Hvad er et nudge? 80 % 27/10/16. Dagens oplæg: Fly in the urinal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er et nudge? 80 % 27/10/16. Dagens oplæg: Fly in the urinal"

Transkript

1 1

2 Dagens oplæg: Introduktion til nudging i. Begreber - Hvad er nudge og nudging? ii. Teori hvorfor virker nudges? Projekt om ulykker på lager- og godstransportområdet i. Defaults Hvad sker der når vi ændrer standardindstillinger? ii. iii. iv. Opmærksomhed Hvorfor er mere opmærksomhed ikke altid løsningen? Tilgængeligheds heuristik Et par ord om Det-sker-ikke-formig-mentaliteten. Scarcity Mental kapacitet er en begrænset ressource. v. Hot spots & Touch points Hvorfor er de relevante for implementering af allerede eksisterende løsninger? Hvad er et nudge? Fly in the urinal 80 % 2

3 nudge Et nudge er en funktion af ethvert forsøg på at påvirke menneskers vurdering, valg eller adfærd i en forudsigelig retning (1) under antagelsen af at kognitive bias, rutiner og vaner påvirker vores individuelle og sociale adfærd, og (2) som virker ved at gøre brug af disse som en integreret del af sådanne forsøg. Det betyder bl.a. at et nudge fungerer uafhængigt af 1) begrænsninger af valgmuligheder, eller 2) ændringer ved handlingsalternativernes omkostninger (herunder økonomi, tid, besvær, social sanktioner, o. lign.) 3) ny informationsgivning Hansen, PG & Jespersen, AM (2013) Nudge & The Manipulation of Choice A Framework for the Responsible Use of the Nudge Approach to Behaviour Change in Public Policy, The European Journal of Risk Regulation, Volume 1, 2013,

4 Hvad er nudging? nudging Kognitiv psykologi Adfærdsøkonomi Nudging Social psykologi 1. Den systematiske evidensbaserede brug af adfærdsindsigter 2. Dual proces kognitiv teori 3. Brugen af videnskabelige metoder til effektmåling og læring Teori Hvorfor virker nudges? 4

5 Interventionsstigen Elimination af valg Negative sanktioner Positive sanktioner Kampagner Information Adapted from Public Health: Ethical Issues Nuffield Council on Bioethics, (2007) Cambridge Publishers Ltd., p. 42 Interventionsstigen Elimination af valg Negative sanktioner Positive sanktioner Kampagner Information Adapted from Public Health: Ethical Issues Nuffield Council on Bioethics, (2007) Cambridge Publishers Ltd., p. 42 Interventionsstigen Elimination af valg Negative sanktioner Positive sanktioner Kampagner Information Adapted from Public Health: Ethical Issues Nuffield Council on Bioethics, (2007) Cambridge Publishers Ltd., p. 42 5

6 Dual Process Cognitive Theory 1. Sloman S.A. (1996) The empirical case for two systems of reasoning. Psychological Bulle/n, 119, Kahneman D. (2003) A perspecgve on judgement and choice. American Psychologist. 58, Evans, J. (2003). "In two minds: dual-process accounts of reasoning". TRENDS in Cogni/ve Sciences 7 (10). 4. Stanovich, K E.; West, R F. (2000). "Individual difference in reasoning: implicagons for the ragonality debate?". Behavioural and Brain Sciences 23: Stupple, E.; Waterhouse (2009). "NegaGons In SyllogisGc Reasoning: Evidence for a HeurisGc - analygc Conflict". The Quarterly Journal of Experimental Psychology 62 (8). 6

7 34 x 52 = 7

8 (1) Kemoterapi med 80% chance for at overleve? (2) Strålebehandling med 20% risiko for at dø? 8

9 Norman, D. (2002) The Psychology of Everyday Things, New York: Basic Books. Det automatiske system, der er ubevidst, intuitivt og næsten omkostningsfrit. Det refleksive system der er bevidst, analytisk og kræver en masse koncentration. 9

10 Decision-making and behavioral biases Anchoring the common human tendency to rely too heavily, or "anchor," on one trait or piece of information when making decisions. Attentional Bias implicit cognitive bias defined as the tendency of emotionally dominant stimuli in one's environment to preferentially draw and hold attention. Backfire effect - Evidence disconfirming our beliefs only strengthens them. Bandwagon effect the tendency to do (or believe) things because many other people do (or believe) the same. Related to groupthink and herd behavior. Bias blind spot the tendency to see oneself as less biased than other people. [2] Choice-supportive bias the tendency to remember one's choices as better than they actually were. [3] Confirmation bias the tendency to search for or interpret information in a way that confirms one's preconceptions. [4] Congruence bias the tendency to test hypotheses exclusively through direct testing, in contrast to tests of possible alternative hypotheses. Contrast effect the enhancement or diminishing of a weight or other measurement when compared with a recently observed contrasting object. [5] Denomination effect the tendency to spend more money when it is denominated in small amounts (e.g. coins) rather than large amounts (e.g. bills). [6] Distinction bias the tendency to view two options as more dissimilar when evaluating them simultaneously than when evaluating them separately. [7] Risikovurdering - i et adfærdsmæssigt perspektiv Risikovurdering Emne: Projekt om ulykker på lager- og godstransportområdet i et adfærdsmæssigt perspektiv. Formål: Bidrage til arbejdet med at reducere antallet af arbejdsulykker inden for området. 10

11 Analysis (diagnosis) Hypotheses Interventions Drafting exp. design Detailed Context Descriptions Hypothesis tests Q-check of exp. design Prototyping Experiment.exe B A S I C Behavioural Mapping Identification Behavioural reduction Cost-benefit-analysis Solution Mapping Research Adaptation Ethical screening Continuation implementation monitoring org. learning Udfordring: - Høj frekvens kan gøre det nemmere at observere adfærdsmønstre i den relevante beslutningskontekst. - Høj frekvens kan betyde at man kan opnå større effekt med færre intervengoner. - Ved lav frekvens kan det være mere ressourcekrævende at observere adfærden i den relevante beslutningskontekst. - Flere løsninger for at skabe en betydelig effekt. 11

12 Konsekvens A Konsekvens B Handling A Handling B Rationale Opmærksomhed Præferencer Overbevisninger Værdier information Screening af poten4elle biases Default Opmærksomhed TilgængelighedsheurisGk Scarcity Beslutningskontekst Defaults 12

13 Kan vi ændre standardindstillinger så uhensigtsmæssig adfærd ikke ender i en ulykke? Kan vi ændre standardindstillinger så uhensigtsmæssig adfærd ikke ender i en ulykke? Opmærksomhed - Hvorfor det er så svært at fokusere på det rigtige 13

14 14

15 Eksempler på strategisk styrring af opmærksomhed 15

16 4000 medicinske produkter 6000 procedurer Reduktion på 36% i gennemsnit 16

17 Fremtrædenhed Salience 17

18 Hvis-så-planer Et mål uden en plan er blot et ønske - Antoine de Saint-Ex9pér; KAN MAN NUDGE TIL MERE MOTION? 18

19 S. Milne, S. Orbell, P. Sheeran (2012); Combining motivational and volitional interventions to promote exercise participation: Protection motivation theory andimplementation intentions; British Journal of Health Psychology 2002, 7, pp Sample Control Motivation Motivation + implementation intention 248 Undergraduates over a 2 week period. Some participants were not included, as they did not complete the questionnaires. No difference in previous exercise tendency. Participants were randomly assigned to groups Simple comparison of self reported behaviour and intentions N = % Percentage of group that exercised 91% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 38% 35% 30% 20% Control MoGvaGon MoGvaGon + ImplementaGon intengons inudgeyou Nudge 101 S. Milne, S. Orbell, P. Sheeran (2012); Combining mogvagonal and voligonal intervengons to promote exercise pargcipagon: ProtecGon mogvagon theory andimplementagon intengons; BriGsh Journal of Health Psychology 2002, 7, pp Opmærksomhed Arbejd strategisk med at styre opmærksomheden på hensigtsmæssige 4dspunkter. 19

20 Tilgængelighedsheuristik - det sker ikke for mig Tilgængelighedsheuris4k Det sker ikke for mig According to an analysis conducted by city traffic engineers, there were 36 percent fewer crashes in the six months aoer the lines were painted compared to the same 6-month period the year before (September 2006 March 2007 and September 2005 March 2006). 20

21 40 % Giv feedback inden folk kommer 4l skade 21

22 Scarcity Mental kapacitet er en knap ressource Scarcity - Eliminér 4dspres og skab overskud What You See Is All There Is 22

23 Nudge Pelle Guldborg Hansen / 23

24 Nudge Pelle Guldborg Hansen / Nudge Pelle Guldborg Hansen / Source: Proceedings of the NaGonal Academy of of Sciences, vol. 108 no

25 Planlægnings fejltagelser Spørg andre: kollegaer er bedre til at vurdere hvornår en opgave er færdig end én selv. Gang med X-faktor: i Microsoft lægger projektledere automatisk 30% til en software udviklers vurdering af hvornår et projekt er færdigt (50% hvis det involverer et nyt operativ system). Brug referenceklasse: i stedet for at spørge hvor langt tid det vil tage dig, så spørg hvor lang tid opgaver, som denne plejer at tage andre. Scarcity Tænk i om det er muligt at reducere 4dspres Hot spots & touch points 25

26 Eksempler på hot spots Eksempler på touch points Hot spots & touch points - Iden4ficer relevante beslutningskontekster og implementer løsningen der. 26

27 Opsamling Generelle pointer: Hvad er et nudge? Et nudge er et forsøg på at påvirke adfærd. Hvad er nudging? Nudging dækker over arbejdet med at udvikle nudges. Hvorfor virker nudges? Nudges virker fordi man anlægger et nyt menneskesyn. 1. Tænk i default løsninger Er der et sted, hvor I kan ændre miljøet, så uhensigtsmæssig adfærd ikke fører til arbejdsulykker. 2. Opmærksomhed Tænk i at styre opmærksomheden strategisk relativt til særlige arbejdsulykker. 3. Tilgængeligheds heuristik Giv feedback på uhensigtsmæssig adfærd før det fører til arbejdsulykker. 4. Scarcity Arbejd på at reducere tidspres gennem planlægning. 5. Hot spots & touch points - Tænk i om der er hot spots og touch points, hvor I kan implementere allerede eksisterende løsninger. Spørgsmål? Randomised controlled trials (RCTs) 27

28 Tak for jeres opmærksomhed! 28

68(%( 16(%( 32(%( 84(%(

68(%( 16(%( 32(%( 84(%( konsekvens A konsekvens B handling A handling B inudgeyou THE APPLIED BEHAVIOURAL SCIENCE GROUP NUDGING "Og"kunsten"at"designe".l"mennesker" overvejelse opmærksomhed præferencer formodninger Pelle Guldborg

Læs mere

Hvad kan man gøre når mennesker ikke tænker sig om i trafikken - risikoadfærd i et nudge perspektiv?

Hvad kan man gøre når mennesker ikke tænker sig om i trafikken - risikoadfærd i et nudge perspektiv? Hvad kan man gøre når mennesker ikke tænker sig om i trafikken - risikoadfærd i et nudge perspektiv? Pelle Guldborg Hansen, Behavioural Scientist, Ph.D. / CBIT, Roskilde University Director of ISSP The

Læs mere

inudgeyou THE APPLIED BEHAVIOURAL SCIENCE GROUP

inudgeyou THE APPLIED BEHAVIOURAL SCIENCE GROUP iyou THE APPLIED BEHAVIOURAL SCIENCE GROUP 5"nudge(principper"i"byplanlægning" "og"et"kri*sk"perspek*v"på"byplanlægningen"af"det"offentlige"rum", Behavioural Scientist, Ph.D. / CBIT, Roskilde University

Læs mere

Kontrol. Interven6on. Central executive mode. Default mode. (mind-wandering or task negative network) (task-positive network) switch

Kontrol. Interven6on. Central executive mode. Default mode. (mind-wandering or task negative network) (task-positive network) switch 1 6 5 Kontrol Interven6on 4 3 7 2 1 6 5 4 6.2 5.36 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 2 1 0 Kontrol Interven6on Opmærksomhed Default mode (mind-wandering or task negative network) Central executive mode (task-positive

Læs mere

Velkommen'1l'dagen,'v.'projektgruppen' Oplæg'om'nudge)1lgangen'1l'adfærdsforandring'+'Introduk1on'af'BeAST) modellen'

Velkommen'1l'dagen,'v.'projektgruppen' Oplæg'om'nudge)1lgangen'1l'adfærdsforandring'+'Introduk1on'af'BeAST) modellen' Tid$$ 10:00)10:10' Velkommen'1l'dagen,'v.'projektgruppen' P)G' 10:10)11:00' Pause'10'min' Oplæg'om'nudge)1lgangen'1l'adfærdsforandring'+'Introduk1on'af'BeAST) modellen' KS' 11:10)11:30' Introduk1on'1l'case'og'problemiden1fika1on'

Læs mere

NUDGE. Folkeoplysning eller velment manipulation?

NUDGE. Folkeoplysning eller velment manipulation? NUDGE Folkeoplysning eller velment manipulation? ANDREAS MAALØE JESPERSEN Ph.D Stud. Roskilde Universitet mail: anmaje@ruc.dk web: forskning.ruc.dk/site/person/anmaje twitter: @Andreasmaaloe problemer

Læs mere

30/11/14& 17. november, 2014

30/11/14& 17. november, 2014 17. november, 2014 Nudging i Sundhedspraksis PELLE GULDBORG HANSEN, BEHAVIOURAL SCIENTIST, PH.D. / CBIT, ROSKILDE UNIVERSITY DIRECTOR OF ISSP THE INITIATIVE FOR SCIENCE, SOCIETY & POLICY MEMBER OF THE

Læs mere

NUDGE. økonomi, psykologi og politik

NUDGE. økonomi, psykologi og politik NUDGE økonomi, psykologi og politik ANDREAS MAALØE JESPERSEN Ph.D Stud. Roskilde Universitet mail: anmaje@ruc.dk web: forskning.ruc.dk/site/person/anmaje twitter: @Andreasmaaloe 2 Behavior is the range

Læs mere

NUDGE - metode til adfærdsforandring

NUDGE - metode til adfærdsforandring 31/08/15 NUDGE - metode til adfærdsforandring NUDGE MENNESKELIG ADFÆRD Katrine Lund Skov Uddannelse: adfærdspsykologi, økonomi og sundhedsstrategi. Universitet: Copenhagen Business School, Roskilde Universitet

Læs mere

04/02/15' Smokeless Terminals Hansen PG; Schmidt K; Andersen, L; Skov KL (2013)

04/02/15' Smokeless Terminals Hansen PG; Schmidt K; Andersen, L; Skov KL (2013) , Behavioural Scientist, Ph.D. / CBIT, Roskilde University Director of ISSP The Initiative for Science, Society & Policy Member of The Prevention Council, Danish Diabetic Assoc. Chairman of The Danish

Læs mere

25/04/15' www.inudgeyou.com

25/04/15' www.inudgeyou.com , Behavioural Scientist, Ph.D. / CBIT, Roskilde University Director of ISSP The Initiative for Science, Society & Policy Member of The Prevention Council, Danish Diabetic Assoc. Chairman of The Danish

Læs mere

Effekt i praksis.! WElearn

Effekt i praksis.! WElearn Effekt i praksis.! Sådan hænger dagens pointer sammen! Planlagt! Nudging! Strategi System 1 System 2 Rollemodel Dialog Ikke-planlagt! Baggrund! Et godt afsæt det rationelle menneske Miljø en definition!

