Referat. fra Teknik & Byggeudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. fra Teknik & Byggeudvalg"

Transkript

1 Referat fra Teknik & Byggeudvalg Mødedato: Fredag den 29. maj 2015 Mødetidspunkt: 8:30-11:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Fraværende: Mødelokale 2 Esbjerg Rådhus Anders Kronborg (A), Jørgen Ahlquist (A), Anders Rohr Jørgensen (V) Alex Sørensen (V), Kim Madsen (D),

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Budgetrevision pr 31. marts 2015 for Teknik & Byggeudvalgets område Undersøgelse af mulighed for opførelse af parkeringshus i Danmarksgade 62, 6700 Esbjerg. Fornyet behandilng Renovering af Mindelunden - Bevilling Ændret finansieringsmodel for skovrejsningsprojektet Bjerreskov ved Ribe Nedlæggelse af offentlig vej, sydlig del af Bøge Alle i Ribe Ønske om lukning af Peder Gydes Vej, 6700 Esbjerg Supercykelsti Kirkegade, Esbjerg Genforhandling jagtlejekontrakter vedr. de kommunale skove Ændring af forbrændingspriser på brændbart affald Høringssvar til statens Vandområdeplan for Endelig vedtagelse af Masterplan for Jerne bolig- og uddannelsesområde, Esbjerg Årlig status på Helhedsplan Orienteringspunkter til Teknik & byggeudvalget den 29. maj Information / forespørgsler Bilagsliste Side 1

3 1. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 3365 Sagsid.: Åben sag Beslutning Teknik & Byggeudvalg den Godkendt. Fraværende: Kim Madsen (D) Afbud: Alex Sørensen (V) Side 2

4 2. Budgetrevision pr 31. marts 2015 for Teknik & Byggeudvalgets område Dok.nr.: 3426 Sagsid.: 15/8563 Åben sag Indledning Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2015, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september. Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Sagsfremstilling Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel: kr. Rammebelagt Bevillingsansøgning* Byggeri, vedligehold og energi Veje og grønne områder Vinterforanstaltninger Esbjerg Lufthavn Hvile i sig selv Oprindeligt budget (ramme) Korrigeret budget (ex. overførsler) Budgetrevision pr Omplaceringer Korrigeret budget herefter (ex. overførsler) Affald Anlæg Byggeri, vedligehold og energi Veje og grønne områder * Inkl. pris og lønnedskrivning jf. nye pris- og lønskøn fra KL Forvaltningen har vurderet for forventet regnskab og givet fagudvalget en orientering herom i en tidligere sag. På baggrund heraf søges om følgende tillægsbevillinger på fagudvalgets område: Side 3

5 Rammelagt Bevillingsansøgninger består af pris- og lønfremskrivninger. Der lønomplaceres medarbejdere i forbindelse med indførelsen af Helhedsorienteret Drift. Hvile i sig selv Omplacering vedr. indkøbsbesparelsen. Anlæg 1. Byggeri, vedligehold og energi Bevillingsansøgning på kr. Bestående af kr. vedr. Separatkloakering og kr. vedr. PCB sanering af Fourfeldtskolen der overføres til Derudover har der været et mindre forbrug på PCB sanering af Fourfeldtskolen på kr. der tilgår kommunekassen. 2. Veje og grønne områder Bevillingsansøgning på kr. Bestående af en overførsel til 2016 på kr. vedr. Esbjerg som trafiksikkerhedsby. De resterende kr. vedr. forskydninger i forbindelse med byggemodningen, der til i første omgang tilgår kommunekassen og genberegnes i forbindelse med budget Personaleforhold Kompetencer Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Høring Materialet er sendt til Økonomi. Vurdering herunder alternativer Indstilling Direktionen indstiller, at sagen indgår i den samlede budgetrevision pr Side 4

6 Beslutning Teknik & Byggeudvalg den Godkendt. Fraværende: Kim Madsen (D) Afbud: Alex Sørensen (V) Side 5

7 3. Undersøgelse af mulighed for opførelse af parkeringshus i Danmarksgade 62, 6700 Esbjerg. Fornyet behandilng Dok.nr.: 3685 Sagsid.: 14/27530 Åben sag Indledning Teknik & Byggeudvalget behandlede den 17. april 2015 sagen Undersøgelse af mulighed for opførelse af parkeringshus i Danmarksgade 62, 6700 Esbjerg Udvalget besluttede bl.a. at få undersøgt forskellige modeller for restfinansiering, herunder model med p-afgifter i forskellige zoner. Teknik & Miljø har efterfølgende udarbejdet notat (Finansiering af P-hus ved betalingsparkering i Esbjerg midtby), der beskriver mulighederne. Teknik & Byggeudvalget og Plan & Miljøudvalget behandlede henholdsvis, den 14. og 18. november 2014 sagen Undersøgelse af muligheden for opførelse af parkeringshus i Danmarksgade 62. Det besluttedes, at Teknik & Miljø skulle arbejde videre med mulighederne for opførelse af et parkeringshus i Danmarksgade 62. Sagsfremstilling Teknik & Miljø har undersøgt mulighederne nærmere, for at kunne opføre et parkeringshus med 400 parkeringspladser på den kommunalt ejede grund i Danmarksgade 62. Opførelse af parkeringshus i Danmarksgade 62, kvalificering af muligheder og finansiering Side 6

8 Som det fremgår, vil der kunne opføres et parkeringshus med 400 pladser på grunden, hvor der i dag er overfladeparkering. Samtidig vil parkeringshuset kunne indrettes, så dele af det kan sælges til private (fx et hotel). Derved vil en privat bygherre, der ikke kan opfylde parkeringskravet på egen grund, kunne erhverve det nødvendige antal pladser i parkeringshuset, gennem et offentligt udbud, og dermed opfylde parkeringskravet. Et parkeringshus vil generelt skabe forbedrede parkeringsmuligheder, både for de der ønsker at handle i bymidten, og for de der ønsker at langtidsparkere fx i forbindelse med konferencer. Anbefaling vedrørende erhvervsparkering i Esbjerg. Der vil skulle udarbejdes en lokalplan for Danmarksgade 62, der fastlægger rammerne for, hvorledes et P-hus vil kunne opføres på grunden. Lovgrundlag, planer mv. Opførelse af et parkeringshus vil kræve udarbejdelse af lokalplan. Side 7

9 Økonomi Af Opførelse af parkeringshus i Danmarksgade 62, kvalificering af muligheder og finansiering fremgår det, at der, med de opstillede økonomiske forudsætninger, vil være en rentabel økonomi i et P-hus projekt i Danmarksgade 62. Således vil et parkeringshus kunne forrentes og afskrives over 28 år, hvilket er væsentlig kortere, end den forventede levetid for P-huset. Der er i budgettet ikke afsat økonomi til anlæg af P-huset, der vurderes at koste 38 mio. kr. i anlægsinvestering. Økonomi til anlæg af P-huset vil i givet fald skulle rejses ved den kommende budgetlægning. Anlæg af Parkeringshuset P-hus i Danmarksgade 62 med 400 pladser Udgifter [mio. kr.] Indtægter [mio. kr.] Anslået samlet pris for P-hus, inklusiv forundersøgelser og 38 udbud Indtægt fra salg 50 P- pladser i 5,7 lejlighedskonstruktion* Salgsindtægt fra salg af 250 pladser i P-fonden 13,8 Sum 19,5 38 Behovet for yderligere økonomi 18,5 Indtægter fra betalingsparkering og Drift/Vedligehold Driftsregnskabet, for parkeringshuset med de opstillede forudsætninger for betalingsparkering i Opførelse af parkeringshus i Danmarksgade 62, kvalificering af muligheder og finansiering, ser således ud: P-hus i Danmarksgade 62 med 400 pladser Drift og vedligehold (Esbjergs Kommunes andel (1000 kr. pr. plads/år) Nettoindtægt fra betalingsparkering, ved salg af 150 årskort Nettoindtægt fra traditionel betalingsparkering på 200 pladser Årlige Udgifter [mio. kr.] 0,35 Årlige Indtægter [mio. kr.] 0,60 0,75 Side 8

10 Sum Årligt overskud 0,35 1,35 1,00 Personaleforhold Kompetencer Teknik & Byggeudvalget > Plan & Miljøudvalget Planmæssige konsekvenser Der skal udarbejdes en lokalplan. I Kommuneplanen er der mulighed for at opføre byggeri i 5 etager i Danmarksgade 62. Konsekvenser for andre udvalg Som følge af, at sagen både vedrører trafikmæssige og planmæssige forhold forelægges sagen både i Teknik & Byggeudvalget (17. april 2015) og Plan & Miljøudvalget (21. april 2015). Høring Vurdering herunder alternativer Med opførelse af et parkeringshus forøges parkeringskapaciteten med ca. 300 pladser i Esbjerg midtby, til gavn for handelslivet. Den forøgede kapacitet vil bl.a. give mulighed for langtidsparkering i forbindelse med konferencer og sikre, at private bygherrer kan opfylde parkeringskrav for fx hotelbyggeri gennem køb af pladser i en lejlighedskonstruktion. Opførelse af parkeringshus i Esbjerg midtby vil dermed give mulighed for at byens erhvervsliv kan udvikle sig, og harmonerer dermed med Esbjerg Kommunes 2020 vision for Esbjerg: Danmarks nye vækstcenter. Ved at samle en betydelig del af parkeringen i Esbjerg midtby i et parkeringshus, skabes en byfortætning, som giver mulighed for mere liv i midtbyen gennem flere besøgende. Såfremt man ikke ønsker at opføre et parkeringshus, vil de ovenfor nævnte parkeringsudfordringer skulle løses på anden vis. Teknik & Miljø vurderer umiddelbart, at det kan vise sig meget vanskeligt at løse på anden vis. Indstilling Direktionen indstiller, at Side 9

11 1. Teknik & Byggeudvalget beder Plan & Miljøudvalget om at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for Danmarksgade Finansiering af et parkeringshus i Danmarksgade 62 tages med til den kommende budgetlægning. Bilag 1 Åben Finansiering af P-hus ved betalingsparkering i Esbjerg midtby /15 2 Åben Opførelse af parkeringshus i Danmarksgade 62, kvalificering af 96403/15 muligheder og finansiering 3 Åben Anbefaling vedrørende erhvervsparkering i Esbjerg 86730/15 Beslutning Teknik & Byggeudvalg den Godkendt. Udvalget ønsker forskellige modeller for restfinansiering, herunder model med p-afgifter i forskellige zoner. Der foreligger notat om finansieringsmodeller til udvalgets drøftelse (Finansiering af P- hus ved betalingsparkering i Esbjerg midtby) Afbud: Ingen Beslutning Teknik & Byggeudvalg den Restfinansieringen af P-huset med midler fra P-afgifter medtages til budgetlægningen. Fraværende: Kim Madsen (D) Afbud: Ingen Side 10

12 4. Renovering af Mindelunden - Bevilling Dok.nr.: 3405 Sagsid.: 15/9990 Åben sag Indledning Fiskernes Mindelund i Esbjerg bærer navnene på hen ved 600 omkomne fiskere og 123 forliste fiskekuttere. Stedet fortæller i navne og tal om livet og døden ved Vesterhavet. Mindelunden for omkomne fiskere blev indviet i I mange år havde man ønsket et mindesmærke for de Esbjerg-fiskere, som var forulykket til havs og derfor ikke havde nogen gravplads i land. I 1941 vedtog byrådet et forslag om mindelundens udformning, men der kom til at gå otte år, før den stod klar til indvielse. I 1941 var der 350 navne at indhugge i muren, men ved indvielsen i 1949 var tallet steget til næsten 450 forulykkede fiskere. Mindelunden består af en cirkelrund mur af granit, hvori navne på omkomne Esbjergfiskere siden 1901 er indhugget, samt tre skulpturer inde i rotunden. Stedet er opført ved H. G. Skovgaard og C. Th. Sørensen, idet granitmuren er inspireret af de vestjyske granitkirker, og skulpturerne er udført af Aug. Keil. Den midterste skulptur er et granitrelief af en sømand, der hjælper en skibbruden - symbolet på hjælpsomheden og solidariteten på havet. Til venstre og til højre herfor er hhv. en ung fiskerhustru med sit barn og en gammel mor, der begræder sin søns død, begge symboliserende hjemmet. I 2010 var der næsten 600 navne på omkomne fiskere indhugget i muren sammen med navnene på 123 forulykkede Esbjerg-kuttere. Mindelunden er en del af Esbjerg kulturhistorie. Sagsfremstilling Side 11

13 Mindelunden, der er 65 år, er mærket af vind og vejr og det har medført, at fuger og beton bag granitstene er mørnet. En del af granitstenene er faldet ned og af såvel sikkerhedsmæssige som æstetiske årsager, trænger mindesmærket til en hovedrenovering. Dele af mindemærket er i dag afspærret på grund af sikkerheden. Økonomi Der har ikke været afsat midler til hverken renovering eller vedligehold af selve Mindemærket. Græsslåning m.v. af det omkringliggende areal passes af Gravlund Kirkegård. En renovering af mindesmærket er beregnet til kr. inkl. håndværkerudgifter og rådgiverhonorar. Udgiften til renoveringen foreslås finansieret af et overskydende rådighedsbeløb afsat til Entreprenørs fraflytning af Gl. vardevej 97. Den årlige udgift til vedligehold af Mindemærket er beregnet til kr. som foreslås indarbejdet i budget som en teknisk ændring. Kompetencer Teknik & Byggeudvalg > Økonomiudvalg > Byrådet Høring Sagen har været sendt i intern høring. Indstilling Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at 1. der afsættes et rådighedsbeløb på kr. finansieret at overskydende midler afsat til Entreprenørs fraflytning af Gl. Vardevej der meddeles en anlægsbevilling på kr. til renovering af Fiskernes Mindelund finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb. Side 12

14 3. de afledte udgifter til vedligehold af Mindemærket kr./år indarbejdes som en teknisk ændring til budget Beslutning Teknik & Byggeudvalg den Godkendt. Fraværende: Kim Madsen (D) Afbud: Alex Sørensen (V) Side 13

15 5. Ændret finansieringsmodel for skovrejsningsprojektet Bjerreskov ved Ribe Dok.nr.: 3677 Sagsid.: 11/14704 Åben sag Indledning Esbjerg Kommune og Naturstyrelsen Vadehavet indgik aftale i 2013 om at gennemføre et offentligt skovrejsningsprojekt ved Ribe. Skovrejsningsprojektet omfatter en udvidelse af det eksisterende skovområde Bjerreskov og der søges erhvervet op mod ca. 91 ha jord med henblik på etablering af op til 80 ha ny skov. Sagsfremstilling Fig. Projektinteresseområde Af samarbejdsaftalen med Naturstyrelsen Vadehavet fremgår, at jordkøb finansieres med 50 % til hver aftalepart, og at Naturstyrelsen efterfølgende afholder alle udgifter til etablering, naturgenopretning og fremtidig drift. Naturstyrelsen har siden indgåelsen af aftalen haft vanskeligt ved at levere den statslige finansiering, da det i andre dele af landet har været muligt at finde projekter, med væsentligt højere medfinansiering (op mod 100 % i de tilfælde, hvor samarbejdspartneren er vandværker). Side 14

16 Naturstyrelsen har dog nu fået mulighed for at reservere 4 mio. kr. til jordkøb i 2015 mod at Esbjerg Kommune tilgår projektet med de tidligere afsatte 6 mio. kr. Naturstyrelsen afholder fortsat alle udgifter til efterfølgende tilplantning, som i samarbejdsaftalen er anslået til 4 mio. kr., ligesom Naturstyrelsen bærer alle forpligtigelser ved den fremtidige drift, og etablering af anlæg og drift af publikumsfaciliteter. Naturstyrelsens samlede bidrag til projektet er således, som det fremgår af nedenstående budget, på 8,4 mio. kr. Jordpriserne indenfor projektområdet varierer væsentligt fra kr./ha til kr./ha afhængig af beliggenhed. Det er dog Naturstyrelsens vurdering, at udviklingen i den gennemsnitlige jordpris i området betyder, at det for de i alt 10 mio. kr. vil være muligt at erhverve op mod de 91 ha privatejet jord, som beskrevet i den oprindelige samarbejdsaftale. Fra opstart af en påkrævet jordfordelingssag til afsluttende skæringsdag og dermed endelig arealerhvervelse - må der forventes at gå op mod et år. Med opstart af jordfordelingssag i løbet af foråret/sommeren 2015 er der behov for, at de afsatte midler overføres til jordkøb i foråret Desuden skal samarbejdsaftalen som udløber ultimo 2015 forlænges. Økonomi Vejledende reviderede budget fremgår af nedenstående. Beskrivelse Esbjerg Kommune Naturstyrelsen I alt Tilplantning forår 2015 (af 0,2 mio kr 0,2 mio kr statslig jord) Arealerhvervelse i mio kr 4 mio kr 10 mio kr 2016, inkl. udgifter ifm. erhvervelse Tilplantning mio kr 4 mio kr Naturgenopretning ,1 mio kr 0,1 mio kr 2020 Driftsudgifter ,1 mio kr 0,1 mio kr I alt 6 mio kr 8,4 mio kr 14,4 mio kr Den kommunale medfinansiering i projektet forbliver uændret 6 mio. kr. Kompetencer Teknik & Byggeudvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Samarbejdsaftalen forlænges i første omgang til udgangen af Den ændrede finansieringsmodel til jordopkøb godkendes Side 15

17 Beslutning Teknik & Byggeudvalg den Godkendt. Fraværende: Kim Madsen (D) Afbud: Alex Sørensen (V) Side 16

18 6. Nedlæggelse af offentlig vej, sydlig del af Bøge Alle i Ribe Dok.nr.: 3465 Sagsid.: 15/10497 Åben sag Indledning Esbjerg Byråd vedtog den 26. august 2013 lokalplan nr , Ribe Øst, Ribelund. I lokalplanen er det fastlagt, at den sydligste del af den offentlige vej, Bøge Alle i Ribe, skal nedlægges. I stedet skal der bygges et botilbud af Esbjerg Kommune. Det er derfor nødvendigt, at nedlægge den sydlige del af Bøge Alle. Når en offentlig vej, eller dele af den, skal nedlægges, skal det gøres efter bestemmelserne i Vejloven, og det er den procedure der nu ønskes igangsat. Sagsfremstilling Bestemmelser i Vejloven foreskriver, at der skal laves en partshøring samt en offentlig høring. Der er kun en enkelt grundejer, der kan betragtes som part i sagen, og det er ejeren af Bøge Alle 18, 6760 Ribe (Boligkontoret Danmark). Den offentlige høring forudsætter høring i stedlige blade (avisannonce) samt annoncering på kommunens hjemmeside. Side 17

19 Den offentlige høringsperiode er 8 uger. Efter udløb af denne, skal der træffes endelig afgørelse om nedlæggelse eller ej. Forvaltningen forventer ikke mange indsigelser, da vejstykket der ønskes nedlagt er blindt, og ikke bruges af andre end Esbjerg Kommune og Boligkontoret Danmark. Efter endelig afgørelse er meddelt parterne, er der en frist på 4 uger for at indbringe afgørelsen for Vejdirektoratet (for så vidt angår retlige spørgsmål) og en frist på 8 uger for at indbringe afgørelsen for taksationskommissionen (for så vidt angår spørgsmål om vejstykkets opretholdelse). Såfremt vejstykket nedlægges endeligt, vil Esbjerg Kommune sørge for, og bekoste, at de matrikulære ændringer gennemføres. Lovgrundlag, planer mv. Vejloven. Kompetencer Teknik & Byggeudvalget. Høring Der foretages offentlig høring på 8 uger, og direkte partshøring af ejeren af Bøge Alle 18, 6760 Ribe (Boligkontoret Danmark). Indstilling Direktionen indstiller, at der opstartes offentlig høring og direkte partshøring efter bestemmelserne i Vejloven, med henblik på at nedlægge den sydlige del af den offentlige vej, Bøge Alle i Ribe, i henhold til den gældende lokalplan. Beslutning Teknik & Byggeudvalg den Godkendt. Fraværende: Kim Madsen (D) Afbud: Alex Sørensen (V) Side 18

20 7. Ønske om lukning af Peder Gydes Vej, 6700 Esbjerg Dok.nr.: 3287 Sagsid.: 14/28999 Åben sag Indledning Teknik & Miljø har d. 21. oktober 2014 modtaget en ansøgning om vejlukning på Peder Gydes Vej i Esbjerg. Teknik & Byggeudvalget udsatte sagen den 28. november 2014, med henblik på trafikanalyse efter endt kloakrenovering i området. Sagsfremstilling Placeringen af vejlukningen på Peder Gydes Vej mellem Strandby Kirkevej og Spangsbjerg Kirkevej, 6700 Esbjerg er vist på nedenstående oversigtskort: Forvaltningen har torsdag d. 9. april 2015 foretaget en gennemkørselsanalyse i spidstimerne fra kl I løbet af de to timer blev der registreret 12 gennemkørende biler og 41 biler med ærinde. Dette giver en gennemkørselsprocent på 22 % i spidstimerne. Forvaltningen har i perioden foretaget supplerende trafiktælling til gennemkørselsanalysen. Der er en årsdøgnstrafik på 169 køretøjer på strækningen, hvilket ikke er højere end på andre sammenlignelige veje i Esbjerg by. Der Side 19

21 er ikke en særlig høj trafikal belastning på strækningen sammenholdt med andre sammenlignelige boligveje i Esbjerg by. Økonomi Vejlukningen anslås til at koste mellem kr. Det kan blive nødvendigt at erhverve arealer til vendepladsen. At arbejdet lægges i forlængelse af gravearbejdet i forbindelse med kloakeringen, forventes ikke at gøre projekteringen og etableringen væsentlig billigere. Kompetencer Teknik & Byggeudvalget. Vurdering herunder alternativer Teknik & Miljø kan ikke anbefale, at der foretages vejlukning i området, da gennemkørselsanalysen viser, at der ikke forekommer mere gennemkørende trafik på strækningen end på andre tilsvarende veje og at trafikmængden er lav. En vejlukning løser derfor ikke usikkerheden omkring de legende børn på gaden, og det bør også her nævnes, at børn ikke bør lege på vejen, da vejen ikke er indrettet til dette. Problematikken med de høje hastigheder kan løses ved etablering af vejbump. Forudsat der er opbakning omkring etableringen af hastighedsdæmpende foranstaltninger fra vejens øvrige beboere, kan beboerne søge om, ved egen finansiering, at få udført bump på vejen, jf. Teknik & Miljøudvalgets beslutning af 4. september Indstilling Direktionen indstiller, at der ikke etableres vejlukning på Peder Gydes Vej op til Strandby Kirkevej. Beboerne oplyses om mulighederne for ved egen finansiering at få udført fartdæmpning. Beslutning Teknik & Byggeudvalg den Godkendt. Fraværende: Kim Madsen (D) Afbud: Alex Sørensen (V) Side 20

22 8. Supercykelsti Kirkegade, Esbjerg Dok.nr.: 3468 Sagsid.: 13/20762 Åben sag Indledning Byrådet bevilligede den 24. februar ,7 mio.kr. inkl. 3,1 mio.kr. fra byfornyelsesrammen samt en indtægtsbevilling på 8,3 mio.kr. til modtagelse af tilskud fra Vejdirektoratet. Den kommunale udgift til projektet er således 8,4 mio.kr. Supercykelsti projektet har tidligere været politisk behandlet den 21. februar 2014, hvor man blandt andet vedtog, at biltrafikken i Kirkegade mellem Skolegade og Borgergade i fremtiden skal ensrettes fra nord mod syd cyklisterne er undtaget, og må forsat køre i begge retninger. Sagsfremstilling Supercykelstiprojektet indeholder projekter, der skal sammenkoble Esbjerg centrum og havnen med den nordlige del af Esbjerg. Strækningen er på ca. 6,5 km. Projektet indeholder 6 delprojekter Oversigtskort - Supercykelsti Esbjerg: 1. Kobling mellem cykelvenlig gade og havn 2. Cykelvenlig gade og cykelparkering 3. Cykelstier 4. Højresvingsshunt 5. Sikker krydsning 6. Cykeltunnel I forbindelse med Supercykelsti Esbjerg skal Kirkegade omdannes til cykelvenlig gade på strækningen mellem Skolegade og Havnegade. Principperne for Kirkegades fremtidige vejprofil er blevet gennemtænkt i forbindelse med Kongensgade renoveringen. I den forbindelse fastlagde man de overordnede rammer for vejprofilet. Kirkegade mellem Skolegade og Borgergade: Der er fastlagt en vejprofilbredde på i alt 5,00 m. som fordeles med følgende: 1. Kombineret cykel / bil spor på 3,00 m med ensrettet biltrafik. 2. Cykelspor modsat kørselsretning på 2,00 m Side 21

23 Figur a: Kirkegade mellem Skolegade og Borgergade Kirkegade mellem Borgergade og Havnegade: Der er fastlagt en vejprofilbredde på i alt 6,00 m. som fordeles med følgende: 1. Kombineret cykel / bil spor hver på 3,00 m Figur b: Kirkegade mellem Borgergade og Havnegade For at understøtte Kirkegade som cykelvenliggade, og samtidig at prioritere cykeltrafikken højt på strækningen, ønskes der etableret et forsøg, hvor Kirkegade på strækningen mellem Skolegade og Havnegade skiltes som en decideret cykelgade. Det betyder at cyklisterne er den primære trafikantgruppe, og de øvrige trafikantgrupper kan benytte gaden som sekundære trafikanter på cyklisternes præmisser. Side 22

24 Derfor er der indarbejdet i Supercykelsti projektet at Esbjerg Kommune ansøger om tilladelse hos Vejdirektoratet til at opsætte forsøgstavlen cykelgade-tavlen E47 / E48. Hastigheden sænkes samtidig til 30 km/t. Lovgrundlag, planer mv. Forsøgsskiltet "Cykelgade" opsættes under forudsætning af, at der indhentes de nødvendige tilladelser både fra Vejdirektoratet og Syd & Sønderjyllands Politi. Kompetencer Teknik & Byggeudvalget. Konsekvenser for andre udvalg Supercykelsti Esbjerg projektet udarbejdes og gennemføres i samarbejde med Plan og Miljø. Indstilling Direktionen indstiller, at principperne for Kirkegades fremtidige vejprofil godkendes. Bilag 1 Åben Oversigtskort - Supercykelsti Esbjerg /15 Beslutning Teknik & Byggeudvalg den Godkendt. Fraværende: Kim Madsen (D) Afbud: Alex Sørensen (V) Side 23

25 9. Genforhandling jagtlejekontrakter vedr. de kommunale skove Dok.nr.: 3218 Sagsid.: 15/8018 Åben sag Indledning Jagtlejeaftalerne vedrørende de kommunale skove udløb 31. marts Der skal derfor tages stilling til, om jagten i de kommunale skovområder skal genudlejes for en ny femårig periode. Sagsfremstilling Jagten i de kommunale skovområder har i mange år været udlejet til jagtforeningerne i kommunen. Der er to jagtlejeaftaler for udlejning af jagten i kommunens skove. Den ene aftale omhandler jagten på ca. 200 ha i Marbæk området, jagten på ca. 100 ha i Guldager plantage og jagten på ca. 80 ha i Østskoven. Den anden aftale omhandler jagten på ca. 75 ha i Aike Plantage, Vibæk Plantage og Hollænderskoven. De udløbne jagtlejeaftaler fremgår af Jagtlejeaftale 2010, Bramming og Jagtlejeaftale Esbjerg Jagtforening Kontrakt nr Udover de to aftaler er der i en længere årrække blevet afholdt én jagt om året på ca. 15 ha i Vester Vedsted Plantage. Side 24

26 Det er kommunen, der i samarbejde med jagtforeningerne, fastlægger tidspunkter for afholdelse af jagterne, hvor på arealerne det kan foregå, hvor mange deltagere der må være, og hvad der må afskydes. De fleste af jagterne er fastlagt på hverdage, da det giver mindst gene for skovens øvrige brugere. Der er ingen af områderne, der er lukket for publikum under afholdelse af jagterne. Der er i alle kontrakterne forhold, der binder foreningerne til at gennemføre særlige jagter for nye jægere. Ifølge en undersøgelse lavet af Danmarks Jægerforbund er jagten udlejet til de lokale jagtforeninger i en lang række kommuner. I 40 af de adspurgte kommuner var det jagtforeningerne, der lejede jagten mod 3 kommuner, hvor jagten var lejet ud til private konsortier. I 19 kommuner var der ingen muligheder for jagt, og i 19 var det besluttet, at de kommunale arealer ikke må udlejes til jagt. Arealforholdene og mulighederne for at drive jagt i de enkelte kommuner er meget forskellige, og udlejningsbetingelserne kan derfor ikke sammenlignes direkte. I nogle kommuner stilles arealer gratis til rådighed, og i andre betales der leje. I de fleste aftaler stilles der betingelser til lejerne om den måde, jagterne afholdes på. Økonomi Jagt er den eneste form for fritidsaktivitet i kommunens naturområder, der opkræves betaling for, selv om andre aktiviteter er langt mere omkostningskrævende. Den samlede indtægt i 2014 var på ca kr. svarende til 198 kr. pr ha. For jagten i Marbæk Plantage, Østskoven og Guldager Plantage blev der betalt 216 kr. pr. ha., mens der ikke blev betalt for jagten i Vester Vedsted Plantage. Til sammenligning kan det oplyses, at Naturstyrelsen Blåvandshuk i gennemsnit opnår ca. 500 kr. pr. ha. udlejet til jagt. Prisen varierer dog meget. Fornyelig blev et areal på ca. 200 ha. udlejet til ca. 250 kr. pr. ha. Arealet er sammenligneligt med de områder, som kommunen udlejer, hvad angår publikumstryk. Kompetencer Teknik & byggeudvalget. Høring I Jagtforeningernes Kommunale Fællesudvalg, JKF, er der fuld enighed om fordelingen af områderne mellem jagtforeningerne i de hidtidige aftaler. Dog mener nogle jagtforeninger, at prisen er for høj og bør nedsættes med ca. 40 %. Man begrunder det med, at kommunen ikke har udgifter til anlæg af stadions o.l. i forbindelse med foreningernes aktiviteter. Vurdering herunder alternativer Alternativer til den nuværende praksis kan være: Side 25

27 Man kan helt undlade at drive jagt på de kommunale arealer. Det kan medføre flere bidskader på særligt selvforyngelsen af løvtræer i skoven, og at kommunen ikke er med til at sikre en sund vildtbestand i området. Man kan også vælge at udbyde jagten og lade alle interesserede byde. Det vurderes, at denne udlejningsform ikke vil kunne indbringe væsentlig forøgede indtægter, da jagten som nævnt vil være forbundet med en række restriktioner. Tidligere har jagten været udlejet til et privat konsortium. Teknik- & Miljøudvalget besluttede i 1992, at jagten i plantagerne skulle overdrages til de 10 jagtforeninger i fællesskab, med tilsammen ca medlemmer, frem for 7 konsortiemedlemmer. Indstilling Direktionen indstiller, at de tidligere aftaler for jagten på de kommunale skovarealer genforhandles i én jagtlejeaftale mellem Kommune og JKF. Bilag 1 Åben Jagtlejeaftale 2010, Bramming /15 2 Åben Jagtlejeaftale Esbjerg Jagtforening Kontrakt nr /15 Beslutning Teknik & Byggeudvalg den Godkendt. Fraværende: Kim Madsen (D) Afbud: Alex Sørensen (V) Side 26

28 10. Ændring af forbrændingspriser på brændbart affald Dok.nr.: 3492 Sagsid.: 15/10761 Åben sag Indledning Priser på håndtering af brændbart affald ønskes ændret som følge af ændrede behandlingspriser. Sagsfremstilling Bestyrelsen for Energnist har på møde i april 2015 foreslået nedsættelse af behandlingspris og ekspeditionsgebyr på forbrændingsegnet affald der modtages til forbrænding på Energnist, Esbjerg pr. 1. juli 2015, gældende for 2. halvår af På bestyrelsesmødet er ligeledes fremlagt forslag til forbrændingspris gældende for 2016 (budget 2016). Forslag til forbrændingspris for 2. halvår 2015 og forslag til forbrændingspris for 2016 medfører, at forbrændingsprisen for begge perioder holdes på samme niveau. Det forventes, at forslag til prisnedsættelse pr. 1. juli 2015 godkendes af Energnists repræsentantskab 29. maj Den lavere forbrændingspris ønskes at komme de affaldsproducerende virksomheder i Esbjerg Kommune til gode ved at nedsætte behandlingsprisen, angivet på gældende prisblad 2015, på småt og stort forbrændingsegnet affald med 41 kr. pr. ton ekskl. moms. Forbrændingsprisen på småt brændbart affald nedsættes fra 366 kr. pr. ton ekskl. moms til 325 kr. pr. ton ekskl. moms. Forbrændingsprisen på stort brændbart affald nedsættes fra 756 kr. pr. ton ekskl. moms til 715 kr. pr. ton ekskl. moms. Esbjerg Kommunes modtagepris for forbrændingsegnet affald består af en behandlingspris (udgifter til Energnist og administrations-/behandlingsomkostninger hos Esbjerg Kommune, Affald), samt en stats-/energiafgift. Esbjerg Kommunes omkostninger til administration og behandling af brændbart affald fastsættes af byrådet ved budgetlægningen. Denne pris ændres ikke i løbet af året. Energnists produktionsomkostninger fastlægges af Energnists repræsentantskab. Lovgrundlag, planer mv. Økonomi Affaldshåndtering er et hvile i sig selvområde Der henvises til oplysningerne ovenfor under sagsfremstilling. Side 27

29 Personaleforhold Kompetencer Teknik & Byggeudvalget -> Økonomiudvalget -> Byrådet. Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Høring Vurdering herunder alternativer Hvis modtageprisen på brændbart affald ikke reduceres i henhold til de aktuelle behandlingspriser, vil erhverv i 2015 skulle betale mere end nødvendigt for aflevering af affald, ligesom der er risiko for, at affaldet afleveres til andre aktører på markedet, hvorved forholdene for Energnist og Esbjerg Affaldshåndtering forringes. Hvis forbrændingspriserne ikke reguleres, vil der genereres et driftsmæssigt overskud på det forbrændingsegnede affald i Et overskud der skal udlignes over forbrændingspriserne over en 4-årig periode. Indstilling Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at prisen for modtagelse af småt og stort brændbart affald nedsættes med 41,00 kr. pr. ton ekskl. moms pr. 1. juli Prisændringen foretages under forudsætning af, at Energnists repræsentantskab 29. maj 2015 godkender det af bestyrelsen fremlagte forslag til prisændring for modtagelse af forbrændingsegnet affald på Energnist pr. 1. juli Beslutning Teknik & Byggeudvalg den Godkendt. Fraværende: Kim Madsen (D) Afbud: Alex Sørensen (V) Side 28

30 11. Høringssvar til statens Vandområdeplan for Dok.nr.: 3436 Sagsid.: 15/141 Åben sag Indledning Staten har udsendt Vandområdeplanen for planperioden ( Vandplan 2 ) i form af udkast til Bekendtgørelse om miljømål og Bekendtgørelse om indsatsprogrammer, i seks måneders offentlig høring. Planen skal danne grundlag for administration på vandmiljøområdet indtil den 22. december 2021, således at planen afløser de generelle bestemmelser i Vandplan Kommunen har således nu mulighed for at kommentere de justerede planer. Esbjerg og Fanø kommuner er omfattet af vandområdeplanen for vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Sagsfremstilling Staten har udarbejdet vandområdeplaner med det formål at forbedre vandmiljøet. Samtidig fastlægges miljømål for vandløb, søer, kystvande og grundvand. Staten fastlægger i den forbindelse konkrete indsatsprogrammer med henblik på at opnå de fastlagte miljømål. Vandområdeplanen indeholder nogle grundlæggende tiltag i form af lovgivning, nitratdirektiv (herunder fastsættelse af reduktionsmål for kvælstof), badevandsdirektivet m.v. som skal hjælpe til opnåelse af de fastsatte miljømål. Endvidere er der foreslået en række supplerende indsatser som udtagning af kulstofholdige lavbundsområder, etablering af stenrev (forsøgsordning) og etablering af vådområder. For de sidste to tiltag er ikke udpeget lokaliteter. For lavbundsområderne kan såvel staten som kommunerne søge om midler til forundersøgelser fra september Igennem hele vandplanforløbet fra 2010 og frem til i dag er der sket løbende justeringer i grundlaget for planerne. På vandløbssiden er der således sket en reduktion i antallet af målsatte vandløbskilometer på ca. 25% i hovedvandoplandet til Vadehavet. Landbrug & Fødevarer har skrevet til bl.a. Esbjerg Kommune og redegjort for, hvilke konsekvenser organisationen vurderer kvælstofreduktionskravene vil have for oplandet til Vadehavet, brev af 19. maj Forvaltningen har ikke gennemgået eller forholdt sig til principper eller de forskningsmæssige forudsætninger bag planens supplerende indsatser men har alene vurderet de konkrete indsatser i Esbjerg og Fanø kommuner. Kommunerne har en central rolle, når de lokale indsatser konkret skal gennemføres. Som grundlag for vandområdeplanerne for anden planperiode har der også været nedsat lokale vandråd, som i samarbejde med kommunerne har udarbejdet forslag til de fysiske indsatser på vandløbsområdet. Esbjerg Kommune fungerede som sekretariatskommune for Vandrådet for hovedoplandet til Vadehavet. I Vandrådet deltog udover de berørte kommuner også repræsentanter for Side 29

31 interessenter fra landbruget, grønne organisationer m.fl. Forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger blev behandlet på mødet i byrådet den 15. september 2014, og fremsendt til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har medtaget alle de forslag, som Vandrådet for Vadehavet indmeldte i Esbjerg Kommune. For Fanø kommune blev der ikke meldt indsatser ind, da der ikke er målsatte vandløb på Fanø. Der er heller ikke indsatskrav i relation til grundvand og spildevand på Fanø. Bl.a. på baggrund forslagene fra vandrådene har staten udarbejdet forslag til vandområdeplanerne og udsendt høringsmaterialet. Forvaltningen har gennemgået høringsmaterialet, og har bl.a. sammenholdt dette med det forslag til indsatsprogram, som Vandrådet udarbejdede i Ved gennemgangen har forvaltningen konstateret følgende: 1. Der er mindre justeringer i vandområdernes udstrækning og de fastsatte miljømål 2. Der er vandområder, som ikke længere indgår i vandplanlægningen. Forvaltningen vurderer, at det i 4 tilfælde skyldes fejl. 3. Der er uhensigtsmæssigheder i den anviste administrationsmodel for effektvurderingen af vandindvinding på vandløbs økologiske tilstand. Forvaltningen har samlet disse bemærkninger i Udkast til Teknisk høringssvar til Naturstyrelsens vandområdeplan Lovgrundlag, planer mv. Miljømålsloven, som implementerer EU s vandrammedirektiv i dansk lovgivning Udkast til Bekendtgørelse om indsatsprogrammer Udkast til Bekendtgørelse om miljømål Økonomi Indsatsprogrammets realisering for så vidt angår vandløb, finansieres af staten efter ansøgning fra kommunerne. Udgifter til spildevandsindsatsen finansieres af lodsejere eller via forsyningsselskabernes takster Kompetencer Teknik & Byggeudvalget > Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet Planmæssige konsekvenser Vanområdeplanen er bindende for kommunens administration af lovgivningen. Kommuneplanen må ikke stride mod Vandområdeplanen. Kommunen er forpligtet til at gennemføre de indsatser, og nå den målopfyldelse Vandområdeplanen foreskriver. Konsekvenser for andre udvalg Sagen behandles i såvel Teknik & Byggeudvalget som Plan & Miljøudvalget. Vurdering herunder alternativer Under henvisning til at planforslagets kommunespecifikke del i det væsentlige er i overensstemmelse med Vandrådets og kommunernes forslag til indsatser, anbefaler Side 30

32 forvaltningen, at der fremsendes et notat, hvori der gøres opmærksom på visse fejl og uhensigtsmæssigheder af primært teknisk karakter. Indstilling Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at det tekniske høringssvar fremsendes til Naturstyrelsen. Bilag 1 Åben Konsekvenser af vandområdeplanerne for kommunen. Mail fra Landbrug & Fødevarer. 2 Åben Udkast til høringssvar til Naturstyrelsens vandområdeplan med ændringer / /15 Beslutning Teknik & Byggeudvalg den Godkendt. Fraværende: Kim Madsen (D) Afbud: Alex Sørensen (V) Side 31

33 12. Endelig vedtagelse af Masterplan for Jerne bolig- og uddannelsesområde, Esbjerg Dok.nr.: 3619 Sagsid.: 15/8922 Åben sag Indledning Byrådet vedtog den 2. februar 2015 at sende masterplan for Jerne bolig- og uddannelsesområde i offentlig høring i otte uger fra den 9. februar til den 6. april Kommunen har modtaget fem indlæg i høringsperioden. Se bemærkningerne i Samlede høringssvar til masterplan for Jerne bolig- og uddannelsesområde. Sagsfremstilling Baggrunden for Masterplan for Jerne bolig- og uddannelsesområde er et ønske fra byrådet om at videreudvikle og samordne de enkelte projekter og planer, der er for området. Masterplanen indeholder en samlet vision for bydelens fysiske udvikling og idéer til de enkelte dele af området. Side 32

34 Masterplanens hoved-idé er at give området et gennemgående grønt tema, der styrker sammenhængen i bydelen til nabobydelene og til resten af Esbjerg. Det sker ved at pege på en række tiltag, der blandt andet sikrer, at: 1. nye pladser og byrum skal sammenbinde området og give mulighed for aktiviteter, 2. et netværk af stier skal gøre det lettere at færdes på tværs af bydelen, 3. grønne områder åbnes op for at skabe visuel kontakt på tværs af bydelen. Masterplanen er blevet til ved at inddrage områdets interessenter og aktører. To workshops blev afholdt i marts og oktober 2014 for repræsentanter fra forsknings- og undervisningsinstitutioner, boligforeningen, daglige brugere, beboere og studerende i området. Der har været løbende dialog med nøgleinteressenter, og områdets interessenter har haft mulighed for at bidrage til og kommentere masterplanudkastet. Masterplanen har været i otte ugers offentlig høring. Lovgrundlag, planer mv. Økonomi Personaleforhold Kompetencer Plan & Miljøudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > byrådet Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Planer og projekter efter masterplanen gennemføres af Plan & Miljøudvalget, Teknik & Byggeudvalget eller Kultur & Fritidsudvalget. Høring Masterplanforslaget har været i offentlig høring i otte uger. Der er indkommet fem indlæg i høringsperioden. Bemærkningerne fremgår i Samlede høringssvar til masterplan for Jerne bolig- og uddannelsesområde. Nedenfor er essensen af høringssvarene med forvaltningens bemærkninger. A. Ungdomsboliger: Campus Jerne-udvalget ønsker planlægning for ungdomsboliger i forbindelse med uddannelsesstederne og i eksisterende boligområder. Side 33

35 o Forvaltningens bemærkninger: Masterplanen udelukker ikke muligheden for ungdomsboliger, men placering af nye almene ungdomsboliger i området vil bero på en konkret vurdering i forhold til behovet og ønsket om at prioritere almene ungdomsboliger i Esbjergs bymidte. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer. B. Økonomiske prioriteringer: Jerne Borger- og Aktivitetsforening og Lokalråd Esbjerg Øst har en bemærkning om de økonomiske midler til at realisere projekter efter masterplanen og et ønske om, at den grønne ring ved Degnevej prioriteres højt. o Forvaltningens bemærkninger: Masterplanen indeholder ikke en økonomisk prioritering af projekterne. Realiseringen af projekter efter masterplanen vil bero på et samarbejde mellem kommunen, områdets aktører og eventuelt tilskud fra fonde. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer. C. Kriminalpræventiv indsats: Der er et ønske fra Syd- og Sønderjyllands Politi om at inddrage det kriminalpræventive aspekt i planlægningen. o Forvaltningens bemærkninger: Masterplanen er en overordnet fysisk plan, og omfatter derfor ikke disse aspekter. Det kriminalpræventive aspekt er vigtigt at koordinere i projekter efter masterplanen, og en bemærkning om dette er derfor tilføjet til formålet. D. Byudvikling i det øvrige Jerne: Jerne Borger- og Aktivitetsforening, Lokalråd Esbjerg Øst og Hasselvej 6 har et ønske om byudvikling, der omfatter hele det oprindelige Jerne. o Forvaltningens bemærkninger: Ønsket vil indgå i prioriteringen af fremtidige udviklingsprojekter. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer. E. Trafikafvikling: Jerne Borger- og Aktivitetsforening og Lokalråd Esbjerg Øst har bemærkninger til etablering af lyskryds ved Degnevej/Strandby Kirkevej tæt på det andet lyskryds ved Storegade. Campus Jerne-udvalget ønsker at forlænge Spangsbjerg Møllevej ved Hedelundvej til motorvejen. o Forvaltningens bemærkninger: Det vurderes, at der godt kan etableres et signalanlæg i krydset Degnevej/Strandby Kirkevej. Der er lignede tilfælde i Esbjerg og i andre større byer. Der kan ikke etableres en tilslutning mellem Spangsbjerg Møllevejs forlængelse og motorvejen. Vejdirektoratet har tidligere oplyst, at der vil være for kort afstand mellem den eksisterende tilslutning ved Storegade og den ønskede tilslutning. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer. F. Navnet på masterplanen: Jerne Borger- og Aktivitetsforening og Lokalråd Esbjerg Øst bemærker, at området ikke dækker hele Jerne, og ønsker derfor navnet ændret. o Forvaltningens bemærkninger: Området betegnes i masterplanen som Jerne bolig- og uddannelsesområde, forstået som det afgrænsede område i Jerne, der rummer områdets større uddannelsestilbud og etageboliger. Byhistorisk Arkiv har bekræftet, at området historisk set er en del af Jerne. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer. Side 34

36 G. Redaktionelle rettelser: Der er endvidere foretaget mindre redaktionelle rettelser på baggrund af de modtagne bemærkninger. Vurdering herunder alternativer Indstilling Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at Masterplanen godkendes endeligt med ovennævnte rettelser. Bilag 1 Åben Samlede høringssvar til masterplan for Jerne bolig- og /15 uddannelsesområde 2 Åben Masterplan for Jerne bolig- og uddannelsesområde /15 Beslutning Plan & Miljøudvalg den Godkendt. Afbud: Ingen Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den Godkendt. Afbud: Hans Erik Møller (A) Beslutning Teknik & Byggeudvalg den Godkendt. Fraværende: Kim Madsen (D) Afbud: Alex Sørensen (V) Side 35

37 13. Årlig status på Helhedsplan 2013 Dok.nr.: 3621 Sagsid.: 15/5430 Åben sag Indledning Direktionen har besluttet, at der skal laves en årlig status på Helhedsplanen fra I statussgodkendt. en skal beskrives, hvordan det er gået med planens indsatsområder og de konkrete projekter. Herved opnås et materiale til brug ved fagudvalgenes og byrådets budgetlægning. Sagsfremstilling Der er nu udarbejdet en status på Helhedsplan 2013, hvor planens indsatsområder og projekter er gennemgået sammen med forvaltningerne. Forvaltningerne er herefter blevet bedt om at vurdere Helhedsplanens projekter i forbindelse budget 2015 dels i forhold til det tekniske budget dels for at vurdere, om der er nye projekter, som ønskes fremmet som udviklingsforslag. Helhedsplanen blev første gang introduceret sammen med vedtagelse af Kommuneplan , og er byrådets samlede overblik over større fysiske projekter. Planen godkendes hvert fjerde år sammen med Kommuneplanen. Helhedsplanen blev revideret i 2013 i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan Årlig status på Helhedsplan Helhedsplan Lovgrundlag, planer mv. Økonomi Personaleforhold Kompetencer Alle fagudvalg > Økonomiudvalget Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Side 36

38 Høring Vurdering herunder alternativer Indstilling Direktionen indstiller, at 1. status på Helhedsplan 2013 fremsendes til fagudvalg og Økonomiudvalget til orientering og videre brug. Bilag 1 Åben Helhedsplan /15 2 Åben Årlig status 2015 på Helhedsplan /15 Beslutning Plan & Miljøudvalg den Godkendt. Afbud: Ingen Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den Taget til efterretning. Afbud: Ingen Beslutning Børn & Familieudvalg den Orientering givet. Afbud: Ingen Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den Orienteringen taget til efterretning. Afbud: Jørn Schultz (V) Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den Orientering givet. Afbud: Hans Erik Møller (A) Side 37

39 Beslutning Teknik & Byggeudvalg den Godkendt. Fraværende: Kim Madsen (D) Afbud: Alex Sørensen (V) Side 38

40 14. Orienteringspunkter til Teknik & byggeudvalget den 29. maj 2015 Dok.nr.: 3437 Sagsid.: 15/24 Åben sag Sekretariatet Program for Teknik & Byggeudvalgets studietur den 4. og 5. juni 2015 Drift og Anlæg 10/19738 Evaluering af vinteren 2014/2015, Sådan var vintervejret og det kostede det at glatførebekæmpe veje og stier. Notat - Evaluering af vintertjenesten /2830Entreprenørs månedsrapport marts 2015 Miljø 14/ Ressourcelisten Verdensarv Vadehavet Indstilling Til efterretning. Bilag 1 Åben Program for udvalgets studietur 4. og 5. juni /15 2 Åben Notat - Evaluering af vintertjenesten /15 3 Åben Entreprenørs månedsrapport marts /15 4 Åben Ressourceliste Verdensarv Vadehavet til kommunerne /15 Beslutning Teknik & Byggeudvalg den Blev taget til efterretning. Fraværende: Kim Madsen (D) Afbud: Alex Sørensen (V) Side 39

41 15. Information / forespørgsler Dok.nr.: 3366 Sagsid.: Åben sag Beslutning Teknik & Byggeudvalg den Blev taget til orientering. Udvalget takkede Søren Lunde for god servicering og godt samarbejde. Fraværende: Kim Madsen (D) Afbud: Alex Sørensen (V) Side 40

42 Bilagsliste 3. Undersøgelse af mulighed for opførelse af parkeringshus i Danmarksgade 62, 6700 Esbjerg. Fornyet behandilng 1. Finansiering af P-hus ved betalingsparkering i Esbjerg midtby (140238/15) 2. Opførelse af parkeringshus i Danmarksgade 62, kvalificering af muligheder og finansiering (96403/15) 3. Anbefaling vedrørende erhvervsparkering i Esbjerg (86730/15) 8. Supercykelsti Kirkegade, Esbjerg 1. Oversigtskort - Supercykelsti Esbjerg (123896/15) 9. Genforhandling jagtlejekontrakter vedr. de kommunale skove 1. Jagtlejeaftale 2010, Bramming (123936/15) 2. Jagtlejeaftale Esbjerg Jagtforening Kontrakt nr. 551 (132621/15) 11. Høringssvar til statens Vandområdeplan for Konsekvenser af vandområdeplanerne for kommunen. Mail fra Landbrug & Fødevarer. (140732/15) 2. Udkast til høringssvar til Naturstyrelsens vandområdeplan med ændringer (140705/15) 12. Endelig vedtagelse af Masterplan for Jerne bolig- og uddannelsesområde, Esbjerg 1. Samlede høringssvar til masterplan for Jerne bolig- og uddannelsesområde (102615/15) 2. Masterplan for Jerne bolig- og uddannelsesområde (104997/15) 13. Årlig status på Helhedsplan Helhedsplan 2013 (56965/15) 2. Årlig status 2015 på Helhedsplan 2013 (88394/15) 14. Orienteringspunkter til Teknik & byggeudvalget den 29. maj Program for udvalgets studietur 4. og 5. juni 2015 (139628/15) 2. Notat - Evaluering af vintertjenesten (133104/15) 3. Entreprenørs månedsrapport marts 2015 (131330/15) 4. Ressourceliste Verdensarv Vadehavet til kommunerne (136161/15) Side 41

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Teknik & Byggeudvalg den

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Teknik & Byggeudvalg den Teknik & Byggeudvalget 29. majl 2015 Anders Kronborg(A), Jørgen Ahlquist(A), Anders Rohr Jørgensen(V), Afbud: Alex Sørensen (V), Afbud: Kim Madsen (D), Sagsoversigt 1. Godkendelse af dagsorden Afbud: Alex

Læs mere

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering.

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. maj 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Finansiering af P-hus ved

Læs mere

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62 og indførelse af betalingsparkering

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62 og indførelse af betalingsparkering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. august 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Opførelse af P-hus med

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62, kvalificering af muligheder og finansiering

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62, kvalificering af muligheder og finansiering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. marts 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Opførelse af P-hus med

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat. fra Økonomiudvalget

Referat. fra Økonomiudvalget Referat fra Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 23. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00-10:30 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup (V), Jesper Frost Rasmussen (V), Henrik Vallø (C),

Læs mere

Referat. fra Teknik & Byggeudvalg

Referat. fra Teknik & Byggeudvalg Referat fra Teknik & Byggeudvalg Mødedato: Fredag den 17. juni 2016 Mødetidspunkt: 8:30-11:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Mødelokale 2 Esbjerg Rådhus Alex Sørensen (V), Anders Rohr Jørgensen (V), Jørgen

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 06-02-2015. 2. Smart Island Mandø. Bilag.

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 06-02-2015. 2. Smart Island Mandø. Bilag. Teknik & Byggeudvalg 06.02.2015 Anders Kronborg(A), Alex Sørensen(V), Jørgen Ahlquist(A), Anders Rohr Jørgensen(V), Afbud: Kim Madsen (D), Sagsoversigt 1. Godkendelse af dagsorden 2. Smart Island Mandø

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Referat. til Økonomiudvalget

Referat. til Økonomiudvalget Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 9:30-11:00 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup, Henrik Vallø, Henning Ravn, Jakob Lose, Anders Kronborg,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 5 Overtagelse af vejarealer i Indre By (2010-76159) Borgerrepræsentationen skal godkende, at kommunen overtager de i indstillingen nævnte private veje og vejarealer i Indre By. Overtagelserne sker som

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Jørgen Korshøj Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Teknik- og miljøudvalgets budgetforslag

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Referat. fra Børn & Familieudvalg

Referat. fra Børn & Familieudvalg Referat fra Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:30-12:00 Mødested: Deltagere: Afbud: Egeknoppen, Egedalvej 7-9, Grimstrup, 6818 Årre Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. august 2006 Mødested: Materielgården, Håndværkervej 40, Tønder Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde 16.20 Fraværende: Preben Linnet Bo Jessen og Niels

Læs mere

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Center for Byens Anvendelse Dato 11. september 2015 Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan Arealerne i lokalplan, sydvest for Ny Studstrupvej/Lauritshøj

Læs mere

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Sidste nyt om vandplanerne Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Status for første og anden generations vandplaner Første generations planer er ved at blive opdateret på baggrund

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

REFERAT ØKONOMIUDVALGET

REFERAT ØKONOMIUDVALGET REFERAT ØKONOMIUDVALGET den 10.10.2011 i Borgmesterens Mødeværelse Hans Erik Møller (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Byrådets temamøder 2012... 4 3 Forslag til ny driftsoverenskomst mellem

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2014 Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Arealerne i lokalplan 818, boligbebyggelse nord for Pannerupvej

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat

Teknisk Udvalg. Referat Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 11.00-12.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Per Schmidt Andersen, Allan Kristensen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Fælles trafikportal

Læs mere

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 5. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Nedlæggelse af del af privat fællesvej ved

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Referat. til. Økonomiudvalget

Referat. til. Økonomiudvalget Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødetidspunkt: 9:30-11:00 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup, Henrik Vallø, Henning Ravn, Jakob Lose, Anders Kronborg,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGETT. den i Borgmesterens Mødelokale

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGETT. den i Borgmesterens Mødelokale REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGETT den 12.01.2010 i Borgmesterens Mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Kultur & Fritidsudvalgets møder i 2010... 4 3 Valg af næstformand for Kultur

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188 Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Teknisk udvalg den 15. november 2010 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Åben del 3 1.

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat. fra Teknik & Byggeudvalg

Referat. fra Teknik & Byggeudvalg Referat fra Teknik & Byggeudvalg Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt: 8:30-11:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 2 Esbjerg Rådhus Anders Kronborg (A), Anders Rohr Jørgensen (V), Jørgen

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet Torsdag, den 16. juni 2016 kl Rådhuset, mødelokale 1, 3. etage. Deltagere:

Referat fra møde i Handicaprådet Torsdag, den 16. juni 2016 kl Rådhuset, mødelokale 1, 3. etage. Deltagere: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Helle Bruhn Telefon direkte 76 16 92 58 Sags id. 16/922 Referat fra møde i Handicaprådet Torsdag, den 16. juni 2016 kl. 15.00-17.00 Rådhuset,

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den 12-03-2007 Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: 01.16.06-G00-1-15

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Til Aarhus Byråd via Magistraten fra MTM Dato 18. november 2015 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Redegørelse for kommunens grundsalg i 2014

Læs mere

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Om fosfor-ådale og lidt mere Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Udkast til Vand og Natura 2000 planer er udsendt

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Trafikale forhold ved 3 skoler

Trafikale forhold ved 3 skoler Vedrørende: Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnavn: Ny skolestruktur. Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnummer:

Læs mere

Referat. fra Teknik & Byggeudvalg

Referat. fra Teknik & Byggeudvalg Referat fra Teknik & Byggeudvalg Mødedato: Fredag den 15. august 2014 Mødetidspunkt: 8:00-09:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 2 Esbjerg Rådhus Anders Kronborg (A), Alex Sørensen (V), Jørgen Ahlquist

Læs mere

Strukturplan, fremtidig spildevandshåndtering Djursland

Strukturplan, fremtidig spildevandshåndtering Djursland Strukturplan, fremtidig spildevandshåndtering Djursland Udgivelsesdato : 12. november 2007 Projekt : 14.2371.20 Syddjurs og Norddjurs Kommuner Side 1 BAGGRUND OG FORMÅL Med afsæt i Kommunalreformen har

Læs mere

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Bende Okkerstrøm Mødet hævet kl.: 17.45 Pkt. Tekst Side 1 Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere