipendiat Ole Meyer foretog 12. oktober 1996 et studiebesøg ved Bibliothéque Municipale, Lyon; 14. oktober november 1996 studie- og arbejdsophold ved Centre International de Traduction Littéraire i Aries, Frankrig, med deltagelse i Les 13iémes Arlésiennes de Traduction Littéraire, november. Forskningsbibliotekar Erik Petersen holdt 12. december 1996 en forelæsning om Johann Albert Fabricius på Universitåt Hamburg, på indbydelse af Institut fiir Griechische und Lateinische Philologie. Overarkivar, dr.phil. Birgitte Possing holdt oktober 1996 to forelæsninger om den historiske biografis metode og om uddannelsessystemets historie i det 19. århundrede i Skandinavien på Universitetet i Lund. Førstebibliotekar Annika Salomonsen deltog oktober 1996 i det af Selskabet Bellman i Danmark arrangerede symposium Bellman i Norden uden for Sverige. Overbibliotekarerne Steen Bille Larsen og Karl Krarup og afdelingsleder Jens Chr. Poulsen deltog oktober 1996 i konferencen Transforming Libraries i Pittsburgh, USA, arrangeret afthe Library and Information Technology Association (LITA) and The Library Administration and Management Association (LAMA). Sikringschef Jesper Diiring Jørgensen, forskningsbibliotekar Erik Petersen og overassistent Palle Ringsted deltog oktober 1996 ithethird international seminar on the care and conservation of manuscripts. Førstebibliotekar Grethe Jacobsen og afdelingsbibliotekar Anne-Marie Smith deltog oktober 1996 i europæisk kulturkonference Cultures ofthe Culture på Schæffergården. Afdelingsbibliotekar Esther

8 Skaarup og bibliotekar Connie Juul Jeppesen deltog oktober 1996 i det 5. Nordisk/Baltiske ISSN/NOSP møde i Stockholm. Direktør Erland Kolding Nielsen, forskningsbibliotekarerne Erik Skyum-Nielsen og Erik Petersen og afdelingsbibliotekar Anne-Marie Smith deltog november 1996 i konference (arbejdsseminar) i Den Litterære Institution, Hald Hovedgaard, Viborg.

9 Publikationer Institutionspublikationer Medarbejderpublikationer Cappelørn, Niels Jørgen: Skriftbilleder. Søren Kierkegaards journaler, notesbøger, hæfter, ark, lapper og strimler. Af Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup. Udg. i samarbejde med Søren Kierkegaard Forskningscentret og Det kongelige Bibliotek s ISBN Hvordan finder man artikler på Det kongelige Bibliotek*. Af Barbara Melchior. Folder. Gratis. Impressa Publica Regn i Danici. Bibliografi over Danmarks offentlige publikationer. 48. årg Red.: Gertrud Nielsen, Lisbeth Hansen og Karen Høgsberg s. ISSN ISBN Kr. 340,- Lauridsen, John T. : Fra udstødte til anbragte Marginalgruppeforskning i Danmark s. (Specialhjælpemidler 31). ISSN ISBN Kr. 50,- Bille Larsen, Steen et Erland Kolding Nielsen: Les choix du Danemark, i Bulletin d'informations de l'association des bibliothécaires frangais S Bille Larsen, Steen: "Samarbejde mellem nationalbibliotek og folkebibliotek - fra distributør af data til distributør af dokumenter", i Norsk tidsskrift for biblioteksforskning, 2/3, 1995, ss Tromsø Foltmann, Niels Bo og Claus Røllum- Larsen (sammen med Mogens Andersen) (red.): Festskrift Jan Maegaard xv s. Foltmann, Niels Bo og Claus Røllum- Larsen (sammen med Anne Ørbæk Jensen): Jan Maegaard: Videnskabelige arbejder, I Festskrift fan Maegaard. Gosvig Olesen, Søren: Stat uden formynderi, i Social Forskning, Tema: Det sociale ansvar, september S O Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 11. årg. nr Red.: Lotte Philipson. 81 s ISSN Gratis i abon. Nyhedsbrev fra Det kongelige Bibliotek 1996: 4. 8 s. ISSN Gratis. Salgsliste. Bøger fra Det kongelige Bibliotek s. (Publikumsorienteringer 1). ISSN Gratis. Årsberetning Det kongelige Bibliotek. 103 s Gratis. Gregaard, Michael: Hvilken natur eller Nogle sider af skabelsen / In our beginning [tekst og billeder]. Aarhus. Husets Forlag Leporellobog [17] blade. Alle ill. ISBN Jacobsen, Grethe og Nanna Damsholt: "Indledning", i Kirkehistorier: Rapport fra et middelaldersymposium. Red. af Nanna Damsholt, Grethe Jacobsen, Niels Henrik Holmqvist-Larsen. Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet S

10 Jacobsen, Grethe: "Frue og husbond - kvinders muligheder", i Margrete 1. Nordens Frue og Husbond: Kalmarunionen 600 år. Essays og Udstillingskatalog. Nordisk Ministerråd; Nationalmuseet, S Desuden tekst til to udstillingsgenstande s Jacobsen, Grethe: "Popular Religion in Scandinavia.", i The Oxford Encyclopedia of the Reformation. HansJ. Hillerbrand, editor in chief. New York, vol.3, s Kolding Nielsen, Erland: Den lokale kulturarv i moderne perspektiv, i Bogens Verden. Nr S Krabbe, Niels: The Reception of Beethoven in Copenhagen in the 19th Century, i Music in Copenhagen. Studies in the Musical Life of Copenhagen in the 19th and 20th Centuries. Musik & Forskning S Krarup, Karl: Et udlån er et udlån er et udlån?, i Viden om. 1996:4. S Lauridsen, John T: Anm. af Arild Hvidtfeldt: I fred og krig. Erindringer indtil , i Personalhistorisk Tidsskrift S Lauridsen, John T.: Anm. af Morten Thing: Portrætter af 10 kommunister. 1995, i Personalhistorisk Tidsskrift S Lauridsen, John T: ""Sprællemanden" - dansk nazisme i karikatur", i Fortid og Nutid, 1996:3. S Lauridsen, John T.: Det kongelige Biblioteks publikationer med henblik på personalhistorien, i Personalhistorisk Tidsskrift S Lauridsen, John T.: "Kolonien" på kirkegrunden, i Mark og Montre S Laursen,Virginia R.(transl.): Encounters with Kierkegaard. A Life as Seen by His Contemporaries. Collected, edited, and annotated by Bruce H. Kirmmse. Translated by Bruce H. Kirmmse and Virginia R. Laursen Lerbæk Pedersen, Bent: Chen Rong, China: Confucian architecture, Low fired creamics Shang to Han - Six Dynasties to Sui - Tang, Funerary architecture ofyuan, lecquer Ming to Quing; Duan Yucai, Hejia cun, Longshan, Liu Jue, Macvhang, Majiayao, Miaodigou, Quija, I The Dictionary of Art Bd. 6: S. 546, , , , ; bd. 7: S ; bd. 9: S. 311; bd. 14: S ; bd. 19: S. 503, , 894; bd. 20: S ; bd. 21: S. 422, bd. 25: S Lerbæk Pedersen, Bent: In the world of Chinese characters - Readers of Chinese in the Royal Library of Denmark, i Bulletin of the European Association of Sinological Librarians. No. 10. (elektronisk). Lund, Hanne: NVBF's studierejse til Storbritannien april 1996, i DF-revy. 19. årg. nr. 8. S

11 Michelsen, Thomas: Modernist med modifikationer. Et portræt af Alexander Zemlinsky i anledning af 125-året for hans fødsel, i Alef- tidsskrift for jødisk kultur 14/15, S Possing, Birgitte: Anm. af Carol Gold: Educating Middle Class Daughters. Private Girls Schools in Copenhagen , i UddannelseshistoriskÅrbog 1996, s Possing, Birgitte: Biografier af Karen Blixen, Carl Nielsen, Johanne Luise Heiberg, Niels Bohr, Anna & Michael Ancher, i Danmarks nye pengesedler. Danmarks Nationalbank introducerer Serie Danmarks Nationalbank Possing, Birgitte: Opgør med skolemyter. Amn. af Carol Gold: Educating Middle Class Daughters. Private Girls Schools in Copenhagen , i Berlingske Tidende Rasmussen, Stig T.: The form and content of the calligraphic inscriptions, i Al- Madrasah Gawhariyyah: A restoration project. Ed. by Curt von Jessen S Tulinius, Steen: Hvor går vi hen, når vi går ud på uddannelsesmarkedet, i DF-revy. 19. årg. nr. 8. S

12

13

14

15 UDSTILLING 1 RUNDETÅRN 30. august september 1997 Biblioteket år 2002 Dit redskab til viden & kultur! En interaktiv udstilling I en slags "Bibliotekseksperimentarium" sætter de danske biblioteker i eftersommeren fokus på bibliotekernes opgaver og muligheder i informationssamfundet, på en helt ny og spændende facon. Rundetårn er rammen for oplevelser, der demonstrerer hvordan alle - unge, børn, ældre, studerende, voksne - kan få adgang til - og glæde af - den nye informationsteknologi. Der er tilbud til både nørder og nybegyndere, idet der er skægge og overraskende oplevelser for alle - og så kan man samtidig lære noget! Bogreolerne er erstattet med PC'ere, når de danske biblioteker viser, hvad de kan byde på nu og i fremtioden. På "Biblioteket år 2002" demonstreres fortidstoner og fremtidsmusik, småbørns brug af PC, Internet for begyndere, højtlæsning på CD-ROM, digitale billeder, læseindlæring, informationssøgning og meget mere.

Bibliotek. 3. rev. udg. Red. af Barbara Melchior

Bibliotek. 3. rev. udg. Red. af Barbara Melchior Publikationer Institutionspublikationer Medarbejderpublikationer Cd-rom i Det Kongelige Bengtson, Kim D.B.: "Fra eventyr til videnskabsidealer. Om logopædi som teoretisk fag. I: Kirsten Brix & Bent E.

Læs mere

schafi, Bd. 22. Frankfurt/New York : Campus Verlag, 1998, ss. 159-65.

schafi, Bd. 22. Frankfurt/New York : Campus Verlag, 1998, ss. 159-65. Publikationer Institutionspublikationer Det Kongelige Bibliotek. Årsberetning 1997. 170 111. ISSN 0909-9093. ISBN 87-7023-392-6. Grati Copenhagen 25-27November Programme. 1998. 24 ICNBS 1998. Medarbejderpublikationer

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

MAGASIN. fra Det kongelige Bibliotek. 8. årgang nr. 3 november 1993

MAGASIN. fra Det kongelige Bibliotek. 8. årgang nr. 3 november 1993 MAGASIN fra Det kongelige Bibliotek 8. årgang nr. 3 november 1993 INDHOLD Viden om... 3 MICHAEL HARBSMEIER: Rejsebeskrivelsers grænseløse nytteværdi BODIL MARIE THOMSEN: Mode og klædedragt. Om modens bestandige

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Håndbøger - bøger ved hånden

Håndbøger - bøger ved hånden "v O O G> yv> o Håndbøger - bøger ved hånden Bogvennen 1991-92 Håndbøger - bøger ved hånden Redaktion Knud H. Ditlevsen Christian Ejlers Hans Hertel Per Mollerup Forening for Boghaandværk Bogvennen 1991-92

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 20-08-2011 19:53:08 - DDS SP v.3.11.7.12 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 Gevær, 200m. - Mesterskab BK 1 87623 Daniel Filtenborg Binder 05-101 Randers Skyttekreds 149/06 149/11 298/17

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil Dame Fri 15-16, 3 omgange, 19600 m 1 84 Sigrid Thomsen KS 00:01:16 00:17:32 00:17:41 00:17:51 00:54:21 2 46 Ditte-Marie Berg-Sørensen KS 00:01:17 00:17:31 00:17:41

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri)

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) Placering Startnr Navn Klub Start 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde Sluttid D21-39 fri stil, 5 omgange, 32400 m G 30 Signe Schløer Københavns

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31 Mænd Lørdagsløb 6. juni 2015 1 Michael Hainz Christensen NyborgTri 00:12:25 00:06:52 00:19:17 123 Tobias Toftgaard NyborgTri 00:13:06 00:07:25 00:20:31 85 Mogens Petersen 00:13:30 00:07:07 00:20:37 142

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Åbningsstævne 2013. Herrer

Åbningsstævne 2013. Herrer Herrer Navn Klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Rene Hcp I alt beløb 1 Casper Sidelmann Brønderslev BK 193 212 227 174 238 229 1273 120 1393 2000,- 2 Rene Sejling ST 167 226 248 256 249 190 1336 42 1378 1000,- 3 Steen

Læs mere

Jægerskydning. Samlet

Jægerskydning. Samlet Jægerskydning Øse Navn Point X 10 Placering Kenneth Jensen 141 2 3 Carsten Cristensen 137 1 18 Jørgen Borg 137 0 19 Henning Sørensen 137 0 19 Allan Pedersen 135 0 28 Benny Ølgod 133 1 31 Erling Christensen

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-9-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004 Kvinder M/K Placering Start nr Fornavn Efternavn By Sluttid Km. tid Kvinde 1 120 Pernille Bach Brabrand 01:31:38 00:04:21 Kvinde 2 54 Ingelise Jensen Herning 01:35:35 00:04:32 Kvinde 3 143 Birgitte Sommer

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 3 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 287/96 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Kvinder 1500 m hvor tid point. Helene Lykkegård Baneløb 1.20.41 25 Birgith Holm Baneløb 1.26 22. Carina Møller san PeBaneløb 3.17.

Kvinder 1500 m hvor tid point. Helene Lykkegård Baneløb 1.20.41 25 Birgith Holm Baneløb 1.26 22. Carina Møller san PeBaneløb 3.17. Kvinder 400 m hvor tid point Helene Lykkegård Baneløb 1.20.41 25 Birgith Holm Baneløb 1.26 22 Carina Møller san PeBaneløb 1.27.03 19 Anne Pedersen Baneløb 1.29.10 17 Monique Møller Baneløb 1.30 16 Ella

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-7-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 4 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 282/96 16504 Erik Mark Klasse: 2 278/92 31855

Læs mere

Deltagerliste Hold Nr.

Deltagerliste Hold Nr. Deltagerliste Hold Nr. Navn Klub 1 Jette Møller - Johannes Christensen Høng 2 Finn R. Jensen - Ole Jensen Trolden / Næstelsø-Brandelev 3 Jørgen Bo Wind - Kanren Margrethe Sjølander 4 Nina Larsen - Jørgen

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling 2014-2015 Klasse: Mester Silkeborg Grand Prix Skanderborg Grand Prix Grand Prix 1 Jan Pedersen, Skanderborg 6 1 17 6½ 1 17 34 2 Jackie Andersen, Skanderborg 4½

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse Tid 10km

Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse Tid 10km Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse 10km 1 Rie Stenhøj Baun Mcgrail Ok Pan Århus 1:14:59 06:07= 09:59= 12:04= 15:38= 19:56= 22:34= 28:33= 37:08= 38:45= 44:24= 58:06=

Læs mere

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand af Jørgen Burchardt Dansk forskningsformidling Copyright - forfatteren 2007/2014. Forlaget

Læs mere

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk D06 (0-6 år), 700 m 1 119 Frida Møller Bobach Rold Skov 04:06,7 1 04:06,7 2 117 Lea Rye Madsen Rold Skov Skiklub 04:07,7 1 04:07,7 D10 (7-10 år), 700 m 1 121 Andrea Ebert Svenningsen Rold Skov skiklub

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Fyen Rundt 2012 Bakkespurt

Fyen Rundt 2012 Bakkespurt 1 5036 Dennis Mikkelsen 00:01:37 2 3192 00:01:46 3 3167 00:01:48 4 3281 00:01:49 5 3056 Rasmus Holmegaard Hansen Alm. Brand Kunder 00:01:50 6 3382 00:01:50 7 3189 00:01:52 8 2285 00:01:53 9 3292 00:01:56

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

Viborg Kredsen. Resultater. 28. august : august Ved fejl/rettelse mail: eller ring (Ole)

Viborg Kredsen. Resultater. 28. august : august Ved fejl/rettelse mail: eller ring (Ole) Viborg Kredsen Resultater DAMER 1 Mette Lynge Andersen BK Viborg 183 197 241 139 198 222 1180 150 1330 2 Helle Skriver Johansen Fight 180 153 187 186 201 205 1112 192 1304 3 Marianne Jakobsen Lucky 204

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

DOUtiCaS. 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab. N,2 Maj2005

DOUtiCaS. 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab. N,2 Maj2005 1 1» DOUtiCaS _ N,2 Maj2005 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab * w» m i Ole Borre Social tillid i Danmark»i Michael Baggesen Klitgaard At beskytte et politisk våben Stefan Mazanti, Mikael Skov Mikkelsen

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM Tak fordi I kom. Ved indsamling af skilte var alle til stede. Der er ikke indløbet klager af nogen art. Det tager vi som tegn på fornuftig kørsel, og især vejstykker med hastighedsbegrænsninger bærer præg

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere