Håndbog. Miljøledelse. Min miljøledelse sådan gør du trin for trin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog. Miljøledelse. Min miljøledelse sådan gør du trin for trin"

Transkript

1 Håndbog Miljøledelse Min miljøledelse sådan gør du trin for trin

2 Denne håndbog er udarbejdet af Netværk for Transport og Miljø, TINV. Kolofon: Håndbogen er udarbejdet af følgende projektgruppe: Lars Dagnæs, TransECO 2, Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd, Marianne Frank, ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. Layout: HeiDisign Udsendt: Juni 2016 Foto: Lars Dagnæs Netværk for Transport og Miljø, TINV, arbejder for, at der etableres et bredt samarbejde mellem transportvirksomheder, transportkøbere, viden- og uddannelsesinstitutioner samt myndigheder om at nedbringe og dokumentere energiforbrug og udledninger fra transportområdet, samt sikre at det sker på et fælles metodegrundlag for virksomheders arbejde med transport og miljø, herunder deres beregning og deklaration af energiforbrug og udledninger. Hvad vil netværket? Netværket holder netværksmøder, workshops og konferencer og sætter projektudvikling i gang inden for relevante og aktuelle temaer, fx: Hvor og hvordan man kan få bedre miljø ved transport Hvordan man kan beregne og fortælle om energiforbrug og udledninger Hvordan man kan standardisere denne fortælling Hvilke værktøjer virksomhederne kan bruge til formålet Hvordan kunder og transportvirksomheder får talt sammen om miljø Netværket er åbent for alle interesserede, der beskæftiger sig med miljø og transport. 1

3 Indhold Forord... 3 Min miljøledelse - overblik... 5 Ti trin sådan gør du trin for trin... 7 Trin 1 Væsentlige miljøpåvirkninger... 8 Trin 2 Måleprogram Trin 3 Miljødata/miljøregnskab Trin 4 Lovgivning og kundekrav Trin 5 Valg af indsatsområder Trin 6 Miljøpolitik Trin 7 Handlingsplan Trin 8 Organisering/gennemførelse Trin 9 Kommunikation og markedsføring Trin 10 Årlig opfølgning, din ledelsesevaluering

4 Forord 3

5 Miljøledelse er vigtig for at sikre din virksomheds evne til at møde kundernes krav. Miljøledelse kan bruges i konkurrencen om kunderne og kan samtidig nedbringe dine omkostninger til brændstof og opvarmning. Miljøledelse kan også forhindre utilsigtet forurening af omgivelserne, der kan koste dyre bøder og medføre risiko for krav om erstatning og oprensning. Der er altså gode grunde til, at transportvirksomheder fokuserer på deres påvirkning af omgivelserne og gennem handling viser, at de tager medansvar. Denne håndbog er en praktisk guide, der trin for trin fører dig igennem opbygningen af et miljøledelsessystem. Ledelsessystemet giver dig en systematik i dit miljøarbejde, der sikrer, at du miljøforbedrer din virksomhed og formår at kommunikere dette til dine kunder. Håndbogen indeholder vejledning, tjeklister og skemaer, som skaber et fundament for dit miljøledelsessystem. Håndbogen hjælper dig til at udarbejde dokumentation, som du kan bruge over for dine kunder og fx i forbindelse med udbudsprocesser. Håndbogen hjælper med at finde frem til, hvilke miljø- og klimaforhold, der er vigtige for dig at arbejde med: Hvad er væsentligt. Håndbogen vil få dig til at fokusere på besparelser generelt, men måske også i forhold til hvordan du skal løse din kundes opgaver. Miljøledelse vil styrke din dialog med kunderne. Sammen med håndbogen er der udviklet en skabelon, som du kan skrive i og anvende til at dokumentere dit miljøarbejde over for dine kunder. Håndbogen er udarbejdet af Netværk for Transport og Miljø, TINV, i samarbejde med DTL Danske Vognmænd og Innovation Center for Logistics and Transport, ILT, som led i projektet Mere effektive godstransporter og bedre miljø. Projektet er gennemført med støtte fra Trafik- og Byggestyrelsen. 4

6 Min miljøledelse - overblik 5

7 For at give resultater kræver miljøarbejdet planlægning, handling, opfølgning og kommunikation. Der skal altså skabes kontinuitet og en fast ramme for indsatsen i virksomheden. Du skal igennem nedenstående 10 trin, før du har etableret et miljøledelsessystem. I næste afsnit er indholdet af de 10 trin beskrevet. Trin 1 Væsentlige miljøpåvirkninger Trin 2 Måleprogram Trin 3 Miljødata/miljøregnskab Trin 4 Lovgivning og kundekrav Trin 5 Valg af indsatsområder Trin 6 Miljøpolitik Trin 7 Handlingsplan Trin 8 Organisering/gennemførelse Trin 9 Trin 10 Kommunikation og markedsføring Årlig opfølgning, din ledelsesevaluering 6

8 Ti trin sådan gør du trin for trin 7

9 Trin 1 Trin 1 Væsentlige miljøpåvirkninger Trin 1 handler om finde frem til de aktiviteter i din virksomhed, som udgør de væsentligste miljøpåvirkninger. Væsentlige miljøpåvirkninger er: - De aktiviteter, der giver anledning til de meste alvorlige belastninger af klima og miljø - De aktiviteter, der indebærer en risiko for uheld med alvorlig belastning af klima eller miljø til følge Hvad der i en typisk transportvirksomhed er væsentligt, er listet i skemaet nedenfor. Se skemaet igennem og find de forhold, der gælder for netop din virksomhed. Hvad er væsentligt I en vognmandsvirksomhed er den væsentligste miljøpåvirkning forbruget af diesel på grund af udledningen af CO 2, udledningen af NOx og partikler fra lastbilernes udstødning. Og en anden væsentlig risiko er at spilde dieselolie fra tanken, så den siver ned i grundvandet. Det er sådanne forhold, der skal startes med i en typisk vognmandsvirksomhed. Andre væsentlige forhold kan være: - Hvis du opbevarer kemikalier og spildolie, og der sker et uheld, kan miljøpåvirkningen af grundvandet blive meget alvorlig. - Hvis du opbevarer AdBlue, er dette væsentligt, da spild medfører alvorlig forurening af jord og grundvand. - Hvis du forbruger vand, el og varme på et værksted eller lignende, og særligt hvis du har energiforbrugende maskiner, kan det være en væsentlig miljøpåvirkning. - Hvis du har lager eller terminal, kan energi til opvarmning eller nedkøling af lokalerne være en væsentlig miljøpåvirkning Miljøpåvirkninger af mindre væsentlig karakter er fx forbrug på kontoret. El, vand og varme fra kontoret kan indgå i dit miljøarbejde, selv om forbruget ofte ikke fylder så meget i forhold til dit energiforbrug i lastbilerne. Det kan være let og synligt at starte her, men ud fra et miljø- og miljøledelsessynspunkt er det ikke det mest værdifulde. Almen omtanke til daglig er nok. 8

10 Trin 1 Miljøpåvirkninger i en vognmandsvirksomhed efter opgaver i virksomheden (bruttoliste) Egne lastbiler og kørende materiel Biler og kørende materiel hos underleverandører Værksted og tankanlæg Vaskeanlæg Kontor Lager og terminal Forbrug og udledninger Diesel x x El x x x Varme x x x Vand x Opbevaring og transport Særlige risici/spild Diesel AdBlue x x Spildolie x x Kemikalier og væsker x x Affald x Opbevaring og transport Lugt x x x Støj x x x Overse ikke noget væsentligt Det er vigtigt, at du overvejer, om der er forhold i din virksomhed, som ikke er typiske for vognmandsbranchen. For så har du måske andre væsentlige miljø- eller klimapåvirkninger end dem, der er listet i skemaet. Tænk din virksomheds processer godt i gennem. Du har måske et procesanlæg eller maskiner med et stort energiforbrug, eller du har måske en grusgrav. 9

11 Trin 1 Hvor mange miljøpåvirkninger skal du vælge Der er ikke noget krav til, hvor mange påvirkninger du skal arbejde med ad gangen. Det vigtige er, at du vælger de væsentligste, og at du arbejder grundigt med dem. Jo flere miljøforhold du vælger at medtage i dit miljøledelsessystem, desto mere arbejdskrævende vil det også være at vedligeholde dit miljøledelsessystem i årene frem. En start er måske alene at udvælge forbruget af diesel, da dette altid er meget centralt. Underleverandører Gør du brug af underleverandører til at få udført dit arbejde, kan du overveje også at inddrage deres forhold. Det kan være relevant, hvis det sker i et større omfang, eller hvis du har en kunde, der stiller særlige miljøkrav til de opgaver, som du udfører med underleverandør. Hvis du gør det, må du forholde dig til, hvad der er væsentligt hos din underleverandør. Du har sjældent de samme muligheder for at få samme eller sammenlignelige data eller stille de samme miljøkrav, som til din egen virksomhed. Det kan derfor være en mulighed at medtage deres aktivitet mere overordnet i miljøarbejdet. 10

12 Trin 2 Trin 2 Måleprogram Du skal kende dit forbrug for at kunne vurdere, om dit miljøarbejde rent faktisk har en effekt. Og du skal kende dit forbrug og kunne vise en effekt, for at kunne motivere dine medarbejdere til at nå forbedringer. Du skal også bruge måling af dit forbrug og dine udledninger for at kunne vise dine forbedringer til omverden. Og endelig oplever du måske, at dine kunder spørger efter forbrug af diesel og tal for CO 2 -udledninger for de opgaver, du løser for dem. Trin 2 handler om at etablere et system til at måle dit forbrug løbende. Du skal måle på de miljøpåvirkninger, som du i trin 1 udpegede som væsentlige. Da du i årene frem skal arbejde på at miljøforbedre din virksomhed, er det vigtigt, at data er korrekt, og at du måler på samme måde fra år til år, så du kan sammenligne og se udviklingen. Gør så vidt muligt brug af systemer og programmer, som du allerede anvender i virksomheden til at indhente og opgøre data. Det kan fx være økonomiprogrammer, flådestyringssystemer og lignende. Mål forbruget af diesel Vælger du at arbejde på at nedbringe dieselforbruget pr. kørt kilometer, skal du i første omgang vurdere, hvorfra du vil trække data for forbruget. Herefter skal du vurdere, hvor ofte du vil måle. For dieselforbruget kan et passende interval være en gang om måneden. Det giver dig mulighed for at gennemgå resultaterne ofte med dine medarbejdere og holde deres fokus på at nå målet om reduceret brændstofforbrug gennem fx forbedret køreadfærd. Når du vurderer resultatet af målingen, skal du være opmærksom på, at der kan være forhold i virksomheden, som har ændret sig, og som har betydning for forbruget af diesel, fx Vægten af godset på lastbilerne Fordelingen af korte ture i forhold til lange ture og fordeling af ture i byområder i forhold til lange ture på landevej eller motorvej Variationer, der er givet af årstiden med fx et merforbrug om vinteren til følge Chaufførernes køreadfærd er relevant at følge. Dels fordi den betyder meget for forbruget, dels fordi erfaringerne viser, at det kræver et vedvarende fokus at fastholde forbedringer. Hvis bilerne i virksomheden kører ensartet i forhold til ovenstående punkter, kan du let sammenligne forbrug af diesel pr. kilometer fra chauffør til chauffør og fra måned til måned. Er der derimod forskelle på brugen af bilerne, kan du have brug for at supplere opgørelsen af dieselforbrug pr. kørt kilometer med en vurdering af fx køreadfærd og andel af tid, bilen holder i tomgang. Mål forbruget af varme og el Har du valgt at arbejde med forbruget af vand, varme og el, er data enkelt hentet ved din forbrugsmåler. Hvis du måler forbruget på lageret, er det centralt at sammenligne ens måneder, da der er en naturlig variation hen over året. Er der tale om elforbruget til en maskine, kan en langt lavere hyppighed være relevant. 11

13 Trin 2 Risiko for udledning til grundvandet Du kan også have udpeget risiko for uheld, fx læk fra din dieseltank, som en væsentlig miljøpåvirkning. Her er målet nul uheld. Du skal sikre dig, at anlægget er vedligeholdt korrekt, og at der løbende kontrolleres for læk og revner, og at det ved evt. læk forhindres, at dieselen trænger ned i grundvandet. Sker der uheld, er det vigtigt at ændre instruktioner og rutiner, så det ikke sker igen. Faktaboks 1: Programmer til at følge køreadfærd Chaufførens kørestil har stor betydning for forbruget af diesel. Der er i dag en række forskellige redskaber fra fx lastbilproducenter og leverandører af navigationssystemer, som giver mulighed for at følge chaufførens kørestil, fx i form af andel tomgangskørsel, accelerationerne og udrulning. Chaufføren bliver samtidig vejledt til en mere dieseløkonomisk kørestil, og det er muligt at følge udviklingen i chaufførens kørestil. Erfaringerne viser, at ændret kørestil kan betyde, at bilen kører 10 procent længere på literen. Brug målingerne til dialog med medarbejdere Når målingen bruges i en dialog med dine medarbejdere om at skabe forbedringer, er det vigtigt, at målingerne er nye og aktuelle, så det er muligt for medarbejderne at se resultatet af deres ændrede adfærd. En god idé er måske, at I sammen fastlægger indsamlingen af data og sammen gennemgår dem og fastlægger det videre arbejde. 12

14 Trin 2 Eksempel Væsentlige miljøpåvirkninger og valgt måleprogram Væsentlig miljøpåvirkning: Forbrug af diesel Sådan vil jeg måle/opgøre: Dieselforbruget opgøres månedligt sammen med antal kørte kilometer for hver lastbil På lastbiler, hvor der er installeret særlige systemer, laves der månedligt en oversigt over kørestil, andel tomgangskørsel for hver lastbil/chauffør Hver måned får chaufførgruppen en kort redegørelse af måleresultaterne, og der laves en særskilt opfølgning i forhold til de chauffører, som Udledning af NOx og partikler Korrekt opbevaring af diesel Forbrug af varme har haft den største forbedring har haft et højt forbrug i forhold til deres kørte kilometer har målinger der viser, at der er et potentiale at hente ved at ændre kørestil eller at reducere tomgangskørslen. Virksomheden laver en årlig opgørelse af virksomhedens lastbiler fordelt på euronorm Der laves kvartalsvis en kontrol af tankanlægget ved et eftersyn. Dato og tilstand noteres med henblik på dokumentation. Forbruget af varme opgøres månedligt og sammenholdes med antal graddage. 13