Læs mere

Strategisk forhandling i praksis Læseplan

Strategisk forhandling i praksis Læseplan Strategisk forhandling i praksis Læseplan Underviser: Lektor, ph.d. Morten Kallestrup Formål og sigte: For ledere i den offentlige sektor er evnen til at forhandle og skabe resultater gennem andre helt

Læs mere

»Nudging. Jasper Eriksen Tlf.:

»Nudging. Jasper Eriksen Tlf.: »Nudging Jasper Eriksen jaer@alectia.com Tlf.: 30109685 »Præsentation Jasper Eriksen Uddannet biolog Siden 1997 arbejdet med arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Sikkerhedsleder i kommune ALECTIA A/S Arbejdsområder,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

NUDGE. valgarkitektur i praksis ANDREAS MAALØE JESPERSEN

NUDGE. valgarkitektur i praksis ANDREAS MAALØE JESPERSEN NUDGE valgarkitektur i praksis ANDREAS MAALØE JESPERSEN! RESEARCH ASSISTANT - THE INITIATIVE FOR SCIENCE SOCIETY AND POLICY ADFÆRDSRÅDGIVER - KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN 47 % af den voksne befolkning

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

NUDGE. v/ ANDREAS MAALØE JESPERSEN CAND. MAG. / FILOSOFI FORSKNINGSASSISTENT / ISSP ADFÆRDSRÅDGIVER / KFST. Friday, August 30, 13

NUDGE. v/ ANDREAS MAALØE JESPERSEN CAND. MAG. / FILOSOFI FORSKNINGSASSISTENT / ISSP ADFÆRDSRÅDGIVER / KFST. Friday, August 30, 13 NUDGE v/ ANDREAS MAALØE JESPERSEN CAND. MAG. / FILOSOFI FORSKNINGSASSISTENT / ISSP ADFÆRDSRÅDGIVER / KFST PROGRAM Hvad er nudge? Hvordan kan du bruge det? Hvordan vil det blive brugt? Må man det? 2 ADFÆRD

Læs mere

Nudging i arbejdsmiljøindsatsen

Nudging i arbejdsmiljøindsatsen Nudging i arbejdsmiljøindsatsen Epoxy-konferencen, Industriens Uddannelser, 11. marts 2014 Mads Bendixen Erhvervspsykolog Mail: mabe@alectia.com Tlf. 27 61 88 54 »At virke gennem det automatiske tankesystem

Læs mere

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Konferencens hashtag: #patient16 Følg os på Twitter: @patientsikker Praktisk info og præsentationer: patientsikkerhed.dk/patient16

Læs mere

NUDGE. valgarkitektur og ledelse. ANDREAS MAALØE JESPERSEN anmaje@ruc.dk

NUDGE. valgarkitektur og ledelse. ANDREAS MAALØE JESPERSEN anmaje@ruc.dk NUDGE valgarkitektur og ledelse ANDREAS MAALØE JESPERSEN anmaje@ruc.dk! RESEARCH ASSISTANT - THE INITIATIVE FOR SCIENCE SOCIETY AND POLICY ADFÆRDSRÅDGIVER - KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN 47 % af den

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

80 min omkring adfærdsændringer - og en invitation til et nyt mindset!

80 min omkring adfærdsændringer - og en invitation til et nyt mindset! 80 min omkring adfærdsændringer - og en invitation til et nyt mindset! Hvorfor står jeg her idag? Learning - design af værdifuld kundeadfærd Løsninger der fremmer ønsket adfærd uden brug af pisk, gulerod

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Velkommen til Temadag om nudging! Proceskonsulent Lene Eriknauer psykolog Henrik Scoubye Andersen. Alectia,

Velkommen til Temadag om nudging! Proceskonsulent Lene Eriknauer psykolog Henrik Scoubye Andersen. Alectia, Velkommen til Temadag om nudging! Proceskonsulent Lene Eriknauer psykolog Henrik Scoubye Andersen. Alectia, Nudging et puf i den rigtige retning Proceskonsulent Lene Eriknauer psykolog Henrik Scoubye.

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Niels Tørsløv 500.000 inhabitants Copenhagen - Capital of Denmark Total area 88 km2 5700 inhabitants/km2 2 Tilføj præsentationens titel

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø med nudging

Bedre arbejdsmiljø med nudging Bedre arbejdsmiljø med nudging DM - Dansk Magisterforening, fyraftensmøde, 10. marts 2015 Mads Bendixen Erhvervspsykolog Mail: mabe@alectia.com Tlf. 27 61 88 54 »At virke gennem det automatiske tankesystem

Læs mere

Nudging - fra land til mave. Et effekfuldt puf i situationen. Plantekongres i Herning. 20.01.16 Henrik Dresbøll

Nudging - fra land til mave. Et effekfuldt puf i situationen. Plantekongres i Herning. 20.01.16 Henrik Dresbøll Nudging - fra land til mave. Et effekfuldt puf i situationen. Plantekongres i Herning. 20.01.16 Henrik Dresbøll Supermarkeder fremmer salg af frugt og grønt med 20% Vi kan ikke ændre holdninger. Men vi

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 4. møde d. 5. september 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 4. møde d. 5. september 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 4. møde d. 5. september 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1, 2 og 3: Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Lektor & Landskabsarkitekt Ulrika K. Stigsdotter Cand. Pæd. Psyk. & PhD studerende Sus S. Corazon. Program

Lektor & Landskabsarkitekt Ulrika K. Stigsdotter Cand. Pæd. Psyk. & PhD studerende Sus S. Corazon. Program Tag pulsen påp naturen Lektor & Landskabsarkitekt Ulrika K. Stigsdotter Cand. Pæd. Psyk. & PhD studerende Sus S. Corazon Program 14.50-15.00 Præsentation af workshop og øvelse 15.00-15.34 Øvelse: Mental

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

05/03/15& Nudge Pelle Guldborg Hansen twitter: @peguha / www.inudgeyou.com

05/03/15& Nudge Pelle Guldborg Hansen twitter: @peguha / www.inudgeyou.com , Behavioural Scientist, Ph.D. / CBIT, Roskilde University Director of ISSP The Initiative for Science, Society & Policy Member of The Prevention Council, Danish Diabetic Assoc. Chairman of The Danish

Læs mere

LAD VÆRE MED AT LÆSE DEN NÆSTE SÆTNING. Din lille rebel. Dig kan jeg lide.

LAD VÆRE MED AT LÆSE DEN NÆSTE SÆTNING. Din lille rebel. Dig kan jeg lide. LAD VÆRE MED AT LÆSE DEN NÆSTE SÆTNING. Din lille rebel. Dig kan jeg lide. DIGITAL NUDGING. Fra push til pull strategi. Et nudge er et forsøg på at påvirke menneskers valg og adfærd i en forudsigelig retning

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens?

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Henrik Støvring stovring@ph.au.dk 1. December 2016 Institut for Folkesundhed, AU Institutseminar, Vingsted Screening forskningsområdet

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Forebyggelse og nudging : Kan vi gøre det bedre med større effekt? COHERE Temadag 17/4-2013

Forebyggelse og nudging : Kan vi gøre det bedre med større effekt? COHERE Temadag 17/4-2013 Forebyggelse og nudging : Kan vi gøre det bedre med større effekt? COHERE Temadag 17/4-2013 Lektor, Trine Kjær COHERE Center for Sundhedsøkonomisk Forskning Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Forebyggelsespakkerne hvordan er vejen fra faglige anbefalinger til bæredygtig implementering af indsatser?

Forebyggelsespakkerne hvordan er vejen fra faglige anbefalinger til bæredygtig implementering af indsatser? Forebyggelsespakkerne hvordan er vejen fra faglige anbefalinger til bæredygtig implementering af indsatser? Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2017 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent,

Læs mere

Eksperter, borgere og medier

Eksperter, borgere og medier Eksperter, borgere og medier David Budtz Pedersen Professor MSO & Head of Research Humanomics Research Centre Aalborg University Copenhagen 24 August 2017 The 12th Nordic Public Health Conference Kampen

Læs mere

Applikation: Penge, opsparing og skat

Applikation: Penge, opsparing og skat Applikation: Penge, opsparing og skat Erik Gahner Larsen Adfærdsorienteret offentlig politik 1 / 34 Dagsorden Opsamling Applikation: Penge Opsparing Automatisk tilmelding Save More Tomorrow Investeringer

Læs mere

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Worksshop PC Stolpegård, 26.10.12 Vibeke Hertz, Sasha Horn, Julia Rasmussen

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Worksshop PC Stolpegård, 26.10.12 Vibeke Hertz, Sasha Horn, Julia Rasmussen Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Worksshop PC Stolpegård, 26.10.12 Vibeke Hertz, Sasha Horn, Julia Rasmussen Dagsorden 1. Mindfulness-øvelse 2. Teori 3. Oplevelsesorienterede øvelser Teoretisk baggrund

Læs mere

BUSINESS ANALYTICS CHALLENGE 2017 DATA

BUSINESS ANALYTICS CHALLENGE 2017 DATA BUSINESS ANALYTICS CHALLENGE 2017 DATA OVERVIEW INTRODUCTION FINANCIAL DATA - BEHAVIOURAL DATA (DANSKE BANK) - ANNUAL REPORTS OPEN DATA - REGISTER DATA - LAND REGISTRATION EXTERNAL DATA - ATTRACTIONS (SEPTIMA)

Læs mere

Nudging. - et lille puf med stor effekt

Nudging. - et lille puf med stor effekt Nudging - et lille puf med stor effekt Line Groes, IS IT A BIRD, Kommunernes Netværksdage, d. 22 november 2013 Vores kunder kommer Il os for at: For at få dybere forståelser af det emo'onelle Få viden

Læs mere

HVAD ER NUDGING? HVAD ER ET "NUDGE"? Pelle Guldborg Hansen OM FORFATTEREN. PhD, Adfærdsforsker, Roskilde Universitet, Danmark.

HVAD ER NUDGING? HVAD ER ET NUDGE? Pelle Guldborg Hansen OM FORFATTEREN. PhD, Adfærdsforsker, Roskilde Universitet, Danmark. Foto: Anders Hviid HVAD ER NUDGING? Pelle Guldborg Hansen PhD, Adfærdsforsker, Roskilde Universitet, Danmark. HVAD ER ET "NUDGE"? Igennem de sidste fire årtier har fremskridt i adfærdsvidenskaberne givet

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Jan Stage Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg Universitet, Institut for Datalogi jans@cs.aau.dk Oversigt Betydningen af usability-arbejde

Læs mere

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk.

