DAGSORDEN. for mødet den , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. for mødet den , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87"

Transkript

1 DAGSORDEN for mødet den , kl. 17:30 i Lundtoftegade Godkendelse af dagsorden ( ) 1 2. Firkantens festival ( ) 2 3. Meddelelser ( ) 3 4. Fraværsstatistik ( ) 4 5. Metrohegn ( ) 5 6. Input til Strukturudvalg ( ) 6 7. Nedlæggelse af dækningsgrave på Nørrebro ( ) 8 8. Trafiksikring af Stefansgade ( ) Godkendelse af puljemiddelregnskab 2012 ( ) Nørrebro Puljen ( ) Byens Puls ( ) Evt. ( ) 24

2 1. Godkendelse af dagsorden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg 1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen. Side 1

3 2. Firkantens festival ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget tager oplæg og orientering fra Firkantens festival til efterretning. PROBLEMSTILLING Sidste år løb Firkantens festival af stablen d maj (pinsen). Festival blev arrangeret af Støberiet, i samarbejde med bla. Logik & co, Spillestedet Stengade, Gadepressen.dk, Gadepulsen, Firkantens Boldklub, Københavnerteamet og Folket Hus. Lokaludvalget bevilligede kr. fra Nørrebropuljen til arrangementet. Repræsentanter fra arrangørerne vil orientere om planerne for Deres ansøgning til næste runde af Nørrebro puljen vedlægges dagsorden. LØSNING Lokaludvalget tager oplæg og orientering fra Firkantens festival til efterretning. Side 2

4 3. Meddelelser ( ) PROBLEMSTILLING Fra Sekretariat Aftale med praktikant Digitalt puljesystem Fra Arbejdsgrupper Bæredygtig Byliv: Møde om Sølund KIBUI: 48 Timer, møde med Kultur- og fritidsudvalget Invitationer Sj. Bad holder åbent hus søndag d. 3. marts 14-16, alle er velkommen. Høringssvar Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Nørrebro Parken Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Nørrebros Runddel BILAG Bilag 1: Digital puljebehandling Bilag 2: Høringssvar - støj - Nørrebro Parken Bilag 3: Høringssvar - støj - Nørrebros Runddel Bilag 4 - Dagsorden til dialogmøde mellem KFU og Lokaludvalgene den Bilag 5 - Oversigt over kultur- og fritidsforslag i bydelsplanerne Bilag 6 - Kvalificering af projekter Side 3

5 4. Fraværsstatistik ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget tager orientering om fraværsstatistik til efterretning. PROBLEMSTILLING Sekretaraitet har udarbejdet statistik over fravær med og uden afbud. LØSNING Lokaludvalget tager orientering om fraværsstatistik til efterretning. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. BILAG Bilag: Fravær 2012 Side 4

6 5. Metrohegn ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om en kommunikationsindsats på metrohegnet samt afsætter puljemidler hertil. PROBLEMSTILLING Lokaludvalget har fået en henvendelse fra metroselskabet, som tilbyder at Lokaludvalget kan få et stykke af metrovæggen reserveret til udsmykning. Metroselskabet har bl.a. nævnt metrohegnet overfor føtex som en mulighed. Sekretariatet foreslår, at man på samme måde som i 2011 ved Nørrebroparken laver en synligheds- og kommunikationsindsats. Der blev i 2011 brugt kr. til materialer, kunstnere mv. og som udgangspunkt bør en lignende indsats i 2013 kunne udføres for kr. alt inkl. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om en kommunikationsindsats på metrohegnet samt afsætter puljemidler hertil. VIDERE PROCES Sekretariatet foresår den videre proces. Side 5

7 6. Input til Strukturudvalg ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget og arbejdsgrupperne kommer med input til Strukturudvalgets fire spor i en ny udvalgs- og forvaltningsstruktur. 2. at Lokaludvalget bemyndiger formandskabet og sekretariatet til at udarbejde et svar på baggrund af diskussionen på Lokaludvalgsmødet samt på arbejdsgruppemøderne. PROBLEMSTILLING Strukturudvalget afleverede i december 2012 forslag til en ny udvalgs- og forvaltningsstruktur. På BRmødet d. 13. december blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med fire spor: 1) Styrket decentral forvaltningsorganisering med administrative forenklinger. 2) Forslag til placering af kommunens tværgående enheder. 3) Håndtering af snitfladerudfordringer på særligt velfærdsområderne. 4) Gruppeformandskredsen skal som led i forberedelsene til modtagelse af samlingen komme med forslag til: årshjul for indholdet i BR-møder, temadebatter i BR samt forbedring af BRmedlemmers arbejdsbetingelser. Økonomiforvaltningen skal udarbejde forslag til de to første i samarbejde med forvaltninger og særligt relevante aktører. Til brug for det videre arbejde primært med det først spor, en styrket decentral forvaltningsorganisering, ønskes lokaludvalgenes input tidligt i processen. Der er brug for Lokaludvalgets erfaringer og konkrete løsningsforslag, samt input til hvordan kommunens decentrale organisering kan blive bedre. Forvaltningen ønsker input til følgende tre temaer: 1. Borgerindragelse og lokal forankring. 2. Gennemskuelig borgeradgang og større ensartethed. 3. Større grad af samlokalisering på tværs af forvaltnings- og fagområder. (temaerne er beskrevet i vedlagte debatoplæg). Forslag til input skal indsendes til Struktursekretariatet senest mandag d. 25. marts. LØSNING 1. Lokaludvalget og arbejdsgrupperne kommer med input til Strukturudvalgets fire spor i en ny udvalgs- og forvaltningsstruktur. 2. Lokaludvalget bemyndiger formandskabet og sekretariatet til at udarbejde et svar på baggrund af diskussionen på Lokaludvalgsmødet samt på arbejdsgruppemøderne. Side 6

8 BILAG Bilag 1: Brev til NLU - S1 Bilag 2: Debatoplæg - S2 Bilag 3: Kommisorium - S3 Bilag 4: Strukturudvalgs rapport - S4 Side 7

9 7. Nedlæggelse af dækningsgrave på Nørrebro ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender udkast til henvendelse fra Bæredygtig Byrum-arbejdsgruppen vedr. nedlæggelse af dækningsgrave på Nørrebro. PROBLEMSTILLING Teknik- og Miljøforvaltningen beder Lokaludvalget tage stilling til et forslag om nedlæggelse af to dækningsgrave på Nørrebro. Center for Park og Natur vil gerne nedlægge de valgte dækningsgrave for at skabe muligheder for ny frodighed og små grønne oaser i byen. De nedlagte dækningsgrave bliver erstatet af et fladt græsareal med enkelte træer og evt. buske. Bænke mv. kan evt. også lade sig gøre. På Nørrebro foreslås følgende dækningsgrave: 1) Lersø Park Allé og Haraldsgade - i midterrabatten. Noget af det frigjorte areal kan evt. bruges til en buslomme. 2) Rungsted Plads - dækningsgravene nedlægges, så arealet kan samtænkes med resten af pladsen - fx i form af blomsterbed. Arbejdsgruppens indstilling: Dækningsgravene på Rungsted Plads er velindrettet og udlejes pt. til øvelokale til en række bands. Lokaludvalget forslår derfor, at disse ikke skal nedlægges. Lokaludvalget mener desuden, at pladsen sagtens kan få 'et sammenhængende udtryk' selv med dækningsgravene bevaret. At pladsen trænger til et generelt løft er Lokaludvalget helt enig i - og de penge, det vil koste at fjerne gravene kunne passende anvendes på dette i stedet. Mht. til dækningsgravene ved Lersø Park Allé, har Lokaludvalget den indstilling, at det er uhensigtsmæssigt at bruge en stor sum penge på at nedlægge dækningsgravene bare for at forbedre en busholdeplads minimalt, da det frilagte område vil være svært dårligt anvendeligt til rekreative formål. Så samlet er Lokaludvalgets indstilling til Teknik- og Miljøforvaltningen, at de to foreslåede dækningsgrave på Nørrebro ikke bør nedlægges, da den ene bruges og den anden vil være spild af penge. Lokaludvalget mener generelt, at det er en ufrugtbar kassetænkning i Teknik- og Miljøforvaltningen, at budgettere med midler til nedlæggelse af et antal dækningsgrave. Man bør i stedet investere i et godt byrum og bymiljø. Nørrebro, med det mindste rekreative areal pr. indbygger i København, vil have større gavn af en istandsættelse af f.eks. Rungsted Plads, og dette vil komme mange flere mennesker til gode end nedlæggelse af dækningsgravene. Side 8

10 LØSNING Lokaludvalget godkender udkast til henvendelse fra Bæredygtig Byrum-arbejdsgruppen vedr. nedlæggelse af dækningsgrave på Nørrebro. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. BILAG Bilag 1 - Forslag om nedlægelse af dækningsgrave på Nørrebro Side 9

11 8. Trafiksikring af Stefansgade ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter henvendelsen fra Stefansgade vejlaug og Søllerødgade vejlaug. 2. at Lokaludvalget træffer beslutning om den videre proces. PROBLEMSTILLING Bæredygtig Bylivsarbejdsgruppen har været i en dialog med Stefansgade vejlaug og Søllerødgade vejlaug omkring en fredeliggørelse af Stefansgade. De to vejlaug, har sammen med de øvrige beboere i området, oplevet en række trafikale problemer i Stefansgade. Problemer som er særlig problematiske for områdets børn. De trafikale problemer vedrører især: For høj hastighed generelt Racerkørsel til og fra pusherstedet Stigende trafik pga. metrobyggeri Uoverskuelige oversigtsforhold ved krydsninger og hjørner pga. blandet parkering med skråparkering, parallel og ærrindeparkering på hjørner samt blandet trafik (cykler biler mm). Kaotisk krydsning og trafikafvikling ved cykelruten - især for børn De to vejlaug har følgende fire forslag til, hvordan trafikken i kvarteret kan forbedres: 1. Stefansgade 30 km: Tydeligere skiltning fx med lystavler samt bump/hastighedsdæmpninger ved hver 100 m eller lignende 2. Styrke krydsninger ved: Søllerødgade (Ø-dannelse) der også skaber flere handels- og bylivsmuligheder Krydsning ved parken/kunstgræsbanen Cykelbånd Borups Plads ved Humlebækgade 3. Nørrebrogade etape 2 Stefansgade indtænkes i Nørrebrogade projektet så der sker en fredeliggørelse fra Nørrebrogade til Søllerødgade 4. Samtænkning med andre løsninger Afdække mulighed er for at samtænke trafikdæmpende løsninger med løsning af andre problemer i kvarteret, fx klimasikring, LAR-løsninger, flytning af pusher-lokalitet mm. Arbejdsgruppen indstiller, at Lokaludvalget umiddelbart bakker op om det første løsningsforslag. De tre øvrige løsningsforslag kræver yderligere dialog med de to vejlaug om, hvordan de mere konkret tænker løsningsforslagene. LØSNING Side 10

12 1. Lokaludvalget drøfter henvendelsen fra Stefansgade vejlaug og Sollerødgade vejlaug. 2. Lokaludvalget træffer beslutning om den videre proces. BILAG Bilag 1 - Henvendelse til Nørrebro Lokaludvalg om trafiksikring af Stefansgade Side 11

13 9. Godkendelse af puljemiddelregnskab 2012 ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender puljemiddelregnskabet for PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalg har i 2012 fået bevilget kr. til selvstændig varetagelse. Puljen skal gå til: tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet Nørrebro Lokaludvalg valgte i 2012 at bruge midlerne således: Den store pulje: Byens puls: Bydelsplan og egne projekter: ,30 kr ,24 kr ,15 kr. I alt er der brugt ,81 kr. hvilket giver et mindre forbrug på ,91 kr. Der er en forskel på det forbrug, der er registreret i Kommunens regnskabssystem og det, vi selv har registreret på 14,92 kr. Forskellen skyldes sandsynligvis afrundinger. Men da fejlen er mindre end 0,0047 har vi vurderet, at fejlen er indenfor et acceptabelt niveau. Der er vedlagt en oversigt over fordelingen af midler til puljeansøgere i 2012, og fordelingen på egne projekter. LØSNING Lokaludvalget godkender puljemiddelregnskabet for VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces. BILAG Bilag 1 - Puljeregnskab 2012 Side 12

14 10. Nørrebro Puljen ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om arbejdsgruppens indstilling om at alle projekter, der støttes med mere end kr. også skal afrapportere på et Lokaludvalgsmøde. 2. at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Nørrebro Jazzklub at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Haralds legeigangsættere og -patruljer ryster Kvarteret sammen med leg og latter. 4. at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: En musikalsk start på livet. 5. at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: 144 naturvejledningsaktiviteter og materialer i ByOasen at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Byforgrønning Lokal Afledning af Regnvand (LAR) at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Videreudvikling af Nørrebro Affaldsmodel. 8. at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Ladyfest at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: FIGURA Festspiele. 10. at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: CPH Jazzfestival på Balders Plads i 10 dage. 11. at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Pausesteder i de åbne grønne områder på Nørrebro. 12. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: SHISHKEBAB - Løftet på Ydre Nørrebro. 13. at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Børnekulturbehov på Nørrebro (Lørdage for børn og børnefamilier). 14. at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: I KØBENHAVN HAR JEG HJEMME. 15. at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Copenhagen Reggea Festival. 16. at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Perlemor. 17. at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: ForeningsGuiderne på Nørrebro. 18. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: CePI, sammenskudsgilde og sammenhold. 19. at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Her må du gerne være 20. at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Positiv støtte og aktivering af psykisk Side 13

15 sårbare. 21. at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: NØRREBRO:LITT. 22. at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Himmelskibet Et musikalsk science fiction trip til Mars. 23. at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Verdensbazar at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: 3 workshops i foråret at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: 48 TIMER. 26. at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Få styr på familiens økonomi. 27. at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Benched. PROBLEMSTILLING 1. Arbejdsgruppens indstilling: Alle projekter skal aflevere en evaluering. Når Lokaludvalget bevilliger kr. eller mere til et projekt, bør arrangørgruppen mundtlig forelægge evaluering/beretning på et Lokaludvalgsmøde efter arrangementets afslutning. Indstilling: Arbejdsgruppen foreslår, at alle projekter der støttes med kr. eller mere også skal afrapportere på at Lokaludvalgsmøde. 2. Nørrebro Jazzklub 2013: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra 2200Kultur på kr. Projektet afvikles fra d. 2. februar - d. 7. december i Osram Huset. Ansøger søger om støtte til at afholde en månedlig dobbelt koncert i Osram Huset med jazz af høj kvalitet. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 3. Haralds legeigangsættere og -patruljer ryster Kvarteret sammen med leg og latter: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Gerlev Legepark på kr. Projektet afvikles fra majjuni. Ansøger søger om støtte til at afholde 8 store legedage på 4 af bydelens offentlige pladser. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at projektet afvises, da arbejdsgruppen mener, at der mangler lokal forankring af projektet, og da arbejdsgruppen vurderer, at det kommercielle element i projektet er for stort. 4. En musikalsk start på livet: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra 2200Kultur på kr. Projektet afvikles fra maj april 2014 i Osram Huset. Ansøger søger om støtte til at tilbyde en række musikalske forløb for børn i alderen 2-6 år på Ydre Nørrebro og deres forældre og de professionelle fra de institutioner, som børnene går i. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet naturvejledningsaktiviteter og materialer i ByOasen 2013: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Miljøpunkt Nørrebro på kr. Projektet afvikles fra januar - december. Ansøger søger om støtte til at kunne forsætte med at tilbyde aktiviteter i ByOasen. Side 14

16 Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. Arbejdsgruppen mener, at der bør være sidste gang, at Lokaludvalget støtter dette projekt, fremover bør finansieringen komme et andet sted fra. Ansøger skal også opfordres til at lave mere opsøgende arbejde på hele Nørrebro, så det sikres, at flere hører om de planlagte aktiviteter i ByOasen. 6. Byforgrønning Lokal Afledning af Regnvand (LAR) 2013: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Miljøpunkt Nørrebro på kr. Projektet afvikles fra januar - december. Ansøger søger om støtte til at kunne forsætte arbejdet med at udbrede LAR i bydelen. Indstilling: arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet under forudsætning af at ansøger laver en kvartalsmæssig afrapportering på et Lokaludvalgsmøde. 7. Videreudvikling af Nørrebro Affaldsmodel: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Miljøpunkt Nørrebro på kr. Projektet afvikles fra januar - december. Ansøger søger om støtte til at kunne forsætte arbejdet med at ubrede Nørrebro affaldsmodel. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet under forudsætning af at ansøger laver en kvartalsmæssig afrapportering på et Lokaludvalgsmøde. 8. Ladyfest 2013: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Ladyfest på kr. Projektet afvikles fra d. 11- d.13. april i Støberiet. Ansøger søger om støtte til en kunst- og musikfestival med kvindelige kunstnere. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet under forudsætning af, at der laves en plan for, hvordan Nørrebro foreninger kan inddrages i projektet og, at der er særlig fokus på at tiltrække Nørrebro borgere til arrangementet. 9. FIGURA Festspiele: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Figura Ensemble på kr. Projektet afvikles fra d. 14- d. 16. marts. Ansøger søger om støtte til at afholde en festival med koncerter, workshops, performances og audiovisuelle installationer. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 10. CPH Jazzfestival på Balders Plads i 10 dage: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Tues musik og Kaffe på kr. Projektet afvikles fra d. 4. d.14. juli. Ansøger søger om støtte til at afholde jazzkoncerter på Balders Plads under Jazzfestivalen. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet på betingelse af at salg af mad og drikke også varetages af andre end ansøger, og at der knyttes flere lokale samarbejdspartnere til projektet. 11. Pausesteder i de åbne grønne områder på Nørrebro: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Verdenshaven på kr. Projektet afvikles fra april juni. Ansøger søger om støtte til at arrangere aktiviteter for børn på legepladsen HTØ. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. Side 15

17 12. SHISHKEBAB - Løftet på Ydre Nørrebro: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra en filminstruktør på kr. Projektet afvikles i foråret Ansøger søger om støtte til at lave en film om den forandring, som Ydre Nørrebro har været igennem de sidste 6-7 år. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da der ikke foreligger en klar formidlingsplan/distributionsplan. Når en sådan foreligger, kan ansøger søge igen. 13. Børnekulturbehov på Nørrebro (Lørdage for børn og børnefamilier): Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Blågården på kr. Projektet afvikles fra januar - december. Ansøger søger om støtte til at arrangere forskellige aktiviteter for børn over hele året på Nørrebro Bibliotek. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 14. I KØBENHAVN HAR JEG HJEMME: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Københavns Musikteater på kr. Projektet afvikles fra april-oktober. Ansøger søger om støtte til et teaterprojekt. Ti kunstnere flytter ind i en campingvogn i hver deres bydel. Her skal de i dialog med beboerne i bydelen og høre deres historie og tanker. Alle disse samles til sidst til scenekunst, som præsenteres i hver bydel. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 15. Copenhagen Reggea Festival: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Musikforeningen Copenhagen Reggae Festival på kr. Projektet afvikles fra januar - august. Ansøger søger om støtte til at afholde en reggae festival på Nørrebro. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 16. Perlemor : Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra foreningen Perlemor på kr. Projektet afvikles fra maj - december. Ansøger søger om støtte til at arrangere en lang række af aktiviteter for børn, unge og voksne på Nørrebro med nære relation til unge der er involveret i bander. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 17. ForeningsGuiderne på Nørrebro: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Hothers Plads Helhedsplan på kr. Projektet afvikles fra juni - december. Ansøger søger om støtte til at forsætte deres arbejde med inklusion af socialt udsatte familier i byens kultur- og fritidsliv. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 18. CePI, sammenskudsgilde og sammenhold: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra CePI (Center for Positiv Integration) på kr. Projektet afvikles fra januar - december. Ansøger søger om støtte til drift af foreningen og til foreningens løbende aktiviteter. Side 16

18 Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises, da arbejdsgruppen mener, at formålet med projektet er for uklart og, da arbejdsgruppen vurderer, at det der søges om støtte til er driftsudgifter. 19. Her må du gerne være : Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Foreningen Her Må Du Gerne på kr. Projektet afvikles i foråret/sommeren Ansøger søger om støtte til et kunstprojekt i byrummet og til et workshop forløb for en 8. klasse på Blågård Skole. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 20. Positiv støtte og aktivering af psykisk sårbare: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Osiris - Foreningen for aktivering af psykisk sårbare på kr. Projektet afvikles fra februar - december. Ansøger søger om støtte til deres aktiviteter for psykisk sårbare. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til aktiviteter og formidling. 21. NØRREBRO:LITT: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra LITERATURHAUS på kr. Projektet afvikles februar - november. Ansøger søger om støtte til udgivelse af et månedsprogram for aktiviteterne i Nørrebro:Litt. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. Ansøger opfordres til også at søge støtte andre steder fremover. 22. Himmelskibet Et musikalsk science fiction trip til Mars: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra FilmStationen på kr. Projektet afvikles d. 28. marts. Ansøger søger om støtte til en visning af den danske stumfilmklassiker Himmelskibet. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges kr. til projektet på betingelse af at Bispebjerg Lokaludvalg også støtter projektet. 23. Verdensbazar 2013: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Aktivitetscentret Sankt Joseph på kr. Projektet afvikles d. 12. juni. Ansøger søger om støtte til at afholde et arrangement for ældre danskere og etniske danskere. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet workshops i foråret 2013: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Foreningen Byhaven 2200 på kr. Projektet afvikles fra januar - maj. Ansøger søger om støtte til at afholde 3 workshops om bæredygtig dyrkning af afgrøder i byen. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. De kr. til materialer gives kun fordi arbejdsgruppen vurderer, at projektet stadig er i en opstartsfase TIMER: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Verdenskulturcentret, 2200Kultur og BLÅGÅRDEN på kr. Projektet afvikles fra d. 19 d.21.april. Side 17

19 Ansøger søger om støtte til at afholde en festival på Nørrebro. Der vil være mange forskellige typer af arrangementer, spredt over bydelen. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 26. Få styr på familiens økonomi: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Frelsens Hær Kalejdoskop på kr. Projektet afvikles fra marts - december. Ansøger søger om støtte til at kunne tilbyde økonomisk rådgivning til familier på Nørrebro. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. 27. Benched: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Teater Kimone på kr. Projektet afvikles fra d. 1. d. 5. juni. Ansøger søger om støtte til nycirkus forestilling i byrummet 5 forskellige steder på Nørrebro. Forestillingen omhandler det at sidde fast i livet, f.eks. på bænken. Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at der bevilges op til kr. til projektet. LØSNING 1. Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om arbejdsgruppens indstilling om, at alle projekter der støttes med kr. eller mere også skal afrapportere på at Lokaludvalgsmøde. 2. Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Nørrebro Jazzklub Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Haralds legeigangsættere og -patruljer ryster Kvarteret sammen med leg og latter. 4. Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: En musikalsk start på livet. 5. Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: 144 naturvejledningsaktiviteter og materialer i ByOasen Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Byforgrønning Lokal Afledning af Regnvand (LAR) Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Videreudvikling af Nørrebro Affaldsmodel. 8. Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Ladyfest Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: FIGURA Festspiele. 10. Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: CPH Jazzfestival på Balders Plads i 10 dage. 11. Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Pausesteder i de åbne grønne områder på Nørrebro. 12. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: SHISHKEBAB - Løftet på Ydre Nørrebro. 13. Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Børnekulturbehov på Nørrebro (Lørdage for børn og børnefamilier). 14. Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: I KØBENHAVN HAR JEG HJEMME. 15. Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Copenhagen Reggea Festival. Side 18

20 16. Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Perlemor. 17. Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: ForeningsGuiderne på Nørrebro. 18. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: CePI, sammenskudsgilde og sammenhold. 19. Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Her må du gerne være 20. Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Positiv støtte og aktivering af psykisk sårbare. 21. Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: NØRREBRO:LITT. 22. Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Himmelskibet Et musikalsk science fiction trip til Mars. 23. Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Verdensbazar Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: 3 workshops i foråret Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: 48 TIMER. 26. Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Få styr på familiens økonomi. 27. Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Benched. ØKONOMI Hvis arbejdsgruppens indstillinger følges vil der på dette møde blive afsat i alt kr. fra Nørrebro Puljen. Side 19

21 11. Byens Puls ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Nørrebrosk soul til folket - Luky Stephens. 2. at Lokaludvalget diskuterer om projektet opfylder betingelserne til særligt netværksskabende aktiviteter. 3. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: KulturSkabernes præstations Konference. 4. at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Fastelavn på Blågårds Plads. 5. at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Søstersolidaritet over grænser - 8. marts. 6. at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Cykelkursus for voksne med anden baggrund end dansk. 7. at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Kalarama, Klangsaft og Grotrian: Koncert og fællessangaften. 8. at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Familieworkshops at Lokaludvalget diskuterer ansøgningen. 10. at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Tagtomater til folket og lidt om højbedsopbygning. 11. at Lokaludvalget drøfter og beslutter, om de vil støtte arrangementer, som foregår på Superkilen eller henvise dem til Superkilens arrangementspulje. 12. at Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Roadtrip til en ny Danmarkshistorie. PROBLEMSTILLING Lokaludvalget har fået 12 ansøgninger til Byens Puls: 1. Nørrebrosk soul til folket - Luky Stevens: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra MusicLife på kr. Projektet afvikles i løbet af sommeren Ansøger søger om støtte til to soulkoncerter med gratis adgang på Blågårds Apotek, Blågårds Plads. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilliges op til til projektet. Side 20

22 2. "Tricksters School": Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Den Folkeoplysende Forening FDC på kr. Projektet afvikles lørdag d. 23. marts i Nørrebrohallen og Korsgadehallen. Ansøger søger om støtte til to fodboldturneringer for 8-18-årige i henholdsvis Nørrebrohallen og Korsgadehallen. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget diskuterer om projektet opfylder betingelserne for særligt netværksskabende arbejde og dermed kan få op til kr. 3. KulturSkabernes præsentations Konference: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra KulturSkaberne på kr. Projektet afvikles i 10. april i Nørrebrohallen. Ansøger vil afholde en konference om brugerindragelse lokalmiljøet for kulturinstitutioner i hele landet. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at projektet afvises, da deltagerne ikke er fra Nørrebro og for Nørrebro-foreninger. 4. Fastelavn på Blågårds Plads: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Blågården på kr. Projektet afvikles d. 10. februar på Blågårds Plads. Ansøger vil afholde fastelavn på Blågårds Plads for børn og unge. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilliges op til til projektet. 5. Søstersolidaritet over grænser - 8. marts: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra VerdensKulturCentret på kr. Projektet afvikles d. 8. marts i verdenskulturcentret. Ansøger vil afholde foredrag og fernisering for en fotokonkurrence og koncert onsdag d. 8. marts for kvinder af forskellig etnisk herkomst. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilliges op til til projektet. 6. Cykelkursus for voksne med anden baggrund end dansk: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Røde Kors Hovedstaden, Netværksgruppen i København og Dansk Flygtningehjælps Frivillignetværk på kr. Projektet afvikles marts-juni og august-november i Hans Tavsens Park. Ansøger vil lære voksne med anden baggrund end dansk at cykle og vedligeholde cykler mv. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilliges op til til projektet. 7. Kalarama, Klangsaft og Grotrian: Koncert og fællessangaften: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Foreningen Sesam på kr. Projektet afvikles 18. april i Koncertkirken Blågårds Plads. Ansøger vil lave en koncert- og fællessangaften med flere medvirkende og inddragelse af publikum. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilliges op til til projektet. 8. Familieworkshops 2013: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Osramhuset/2200Kultur på kr. Projektet afvikles resten af 2013 på Superkilen og i Mimersparken. Ansøger vil lave månedlige workshops for familier på Nørrebro omkring kreative ting, bevægelsefremmende aktiviteter og andre gode oplevelser. Side 21

23 Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilliges op til til projektet. 9. Lørdagsfællesskab 2013: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Lørdagskirken under Bethlehemsfællesskabet på kr. Projektet afvikles resten af 2013 i Tømmergade 8. Ansøger vil hver 3. lørdag tilbyde ensomme og udsatte mennesker gratis mad og kaffe samt en sommerudflugt og en julefest. Efterfølgende kan dem, der har lyst deltage i en andagt med salmesang og oplæsning. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget diskuterer ansøgningen. Projektbeskrivelsen falder ikke indenfor forkyndelses-begrebet, men det kan diskuteres, hvor frivilligt deltagernes medvirken i den efterfølgende andagt er, da der kan være et vist socialt pres eller en forventning om noget for noget. 10. Tagtomater til folket og lidt om højbedsopbygning: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Tagtomat.dk på kr. Projektet afvikles i maj måned. Ansøger vil uddele plantekasser, tomatplanter og jord samt lave en workshop om højbede. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilliges op til til projektet. 11. "Ung Aktion Festival": Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Den Økologiske produktionsskole, 2200Kultur, mellemfolkeligt Samvirke og Eventmakeruddanelsen MusicLife på kr. Projektet afvikles i 25. maj på Den Røde Plads. Ansøger vil lave en endagsfestival med fokus på unge, fødevarer og bæredygtigthed. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget drøfter og beslutter om de vil støtte arrangementer, som foregår på Superkilen eller henvise dem til Superkilens arrangementspulje. 12. Roadtrip til en ny Danmarkshistorie: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra brug Folkeskolen på kr. Projektet afvikles august-oktober i 2200Kukltur og på Nørrebros skoler. Ansøger søger om støtte til at etablere en udstilling med foto, film, lyd mv. Udstillingen skal vise resultatet af de lokale elevers arbejde med fortællingen om, hvad det vil sige at komme fra Nørrebro, fra Danmark og være barn her. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilliges op til til projektet. Side 22

24 LØSNING 1. Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Nørrebrosk soul til folket - Luky Stephens. 2. Lokaludvalget diskuterer om projektet opfylder betingelserne til særligt netværksskabende aktiviteter. 3. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: KulturSkabernes præstations Konference. 4. Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Fastelavn på Blågårds Plads. 5. Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Søstersolidaritet over grænser - 8. marts. 6. Lokaludvalget bevilliger op til kr. tilprojekt: Cykelkursus for voksne med anden baggrund end dansk. 7. Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Kalarama, Klangsaft og Grotrian: Koncert og fællessangaften. 8. Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Familieworkshops Lokaludvalget diskuterer ansøgningen. 10. Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Tagtomater til folket og lidt om højbedsopbygning. 11. Lokaludvalget drøfter og beslutter om de vil støtte arrangementer, som foregår på Superkilen eller henvise dem til Superkilens arrangementspulje. 12. Lokaludvalget bevilliger op til kr. til projekt: Roadtrip til en ny Danmarkshistorie. Side 23

25 12. Evt. ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden erindrer Nørrebro Lokaludvalg om, 1. at næste møde er torsdag d. 21. marts kl i Lundtoftegade 87. Side 24

Bevilget i 2011 (Byens puls): Bevilget beløb. I alt ,00. Byens puls (januar) Bevilget beløb. I alt ,00. Byens puls (februar):

Bevilget i 2011 (Byens puls): Bevilget beløb. I alt ,00. Byens puls (januar) Bevilget beløb. I alt ,00. Byens puls (februar): Bevilget i 2011 (Byens puls): Kulturformidling gennem danske film 4.700,00 Min mahalla Nørrebro 10.000,00 KVINDERENS INTERNATIONALE FESTDAG 10.000,00 Ahmet Telli en digter 6.200,00 Battlehanics 10.000,00

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

for mødet den , kl. 17:30 i Lundtoftegade Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Meddelelser ( )

for mødet den , kl. 17:30 i Lundtoftegade Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Meddelelser ( ) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) 3. Bydelsplan 2012 (2012-19199) 4. Kampsportenshus på Nørrebro (2012-19199) 5. Mad og Motion - Social

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975)

for mødet den 24.04.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975) 2. Orientering om Distortion på Nørrebro (2012-54975) 3. Oplæg: Boligsocial samarbejde (2012-54975) 4. Meddelelser (2012-54975)

Læs mere

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199)

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) 3. Bydelsplan 2012 (2012-19199) 4. Kampsportenshus på Nørrebro (2012-19199) 5. Mad og Motion - Social

Læs mere

for mødet den 28.06.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-77870) 2. Meddelelser (2011-77870) 3. Bydelsplan (2011-77870)

for mødet den 28.06.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-77870) 2. Meddelelser (2011-77870) 3. Bydelsplan (2011-77870) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-77870) 2. Meddelelser (2011-77870) 3. Bydelsplan (2011-77870) 4. Bydelsplan: Festival på Nørrebrogade (2011-77870) 5. Internationale dage

Læs mere

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958)

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) 3. Valg af ny næstformand (2011-145958) 4. Høring: Restaurationsplan (2011-145958) 5. Høring: Ældreråd

Læs mere

5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling af puljeansøgninger i resten af 2011 ( )

5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling af puljeansøgninger i resten af 2011 ( ) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-162388) 2. Oplæg: 2200Kultur (2011-162388) 3. Meddelelser (2011-162388) 4. Næstformænd (2011-162388) 5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling

Læs mere

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Referat af fremtidsseminaret Comwell Roskilde 26. okt-27. okt FREDAG Punktet ledes af Klaus. Fælles intro til fremtidsseminaret Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

for mødet den 17.06.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N

for mødet den 17.06.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N DAGSORDEN, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 17.06.2010 (2010-84839) 2. Meddelelser 17.06.2010 (2010-84839) 3. Bydelsplan 17.06.2010 (2010-84839) 4. Nørrebrogade

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

PLADS GUIDE NØRREBRO 1

PLADS GUIDE NØRREBRO 1 PLADS GUIDE NØRREBRO 1 2 GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park

Læs mere

4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer (2010-177313)

4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer (2010-177313) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-177313) 2. Meddelelser (2010-177313) 3. Bydelsplan (2010-177313) 4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Scene N teaterskolen på Nørrebro. Nørrebro Til Kultur- og Fritidsudvalget i København

Scene N teaterskolen på Nørrebro. Nørrebro Til Kultur- og Fritidsudvalget i København Nørrebro 11.10.2016 Til Kultur- og Fritidsudvalget i København Scenekunst som kunstnerisk løftestang i en udsat bydel: Scene N ansøger hermed Kultur- og Fritidsudvalget om støtte til vores succesfulde

Læs mere

4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer (2010-177313)

4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer (2010-177313) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-177313) 2. Meddelelser (2010-177313) 3. Bydelsplan (2010-177313) 4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer

Læs mere

Nordre Fasanvej Kvarteret. Et GRØNT, SPISELIGT og. KLIMATILPASSET kvarter. d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m

Nordre Fasanvej Kvarteret. Et GRØNT, SPISELIGT og. KLIMATILPASSET kvarter. d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m Nordre Fasanvej Kvarteret Et GRØNT, SPISELIGT og KLIMATILPASSET kvarter d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m Vores kvarter skal være et mere grønt og spiseligt kvarter. Vi skal bruge regnvand og klimatilpasning

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975)

for mødet den 24.04.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975) 2. Orientering om Distortion på Nørrebro (2012-54975) 3. Oplæg: Boligsocial samarbejde (2012-54975) 4. Meddelelser (2012-54975)

Læs mere

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899)

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-36899) 2. Oplæg: Superflex præsenterer Gateway-projektet (2012-36899) 3. Meddelelser (2012-36899) 4. Gateway (2012-36899) 5. Status bydelsplan

Læs mere

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. , kl. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. i Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. 1. Godkendelse af dagsorden (2012-132304) 2. Orientering: Tryghedsindeks (2012-132304) 3. Orientering:

Læs mere

DAGSORDEN. for mødet den 28.10.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

DAGSORDEN. for mødet den 28.10.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 DAGSORDEN for mødet den 28.10.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0234710) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2013-0234684) 2 3. Markedsplads ved Nørrebro Station (2013-0234770)

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K. 6. februar 2013. Sagsnr. 2013-1415. Dokumentnr. 2013-75170

Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K. 6. februar 2013. Sagsnr. 2013-1415. Dokumentnr. 2013-75170 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K Forslag om af dækningsgrave i jeres bydel 6. februar 2013 Sagsnr. 2013-1415

Læs mere

DAGSORDEN. for mødet den 24.01.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

DAGSORDEN. for mødet den 24.01.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 DAGSORDEN for mødet den 24.01.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-6855) 1 2. Meddelser (2013-9150) 2 3. Plakatsøjler i uge 10 (2013-8591) 3 4. Overførelsessag (2013-8911)

Læs mere

Børn på flugt. Projektbeskrivelse

Børn på flugt. Projektbeskrivelse Børn på flugt Et heldagsarrangement den 15. september 2013 i VerdensKulturCentret for børn, unge, deres familier og alle interesserede personer fra asylcentrene på Sjælland, fra Nørrebro og resten af København

Læs mere

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing Returadresse Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Nørgaard Direkte telefon 9974 1429 E-post kirsten.norgaard@rksk.dk Dato 16.. april 2015 Sagsnummer

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 11. august 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 6 Mødedato: 27. august 2014 Tidspunkt: Kl. 10.00 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen Fra kl. 13.00 til kl.13.30. Mødtes udvalget med

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 18.08.2010 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 26. Meddelelser og orientering... 3 27. Fritidspas... 3 28. Budget 2011... 4 29.

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Puljemidler i Nørrebro Lokaludvalg 2014: ,00

Puljemidler i Nørrebro Lokaludvalg 2014: ,00 Puljemidler i Nørrebro Lokaludvalg 2014: 3.269.000,00 Egne projekter: Bevilget beløb Regnskab Reelt disponeret 1 Kvartermanager 10.326,57 5.808,66 5.808,66 2 48Timer 150.000,00 149.665,97 149.665,97 3

Læs mere

TM35 Begrønning flere træer i København

TM35 Begrønning flere træer i København Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM35 Begrønning flere træer i København 24-03-2014 Sagsbehandler Peter Andreasen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling

Læs mere

Lokalisering af P-Anlæg

Lokalisering af P-Anlæg Agenda 21 Center Indre Nørrebro Blegdamsvej 4B, 2200 København N. 35 30 19 24 Debat@norrebro.nu - www.norrebro.nu Lokalisering af P-Anlæg Indre Nørrebro Lokale parkeringsanlæg i Københavns indre brokvarterer

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 12. MARTS 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 12. marts 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

for mødet den 18.05.2010, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den 18.05.2010, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Godkendelse af dagsorden (2010-71743) 2. Borgernes 20 min. (2010-71782) 3. Formandens meddelelser (2010-71756) 4. Puljeansøgninger -

Læs mere

Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011

Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011 Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011 Dagsorden Ordstyrer: Troels Bo Knudsen afdelingsbestyrelsen Toveshøj 1. Året der gik i Samvirket Fællessang 2. Udpegning af medlemmer til Samvirkets

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

Udsathed på Nørrebro - En bydel med plads til alle Integration/inklusion - Ulighed i sundheden

Udsathed på Nørrebro - En bydel med plads til alle Integration/inklusion - Ulighed i sundheden Bydelplantemaer: Sociale indsatser Udsathed på Nørrebro - En bydel med plads til alle Integration/inklusion - Ulighed i sundheden TEMA 1: Hjemløse udsathed på Nørrebro I Nørrebro Lokaludvalg ønsker vi

Læs mere

Endelig finansiering af Kampsportens Hus (anlæg)

Endelig finansiering af Kampsportens Hus (anlæg) Nørrebro Lokaludvalgs ønsker til Budget 2017 Hermed fremsendes Nørrebro Lokaludvalgs udvalgte ønsker til Københavns Kommunes Budget 2017. Vores ønsker er kommet til verden i et bredt samarbejde mellem

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling af puljeansøgninger i resten af 2011 ( )

5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling af puljeansøgninger i resten af 2011 ( ) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-162388) 2. Oplæg: 2200Kultur (2011-162388) 3. Meddelelser (2011-162388) 4. Næstformænd (2011-162388) 5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

for mødet den , kl. 17:30 i Lundtoftegade Godkendelse af dagsorden ( )

for mødet den , kl. 17:30 i Lundtoftegade Godkendelse af dagsorden ( ) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden 9.12.09 (2009-171240) 2. Orientering om Lundtoftegade 87 9.12.09 (2009-171279) 3. høringsvar Plads til leg 9.12.09 (2009-171326) 4. Ansøgninger

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen På baggrund af en analyse af spejder- og samrådsforeningernes vilkår i København har Fritid KBH i Kulturog Fritidsforvaltningen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Bydelsplanstema: Børn, unge og fritidsliv på Nørrebro

Bydelsplanstema: Børn, unge og fritidsliv på Nørrebro Bydelsplanstema: Børn, unge og fritidsliv på Nørrebro Aktiviteter i oktober, november, december 2016 Planlagte møder: 5. oktober 2016 kl. 17-19 3. november 2016 kl. 16.30-18.30 Vision og målsætninger I

Læs mere

17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur

17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur 17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur Referat fra møde den 18. september 2014 Tidspunkt: Kl. 16:30 Sted: konferencesalen Skanderborg Deltagere Søren Erik Pedersen, Frank W. Damgaard,

Læs mere

REFERAT. for mødet den , kl. 17:30 i ---

REFERAT. for mødet den , kl. 17:30 i --- NØRREBRO LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 13.02.2014, kl. 17:30 i --- 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2014-0028774) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2014-0028774) 2 3. Meddelser (2014-0028499) 3 4. Egne

Læs mere

INDSTILLING. 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 INDSTILLING. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

INDSTILLING. 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 INDSTILLING. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen. 1 2. Amager-Strøggade Projektet J.nr. AMØ 2/2009 Formanden indstiller

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.45 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen

Læs mere

Tema 1: Lokaludvalgenes rolle

Tema 1: Lokaludvalgenes rolle KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By BILAG 6 Forslag til ændringer i lokaludvalgskonceptet Som opfølgning på evalueringen af lokaludvalg fra august 2010 har Økonomiforvaltningen

Læs mere

Fælles MED Børn og Kultur. Referat

Fælles MED Børn og Kultur. Referat Fælles MED Børn og Kultur Referat Mødedato: Tirsdag den 25-09-2012 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Henrik Ingvor Petersen, Michael Kjeldsen,

Læs mere

REFERAT. for mødet den 12.12.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 12.12.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 12.12.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0260924) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2013-0260938) 2 3. Meddelelser (2013-0260949) 3 4. Afrapportering

Læs mere

Ansøgninger Kreativt værksted på Nørrebro Ansøgning UVP_Kreativt Værksted på Nørrebro_3-årigt projekt.pdf

Ansøgninger Kreativt værksted på Nørrebro Ansøgning UVP_Kreativt Værksted på Nørrebro_3-årigt projekt.pdf From: Lone Frandsen Sent: 17. november 2016 12:02 To: Lone Frandsen Subject: Ansøgninger Kreativt værksted på Nørrebro Attachments: Ansøgning UVP_Kreativt Værksted på Nørrebro_3-årigt projekt.pdf AppServerName:

Læs mere

for mødet den 27.10.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958)

for mødet den 27.10.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958) 3. Orientering om IT-cafe for hjemløse (2010-150958) 4. Bydelsplan (2010-150958) 5. Elmegade (2010-150958)

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Reprisen Øverødvej 12. Mødedato Onsdag den 03. februar 2010

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Reprisen Øverødvej 12. Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Reprisen Øverødvej 12 Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Mødet indledes med besigtigelse af Reprisen.

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget sprotokol 21-05-2014 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads 5 Lokale 3 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

for mødet den 28.02.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-19689) 2. Meddelser (2011-19689)

for mødet den 28.02.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-19689) 2. Meddelser (2011-19689) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-19689) 2. Meddelser (2011-19689) 3. Metro: Orientering om metroforpladser (2011-19689) 4. Bydelsplan (2011-19689) 5. Nørre Campus vidensbydel

Læs mere

DAGSORDEN. for mødet den 13.02.2014, kl. 17:30 i ---

DAGSORDEN. for mødet den 13.02.2014, kl. 17:30 i --- NØRREBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 13.02.2014, kl. 17:30 i --- 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2014-0028774) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2014-0028774) 2 3. Meddelser (2014-0028499) 3 4.

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Rekruttering. DBY Teaterskole Play har fået bevilget 19.850 kr. til projektet Teaterprojekt med DBY i Fritidshuset Sundby Algård.

Rekruttering. DBY Teaterskole Play har fået bevilget 19.850 kr. til projektet Teaterprojekt med DBY i Fritidshuset Sundby Algård. Administrative bevillinger 2012. Rekruttering. DBY Teaterskole Play har fået bevilget 19.850 kr. til projektet Teaterprojekt med DBY i Fritidshuset Sundby Algård. Projektperioden er 1. november 2012 30.

Læs mere

Afbud:Lolan Ottesen, Brian Lund Madsen. Fraværende:Stig Hansen, Bilal Titrek, Marcu Kocak

Afbud:Lolan Ottesen, Brian Lund Madsen. Fraværende:Stig Hansen, Bilal Titrek, Marcu Kocak Referat af s møde d. 19. februar 2009. Tilstede: Helge Friis, Jamal Tabari, Miasser Hawwa, Lisbeth Kjærulff, Tom Nielsen, Farjam Davani, Nimer Shama, Kåre Harder Olesen, Jelena Rajovic, Christina Ruben,

Læs mere

DAGSORDEN. for mødet den , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

DAGSORDEN. for mødet den , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 DAGSORDEN for mødet den 12.12.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen 1 2. Meddelelser (2012-182384) 2 3. Tekst til hjemmeside vedr. Puljemidler (2012-182746) 3 4. Godkendelse

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 9. februar 2017 kl

Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 9. februar 2017 kl Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 9. februar 2017 kl. 17.00-19.00 Tilstede: Navn (valggruppe/forening) Formand Gitte Morberg Jensen (Sygdom & Sundhedsfremme/Osteoporoseforeningen),

Læs mere

Midlertidighed på Nørrebro på godt og ondt.

Midlertidighed på Nørrebro på godt og ondt. Midlertidighed på Nørrebro på godt og ondt. Lars Kruse Danmarks Idræts-Forbund 61 Special Forbund ca. 11.000 foreninger Har arbejdet med idræt og integration gennem flere år også på Nørrebro Midlertidighed

Læs mere

for mødet den 08.09.2011, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den 08.09.2011, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-122730) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-121525) 3. Formandens meddelelser (2011-121487) 4. Høring om moderniseringsplan

Læs mere

kulturlivet på Nørrebro? Hvordan udvikler vi Hvad er kultur? NETVÆRK AKTIVITETER Kulturworkshop på Nørrebro Hvad har været din bedste kulturoplevelse

kulturlivet på Nørrebro? Hvordan udvikler vi Hvad er kultur? NETVÆRK AKTIVITETER Kulturworkshop på Nørrebro Hvad har været din bedste kulturoplevelse Kulturworkshop på Nørrebro Hvordan udvikler vi kulturlivet på nørrebro? AKTIVITETER INSTITUTIONER Hvad har været din bedste kulturoplevelse på Nørrebro? NETVÆRK Hvad er kultur? Byrum Tak for sidst! Side

Læs mere

APRILFESTIVAL Teater for små og store. Assens kommune

APRILFESTIVAL Teater for små og store. Assens kommune APRILFESTIVAL Teater for små og store Assens kommune Festivaler gennem tiden o 71: første festival i Herning. 25 forestillinger, 15 teatre Festivaler gennem tiden o 71: første festival i Herning. 25 forestillinger,

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

Bispebjerg Lokaludvalg kan acceptere scenarie K men mener, at der skal skaffes flere midler.

Bispebjerg Lokaludvalg kan acceptere scenarie K men mener, at der skal skaffes flere midler. Bilag 5 01148 Nordvestpassagen - Notat om høringssvar Scenarie J og K har været i høring hos Bispebjerg Lokaludvalg, Nørrebro Lokaludvalg, Dansk Handicap Forbund og Københavns Politi(bilag A og bilag B).

Læs mere

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621)

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) , kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) 2. Godkendelse af forretningsorden 12.3.10 (2010-39572) 3. Mødehjul 12.3.10 (2010-38713) 4. ADSL til medlemmerne

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T:

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T: Hermed fremsendes fondsøgning til Puppet Junior 2016 Forestillinger og publikum på den Røde Plads i 2014 Børnekulturformidler og leder af Børnekulturhuset Sokkelundlille Utterslev Torv 9 2400 Kbh. NV Puppet

Læs mere

Evaluering Østerbrobasen

Evaluering Østerbrobasen Evaluering Østerbrobasen Hvad var formålet med at oprette Østerbrobasen? Formålet var at oprette en forenings-, netværks-, bydelsportal, som Lokaludvalget kunne benytte til at skabe kontakt til alle bydelens

Læs mere

19. Status på puljemidler og genåbning af ansøgninger til NLUs puljer (2011-113634)

19. Status på puljemidler og genåbning af ansøgninger til NLUs puljer (2011-113634) , kl. 16:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-113634) 2. Meddelelser (2011-113634) 3. Bydelsplan (2011-113634) 4. Fejring af Frivillighedsåret 2011 (2011-113634) 5. Ansættelser i sekretariatet

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

NUS NUS ApS har ansøgt om et tilskud på kr. ekskl. moms. Der ansøges om refusion af udgifter i forbindelse med renhold.

NUS NUS ApS har ansøgt om et tilskud på kr. ekskl. moms. Der ansøges om refusion af udgifter i forbindelse med renhold. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Oversigt over foreslåede støttemodtagere: Fælles for de nedenfor nævnte arrangementer er, at TMF deler

Læs mere

Orientering om Aalborg Festivals

Orientering om Aalborg Festivals Punkt 9. Orientering om Aalborg Festivals 2015-062178 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om rapport om Aalborg Festivals 2015 samt planer for

Læs mere

Steder: KTK-grunden, Sigurdsgade den fine gamle bygning overfor. Undersøg om Giv rum kan finde egnede lokaler?

Steder: KTK-grunden, Sigurdsgade den fine gamle bygning overfor. Undersøg om Giv rum kan finde egnede lokaler? Navn på projektet: Ansvarligt medlem: Deltagere fra arbejdsgruppen: Formål med projektet: Dato for afholdelse af projektet: PROJEKTBESKRIVELSE Det kreative væksthus Jon Jackson Klaus, Malthe, Christoffer

Læs mere

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent.

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent. Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 21. aug. 2014 kl. 17-20 Tilstede: Anna, Jakob, Anja, Sekretariat: Mette K, Marianne, Mette J Mødet holdes i Sydhavnen, Multicenteret, Mozarts Plads 1. Godkendelse

Læs mere

Vi har derudover sendt mails og haft telefonkontakt til fritidshjem og fritidsklubber i bydelen, samt bydelens tre kulturhuse og biblioteker.

Vi har derudover sendt mails og haft telefonkontakt til fritidshjem og fritidsklubber i bydelen, samt bydelens tre kulturhuse og biblioteker. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling SKEMA Hvilke typer af borgerinddragelsesaktiviteter har Lokaludvalget gennemført i forbindelse med udpegning af utrygge steder i bydelen?

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej, Niels Rønsholdt, Asbjørn Keiding og Mikael Rørsted.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej, Niels Rønsholdt, Asbjørn Keiding og Mikael Rørsted. 23. april 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 14 Mødedato: 22. april 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.00 Sted: Mødelokale 8 i stuen Kl. 13.15 til 14.00 møde med ministeren

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621)

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) , kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) 2. Godkendelse af forretningsorden 12.3.10 (2010-39572) 3. Mødehjul 12.3.10 (2010-38713) 4. ADLS til medlemmerne

Læs mere

Referat Udviklingsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 Vejstrup Efterskole, Højskolevej 49, Vejstrup

Referat Udviklingsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 Vejstrup Efterskole, Højskolevej 49, Vejstrup Referat Udviklingsudvalget's møde Torsdag den 16-06-2016 Kl. 15:00 Vejstrup Efterskole, Højskolevej 49, Vejstrup Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jens Munk, Bo Hansen, Bruno Hansen Afbud:

Læs mere