15 Trin 3 Trin 3 Miljødata/miljøregnskab Trin tre handler om at bruge de data, som du har indsamlet med måleprogrammet, til at udarbejde et miljøregnskab. Grunddata skal bearbejdes, så de reelt fortæller noget om din virkelighed, altså dit niveau. De bearbejdede data i miljøregnskabet giver dig mulighed for at prioritere dit kommende arbejde, så der skabes sikkerhed for, at det faktisk bringer dig positive resultater. Der skal, fx når tallet for dieselforbruget sammenlignes, tages højde for om bilparken er fordoblet eller halveret. Endelig bruges miljøregnskabet til at dokumentere dine forbedringer år for år. For dig selv, dine medarbejdere og kunder. Det er derfor en god idé at medtage et mål for din aktivitet, som du kan sammenholde med dine udledninger og forbrugsdata. Forbruget hænger sammen med aktiviteten i din virksomhed Dit samlede forbrug af diesel er afhængigt af din produktion: Hvis din aktivitet stiger, fordi du får flere opgaver, vil din kørsel også stige. Selv om du gennemfører forbedringer, der betyder, at du bruger mindre diesel pr kørt km, kan dit samlede forbrug godt stige, simpelthen fordi du har fået større omsætning og aktivitet. Derfor skal du i dit miljøregnskab medtage et mål for din aktivitet, som du kan sammenholde med dit forbrug af diesel. Hvordan du bedst opstiller en regneregel for din aktivitet og dit forbrug af diesel, er afhængig af, hvordan din virksomhed er bygget op. Mulige metoder er: Det samlede antal kørte km Antal kørte kilometer med alle lastbiler kan være et relativt enkelt tal, som det er let at opgøre. Særligt, hvis du i forbindelse med dit måleprogram har valgt at indsamle data om kørte kilometer og forbrug af diesel for alle biler en gang om måneden. Det samlede antal kørte kilometer med læs Antal kørte kilometer med alle lastbiler på ture med læs, dvs. det samme som ovenstående minus tomkørsel. Transportarbejdet, som er ton x kørte km Du kan vælge at opgøre transportarbejdet, dvs. antal kørte kilometer ganget med vægten af godset på de enkelte ture. Hvis du vælger at bruge dén regnemetode, kan du fx tage højde for, om andelen af ture uden læs falder eller stiger, og om du på anden måde har øget vægten af godset, du transporterer pr. kørt km. Omsætning Den samlede omsætning kan også være en regnemetode, som du bruger til at sammenholde dit dieselforbrug med. Fordelen er, at det er data, som du allerede har i dit regnskab. 14

16 Trin 3 Faktaboks 2: Regnemetoder Eksempler på beregning af forbrug af diesel i forhold til aktivitet Eksempel 1: Forbrug af diesel pr. kørt km Forbrug: 1000 liter diesel Aktivitet: 3000 km "Brøk": 1000 liter: 3000 km = 0,333 liter pr. km Eksempel 2: Forbrug af diesel pr. kørt km med læs Forbrug: Aktivitet: 1000 liter diesel 2500 km med læs (500 km uden læs) "Brøk": 1000 liter : 2500 km med læs = 0,4 liter diesel pr. km med læs Eksempel 3: Forbrug af diesel pr. tonkm Forbrug: Aktivitet: 1000 liter diesel 2500 km med læs (500 km uden læs) 18 ton på bilen, når der er læs "Brøk": 1000 liter : (18 ton x 2500 km) = 0,022 liter diesel pr. tonkm Eksempel 4: Forbrug af diesel pr. omsat krone Forbrug: Aktivitet: "Brøk": 1000 liter diesel kr (omsætning) 1000 liter diesel : kr = 0,05 liter diesel pr. omsat krone Basis år Det første år, hvor du laver miljøregnskab, er basisår. Du skal måle dine miljøforbedringer ud fra basisåret. Dvs. dine fremtidige forbedringer sammenligner du i forhold til din præstation i dette år. Det betyder: at du gennem tiden kan vise de samlede miljøforbedringer, du har gennemført, i forhold til udgangspunktet ved starten af dit miljøarbejde at du kan fastlægge et ambitionsniveau for dine forbedringer i forhold til udgangspunktet, og at du år for år kan se, hvor langt du er fra din målsætning. 15

17 Trin 3 Eksempel Et simpelt miljøregnskab Eksemplet viser, hvordan et simpelt miljøregnskab for en vognmandsvirksomhed kan se ud. Vognmandsvirksomheden har 11 biler og anvender underleverandører til at løse en del af opgaverne. Virksomheden har valgt forbrug af diesel og forbrug af el som væsentlige miljøpåvirkninger. Miljøarbejdet startede i 2012, hvor der blev lavet miljøregnskab er således basisår i regnskabet. Virksomheden bruger antal kørte kilometer og transportarbejdet som mål for aktivitet. Virksomhedens transportarbejde er øget med 30 % fra 2012 til 2015, og antal kørte kilometer er øget med 20 %. Der har altså været flere ton på bilerne pr. tur. Virksomheden har desuden opnået en forbedring på dieselforbrug pr. kørt kilometer på 9 % for egne biler gennem chaufførernes forbedrede køreteknik. Underleverandørernes antal kørte kilometer er medtaget i miljøregnskabet. Der findes ikke informationer om deres dieselforbrug pr. kørt kilometer. Derfor er dieselforbruget for underleverandørernes kørsel beregnet. Som omregningsfaktor er anvendt dieselforbrug pr. kørt kilometer for virksomhedens egne biler i basisåret (2012). Da der ikke er information om forbedringer hos underleverandørerne, er det også dieselforbrug pr. kørt kilometer i 2012, som er brugt ved beregningen af undervognmændenes dieselforbrug i Forbruget af diesel og forbruget af el er omregnet til udledning af CO 2. Omregningen sker ved at gange forbruget af liter diesel og kwh (el) med en omregningsfaktor. (I faktaboks 3 kan du se omregningsfaktoren). 16

18 Trin 3 Forbrug af diesel Enhed Basisår (2012) Seneste periode (2015) Udvikling egne biler 1000 liter ,1% underleverandører 1000 liter ,1% I alt 1000 liter ,5% Forbrug af diesel omregnet til CO 2 e udledning egne biler ton CO 2 e ,1% underleverandører ton CO 2 e ,1% I alt ton CO 2 e ,5% Produktion (mål for aktivitet) kørte km Kørte km egne biler 1000 km ,0% underleverandører 1000 km ,0% I alt 1000 km ,6% Transportarbejde egne biler mio. tonkm 11,5 15,0 30,0% underleverandører mio. tonkm 2,4 2,4 0,0% I alt mio. tonkm 13,9 17,4 24,8% Udledninger og forbrug sat i forhold til aktivitet Forbrug af diesel pr. kørt km egne biler liter pr. km 0,32 0,29-9,1% underleverandører liter pr. km 0,32 0,32 0,1% I alt liter pr. km 0,32 0,30-7,7% Udledning af CO 2 pr. tonkm egne biler gr. CO 2 e pr. tonkm 105,8 88,8-16,1% underleverandører gr. CO 2 e pr. tonkm 105,8 105,8 0,1% I alt gr. CO 2 e pr. tonkm 105,8 91,2-13,9% Kontor og værksted Forbrug af el kwh ,0% Forbrug af el omregnet til CO 2 e udledning ton CO 2 e 5,67 5,11-10,0% Samlede udledning af CO 2 e ton CO 2 e 1.478, ,3 7,5% 17

19 Trin 3 Faktaboks 3: Omregning af forbrug til CO 2 -udledning I dit miljøregnskab kan du omregne alle forbrugstal til, hvad det vil svare til i udledning af CO 2. I en transportvirksomhed vil det typisk være udledning af CO 2 i forbindelse med: Kørsel med lastbiler og evt. andre biler (afbrænding af diesel i motorerne) Procesanlæg og hjælpemaskiner (afbrænding af diesel i motorerne) Forbrug af el (afbrænding af kul, gas og halm mm i kraftværkerne) til kontor, afkøling og maskiner Opvarmning (enten som gas- eller oliefyr på ejendommen eller forbrug af fjernvarme energi) Du kan omregne dit forbrug af fx diesel, el, fjernvarme og naturgas til CO 2 med værdierne i de to skemaer. Formlen er Diesel: X liter diesel x faktor fra skemaet. El: X kwh x faktor fra skemaet Naturgas: X kwh x faktor fra skemaet Oliefyr: X liter fyringsolie x faktor fra skemaet Omregningsfaktorer for diesel og benzin CO 2 e emissioner (brønd til hjul) Enhed Diesel 3,24 kg CO 2 e pr. liter Biodiesel 5 % iblanding. B5 3,17 kg CO 2 e pr. liter Biodiesel 7 % iblanding. B7 3,15 kg CO 2 e pr. liter Ren Biodiesel 1,92 kg CO 2 e pr. liter Benzin 2,88 kg CO 2 e pr. liter Bioethanol 5 % iblanding 2,76 kg CO 2 e pr. liter Ren bioethanol 1,24 kg CO 2 e pr. liter Kilde: DS EN Omregningsfaktorer for el, naturgas og fjernvarme (værdier for 2015) CO 2 e emissioner (brønd til hjul) Enhed El Naturgas Fjernvarme 189,1471 gr. CO 2 e pr. kwh 2,07 ton CO 2 e pr. M3 135,487 gr. CO 2 e pr. kwh Oliefyr 2,65 kg CO 2 e pr. liter Kilde: Klimakompasset 18

20 Trin 3 Faktaboks 4: CO 2 -ækvivalenter, hvad er det? CO 2 (kuldioxid) dannes ved forbrænding af fossilt brændstof. CO 2 er den globalt vigtigste klimagas. På europæisk plan tegner transportsektoren sig for ca. 32 % af den samlede udledning af CO 2. I den globale aftale om reduktion af klimagasser, Kyotoprotokollen, er klimagasserne ud over CO 2 fastlagt til: Metan (CH 4 ), Lattergas (N 2 O), Hydrofluorcarboner (HFC er), Perfluorcarboner (PFC er) og Svovlhexafluorid (SF6). Dvs. i alt 6 klimagasser. Udledning af de 6 klimagasser opgøres ofte som en samlet værdi CO 2 e (kuldioxidækvivalenter), hvor bidrag fra de 6 gasser lægges sammen, vægtet efter deres bidrag til den globale opvarmning. De samlede udledninger af CO 2 e fra din virksomhed er et mål for klimapåvirkningen. CO 2 e værdierne opgøres som de samlede udledninger fra forbrændingen (fx i transportmidlets motor) inkl. bidrag fra processerne ved udvinding, raffinering og transport af brændstoffet frem til brændstoftanken. Det kaldes brønd til hjul værdierne. 19

21 Trin 4 Trin 4 Lovgivning og kundekrav Et vigtigt fundament i dit miljøledelsessystem er, at du overholder gældende lovgivning, ligesom et vigtigt fundament i din forretning er, at dine kunder sætter pris på dit arbejde. Trin 4 handler om, at du danner dig et overblik over de regler, som du er omfattet af, og hvilke miljøkrav dine kunder stiller. Overvej også om der er miljøforhold, som dine kunder interesserer sig for og vil sætte pris på, men som ikke er krav endnu. Dette skal du gøre Udarbejd en liste over de love og bekendtgørelser, som din virksomhed er omfattet af. Se i faktaboks 5 og 6 hvilke der er typiske i vognmandsvirksomheder Udarbejd en liste over kundekrav /- kundeinteresser. Vurder og beskriv, hvordan du vil sikre, at oversigten holdes opdateret. Vurder og beskriv, hvordan du vil sikre, at din virksomhed overholder alle regler og krav. Tænk alle dine processer i virksomheden igennem. Vejledning om lovkrav og miljøtilsyn Miljøstyrelsen har i august 2013 udarbejdet en branchevejledning for vognmænd, der beskriver myndighedernes tilsyn med vognmandsvirksomheder. Vejledningen giver svar på, hvad du skal sikre er i orden. Du kan finde Branchevejledning Vognmænd på dette link: Hjælpeskema: Hvad skal jeg holde øje med? Område (fx transport af farligt gods, støj, olietank mm.) Gældende lovgivning/ regelsæt Arbejdsgange i min virksomhed 20

22 Trin 4 Faktaboks 5: Love og bekendtgørelser for transportvirksomheder Nedenstående liste indeholder de typiske lovkrav i forbindelse med miljøarbejdet i transportvirksomheder. Har du aktiviteter, der ikke er nævnt i listen, skal du være opmærksom på, at disse kan være reguleret af andre love og bekendtgørelser. Kontakt eventuelt din brancheorganisation for vejledning. Du kan finde links til en række relevante love og bekendtgørelser i faktaboks 6. Lov om miljøbeskyttelse Lov om miljøbeskyttelse er den overordnede ramme for miljøreguleringen i Danmark. Loven udstikker retningslinjerne for forebyggelse og bekæmpelse af forurening. Miljøbeskyttelsesloven suppleres løbende med bekendtgørelser, der mere detaljeret fortæller, hvordan lovens mål kan opfyldes. Arbejdsmiljøloven Har du ansatte er din virksomhed omfattet af Arbejdsmiljøloven. Arbejdsmiljøloven er en rammelov, der indeholder krav til arbejdsmiljøet, der skal overholdes på alle danske arbejdspladser. Loven udstikker retningslinjerne for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Til Arbejdsmiljøloven er knyttet forskellige bekendtgørelser, der mere detaljeret fortæller, hvordan lovens mål kan opfyldes på forskellige arbejdsmiljøområder. Jordforureningsloven Formålet med Jordforureningsloven er at forebygge, fjerne og begrænse jordforurening og forhindre og forebygge skadelige virkninger fra jordforurening på grundvand, miljø og menneskers sundhed. Jordflytning Flytter din virksomhed større mængder af jord, skal du sikre, at dette er anmeldt til den lokale kommune. Vejtransport af farligt gods Udfører du transporter af farligt gods skal du følge bestemmelser i ADR-konventionen og bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods. Miljøzoner Flere større byer i Danmark har etableret miljøzoner, der betyder, at dieseldrevne køretøjer over 3,5 tons skal forsynes med et miljøzonemærke, før de må køre i zonen. Udfører du transporter i en miljøzone, skal du således sikre dig, at dine køretøjer opfylder de gældende regler. Værksted og/eller tankanlæg Har du egen dieseltank eller eget værksted, skal du overholde de særlige bestemmelser, der er fastlagt i olietankbekendtgørelsen og autoværkstedsbekendtgørelsen. Vaskeanlæg, olieudskiller og spildevand Har du vaskeanlæg i din virksomhed, skal den være godkendt af den lokale kommune som vaskeplads (byggetilladelse), og olieudskilleren skal være godkendt af den kommune, 21

23 Trin 4 som anlægget er placeret i. Kommunen skal også udstede en gyldig tilladelse til at udlede spildevand fra anlægget. Opbevaring af kemikalier og flydende farligt affald Opbevarer du kemikalier og flydende farligt affald (f.eks. spildolie), skal du følge de kommunale regulativer på området. For alle de kemikalier du opbevarer og anvender i din virksomhed, skal du udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning, der beskriver, hvordan dine ansatte skal beskytte sig ved arbejde med produktet, og hvad de skal gøre, hvis der sker uheld ved forkert brug, spild eller brand. Erhvervsaffald Affald skal bortskaffes efter regler i affaldsbekendtgørelsen. Kører du affald for fremmed regning er bekendtgørelsen om registrering og dataindberetning også gældende. Støj og lugt Miljøstyrelsen har inden for rammerne af Miljøbeskyttelsesloven udarbejdet en vejledning, der fastlægger grænserne for, hvor meget du må støje, hvis du udfører transportopgaver eller støjende aktiviteter uden for offentlig vej. Det kan fx være ved aflæsning af gods. Støjgrænserne gælder også aktiviteter på din matrikel. Det kan fx være procesanlæg eller støj fra dine lastbiler, hvis de holder i tomgang. Bemærk, at grænserne er lavere om aftenen, natten og tidlig morgen samt i weekender. Særlige lugtgener Giver din virksomheds aktiviteter anledning til særlige lugtgener, har Miljøstyrelsen, inden for rammerne af Miljøbeskyttelsesloven, udarbejdet en vejledning om begrænsning af lugtgenerne. Miljøgodkendelse Har du aktiviteter, der er særligt forurenende, og er din virksomhed en såkaldt listevirksomhed og omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen, skal din virksomhed søge om en miljøgodkendelse ved kommunen. Kravet berører kun ganske få transportører, der også driver losseplads. 22

24 Trin 4 Faktaboks 6: Oversigt over relevante bestemmelser og link til hjemmesider Miljøbeskyttelsesloven Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr af 19/11/2015 af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeriets LBK nr af 07/09/2010 (Arbejdsmiljøloven) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Jordforurening Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 434 af 13/05/2016 af lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Miljøministeriet- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr af 07/12/2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Mere information kan findes her: informationsmateriale-om-jordflytning/1-introduktion-til-reglerne-om-jordflytning/ Transport af farligt gods Transport- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr af 30/10/2015 om transport af farligt gods https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) gældende fra 1. januar Regler for miljøzoner i de større byer Information om miljøzoner i Danmark: Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 21/12/2011 om miljøzoner (Miljøzonebekendtgørelsen) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

25 Trin 4 Transport og håndtering af erhvervsaffald Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 18/12/2012 om affald (Affaldsbekendtgørelsen) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 17/12/2012 om Affaldsdatasystemet https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 17/12/2012 om affaldsregisteret vedr. registrering som affaldstransportør eller godkendelse som indsamlingsvirksomhed https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Tankanlæg (dieselolie) Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr af 10/12/2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietankbekendtgørelsen) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Autoværksted Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 699 af 26/06/2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autoværkstedsbekendtgørelsen) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Spildevand Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 726 af 1/06/2016 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Regler for støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens støjgrænser Miljøministeriets vejledning nr fra 01/11/1984 om ekstern støj fra virksomheder. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=85774 Miljøministeriets supplement til vejledning af ekstern støj fra virksomheder. Vejledning nr fra 01/06/1996 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=83841 Lugtgener Miljøstyrelsens vejledning nr Begrænsning af lugtgener fra virksomheder. Listevirksomhed Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 514 af 27/05/2016 om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

26 Trin 5 Trin 5 Valg af indsatsområder Din kortlægning af væsentlige miljøpåvirkninger, dine vurderinger af dem i miljøregnskabet samt din liste over love, bekendtgørelser og kundekrav giver dig et grundlag for at vælge, hvad du skal arbejde med. Trin 5 handler om at vælge indsatsområder hvad du vil arbejde med at forbedre. Når du vælger indsatsområder, skal du overveje den nødvendige arbejdsindsats, og hvor mange ressourcer du har til arbejdet. Det gælder både midler til at investere i ny teknologi, fx IT, nyt materiel, uddannelse af medarbejdere mm. Når du har valgt indsatsområder skal du samtidig overveje, hvad dine resultater - altså mål - for miljøarbejdet skal være om fx 5 år. Mulige kriterier for valg af indsatsområde: Væsentlig miljøpåvirkning Hvad der giver en besparelse Lov- og bekendtgørelseskrav Kundekrav Interesserer hos kunder Hvad gør mine konkurrenter Lavthængende frugter Når du starter miljøarbejdet, kan det være fornuftigt at prioritere de indsatsområder, som vil give den største effekt i forhold til indsats og investerede midler. Dét at skabe et overblik over det samlede forbrug, og en særlig indsats for at nedbringe spild, kan ofte være et godt udgangspunkt for at komme i gang. Det kan fx være: Etablering af et målesystem for dieselforbrug (fx kørt kilometer pr. liter) og fokus på adfærd hos chauffører Fokus på at nedbringe forbrug af el, vand og varme i administration og værksted Fokus på logistik: Mindre tomkørsel og bedre udnyttelse af bilerne, når de kører med gods Når du har valgt indsatsområder, kan du overveje også at give en vurdering af, hvad dine mål for miljøarbejdet skal være over en længere periode, fx 5 år. 25

27 Trin 5 Faktaboks 7: Inspirationsliste I faktaboksen er der beskrevet en række mulige indsatsområder, som du kan bruge som inspiration for din virksomhed - i alt 40 idéer til indsatsområder. Listen tager udgangspunkt i DTL - Danske Vognmænds miljøråd fra 2012, suppleret med enkelte nye råd. DTLs miljøråd kan læses i den fulde længde på DTL s hjemmeside: Her fremgår også miljømæssige forklaringer og overslag over de enkelte indsatsers tilbagebetalingstid. Grøn beregner Grøn Beregner, kan du bruge til at vurdere den mulige effekt af nogle af indsatsområderne fra listen. Den grønne beregner udregner mulige CO 2 -besparelser ved forskellige ændringer, som du kan foretage i din virksomhed. Sådan bruger du inspirationslisten Gennemgå listen og giv de enkelte mulige indsatser point: 0: Ikke relevant for min virksomhed 1: Muligt indsatsområde med beskeden effekt i forhold til de midler jeg skal investere og den tid, jeg skal bruge 2: Et indsatsområde, hvor jeg kan forvente en vis effekt i forhold til investeret tid og økonomi. 3: Et indsatsområde, hvor jeg kan forvente en stor effekt i forhold til investeret tid og økonomi. Forsøg også at give et bud på den effekt, som du forventer at kunne opnå i din virksomhed, altså hvor meget mindskes forbruget eller risikoen for spild. 26

28 Trin 5 Relevans Realistisk mål Prioritering Adfærd 1. Synliggør dieselforbruget 2. Kør energirigtigt og spar diesel 3. Reducer tomgangskørslen 4. Kursus i energirigtig kørsel 5. Lavere fart giver mindre brændstofforbrug 6. Find virksomhedens miljø-ildsjæl 7. Fasthold de gode vaner 8. Stil krav til dine underleverandører 9. Overvåg dæktryk Logistik og flådestyring 10. Ruteplanlægning (reducer tomkørslen) 11. Flådestyring: optimal planlægning og energirigtig kørsel 12. Reducer vægt af emballage og paller 13. Giv dine kunder en CO 2 opgørelse Aerodynamik 14. Tag overflødig pynt af bilen 15. Sideskørter forbedrer aerodynamikken 16. Rullepresenning Materiel og alternative drivmidler 17. Sporing af aksler 18. Stop funktion undgå unødig tomgangskørsel 19. Modulvogntog 27

29 Trin Nykøb stil krav til lastbilens energieffektivitet 21. Brug syntetisk olie ton lastbiler større egenvægt 23. Spar 20 % brændstof med termoskillevæg 24. Automatisk kobling 25. Vælg miljøvenligt, når du køber eller leaser 26. Tagspoiler 27. Dobbelt lastdæk 28. Elstik til kølemaskiner 29. Kør på biobaserede produkter biodiesel eller biogas Værksted 30. Undgå huller og utætheder i trykluftanlægget 31. Sluk kompressoren når I går hjem 32. Nedbring varmeforbruget i værkstedet 33. Begræns udsugningen 34. Belysning Kontor el 35. Optimer virksomhedens ventilationsanlæg og reducer energiforbruget 36. Sluk lyset og spar 180 kr. per medarbejder om året 37. Lysstyring: tænd lyset efter behov 38. Brug elspareskinner 39. Skift til LED-pærer og skær ¾ af dit strømforbrug til lys Miljø 40. Kemikalier og olier: undgå at forurene jorden 28

30 Trin 5 Eksempel: Indsatsområder En virksomhed har valgt bedre udnyttelse af brændstoffet som et indsatsområde. Virksomheden har vurderet, at den inden for de næste 5 år vil kunne reducere forbruget af diesel med 10 % pr. udført kilometer. De 10 % vil virksomheden nå ved: Længere på literen gennem mere energirigtig kørsel Korrekt dæktryk på alle lastbiler Dæk med lav rullemodstand I et skema, kunne indsatsområderne se sådan ud: Indsatsområde: Mål: Bedre udnyttelse af brændstof i lastbilerne længere på literen 10 % mindre brændstof pr. kørt kilometer om 5 år Midler: Adfærd Fokus på adfærd hos chauffører og opfølgning på chaufførmøder Teknologi Uddannelse og træning Målesystem Dæk med lav rullemodstand Dæktryksmålere på nye lastbiler Uddannelse af chauffører i miljørigtig kørsel Målesystem til at følge dieselforbrug og kørselsadfærd. Månedligt dieselregnskab for alle biler Måling af dæktryk på alle lastbiler 29

31 Trin 6 Trin 6 Miljøpolitik Dine valgte indsatser og mål for dit arbejde skal kunne nå ud til omverdenen. Du skal bruge klar og let forståelig tale eller skrift for at kunne inddrage dine medarbejdere. Med miljøpolitikken fortæller du også om dit ansvar for miljøet i forhold til kunder og interessenter. Trin 6 handler om at formulere en miljøpolitik for din virksomhed Miljøpolitikken skal indeholde følgende 3 elementer: 1. Du sender et signal om, at du med udgangspunkt i det særlige ved din virksomhed tager medansvar for vores miljø og klima. 2. Du skal i miljøpolitikken signalere, at du forpligter dig til at arbejde for løbende forbedringer og til at overholde gældende lovmæssige krav, som gælder for din virksomhed 3. Og så skal du vise, at du handler. Det kan du gøre ved at beskrive dine vigtigste indsatsområder. En miljøpolitik skal være kort og præcis, så den let formidler budskabet. På næste side kan du finde eksempler på andre virksomheders miljøpolitik til inspiration. 30

32 Trin 6 Eksempel: Miljøpolitik fra andre virksomheder Miljøpolitik for VOGNMANDSFORRETNING ANDERS BENNEDSEN Vognmandsforretningen Anders Bennedsen er den professionelle samarbejdspartner ved transport af sten, sand, granit, jord og grus. Virksomhedens målsætning er udvikling af forretningen under størst mulig hensyntagen til miljø og ressourceforbrug. Vi forpligtiger os til gennem løbende forbedringer at reducere miljøbelastningen fra vores aktiviteter, og vi forpligtiger os til at overholde alle myndighedskrav. I det daglige betyder dette: Kørsel tilrettelægges med sigte på at reducere brændstofforbrug og udledninger i forhold til de gennemførte opgaver Investering i de nyeste Euro-normer ved udskiftninger i vognpark Chauffører uddannes og trænes i energirigtig kørsel Vognvask i vaskehaller og med brug af let nedbrydelige rengøringsmidler Inddragelse af medarbejderne i miljøarbejdet Brug af regummierede dæk, under hensyn til trafiksikkerhed og effektivitet Service foretages på autoriserede værksteder Regelmæssig opfølgning på virksomhedens miljøpåvirkninger (KPI er) Der anvendes syntetisk motorolie Der anvendes miljøvenlig rapsolie i hydraulikken Der udarbejdes grønt regnskab, som offentliggøres på virksomhedens hjemmeside. Miljøpolitik for ICT LOGISTICS A/S Som transport- og logistikvirksomhed har vi ansvar for at sikre, at vores aktiviteter skåner miljøet bedst muligt. Vores mål er at være den foretrukne transport- og logistikpartner i vores kernemarkeder, og lige så for kunder, hvor miljø er et centralt fokusområde. Gennem løbende forbedringer er vi forpligtiget til at reducere de miljømæssige konsekvenser af vores aktiviteter og til at overholde alle lovmæssige krav. Fokus i vores miljøarbejde er: Inddragelse af partnere og medarbejdere Medarbejderadfærd og træning Moderne og effektivt materiel Åbenhed over for nye ideer og initiativer, som kan føre til yderligere optimering Målinger af vores miljø-effektivitet og åbenhed omkring de fremskridt, vi har gjort for at sikre et bedre miljø Kilde: 31

33 Trin 7 Trin 7 Handlingsplan Du har fastsat dine indsatsområder ved at kortlægge dine væsentlige miljøpåvirkninger samt de lov- og kundekrav, som du skal leve op til. Og du har regnet på, hvad der giver bedst værdi at arbejde med i miljøregnskabet. Grundlaget for de konkrete arbejdsindsatser er dermed lagt. Trin 7 handler om at lave en handlingsplan en arbejdsplan. Handlingsplanen skal sikre, at du lever op til din miljøpolitik din hensigtserklæring. Planen skal strække ét år frem i tiden. Du skal beslutte, hvordan du helt konkret vil fx spare på brændstoffet eller undgå spild af kemikalier, altså fx planlægge at uddanne medarbejdere i køreteknik og se spildbakkerne efter. Du skal også beslutte dig for, hvad der er dine mål, fx at alle medarbejdere har været på et kursus indenfor 4 måneder, og der følges op på medarbejdermøder. 32

34 Trin 7 Eksempel: Handleplanen i praksis Indsatsområde 1: Mål for indeværende 5 årsperiode: Længere på literen, bedre udnyttelse af brændstoffet. Antal kørte kilometer pr. liter diesel skal forbedres 10 % Metode: Fokus på adfærd hos chaufførerne gennem opfølgning på deres kørsel (km/l) og uddannelse i mere energieffektiv kørsel Fokus på energieffektivitet, når der købes nye lastbiler Fokus på dæktryk Reduktion af tomgangskørslen Mål for det kommende år: 5 % længere kørsel pr. liter Handlinger: Etablering af et målesystem, så dieselforbrug og kørte kilometer kan følges for hver bil måned for måned Ved anskaffelse af nye lastbiler, installeres systemer til at følge kørselsmønster og andel tomgangskørsel Chaufførerne uddannes i køreteknik Opfølgning og dialog med de enkelte chauffører Overvågning af dæktryk på lastbilerne månedligt Indsatsområde 2 Sikre at spildbakker under kemikalier er i orden Mål for den kommende 5 årsperiode: Nul fejl Metode: Gennemgå virksomheden og find kemikalier, der ikke står i spildbakker Undersøg om der er tilstrækkelig mange spildbakker Undersøg om spildbakkerne er i god stand. Mål for det kommende år: Alle kemikalier står i spildbakker Handlinger: Foretage et tilsyn hver maj måned Tal med medarbejdere om det i juni og januar måned 33

35 Trin 8 Trin 8 Organisering/gennemførelse Miljøpolitikken og handlingsplanen skal følges ad: Alle dine medarbejdere skal kende miljøpolitikken og være klar over, hvad deres ansvar præcist er. Trin 8 handler om, at du sikrer dig, at de enkelte opgaver er fordelt til de rigtige medarbejdere, og at de kender deres ansvar og de mål, som de skal nå med deres arbejde inden for den tidsramme, som du har fastsat. For hvert indsatsområde i handleplanen skal du have udpeget ansvarlige medarbejdere. Det er naturligvis vigtigt og motiverende for medarbejderne, hvis de får ejerskab til miljøpolitikken og handlingsplanen. Det kan derfor være en god ide at give alle medarbejdere en orientering om fremdrift og opnåede forbedringer. Det kan fx være et fast punkt halvårligt på et medarbejdermøde, via et nyhedsbrev eller lignende. 34

36 Trin 8 Eksempel: Ansvaret for miljøledelsessystemet Opgave Miljøpolitik og ledelsesmæssige ansvar Hvem har ansvar? Evt. uddybende beskrivelse Vognmand Milepæle og deadline Miljøpolitikken gennemgås årligt Udarbejdelse af miljøregnskab Miljøansvarlig Miljøregnskabet er færdigt senest marts måned Fastlæggelse af handlingsplaner for det kommende år Miljøansvarlig i samarbejde med ledelsen Årligt april måned Gennemførelse af handlingsplanen Miljøansvarlig og vognmand Løbende Uddannelse Miljøansvarlig Ved nyansættelser instrueres medarbejdere i miljøpolitikken. Resultater gennemgås med alle medarbejdere kvartalsvis (opslag). Løbende Opgave 1 Opfølgning på kørselsadfærd Kørselsleder Løbende Opgave 2 Uddannelse af chauffører Kørselsleder Alle nye medarbejdere får instruktion i energirigtig kørsel. En chauffør er udnævnt til coach han har en månedlig samtale med alle chauffører. Løbende Opgave 3 Kontrol af olietank Miljøansvarlig Kvartalsvis første uge i hvert kvartal Årlig opfølgning og miljøredegørelse (ledelsesevaluering) Miljøansvarlig og vognmand Årligt april måned 35

37 Trin 9 Trin 9 Kommunikation og markedsføring Dit miljøarbejde og dine resultater skal udbredes til omverdenen kommunikeres som et led i en fortælling om, hvad du står for, og hvad kunder kan forvente. Trin 9 handler om at bruge dit miljøarbejde i en markedsføring af virksomheden. Du skal vurdere, hvem du vil kommunikere til - dine medarbejdere, kunder, myndigheder eller helt andre interessenter. Vurdér hvad de enkelte grupper er interesseret i at høre om. Det er næppe altid det samme. Kommunikationen kan bestå af: En offentliggørelse af din miljøpolitik En årlig beskrivelse af dit miljøarbejde og dine resultater en miljøredegørelse Overvej hvordan du når ud til de interessenter, som du finder vigtige: Via hjemmesiden, gennem dialog på møder eller måske via trykt materiale. Tal evt. med din brancheorganisation. Miljøredegørelse som markedsføring Vælger du at kommunikere dit miljøarbejde via en årlig miljøredegørelse, bliver det meget tydeligt, hvordan din virksomhed har valgt at løfte sit miljøansvar, fordi du viser, hvilke indsatser, du har gennemført, og hvilke resultater i form af mindre forbrug, du har nået hidtil. Når du vælger at fremlægge dit miljøregnskab i redegørelsen, skal du være opmærksom på, om der er konkurrencefølsomme oplysninger. Hvis det er tilfældet kan du præsentere dine miljødata slørede fx som indekstal. Eksempel: Hjælpeskema Hjælpeskema: Hvad vil jeg kommunikere om mit miljøarbejde og til hvem? Internt - Medarbejdere - Bestyrelse - Ekstern - Kunder - Myndigheder - Pressen - Miljøpolitik Indsatsområder Resultater 36

38 Trin 10 Trin 10 Årlig opfølgning - din ledelsesevaluering Miljøledelsessystemet handler grundlæggende om forbedringer år efter år. Derfor skal der følges op mindst én gang om året. Trin 10 handler om at vurdere, om du har nået dine mål. Om at sætte mål for det kommende år eller sagt på anden måde: Gå alle trin igennem og find ud af, hvordan de skal se ud for det kommende år Den årlige opfølgning: Opdater miljøregnskab med de tal for forbrug, som du har indsamlet i løbet af året, og gør status for, om du har nået dine mål Er handlingsplanen fulgt? Sæt nye mål og lav en ny handlingsplan for det kommende år 37

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Håndbogen - baggrund - indhold - anvendelse v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Baggrund Viden findes; fokus på implementering i virksomhederne Baggrund Et miljøråd DTL presentation DTL presentation

Læs mere

Miljøredegørelse Udfyld virksomhedsnavn Udfyld beretningsår

Miljøredegørelse Udfyld virksomhedsnavn Udfyld beretningsår Miljøredegørelse Udfyld virksomhedsnavn Udfyld beretningsår 1 Forord Miljøledelse er vigtig for at sikre din virksomheds evne til at møde kundernes krav. Miljøledelse kan bruges i konkurrencen om kunderne

Læs mere

Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Det er udgangspunktet for ICT Logistics, at vi alle har et medansvar for miljø og klima.

Det er udgangspunktet for ICT Logistics, at vi alle har et medansvar for miljø og klima. MILJØREDEGØRELSE 2012 INDHOLD 1. Indledning...2 2. Miljødata 2012...3 2.1 ICT Logistics samlede miljøperformance 2012...4 3. Miljøberetning...7 3.1 Miljøpolitik...7 3.2 Miljøforhold...8 3.3 Indsatsen

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Mere effektive godstransporter - bedre miljø

Mere effektive godstransporter - bedre miljø Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013

MILJØREDEGØRELSE 2013 MILJØREDEGØRELSE 2013 INDHOLD 1. Forord...3 2. Miljødata 2013...4 3. Miljøberetning...5 3.1 Miljøpolitik...5 3.2 Miljøforhold...6 3.3 Indsatsen hos ICT Logistics A/S...6 3.4 Indsatsen og resultater 2013...7

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2009 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2009 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2015

MILJØREDEGØRELSE 2015 MILJØREDEGØRELSE 2015 www.ict-as.dk INDHOLD 1. FORORD... 3 2. MILJØDATA 2015... 4 3. MILJØBERETNING... 5 3.1 MILJØPOLITIK... 5 3.2 MILJØFORHOLD... 6 3.3 INDSATSEN HOS ICT LOGISTICS... 6 3.4 INDSATSEN OG

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2016

MILJØREDEGØRELSE 2016 MILJØREDEGØRELSE 2016 www.ict-as.dk INDHOLD 1. FORORD... 3 2. MILJØDATA 2016... 4 3. MILJØBERETNING... 5 3.1 MILJØPOLITIK... 5 3.2 MILJØFORHOLD... 6 3.3 INDSATSEN HOS ICT LOGISTICS... 6 3.4 INDSATSEN OG

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2014

MILJØREDEGØRELSE 2014 MILJØREDEGØRELSE 2014 INDHOLD 1. Forord...3 2. Miljødata 2014...4 3. Miljøberetning...5 3.1 Miljøpolitik...5 3.2 Miljøforhold...6 3.3 Indsatsen hos ICT Logistics A/S...6 3.4 Indsatsen og resultater 2014...7

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Mere effektive godstransporter - bedre miljø. Trafikdage 2016

Mere effektive godstransporter - bedre miljø. Trafikdage 2016 Mere effektive godstransporter - bedre miljø Trafikdage 2016 Baggrund to projekter gennemført med støtte fra Trafik- og Byggestyrelsen Mere effektive godstransporter og bedre miljø udvikling af værktøj

Læs mere

Mere effektive godstransporter og bedre miljø Navn på. ITD Tilskudsmodtager:

Mere effektive godstransporter og bedre miljø Navn på. ITD Tilskudsmodtager: Kvartalsrapport Denne skabelon skal anvendes ved den kvartalsvise rapportering og statusrapportering af projekter om energieffektive transportløsninger. Kvartalsrapporten skal være en kortfattet statusopgørelse

Læs mere

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner.

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner. Kriterier til certificeringsordning for Grøn Transportkommune Mindre CO 2 i transporten Baggrund Som led i regeringens og forligspartiernes aftale om En grøn transportpolitik fra januar 2009 er parterne

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL Veje til mere energieffektive transportvirksomheder Erik Østergaard, DTL Agenda DTLs klima og miljøinitiativer DTLs undersøgelse af medlemmernes miljøindsats DTLs ønsker til politikerne Dansk Transport

Læs mere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK Gode råd til busselskaber som vil være grønnere 1 vejen til en grønnere kollektiv trafik 2 Indhold Spar på diesel og CO 2 -udslip 5 De rigtige dæk 6

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

IDEKATALOG TIL VOGNMÆND

IDEKATALOG TIL VOGNMÆND IDEKATALOG TIL VOGNMÆND Dette idekatalog er en samling af brændstofbesparende og CO2-reducerende tiltag, som vognmænd kan implementere i deres virksomhed. Listen er ikke udtømmende, og hvis vognmænd har

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato: 5. juli 2013 Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

CEN/TC 320 Ny europæisk standard for opgørelse af emissioner. Hvad kommer den til at indeholde?

CEN/TC 320 Ny europæisk standard for opgørelse af emissioner. Hvad kommer den til at indeholde? CEN/TC 320 Ny europæisk standard for opgørelse af emissioner. Hvad kommer den til at indeholde? CSR i Transport Miljøindsats og dokumentation 18. november 2010 Magnus Swahn, NTM Lars Dagnæs, Transportens

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.09.2015 CVR-nummer 77559515 P-nummer 1002523931 Virksomhed Adresse Jack Pot-Auto ApS Skanderborgvej 118A Postnummer

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.12.2015 CVR-nummer 27757979 P-nummer 1002100405 Virksomhed BG Service center Adresse Jens Juuls Vej 28 Postnummer

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Klimakommune Statusrapport

Klimakommune Statusrapport Klimakommune Statusrapport Nærmere oplysninger: Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf. 99 88 99 88 Mail: raadhus@rebild.dk Rapporten er udarbejdet af Rebild Kommune. Klimakommune statusrapport

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Læsevejledning Dette er det Grønne Regnskab for Slagelse Kommunes egen drift. Dokumentet redegør dermed for ressourceforbruget i de kommunale bygninger og udvalgte medarbejders kørsel. Det Grønne Regnskab

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Sådan udarbejder du en CO2-indsatsplan

Sådan udarbejder du en CO2-indsatsplan CO2 - indsatsplan Sådan udarbejder du en CO2-indsatsplan Følgende vejledning beskriver hvordan du kan udarbejde en CO2-indsatsplan for sin virksomhed. Ved en indsatsplan forstås en proces, hvor der sættes

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

1. Synliggør dieselforbruget. Lav dieselregnskab og spar diesel

1. Synliggør dieselforbruget. Lav dieselregnskab og spar diesel 1. Synliggør dieselforbruget. Lav dieselregnskab og spar diesel Når du kender dieselforbruget på den enkelte lastbil, kan du sammenligne dine lastbiler og ændre på det, der påvirker forbruget. Vognmænd

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.09.2016 CVR-nummer 26646960 P-nummer 1009154643 Virksomhed O.J. Maskinudlejning A/S Adresse Geding Søvej 6

Læs mere

Screening af energiforbruget

Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Hvad er forskellen på kortlægning og screening? Kortlægningen giver overblik over - Hvor energien bruges - Hvor meget der bruges Screeningen giver

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013

MILJØTILSYNSPLAN 2013 MILJØTILSYNSPLAN 2013 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Mette Fjellerad D 4646 4945 E mefj@lejre.dk Dato: 31. juli 2013 J.nr.: 13/9845 Hvad er en miljøtilsynsplan

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2011-12 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. I indeværende regnskabsår har et særlig fokus

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Præsentation af Anders Nielsen & Co A/S (ANCOTRANS) D. 24/10 2013

Præsentation af Anders Nielsen & Co A/S (ANCOTRANS) D. 24/10 2013 Præsentation af Anders Nielsen & Co A/S (ANCOTRANS) D. 24/10 2013 Historie Familieejet siden 1882 Startede i Frihavnen i København Kontor i Århus siden 1982 Kontor i Hamburg siden 1/4 2008 Kontor i Gøteborg

Læs mere

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD Trafikudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 TRU alm. del Bilag 105, MPU alm. del Bilag 131Bilag 131, EPU alm. del Bilag 63Bilag 63 Offentligt International Transport

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Klimakommunerapporten 2015

Klimakommunerapporten 2015 Klimakommunerapporten 2015 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.07.2015 CVR-nummer 82876219 P-nummer 1002657768 Virksomhed Jørn Glad A/S Adresse Høgemosevænget 13 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 TRIN 1 Indledende kortlægning TRIN 2 Ledelsens involvering i projektet TRIN 3 Projektplan TRIN 4 Projektopstart og organisering TRIN 5 Detailkortlægning

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer v/ Kathrine Fjendbo Jørgensen 10.10.2012 Center for Grøn Transport Videns- og kompetencecenter Reduktion af vejtransportens CO2-udledning Synergi mellem

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.10.2015 CVR-nummer 50809617 P-nummer 1003095933 Virksomhed Frits Halvorsen A/S Adresse Jens Olsens Vej 21 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.12.2015 CVR-nummer 13783934 P-nummer 1000624355 Virksomhed Hjort`s Auto V/Lars Ingvar Hjort Adresse Damagervej

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 74888313 P-nummer 1002443167 Virksomhed Be-Ni Auto Adresse Brendstrupvej 46 Postnummer og

Læs mere

Klimakommunerapporten 2014

Klimakommunerapporten 2014 Klimakommunerapporten 2014 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

Inddragelse af transport i virksomheders miljøstyring. - erfaringer fra Green Network

Inddragelse af transport i virksomheders miljøstyring. - erfaringer fra Green Network Inddragelse af transport i virksomheders miljøstyring Civilingeniør Søren Svendsen Horsens Kommune / Green Network Tlf.: 76 29 26 47 Mail: tess@horsens.dk Introduktion Green Network er et frivilligt og

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed 2014, CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og dermed være med til, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 27.08.2015 CVR-nummer 21679992 P-nummer 1019299283 Virksomhed Adresse Postnummer og by Ivan Auto Møgelgårdsvej

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via effektivisering af transportens energiforbrug

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via effektivisering af transportens energiforbrug 2015/1 BSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2016 af Henning Hyllested (EL), Maria Reumert Gjerding (EL) og Søren Egge Rasmussen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.04.2016 CVR-nummer 68549612 P-nummer 1011920337 Virksomhed S.N. Marine v/søren Nielsen Adresse Rokhøj 5 Postnummer

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stor fokus på klimaområdet.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04. november 2015 CVR-nummer 18429101 P-nummer e-doc journal nr. 13/039157 Virksomhed Arriva - garageanlæg Adresse

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere