Organisationsbestyrelsesmøde den 18. september 2012, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 18. september 2012, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal"

Transkript

1 Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 18. september 212, kl. 16. KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af referat Revisionsproktol... 3 Sager til drøftelse og beslutning: Organiseringen af de kommende afdelinger efter ombygningen af blokkene 12 og Ekstra bevilling til politiet i Nordsjælland at organisationsbestyrelsen drøfter ovenstående En-dagsseminaret Sportsvænget byggeregnskab renovering af brugsvand og afløb Nordvænget II byggeregnskab udskiftning af døre, faldstammer og stigstrenge Sjov lørdag KAB s beboerferier Sager til orientering: Meddelelser fra formanden Nyt fra Byrådet Trivselspolitik for ansatte i boligorganisationerne og i KAB Nybyggeri Skovvang status RealDania kampagne det gode boligliv Udlejningsforhold i Farum Midtpunkt PCB status Farum Midtpunkt dækning af lejetab Farum Midtpunkt Miljøsagen status Farum Midtpunkt Plejecentret frasalg Farum Midtpunkt gældsrådgivning ved køkkenbordet få bedre råd Farum Midtpunkt lavtagene status Farum Midtpunkt Innovationsprojektet Farum Midtpunkt forholdene i blokkene Orientering om driftssager Udlejningsstatistik Orientering om beboerklagenævnssager Eventuelt /25

2 Bilag 6: Endeligt byggeregnskab pr. 15. maj 212 samt revisionsprotokol... 5 Bilag 7: Endeligt byggeregnskab pr. 1. juni 212 samt revisionsprotokol... 5 Bilag 9: KAB s beboerferier Bilag 12: Trivselspolitik for KAB-fællesskabet... 9 Bilag 14: Drejebog... 1 Bilag 19: Nyt skema A-ansøgning Bilag 26: Oversigt over beboerklagenævnssager /25

3 1. Godkendelse af referat Referatet fra organisationsbestyrelsens møde den 25. juni 212 er fremsendt til organisationsbestyrelsen med anmodning om eventuelle kommentarer. Der er indkommet følgende bemærkninger til referatet fra Gerd Karlsen: Ad. Pkt. 8, 3. afsnit ændres til: P4 har i weekenden om formiddagen et program, hvor de fortæller, hvad der sker i regionen. Her kunne vi nok også få nævnt, at vi har åbent hus. Finn Larsen vil undersøge, om dette kan lade sig gøre. Bliver ovenstående rettelser/ændringer godkendt, tilrettes referatet og underskrives efterfølgende af formanden. - at organisationsbestyrelsen godkender referatet, der efterfølgende underskrives af formanden. 2. Revisionsproktol I henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse af lov om boligbyggeri fremlægges selskabets revisionsprotokol, idet det bemærkes, at der ikke siden sidste organisationsbestyrelsesmøde er foretaget indførelse i protokollen. - at organisationsbestyrelsen tager ovenstående til efterretning. Sager til drøftelse og beslutning: 3. Organiseringen af de kommende afdelinger efter ombygningen af blokkene 12 og 13 Hans Laustsen har bedt om, at dette punkt drøftes på organisationsbestyrelsesmødet. Farum Midtpunkt har i diverse arbejdsgrupper talt en del om organiseringen af de kommende afde- 3/25

4 linger efter ombygningen af blokkene 12 og 13, og de tror ikke, at man kan drive en afdeling bestående af familieboliger, seniorbofællesskab og et opgangsfællesskab for personer med særlige behov. Da kommunen klart har udmeldt, at man ikke vil stå for visitering af boligerne i et opgangsfællesskab for personer med særlige behov, mener Farum Midtpunkt ikke, at det er realistisk at arbejde videre med denne ide. De har luftet "deres kolde fødder" overfor byggeprojektområdet i KAB, men de har behov for, at hele organisationsbestyrelsen får debatteret problemerne og tager en officiel stilling til sagen. - at organisationsbestyrelsen drøfter ovenstående problematikker. 4. Ekstra bevilling til politiet i Nordsjælland Der er af regeringen bevilget 2 mio. kr. til en udvidet og forebyggende indsats i særlige byområder i Danmark. Nordsjællands politikreds har fået bevilget 4 mio. kr. af puljen til en ekstra indsats i byerne, Helsingør, Hillerød, Fredensborg samt Furesø kommune. Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen og Hans Laustsen fra organisationsbestyrelsen i Furesø Boligselskab har afholdt møde med borgmesteren og hans embedsmænd for at klarlægge og styrke det øgede samarbejde med politiet og kommunen set i forhold til den ekstra indsats, politiet har fået bevilget penge til i Furesø kommune. Efterfølgende er der afholdt et opfølgende møde med deltagelse af formanden for, Gerd Karlsen og Jesper Nygård fra KAB, Borgmester Ole Bondo, embedsfolk fra Furesø kommunenog Politidirektøren for Nordsjællands Politi. Formanden vil på mødet orientere yderligere om sagen. - at organisationsbestyrelsen drøfter ovenstående. 4/25

5 5. En-dagsseminaret En-dagsseminaret den 22. september 212 er aflyst, da der ikke er nogen fra administrationen, der kan deltage. Der findes en ny dato på dette organisationsbestyrelsesmøde. Formand og næstformand finder det vigtigt at have en tovholder fra administrationen med på seminaret. - at der findes en ny dato til afholdelse af seminaret. 6. Sportsvænget byggeregnskab renovering af brugsvand og afløb Det endelige byggeregnskab for renovering af brugsvand og afløb er nu udfærdiget. Vedlægges som bilag 6. Bilag 6: Endeligt byggeregnskab pr. 15. maj 212 samt revisionsprotokol - at organisationsbestyrelsen godkender det endelige byggeregnskab. 7. Nordvænget II byggeregnskab udskiftning af døre, faldstammer og stigstrenge Det endelige byggeregnskab for udskiftning af døre, faldstammer og stigstrenge er nu udfærdiget. Vedlægges som bilag 7. Bilag 7: Endeligt byggeregnskab pr. 1. juni 212 samt revisionsprotokol - at organisationsbestyrelsen godkender det endelige byggeregnskab. 5/25

6 8. Sjov lørdag Nedenstående ansøgning om støtte til afholdelsen af sjov lørdag er modtaget fra Furesø Kommunes kultur og idræt Hej Frank! Så starter vi op på endnu en sæson af de succesfulde sjove lørdage. Siden sommerferien har drengene fra midtpunktet revet i mig når jeg er kørt til og fra arbejde for at høre hvornår der var sjov lørdag. Dejligt. Vi håber, at I igen i år vil støtte op om aktiviteten. I sidste sæson havde vi i snit mellem 2-25 drenge (nogle dage var vi opppe på 5), som gjorde brug af tilbuddet, og mht. pigerne dans (hver 14 dag), havde vi en lidt træg start, men endte op med at være oppe på det antal vi havde håbet, nemlig 15. Dette har vi ligeledes besluttet at fortsætte med. Regnbuen er jo invoveret i både drenge og pigeaktiviteterne, men specielt med pigernes dans, har de en stor og væsentlig rolle omkring rekruttering, og samtaler med forældre. Vi starter begge aktiviteter op den 13. okt (første lørdag i efterårsferien), pigerne lidt tidligere end drengene (18.3). Pigernes dans afholdes hver 14. dag. Vi har udover fodbold og Hareskov Frisbee i dette efterår også fået Værløse Basketball til at deltage nogle af dagene. Så samlet set ansøger vi om følgende beløb til både pigerne og drengene: 11 gange Sjov Lørdag ( ) for drengene = 15.,- 6 gange Sjov Lørdags Dans ( ) for pigerne = 5.6,-. Samlet ansøges der for 2.6,- til begge aktiviteter i perioden. Med venlig hilsen Claus Jul, koordinator for Sjov Lørdag Kultur og idræt - at organisationsbestyrelsen tager stilling til, om de ansøgte 2.6 kr. skal bevilges. 9. KAB s beboerferier 213 De afholdte beboerferier i sommeren 212 fik en meget stor tilslutning. Det er derfor et enigt beboerhøjskoleudvalg, der har besluttet, at beboerferierne skal tilbydes igen i beboere ønskede i 212 at deltage på årets beboerferier. Heraf deltog 36 voksne og 4 børn via Arbejdsmarkedets Feriefond. En beskrivelse af KAB s beboerferier og ophold i 212 findes i vedlagte bilag 9. 6/25

7 I 213 har vi udvidet kapaciteten, så i alt 225 kan deltage i beboerferier: Senior- /familieferierne. KAB forventer igen, at vi kan tilbyde en række personer gratis ophold via Arbejdsmarkedets Feriefond(AFF). Det er lykkedes at fastholde prisniveauet for 212 for senior-/familieferierne i 213. Opholdsprisen i 213 er for voksne 3.3 kr. og for børn 1.5 kr. Priserne dækker en uges ophold på dobbeltværelser med bad og toilet samt alt betalt fra afgang til hjemkomst. KAB har for 213 igen indgået en fast aftale for familieferien, der som tidligere vil blive afholdt på Ryslinge Højskole på Fyn. Seniorferien skifter opholdssted til Sydfyn, nemlig Gl. Avernæs, som er tilgængeligt for mennesker med handicap. Tilskud fra boligorganisationen Beboerhøjskoleudvalget skal på denne baggrund ansøge de boligorganisationer, der ønsker at tilbyde deres beboere deltagelse i beboerferierne 213 enten via egenbetaling eller gennem tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond om at yde et tilskud til deres gennemførelse. Den enkelte boligorganisation skal i lighed med tidligere gennem tilskud til afvikling af selve opholdene, købe det antal pladser, den vil råde over på de 2 beboerferier. Boligorganisationens bidrag/tilskud er med til at finansiere: Bustransport til og fra højskolerne, udflugter og specielle foredrag, nedbringelse af deltagernes egenbetaling for højskoleopholdet, omkostninger ved deltagelse for de deltagende ledere af beboerhøjskolerne m.v. Boligorganisationens pris for en plads vil fortsat være 1. kr. pr. plads i 213. I 212 deltog 5 beboere fra med egenbetaling eller via Arbejdsmarkeds Feriefond. Tilbuddet udsendes fra medio februar 213. Derfor bedes organisationsbestyrelsen om at behandle og afgive svar på denne indstilling senest ved udgangen af 212. Herefter udsender KAB tilbud om deltagelse til samtlige af de tilmeldte boligorganisationers beboere. Bilag 9: KAB s beboerferier at organisationsbestyrelsen beslutter, om beboerne i skal have Beboerhøjskolerne tilbudt til en pris af 1. kr. pr. plads. Organisationsbestyrelsen skal i givet fald beslutte, hvor mange pladser boligorganisationen skal råde over. 7/25

8 Sager til orientering: 1. Meddelelser fra formanden Formanden orienterer om eventuelle aktuelle sager. 11. Nyt fra Byrådet Heidi Storck orienterer om eventuelle aktuelle sager. 12. Trivselspolitik for ansatte i boligorganisationerne og i KAB En ny personalepolitik, trivselspolitik, for ansatte i KAB-administrerede boligorganisationer og i KAB er godkendt den 19. juni 212 i KAB s fælles samarbejdsorgan, Det fælles Virksomhedsnævn (VN-F). Politikken er forinden behandlet og godkendt af både det decentrale (VN- D) og det centrale virksomhedsnævn (VN-C). godkendte den 18. november 28, at KAB bemyndiges til at forhandle fælles personalepolitikker på boligorganisationens vegne. Den nye politik trådte i kraft med virkning fra godkendelsesdatoen. Trivselspolitikken En af KAB s værdier er ansvarlighed. Ved at højne bevidstheden om trivsel, viser KAB sin ansvarlighed overfor medarbejderne. Vi vil skabe rammerne for et godt liv er KAB s mission, og den vil vi gerne koble til det at arbejde og være medarbejder i KAB-fællesskabet. Det er KAB s klare overbevisning, at når medarbejderne har det godt fysisk og psykisk, er de også mere velfungerende og produktive. Gode arbejdsvilkår er forskellige fra person til person, 8/25

9 men ét overordnet minimumskrav bør være opfyldt: Integration af arbejdsmiljø og sundhedsfremmende tiltag i det daglige arbejde. Politikken har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for boligorganisationen og er vedlagt som bilag 12. Bilag 12: Trivselspolitik for KAB-fællesskabet 13. Nybyggeri Skovvang status Der er senest blevet orienteret om sagen på organisationsbestyrelsesmødet den 25. juni 212, hvor der blev redegjort for status for de igangværende byggearbejder. Der har været afholdt rejsegilde den 4. september 212. Rejsegildet var velbesøgt, og der blev holdt gode taler, skålet for byggeriet og serveret pølser med brød, som det sig hør og bør. På byggepladsen er vinduerne ved at blive monteret. Indvendig er de murede skillevægge færdige, og lofterne er allerede dækket af installationsrør. Fra begyndelsen af oktober 212 forventes det, at der kan sættes lidt varme på, så de øvrige indvendige arbejder kan igangsættes, mens facaderne bygges færdige. Byggeriet følger tidsplanen, men entreprenøren mener, at han indtil videre har ret til at forlænge med i alt 15 arbejdsdage. Under visse betingelser kan entreprenøren gøre krav på disse ekstra arbejdsdage. Det er endnu ikke klarlagt, om entreprenøren kan det i den aktuelle sag, da han ikke har fremlagt den nødvendige dokumentation. For en sikkerheds skyld planlægger administrationen efter, at byggeriet kan risikere en mindre forsinkelse. Økonomien følger budgettet fra skema B, og det ser i øjeblikket ud til, at der trods enkelte ekstraregninger er så meget luft i budgettet, at flere aftalte besparelser kan annulleres. Det drøftes i øjeblikket i følgegruppen. Opdelingen af byggeriet i to ejerlejligheder henholdsvis plejeboliger v/ og serviceareal v/ Allerød Kommune samt tilknyttet fællesareal er nu tinglyst. Oplæg til ejerforeningsvedtægter og driftsaftale er fremsendt til Allerød Kommune til videre drøftelse. 9/25

10 Der er etableret samarbejde mellem KAB/Udlejningen og Allerød Kommune om udlejning af de kommende boliger. Der vil blive udarbejdet en udlejningspjece, som kan sendes til interesserede, som henvender sig med forespørgsel om de nye boliger. Henover sommeren har byggepladsens naboer klaget over støj fra byggepladsen før kl. 7 og efter kl. 18. Entreprenøren er blevet bedt om at skærpe sit tilsyn, så støjgrænserne kan overholdes. Det har desuden vist sig, at entreprenøren havde ladet underentreprenører overnatte i pavilloner på byggepladsen. Det er ikke tilladt uden tilladelse fra både boligselskabet og kommunen og er derfor blevet stoppet. På baggrund af disse oplevelser med entreprenøren fandt byggeprojektledelsen det relevant at indhente dokumentation fra entreprenøren på, at alle beskæftigede på byggepladsen er sikret løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår svarende til gældende kollektiv overenskomst for arbejde af samme art. På baggrund af den fremsendte dokumentation har der ikke kunnet konstateres brud på reglerne om arbejdsvilkårene. Oveni naboernes generelle utilfredshed med aktiviteterne på byggepladsen har en nabo nu formelt indgivet en klage over skade på sit hus. Han mener, at skaden er direkte forårsaget af byggeaktiviteten. Byggeriet er forsikret, og sagen er videregivet til forsikringsselskabet. 14. RealDania kampagne det gode boligliv Der er indgået kontrakt med firmaet, Viden til Vækst med en budgetramme jævnført ansøgning til KAB fonden. Der arbejdes ud fra drejebogen, vedlagt som bilag 14. Arbejdsgruppen har afhold deres første møde og projektet er kommet godt fra start. Bilag 14: Drejebog 1/25

11 15. Udlejningsforhold i Udlejningssituationen afdelingerne Udlejning- og fraflytningsprocenterne familieboliger for er følgende: Afdeling/år 29 antal % 21 antal % 211 antal % 1/1-31/8 12 antal % Sportsvænget 4 9,5 6 14,3 2 4,8 4 9,5 Nordvænget I 1 8,5 7 6, 7 6, 8 6,8 Nordvænget II 36 18, 21 1, ,5 2 1, Farum Midtpunkt , , ,6 16 8,22 * *Der er i perioden genudlejet 16 boliger svarende til 6,7 %. I samme periode er der fraflyttet 187 boliger svarende til 11,74 %. Fraflyttet dækker over flytninger ud af Farum Midtpunkt såsom dødsboer, fogedudsættelser og almindelige flytninger. Permanente genhusninger er ikke medtaget. Pr. den 1. september 212 er der 27 tomme boliger i Birkhøjterrasserne. Derudover er der 161 øvrige tomme boliger i Farum Midtpunkt med lejetab. En del af de tomme boliger anvendes til midlertidige genhusninger og tæller dermed ikke med i indberetningen til Landsbyggefonden. En del af de nuværende beboere i blok 12 og 13 formodes at blive permanent genhuset i afdelingen og vil dermed være med til at reducere antallet af boliger med lejetab. Det store antal tomme boliger er et udtryk for, at der flytter flere, end det lykkes at genudleje. En stor del af de boligsøgende i Storkøbenhavn, som kontakter KAB for at få en bolig, afviser at flytte ind i Farum Midtpunkt. 11/25

12 Anvisning familieboliger 29 til 211 og perioden 1. januar til 31. august 212 Afdeling Sportsvænget /1-31/8 212 Nordvænget I /1-31/8 212 Nordvænget II /1-31/8 212 Farum Midtpunkt /1-31/8 212 I alt /1-31/8 212 Venteliste forsøg Venteliste Beboerfortrinsret Bytte og anden udl Kommunal anvisning Udlejningssituationen Farum Midtpunkt Udsættelser Farum Midtpunkt Der er i 211 effektueret 7 udsættelser, og i perioden 1. januar til 31. august 212 er der effektueret 31 udsættelser i Farum Midtpunkt. 12/25

13 Genhusning Farum Midtpunkt Det vurderes, at det er muligt i store træk at løse opgaven med at genhuse resterende beboere i Birkhøjterrasserne inden fristen for genhusning den 1. december 212 og beboerne fra blok 12 og 13 inden udgangen af marts 213. Der pågår et samarbejde med Furesø Kommune om løsning af den opgave. De øvrige 6 almene boligorganisationer i Furesø Kommune er blevet forespurgt, om de kan støtte med genhusning af beboere fra 1 værelseslejligheder i blok 12 og 13. Der er modtaget positivt svar fra 3 boligorganisationer, afslag fra 2 boligorganisationer, og der er 1 boligorganisation, der ikke har svaret. Bygningsændringer m.v. Der er tidligere orienteret om, at der er opnået tilladelse til midlertidig ombygning af indtil 21 stk. 2-etagers boliger, således at der i hver aktuel blok bliver 1 stk. 2 rums og 1 stk. 3 rums bolig. Ombygningen er afsluttet, og den ombyggede bolig kan fremvises ved åbent hus den 29. september 212. Udlejning til virksomheder Det har hidtil ikke været muligt at få kontakt til interesserede virksomheder. Radio Spots I perioden 25. juni til 8. juli 212 blev Farum Midtpunkt markedsført i Radio1 med 7 spots á 33 sekunder om dagen. Radiospotsene gav ca. 27 telefoniske henvendelser til ejendomskontoret og ca. 15 mails til udlejningen. Derudover har der været en del henvendelser direkte til de frivillige omvisere. Det vurderes, at udkommet var 2 lejekontrakter måske flere. Udlejning til bofællesskab for borgere med autisme Der er sendt ansøgning til Furesø Kommune. Ekstra medarbejder til genhusning/udlejning Trine Trampe er ansat fra 1. juli 212 på en 2-årig kontrakt. Trine tilhører organisatorisk Udlejningsområdet, men har kontor i Farum Midtpunkt. Udlejning ved lokale ejendomsmæglere Der er indgået aftale med de 2 lokale ejendomsmæglere, home og EDC om hjælp til udlejning af et antal af de tomme boliger - ejendomsmæglerne har typisk et andet kundeunderlag at henvende sig til og har sædvanligvis en del familier opnoteret, der søger en bolig i det pågældende område. Samarbejdet er under indkøring. Relevante medarbejdere hos de 2 ejendomsmæglere har været til introduktion til udlejning af almene boliger og de specifikke regler, der gælder for Farum Midtpunkt. 13/25

14 Der er aftalt et begrænset annonceringsbudget, hvor annonce for Farum Midtpunkt kan bruges som fyld i de respektives mægleres avisannoncer. Farum Midtpunkt bliver optaget på begges kæders hjemmesider. Markedsføring af Farum Midtpunkt 212 I første omgang har vi fokus på at planlægge og gennemføre 2 markedsføringsprojekter: Åbent Hus-arrangement samt en indsats i forhold til boligløse studerende. Vi har hyret bureauet Brightside til at udarbejde markedsføringsmateriale til de to projekter samt at komme med et oplæg til en medieplan for opgaverne. Åbent Hus 29. september 212 Vi gentager successen med at afholde et Åbent Hus-arrangement. Selve programmet er det samme som i maj 212, og fokus ligger derfor på fremvisning af lejlighederne og områderne omkring Farum Midtpunkt. Markedsføring af Åbent Hus: Der etableres et stort banner på bygningen ud imod vejen. Der opsættes 2 ens reklameskilte i vejkrydset. Der indrykkes annoncer i diverse aviser: Lokalt i Furesø og omegn Metroexpres Vi afventer udspil fra Brightside Vi arbejder stærkt på at blive nævnt i P4. Etablering af landingpage hos KAB, hvor alle relevante oplysninger kan hentes af potentielle nye beboere. Der er tilsagn om deltagelse fra Furesø Kommune. Boligsøgende studerende september oktober 212 Vi sætter fokus på muligheden for at dele en Farum Midpunkt. Markedsføring: Der omdeles pjece/opslag på uddannelsesinstitutioner i Københavnsområdet. CIU hjælper os med udlejning af 3 boliger. Boligerne ligger i samme opgang, (hvilket giver os mulighed for at skabe et minicampusmiljø for de studerende). Der indrykkes annonce i diverse aviser: Lokalt i Furesø og omegn Metroexpres Vi afventer udspil fra Brightside Etablering af landingpage hos KAB, hvor relevante oplysninger er målrettet boligsøgende studerende. 14/25

15 Portaler: Lige nu har vi oprettet annoncer på 2 portaler: og De 2 annoncer tilrettes løbende i takt med, at vi modtager materiale fra Brightside. Der arbejdes på at få placeret et banner på ovenstående portaler. Banneret er målrettet boligsøgende studerende. Det har vi valgt, fordi der pt. er meget stor eksponering af de 2 portaler i medierne, og de forsøger at henvende sig til studerende. Udgiften til arrangementet kan afholdes indenfor det bevilgede kampagnebudget på 6. kr. Andet: Så snart Åbent Hus-arrangementet er afsluttet, vil vi fokusere på en opsøgende udlejningsindsats via bl.a. dba.dk. Her kan vi løbende tage kontakt til boligsøgende, der annoncerer på dba.dk. På denne måde kan vi komme i direkte dialog med personer, der står med et akut behov for en bolig. Langsigtet markedsføringsstrategi Når de 2 markedsføringsprojekter er udført, er det tid til at gennemtænke en mere langsigtet strategi for markedsføringen af alle de ledige boliger i Farum Midtpunkt. Formålet med at bruge tid på at planlægge en strategi er, at vi derved sikrer en mere bæredygtig og korrekt målrettet indsats til de forskellige målgrupper, som kunne være potentielle nye beboere. En sådan plan omfatter: Segmentering af målgrupper Valg af budskab(er) Hvilke markedsføringsprodukter har vi brug for? Hvilke kanaler/medier skal vi benytte? Hvor skal vi være fysisk til stede? Budgetstyring Udvikling af årshjul - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 16. Farum Midtpunkt PCB status Arbejdet i blok 46 skrider frem trods en række vanskeligheder. 15/25

16 Blokken er opdelt i tre sektioner for på den måde at kunne afgrænse selve PCB-renoveringen. I første sektion er skærearbejdet afsluttet, og PCB-fugerne er fjernet. Næste skridt er afrensning af vægge og lofter, og derefter skal der opvarmes, så afgasningen forceres. Den første afrensning og efterfølgende opvarmning er i gang, og de endelige detaljer er ved at blive fastlagt ud fra de foreløbige erfaringer. I anden og tredje sektion er nedrivningen af skabe, køkkener mm. udført, og skærearbejdet er i gang. Overholdelse af miljøvilkår og sikring af at arbejdet sker i et forsvarligt arbejdsmiljø er vedvarende og omfattende opgaver. Der modtages stadig reviderede tidsplaner fra entreprenøren, men der er desværre ikke klarhed over den endelige forsinkelse endnu. Der er også stadig uenighed om berettigelsen af forsinkelsen samt om de økonomiske konsekvenser. De beboere, der ønsker at vende tilbage til blok 46, er kontaktet og informeret om, at tilbageflytning ikke kan ske pr. 1. oktober 212 som oprindelig fastlagt. Genhusningen af beboerne fra de andre blokke er i fuld gang. Alle beboere skal være fraflyttet Birkhøjterrasserne med udgangen af dette år. 17. Farum Midtpunkt dækning af lejetab I forbindelse med årsregnskabet for 21 blev der konstateret et nettolejetab i Farum Midtpunkt på kr. I efteråret 211 ansøgte KAB på s vegne jf. beslutning i organisationsbestyrelsen kommunen om, at boligorganisationens dispositionsfond ikke skal dække omkostningen i henhold til driftsbekendtgørelsens bestemmelser herom, således, at lejetabet fuldt og helt afskrives i afdelingen. En endelig afklaring på dette har været lang tid undervejs, men der er nu opnået enighed med forvaltningen på rådhuset om, at dette indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Fritagelsen for boligorganisationens dækning af lejetab vil ligeledes dække perioden til og med regnskab 212/13. bidrager indtil videre med 4. kr. årligt til at nedbringe underskuddet i afdelingen som følge af de konstaterede lejetab fra og med regnskabsåret 211/12. Den samlede ordning evalueres i forbindelse med afslutningen af årsregnskab 212/13. 16/25

17 De nødvendige regnskabsmæssige korrektioner til årsregnskabet udføres i årsregnskab 211/ Farum Midtpunkt Miljøsagen status På forrige organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 212 blev organisationsbestyrelsen orienteret om miljøprojektets omfang, der er: Rekreative områder: Aktivitetspark, interne pladser Hotspots Intern trafik og belysningsprojekt: Havestierne Vestgangstrøget Kobling til de omkringliggende bykvarterer: Farum Midtpunkt åbner sig fra RealDania-kampagnen Det Gode Boligliv Hovedadkomsten Sammenhængen til Bybækskolens arealer Parkeringsarealer og stamveje: Belysningsprojekt og eventuelt begrønning Hen over sommeren er der udarbejdet et skitseforslag, der er fremlagt for miljøfølgegruppen, der tog godt imod ideerne, og efterfølgende præsenteret for blokrådet i september 212. Det er nu forventningen, at der igangsættes en yderligere projektering af de skitserede tiltag og Farum Midtpunkt åbner sig frem mod endelig godkendelse i blokrådet. Den overordnede tidsplan for miljøprojektet er: Skitseringer og projekteringsforløb juni nov. 212 Godkendelse af projekt i F:M., december 212 Udbud af byggearbejder december /25

18 Licitation februar 213 Godkendelse af licitation april 213 Udarbejdelse af skema B-ansøgning april 213 Selve gennemførelsen af miljøprojektet vil komme til at ske i tæt sammenhæng med renoveringen af lavtage, da det må forventes, at eksempelvis stilladsarbejder og øvrig infrastrukturelle bindinger skal være afsluttet inden miljøarbejderne kan igangsættes. 19. Farum Midtpunkt Plejecentret frasalg På mødet den 25. juni 212 blev organisationsbestyrelsen orienteret om omfanget af skema A- ansøgningen som på daværende tidspunkt blandt andet indeholdt 79 plejeboliger. Efter drøftelser med Furesø Kommune om det endelige omfang og udnyttelsen af disponible arealer i blok 12 er der udarbejdet et nyt skema A-ansøgning (bilag 19), der indeholder 84 plejeboliger. Den 27. juni 212 godkendte Byrådet det nye skema A. Det betyder, at byggesagen nu indeholder: plejeboliger (65 plejeboliger og 19 boliger for udviklingshæmmede) overdrages til en ny og selvstændig afdeling i. 2. Servicearealer inkl. genoptræningscenter overdrages til en ny og selvstændig afdeling i. 3. Familieboligerne (seniorbofællesskab, opgangsfællesskab for beboere med særlige behov og familieboliger i restarealet) forbliver i Farum Midtpunkt. For at hjælpe beslutningstagerne i Byrådet er der opført en vellignende mock-up (model i 1:1) i blok 12. Udførelsen af mock-up en har været en stor succes i bestræbelserne på at forklare og vise muligheder i en kommende ombygning til plejecenter. I forlængelse af skema B-tilsagnet har rådgiverydelsen været udbudt i henhold til s aftaler om benyttelse af rammeaftalerne, og JJW arkitekter sammen med NIRAS Ingeniør firma har fået tildelt opgaven med projektering og tilsyn med omdannelsen af blok 12 og /25

19 På et fælles følgegruppemøde den 3. august 212 blev skitserings- og projekteringsprocessen skudt i gang, og der er nedsat 3 følgegrupper til at sikre gode kompetencer i forløbet. Det er en Brugergruppe, der tager sig af plejeboliger og servicearealer inkl. Genoptræningscenteret, en Bygherregruppe der tager sig af de arealer, som ombygges med støtte fra Landsbyggefonden til Seniorbofællesskab, nye familieboliger og indtil videre et opgangsfællesskab for beboere med særlige behov. Der er imidlertid behov for drøftelse og beslutning omkring opgangsfællesskabet, som får sit selvstændige punkt i dagsordenen. Til Bygherregruppen er tilknyttet en arbejdsgruppe til sikring af fremdrift af seniorbofællesskabet og en studiekreds bestående at interessenter til det kommende seniorbofællesskab. Endelig er der nedsat en politisk følgegruppe bestående af formanden og medlemmer fra Socialudvalget i Furesø Kommune. Der er udarbejdet og fremlagt en stram og ambitiøs tidsplan for at få gennemført de nødvendige processer i en takt, der tilgodeser både de arealer, som ombygges efter reglerne for nybyggeri og de arealer, som ombygges med støtte fra Landsbyggefonden. Overordnet tidsplan Godkendt Skema A 27. juni 212 Forslagsfasen og projektering fra august til januar 213 Prækvalifikation af entreprenører i december 212 og januar 213 Tilbudsfase i februar og marts 213 Licitation marts 213 Fremsendelse af skema B-ansøgning i marts 213 Behandling og godkendelse af Skema B fra marts til maj 213 Byggeperiode fra juni 213 til november 214 Bilag 19: Nyt skema A-ansøgning 2. Farum Midtpunkt gældsrådgivning ved køkkenbordet få bedre råd Status på udviklingen Rådgiverne kontakter stadig gengangere. Listen er stadig relativt lang hver måned, og mange af sagerne kan tage lang tid, inden der findes en holdbar løsning. 19/25

20 Det er besluttet at opnormere rådgivningen med en deltidsstilling for resten af projektperioden, så flest muligt nås. Status på konktakt og rådgivning i Det er på nuværende tidspunkt lykkedes at få kontakt til i alt 71 beboere i Furesø, hvoraf 26 har takket nej. 35 beboere har indtil nu mødtes med rådgiverne for at få deres økonomi gået igennem. Af disse er 6 sager indtil nu afsluttet med positivt resultat altså hvor beboerens økonomiske situation vurderes som stabil med et budget, som hænger sammen. 12 sager er opgivet enten fordi beboeren alligevel ikke er mødt op til aftalt møde og efterfølgende ikke har svaret på henvendelser, eller fordi det ikke har været muligt at lægge et budget, som hænger sammen. I Farum Midtpunkt er en stor del af de hidtidige sager (16 ud af 23) præget af, at beboeren bor for dyrt. Det er som oftest beboere, som har boet i Farum Midtpunkt i en årrække, men som pga. sygdom, skilsmisse, ledighed eller lignende ikke længere kan betale huslejen og hvor det ikke er muligt at tilbyde en billigere bolig. Disse beboere er det ikke muligt at hjælpe med rådgivning, hvorfor en relativ stor andel af sagerne her desværre må opgives eller afsluttes med, at beboeren rådes til at forsøge selv at finde et andet og billigere sted at bo. 21. Farum Midtpunkt lavtagene status Witraz er startet projektet vedrørende renovering af lavtagene. Der er foretaget evaluering af de lavtage, som tidligere er udført samt indhentet erfaringer fra renovering af lavtage i Birkhøjterrasserne. Arbejderne med renovering af lavtagene skal udbydes i EU-udbud. Der er iværksat prækvalifikation, hvor det er besluttet, at tildelingskriteriet er Pris 4 % Tid 4 % Beboerhåndtering 2 % Med denne fordeling vurderer rådgiver, at der er de bedste muligheder for at finde en entreprenør, der er helhedsorienteret, således at projektet kan gennemføres med mindst mulig gene for beboerne. 2/25

21 Prækvalifikation vil være afsluttet ultimo oktober 212. Samtidig er Witraz i gang med udarbejdelsen af selve udbudsmaterialet. Det forventes fortsat, at renovering af lavtagene kan igangsættes i foråret 213. De sidste 8 lavtage, som skulle udføres af Pihl, er afsluttet i juni 212 som planlagt. 22. Farum Midtpunkt Innovationsprojektet Koncerter i Midtpunktet er nu afholdt med betydelig succes, hvilket også betyder, at den udfordring, som alkoholforbuddet har været, er overvundet. Det fastlagte møde i følgegruppen den 22. august 212 blev besluttet flyttet til den 2. september 212, kl. 11. Her deltager Dea Maria Petersen, som er nyansat proceskonsulent, og det vil også fremover være Dea, der deltager i disse møder. 23. Farum Midtpunkt forholdene i blokkene Sommeren har været meget rolig, og der har kun været meget få hændelser vedrørende hærværk. Sager som: Der har været noget uro i blok 13 (cykelrummet), og politiet er på sagen. En hund er blevet groft mishandlet og efterfølgende begravet på Birkhøjmarken. Politiet er på sagen. For 3. gang i år er der smadret en hel del ruder ved spisehuset. Det har høj fokus hos politiet, idet der formentlig er involveret beskyttelsespenge. 21/25

22 24. Orientering om driftssager : Der er pr. 1. oktober 212 ansat en elev til uddannelsen som ejendomsservicestekniker i boligselskabet, som vil blive tilknyttet den enkelte afdeling i henhold til selskabets fordelingsnøgle. Kontrakten med forebyggelseskonsulent Michael Madsen er blevet forlænget med 1 år. Sportsvænget: Maling af opgange er sat i bero. Afventer nye hoveddøre, som organisationen bevilligede 6. kr. af egen trækningsret. Derudover pågår kun almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder. Nordvænget I: Faldstammer og stigstrenge: Projektet er afleveret i BSO og Helle Fris, som har haft samme projekter i Nordvænget II og Sportsvænget, har fået sagen. Der pågår maling af de grønne altanplader. Derudover pågår kun almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder. Nordvænget II: Der pågår udskiftning af 2 toiletdøre. Anden etape af maling af opgange er afsluttet. Derudover pågår kun almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder. Farum Midtpunkt: Betonrenovering: Der er udført gennemgang af betonfacaderne samt det katodiske system i vestblokken, Birkhøjterrasserne samt Nygårdterrasserne. 22/25

23 Entreprenøren er valgt, og arbejdet er startet i Vestblokken i tæt samarbejde med udskiftning af asfaltfugerne. Tidsplan Blok A: August/ September Blok B: September/Oktober Blok C: September/ Oktober Blok: Oktober/ November Blok: 46: April/Maj 213 Blok: 41-45: Oktober/ November ( er i option og kan tidligst forventes at påbegynde i oktober 212 efter nærmere aftale) Må forventes først at komme til udførelse i april-juni 213 Arbejderne skal være fuldstændig afsluttet, inklusiv mangelafhjælpning, i uge 26, 213. Den nye type af plantekasser, som er valgt, er sat i EU-udbud til levering i foråret 213. Udskiftning af asfaltfuger på vestblokgangstrøget pågår og forventes at være afsluttet i løbet af september måned. Linoleum på trapperepos: Der afholdes fornyet licitation for den kommende 4 års periode. Projektet er udsat, da det overvejes at skifte linoleumen til en gummibelægning tilsvarende den, der lægges i prøveblokken (blok 46). I samarbejde med leverandøren er der lavet en prøverepos på Bybækterrasserne 14. Prøven har ikke været tilfredsstillende, da den er lavet i kvadrater på 4 cm. Dette gav mange samlinger, som på sigt kan blive kritiske. Der er lavet en ny prøve i 13 i hele baner, som kan besigtiges. Derudover pågår kun almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder. 25. Udlejningsstatistik Den aktuelle venteliste over opnoterede boligsøgende i er som nedenstående. Ventetiderne er opgjort for de boliger, der er anvist af KAB, og som ikke er omfattet af anvisningsaftalen mellem og Furesø Kommune. 23/25

24 Ventelisterne Fleksibel udlejning Farum Midtpunkt * 1 værelse ca. 1-3 mdr. ca. 1-3 mdr. * 2 værelser bliver kun udlejet kendes ikke til beboere som bor i Furesø Boligselskab i forvejen. kendes ikke * 3 værelser på 97 m² bliver kun udlejet til beboere, som bor i i forvejen ca. 8-1 år kendes ikke * 4 værelser - et plan ingen venteliste ingen venteliste * 4 værelser - to plan ingen venteliste ingen venteliste Sportsvænget * 2 værelser ca. 5-8 år kendes ikke * 3-4 værelser ca år kendes ikke Nordvængerne * 1 værelse ca år kendes ikke * 2 værelser ca. 5-8 år kendes ikke * 3-4 værelser ca år under 5 år for 3 værelser 4 værelser til beboerne - at organisationsbestyrelsen tager ovenstående til efterretning. 26. Orientering om beboerklagenævnssager Til organisationsbestyrelsens orientering vedlægges oversigt over verserende og afsluttede beboerklagenævnssager i for perioden Bilag 26: Oversigt over beboerklagenævnssager 24/25

25 - at organisationsbestyrelsen tager ovenstående til efterretning. 27. Eventuelt Møder 212: Organisationsbestyrelsesmøde , kl. 16. i KAB Organisationsbestyrelsesmøde , kl. 16. i KAB ændret fra Seminar Organisationsbestyrelsesmøde Repræsentantskabsmøde , kl. 16. i Farum , kl i Farum 25/25

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. september 2012, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. september 2012, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 18. september 212, kl. 16. KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal Til stede: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Hans Laustsen, Susanne Jensen, Thomas

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 5. november 2012, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 5. november 2012, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, billedsalen Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 5. november 212, kl. 16. KAB, Studiestræde 38, billedsalen Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af referat... 3 2. Revisionsprotokol... 3 Sager til drøftelse og

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 27. september 2012, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 27. september 2012, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 27. september 2012, kl. 8.30 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Steen Brandi, Hans Jakob Jakobsen, Ulla

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 13. januar 2016, kl KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 13. januar 2016, kl KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1552 København V den 13. januar 2016, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1552 København V Tilstede: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen, Annelise Refshauge,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. april 2012, kl. 15.00 Ithaca, Sofievej 30, Hellerup

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. april 2012, kl. 15.00 Ithaca, Sofievej 30, Hellerup Dagsorden Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april 212 Organisationsbestyrelsesmøde den 26. april 212, kl. 15. Ithaca, Sofievej 3, Hellerup Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl. 10.00 i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 30. november 2011, kl Selskabslokalerne, Ryttergårdsvej 46, Farum

Repræsentantskabsmøde den 30. november 2011, kl Selskabslokalerne, Ryttergårdsvej 46, Farum Referat Repræsentantskabsmøde den 30. november 2011, kl. 18.30 Selskabslokalerne, Ryttergårdsvej 46, Farum Til stede: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Susanne Jensen, Thomas Jensen, Hans Laustsen, John

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2012, kl KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2012, kl KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 212, kl. 16. KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af referat... 3 2. Revisionsprotokol...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. november 2012, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1. sal

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. november 2012, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1. sal Organisationsbestyrelsesmøde den 27. november 2012, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1. sal Inviterede: Steen Endersen, Mansoor Siddiqi, Stefan Martin Vartou, Flemming Bülow Afbud: Fra KAB:

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. januar 2013, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. januar 2013, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3 Referat den 24. januar 2013, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3 Til stede: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Hans Laustsen, Thomas Jensen, Bjarne Christiansen, Annelise Refshauge, Heidi Storck

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 25. november 2013, kl Selskabslokalet, Ryttergårdsvej 46, Farum

Repræsentantskabsmøde den 25. november 2013, kl Selskabslokalet, Ryttergårdsvej 46, Farum #JobInfo Criteria=KABside1# Dagsorden Repræsentantskabsmøde den 25. november 2013, kl. 18.00 Selskabslokalet, Ryttergårdsvej 46, Farum Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent... 2 2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2012, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2012, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 212, kl. 16. KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Hans Laustsen, Susanne Jensen, Thomas

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. april 2012, kl Ithaca, Sofievej 30, Hellerup

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. april 2012, kl Ithaca, Sofievej 30, Hellerup Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 26. april 212, kl. 15. Ithaca, Sofievej 3, Hellerup Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Hans Laustsen, Susanne Jensen, Thomas Jensen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. april 2013, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. april 2013, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Dagsorden Møde den 16. april 213 Udsendt den 5. april 213 Organisationsbestyrelsesmøde den 16. april 213, kl. 16. KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af referat...

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender.

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender. Aftaledokument for styringsdialog mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2015/2016 Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 7. oktober 2015 kl.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 10. februar 2014, kl KAB, Studiestræde 38, 3. sal mødelokale 3

Organisationsbestyrelsesmøde den 10. februar 2014, kl KAB, Studiestræde 38, 3. sal mødelokale 3 Møde den. februar 4 Udsendt den 5. februar 4 Organisationsbestyrelsesmøde den. februar 4, kl. 6. KAB, Studiestræde 8,. sal mødelokale Til stede: Afbud: KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Hans Laustsen,

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. august 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=side1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Tilstede: Fra : Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 8. februar 2012, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, kantinen

Organisationsbestyrelsesmøde den 8. februar 2012, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, kantinen Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 8. februar 212, kl. 16. KAB, Studiestræde 38, 3. sal, kantinen Til stede: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Hans Laustsen, Susanne Jensen, Thomas Jensen, Annelise

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Referat af organisationsmøde 23. august 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Fra bestyrelsen deltog: Formand Regnar Sehested, Sally Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Erik Kjærsgaard Gert Olsen Gitte Seier Kristian Leonhart

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Erik Kjærsgaard Gert Olsen Gitte Seier Kristian Leonhart Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 2. oktober 2014 kl. 17.00 i mødelokalet Rosenvænget beliggende Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 15. november 2012, kl. 16.00 hos KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal,

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 15. november 2012, kl. 16.00 hos KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 15. november 2012, kl. 16.00 hos KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, Til stede: Fra KAB: Fra revisionen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.12.2014 til 01.03.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Boligselskabet Domea Vordingborg 1

Boligselskabet Domea Vordingborg 1 Boligselskabet Domea Vordingborg 1 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 9. december 2010, kl. 16.00 på Nyråd Kro, Nyråd hovedgade, 4760 Vordingborg Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. januar 2016, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen, Karen Rod Jensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød i forbindelse med mødet.

Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød i forbindelse med mødet. Haderslev Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde mandag den 11. april 2016, kl. 17.00 på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev. Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød i forbindelse

Læs mere

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 6. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Svend-Aage Berg

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

REFERAT. af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND

REFERAT. af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND REFERAT af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid: Onsdag den 15. december 2010 kl. 16.30 Sted: Afbud: Parkvænget 25, Pavillonerne, Roskilde Bjarne Andersen 10.10.01 Off Opfølgning fra sidste møde

Læs mere

Børneunderudvalg 31. maj 2006, Kl Møde nr. 6 Mødelokale 1, Værløse Rådhus

Børneunderudvalg 31. maj 2006, Kl Møde nr. 6 Mødelokale 1, Værløse Rådhus FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 31. maj 2006, Kl. 15.00 Møde nr. 6 Mødelokale 1, Værløse Rådhus Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik, som havde meldt afbud. Berit Torm (V) formand Ulla Rasmussen

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals

Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Hirtshals

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken Dato: 19. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Markedschef Bent Gordon

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Frank Hansen. Der var afbud fra Jette Kirkeby og Else-Marie Pedersen.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Frank Hansen. Der var afbud fra Jette Kirkeby og Else-Marie Pedersen. Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. september 2012 kl. 16.00, i aktivitetslokalerne i afdeling Havudsigten, Jørgen Fibigersgade 1 (kælder) i Hirtshals. Dagsorden:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 10. oktober 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 10. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-08-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin.

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Norddjurs den 30. august 2011 kl i Ørsted

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Norddjurs den 30. august 2011 kl i Ørsted Referat af organisationsmøde 30. august 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Norddjurs den 30. august 2011 kl. 14.00 i Ørsted Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Ivan Hammer Sørensen, Lars Bak, Eigil Meineche,

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. november 2011, kl. 16,00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. november 2011, kl. 16,00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 2. november 211, kl. 16, KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Til stede: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Hans Laustsen, Susanne Jensen, Thomas Jensen,

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013 1 Deltagere Boligforeningen VIBO Kaare Vestermann (Boligforeningen VIBO) Anne Merethe Bryder (Boligforeningen VIBO) Tina Kastberg (Boligforeningen VIBO) Henrik Nielsen (Boligforeningen VIBO) Tine Pedersen

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011 1 Deltagere HR s Hus v/ Egemar & Clausen Claus Clausen (Egemar & Clausen) Susanne Roes (Egemar & Clausen) Københavns Kommune Peter Kærhus Sørensen (Teknik og Miljøforvaltningen), deltog i mødet under punkt

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.06.2014 til 01.09.2014. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.09.2014 til 01.12.2014. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Gunnar Sørensen, Mogens W. Gertz og Anders Petersen. Fra administrationen deltog

Læs mere