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk. Back to basics - systemic virtues for social work and clinical practise in future society Maturana: 100% of human existence is about love, all pain and suffering for which people search for help is of

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Attitude-behavior relation and sustainable mobility

Attitude-behavior relation and sustainable mobility Attitude-behavior relation and sustainable mobility Artikelpræsentation Trafikdage 2013 Aalborg Universitet Hannah Ellingsgaard Cand.Psych. Hve@frogne.dk Kort om: Projekt GrønTaxi Kort om: Projekt GrønTaxi

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Managing Risk Enabling Growth Through Compliance! Alex Sinvani Copenhagen, 30.10.2012

Managing Risk Enabling Growth Through Compliance! Alex Sinvani Copenhagen, 30.10.2012 Managing Risk Enabling Growth Through Compliance! Alex Sinvani Copenhagen, 30.10.2012 Headline are written here in one line Section title (Arial Regular, 24/26 pt) Second section title Third section title

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING

KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING Adfærdsvidenskab en vej til bedre regulering Fredag den 24. november 2017 inviterer Erhvervsministeriet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Vibe Hjelholt Baker Projektleder, antropolog. National konference om brugerinddragelse, 25. oktober 2016 workshop B om Fælles beslutningstagning,

Vibe Hjelholt Baker Projektleder, antropolog. National konference om brugerinddragelse, 25. oktober 2016 workshop B om Fælles beslutningstagning, Vibe Hjelholt Baker Projektleder, antropolog National konference om brugerinddragelse, 25. oktober 2016 workshop B om Fælles beslutningstagning, FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING Angela Coulter et al, 2011: Making

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Hvad er Nudging? Af Pelle Guldborg Hansen, PhD., adfærdsforsker ved Roskilde Universitet, formand for Dansk Nudging Netværk

Hvad er Nudging? Af Pelle Guldborg Hansen, PhD., adfærdsforsker ved Roskilde Universitet, formand for Dansk Nudging Netværk Hvad er Nudging? Af Pelle Guldborg Hansen, PhD., adfærdsforsker ved Roskilde Universitet, formand for Dansk Nudging Netværk Hvad er et nudge? Igennem de sidste fire årtier har fremskridt i adfærdsvidenskaberne

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

ADFÆRD OG HJERNESKUB

ADFÆRD OG HJERNESKUB ADFÆRD OG HJERNESKUB FSOS KONFERENCE NUDGING & INCLUSION NUDGES - teknikker til højt engagement og innovative løsninger i en presset hverdag Tinna C. Nielsen Founder & Anthropologist Global Head of Inclusion,

Læs mere

Hvordan har unge det i de nordiske lande?

Hvordan har unge det i de nordiske lande? Hvordan har unge det i de nordiske lande? Nordisk topmøde om psykisk helse Oslo 27. februar 2017 Pernille Due Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Formål med oplægget Hvordan har nordiske

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

29. OKT. 9. NOV. INTERNATIONAL DESIGNCAMP2012. NuDge DESIGN AF POSITIVE ADFÆRDSÆNDRINGER

29. OKT. 9. NOV. INTERNATIONAL DESIGNCAMP2012. NuDge DESIGN AF POSITIVE ADFÆRDSÆNDRINGER 29. OKT. 9. NOV. INTERNATIONAL DESIGNCAMP2012 NuDge DESIGN AF POSITIVE ADFÆRDSÆNDRINGER What DesignCamp DesignCamp en er en årligt tilbagevendende begivenhed på Designskolen Kolding, der over en periode

Læs mere

Charles Kromann, læge, ph.d.

Charles Kromann, læge, ph.d. Charles Kromann, læge, ph.d. Center for Klinisk Uddannelse Københavns Universitet, Region Hovedstaden og Rigshospitalet De næste 20 min Hvad er test- forstærket læring (TFL)? Anbefalinger Spørgsmål Herbert

Læs mere

Erfaringsopsamling fra case

Erfaringsopsamling fra case Erfaringsopsamling fra case s samt læringsteori og læringsstil Midler/program: Erfaringsopsamling fra case s Læringsteori Læringsstiltest Erfaringsopsamling fra case Case-opstart (trin -) Indsamling af

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere