Mødt Mødt Mødt Mødt Mødt. Mødt Mødt Mødt Mødt Afbud. Mødt Mødt Afbud Mødt Mødt. Mødt Afbud Mødt Afbud Afbud. Mødt Mødt Mødt Mødt Mødt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødt Mødt Mødt Mødt Mødt. Mødt Mødt Mødt Mødt Afbud. Mødt Mødt Afbud Mødt Mødt. Mødt Afbud Mødt Afbud Afbud. Mødt Mødt Mødt Mødt Mødt"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Tid: Den Sted.: Peder Foldager Kl.: Status. Referat Til møderne er indkaldt:(funktion). Formand Finn Ladegaard På valg 2015 Næstformand Kim Andersen På valg 2015 Kasserer Thomas Locht På valg 2015 Sekretær Bjarne Tarp På valg 2014 Bestyrelsesmedlem Gert Lindberg På valg 2014 Bestyrelsesmedlem Peder Foldager På valg 2014 Bestyrelsesmedlem Christian Jensen På valg Suppleant Gunnar Olesen Rousthøje 2. Suppleant John Lesner Øse Revisor Niels Kristian Nørregaard Generalforsa mling Mødt Mødt Mødt Mødt Mødt Mødt Mødt Mødt Mødt Afbud Mødt Mødt Afbud Mødt Mødt Mødt Afbud Mødt Afbud Afbud Mødt Mødt Mødt Mødt Mødt Mødt Mødt Mødt Afbud Mødt Mødt Mødt Mødt Mødt Mødt 1

2 Referat: 2 1. Grøn ordningen Bilag A 7 oktober :Ideer til projekter efterspørges. Anker Madsen, har spurgt Gerd L om ikke vi kunne være behjælpelig med at få udarbejdet et projekt som kan forbinde Næsbjerg By med Lunden. Vi afventer Peter F tilbagemelding fra Tamburgshave. Gert L tager kontakt til Anker M, alt til Hermann Hansen. 12 dec. Måske kunne Grøn ordning anvendes ved projekt i Tambours have/karlsgaarde Peder informerer Frode og Lise. Frode og Lise har sendt brev til SE hvor man kommer med forslag hvad der kunne laves i Tambours have/karlsgaarde. Peder sender kopi af brev til os. Finn sender regler for Grøn ordning rundt. Det blev også aftalt at ved fælles møder med foreninger præsenteres de muligheder om ansøgning om hjælp der umiddelbart står for som f.eks. Grøn ordning i Næsbjerg og Nordenskov har man møder med foreninger, i Rousthøje er der hovedsagelig kontakt med beboerforeningen udvalg 7 oktober: Blev drøftet på sidste Fur møde, hvor er Skivefolkenes kontakt? Fur skal arbejde videre med projektet, Projektet er skudt til hjørne, projektet skal prøves på et senere tidespunkt. 12 dec. Det er vigtig med et 17 udvalg således Fur opfordres til at tage fat i det nye byråd efter nytår for nye drøftelser. 3. Udviklingskatalog Bilag 4 Kataloget udarbejdet i 2010 skal opdateres og de 3 delområder skal komme med forslag som skal godkendes. Bjarne sørger for at skrive ændringerne ind inden næste bestyrelsesmøde. (han modtager materiale senest 1 uge før) Tambourshave, gratis offentlig transport, mål fra borgerforeninger, bosætning, markedsføring af virksomheder i området. Grundet tidspres er det udsat til næste bestytrelsesmøde. 12 dec. Punktet udsat. Det er vigtig at vi tænker over samt får inkorporeret overordnede mål for hele området Helle Vest.

3 4. Igangsætning af projekter: - Film og QR-koder Der inviteres repr. fra Nordenskov og Næsbjerg til dette punkt Christian informere om muligheder for film og indhold i disse. Kim kontakter Tistrup news. Film drejebog: fakta om byen, indhold i byen, bosætning, erhverv, opland, region. Filmen skal henvende sig til unge familier med børn. Susanne informere om status på velkomst folder og mappe i Nordenskov. Kontaktpersoner: Rousthøje: Christian Nordenskov: Susanne/Peder Næsbjerg: Finn Christian undersøger skilte pris i A3 7 oktober: Finn laver prototype ca kr. pr stk Kim kontakter Jens Rohde, der kan ydes tilskud til Jens R. Der laves en film aften Kim, Susanne og Finn Prototype på skilt, Finn afklarer. Der regnes med en 5 mm plade, galvaniseret, og QR koden skal lamineres og der lægges en pleksi rude over, fast gjort med 4 skruer. Prototype laves / Finn. Til næste møde skal det være afklaret hvor mange skilte vi skal bruge. 12 dec. 12 stk. skilte til ca. kr. 9000,- er indkøbt. Kim/Susanne, Finn og Christian filmklip klar så hurtig som muligt så vi kan få det afleveret til Peder ved Tistrup News som så laver råfilm for Næsbjerg, Nordenskov, Rousthøje og Roust. Til filmene skal vi have talepapir med stikord klar. Kim arrangerer person som speaker for filmene, når vi har råfilm og talepapir klar holder vi møde med speaker for at aftale indtalingen. 3

4 5. Tambourgs have Området omkring Karlsgårde Sø skal være hovedindsatsområde. Peder vil sammen med Frode Lauridsen tage kontakt til HHST for at samle alle gode kræfter. (SE og Varde Kommune og evt. fonde er tænkt ind over) Peder informere om samtale med Frode, Peder arbejder videre 7 oktober. Vi afventer Peder. 12 dec Se pkt. 1 da det blev diskuteret vedr. Grøn ordning 6. Nyt fra FUR 7 oktober: Alt hvad der hedder kultur giver mulighed for tilskud, søg hos Kestine Gotlieb. Faldefærdige huse gælder kun indenfor byskiltene Varde og Ølgod. Der er afsat 4,8 mio kr. Kim har en enkel i Nordenskov, han kontakter. 1 runde i december, næste runde i marts/april. Partnerskab for børn og unge, Gert mener ikke vi skal deltage Frivilligbørsen udveksling af ydelser?? Vi skal have en postboks, nem ide etc, der kommer nærmere fra Hanne. 12 dec. Når der fremad rettet skal søges om forskellige tilladelser skal det foregå elektronisk via NFOA der sendes direkte besked fra kommunen til foreninger så vi gør ikke noget for info om NFOA Vi skal finde nogle historier/anekdoter omkring Tambourgs have/karlsgaarde sø. Peder spørger Åge Melgaard, Finn spørger Åge Tiesgaard. Finn træder ind i Trafikudvalg. 7. Budget for borger inddragende aktiviteter 7 oktober: på næste møde skal vi have lavet endelig budget som indsendes til Hanne Jespersen. 12 dec. Thomas har sendt til Hanne. 8. Køb af kommunal materiel ( Bilag 1) 12 dec. Vi gør ikke noget særligt det er åben aktion ved bud på brugte maskiner. 9. Meddelelse om ny plan i PlansystemDK ( Bilag 2) 12 dec. Orienteret. 4

5 10. Varde prisen ( Bilag3) 12 dec. Lillian og Peder indstilles. Finn tager kontakt til Susanne og sørger for at de indstilles. 11. Økonomi 7 oktober: Der mangler en faktura fra Tamburshave. 12 dec. Thomas laver digital postkasse for foreningen. 12. Eventuel 12 dec. Næste møde er , vi mødes kl sted oplyses senere af Finn som arrangerer mødet. Vi skal alle tænke på fordragsholder eller andet som kan gøre vores generalforsamling spændende så der kommer nogen. Formand Finn Ladegaard Referent : Christian Jensen 5

6 Bilag A Grøn ordning Når der opstilles nye vindmøller i en kommune, har den pågældende kommune mulighed for at søge om tilskud efter grøn ordning til initiativer, som kommer de lokale borgere til gavn. Sideindhold Hvad kan der gives tilskud til? Sigtet med grøn ordning under VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi) er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Efter grøn ordning gives der tilskud til: Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen I vejledningen om grøn ordning til kommunerne kan du læse mere om, hvad der kan gives tilskud til. Midler i ordningen Det er defineret i VE-loven, hvor meget tilskud, der kan gives til kommunerne. Rammerne opgøres på baggrund af et tilskud på 0,4 øre pr. kwh i fuldlasttimer pr. vindmølle på land, som er nettilsluttet den 21. februar 2008 eller senere, bortset fra vindmøller, der er tilsluttet i egen forbrugsinstallation omfattet af 41 i VE-loven. Dette svarer til en ramme på ,00 kr. pr. MW installeret effekt. Oversigt over kommunernes konto findes i menuen til højre under "Fakta". Ansøgning om midler Det er kommunen, der kan søge Energinet.dk om tilsagn om tilskud til projekter, inden disse påbegyndes, i forhold til midlerne på tilsagnsrammen. Energinet.dk træffer afgørelse om, hvorvidt der er tale om et tilskudsberettiget projekt efter VE-lovens 18, stk. 3 og giver tilsagn, delvist tilsagn eller afslag til projektet. Efter projektet er gennemført, kan kommunen søge om udbetaling af tilskuddet, når møllerne er nettilsluttet, og der er penge på udbetalingsrammen. De enkelte kommuner har forskellige procedurer i forhold til udvælgelse af projekter, hvortil der søges om tilsagn. Du kan kontakte din egen kommune for nærmere oplysninger. 6

7 7

8 8

9 Bilag 1 Til orientering for udviklingsrådene. Se nedenstående vedr. materiel aktion. Venlig hilsen Hanne Jespersen Lokalsamfundskonsulent og LAG Koordinator Dir. Tlf.: Mobil Kultur og Fritid Fra: Karsten Sigurd Mortensen Sendt: 3. december :31 Til: Hanne Jespersen - Konsulent Cc: Mikael Strebøl; Karsten Enricho Holm Emne: Auktion over Driftens udrangeret Materiel. Hej Hanne. Varde Kommune, Driften, får tit henvendelser fra borgerforeninger, grundejerforeninger, institutioner mv med forespørgsel om, hvorvidt vi vil sælge overskydende materiel og vintergrej, som de så kan anvende fremadrettet i deres regi. Vi har svært ved at undgå at gøre forskel på henvendelserne og sælger ikke direkte og derfor har Bent Peter og Bjarne Fly bedt mig om, at give besked, ud til udviklingsrådene mv når vi ønsker materiel afhændet i forbindelse med en materielauktion. Driften har netop nu annonceret med effekter på onlineauktion, auktion nr. 687 og her kan alle byde. Da du er kontaktperson ud til rådene, vil jeg bede dig om at udsende meddelelsen. På forhånd tak. Venlig hilsen Karsten Mortensen Fagleder Støttefunktioner Dir. tlf

10 Mobil Virksomheden Drift Varde Kommune Vesterbækvej 31, Sig 6800 Varde 10

11 Bilag 2. Til orientering for Udviklingsrådet Helle Vest. Venlig hilsen Hanne Jespersen Lokalsamfundskonsulent og LAG Koordinator Dir. Tlf.: Mobil Kultur og Fritid Fra: Sendt: 10. oktober :19 Til: Emne: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage syd for Næsbjerg Dato: d. 10. oktober 2013 Meddelelse om ny plan i PlansystemDK Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK: PlanID: Kommune: Varde Plantype: Lokalplan Planstatus: Vedtaget Plannr: L02 Plannavn: Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage syd for Næsbjerg Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 13. marts 2013 Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 8. maj 2013 Ikrafttrædelsesdato: Generel anvendelse: Tekniske anlæg Konkret anvendelse: Vindmølleanlæg Specifik anvendelse: Tekniske anlæg Planen er nu offentliggjort på Vis Plan: Vis Plandokument: 11

12 12

13 Bilag 3 Kære Udviklingsråd Se nedenstående opfordring fra min kollega i Kultur og Fritid. Forslag sendes direkte til Berith på mailadressen: Venlig hilsen Hanne Jespersen Lokalsamfundskonsulent og LAG Koordinator Dir. Tlf.: Mobil Kultur og Fritid Fra: Berith Ellegaard Andreasen Sendt: 24. november :10 Til: Hanne Jespersen - Konsulent Emne: Vardeprisen 2013 Hej Hanne Vil du sende nedenstående mail ud til alle Udviklingsrådene i Varde Kommune vedr. indstillinger til Vardeprisen Kære Udviklingsråd i Varde Kommune Sidste år fik I en mail rundt, hvor Kultur og Fritid anmodede jer om at indsende indstillinger på 1 mand og en 1 kvinde, som har ydet en særlig frivillig indsats igennem mange år. Kultur og Fritid fik nogle rigtig fine indstillinger både fra foreningslivet, men så sandelig også fra nogle af udviklingsrådene. Derfor vil vi gentage succesen og anmode jer om at drøfte om I har nogle gode kandidater til prisen i jeres lokalområde. Sidste års Vardeprismodtagere var Birgit Hansen fra Tinghøj og formand for Skovlund Idrætsforening Ole Uhd. De nærmere kriterier for prisen ses lige herunder: Prisoverrækkelser i Varde kommune 13

14 Vardeprisen tildeles personer, som har ydet en bemærkelsesværdig præstation inden for ungdomsarbejdet, idræt, kultur eller fritid. Der skal gerne være tale om en frivillig indsats gennem en årrække. Prisen uddeles til 2 personer 1 mand og 1 kvinde. Alle kan indstille kandidater til prisen. Forslaget skal være saglig begrundet og indeholde en beskrivelse af kandidatens frivillige arbejde. Folkeoplysningsudvalget udvælger prismodtagerne på et møde i januar måned. Prisoverrækkelsen sker i forbindelse med markeringen af årets mestre inden for idræt og fritid. Forslag sendes til Varde Kommune, Kultur og Fritid, Bytoften 2, 6800 Varde senest den 15. december Skulle i samtidig kende til personer, som i løbet af 2013 har vundet et mesterskab (enten jysk, dansk eller et internationalt mesterskab) så prik lige til jeres forening i lokalområdet og hør om de har husket at få indstillet personen/holdet. Vi ærgrer os nemlig rigtig meget, når der er personer eller hold der bliver glemt. Fejring af Årets Mestre arrangement (som der står lige her ovenfor) afholdes sammen med uddeling af Vardeprisen. Venlig hilsen Berith Ellegaard Andreasen Varde Kommune Kultur og Fritid Bytoften Varde Tlf Følg Kultur og Fritid på Facebook Hvad sker der i Varde Kommune lige nu! 14

15 Bilag 4 Udviklingskatalog Udviklingsrådet for Helle Vest Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af udviklingsrådets område Udviklingsrådets værdier Udviklingsrådets mål

16 4. Handleplaner Beskrivelse af udviklingsrådets område Udviklingsråd Helle Vest dækker et område karakteriseret ved små landsbyer og et stort landområde. Der findes byområder i Roust, Rousthøje, Næsbjerg, Øse og Nordenskov. Desuden er der mange landbrug og faktisk en del industri i det åbne land. Der er stor pendling ud af området til især Varde og Esbjerg, men også længere væk til det midt- og østjyske. Det vil sige, at området for mange er et sted, hvor man bor, men ikke arbejder og derfor er væk fra i det daglige. Altså et område som så mange andre landdistrikter i Varde kommune. I udviklingsrådet arbejder vi på, at alle distrikter i vores område kommer i arbejdstøjet, og vi prøver på at skubbe på og sætte projekter i gang i de enkelte foreninger, det er de jo også i gang med i forvejen; men vi kan måske vær en form for fødselshjælpere. Det er vigtigt for os at pointere, at den udvikling, der skal ske hos os og i de øvrige udviklingsråd, sker i et samarbejde og koordineret i hele kommunen. 2. Udviklingsrådets værdier I alle byområder i Helle Vest Udviklingsråd er det selvfølgelig vigtigt, at man fastholder eller i bedste fald udbygger det butiksliv, erhvervsliv og det befolkningstal, der findes for nuværende. Derfor skal man slå på de værdier, der findes. Det er bl.a. at der fortsat skal være en skole, at der er nærhed, altså at man kender hinanden (det er faktisk en kvalitet!), at der er et rigt foreningsliv, at man gør opmærksom på naturens herligheder (f.eks. Karlsgårde sø, skovområder, Varde å m.m.) 16

17 3. Udviklingsrådets mål Vi vil selvfølgelig, i kamp med de andre Udviklingsråd i kommunen, forsøge at bevare vort lokalområde. Vi skal dog også være klar over, at de enkelte udviklingsråd i virkeligheden vil det samme. Vi vil også gerne i Helle Vest udbygge, skabe vækst, tiltrække nye indbyggere osv., men det vil jo alle. Derfor tror vi som sagt, at vi også, ud over at se på vort eget område, må se på hele kommunen. Ud over det vi har nævnt, så se på vore lokale mål nedenfor. 4. Handleplaner Handleplanerne er jo hele tiden i bevægelse og under udvikling. Diverse foreninger i de enkelte områder arbejder for nuværende med følgende fokuspunkter: I NÆSBJERG OMRÅDET - Nye boligområder / storparceller (se handleplan A) - Forbedringer af vejbelægning i byen - Gadelys på Agervigvej forlænges til Agerholm - Vigespor ved frakørsel på Vardevej ind til Næsbjerg - Cykelsti til Varde (se handleplan B) - Juniorklub - Nyt kulturhus / forsamlingshus (se handleplan D) I ROUSTHØJE OMRÅDET - Evt. sammenlægning af beboerforeningen med beboerforening i Roust - Bevarelse af byens forsamlingshus 17

18 I ROUST OMRÅDET - Stiftelse af beboerforening og evt. sammenlægning med Rousthøje Beboerforening - trafiksanering gennem byen bl. a. omfartsvej, så man undgår lastbiltrafik gennem byen I ØSE / NORDENSKOV OMRÅDET - Cykelsti fra Nordenskov forbi Øse Efterskole til Næsbjerg og videre til Varde - Ny amfiscene med mere i byens anlæg - Forbedring / bevarelse af forsamlings- og kulturhus - Renovering af fortove og veje - Renovering af legeplads HELE OMRÅDET - Udvikle infrastrukturen i alle byer og landdistrikter med relevante busforbindelser (se handleplan C) - Opdatere / udvikle hjemmesider HANDLEPLANER: A Nye boligområder i Næsbjerg: Der har vi sammen med borgerforeningen i Næsbjerg arbejdet for, at byggegrunde, der ligger på Møllebakken, hurtigst muligt bliver byggemodnet, så de kan blive solgt. Det går efter vores mening for langsomt. Vi har henvendt os til kommunen, så de er klar over, hvilke problemer det giver. De bliver muligvis solgt til en privat investor, og så er vi jo ude af billedet. Det afklares vist nok ret hurtigt. Ellers skubber vi på så der forhåbentligt sker noget! B Cykelsti til Varde: Der er gennem i hvert fald 6 år arbejdet med en cykelsti fra Nordenskov gennem Øse, Næsbjerg, Gjellerup og til Varde. Jeg vil ikke her beskrive de fuldstændig urimelige forhold, det giver at cykle på denne strækning. Blot vil jeg nævne, at 4 skoler, nemlig Nordenskov Skole, Øse Efterskole, Næsbjerg Skole og Gjelleup Efterskole har elever, der bruger nævnte strækning. De skoler er medunderskriver på ansøgning om ny cykelsti. Der ligger på 18

19 kommunen adskillige ansøgninger, som beskriver disse forhold. Blot vil jeg gøre opmærksom på, at der både sidste år og igen i år er sendt ansøgninger om at etablere en cykelsti. Vi håber selvfølgelig, at den snart bevilges, og vi vil vide at følge op på sagen. C Infrastruktur i hele udviklingsrådets område samt hele kommunen: I vores eget område har vi set på cykelstier (se handleplan C ovenfor) og busforbindelser. Det er vigtigt, at busserne passer til børnenes skolegang. Det har det knebet med til Næsbjerg skole. Vi har gjort opmærksom på det i et brev til kommunen. Vi følger op. Det er et must, at hvis Varde kommune vil have at eksempelvis de unge mennesker skal gå i skole i Varde, så skal der være busforbindelser fra alle dele af kommunen, så man ikke skal vente alt for lang tid for at komme til og fra skole. Som det er nu tager en del elever til andre skoler, fordi det er hurtigere og nemmere. Den kollektive trafik skal være optimal, så længe der er et behov. Vi vil på næste møde med formændene for udviklingsrådene tage dette emne op, så vi kan få en kvalificeret debat, der dækker hele kommunen. D Nyt kulturhus/forsamlingshus i Næsbjerg: En arbejdsgruppe har gennem et par år arbejdet med at planlægge og bygge et nyt kulturhus/forsamlingshus i Næsbjerg. Det er ikke et arbejde vi som udviklingsråd er direkte involveret i på nuværende tidspunkt; men indirekte har vi været inde over, idet vi har bedt Varde kommune, gennem en ansøgning, om at se på vejforholdene, hvor huset tænkes bygget. Denne ansøgning er sendt til kommunen i juli måned og et egentligt svar er endnu ikke kommet. Vi følger arbejdet og har tilkendegivet overfor arbejdsgruppen, at vi meget gerne vil være behjælpelige i den udstrækning, vi kan. Så vi er med! 19

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Referat fra Bestyrelsesmøde Tid: Den 09-10-2014 Sted.: Gert Lindberg Kl.: 19.00 Status. Referat Til møderne er indkaldt (Funktion). 24-03-2014 08-05-2014 19-06-2014 Thomas 21-08-2014 Bjarne 09-10-2014

Læs mere

Generalforsamlingen for Udviklingsråd Helle-Vest torsdag den 29. marts 2012 kl I Helle-Hallen

Generalforsamlingen for Udviklingsråd Helle-Vest torsdag den 29. marts 2012 kl I Helle-Hallen Generalforsamlingen for Udviklingsråd Helle-Vest torsdag den 29. marts 2012 kl. 20.00 I Helle-Hallen Inden generalforsamlingen fra kl 19-20 var der foredrag og debat med Landdistrikskonsulent Carsten Blomberg

Læs mere

Grøn ordning. - hvad er det? - hvor mange penge er der i det? - hvad kan man få penge til? - hvordan er processen?

Grøn ordning. - hvad er det? - hvor mange penge er der i det? - hvad kan man få penge til? - hvordan er processen? Grøn ordning - hvad er det? - hvor mange penge er der i det? - hvad kan man få penge til? - hvordan er processen? Sådan beregnes rammen Energinet.dk administrerer ordningen og beregner for hver kommune

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

UDVIKLINGSRÅD HELLE VEST (Nordenskov, Øse, Næsbjerg, Roust og Rousthøje)

UDVIKLINGSRÅD HELLE VEST (Nordenskov, Øse, Næsbjerg, Roust og Rousthøje) UDVIKLINGSRÅD HELLE VEST (Nordenskov, Øse, Næsbjerg, Roust og Rousthøje) Referat fra Bestyrelsesmøde Tid: Onsdag den 16/3 kl. 17.0018.00 Sted: Hos Kim Andersen, Hostrupvej 11, 6800 Varde Til møderne er

Læs mere

UDVIKLINGSRÅD HELLE VEST (Nordenskov, Øse, Næsbjerg, Roust og Rousthøje)

UDVIKLINGSRÅD HELLE VEST (Nordenskov, Øse, Næsbjerg, Roust og Rousthøje) UDVIKLINGSRÅD HELLE VEST (Nordenskov, Øse, Næsbjerg, Roust og Rousthøje) Generalforsamling onsdag den 2. marts, 2011 afholdes på Nordenskov Kro Formanden Peder Foldager bød velkommen til Udviklingsrådet

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Den grønne ordning. Uddeling af midler fra den Grønne Ordning i Randers Kommune

Den grønne ordning. Uddeling af midler fra den Grønne Ordning i Randers Kommune Den grønne ordning Uddeling af midler fra den Grønne Ordning i Randers Kommune 05.09.2017 Vi er her Potentielt 12-14 mio. Hvis; byrådet vedtager forslag til lokalplan for 46 vindmøller ved Overgaard møllerne

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Referat fra Bestyrelsesmøde Tid: Onsdag den 26/10-2011 kl. 17.30 Sted: Hos Jens Erik Mathiasen, Hostrupvej 5, Nordenskov Vi starter mødet med en gåtur ned til Holme Å og bagefter lidt at spise. Til møderne

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene

Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene Mælkefestival Ølgod BY Night Land og BY Branding af Ølgod -TV Syd og medier Arbejdet med udviklingsplaner Struktur eks. Helle Øst og Helle Vest Udviklingsplaner Iværksætterhus Kulturhus Hallen Byskovcenter

Læs mere

RAPPORT. Administrationspraksis for grøn ordning

RAPPORT. Administrationspraksis for grøn ordning RAPPORT Administrationspraksis for grøn ordning udarbejdet af Margit Lund Plan, Udvikling og Kultur, december 2010 ADMINISTRATIONSPRAKSIS Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesmuligheder

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Tiltag til at fremme vedvarende energi

Tiltag til at fremme vedvarende energi Tiltag til at fremme vedvarende energi Lov om fremme af vedvarende energi (også kaldet VE-loven) indeholder 4 ordninger, som administreres af Energinet.dk: Garantiordning som garanterer lån til finansiering

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Tilsagn vedrørende grøn ordning

Tilsagn vedrørende grøn ordning Herning Kommune BEK - By, Erhverv og Kultur Joan Berentzen Rådhuset, Torvet 7400 Herning bekjb@herning.dk Tilsagn vedrørende grøn ordning 4. oktober 2013 AHG/AHG Vi har modtaget jeres brev af 19. august

Læs mere

Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet

Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet Torsdag den 12.06.2014 kl. 17.00 20.45 på Ansager Hotel, Søndergade 2, 6823 Ansager Direktør for Plan, Kultur og Teknik Bent Peter Larsen deltog i mødet fra kl.

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved klima-, energi- og bygningsministeriet Ejer

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGERE OM GRØN ORDNING

VEJLEDNING TIL ANSØGERE OM GRØN ORDNING VEJLEDNING TIL ANSØGERE OM GRØN ORDNING HERNING KOMMUNE Udarbejdet af Planafdelingen, april 2014 INDHOLD Generelle oplysninger 3 Hvad kan du søge til? 3 Hvem kan søge? 4 Praktisk vejledning - hvordan søger

Læs mere

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet Vindmølle-ordninger Køge Bugt området 5. September 2011 Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Garantifond Der kan

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Ansøgning om tilskud til aktiviteter efter Grøn Ordning

Ansøgning om tilskud til aktiviteter efter Grøn Ordning Ved foreninger skal vedtægterne og regnskaber vedlægges som bilag. Ansøger/Foreningens navn: Ansøger/Foreningens adresse: Navn på kontaktperson: E-mailadresse: 1. Ansøgers kontaktoplysninger Dato: Postnr.

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Torvet 6 Fraværende: 01.02.20-Ø34-1-12 10. Fastsættelse af

Læs mere

5. Formål Som vi aftalte sidst skal vi have en dialog om mere overordnede ting for

5. Formål Som vi aftalte sidst skal vi have en dialog om mere overordnede ting for Dagsorden / Referat ordinært møde Tisvilde Lokalråd. D. 6 september 2017 hos Jakob Skovridervænget 20, Tisvildeleje. KL 19 Deltagere: Eskil Borup, Lis Freisner, Jakob Snedled, Peter Wilhjelm, Claus Sabroe

Læs mere

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Frederik Agergaard, Georg Ørnskov Rønsch, Inge Lise Møller Jensen, Renè Olesen & Stefan Krebs Jensen Per René Schmidt 09. Februar 2015 kl. 19.30 på Skibelund

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til lokalplan 2.66 Erhverv- og detailhandelsområde, Spånnebæk

Samlet oversigt over høringssvar til lokalplan 2.66 Erhverv- og detailhandelsområde, Spånnebæk Samlet oversigt over høringssvar til lokalplan 2.66 Erhverv- og detailhandelsområde, Spånnebæk Høringsperiode: 14. september 2012 9. november 2012 1. Tommy Lindgren, Tåstrup Møllevej 4, 4300 Holbæk Kommune

Læs mere

FÆLLESVIRKE. Andy Østergaard, Morten Bergsøe, Jens Rode Petersen, Sanne Flyvbjerg

FÆLLESVIRKE. Andy Østergaard, Morten Bergsøe, Jens Rode Petersen, Sanne Flyvbjerg Nordenskov den 28. oktober 2012 Referat af : Regeringsmøde nr. 3 i Fællesvirke Sted: Nordenskov Skole NUIF lokalet Dato: 22. oktober 2012, kl.19.00 21.30 Deltagere: Tonni Lander, Leif Arnbjerg, Kim Andersen

Læs mere

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov Energiaftalen - Vind Den nye VE-lov Nye højere pristillæg til bl.a. vind - 25 øre oven i markedsprisen i 22.000 fuldlasttimer+ 2,3 øre i ballanceomkostninger Fire nye ordninger til fremme af udbygningen

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS ADMINISTRATIONSPRAKSIS FOR GRØN ORDNING HERNING KOMMUNE Udarbejdet af Planafdelingen, september 2012 INDHOLD Indledning 3 Hvilke projekter støttes? 3 Geografi sk fordeling af VE-midlerne 3 Hvordan ansøger

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Ormslev borger forening 6. Marts hos Susanne

Referat Bestyrelsesmøde Ormslev borger forening 6. Marts hos Susanne Referat Bestyrelsesmøde Ormslev borger forening 6. Marts hos Susanne Deltagere: Susanne Muusmann, Ouafa Rian., Christian Thomsen, Marianne Jensen, Louise Lund Afbud fra Maia Mikkelsen Dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Alle mødt. Mødet hævet kl.: 17.13 Pkt. Tekst Side 21 Udvælgelse af projekter til anvendelse af midler i Grøn Ordning

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Helle Øst Udviklingsråd Referat Udviklingsrådets Årsmøde Dato: 29. marts 2012, kl. 19.00 Sted: Helle Hallen Dagsorden ifg. Vedtægter: Beslutning: 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet

Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet Onsdag den 8.10.2014 kl. 17.00 ca. 21.00 på Lunde Kro, Skolegade 8, Lunde, 6830 Nr. Nebel Mødedeltagere: Jan Lillebæk, Blaabjerg Peter Nielsen, Blåvandshuk Finn

Læs mere

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015.

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. 1. Møde med fest udvalg Rindsholm 2. Tanja Barsel, Anette Ærbo sup. Mail tlf. Rettes på virs, rep. landsbyrådet? 3. Evaluering fællesspisning 4. Status

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær

Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aftenens program del 1 1900 Velkomst og program Rose Sloth Hansen, By- og Landskabsudvalget (BLU) 1905 Byrådets mål + status for planlægningen

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

FÆLLESVIRKE. Andy Østergaard, Morten Bergsøe, Jens Rode Petersen, Sanne Flyvbjerg. Kristensen, Lotte Højmark Mundt, Thomas Støttrup,

FÆLLESVIRKE. Andy Østergaard, Morten Bergsøe, Jens Rode Petersen, Sanne Flyvbjerg. Kristensen, Lotte Højmark Mundt, Thomas Støttrup, Nordenskov den 26 September 2012 Referat af: Sted: Regeringsmøde 2, i Fællesvirke Nordenskov Skole Samlingssalen Dato: 26 september 2012, kl.19.00 21.30 Deltagere: Tonni Lander, Leif Arnbjerg, Kim Andersen,

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning

Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning #split# Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk sikkerpost@99454545.dk www.bronderslev.dk Ansøgningsskemaet

Læs mere

Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014

Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014 Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014 Generelt Info Projekt nr. Sags id Lokalitet Stedfæstelse Igangværende projekter Tilskud fra cykelpuljen 2015 Strækning med dødsuheld med bløde trafikanter Trafikfarlig

Læs mere

Landsbyforum spørg til manglende midler til udviklingspuljen, Landdistriktskoordinatoren sender en forklaring på dette.

Landsbyforum spørg til manglende midler til udviklingspuljen, Landdistriktskoordinatoren sender en forklaring på dette. Referat Landdistriktsudvalget Torsdag den 13. oktober 2011 kl. 17.00 19.00 Sted: Sønderborg Rådhus Lokale 424 Afbud fra:marianne T. Tom Holten. 1. Orientering Landsbyforum: Udviklingsplaner Kursus Infoland

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

Vigersted Lokalråd. Stiftet den 15. april 2012. Referat af konstituerende rådsmøde afholdt onsdag den 3. februar kl. 19:30 hos:

Vigersted Lokalråd. Stiftet den 15. april 2012. Referat af konstituerende rådsmøde afholdt onsdag den 3. februar kl. 19:30 hos: Lokalråd Stiftet den 15. april 2012 Referat af konstituerende rådsmøde afholdt onsdag den 3. februar kl. 19:30 hos: Telefon: 20 83 60 90 Mail: ph@carlhansens.dk Hjemmeside: www.vigersted.net Bankkonto:

Læs mere

Afbud: Gert Jensen, Brian Holmberg, Søren H. Kristensen, Susanne Sander, Knud Rødbro

Afbud: Gert Jensen, Brian Holmberg, Søren H. Kristensen, Susanne Sander, Knud Rødbro Referat af møde i Landsbyforum den 14/9 2009 Deltagere: Ingrid Andreasen (Vrensted, gl. Løkken-Vrå) Ivan Leth (Tolne-Mosbjerg) Kjeld Larsen (Tversted, Uggerby, Tuen) Tove Marquardsen (Lønstrup, Skallerup,

Læs mere

Ansøgning om tilskud til a ktiviteter efter Grøn O rdning

Ansøgning om tilskud til a ktiviteter efter Grøn O rdning Ansøgning om tilskud til a ktiviteter efter Grøn O rdning Ved foreninger skal vedtægterne og regnskaber vedlægges som bilag. 1. Ansøgers kontaktoplysninger Ansøger/Foreningens navn: Stenild Foredrags &

Læs mere

LAG Varde. LAG Vardes arbejde med mål og effekter.

LAG Varde. LAG Vardes arbejde med mål og effekter. LAG Varde LAG Vardes arbejde med mål og effekter. Lokalsamfundskonsulent/LAG-koordinator List historik: Ansat 1. august 2006 til etablering af Udviklingsråd i Varde Kommune. Varde Kommune er med sine 1.256

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen.

Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen. 1 jsc Nørreby, d. 21. november 2012 Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen. Deltagere: Torben Nielsen, Jens Haubroe, Martha Torgard Joensen, Ole Jon Ørnum, Anne Gejl

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

Pkt. Bemærkninger Konklusion/aktion. 1. Velkomst, aktioner og godkendelse af referat. Godkendt uden bemærkninger. Pkt. Bemærkninger Konklusion/aktion

Pkt. Bemærkninger Konklusion/aktion. 1. Velkomst, aktioner og godkendelse af referat. Godkendt uden bemærkninger. Pkt. Bemærkninger Konklusion/aktion Nr. Asmindrup Friskole Asmindrupvej 38 4572 Nr. Asmindrup Tlf.: 59328100 E-mail: Emne: Referat af bestyrelsesmøde 10. marts 2016 Til stede: Morten Juul Pedersen (Skoleleder) Hanne Rosvald (Næstkvinde)

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag d.04 August 2003. kl. 18.00

Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag d.04 August 2003. kl. 18.00 Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag d.04 August 2003. kl. 18.00 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 16 juni 2003 2.

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Grundejerforeningen Skovgårdsparken. Referat 14

Grundejerforeningen Skovgårdsparken. Referat 14 Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat 14 Dato: 03-05-2010 Møde Konstituerende møde efter afholdt general forsamling 2010 Deltagere Henrik (Formand), Peter (Sekretær), Michael Larsen (Suppleant),

Læs mere

Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007

Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007 Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007 1. Valg af dirigent Per Strand blev valgt uden modkandidat. Konstaterede herefter at årsmødet vat lovligt indkaldt via Bramming Ugeavis. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Ansøgning om tilskud til aktiviteter efter Grøn Ordning

Ansøgning om tilskud til aktiviteter efter Grøn Ordning Ved foreninger skal vedtægterne og regnskaber vedlægges som bilag. 1. Ansøgers kontaktoplysninger Ansøger/Foreningens navn: Dato: Lille Rørbæk/Bradstrup Beboerforening 30-05-2016 Ansøger/Foreningens adresse:

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine

Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine Indholdsfortegnelse 1. Drøftelse af forskellige generelle spørgsmål henhørende under teknisk Forvaltning 3 2. Evaluering

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Tirsdag 03. maj 2016 klokken 17.00

Tirsdag 03. maj 2016 klokken 17.00 Mødedato: Tirsdag 03. maj 2016 klokken 17.00 Mødested: Torvehallerne Jernbanegade 3 8830 Tjele Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Lone Frandsen Karsten Villadsen Anne Berggreen Federer Henrik Gaarde Nørgaard

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Klima-, energiog bygningsministeriet Ejer og driver

Læs mere

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby.

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. 703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE REFERAT Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. Bestyrelsen: Formand Merete Sivertsen, Niels

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Netværks INFO. Netværkscenteret flytter. Indhold. NetværksINFO 37 / 2014

Netværks INFO. Netværkscenteret flytter. Indhold. NetværksINFO 37 / 2014 16. september 2014 Netværkscenteret +45 41 71 78 30 NetværksINFO 37 / 2014 Netværks INFO Netværkscenteret flytter Ministeren for by, bolig og landdistrikter har besluttet at samle administrationen af de

Læs mere

Forårsmøde 2017 Varde Byråd og Udviklingsrådene

Forårsmøde 2017 Varde Byråd og Udviklingsrådene Forårsmøde 2017 Varde Byråd og Udviklingsrådene Program forårsmøde 2017 Velkomst v/ borgmester Erik Buhl - Vi begynder med en sang Dagsorden for mødet Rigets tilstand v/ borgmester Erik Buhl Hovedtema:

Læs mere

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, onsdag den 19. juni 2013 Mødet fandt sted kl. 19.00-22.00 i Mødelokale 1 - på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Nye punkter til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Referat. Deltagere: Steen, Karsten, Karl, Jørgen, Ada, Julle, Viggo M., Viggo, Jens, Niels, John, Jørgen og Laila.

Referat. Deltagere: Steen, Karsten, Karl, Jørgen, Ada, Julle, Viggo M., Viggo, Jens, Niels, John, Jørgen og Laila. Lokalrådsmøde med udvalgs- og foreningsformændene Torsdag d. 4. december 2008 kl. 19.00 i Andst Hallens cafeteria. Referat Deltagere: Steen, Karsten, Karl, Jørgen, Ada, Julle, Viggo M., Viggo, Jens, Niels,

Læs mere

Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet

Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet Onsdag den 23.11.2016 kl. 17.00 21.00 på Hotel Arnbjerg, Arnbjerg Allé 2, 6800 Varde Mødedeltagere: Bjarne Buhl, Blaabjerg Ole Diget Jensen, Blåvandshuk Gert Lindberg,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. 1 jsc Nørreby, d. 12. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. Deltagere Torben Nielsen, Jens Haubro, Martha Joensen, Jan Schlegel, Jette Kølle, Lars Christoffersen,

Læs mere

Referent Sanne Brigsted sbr@visitkerteminde.dk Tlf. 30 30 19 84

Referent Sanne Brigsted sbr@visitkerteminde.dk Tlf. 30 30 19 84 Bestyrelsesmøde referat nr. 9 Mandag den 6. maj 2013 hos VisitKerteminde,, Bestyrelse: Formand Else Møller frpm@mail.dk Tlf. 65 34 26 60 Næstformand Jørgen Wind-Hansen wind@mail.tele.dk Tlf. 40 16 40 34

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat

Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat Den 10. februar 2010 kl. 19.00-21.00 Stenderup-Krogager Afbud fra: Hans Hostrup, Erling Christensen og Torben Holt Vejen, den 11. februar 2010 Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 3. oktober 2012

Referat fra Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 3. oktober 2012 Dok.nr. 921421-12 Sagsnr. 11/12126 Referat fra Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 3. oktober 2012 Sted: Mødelokale 2 hos Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde Tid: 3. oktober 2012 kl.

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Ordinær generalforsamling Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Kalenderåret 2011 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af Ordinær

Læs mere

Referatet fra bestyrelsesmødet i december 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referatet fra bestyrelsesmødet i december 2015 blev godkendt og underskrevet. Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020 Dato: 2. februar 2016 Tidspunkt: 19.00-22.00 Sted: Kærvej 34, Onsild 9500 Hobro Deltagere: Fra bestyrelsen: Vagn Bach, Jacob Ellemann, Annie Borgersen, Allan

Læs mere

LAG SØM Den Lokale Aktionsgruppe for Syd- Øst- og Midtfyn

LAG SØM Den Lokale Aktionsgruppe for Syd- Øst- og Midtfyn Referat bestyrelsesmøde nr. 8 Tid Torsdag d. 12.3.2015 kl. 18.15 Sted Til stede Afbud Ej fremmødt Referent et, Aktivitetshuset,, Nyborg Kurt Sorknæs, Erik Sønderskov, Gitte L. Albjerg, Jens Elmgren, Lise-Lotte

Læs mere

Til Holstebro Kommune, Miljø & Teknik - Planafdelingen

Til Holstebro Kommune, Miljø & Teknik - Planafdelingen Fra: Rikke Blom [rbl@vestforsyning.dk] TM - Planafdelingen Postkasse [TM-Planafdelingen- Til: Postkasse@holstebro.dk] Sendt dato: 14-08-2014 13:11 Modtaget Dato: 14-08-2014 13:11 Høringssvar fra Vestforsyning

Læs mere

Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth), Tina, Mette N, Peder, Sofie, Malte, Jesper, Helen. Til orientering og drøftelse

Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth), Tina, Mette N, Peder, Sofie, Malte, Jesper, Helen. Til orientering og drøftelse REFERAT Emne: Møde i skolebestyrelsen Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Forventet sluttidspunkt kl. 31.01.12 konferencerummet 18.00 21.30 Deltagere Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth),

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om vindmøller

Velkommen til informationsmøde om vindmøller Velkommen til informationsmøde om vindmøller Informationsmøde - Ingen debat - Spørgsmål besvares gerne - Spørgsmål fremsendes skriftligt til: jens@vesterbaek.com Spørgsmål og svar vil efterfølgende blive

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere